2/06. Management by paikkatieto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/06. Management by paikkatieto"

Transkriptio

1 2/06 Management by paikkatieto

2 S I SÄLTÖ Karttatuotanto uusiksi ArcGIS 9.2 uusia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia paikkatiedon hyödyntämiseen ArcLogistics Route ratkaisu reititykseen ja kuljetusaikataulujen suunnitteluun Feature Analyst ja LIDAR Analyst täydentävät ESRIn ja Leican tuoteperhettä välineitä laserkeilatun aineiston käsittelyyn ja tiedon irrottamiseen Tips&Tricks Maksuttomia laajennoksia ArcGIS Desktop -käyttäjälle Käyttäjäpäivät Uutisia Kirjaesittelyt Ulkomaanuutisia ESRI Business Partners 8 Kiinteistövarainhoitoyhtiö Aberdeen Property Investors hyötyy ESRIn paikkatietoratkaisuista muun muassa sijoituskohteiden valinnassa, tavoiteltavan vuokralaisvalikoiman määrittelyssä ja hallinnoimiensa kauppakeskusten kuluttajamarkkinoinnissa. 4 Puolustusvoimissa on aina tiedetty, missä ollaan, mutta nykyaikaiset paikkatietoanalyysit tuovat olennaista lisäarvoa Puolustusvoimien toimintaan. Lähes kaikki Puolustusvoimien johtamisjärjestelmätkin ovat itse asiassa paikkatietojärjestelmiä. 12 ESRI Finland on tuottanut BusinessMap Finland -ratkaisun, joka helpottaa ratkaisevasti paikkatiedon hyödyntämistä yrityksissä. Se soveltuu mm. kauppapaikan valintaan, markkinoinnin kohdentamiseen, resurssien hallintaan, reittioptimointiin ja muihin tarkoituksiin. Julkaisija ESRI Finland Oy ESRI Finland uutiset on ESRI Finland Oy:n asiakaslehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Osoitelähde: ESRI Finland Oy:n asiakasrekisteri Osoitteenmuutokset, tilaukset ja peruutukset: Tuotanto: Press Features Oy, Salaperä Oy Kannen kuva: Matti Matikainen Paino: Forssan Kirjapaino Oy, 2006 Painos: 5000 kpl YHTEYSTIEDOT ESRI Finland Oy Myynti: Piispanportti 10 Puh Espoo Puh Fax Käyttäjätuki: Puh ESRI Finland uutiset

3 PÄ Ä K I R J O I T US Paikkatiedon hallinnasta tilannekuvan hallintaan Tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti. Tämä koskee myös paikkatietoa. Useat viranomaiset tuottavat entistä monipuolisempia paikkatietoaineistoja yhä laajempiin käyttötarkoituksiin. Tietoa on paljon, mutta se sijaitsee hajallaan eri organisaatioissa ja erilaisissa järjestelmissä. Alati kasvavat ja hajallaan sijaitsevat tietovarastot vaikeuttavat tiedon hyödyntämistä ja kokonaiskuvan muodostamista tiedoista. Toisaalta paikkatietoja hyödynnetään useissa organisaatioissa yhä melko kapean sektorin työvälineenä, eikä paikkatietojen tarjoamia mahdollisuuksia nähdä laajemmin osana organisaation toimintaa. Usein voidaan kuitenkin tunnistaa eri toimintoihin liittyviä haasteita, joihin paikkatiedot tuovat innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aineistoja on olemassa mitä monipuolisimpiin käyttötarkoituksiin, mutta tarvittavien aineistojen vaikea saatavuus hidastaa toiminnan kehittämistä. Paikkatietojen laajemman käytön edellytyksenä on toimiva ja hyvin hallittu tiedonjakelukanava sekä organisaatioiden välillä että niiden sisällä. Toiminnan kehittäminen edellyttää tiedon esteetöntä saatavuutta. Lisäksi suunnittelussa on pystyttävä nopeasti ja esteettä hyödyntämään kaikkea olemassa olevaa tietoa entistä rajallisemmin henkilöstöresurssein. Myös muuttuviin tarpeisiin on pystyttävä kustannustehokkaasti tuottamaan valmiita ja helppokäyttöisiä paikkatietopalveluita. ESRIn avoin ja standardien mukainen alusta tuo paikkatiedot kokonaisvaltaisesti osaksi organisaation toimintaa. ESRIn merkittävimpiä etuja ovat järjestelmien avoimuus ja kaikkien saatavilla olevat kattavat sovelluskehitysvälineet. IT- ja paikkatietoalan standardien, SOA-arkkitehtuurin ja ETL-prosessin tuki takaa kaksisuuntaisen integroinnin ERP- ja BI-järjestelmiin avaten uusia mahdollisuuksia mm. raportointiin. ESRIn alusta mahdollistaa uusien osa-alueiden suoraviivaisen lisäämisen järjestelmään ilman vaativaa sovelluskehitystä. Valmiiden ja avoimien ratkaisuiden ansiosta projektien toteutus on nopeaa, ja ne pystytään kilpailuttamaan esteettömästi. ESRIn ratkaisuissa tiedonhallinta ja paikkatietosovellukset ovat keskitetysti palvelimella. Kaikkia tietoa ja toiminnallisuuksia hyödynnetään selaimella, eikä erillisiä työasemasovelluksia tarvita. Näin organisaation sisäiset ja ulkoiset paikkatietopalvelut pystytään tuottamaan kaikkiin tarpeisiin keskitetysti ja kustannustehokkaasti. Vaativiakin paikkatietopalveluja pystytään toteuttamaan ilman sovelluskehitystä. ESRIn alusta tuo ratkaisun esteettömään paikkatiedon hyödyntämiseen tuomalla hajanaiset aineistot yhteen ja tarjoamalla välineet kokonaiskuvan hahmottamiseen. Veli-Matti Kiviranta toimitusjohtaja Toimintaympäristön tilannekuva tuo organisaation toimintaan liittyvät tiedot ja työkalut tiedon hyödyntämiseksi käytettäväksi läpi koko organisaation. Tilannekuva mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden hallinnan sekä tiedon esteettömän hyödyntämisen organisaation kaikilla tasoilla. Kattavaan ja ajantasaiseen tietoon perustuvat suunnitelmat auttavat paremmassa päätöksenteossa. Toisaalta olemassa olevien tietojen monipuolisempi käyttö lisää tiedon arvoa ja mahdollistaa tietojärjestelmäinvestointien paremman hyödyntämisen. Tilannekuva tuo uuden ulottuvuuden organisaation toiminnan suunnitteluun, seurantaan, analysointiin, raportointiin, ennustamiseen ja päätöksentekoon. Tilannekuva kokoaa kaikki tietolähteet yhteen. Myös muiden organisaatioiden tuottamia tietoja voidaan hyödyntää esteettömästi avointen rajapintojen kautta. Paikkatieto toimii tilannekuvassa linkkinä, joka yhdistää tiedot toisiinsa. Eri toimintoja varten tuotettavat paikkatietopalvelut tuovat tiedon ja työkalut kaikkien käyttöön, ja tieto on saatavilla ajantasaisena. Tämä takaa sen, että toimialaosaajat ja päätöksentekijät voivat hyödyntää monipuolisesti paikkatietoja työssään ilman syvällistä paikkatieto-osaamista. ESRI Finland uutiset 3

4 4 ESRI Finland uutiset Tietohallintoa rationalisoidessaan Puolustusvoimat päätti eversti Kyösti Halosen mukaan korvata aiemmin käyttämänsä useat eri paikkatietoratkaisut yhdellä järjestelmällä, joksi se valitsi ESRIn.

5 Paikkatiedosta runkopalvelu Puolustusvoimille Puolustusvoimat rationalisoi laajassa hankkeessa tietohallintoaan. Yksi ensimmäisistä ylhäältä päin käsketyistä ratkaisuista TIERA-hankkeessa oli ESRIn valinta Puolustusvoimien paikkatietoalustaksi. Paikkatiedosta muodostetaan Puolustusvoimille kriittisen tärkeää runkopalvelua sekä hallinnolliseen että operatiiviseen toimintaan. Valtionhallinnossa yleisesti käyttöön otetun tulosohjauksen myötä myös Puolustusvoimissa luovuttiin 1990-luvun aikana pikku hiljaa lähes kaikista keskitetyistä tietojärjestelmistä. Yksiköt alkoivat jopa joukko-osastotasolla kehittää ja hankkia omia ratkaisujaan. Lopputulos tästä oli, että Puolustusvoimilla oli käytössä erilaista tietojärjestelmää. Sovelluksia oli eri versioineen yli 5500, ja sellaisia laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajia, joiden kanssa tehtiin sopimuksia, oli kaikkiaan 600, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäosaston päällikkö, eversti Kyösti Halonen kertoo. Tietohallinto nieli kymmenen prosenttia sekä puolustusbudjetista että Puolustusvoimien henkilöstöstä, ja tietohallinnon henkilöstö- ja laitekustannukset kasvoivat seitsemän prosentin vuosivauhtia. Samalla oli Halosen mukaan käynyt myös niin, että Puolustusvoimien rauhanaikaiset hallinnolliset tietojärjestelmät ja kriisiajan operatiiviset johtamisjärjestelmät olivat siinä määrin sekoittuneet keskenään, että niitä ei voinut enää oikein erottaa toisistaan. Tilanne kävi aivan kestämättömäksi. Siitä päätettiin tehdä loppu, ja tietohallintoa ryhdyttiin rationalisoimaan, hän toteaa. Palvelukeskeiseen it-arkkitehtuuriin Käytännössä TIERA-hanke on Halosen mukaan merkinnyt muun muassa sitä, että Puolustusvoimien hallinnollinen ja operatiivinen it-ympäristö on päätetty erottaa toisistaan, jotta toiminnan kannalta välttämättömät järjestelmät kyetään turvaamaan kriisitilanteessa. Puolustusvoimien it-arkkitehtuuri on suunniteltu TIERA-hankkeessa kokonaan uusiksi. Rakenteilla on kansallisesti ja kansainvälisesti yhteensopiva ja avoimiin standardeihin perustuva palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA), jossa käytetään pääasiassa valmisohjelmistoja. Periaatteessa kaikki sovellusohjelmistot pyritään valitsemaan niin, että hallinnollinen ja operatiivinen ympäristö voivat käyttää samoja ohjelmistoja, mutta ympäristöjä ei vaan kytketä yhteen. Esimerkiksi saman ESRI-järjestelmän tuottamaa paikkatietoa käytetään kummassakin ympäristössä, Halonen kertoo. Puolustusvoimissa on myös siirrytty liike-elämästä tuttuun tilaaja-tuottaja-malliin. Sen avulla tietohallintoon tuodaan Halosen mukaan kustannustietoisuutta, jota aikaisempi toimintatapa ei synnyttänyt. Jokaiselle palvelulle lasketaan hinta ja tehdään elinkaaren kattava arvio siitä, tuottaako se niin paljon hyötyä, että se kannattaa kehittää, hän sanoo. Halosen vetämä johtamisjärjestelmäosasto vastaa Puolustusvoimien it-arkkitehtuurista ja tietohallinnon liiketoimintasäännöistä sekä kaikille yhteisistä tietojärjestelmistä. Hallinnollisella puolella se vastaa kaikista järjestelmistä, mutta operatiivisella puolella Ilmavoimilla, Maavoimilla ja Merivoimilla on muun ohella myös omia taktisia järjestelmiä, joita kukaan muu ei tarvitse, ja joiden kehittämisestä, ylläpidosta ja kustannuksista ne vastaavat itse. Kun jossakin päin Puolustusvoimien organisaatiota halutaan nyt jokin uusi it-palvelu, siitä on Halosen mukaan uudessa tilaaja-tuottajamallissa keskusteltava johtamisjärjestelmäosaston kanssa ja saatava sen hyväksyntä. Me tarkistamme ensin, onko palvelu jo jossakin olemassa tai onko sille muitakin käyttäjiä, jolloin siitä voidaan tehdä yhteinen palvelu, mikä alentaa sen hintaa ja helpottaa sen tuottamista. Kustannukset jäihin vuoden 2004 tasolle Kokonaisarkkitehtuuriin ja liiketoimintamalliin liittyvät TIERAn osahankkeet on saatu jo valmiiksi, ja tämän vuoden lopulla päättyy myös TIERAn tiedonsiirtoyhteyksiä koskeva osahanke. Sen tuloksena Puolustusvoimat saa oman, koko maan kattavan tiedonsiirtoverkon. Parhaillaan käynnissä on hallinnollisen ympäristön modernisointiin ja keskittämiseen liittyvä hanke sekä uuden operatiivisen ympäristön rakentaminen. Yhtenä TIERA-hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on Halosen mukaan jäädyttää Puolustusvoimien it-kustannukset ja it-henkilöstön määrä vuoden 2004 tasolle. Vuodesta 2009 alkaen pyritään jopa vapauttamaan jonkun verran taloudellisia ja henkilöresursseja muuhun käyttöön. Erilaisten tietojärjestelmien määrää on tarkoitus pudottaa nykyisestä :sta noin 100:aan. Sovellusten määrää pudotetaan aluksi yli 5 500:sta alle 500:aan. Puolustusvoimien käyttämien it-toimittajien määrä ei Halosen mukaan välttämättä vähene rationalisointihankkeen myötä. Tavoitteena on kuitenkin, että Puolustusvoimilla olisi parikymmentä päätoimittajaa, joilla voisi sitten olla tukena joukko omia alihankkijoita. Näin Puolustusvoimat ei joutuisi ylläpitämään sopimussuhteita satoihin eri toimittajiin, mikä helpottaisi toimittajasuhteiden hallintaa. TIERA-hankkeessa Puolustusvoimien päätoimittajia ovat olleet arkkitehtuurin muotoilussa Accenture, liiketoimintamallin kehittämisessä Deloitte, siirtoverkon uudistamisessa Sygate ESRI Finland uutiset 5

6 Johtamisen perustana Paikkatiedosta tulee Kyösti Halosen mukaan Puolustusvoimien tietohallinnon yksi runkopalvelu, joka on käytettävissä läpi koko organisaation. Puolustusvoimissa saatiin jo 1999 valmiiksi maaston perusanalyysi koko maasta. Se luokittelee 25 metrin karttaruututasolla maaston kulkukelpoisuuden seitsemään luokkaan ja ottaa huomioon muun muassa roudan, lumen, puuston, kivien ja maaston kaltevuuden vaikutuksen. Sen jälkeen me emme ole enää vain katselleet karttaa, vaan meillä on ollut käytössä jalostettu tuote, joka kertoo, voiko maastossa ajaa panssarivaunulla ja kuinka hyvin. Parametrejä muuttamalla se kertoo saman myös muita ajoneuvoja koskien, Hyytiäinen kertoo. Kulkukelpoisuutta kuvaavan kartan päälle ammattisotilaan on helppo hahmottaa omien ja vihollisen joukkojen toimintamahdollisuuksia sekä tehdä erilaisia etenemis-, puolustus- ja hyökkäyssuunnitelmia. Analyysitietoa hyödynnytetään muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun simulaattorissa - isojen poikien sotapelissä - jossa 30 pelaajaa pelaa prikaatia toista prikaatia vastaan. Johtamisjärjestelmiin kytkettyinä taktisista simulaattoreista on Hyytiäisen mukaan kehittymässä nykyaikaisen sodankäynnin avainteknologioita. Samantapaisen perusanalyysin Puolustusvoimat on tehnyt myös maaston linnoitettavuudesta eli siitä, kuinka helppoa tai vaikeaa missäkin on kaivaa maahan poteroita. Lisäksi on Hyytiäisen mukaan harjoiteltu näkemäanalyysien tekoa. Niissä paikkatietojärjestelmälle annetaan maaston korkeusmalli sekä tiedot puustosta, rakennuksista ja muista näkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä, kuten pimeydestä ja sumusta. Kun digikartalle sitten sijoitetaan tiettyyn paikkaan tietynlainen panssarintorjuntaohjus, järjestelmä pystyy kertomaan, mihin kaikkiin paikkoihin sillä pystytään kyseisestä sijoituspaikasta ampumaan. Kun panssarintorjuntaohjuksen käyttö on ratkaistu, on Hyytiäisen mukaan periaatteessa ratkaistu lähes kaikkeen muuhunkin ampumiseen, tähystämiseen ja valvontaan sekä radioliikenteeseen ja -häirintään liittyvät seikat, sillä radioaallotkin kulkevat suoraviivaisesti. Kaikki se on paikkatietoanalyysia, paikkatiedon hyväksikäyttöä, hän sanoo. Toki Puolustusvoimissa on hyödynnetty myös reittioptimointia, ja siihen on kehitetty lisäsovelja Siemens, hallinnollisessa ympäristössä Fujitsu Services ja operatiivisessa ympäristössä IBM. Materiaali- ja resurssienhallinnan on toimittanut SAP ja tietokantaratkaisut Oracle. Paikkatieto kriittistä kaikessa toiminnassa ESRIn Puolustusvoimat valitsi paikkatietojärjestelmäkseen Halosen mukaan yhtenä ensimmäisistä TIERAn hengessä tehdyistä ylhäältä päin käsketyistä ratkaisuista. Aiemmin Puolustusvoimilla oli useita eri järjestelmiä paikkatiedon hallintaan, mutta nyt tilalle haluttiin jo kustannustehokkuudenkin vuoksi yksi ja sama ratkaisu kaikille. Pyrimme myös arvioimaan, mikä olisi mahdollisimman yhteensopiva paikkatietojärjestelmä, jota me voisimme käyttää yhdessä muiden tietojärjestelmiemme kanssa. Kun tietoja vaihdetaan järjestelmien kesken, paikkatieto on perustietoa, jota tarvitaan lähes aina. Paikkatieto on Halosen mukaan Puolustusvoimille kriittistä tietoa yhtä hyvin operatiivisessa kuin hallinnollisessakin toiminnassa. Lähes jokaiseen asiaan täytyy jollakin tarkkuudella liittää tieto sijainnista. Se on meillä keskeisessä asemassa aivan kaikessa tiedonkäsittelyssä, hän korostaa. Niinpä paikkatiedosta rakennetaankin Halosen mukaan Puolustusvoimien uudessa SOAarkkitehtuurissa yhtä runkopalvelua, joka on kaikkien käytettävissä läpi organisaation. Kaikkien muiden tietojärjestelmien tulee pystyä toimimaan yhteistyössä paikkatietojärjestelmän kanssa. Kun jokin sovellus tai järjestelmä tarvitsee paikkatietoa, se kysyy sitä ESRIltä. Näin siitä tulee kaikille yhteinen palvelu, ja mitä näkymättömämpi se on loppukäyttäjille, sitä parempi. Operatiivisessa ympäristössä suurin osa käyttäjistä käyttää sitä tietämättään. Puolustusvoimat on karttojen ja paikkatiedon heavy-user. Pääosa sen johtamisjärjestelmistäkin on paikkatietojärjestelmiä. Nykyajan digitaalisella taistelukentällä paikkatieto voi tuoda ratkaisevaa ylivoimaa. Sotilasorganisaatioita on jo vuosisatoja johdettu karttojen ääressä ja paikkatiedon avulla. Topografinen kartoitus sai jopa alkunsa siitä, kun armeijat ryhtyivät ampumaan epäsuoraa tulta tykeillä ja kranaatinheittimillä. Täytyi ruveta tekemään tarkkoja karttoja, jotta kyettiin ampumaan mäen taakse ilman että väliin piti pystyttää miehistä huutoketju, itjärjestelmien pääarkkitehti, insinöörieverstiluutnantti Mika Hyytiäinen Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäosastolta perustelee. Puolustusvoimilla on Suomessakin hyvin vahva perinne karttojen ja paikkatiedon hyödyntämisessä. Sen oma karttatalo, Topografikunta, on vanhempi kuin Maanmittauslaitos, ja sillä on Hyytiäisen mukaan yhä hallussaan koko maan paras varanto kartta- ja paikkatietoaineistoja, joita se kerää monipuolisesti useilta muilta viranomaistahoilta. Lähes kaikki mitä me teemme liittyy jollakin lailla paikkaan. Meidän jokaisessa johtamisjärjestelmässämme on tilannekuva, jonka takana on kartta. Itse asiassa suurin osa meidän johtamisjärjestelmistämme on paikkatietojärjestelmiä. Tutkakin on paikkatietojärjestelmä, hän sanoo. Tilannearvioinnin ja päätöksenteon tukea Sodankäynti perustuu Hyytiäisen mukaan kasvavassa määrin tiedon ja tietotekniikan hyväksikäyttöön. Avainsanoja on täsmävaikutus, jossa paikkatietotekniikalla on merkittävä rooli. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäarkkitehtuurin määrittämiseen ja paikkatietostrategian muodostamiseen liittyen Hyytiäinen on itse kehittänyt sotilaallisten maastoanalyysien metamallia Teknillisen korkeakoulun kartografian ja geoinformatiikan laboratoriolle ja Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitokselle tekemässään väitöskirjassa Paikkatietoylivoima digitaalisella taistelukentällä. Väitöskirjan mukaan maastoanalyyseilla kyetään nopeuttamaan ja varmentamaan tilanteen arviointia ja päätöksentekoa, mitä osoittaa myös maastoanalyysien asema Puolustusvoimien johtamisprosessissa. Analyysit pystyvät osoittamaan mahdollisuuksia, joita muutoin ei olisi löydetty, varoittamaan seikoista, joita muutoin ei olisi ajoissa huomattu, tukemaan ihmistä riskien arvioinnissa ja tuottamaan määrällistä tietoa muun laskennan tueksi, väitöskirjassa todetaan. Maaston kulkukelpoisuus analysoitu koko maasta 6 ESRI Finland uutiset

7 paikkatieto lusta, jonka avulla voidaan etsiä paitsi nopeinta tai lyhintä myös suojaisinta reittiä kasvillisuus, mäkisyys ja mutkaisuus huomioon ottaen. Kun vihollinen käyttää helikoptereita, on hyvä ajaa metsäistä ja kiemuraista tietä eikä suoraa valtatietä, josta helikopterit voivat helposti löytää joukot tähtäimeensä, Hyytiäinen toteaa. Visualisointi auttaa ymmärtämään tilanteen Yhdysvalloissa paikkatietojärjestelmien tärkeimpänä ominaisuutena sotilaallisen päätöksenteon tukemisessa pidetään Hyytiäisen mukaan analyysien lisäksi visualisointia. Amerikkalaiset tarkoittavat visualisoinnilla sitä, että ihminen saadaan ymmärtämään tilanne oikein, hän sanoo. Perinteisestihän sotilaat ovat käyttäneet ymmärrystä helpottavaan visualisointiin muun muassa maaston pienoismalleja, eräänlaisia hiekkalaatikoita, joiden ympärille esikunnan upseerit kokoontuivat. Nykyisin visualisointikin voidaan toteuttaa tietokoneavusteisesti paikkatietojärjestelmällä. Puolustusvoimat on Suomessa tutkinut visualisoinnin mahdollisuuksia yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun kanssa. Erityisesti 2,5-ulotteisen esitystekniikan mahdollisuuksia on pidetty merkittävinä, ja taktisissa simulaattoreissa sekä ase- ja taisteluteknisen tason järjestelmissä yleistyy jo 3D-visualisointi. Tietokoneella voidaan visualisoida myös ihmiselle muulla tavoin näkymättömiä ilmiöitä, kuten radiohäirinnän kantavuutta, kaasupilveä Puolustusvoimien bisnesideana on hoitaa tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti, ja Mika Hyytiäisen mukaan paikkatieto on siinä suureksi avuksi. Sodassa doping ei ole vain sallittua, se on pakollista, hän sanoo. Omana lempikuvanaan Mika Hyytiäinen pitää väitöskirjassaan kuvaa, jossa on yhdistetty maakatveanalyysi ja vihollisen ilmatorjunnan uhka-analyysi. Punainen väri osoittaa omille helikoptereille vaara-alueet ja musta taas alueet, joille vihollinen ei pysty ampumaan lainkaan. tai ilmatorjuntatykin tulialueen rajoja, Hyytiäinen toteaa. Helikopteritoimintaa suojassa viholliselta Väitöskirjatyössään Hyytiäinen testasi kehittämäänsä sotilaallisten maastoanalyysien kokonaismallia tutkimalla analyysien hyödyllisyyttä helikopteritoiminnan tukemisessa. Tulokset olivat hyvin rohkaisevia, vaikka helikopteritoiminnan tarpeita ei ollut otettu huomioon mallia kehitettäessä. Malliin perustuvalla ilmakatveanalyysilla voidaan Hyytiäisen mukaan osoittaa alueet, joilla oma helikopteri saa suojaa valvonnalta, jota vihollinen suorittaa ilmasta käsin valvontakoneilla, hävittäjä- ja rynnäkkökoneiden tutkilla sekä taisteluhelikoptereiden sensoreilla. Vastaavasti maakatveanalyysilla pystytään osoittamaan alueet, joilla helikopteri saa suojaa vihollisen avoimessa maastossa tapahtuvalta tulenjohdolta ja tulitukselta. Siinä etsitään näkemäanalyysin avulla alueet, joihin vihollinen ei voi tähystää eikä ampua suoratulta. Ilmatorjunnan uhka-analyysilla puolestaan määritellään vaara-alueet, joilla vihollisen ilmatorjunta-aseet aiheuttavat uhkan helikopterien toiminnalle. Yhdistämällä maakatve- ja uhka-analyysin tulokset helikoptereille vaarallisimmat alueet löydetään hyvin suurella todennäköisyydellä. Analyyseilla on Hyytiäisen mukaan löydetty myös isoja alueita, joihin vihollinen ei voi ampua lainkaan, jos helikopteri lentää 30 metrin korkeudella puiden latvojen yläpuolella. Sellaisessa tilanteessa ei tarvitse edes tietää, missä vihollisen joukot ovat. Helikopterille voi suunnitella reitin sellaisten alueiden kautta, joihin vihollinen ei kertakaikkiaan voi ampua, hän toteaa. Mikä parasta, tällaiset analyysit voidaan jopa tehdä etukäteen, ja pilotilla voi olla niihin perustuvat kartat painettunakin mukanaan. ESRIstä paikkatiedon kattava työkalupakki Väitöskirjansa helikopteritoimintaa koskevassa osassa Hyytiäinen kuvaa myös, kuinka paikkatietoanalyyseja voidaan käyttää vihollisen tutkakatvealueiden selvittämiseen, omien joukkojen tuliasemien valintaan sekä helikopterien sopivien maahanlaskualueiden etsintään. Kaikki väitöskirjan helikopteritoimintaa koskevat analyysit ja niitä visualisoivat karttakuvat tehtiin Hyytiäisen mukaan ESRIn välineillä. ESRI pystyy tarjoamaan valmiina sovelluksina lähes kaikki ne analyysirakenteet, mitä väitöskirjassani on yleensäkin kuvattu. Se on työkalupakki, jolla voi tehdä rasteri- ja vektorianalyyseja, maasto- ja näkemäanalyyseja, reittioptimointia ja kaikkia muitakin vastaavia asioita, hän sanoo. Kun Puolustusvoimat nyt rakentaa palvelukeskeistä arkkitehtuuria, erilaiset näkemäanalyysit, visualisointi ja muu paikkatiedon hyödyntäminen ovat siellä yhtenä palveluna tarvitsijoiden käytössä. Vuonna 2010 kaikki asiat voivat tapahtua maantieteellisesti niin, että käyttäjä on vaikkapa jossain liikkuvassa kulkuvälineessä, asejärjestelmän salainen äly on toisessa paikassa, esityskerroksen tekeminen taas jossain muualla ja raskas laskenta jossain, missä tehokkaat tietokoneet sijaitsevat. Käyttäjät lähettävät kysymyksiä verkkotietokoneelle ja saavat takaisin vastauksia, Hyytiäinen kuvailee. ESRI Finland uutiset 7

8 Kiinteistövarainhoito hyötyy paikkatietoanalyyseista Kiinteistövarainhoitoyhtiö Aberdeen Property Investors Finland Oy on pystynyt hoitamaan liiketoimintaansa entistä tehokkaammin reilu vuosi sitten käyttöön ottamansa ESRIn paikkatietoratkaisun avulla. K iinteistövarainhoito hyötyy paikkatietoanalyyseista Kiinteistövarainhoitoyhtiö Aberdeen Property Investors Finland Oy on pystynyt hoitamaan liiketoimintaansa entistä tehokkaammin reilu vuosi sitten käyttöön ottamansa ESRIn paikkatietoratkaisun avulla. Kiinteistösijoittaminen käy nyt Suomessa vilkkaana. Sijoitusten määrä näyttää tänä vuonna nousevan yli viiden miljardin euron eli noin kaksinkertaiseksi viime vuosien keskiarvosta. Erityisen aktiivisesti liikkeellä ovat olleet ulkomaiset sijoittajat, joiden osuus elokuun loppuun mennessä tehdyistä sijoituksista oli jopa 70 prosenttia. Suuren maailman tapaan yhä useammat sijoittajat turvautuvat myös Suomessa ammattimaisiin kiinteistövarainhoitajiin, jotka hoitavat sijoitukset ja kiinteistöjen hallinnoimisen omistajien puolesta. Aberdeen Property Investors on noussut muutamassa vuodessa Suomen johtavaksi toimijaksi nopeasti kasvavilla markkinoilla. Se on osa Aberdeen Assett Management -varainhoitoyhtiötä, jolla on hoidossa maailmanlaajuisesti yli 100 miljardin euron varallisuus. Kiinteistovarainhoitoon erikoistunut konsernin tytäryhtiö on alan markkinajohtaja Pohjois- Euroopassa. Täysipainoisen toimintansa Suomessa se aloitti vuonna Yhtiö hoitaa tällä hetkellä muun muassa Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kiinteistömassaa sekä lukuisten ulkomaisten sijoittajien Suomessa omistamia kiinteistöjä. Useita kiinteistöjä Aleksanterinkadulla Helsingissä on Aberdeenin hoidossa. Kauppakeskuksia sen hallinnoitavana on kahdeksan, pääkaupunkiseudulla Iso Omena, Kluuvi, Jumbo, Megahertsi, Arabia ja WTC Plaza sekä muualla Suomessa muun muassa Pekurin-kortteli Oulussa ja Retail Park Veska Pirkkalassa. Aberdeen tarjoaa kaikki sijoittamisen ja varainhoidon palvelut, joita kiinteistösijoittaja tarvitsee. Se kehittää salkkustrategian, valitsee sijoituskohteet ja hallinnoi kohteet eli hoitaa tilojen vuokrauksen ja vuokralaissuhteet sekä kiinteistöjen ylläpidon. Rahastojen kautta Aberdeen tarjoaa mahdollisuuden hajautettuihin sijoituksiin. Suomeen se perusti viime vuonna ensimmäisen kiinteistörahastonsa Aberdeen Property Fund Finland I Ky:n. Suuria sijoittajia siinä ovat muun Sanna Kotipelto (vas.), Hanna Korhonen ja Joona Suomela kertovat, että kiinteistövarainhoidon ammattilaisina he saavat työssään paljon hyötyjä paikkatieto-ohjelmistojen käytöstä. muassa Kuntien eläkevakuutus, Merimieseläkekassa ja Suomi-yhtiöt. Ratkaisun hankinta helppo perustella Paikkatieto-ohjelmistojen hyödyntäminen kiinteistovarainhoidossa on Aberdeenin rahasto- 8 ESRI Finland uutiset

9 Sijoittajat saavat Sanna Kotipellon mukaan Aberdeenista ammattimaisemman kuvan, kun asiat kyetään esittämään heille havainnollisesti paikkatiedon avulla. puolella toimivan analyytikon Sanna Kotipellon mukaan luonnollista, sillä kiinteistöt ovat aina paikkasidonnaisia. Kaikki meidän kohteitamme koskeva data liittyy tiettyyn paikkaan, osoitteeseen ja alueeseen, hän toteaa. Aberdeenissa päädyttiin reilu vuosi sitten ES- RIn ohjelmistoihin, koska niiden windows-tyyppinen käyttöliittymä tuntui Kotipellon mukaan helpommalta opettaa hieman laajemmallekin käyttäjäkunnalle yhtiössä. Sijoitusstrategiat-yksikössä toimivan analyytikko Joona Suomelan mukaan ESRIn ohjelmistot vaikuttivat myös muita vaihtoehtoja kehittyneemmiltä ratkaisuilta. Hän oli hankkimassa ohjelmistoa Aberdeenin kauppakeskusten varainhoitoon keskittyvään Shopping-yksikköön. Shopping-yksikössä ohjelmiston hankintaa oli helppo perustella, koska olimme aiemmin tilanneet kauppakeskusten vaikutusalueanalyyseja ulkopuolisilta konsulteilta. Halusimme nyt itsekin saada tuntumaa asiaan, päästä määrittelemään alueita ja tutkimaan dataa, hän kertoo. Sijoituskohteista aina alueanalyysi Rahastopuolella yksinkertaisin ja yleisin tapa hyödyntää ESRIn ratkaisuja on Aberdeenissa sijoitusportfolion alueellisen hajautuksen havainnollistaminen sijoittajille karttaesityksillä. Voimme esittää, missä kohteet sijaitsevat, millaisia ne ovat ja miten esimerkiksi niiden tuotto ehkä vaihtelee eri puolilla maata. Se antaa meistä ammattimaisen kuvan, kun pystymme esittämään asiat sijoittajille järkevällä tavalla, Kotipelto kertoo. Aberdeenin suomalainen kiinteistörahasto sijoittaa keskisuuriin kohteisiin ja eri puolille Suomea. Erityisesti liikekiinteistöjä ostettaessa kohteesta tehdään Kotipellon mukaan aina tarkka alueanalyysi paikkatieto-ohjelmistolla. Tutkimme, mitä muuta toimintaa alueella on, miten kohde suhteutuu ympäristöönsä ja saako se synergiaetua alueen muista toimijoista, hän sanoo. Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin lisäksi tietoja kerätään analyyseja varten muun muassa vähittäiskaupan tilastoista ja nettisurffailun kautta. Lisäksi Tilastokeskuksen ruutuaineiston avulla analysoidaan alueiden tulotasoa. Se kertoo, minkälaista asiakaskuntaa ostettavien tilojen vuokralaisilla on alueella. Tavallaanhan sijoitustemme riski liittyy vuokralaisiin. Jos ympäristö tukee vuokralaisten toimialaa ja toimintaa, vuokralaiset pysyvät kiinteistössä, ja sijoitukseen liittyvä riski on pienempi Kotipelto toteaa. Paikkatietoanalyysien käyttö on hänen mukaansa tehostanut Aberdeenin toimintaa rahastopuolella merkittävästi, koska rahaston strategiaan kuuluu Suomessa 53 paikkakuntaa eikä niitä kaikkia voi kukaan tuntea henkilökohtaisesti. Helpottaa olennaisesti, kun kohteen pistää kartalle ja katsoo, mitä sen ympäristössä on. Sillä tavalla saa heti ensituntuman siitä, onko kohde ollenkaan sellainen kuin sen pitäisi sijoitusta ajatellen olla. Vuokralaisvalikoima kysynnän mukaiseksi Myös Aberdeenin Shopping-yksikössä paikkatietoratkaisua käytetään muun muassa havainnollistamiseen. Esimerkiksi kauppakeskusten asiakkaille tehtyjen kyselyjen pohjalta on kuvattu karttapohjalla, miltä alueilta kauppakeskukseen asiakkaita tulee. Karttapohjalla on tehty myös pääkaupunkiseudun kauppakeskusten vertailua eli kuvattu, missä ne sijaitsevat, paljonko ne myyvät ja miten myynti on kehittynyt. Vertailua on Joona Suomelan mukaan paljon mukavampi katsoa kartalta kuin taulukosta. Paikkatieto-ohjelmien avulla olemme saaneet paremmin haltuun ja pystyneet ymmärtämän paremmin kauppakeskusten markkinatilanteen sekä omien kohteidemme markkinaaseman, hän sanoo. Aberdeen tekee myös kauppakeskusten vaikutusalueanalyyseja, joilla tutkitaan alueen kilpailutilannetta ja tarjontaa laajemminkin. Lisäksi yhtiö analysoi demografiatietojen pohjalta, minkälaisia asukkaita ja talouksia ja siis kysyntää vaikutusalueilla on. Demografia-analyyseilla voimme periaatteessa määritellä hyvinkin tarkkaan tavoitteellisen vuokralaisvalikoiman kauppakeskukselle. Niiden avulla selviää esimerkiksi, pitääkö kauppakeskuksessa olla enemmän lasten vaateliikkeitä vai kalliita naisten vaateliikkeitä. Shopping-yksikkö vastaa kauppakeskusten tilojen markkinoinnista ja vuokrauksesta, ja Suomelan mukaan paikkatietoanalyysit ovat siinä erittäin hyödyllisiä. Olemme voineet tehdä hyvinkin kohdennettuja kampanjoita, koska olemme tienneet, minkälaisen vuokralaisen tiettyyn tilaan haluamme. Ja vuokralaiselle olemme pystyneet perustelemaan, miksi hänen kannattaisi tulla juuri kyseiseen kauppakeskukseen. Analyysien perusteella kauppakeskuksen vuokralaisvalikoima kyetään Suomelan mukaan optimoimaan niin, että se vastaa vaikutusalueen tarpeita ja kysyntää ja on oikeassa suhteessa alueen muuhun tarjontaan. Paikkatietoanalyysien avulla Aberdeen pystyy myös kohdistamaan kauppakeskusten kuluttajamarkkinointia. Shopping-yksikön konsultin Hanna Korhosen mukaan tämä on hyvin tärkeää, koska markkinointi on kallista. Liian suppealle alueelle markkinointi on tehotonta ja liian laajalle hyödytöntä. Varsinkin nyt, kun pääkaupunkiseudullekin on tullut paljon uusia kauppakeskuksia, on tärkeää tietää, miten niiden vaikutusalueet määräytyvät, jotta emme tee turhia emmekä myöskään liian vähäisiä markkinointiponnisteluja. Tiehallinnon Digiroad-aineistoa käyttäen Aberdeen tekee ESRIllä kauppakeskuksista myös saavutettavuusanalyyseja eli tutkii, missä ajassa asiakkaat miltäkin alueelta pääsevät kauppakeskukseen. Niiden tekeminen on aika yksinkertaista, ja Paikkatietoanalyysit auttavat Joona Suomelan mukaan Aberdeenia hankkimaan kauppakeskuksiin juuri sellaisen valikoiman liikkeitä, että se vastaa vaikutusalueen tarpeita ja kysyntää. ne kuuluvat ihan perussettiin, minkä me kohteista teemme, Korhonen toteaa. Ulkoisen ympäristön lisäksi myös kauppakeskusten sisäinen maailma on hänen mukaansa avautunut kiinnostavalla tavalla, kun vuokralaisrakennetta ja vuokralaiskohtaisia tiloja pystytään nyt ja tulevaisuudessa entistä paremmin havainnollistamaan paikkatietojärjestelmän avulla. Tämä nopeuttaa päätösten tekoa sekä ESRI Finland uutiset 9

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 S I SÄLTÖ 14 15 ArcGIS Explorer Näyttävät ja monipuoliset paikkatietotoiminnot verkkoympäristöön Leican ratkaisut vaativaan kuvankäsittelyyn 4 Paikkatiedolla on keskeinen

Lisätiedot

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet 1/05 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS Network Analyst hallitsee reitit ja palvelualueet 3 ArcGIS Network Analyst ratkaisu reittien hallintaan ESRI muuttuu markkinoiden mukana 6 8 10 11 22 23 VR:n rautatiesuunnittelu

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 S I SÄLTÖ 9 12 14 16 20 23 24 26 Uutisia Tips&Tricks Missä on ArcSDE? LAS-aineisto Terrainiksi Tervetuloa ESRI-käyttäjäpäiville 2008 Uutisia Uutisia Kirjaesittelyt Ulkomaanuutisia

Lisätiedot

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi Asiakaslehti ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26 Itella optimoi jakelureittinsä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Vapautuva data helpottaa paikkatiedon hyödyntämistä

Lisätiedot

SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille

SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille Asiakaslehti SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille Sivu 9 paikkatiedostaan Sivu 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä ArcGIS 10 - enemmän kuin paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 2/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö kunnissa laajenee. Esri UC linjasi GISin tulevaisuutta

Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 2/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö kunnissa laajenee. Esri UC linjasi GISin tulevaisuutta Asiakaslehti ArcGISin käyttö kunnissa laajenee 10 Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Datajournalismi kaipaa paikkatietoanalyysejä

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 2/04 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 3 Geologian tutkimuskeskukselle geologisten karttojen tuotantojärjestelmä 6 ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 9 ArcIMS 9.0 10 Uudistuksia,

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents 1. Käytetty luokittelukehikko ja määrät luokittain... 2 2. Ideointi ja palvelukehitys... 3 3. Tuotanto... 7 4. Asiakkaan kohtaaminen...

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo:

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Mittaamisen mullistukset. VRS-teknologian nykytila ja tulevaisuus. Ajanmittaus ja paikannus

Mittaamisen mullistukset. VRS-teknologian nykytila ja tulevaisuus. Ajanmittaus ja paikannus 3/2010 Mittaamisen mullistukset VRS-teknologian nykytila ja tulevaisuus Ajanmittaus ja paikannus Paikkatietojen kysyntä kasvaa Liikkuvaa maanmittausta Digiroadista laatutietoja Paikkatiedot Elisan liiketoiminnassa

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Talvi 2006

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Talvi 2006 Erkki Mäkinen (toim.) Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia Talvi 2006 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2006 2 TAMPERE 2006 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot