Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL Laukaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto"

Transkriptio

1 .

2 Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL Laukaa Kirjoittajat: Paula Aro-Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Marjo Pakka, Maija-Leena Ström Kansien suunnittelu: Tiina Häkkinen Kuvat: Laukaan kansalaisopiston valokuvauskurssilaiset Kuvien käsittely ja taitto: Marjo Pakka

3 SISÄLLYSLUETTELO Laukaan kansalaisopiston toimintavuosi Toiminta-ajatus... 1 Opiston perusarvot... 1 Strategiatyö Laatutyö... 2 Opintoseteliavustus... 2 Yhteishankkeet... 3 Organisaatio ja henkilöstö... 3 Henkilöstö... 3 Laukaan kansalaisopiston organisaatiokaavio... 3 TYHY - toiminta... 4 Tiedotus ja markkinointi... 4 Tapahtumia... 4 Näyttelyt... 5 Opetustoiminta... 5 Toiminnan tunnusluvut Kielet... 5 Musiikki... 7 Kädentaitoaineet... 9 Kuvataiteet Yhteiskunnalliset aineet Tietotekniikka Sanataide Liikunta ja tanssi Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus / kuvataide Taiteen perusopetus / käsityökoulu Taiteen perusopetus / teatteritaide... 15

4 Laukaan kansalaisopiston toimintavuosi 2014 Vuosi 2014 oli Laukaan kansalaisopiston 51. toimintavuosi, jonka aikana opistolle tehtiin strategia ja kehittämissuunnitelma. Vuoden aikana vakiinnutettiin sähköisen kurssipalautekyselyn lähettäminen keväisin ja aloitettiin yhteistyö koulujen kanssa nuorten tavoittamiseksi. Toiminta-ajatus Laukaan kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on edistää toiminta-alueensa asukkaiden aktiivista elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä sekä osallistumista oman yhteisönsä toimintaan ja kehittämiseen. Koulutuksessa painottuvat taide- ja taitoaineet, kielet, yhteiskunnalliset aineet sekä terveyttä edistävät aineet. Opistotoiminnalle merkittävä osa-alue on myös lasten ja nuorten taiteen perusopetus. Kansalaisopisto järjestää tilauskoulutusta ja kunnan sisäistä henkilöstökoulutusta. Opiston missio lyhyesti. Laukaan kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on tarjota matalan kynnyksen harrastus- ja oppimispaikkoja sosiaaliselle kasvulle ja itsensä kehittämiselle sekä henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitämiseen eri puolilla Laukaata. Opiston perusarvot Toiminta tukee yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ottaen tasapuolisesti huomioon eri yhteiskuntaryhmät. Opetus edistää opistossa opiskelevien hyvinvointia ja terveyttä sekä lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Se on kuntalaisten tarpeista lähtevää, vapaaehtoista ja helposti saavutettavaa. Opiston toiminta perustuu elinikäiseen oppimiseen, joka toteutuu niin, että opisto luo edellytykset oppimiselle sekä kannustaa omaehtoiseen oppimiseen ja kehittymiseen eri ikävaiheissa ja elämäntilanteissa. Tasa-arvo toteutuu opiston toiminnassa, kun kursseille voidaan osallistua asuinpaikasta, pohjakoulutuksesta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Laukaalaisten ja tuntiopettajien toiveiden ja ideoiden avoin kuuntelu ja ajan seuraaminen tukee läpinäkyvyyden arvoa opistossa. Opiskelijalähtöinen opisto edistää kurssilaisten oppimisen iloa ja ottaa huomioon yksilölliset tarpeet. Innovatiivisena kansalaisopistona Laukaassa kokeillaan rohkeasti uutta ja siedetään samalla virheitä ja erilaisuutta. Toiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet, joita tuetaan vähentämällä mm. paperisten tulosteiden määrää ja käyttämällä kierrätysmateriaalia taideaineissa. Strategiatyö 2014 Laukaan kansalaisopisto on pieni maaseutumainen opisto, joka tuottaa merkittävän ja näkyvimmän osan pinta-alallisesti suuren kunnan vapaa-aika- ja kulttuuripalveluista. Opiston henkilökuntaan kuuluvat rehtorin lisäksi kolme päätoimista opettajaa, suunnitteleva opettaja ja toimistosihteeri. Kuluneen kahden vuoden aikana opiston henkilökunnasta on vaihtunut puolet. Vuoden 2013 alusta lähtien opistossa on aloitettu määrätietoinen kehittämisprosessi. Opistoon perustettiin yhteiskunnallisten aineiden ainekokonaisuus vuoden 2014 alusta lähtien. Samaan aikaan aloitettiin myös opiston strategiaprosessi. 1

5 Rehtori ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja osallistuivat Kansalaisopistojen Liiton järjestämään strategiakoulutukseen kevään 2014 aikana Jyväskylässä. Tämän jälkeen opistolle luotiin strategia, jonka työstämiseen on osallistunut koko henkilökunta. Strategiaprosessin keskiössä on ollut avoin ja vahva vuorovaikutteisuus johdon ja henkilökunnan välillä. Strategiaa on hiottu opistopalavereissa ja sähköpostitse henkilökunnan kanssa. Näin kaikille on muodostunut yhteinen kuva ja päämäärä siitä, miten opistoa kehitetään lähivuosina. Strategian tavoite on kirkastaa opiston arvoja, perustehtävää ja tulevaisuuden näkymää sekä selkeyttää toiminnan painopistealueita. Strategialla vahvistetaan jo hyväksi koettuja käytänteitä, viestintää, ulkoista näkyvyyttä ja markkinointia. Laatutyö CAF arviointimallista vuoden kehittämiskohteiksi valittiin strategiat ja toiminnan suunnittelu sekä asiakastulokset. Kansalaisopistolle laadittiin strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille Kurssipalautekysely toteutettiin osalle kursseista ja niiden vastaukset analysoitiin yhdessä opiston kevään kehittämispäivässä. Opintoseteliavustus Opintoseteliavustusta saatiin 6000 euroa lukuvuodelle ja sitä on käytetty työttömien, seniorien +63 ja eläkkeellä olevien avustamiseen. Seteleitä käytettiin 127, joka jakautui seuraavasti: työttömät 36, seniorit ja eläkkeellä olevat 17. Opintoseteliavustuksella on saatu työttömien opiskelijamäärät nousemaan kohdennettujen kurssien ansiosta. Senioriväestöä opiston opiskelijamäärästä on n. 20% ja avustuksella on voitu järjestää heille räätälöityjä kursseja. Eläkkeellä oleville on järjestetty kursseja päiväsaikaan. 2

6 Yhteishankkeet Opisto oli edelleen mukana Keski-Suomen Osaava-hankkeessa ja sen koulutuksia mainostettiin koko opiston henkilökunnalle. Laukaan kansalaisopistossa jatkettiin ikääntyvien yliopiston luentojen suunnittelua ja yhteistä järjestämissä Karstulan, Saarijärven ja Äänekosken kansalaisopistojen kanssa. Lisäksi verkkoluentoja otettiin Jyväskylän kesäyliopistosta. IKIS-luentoja toteutettiin vuoden aikana yhteensä seitsemän, joista kolme olivat verkkoluentoja. Yhteiskunnallisissa aineissa aloitettiin yhteistyö Keski- Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa. Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstö Kansalaisopiston henkilökuntaan kuului vuonna 2014 rehtori, toimistosihteeri ja suunnittelija sekä taideaineiden, musiikin ja yhteiskunnallisten aineiden opettajat. Tämän lisäksi opistossa opetti yhteensä n. 75 sivutoimista tuntiopettajaa ja vierailevaa luennoitsijaa. Musiikin opettajan tehtävä täytettiin päätoimisesti alkaen ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja palkattiin määräaikaisena saakka. Opiston henkilökuntaa alkuvuodesta Vasemmalta lukien yhteiskunnallisten aineiden opettaja Marjo Pakka, kädentaitoaineiden opettaja Taina Pöllänen, opistosihteeri Meeri Pirttinen, rehtori Maarit Hedman, liikunnan suunnittelija Maija- Leena Ström ja musiikin opettaja Anu Kauppinen. Laukaan kansalaisopiston organisaatiokaavio 3

7 TYHY - toiminta Työajalla tapahtuvaan työhyvinvointitoimintaan oli päätoimisella henkilökunnalla mahdollisuus osallistua vapaa-aikatoimen TYHY- suunnitelman mukaisesti. Tiedotus ja markkinointi Opistolle tehtiin ensimmäisen mainospohja, jonka suunnitteli opiston taiteen perusopetuksen kuvataidekoulun opettaja Tiina Häkkinen ja se otettiin käyttöön opiston lehti- ja irtomainoksissa. Kansalaisopiston opinto-ohjelma julkaistiin vapaa-aikatoimen Vatti-esitteessä syksyllä ja keväällä. Lisäksi opiston opinto-ohjelma julkaistiin opiston nettisivuilla pdf-muodossa. Kursseista tiedotettiin Laukaa- Konnevesi-lehden Vattipalstalla, joka päivittyi myös kunnan nettisivuille. Kansalaisopiston syksyn kevään ilmoittautumisen alkamisesta mainostettiin Suur-Jyväskylän lehdessä. Opiston Facebook-sivujen käyttöä jatkettiin kuten myös opiston nettisivujen palaute- ja kurssiehdotuslomakkeiden käyttöä. Tapahtumia Kansalaisopisto osallistui kesäkuussa Sararanta Puskii- tapahtumaan omalla toimipisteellä, jossa markkinoitiin taiteen perusopetuksen kursseja ja muita lasten ja nuorten kursseja. Lisäksi järjestettiin soittimien tunnistuskilpailu, jonka palkintona oli osallistuminen yhdelle opiston järjestämälle kurssille tulevana lukuvuotena. Kansalaisopiston taiteen perusopetuksen teatteritaiteen ryhmät esittivät esiintymislavalla näytelmät Kesäloma ja kohtauksia näytelmästä Lasten vallankumous. Laukaan vapaa-aikatoimi juhlisti 20-vuotista taivalta yhdessä 50v täyttävän Laukaa-Konnevesi-lehden kanssa yhteisillä synttäreillä elokuussa kirkonkylän urheilukentällä. Kansalaisopisto osallistui tapahtumaan vapaa-aikatoimen pisteellä tarjoten mahdollisuuden ilmoittautua henkilökohtaisesti opiston syksyn kursseille. Lisäksi taiteen perusopetuksen käsityökoulu järjesti toimintapisteen tapahtumaan osallistuville. Perinteistä itsenäisyyspäiväjuhlaa juhlittiin Vihtavuoren koululla, jossa kansalaisopiston syksyllä aloittanut Kuusan lapsikuoro esiintyi opettajansa Merja Kopareen johdolla ja sanataiteen kurssin nuoret kirjoittajat lausuivat kirjoittamiaan runoja opettajansa Jarna Pihlajamäen opastamina. 4

8 Näyttelyt Opistotalo Saralinnassa järjestettiin kädentaitojen ja kuvataiteen yhteisnäyttely Esillä oli myös taiteen perusopetuksen lasten ja nuorten töitä. Näyttelyn aikana opiston kitaristit, viulistit ja pianistit esittivät harjoittelemiaan kappaleita. Opetustoiminta Opetusta järjestetään pääsääntöisesti eri kouluilla kunnan alueella. Kansalaisopistolla on myös oma opistotalo, Saralinna, jossa toteutetaan taideaineiden opetusta ja taiteen perusopetusta käsityössä ja kuvataiteessa. Toiminnan tunnusluvut 2014 Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Yhteensä Kansalaisopiston lukuvuosi on jaettu syys- ja kevätkauteen; syyslukukaudella järjestetään 10 opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 12 opetusviikkoa. Vuoden 2014 aikana toteutettiin noin 7300 opetustuntia, joista 640 tuntia oli opetussuunnitelmaan perustuvaa lasten ja nuorten taiteen perusopetusta. Kokonaisuudessaan opetustuntien, kurssien ja kurssilaisten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Kielet Englanti Espanja Venäjä Ranska Italia Kiina Yhteensä

9 Kielikurssitarjonnan laajentaminen on kasvattanut kielten ainekokonaisuutta. Kielikurssien opetustunnit kasvoivat 66 tunnilla ja kurssilaisten määrä 61:lla edellisestä vuodesta. Erityisesti suosiota kasvattivat italian, englannin ja ranskan kielen kurssit. Kielten kurssit toteutettiin pääsääntöisesti pitkinä, koko lukuvuoden kestävinä kursseina, mutta kurssilaisilta saadun palautteen pohjalta kielistä tarjotaan jatkossa myös lyhyitä puhumiseen painottuvia viikonloppukursseja. Ranskan, italian ja espanjan kielten opiskelu jatkui ja venäjän kielestä aloitettiin alkeisryhmä. Englannin kielestä toivottiin alkeiskurssia ja se sai suuren suosion syksyllä. Lisäksi englannin kielen peruskieliopista toteutettiin verkkokurssi vuoden alussa. Huhtikuussa tarjottiin eri kielistä lyhyitä matkailukursseja, joista toteutuivat italian, englannin ja ranskan kurssit. Kielten kursseissa on käytössä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikko ja kurssit on jaoteltu taitoasteikon mukaisesti. Opinto-ohjelmassa kielten kurssien alussa on lyhyet kuvaukset taitotasoista helpottamaan kurssivalintaa. Englanti on suosituin kieli Laukaan kansalaisopistossa. Opisto järjestää englanninkielen opetusta niin kontaktiopetuksena kuin verkossakin. Keskusteluharjoituksen lumoissa. Kuva: Simo Heikkilä 6

10 Kuva: Hanna Lahti Musiikki Laukaan kansalaisopiston musiikinopetus koostuu instrumenttien ja laulun yksilöopetuksesta sekä kuoro- ja orkesteritoiminnasta. Vuonna 2014 yksilöopetusta tarjottiin pianon-, klassisen kitaran-, viulun-, poikkihuilun-, rumpusetin- ja harmonikansoitossa sekä laulussa ja pop/jazz-laulussa. Näistä harmonikansoitto alkoi syksyllä 2014 uutena kurssina opettajanaan Visa Wirén. Harmonikkaryhmän toiminta sen sijaan loppui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Amalia Vuorma on opiston nuorimpia opiskelijoita. Tässä harjoitellaan viulunsoiton alkeita opettaja Anu Kauppisen opastuksella. Kuva: Simo Heikkilä 7

11 Harmonikansoiton lisäksi syksyllä aloitti toimintansa toinenkin uusi kurssi, Kuusan koululla kokoontuva lapsikuoro johtajanaan Merja Kopare. Kuoroon ilmoittautui heti ensimmäisen lukuvuoden aikana 15 innokasta laulajaa. Kuoro esiintyi Laukaan kunnan itsenäisyyspäivän juhlassa ja Kuusan koululla järjestetyssä oppilaskonsertissa. Bändikerho ja Puustellin musiikkipiiri ovat kehitysvammaisille aikuisille ja nuorille suunnattuja kursseja. Eläkeläisten musiikkipiiri toimii yhteistyössä Laukaan eläkkeensaajien kanssa, kohderyhmänä ovat laulamisesta kiinnostuneet eläkeikäiset. Muut kurssit sen sijaan ovat kaikille avoimia. Inna Karapalo harrastaa opistossa kitaransoittoa. Vieressä musiikinopettaja Anu Kauppinen. Koko vuoden kestävien kurssien lisäksi keväällä toteutui kolme lyhytkurssia: pop/jazz-laulunopiskelijoille suunnattu jatkokurssi, vapaa säestys pianolla -kurssi sekä naisten bändikurssi. Pop/jazz-laulun ja vapaan säestyksen kurssit toteutettiin yksilöopetuksena, naisten bändikurssi oli aikuisille vasta-alkajille suunnattu ryhmä, jossa opeteltiin yhdessä rumpujen-, koskettimien- ja bassonsoiton perusteita sekä laulua. Tuntiopettajat järjestivät vuoden aikana lukuisia oppilaskonsertteja, joissa musiikinopiskelijat esittivät harjoittelemiaan kappaleita. Musiikinopiskelijoita esiintyi myös kansalaisopiston kevätnäyttelyssä 26. ja ja järjestetyssä vapaa-aikatoimen ja Laukaa-Konnevesi-lehden syntymäpäiväjuhlassa kirkonkylän keskusurheilukentällä. 8

12 Kädentaitoaineet Kädentaidot olivat vahvasti mukana opiston toiminnassa myös vuonna Kädentaidoissa pintansa pitivät edelleen jo vuosia toimineet koko vuoden kestävät kurssit. Lasitöissä käynnistyi kolme ryhmää, kudontaryhmä kokoontui maanantaisin ja puutyöryhmät täyttyivät jälleen nopeasti. Opiston Saralinnan tiloissa järjestettiin myös keramiikkakursseja ja Vattiompelun tiloissa verhoilukurssi, jossa saattoi kunnostaa ja päällystää vanhoja huonekaluja. Opistossa on iloittu erityisesti siitä, että myös eri kylissä käynnistyi käsityöryhmiä. Tarvaalassa toimi ompeluryhmä ja Saviolla kädentaitojen ja puutyöryhmän kurssit. Kutomotoiminta lakkasi Leppävedellä vuoden 2014 aikana. Lyhytkursseja (1-6 viikkoa) järjestettiin mm. kukansidonnassa, kalannahan parkitsemisessa, kahvipussiompelussa, sisustussuunnittelussa, tuohitöissä ja korujen valmistuksessa. Lyhytkurssit houkuttelevat kiireisiä ja aikuisia, jotka haluavat oppia jonkin erikoistaidon esimerkiksi edistääkseen työelämätaitojaan. Eija Juntunen (vas.) harrastaa lasitöitä maanantain ryhmässä. 9

13 Kuvataiteet Kuvataiteissa perinteiset kurssit olivat jälleen suosituimpia. Posliininmaalaus, keramiikka ja öljyvärikurssit vetivät edelleen paljon opiskelijoita. Vuoden 2014 aikana päätettiin panostaa valokuvaukseen. Keväällä valokuvauksen opettajana toimi tunnettu luontokuvaaja Hannu Ahonen ja syksyllä valokuvaaja Keijo Penttinen Jyväskylästä. Valokuvauskurssilla opiskeltiin perustietoja ja taitoja henkilö - ja luontokuvauksesta. Kurssit täyttyivät nopeasti. Valtaosa tämän toimintakertomuksen valokuvista on syksyn valokuvausryhmän opiskelijoiden kuvaamia. Lyhytkursseista ikoninmaalaus, kukkiensidonta ja grafiikkakurssit ovat suosittuja vuodesta toiseen. Piirustuksen ja maalauksen opettajana toimi Merja Nykänen. Koko vuoden kestävällä kurssilla opiskelee kaikenikäisiä opistolaisia. Ilahduttavaa on, että nuoret ovat tulleet mukaan vanhemman opiskelijakaartin rinnalle. Valokuvauskurssi oli vuoden 2014 suosituimpia. Harrastus innostaa hyvin eri-ikäisiä opiskelijoita. Keskellä kuvassa (oranssi paita) valokuvaaja, kurssin opettaja Keijo Penttinen. Kuva: Jouko Pitkänen 10

14 Yhteiskunnalliset aineet Vuoden 2014 alusta on kehitetty yhteiskunnallisia aineita. Yhteiskunnallisissa aineissa on tarjottu kirjanpidon, palkanlaskennan, yrittäjyyden, puheviestinnän, kirjoitustaidon, historian, oikeustieteen ja opiskelutaitojen kursseja. Yhdistystoiminnan kursseja on toteutettu yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa. Yhden illan kurssit ovat olleet maksuttomia opiskelijoille. Yhteistyötä jatketaan vuonna Yrittäjyyden ensiaskeleet-kurssi oli yksi vuoden 2014 uutuuskursseista. Kuvassa yritysvalmentaja Sanna Jylänki opettaa tuoreita yrittäjiä erottautumaan markkinoilla. Yhteiskunnallisten aineiden tavoite on ollut tukea Laukaan kunnan elinvoimaisuutta ja alueen työllisyyttä sekä alueellista koulutuksen tasa-arvoa. Monipuolisesta kurssivalikoimasta huolimatta yhteiskunnallisten aineiden kurssit eivät ole houkutelleet laukaalaisia opiskelemaan. Yhteiskunnalliset aineet säilyvät kurssivalikoimassa jatkossakin. Tietotekniikka Tietotekniikassa tarjottiin monipuolisesti erilaisia kursseja niin vapaa-ajan kuin työelämänkin tarpeisiin. Suosituimpia kursseja olivat peliohjelmoinnin ja tablettitietokoneiden käyttöön opastaneet kurssit. Tietotekniikan kurssit on järjestetty Sydän-Laukaan koululla. ATK:n opettajana on toiminut Samuel Rahikainen. Sanataide

15 Liikunta ja tanssi Keväällä 2014 kansalaisopisto tarjosi tanssi- ja liikuntakursseja kaikenikäisille liikkujille sekä taajamissa että mahdollisuuksien mukaan myös maaseutukylillä. Syksystä 2014 lähtien kursseja järjestettiin yli 7-vuotiaille opiston uuden ikälinjauksen mukaisesti. Kursseja järjestettiin sekä koko lukuvuoden mittaisina että lyhytkursseina. Kuntojumpat, kahvakuula ja jooga säilyttivät suosionsa. Täysilukuisina ovat pyörineet esimerkiksi Pilates-kurssit ja lasten telinevoimistelun alkeiskurssi. Zumbaryhmät olivat isoja ja opiskelijat löysivät kuntosaliharjoittelun starttikurssit tänä vuonna erityisen hyvin. Miesten omat kurssit, Äijäjooga ja Kunnon jumppaa miehille, ovat osallistujamäärältään vakaita. Taekwon-Do ITF peruskurssi kokosi salin täyteen yli 9-vuotiaita lapsia ja nuoria harjoittelemaan lajin salikäyttäytymistä ja lajin perusteita. Perheliikuntaryhmille oli tänäkin vuonna enemmän kysyntää kuin mitä on voitu järjestää. Uutuuskursseja opetusohjelmassa olivat muun muassa Asahi, äitiysjooga ja Armyfit. Laukaassa järjestettiin miehille suunnattu terveys-ja liikuntatapahtuma, jossa mukana oli Kunnossa Kaiken Ikää - ohjelman Suomimies seikkailee -rekka. Rekkaan rakennetulla testiasemalla kävi 320 miestä testauttamassa kuntonsa maksuttomilla kuntotesteillä. Opisto oli tapahtumassa mukana tarjoten ohjattuja liikuntahetkiä tasatunnein. 12

16 Taiteen perusopetus Kuvataiteet Käsityö Teatteritaide Yhteensä Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Laukaan kansalaisopistossa taiteen perusopetusta tarjotaan kuvataiteissa, käsitöissä ja teatteritaiteessa. Eri taiteenaloilla annettava taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetusta ohjaa koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma, jonka tulee perustua Opetushallituksen päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Taiteen perusopetus on yleishyödyllistä opetusta eikä sitä saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Taiteen perusopetus / kuvataide Laukaan kuvataidekoulussa kuvataidetta opiskeltiin tiistaisin ja torstaisin yhteensä neljässä ryhmässä, joissa opiskelijoiden ikäjakauma vaihteli 7-vuotiaasta noin 16-vuotiaaseen. Opiskelijamäärä on ollut noususuhdanteinen ja tätä osaltaan selittää opetustilojen vakiintuminen Saralinnaan sekä uudet opetusvälineet. Kuvataiteessa painotus on nykytaiteen monipuolisuudessa. Tämä näkyy myös valituissa menetelmissä ja materiaaleissa. Keväällä 2014 opiskelijat tutustuivat monipuolisesti piirtämiseen, maalaukseen, kolmiulotteiseen työskentelyyn, animaatioiden ja lyhytelokuvien tekemiseen, grafiikan menetelmiin, arkkitehtuuriin ja ympäristön suunnitteluun sekä keramiikkaan. Kuten aiempinakin vuosina, jokainen opiskelija sai lukuvuoden päätteeksi DVD:lle kootun portfolion ryhmänsä toteuttamista teoskuvista ja videoista. 13

17 Taiteen perusopetus / käsityökoulu Kevätlukukausi 2014 käsityökoulussa jatkui syksyllä aloitetulle Käsityö elämässä- teemalla. Lukuvuoden aikana valmistuneista töistä koottu kevätnäyttely Saralinnassa toi esiin monipuolisen kattauksen lasten ja nuorten aikaansaannoksista. Syyslukukaudella 2014 käsityökoulussa aloitti uutena ryhmänä 6-7 v. tarkoitettu valmentavat opinnot. Käsityön taiteen perusteita opetetaan kahdessa ja syventäviä työpajaopintoja yhdessä ryhmässä. Monipuolisia käsityöopintoja on osittaisena teemana siivittänyt Kalevala ja siihen teemaan kootaan Laukaan pääkirjastolle kevättalvella 2015 näyttely yhdessä kuvataideopiskelijoiden kanssa. Muutamia poimintoja käsitöistä edustakoon: Vahabatiikkia paperille -Kalevalaiset naiset seinätekstiilit, Kalevalakorun uusi muoto - alumiinilangasta muotoillen ja kupurasolki sekä Rumpuja eri tavoin toteuttaen. Yhdessä tekeminen ja luovuuden korostaminen antavat käsityönopiskelulle suuntaa ja vahvistavat etenevää opiskella taiteen ja kulttuurin saralla. Metallilangasta muotoillen. Kuva: Paula Aro-Suhanto 14

18 Taiteen perusopetus / teatteritaide Teatteritaiteen ryhmissä on vuonna 2014 jatkettu edelleen erilaisten näyttelijäntyön perusharjoitteiden parissa. Teatteritaide 1:ssä on harjoiteltu erityisesti ryhmässä oloa, kuuntelua, keskittymistä sekä oman mielikuvituksen ruokkimista. Keväällä 2014 tehtiin pieniä esityksiä valmiiden lyhyiden tarinoiden pohjalta. Loppukeväästä näistä valmisteltiin isompi kokonaisuus, josta syntyi esitys Kesäloma. Esitykseen haettiin aitoa lastenmaailmasta löytyvää toimintaa sekä satumaailmaa. Näytelmä esitettiin myös Sararanta Puskiitapahtumassa kesäkuussa. Syksyllä ryhmä sai suuren määrän uusia jäseniä ja ryhmädynamiikan hiomiseen käytettiin paljon aikaa. Joulua kohti mentäessä lasten kanssa valmisteltiin heidän itsensä kehittämä esitys Joulun Pelastus, jossa seikkailtiin joulutonttuina ja lapsina.teatteritaide 2-ryhmässä aloitettiin keväällä 2014 isompaa esitystä. Tekstiksi valittiin Elina Kilkkun Lasten Vallankumous, josta tiivistettiin sopivan mittainen kokonaisuus. Lopulta valmis teos esitettiin sekä Nuorisotalolla että Sararanta Puskii- tapahtumassa. Ryhmä teki myös teatteriretken Jyväskylään TE4- klubille, jossa päästiin tutustumaan teatterintiloihin nähtiin näytelmä Elling Teatteri Eurooppa Neljän esittämänä. Syksyllä valmisteltiin esityskokonaisuus omien ideoiden pohjalta. Ensin kehitettiin stereotypiset nuorisohahmot, joiden ympärille luotiin kauhutarinat. Esityksen nimeksi tuli Joulupaloittelua ja se esitettiin marraskuussa Syksyllä käytiin myös katsomassa Teatteri Eurooppa Neljän pikkujoulukabareen eli Juhlakaalan ennakkonäytös. Teatteritaiteen opiskelijat esittivät Sararanta Puskii-tapahtumassa näytelmät Kesäloma ja Lasten vallankumous. Oikealla ylhäällä Minja Möttönen isän roolissa ja yläkuvassa keskustelevat lapset Pinja Halttunen ja Hanna Häkkinen. 15

19 16

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2016 2017 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN TOIMINTA 2012 1. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten sopeutumisvalmennuskurssit.

Lisätiedot

Suunniteltu toiminta-aika1.11.2009-31.10.2012 Käytännössä toiminta alkoi 1.2.2010

Suunniteltu toiminta-aika1.11.2009-31.10.2012 Käytännössä toiminta alkoi 1.2.2010 projekti Suunniteltu toiminta-aika1.11.2009-31.10.2012 Käytännössä toiminta alkoi 1.2.2010 Euroopan pakolaisrahasto (rahoittaja) Rovaniemen kaupunki, koulupalvelukeskus (hallinnointi, omarahoitus) SPR

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kurssimaksuja ei palauteta.

Kurssimaksuja ei palauteta. Jokihelmen opiston johtokunta 6 15.03.2016 Jokihelmen opiston kurssimaksut ja soitinvuokrat 2016-2017 Jokhjoht 15.03.2016 6 Rehtorin ehdotus: Kurssimaksut Koko lukukauden kestävät kurssit hinnoitellaan

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Lukuvuosi 2016-2017 Matemaattisluonnontieteelliset aineet Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 KYKY-hanke (1.9.2015-31.10.2017) Opetusviraston ESR-rahoitteinen projekti, joka

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Espoon esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys ry. 14.4.2015 1 1. YHDISTYKSEN TARKOITUS Espoon esittävän taiteen koulua ylläpitää Espoon esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Kulttuurin kansainväliset yhteydet Jyväskylän kaupungin vastuulalueilla on laajat ja toimivat kansainväliset yhteydet. Kansainväliset näyttelyt Graphica

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

Alhaisin laskutettava kurssimaksu on 6 euroa. Kurssimaksualennukset eivät koske ko. kurssimaksua.

Alhaisin laskutettava kurssimaksu on 6 euroa. Kurssimaksualennukset eivät koske ko. kurssimaksua. Poikkeavat kurssimaksut keväällä 2016 Alhaisin laskutettava kurssimaksu Alhaisin laskutettava kurssimaksu on 6 euroa. Kurssimaksualennukset eivät koske ko. kurssimaksua. Kielet ja tietoaineet -yksikkö

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Perusopetuksen tuntijako

Perusopetuksen tuntijako Opetus- ja kasvatuslautakunta 117 26.11.2015 Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 998/12.00.01/2015 OPEKAS 117 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, koulutoimenjohtaja Per-Olof Nyström

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot