OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ

2 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa, muutos -5,1 % EBITA-liikevoitto 1,5 (1,5) milj. euroa, muutos 1,2 %; EBITA-marginaali 1,5 (1,4) % Osakekohtainen tulos: laimentamaton -0,24 (-0,22) ja laimennettu -0,24 (-0,22) euroa Rahavirta investointien jälkeen 18,8 (-4,7) milj. euroa Nettovelkaantumisaste 108,4 (155,6) % Vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen markkinatilanne oli heikko, konserni ennustaa edelleen markkinoiden asteittaista elpymistä. Epävarmuus säilyy korkealla tasolla. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna. KESKEISET TUNNUSLUVUT (1000 ) 1-3/10 1-3/09 Muutos, % 1-12/09 Tuloslaskelma Liikevaihto ,1 % Käyttökate (EBITDA) ,1 % Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja ja alaskirjauksia (EBITA) ,2 % Liikevoitto / -tappio (EBIT) ,7 % Tulos ennen veroja (EBT) ,2 % Katsauskauden tulos ,8 % Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, -0,24-0,22 10,8 % -1,30 Tulos/osake (EPS), laimennettu, -0,24-0,22 7,7 % -1,28 Oma pääoma/osake, 9,76 10,10-3,4 % 9,50 Muut tunnusluvut Sijoitetunpääoman tuotto, % 1) -1,2 % 9,5 % -1,2 % Oman pääoman tuotto, % 1) -12,4 % 10,4 % -12,1 % Omavaraisuusaste, % 38,7 % 32,1 % 37,4 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 108,4 % 155,6 % 113,4 % Korolliset nettovelat ,1 % Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin ,2 % % liikevaihdosta 3,4 % 11,3 % 7,0 % Rahavirta investointien jälkeen *) Henkilöstö keskimäärin ,2 % Henkilöstö kauden lopussa ,5 % ) Rullaava 12 kuukautta *) Muutos yli 100 prosenttia 2

3 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUN TULOK- SESTA 2010 Cramo-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2010 oli 101,4 (106,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 5,1 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto pieneni 11,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi Ruotsissa ja Norjassa, mutta pieneni muissa segmenteissä. Alkuvuoden markkinatilanne säilyi odotusten mukaisesti haastavana. Taantuma vaikutti edelleen rakentamisen kokonaisvolyymiin, ja poikkeukselliset talviolosuhteet siirsivät rakentamisen aloituksia kaikilla markkinoilla. EBITA-liikevoitto oli 1,5 (1,5) miljoonaa euroa eli 1,5 (1,4) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 22,6 (23,3) milj. euroa eli 22,3 (21,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto oli positiivinen Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa EBITA-liikevoitto oli hieman negatiivinen. Tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa kannattavuus oli edelleen epätyydyttävä, mutta Venäjän markkinoilla nähtiin alkuvuonna rakentamisen piristymistä. Tanskassa ja Baltian maissa toimintaa sopeutettiin edelleen. Konsernin uudelleenorganisointikulut olivat 0,7 (1,5) ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 1,7 (1,6) miljoonaa euroa. Lisäksi kalustoon tehtiin 0,6 (0,0) miljoonan euron alaskirjaus. Rahavirta investointien jälkeen oli tavoitteiden mukaisesti vahvasti positiivinen 18,8 (-4,7) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste laski 108,4 (155,6) prosenttiin ja omavaraisuusaste parani 38,7 (32,1) prosenttiin. LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT: MARKKINAT ELPYVÄT ASTEITTAIN Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan elpyvän asteittain vuonna Paikallisten markkinaennusteiden mukaan rakentaminen kääntyy kasvuun vuonna 2010 Ruotsissa ja mahdollisesti myös Venäjällä. Puolassa kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Norjassa, Tanskassa, Tsekin tasavallassa ja Baltian maissa rakentamisen arvioidaan edelleen supistuvan. Suomessa rakentamisen kokonaistuotannon ei odoteta kasvavan, mutta selviä merkkejä lisääntyvästä asuinrakentamisesta on näkyvissä. Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuussa rakentamisen vähenevän Suomessa kaksi prosenttia vuonna Ruotsissa Byggnads Industrier nosti helmikuussa vuoden 2010 rakentamisen kasvuennusteensa kolmesta viiteen prosenttiin. Poikkeukselliset talviolosuhteet hidastivat alkuvuonna rakentamisen aloituksia kaikilla markkinoilla, mutta rakentamisen ja vuokrauspalveluiden markkinoiden odotetaan piristyvän toisella vuosineljänneksellä. Cramo-konsernin liikevaihto kääntyy kasvuun ja tulos paranee viimeistään toisen vuosipuoliskon aikana. Myös vuosien 2008 ja 2009 säästötoimenpiteiden hyödyt parantavat kannattavuutta. Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2010 ovat arviolta miljoonaa euroa. Kalustonhallinnassa Cramo keskittyy edelleen kaluston käytön optimointiin markkina-alueiden välillä. Konserni on muuttanut ohjeistustaan. Uusi ohjeistus on: Vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen markkinatilanne oli heikko, konserni ennustaa edelleen markkinoiden asteittaista elpymistä. Epävarmuus säilyy korkealla tasolla. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna. Vanha ohjeistus oli: Konserni ennustaa asteittaista markkinoiden elpymistä. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Erittäin vaikean vuoden 2009 jälkeen uskon kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysynnän elpyvän vuonna Erityisesti asuinrakentamisen odotetaan kääntyvän kasvuun kevään kuluessa useilla markkinoilla. Esimerkiksi Suomessa kuluvan vuoden tammikuussa rakennuslupia myönnettiin kuutiomäärissä mitattuna 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä kaksinkertaistui, ja rakennusluvan saaneiden asuntojen lukumäärä oli yli kolminkertainen viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Ruotsissa rakentaminen kärsi taantumasta vähemmän, ja julkisen rakentamisen ansiosta markkinoiden ennustetaan kääntyvään kasvuun jo vuonna Venäjällä rakentaminen alkaa elpyä erityisesti asuntorakentamisen vetämänä. Alkuvuoden kylmä ja luminen talvi siirsi rakentamisen aloituksia kaikilla markkinoilla. Tämä näkyi odotetusti Cramon liikevaihdossa ja tuloksessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Hintakilpailu on jatkunut kireänä, mutta odotamme hintatason hidasta paranemista markkinoiden elpyessä. Tavoitteidemme mukaisesti ensimmäisen vuosineljänneksen rahavirta oli vahva, ja taserakenteemme parantuminen jatkui. Olemme jatkaneet koko laskukauden ajan sisäisten prosessiemme ja uusien palvelukonseptien kehittämistä. Näiden kehitysinvestointien ansiosta kilpailukykymme on hyvässä kunnossa, kun markkinat kääntyvät jälleen kasvuun, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- 3

4 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Cramo-konsernin liikevaihto pieneni tammi-maaliskuussa 5,1 prosenttia ja oli 101,4 (106,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Ruotsissa ja Norjassa mutta supistui muissa segmenteissä. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -11,8 prosenttia. Taantuman lisäksi poikkeukselliset talviolosuhteet siirsivät rakentamisen aloituksia kaikilla markkinoilla. EBITA-liikevoitto oli 1,5 (1,5) miljoonaa euroa ja 1,5 (1,4) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 22,6 (23,3) milj. euroa eli 22,3 (21,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto oli positiivinen Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa EBITA-liikevoitto oli hieman negatiivinen.tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa kannattavuus oli edelleen epätyydyttävä. Venäjän markkinoilla nähtiin alkuvuonna kuitenkin rakentamisen piristymistä. Tanskassa ja Baltian maissa toimintaa sopeutettiin edelleen. Konsernin uudelleenorganisointikulut olivat 0,7 (1,5) ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 1,7 (1,6) miljoonaa euroa. Strategiansa mukaisesti konserni sopeutti edelleen myös kalustoaan markkinatilanteeseen. Ensimmäiselle vuosineljännekselle ajoittui tavanomaista enemmän kalusto- ja tilamyyntejä. Käytetyn vuokrauskaluston ja siirtokelpoisten tilojen nettomyyntivoitto oli 6,7 (0,8) miljoonaa euroa. Kertaluonteisuutensa vuoksi, tiettyjen siirtokelpoisten tilojen myynti (5,7 miljoonaa euroa) on esitetty konsernin kohdistamattomissa myyntivoitoissa. Optioihin liittyvät kulukirjaukset olivat jaksolla 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) oli -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa eli -0,1 (-0,2) prosenttia liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli -6,6 (-6,2) miljoonaa euroa ja katsauskauden voitto -7,4 (-6,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,24 (-0,22) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,24 (-0,22) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli -1,2 (9,5) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) - 12,4 (10,4) prosenttia. INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMI- SET Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat katsauskaudella 3,5 (12,1) miljoonaa euroa. Investointitaso oli suunnitelmien mukaisesti alhainen. Konserni keskittyy edelleen uusien kalustoinvestointien sijaan kaluston käytön optimointiin konserninlaajuisesti. Konsernin kalustoon ja aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuneet poistot ja arvonalentumiset olivat 21,1 (21,8) miljoonaa euroa. Tähän sisältyy 0,6 (0,0) miljoonaa euroa arvonalentumiskirjauksia konsernin aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja myytäväksi luokitellusta kalustosta. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 1,6 (1,7) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 142,0 (148,2) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 0,5 (7,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa pienensi katsausjaksolle tyypillinen negatiivinen nettokäyttöpääoman muutos sekä verojen maksut. Investointien rahavirta oli 18,3 (-11,9) miljoonaa euroa. Katsauskaudelle ajoittui tavanomaista enemmän käytetyn kaluston ja siirtokelpoisten tilojen myyntejä. Rahoituksen rahavirta oli 24,3 (8,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 13,4 (11,5) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli -5,5 (3,3) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli 18,8 (-4,7) miljoonaa euroa. Käytetyn kaluston ja siirtokelpoisten tilojen nettomyyntivoitto oli 6,7 (0,8) miljoonaa euroa. Myytäviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 5,9 (3,6) miljoonaa euroa. Kalustomyynnit ovat Cramolle konsernin sisäisten siirtojen lisäksi merkittävä keino sopeuttaa kaluston määrä markkinatilanteeseen. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 388,6 (493,2) miljoonaa euroa. Vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 147,0 miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista 100,8 miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 128,5 miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 95,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 33,5 miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 375,2 (481,8) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste jatkoi suunnitellusti laskuaan ja oli katsauskauden lopussa 108,4 (155,6) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli 510,3 (568,1) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 902,8 (973,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 38,7 (32,1) prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 38,2 (65,4) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuolinen hybridilainaan liittyvä korkovastuu oli katsauskauden lopussa 5,5 miljoonaa euroa. KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, 4

5 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Lisäksi Cramo Oyj omistaa rahoitusyhtiön Belgiassa sekä konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Ylimmän johtoryhmän jäsenten omistama Cramo Management Oy on yhdistelty konserniin SIC-12 mukaisena erityistä tarkoitusta varten perustettuna yhtiönä (Special Purpose Entity). Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 281 (292) vuokrauspalvelupisteen verkoston kautta. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Cramon päätavoitteet vuodelle 2010 ovat positiivinen rahavirta, kannattavuuden parantaminen sekä nettovelkaantumisasteen pienentäminen. Tavoitteena on myös edelleen vahvistaa konsernin kilpailukykyä sekä valmistautua markkinoiden uuteen kasvuvaiheeseen. Investointeja tietojärjestelmien, liiketoimintaprosessien ja palvelukonseptien kehittämiseen jatketaan vuonna Cramon tavoitteena on olla asiakkaille ensisijainen vuokrausratkaisujen tarjoaja. Tavoitteena on olla kullakin markkina-alueella alan kahden suurimman toimijan joukossa sekä yksi toimialan kannattavimmista yrityksistä. HENKILÖSTÖ JA MUUTOKSET JOHDOSSA Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 2019 (2594). Lisäksi konsernissa työskenteli 61 (40) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 2014 (2471). Henkilöstön määrä on ilmoitettu henkilötyövuosina. Henkilöstö jakaantui alueittain katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 501 (669) työntekijää, Ruotsi 692 (734), Norja 181 (191), Tanska 118 (136) sekä Keski- ja Itä-Eurooppa 522 (741) työntekijää. Henkilöstön kehittämisohjelmia jatketaan, ja niissä keskitytään edelleen asiakaspalvelu- ja myyntivalmiuksen kehittämiseen sekä kalustonhallintaan. Cramo-konsernin tietohallintojohtaja Eva Harström ilmoitti tammikuussa siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. 5

6 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Suomi Suomi (1 000 ) 1-3/10 1-3/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,1 % EBITA ,0 % EBITA-% 2,9 % 4,0 % 11,6 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) kauden lopussa ,5 % 472 Toimipisteet ,5 % 57 Cramo on toinen Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden johtavista toimijoista. Lisäksi Suomessa on paljon pieniä ja erikoistuneita kilpailijoita. Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 55 (57). Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 19,1 (23,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 18,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 0,6 (0,9) miljoonaa euroa eli 2,9 (4,0) prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli odotusten mukaisesti alhainen. Rakentamisen kokonaisvolyymi oli edelleen matalalla tasolla, johon vaikutti myös rakentamisen aloitusten siirtäminen. Siirtokelpoisten tilojen kannattavuus säilyi hyvänä. Asuinrakentaminen on Suomessa elpymässä: tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin uusille asunnoille tammikuussa kolminkertainen määrä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös liike- ja toimistorakentamisen sekä korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän viimeistään vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuussa rakentamisen vähenevän Suomessa kaksi prosenttia vuonna Euroconstructin marraskuussa 2009 julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen supistuu Suomessa vuonna 2010 noin viisi prosenttia. Asuinrakentamisen uskotaan piristyvän edellisvuodesta, mutta liike- ja toimitilarakentaminen vähenee edelleen selkeästi. Myös maa- ja vesirakentamisen arvioidaan hieman supistuvan. Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 1-3/10 1-3/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,7 % EBITA ,8 % EBITA-% 10,4 % 14,6 % 16,7 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) kauden lopussa ,9 % 657 Toimipisteet ,5 % 116 Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen selkeä markkinajohtaja. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 116 (111) toimipistettä. Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 51,9 (50,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli -6,3 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 5,4 (7,3) miljoonaa euroa eli 10,4 (14,6) prosenttia liikevaihdosta. Rakentaminen ja konevuokrauspalveluiden kysyntä oli alkuvuonna edelleen heikkoa, mutta markkinoiden odotetaan piristyvän viimeistään toisella vuosipuoliskolla. Tukholman alueella on käynnissä useita suuria rakennushankkeita ja myös Pohjois- Ruotsissa rakentaminen on elpymässä. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli Ruotsissa odotusten mukainen. Ruotsin Rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) nosti helmikuussa arviotaan vuoden 2010 rakentamisen kasvusta kolmesta viiteen prosenttiin. Merkittävä osa kasvusta tulee maa- ja vesirakentamisesta. Asuinrakentamisen ja liike- ja toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan hieman. Euroconstruct arvioi marraskuussa 2009 rakentamisen kääntyvän Ruotsissa neljän prosentin kasvuun vuonna

7 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Norja Norja (1 000 ) 1-3/10 1-3/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,5 % EBITA *) EBITA-% -0,6 % 7,6 % 6,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) kauden lopussa ,2 % 178 Toimipisteet ,0 % 27 *) muutos yli 100 prosenttia Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan toiseksi suurin palveluntarjoaja Norjassa. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 27 (27) toimipistettä. Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 17,1 (15,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli -1,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli -0,1 (1,2) miljoonaa euroa eli -0,6 (7,6) prosenttia liikevaihdosta. Norjan ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli odotusten mukaisesti alhainen, mikä johtui erityisesti rakentamisen aloitusten siirtymisestä ja valtion tukeman maa- ja vesirakentamisen supistumisesta. Heikko markkinatilanne on myös kiristynyt hintakilpailua. Markkinatilanteen arvioidaan olleen heikoimmillaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja parantuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Cramo jatkaa vuonna 2010 toimenpiteitä Norjan toimintojen kannattavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet sisältävät muun muassa logistiikan, kuljetusten sekä huolto- ja kunnossapitoverkoston uudelleenorganisointia. Euroconstruct arvioi marraskuussa 2009 rakentamisen supistuvan Norjassa vuonna 2010 noin viisi prosenttia. Asuinrakentamisen uskotaan kääntyvän maltilliseen kasvuun lähinnä korjausrakentamisen ansiosta, mutta liike- ja toimitilarakentamisen arvioidaan vähenevän selvästi. Maa- ja vesirakentaminen vähenee valtion elvytystoimien pienentyessä. Norjan Prognossesenteret arvioi rakentamisen supistuvan kuluvana vuonna noin prosentin. Tanska Tanska (1 000 ) 1-3/10 1-3/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,7 % EBITA ,6 % EBITA-% -56,2 % -20,5 % -24,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) kauden lopussa ,2 % 115 Toimipisteet ,0 % 17 Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan kolmanneksi suurin palveluntarjoaja. Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 17 (17) toimipistettä. Rakentaminen oli Tanskassa alkuvuonna edelleen vaimeaa ja hintakilpailu jatkui voimakkaana. Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 5,7 (8,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 32,7 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli -32,8 prosenttia. EBITAliiketulos oli -3,2 (-1,7) miljoonaa euroa eli -56,2 (-20,5) prosenttia liikevaihdosta. Tulos jäi odotuksista. Cramon keskeisin tavoite Tanskassa vuonna 2010 on kannattavuuden parantaminen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Tanskaan nimitettiin uusi johtoryhmä ja organisaatiorakenne uudistettiin. Samassa yhteydessä henkilöstön ja palveluiden sopeutustoimia jatkettiin. Ensimmäisen neljänneksen uudelleenorganisointikulut olivat 0,2 miljoonaa euroa ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 0,7 (0,2) miljoonaa euroa. Lisäksi kalustoon tehtiin 0,4 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Yhteistyötä Etelä-Ruotsin kanssa jatkettiin avaamalla yhteinen asiakaspalvelupiste Malmööseen. Markkinatilanteen odotetaan parantuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Euroconstructin marraskuussa 2009 julkistaman arvion mukaan rakentaminen kääntyy Tanskassa kahden prosentin kasvuun vuonna Tanskan rakennusteollisuuden (Dansk Byggeri) helmikuussa 2010 julkaisema arvio on kuitenkin huomattavasti alhaisempi. Sen mukaan rakentaminen supistuu kuluvana vuonna seitsemän prosenttia. 7

8 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Keski- ja Itä-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa (1 000 ) 1-3/10 1-3/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,0 % EBITA ,5 % EBITA-% -53,7 % -47,4 % -40,0 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) kauden lopussa ,6 % 533 Toimipisteet ,5 % 67 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Keski- ja Itä- Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän markkinoilta. Vuokrauspisteiden määrä katsauskauden lopussa oli 66 (80). Keski- ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 9,0 (10,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 13,0 prosenttia. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -19,2 prosenttia. EBITA-liiketulos oli -4,8 (-4,9) miljoonaa euroa eli -53,7 (-47,4) prosenttia liikevaihdosta. Tappiollinen EBITA-liiketulos johtui heikkona jatkuneesta kysynnästä, rakentamisen aloitusten siirtymisestä, luottotappioista ja luottotappiovarauksista sekä uudelleenjärjestelyjen aiheuttamista kuluista. Tulos sisältää uudelleenorganisointikuluja 0,3 miljoonaa euroa sekä luottotappioita ja luottotappiovarauksia 0,5 (0,7) miljoonaa euroa. Keski- ja Itä-Euroopan maista liiketoiminta kehittyi myönteisimmin Venäjällä, missä Cramo onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan. Asuntojen myynti on kääntynyt Pietarissa ja Moskovassa kasvuun, minkä odotetaan lisäävän asuinrakentamista vuoden 2010 aikana. Pietarissa ja Moskovassa on myös meneillään isoja julkisivu- ja muita korjausrakentamishankkeita, mutta muu rakentaminen ei ole vielä kääntynyt kasvuun. Puolassa rakentaminen kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä odotuksia hitaammin. Puolassa vuokrauspalveluiden kysyntää ovat ylläpitäneet merkittävät maa- ja vesirakentamisen hankkeet, mutta asuinrakentaminen ja liike- ja toimitilarakentaminen oli edelleen vähäistä. Tsekissä ja Slovakiassa markkinatilanne säilyi haastavana. Asuinrakentamisen arvioidaan kääntyvän kasvuun Keski-Euroopassa vuoden 2010 aikana. Kysynnän supistuminen jatkui alkuvuonna Baltian maissa, ja Cramo jatkoi toimintansa sopeuttamista. Latvian ja Liettuan yhteisestä toimipisteverkostosta yli puolet on muutettu toimimaan yrittäjävetoisesti. Vuoden 2010 keskeisiä tavoitteita ovat kannattavuuden parantaminen sekä kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen erityisesti Puolassa ja Venäjällä. Pitkän aikavälin näkymät vuokraustoiminnalle koko Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla ovat edelleen myönteiset. Euroconstructin marraskuussa 2009 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen ennustetaan vähenevän vuonna 2010 Virossa neljätoista prosenttia, Latviassa 31 ja Liettuassa 18 prosenttia. Venäjällä rakentamisen arvioidaan kääntyvän mahdollisesti kasvuun jo vuonna Asuinrakentaminen muodostaa Venäjän rakennusmarkkinoista merkittävän osan, ja siihen vaikuttavat olennaisesti valtion toimenpiteet sosiaalisessa asuinrakentamisessa. Puolassa rakentamiselle odotetaan noin 10 prosentin kasvua. Tsekin tasavallassa rakentaminen jatkunee vuoden 2009 tasolla ja Slovakiassa sen arvioidaan kääntyvän kasvuun vuonna OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta sisältäen Cramo Management Oy:n omistamaa osaketta. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut tilikaudella muutoksia. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KAN- NUSTINJÄRJESTELMÄT Optio-ohjelman 2006 perusteella Cramo voi jakaa optiooikeuksia yhteensä enintään kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta. Optio-ohjelman 2009 optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Cramo-konsernin avainhenkilöillä oli yhteensä A-optio-oikeutta, B-optio-oikeutta, C-optio-oikeutta ja optio-oikeutta. Cramon ylimmän johtoryhmän jäsenten omistama Cramo Management Oy omistaa yhtiön osaketta. Niiden luovuttamista on rajoitettu järjestelyn voimassaoloaikana, joka päättyy syksyllä MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Cramo Oyj ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jossa ilmoitetaan Hartwall Capital Oy Ab:n saamasta oikeudesta käyttää seuraavien osapuolten osakkeiden äänivaltaa: K. Hartwall Invest Oy, Kusinkapital Ab, Pinewood Invest OÜ, Pallas Capital Oy, Fyrklöver-Invest Oy Ab, Gustav Tallqvist, Christel Hartwall ja Gulle Therman. 8

9 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Hartwall Capital Oy Ab:n suorassa omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä on vastaten 15,6 prosenttia Cramo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Muiden ilmoittajien omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä on vastaten 9,7 prosenttia Cramo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Näiden tahojen yhteenlaskettu omistusosuus Cramo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on osaketta ja 25,3 prosenttia. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin erilaisiin liiketoiminnan riskeihin. Liiketoiminnan riskitekijät ovat kasvaneet taloudellisen taantuman seurauksena. Taloudellisen taantuman aikana riskitekijöistä ovat voimistuneet erityisesti konsernin uudelleenorganisointiin liittyvät riskit, kalustonhallintaan liittyvät riskit, rahoituksen saatavuus ja hinta, lainaehtojen kovenanttiriskit, valuuttakurssiriskit, konsernin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät riskit, franchising-järjestelyihin liittyvät riskit, vuokrauksen hintatasoon eri markkinoilla liittyvät riskit sekä luottotappioriskit. Tämän lisäksi taloudellinen taantuma on lisännyt konsernin yrityskaupoista aiheutuneisiin tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. Konsernin riskienhallintaan on kiinnitetty muuttuneessa toimintaympäristössä entistä suurempaa huomiota. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta. Hallitus voi tarvittaessa kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään mahdollisesta osingonmaksusta vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on , varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta 40 prosentilla hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkio maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa, maksetaan koko palkkio käteisenä. Lisäksi hallituksen jäsenillle maksetaan euroa kokouspalkkiota valiokunnan kokouksesta. Hallituksen valittiin edelleen Stig Gustavson, Eino Halonen, Jari Lainio, Esko Mäkelä ja Fredrik Cappelen sekä uusina jäseninä Victor Hartwall ja Thomas von Hertzen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan tai ottamaan pantiksi enintään yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen kohteena on enintään osaketta, ja niitä voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden luovutuksen ehdoista. Luovutus voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita, joita voi olla yhteensä enintään Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen. Osakkeita voidaan luovuttaa edelleen muun muassa omien osakkeiden luovutusta koskevan valtuutuksen nojalla. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Yhtiökokous päätti antaa optio-oikeuksia Cramo-konsernin avainhenkilöille osana avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta, ja ne annetaan vastikkeetta. Optiooikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Cramo Oyj:n osakkeen markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä lokakuussa Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on Optio-oikeuksiin 2010 liittyy osakeomistusohjelma, jolla avainhenkilöt velvoitetaan hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optiooikeuksista saadusta tulosta. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä. 9

10 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8. kohdan 2. kappaleen kuulumaan seuraavasti: Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kokouskutsussa on mainittava päivä, jolloin osakkeenomistajan on viimeistään ilmoittauduttava yhtiölle saadakseen osallistua yhtiökokoukseen. Cramo Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Stig Gustavsonin ja varapuheenjohtajaksi Eino Halosen. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Eino Halonen (puheenjohtaja). Fredrik Cappelen, Thomas von Hertzen ja Esko Mäkelä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Stig Gustavson (puheenjohtaja), Jari Lainio ja Victor Hartwall. Cramo Oyj:n hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan , että Cramo Oyj maksaa koron hybridilainansa merkitsijöille ajanjaksolta Cramo solmi huhtikuussa ulkoistussopimuksen rakennuskonserni Lemminkäisen kanssa. Lemminkäinen Talo Oy Itä- Poh jois-suomi vuokraa kaikki Itä-Suomessa tarvitsemansa rakennuskoneet ja -laitteet sekä mahdolliset työmaatilat Cramolta seuraavan viiden vuoden ajan. Sopimus laajentaa Cramon ja Lemminkäisen aiempaa yhteistyösopimusta. Samassa yhteydessä Cramo osti Lemminkäisen tytäryhtiöön sulautuvan Savoconin rakennuskonekaluston. Cramo ilmoitti , että Per Lundquist (43), M.Sc. (Eng.) on nimitetty uudeksi tietohallintojohtajaksi sekä Cramokonsernin johtoryhmän jäseneksi. Per Lundquist jatkaa Eva Harströmin seuraajana, joka jättää Cramon jatkaakseen uraansa Cramo-konsernin ulkopuolella. Per Lundquist aloittaa tehtävässään Cramolla 16. elokuuta LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä Konserni soveltaa tuleviin tapahtumiin alkaen muutettua IFRS 3 - standardia ( Liiketoiminnan yhdistäminen ) ja IAS 27 -standardia ( Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös ) sekä muita näistä muutoksista seuraavia muiden standardien muutoksia. Edellä mainituilla standardimuutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä raportoituun taseeseen, tuloslaskelmaan tai liitetietoihin. 10

11 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KONSERNITASE (1 000 ) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyökkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat sijoitukset Johdannaisinstrumentit Myyntisaamiset ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaamiset Johdannaisinstrumentit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähemmistöosuus Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Varaukset 110 Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Tuloverovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

12 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä EBITA-liikevoitto % liikevaihdosta 1,5 % 1,4 % 3,9 % Yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta -0,1 % -0,2 % -2,6 % Rahoituskulut (netto) Voitto/tappio ennen veroja % liikevaihdosta -6,5 % -5,8 % -7,7 % Tuloverot Katsauskauden tulos % liikevaihdosta -7,3 % -6,3 % -8,9 % Jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille Vähemmistölle Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, -0,24-0,22-1,30 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, -0,24-0,22-1,28 LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen Muut laajan tuloksen erät yhteensä Katsauskauden laaja tulos

13 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUU- TOKSISTA (1 000 ) Muut rahastot Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Kertyneet voittovarat, muuntoerot, suojausrahasto Vähemmistöosuus Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Laaja tulos Osingonjako Osakeperusteiset maksut Laaja tulos Osingonjako Osakeperusteiset maksut Muutokset erien välillä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Korollisten saamisten muutos Rahoitusleasingvelkojen muutos Korollisten velkojen muutos Hybridi pääoma Omien osakkeiden hankinta Lähipiirin sijoitus 503 Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Muuntoero Rahavarat kauden lopussa

14 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT Omasta puolesta Yrityskiinnitykset Pantit Pantit, rahoitusleasing Hybridi pääoman korot Investointisitoumukset Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista Leasingvuokravastuut Muut vastuut JOHDANNAISSOPIMUKSET, NA MA NA MA NA MA NA = Nimellisarvo MA = Markkina-arvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 ) Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-3/10 1-3/ /09 Tulos/osake (EPS), laimentamaton,, 1) -0,24-0,22-1,30 Tulos/osake (EPS), laimennettu,, 2) -0,24-0,22-1,28 Oma pääoma/osake,, 3) 9,76 10,10 9,50 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 4) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 4) Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä keskimäärin ) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 2) Laskettu osakkeiden optio-oikeuksilla laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 3) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 4) Osakkeiden lukumäärä vähennettynä Cramo Management Oy:n hallussa olevilla osakkeilla 14

15 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Suomi Osuus liikevaihdosta % 2,9 % 4,0 % 11,6 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 10,4 % 14,6 % 16,7 % Norja Osuus liikevaihdosta % -0,6 % 7,6 % 6,3 % Tanska Osuus liikevaihdosta % -56,2 % -20,5 % -24,4 % Keski- ja Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -53,7 % -47,4 % -40,0 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 1,5 % 1,4 % 3,9 % Poistot segmenteittäin (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Poistot yhteensä Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen veroja (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Konsernin EBITA-liikevoitto Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset Rahoituserät Tulos ennen veroja

16 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Investoinnit segmenteittäin (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Investoinnit yhteensä Varat segmenteittäin (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Varat yhteensä Velat segmenteittäin (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Velat yhteensä

17 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/ /09 7-9/09 4-6/09 1-3/09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/ /09 7-9/09 4-6/09 1-3/09 Suomi Osuus liikevaihdosta % 2,9 % 16,3 % 18,0 % 8,1 % 4,0 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 10,4 % 13,6 % 20,0 % 18,5 % 14,6 % Norja Osuus liikevaihdosta % -0,6 % 5,3 % 5,5 % 6,9 % 7,6 % Tanska Osuus liikevaihdosta % -56,2 % -47,3 % -16,1 % -13,2 % -20,5 % Keski- ja Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -53,7 % -45,8 % -25,1 % -43,2 % -47,4 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 1,5 % 1,2 % 8,3 % 4,4 % 1,4 % SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA OSAKKEET % 1 Hartwall Capital Oy Ab ,29 2 K. Hartwall Invest Oy ,93 3 Rakennusmestarien Säätiö ,08 4 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,93 5 Mariatorp Oy ,91 6 Odin Finland ,15 7 Sijoitus-Wipunen Oy ,12 8 Nordea Nordenfund ,25 9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,15 10 Cramo Management Oy ,03 10 suurinta omistajaa yhteensä ,83 Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat ,54 Muut ,62 Kaikki yhteensä ,00 17

18 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa. Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Nykyisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa tämän tiedotteen lausuntoihin liittyy normaalia suurempia riskejä ja epävarmuuksia. Vantaalla 11. toukokuuta 2010 Cramo Oyj Hallitus Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. TIEDOTUSTILAISUUS Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään keskiviikkona klo ravintola Palace Gourmet'n Merikabinetissa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa iltapäivästä lähtien. TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT Vuoden 2010 aikana Cramo julkaisee vielä kaksi osavuosikatsausta. Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan torstaina Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan perjantaina LISÄTIEDOT Vesa Koivula toimitusjohtaja, puh , Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja, puh , JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet 18

19 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS OSAVUOSIKATSAUS 2010 CRAMO OYJ POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ KALLIOSOLANTIE VANTAA Y-TUNNUS

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 GLASTON OYJ ABP Osavuosikatsaus 11.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 8 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 8 Konsernin tase IFRS... 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS...10

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Julkaistu: 2014-02-20 12:00:02 CET Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätöstiedote NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Vuosi 2013 oli vaikea, sekä liikevaihto että tulos heikkenivät selvästi Nurminen

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Raaka-aineet Tammi-maaliskuu 2013

Raaka-aineet Tammi-maaliskuu 2013 1 Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 30.4.2013 klo 8.00 Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013: Menestys Venäjällä jatkuu tavoitteena kasvu heikentyneessä markkinassa Nokian Renkaat konsernin

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013: Menestys Venäjällä jatkuu tavoitteena kasvu heikentyneessä markkinassa

Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013: Menestys Venäjällä jatkuu tavoitteena kasvu heikentyneessä markkinassa 1 Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 30.4.2013 klo 8.00 Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013: Menestys Venäjällä jatkuu tavoitteena kasvu heikentyneessä markkinassa Nokian Renkaat konsernin

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot