Verkostot ja monitoimijainen yhteistyö opistotyön johtamisessa. Helena Ahonen KT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkostot ja monitoimijainen yhteistyö opistotyön johtamisessa. Helena Ahonen KT 9.2.2012"

Transkriptio

1 Verkostot ja monitoimijainen yhteistyö opistotyön johtamisessa Helena Ahonen KT

2 Lähteenä käytetty ja lisää voi lukea.. Reija Linnamaa (2004) Verkostojen toimivuus ja alueen kilpailukyky. Tampereen yliopisto. Markku Sotarauta (2000). Verkostojen utopia ja arki. Tutkimus Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostosta. Tampereen yliopisto. Mirja Määttä (2006) Yhteinen verkosto. Tampereen yliopisto.

3 Koulutuspolitiikka ja globaali kehitys Koulutuspolitiikkaa ei ole enää mahdollista tarkastella pelkästään kansallisvaltion näkökulmasta. Koulutuksessa on kyse sekä alueellisesta että globaalista politiikasta ja yhä enenevässä määrin myös kansainvälisestä liiketoiminnasta. (vrt. koulutusvienti) Voimme kyllä puhua vähäisemmästä tai suuremmasta samankaltaisuudesta globaalilla tasolla varhaisemmasta tai myöhäisemmästä kehitysvaiheesta eri maiden välillä, mutta emme täysin erilaisesta tai poikkeavasta koulutuspolitiikasta eri maiden välillä.(varjo 2007) > Suvereenien kansallisten koulutuspolitiikkojen asema ja merkitys sekä ylipäätään olemassaolo on asetettu useissa yhteyksissä kyseenalaiseksi.(e.m.t)

4 Aikaisempia koulutuspolitiikan hallinnan tekniikoita Suomessa esimerkiksi -normiohjaus, läänin hallituksen virkamiehet valvoivat -koulutarkastukset, ministeriön valvonta -yksityiskohtainen kansallinen opetussuunnitelma -oppikirjojen tarkastusjärjestelmä -lukujärjestykset, jotka perustuvat oppiainejakoon -päiväkirjat, joihin kirjataan käsitellyt oppisisällöt

5 Uudet koulutuspolitiikan hallinnan tekniikat -informaatio-ohjaus (kirjeet, päätökset, ohjeet, määräykset) -kansainväliset vertailut -itsearviointi, laatujärjestelmät, laadun mittaukset -kehittämisavustukset -resurssien niukkeneminen, yleiset poliittiset trendit mm. suuruuden ekonomia -koulun oma budjettivalta, hankemaailma, projektit -ylläpitäjäkohtaiset opetussuunnitelmat, globaalit, EU tason yleiset sisällölliset linjaukset mm. kansalaisaktiivisuus, ekologia, kansainvälisyys, osallisuus,

6 Koulutuspoliittiset hallinnan tekniikat ennen nyt ministeriö läänit ylläpitäjä ylläpitäjä ylläpitäjä

7 Yhteiskunta VAIKUTTAMISEN VERKOSTOT Maakuntaliitot Oppilaitosjohtamisen osallistumisjärjestelmät KOULUTUSPOLIITTISET VERKOSTOT Opisto YHTEISEN YLLÄPITÄJÄN JOHTAMIS- / ASIANTUNTIJAVERKOSTOT -Työ ja elinkeinokeskukset -Alueen kulttuuri- ja liikuntatoimi - Alueen koulu- ja sivistystoimi, sivistystoimen, opetustoimen johto, rehtorit - Edunvalvonta yhdistykset - Opetushallituksen asiantuntija / kehittämisryhmät - Kansalliset sekä kansainväliset hanke / projektiverkostot Rehtori verkostojen keskellä - Hallitus / Johtokunta - Johtoryhmä - Kehittämishankkeet - Toiminnan- ja laadunohjaus - Sisällöllinen suunnittelu - Kansalaisjärjestöt ja yhteisöt - Alueen yrittäjäelinkeinotoiminta - Kansalliset, ylläpitäjien muodostamat yhteistyöverkostot - Alueen koulu- ja sivistystoimi - Strategiset suunnittelut

8 Mikä on verkosto? Toisiinsa kytkeytyneiden solmukohta! (Castells 2000). - Solmujen väliset yhteydet symboloivat yhteyttä ja tiedonkulkua solmujen välillä. - Verkosto voi kasvaa niin kauan kunnes jäsenet kykenevät olemaan yhteydessä toisiinsa. - Verkosto perustuu yhteisyöhön, mutta yhteistyö on erilaista kuin hierarkioissa ja liikeelämässä. Miten? - Verkoston lähitermi: moniammatillinen yhteistyö, opetustoimen puolella monitoimijainen yhteistyö. (vrt. auttamistyö) - Monitoimijaiseen yhteistyöhön osallistuu usein ammattilaisten lisäksi muita toimijoita kuten esim. kansalaisia tai yritysten ja järjestöjen edustajia.

9 Monitoimijainen yhteistyö Käsite viittaa laajaan toimintojen joukkoon, jossa eri ammatteja edustavat ihmiset tavalla tai toisella ottavat toistensa olemassaolon huomioon tai kohtaavat toisiaan.

10 Monitoimijainen yhteistyö Siinä pyritään tietojen, taitojen, tehtävien, kokemusten ja / tai toimivallan jakamisella jonkin yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Käsitteellä voidaan viitata organisaation sisäiseen tai organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, yhteistyön satunnaisiin ja vakiintuneisiin muotoihin (asiakasta koskevien puheluiden hoitamisesta aina komiteatyöskentelyyn asti) sekä ammattirooleissa pitäytyvään tai uutta synteesimäistä ajattelutapaa etsivään yh teistyöhön. (Payne 2000, 9.)

11 Monitoimijainen yhteistyö opetustoimen hallinnossa ja johtamisessa Eri solmukohtien edustajat osallistuvat vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön oman ammatillisen osaamisen ja ammatillisen roolinsa mukaisesti.(oma etu, yhteinen etu, toisten etu) Toimijoiden edellytetään rikkovan oman ammattikuntansa rajoja ja rooleja.(vrt. Nonaka & Takeuchi, The Knowledge Creating Company) Verkostosuhteiden syntymiselle ja jatkuvuudelle on oleellista toimijoiden keskinäinen riippuvuus. Toimijoilta edellytetään lojaalisuutta ja luottamusta. Toimijoiden motiivina toimii verkoston synnyttämä hyöty.

12 Toimiva verkosto Yhteiskunnalliset ja koulutuspoliittiset trendit Tulkinnat Verkoston johtaminen Toimijoiden verkostovalmiudet Verkoston ominaisuudet Ministeriö, Opetushallitus, muut instituutiot

13 Rehtori verkostojen johtajana Minkälaista valtaa verkostolla on? Minkälaista valtaa verkostoa johtavalla on suhteessa toisiin verkostossa toimiviin? Verkostolle on asetettava päämäärä, työskentelylle täytyy olla jokin mieli. Verkoston johtaminen ei saa perustua hierarkkiseen valtaan, vaan on muistettava verkoston ominaisuus yhdenvertaisesta asiantuntijuudesta. Verkoston työskentelyä johtava johtaa työskentelyn etenemistä, ei sisällön tuottamista. Sisällön tuottamisesta vastaa monitoimijainen tiimi, joka koostuu asintuntijoista.

14 Uuden tiedon rakentaminen monitoimijaisessa tiimissä (mukaillen Nonaka&Takeuchi) Sozializing experiments combining crystallizing

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

TOIMIVA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA SEN RAJAT

TOIMIVA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA SEN RAJAT 1 TOIMIVA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA SEN RAJAT Tutkija, VTT NTV, UKU Moniammatillisella yhteistyöllä 2 pyritään tietojen, taitojen, tehtävien, kokemusten ja / tai toimivallan jakamisella jonkin yhteisen

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen Timo Spangar, Esa Jokinen ja Karin Filander AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen AiHe-projektin kokonaisarviointi 2003 2004 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman Kansi:

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Kieli muokkaa vuorovaikutusta ja valtarakenteita

Kieli muokkaa vuorovaikutusta ja valtarakenteita 1 Toimiva ja tuloksellinen lastensuojelu - valtakunnalliset lastensuojelupäivät Hämeenlinna 1.10 201. Vuokko Niiranen, professori, sosiaalihallintotiede, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ?

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Pekka Kaunismaa (toim.) YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista Pekka Kaunismaa (toim.)

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot