Doha: mitä on pelissä?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Doha: mitä on pelissä?"

Transkriptio

1 SPEECH/06/407 Peter Mandelson EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Doha: mitä on pelissä? Canada-UK Chamber of Commerce (Kanadalais-brittiläinen kauppakamari) Lontoo 23. kesäkuuta 2006

2 Tässä puheessaan EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Peter Mandelson esittää koruttoman analyysin niistä valtavista kustannuksista, jotka WTO:n Dohankierroksen neuvottelujen epäonnistuminen aiheuttaisi. Lontoossa 23. kesäkuuta pitämässään puheessa Mandelson muistutti, että Dohan-kierroksella jo käsiteltävistä kysymyksistä on luvassa niin mittavaa hyötyä ja että neuvottelujen epäonnistumisen haitat kauppajärjestelmälle ja siitä koituvat poliittiset kustannukset olisivat niin suuret, ettei Genevessä kesäkuussa 2006 pidettävän ministerikokouksen osallistujilla ole varaa linnoittautua taipumattomasti jäykkien näkökantojen taakse. Mandelson tarjosi kokonaiskuvan lopullisesta neuvotteluratkaisusta ja tähdensi, että kehityskierroksen onnistumisen avaimena ovat kauaskantoiset tulokset paitsi maataloudesta myös palveluista, teollisuushyödykkeistä ja kaupan helpottamisesta käytävissä neuvotteluissa. Samalla kun Dohan-kierros antaa maailmantaloudelle piristysruiskeen, josta hyötyvät niin teollisuus- kuin kehitysmaat, luvassa on Mandelsonin mukaan tilaisuus integroida Aasian ja Etelä-Amerikan kehittyvät taloudet globaaliin kauppajärjestelmään ja tehostaa monenvälisen kaupan järjestelyjä. Vaihtoehtona olisi järjestelmä, jossa suuret aivan liian usein painavat pienemmät maahan. Se ei ole monenvälisyyttä vaan vahvemman oikeutta. Mandelson: Neuvottelujen kariutuminen merkitsee sitä, että tilaisuus sopia EU:n maatalousuudistuksesta Genevessä menetetään ja samoin käy mahdollisuuksille päästä samanlaisiin uudistuksiin Yhdysvalloissa. Koko maailma jäisi ilman hyötyä maataloustuotteiden pääsystä uusille markkinoille, kun kaikkien aikojen mittavimmat tariffileikkaukset jäisivät toteutumatta. Toteutumatta jäisivät myös teollisuustuotekaupan uudet mahdollisuudet, jotka ovat elintärkeitä paitsi EU:lle ja USA:lle myös kehittyvän maailman kasvavalle teollisuudelle. Ellei palvelukaupassa päästä edes vaatimattomaan ratkaisuun, jäävät saamatta ne hyödyt, joita ulkomaisten investointien ja osaamisen ja kokemuksen virtaamisesta kehitysmaihin voitaisiin saada. Tekemättä jäisi myös uusi monenvälinen sopimus vähiten kehittyneiden maiden tullittomasta ja kiintiöttömästä pääsystä markkinoille. Valtava uusi maailmanlaajuinen kaupan kehittämisen apupaketti jäisi toteutumatta. Maailmankaupan sääntökirjaa ei voitaisi kirjoittaa uudelleen sellaiseen asuun, joka avaisi ovet uudelle kaupalle ja sulkisi ovet korruptiolta. Vaikeaa olisi myös enää uskoa, että WTO pystyy toimimaan lähes 150-jäsenisenäkin ja niin, että järjestelmässä otettaisiin huomioon maailmantalouden kaikki koko-, etu- ja kapasiteettinäkökohdat. Mandelson vastasi viimeaikaiseen kritiikkiin, jota on kohdistettu EU:n Dohankierroksella ajamaan kehitysapupolitiikkaan, kehottamalla kriitikoita tarkastelemaan lähemmin niitä etuja, joita palvelu- ja teollisuushyödykekaupan avaaminen kehitysmaiden kesken toisi. Hän toi esiin myös hyödyn, jota on tarjolla kaupan helpottamisesta: helpottamisen myötä eteläisen Afrikan BKT voisi kasvaa vuoteen 2020 mennessä 8 prosenttia, mikä vastaisi Afrikan saaman virallisen kehitysavun kaksinkertaistamista. Nämä potentiaaliset vaikutukset osoittavat komissaarin mukaan, että ne, joiden mielestä kehitysmaiden pitäisi marssia ulos Dohankierrokselta, ovat yksinkertaisesti väärässä. 2

3 Katse ensi viikolla Genevessä pidettävässä kokouksessa komissaari Mandelson toivotti tervetulleeksi USA:n presidentin viestin, että USA on valmis tekemään vaikeita päätöksiä sopimuksen saamiseksi aikaan ja ettei maa anna Dohankierroksen epäonnistua. Mandelson: Sopimus on nyt kolmen kauppa. G20-ryhmä haluaa USA:n leikkaavan maataloustukiaan enemmän, ennen kuin ryhmä on valmis teollisuustuotteisiin vaadittuihin leikkauksiin. Washington voi ratkaista tämän tekemällä paremman tarjouksen. Silloin taas EU tulee molempia vastaan vahvemmalla tarjouksella. Doha: mitä on pelissä? Aloitin nykyiset tehtäväni vakuuttuneena monenvälisyyden kannattajana. Monenvälisyys edustaa minulle vastinetta ja parasta vastausta yhä globaalimpaan keskinäiseen riippuvuuteen. Monenvälinen kauppajärjestelmä on maailmantalouden moottori. Dohan kaltaisen globaalin sopimuksen kerrannaisvaikutukset ovat sitä luokkaa, ettei pyöriä saada pyörimään niin liukkaasti millään kahdenvälisillä sopimuksilla. Kaupan vapauttamisesta käydyt perättäiset neuvottelukierrokset ovat madaltaneet esteitä ja luoneet valtavia hyötyjä maailmantaloudelle. Viime vuosikymmenenä onnistuttiin nostamaan satoja miljoonia ihmisiä pois köyhyydestä. Monet ovat vähätelleet nykyistä neuvottelukierrosta. Siinä he ovat väärässä. Asia on nimittäin niin, että kierros on mahdollisuus viedä prosessia huomattavasti eteenpäin. Maailmantalous saisi joka vuosi sadan miljardin euron piristysruiskeen. Kauppaa vääristäviä maataloustukia leikattaisiin rajusti. Maataloustuotteille, teollisuustuotteille ja palveluille avautuisi uusia markkinoita. Köyhimmät saisivat uutta tukea kaupan kehittämiseksi. WTO:n sääntöjä vahvistamalla voitaisiin helpottaa kaupankäyntiä heikoimpia kuitenkin suojellen. Näiden syiden vuoksi Eurooppa oli vuonna 2001 niin vahvasti mukana käynnistämässä Dohan-kierrosta. Samoista syistä se pelasti kierroksen heinäkuussa 2004 tarjoutumalla lopettamaan kaikki maatalouden vientituet. Siksi myös teimme viime lokakuussa laajamittaisen tarjouksen, jolla leikattaisiin kauppaa vääristäviä maataloustukia ja jatkettaisiin EU:n maatalous-, teollisuustuote- ja palvelumarkkinoiden avaamista. Ja samojen syiden vuoksi asetimme viime joulukuussa Hongkongissa tavoitteeksi luopua vientituista vuoteen 2013 mennessä. EU on antanut Dohan-kierrokselle panoksensa kerta toisensa jälkeen. Unioni on tehnyt kierroksen hyväksi yhtä paljon kuin parhaat ja enemmän kuin useimmat. Sitä olemme valmiit jatkamaan, kunhan muutkin tekevät osansa. Ensi viikolla Genevessä ministerit yrittävät jälleen ottaa ne viimeiset vaikeat askelet, joita neuvottelutulokseen tarvitaan. Nyt on hylättävä omiin etuihin nojaaminen ja itsekkäät neuvottelukeinot: on toimittava aidosti sopuratkaisuun tähtäävässä hengessä. 3

4 Suurimman taakan onnistumisesta kantavat suurimmat pelurit: EU, USA ja nousevien talouksien G20. Ei siksi, että pystyisimme sopimaan asioista keskenämme vaan siksi etteivät muut onnistu siinä ilman meitä. Kaikkien on oltava valmiita lisätoimiin. Yhdysvaltojen olisi parannettava tarjoustaan maatalousmarkkinoidensa ja tukiohjelmiensa uudistamiseksi. Suurten nousevien talouksien painoarvo maailmanmarkkinoilla on kasvanut, ja niiden olisi nyt toimittava sen mukaisesti ja tarjouduttava avaamaan teollisuustuote- ja palvelumarkkinoitansa. Jos muut toimivat näin, myös EU:n on oltava valmis etenemään ja alennettava maataloustullejaan. Kaikki aukot on kuitenkin tukittava, ennen kuin lopullinen neuvottelutulos on mahdollinen. Syyskuun 11:nnen varjo Olisi traagista epäonnistua, kun ajatellaan, miten pitkälle olemme päässeet ja miksi. Dohan-kierros käynnistettiin vuonna 2001 syyskuun 11:nnen päivän murhenäytelmän varjossa. Neuvottelujen käynnistäminen oli osoitus yhteisestä sitoutumisestamme muokata maailmasta parempi paikka monenvälisyyden avulla. Kauppaa vapauttamalla haluttiin tukea kehitystä ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta epätasa-arvoisessa ja epävarmassa maailmassa. On syytä muistaa, että näissä kauppaneuvotteluissa on kyse yhtä lailla maailmanpolitiikasta kuin maailmantaloudestakin. Olen nyt toiminut puolitoista vuotta kauppakomissaarina, ja minua on ihmetyttänyt se, ettei kaupan vapauttamisen ja kehityksen välistä yhteyttä yleisesti nähdä. Vaikka kaupan vapauttamisen merkitys näkyy kaikissa niissä tapauksissa, jolloin luvulla onnistuttiin saavuttamaan talouskehitystä, jotkut uskovat edelleen varmasti parhaassa tarkoituksessa että talouden vapauttaminen on jotakin joka kehitysmaiden on vain siedettävä eikä jotakin jota ne tarvitsevat. Katsokaamme nyt tosiseikkoja uudestaan. Ensin maatalousuudistus... Monien mielestä oikeudenmukainen kaupankäynti alkaa maatalousuudistuksista teollisuusmaissa. He ovat oikeassa tässä olennaisessa kysymyksessä: elintarvikkeiden hintoja maailmanmarkkinoilla vääristävien tukien käyttö on lopetettava. Eurooppa ei tässä suhteessa ole toiminut kehuttavasti. Nyt tekeillä on kuitenkin radikaaleja uudistustoimia. Yhteys maataloustuottajille maksettavien maksujen ja tuotannon välillä poistetaan, kauppaa vääristäviä tilatukia vähennetään 70 prosenttia, ja kaikki tilojen vientituet poistetaan vuoteen 2013 mennessä siten, että niiden tehokas asteittainen poistaminen aloitetaan jo ennen sitä. Doha tarjoaa kehitysmaille tilaisuuden osallistua eurooppalaiseen uudistukseen ja viedä sitä eteenpäin tulevina vuosina. Kierros on lisäksi edelleen paras mahdollisuus varmistaa, että vastaavia uudistuksia toteutetaan myös USA:ssa. Muuten voi käydä niin, että kun USA:n kongressi laatii maatalouslakiesitystä vuonna 2007, se ajattelee pikemminkin Kansasin kuin Kenian etuja. 4

5 ...ja avoimemmat maatalousalan markkinat Dohan neuvotteluissa on sitouduttu myös avaamaan pääsyä maatalousalan markkinoille. Maatalous on edelleen vahvasti suojeltu ala niin kehitysmaissa kuin teollisuusmaissakin. Kansainvälinen kilpailu alentaa kuluttajahintoja ja luo uusia tuloja viljelijöille sellaisissa erittäin kilpailukykyisissä kehitysmaissa kuin Brasiliassa. EU on jo tarjoutunut leikkaamaan korkeimpia maataloustullejaan 60 prosentilla ja puolittamaan keskimääräisen tullinsa 12 prosenttiin. Nämä ovat huikeita leikkauksia yhdellä neuvottelukierroksella tehtyinä ja lähestyvät sitä äärimmäistä rajaa, joka on Euroopalle poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Ovatko tällaiset leikkaukset sitten välttämätön osa kehitysneuvotteluja? Kyllä vain. Mutta toisin kuin jotkut väittävät, mikään kehitysyhteistyön ihmelääke ne eivät kuitenkaan ole. Lähes puolet maailman köyhistä viljelee maata vain omiin tarpeisiinsa, eikä maataloustullien leikkaaminen yksinkertaisesti voi nostaa heitä pois köyhyydestä. Vain 11 prosenttia köyhän maailman kaupasta on maataloustuotekauppaa, ja tuo osuus on pienentynyt voimakkaasti kolmenkymmenen vuoden ajan. Ne maat, jotka ovat onnistuneet vähentämään köyhyyttä, ovat niitä, jotka ovat siirtyneet teollisuustuotteisiin ja palveluihin perustuvaan talouteen. Tarvitsee vain katsoa, ketkä ajavat maataloustullien leikkauksia pontevimmin, ja selviää, ketkä leikkauksista hyötyvät eniten. Eivät Afrikan, Karibian tai Tyynenmeren köyhät maat, vaan suuret maataloustuotteenviejät: Yhdysvallat, Australia ja Brasilia. Kenialaisia viljelijöitä maataloustullien leikkaaminen ei juuri auta. Eikä tansanialaisia tai ugandalaisia. Joissain tapauksissa leikkaukset itse asiassa murentavat sitä etuuskohteluun perustuvaa pääsyä markkinoille, jonka EU jo tarjoaa Afrikan maille ja jonka ansiosta juuri yhdenkään niistä ei tarvitse maksaa tulleja EU:hun viemistään maataloustuotteista. Pitkäaikainen riippuvuus etuuskohtelusta johtaa kehityksen kannalta umpikujaan, ja kyse on menneiden aikojen perinnöstä. Se kävi ilmi Karibian maiden ja sokerin tapauksessa. Karibian maiden kohdalla nähtiin myös se, että etuuskohtelun heikkeneminen vaatii pitemmän ajan hallintatoimia ja kompensoimista. Globaali maatalouskauppa on kovaa toimintaa, ja erittäin kilpailukykyiset bulkkituottajat voivat vallata ja myös valtaavat jalansijaa markkinoilla. Rajut tullileikkaukset merkitsevät köyhimmille välitöntä katastrofia. Siksi kehitysmaat eivät neuvotteluissa koskaan tule ryhmänä hyväksymään liian pitkälle vietyjä tullileikkauksia. Kehitystä paitsi maataloudessa... Noin kolme neljäsosaa kehitysmaiden kaupasta käydään nykyään teollisuustuotteilla. Maksetut tullit liittyvät nekin suurimmalta osaltaan niihin. Ja kehitysmaat maksavat tulleista valtaosan toisille kehitysmaille. Voidaanko siis näiden esteiden asteittaista poistamista perustella kehitysnäkökohdilla? Varmasti voidaan, ja siitä on myös näyttöä. 5

6 ...myös teollisuustuotteissa Minua on usein syytetty siitä, että ajan liian aggressiivisesti EU:n vaatimuksia, jotta kehitysmaat avaisivat palvelu- ja teollisuustuotemarkkinoitaan. Tosiasiassa EU on kummallakin alalla pyytänyt leikkauksia vain pieneltä määrältä pitemmälle kehittyneitä kehitysmaita. Vaatimamme leikkaukset olisivat tasoltaan pienemmät kuin muiden vaatimat, ja maille jätettäisiin oikeus suojata herkkiä toimialoja. Minusta se on hyvä kauppa. Vastaavasti olisi tehtävä selväksi, että vaiheittainen kaupan vapauttaminen kehitysmaiden välillä (etelä etelä-suunnassa) on niiden talouskasvun kannalta elintärkeää. Se avaa kehitysmaille uusia tilaisuuksia Kiinan, Brasilian ja Intian valtavilla kasvavilla markkinoilla. Se vapauttaa potentiaalia, jota kehitysmaiden tulliesteet nykyään kahlitsevat. ja palveluissa Palveluiden kauppa on elintärkeä keino siirtää osaamista ja teknologiaa teollisuusja kehitysmaiden välillä. Koska se tuo muassaan kipeästi tarvittavia pääomasijoituksia, se on tärkeä väline kehitettäessä kuljetus-, viestintä- ja pankkialaa, jotka muodostavat jokaisen kasvavan talouden selkärangan. Kävin hiljattain Malesiassa, jossa vuosikymmenen jatkuneet ulkomaiset sijoitukset ja ulkomailta tullut osaaminen rakennusalalla ovat mahdollistaneet kukoistavan paikallisen rakennusalan kehittymisen. Tutkimukset osoittavat, että pitkälle tähtäävä ratkaisu palvelujen alalla voisi ajan mittaan koitua kehitysmaille suuremmaksikin hyödyksi kuin uudet mahdollisuudet maataloustuotteiden ja jopa teollisuustuotteiden kaupassa. EU on ollut johtava tällaisen ratkaisun puolestapuhuja. Olemme tukeneet Intian toivomusta avata lisää ammattityöntekijöiden tilapäisiä työskentelymahdollisuuksia eli niin sanottua palvelujen toimitusmuotoa 4. Kuitenkin joka kerta kansalaisjärjestöt ovat leimanneet tällaiset suunnitelmat kehitystyön vastaisiksi. Järjestöt näyttävät ajattelevan, että teemme kehitysmaille itse asiassa palveluksen, kun jätämme ne osattomiksi niistä kehittyneen palvelutalouden hyödyistä, joista itse nautimme. ja kaupan helpottamisessa Vain harvat ymmärtävät, että suurimmat hyödyt, joita kehitysmaille on tällä kierroksella luvassa, eivät tule markkinoille pääsystä vaan siitä kaikkea muuta kuin hohdokkaasta työstä, jolla pyritään siihen, että tullimenettelyt ovat yhtenäiset kaikilla markkinoilla ja kaikilla rajoilla. Sitä kutsutaan kaupan helpottamiseksi. Kehitysmaat ovat tätä aihetta koskevien neuvottelujen suurimpia voittajia: ajatellaanpa, että kontin selvittäminen kestää Liverpoolissa kaksi tuntia ja eritrealaisessa satamassa kaksikymmentä päivää. Kehitysmaiden pienet viejät kärsivät monimutkaisista menettelyistä ja byrokratiasta eniten. 6

7 Maailmanpankin ja eräiden muiden instituutioiden tekemät mallinnukset kaupan helpottamisesta viittaavat siihen, että peruspaketti helpottamistoimia voisi vastata arvoltaan noin kahta prosenttia maailmankaupan arvosta eli kolmannesmiljardista miljardiin dollaria päivässä. Helpottamistoimista tehtävä ratkaisu voisi tuoda eteläisen Afrikan bruttokansantuotteeseen yli kahdeksan prosenttia lisää vuoteen 2020 mennessä. Se vastaa Afrikan saaman virallisen kehitysavun kaksinkertaistamista. Tarvittavista säännöistä on kuitenkin pakko neuvotella monenvälisesti. Myös se on yksi tämän neuvottelukierroksen olennaisista piirteistä. Jollei Dohan-kierroksella onnistuta, muutosta ei tule. Ei yksinkertaisia vastauksia On selvää, että on vaikea saada talouden vapauttaminen toimimaan kehityksen hyväksi. On selvää, että siihen tarvitaan huolellisia poliittisia toimia ja taloudellista tukea. Vastaukset eivät löydy valmiina uusliberaaleista oppikirjoista. Kehitysnäkökohdat ovat niin tärkeitä, että ne ansaitsevat muutakin kuin iskulauseita ja dogmeja. Tarvitaan aitoa taloudellisen näytön analyysia. On hyväksyttävä, että matkan varrella kohdataan ongelmia ja vaivoja. On silti täysin väärin väittää, että kehitysmaiden olisi harkittava poistumista Dohan neuvottelupöydästä. Kohti ratkaisua Olen aiemmissa puheissani esittänyt, mistä tekijöistä koostuu se ratkaisu, jonka nyt uskon olevan näkyvissä. Uskon, että kaikilla osapuolilla on riittävä käsitys siitä, missä asioissa on mahdollista lähentyä. Kysymys on nyt siitä, onko meillä riittävästi poliittista tahtoa ja kykyä päästä tuloksiin on tunnustettava, että jos jokin ratkaisu tyydyttää jokaista, se ei yksinkertaisesti voi olla paras mahdollinen kenellekään. EU on tarjoutunut parantamaan viimelokakuista tarjoustaan, jos muutkin osoittavat samanlaista joustavuutta ja halua edetä pitemmälle. Eurooppa on yhtä valmis kuin muutkin tekemään kipeitä päätöksiä, jos kohta minulla on selkeät neuvotteluohjeet, joita minun on noudatettava ja joita myös aion noudattaa. Brasilian ja nousevien talouksien G20-ryhmän täytyy tarjoutua avaamaan merkittävästi teollisuustuote- ja palvelumarkkinoitaan edellä esitetyin varauksin. Näin nuo taloudet pääsevät hyötymään lisääntyneestä avoimuudesta juuri siksi Brasilia ja Intia ovat yksipuolisesti alentaneet teollisuustuotetullejaan jo vuosikymmenen ja näin ne pystyvät samalla kasvamaan ennennäkemätöntä tahtia. Yhdysvaltojen on parannettava ja täydennettävä tarjoustaan leikata kauppaa vääristäviä kotimaan maataloustukiaan. USA:n tämänhetkisen tarjouksen mukaiset enimmäismäärät olisivat suuremmat kuin ne, joista maa viimeksi ilmoitti Genevessä Tilannetta on selvästikin muutettava. Kunnioitan Yhdysvaltojen halua saada tältä neuvottelukierrokselta kauaskantoisimmat mahdolliset tulokset. Niihin ei kuitenkaan päästä vain puskemalla toisia liikkeelle. USA:n on annettava enemmän, jos se haluaa saada enemmän. Oli erittäin rohkaisevaa kuulla presidentti Bushin puhuvan EU:n ja USA:n tämänviikkoisessa huippukokouksessa päättäväisyydestään päästä sopimukseen ja valmiudestaan tehdä vaikeita päätöksiä sen hyväksi. Hän osoittaa johtajuutta. 7

8 Sopimus on nyt kolmen kauppa. G20 haluaa USA:lta suurempia leikkauksia maataloustukiin ennen kuin se on valmis teollisuustuotteisiin vaadittuihin leikkauksiin. Washington voi ratkaista tämän tekemällä paremman tarjouksen. Silloin taas EU tulee molempia vastaan vahvemmalla tarjouksella. Neuvotteluissa on toki kyse muustakin kuin näistä kolmesta kysymyksestä, mutta ratkaisemalla ne päästään lähemmäksi laajempaa ratkaisua. Päätelmät Dohan neuvottelukierrokseen suhtaudutaan usein hyvin negatiivisesti. Se on mielestäni liioittelua. On selvää, että näin laajoissa neuvotteluissa taistellaan lujasti. Tulokset eivät voi olla täydellisiä. Parhaan tuloksen tavoittelussa ei kuitenkaan saisi uhrata hyvää tulosta. Onnistuessaan Dohan-kierros tuo satoja miljardeja euroja lisää maailmantalouteen, ja siitä hyötyy joka ainoa WTO:n jäsen. Vaihtoehtona ovat kahdenvälisten sopimusten verkko ja vapaakauppasopimukset, joiden yhteydessä suuret aivan liian usein painavat pienemmät maahan. Se ei ole monenvälisyyttä vaan vahvemman oikeutta. Eurooppa hyötyisi Dohasta siinä, että eurooppalaiset yritykset ja tehtaat saisivat uusia mahdollisuuksia kilpailla nousevien talouksien kasvavilla markkinoilla. Eurooppalaiset autonvalmistajat, kemianteollisuus, sähkötuotteiden valmistajat ja kevyt teollisuus odottavat täysin oikeutetusti, ettei EU palaa Dohasta tyhjin käsin. Jos leikkaamme jo nyt matalia teollisuustuotetullejamme, aggressiiviset tuotantoteollisuuden kilpailijamme nousevista talouksista pääsisivät markkinoillemme entistäkin vaivattomammin. Vastineeksi meille riittää vähempikin, mutta myös nousevien talouksien on tarjottava jotakin. Maailman teollisuustuotekaupan kilpailukykyisin segmentti tasoittaa toimintaympäristöä nopeasti, eikä Euroopan voida odottaa tekevän kaikkia myönnytyksiä. Jos Dohan-kierros onnistuu ja avaa etelä etelä-suuntaista kauppaa, se kuvastaa maailmantalouden todellisuutta: Kiinalla ja Brasilialla samoin kuin Aasian ja Etelä- Amerikan nousevilla talouksilla on uutta voimaa mutta myös uutta vastuuta. Dohankierros tarjoaa mahdollisuuden integroida näitä talouksia tiiviimmin maailmantalouteen. Jos päästämme tuon mahdollisuuden käsistämme, emme saa sitä enää takaisin. Vuosien mittaan olemme kaikki häviäjiä taloudellisesti mutta myös poliittisesti. Sen ymmärtää, kun miettii, kenellä on syytä iloita neuvottelujen kariutumisesta. Entä mitä muuta epäonnistuminen maksaa? Dohan-neuvottelujen kariutuminen olisi isku kansainvälisen kauppajärjestelmän uskottavuudelle. Epäonnistuminen merkitsisi sitä, että tilaisuus sopia EU:n maatalousuudistuksesta Genevessä menetetään ja samoin käy mahdollisuuksille päästä samanlaisiin uudistuksiin Yhdysvalloissa. Koko maailma jäisi ilman hyötyä maataloustuotteiden pääsystä uusille markkinoille, kun kaikkien aikojen mittavimmat tariffileikkaukset jäisivät toteutumatta. Toteutumatta jäisivät myös teollisuustuotekaupan uudet mahdollisuudet, jotka ovat elintärkeitä paitsi EU:lle ja USA:lle myös kehittyvän maailman kasvavalle teollisuudelle. Ellei palvelukaupassa päästä edes vaatimattomaan ratkaisuun, jäävät saamatta ne hyödyt, joita ulkomaisten investointien ja osaamisen ja kokemuksen virtaamisesta kehitysmaihin voitaisiin saada. 8

9 Tekemättä jäisi myös uusi monenvälinen sopimus vähiten kehittyneiden maiden tullittomasta ja kiintiöttömästä pääsystä markkinoille. Valtava uusi maailmanlaajuinen kaupan kehittämisen apupaketti jäisi toteutumatta. Maailmankaupan sääntöjä ei voitaisi kirjoittaa uudelleen sellaiseen asuun, joka avaisi ovet uudelle kaupalle ja sulkisi ovet korruptiolta. Vaikeaa olisi myös enää uskoa, että WTO pystyy toimimaan lähes 150- jäsenisenäkin ja niin, että järjestelmässä otettaisiin huomioon maailmantalouden kaikki koko-, etu- ja kapasiteettinäkökohdat. Kuten presidentti Bush sanoi tällä viikolla Wienissä, Dohan-kierros on liian tärkeä, että se saisi epäonnistua. Neuvottelijoiden olisi syytä pitää se mielessä ensi viikolla Genevessä, jos linnoittautuminen jäykkien näkökantojen taakse tuntuu houkuttelevalta. Olen puheessani selvittänyt, miksi Dohan-kierroksen onnistumisesta on meille hyötyä. Ennen kuin matkaamme ensi viikolla Geneveen, kaikkien neuvottelijoiden ja prosessia taustalta kritisoivien olisi pohdittava niitä todella valtavia kustannuksia, joita epäonnistumisesta seuraa niin taloudellisesti kuin poliittisestikin. LOPPU 9

Kepan kanta WTO-neuvotteluihin joulukuussa 2008

Kepan kanta WTO-neuvotteluihin joulukuussa 2008 Kepan kanta WTO-neuvotteluihin joulukuussa 2008 Kepan mielestä monenvälisiä kauppaneuvotteluita tarvitaan. Kansainvälisen kaupan säännöistä pitää sopia ja reiluinta sopiminen on monenvälisellä foorumilla.

Lisätiedot

Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo

Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo 04.10.2005 WTO on Maailman kauppajärjestö WTO:n historia Jäsenyys ja toimintakulttuuri Leirit WTO:n sisällä Tärkeimmät neuvottelualueet Muita keskeisiä kysymyksiä

Lisätiedot

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT MAPTEN Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009 Jyrki Niemi, Ellen Huan-Niemi & Janne Niemi MTT ja VATT Politiikkavaikutuksia tarkastellaan tutkimuksessa

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Juha Tarkka Tieteiden yö 13.01.2005 Suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa Yksinkertainen väite: vapaan kilpailun oloissa kunkin

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 23.11.2015 B8-1230/5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että EU on kannattanut johdonmukaisesti vankkaa monenvälisiin sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa kauppaan tunnustaen samalla, että myös kahdenvälisten,

Lisätiedot

Leif Fagernäs: Arvioita yritysten toimintaympäristöstä. EK:n toimittajaseminaari 29.4.2009, Haikko

Leif Fagernäs: Arvioita yritysten toimintaympäristöstä. EK:n toimittajaseminaari 29.4.2009, Haikko Leif Fagernäs: Arvioita yritysten toimintaympäristöstä EK:n toimittajaseminaari 29.4.2009, Haikko Arvioita yritysten toimintaympäristöstä Maailma ei palaa taantuman jälkeen entiselleen Globaalin kysynnän

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppa ja kasvun rajat

Kansainvälinen kauppa ja kasvun rajat Kansainvälinen kauppa ja kasvun rajat Osastopäällikkö Markku Keinänen 30.9.2015 Kauppasopimukset on trendi EU-USA -sopimus (TTIP) : 50 % maailman bkt:sta USA-Tyynimeri sopimus (TPP) : 40 % maailman bkt:sta

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 17. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Suomen maatalouden tulevaisuus

Suomen maatalouden tulevaisuus SPEECH/03/457 Franz FISCHLER Maataloudesta, maaseudun kehittämisestä ja kalastuksesta vastaava Euroopan komission jäsen Suomen maatalouden tulevaisuus Osallistuminen Pro-Agria Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskuksen

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Asia Valmistautuminen järjestettävään WTO:n 11. ministerikokoukseen (MC11)

Asia Valmistautuminen järjestettävään WTO:n 11. ministerikokoukseen (MC11) Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2017-01340 TUO-10 Ritola Leena(UM) 04.12.2017 Asia Valmistautuminen 10.-13.12.2017 järjestettävään WTO:n 11. ministerikokoukseen (MC11) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS: Dohan neuvottelukierroksen haasteet ja mahdollisuudet Euroopan parlamentin yhteisesittelijä: Latinalaisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0029(NLE) kehitysvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0029(NLE) kehitysvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2015/0029(NLE) 5.5.2015 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön

Lisätiedot

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä.

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä. Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201501182 TUO10 Seppänen Erkki(UM) 30.09.2015 Asia Komission päätösesitys Maailman kauppajärjestön TRIPSneuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöseminaari ; Kauppapolitiikan tietoisku. Yp. Ilkka-Pekka Similä, KPO-10

Kansalaisjärjestöseminaari ; Kauppapolitiikan tietoisku. Yp. Ilkka-Pekka Similä, KPO-10 Kansalaisjärjestöseminaari 24.3.2010; Kauppapolitiikan tietoisku Yp. Ilkka-Pekka Similä, KPO-10 Dohan kauppaneuvottelukierros Käynnissä vuodesta 2001 Järjestyksessä 9. kauppaneuvottelukierros Tavoitteena

Lisätiedot

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi)

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi) Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM2014-00869 HSO Schulman Markus 11.09.2014 KÄYTTÖ RAJOITETTU perustuslaki 50 liitteenä olevien EUdokumenttien osalta Suuri valiokunta Asia Neuvoston päätös komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Osastopäällikkö, taloudellisten ulkosuhteiden osasto, ulkoasiainministeriö

Osastopäällikkö, taloudellisten ulkosuhteiden osasto, ulkoasiainministeriö Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00548 TUO-10 Sell Malena(UM) 24.04.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Suositus neuvoston päätelmiksi neuvottelujen aloittamisesta vihreiden

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Lisätiedot

Globaalin kehityksen epävarmuus

Globaalin kehityksen epävarmuus Globaalin kehityksen epävarmuus Metsäalan tulevaisuusseminaari, 1.11.2007 Jukka Pirttilä Tutkimuskoordinaattori Palkansaajien tutkimuslaitos Puheen rakenne Kyse talouden globalisaatiosta: kansallisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET

KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET Aiempaa näkyvämpi osa EU:n ulkoista toimintaa; kauppapolitiikan politisoituminen Aiempaa enemmän esillä EU:n kilpailukykypolitiikassa johtuen globaaleista arvoketjuista

Lisätiedot

TIISTAI 5. SYYSKUUTA 2006

TIISTAI 5. SYYSKUUTA 2006 2-001 TIISTAI 5. SYYSKUUTA 2006 2-002 2-003 Puhetta johti varapuhemies McMILLAN-SCOTT 2-004 (Istunto avattiin klo 9.00.) 2-005 2-006 Istunnon avaaminen Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja Keskustelu

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä GLOBALISAATIO ARK-C5005 TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU RYHMÄ 1 1.3.2017 GLOBALISAATIO "maapalloistuminen tai maailmanlaajuistuminen" ihmisten ja alueiden jatkuvaa maailmanlaajuista yhtenäistymistä kansainvälisen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Miksi ruoan hinta on noussut?

Miksi ruoan hinta on noussut? Miksi ruoan hinta on noussut? Veli-Matti Mattila Toimistopäällikkö Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 21.10.2008 1 Tuote Syyskuu 2007 Syyskuu 2008 Muutos Vehnäjauhot, 2 kg 0,84 1,21 44 % Sekahiivaleipä,

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2015 (OR. fr)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2015 (OR. fr) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE PUBLIC PV CONS 68 RELEX 984 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3430. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Kauppapolitiikka ja integraatio 1

Kauppapolitiikka ja integraatio 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 101. vsk. 1/2005 VÄITÖKSIÄ Kauppapolitiikka ja integraatio 1 Risto Vaittinen FT, ekonomisti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 1 Kirjoitus perustuu 22.9.2004

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Kehitysyhteistyövaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2005/0118(CNS) 2005/0120(CNS) 11.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS kehitysyhteistyövaliokunnalta maatalouden ja maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Mikä TTIP? TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership

Mikä TTIP? TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership Mikä TTIP? TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership Mikä TTIP? TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership EU:n ja USA:n välinen kauppa- ja investointikumppanuus Virallisena tavoitteena

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM TUO-10 Lukkarila Johanna(UM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM TUO-10 Lukkarila Johanna(UM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2015-00938 TUO-10 Lukkarila Johanna(UM) 10.07.2015 Asia WTO; Maailman kauppajärjestön vuoden 2011 ministerikokouksessa päätetty vähiten kehittyneiden maiden palveluja

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Kauppapolitiikan keinot suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamisessa. Alivaltiosihteeri Markku Keinänen, Ulkoministeriö

Kauppapolitiikan keinot suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamisessa. Alivaltiosihteeri Markku Keinänen, Ulkoministeriö Kauppapolitiikan keinot suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamisessa Alivaltiosihteeri Markku Keinänen, Ulkoministeriö 11.10.2017 Kauppapolitiikan uudet suuntaukset Aiempaa näkyvämpi osa EU:n ulkoista

Lisätiedot

Asiaa käsitellään EU-ministerivaliokunnassa

Asiaa käsitellään EU-ministerivaliokunnassa Ulkoasiainministeriö Ulkoasianministeriö E-JATKOKIRJELMÄ UM2006-00569 ALI-41 Mikkola Henna 08.03.2006 JULKINEN EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; Barcelonan prosessi; EuroMed

Lisätiedot

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä.

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. HUUTOKAUPOISTA A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. 2. Huutokauppapelejä voidaan käyttää taloustieteen

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010 Suomen jäsenmaksut EU:lle laskivat vuonna 2010 07 2011 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 3/8 Suomi on Euroopan unionin budjetissa nettomaksaja: valtion talousarviosta maksetaan

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

Kotimainen kilpailukyky ja kauppapolitiikka. Nordic Food, 8.10.2014, Tampere Hannu Kottonen, HKScan

Kotimainen kilpailukyky ja kauppapolitiikka. Nordic Food, 8.10.2014, Tampere Hannu Kottonen, HKScan Kotimainen kilpailukyky ja kauppapolitiikka Nordic Food, 8.10.2014, Tampere Hannu Kottonen, HKScan Kauppapolitiikka (Wikipedia) Kauppapolitiikka käsittää toimintalinjoja ja menettelytapoja, jotka liittyvät

Lisätiedot

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62.

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. 28.5.2004 SAK:N KYSELY EUROPARLAMENTTIVAALIEN EHDOKKAILLE Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat: täysin samaa mieltä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 11. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS. Poliittisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS. Poliittisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS Poliittisten asioiden valiokunta 12.9.2011 MIETINTÖLUONNOS Lissabonin sopimuksen vaikutuksista AKT EU-kumppanuuteen Poliittisten asioiden valiokunta

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

U 45/2014 vp. Services Agreement, TiSA) Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka

U 45/2014 vp. Services Agreement, TiSA) Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka U 45/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle useanvälisen palvelukauppasopimuksen neuvottelemisesta (Trade in Services Agreement, TiSA) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentorunko Luennon lähtökohdat riittääkö ruoka? Kriisit: Vuosien 2007-2008 ruokakriisi Väestönkasvu

Lisätiedot

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä.

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä. DENNIKSEN tarina - opettajan materiaali Opettaja, tämä materiaali on suunniteltu avuksesi. Voit hyödyntää materiaalia joko kokonaan tai osittain. Materiaali soveltuu käytettäväksi sekä luokkatilassa että

Lisätiedot

Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali

Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali 9.10.2013 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto marko.rossinen@etela-pohjanmaa.fi Esityksen keskeinen sisältö - Kauhavan

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM ASA-30 Korppi Anu(UM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM ASA-30 Korppi Anu(UM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2016-00072 ASA-30 Korppi Anu(UM) 21.01.2016 Asia Komission suositus neuvostolle Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Asia Valmistautuminen järjestettävään WTO:n kymmenenteen ministerikokoukseen

Asia Valmistautuminen järjestettävään WTO:n kymmenenteen ministerikokoukseen Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2015-01556 TUO-10 Hakkarainen Mikko(UM), Lukkarila Johanna(UM) 03.12.2015 Asia Valmistautuminen 15.-18.12.2015 järjestettävään WTO:n kymmenenteen ministerikokoukseen

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Laaja valtakunnallinen otanta Vastaajat ovat suuria, keskisuuria ja pieniä yrityksiä koko Suomesta. Yhteensä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa

Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa Aktiivisena maailmankansalaisena tässä ajassa Kansainvälistyvä kansanopisto Satu Korpela 28.11.2007 Kestävä kehitys Kansalaisvaikuttajasta aktiiviseksi

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006

OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Finnish OECD Tiede, tekniikka ja teollisuus: Katsaus 2006 Suomenkielinen tiivistelmä YHTEENVETO Paremmat näkymät tieteelle, tekniikalle ja

Lisätiedot

Katseet kohti Latinalaista Amerikkaa! Ari Mäki 1

Katseet kohti Latinalaista Amerikkaa! Ari Mäki 1 Katseet kohti Latinalaista Amerikkaa! Ari Mäki 1 Suomen lähti alueelle kaupan kautta Kaupalliset tarpeet pohjana - ensimmäiset edustustot 1929 Buenos Airesiin, 1931 Rio de Janeiroon Kauppasopimuksia jo

Lisätiedot

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5. FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012 Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio 29.8.2017 Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Viennin mahdollisuudet Yhdysvaltoihin (1): Mantereen kokoinen

Lisätiedot