KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011,2010, 2009 Opinto- ja kulttuuritoiminta Äänekosken kansalaisopisto

2 Päätavoite 3. jakautuu 7 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO Monipuolinen opetusohjelma Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla Tavoitemittari: Opetusohjelmassa löytyy tarjontaa kaikista seuraavista opetusaineista: Kielet, kädentaidot, kuvataide, musiikki, tietotekniikka, yhteiskunnalliset aineet, liikunta ja tanssi. Tietoja tuloksen kokoamisesta: Hellewi-tilasto Kaikista näistä opetusaineista löytyi tarjontaa Äänekosken kansalaisopiston ohjelmassa: kielet, kädentaidot, kuvataide, musiikki, tietotekniikka, yhteiskunnalliset aineet, liikunta ja tanssi. Äänekosken kansalaisopisto, Kalenterivuoden 2011 tunnit ja kurssilaiset pääluokittain Kursseja Kursseja Tunnit Tuntien Tunnit Pää- Pääluokan nimi suun- toteu- Miehiä Naisia suun- muutos toteuluokka niteltu tunut niteltu tunut 110 Avoin yliopisto ,00 0,00 18, Taiteen perusopetus ,66-14, , Historia, yhteiskunta ja talous ,33 2,00 30, Psykologia ja kasvatus ,40-48,24 421, Terveydenhoito ,88-20,00 75, Musiikki ,41-430, , Kielet ,00-174, , Tietotekniikka ,03-33,00 231, Esittävä taide ja kirjallisuus ,00-44,00 141, Kuvataiteet ja muotoilu ,98-19,66 463, Käden taidot ,19-340, , Tanssi ja liikunta ,77-79, , Kotitalous, maa- ja metsätalous ,67-30,17 46, Muu koulutus ,00-12,00 28,00 Yhteensä , , ,83 Kaikki kurssilaiset yhteensä Osatavoite: Uudistuva opetusohjelma Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Vuosittain opetusohjelmassa on tarjolla vähintään 10 uutta kurssia edelliseen vuoteen verrattuna. Hellewi-tilasto Vuonna 2011 oli tarjolla 22 aivan uutta kurssia.

3 3. Osatavoite: Opisto huomioi kuntalaisten oppimistarpeet Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Viisi esimerkkikuvausta siitä, kuinka kuntalaisten toivoma kurssi on toteutettu toive muuttunut kurssiksi. Tapauskuvaus Esimerkkikuvaus 1. Lukupiiri Sumiainen Sumiaisissa oli käynnistetty omatoimisesti lukupiiriryhmä, joka kokoontui kerran kuukaudessa. Yksi lukupiiriläinen otti yhteyttä rehtoriin kesän alussa, ja kysyi, voisiko ryhmä siirtyä kansalaisopiston opintoryhmäksi, että saataisiin mukaan uusia kiinnostuneita ja toiminta saataisiin vakiinnutettua. Sovittiin, että syksystä 2011 alkaen ryhmä toimii kansalaisopiston ryhmänä. Esimerkkikuvaus 2. Nykyheprean alkeiskurssi Kielten suunnittelijaopettajaan ja myös rehtoriin oltiin yhteydessä useamman henkilön taholta, ja he toivoivat opetusohjelmaan nykyheprean kurssia. Suunnittelijaopettaja ryhtyi töihin, ja selvitti mahdollisuuden löytää opettaja. Opettaja löytyi, ja kurssi aloitti syksyllä Esimerkkikuvaus 3. Pianonsoitto Konginkangas Konginkankaalla oli ollut pianonsoiton yksilöopetusta aiempina vuosina, mutta lukuvuonna ja opetusta ei ollut, koska oppilaat kävivät niin vähiin, ettei opetusta kannattanut tarjota, ja opettajaa palkata parin oppilaan vuoksi ajamaan Jyväskylästä asti vajaaksi kahdeksi opetustunniksi. Konginkankaalaiset ottivat kuitenkin yhteyttä opiston Konginkankaalla asuvaan toimistosih-teeriin, ja toivoivat että opetusta taas järjestettäisiin. Päätimme kokeilla, tulisiko tarpeeksi ilmoittautuneita, että opetusta voitaisiin järjestää lukuvuonna Oppilaita ilmoittautui 15, joten opetus käynnistettiin. Esimerkkikuvaus 4. Rekipeittokurssi Rekipeittokurssia oli toivottu jo parin vuoden ajan useammalta taholta. Kädentaitojen suunnittelijaopettaja selvitti mahdollisuutta järjestää kyseinen kurssi, opettajan löytäminen oli erityisen työlästä. Kaikkien yksityiskohtien osalta suunnittelu saatiin valmiiksi kesällä 2011, ja kurssia tarjottiin syksyllä Kurssia ei kuitenkaan voitu toteuttaa liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Esimerkkikuvaus 5. Senioritanssikurssi Äänekosken taajamaan Senioritanssikurssia oli toivomuksesta järjestetty lukuvuonna Hietamalla (yksi Äänekosken kylistä). Useampi seniori oli rehtoriin yhteydessä, ja toivoi että senioritanssikurssi siirrettäisiin Äänekosken keskustaan, että sellaisetkin, jolla ei ole autoa, voisivat osallistua. Toivomusta kuunneltiin, sali taajamasta saatiin järjestymään, ja senioritanssia tarjottiin syksystä 2011 alkaen Äänekosken keskustassa. Kurssille tuli kuitenkin niin vähän osallistujia, ettei kurssia voitu jatkaa kolmea kertaa enempää.

4 4. Osatavoite: Alueellinen tasavertaisuus opetustarjonnassa Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Opetustarjontaa tasapuolisesti tarjolla eri taajamissa suhteessa kokonaisopetustuntimäärään ja asukaslukuun. Tarkastelutaajamina Konginkangas, Sumiainen, Suolahti ja Äänekoski. Asukaslukutilasto yhdessä Hellewi-tilaston kanssa. Äänekosken taajamassa asuu 60% väestöstä, mutta opetustarjontaa on 73 % kaikesta opetustarjonnasta. Sumiaisissa vastaavat luvut ovat: 6 % asukkaista ja 8 % opetustarjonnasta. Suolahden 25 % asukkaista ja opetustarjonnasta 14%. Konginkankaan 7 % asukkaista ja 3 % opetustarjonnasta. Tasapuolinen suhde asukasluvun ja opetustarjonnan välillä ei siten toteudu. 5. Osatavoite: Muuttuvan yhteiskunnan ja elämäntilanteiden aiheuttamien oppimistarpeiden huomioiminen: tarjontaa erityisryhmille Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Maahanmuuttajia opiskelijoina 20 (tilastojen mukaan maahanmuuttajia Äänekoskella n. 230) vuonna Hellewi-tilastot opetusryhmistä ja osallistujista. Maahanmuuttajia opiskelijoina Tavoitemittari: Työttömiä opiskelijoina 50 henkilöä. 2. Tavoitemittari: Mielenterveyskuntoutujille on kaksi heille suunnattua kurssia. Kurssin nimi ja osanottajamäärä. Hellewi-tilasto Vuonna 2011 oli vain yksi kurssi, joka oli suunnattu mielenterveyskuntoutujille eli Aikuisten ilmaisutaidon ryhmä, jossa oli 12 opiskelijaa. Hellewi-tilasto Työttömiä oli opiskelijoina Tavoitemittari: Kehitysvammaisille omia virikeryhmiä saman verran (4) kuin vuonna Hellewi-tilasto Kehitysvammaisille oli suunnattu 4 omaa ryhmää.

5 6. Osatavoite: Tavoitteellista tanssitaiteen opetusta Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Oppilaita on jokaisessa eri tasoryhmässä riittävästi, niin että opetusta eri tasoryhmissä voidaan toteuttaa(valmentavat, perusopinnot ja syventävät opinnot). Tilasto oppilaiden jakautumisesta eri tasoryhmiin Jokaiseen eri tasoryhmään löytyi riittävästi oppilaita, niin että kaikkien tasoryhmien mukaista opetusta voitiin toteuttaa. 7. Osatavoite: Tavoitteellista kuvataiteen perusopetusta Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Oppilaita on jokaisessa eri tasoryhmässä riittävästi, niin että opetusta eri tasoryhmissä voidaan toteuttaa(valmentavat, perusopinnot ja syventävät opinnot). Tilasto oppilaiden jakautumisesta eri tasoryhmiin Kevätlukukaudella 2011 ei kuvataiteen perusopetuksessa ollut syventävien ryhmää vähäisen oppilasmäärän vuoksi. Syksyllä 2011 sekin ryhmä taas käynnistyi. 3. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI

6 Tililuokka Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTO 2010 Tavoite Monipuolinen opetusohjelma Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Opetusohjelmassa löytyy tarjontaa kaikista seuraavista opetusaineista: Kielet, kädentaidot, kuvataide, musiikki, tietotekniikka, yhteiskunnalliset aineet, liikunta ja tanssi. Kaikissa mainituissa aineissa löytyy tarjontaa. Tavoite Uudistuva opetusohjelma Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Vuosittain opetusohjelmassa on tarjolla vähintään 10 uutta kurssia edelliseen vuoteen verrattuna. Uusia kursseja oli tarjolla 22.

7 Tavoite Opisto huomioi kuntalaisten oppimistarpeet Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Viisi esimerkkikuvausta siitä, kuinka kuntalaisten toivoma kurssi on toteutettu toive muuttunut kurssiksi. Italian jatkokurssi Kuusi vuotta kansalaisopistossa italiaa opiskelleet opiskelijat olivat huolissaan, että ryhmään ei saa-taisi enää riittävästi opiskelijoita alkavana lukuvuonna(viisi vaadittiin että kurssi olisi voinut jatkaa), sillä osaamisen taso oli ryhmässä jo niin korkea, ettei pieneltä paikkakunnalta löytyisi helposti niin hyviä italian kielen taitajia, kun pari ryhmän jäsentä oli muuttanut muualle. Opiston taholta pidettiin kuitenkin tärkeänä, että opiskelijat saisivat mahdollisuuden jatkaa omaehtoista opiskelua, koska olivat niin motivoituneita jatkamaan. Taloudellisesti olisi ollut kuitenkin väärä signaali, jos olisi hyväksytty alamittaiset ryhmäkoot. Opiskelijoiden, kielten suunnitteluopettajan sekä rehtorin kanssa käytyjen keskustelujen seurauksena päädyttiin seuraavaan malliin: Pitkälle edenneiden kieltenopetusryhmien on mahdollisuus jatkaa myös ns. pienryhminä, mutta kurssimaksut näissä ryhmissä kaksinkertaistetaan. Näin kompensoidaan muuten puuttumaan jäävät tulot, ja varmistetaan kuitenkin, että motivoituneet opiskelijat voivat jatkaa opiskeluaan. Pienryhmän minimikooksi määriteltiin 3. Muskarit Äänekosken kansalaisopistossa on ollut vauva- ja tenavamuskaria jo vuosien ajan. Alustavasti, ennen lukuvuoden päättymistä, sovittiin paikallisen musiikkiopiston kanssa, että he ottaisivat kokonaan vastuulleen muskariopetuksen järjestämisen. Tästä kuultuaan, muskarioppilaiden vanhemmat keräsivät adressin keskuudestaan, jossa toivoivat, että kansalaisopisto järjestäisi jatkos-sakin muskariopetusta. Vanhemmat olivat erityisen huolissaan hintojen noususta, jos musiikkiopisto ottaisi järjestämisen vastuulleen. Adressista huolimatta, kansalaisopisto päätti, että muskariryhmiä ei järjestetä, jos musiikkiopisto haluaa tahollaan niitä järjestää. Mutta musiikkiopisto ilmoittikin yllättäen, että sillä ei ole mahdollisuutta muskariryhmiä tulevana lukuvuonna järjestää. Kansalaisopisto päätti siten jatkaa vauva- ja tenavamuskarien järjestämistä, koska adressikin osoitti, että tar-vetta kyseisille ryhmille on, ja jonkun tahon tuli vastuu opetuksen järjestämisestä ottaa. Tietotekniikan jatkokurssi mielenterveyskuntoutujille Kosken Klubitalolla käyvien mielenterveyskuntoutujien kanssa on tehty tietotekniikkaopetuksen järjestämisessä yhteistyötä jo useamman vuoden ajan. Syksyllä he olivat keskuudessaan keskustelleet atk- opetustarpeista ja esittivät, että erityisesti tarvittaisiin tietotekniikan alkeisiin opetusta. Kansalaisopisto järjesti kurssin heille, kurssin aikataulun atk-opettaja sopi kuntoutujien kanssa siten, että ne sopivat muiden menojen kanssa. Kurssimaksuja ei peritty, vaan kurssilaisten opintomaksut katettiin opintoseteliavustuksesta, jonka kansalaisopisto oli haettuaan saanut Opetusministeriöltä. Senioritanssikurssi Hietamalla (kyläkunta Äänekoskella) toimivalta eläkeläisryhmältä tuli toive senioritanssikurssista. Kurssi järjestettiin kaikille kiinnostuneille avoimena, opetuspaikkana oli Hietamalla oleva tanssisali. Purjehduskurssi Ala-Keiteleen Pursiseura otti opistoon yhteyttä, ja ehdotti yhteistyötä purjehduskurssin järjestämisestä. Heiltä oli toivottu purjehduksen alkeita, mutta he halusivat kurssin järjestelyyn yhteistyökumppaniksi kansalaisopiston. Purjehduskurssi järjestettiin kevätlukukaudella 2010.

8 Tavoite Alueellinen tasavertaisuus opetustarjonnassa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Opetustarjontaa tasapuolisesti tarjolla eri taajamissa suhteessa kokonaisopetustuntimäärään ja asukaslukuun. Tarkastelutaajamina Konginkangas, Sumiainen, Suolahti ja Äänekoski. Äänekosken asukasmäärä yhteensä: (vuoden 2010 tilasto) Kansalaisopiston tunnit vuonna 2010 yhteensä: Taajamien asukasmäärät suhteessa Äänekosken kokonaisasukasmäärään: Äänekosken taajama : = 61 % Suolahden taajama 5139 : = 25 % Sumiaisten taajama 1266 : = 6 % Konginkankaan taajama 1484 : = 7 % Muut = 1% Taajamien opetustuntimäärät suhteessa opetustuntien kokonaismäärään: Äänekoski 8181 : = 60 % Suolahti 2297 : =17 % Sumiainen 1253 : = 9 % Konginkangas 654 : = 5 % Muut = 9 % Sumiaisissa ja Äänekoskella tarjontaa tasapuolisesti. Konginkankaalla ja Suolahdessa liian vähän. Tavoite Muuttuvan yhteiskunnan ja elämäntilanteiden aiheuttamien oppimistarpeiden huomioiminen: tarjontaa erityisryhmille Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori Maahanmuuttajia opiskelijoina 20 (tilastojen mukaan maahanmuuttajia Äänekoskella n. 230) vuonna Maahanmuuttajia opiskelijoina 38. (nettoluku) Indikaattori Mielenterveyskuntoutujille on kaksi heille suunnattua kurssia. Kurssin nimi ja osanottajamäärä. Teatteriryhmä ja Tietotekniikan alkeet. Indikaattori Työttömiä opiskelijoina 50 henkilöä. Työttömiä opiskelijoina 58. Indikaattori Kehitysvammaisille omia virikeryhmiä saman verran (4) kuin vuonna Ryhmiä 4.

9 Tavoite Tavoitteellista tanssitaiteen opetusta Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Oppilaita jokaisessa eri tasoryhmässä riittävästi, että opetusta eri tasoryhmissä voidaan toteuttaa(valmentavat, perusopinnot ja syventävät opinnot). Tilaston mukaan oppilaita on ollut kaikissa tasoryhmissä siinä määrin, että kaikissa tasoryhmissä on voitu opetusta toteuttaa. Tavoite Tavoitteellista kuvataiteen perusopetusta Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Oppilaita jokaisessa eri tasoryhmässä riittävästi, että opetusta eri tasoryhmissä voidaan toteuttaa(valmentavat, perusopinnot ja syventävät opinnot). Oppilaita kaikissa tasoryhmissä riittävästi opetuksen toteutukseen kevätlukukaudella Syyslukukaudella 2010 ei oppilaita riittävästi syventävien tasoryhmän toteuttamiseen.

10 KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTO Monipuolinen opetusohjelma Opetusohjelmassa eri opetustarjonnan kattavuus: Kielet, kädentaidot, kuvataide, musiikki, tietotekniikka, yhteiskunnalliset aineet, liikunta ja tanssi Kaikissa mainituissa aineissa on opetustarjontaa Uudistuva opetusohjelma Vuosittain opetusohjelmassa on tarjolla vähintään 10 uutta kurssia edelliseen vuoteen verrattuna Tarjottu 29 uutta kurssia.

11 Opisto huomioi kuntalaisten oppimistarpeet Opisto huomioi kuntalaisten oppimistarpeet Pienoismallikurssi Kotiseutuihmiset olivat jo pitempään suunnitelleet hanketta, jossa Äänekosken keskusta 1930-luvulla rakennettaisiin pienoismallina. Hanke tulee olemaan monivuotinen, ja tarvitsee monelta taholta mm. taloudellista tukea. He ottivat kansalaisopiston rehtoriin yhteyttä ja kysyivät, voisiko opisto olla hankkeessa jollakin tavoin mukana. Pohdinnan jälkeen sovittiin, että ensimmäinen askel hankkeen toteutumiseen on kansalaisopistoon perustettu pienoismallinrakentamiskurssi, jossa harjoitellaan ensin pienemmällä työllä varsinaisen hankkeen toteuttamista. Mielenterveyskuntoutujien atk-kurssit: alkeet ja jatko Mielenterveyskuntoutujien Klubitalon jäsenkokouksessa (jäsenet mielenterveyskuntoutujia) tuli ilmi, että tarvittaisiin atk-opetusta, ja jäsenet halusivat oman ryhmän, jossa eteneminen olisi sopivan verkkaista ja arimmatkin uskaltautuisivat mukaan. He ottivat yhteyttä kansalaisopistoon ja tietotekniikan perusteet mielenterveyskuntoutujille järjestettiin syksyllä 2008 ja jatkokurssi keväällä Osallistujia oli kymmenen. Konginkankaan jumppa Konginkankaan taajaman asukkaita (naisia) otti yhteyttä kansalaisopiston toimistoon marraskuussa 2009, ja esitti, että kansalaisopisto voisi järjestää naisten jumppaa Konginkankaalle, koska kyseisessä taajamassa ei ollut sillä hetkellä mitään liikuntaryhmätarjontaa naisille. Sovittiin, että naisten jumpparyhmä aloittaa kansalaisopistotoimintana. Ryhmässä aloitti 18 opiskelijaa. Kreikkalainen kansantanssi Paikallisen Kreikka-seuran jäsenet ottivat yhteyttä kesäkuussa 2009, ja ehdottivat, että kansalaisopisto järjestäisi yhdessä Kreikka seuran kanssa kreikkalaisen kansantanssikurssin, yhteistyöllä opettajaksi saataisiin kreikkalaisen kansantanssin asiantuntija pääkaupunkiseudulta. Kurssi järjestettiin elokuussa Djembekurssi Äänekoskella on innokkaita djemberummun soittajia. Djemberumpujen soitonopetus sai alkunsa kansalaisopistossa asiasta innostuneiden otettua yhteyttä rehtoriin, ensimmäinen djembekurssi järjestettiin jo vuonna Mutta tarve syventää opittua on saanut heidät ottamaan yhteyttä vuosittain, ja viimeisin heidän aloitteestaan pidetty kurssi järjestettiin kevätlukukaudella 2009.

12 Alueellinen tasavertaisuus opetustarjonnassa Kunnan eri taajamissa (Konginkangas, Suolahti, Sumiainen ja Äänekosken keskusta) asukkaista osallistuu 5 prosenttia opiston toimintaan Konginkangas: 11,7 % Suolahti: 17,7 % Sumiainen: 24,1 % Äänekoski: 20,6 % Muuttuvan yhteiskunnan ja elämäntilanteiden aiheuttamien oppimistarpeiden huomioiminen: erityisryhmien opetustarjonta Maahanmuuttajia opiskelijoina 20 (tilastojen mukaan maahanmuuttajia Äänekoskella n. 230) vuonna maahanmuuttajaa on opiskelijoina Äänekoskella Mielenterveyskuntoutujille on kaksi heille suunnattua kurssia. Kurssin nimi ja osanottajamäärä Mielenterveyskuntoutujien teatteriryhmä: 17 osallistujaa. Tietotekniikan jatkokurssi mielenterveyskuntoutujille: 9 osallistujaa Työttömiä opiskelijoina 50 henkilöä 59 henkilöä opiskelijoista on työttömiä Kehitysvammaisille omia virikeryhmiä saman verran (4) kuin vuonna 2008 Kehitysvammaisten omia virikeryhmiä on neljä.

13 Tavoitteellista tanssitaiteen opetusta Opetusohjelmassa tarjolla opetusta kaikissa tasoryhmissä: oppilaita valmentavissa (oppilasmäärä), perus- sekä syventävissä opinnoissa Opisto tarjoaa tanssitaiteen opetusta kaikissa tasoryhmissä: -Valmentavissa opinnoissa: 47 oppilasta -Perusopinnoissa: 323 oppilasta -Syventävissä opinnoissa: 112 oppilasta Tavoitteellista kuvataiteen perusopetusta Opetusohjelmassa tarjolla opetusta kaikissa tasoryhmissä: oppilaita valmentavissa (oppilasmäärä), perus- sekä syventävissä opinnoissa Opisto tarjoaa kuvataiteen opetusta kaikissa tasoryhmissä: - Valmentavissa: 7 oppilasta -Perusopinnoissa: 38 oppilasta -Syventävissä: 4 oppilasta

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 KANSALAISOPISTO 300 00 KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO 301 00 Monipuolinen opetusohjelma

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 KANSALAISOPISTO 3. KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO 3.1 Monipuolinen opetusohjelma 3.2

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Setlementti työnantajana Koskelan Setlementti ry Päätavoite 2. KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 1 osatavoitteeseen 2011 1. Osatavoite:

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta Päätavoite 4. KOSKELAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009, 2008 Yhteistyökumppanuus Jyvälän Setlementti ry 3 JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Jyvälää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 2. UKONHATTU ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS jakautuu 3 osatavoitteeseen

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51)

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51) YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 2 1 (7) PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION 1.8.2001 ALKAEN TOTEUTETTAVAT SOPIMUSMUUTOKSET PERUSKOULU Palkkauksen perusteet muuttuvat lehtorin, erityisopetuksen opettajan ja luokanopettajan

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Annika Anttila: Refuge Kuvat: Sara Hildén -akatemia Tampereen balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff Mitä kysyttiin? 1. Oppilasmäärät 2. Henkilöstömäärät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus Tilaisuuden avaus Mikko Hartikainen Minna Muukkonen Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto 15.11.2010 Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Esiopetuksen ja

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU TAITEEN PERUSOPETUS SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET KAUKAMETSÄN OPISTOSSA 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISTAVOITTEET

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2017 2018 7. Painotettu

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017 2018 1 JOHDANTO Työkausi 2017 2018 Savitaipaleen kansalaisopistossa alkaa mukavien uudistusten merkeissä. Opistomme opinto-ohjelman ja nettisivujen ulkoasu on uudistunut.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015

KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015 KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015 hyväksytty / 2015 maksun peruste 1.9.2015 alkaen 1.OPETUSKOHTAISET MAKSUT hyväksytty maksu Hintoihin sisältyy yleiskorotus sekä tarkistus erikoiskurssien maksuihin

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Opintoryhmä Kokoontumispaikka slk klk yht

Opintoryhmä Kokoontumispaikka slk klk yht PURUVESI-OPISTO EHDOTUS OPETUSSUUNNITELMAKSI 2014-2015 OPISTON TYÖKAUSI: Syyslukukausi 15.9.-20.12.2014 Syysloma 20.-26.10.2014 Kevätlukukausi 12.1.-30.5.2015 Talviloma 23.2.-1.3.2015 Pääsiäisloma 3.-6.4.2015

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/03.09.2012 Kokousaika 03.09.2012 klo 16.00 16.35 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Oulun kansalaisopisto

Oulun kansalaisopisto Oulun kansalaisopisto Ylläpitäjänä Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry), perustettu 1944 OSS ry monialainen yhdistys: kansalais-ja kansanopisto sosiaalipalvelut (nuoriso-, monikulttuurisuus-, sovittelutoiminnot,

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010, 2010, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010, 2010, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0, 009 Yhteistyökumppanuus Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite. jakautuu osatavoitteeseen. Osatavoite: UKONHATTU ON OSAAVA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANITYÖKUMPPANI

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Vapaa-aikaltk 29.5.2012, liite 1 PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

HARRASTEMAHDOLLISUUKSIA ÄÄNEKOSKELLA

HARRASTEMAHDOLLISUUKSIA ÄÄNEKOSKELLA HARRASTEMAHDOLLISUUKSIA ÄÄNEKOSKELLA Koonnut Taina Tuominen 2011 SISÄLTÖ LIIKUNTA JA URHEILU...3 RATSASTUS...4 PALLOILU...4 UINTI JA SUKELLUS...5 KALASTUS...5 SOUTU...6 TALVILAJIT...6 MOOTTORIURHEILU...7

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON JA LOIMAAN TYÖVÄENOPISTON ASIAKASPALAUTEKYSELY

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON JA LOIMAAN TYÖVÄENOPISTON ASIAKASPALAUTEKYSELY AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON JA LOIMAAN TYÖVÄENOPISTON ASIAKASPALAUTEKYSELY 22.5.2017 PÖYTYÄ Asiakaspalautekysely toteutettiin kevään 2017 aikana osana Auranlaakson kansalaisopiston laatuja kehittämishanketta

Lisätiedot

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

NAANTALIN OPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI

NAANTALIN OPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI NAANTALIN OPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2017-2018 LUKUVUOSI Syyslukukausi 14.8. -22.12.2017 Syysloma 16.10. -22.10.2017, koko viikko kaikissa opintoryhmissä Kevätlukukausi 8.1. -31.5.2018 Talviloma

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kyselyn toteuttaminen Kuntalaisilta tuli kurssiehdotuksia runsaasti Kunnan verkkosivujen etusivulla verkkokysely Kunnantalolla, kirjastossa ja kirjastoautossa

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 1 TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 Tervetuloa takaisin musiikkiopiston opintojen pariin kesätauon jälkeen. Tervetuloa mukaan musiikkiopiston toimintaan myös kaikki uudet oppilaat ja heidän vanhempansa. Seuraavassa

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2, 0 0 1 0 0 H E L S I N

Lisätiedot

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus)

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) Tekijä: Pakkoruotsi.net. Mahdolliset oikaisut: info@pakkoruotsi.net KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) KIEPO-projektin keskeiset suositukset, sivut 50

Lisätiedot