Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL Laukaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto"

Transkriptio

1 .

2 Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL Laukaa Kirjoittajat: Paula Aro-Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Marjo Pakka, Maija-Leena Ström Kansien suunnittelu: Tiina Häkkinen Kuvat: Laukaan kansalaisopiston valokuvauskurssilaiset Kuvien käsittely ja taitto: Marjo Pakka

3 SISÄLLYSLUETTELO Laukaan kansalaisopiston toimintavuosi Toiminta-ajatus... 1 Opiston perusarvot... 1 Strategiatyö Laatutyö... 2 Opintoseteliavustus... 2 Yhteishankkeet... 3 Organisaatio ja henkilöstö... 3 Henkilöstö... 3 Laukaan kansalaisopiston organisaatiokaavio... 3 TYHY - toiminta... 4 Tiedotus ja markkinointi... 4 Tapahtumia... 4 Näyttelyt... 5 Opetustoiminta... 5 Toiminnan tunnusluvut Kielet... 5 Musiikki... 7 Kädentaitoaineet... 9 Kuvataiteet Yhteiskunnalliset aineet Tietotekniikka Sanataide Liikunta ja tanssi Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus / kuvataide Taiteen perusopetus / käsityökoulu Taiteen perusopetus / teatteritaide... 15

4 Laukaan kansalaisopiston toimintavuosi 2014 Vuosi 2014 oli Laukaan kansalaisopiston 51. toimintavuosi, jonka aikana opistolle tehtiin strategia ja kehittämissuunnitelma. Vuoden aikana vakiinnutettiin sähköisen kurssipalautekyselyn lähettäminen keväisin ja aloitettiin yhteistyö koulujen kanssa nuorten tavoittamiseksi. Toiminta-ajatus Laukaan kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on edistää toiminta-alueensa asukkaiden aktiivista elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä sekä osallistumista oman yhteisönsä toimintaan ja kehittämiseen. Koulutuksessa painottuvat taide- ja taitoaineet, kielet, yhteiskunnalliset aineet sekä terveyttä edistävät aineet. Opistotoiminnalle merkittävä osa-alue on myös lasten ja nuorten taiteen perusopetus. Kansalaisopisto järjestää tilauskoulutusta ja kunnan sisäistä henkilöstökoulutusta. Opiston missio lyhyesti. Laukaan kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on tarjota matalan kynnyksen harrastus- ja oppimispaikkoja sosiaaliselle kasvulle ja itsensä kehittämiselle sekä henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitämiseen eri puolilla Laukaata. Opiston perusarvot Toiminta tukee yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ottaen tasapuolisesti huomioon eri yhteiskuntaryhmät. Opetus edistää opistossa opiskelevien hyvinvointia ja terveyttä sekä lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Se on kuntalaisten tarpeista lähtevää, vapaaehtoista ja helposti saavutettavaa. Opiston toiminta perustuu elinikäiseen oppimiseen, joka toteutuu niin, että opisto luo edellytykset oppimiselle sekä kannustaa omaehtoiseen oppimiseen ja kehittymiseen eri ikävaiheissa ja elämäntilanteissa. Tasa-arvo toteutuu opiston toiminnassa, kun kursseille voidaan osallistua asuinpaikasta, pohjakoulutuksesta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Laukaalaisten ja tuntiopettajien toiveiden ja ideoiden avoin kuuntelu ja ajan seuraaminen tukee läpinäkyvyyden arvoa opistossa. Opiskelijalähtöinen opisto edistää kurssilaisten oppimisen iloa ja ottaa huomioon yksilölliset tarpeet. Innovatiivisena kansalaisopistona Laukaassa kokeillaan rohkeasti uutta ja siedetään samalla virheitä ja erilaisuutta. Toiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet, joita tuetaan vähentämällä mm. paperisten tulosteiden määrää ja käyttämällä kierrätysmateriaalia taideaineissa. Strategiatyö 2014 Laukaan kansalaisopisto on pieni maaseutumainen opisto, joka tuottaa merkittävän ja näkyvimmän osan pinta-alallisesti suuren kunnan vapaa-aika- ja kulttuuripalveluista. Opiston henkilökuntaan kuuluvat rehtorin lisäksi kolme päätoimista opettajaa, suunnitteleva opettaja ja toimistosihteeri. Kuluneen kahden vuoden aikana opiston henkilökunnasta on vaihtunut puolet. Vuoden 2013 alusta lähtien opistossa on aloitettu määrätietoinen kehittämisprosessi. Opistoon perustettiin yhteiskunnallisten aineiden ainekokonaisuus vuoden 2014 alusta lähtien. Samaan aikaan aloitettiin myös opiston strategiaprosessi. 1

5 Rehtori ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja osallistuivat Kansalaisopistojen Liiton järjestämään strategiakoulutukseen kevään 2014 aikana Jyväskylässä. Tämän jälkeen opistolle luotiin strategia, jonka työstämiseen on osallistunut koko henkilökunta. Strategiaprosessin keskiössä on ollut avoin ja vahva vuorovaikutteisuus johdon ja henkilökunnan välillä. Strategiaa on hiottu opistopalavereissa ja sähköpostitse henkilökunnan kanssa. Näin kaikille on muodostunut yhteinen kuva ja päämäärä siitä, miten opistoa kehitetään lähivuosina. Strategian tavoite on kirkastaa opiston arvoja, perustehtävää ja tulevaisuuden näkymää sekä selkeyttää toiminnan painopistealueita. Strategialla vahvistetaan jo hyväksi koettuja käytänteitä, viestintää, ulkoista näkyvyyttä ja markkinointia. Laatutyö CAF arviointimallista vuoden kehittämiskohteiksi valittiin strategiat ja toiminnan suunnittelu sekä asiakastulokset. Kansalaisopistolle laadittiin strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille Kurssipalautekysely toteutettiin osalle kursseista ja niiden vastaukset analysoitiin yhdessä opiston kevään kehittämispäivässä. Opintoseteliavustus Opintoseteliavustusta saatiin 6000 euroa lukuvuodelle ja sitä on käytetty työttömien, seniorien +63 ja eläkkeellä olevien avustamiseen. Seteleitä käytettiin 127, joka jakautui seuraavasti: työttömät 36, seniorit ja eläkkeellä olevat 17. Opintoseteliavustuksella on saatu työttömien opiskelijamäärät nousemaan kohdennettujen kurssien ansiosta. Senioriväestöä opiston opiskelijamäärästä on n. 20% ja avustuksella on voitu järjestää heille räätälöityjä kursseja. Eläkkeellä oleville on järjestetty kursseja päiväsaikaan. 2

6 Yhteishankkeet Opisto oli edelleen mukana Keski-Suomen Osaava-hankkeessa ja sen koulutuksia mainostettiin koko opiston henkilökunnalle. Laukaan kansalaisopistossa jatkettiin ikääntyvien yliopiston luentojen suunnittelua ja yhteistä järjestämissä Karstulan, Saarijärven ja Äänekosken kansalaisopistojen kanssa. Lisäksi verkkoluentoja otettiin Jyväskylän kesäyliopistosta. IKIS-luentoja toteutettiin vuoden aikana yhteensä seitsemän, joista kolme olivat verkkoluentoja. Yhteiskunnallisissa aineissa aloitettiin yhteistyö Keski- Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa. Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstö Kansalaisopiston henkilökuntaan kuului vuonna 2014 rehtori, toimistosihteeri ja suunnittelija sekä taideaineiden, musiikin ja yhteiskunnallisten aineiden opettajat. Tämän lisäksi opistossa opetti yhteensä n. 75 sivutoimista tuntiopettajaa ja vierailevaa luennoitsijaa. Musiikin opettajan tehtävä täytettiin päätoimisesti alkaen ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja palkattiin määräaikaisena saakka. Opiston henkilökuntaa alkuvuodesta Vasemmalta lukien yhteiskunnallisten aineiden opettaja Marjo Pakka, kädentaitoaineiden opettaja Taina Pöllänen, opistosihteeri Meeri Pirttinen, rehtori Maarit Hedman, liikunnan suunnittelija Maija- Leena Ström ja musiikin opettaja Anu Kauppinen. Laukaan kansalaisopiston organisaatiokaavio 3

7 TYHY - toiminta Työajalla tapahtuvaan työhyvinvointitoimintaan oli päätoimisella henkilökunnalla mahdollisuus osallistua vapaa-aikatoimen TYHY- suunnitelman mukaisesti. Tiedotus ja markkinointi Opistolle tehtiin ensimmäisen mainospohja, jonka suunnitteli opiston taiteen perusopetuksen kuvataidekoulun opettaja Tiina Häkkinen ja se otettiin käyttöön opiston lehti- ja irtomainoksissa. Kansalaisopiston opinto-ohjelma julkaistiin vapaa-aikatoimen Vatti-esitteessä syksyllä ja keväällä. Lisäksi opiston opinto-ohjelma julkaistiin opiston nettisivuilla pdf-muodossa. Kursseista tiedotettiin Laukaa- Konnevesi-lehden Vattipalstalla, joka päivittyi myös kunnan nettisivuille. Kansalaisopiston syksyn kevään ilmoittautumisen alkamisesta mainostettiin Suur-Jyväskylän lehdessä. Opiston Facebook-sivujen käyttöä jatkettiin kuten myös opiston nettisivujen palaute- ja kurssiehdotuslomakkeiden käyttöä. Tapahtumia Kansalaisopisto osallistui kesäkuussa Sararanta Puskii- tapahtumaan omalla toimipisteellä, jossa markkinoitiin taiteen perusopetuksen kursseja ja muita lasten ja nuorten kursseja. Lisäksi järjestettiin soittimien tunnistuskilpailu, jonka palkintona oli osallistuminen yhdelle opiston järjestämälle kurssille tulevana lukuvuotena. Kansalaisopiston taiteen perusopetuksen teatteritaiteen ryhmät esittivät esiintymislavalla näytelmät Kesäloma ja kohtauksia näytelmästä Lasten vallankumous. Laukaan vapaa-aikatoimi juhlisti 20-vuotista taivalta yhdessä 50v täyttävän Laukaa-Konnevesi-lehden kanssa yhteisillä synttäreillä elokuussa kirkonkylän urheilukentällä. Kansalaisopisto osallistui tapahtumaan vapaa-aikatoimen pisteellä tarjoten mahdollisuuden ilmoittautua henkilökohtaisesti opiston syksyn kursseille. Lisäksi taiteen perusopetuksen käsityökoulu järjesti toimintapisteen tapahtumaan osallistuville. Perinteistä itsenäisyyspäiväjuhlaa juhlittiin Vihtavuoren koululla, jossa kansalaisopiston syksyllä aloittanut Kuusan lapsikuoro esiintyi opettajansa Merja Kopareen johdolla ja sanataiteen kurssin nuoret kirjoittajat lausuivat kirjoittamiaan runoja opettajansa Jarna Pihlajamäen opastamina. 4

8 Näyttelyt Opistotalo Saralinnassa järjestettiin kädentaitojen ja kuvataiteen yhteisnäyttely Esillä oli myös taiteen perusopetuksen lasten ja nuorten töitä. Näyttelyn aikana opiston kitaristit, viulistit ja pianistit esittivät harjoittelemiaan kappaleita. Opetustoiminta Opetusta järjestetään pääsääntöisesti eri kouluilla kunnan alueella. Kansalaisopistolla on myös oma opistotalo, Saralinna, jossa toteutetaan taideaineiden opetusta ja taiteen perusopetusta käsityössä ja kuvataiteessa. Toiminnan tunnusluvut 2014 Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Yhteensä Kansalaisopiston lukuvuosi on jaettu syys- ja kevätkauteen; syyslukukaudella järjestetään 10 opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 12 opetusviikkoa. Vuoden 2014 aikana toteutettiin noin 7300 opetustuntia, joista 640 tuntia oli opetussuunnitelmaan perustuvaa lasten ja nuorten taiteen perusopetusta. Kokonaisuudessaan opetustuntien, kurssien ja kurssilaisten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Kielet Englanti Espanja Venäjä Ranska Italia Kiina Yhteensä

9 Kielikurssitarjonnan laajentaminen on kasvattanut kielten ainekokonaisuutta. Kielikurssien opetustunnit kasvoivat 66 tunnilla ja kurssilaisten määrä 61:lla edellisestä vuodesta. Erityisesti suosiota kasvattivat italian, englannin ja ranskan kielen kurssit. Kielten kurssit toteutettiin pääsääntöisesti pitkinä, koko lukuvuoden kestävinä kursseina, mutta kurssilaisilta saadun palautteen pohjalta kielistä tarjotaan jatkossa myös lyhyitä puhumiseen painottuvia viikonloppukursseja. Ranskan, italian ja espanjan kielten opiskelu jatkui ja venäjän kielestä aloitettiin alkeisryhmä. Englannin kielestä toivottiin alkeiskurssia ja se sai suuren suosion syksyllä. Lisäksi englannin kielen peruskieliopista toteutettiin verkkokurssi vuoden alussa. Huhtikuussa tarjottiin eri kielistä lyhyitä matkailukursseja, joista toteutuivat italian, englannin ja ranskan kurssit. Kielten kursseissa on käytössä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikko ja kurssit on jaoteltu taitoasteikon mukaisesti. Opinto-ohjelmassa kielten kurssien alussa on lyhyet kuvaukset taitotasoista helpottamaan kurssivalintaa. Englanti on suosituin kieli Laukaan kansalaisopistossa. Opisto järjestää englanninkielen opetusta niin kontaktiopetuksena kuin verkossakin. Keskusteluharjoituksen lumoissa. Kuva: Simo Heikkilä 6

10 Kuva: Hanna Lahti Musiikki Laukaan kansalaisopiston musiikinopetus koostuu instrumenttien ja laulun yksilöopetuksesta sekä kuoro- ja orkesteritoiminnasta. Vuonna 2014 yksilöopetusta tarjottiin pianon-, klassisen kitaran-, viulun-, poikkihuilun-, rumpusetin- ja harmonikansoitossa sekä laulussa ja pop/jazz-laulussa. Näistä harmonikansoitto alkoi syksyllä 2014 uutena kurssina opettajanaan Visa Wirén. Harmonikkaryhmän toiminta sen sijaan loppui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Amalia Vuorma on opiston nuorimpia opiskelijoita. Tässä harjoitellaan viulunsoiton alkeita opettaja Anu Kauppisen opastuksella. Kuva: Simo Heikkilä 7

11 Harmonikansoiton lisäksi syksyllä aloitti toimintansa toinenkin uusi kurssi, Kuusan koululla kokoontuva lapsikuoro johtajanaan Merja Kopare. Kuoroon ilmoittautui heti ensimmäisen lukuvuoden aikana 15 innokasta laulajaa. Kuoro esiintyi Laukaan kunnan itsenäisyyspäivän juhlassa ja Kuusan koululla järjestetyssä oppilaskonsertissa. Bändikerho ja Puustellin musiikkipiiri ovat kehitysvammaisille aikuisille ja nuorille suunnattuja kursseja. Eläkeläisten musiikkipiiri toimii yhteistyössä Laukaan eläkkeensaajien kanssa, kohderyhmänä ovat laulamisesta kiinnostuneet eläkeikäiset. Muut kurssit sen sijaan ovat kaikille avoimia. Inna Karapalo harrastaa opistossa kitaransoittoa. Vieressä musiikinopettaja Anu Kauppinen. Koko vuoden kestävien kurssien lisäksi keväällä toteutui kolme lyhytkurssia: pop/jazz-laulunopiskelijoille suunnattu jatkokurssi, vapaa säestys pianolla -kurssi sekä naisten bändikurssi. Pop/jazz-laulun ja vapaan säestyksen kurssit toteutettiin yksilöopetuksena, naisten bändikurssi oli aikuisille vasta-alkajille suunnattu ryhmä, jossa opeteltiin yhdessä rumpujen-, koskettimien- ja bassonsoiton perusteita sekä laulua. Tuntiopettajat järjestivät vuoden aikana lukuisia oppilaskonsertteja, joissa musiikinopiskelijat esittivät harjoittelemiaan kappaleita. Musiikinopiskelijoita esiintyi myös kansalaisopiston kevätnäyttelyssä 26. ja ja järjestetyssä vapaa-aikatoimen ja Laukaa-Konnevesi-lehden syntymäpäiväjuhlassa kirkonkylän keskusurheilukentällä. 8

12 Kädentaitoaineet Kädentaidot olivat vahvasti mukana opiston toiminnassa myös vuonna Kädentaidoissa pintansa pitivät edelleen jo vuosia toimineet koko vuoden kestävät kurssit. Lasitöissä käynnistyi kolme ryhmää, kudontaryhmä kokoontui maanantaisin ja puutyöryhmät täyttyivät jälleen nopeasti. Opiston Saralinnan tiloissa järjestettiin myös keramiikkakursseja ja Vattiompelun tiloissa verhoilukurssi, jossa saattoi kunnostaa ja päällystää vanhoja huonekaluja. Opistossa on iloittu erityisesti siitä, että myös eri kylissä käynnistyi käsityöryhmiä. Tarvaalassa toimi ompeluryhmä ja Saviolla kädentaitojen ja puutyöryhmän kurssit. Kutomotoiminta lakkasi Leppävedellä vuoden 2014 aikana. Lyhytkursseja (1-6 viikkoa) järjestettiin mm. kukansidonnassa, kalannahan parkitsemisessa, kahvipussiompelussa, sisustussuunnittelussa, tuohitöissä ja korujen valmistuksessa. Lyhytkurssit houkuttelevat kiireisiä ja aikuisia, jotka haluavat oppia jonkin erikoistaidon esimerkiksi edistääkseen työelämätaitojaan. Eija Juntunen (vas.) harrastaa lasitöitä maanantain ryhmässä. 9

13 Kuvataiteet Kuvataiteissa perinteiset kurssit olivat jälleen suosituimpia. Posliininmaalaus, keramiikka ja öljyvärikurssit vetivät edelleen paljon opiskelijoita. Vuoden 2014 aikana päätettiin panostaa valokuvaukseen. Keväällä valokuvauksen opettajana toimi tunnettu luontokuvaaja Hannu Ahonen ja syksyllä valokuvaaja Keijo Penttinen Jyväskylästä. Valokuvauskurssilla opiskeltiin perustietoja ja taitoja henkilö - ja luontokuvauksesta. Kurssit täyttyivät nopeasti. Valtaosa tämän toimintakertomuksen valokuvista on syksyn valokuvausryhmän opiskelijoiden kuvaamia. Lyhytkursseista ikoninmaalaus, kukkiensidonta ja grafiikkakurssit ovat suosittuja vuodesta toiseen. Piirustuksen ja maalauksen opettajana toimi Merja Nykänen. Koko vuoden kestävällä kurssilla opiskelee kaikenikäisiä opistolaisia. Ilahduttavaa on, että nuoret ovat tulleet mukaan vanhemman opiskelijakaartin rinnalle. Valokuvauskurssi oli vuoden 2014 suosituimpia. Harrastus innostaa hyvin eri-ikäisiä opiskelijoita. Keskellä kuvassa (oranssi paita) valokuvaaja, kurssin opettaja Keijo Penttinen. Kuva: Jouko Pitkänen 10

14 Yhteiskunnalliset aineet Vuoden 2014 alusta on kehitetty yhteiskunnallisia aineita. Yhteiskunnallisissa aineissa on tarjottu kirjanpidon, palkanlaskennan, yrittäjyyden, puheviestinnän, kirjoitustaidon, historian, oikeustieteen ja opiskelutaitojen kursseja. Yhdistystoiminnan kursseja on toteutettu yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa. Yhden illan kurssit ovat olleet maksuttomia opiskelijoille. Yhteistyötä jatketaan vuonna Yrittäjyyden ensiaskeleet-kurssi oli yksi vuoden 2014 uutuuskursseista. Kuvassa yritysvalmentaja Sanna Jylänki opettaa tuoreita yrittäjiä erottautumaan markkinoilla. Yhteiskunnallisten aineiden tavoite on ollut tukea Laukaan kunnan elinvoimaisuutta ja alueen työllisyyttä sekä alueellista koulutuksen tasa-arvoa. Monipuolisesta kurssivalikoimasta huolimatta yhteiskunnallisten aineiden kurssit eivät ole houkutelleet laukaalaisia opiskelemaan. Yhteiskunnalliset aineet säilyvät kurssivalikoimassa jatkossakin. Tietotekniikka Tietotekniikassa tarjottiin monipuolisesti erilaisia kursseja niin vapaa-ajan kuin työelämänkin tarpeisiin. Suosituimpia kursseja olivat peliohjelmoinnin ja tablettitietokoneiden käyttöön opastaneet kurssit. Tietotekniikan kurssit on järjestetty Sydän-Laukaan koululla. ATK:n opettajana on toiminut Samuel Rahikainen. Sanataide

15 Liikunta ja tanssi Keväällä 2014 kansalaisopisto tarjosi tanssi- ja liikuntakursseja kaikenikäisille liikkujille sekä taajamissa että mahdollisuuksien mukaan myös maaseutukylillä. Syksystä 2014 lähtien kursseja järjestettiin yli 7-vuotiaille opiston uuden ikälinjauksen mukaisesti. Kursseja järjestettiin sekä koko lukuvuoden mittaisina että lyhytkursseina. Kuntojumpat, kahvakuula ja jooga säilyttivät suosionsa. Täysilukuisina ovat pyörineet esimerkiksi Pilates-kurssit ja lasten telinevoimistelun alkeiskurssi. Zumbaryhmät olivat isoja ja opiskelijat löysivät kuntosaliharjoittelun starttikurssit tänä vuonna erityisen hyvin. Miesten omat kurssit, Äijäjooga ja Kunnon jumppaa miehille, ovat osallistujamäärältään vakaita. Taekwon-Do ITF peruskurssi kokosi salin täyteen yli 9-vuotiaita lapsia ja nuoria harjoittelemaan lajin salikäyttäytymistä ja lajin perusteita. Perheliikuntaryhmille oli tänäkin vuonna enemmän kysyntää kuin mitä on voitu järjestää. Uutuuskursseja opetusohjelmassa olivat muun muassa Asahi, äitiysjooga ja Armyfit. Laukaassa järjestettiin miehille suunnattu terveys-ja liikuntatapahtuma, jossa mukana oli Kunnossa Kaiken Ikää - ohjelman Suomimies seikkailee -rekka. Rekkaan rakennetulla testiasemalla kävi 320 miestä testauttamassa kuntonsa maksuttomilla kuntotesteillä. Opisto oli tapahtumassa mukana tarjoten ohjattuja liikuntahetkiä tasatunnein. 12

16 Taiteen perusopetus Kuvataiteet Käsityö Teatteritaide Yhteensä Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Laukaan kansalaisopistossa taiteen perusopetusta tarjotaan kuvataiteissa, käsitöissä ja teatteritaiteessa. Eri taiteenaloilla annettava taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetusta ohjaa koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma, jonka tulee perustua Opetushallituksen päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Taiteen perusopetus on yleishyödyllistä opetusta eikä sitä saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Taiteen perusopetus / kuvataide Laukaan kuvataidekoulussa kuvataidetta opiskeltiin tiistaisin ja torstaisin yhteensä neljässä ryhmässä, joissa opiskelijoiden ikäjakauma vaihteli 7-vuotiaasta noin 16-vuotiaaseen. Opiskelijamäärä on ollut noususuhdanteinen ja tätä osaltaan selittää opetustilojen vakiintuminen Saralinnaan sekä uudet opetusvälineet. Kuvataiteessa painotus on nykytaiteen monipuolisuudessa. Tämä näkyy myös valituissa menetelmissä ja materiaaleissa. Keväällä 2014 opiskelijat tutustuivat monipuolisesti piirtämiseen, maalaukseen, kolmiulotteiseen työskentelyyn, animaatioiden ja lyhytelokuvien tekemiseen, grafiikan menetelmiin, arkkitehtuuriin ja ympäristön suunnitteluun sekä keramiikkaan. Kuten aiempinakin vuosina, jokainen opiskelija sai lukuvuoden päätteeksi DVD:lle kootun portfolion ryhmänsä toteuttamista teoskuvista ja videoista. 13

17 Taiteen perusopetus / käsityökoulu Kevätlukukausi 2014 käsityökoulussa jatkui syksyllä aloitetulle Käsityö elämässä- teemalla. Lukuvuoden aikana valmistuneista töistä koottu kevätnäyttely Saralinnassa toi esiin monipuolisen kattauksen lasten ja nuorten aikaansaannoksista. Syyslukukaudella 2014 käsityökoulussa aloitti uutena ryhmänä 6-7 v. tarkoitettu valmentavat opinnot. Käsityön taiteen perusteita opetetaan kahdessa ja syventäviä työpajaopintoja yhdessä ryhmässä. Monipuolisia käsityöopintoja on osittaisena teemana siivittänyt Kalevala ja siihen teemaan kootaan Laukaan pääkirjastolle kevättalvella 2015 näyttely yhdessä kuvataideopiskelijoiden kanssa. Muutamia poimintoja käsitöistä edustakoon: Vahabatiikkia paperille -Kalevalaiset naiset seinätekstiilit, Kalevalakorun uusi muoto - alumiinilangasta muotoillen ja kupurasolki sekä Rumpuja eri tavoin toteuttaen. Yhdessä tekeminen ja luovuuden korostaminen antavat käsityönopiskelulle suuntaa ja vahvistavat etenevää opiskella taiteen ja kulttuurin saralla. Metallilangasta muotoillen. Kuva: Paula Aro-Suhanto 14

18 Taiteen perusopetus / teatteritaide Teatteritaiteen ryhmissä on vuonna 2014 jatkettu edelleen erilaisten näyttelijäntyön perusharjoitteiden parissa. Teatteritaide 1:ssä on harjoiteltu erityisesti ryhmässä oloa, kuuntelua, keskittymistä sekä oman mielikuvituksen ruokkimista. Keväällä 2014 tehtiin pieniä esityksiä valmiiden lyhyiden tarinoiden pohjalta. Loppukeväästä näistä valmisteltiin isompi kokonaisuus, josta syntyi esitys Kesäloma. Esitykseen haettiin aitoa lastenmaailmasta löytyvää toimintaa sekä satumaailmaa. Näytelmä esitettiin myös Sararanta Puskiitapahtumassa kesäkuussa. Syksyllä ryhmä sai suuren määrän uusia jäseniä ja ryhmädynamiikan hiomiseen käytettiin paljon aikaa. Joulua kohti mentäessä lasten kanssa valmisteltiin heidän itsensä kehittämä esitys Joulun Pelastus, jossa seikkailtiin joulutonttuina ja lapsina.teatteritaide 2-ryhmässä aloitettiin keväällä 2014 isompaa esitystä. Tekstiksi valittiin Elina Kilkkun Lasten Vallankumous, josta tiivistettiin sopivan mittainen kokonaisuus. Lopulta valmis teos esitettiin sekä Nuorisotalolla että Sararanta Puskii- tapahtumassa. Ryhmä teki myös teatteriretken Jyväskylään TE4- klubille, jossa päästiin tutustumaan teatterintiloihin nähtiin näytelmä Elling Teatteri Eurooppa Neljän esittämänä. Syksyllä valmisteltiin esityskokonaisuus omien ideoiden pohjalta. Ensin kehitettiin stereotypiset nuorisohahmot, joiden ympärille luotiin kauhutarinat. Esityksen nimeksi tuli Joulupaloittelua ja se esitettiin marraskuussa Syksyllä käytiin myös katsomassa Teatteri Eurooppa Neljän pikkujoulukabareen eli Juhlakaalan ennakkonäytös. Teatteritaiteen opiskelijat esittivät Sararanta Puskii-tapahtumassa näytelmät Kesäloma ja Lasten vallankumous. Oikealla ylhäällä Minja Möttönen isän roolissa ja yläkuvassa keskustelevat lapset Pinja Halttunen ja Hanna Häkkinen. 15

19 16

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 TAITEEN PERUSOPETUS... 6 KUVATAIDE... 6 KÄSITYÖT... 7 TEATTERITAIDE... 8 MUSIIKKI... 9 KIELET...

YHTEYSTIEDOT... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 TAITEEN PERUSOPETUS... 6 KUVATAIDE... 6 KÄSITYÖT... 7 TEATTERITAIDE... 8 MUSIIKKI... 9 KIELET... 1 Sisällysluettelo YHTEYSTIEDOT... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 TAITEEN PERUSOPETUS... 6 KUVATAIDE... 6 KÄSITYÖT... 7 TEATTERITAIDE... 8 MUSIIKKI... 9 KIELET... 15 SANATAIDE... 20 TAIDE JA KÄSITYÖT... 21 KÄSITYÖT...

Lisätiedot

Rehtori Maarit Hedman p. 014 2675 760 tai 050 597 0960. Toimistosihteeri Meeri Pirttinen p. 014 2675 761

Rehtori Maarit Hedman p. 014 2675 760 tai 050 597 0960. Toimistosihteeri Meeri Pirttinen p. 014 2675 761 1 Sisältö YHTEYSTIEDOT...3 ILMOITTAUTUMINEN...4 TAITEEN PERUSOPETUS...6 MUSIIKKI...7 KIELET...11 TIETOTEKNIIKKA...15 YHTEISKUNNALLISET AINEET...17 ILMAISUTAITO...18 SANATAIDE JA KIRJALLISUUS...18 KUVATAITEET...19

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

Osallistu Nenäpäiväkeräykseen Laukaan kansalaisopistossa

Osallistu Nenäpäiväkeräykseen Laukaan kansalaisopistossa 1 Osallistu Nenäpäiväkeräykseen Laukaan kansalaisopistossa Tutustu opiston kursseille ja tee hyvää osallistumalla valtakunnalliseen Nenäpäivän keräykseen. Lahjoitus 5 /tunti tai valitsemasi lahjoitussumma

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi OPINTO-OHJELMA 2013-2014 KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola Kansalaisopiston toimintaa yhdessä 6. lukuvuosi YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Uutuuksia: Opinto-opas 2015-2016

Uutuuksia: Opinto-opas 2015-2016 Opinto-opas 2015-2016 Uutuuksia: Ukulele aloittelijoille s. 12 Karaoke s. 11 Ikoninmaalauksen alkeet s. 19 Sorkoupotetun puukon valmistus s. 24 Tanssia taidottomille s. 52 Talot tarinoi savupiiput soi

Lisätiedot

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013 2014 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013-14 Vapaa-aika-

Lisätiedot

Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa

Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa Opinto-opas 2014 2015 Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa Ilman kansalaisopistoa kukaan ei tietäisi, millaista lahjakkuutta löytyy tavallisista joroislaisista. Tarvitaan vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. rehtorin tervehdys...4 Työkausi ja yhteystiedot...5 Kursseille ilmoittautuminen...6 Hyvä tietää...7. somero-opiston taidekoulu...

SISÄLLYSLUETTELO. rehtorin tervehdys...4 Työkausi ja yhteystiedot...5 Kursseille ilmoittautuminen...6 Hyvä tietää...7. somero-opiston taidekoulu... SISÄLLYSLUETTELO rehtorin tervehdys...4 Työkausi ja yhteystiedot...5 Kursseille ilmoittautuminen...6 Hyvä tietää...7 SOMERO...12 AVOIN YLIOPISTO...12 somero-opiston taidekoulu...16 LASTEN JA NUORTEN KURSSIT...18

Lisätiedot

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat

Lisätiedot

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyysejä 2010:1 Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Taidekasvatus on yleisen huomion kohteena erityisesti perusopetuksen uuden tuntijaon

Lisätiedot

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE Elinikäistä oppimista Jokilatvan opistossa Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven ja Pyhäjärven alueella toimiva kansalaisopisto. Kansalaisopistossa voivat kaiken ikäiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON

Lisätiedot

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2015

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2015 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2015 Rovaniemen kansalaisopiston toimintaajatus Opisto kehittää ja toteuttaa laadukkaasti vapaatavoitteista ja ammatillista osaamista täydentäviä kursseja

Lisätiedot

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2015. Tölkkinipsulaukut

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2015. Tölkkinipsulaukut ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2015 Tölkkinipsulaukut Rovaniemen kansalaisopiston toimintaajatus Opisto kehittää ja toteuttaa laadukkaasti vapaatavoitteista ja ammatillista osaamista täydentäviä

Lisätiedot

OPINTOJEN AARREARKKU

OPINTOJEN AARREARKKU Pieksämäen Seutuopisto OPINTOJEN AARREARKKU OPINTO-OPAS 2014-2015 1 LUKIJALLE Pieksämäen Seutuopisto Oppimisen iloa ja osaamista meidän kaikkien omasta opistosta! Kädessäsi on jälleen palkitun seutuopiston

Lisätiedot

- 2016 KURSSIT. Ota kurssi kohti Wahren-opistoa! www.forssa.fi/wahrenopisto

- 2016 KURSSIT. Ota kurssi kohti Wahren-opistoa! www.forssa.fi/wahrenopisto 201 5-2016 KURSSIT Ota kurssi kohti Wahren-opistoa! www.forssa.fi/wahrenopisto SISÄLLYSLUETTELO Toimipaikat... 4 Henkilökunta... 5 Ilmoittautumisohjeet... 5 Käytännön infoa... 6 Opistolaiskunta... 6 Retket...

Lisätiedot

Ilmoittautuminen alkaa 19.8.

Ilmoittautuminen alkaa 19.8. SINÄ OSAAT! KOULUTUSOPAS PORI & ULVILA Syksy 2013 Hyvää oloa opistosta! Ilmoittautuminen alkaa 19.8. Elämäntaitoja erityisryhmille Kurssiuutuuksia lapsille ja nuorille espanjaa, tanssia, tarinankuvitusta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 OPINTO-OPA 2015-2016 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Osaamiskeskus Kainuun Aalto Avoin yliopisto-opetus Avoin ammattikorkeakouluopetus Kansalaisopisto

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa SYYSLUKUKAUSI 2013 KEVÄTLUKUKAUSI 2014 arjen virrasta innon lähteelle nivalan osasto s. 6 reisjärven osasto s. 32 haapajärven osasto s. 16 POHJOIS-POHJANMAAN Kesäyliopisto s. 37 pyhäjärven osasto s. 25

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS 2013-2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Oppimisen iloa Kaukametsässä Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin omistama kansalaisopisto,

Lisätiedot