ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH /Ha-7 Käsittelijä Valtteri Karhu Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi S11417 Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käynnissä (3) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ala: OPM:n hallinnonala 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittäminen Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 1 : Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Sibelius-Akatemia Organisaatiotyyppi Yliopisto Y-tunnus Lähiosoite PL 86 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Helsinki Faksinumero Pankkiyhteys Nordea Tilinumero Web-osoite wwww.siba.fi Projektin vastuuhenkilön nimi Osmo Palonen Asema organisaatiossa Kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Eija Somervuori Asema organisaatiossa Palveluyksikön johtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Osmo Palonen Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/17

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittäminen Hankkeessa tehtävä tutkimus tehdään koordinoidusti Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön toimesta, jonka eräänä strategisena painopistealueena on luova talous. Luova talous ja sen johtaminen ovat vahvoja teemoja TuKKK:n Porin yksikössä tehtävässä tutkimuksessa sekä opetuksen sisällöissä. Porin yliopistokeskus on viiden yliopiston osaamiskeskittymä, joka antaa ainutlaatuisen ympäristön monitieteiseen tutkimukseen. TuKKK:n Porin yksiköllä on vahvat perinteet Taideteollisen korkeakoulun, Porin taiteen ja median osaston kanssa tehdystä yhteistyöstä, jonka aikaisempia merkittävimpiä tuloksia ovat luovan talouden Creative Leadership -hanke (EAKR) ja Creative Business Management - maisteriohjelma. Vahvoihin tuloksiin perustuvaa yhteistyötä hyödynnetään koulutuskokonaisuuksien sisällöllisessä kehittämisessä ja tutkimustyössä myös tämän hankkeen aikana. Pori on tapahtumatuotannon vahvimpia osaamiskeskittymiä valtakunnallisesti ja antaa siten vahvan perustan tapahtumatuotannon johtamiseen fokusoituneelle tutkimukselle sekä hankkeessa toteutettaville koulutuskokonaisuuksille. Osatoteuttajan nimi Aalto-yliopiston Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus (PYK) Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta HSE Pienyrityskeskuksen panos projektissa painottuu yritysten johtajaosaamisen ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. PYK antaa yrityksille sekä koulutuksen, että konsultoinin kautta välineitä liiketoimintastrategioiden luomiseen, joita tarvitaan yritysverkostoissa toimimiseen. Toimiva tapahtumatuotantoverkosto edellyttää verkostojohtamisen valmennusta, johon tässä projektissa paneudutaan. Liiketoiminnan laajeneminen ja kasvu sekä kotimaassa, että ulkomailla on myös tavoitteena. Luovien alojen osaajilla ei ole välttämättä valmiuksia systemaattiseen liiketoimintakehittämiseen. Toisaalta monet perinteiset liikeyritykset toimivat liian jähmeästi. Helsingin kauppakorkeakoulu pienyrityskeskus toimii linkkinä luovien ja perinteisten tuomialojen välillä. PYK tuottaa myös tutkimus- ja selvityspanoksia projektiin sekä levittää tuloksia niille aloille, jotka ovat kiinnostuneet luovista liiketoimintaprosesseista. 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Puheenjohtaja, Kehittämispäällikkö Samu Forsblom, Oulun kaupunki Sihteeri, Projektipäällikkö Outi Jäppinen, Sibelius-Akatemia, täydennyskoulutus Toiminnanjohtaja Kai Amberla, Finlands Festivals Yliopettaja Katri Halonen, Metropolia Amk Projektipäällikkö Mervi Luonila, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö Kehittämispäällikkö Jukka Pajunen, Seinäjoen kaupunki Yritysasiamies Anu Mänttäri (tuottaja Päivi Munther) Helsingin kaupungin yrityspalvelut EURA JÄRJESTELMÄ 2/17

3 Edustaja Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus Program Director Jyrki Kangas, Birdland Jazzclub Toimitusjohtaja Heidi Ekholm-Talas, Eventgarden Oy Vararehtori Jari Perkiömäki, Sibelius-Akatemia Kehittämispäällikkö Osmo Palonen, Sibelius-Akatemia ESR-koordinaatttori Valtteri Karhu, Hämeen Ely Koordinaattori Saila Pulkkinen, Keski-Suomen Ely Edustaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Projekti on itsenäinen kokonaisuus, eikä se liity muihin olemassa oleviin tai valmisteilla oleviin projekteihin, mutta projektin on mahdollista hyödyntää seuraavien, jo käynnissä olevien ESR/EAKR- hankkeiden hyviä käytäntöjä: - Finnish Music Express -musiikkialan vientikoulutus -projekti (Siba) - Toive, musiikkialan koulutustarvekartoitus (Siba) - Creative Leadership -hanke (EAKR), (Porin yliopistokeskus) -Tuottaja 2020, Metropolia Amk - Kulttuurin ketju, Turku Touring 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Projekti tähtää tapahtumatuotannon johtamis- ja liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen.tapahtumatuotannon ala on Suomessa yksi nopeimmin kasvavista luovien alojen sektoreista. Sektoria leimaa samaan aikaan muutospaine. Sen konkreettisia tarpeita ovat mm. keskinäinen koordinaatio, verkostoituminen, publc private -yhteistyö. Ammattilaisten haastatteluissa projektin keskeiseksi teemaksi on noussut tapahtumaverkostojen johtaminen. Suomen kaupungeissa on vuosittain monia itsenäisesti toimivia tapahtumia, joiden keskinäinen koordinaatio puuttuu. Myöskään tapahtumien yhteistä synergiaa ei juuri hyödynnetä. Tarvitaan uudenlaista, leadership painotteista johtajuutta, jotta paikkakuntien sisäinen tapahtumaverkosto saadaan synkronoitua. Keskeistä on myös on julkisen tahon ja yksityisen yrittäjän yhteistyö. Tavoitteena työskentelylle on tapahtumatuotantojen kaupunkikohtaisen brändin kehittäminen. Onnistunut tapahtumakaupungin johtaminen edellyttää elämysteollisuuden hyödyntämistä suurena ja kasvavana työllistävänä sektorina. Keskeistä on tällöin on tapahtumien ja matkailun yhteistyöverkoston johtaminen.tärkeä on myös kotimaisten ja ulkomaisten tapahtumaverkostojen yhteistyö. Nykyisellään yksittäiset tapahtumat toteuttavat lliian paljon kertaluonteisia tuotantoja. Tuotantojen vaihto Suomen ja Euroopan tasolla lisää tehokkuutta. Kehitysjohtamisen kehittäminen edellyttää kansainvälisiä benchmarkingja verkostoitumisvierailuja. EURA JÄRJESTELMÄ 3/17

4 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Tietoa on kerätty ja tarpeita on kartoitettu haastattelemalla kohdassa 5.3. mainittuja osapuolia. Näin muodostui ajanmukaisin tieto kulttuurialaan yrittäjien ja organisaatioiden tarpeista. Samalla analysoitiin Oulun, Porin, Seinäjoen ja Helsingin kaupungien strategioita ja kehittämisvisioita. Haastattelujen tulokset on siirretty suoraan hakemuslomakkeeseen ja projektisuunnitelmaan. Seuraavissa tutkimuksissa ja selvityksissä olevaa tietoa myös on hyödynnetty: Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisut 2009:15 Kulttuurialan työpaikat ja yritysten toimipaikat Helsingissä 2007:19 Kulttuurialan yritysten toimipaikat ja kulttuurin työpaikat Helsingissä Selvitys Musiikkialan yrityshautomotoiminnan edellytyksistä Uudenmaan TE-keskuksen alueella, Helsingin kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus ja Diges ry, 2007 Nikula, P., Penttilä, A., Kupi, O., Urmas, J. ja Kommonen, K. (2009) N-84: Sirpaleisuudesta kilpailukyvyn keskiöön - Asiantuntijoiden näkemyksiä luovien alojen kansainvälistymisestä, Mikkeli Business Campus Publications, N-84 Urmas, J., Kupi, O., Nikula, P., Penttilä, A. ja Kommonen, K. (2009): N-85: "Kannattaa ottaa pienikin siivu" - Luovien alojen yritysten näkemyksiä kansainvälistymisestä Mikkeli Business Campus Publications, N-85 ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres) jäsenilleen toimittamat ja välittämät aineistot ja raportit. Changing room projektin tuottama materiaali (Trans Europe Halles, Siba) 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Seuraavat organisaatiot on haastateltu ja heidän tarpeensa valmisteilla olevassa ohjelmissa on kirjattu: Sibelius-Akatemia, Koy Helsingin Musiikkitalo, Luova Suomi, HSE Pienyrityskeskus (Helsingin kauppakorkeakoulu), Helsingin kaupunki: Elinkeinokehitys (EK), Matkailu- ja kongressitoimisto (Matko) ja kulttuurikeskus, Culminatum Oy, STAY ry (Suomen tapahtumamarkkinointiyhdistys), Eventgarden/BSG Marketing Oy, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, Pori Jazz, Sibelius-Akatemian Seinäjoen toimipaikka, Rytmikorjaamo Oy, Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys - SELMU ry, Seinäjoen Teknologiakeskus Oy, Oulun kaupungin kulttuuriasiainkeskus. Edellä mainittujen tahojen kanssa on myös pienemmissä ryhmissä pidetty yhteisiä ideointiklinikoita, joissa syntyneitä ideoita on yhdistelty suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Luetteloissa olevien kaupungien strategioihin on niinikään tutustuttu ja etsitty työkaluja ja menetelmiä niiden toteuttamiseen. 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Hanke on valtakunnallinen ja avoin kaikille, mutta kuntarahoittajien alueille varataan paikkaja seuraavasti: Oulu 5, Pori 5, Seinäjoki 5 ja Helsinki 10. Projektin kehittelyn ja yritysten ja organisaatioiden haastattelujen yhteydessä on ilmaistu monelta taholta halukkuutta osallistua hankkeeseen. Seuraavat tahot ovat erityisesti EURA JÄRJESTELMÄ 4/17

5 ilmaisseet mielenkiintonsa Selmu (Seinäjoen elävän musiikin yhdistys), Provinssirock, Rytmikorjaamon tiloissa olevat yritykset, Etelä-Pohjanmaan elintarvikeyritykset, Pori Jazz, Raumanmeren Festivaali, Oulun Kuusisaaren kehitystyössä mukana olevat tahot, Helsingin Musiikkitalo Oy, Viapori Forum (Viapori Jazz, Viapori Blues, Väkevä Viapori, Luova Viapori). 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Tapahtumatuotantoyrittäjät ovat enimmäkseen miehiä. Toisaalta kulttuurin alueen järjestöjen, säätiöiden ja julkisten tahojen työntekijöinä on enemmän naisia kuin miehiä. Ohjelman tarkoituksena on helpottaa naispuolisia tapahtumatuotannon ja muiden kulttuurialueeseen sidoksissa olevia naispuolisia yrittäjiä verkostoitumaan ja työskentelemään alalla. Ohjelman aikana tapahtuva osaamisen vahvistaminen edesauttaa edellä mainittua tavoitteen toteutumista. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä tulevat hyödyntämään ensi sijaisesti tapahtumatuotannon alla oimivat yritykset.projektin tulokset julkaistaan ja levitetään Luovan Suomen kautta. Helsingin Musiikkitalossa järjestetään syksyllä 2011 avajaistapahtumaan liittyvä seminaari, jossa mukana olevat kaupungit esittelevät paikallisten projektien tuloksia. Tällöin levityskanavana on myös Musiikkitalon ja Sibelius-Akatemian www. sivut. Projektin aikana syntyviä tutkimuksia levitetään myös Aalto yliopiston ja Porin ja Seinäjoen yliopistokeskuksien kautta sekä Oulun kaupungin Sibelius-Akatemian Arts Management Master's Degree Programme ja ammattikorkeakoulujen tuottajalinjat voivat myöhemmässä vaiheessa hyödyntää projektin aikana syntyneitä raportteja ja käytäntöjä omassa toiminnassaan. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Valtakunnallinen projekti 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Projekti on avoin kaikille tapahtumatuotannon ja luovan talouden yrityksille, erityisesti niille, jotka haluavat kehittää johtamisosaamistaan. Projektiin voivat osallistua yritykset, joiden liike- ja tuotantotoiminta kohdistuu suoraan yleisölle tai busines to busines orientoituneet yritykset, jotka keskittyvät liike-elämän tapahtumien järjestämiseen. Myös tapahtumatuotantoihin läheisesti liittyvät alat kuten tapahtumamarkkinointi, matkailu, turvallisuus ja ravitsemuspalvelut kuuluvat kohderyhmään. Projektin painopiste on tapahtumien kehitys- ja verkostojohtamisessa ja case-tyyppisinä kehittämishankkeina ovat 1) Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat tapahtumatuotanto- ja palveluyritykset, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa ovat mukana Oulun kaupungin kulttuuriasiankeskuksen Kuusisaaren kehittämishankkeen toteuttamisessa. 2) Porin ja Satakunnan alueella toimivat tapahtumatuotanto- ja palveluyritykset, jotka ovat mukana Panimorakennuksen kehittämishankkeessa tai tulevaisuudessa sen toiminnan pöyrittämisessä. 3) Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevat yritykset, jotka ovat verkostoituneet Seinäjoen kaupungissa EURA JÄRJESTELMÄ 5/17

6 toteuttavien tapahtumien tuotanto- ja palvelutehtäviin ja ovat kehittämässä Rytmikorjaamon toimintaa. 4) Helsingin kaupungin ja Uudenmaan maakunnan alueella toimivat yritykset, jotka tuottavat tukipalveluluita Helsingin Musiikkitalolle ja kehittävät Musiikkitalon kesäkauteen liittyviä tapahtumia. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittämishankkeen päämääränä on tuottaa uutta liiketoimintaa. Tästä syystä ei liika kohderyhmien toimialakohtainen rajaaminen tule kysymykseen. Useissa tutkimuksissa on todettu, että tapahtumilla on laajoja taloudellisia vaikutuksia, näin ollen välillisiä kohderyhmiä on paljon. Niitä ovat kaupunkien ja kuntien elinkeino- matkailu- ja kulttuuritoimi. Liikenne-, majoitus ja ravitsemuspalveyritykset, jotka hyötyvät tapahtumatuotannon liiketoiminta- ja johtamisosaamisen kehittämisestä ja erityisesti verkostojohtamisen käytännöistä. Kaikki toimijat, jotka ovat suoraan tai välillisesti osa tapahtumien arvoketjua kuuluvat ainakin välilliseen kohderyhmään. 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Projektin lyhytkestoisiin toimenpiteisiin (esim. seminaarit) voi osallistua myös kunnallisen sektorin toimijoita sekä yksittäisiä yhdistyksiä. 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Yhteensä Yhteensä 100 joista naisia 20 EURA JÄRJESTELMÄ 6/17

7 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Projektin toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti johtamis- ja liiketoimintaosaamisen alueilla pitkäkestoisia vaikutuksia. Tavoitteena on, että hankkeen tuloksena syntyy uusi valtakunnallinen luovien alojen johtamiskoulutusohjelma ja koulutusjärjestelmämalli, joka palvelee erityisesti tapahtumatuotannon kasvavaa osaamistarvetta. Ohjelma yhdistää uudella tavalla leadership ja liiketoiminta-asiat luovien alojen toimijoiden vahvuuksiksi. Projektin aikana olemassa oleville tapahtumille muodostetaan eri kaupungeissa sateenkaariorganisaatiota, jotka edistävät verkostoitumista, yhteistä koordinointia ja brändäystä. Käytöstä poistettuja teollisuusrakennuksia ja vapaita maa-alueita kehitetään kulttuuri- ja tapahtumapaikoiksi, joissa tapahtuma-alan yritykset operoivat ja hyödyntävät projektin aikana tuotettua osaamista. Julkisen ja yksityisen sektorin partnerius ja yhteistyö syventää ja saa vakiintuneita muotoja, joita voidaan soveltaa laajasti myös muilla liiketoiminta-alueilla. Yrityspohjaiset tapahtumatuotanto- ja kulttuuriyritykset muodostavat matkailupalvelu- ja ravintolayritysten kanssa vahvoja palveluverkostoja, jotka tuottavat matkailijoille elämyspalveluja eri puolilla Suomea. Jotkut verkostoista ulottuvat myös ulkomaille. Verkostoihin liittyy projektin kautta myös muita luovan alan toimijoita, jotka hyödyntävät toistensa osaamista ja tuottavat vahvuuksiensa mukaisesti luovan talouden liiketoimintaan liittyviä palveluita. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 6 kpl joihin työllistyy naisia 2 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 2 kpl joista naisten perustamia 1 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Luovien alojen tapahtumatuotannon kehitys- ja verkostojohtaminen on tuloksellista erityisesti Oulussa, Porissa, Seinäjoella ja Helsingissä, mutta paremman johtamisen vaikutuksia on havaittavissa myös muilla alueilla. Luovien alojen leadership johtamisen kansallisia ja kansainvälisiä käytäntöjä sekä malleja tunnetaan ja sovelletaan ehä enemmän ja tietoa ja esimerkkejä on saatavilla. Verkostojohtamisen seurauksena julkisten ja yksityisten tahojen luovien alojen liiketoimintakonseptien kehittämiseen liittyvää partneritoimintaa osataan hyödyntää alueellisesti verkosmaisesti ja yksityiset liikeyritykset tuottavat palveluita julkisen tahon alkujaan kehittämiin tapahtumaverkostoihin, tiloihin ja tapahtuma-areenoille. Osaaminen ei kohdistu pelkästää kansallisten käytäntöjen tuntemiseen, vaan liiketoiminta kansainvälisissä verkostossa lisääntyy uuden osaamisen myötä. Luovien alojen johtajaosaamista osataan hyödyntää elämystuotannossa laajasti, siten että kukin toimintasektori vahvistaa muita sektoreita. Tapahtumatuotantoihin on luontevasti integroitu matkailu, ravintolatoiminta, turvallisuus-, ympäristö- ja kehitysjohtaminen. Luovien alojen leadership taitoja omaava henkilö pystyy operoimaan useilla toimialoilla ja johtamaan luovia verkostaja, joilla on yhteinen päämäärä ja brändi. Ohjelman aikana valmistuu useita kehittämisprojekteja. Projektien tulokset ovat käytettävissä ja monistettavissa kehitysalustoina uusissa kansallisissa ja kansainvälisesissä projekteissa. EURA JÄRJESTELMÄ 7/17

8 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Kestävä kehitys on projektin kaikki moduulit ja ja osiot läpäisevä teema. Tapahtumien ympäristökysymyksiä käsitellään omana johtamisalueenaan. Tapahtumien elintarvikehuollon tuotekehityksen johtamisessa etsitään ratkaisuja, jotka vähentävät roskaamista ja säästävät luontoa. Ylipäätään etsitään keinoja tapahtumien hiilijalanjäljen pienentämiseen. Health and safety asiat vaativat oman tarkastelun. Toinen kestävän kehityksen erityisteema on turvallisuusjohtaminen. Sekä suurten että pienten yleisömassojen tapahtumat vaativat turvallisuussuunnittelua. Vaaratilanteiden ennakointi ja ehkäisy sekä ihmisvahinkojen minimointiin kuuluvat mm. väliaikaisten lavojen, metallirakenteiden ja telttojen kestävyydestä huolehtiminen. Tapahtumatuotantojohtamisen osa-alueita ovat lujuuslaskelma- ja testausprosessit, hätäsuunnitelmien laatiminen äkillisten säänmuutosten ja tapahtumien keskeytysten varalle. Ohjelman aikana kehitetään tapahtumatuotantojen kriisiviestintää. Kuulovaurioiden estämiseksi minimoidaan kovasta äänestä seuraavia vaaroja ja ympäristöhaittoja. Keskeistä on desibelien hallinta ja äänilähteiden järkevä käyttö. Yleisön lisäksi suojatoimet kohdistetaan myös tapahtumien työntekijöihin ja tapahtuma-alueen ulkopuolella olevaan ympäristöön. 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tutkintoja, kpl Osatutkintoja, kpl Ammatillinen perustutkinto 0 0 Ammattitutkinto 0 0 Erikoisammattitutkinto 0 0 Ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Alempi korkeakoulututkinto 0 0 Ylempi korkeakoulututkinto 0 0 Lisensiaatin tutkinto 0 0 Tohtorin tutkinto 0 0 Tutkintojen määrä yhteensä 0 0 joista naisten suorittamia PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Projekti suunnittelee ja toteuttaa tapahtumatuotannon johtamiseen liittyvän koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuden tärkeimpänä tavoitteena on kehittää tapahtumatuotantalan yrityksien johtaja- ja liiketoimintaosaamista. Koulutuskokonaisuus jakautuu "Luovien alojen yleiseen johtamisjaksoon" sekä neljään erikoistumisjaksoon. Erikoistumisjaksoilla käsitellään: 1) Tapahtumatuotannon kehitysjohtamista Aiheina ovat mm. Tapahtumatuotannon kehitysjohtaminen, Partnerisuhteiden johtaminen, Julkisen ja yksityisen organisaation yhteistyö ja Leadership-käytäntöjen benchmarking EURA JÄRJESTELMÄ 8/17

9 2) Tapahtumatuotannon verkostojohtamista Aiheita ovat mm. Tapahtumakaupungin strateginen johtaminen, Brändijohtaminen ja Tapahtumaverkoston yhteinen brändi, Tapahtumien- ja matkailun yhteistyöverkoston johtaminen sekä Keskitetyn lupahallinnon johtaminen 3) Tapahtumatuotannon ympäristö- ja turvallisuusjohtamista Aiheina ovat mm. Kestäväkehitys ja tapahtumat, Turvallisuusjohtaminen ja Tapahtumien elintarvikehuollon johtaminen 4) Uusien tila- ja tuotekonseptien kehitysjohtamista Aiheina ovat mm. Vanhojen rakennusten uusiokäyttö, Ulkoalueiden käyttö, Tapahtumien uudet jakelukanavat: virtuaalitapahtumat, elokuvateatterilevitys yms. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma Projekti kehittää uutta tapahtumatuonnon johtamis- ja liiketoimintaosaamista, siihen liittyvää johtamiskoulutusta ja kehittämisprojektien mentorointimenetelmiä sekä tuottaa selvitystietoa tapahtumatuotannon tuotekehityksestä. Koulutuksen tuotekehityksestä vastaavat Sibelius-Akatemian täydennykoulutus yhteistyössä HSE Pienyrityskeskuksen (osa Aalto yliopistoa 2010 alkaen) ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön sekä muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Koulutussuunnittelu on jo käynnistetty, sitä jatketaan kevään 2010 aikana ja sen on määrä valmistua syksyllä Koulutuskokonaisuuden rinnalla kulkevien osallistujien omien kehittämisprojektien tueksi suunnittellaan ohjaus- ja mentorointipalveluita. Nämä menetelmät ja prosessit tulevat olemaan valmiina syksyllä Koulutuksen ja mentoroinnin suunnittelussa pyritään hinnoittelun kautta varmistamaan se, että palveluita voidaan tarjota myös hankekauden jälkeen. 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Ohjaus- tai Muita Yhteensä konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 9/17

10 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 Kevät-kesä projektin koulutuskokonaisuuden suunnittelu - projektin ohjaus- ja mentorointipalveluiden viimeistely - viestintäsuunnitelman viimeistely ja viestintämateriaalin tuottaminen Syksy projektin koulutuskokonaisuuden suunnittelun viimeistely - projektin ensimmäisten osallistujien rekrytointi - projektin ensimmäisen koulutuskokonaisuuden toteuttaminen - osallistujien kehittämisprojektien ohjauksen aloittaminen - tapahtumajohtamiseen liittyvä tutkimus alkaa 2011 Kevät projektin erikoistumisjakson 1. toteuttaminen - osallistujien kehittämisprojektien ohjauksen jatkaminen - tutkimustyö jatkuu Syksy projektin johdantojakson 2. toteutuskerta - projektin erikoistumisjakso 2. toteuttaminen - suuremmalle yleisölle suunnatun seminaarin järjestäminen osanan Musiikkitalon avajaisviikkoa - osallistujien kehittämisprojektien ohjauksen jatkaminen - tutkimustyö jatkuu 2012 Kevät johdantojakson 3. toteutuskerta - Projektin 3. erikoistumisjakson toteuttaminen - osallistujien kehittämisprojektien ohjauksen jatkaminen - tutkimustyö jatkuu Syksy johdantojakson 4. toteutuskerta - projektin erikoistumisjakso 4. toteuttaminen - osallistujien kehittämisprojektien ohjauksen jatkaminen - tutkimustyö jatkuu 2013 Kevät - projektin selvitys- ja tutkimustiedon kerääminen - osallistujien kehittämisprojektien päättäminen ja tulosten analysointi yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa - tutkimustyö valmistuu Syksy projektin selvitys- ja tutkimustiedon julkaiseminen ja tulosten käsittely alan toimijoiden kanssa EURA JÄRJESTELMÄ 10/17

11 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittämisprojekti tähtää tapahtumatuotannon johtamis- ja liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen.tapahtumatuotannon ala on Suomessa yksi nopeimmin kasvavista luovien alojen sektoreista. Sektoria leimaa samaan aikaan muutospaine. Sen konkreettisia tarpeita ovat mm. keskinäinen koordinaatio, verkostoituminen, publc private -yhteistyö. Projektin keskeinen teema on tapahtumaverkostojen johtaminen. Suomen kaupungeissa järjestetään vuosittain monia itsenäisesti toimivia tapahtumia, joiden keskinäinen koordinaatio puuttuu. Tapahtumien yhteistä synergiaa ei myöskään juuri hyödynnetä. Tarvitaan uudenlaista, leadership painotteista johtajuutta, jotta paikkakuntien sisäinen tapahtumaverkosto saadaan synkronoitua. Projekti suunnittelee ja toteuttaa tapahtumatuotannon johtamiseen liittyvän koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuden tärkeimpänä tavoitteena on kehittää tapahtumatuotantalan yrityksien liiketoimintaosaamista. Koulutuskokonaisuus jakautuu luovien alojen yleiseen johtamisjaksoon sekä neljään erikoistumisjaksoon. Erikoistumisjaksoilla käsitellään: 1) tapahtumatuotannon kehitysjohtamista 2) tapahtumatuotannon verkostojohtamista 3) tapahtumatuotannon ympäristö- ja turvallisuusjohtamista sekä 4) uusien tila- ja tuotekonseptien kehitysjohtamista Keskeistä on myös on julkisen tahon ja yksityisen yrittäjän yhteistyö. Tavoitteena projektissa on tapahtumatuotantojen kaupunkikohtaisten brändien kehittäminen. Onnistunut tapahtumakaupungin johtaminen edellyttää elämysteollisuuden hyödyntämistä suurena ja kasvavana työllistävänä sektorina. Keskeistä on tällöin on tapahtumien ja matkailun yhteistyöverkoston johtaminen.tärkeä on myös kotimaisten ja ulkomaisten tapahtumaverkostojen yhteistyö. Nykyisellään yksittäiset tapahtumat toteuttavat liian paljon kertaluonteisia tuotantoja. Tuotantojen vaihto Suomen ja Euroopan tasolla lisää tehokkuutta. Kehitysjohtamisen parantaminen edellyttää kansainvälisiä benchmarking- ja verkostoitumisvierailuja. Näitä järjestetään neljä. Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä tulevat hyödyntämään ensi sijaisesti tapahtumatuotannon alla toimivat yritykset.projektin tulokset julkaistaan ja levitetään Luovan Suomen ja mukana olevien yliopistojen kautta. Helsingin Musiikkitalossa järjestetään syksyllä 2011 avajaistapahtumaan liittyvä seminaari, jossa mukana olevat kaupungit esittelevät paikallisten projektien tuloksia. Hankkeen toteuttaa Sibelius-Akatemia (Helsinki ja Seinäjoki). Osatoteuttajat ovat HSE, PYK (Pienyrityskeskus, osa Aalto yliopistoa 2010 lähtien) ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Kuntarahoittajat ovat Oulun, Porin, Seinäjoen ja Helsingin kaupungit. EURA JÄRJESTELMÄ 11/17

12 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Projektin seurantatiedot kootaan Sibelius-Akatemian ja osatoteuttajien toimesta rahoittajan ohjeiden mukaisesti Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Projektin väli- ja loppuraportoinnista vastaa Sibelius-Akatemia yhdessä osatoteuttajien kanssa. Väli- ja loppuraportointi hoidetaan rahoittajan ohjeiden mukaisessa aikataulussa Miten projektin toimintaa arvioidaan? Projektin tarkempi arviointisuunnitelma laaditaan keväällä Siinä määritellään projektin tarkemmat laadulliset mittarit. Arviointisuunnitelma käsitellään ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Arvioinnin ytimessä on osallistujilta kerättävä itsearviointimateriaali ja asiakaspalaute Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Projektin asiakaspalaute kerätään Sibelius-Akatemian käytössä olevan sähköisen webropol-järjestelmän avulla. Asiakaspalaute käsitellään ohjausryhmässä. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektin käynnistysvaihe - Sibelius-Akatemia järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa tiedotustilaisuuden - projektin käynnistyminen uutisoidaan SibAn täydennyskoulutuksen uutiskirjeessä ja yhteistyökumppaneiden uutiskirjeissä - projektin käynnistymisestä lähetetään lehdistötiedote päätoteuttajan ja osatoteuttajien medialistojen kautta. Osallistujien rekrytointi - SibAn asiakasrekisteri + verkkosivut sekä yhteistyökumppaneiden vastaavat - tiedottaminen alan keskeisimmissä lehdissä sekä alueellisesti merkittävissä medioissa Toteutusvaihe - päätoteuttaja ja osatoteuttajat tiedottavat toteutusvaiheessa erityisesti koulutus- ja kehittämisohjelman tuloksista ja hyvistä käytännöistä. EURA JÄRJESTELMÄ 12/17

13 11.2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Projektissa kehitetään hyviä käytäntöjä koulutusohjelman, osallistujien omien kehittämisprojektien sekä projektin tuottaman tutkimus- ja selvitystiedon muodossa. - Koulutusohjelman synnyttämiä hyviä käytäntöjä levitetään koko hankekauden aikana alan keskeisimmille toimijoille hyödyntäen erityisesti toteuttajien asiakastietokantoja hyödyntäen. - Koulutusohjelman kansainvälisten kouluttajien pitämät luennot pyritään mahdollisuuksien mukaan levittämään myös verkossa. - Musiikkitalon avajaistapahtuman (syksy 2011) yhteydessä järjestetään valtakunnallinen Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen seminaari, jossa mm. Oulun, Porin, Seinäjoen ja Helsingin kehittämisprojektien tuloksia esitellään. - Osallistujien kehittämisprojektien myötävaikutuksella syntyneet hyvät käytännöt kootaan julkaisuksi - Projektin tuottama tutkimus- ja selvitysaineisto kootaan sekä painetuiksi, että sähköisiksi julkaisuiksi 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Projektin aineisto arkistoidaan ESR-sääntöjen ja valtion arkistointiohjeiden mukaisesti Sibelius-Akatemian arkistoon. Sibelius-Akatemialla on ollut lukuisia EU-rahoituksella toteutettuja hankkeita, joista osa on tarkastettu. Projektien aineistojen arkistoimisesta ei ole havaittu tarkastusten aikana puutteita. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset Välilliset kustannukset 0 Yhteensä Arvonlisävero EURA JÄRJESTELMÄ 13/17

14 13. B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori Muu julkinen sektori Yksityinen sektori 0 Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus Projektin tulot 0 Yhteensä B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kuntarahoituksesta on olemassa aiesopimukset Helsingin ja Oulun kaupungeilta sekä Turun kauppakorkekoulun Porin yksiköltä. Sibelius-Akatemialla on Seinäjoen kaupungin kanssa voimassa oleva rahoitussopimus. EURA JÄRJESTELMÄ 14/17

15 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu, myönnetty kuntaosuutta Euroa Oulun kaupunki, myönnetty kuntaosuutta Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, myönnetty kuntaosuutta Seinäjoen kaupunki, kuntaosuus sisältyy Sibelius-Akatemian vuosittaiseen toiminta-avustukseen Myönnetyn kuntarahoituksen kokonaissumma on Euroa De minimis -sääntöselvitys Yritysten kanssa asioidessa annetaan tiedoksi ja varmistetaan, että kunkin yrityksen vuosittaisten tukien määrä jää alle asetuksen määrittelemien kynnysarvojen, jotka määritellään Komission asetuksessa (EY) N:o 1998/ LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus EURA JÄRJESTELMÄ 15/17

16 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Aiesopimus Sibelius-Akatemian ja Oulun kaupungin välisestä hankeyhteistyöstä Aiesopimus Sibelius-Akatemian ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön välisestä hankeyhteistyöstä Kaupparekisteriote, Turun kauppakorkeakoulu Aiesopimus Sibelius-Akatemian ja HSE, Pienyrityskeskuksen välisestä hankeyhteistyöstä Kaupparekisteriote, Pienyrityskeskuksen tukisäätiö Verovelkatodistus, Pienyrityskeskuksen tukisäätiö Ote Helsingin kaupungin päätösluettelosta, osallistuminen EUhakuun Seinäjoen kaupungin päätös: Seinäjoen kuntarahosuus Osatoteuttajasuunnitelma ja -kustannusarvio, HSE Pienyrityskeskus Yhteistyösopimus Sibelius-Akatemian ja HSE Pienyrityskeskuksen välisestä hankeyhteistyöstä Osatoteuttajasuunnitelma ja -kustannusarvio, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö Yhteistyösopimus Sibelius-Akatemian ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön välisestä hankeyhteistyöstä Kalvosarja: LUKE-hankkeen päämäärät, tuotokset ja mittarit Koulutuksien ja valmennuksien opintosuunnitelmaluonnos, kesäkuu 2010 Projektin kustannusarvio: osatoteuttajat HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja EURA JÄRJESTELMÄ 16/17

17 sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Gustav Djupsjöbacka Rehtori, Sibelius-Akatemia EURA JÄRJESTELMÄ 17/17

18 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat) Kustannus Yhteensä Aineet tarvikkeet toimistokulut, Siba Aineet tarvikkeet, toimistokulut, S-joki Aineet tarvikkeet, TuKKK, Pori Aineet tarvikkeet, HSE PYK Yhteensä A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen osa-aikainen 23 Projektipäällikkö, Siba, 4030e/kk kokoaikainen 32 Suunnittelija, Siba, 3900e/kk osa-aikainen 6 Tuntiopetus, Siba osa-aikainen 13 Kurssi- ja taloussihteeri, Siba osa-aikainen 6 Luovan liiketoiminnan asiantuntija, Siba osa-aikainen 18 Suunnittelija, Siba S-joki osa-aikainen 4 Tuntiopetus, Siba S-joki osa-aikainen 3 Tuntiopetus, TuKKK, Pori osa-aikainen 18 Tutkija/koordinaattori, TuKKK, Pori osa-aikainen 18 Tutkija/koulutussuunnittelija, HSE PYK Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/6

19 13.A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Opetus- ja konsultointipalvelut, Siba Tiedotus ja markkinointi, Siba Muut palvelujen ostot, Siba Opetus- ja konsultointipalvelut, Siba S-joki Tiedotus ja markkinointi, Siba S-joki Muut palvelujen ostot, Siba S-joki Opetus- ja konsultointipalvelut, TuKKK, Pori Tiedotus ja markkinointi, TuKKK, Pori Muut palvelujen ostot, TuKKK, Pori Opetus- ja konsultointipalvelut, HSE PYK Tiedotus ja markkinointi, HSE PYK Muut palvelujen ostot, HSE PYK Yhteensä A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Matkat (koti- ja ulkomaa), Siba Majoitus, Siba Päivärahat, Siba Matkat (koti- ja ulkomaa), Siba S-joki Majoitus, Siba S-joki Päivärahat, Siba, S-joki Matkat (koti- ja ulkomaa), TuKKK, Pori Majoitus, TuKKK, Pori Päivärahat, TuKKK, Pori Matkat (koti- ja ulkomaa), HSE, PYK Majoitus, HSE PYK Päivärahat, HSE PYK Matkat (benchmarking, koti- ja ulkomaa) Majoitus (benchmarking, koti- ja ulkomaa) Päivärahat (benchmarking, koti- ja ulkomaa) Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/6

20 13.A. 5 Muut kustannukset (tila-, laitevuokrat, poistot sekä kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Kustannus Yhteensä Vuokrat, Siba Muut kulut, Siba Vuokrat, Siba S-joki Muut kulut, Siba S-joki Vuokrat, TuKKK, Pori Muut kulut, TuKKK, Pori Vuokrat, HSE PYK Muut kulut, HSE PYK Muut tilavuokrat (yhteiset) Yhteensä A. 6 Välilliset kustannukset (hakijaorganisaatiolle projektin toteuttamisesta aiheutuvat välilliset kustannukset yksilöitynä) Kustannus Yhteensä Yhteensä Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Yhteensä Yhteensä A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1-6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä) Arvonlisävero Yhteensä Yhteensä 13.B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ RAHOITUSTA 13.B. 8 Kuntasektori Kustannus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/6

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero 9/544/2009 Käsittelijä Ira Nikoskinen Puhelinnumero

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 87/3562/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero LAPELY/74/07.04/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot