Vihdin kirkkovaltuuston kokous 2/07 Torstaina klo 18.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihdin kirkkovaltuuston kokous 2/07 Torstaina 31.5.2007 klo 18.30"

Transkriptio

1 Vihdin kirkkovaltuuston kokous 2/07 Torstaina klo Puheenjohtajana toimi Timo Roms ja sihteerinä Jarmo Kuosa. 1. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Seurakunnan tilinpäätös vuodelta Seurakunnan vuosikertomus vuodelta Ostotarjous määräalasta ja omakotitalosta / Kanerva Ari ja Leena Seurakuntatyön suunnittelujärjestelmän kehittämishanke Valtuustoaloitteet Ilmoitusasiat Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 34 Kokouksessa läsnä: Ali-Mattila Liisa Autelo Asko Ek Marja-Liisa Ek Raimo Hacklin Seija Hemminki Irma Jalava Paula Jokela Hanna Kaarto Rakel Kaipainen Tytti-Kaarina Kontia Irene Korpela Raija Kuosa Minna Kuusisto Annikki Laitinen Tiina Leväniemi Pirjo Mikkonen Tuula Morko Riitta Nieminen Pekka Norrgård Anja Oksa Eva Pohjonen Tapani Pulkkinen Rauno Roms Timo Salonen Pentti Selenius Leila Skyttä Pietari Säiläkivi Paavo Valtonen Vesa Viherkanto Kari Väre Katriina Yli-Rosti Mikko Poissa: valtuutettu Kallio Ulla valtuutettu Litja Tuovi valtuutettu Pelkonen Aamos Muut läsnä olevat: Valkeapää Pekka, vt. kirkkoherra Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ali-Mattila Liisa ja Salonen Pentti

2 KV 24 asia n:o 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Rakel Kaarto piti alkuhartauden. NIMENHUUTO: Suoritettiin nimenhuuto. Saapuvilla oli 32 valtuutettua. KV 25 asia n:o 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5,2). Esityslista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (KV:n työjärjestys 8,2 ). Kokouskutsu asialuetteloineen ja esityslista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4,1). Ehdotus: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KV 26 asia n:o 3 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4,1 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Ehdotus: Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Ali-Mattila ja Pentti Salonen.

3 KV 27 asia n:o 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus (KV:n työjärjestys 9 ). Kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä (KV:n työjärjestys 1,1 ). Ehdotus: Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. KV 28 asia n:o 5 KN 42 SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Kultakin varainhoitovuodelta on laadittava tilinpäätös. Talousjohtajan tulee johtosääntönsä 3 :n 12 kohdan mukaan laatia ehdotus tilinpäätökseksi sekä kertomukseksi edellisen vuoden taloudenhoidosta ja jättää ne kirkkoneuvostolle maaliskuun loppuun mennessä. Taloussäännön 33 :n mukaan tulee kirkkoneuvoston antaa hyväksymänsä tilinpäätös tilintarkastajille siten, että tilintarkastuskertomus voidaan laatia toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta tulee päättää kirkkovaltuustossa viimeistään kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:13,3). Kirkkojärjestyksen 15:9,2 :n mukaisesti tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja KJ:n 9 luvun 6 :n momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Tilinpäätöksen toimintakertomusosassa on esitetty eri työmuotojen asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointia. Ehdotus tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2006 on laadittu ja tilikauden tulos on sumu-poistojen jälkeen ,56. Poistoeron vähennys huomioiden tilikauden tulokseksi muodostuu ,25. Tästä tuloksesta peräti ,99 on kertaluonteisia satunnaisia tuottoja. Eläkerahastoon on esitetty tilinpäätöskirjauksena siirrettäväksi , jonka jälkeen tilikauden ylijäämä on ,25. Johdannossa on esitetty taulukkomuodossa vertailua vuoden 2005 ja 2006 tilinpäätösten välillä. Taulukkoon on poimittu muutamia keskeisiä vertailutietoja, joiden pohjalta saa yleiskatsauksen verrattaessa kahden tilikauden tilannetta tilinpäätöshetkellä. Taloudellinen asema on sinänsä vahventunut, mutta tilinpäätös on taloudellisesta näkökulmasta heikompi kuin vuonna Tämä on tosin jo etukäteen tuotu esille jo vuoden 2005 tilinpäätöskertomuksen yhteydessä ja myös talousarviossa vuodelle 2006 on ennakoitu taloudellisten huippuvuosien olevan takanapäin. Tilanne on siis ennakoitu jo etukäteen, joten taloudellinen tilanne on kehittynyt ennusteen mukaisesti. Liitteenä on tasekirja, josta käy tarkemmin selville mm. tunnuslukujen muodossa seurakunnan taloudellinen tilanne tilinpäätöshetkellä Tilinpäätöskertomus on myös esitetty tasekirjan yhteydessä. Tilintarkastajat suorittavat hallinnon ja talouden tarkastuksen.

4 Tiivistelmä vuoden 2005 ja 2006 tilinpäätösten vertailusta: VIHDIN SEURAKUNTA TP 2005 TP 2006 Muutos % Muutos t Jäsenmäärä ,2 % - Tuloveroprosentti 1,25 1,25 0,0 % - Toimintakulut, t ,4 % 322 Verotulot, t ,9 % 330 Vuosikate, t ,2 % Vuosikate -% poistoista ,2 % - Investointivaraus, t Tilikauden ylijäämä, t ,9 % 2 Lainat, t % - 23 Rahastosiirto (eläkerahasto) ,5 % Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen (taloussääntö 22 ). Hautainhoitorahaston tilinpäätös on seurakunnan tasekirjan liitetiedoissa ja se osoittaa ylijäämää 258,70. Hautainhoitorahaston pääoman vahvistuminen turvaa sopimushautojen hoitotason säilyttämisen sopimuksen mukaisella tasolla. Rahaston pääoma on saatu nostettua erittäin vahvalle tasolle. Talousjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousjohtajan laatiman ehdotuksen seurakunnan tilinpäätökseksi vuodelta 2006 ja esittää kirkkovaltuustolle, että euroa siirretään eläkerahastoon, seurakunnan tilikauden ylijäämä ,25 ja hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 258,70 siirretään seurakunnan ja hautainhoitorahaston omaan pääomaan aikaisempien tilikausien ylijäämien lisäykseksi. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää samassa yhteydessä vastuuvapaudesta. KIRKKOVALTUUSTO Tilintarkastuskertomus luetaan kokouksessa ja kopio siitä liitetään pöytäkirjaan.

5 Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja päätti, että euroa siirretään eläkerahastoon, seurakunnan tilikauden ylijäämä ,25 ja hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 258,70 siirretään seurakunnan ja hautainhoitorahaston omaan pääomaan aikaisempien tilikausien ylijäämien lisäykseksi. Kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta KV 29 asia n:o 6 KN 49 SEURAKUNNAN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2006 Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksessaan KJ 9: 6 :ssä tarkoitetun toimintakertomuksen ja esittää sen hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Tämän lisäksi seurakunnassa voidaan laatia toimintaa koskeva laajempi vuosikertomus, jota voidaan jakaa seurakuntalaisille ja muille sidosryhmille informaationa vuoden 2006 toiminnasta. Vuosikertomuksen pohjana ovat seurakuntatyön eri johtokuntien laatimat kunkin työalan omat vuosikertomukset. Vuosikertomus on tiivistelmä näistä johtokuntien laatimista vuosikertomuksista. Tiivistelmän on laatinut seurakunnan tiedotussihteeri yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Ehdotus: Kirkkoneuvosto käsittelee Vihdin seurakunnan vuosikertomuksen vuodelta 2006 ja päättää antaa sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. KIRKKOVALTUUSTO KV 30 asia n:o 7 KN 65 KN 44 OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA JA OMAKOTITALOSTA / KANERVA ARI JA LEENA Kanerva Ari ja Leena ovat tehneet ostotarjouksen Vihdin kunnan Moksissa (Kantolantie 10) sijaitsevasta Vihdin seurakunnan omistamasta omakotitalosta ja sen pihapiiriin kuuluvista rakennuksista sekä noin m 2 erotettavasta määräalasta, jolla rakennukset sijaitsevat. Ostotarjous on euroa ja ostotarjouksessa on perusteltu näkemyksiä, joihin tarjous perustuu ja ostotarjouksen pohjaksi ovat ostotarjouksen tekijät laittaneet pyytämänsä kiinteistövälittäjän arvion. Kiinteistövälittäjän arviolle ei ole kirjallista dokumenttia.

6 Vihdin seurakunnalla ei ole mitään välitöntä tarvetta pitää omistuksessaan kyisestä omakotitaloa ja sillä sijaitsevia rakennuksia. Mitään velvoitetta virkasuhteen perusteella ei asumiseen ole asetettu vaan viranhaltijan on pääsääntöisesti asuttava riittävän lähellä virkapaikkaa, jotta tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi. Seurakunnan tulee suorittaa oma arvionsa vähintään yhdellä laillistetulla kiinteistövälittäjällä, joka laatii virallisen arviokirjan. Arviokirjassa arvioidaan määräalan, omakotitalon ja rakennusten arvo. Lisäksi voidaan tarvittaessa pyytää useammankin laillistetun kiinteistövälittäjän arvio, jos näin katsotaan tarpeelliseksi. Tämän antaa tietysti varmempaa näkemystä arvioiden vertailtavuuden pohjalta, mutta paikkakunnalla yleisesti ja laaja-alaisesti toiminut välitystoimisto pystyy suorittamaan hyvinkin tarkan arvion. Arviointikirja on pyydetty tekemään Länsi-Uudenmaan Op Kiinteistökeskus Oy LKV Vihdin konttorin toimesta. Arviokirja on laadittu kahden kiinteistövälittäjän arvioiden, toisen välittäjän käynnin ja erillisten asiapapereiden pohjalta. Hinta-arvioksi on annettu % eli , arviointikirja liitteenä. Kiinteistön luovuttamispäätös on tehtävä kirkkovaltuustossa määräenemmistöllä ja se on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4,1). Talousjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää ostajille Ari ja Leena Kanervalle, että Vihdin seurakunta myy kiinteistön euron hintaan. Mikäli ostajat ovat valmiita ostamaan kiinteistön, tullaan asia valmistelemaan erikseen kirkkovaltuustolle, joka päättää lopullisesti kaupasta ja asia alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. KIRKKONEUVOSTO Kanerva Ari ja Leena ovat lähettäneet kirjeen , jossa he ilmoittavat hyväksyvänsä Vihdin seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa tekemän myyntitarjouksen, joka perustuu arviointikirjan asettamaan hintahaarukkaan. Tontin määräalaa on tarkasteltu siitä näkökulmasta, että se muodostaisi järkevän kokonaisuuden siten, että rakennusten tonttialue ei pirstoutuisi. Tontin koko on määritelty arviokirjassa n m 2 suuruiseksi, mutta tontin arvon suhteen ko. seudulla ei ole oleellista merkitystä, vaikka pinta-ala vaihtelee kohtuullisissa rajoissa. Tontin tarkemmassa mittauksessa tontin pinta-alaksi tulisi n m 2 ja osa siitä on hetteikköä, joten tontin varsinainen arvo määrittyisi siten edelleen arviokirjassa arvioidun m 2 :n mukaisesti. Jos tontin pinta-alaa halutaan pienentää, niin se vaatii erilliset rajapyykit, joiden mukaan on tarkemmin laskettu määräala ja saatu pinta-alaksi n m 2. Tällöin seurakunnalle jää tiealue ja reunakaistale tien toiselle puolelle. Ostajat eivät ole ymmärrettävistä syistä halukkaita ostamaan ylimääräistä aluetta, jolla ei ole heille tontin osana käyttöä. Seurakunnalla ei ole mitään välttämätöntä tarvetta liittää kauppaan ylimääräistä aluetta, koska se nivoutuu suurempaan seurakunnan omistamaan alueeseen. Myös tiealue jää tässä tapauksessa kokonaan seurakunnan omistukseen. Ostajat ovat asuneet talossa yhdenjaksoisesti vajaat kymmenen vuotta ja tämä otetaan huomioon kauppakirjaa laadittaessa sekä vastuukysymyksissä, koska ostajat ovat näin pystyneet erittäin hyvin perehtymään ostettavaan kiinteistöön ja sen rakennuksiin. Osuuksia yhteisiin vesi- tai maa-alueisiin ei määräalaan sisälly.

7 Koska kyseessä on kiinteän omaisuuden kauppa, niin päätös tulee saattaa kirkkovaltuuston päätettäväksi ja se on tehtävä määräenemmistöllä sekä alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14.4,1). Talousjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Ari ja Leena Kanervalle myydään kiinteistöstä erikseen karttaliitteeseen merkitty noin m 2 :n määräala sillä sijaitsevine rakennuksineen euron hintaan. Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistön myynnin ehdot ja esittää myyntiä kirkkovaltuustolle, niin kauppakirja valmistellaan päätöksen mukaisesti kirkkovaltuuston kokoukseen. KIRKKOVALTUUSTO KV 31 asia n:o 8 KN 68 SEURAKUNTATYÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKE Vihdin seurakunta on kirjannut ja hyväksynyt vuoden 2007 toimintasuunnitelman (yleinen seurakuntatyö) yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi uuden toimintastrategian luomisen yhteistyössä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken. Seurakunnan aiempi strateginen suunnittelutyö päättyi noin vuoteen 2000, jonka jälkeen strategiatyöryhmä ei ole erikseen kokoontunut. Tämän työskentelyn tuloksiin kannattaa tutustua nyt, kun uuden strategian luominen on käynnistymässä. Seurakuntatyön suunnittelussa puhutaan sekä operatiivisesta suunnittelusta että strategisesta suunnittelusta. Operatiivisella suunnittelulla tarkoitetaan 1+2 vuoden rytmissä tapahtuvaa suunnittelua, jossa ensimmäiselle vuodelle luodaan sitova toimintasuunnitelma ja talousarvio ja sitä seuraavalle kahdelle vuodelle talous- ja toimintasuunnitelma. Strateginen suunnittelu on taas pidemmälle ajanjaksolle (noin 10v.) suuntautuvaa linjanvetoa, joka määrittelee niitä puitteita, joissa operatiivinen suunnittelu toimii tietyllä ajanjaksolla. Strategiaa tehtäessä arvioidaan toimintaympäristön haasteita ja pyritään löytämään visio, jolla vastataan näihin haasteisiin aktiivisesti ja aloitteellisesti seurakunnan resurssit huomioiden. Vihdin seurakunnassa ollaan siis käynnistämässä strategista suunnittelua ja tämän tähden kirkkoherra, talousjohtaja ja kirkkovaltuuston pj. tapasivat hiippakuntasihteeri Mauri Vihkon, joka on ollut ohjaamassa toiminnan kokonaisstrategian luomista mm. Espoon seurakuntayhtymälle ja monille muille hiippakunnan seurakunnille. Mauri Vihko on sitä mieltä, että seurakunnan on syytä laatia ennen varsinaisen strategiatyöskentelyn alkua kullekin seurakunnan työalalle ns. perustoimintokuvaus. Perustoimintokuvaus sisältää työalan toiminta-ajatuksen, keskeiset toiminnot ja tunnusluvut, asiakkaat, ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät, resurssien kuvauksen ja sisäisen toimintakulttuurin kuvauksen sekä kriteerit, joilla arvioidaan työn tuloksia. Kun perustoimintokuvaus on ensin laadittu, niin sen jälkeen työalat voivat toi-

8 mia jäntevästi operatiivisen suunnittelun puitteissa toteuttaen seurakunnan toimintastrategiaa. Hyvä perustoimintokuvaus merkitsee käytännön työssä mm. sitä, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa vain viitataan siihen, että työalalla toimitaan perustoimintokuvauksen mukaisesti ja sen lisäksi on valittu 1-3 painopistettä tai kehittämishanketta ko. vuodeksi. Vihdin seurakunnan työaloilla on kullakin oma toiminta-ajatuksensa, mutta varsinaista perustoimintokuvausta ei ole työaloille laadittu. Edelleen Mauri Vihko esittää, että seurakuntatyön suunnittelujärjestelmää kehitettäisiin niin, että hankkeen takarajaksi laitettaisiin kesäkuu 2008 ja työskentely uusien perustoimintokuvausten ja strategian pohjalta alkaisi vuoden 2009 alusta. Vielä Mauri Vihko näkee tarpeelliseksi, että työskentelyä johtamaan valitaan ohjausryhmä, joka koostuu johtavista työntekijöistä ja luottamushenkilöistä. Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi seuraavan sisältöisen seurakuntatyön suunnittelujärjestelmän kehittämishankkeen: 1) Seurakunnan työaloille luodaan ensin perustoimintokuvaukset syksyn/talven 2007 aikana. Työskentely käynnistyy tältä osin ja strategisen työskentelyn virittelynä jatkuen kesäkuuhun ) Seurakunnalle luodaan kokonaisstrategia, joka ulottuu vuoteen Uuden kokonaisstrategian pohjalta työskennellään vuoden 2009 alusta. 3) Suunnittelujärjestelmän kehittämishankkeelle asetetaan ohjausryhmä, johon kuuluvat: Pekka Valkeapää (pj.), Jarmo Kuosa, Timo Roms, Hanna Jokela, Paavo Säiläkivi, Aino Rossi, Pietari Skyttä ja Susanne Vuorinen (Heikki Nieminen v tammikuusta alkaen) (siht.). 4) Kehittämishankkeen konsultiksi kutsutaan hiippakuntasihteeri Mauri Vihko. 5) Kehittämishankkeeseen kutsutaan mukaan kaikki seurakunnan työntekijät, kirkkoneuvoston jäsenet, kirkkovaltuutetut, johtokunnat ja myöhemmin päätettävä joukko ulkoisten sidosryhmien edustajia. KIRKKOVALTUUSTO Ennen päätöksentekoa hiippakuntasihteeri Mauri Vihko esitteli strategian laatimisprosessia.

9 KV 32 asia n:o 9 VALTUUSTOALOITTEET Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi (KJ 8:4). Aloitteen voi tehdä muulloinkin kuin kokouksessa. Aloitteita ei ollut. KV 33 asia n:o 10 ILMOITUSASIAT 1) Seurakunnan Proro hankkeen keskustelutilaisuus luottamushenkilöille Riuttarannassa klo Yhteistyövaltuuston kokoukset pidetään Lohjalla 13.9., , ja ) Kappalaisen vaalikokous pidetään Ehdotus: Ilmoitusasiat merkittäneen tietoon saatetuiksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. KV 34 asia n:o 11 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kirkkovaltuuston kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan liitetään virallinen valitusosoitus. Kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus. Kokouksen päätteeksi veisattiin virsi 571 säkeet 1-3. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1/2011 Kirkonkylän seurakuntatalossa torstaina 27.1.2011 klo 18.30-20.15

Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1/2011 Kirkonkylän seurakuntatalossa torstaina 27.1.2011 klo 18.30-20.15 Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1/2011 Kirkonkylän seurakuntatalossa torstaina 27.1.2011 klo 18.30-20.15 Puheenjohtajana toimivat Ulla Kallio ja Timo Roms, sihteerinä Jarmo Kuosa. 1. Kokouksen

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 1 Kokouskutsu Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaus 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajat 12 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65

Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65 Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.50 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Aspila Pentti poistui :n 54 aikana klo 20.04 Ali-Mattila

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2010 1 (20) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika 24.5.2015 klo 12.30 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakuntakoti Läsnä olleet jäsenet Rahkonen Maija-Stiina Erkkilä Leena Mäkinen Antero Mänki

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 03/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 03/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 03/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 31.8.2015 klo 18:00 - Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) ASIALISTA 2 / 2014 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta 20 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 1/2014 30.1.2014 1

Kirkkoneuvosto 1/2014 30.1.2014 1 Kirkkoneuvosto 1/2014 30.1.2014 1 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 30.1.2014 klo 18.00 22.05 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Pulkkinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) ASIALISTA 1 / 2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 NRO 2/2015 Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.4.2015 klo 18.44 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen Hannu,

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 NRO 2/ 2011 Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen Simo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot