Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL Laukaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto"

Transkriptio

1 1

2 Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL Laukaa Kirjoittajat: Paula Aho - Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Raija Luoma, Marjo Pakka, Taina Pöllänen, Maija-Leena Ström Kansien suunnittelu: Tiina Häkkinen Kuvien käsittely ja taitto: Marjo Pakka

3 Sisällysluettelo Laukaan kansalaisopiston toimintavuosi Toiminta ajatus... 1 Opiston perusarvot... 1 Laatutyö... 1 Opintoseteliavustus... 1 Yhteishankkeet... 1 Laukaan kansalaisopiston Huluppeat Vuosikymmenet... 2 Opisto mukana Nenäpäivässä... 2 Organisaatio ja henkilöstö... 3 Henkilöstö... 3 Laukaan kansalaisopiston organisaatiokaavio... 3 TYHY toiminta... 4 Tiedotus ja markkinointi... 4 Opetustoiminta... 5 Toiminnan tunnusluvut Laatu ja kehittämisavustus... 5 Musiikki... 6 Kädentaitoaineet... 7 Kuvataiteet... 8 Kielet... 9 Yhteiskunnalliset aineet... 9 Liikunta ja tanssi Kansalaisopistokokemuksia: Ismakogian vaikutuksia Tietotekniikka Sanataide Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus / kuvataide Taiteen perusopetus / käsityökoulu Taiteen perusopetus / teatteritaide Taiteen perusopetus / näyttelytoiminta Kansalaisopistokokemuksia: Tiffany lasityöt veivät mukanaan... 14

4 Laukaan kansalaisopiston toimintavuosi 2013 Vuosi 2013 oli Laukaan kansalaisopiston 50. toimintavuosi, jota leimasivat erityisesti opiston pyöreät juhlavuodet ja Opiston Huluppeat Vuosikymmenet-juhlanäytös. Toiminta-ajatus Laukaan kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on edistää toimintaalueensa asukkaiden aktiivista elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä sekä osallistumista oman yhteisönsä toimintaan ja kehittämiseen. Koulutuksessa painottuvat taide- ja taitoaineet, kielet, yhteiskunnalliset aineet sekä terveyttä edistävät aineet. Opistotoiminnalle merkittävä osa-alue on myös lasten ja nuorten taiteen perusopetus. Kansalaisopisto järjestää myös tilauskoulutusta ja kunnan sisäistä henkilöstökoulutusta. Opiston perusarvot Toiminta tukee yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ottaen tasapuolisesti huomioon eri yhteiskuntaryhmät. Opetus edistää opistossa opiskelevien hyvinvointia ja terveyttä sekä lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Se on kuntalaisten tarpeista lähtevää, vapaaehtoista ja helposti saavutettavaa. Laatutyö CAF - arviointimalli otettiin käyttöön kansalaisopiston kehittämisen työkaluksi ja sen avulla toteutettiin tärkeimpiä kehittämiskohteita kuten palautteen kerääminen ja sosiaalisen median käyttöönotto viestintään. Opintoseteliavustus Opintoseteliavustusta saatiin 5000 lukuvuodelle ja sitä on käytetty työttömien, seniorien +63 ja eläkkeellä olevien avustamiseen. Syksyn aikana seteleitä käytettiin 139, joka jakautui seuraavasti: työttömät 24, seniorit ja eläkkeellä olevat 24. Opintoseteliavustuksella on saatu työttömien opiskelijamäärät nousemaan kohdennettujen kurssien ansiosta. Senioriväestöä opiston opiskelijamäärästä on n. 20% ja avustuksella on voitu järjestää heille räätälöityjä kursseja. Eläkkeellä oleville on järjestetty kursseja päiväsaikaan. Yhteishankkeet Keski-Suomen Osaava-hankkeen puitteissa Laukaan kansalaisopisto järjesti opettajilleen Osaavan rahoittaman hätäensiapukoulutuksen huhtikuussa. Koulutuksen järjestäjänä oli Suomen Ensiapukoulutus Oy ja koulutukseen osallistui 10 opiston työntekijää. 1

5 Laukaan kansalaisopiston 50-vuotisjuhla Huluppeat Vuosikymmenet Laukaan kansalaisopisto täytti kuluvana toimintavuotena 50 vuotta. Pyöreitä vuosikymmeniä juhlittiin näyttävästi sunnuntaina Sydän-Laukaan koululla. Ohjelman suunnittelusta vastasivat opistokonkarit Erkki Kauppinen, Timo Luokomaa ja Lauri Loukola sekä toteutuksesta lähes sata opiston opiskelijaa. Juhlan aikana esitettiin myös videotaltiointeja ja valokuvia menneiltä vuosikymmeniltä. Juhlavuoden aikana järjestettiin myös useita näyttelyjä, mm. syksyllä ja keväällä 2013 pääkirjastossa. Opiston toimikausi jatkui huhtikuuhun saakka. Opisto mukana Nenäpäivässä Valtakunnallista Nenäpäivää vietettiin pe 8.11., jolla kerättiin varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien lasten hyväksi. Laukaan kansalaisopisto osallistui ensimmäisten kansalaisopistojen joukossa Nenäpäivä-kampanjaan Kansalaisopistojen liiton innoittamana. Opistossa järjestettiin Nenäpäivän konsertti ja tutustumiskursseja liikuntaan sekä kieliin. Taideaineissa tehtiin lasitöitä ja öljyvärimaalaus huutokaupattavaksi. Nenäpäivän konsertissa esiintyi Viihdekuoro johtajanaan Malla Kärkkäinen. Kuva: Anu Kauppinen. 2

6 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstö Kansalaisopisto sai vuoden 2013 alussa uuden rehtorin, kun virkaan valittu Maarit Hedman aloitti työnsä. Opiston henkilökuntaan kuuluivat myös toimistosihteeri, kolme päätoimista opettajaa ja yksi suunnittelija. Tämän lisäksi opistossa opetti yhteensä n. 75 sivutoimista tuntiopettajaa ja vierailevaa luennoitsijaa. Musiikinopettaja Ilkka Koski siirtyi uusiin työtehtäviin syksyllä 2013 ja hänen tilalleen uudeksi opettajaksi valittiin Anu Kauppinen. Kädentaitojen opettaja Raija Luoma jäi eläkkeelle ja tehtävä muutettiin yhteiskuntatieteen opettajan tehtäväksi. Laukaan kansalaisopiston organisaatiokaavio VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJA OPISTON REHTORI TOIMISTOSIHTEERI PÄÄTOIMISET OPETTAJAT TUNTIOPETTAJAT Henkilökuntaa kesällä Vasemmalta lukien Taina Pöllänen, Raija Luoma Ilkka Koski, Maija-Leena Ström ja Meeri Pirttinen. Kuva: Sanna Laitinen. 3

7 TYHY - toiminta Työajalla tapahtuvaan työhyvinvointi-toimintaan oli päätoimisella henkilökunnalla mahdollisuus osallistua vapaa-aikatoimen TYHY-suunnitelman mukaisesti. Tiedotus ja markkinointi Kansalaisopiston opinto-ohjelma julkaistiin kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä Vattiesitteessä ja lisäksi kansalaisopiston oma opinto-ohjelma julkaistiin opiston nettisivuilla pdf - muodossa. Lisäksi kursseista tiedotettiin viikoittain Laukaa-Konnevesi-lehden Vattipalstalla, joka päivittyi myös kunnan nettisivuille. Opistolle avattiin tammikuussa Facebook-sivut, jota kautta tiedotettiin opiston kursseista ja kerrottiin tarkemmin opiston toiminnasta. Kansalaisopiston nettisivuille lisättiin sähköinen palaute- ja kurssiehdotuslomake. Opiston sähköiset tiedotuskanavat ovat kunnan internet-sivujen Vattipalsta ja oma Facebook - sivu. Vatti-palsta ilmestyy viikoittain myös Laukaa-Konnevesilehdessä. 4

8 Opetustoiminta Opetusta järjestetään pääsääntöisesti eri kouluilla kunnan alueella. Kansalaisopistolla on myös oma opistotalo, Saralinna, jossa toteutetaan taideaineiden opetusta ja taiteen perusopetusta käsityössä ja kuvataiteessa. Toiminnan tunnusluvut 2013 Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Yhteensä Kansalaisopiston lukuvuosi sisältää kaksi jaksoa, syyslukukaudella 10 opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 12 opetusviikkoa. Vuoden 2013 aikana toteutettiin noin 7500 opetustuntia, joista 600 tuntia taiteen perusopetuksen opetusta. Toteutuneiden kurssien määrä väheni hieman yli kymmenellä, yhteensä kursseja toteutui 327. Opiskelijoita opiskeli kursseilla kaiken kaikkiaan yli 4000 netto-opiskelijamäärän ollessa Laatu- ja kehittämisavustus Aineryhmä Kuvataiteet Kädentaitoaineet Sanataide Kielet Tietotekniikka Liikunta Muut Yhteensä Laatu- ja kehittämisavustusta oli käytössä vuodelle 2013 n , jolla toteutettiin kielten verkkokursseja, kuvataiteen ja kädentaitoaineiden kursseja, tietotekniikkaa, liikuntaa sekä sanataidetta. Avustuksella pystyttiin tarjoamaan kursseja pienemmillä osallistujamäärillä. Vuosittainen opiston kehittämispäivä pidettiin huhtikuussa Tupaswillassa. Kehittämispäivässä käytiin läpi kurssipalautteet, joita hyödynnettiin seuraavan lukuvuoden kurssisuunnittelussa. Lisäksi suunniteltiin tarkemmin tulevia kursseja, Lakeavustuksen ja opintosetelien kurssitarjontaa. 5

9 Musiikki Kansalaisopiston musiikinopetuksen monipuolinen kurssitarjonta tuo musiikkiharrastuksen kaikkien ulottuville. Yksilöopetuksessa ei ole lähtötasovaatimuksia eikä ikärajoituksia, vaan opiskelijat pääsevät mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetuksessa edetään opiskelijan omien toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Oppitunnit ovat 15 ja 30 minuutin mittaisia. Suurin osa soittamista opiskelevista kurssilaisista on lapsia ja nuoria. Monelle lapselle soittotunti on tärkeä hetki myös sen vuoksi, että silloin läsnä on aikuinen, joka on paikalla vain lasta varten. Soittamisen ohessa lapsilla on usein suuri tarve saada kertoa arkisista asioista: lemmikeistä, koulupäivän tapahtumista ja vanhempien työmatkoista. Soitonopettajalta lapsi saa jakamatonta huomiota. Vuonna 2013 instrumenttien yksilöopetusta tarjottiin pianon- kitaran-, poikkihuilun- ja rumpusetinsoitossa sekä laulussa. Opetusta oli kirkonkylän lisäksi tarjolla myös kahdeksassa muussa opetuspisteessä (Tarvaala, Kuusa, Kuhaniemi, Haapala, Vihtavuori, Tiituspohja, Vehniä, Äijälä). Yksilöopetuksen lisäksi opinto-ohjelmassa on useita eri kuoroja ja soitinryhmiä, joissa voi jakaa muiden kanssa soittamisen ja laulamisen tuottamaa iloa. Kuoroihin ja musiikkipiireihin tullaan virkistymään, ja niissä myös solmitaan usein elämänmittaisia ystävyyssuhteita. Soittaminen ja laulaminen yhdistävät erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Musiikki virkistää myös muiden kuin kurssilaisten arkea. Esimerkiksi eläkeläisten musiikkipiiri ilahduttaa usein lauluillaan palvelu - talojen asukkaita. Kurssien opiskelijat esiintyvät ahkerasti joka vuosi. Perinteisten oppilaskonserttien lisäksi järjestettiin Nenäpäivän konsertti, jonka tuotoilla kerättiin varoja Nenäpäiväkeräykseen. Konsertissa esiintyi Viihdekuoro johtajanaan Malla Kärkkäinen. Opiston opiskelijat elävöittivät esityksillään myös Laukaan kunnan itsenäisyyspäivän juhlaa Peurungassa Kuusivuotias Ilona Laitinen on kansalaisopiston nuorin kitaristi. Kuva: Anu Kauppinen. 6

10 Kädentaitoaineet Kädentaidot olivat vahvasti mukana opiston toiminnassa myös vuonna Uutuutena tarjosimme mm. pukeutumiseen vinkkejä, astioiden kierrätyskurssia, sekä rekipeittokirjonta perinnekurssina. Muuten kädentaidoissa näkyy suuntaus opiskelijoiden halusta siirtyä koko vuoden mittaisista kursseista enempi lyhyisiin viikonlopun mittaisiin kursseihin. Yhä useampi opiskelija hakee kursseilta kädentaitojen lisäksi myös sosiaalista yhdessäoloa. Kahvihetket venyvät keskusteluissa ja ovat saaneet uutta merkitystä henkisinä virkistymishetkinä. Kädentaidot ovat olleet myös siten pienessä murroksessa, että tiloja on vähentynyt ja näin ollen ryhmiä on jouduttu lopettamaan. Murros on näkynyt myös vanhempien ikäpolvien väsymisenä käydä kursseilla, joka näkyi mm. kurssilaisten määrässä. Kädentaidoissa on edellisen vuoden tapaan vahvana puutyöryhmät. Puutöitä opiskeltiin keväällä 5 ja nyt syksyllä 4 eri ryhmässä. Toinen suuri innostuksen kohde on lasityöt, joita on 3 eri ryhmää. Kutomoita toimi Saralinnassa ja Leppävedellä, Savion kädentaitoryhmässä on myös kudonta suuressa osassa. Alakulmassa vasemmalla maalattuja sateenvarjoja Savion kädentaitoryhmästä ja oikeassa yläkulmassa opiskelijan ompelema takki ja sen somisteena videokasetin nauhoista tehty käsilaukku. 7

11 Kuvataiteet Kuvataiteissa vanhat kestosuosikit pitivät edelleen pintansa. Suosituimpia kursseja vuoden 2013 aikana olivat jälleen posliininmaalaus, keramiikkakurssit, öljyvärikurssit sekä valokuvaus, jossa opiskeltiin kameran hallintaa ja eri valokuvauksen lajien perusteita. Lyhytkursseista ikoninmaalaus, kukkiensidonta ja grafiikkakurssit ovat suosittuja vuodesta toiseen. Näin oli myös vuonna Kuvataiteen päätoiminen opettaja Raija Luoma jäi eläkkeelle vuoden 2013 aikana. Hän jatkaa opistossa edelleen tuntiopettajana. Oppimistani edistivät hyvät luokkatilat, opettajan asiantuntemus sekä hyvä opettamistapa ja kurssiryhmän hyvä henki. Kuvataiteiden opiskelijan kurssipalaute

12 Kielet Englanti Espanja Venäjä Ranska Italia Kiina Yhteensä Parasta kurssilla oli ammattitaitoinen opetus. Uuden kielen opinnot kansalaisopistossa 2013 aloittanut opiskelija. Kielikurssien opetustuntien määrä kasvoi reilulla kymmenellä edellisestä vuodesta samoin kuin kurssilaisten määrä. Kielitarjontaa laajennettiin ranskan, italian ja kiina kieliin. Japanin kielikin sisältyi kurssitarjontaan. Verkkokursseja jatkettiin englannin kielessä ja ensimmäinen verkkokurssi lähiopetus- kertoineen toteutettiin venäjän kielessä. Yhteiskunnalliset aineet Opettaja oli rento ja mukava. Ei tarvinnut jännittää vääriä vastauksia! Kansalaisopiston kielten opiskelija Vuoden 2013 aikana opisto palasi hiljalleen historiallisille juurilleen, kun yhteiskunnallisten aineiden kursseja lisättiin opetustarjontaan. Opisto tarjosi mm. Minustako yrittäjä kurssia sekä kirjanpidon ja palkanlaskennan peruskursseja. Yhteiskunnallisten aineiden kursseja tarjotaan jatkossa yritystoimintaa aloitteleville, taloushallinto-osaamista tarvitseville, syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja historianharrastajille. Uuden ainelinjan myötä opisto laajentaa yhteistyöverkostojaan alueen kansalaisjärjestöihin ja viranomaistahoihin. 9

13 Liikunta ja tanssi Kansalaisopisto tarjosi liikunta- ja tanssikursseja kaikenikäisille liikkujille sekä taajamissa että mahdollisuuksien mukaan myös maaseutukylillä. Perinteiset kunnon jumpat, Zumba-kurssit ja joogat säilyttivät suosionsa. Alle kouluikäisten lasten liikuntakurssit, perheliikuntakurssit sekä aikuisten Pilates-kurssit ovat pyörineet täysilukuisina. Lasten liikuntaryhmille olisi edelleen enemmän kysyntää, kuin mitä on voitu järjestää. Myös Kuntosaliharjoittelun starttikurssi täyttyi syksyllä viimeistä opiskelijapaikkaa myöten. Tanssin ystävät saivat syksyllä lisää valinnan varaa, kun Latinobic saatiin ohjelmaan koko vuoden kurssina ja itämaiseen tanssiin saatiin taas opettaja. Miesten omilla liikuntakursseilla, Äijäjooga ja Kunnon jumppaa miehille, osallistujamäärät ovat vakaat. Nuorten Street Dance kurssilaiset kävivät opettajansa johdolla esittämässä lukuvuoden aikana opittuja taitojaan muun muassa Sararanta Puskii tapahtumassa. Uutuuskursseja opetusohjelmassa olivat muun muassa Disco Dance, telinevoimistelun alkeet 7-10 vuotiaille, Taekwon-Do (ITF) peruskurssi sekä Core & Stretch. Liikunta ja tanssi aineryhmä oli mukana opiston Nenäpäiväkeräyksessä. Marraskuussa järjestettiin Nenäpäivän liikuntailta, jonne kokoontui innokas liikkujajoukko zumbaamaan ja jumppaamaan. Näiden tuntien osallistujamaksut menivät lyhentämättöminä Nenäpäiväkeräykseen. 10

14 Kansalaisopistokokemuksia Ismakogian vaikutuksia Osallistuin ensimmäisen kerran ismakogia-kurssille kesällä Olin kuullut tästä arkea helpottavia niksejä sisältävästä menetelmästä jo pari vuotta aiemmin, mutta kursseja oli vain yhdessä opistossa Suomessa. Reumatautia sairastava kehoni on ajoittain todella huonossa kunnossa. Nivelkivut ja virheasennot veivät ryhdin kasaan, ja omat konstit eivät enää riittäneet. Fysioterapeuttina ilahduin, miten paljon harjoitteet muistuttivat oman alan oppeja, samoin pilatesta, joka oli itselleni liian rasittavaa. Ismakogiassa harjoitukset ovat keveitä ja hauskoja sekä helposti arkeen sovellettavissa. Sain kipinän tähän lajiin, josta on tullut elämäntapa. Laukaan kansalaisopisto tarttu ideaan ja järjesti ismakogian kesäkurssit vuosina 2011 ja Olen vapaaehtoisena mukana tukemassa kurssin järjestämistä kotipaikkakunnallani kutsumalla Hollannissa asuvan opettajan, suomalaissyntyisen Tuula Readin majoittumaan luokseni. Tänä kesänä käynnistyy Laukaassa jo kolmas Tuulan kurssi! Suosittelen kurssia lämpimästi kaikenikäisille, sekä miehille että naisille. Harjoitteet parantavat kehon kannatusta ja lantiopohjan hallintaa. Erityisesti ikääntyessä nämä lihakset tarvitsevat huomiota. Olen myös päässyt lähes kokonaan särkylääkkeistä. Ismakogian oppeja olen jakanut myös jumpparyhmässäni. Palaute on ollut kiitettävää. Teksti: fysioterapeutti Päivi Hammarén-Jokela Kirjoitus on julkaistu kansalaisopistot.fi sivulla. 11

15 Tietotekniikka Tietotekniikasta oli tarjolla yhteensä kuusi eri kurssia. Suosituimpia kursseja olivat atk:n peruskurssit ja kuvankäsittelyn perusteet. Sanataide Taiteen perusopetus Kuvataiteet Käsityö Teatteritaide Yhteensä Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Laukaan kansalaisopistossa taiteen perusopetusta tarjotaan kuvataiteissa, käsitöissä ja teatteritaiteessa. Eri taiteenaloilla annettava taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetusta ohjaa koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma, jonka tulee perustua Opetushallituksen päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Taiteen perusopetus on yleishyödyllistä opetusta eikä sitä saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Taiteen perusopetus / kuvataide Kuvataiteen saloihin tutustuu Laukaassa neljä ryhmää, joissa opiskelijoiden iät vaihtelevat 7-vuotiaasta n.16- vuotiaaseen. Kuvataiteessa painotus on nykytaiteen monipuolisuudessa: tämä näkyy myös valituissa 12

16 menetelmissä ja materiaaleissa. Syyslukukaudella keskityttiin ympäristötaiteeseen, videotaiteeseen, lyhytelokuviin, trailereihin, animaatioihin, kirjaveistoksiin, suunnitteltiin valaisimia, harjoiteltiin maskeerausta ja tehtiin myös perinteisempää kuvataidetta: akryyli- ja öljyvärimaalausta, grafiikkaa, piirustusta, keramiikkaa ja tutustuttiin työskentelyn ohella eri kulttuurien naamioihin sekä taidehistorian ja nykytaiteen esimerkkeihin. Jokainen opiskelija saa lukuvuoden päätteeksi DVD:lle kootun portfolion ryhmänsä toteuttamista teoskuvista ja videoista. Taiteen perusopetus / Käsityökoulu Vuosi 2013 oli valtakunnallinen käsityön juhlavuosi ja Suomi täyttyi erilaisista käsityötapahtumista. Tänä vuonna käsityökoulussa opiskeli tyttöä kolmessa eri ryhmässä. Iältään he olivat 7-17-vuotiaita. Ryhmät kokoontuivat Saralinnassa luovan toiminnan parissa kerran viikossa. Kevätlukukausi jatkui väriteemalla ja syyslukukaudella toimintaa siivitti käsityön juhlavuosi mm. Käsityönmuseon "Käsityö elämässä"- näyttely ja lukuisat oheistapahtumat. Ryhmissä harjoiteltiin monia perinteisiä käsityötekniikoita modernisoiden niitä nykypäivään. Työt suunnittelimme osittain yhdessä oppilaiden kanssa ja sovitimme ne oppilaiden taitotasoon sopiviksi. Ryhmät toteuttivat iloisella ilmeellä persoonallisia käsitöitä. Näyttelytoiminta Kevään aikana järjestettiin näyttelyt kirjastolla ja Kuntalassa. Opiston 50 - vuotis - juhlaa vietettiin ja siihen osallistuivat myös kädentaito - ja taideaineet. Syksyllä järjestettiin pääkirjastolla syysnäyttely. Keväällä käsityöryhmäläiset osallistuivat LKO:n 50 v. juhlanäyttelyyn Laukaan pääkirjastolla viemällä käsitöitä vitriineihin. Joulun alla järjestettiin joulutyöpaja, minne oppilaat saivat tuoda jonkun läheisensä mukaan luomaan jouluntuntua ja tunnelmaa. Työpajoissa syntyi pellavaenkeleitä, olkikoristeita, joulukortteja... Käsityökoulun opettajana toimi Paula Aro-Suhanto. Taiteen perusopetus / Teatteritaide Teatteritaiteen ryhmissä lukuvuoden aikana on tehty erilaisia improvisaatio- ja näyttelijäntyönharjoituksia, ryhmätyöskentelyharjoituksia, tutustuttu myös hieman dramaturgiaan sekä kehitelty kohtauksia ja kokonaisia esityksiä erilaisten materiaalien ja omien ideoiden pohjalta. 13

17 Kansalaisopistokokemuksia Tiffany - lasityöt veivät mukanaan Alun alkaen ystäväni houkutteli mukaan kurssille. Emme oikein tienneet, mitä kurssilla tehdään muuta kuin, että se liittyy lasiin. Kurssi alkoi teoriatunnilla, jonka jälkeen menimme tutustumaan lasiliikkeeseen ja ostimme välttämättömät tarvikkeet työskentelyyn. Koska olimme aloittelijoita, lasia meni aluksi sirpaleiksi paljonkin, mutta viimein lasinleikkaus alkoi sujua. Kurssilla oli kiva tunnelma, teimme omia töitämme kukin taitomme mukaan, ja kahvitauko kruunasi tunnelman. Se oli samalla pakollinen tauko, jonka aikana saimme tutustua paremmin toisiimme. Opettaja oli mukava, opastava, neuvova ja kannustava, ja hän kehui töitämme. Itse olen aina ollut töitäni kohtaan kriittisempi, on niitä kotona purettukin ja koottu uudelleen. Nyt olen ollut Laukaan kansalaisopiston kurssilla jo yli kuusi vuotta ja aina tulee uutta tietoa vastaan. Myös sulatustyöt ovat minulle uutta, mutta pidänkin haasteista. Tiffanyssä on monta työvaihetta: leikkaus, hionta, folioiminen, kokoaminen, tinaus, patinointi ja vahaus. Välillä olen tehnyt kertyneistä lasinpalasista myös mosaiikkitöitä, esimerkiksi lyhtyjä, maljakoita, linnun ja siilien juottoastiat sekä erikokoisia palloja pihalle. Kotiani koristaa itse tehdyt lasityöt vuodenaikojen mukaan. Isoin työni on jouluksi tehty piparkakkutalo valoilla. Tiffany on vienyt minut mukanaan, joten jatkan kurssilla edelleen. Nykyisin saamme ostaa tarvikkeet ja lasit suoraan opettajalta eikä niitä tarvitse lähteä hakemaan kauempaa. Lasiliikkeitä on nimittäin harvassa kaupungissa. Tämä on madaltanut uusien tulokkaiden kynnystä tulla kurssille mukaan. Teksti: Kansalaisopiston opiskelija Mirja Norpo (kuvassa) Kirjoitus on julkaistu kansalaisopistot.fi sivull a. 14

18 15

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Maarit Hedman, Pilvi Honka, Tiina Häkkinen, Ilkka Koski, Raija Luoma, Taina Pöllänen, Maija-Leena Ström

Lisätiedot

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto . Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Paula Aro-Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Marjo Pakka, Maija-Leena Ström Kansien

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila

Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila Suomen koulutusjärjestelmä Yliopistot Ammattikorkeakoulu t ikä 14 16 ikä 7 13 6 Perusopetuksen (7 16 vuotiaat) opetussuunnitelmaa uudistetaan. Taito ja taideaineille

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Annika Anttila: Refuge Kuvat: Sara Hildén -akatemia Tampereen balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff Mitä kysyttiin? 1. Oppilasmäärät 2. Henkilöstömäärät

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011,2010, 2009 Opinto- ja kulttuuritoiminta Äänekosken kansalaisopisto Päätavoite 3. jakautuu 7 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kyselyn toteuttaminen Kuntalaisilta tuli kurssiehdotuksia runsaasti Kunnan verkkosivujen etusivulla verkkokysely Kunnantalolla, kirjastossa ja kirjastoautossa

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 27.04.2017 klo 18:00-00:00 Paikka Aittalahden opistotalo, reksin konttuuri Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LAUKAAN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA LAUKAAN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2017-2019 SISÄLLYSLUETTELO Laukaan kansalaisopiston toiminta-alueen kuvaus... 1 Kehittämissuunnitelman taustaa... 1 Opiston toiminta-ajatus ja tehtävä...

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa Kaisa Rontu Moni tuntee kotoutumiskoulutuksen, mutta kuinka moni tietää, miten turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa opiskelevat? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017 2018 1 JOHDANTO Työkausi 2017 2018 Savitaipaleen kansalaisopistossa alkaa mukavien uudistusten merkeissä. Opistomme opinto-ohjelman ja nettisivujen ulkoasu on uudistunut.

Lisätiedot

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia Helsingin työväenopisto Kevään 2014 opetuksen painopisteet Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia kevään tuntimäärä 50 500 syksyn tuntimäärä 51 000 2. Työväenopiston

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015 MÄÄRÄYS 18.5.2017 OPH-662-2017 Aikuisten lukiokoulutuksen järjestäjille Voimassaoloaika 18.5.2017 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 ja 4 mom.

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

Oulun kansalaisopisto

Oulun kansalaisopisto Oulun kansalaisopisto Ylläpitäjänä Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry), perustettu 1944 OSS ry monialainen yhdistys: kansalais-ja kansanopisto sosiaalipalvelut (nuoriso-, monikulttuurisuus-, sovittelutoiminnot,

Lisätiedot

LUKIODIPLOMIT. Kuvataide. K i rjallisuus. Media Musiikki Liikunta.

LUKIODIPLOMIT. Kuvataide. K i rjallisuus. Media Musiikki Liikunta. LUKIODIPLOMIT Kuvataide K i rjallisuus Media Musiikki Liikunta http://www.edu.fi/lukiodiplomit TAIDEPAINOTUS taito- ja taideaineet valokuvaus elokuvaus taidehistoria musiikkiprojekti steel band kuoro Kuvataiteen

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/03.09.2012 Kokousaika 03.09.2012 klo 16.00 16.35 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO Vuodesta 1898 alkaen Ylioppilaita jo lähes 12 000 Keski-Pohjanmaan ensimmäinen suomenkielinen lukio KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO KYL VAHVA YLEISLUKIO a Vankka pohja yo-tutkintoon, jatko-opintoihin ja hyvään

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2/22.08.2013. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (- ) (x) (- ) (x) (x)

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2/22.08.2013. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (- ) (x) (- ) (x) (x) KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2/22.08.2013 Kokousaika 22.08.2013 klo 15.00 16.43 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu Emma Kuusela, 9 v. Vantaan kuvataidekoulu OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2015 2016 Heleanore Mandri, 16 v. Henna Nuorti, 19 v. Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Taustakuva:

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus

Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus Saame virtuaalikouluhanke 2004-2007(OPH) Mistä lähdettiin liikkeelle? Toimintamallin

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon!

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Edessä antoisat vuodet Millaisessa ympäristössä sinä haluat viettää elämäsi kolme tai neljä tärkeää vuotta? Sammon keskuslukio Hakukoodi ainevalintakortissa:

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot