Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL Laukaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto"

Transkriptio

1

2 Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL Laukaa Kirjoittajat: Maarit Hedman, Pilvi Honka, Tiina Häkkinen, Ilkka Koski, Raija Luoma, Taina Pöllänen, Maija-Leena Ström Kansien suunnittelu & kuvien käsittely: Tiina Häkkinen

3 Sisältö Laukaan kansalaisopiston toimintavuosi Toiminta-ajatus...1 Opiston perusarvot...1 Laatutyö...1 Kehittämistoiminta...2 Yhteishankkeet...2 Organisaatio ja henkilöstö...3 Henkilöstö...3 TYHY-toiminta...3 Tiedotus ja markkinointi...3 Opetustoiminta...4 Opetustilat...4 Toiminnan tunnusluvut Musiikki...5 Kuvataiteet...7 Kädentaitoaineet...8 Taiteen perusopetus...9 Kielet...11 Liikunta ja tanssi...11 Tietotekniikka...12 Sanataide...12 Näyttelytoiminta...13 Konsertit...14

4 Laukaan kansalaisopiston toimintavuosi 2012 Vuosi 2012 oli Laukaan kansalaisopiston 49.toimintavuosi. Toiminta-ajatus Laukaan kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on edistää toimintaalueen asukkaiden aktiivista elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä sekä osallistumista oman yhteisönsä toimintaan ja kehittämiseen. Koulutuksessa painottuvat taide- ja taitoaineet, kielet, yhteiskunnalliset aineet sekä terveyttä edistävät aineet. Opistotoiminnalle merkittävä osa-alue on myös lasten ja nuorten taiteen perusopetus. Näiden lisäksi kansalaisopisto järjestää tilauskoulutusta ja toteuttaa kunnan sisäistä henkilöstökoulutusta. Opiston perusarvot Opistotoiminta tukee yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä, ottaen tasapuolisesti huomioon eri yhteiskuntaryhmät. Opetus edistää opistossa opiskelevien hyvinvointia ja terveyttä ja lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Se on kuntalaisten tarpeista lähtevää, vapaaehtoista ja helposti saavutettavaa. Laatutyö Laukaan kansalaisopisto on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista kehittävässä Osaava-ohjelmassa. Keski-Suomen kansalaisopistojen verkoston KESOn avulla luodaan pohjaa kansalaisopistojen toimintojen ja laadun kehittämiselle sekä opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiselle. Hanketta hallinnoi Hankasalmen Kansalaisopisto. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli ottaa kansalaisopistoissa käyttöön yleinen arviointimalli eli CAF. CAF-arviointimalli on laajasti hyväksytty eurooppalaisella julkisella sektorilla. Se on tarkoitettu toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Perusajatuksena on tarkastella kokonaisvaltaisesti organisaation toimintatapoja, joilla luodaan edellytyksiä hyvien tulosten ja toimintojen syntymiselle. Perehtyminen CAF-arviointimalliin aloitettiin loppukeväällä Prosessia ohjasi Raila Oksanen Finnish Consulting Groupista ja prosessin kustannukset hoiti Osaava-hanke. Vuoden 2011 loppuun mennessä koulutus- ja perehdyttämisprosessi käytiin läpi. Vuonna 2012 opisto aloitti CAF-arvioinnin tekemällä opiston nykytilan kuvaukset. 1

5 Kehittämistoiminta Vuosittainen opiston kehittämispäivä pidettiin toukokuussa Varjolassa, jonka teemana oli kurssisuunnittelu. Päivän aikana luotiin kurssisuunnitteluun yhtenäisiä toimintatapoja ja ideoitiin uusia kursseja. Laatu- ja kehittämisavustuksella toteutettiin mm. EOR-tarinakerhoja eläkeläisille, valokuvauskurssi, posliininmaalausta päiväsaikaan, liikuntaa lapsille, ompelukurssi ja Elämäni tarinat-kurssi eläkeläisille. Aineryhmä Kursseja Opetustunteja Kurssilaisia Kuvataiteet Kädentaitoaineet Sanataide Kulttuuri, kirjallisuus Liikunta Yhteensä Opintoseteliavustusta käytettiin työttömien, seniorien +63 ja eläkkeellä olevien avustamiseen. Vuoden aikana seteleitä käytettiin 111. Opintoseteliavustuksella on saatu työttömien opiskelijamäärät nousemaan kohdennettujen kurssien ansiosta. Senioriväestöä opiston opiskelijamäärästä on n. 20% ja avustuksella on voitu järjestää heille räätälöityjä kursseja. Eläkkeellä oleville on järjestetty kursseja päiväsaikaan. Yhteishankkeet Laukaan kansalaisopisto on mukana vuonna 2012 palkitussa Keski-Suomen Osaavahankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Vuoden aikana opistosta osallistuttiin aktiivisesti Osaava-hankkeen järjestämiin koulutuksiin. Laukaan kansalaisopisto järjesti yhteistyössä Hankasalmen kansalaisopiston kanssa Osaava-hankkeen liikunnan- ja tanssinopettajien mentorointipäivän Multamäen leirikeskuksessa toukokuussa. 2

