Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL Laukaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto"

Transkriptio

1 .

2 Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL Laukaa Kirjoittajat: Paula Aro-Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Marjo Pakka, Maija-Leena Ström Kansien suunnittelu: Tiina Häkkinen Kuvat: Laukaan kansalaisopiston valokuvauskurssilaiset Kuvien käsittely ja taitto: Marjo Pakka

3 SISÄLLYSLUETTELO Laukaan kansalaisopiston toimintavuosi Toiminta-ajatus... 1 Opiston perusarvot... 1 Strategiatyö Laatutyö... 2 Opintoseteliavustus... 2 Yhteishankkeet... 3 Organisaatio ja henkilöstö... 3 Henkilöstö... 3 Laukaan kansalaisopiston organisaatiokaavio... 3 TYHY - toiminta... 4 Tiedotus ja markkinointi... 4 Tapahtumia... 4 Näyttelyt... 5 Opetustoiminta... 5 Toiminnan tunnusluvut Kielet... 5 Musiikki... 7 Kädentaitoaineet... 9 Kuvataiteet Yhteiskunnalliset aineet Tietotekniikka Sanataide Liikunta ja tanssi Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus / kuvataide Taiteen perusopetus / käsityökoulu Taiteen perusopetus / teatteritaide... 15

4 Laukaan kansalaisopiston toimintavuosi 2014 Vuosi 2014 oli Laukaan kansalaisopiston 51. toimintavuosi, jonka aikana opistolle tehtiin strategia ja kehittämissuunnitelma. Vuoden aikana vakiinnutettiin sähköisen kurssipalautekyselyn lähettäminen keväisin ja aloitettiin yhteistyö koulujen kanssa nuorten tavoittamiseksi. Toiminta-ajatus Laukaan kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on edistää toiminta-alueensa asukkaiden aktiivista elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä sekä osallistumista oman yhteisönsä toimintaan ja kehittämiseen. Koulutuksessa painottuvat taide- ja taitoaineet, kielet, yhteiskunnalliset aineet sekä terveyttä edistävät aineet. Opistotoiminnalle merkittävä osa-alue on myös lasten ja nuorten taiteen perusopetus. Kansalaisopisto järjestää tilauskoulutusta ja kunnan sisäistä henkilöstökoulutusta. Opiston missio lyhyesti. Laukaan kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on tarjota matalan kynnyksen harrastus- ja oppimispaikkoja sosiaaliselle kasvulle ja itsensä kehittämiselle sekä henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitämiseen eri puolilla Laukaata. Opiston perusarvot Toiminta tukee yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ottaen tasapuolisesti huomioon eri yhteiskuntaryhmät. Opetus edistää opistossa opiskelevien hyvinvointia ja terveyttä sekä lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Se on kuntalaisten tarpeista lähtevää, vapaaehtoista ja helposti saavutettavaa. Opiston toiminta perustuu elinikäiseen oppimiseen, joka toteutuu niin, että opisto luo edellytykset oppimiselle sekä kannustaa omaehtoiseen oppimiseen ja kehittymiseen eri ikävaiheissa ja elämäntilanteissa. Tasa-arvo toteutuu opiston toiminnassa, kun kursseille voidaan osallistua asuinpaikasta, pohjakoulutuksesta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Laukaalaisten ja tuntiopettajien toiveiden ja ideoiden avoin kuuntelu ja ajan seuraaminen tukee läpinäkyvyyden arvoa opistossa. Opiskelijalähtöinen opisto edistää kurssilaisten oppimisen iloa ja ottaa huomioon yksilölliset tarpeet. Innovatiivisena kansalaisopistona Laukaassa kokeillaan rohkeasti uutta ja siedetään samalla virheitä ja erilaisuutta. Toiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet, joita tuetaan vähentämällä mm. paperisten tulosteiden määrää ja käyttämällä kierrätysmateriaalia taideaineissa. Strategiatyö 2014 Laukaan kansalaisopisto on pieni maaseutumainen opisto, joka tuottaa merkittävän ja näkyvimmän osan pinta-alallisesti suuren kunnan vapaa-aika- ja kulttuuripalveluista. Opiston henkilökuntaan kuuluvat rehtorin lisäksi kolme päätoimista opettajaa, suunnitteleva opettaja ja toimistosihteeri. Kuluneen kahden vuoden aikana opiston henkilökunnasta on vaihtunut puolet. Vuoden 2013 alusta lähtien opistossa on aloitettu määrätietoinen kehittämisprosessi. Opistoon perustettiin yhteiskunnallisten aineiden ainekokonaisuus vuoden 2014 alusta lähtien. Samaan aikaan aloitettiin myös opiston strategiaprosessi. 1

5 Rehtori ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja osallistuivat Kansalaisopistojen Liiton järjestämään strategiakoulutukseen kevään 2014 aikana Jyväskylässä. Tämän jälkeen opistolle luotiin strategia, jonka työstämiseen on osallistunut koko henkilökunta. Strategiaprosessin keskiössä on ollut avoin ja vahva vuorovaikutteisuus johdon ja henkilökunnan välillä. Strategiaa on hiottu opistopalavereissa ja sähköpostitse henkilökunnan kanssa. Näin kaikille on muodostunut yhteinen kuva ja päämäärä siitä, miten opistoa kehitetään lähivuosina. Strategian tavoite on kirkastaa opiston arvoja, perustehtävää ja tulevaisuuden näkymää sekä selkeyttää toiminnan painopistealueita. Strategialla vahvistetaan jo hyväksi koettuja käytänteitä, viestintää, ulkoista näkyvyyttä ja markkinointia. Laatutyö CAF arviointimallista vuoden kehittämiskohteiksi valittiin strategiat ja toiminnan suunnittelu sekä asiakastulokset. Kansalaisopistolle laadittiin strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille Kurssipalautekysely toteutettiin osalle kursseista ja niiden vastaukset analysoitiin yhdessä opiston kevään kehittämispäivässä. Opintoseteliavustus Opintoseteliavustusta saatiin 6000 euroa lukuvuodelle ja sitä on käytetty työttömien, seniorien +63 ja eläkkeellä olevien avustamiseen. Seteleitä käytettiin 127, joka jakautui seuraavasti: työttömät 36, seniorit ja eläkkeellä olevat 17. Opintoseteliavustuksella on saatu työttömien opiskelijamäärät nousemaan kohdennettujen kurssien ansiosta. Senioriväestöä opiston opiskelijamäärästä on n. 20% ja avustuksella on voitu järjestää heille räätälöityjä kursseja. Eläkkeellä oleville on järjestetty kursseja päiväsaikaan. 2

6 Yhteishankkeet Opisto oli edelleen mukana Keski-Suomen Osaava-hankkeessa ja sen koulutuksia mainostettiin koko opiston henkilökunnalle. Laukaan kansalaisopistossa jatkettiin ikääntyvien yliopiston luentojen suunnittelua ja yhteistä järjestämissä Karstulan, Saarijärven ja Äänekosken kansalaisopistojen kanssa. Lisäksi verkkoluentoja otettiin Jyväskylän kesäyliopistosta. IKIS-luentoja toteutettiin vuoden aikana yhteensä seitsemän, joista kolme olivat verkkoluentoja. Yhteiskunnallisissa aineissa aloitettiin yhteistyö Keski- Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa. Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstö Kansalaisopiston henkilökuntaan kuului vuonna 2014 rehtori, toimistosihteeri ja suunnittelija sekä taideaineiden, musiikin ja yhteiskunnallisten aineiden opettajat. Tämän lisäksi opistossa opetti yhteensä n. 75 sivutoimista tuntiopettajaa ja vierailevaa luennoitsijaa. Musiikin opettajan tehtävä täytettiin päätoimisesti alkaen ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja palkattiin määräaikaisena saakka. Opiston henkilökuntaa alkuvuodesta Vasemmalta lukien yhteiskunnallisten aineiden opettaja Marjo Pakka, kädentaitoaineiden opettaja Taina Pöllänen, opistosihteeri Meeri Pirttinen, rehtori Maarit Hedman, liikunnan suunnittelija Maija- Leena Ström ja musiikin opettaja Anu Kauppinen. Laukaan kansalaisopiston organisaatiokaavio 3

7 TYHY - toiminta Työajalla tapahtuvaan työhyvinvointitoimintaan oli päätoimisella henkilökunnalla mahdollisuus osallistua vapaa-aikatoimen TYHY- suunnitelman mukaisesti. Tiedotus ja markkinointi Opistolle tehtiin ensimmäisen mainospohja, jonka suunnitteli opiston taiteen perusopetuksen kuvataidekoulun opettaja Tiina Häkkinen ja se otettiin käyttöön opiston lehti- ja irtomainoksissa. Kansalaisopiston opinto-ohjelma julkaistiin vapaa-aikatoimen Vatti-esitteessä syksyllä ja keväällä. Lisäksi opiston opinto-ohjelma julkaistiin opiston nettisivuilla pdf-muodossa. Kursseista tiedotettiin Laukaa- Konnevesi-lehden Vattipalstalla, joka päivittyi myös kunnan nettisivuille. Kansalaisopiston syksyn kevään ilmoittautumisen alkamisesta mainostettiin Suur-Jyväskylän lehdessä. Opiston Facebook-sivujen käyttöä jatkettiin kuten myös opiston nettisivujen palaute- ja kurssiehdotuslomakkeiden käyttöä. Tapahtumia Kansalaisopisto osallistui kesäkuussa Sararanta Puskii- tapahtumaan omalla toimipisteellä, jossa markkinoitiin taiteen perusopetuksen kursseja ja muita lasten ja nuorten kursseja. Lisäksi järjestettiin soittimien tunnistuskilpailu, jonka palkintona oli osallistuminen yhdelle opiston järjestämälle kurssille tulevana lukuvuotena. Kansalaisopiston taiteen perusopetuksen teatteritaiteen ryhmät esittivät esiintymislavalla näytelmät Kesäloma ja kohtauksia näytelmästä Lasten vallankumous. Laukaan vapaa-aikatoimi juhlisti 20-vuotista taivalta yhdessä 50v täyttävän Laukaa-Konnevesi-lehden kanssa yhteisillä synttäreillä elokuussa kirkonkylän urheilukentällä. Kansalaisopisto osallistui tapahtumaan vapaa-aikatoimen pisteellä tarjoten mahdollisuuden ilmoittautua henkilökohtaisesti opiston syksyn kursseille. Lisäksi taiteen perusopetuksen käsityökoulu järjesti toimintapisteen tapahtumaan osallistuville. Perinteistä itsenäisyyspäiväjuhlaa juhlittiin Vihtavuoren koululla, jossa kansalaisopiston syksyllä aloittanut Kuusan lapsikuoro esiintyi opettajansa Merja Kopareen johdolla ja sanataiteen kurssin nuoret kirjoittajat lausuivat kirjoittamiaan runoja opettajansa Jarna Pihlajamäen opastamina. 4

8 Näyttelyt Opistotalo Saralinnassa järjestettiin kädentaitojen ja kuvataiteen yhteisnäyttely Esillä oli myös taiteen perusopetuksen lasten ja nuorten töitä. Näyttelyn aikana opiston kitaristit, viulistit ja pianistit esittivät harjoittelemiaan kappaleita. Opetustoiminta Opetusta järjestetään pääsääntöisesti eri kouluilla kunnan alueella. Kansalaisopistolla on myös oma opistotalo, Saralinna, jossa toteutetaan taideaineiden opetusta ja taiteen perusopetusta käsityössä ja kuvataiteessa. Toiminnan tunnusluvut 2014 Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Yhteensä Kansalaisopiston lukuvuosi on jaettu syys- ja kevätkauteen; syyslukukaudella järjestetään 10 opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 12 opetusviikkoa. Vuoden 2014 aikana toteutettiin noin 7300 opetustuntia, joista 640 tuntia oli opetussuunnitelmaan perustuvaa lasten ja nuorten taiteen perusopetusta. Kokonaisuudessaan opetustuntien, kurssien ja kurssilaisten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Kielet Englanti Espanja Venäjä Ranska Italia Kiina Yhteensä

9 Kielikurssitarjonnan laajentaminen on kasvattanut kielten ainekokonaisuutta. Kielikurssien opetustunnit kasvoivat 66 tunnilla ja kurssilaisten määrä 61:lla edellisestä vuodesta. Erityisesti suosiota kasvattivat italian, englannin ja ranskan kielen kurssit. Kielten kurssit toteutettiin pääsääntöisesti pitkinä, koko lukuvuoden kestävinä kursseina, mutta kurssilaisilta saadun palautteen pohjalta kielistä tarjotaan jatkossa myös lyhyitä puhumiseen painottuvia viikonloppukursseja. Ranskan, italian ja espanjan kielten opiskelu jatkui ja venäjän kielestä aloitettiin alkeisryhmä. Englannin kielestä toivottiin alkeiskurssia ja se sai suuren suosion syksyllä. Lisäksi englannin kielen peruskieliopista toteutettiin verkkokurssi vuoden alussa. Huhtikuussa tarjottiin eri kielistä lyhyitä matkailukursseja, joista toteutuivat italian, englannin ja ranskan kurssit. Kielten kursseissa on käytössä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikko ja kurssit on jaoteltu taitoasteikon mukaisesti. Opinto-ohjelmassa kielten kurssien alussa on lyhyet kuvaukset taitotasoista helpottamaan kurssivalintaa. Englanti on suosituin kieli Laukaan kansalaisopistossa. Opisto järjestää englanninkielen opetusta niin kontaktiopetuksena kuin verkossakin. Keskusteluharjoituksen lumoissa. Kuva: Simo Heikkilä 6

10 Kuva: Hanna Lahti Musiikki Laukaan kansalaisopiston musiikinopetus koostuu instrumenttien ja laulun yksilöopetuksesta sekä kuoro- ja orkesteritoiminnasta. Vuonna 2014 yksilöopetusta tarjottiin pianon-, klassisen kitaran-, viulun-, poikkihuilun-, rumpusetin- ja harmonikansoitossa sekä laulussa ja pop/jazz-laulussa. Näistä harmonikansoitto alkoi syksyllä 2014 uutena kurssina opettajanaan Visa Wirén. Harmonikkaryhmän toiminta sen sijaan loppui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Amalia Vuorma on opiston nuorimpia opiskelijoita. Tässä harjoitellaan viulunsoiton alkeita opettaja Anu Kauppisen opastuksella. Kuva: Simo Heikkilä 7

11 Harmonikansoiton lisäksi syksyllä aloitti toimintansa toinenkin uusi kurssi, Kuusan koululla kokoontuva lapsikuoro johtajanaan Merja Kopare. Kuoroon ilmoittautui heti ensimmäisen lukuvuoden aikana 15 innokasta laulajaa. Kuoro esiintyi Laukaan kunnan itsenäisyyspäivän juhlassa ja Kuusan koululla järjestetyssä oppilaskonsertissa. Bändikerho ja Puustellin musiikkipiiri ovat kehitysvammaisille aikuisille ja nuorille suunnattuja kursseja. Eläkeläisten musiikkipiiri toimii yhteistyössä Laukaan eläkkeensaajien kanssa, kohderyhmänä ovat laulamisesta kiinnostuneet eläkeikäiset. Muut kurssit sen sijaan ovat kaikille avoimia. Inna Karapalo harrastaa opistossa kitaransoittoa. Vieressä musiikinopettaja Anu Kauppinen. Koko vuoden kestävien kurssien lisäksi keväällä toteutui kolme lyhytkurssia: pop/jazz-laulunopiskelijoille suunnattu jatkokurssi, vapaa säestys pianolla -kurssi sekä naisten bändikurssi. Pop/jazz-laulun ja vapaan säestyksen kurssit toteutettiin yksilöopetuksena, naisten bändikurssi oli aikuisille vasta-alkajille suunnattu ryhmä, jossa opeteltiin yhdessä rumpujen-, koskettimien- ja bassonsoiton perusteita sekä laulua. Tuntiopettajat järjestivät vuoden aikana lukuisia oppilaskonsertteja, joissa musiikinopiskelijat esittivät harjoittelemiaan kappaleita. Musiikinopiskelijoita esiintyi myös kansalaisopiston kevätnäyttelyssä 26. ja ja järjestetyssä vapaa-aikatoimen ja Laukaa-Konnevesi-lehden syntymäpäiväjuhlassa kirkonkylän keskusurheilukentällä. 8

12 Kädentaitoaineet Kädentaidot olivat vahvasti mukana opiston toiminnassa myös vuonna Kädentaidoissa pintansa pitivät edelleen jo vuosia toimineet koko vuoden kestävät kurssit. Lasitöissä käynnistyi kolme ryhmää, kudontaryhmä kokoontui maanantaisin ja puutyöryhmät täyttyivät jälleen nopeasti. Opiston Saralinnan tiloissa järjestettiin myös keramiikkakursseja ja Vattiompelun tiloissa verhoilukurssi, jossa saattoi kunnostaa ja päällystää vanhoja huonekaluja. Opistossa on iloittu erityisesti siitä, että myös eri kylissä käynnistyi käsityöryhmiä. Tarvaalassa toimi ompeluryhmä ja Saviolla kädentaitojen ja puutyöryhmän kurssit. Kutomotoiminta lakkasi Leppävedellä vuoden 2014 aikana. Lyhytkursseja (1-6 viikkoa) järjestettiin mm. kukansidonnassa, kalannahan parkitsemisessa, kahvipussiompelussa, sisustussuunnittelussa, tuohitöissä ja korujen valmistuksessa. Lyhytkurssit houkuttelevat kiireisiä ja aikuisia, jotka haluavat oppia jonkin erikoistaidon esimerkiksi edistääkseen työelämätaitojaan. Eija Juntunen (vas.) harrastaa lasitöitä maanantain ryhmässä. 9

13 Kuvataiteet Kuvataiteissa perinteiset kurssit olivat jälleen suosituimpia. Posliininmaalaus, keramiikka ja öljyvärikurssit vetivät edelleen paljon opiskelijoita. Vuoden 2014 aikana päätettiin panostaa valokuvaukseen. Keväällä valokuvauksen opettajana toimi tunnettu luontokuvaaja Hannu Ahonen ja syksyllä valokuvaaja Keijo Penttinen Jyväskylästä. Valokuvauskurssilla opiskeltiin perustietoja ja taitoja henkilö - ja luontokuvauksesta. Kurssit täyttyivät nopeasti. Valtaosa tämän toimintakertomuksen valokuvista on syksyn valokuvausryhmän opiskelijoiden kuvaamia. Lyhytkursseista ikoninmaalaus, kukkiensidonta ja grafiikkakurssit ovat suosittuja vuodesta toiseen. Piirustuksen ja maalauksen opettajana toimi Merja Nykänen. Koko vuoden kestävällä kurssilla opiskelee kaikenikäisiä opistolaisia. Ilahduttavaa on, että nuoret ovat tulleet mukaan vanhemman opiskelijakaartin rinnalle. Valokuvauskurssi oli vuoden 2014 suosituimpia. Harrastus innostaa hyvin eri-ikäisiä opiskelijoita. Keskellä kuvassa (oranssi paita) valokuvaaja, kurssin opettaja Keijo Penttinen. Kuva: Jouko Pitkänen 10

14 Yhteiskunnalliset aineet Vuoden 2014 alusta on kehitetty yhteiskunnallisia aineita. Yhteiskunnallisissa aineissa on tarjottu kirjanpidon, palkanlaskennan, yrittäjyyden, puheviestinnän, kirjoitustaidon, historian, oikeustieteen ja opiskelutaitojen kursseja. Yhdistystoiminnan kursseja on toteutettu yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa. Yhden illan kurssit ovat olleet maksuttomia opiskelijoille. Yhteistyötä jatketaan vuonna Yrittäjyyden ensiaskeleet-kurssi oli yksi vuoden 2014 uutuuskursseista. Kuvassa yritysvalmentaja Sanna Jylänki opettaa tuoreita yrittäjiä erottautumaan markkinoilla. Yhteiskunnallisten aineiden tavoite on ollut tukea Laukaan kunnan elinvoimaisuutta ja alueen työllisyyttä sekä alueellista koulutuksen tasa-arvoa. Monipuolisesta kurssivalikoimasta huolimatta yhteiskunnallisten aineiden kurssit eivät ole houkutelleet laukaalaisia opiskelemaan. Yhteiskunnalliset aineet säilyvät kurssivalikoimassa jatkossakin. Tietotekniikka Tietotekniikassa tarjottiin monipuolisesti erilaisia kursseja niin vapaa-ajan kuin työelämänkin tarpeisiin. Suosituimpia kursseja olivat peliohjelmoinnin ja tablettitietokoneiden käyttöön opastaneet kurssit. Tietotekniikan kurssit on järjestetty Sydän-Laukaan koululla. ATK:n opettajana on toiminut Samuel Rahikainen. Sanataide

15 Liikunta ja tanssi Keväällä 2014 kansalaisopisto tarjosi tanssi- ja liikuntakursseja kaikenikäisille liikkujille sekä taajamissa että mahdollisuuksien mukaan myös maaseutukylillä. Syksystä 2014 lähtien kursseja järjestettiin yli 7-vuotiaille opiston uuden ikälinjauksen mukaisesti. Kursseja järjestettiin sekä koko lukuvuoden mittaisina että lyhytkursseina. Kuntojumpat, kahvakuula ja jooga säilyttivät suosionsa. Täysilukuisina ovat pyörineet esimerkiksi Pilates-kurssit ja lasten telinevoimistelun alkeiskurssi. Zumbaryhmät olivat isoja ja opiskelijat löysivät kuntosaliharjoittelun starttikurssit tänä vuonna erityisen hyvin. Miesten omat kurssit, Äijäjooga ja Kunnon jumppaa miehille, ovat osallistujamäärältään vakaita. Taekwon-Do ITF peruskurssi kokosi salin täyteen yli 9-vuotiaita lapsia ja nuoria harjoittelemaan lajin salikäyttäytymistä ja lajin perusteita. Perheliikuntaryhmille oli tänäkin vuonna enemmän kysyntää kuin mitä on voitu järjestää. Uutuuskursseja opetusohjelmassa olivat muun muassa Asahi, äitiysjooga ja Armyfit. Laukaassa järjestettiin miehille suunnattu terveys-ja liikuntatapahtuma, jossa mukana oli Kunnossa Kaiken Ikää - ohjelman Suomimies seikkailee -rekka. Rekkaan rakennetulla testiasemalla kävi 320 miestä testauttamassa kuntonsa maksuttomilla kuntotesteillä. Opisto oli tapahtumassa mukana tarjoten ohjattuja liikuntahetkiä tasatunnein. 12

16 Taiteen perusopetus Kuvataiteet Käsityö Teatteritaide Yhteensä Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Laukaan kansalaisopistossa taiteen perusopetusta tarjotaan kuvataiteissa, käsitöissä ja teatteritaiteessa. Eri taiteenaloilla annettava taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetusta ohjaa koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma, jonka tulee perustua Opetushallituksen päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Taiteen perusopetus on yleishyödyllistä opetusta eikä sitä saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Taiteen perusopetus / kuvataide Laukaan kuvataidekoulussa kuvataidetta opiskeltiin tiistaisin ja torstaisin yhteensä neljässä ryhmässä, joissa opiskelijoiden ikäjakauma vaihteli 7-vuotiaasta noin 16-vuotiaaseen. Opiskelijamäärä on ollut noususuhdanteinen ja tätä osaltaan selittää opetustilojen vakiintuminen Saralinnaan sekä uudet opetusvälineet. Kuvataiteessa painotus on nykytaiteen monipuolisuudessa. Tämä näkyy myös valituissa menetelmissä ja materiaaleissa. Keväällä 2014 opiskelijat tutustuivat monipuolisesti piirtämiseen, maalaukseen, kolmiulotteiseen työskentelyyn, animaatioiden ja lyhytelokuvien tekemiseen, grafiikan menetelmiin, arkkitehtuuriin ja ympäristön suunnitteluun sekä keramiikkaan. Kuten aiempinakin vuosina, jokainen opiskelija sai lukuvuoden päätteeksi DVD:lle kootun portfolion ryhmänsä toteuttamista teoskuvista ja videoista. 13

17 Taiteen perusopetus / käsityökoulu Kevätlukukausi 2014 käsityökoulussa jatkui syksyllä aloitetulle Käsityö elämässä- teemalla. Lukuvuoden aikana valmistuneista töistä koottu kevätnäyttely Saralinnassa toi esiin monipuolisen kattauksen lasten ja nuorten aikaansaannoksista. Syyslukukaudella 2014 käsityökoulussa aloitti uutena ryhmänä 6-7 v. tarkoitettu valmentavat opinnot. Käsityön taiteen perusteita opetetaan kahdessa ja syventäviä työpajaopintoja yhdessä ryhmässä. Monipuolisia käsityöopintoja on osittaisena teemana siivittänyt Kalevala ja siihen teemaan kootaan Laukaan pääkirjastolle kevättalvella 2015 näyttely yhdessä kuvataideopiskelijoiden kanssa. Muutamia poimintoja käsitöistä edustakoon: Vahabatiikkia paperille -Kalevalaiset naiset seinätekstiilit, Kalevalakorun uusi muoto - alumiinilangasta muotoillen ja kupurasolki sekä Rumpuja eri tavoin toteuttaen. Yhdessä tekeminen ja luovuuden korostaminen antavat käsityönopiskelulle suuntaa ja vahvistavat etenevää opiskella taiteen ja kulttuurin saralla. Metallilangasta muotoillen. Kuva: Paula Aro-Suhanto 14

18 Taiteen perusopetus / teatteritaide Teatteritaiteen ryhmissä on vuonna 2014 jatkettu edelleen erilaisten näyttelijäntyön perusharjoitteiden parissa. Teatteritaide 1:ssä on harjoiteltu erityisesti ryhmässä oloa, kuuntelua, keskittymistä sekä oman mielikuvituksen ruokkimista. Keväällä 2014 tehtiin pieniä esityksiä valmiiden lyhyiden tarinoiden pohjalta. Loppukeväästä näistä valmisteltiin isompi kokonaisuus, josta syntyi esitys Kesäloma. Esitykseen haettiin aitoa lastenmaailmasta löytyvää toimintaa sekä satumaailmaa. Näytelmä esitettiin myös Sararanta Puskiitapahtumassa kesäkuussa. Syksyllä ryhmä sai suuren määrän uusia jäseniä ja ryhmädynamiikan hiomiseen käytettiin paljon aikaa. Joulua kohti mentäessä lasten kanssa valmisteltiin heidän itsensä kehittämä esitys Joulun Pelastus, jossa seikkailtiin joulutonttuina ja lapsina.teatteritaide 2-ryhmässä aloitettiin keväällä 2014 isompaa esitystä. Tekstiksi valittiin Elina Kilkkun Lasten Vallankumous, josta tiivistettiin sopivan mittainen kokonaisuus. Lopulta valmis teos esitettiin sekä Nuorisotalolla että Sararanta Puskii- tapahtumassa. Ryhmä teki myös teatteriretken Jyväskylään TE4- klubille, jossa päästiin tutustumaan teatterintiloihin nähtiin näytelmä Elling Teatteri Eurooppa Neljän esittämänä. Syksyllä valmisteltiin esityskokonaisuus omien ideoiden pohjalta. Ensin kehitettiin stereotypiset nuorisohahmot, joiden ympärille luotiin kauhutarinat. Esityksen nimeksi tuli Joulupaloittelua ja se esitettiin marraskuussa Syksyllä käytiin myös katsomassa Teatteri Eurooppa Neljän pikkujoulukabareen eli Juhlakaalan ennakkonäytös. Teatteritaiteen opiskelijat esittivät Sararanta Puskii-tapahtumassa näytelmät Kesäloma ja Lasten vallankumous. Oikealla ylhäällä Minja Möttönen isän roolissa ja yläkuvassa keskustelevat lapset Pinja Halttunen ja Hanna Häkkinen. 15

19 16

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Maarit Hedman, Pilvi Honka, Tiina Häkkinen, Ilkka Koski, Raija Luoma, Taina Pöllänen, Maija-Leena Ström

Lisätiedot

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto 1 Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Paula Aho - Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Raija Luoma, Marjo Pakka, Taina Pöllänen,

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LAUKAAN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA LAUKAAN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2017-2019 SISÄLLYSLUETTELO Laukaan kansalaisopiston toiminta-alueen kuvaus... 1 Kehittämissuunnitelman taustaa... 1 Opiston toiminta-ajatus ja tehtävä...

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kyselyn toteuttaminen Kuntalaisilta tuli kurssiehdotuksia runsaasti Kunnan verkkosivujen etusivulla verkkokysely Kunnantalolla, kirjastossa ja kirjastoautossa

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015

KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015 KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015 hyväksytty / 2015 maksun peruste 1.9.2015 alkaen 1.OPETUSKOHTAISET MAKSUT hyväksytty maksu Hintoihin sisältyy yleiskorotus sekä tarkistus erikoiskurssien maksuihin

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila

Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila Suomen koulutusjärjestelmä Yliopistot Ammattikorkeakoulu t ikä 14 16 ikä 7 13 6 Perusopetuksen (7 16 vuotiaat) opetussuunnitelmaa uudistetaan. Taito ja taideaineille

Lisätiedot

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011,2010, 2009 Opinto- ja kulttuuritoiminta Äänekosken kansalaisopisto Päätavoite 3. jakautuu 7 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Annika Anttila: Refuge Kuvat: Sara Hildén -akatemia Tampereen balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff Mitä kysyttiin? 1. Oppilasmäärät 2. Henkilöstömäärät

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 117 15.11.2016 Kulttuurilautakunta 42 11.04.2017 Kaupunginhallitus 102 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 45 09.05.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta 3492/12.05.00/2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

Opintoryhmä Kokoontumispaikka slk klk yht

Opintoryhmä Kokoontumispaikka slk klk yht PURUVESI-OPISTO EHDOTUS OPETUSSUUNNITELMAKSI 2014-2015 OPISTON TYÖKAUSI: Syyslukukausi 15.9.-20.12.2014 Syysloma 20.-26.10.2014 Kevätlukukausi 12.1.-30.5.2015 Talviloma 23.2.-1.3.2015 Pääsiäisloma 3.-6.4.2015

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

Muonion kansalaisopisto toivottaa kuntalaiset tervetulleiksi harrastamaan ja opiskelemaan!

Muonion kansalaisopisto toivottaa kuntalaiset tervetulleiksi harrastamaan ja opiskelemaan! Muonion kansalaisopisto toivottaa kuntalaiset tervetulleiksi harrastamaan ja opiskelemaan! Vapaan sivistystyön rakenteet ovat uusiutumassa, samalla myös ylläpitäjien valtionosuuksia tarkistetaan. Parin

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO JA SENIORITOIMINTA kevät 2018

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO JA SENIORITOIMINTA kevät 2018 IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO JA SENIORITOIMINTA kevät 2018 Kuva Hannu Hautala MIKÄ ON IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO? Ikääntyvien yliopistotoiminnan taustana on 1970-luvun alkupuolelta lähtien eri puolille Eurooppaa

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2016 2017 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.03.2013 Sivu 1 / 1 1428/12.01.01/2013 107 Taiteen perusopetus varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Mattila Virpi, puh. (09) 816 23022 Suihkonen Jaana, puh. (09) 816 52353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 Käsitelty opettajainkokouksessa 24.8.2013 Hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 10.9.2013 Somero-opiston kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa Alku uudelle... Tässä päivässä ja tulevaisuudessa 2 Otavan Opisto on Mikkelin kaupungin omistama kansanopisto, jossa voi suorittaa joustavasti lähi- ja etäopintoja. Erityisosaamistamme on verkkopedagogiikka,

Lisätiedot

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Vapaan sivistystyön laki: Tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa Kaisa Rontu Moni tuntee kotoutumiskoulutuksen, mutta kuinka moni tietää, miten turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa opiskelevat? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot