ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH /Ha-7 Käsittelijä Valtteri Karhu Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi S11417 Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käynnissä (3) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ala: OPM:n hallinnonala 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittäminen Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 1 : Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Sibelius-Akatemia Organisaatiotyyppi Yliopisto Y-tunnus Lähiosoite PL 86 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Helsinki Faksinumero Pankkiyhteys Nordea Tilinumero Web-osoite wwww.siba.fi Projektin vastuuhenkilön nimi Osmo Palonen Asema organisaatiossa Kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Eija Somervuori Asema organisaatiossa Palveluyksikön johtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Osmo Palonen Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/17

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittäminen Hankkeessa tehtävä tutkimus tehdään koordinoidusti Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön toimesta, jonka eräänä strategisena painopistealueena on luova talous. Luova talous ja sen johtaminen ovat vahvoja teemoja TuKKK:n Porin yksikössä tehtävässä tutkimuksessa sekä opetuksen sisällöissä. Porin yliopistokeskus on viiden yliopiston osaamiskeskittymä, joka antaa ainutlaatuisen ympäristön monitieteiseen tutkimukseen. TuKKK:n Porin yksiköllä on vahvat perinteet Taideteollisen korkeakoulun, Porin taiteen ja median osaston kanssa tehdystä yhteistyöstä, jonka aikaisempia merkittävimpiä tuloksia ovat luovan talouden Creative Leadership -hanke (EAKR) ja Creative Business Management - maisteriohjelma. Vahvoihin tuloksiin perustuvaa yhteistyötä hyödynnetään koulutuskokonaisuuksien sisällöllisessä kehittämisessä ja tutkimustyössä myös tämän hankkeen aikana. Pori on tapahtumatuotannon vahvimpia osaamiskeskittymiä valtakunnallisesti ja antaa siten vahvan perustan tapahtumatuotannon johtamiseen fokusoituneelle tutkimukselle sekä hankkeessa toteutettaville koulutuskokonaisuuksille. Osatoteuttajan nimi Aalto-yliopiston Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus (PYK) Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta HSE Pienyrityskeskuksen panos projektissa painottuu yritysten johtajaosaamisen ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. PYK antaa yrityksille sekä koulutuksen, että konsultoinin kautta välineitä liiketoimintastrategioiden luomiseen, joita tarvitaan yritysverkostoissa toimimiseen. Toimiva tapahtumatuotantoverkosto edellyttää verkostojohtamisen valmennusta, johon tässä projektissa paneudutaan. Liiketoiminnan laajeneminen ja kasvu sekä kotimaassa, että ulkomailla on myös tavoitteena. Luovien alojen osaajilla ei ole välttämättä valmiuksia systemaattiseen liiketoimintakehittämiseen. Toisaalta monet perinteiset liikeyritykset toimivat liian jähmeästi. Helsingin kauppakorkeakoulu pienyrityskeskus toimii linkkinä luovien ja perinteisten tuomialojen välillä. PYK tuottaa myös tutkimus- ja selvityspanoksia projektiin sekä levittää tuloksia niille aloille, jotka ovat kiinnostuneet luovista liiketoimintaprosesseista. 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Puheenjohtaja, Kehittämispäällikkö Samu Forsblom, Oulun kaupunki Sihteeri, Projektipäällikkö Outi Jäppinen, Sibelius-Akatemia, täydennyskoulutus Toiminnanjohtaja Kai Amberla, Finlands Festivals Yliopettaja Katri Halonen, Metropolia Amk Projektipäällikkö Mervi Luonila, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö Kehittämispäällikkö Jukka Pajunen, Seinäjoen kaupunki Yritysasiamies Anu Mänttäri (tuottaja Päivi Munther) Helsingin kaupungin yrityspalvelut EURA JÄRJESTELMÄ 2/17

3 Edustaja Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus Program Director Jyrki Kangas, Birdland Jazzclub Toimitusjohtaja Heidi Ekholm-Talas, Eventgarden Oy Vararehtori Jari Perkiömäki, Sibelius-Akatemia Kehittämispäällikkö Osmo Palonen, Sibelius-Akatemia ESR-koordinaatttori Valtteri Karhu, Hämeen Ely Koordinaattori Saila Pulkkinen, Keski-Suomen Ely Edustaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Projekti on itsenäinen kokonaisuus, eikä se liity muihin olemassa oleviin tai valmisteilla oleviin projekteihin, mutta projektin on mahdollista hyödyntää seuraavien, jo käynnissä olevien ESR/EAKR- hankkeiden hyviä käytäntöjä: - Finnish Music Express -musiikkialan vientikoulutus -projekti (Siba) - Toive, musiikkialan koulutustarvekartoitus (Siba) - Creative Leadership -hanke (EAKR), (Porin yliopistokeskus) -Tuottaja 2020, Metropolia Amk - Kulttuurin ketju, Turku Touring 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Projekti tähtää tapahtumatuotannon johtamis- ja liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen.tapahtumatuotannon ala on Suomessa yksi nopeimmin kasvavista luovien alojen sektoreista. Sektoria leimaa samaan aikaan muutospaine. Sen konkreettisia tarpeita ovat mm. keskinäinen koordinaatio, verkostoituminen, publc private -yhteistyö. Ammattilaisten haastatteluissa projektin keskeiseksi teemaksi on noussut tapahtumaverkostojen johtaminen. Suomen kaupungeissa on vuosittain monia itsenäisesti toimivia tapahtumia, joiden keskinäinen koordinaatio puuttuu. Myöskään tapahtumien yhteistä synergiaa ei juuri hyödynnetä. Tarvitaan uudenlaista, leadership painotteista johtajuutta, jotta paikkakuntien sisäinen tapahtumaverkosto saadaan synkronoitua. Keskeistä on myös on julkisen tahon ja yksityisen yrittäjän yhteistyö. Tavoitteena työskentelylle on tapahtumatuotantojen kaupunkikohtaisen brändin kehittäminen. Onnistunut tapahtumakaupungin johtaminen edellyttää elämysteollisuuden hyödyntämistä suurena ja kasvavana työllistävänä sektorina. Keskeistä on tällöin on tapahtumien ja matkailun yhteistyöverkoston johtaminen.tärkeä on myös kotimaisten ja ulkomaisten tapahtumaverkostojen yhteistyö. Nykyisellään yksittäiset tapahtumat toteuttavat lliian paljon kertaluonteisia tuotantoja. Tuotantojen vaihto Suomen ja Euroopan tasolla lisää tehokkuutta. Kehitysjohtamisen kehittäminen edellyttää kansainvälisiä benchmarkingja verkostoitumisvierailuja. EURA JÄRJESTELMÄ 3/17

4 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Tietoa on kerätty ja tarpeita on kartoitettu haastattelemalla kohdassa 5.3. mainittuja osapuolia. Näin muodostui ajanmukaisin tieto kulttuurialaan yrittäjien ja organisaatioiden tarpeista. Samalla analysoitiin Oulun, Porin, Seinäjoen ja Helsingin kaupungien strategioita ja kehittämisvisioita. Haastattelujen tulokset on siirretty suoraan hakemuslomakkeeseen ja projektisuunnitelmaan. Seuraavissa tutkimuksissa ja selvityksissä olevaa tietoa myös on hyödynnetty: Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisut 2009:15 Kulttuurialan työpaikat ja yritysten toimipaikat Helsingissä 2007:19 Kulttuurialan yritysten toimipaikat ja kulttuurin työpaikat Helsingissä Selvitys Musiikkialan yrityshautomotoiminnan edellytyksistä Uudenmaan TE-keskuksen alueella, Helsingin kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus ja Diges ry, 2007 Nikula, P., Penttilä, A., Kupi, O., Urmas, J. ja Kommonen, K. (2009) N-84: Sirpaleisuudesta kilpailukyvyn keskiöön - Asiantuntijoiden näkemyksiä luovien alojen kansainvälistymisestä, Mikkeli Business Campus Publications, N-84 Urmas, J., Kupi, O., Nikula, P., Penttilä, A. ja Kommonen, K. (2009): N-85: "Kannattaa ottaa pienikin siivu" - Luovien alojen yritysten näkemyksiä kansainvälistymisestä Mikkeli Business Campus Publications, N-85 ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres) jäsenilleen toimittamat ja välittämät aineistot ja raportit. Changing room projektin tuottama materiaali (Trans Europe Halles, Siba) 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Seuraavat organisaatiot on haastateltu ja heidän tarpeensa valmisteilla olevassa ohjelmissa on kirjattu: Sibelius-Akatemia, Koy Helsingin Musiikkitalo, Luova Suomi, HSE Pienyrityskeskus (Helsingin kauppakorkeakoulu), Helsingin kaupunki: Elinkeinokehitys (EK), Matkailu- ja kongressitoimisto (Matko) ja kulttuurikeskus, Culminatum Oy, STAY ry (Suomen tapahtumamarkkinointiyhdistys), Eventgarden/BSG Marketing Oy, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, Pori Jazz, Sibelius-Akatemian Seinäjoen toimipaikka, Rytmikorjaamo Oy, Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys - SELMU ry, Seinäjoen Teknologiakeskus Oy, Oulun kaupungin kulttuuriasiainkeskus. Edellä mainittujen tahojen kanssa on myös pienemmissä ryhmissä pidetty yhteisiä ideointiklinikoita, joissa syntyneitä ideoita on yhdistelty suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Luetteloissa olevien kaupungien strategioihin on niinikään tutustuttu ja etsitty työkaluja ja menetelmiä niiden toteuttamiseen. 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Hanke on valtakunnallinen ja avoin kaikille, mutta kuntarahoittajien alueille varataan paikkaja seuraavasti: Oulu 5, Pori 5, Seinäjoki 5 ja Helsinki 10. Projektin kehittelyn ja yritysten ja organisaatioiden haastattelujen yhteydessä on ilmaistu monelta taholta halukkuutta osallistua hankkeeseen. Seuraavat tahot ovat erityisesti EURA JÄRJESTELMÄ 4/17

5 ilmaisseet mielenkiintonsa Selmu (Seinäjoen elävän musiikin yhdistys), Provinssirock, Rytmikorjaamon tiloissa olevat yritykset, Etelä-Pohjanmaan elintarvikeyritykset, Pori Jazz, Raumanmeren Festivaali, Oulun Kuusisaaren kehitystyössä mukana olevat tahot, Helsingin Musiikkitalo Oy, Viapori Forum (Viapori Jazz, Viapori Blues, Väkevä Viapori, Luova Viapori). 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Tapahtumatuotantoyrittäjät ovat enimmäkseen miehiä. Toisaalta kulttuurin alueen järjestöjen, säätiöiden ja julkisten tahojen työntekijöinä on enemmän naisia kuin miehiä. Ohjelman tarkoituksena on helpottaa naispuolisia tapahtumatuotannon ja muiden kulttuurialueeseen sidoksissa olevia naispuolisia yrittäjiä verkostoitumaan ja työskentelemään alalla. Ohjelman aikana tapahtuva osaamisen vahvistaminen edesauttaa edellä mainittua tavoitteen toteutumista. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä tulevat hyödyntämään ensi sijaisesti tapahtumatuotannon alla oimivat yritykset.projektin tulokset julkaistaan ja levitetään Luovan Suomen kautta. Helsingin Musiikkitalossa järjestetään syksyllä 2011 avajaistapahtumaan liittyvä seminaari, jossa mukana olevat kaupungit esittelevät paikallisten projektien tuloksia. Tällöin levityskanavana on myös Musiikkitalon ja Sibelius-Akatemian www. sivut. Projektin aikana syntyviä tutkimuksia levitetään myös Aalto yliopiston ja Porin ja Seinäjoen yliopistokeskuksien kautta sekä Oulun kaupungin Sibelius-Akatemian Arts Management Master's Degree Programme ja ammattikorkeakoulujen tuottajalinjat voivat myöhemmässä vaiheessa hyödyntää projektin aikana syntyneitä raportteja ja käytäntöjä omassa toiminnassaan. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Valtakunnallinen projekti 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Projekti on avoin kaikille tapahtumatuotannon ja luovan talouden yrityksille, erityisesti niille, jotka haluavat kehittää johtamisosaamistaan. Projektiin voivat osallistua yritykset, joiden liike- ja tuotantotoiminta kohdistuu suoraan yleisölle tai busines to busines orientoituneet yritykset, jotka keskittyvät liike-elämän tapahtumien järjestämiseen. Myös tapahtumatuotantoihin läheisesti liittyvät alat kuten tapahtumamarkkinointi, matkailu, turvallisuus ja ravitsemuspalvelut kuuluvat kohderyhmään. Projektin painopiste on tapahtumien kehitys- ja verkostojohtamisessa ja case-tyyppisinä kehittämishankkeina ovat 1) Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat tapahtumatuotanto- ja palveluyritykset, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa ovat mukana Oulun kaupungin kulttuuriasiankeskuksen Kuusisaaren kehittämishankkeen toteuttamisessa. 2) Porin ja Satakunnan alueella toimivat tapahtumatuotanto- ja palveluyritykset, jotka ovat mukana Panimorakennuksen kehittämishankkeessa tai tulevaisuudessa sen toiminnan pöyrittämisessä. 3) Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevat yritykset, jotka ovat verkostoituneet Seinäjoen kaupungissa EURA JÄRJESTELMÄ 5/17

6 toteuttavien tapahtumien tuotanto- ja palvelutehtäviin ja ovat kehittämässä Rytmikorjaamon toimintaa. 4) Helsingin kaupungin ja Uudenmaan maakunnan alueella toimivat yritykset, jotka tuottavat tukipalveluluita Helsingin Musiikkitalolle ja kehittävät Musiikkitalon kesäkauteen liittyviä tapahtumia. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittämishankkeen päämääränä on tuottaa uutta liiketoimintaa. Tästä syystä ei liika kohderyhmien toimialakohtainen rajaaminen tule kysymykseen. Useissa tutkimuksissa on todettu, että tapahtumilla on laajoja taloudellisia vaikutuksia, näin ollen välillisiä kohderyhmiä on paljon. Niitä ovat kaupunkien ja kuntien elinkeino- matkailu- ja kulttuuritoimi. Liikenne-, majoitus ja ravitsemuspalveyritykset, jotka hyötyvät tapahtumatuotannon liiketoiminta- ja johtamisosaamisen kehittämisestä ja erityisesti verkostojohtamisen käytännöistä. Kaikki toimijat, jotka ovat suoraan tai välillisesti osa tapahtumien arvoketjua kuuluvat ainakin välilliseen kohderyhmään. 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Projektin lyhytkestoisiin toimenpiteisiin (esim. seminaarit) voi osallistua myös kunnallisen sektorin toimijoita sekä yksittäisiä yhdistyksiä. 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Yhteensä Yhteensä 100 joista naisia 20 EURA JÄRJESTELMÄ 6/17

7 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Projektin toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti johtamis- ja liiketoimintaosaamisen alueilla pitkäkestoisia vaikutuksia. Tavoitteena on, että hankkeen tuloksena syntyy uusi valtakunnallinen luovien alojen johtamiskoulutusohjelma ja koulutusjärjestelmämalli, joka palvelee erityisesti tapahtumatuotannon kasvavaa osaamistarvetta. Ohjelma yhdistää uudella tavalla leadership ja liiketoiminta-asiat luovien alojen toimijoiden vahvuuksiksi. Projektin aikana olemassa oleville tapahtumille muodostetaan eri kaupungeissa sateenkaariorganisaatiota, jotka edistävät verkostoitumista, yhteistä koordinointia ja brändäystä. Käytöstä poistettuja teollisuusrakennuksia ja vapaita maa-alueita kehitetään kulttuuri- ja tapahtumapaikoiksi, joissa tapahtuma-alan yritykset operoivat ja hyödyntävät projektin aikana tuotettua osaamista. Julkisen ja yksityisen sektorin partnerius ja yhteistyö syventää ja saa vakiintuneita muotoja, joita voidaan soveltaa laajasti myös muilla liiketoiminta-alueilla. Yrityspohjaiset tapahtumatuotanto- ja kulttuuriyritykset muodostavat matkailupalvelu- ja ravintolayritysten kanssa vahvoja palveluverkostoja, jotka tuottavat matkailijoille elämyspalveluja eri puolilla Suomea. Jotkut verkostoista ulottuvat myös ulkomaille. Verkostoihin liittyy projektin kautta myös muita luovan alan toimijoita, jotka hyödyntävät toistensa osaamista ja tuottavat vahvuuksiensa mukaisesti luovan talouden liiketoimintaan liittyviä palveluita. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 6 kpl joihin työllistyy naisia 2 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 2 kpl joista naisten perustamia 1 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Luovien alojen tapahtumatuotannon kehitys- ja verkostojohtaminen on tuloksellista erityisesti Oulussa, Porissa, Seinäjoella ja Helsingissä, mutta paremman johtamisen vaikutuksia on havaittavissa myös muilla alueilla. Luovien alojen leadership johtamisen kansallisia ja kansainvälisiä käytäntöjä sekä malleja tunnetaan ja sovelletaan ehä enemmän ja tietoa ja esimerkkejä on saatavilla. Verkostojohtamisen seurauksena julkisten ja yksityisten tahojen luovien alojen liiketoimintakonseptien kehittämiseen liittyvää partneritoimintaa osataan hyödyntää alueellisesti verkosmaisesti ja yksityiset liikeyritykset tuottavat palveluita julkisen tahon alkujaan kehittämiin tapahtumaverkostoihin, tiloihin ja tapahtuma-areenoille. Osaaminen ei kohdistu pelkästää kansallisten käytäntöjen tuntemiseen, vaan liiketoiminta kansainvälisissä verkostossa lisääntyy uuden osaamisen myötä. Luovien alojen johtajaosaamista osataan hyödyntää elämystuotannossa laajasti, siten että kukin toimintasektori vahvistaa muita sektoreita. Tapahtumatuotantoihin on luontevasti integroitu matkailu, ravintolatoiminta, turvallisuus-, ympäristö- ja kehitysjohtaminen. Luovien alojen leadership taitoja omaava henkilö pystyy operoimaan useilla toimialoilla ja johtamaan luovia verkostaja, joilla on yhteinen päämäärä ja brändi. Ohjelman aikana valmistuu useita kehittämisprojekteja. Projektien tulokset ovat käytettävissä ja monistettavissa kehitysalustoina uusissa kansallisissa ja kansainvälisesissä projekteissa. EURA JÄRJESTELMÄ 7/17

8 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Kestävä kehitys on projektin kaikki moduulit ja ja osiot läpäisevä teema. Tapahtumien ympäristökysymyksiä käsitellään omana johtamisalueenaan. Tapahtumien elintarvikehuollon tuotekehityksen johtamisessa etsitään ratkaisuja, jotka vähentävät roskaamista ja säästävät luontoa. Ylipäätään etsitään keinoja tapahtumien hiilijalanjäljen pienentämiseen. Health and safety asiat vaativat oman tarkastelun. Toinen kestävän kehityksen erityisteema on turvallisuusjohtaminen. Sekä suurten että pienten yleisömassojen tapahtumat vaativat turvallisuussuunnittelua. Vaaratilanteiden ennakointi ja ehkäisy sekä ihmisvahinkojen minimointiin kuuluvat mm. väliaikaisten lavojen, metallirakenteiden ja telttojen kestävyydestä huolehtiminen. Tapahtumatuotantojohtamisen osa-alueita ovat lujuuslaskelma- ja testausprosessit, hätäsuunnitelmien laatiminen äkillisten säänmuutosten ja tapahtumien keskeytysten varalle. Ohjelman aikana kehitetään tapahtumatuotantojen kriisiviestintää. Kuulovaurioiden estämiseksi minimoidaan kovasta äänestä seuraavia vaaroja ja ympäristöhaittoja. Keskeistä on desibelien hallinta ja äänilähteiden järkevä käyttö. Yleisön lisäksi suojatoimet kohdistetaan myös tapahtumien työntekijöihin ja tapahtuma-alueen ulkopuolella olevaan ympäristöön. 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tutkintoja, kpl Osatutkintoja, kpl Ammatillinen perustutkinto 0 0 Ammattitutkinto 0 0 Erikoisammattitutkinto 0 0 Ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Alempi korkeakoulututkinto 0 0 Ylempi korkeakoulututkinto 0 0 Lisensiaatin tutkinto 0 0 Tohtorin tutkinto 0 0 Tutkintojen määrä yhteensä 0 0 joista naisten suorittamia PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Projekti suunnittelee ja toteuttaa tapahtumatuotannon johtamiseen liittyvän koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuden tärkeimpänä tavoitteena on kehittää tapahtumatuotantalan yrityksien johtaja- ja liiketoimintaosaamista. Koulutuskokonaisuus jakautuu "Luovien alojen yleiseen johtamisjaksoon" sekä neljään erikoistumisjaksoon. Erikoistumisjaksoilla käsitellään: 1) Tapahtumatuotannon kehitysjohtamista Aiheina ovat mm. Tapahtumatuotannon kehitysjohtaminen, Partnerisuhteiden johtaminen, Julkisen ja yksityisen organisaation yhteistyö ja Leadership-käytäntöjen benchmarking EURA JÄRJESTELMÄ 8/17

9 2) Tapahtumatuotannon verkostojohtamista Aiheita ovat mm. Tapahtumakaupungin strateginen johtaminen, Brändijohtaminen ja Tapahtumaverkoston yhteinen brändi, Tapahtumien- ja matkailun yhteistyöverkoston johtaminen sekä Keskitetyn lupahallinnon johtaminen 3) Tapahtumatuotannon ympäristö- ja turvallisuusjohtamista Aiheina ovat mm. Kestäväkehitys ja tapahtumat, Turvallisuusjohtaminen ja Tapahtumien elintarvikehuollon johtaminen 4) Uusien tila- ja tuotekonseptien kehitysjohtamista Aiheina ovat mm. Vanhojen rakennusten uusiokäyttö, Ulkoalueiden käyttö, Tapahtumien uudet jakelukanavat: virtuaalitapahtumat, elokuvateatterilevitys yms. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma Projekti kehittää uutta tapahtumatuonnon johtamis- ja liiketoimintaosaamista, siihen liittyvää johtamiskoulutusta ja kehittämisprojektien mentorointimenetelmiä sekä tuottaa selvitystietoa tapahtumatuotannon tuotekehityksestä. Koulutuksen tuotekehityksestä vastaavat Sibelius-Akatemian täydennykoulutus yhteistyössä HSE Pienyrityskeskuksen (osa Aalto yliopistoa 2010 alkaen) ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön sekä muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Koulutussuunnittelu on jo käynnistetty, sitä jatketaan kevään 2010 aikana ja sen on määrä valmistua syksyllä Koulutuskokonaisuuden rinnalla kulkevien osallistujien omien kehittämisprojektien tueksi suunnittellaan ohjaus- ja mentorointipalveluita. Nämä menetelmät ja prosessit tulevat olemaan valmiina syksyllä Koulutuksen ja mentoroinnin suunnittelussa pyritään hinnoittelun kautta varmistamaan se, että palveluita voidaan tarjota myös hankekauden jälkeen. 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Ohjaus- tai Muita Yhteensä konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 9/17

10 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 Kevät-kesä projektin koulutuskokonaisuuden suunnittelu - projektin ohjaus- ja mentorointipalveluiden viimeistely - viestintäsuunnitelman viimeistely ja viestintämateriaalin tuottaminen Syksy projektin koulutuskokonaisuuden suunnittelun viimeistely - projektin ensimmäisten osallistujien rekrytointi - projektin ensimmäisen koulutuskokonaisuuden toteuttaminen - osallistujien kehittämisprojektien ohjauksen aloittaminen - tapahtumajohtamiseen liittyvä tutkimus alkaa 2011 Kevät projektin erikoistumisjakson 1. toteuttaminen - osallistujien kehittämisprojektien ohjauksen jatkaminen - tutkimustyö jatkuu Syksy projektin johdantojakson 2. toteutuskerta - projektin erikoistumisjakso 2. toteuttaminen - suuremmalle yleisölle suunnatun seminaarin järjestäminen osanan Musiikkitalon avajaisviikkoa - osallistujien kehittämisprojektien ohjauksen jatkaminen - tutkimustyö jatkuu 2012 Kevät johdantojakson 3. toteutuskerta - Projektin 3. erikoistumisjakson toteuttaminen - osallistujien kehittämisprojektien ohjauksen jatkaminen - tutkimustyö jatkuu Syksy johdantojakson 4. toteutuskerta - projektin erikoistumisjakso 4. toteuttaminen - osallistujien kehittämisprojektien ohjauksen jatkaminen - tutkimustyö jatkuu 2013 Kevät - projektin selvitys- ja tutkimustiedon kerääminen - osallistujien kehittämisprojektien päättäminen ja tulosten analysointi yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa - tutkimustyö valmistuu Syksy projektin selvitys- ja tutkimustiedon julkaiseminen ja tulosten käsittely alan toimijoiden kanssa EURA JÄRJESTELMÄ 10/17

11 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittämisprojekti tähtää tapahtumatuotannon johtamis- ja liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen.tapahtumatuotannon ala on Suomessa yksi nopeimmin kasvavista luovien alojen sektoreista. Sektoria leimaa samaan aikaan muutospaine. Sen konkreettisia tarpeita ovat mm. keskinäinen koordinaatio, verkostoituminen, publc private -yhteistyö. Projektin keskeinen teema on tapahtumaverkostojen johtaminen. Suomen kaupungeissa järjestetään vuosittain monia itsenäisesti toimivia tapahtumia, joiden keskinäinen koordinaatio puuttuu. Tapahtumien yhteistä synergiaa ei myöskään juuri hyödynnetä. Tarvitaan uudenlaista, leadership painotteista johtajuutta, jotta paikkakuntien sisäinen tapahtumaverkosto saadaan synkronoitua. Projekti suunnittelee ja toteuttaa tapahtumatuotannon johtamiseen liittyvän koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuden tärkeimpänä tavoitteena on kehittää tapahtumatuotantalan yrityksien liiketoimintaosaamista. Koulutuskokonaisuus jakautuu luovien alojen yleiseen johtamisjaksoon sekä neljään erikoistumisjaksoon. Erikoistumisjaksoilla käsitellään: 1) tapahtumatuotannon kehitysjohtamista 2) tapahtumatuotannon verkostojohtamista 3) tapahtumatuotannon ympäristö- ja turvallisuusjohtamista sekä 4) uusien tila- ja tuotekonseptien kehitysjohtamista Keskeistä on myös on julkisen tahon ja yksityisen yrittäjän yhteistyö. Tavoitteena projektissa on tapahtumatuotantojen kaupunkikohtaisten brändien kehittäminen. Onnistunut tapahtumakaupungin johtaminen edellyttää elämysteollisuuden hyödyntämistä suurena ja kasvavana työllistävänä sektorina. Keskeistä on tällöin on tapahtumien ja matkailun yhteistyöverkoston johtaminen.tärkeä on myös kotimaisten ja ulkomaisten tapahtumaverkostojen yhteistyö. Nykyisellään yksittäiset tapahtumat toteuttavat liian paljon kertaluonteisia tuotantoja. Tuotantojen vaihto Suomen ja Euroopan tasolla lisää tehokkuutta. Kehitysjohtamisen parantaminen edellyttää kansainvälisiä benchmarking- ja verkostoitumisvierailuja. Näitä järjestetään neljä. Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä tulevat hyödyntämään ensi sijaisesti tapahtumatuotannon alla toimivat yritykset.projektin tulokset julkaistaan ja levitetään Luovan Suomen ja mukana olevien yliopistojen kautta. Helsingin Musiikkitalossa järjestetään syksyllä 2011 avajaistapahtumaan liittyvä seminaari, jossa mukana olevat kaupungit esittelevät paikallisten projektien tuloksia. Hankkeen toteuttaa Sibelius-Akatemia (Helsinki ja Seinäjoki). Osatoteuttajat ovat HSE, PYK (Pienyrityskeskus, osa Aalto yliopistoa 2010 lähtien) ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Kuntarahoittajat ovat Oulun, Porin, Seinäjoen ja Helsingin kaupungit. EURA JÄRJESTELMÄ 11/17

12 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Projektin seurantatiedot kootaan Sibelius-Akatemian ja osatoteuttajien toimesta rahoittajan ohjeiden mukaisesti Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Projektin väli- ja loppuraportoinnista vastaa Sibelius-Akatemia yhdessä osatoteuttajien kanssa. Väli- ja loppuraportointi hoidetaan rahoittajan ohjeiden mukaisessa aikataulussa Miten projektin toimintaa arvioidaan? Projektin tarkempi arviointisuunnitelma laaditaan keväällä Siinä määritellään projektin tarkemmat laadulliset mittarit. Arviointisuunnitelma käsitellään ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Arvioinnin ytimessä on osallistujilta kerättävä itsearviointimateriaali ja asiakaspalaute Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Projektin asiakaspalaute kerätään Sibelius-Akatemian käytössä olevan sähköisen webropol-järjestelmän avulla. Asiakaspalaute käsitellään ohjausryhmässä. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektin käynnistysvaihe - Sibelius-Akatemia järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa tiedotustilaisuuden - projektin käynnistyminen uutisoidaan SibAn täydennyskoulutuksen uutiskirjeessä ja yhteistyökumppaneiden uutiskirjeissä - projektin käynnistymisestä lähetetään lehdistötiedote päätoteuttajan ja osatoteuttajien medialistojen kautta. Osallistujien rekrytointi - SibAn asiakasrekisteri + verkkosivut sekä yhteistyökumppaneiden vastaavat - tiedottaminen alan keskeisimmissä lehdissä sekä alueellisesti merkittävissä medioissa Toteutusvaihe - päätoteuttaja ja osatoteuttajat tiedottavat toteutusvaiheessa erityisesti koulutus- ja kehittämisohjelman tuloksista ja hyvistä käytännöistä. EURA JÄRJESTELMÄ 12/17

13 11.2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Projektissa kehitetään hyviä käytäntöjä koulutusohjelman, osallistujien omien kehittämisprojektien sekä projektin tuottaman tutkimus- ja selvitystiedon muodossa. - Koulutusohjelman synnyttämiä hyviä käytäntöjä levitetään koko hankekauden aikana alan keskeisimmille toimijoille hyödyntäen erityisesti toteuttajien asiakastietokantoja hyödyntäen. - Koulutusohjelman kansainvälisten kouluttajien pitämät luennot pyritään mahdollisuuksien mukaan levittämään myös verkossa. - Musiikkitalon avajaistapahtuman (syksy 2011) yhteydessä järjestetään valtakunnallinen Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen seminaari, jossa mm. Oulun, Porin, Seinäjoen ja Helsingin kehittämisprojektien tuloksia esitellään. - Osallistujien kehittämisprojektien myötävaikutuksella syntyneet hyvät käytännöt kootaan julkaisuksi - Projektin tuottama tutkimus- ja selvitysaineisto kootaan sekä painetuiksi, että sähköisiksi julkaisuiksi 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Projektin aineisto arkistoidaan ESR-sääntöjen ja valtion arkistointiohjeiden mukaisesti Sibelius-Akatemian arkistoon. Sibelius-Akatemialla on ollut lukuisia EU-rahoituksella toteutettuja hankkeita, joista osa on tarkastettu. Projektien aineistojen arkistoimisesta ei ole havaittu tarkastusten aikana puutteita. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset Välilliset kustannukset 0 Yhteensä Arvonlisävero EURA JÄRJESTELMÄ 13/17

14 13. B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori Muu julkinen sektori Yksityinen sektori 0 Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus Projektin tulot 0 Yhteensä B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kuntarahoituksesta on olemassa aiesopimukset Helsingin ja Oulun kaupungeilta sekä Turun kauppakorkekoulun Porin yksiköltä. Sibelius-Akatemialla on Seinäjoen kaupungin kanssa voimassa oleva rahoitussopimus. EURA JÄRJESTELMÄ 14/17

15 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu, myönnetty kuntaosuutta Euroa Oulun kaupunki, myönnetty kuntaosuutta Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, myönnetty kuntaosuutta Seinäjoen kaupunki, kuntaosuus sisältyy Sibelius-Akatemian vuosittaiseen toiminta-avustukseen Myönnetyn kuntarahoituksen kokonaissumma on Euroa De minimis -sääntöselvitys Yritysten kanssa asioidessa annetaan tiedoksi ja varmistetaan, että kunkin yrityksen vuosittaisten tukien määrä jää alle asetuksen määrittelemien kynnysarvojen, jotka määritellään Komission asetuksessa (EY) N:o 1998/ LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus EURA JÄRJESTELMÄ 15/17

16 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Aiesopimus Sibelius-Akatemian ja Oulun kaupungin välisestä hankeyhteistyöstä Aiesopimus Sibelius-Akatemian ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön välisestä hankeyhteistyöstä Kaupparekisteriote, Turun kauppakorkeakoulu Aiesopimus Sibelius-Akatemian ja HSE, Pienyrityskeskuksen välisestä hankeyhteistyöstä Kaupparekisteriote, Pienyrityskeskuksen tukisäätiö Verovelkatodistus, Pienyrityskeskuksen tukisäätiö Ote Helsingin kaupungin päätösluettelosta, osallistuminen EUhakuun Seinäjoen kaupungin päätös: Seinäjoen kuntarahosuus Osatoteuttajasuunnitelma ja -kustannusarvio, HSE Pienyrityskeskus Yhteistyösopimus Sibelius-Akatemian ja HSE Pienyrityskeskuksen välisestä hankeyhteistyöstä Osatoteuttajasuunnitelma ja -kustannusarvio, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö Yhteistyösopimus Sibelius-Akatemian ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön välisestä hankeyhteistyöstä Kalvosarja: LUKE-hankkeen päämäärät, tuotokset ja mittarit Koulutuksien ja valmennuksien opintosuunnitelmaluonnos, kesäkuu 2010 Projektin kustannusarvio: osatoteuttajat HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja EURA JÄRJESTELMÄ 16/17

17 sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Gustav Djupsjöbacka Rehtori, Sibelius-Akatemia EURA JÄRJESTELMÄ 17/17

18 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat) Kustannus Yhteensä Aineet tarvikkeet toimistokulut, Siba Aineet tarvikkeet, toimistokulut, S-joki Aineet tarvikkeet, TuKKK, Pori Aineet tarvikkeet, HSE PYK Yhteensä A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen osa-aikainen 23 Projektipäällikkö, Siba, 4030e/kk kokoaikainen 32 Suunnittelija, Siba, 3900e/kk osa-aikainen 6 Tuntiopetus, Siba osa-aikainen 13 Kurssi- ja taloussihteeri, Siba osa-aikainen 6 Luovan liiketoiminnan asiantuntija, Siba osa-aikainen 18 Suunnittelija, Siba S-joki osa-aikainen 4 Tuntiopetus, Siba S-joki osa-aikainen 3 Tuntiopetus, TuKKK, Pori osa-aikainen 18 Tutkija/koordinaattori, TuKKK, Pori osa-aikainen 18 Tutkija/koulutussuunnittelija, HSE PYK Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/6

19 13.A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Opetus- ja konsultointipalvelut, Siba Tiedotus ja markkinointi, Siba Muut palvelujen ostot, Siba Opetus- ja konsultointipalvelut, Siba S-joki Tiedotus ja markkinointi, Siba S-joki Muut palvelujen ostot, Siba S-joki Opetus- ja konsultointipalvelut, TuKKK, Pori Tiedotus ja markkinointi, TuKKK, Pori Muut palvelujen ostot, TuKKK, Pori Opetus- ja konsultointipalvelut, HSE PYK Tiedotus ja markkinointi, HSE PYK Muut palvelujen ostot, HSE PYK Yhteensä A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Matkat (koti- ja ulkomaa), Siba Majoitus, Siba Päivärahat, Siba Matkat (koti- ja ulkomaa), Siba S-joki Majoitus, Siba S-joki Päivärahat, Siba, S-joki Matkat (koti- ja ulkomaa), TuKKK, Pori Majoitus, TuKKK, Pori Päivärahat, TuKKK, Pori Matkat (koti- ja ulkomaa), HSE, PYK Majoitus, HSE PYK Päivärahat, HSE PYK Matkat (benchmarking, koti- ja ulkomaa) Majoitus (benchmarking, koti- ja ulkomaa) Päivärahat (benchmarking, koti- ja ulkomaa) Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/6

20 13.A. 5 Muut kustannukset (tila-, laitevuokrat, poistot sekä kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Kustannus Yhteensä Vuokrat, Siba Muut kulut, Siba Vuokrat, Siba S-joki Muut kulut, Siba S-joki Vuokrat, TuKKK, Pori Muut kulut, TuKKK, Pori Vuokrat, HSE PYK Muut kulut, HSE PYK Muut tilavuokrat (yhteiset) Yhteensä A. 6 Välilliset kustannukset (hakijaorganisaatiolle projektin toteuttamisesta aiheutuvat välilliset kustannukset yksilöitynä) Kustannus Yhteensä Yhteensä Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Yhteensä Yhteensä A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1-6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä) Arvonlisävero Yhteensä Yhteensä 13.B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ RAHOITUSTA 13.B. 8 Kuntasektori Kustannus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/6

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.2.2009 Diaarinumero LLH-2009-00266/Ha-7 Käsittelijä Pohjonen Olli

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 704644 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät HAKUTIEDOTE 1 (3) 15.11.2010 80/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuksen määräraha Hakukelpoisuus Säädösperusta: Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3286/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Luovaa osaamista VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku 15.8. - 30.11.2017 Hakijan ohje 2 ESR-HANKEHAKU Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi Yhteyshenkilön asema yhteisössä

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700549 Projektikoodi

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2013

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2013 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 707608 Projektikoodi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

ESR-hankkeiden hakukäytännöt

ESR-hankkeiden hakukäytännöt ESR-hankkeiden hakukäytännöt Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014 2020 EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus Sisältö ESR-haun aikataulu Sähköinen asiointi Hakemuslomake Rahoitusosuudet Yksinkertaistetut

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821833 Projektikoodi

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot