Kestävä kehitys - vastuullisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä kehitys - vastuullisuus"

Transkriptio

1

2 Kestävä kehitys - vastuullisuus Kestävä kehitys - sustainability ekologinen kestävyys taloudellinen kestävyys sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys Vastuullinen matkailu responsible tourism Ympäristöystävällisyys Kestävä kehitys Vastuullisuus Yhteiskuntavastuu (CSR Corporate Social Responsibility) (Kilpailuetua yhteiskuntavastuusta) Etunimi Sukunimi

3 Vastuullisuus ei ole matkamotiiveissa korkealla sijalla, jos pyydetään vertaamaan motiiveja. Mutta

4

5 Kestävä kehitys Suomen matkailustrategiassa Kohta 1: MATKAILUSEKTORIN KEHITTÄMINEN (Tavoite: 1.3): Kestävän kehityksen huomioiminen matkailun liiketoiminnan prosesseissa ja palvelutarjoomassa. Kestävän kehityksen huomioiminen yhdyskunnassa: kaavoitus liikenneratkaisut, reitistöt, energia-, vesi- ja jätehuoltoratkaisut mm. uusituvan energian käyttö Kestävän kehityksen huomioiminen yrityksissä: energia-, vesi- ja jätehuoltoratkaisut (energiatehokkuus ja -säästöt), hävikin ja jätteiden syntymisen minimointi Tulevaisuuden kuluttajien kestäviä valintoja tukevat ratkaisut: majoitusratkaisut, ympäristöystävälliset kuljetusratkaisut ja liikennevälineet, ruoka ja juomat, ohjelmapalvelut ja aktiviteetit, immateriaaliset elämyssisällöt. MEKin strategiassa ei mainita. Teemakohtaisissa kehittämisstrategioissa läpileikkaavasti painopisteenä

6 Kestävän kehityksen koulutusohjelmat ja sertifikaatit Suomessa Joutsenmerkki ympäristömerkki eri aloille Green Start vastuullisuuskoulutus ja sertifikaatti matkailualalle Green DQN -ohjelma - ympäristöpainotteinen laatuohjelma matkailukeskuksilla ja matkailualueille. Responsibility DQN - vastuullisen liiketoiminnan laatuohjelma matkailukeskuksilla ja matkailualueille. EU-kukka - EU ympäristömerkki Suomen luomumatkailuyhdistys ECEAT (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) Suomi ry Etunimi Sukunimi

7 Kestävän kehityksen koulutusohjelmat ja sertifikaatit Suomessa ISO standardit eri aloille ISO 26000, ISO 14001,14004,14005,14006 Ekokompassi syntyi pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöhankkeesta: v pääkaupunkiseudun pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöasioiden hallinnan vahvistamiseksi. Pilottivaiheessa kehitettiin pk - yrityksille sopiva kevennetty ympäristöasioiden johtamisjärjestelmä, Ekokompassi. mm. Glo-hotelleilla on Ekokompassi. Green Office on WWF Suomen vuonna 2002 kehittämä kevennetty ympäristöohjelma, joka ohjaa käytännönläheisesti toimiston tavoittelemaan ekologisen jalanjälkensä pienentämistä ja kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämistä (Green Key eco-label 2,100 hotellille 45 maassa ei Suomessa) EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) on kaikille yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä. Koostuu kansainvälisen ISO ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta. Sisältää valmennuksen Etunimi Sukunimi

8 Joutsenmerkki Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki 25 v. ensi vuonna Alkanut hyödykkeillä nyt myös palvelut 45 hotellia, 14 ravintolaa Merkki on pääasiassa vain ympäristömerkki. Merkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Merkin avulla kuluttajia ja muita ostajia ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti. Merkin avulla myös kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. Merkin saaminen perustuu kriteerien täyttymiseen. Merkin käyttöoikeus on määräaikainen, kuten vaatimuksetkin. Tuotteelle tai palvelulle tulee hakea merkkiä uudestaan aina, kun vaatimuksia tiukennetaan eli tavallisesti 3-5 vuoden välein Etunimi Sukunimi

9

10 Green Start, Green DQN, Responsibility DQN matkailualan omat valmennukset Green Start vastuullisuuskoulutus on päivän kestävä valmennus, joka antaa yritykselle eväät ja työkalut kertoa asiakkailleen kestävistä valinnoista liiketoiminnassaan. Valmennuksen aikana aloitetaan käytännönläheisen toimintasuunnitelman laatiminen ympäristöasioiden ja vastuullisuuden edistämiseksi. Merkin saaminen perustuu koulutukseen. 16 matkailualan yritystä suorittanut valmennuksen. Green Start koulutus sisältyy MEKin Laatutonni Exclusive-tason moduleihin TAI sen voi tilata yksittäisenä koulutuksena yritykselle Haaga-Perholta (hinta 2 000,- ) Green DQN -ohjelma on Matkailun edistämiskeskuksen, Metsähallituksen sekä Haaga-Perhon yhteistyönä syntynyt ympäristöpainotteinen laatuohjelma matkailukeskuksilla ja matkailualueille. 5 matkailualuetta suorittanut valmennuksen. Responsibility DQN - Responsibility DQN vahvistaa matkailualueen yritysten ja toimijoiden vastuullisen liiketoiminnan osaamista ohjatun tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämistoiminnan avulla. Ohjelman avulla voidaan vahvistaa imagollista mielikuvaa matkailualueen turvallisuudesta ja vastuullisuudesta. https://www.haagaperho.fi/liiketoiminnan-kehittaminen/muu-yritystoiminnan-kehittaminen/green-startvastuullisuus-liiketoiminna

11 Suomen luomumatkailuyhdistys ECEAT Suomen luomumatkailuyhdistys ECEAT (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) Suomi ry edistää ja kehittää ympäristövastuullista matkailua, joka tukee luomuviljelyä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää maankäyttöä, kulttuuriperinnön ja -maisemien suojelua sekä maaseudun ekologisia toimeentulomahdollisuuksia. Merkin saaminen perustuu kriteerien täyttymiseen. Mukana 29 matkailuyritystä, jotka täyttävät ECEATin kriteerit

12 EU-ecolabel EU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa. Merkki luotiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. Kattaa pääasiassa tuotteita, myös majoituspalveluita. Jokaisessa maassa on oma organisaationsa valvomassa merkin käyttöä ja huolehtimassa merkin kehitystyöstä. Suomessa merkintää hoitaa Ympäristömerkintä. Suomessa 2 hotellia (Metsäkartano, AVA) Järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Tätä varten vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, perustuvat yhteisön markkinoilla saavutettuun parhaaseen ympäristönsuojelulliseen tasoon. Tavoitteena on, että vain % merkin soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien tuotteista täyttää vaatimukset

13 ISO standardit ISO 26000, yhteiskuntavastuuta käsittelevä standardi ISO ja ISO ympäristöjärjestelmästandardit ISO on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa. ISO ympäristöjärjestelmäsertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset. (http://www.iso.org/iso/home/store/publication_item.htm?pid=pub ) Ei listaa sertifioiduista saatavilla. Mm. Restelin ympäristöjohtaminen perustuu ISO standardin oppeihin, mutta järjestelmää ei ole sertifioitu

14 Matkanjärjestäjien ja muiden matkailutoimijoiden omat kestävän kehityksen ohjelmat The TripAdvisor GreenLeaders Program identifies hotels and B&Bs that are committed to green practices like recycling, water efficiency and alternative energy All hotels and B&Bs must apply and be accepted into the TripAdvisor GreenLeaders Program, and qualify as a GreenLeader or GreenPartner. GreenLeaders have achieved one of four levels: Bronze, Silver, Gold, and Platinum. The higher the level, the greater the impact of a property's green practices. GreenPartners have met the program's minimum requirements including having a towel and linen re-use program, using energyefficient light bulbs, tracking energy usage, recycling, and educating staff and guests on green practices Etunimi Sukunimi

15 Matkanjärjestäjien ja muiden matkailutoimijoiden omat kestävän kehityksen ohjelmat Responsible Travel U.K. We are the first and largest business promoting and selling responsible and eco travel globally. Green pearls; aims to connect sustainable, eco-friendly places with a clientele that is environmentally conscious. Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteet MH:n yhteistyöyritykset allekirjoittavat tehdessään sopimuksen MH:N kanssa toimimisesta kp-alueilla. Scandic tekee yhteistyötä The Natural Step -järjestön kanssa ja ympäristötyö perustuu järjestön määrittelemään neljään järjestelmäehtoon. Green Tourism of Finland - yksityinen Green Tourism of Finland (GTF) is a network of Finnish companies of nature tourism, who are committed to the principles of the sustainable development Etunimi Sukunimi

16 Kestävän kehityksen seurantaindikaattorit ETIS The European Tourism Indicator System Tool kit for Sustainable Destinations Euroopan komission toimesta luodut seurantaindikaattorit alueiden omatoimiseen kestävän kehityksen edistämiseen. Indikaattorit luotu paikallisesti toteutettavaa ja johdettavaa prosessia varten kestävän matkailukohteen kestävyyden seurantaan, hallinnointiin ja kestävyyden tason nostamiseen. Indikaattoreita pilotoitu 104 destinaatiossa, 20 maassa. Pilottialueena ollut myös 2 suomalaista aluetta. Nyt alkanut 2. pilottivaihe (Suomi ei mukana). FEST (The Foundation for European Sustainable Tourism) on luonut projektinhallintametodin PM4ESD, jonka avulla kestävän kehityksen projekteja voidaan toteuttaa matkailukohteissa Etunimi Sukunimi

17 Kestävä kehityksen toteutuminen alueilla Onko alueenne yrityksillä kestävän kehityksen sertifikaatteja tai periaatteita käytössä? Ovatko käyneet kestävän kehityksen koulutuksia? Kymenlaakso Kestävän kehityksen koulutussarja Kommunikoidaanko nettisivuilla? Onko kiinnostusta kestävän kehityksen vahvempaan esille tuomiseen asiakkaille? Tarvitaanko koulutusta tai sertifikaatteja?

18 Norja en/where-to-go/sustainabledestinations/ Jaotteluna Sustainable destinations Jonka alla ecosertifioidut yritykset Lærdal is a sustainable destination

19 Ruotsi

20

21 Viro:

22

23 Lähde: Towards the promotion of a sustainable Europe - Anneli European Travel Commission

24 Surveys and Statistics show... 93% of Conde Nast Traveler readers surveyed in 2011 said that travel companies should be responsible for protecting the environment, and 58% said their hotel choice is influenced by the support the hotel gives to the local community. According to a 2012 survey, the green travel trend is gaining momentum among TripAdvisor members, as 71% said they plan to make more eco-friendly choices in the next 12 months compared to 65% that did so in the past 12 months The TUI Travel Sustainability Survey 2010 of almost 4000 holidaymakers in 7 European countries and the U.S. found that the most interesting sustainability issues are: pollution (71%), biodiversity and animal protection (64%), climate change and carbon emissions (63%), fair trade and labor standards (62%), and social and community issues (61%). 46% are willing to pay extra for products and services from socially responsible companies, and a majority (51%) of those under 40 are willing to do so, according to a 2012 Nielsen Wire survey. The CMIGreen Traveler Study Report 2010 asked responsible travelers how the global how the global economic crisis had affected their travel plans: 54% reported taking a greener vacation within the last 12 months, 43% of survey respondents say they would be willing to pay up to 5% more to decrease their ecological footprint on their next trip; almost as many say they would pay more than that

Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen

Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen Opinnäytetyö Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen Sanna Eronen Kestävä kehitys 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kestävän kehityksen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Essi Paronen Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Suomalaisten matkanjärjestäjien sitoutuminen reilun matkailun periaatteisiin. Essi Vuori

Suomalaisten matkanjärjestäjien sitoutuminen reilun matkailun periaatteisiin. Essi Vuori Suomalaisten matkanjärjestäjien sitoutuminen reilun matkailun periaatteisiin Essi Vuori Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 8.6.2012 Tiivistelmä 8.6.2012 Matkailun koulutusohjelma Tekijä tai tekijät

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 OPPILAITOSPORTAALI Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. JYRI SEPPÄLÄ (toim.)

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. JYRI SEPPÄLÄ (toim.) Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa JYRI SEPPÄLÄ (toim.) 2 ALKUSANAT Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia ilmastopoliittiseen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT KEVYEN JA PALVELUTEOLLISUUDEN YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT KEVYEN JA PALVELUTEOLLISUUDEN YRITYKSISSÄ Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 51 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 51 Espoo 2004 TKK-RTA-S51 YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT KEVYEN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA 29 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Päivi Hakoma Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

KULUTTAJUUS ARJEN TAITONA - PEDAGOGISTA TARKASTELUA Kuluttajakasvatuksen oppimispolku

KULUTTAJUUS ARJEN TAITONA - PEDAGOGISTA TARKASTELUA Kuluttajakasvatuksen oppimispolku KULUTTAJUUS ARJEN TAITONA - PEDAGOGISTA TARKASTELUA Kuluttajakasvatuksen oppimispolku Raportti 2012 1 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO s. 4 2. KULUTTAJAKASVATUS ERI IKÄKAUSINA s. 5 3. KULUTTAJUUS ARJEN TAITONA

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

KESTÄVÄ MATKAILU LÄNSI- UUDELLAMAALLA

KESTÄVÄ MATKAILU LÄNSI- UUDELLAMAALLA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko. Click here to enter text. 2013 Kia Kuutti KESTÄVÄ MATKAILU LÄNSI- UUDELLAMAALLA nykytilan kartoitus OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto/ Valtion työmarkkinalaitos Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Paikka: Keskon Auditorio, Ankkurikatu 5 Ohjelma 08:30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Travel Without Guilt Kuluttajakäyttäytymisen huomioiva kestävä matkailu Pohjois-Savossa-valmennus 8.4. 6.5.2013

Travel Without Guilt Kuluttajakäyttäytymisen huomioiva kestävä matkailu Pohjois-Savossa-valmennus 8.4. 6.5.2013 Travel Without Guilt Kuluttajakäyttäytymisen huomioiva kestävä matkailu Pohjois-Savossa-valmennus 8.4. 6.5.2013 Kati Hienonen Merja Strengell 2 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 4 1 Kestävä matkailu... 5 1.1

Lisätiedot

ISO 26000 standardiforum 2013 Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS

ISO 26000 standardiforum 2013 Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS ISO 26000 standardiforum 2013 Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS Sisällys Näkökulma Yhteiskuntavastuun tavoitteet ISO 26000 rakenne, sisältö ja esimerkkejä Yhteensovitus muiden viitekehysten kanssa Käytön

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Yritysten vastuullisuuden edistäminen Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 39/2008 Marjatta Jutila

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen

Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen ISBN 978-92-893-2489-2 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013:719 ANP 2013:719 Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

Ympäristöjohtamisen standardit

Ympäristöjohtamisen standardit Ympäristöjohtamisen standardit ISO 14000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2015 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämä luentoaineisto on suunnattu ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys

Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys 145 Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys Kati Räsänen, Merja Saarinen, Sirpa Kurppa, Frans Silvenius, Inkeri Riipi, Riikka Nousiainen, Leena Erälinna, Laura Mattinen, Sirkka Jaakkola, Sanna Lento,

Lisätiedot