Torstai klo Kokouskahvit kello 18.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00"

Transkriptio

1 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, Vihti Torstai klo Kokouskahvit kello Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Seurakunnan tilinpäätös vuodelta Vastaus lehtorin viran lakkauttamista koskevaan kirkollisvalitukseen Seurakunnan vuosikertomus vuodelta Lausuntojen antaminen kirkkovaltuuston päätöksistä Yhteistyösopimus Rannikon IT-keskuksen kanssa tietohallintopalveluiden järjestämisestä Valtuustoaloitteet Ilmoitusasiat Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 23 Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa tiistaina klo Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä taloustoimistossa klo 9-14 virastopäivinä Timo Roms Anne Långström-Lainio

2 KIRKKOVALTUUSTO 2/ Seurakuntatalo Vihti, torstaina kello Ali-Mattila Liisa Aspila Pentti Autelo Asko Hacklin Seija Havukorpi Mari Hägglund-Viljanen Pia Jalava Paula Jokela Hanna Kaarto Rakel Kallio Ulla Ketola Jukka Kiiski Hannu Kurunmäki Pentti Laitinen Tiina Leikkaa Esa Litja Tuovi Nieminen Kristiina Nieminen Pekka Pietilä Markku Pietiläinen Timo Pousar Päivi Pulkkinen Rauno Ranta Johanna Roms Timo Rossi Yrjö Saario Anne Sistonen Pertti Säiläkivi Paavo Wilén Eila Välimäki Esa Väre Katriina Yli-Rosti Mikko valtuutettu Vilja Helmisen tilalla Yrjö Rossi valtuutettu Raija Korpela valtuutettu Mirja-Liisa Neuvosen tilalla Katriina Väre valtuutettu Senja Vikgrenin tilalla Markku Pietilä Valkeapää Pekka kirkkoherra Långström-Lainio Anne vs. talousjohtaja Kukkasniemi Mirca johtava lapsityönohjaaja 18 Jutila Johanna johtava nuorisotyönohjaaja 18 Tapaninen Päivi johtava diakonian viranhaltija 18 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Esa Leikkaa ja Katriina Väre Timo Roms Anne Långström-Lainio Esa Leikkaa Katriina Väre

3 Kirkkovaltuusto KV 12 asia n:o 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka aluksi Jukka Ketola piti alkuhartauden. NIMENHUUTO: Suoritettiin nimenhuuto. Saapuvilla oli 29 varsinaista ja 3 varavaltuutettua eli yhteensä 32 valtuutettua, liite. KV 13 asia n:o 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5,2). Esityslista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (KV:n työjärjestys 8,2 ). Kokouskutsu asialuetteloineen ja esityslista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4,1). Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kirkkovaltuusto KV 14 asia n:o 3 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4,1 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Leikkaa ja Katriina Väre. KV 15 asia n:o 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus (KV:n työjärjestys 9 ). Kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä (KV:n työjärjestys 1,1 ). Ehdotus: Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.

5 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto KV 16 asia n:o 5 KN 24 SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Kultakin varainhoitovuodelta on laadittava tilinpäätös. Talousjohtajan tulee johtosääntönsä 3 :n 12 kohdan mukaan laatia ehdotus tilinpäätökseksi sekä kertomukseksi edellisen vuoden taloudenhoidosta ja jättää ne kirkkoneuvostolle maaliskuun loppuun mennessä. Taloussäännön 33 :n mukaan tulee kirkkoneuvoston antaa hyväksymänsä tilinpäätös tilintarkastajille siten, että tilintarkastuskertomus voidaan laatia toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta tulee päättää kirkkovaltuustossa viimeistään kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:13,3). Kirkkojärjestyksen 15:9,2 :n mukaisesti tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja KJ:n 9 luvun 6 :n momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Tilinpäätöksen toimintakertomusosassa on esitetty lyhyesti keskeisiä näkemyksiä tilikauden toiminnallisen puolen tapahtumista. Tilinpäätöskertomuksessa on kerrottu tiivistelmänä taloudellisen tilanteen kehittymisestä ja keskeisimpiä näkemyksiä. Ehdotus tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2011 on laadittu ja tilikauden tulos on sumu-poistojen jälkeen ,23. Poistoeron vähennys ,69 huomioiden ja tilinpäätöskirjauksena eläkerahastoon siirretyn rahastokirjauksen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostuu ,92. Johdannossa on esitetty taulukkomuodossa vertailua vuoden 2010 ja 2011 tilinpäätösten välillä. Taulukkoon on poimittu muutamia keskeisiä vertailutietoja, joiden pohjalta saa yleiskatsauksen verrattaessa kahden tilikauden tilannetta tilinpäätöshetkellä. Tilinpäätöskertomuksesta saa tiiviin katsauksen siitä, miten talous on kehittynyt vuoden 2011 aikana sekä yleisesti että seurakunnan osalta. Tuloksen arvioitiin olevan alijäämäinen, mutta tilikauden tiukalla menokuurilla saatiin tulos ylijäämäiseksi. Liitteenä on tasekirja, josta käy tarkemmin selville mm. tunnuslukujen muodossa seurakunnan taloudellinen tilanne tilinpäätöshetkellä Talouden osalta asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Tilintarkastaja suorittaa tilintarkastuksen

6 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto KV 16 KN 24 Tiivistelmä vuoden 2010 ja 2011 tilinpäätösten vertailusta: VIHDIN SEURAKUNTA TP 2010 TP 2011 Muutos % Muutos t Jäsenmäärä ,2 % - Tuloveroprosentti 1,25 1,25 0,0 % - Toimintakulut, t ,12 % 145 Verotulot, t ,87 % 186 Vuosikate, t ,3 % 117 Vuosikate -% poistoista ,2 % - Investointivaraus, t Tilikauden ylijäämä, t ,4 % 3 Lainat, t Rahastosiirto (eläkerahasto) ,0 % 30 Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen (taloussääntö 22 ). Hautainhoitorahaston tilinpäätös on seurakunnan tasekirjan liitetiedoissa ja se osoittaa ylijäämää 791,97. Hautainhoitorahaston pääoma ja sen rakenne turvaa sopimushautojen hoitotason sopimuksen mukaisella tasolla.

7 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto KV 16 KN 24 Vs. talousjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousjohtajan laatiman ehdotuksen seurakunnan tilinpäätökseksi vuodelta 2011 ja esittää kirkkovaltuustolle, että siirretään eläkerahastoon, seurakunnan tilikauden ylijäämää ,92 siirretään seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämää 791,97 siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan aikaisempien tilikausien ylijäämien lisäykseksi. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää samassa yhteydessä vastuuvapaudesta. KIRKKOVALTUUSTO Tilintarkastuskertomus on annettu , liite. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta

8 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto KV 17 asia n:o 6 KN 32 VASTAUS LEHTORIN VIRAN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVAAN KIRKOLLISVALITUK- SEEN Kirkkovaltuutettu Pertti Sistonen on tehnyt Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille kirkollisvalituksen koskien Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston tekemää päätöstä lakkauttaa lehtorin virka, (Asianro ), liite. Seurakunnalle on varattava tilaisuus vastata valitukseen ennen asian ratkaisemista tuomiokapitulissa. Tuomiokapituli on pyytänyt päivätyllä kirjelmällä seurakunnalta vastausta mennessä, liite. Seurakunta on pyytänyt lisäaikaa vastauksen antamiseen ja saanut sitä saakka, liite. Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa, että kirkkovaltuusto antaa liitteen mukaisen vastauksen Pertti Sistosen tekemään kirkollisvalitukseen koskien kirkkovaltuuston ( ) tekemää päätöstä lakkauttaa lehtorin virka. KIRKKOVALTUUSTO Pertti Sistonen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

9 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto KV 18 asia n:o 7 KN 47 SEURAKUNNAN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2011 Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan KJ 9: 6 :ssä tarkoitetun toimintakertomuksen ja esittää sen hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Tämän lisäksi seurakunnassa voidaan laatia toimintaa koskeva laajempi vuosikertomus, jota voidaan jakaa seurakuntalaisille ja muille sidosryhmille informaationa vuoden 2011 toiminnasta. Vuosikertomuksen pohjana ovat seurakuntatyön eri johtokuntien laatimat kunkin työalan omat toiminta- ja vuosikertomukset. Vuosikertomus on tiivistelmä näistä johtokuntien laatimista kertomuksista. Tiivistelmän on laatinut seurakunnan tiedottaja yhteistyössä työntekijöiden kanssa, liite. Käsitellessään seurakunnan toiminta- ja vuosikertomusta kirkkovaltuuston on hyvä kuulla työalojen kokemuksia kuluneesta vuodesta. Onkin aiheellista kutsua kasvu (= lapsi- ja perhetyö sekä nuorisotyö) ja diakoniatyö valtuuston kokoukseen kertomaan työalojen tekemästä työstä, sen onnistumisen kokemuksista 2011, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Ehdotus: Kirkkoneuvosto käsittelee Vihdin seurakunnan vuosikertomuksen vuodelta 2011 ja päättää antaa sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto kutsuu kasvatustyön työalat ja diakoniatyön kirkkovaltuuston kuultaviksi. KIRKKOVALTUUSTO Johtava lapsityönohjaaja Mirca Kukkasniemi ja johtava nuorisotyönohjaaja Johanna Jutila esittelivät kasvatustyön työalojen toimintaa ja johtava diakonian viranhaltija Päivi Tapaninen puolestaan diakoniatyön toimintaa.

10 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto KV 19 asia n:o 8 KN 48 KV 53 asia n:o 6 KN 127 LAUSUNTOJEN ANTAMINEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSISTÄ Talousjohtajan ehdotus: Vihdin seurakunnassa on noudatettu lähtökohtaisesti tapaa, jossa kirkkovaltuuston päätöksistä on antanut valitustapauksissa lausunnon kirkkovaltuusto. Usein kirkkovaltuusto on joutunut kokoontumaan vain tämän vastineen antamisen takia ja tämä käytäntö ei ole kovinkaan tarkoituksenmukainen vaan käytännön toimivaltaa on usein delegoitu alemmille tasoille. Myöskään laki ei määrää niin, että kirkkovaltuuston olisi annettava lausunto sen päätöksestä tehdystä valituksesta. Lausunnon voisi tehdä pääasiassa alempi toimielin, joka tässä tapauksessa on kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvoston tulee luonnollisesti antaa sellainen lausunto, joka tukee kirkkovaltuuston enemmistö-päätöksen tahtoa. Kirkkolaissa on määritelty kirkkoneuvoston tehtävät (KL 10 luvun 1 ). Tässä pykälässä kohdassa 5 mainitaan seuraavaa: Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Toisaalta kirkkolaissa ei ole aivan selkeää säädöstä siitä kuka antaa seurakunnan puolesta lausunnon kun sen päätöksestä on valitettu. KL:n 24 luvun 4 :n kommentaarissa on esitetty kannanotto; kun otetaan huomioon kirkkoneuvoston asema seurakunnan edunvalvojana, saattaisi olla perusteltua, että valitusviranomaiset pyytäisivät lausuntoa kirkkoneuvostolta, jollei sen vaatiminen kirkkovaltuustolta ole yksittäistapauksessa tärkeää. Menettelytavan, jossa lausunnon antajana on kirkkovaltuusto, on melkoisen raskas hallinnollisesti ja usein myös aikataulullisesti erittäin tiukka, koska lausunnon valmistelee kirkkovaltuustolle aina kirkkoneuvosto. Lausunnon antamisaika perustuu enemmän siihen, että vain yksi toimielin käsittelee asian. Koska tähän asti vastineita on antanut kirkkovaltuustoon päätöksestä sekä kirkkovaltuusto että kirkkoneuvosto, niin asiassa olisi hyvä tehdä selkeä kirkkovaltuuston päätös. Kirkkoneuvoston velvollisuutta tehdä oikeustoimet seurakunnan puolesta kuvaa myös hyvin se, että korkein hallinto-oikeus on kirjannut lausunnon antajaksi kirkkoneuvoston viimeisimpään valitukseen kirkkovaltuuston päätöksestä. Selvitystä tai lausuntoa pyytäessään valitusviranomainen on määritellyt lausunnon antajatahon hallintolain 34 :n mukaisesti. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston päätöksistä lausunnon valitusviranomaisille antaa kirkkoneuvosto ellei kirkkoneuvosto erikseen katso, että lausunnon antamisessa olisi yksittäistapauksessa tärkeää saattaa se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

11 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto KV 19 KN 48 KV 53 KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto päätti lisäksi yksimielisesti, että tämän päätöksen mukainen menettelytapa kirjataan kirkkoneuvoston ohjesääntöön heti kun sen sisältöä tullaan seuraavan kerran uusimaan. KIRKKONEUVOSTO Kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että lausunnon valitusviranomaisille antaa kirkkoneuvosto, ellei kirkkoneuvosto erikseen katso, että lausunnon antamisessa olisi yksittäistapauksessa tärkeää saattaa se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tehty päätös oli tarkoitus kirjata kirkkoneuvoston ohjesääntöön heti, kun sen sisältöä seuraavan kerran uusitaan. KL 10:3 mukaisesti kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön ja näin hyväksytty ohjesääntö on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä, muutoin päätös raukeaa, KL 24:1,3. Kun kirkkovaltuuston tekemää päätöstä ei ole toistaiseksi kirjattu kirkkoneuvoston ohjesääntöön, eikä sitä ole hyväksytty kirkkovaltuustossa ja vahvistettu tuomiokapitulissa voidaan katsoa, että kirkkovaltuuston tekemä delegointipäätös on rauennut ja asiassa on tehtävä uusi kirkkovaltuuston päätös edellisen päätöksen perusteluja seuraten. Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston päätöksistä lausunnon valitusviranomaisille antaa kirkkoneuvosto, ellei kirkkoneuvosto erikseen katso, että lausunnon antamisessa olisi yksittäistapauksessa tärkeää saattaa se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. KIRKKOVALTUUSTO Valtuutettu Pertti Sistonen esitti kirkkoneuvoston ehdotuksesta poikkeavasti, ettei kirkkoneuvosto antaisi lausuntoja oikeusasteisiin kirkkovaltuuston puolesta. Esitys ei saanut kannatusta, joten kannattamattomana se raukesi. Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen. Pertti Sistonen jätti eriävän mielipiteen päätöksestä, liite.

12 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto KV 20 asia n:o 9 KN 50 YHTEISTYÖSOPIMUS RANNIKON IT-KESKUKSEN KANSSA TIETOHALLINTOPALVE- LUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Vihdin seurakunta on kuulunut Kirkkohallituksen tietohallintostrategian velvoittamana Kehä IT:n yhteistyöalueeseen vuoden 2010 alusta. Kirkkohallitus organisoi valtakunnallisia keskitettyjä palveluja, tärkeimpänä Kirjuri-jäsentietojärjestelmä. Sen myötä nykyisellään hajautetusti toimiviin tietojärjestelmiin perustuva kirkonkirjojenpito korvataan seurakuntien yhteisellä jäsentietojärjestelmällä. Tällöin jäsentietojen ylläpitäminen ja jäsentiedoista tulosteiden saaminen onnistuu mistä tahansa ev.lut. kirkon seurakunnasta. Vihdin seurakunnan pitää liittyä Kirjurijärjestelmään syksyllä Kehä IT:n yhteistyöalueen toiminta on lopetettu ja loppuselvitys tehdään Kehä IT:hen kuuluneet 25 seurakuntaa jakautuvat muille ITyhteistyöalueille. Kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan Vihdin seurakunnan sopimuksen Kehä IT:n kanssa päättyneen ja päätti yhteistyöstä Rannikon IT-keskuksen kanssa. Vihdin seurakunnan järjestelmiä ei ole siirretty Kehä IT:n palvelimelle siellä esiintyneiden monien ongelmien johdosta ja tämän vuoksi siirto uudelle yhteistyöalueelle onnistuu helposti. Omalla palvelimella olevat ohjelmat jäävät jatkossakin seurakunnan hoitoon. Rannikon IT-keskus tuottaa ne seurakunnan tarvitsemat IT-palvelut, joita seurakunta ei itse tuota, varmistaa ammattitaitoisen IT-henkilöstön riittävyyden, tuottaa keskitettyjä palveluja kuten help-desk -puhelintuki, konesalipalvelut, työasemien ja palvelinten etävalvonnan ja hallinnan sekä kilpailuttaa hankintoja ja esim. lisenssit hoidetaan heidän toimestaan. Rannikon IT:n johtokunta on kokouksessaan päättänyt hyväksyä Vihdin seurakunnan liittymisen Rannikon IT- keskuksen yhteistyöalueeseen alkaen. Liitteet. Vs. talousjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. hyväksyy sopimuksen Rannikon IT-keskuksen yhteistyöalueesta, 2. lausuntonaan puoltaa Rannikon IT-yhteistyöaluesopimuksen Rannikon IT:n johtokunnan johtosääntöä, 3. merkitsee hankkeen valmistelutilanteen muilta osin tiedoksi.

13 Kirkkovaltuusto KV 20 KIRKKOVALTUUSTO Valtuutettu Pentti Aspila teki ponsiesityksen, jossa kirkkovaltuusto pyytää, että kirkkohallitus selvittää Kehä IT:n kaatumisen syyt ja kustannusrakenteen. KV 21 asia n:o 10 VALTUUSTOALOITTEET Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi (KJ 8:4). Aloitteen voi tehdä muulloinkin kuin kokouksessa. Valtuustoaloitteita ei ollut, mikä merkittiin. KV 22 asia n:o 11 ILMOITUSASIAT 1. Seuraava kirkkovaltuuston kokous on Ilmoitusasiat merkittiin tietoon saatetuiksi. KV 23 asia n:o 12 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kirkkovaltuuston kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan liitetään virallinen valitusosoitus. Kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Kokouksen päätteeksi veisattiin Suvivirrestä 571 säkeet 1 4.

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Yhteinen 17.4.2012 51 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai 9.10.2014 klo 18.00 21.30. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä VIITASAAREN SEURAKUNTA Pöytäkirja 4 / 2015 Aika13.4.2015 KLO 17.00-20.00 Paikka: Srk-talo Läsnä Antti Hiltunen kirkkoherra, puheenjohtaja Hämäläinen Tuulikki jäsen Kananen Mauri jäsen Kotilainen Jari-Pekka,

Lisätiedot