6 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstö Kansalaisopistossa työskenteli vuoden aikana päätoimisesti vs. rehtori, toimistosihteeri ja kolme opettajaa. Tämän lisäksi opistossa opetti n. 50 sivutoimista tuntiopettajaa. Laukaan kansalaisopiston organisaatiokaavio. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJA OPISTON REHTORI TOIMISTOSIHTEERI PÄÄTOIMISET OPETTAJAT TUNTIOPETTAJAT TYHY-toiminta Työajalla tapahtuvaan työhyvinvointi-toimintaan oli päätoimisella henkilökunnalla mahdollisuus osallistua vapaa-aikatoimen TYHY-suunnitelman mukaisesti. Tiedotus ja markkinointi Kansalaisopiston opinto-ohjelma julkaistiin kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä Vattiesitteessä. Lisäksi kursseista tiedotettiin viikoittain Laukaa-Konnevesi-lehden Vattipalstalla, joka päivittyi myös kunnan nettisivuille. 3

7 Opetustoiminta Opetustilat Opetusta järjestetään pääsääntöisesti eri kouluilla kunnan alueella. Kansalaisopistolla on myös oma tila, Saralinna, jossa järjestetään taideaineiden opetusta. Toiminnan tunnusluvut 2012 Kursseja Opetustunteja Kurssilaisia Kansalaispisto Taiteen perusopetus Yhteensä Kansalaisopisto toimii pääsääntöisesti kahden lukukauden jaksoissa, syyslukukausi ja kevätlukukausi. Vuoden 2012 aikana toteutettiin yli 8000 opetustuntia ja kursseja järjestettiin 342 sekä kurssilaisia opistossa opiskelija noin Netto-opiskelijamäärä oli

8 Musiikki Kursseja Opetustunteja Kurssilaisia Musiikin aineet ovat joko soitinopetusta yksilöidysti tai orkesteri- ja kuorotoimintaa. Yksilöopetus toteutetaan joko 15 tai 30 minuutin jaksoissa kerran viikossa. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön hyvin tuloksin. Kehitettävänä ovat vielä tilanteet, joissa 30 minuutin ajat eivät riitä kaikille halukkaille. Musiikinopettajien kokouksessa toukokuussa päätettiin opintojen pituudeksi 5 vuotta niille kursseille, joihin on jonoa. RUMPUSETIN soitto ja RUMPUMUSKARI olivat uudet aineet, joista edellinen aloitti syksyllä -11 ja jälkimmäinen syksyllä -12 opettajana Olli Ranttila, joka siirtyi ohjaamaan myös rumpusetin soittoa. Rumpujensoittoa. Kuva: Ilkka Koski BÄNDIKURSSI on ollut ajoittain ohjelmassamme. Syksyllä alkoi yhteistyö Kehitysvammahuollon kanssa, josta opettajaksi saatiin Ville Taipale. Yhtyeistä nuorin on VIIHDEORKESTERI, joka aloitti kolmannen toimintakautensa. Vanhin on HARMONIKKAPIIRI, joka vietti 30-vuotistaiteilijajuhlaa. Harmonikkojen syntymäpäivät toteutettiin kevätjuhlan yhteydessä. Muita esiintyjiä tuli YKSINLAULUN ja PIANONSOITON opintopiireistä. Myös VIIHDEKUORO esiintyi kahdella laululla, ja ohjelmaa täydensivät tanssin ja ilmaisutaidon ryhmät. 5

9 Pianonsoittoa opettaja Natalia Mantourin opastuksella. Kuva: Ilkka Koski Kitaransoiton oppilas Monique Westerberg soittaa akustista puolikitaraa. Kuva: Ilkka Koski 6

10 Kuvataiteet Kursseja Opetustunteja Kurssilaisia Kuvataiteissa suosittuja kursseja olivat posliininmaalaus, öljyvärimaalaus ja keramiikka. Uutena kurssina opinto-ohjelmassa tarjottiin grafiikankurssia ja perinteisesti myös ikonimaalausta. Lake-rahalla kustannettu valokuvauskurssi luontokuvauksesta osoittautui menestykseksi. Kuva: Raija Luoma Talvista maisemaa posliininmaalauskurssilta. Kuva: Raija Luoma 7

11 Kädentaitoaineet Kursseja Opetustunteja Kurssilaisia Suurin määrä opiskelijoista osallistui puutyöryhmiin, joita toimi kaikkiaan 5 ryhmää. Kädentaitoryhmiä oli kolme, samoin kudontaryhmiä. Muita kursseja oli kestosuosikki kahvipussikurssi ja pitkästä aikaa taas mosaiikkikurssi. Hardanger-ryhmä on toiminut aktiivisesti monta vuotta. Uutena kokeiltiin tuohitöitä ja lastukoreja sen sijaan on punottu jo useampana keväänä. Suvi Nurmen pitsibetonia. Kuva: Taina Pöllänen Mirja Norpon mosaiikkipallo. Kuva: Taina Pöllänen 8

12 Taiteen perusopetus Kursseja Opetustunteja Kurssilaisia Kuvataiteet Käsityö Teatteritaide Yhteensä Teatteritaiteen perusopetuksessa vuoden aikana syvennettiin taitoja mm. dramaturgiassa, improvisaatiossa ja hahmon rakentamisessa. Ryhmä loi pieniä esityksiä ja kohtauksia ja niitä käsiteltiin eri menetelmin. Myös tuntumaa draaman kirjoittamiseen ja esitykseksi tekemiseen otettiin. Ryhmä tutki myös komiikkaa ja teki pieniä videosketsejä. Erilaiset ilmaisuharjoitukset olivat viikoittaisten tapaamisten perussisältö. Kuvataiteen opinnoissa harjoittelimme itseilmaisua kuvataiteen eri osa-alueilla eri sisältöjen, menetelmien ja tekniikoiden avulla. Kokoamme vuosittain eri ryhmien oppilastyöt digitaaliseen portfolioon, jonka välityksellä myös oppilaan vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toimintaamme ja nauttia taiteesta yhdessä lastensa kanssa. Järjestämme myös vuosittain toistuvan joulupajan, jonka toimintaan oppilaan valitsema henkilö on saanut osallistua. Toiminnassamme korostuu nykytaiteen monipuoliset menetelmät, yhdessä tekeminen ja huumori! Kollaasi / sekatekniikka. 9

13 Käsityökoulun puut kevätnäyttelystä. Kuva: Taina Pöllänen 10

14 Kielet Kursseja Opetustunteja Kurssilaisia Englanti Espanja Venäjä Yhteensä Kielikursseja opistolla on ollut suosituimpana englanti ja uutena siinä verkkokurssit. Espanja tulee toisena ja venäjä kolmantena kiinnostavimpana kielenä. Uusina kursseina tarjottiin suomea maahanmuuttajille ja viittomakieltä. Liikunta ja tanssi Kursseja Opetustunteja Kurssilaisia Kansalaisopisto tarjosi tanssi- ja liikuntakursseja kaikenikäisille liikkujille sekä taajamissa että mahdollisuuksien mukaan myös maaseutukylillä. Perinteinen kunnon jumppa, venyttelykurssit ja jooga säilyttivät suosionsa. Pilates-kurssit, alle kouluikäisten lasten liikuntakurssit ja seniorien kuntosalikurssi ovat pyörineet täysilukuisina. Zumbaa tanssittiin sekä lyhytkursseilla että koko lukuvuoden mittaisilla kursseilla ja ryhmät olivat isoja. Kolmella eri kahvakuulaharjoituskurssilla rautakuulaa heilautteli yhteensä yli 90 osallistujaa. Miesten omilla liikuntakursseilla, Äijäjooga ja Kunnon jumppaa miehille, osallistujamäärät ovat vakiintuneet. Nuorten Street Dance-kursseilla on paljon aktiiviharrastajia, joista kurssien opettaja on koonnut tanssiryhmiä esiintymään kunnan eri tapahtumiin. Kurssitarjontaan lisättiin kaksi uutta lapsiperheille suunnattua kurssia, joissa aikuinen ja lapsi voivat liikkua yhdessä. Kurssit otettiin niin innostuneesti vastaan, että osa jäi jonoon odottamaan mahdollista peruutuspaikkaa. Myös lasten liikuntaryhmille olisi ollut enemmän kysyntää kuin mitä on voitu järjestää. Uutuuskursseja opetusohjelmassa olivat muun muassa lasten jooga, Hip Hop Dance Mix sekä afrotanssi. 11

15 Opiston liikunnan kurssilla. Kuva: Laukaan Valokuvausseura Tietotekniikka Kursseja Opetustunteja Kurssilaisia Tietotekniikasta oli tarjolla yhteensä yhdeksän eri kurssia. Suosituimpia kursseja olivat atk:n peruskurssit ja kuvankäsittelyn perusteet. Myös tietotekniikan käyttäjän ensiaskeleet toteutettiin menestyksellä. Sanataide Kursseja Opetustunteja Kurssilaisia Sanataiteessa toteutettiin Mulla on sanottavaa-kurssi nuorille kirjoittajille ja aikuisille kirjoittajille Kantavat tarinat ja luovat sanat-kurssi. Kirjoittamisen eri tyylejä kokeiltiin sanataidepajassa. LaKe-rahoitusta käytettiin senioreille suunnattuun Elämäni tarinatkurssille. 12

16 Näyttelytoiminta Marraskuussa pidettiin yksi osa 50-vuotisnäyttelystä Laukaan pääkirjastolla, jossa näytteillä oli ikoneja, posliinitöitä, keramiikkaa sekä lasinsulatus -ja tiffanytöitä. Vähän ennen joulua julkaistiin opiston nettinäyttely kädentaitoryhmien töistä. Betonia ja mosaiikkia yhdistettynä syksyn näyttelystä. Kuva: Taina Pöllänen Hardanger-töitä kevätnäyttelystä. Kuva: Taina Pöllänen 13

17 Konsertit Viihdeorkesteri Sydän-Laukaan koulun auditoriossa johtajansa, Mihai Petrescun, ympärillä. Kuva: Ilkka Koski Mieskuoro perinteisellä vappukeikalla Makasiinin portailla johtajanaan Esko Eirola. Kuva: Ilkka Koski 14

18 15

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7 1 Lohja Vihti Nummi-Pusula Sammatti Siuntio Karjalohja Hiiden Luukku Hiiden Opiston asiakaslehti 2010-2011 Uudet opettajat esittäytyvät! Tutustu atk-opettaja Eija Terävään ja taideaineiden ja liikunnan

Lisätiedot

Valkeakosken kuvataidekoulun historia

Valkeakosken kuvataidekoulun historia Valkeakosken kuvataidekoulun historia Vuosikertomusten pohjalta koostanut Johanna Kivioja Sisältö: 1980-luku... 3 Perustaminen... 3 Toiminnan vakiintuminen... 3 Toiminnan kehittäminen... 4 Omat toimitilat

Lisätiedot

OTSOLA. monien taitojen talo PORI LUVIA NAKKILA

OTSOLA. monien taitojen talo PORI LUVIA NAKKILA PORI LUVIA NAKKILA YLEISÖLUENNOT YHTEISKUNTA LUONNONTIETO RUOKAKULTTUURI TIETOTEKNIIKKA KIELET NÄYTTÄMÖILMAISU MUSIIKKI TANSSI KUVATAITEET KÄDENTAIDOT LIIKUNTA JA JOOGA ERITYISRYHMÄT OTSOLA monien taitojen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO SYKSY 20 14 KEVÄT 20 15 HUITTINEN HARJAVALTA PUNKALAIDUN Kokemäen ohjelma kääntöpuolella Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus Risto Rytin katu 70 B, 32700 HUITTINEN

Lisätiedot

Kokoelmassa on 90 755 yksikköä eri aineistoja; suurimpina ryhminä kirjat (85 %) ja musiikkiäänitteet (8 %).

Kokoelmassa on 90 755 yksikköä eri aineistoja; suurimpina ryhminä kirjat (85 %) ja musiikkiäänitteet (8 %). KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kulttuuripalveluiden tavoitteena on kirjaston, museon ja musiikkiopiston ja yleisten kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Monta kulttuuria, yksi Suomi

Monta kulttuuria, yksi Suomi Monta kulttuuria, yksi Suomi 1.7.2004 31.12.2006 Kassandra ry:n projektin LOPPURAPORTTI Toimittanut Moninaiset -tuottaja Kaisa Hirn TIIVISTELMÄ Urban II -hanke Moninaiset - monta kulttuuria, yksi Suomi

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013

Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013 Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vuoden 2013 tavoitteena on ollut jatkaa edellisvuosien työtä sirkusharrastuksen saavutettavuuden edistämiseksi sekä järjestää ohjaajakoulutusta

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto. PÄÄ PALKINTO Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.fi Lahti - Asikkala - Hollola - Hämeenkoski - Kärkölä - Myrskylä

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot