Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1/2011 Kirkonkylän seurakuntatalossa torstaina klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1/2011 Kirkonkylän seurakuntatalossa torstaina 27.1.2011 klo 18.30-20.15"

Transkriptio

1 Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1/2011 Kirkonkylän seurakuntatalossa torstaina klo Puheenjohtajana toimivat Ulla Kallio ja Timo Roms, sihteerinä Jarmo Kuosa. 1. Kokouksen avaus 1 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 4 5. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille Suhteellisten vaalien vaalilautakunta toimikaudeksi Jäsenten sekä henkilökohtaisten varajäsenten valinta kirkkoneuvostoon toimikaudeksi Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta toimikaudeksi Jäsenten ja varajäsenten valinta lähetystyön johtokuntaan toimikaudeksi Jäsenten ja varajäsenten valinta aikuistyön johtokuntaan toimikaudeksi Jäsenten ja varajäsenten valinta lapsi- ja perhetyön johtokuntaan toimikaudeksi Jäsenten ja varajäsenten valinta musiikkijohtokuntaan toimikaudeksi Jäsenten ja varajäsenten valinta nuorisotyön johtokuntaan toimikaudeksi Jäsenten ja varajäsenten valinta ystävyysseurakuntatyön johtokuntaan toimikaudeksi Jäsenten ja varajäsenten valinta diakonia- ja yhteiskuntatyön johtokuntaan toimikaudeksi Jäsenten ja varajäsenten valinta viestintäjohtokuntaan toimikaudeksi Edustajien valinta Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittovaltuustoon toimikaudeksi Edustajien valinta Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasian neuvottelukeskuksen johtokuntaan toimikaudeksi Valtuustoaloitteet Ilmoitusasiat Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 21 Kokouksessa läsnä Ali-Mattila Liisa Aspila Pentti Autelo Asko Hacklin Seija Havukorpi Mari Helminen Vilja Hägglund-Viljanen Pia Jalava Paula Jokela Hanna Kaarto Rakel Kallio Ulla Ketola Jukka Korpela Raija Kurunmäki Pentti Laitinen Tiina Leikkaa Esa Litja Tuovi Nieminen Kristiina Neuvonen Mirja Pietiläinen Timo Pilvi Raimo Pousar Päivi Pulkkinen Rauno Ranta Juhani Ranta Johanna Roms Timo Saario Anne Sistonen Pertti Säiläkivi Paavo Valtonen Vesa Vikgren Senja Yli-Rosti Mikko Nieminen Pekka Poissa Kiiski Hannu Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka Kuosa Jarmo kirkkoherra talousjohtaja

2 KV 1 asia n:o 1 KOKOUKSEN AVAUS Vanhimpana kirkkovaltuutettuna Ulla Kallio avasi kokouksen. Kirkkoherra Pekka Valkeapää piti alkuhartauden, liite. Alkuhartauden aluksi veisattiin virrestä 511 säkeistöt 1-5. NIMENHUUTO: Suoritettiin nimenhuuto. Saapuvilla oli 32 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu eli yhteensä 33 valtuutettua, liite. KV 2 asia n:o 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5,2). Esityslista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (KV:n työjärjestys 8,2 ). Kokouskutsu asialuetteloineen ja esityslista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4,1). Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KV 3 asia n:o 3 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4,1 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Pousar ja Mikko Yli-Rosti.

3 KV 4 asia n:o 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus (KV:n työjärjestys 9 ). Kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä (KV:n työjärjestys 1,1 ). Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. KV 5 Asia n:o 5 KN 6 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkovaltuusto suorittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan vuosille Rauno Pulkkinen ehdotti kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille Timo Romsia ja varapuheenjohtajaksi Hanna Jokelaa.

4 KV 6 Asia n:o 6 KN 7 SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 :n mukaan ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri. Kirkkovaltuusto asettaa toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan ja valitsee siihen keskuudestaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Hanna Jokela ehdotti suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan toimikaudeksi : varsinaiset Litja Tuovi Pulkkinen Rauno Valtonen Vesa Autelo Asko Kaarto Rakel Säiläkivi Paavo

5 KV 7 Asia n:o 7 KN 8 JÄSENTEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA KIRKKONEUVOSTOON TOIMIKAUDEKSI Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) jäsentä. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että 1) kirkkoneuvostoon valitaan varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä toimikaudeksi sekä 2) varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Valtuutettu Hanna Jokela esitti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Pentti Aspilaa. Valtuutettu Pertti Sistonen esitti varapuheenjohtajaksi Yrjö Rossia. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi ehdotusta, asiasta on äänestettävä ja äänestys suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että pöytäkirjantarkastajat toimisivat ääntenlaskijoina, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Puheejohtaja totesi, että suoritetussa äänestyksessä Pentti Aspila sai 32 ääntä ja Yrjö Rossi yhden äänen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi on valittu Pentti Aspila. Valtuutettu Hanna Jokela esitti kirkkoneuvoston jäseniksi Päivi Pousaria, Pekka Niemistä, Tuovi Litjaa, Timo Pietiläistä, Raija Korpelaa, Rauno Pulkkista ja Outi Huitua. Valtuutettu Pertti Sistonen esitti kirkkoneuvoston jäseniksi Vilja Helmistä, Jari Haarniota ja Erkki Arosta. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi ehdotusta, asiasta on äänestettävä ja äänestys suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Hanna Jokelan ehdotus sai 32 ääntä ja Pertti Sistosen ehdotus yhden äänen.

6 Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet valittiin toimikaudeksi seuraavasti: Aspila Pentti, varapj. Pousar Päivi Nieminen Pekka Litja Tuovi Pietiläinen Timo Korpela Raija Pulkkinen Rauno Huitu Outi Valtonen Vesa Kaarto Rakel Helminen Vilja Autelo Asko Hägglund-Viljanen Pia Yli-Rosti Mikko Pilvi Raimo Hacklin Seija KV 8 Asia n:o 8 KN 9 TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Talousjohtajan ehdotus: Kirkkovaltuuston tulee valita toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja, yksi varatilintarkastaja tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja (KJ 15:10). Vihdin seurakunnan pitkäaikainen tilintarkastaja Raimo Vainio-Kaila, JHTT, HTM on lähettänyt kirjeen, jossa hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä tilintarkastajaksi, liite. Tilintarkastuksen kokonaispalkkio jää selkeästi alle hankintaraja-arvon koko valtuustokauden ajalta, joten valinta voidaan tehdä tarjouksen perusteella. Varatilintarkastajaksi on samassa yhteydessä tehty ehdotus, joko henkilövalintana tai yhtiön valintana. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee tilintarkastajaksi toimikaudeksi tarjouksen pohjalta Raimo Vainio- Kailan, JHTT, HTM ja varatilintarkastajaksi Tove Lindström-Kolin, JHTT, HTM.

7 KV 9 Asia n:o 9 KN 10 JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Lähetystyön johtokunnan johtosäännön 3 :n mukaan lähetystyön johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä sekä (2) kaksi varajäsentä. lähetystyön johtokuntaan puheenjohtajan, neljä muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä toimikaudeksi Valtuutettu Pekka Nieminen esitti lähetystyönjohtokuntaan toimikaudeksi valittavaksi: Rossi Yrjö, pj Ketola Jukka Lippo Anneli Degerman Henrik Neuvonen Mirja-Liisa Kaarto Rakel Engberg Jim KV 10 KN 11 Asia n:o10 JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA AIKUISTYÖN JOHTOKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Aikuistyön johtokunnan johtosäännön 2 :n mukaan aikuistyön johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. aikuistyön johtokuntaan puheenjohtajan, neljä muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä toimikaudeksi

8 Valtuutettu Tuovi Litja esitti aikuistyönjohtokuntaan toimikaudeksi valittavaksi: Kuusisto Annikki, pj Niemi Timo Kaartinen Kyösti Leppänen Niko Kontia Irene Degerman Henrik Kaiponen Katariina KV 11 Asia n:o 11 KN 12 JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA LAPSI- JA PERHETYÖN JOHTOKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Lapsi- ja perhetyön johtokunnan johtosäännön 3 :n mukaan seurakunnan lapsi- ja perhetyön johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. lapsi- ja perhetyön johtokuntaan puheenjohtajan, neljä muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä toimikaudeksi Valtuutettu Tuovi Litja esitti lapsi- ja perhetyön johtokuntaan toimikaudeksi valittavaksi: Laitinen Tiina, pj Nieminen Kristiina Kallio Ulla Laitinen Miikka Peltola Risto Isoaho Heikki Korpela Raija

9 KV 12 Asia n:o 12 KN 13 JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA MUSIIKKIJOHTOKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Musiikkijohtokunnan johtosäännön 2 :n mukaan musiikkijohtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. musiikkijohtokuntaan puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä toimikaudeksi : Valtuutettu Rauno Pulkkinen esitti musiikkijohtokuntaan toimikaudeksi valittavaksi: Ranta Johanna, pj. Kiiski Hannu Purje Arja Hynnälä Kirsi Autelo Asko Almgren Suvi Neuvonen Timo KV 13 Asia n:o 13 KN 14 JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Nuorisotyön johtokunnan johtosäännön 4 :n mukaan nuorisotyön johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan, neljä (4) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. nuorisotyön johtokuntaan puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä toimikaudeksi

10 Valtuutettu Pekka Nieminen esitti nuorisotyön johtokuntaan toimikaudeksi valittavaksi: Helminen Vilja, pj Välimäki Esa Havukorpi Mari Hägglund-Viljanen Pia Pilvi Raimo Saario Anne Ketola Jukka KV 14 Asia n:o 14 KN 15 JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Ystävyysseurakuntatyön johtokunnan johtosäännön 2 :n mukaan ystävyysseurakuntatyön johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan, neljä (4) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.. ystävyysseurakuntatyön johtokuntaan puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä toimikaudeksi Valtuutettu Paavo Säiläkivi esitti ystävyysseurakuntatyön johtokuntaan toimikaudeksi valittavaksi: Kaipainen Tytti-Kaarina, pj Kaarto Reijo Hyvärinen Esa Luukkonen Ritva Väre Katriina Ketola Raili Kurunmäki Pentti

11 KV 15 Asia n:o 15 KN 16 JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA DIAKONIA- JA YHTEISKUNTATYÖN JOHTOKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Diakonia- ja yhteiskuntatyön johtokunnan johtosäännön 1 :n mukaan diakonia- ja yhteiskuntatyön johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. diakonia- ja yhteiskuntatyön johtokuntaan puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä toimikaudeksi Valtuutettu Pekka Nieminen esitti diakonia- ja yhteiskuntatyön johtokuntaan toimikaudeksi valittavaksi: Jalava Paula, pj Jokela Hanna Yli-Rosti Mikko Vikgren Senja Vikström Erkki Karjalainen Liisa Leikkaa Esa KV 16 Asia n:o 16 KN 17 JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VIESTINTÄJOHTOKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Viestintäjohtokunnan johtosäännön 2 :n mukaan, viestintäjohtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. viestintäjohtokuntaan puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä toimikaudeksi

12 Valtuutettu Tuovi Litja esitti viestintäjohtokuntaan toimikaudeksi valittavaksi: Kurunmäki Pentti, pj. Saario Anne Kriikku Mika Kivelä Jyrki Heino Minna-Karoliina Helminen Vilja Turtiainen Jaripekka KV 17 Asia n:o 17 KN 18 EDUSTAJIEN VALINTA UUDENMAAN SAIRAALASIELUNHOITOTYÖN SEURAKUN- TAINLIITON LIITTOVALTUUSTOON TOIMIKAUDEKSI Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton perussäännön mukaan (9 ) kunkin jäsenseurakunnan samoin kuin seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto valitsee liittovaltuustoon yhden jäsenen ja yhden varajäsenen neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi. Liittovaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa ja heidän toimikautensa alkaa vaalia seuraavan kuukauden alusta. Edustajien vaalikelpoisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkolaissa säädetään kirkkovaltuuston jäsenen vaalikelpoisuudesta, kuitenkin niin, ettei tämän seurakuntainliiton viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä ole vaalikelpoinen. Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittovaltuus-toon yhden jäsenen ja yhden varajäsenen neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi Valtuutettu Tuovi Litja esitti Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittovaltuustoon toimikaudeksi valittavaksi jäseneksi Sirkku Timisjärvi sekä varajäseneksi Raija Korpela.

13 KV 18 Asia n:o 18 KN 19 EDUSTAJIEN VALINTA LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Lohjan seurakuntayhtymä ja Vihdin seurakunta ylläpitävät perheasiain neuvottelukeskusta - Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus Församlingarnas Familjerådgivningscentral i Västra Nyland - jonka toimipaikka on Lohjalla. Voimassaolevan johtosäännön 2 :n mukaan perheasiain neuvottelukeskuksen työtä johtaa ja valvoo johtokunta, johon itseoikeutettuna jäsenenä kuuluu keskuksen johtaja ja johon Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kolme jäsentä ja Vihdin seurakunnan kirkkovaltuusto kaksi jäsentä. Jäsenet johtokuntaan sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kirkkovaltuuston toimikaudeksi. Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Valtuutettu Paavo Säiläkivi esitti Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan toimikaudeksi valittavaksi: Huitu Outi Välimäki Esa Kuusisto Annikki Pilvi Raimo KV 19 asia n:o 19 VALTUUSTOALOITTEET Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi (KJ 8:4). Aloitteen voi tehdä muulloinkin kuin kokouksessa. Kirkkovaltuutettu Pertti Sistonen teki kaksi aloitetta, liitteet. Kirkkovaltuutettu Rakel Kaarto teki aloitteen, liite.

14 KV 20 asia n:o 20 ILMOITUSASIAT 1. Kirkon tulevaisuusselonteko 2020 jaettiin valtuutetuille. 2. Yhteisvastuukeräyskirje jaettiin valtuutetuille. 3. Kirkkoväärtikoulutus tiedoksi. 4. Alfa-kurssi tiedoksi. 5. Piispantarkastus 11/2011 peruutettu. Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuiksi. Ilmoitusasiat merkittiin tietoon saatetuiksi. KV 21 asia n:o 21 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kirkkovaltuuston kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan liitetään virallinen valitusosoitus. Kirkkovaltuuston pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, tiistaina 13. tammikuuta 2015 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Kokoustiedot: aika: torstaina 30.10.2008 klo 18 paikka:naantalin seurakuntakeskuksen pääsali (Piispantie 2, 21100 Naantali). SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2008

Lisätiedot

VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Pöytäkirja 1/2015 1 (17) VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika tiistai 27.1.2015 klo 18.00 18.55 Paikka Osallistujat Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen auditorio Unikkotie

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 102 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, huhtikuun 8. päivänä 2015 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2011 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2011 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2011 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 27.1.2011 klo 18.00 19.30 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015 AIKA Tiistaina 13.1.2015 klo 9 11.30 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkovaltuusto

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 28.4.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto 17.2.2015. KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 19.00 19.40

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto 17.2.2015. KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 19.00 19.40 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 19.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat:

KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat: KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 10. päivänä toukokuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Hallinnon ja

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Virpi Suhosen ja Esko Kulosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Virpi Suhosen ja Esko Kulosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Aika: 16.12.2010 klo 17.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna poissa Leinonen

Lisätiedot