OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ

2 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa, muutos -5,1 % EBITA-liikevoitto 1,5 (1,5) milj. euroa, muutos 1,2 %; EBITA-marginaali 1,5 (1,4) % Osakekohtainen tulos: laimentamaton -0,24 (-0,22) ja laimennettu -0,24 (-0,22) euroa Rahavirta investointien jälkeen 18,8 (-4,7) milj. euroa Nettovelkaantumisaste 108,4 (155,6) % Vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen markkinatilanne oli heikko, konserni ennustaa edelleen markkinoiden asteittaista elpymistä. Epävarmuus säilyy korkealla tasolla. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna. KESKEISET TUNNUSLUVUT (1000 ) 1-3/10 1-3/09 Muutos, % 1-12/09 Tuloslaskelma Liikevaihto ,1 % Käyttökate (EBITDA) ,1 % Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja ja alaskirjauksia (EBITA) ,2 % Liikevoitto / -tappio (EBIT) ,7 % Tulos ennen veroja (EBT) ,2 % Katsauskauden tulos ,8 % Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, -0,24-0,22 10,8 % -1,30 Tulos/osake (EPS), laimennettu, -0,24-0,22 7,7 % -1,28 Oma pääoma/osake, 9,76 10,10-3,4 % 9,50 Muut tunnusluvut Sijoitetunpääoman tuotto, % 1) -1,2 % 9,5 % -1,2 % Oman pääoman tuotto, % 1) -12,4 % 10,4 % -12,1 % Omavaraisuusaste, % 38,7 % 32,1 % 37,4 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 108,4 % 155,6 % 113,4 % Korolliset nettovelat ,1 % Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin ,2 % % liikevaihdosta 3,4 % 11,3 % 7,0 % Rahavirta investointien jälkeen *) Henkilöstö keskimäärin ,2 % Henkilöstö kauden lopussa ,5 % ) Rullaava 12 kuukautta *) Muutos yli 100 prosenttia 2

3 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUN TULOK- SESTA 2010 Cramo-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2010 oli 101,4 (106,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 5,1 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto pieneni 11,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi Ruotsissa ja Norjassa, mutta pieneni muissa segmenteissä. Alkuvuoden markkinatilanne säilyi odotusten mukaisesti haastavana. Taantuma vaikutti edelleen rakentamisen kokonaisvolyymiin, ja poikkeukselliset talviolosuhteet siirsivät rakentamisen aloituksia kaikilla markkinoilla. EBITA-liikevoitto oli 1,5 (1,5) miljoonaa euroa eli 1,5 (1,4) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 22,6 (23,3) milj. euroa eli 22,3 (21,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto oli positiivinen Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa EBITA-liikevoitto oli hieman negatiivinen. Tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa kannattavuus oli edelleen epätyydyttävä, mutta Venäjän markkinoilla nähtiin alkuvuonna rakentamisen piristymistä. Tanskassa ja Baltian maissa toimintaa sopeutettiin edelleen. Konsernin uudelleenorganisointikulut olivat 0,7 (1,5) ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 1,7 (1,6) miljoonaa euroa. Lisäksi kalustoon tehtiin 0,6 (0,0) miljoonan euron alaskirjaus. Rahavirta investointien jälkeen oli tavoitteiden mukaisesti vahvasti positiivinen 18,8 (-4,7) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste laski 108,4 (155,6) prosenttiin ja omavaraisuusaste parani 38,7 (32,1) prosenttiin. LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT: MARKKINAT ELPYVÄT ASTEITTAIN Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan elpyvän asteittain vuonna Paikallisten markkinaennusteiden mukaan rakentaminen kääntyy kasvuun vuonna 2010 Ruotsissa ja mahdollisesti myös Venäjällä. Puolassa kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Norjassa, Tanskassa, Tsekin tasavallassa ja Baltian maissa rakentamisen arvioidaan edelleen supistuvan. Suomessa rakentamisen kokonaistuotannon ei odoteta kasvavan, mutta selviä merkkejä lisääntyvästä asuinrakentamisesta on näkyvissä. Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuussa rakentamisen vähenevän Suomessa kaksi prosenttia vuonna Ruotsissa Byggnads Industrier nosti helmikuussa vuoden 2010 rakentamisen kasvuennusteensa kolmesta viiteen prosenttiin. Poikkeukselliset talviolosuhteet hidastivat alkuvuonna rakentamisen aloituksia kaikilla markkinoilla, mutta rakentamisen ja vuokrauspalveluiden markkinoiden odotetaan piristyvän toisella vuosineljänneksellä. Cramo-konsernin liikevaihto kääntyy kasvuun ja tulos paranee viimeistään toisen vuosipuoliskon aikana. Myös vuosien 2008 ja 2009 säästötoimenpiteiden hyödyt parantavat kannattavuutta. Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2010 ovat arviolta miljoonaa euroa. Kalustonhallinnassa Cramo keskittyy edelleen kaluston käytön optimointiin markkina-alueiden välillä. Konserni on muuttanut ohjeistustaan. Uusi ohjeistus on: Vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen markkinatilanne oli heikko, konserni ennustaa edelleen markkinoiden asteittaista elpymistä. Epävarmuus säilyy korkealla tasolla. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna. Vanha ohjeistus oli: Konserni ennustaa asteittaista markkinoiden elpymistä. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Erittäin vaikean vuoden 2009 jälkeen uskon kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysynnän elpyvän vuonna Erityisesti asuinrakentamisen odotetaan kääntyvän kasvuun kevään kuluessa useilla markkinoilla. Esimerkiksi Suomessa kuluvan vuoden tammikuussa rakennuslupia myönnettiin kuutiomäärissä mitattuna 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä kaksinkertaistui, ja rakennusluvan saaneiden asuntojen lukumäärä oli yli kolminkertainen viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Ruotsissa rakentaminen kärsi taantumasta vähemmän, ja julkisen rakentamisen ansiosta markkinoiden ennustetaan kääntyvään kasvuun jo vuonna Venäjällä rakentaminen alkaa elpyä erityisesti asuntorakentamisen vetämänä. Alkuvuoden kylmä ja luminen talvi siirsi rakentamisen aloituksia kaikilla markkinoilla. Tämä näkyi odotetusti Cramon liikevaihdossa ja tuloksessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Hintakilpailu on jatkunut kireänä, mutta odotamme hintatason hidasta paranemista markkinoiden elpyessä. Tavoitteidemme mukaisesti ensimmäisen vuosineljänneksen rahavirta oli vahva, ja taserakenteemme parantuminen jatkui. Olemme jatkaneet koko laskukauden ajan sisäisten prosessiemme ja uusien palvelukonseptien kehittämistä. Näiden kehitysinvestointien ansiosta kilpailukykymme on hyvässä kunnossa, kun markkinat kääntyvät jälleen kasvuun, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- 3

4 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Cramo-konsernin liikevaihto pieneni tammi-maaliskuussa 5,1 prosenttia ja oli 101,4 (106,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Ruotsissa ja Norjassa mutta supistui muissa segmenteissä. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -11,8 prosenttia. Taantuman lisäksi poikkeukselliset talviolosuhteet siirsivät rakentamisen aloituksia kaikilla markkinoilla. EBITA-liikevoitto oli 1,5 (1,5) miljoonaa euroa ja 1,5 (1,4) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 22,6 (23,3) milj. euroa eli 22,3 (21,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto oli positiivinen Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa EBITA-liikevoitto oli hieman negatiivinen.tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa kannattavuus oli edelleen epätyydyttävä. Venäjän markkinoilla nähtiin alkuvuonna kuitenkin rakentamisen piristymistä. Tanskassa ja Baltian maissa toimintaa sopeutettiin edelleen. Konsernin uudelleenorganisointikulut olivat 0,7 (1,5) ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 1,7 (1,6) miljoonaa euroa. Strategiansa mukaisesti konserni sopeutti edelleen myös kalustoaan markkinatilanteeseen. Ensimmäiselle vuosineljännekselle ajoittui tavanomaista enemmän kalusto- ja tilamyyntejä. Käytetyn vuokrauskaluston ja siirtokelpoisten tilojen nettomyyntivoitto oli 6,7 (0,8) miljoonaa euroa. Kertaluonteisuutensa vuoksi, tiettyjen siirtokelpoisten tilojen myynti (5,7 miljoonaa euroa) on esitetty konsernin kohdistamattomissa myyntivoitoissa. Optioihin liittyvät kulukirjaukset olivat jaksolla 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) oli -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa eli -0,1 (-0,2) prosenttia liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli -6,6 (-6,2) miljoonaa euroa ja katsauskauden voitto -7,4 (-6,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,24 (-0,22) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,24 (-0,22) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli -1,2 (9,5) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) - 12,4 (10,4) prosenttia. INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMI- SET Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat katsauskaudella 3,5 (12,1) miljoonaa euroa. Investointitaso oli suunnitelmien mukaisesti alhainen. Konserni keskittyy edelleen uusien kalustoinvestointien sijaan kaluston käytön optimointiin konserninlaajuisesti. Konsernin kalustoon ja aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuneet poistot ja arvonalentumiset olivat 21,1 (21,8) miljoonaa euroa. Tähän sisältyy 0,6 (0,0) miljoonaa euroa arvonalentumiskirjauksia konsernin aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja myytäväksi luokitellusta kalustosta. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 1,6 (1,7) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 142,0 (148,2) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 0,5 (7,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa pienensi katsausjaksolle tyypillinen negatiivinen nettokäyttöpääoman muutos sekä verojen maksut. Investointien rahavirta oli 18,3 (-11,9) miljoonaa euroa. Katsauskaudelle ajoittui tavanomaista enemmän käytetyn kaluston ja siirtokelpoisten tilojen myyntejä. Rahoituksen rahavirta oli 24,3 (8,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 13,4 (11,5) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli -5,5 (3,3) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli 18,8 (-4,7) miljoonaa euroa. Käytetyn kaluston ja siirtokelpoisten tilojen nettomyyntivoitto oli 6,7 (0,8) miljoonaa euroa. Myytäviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 5,9 (3,6) miljoonaa euroa. Kalustomyynnit ovat Cramolle konsernin sisäisten siirtojen lisäksi merkittävä keino sopeuttaa kaluston määrä markkinatilanteeseen. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 388,6 (493,2) miljoonaa euroa. Vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 147,0 miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista 100,8 miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 128,5 miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 95,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 33,5 miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 375,2 (481,8) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste jatkoi suunnitellusti laskuaan ja oli katsauskauden lopussa 108,4 (155,6) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli 510,3 (568,1) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 902,8 (973,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 38,7 (32,1) prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 38,2 (65,4) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuolinen hybridilainaan liittyvä korkovastuu oli katsauskauden lopussa 5,5 miljoonaa euroa. KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, 4

5 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Lisäksi Cramo Oyj omistaa rahoitusyhtiön Belgiassa sekä konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Ylimmän johtoryhmän jäsenten omistama Cramo Management Oy on yhdistelty konserniin SIC-12 mukaisena erityistä tarkoitusta varten perustettuna yhtiönä (Special Purpose Entity). Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 281 (292) vuokrauspalvelupisteen verkoston kautta. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Cramon päätavoitteet vuodelle 2010 ovat positiivinen rahavirta, kannattavuuden parantaminen sekä nettovelkaantumisasteen pienentäminen. Tavoitteena on myös edelleen vahvistaa konsernin kilpailukykyä sekä valmistautua markkinoiden uuteen kasvuvaiheeseen. Investointeja tietojärjestelmien, liiketoimintaprosessien ja palvelukonseptien kehittämiseen jatketaan vuonna Cramon tavoitteena on olla asiakkaille ensisijainen vuokrausratkaisujen tarjoaja. Tavoitteena on olla kullakin markkina-alueella alan kahden suurimman toimijan joukossa sekä yksi toimialan kannattavimmista yrityksistä. HENKILÖSTÖ JA MUUTOKSET JOHDOSSA Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 2019 (2594). Lisäksi konsernissa työskenteli 61 (40) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 2014 (2471). Henkilöstön määrä on ilmoitettu henkilötyövuosina. Henkilöstö jakaantui alueittain katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 501 (669) työntekijää, Ruotsi 692 (734), Norja 181 (191), Tanska 118 (136) sekä Keski- ja Itä-Eurooppa 522 (741) työntekijää. Henkilöstön kehittämisohjelmia jatketaan, ja niissä keskitytään edelleen asiakaspalvelu- ja myyntivalmiuksen kehittämiseen sekä kalustonhallintaan. Cramo-konsernin tietohallintojohtaja Eva Harström ilmoitti tammikuussa siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. 5

6 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Suomi Suomi (1 000 ) 1-3/10 1-3/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,1 % EBITA ,0 % EBITA-% 2,9 % 4,0 % 11,6 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) kauden lopussa ,5 % 472 Toimipisteet ,5 % 57 Cramo on toinen Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden johtavista toimijoista. Lisäksi Suomessa on paljon pieniä ja erikoistuneita kilpailijoita. Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 55 (57). Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 19,1 (23,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 18,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 0,6 (0,9) miljoonaa euroa eli 2,9 (4,0) prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli odotusten mukaisesti alhainen. Rakentamisen kokonaisvolyymi oli edelleen matalalla tasolla, johon vaikutti myös rakentamisen aloitusten siirtäminen. Siirtokelpoisten tilojen kannattavuus säilyi hyvänä. Asuinrakentaminen on Suomessa elpymässä: tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin uusille asunnoille tammikuussa kolminkertainen määrä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös liike- ja toimistorakentamisen sekä korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän viimeistään vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuussa rakentamisen vähenevän Suomessa kaksi prosenttia vuonna Euroconstructin marraskuussa 2009 julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen supistuu Suomessa vuonna 2010 noin viisi prosenttia. Asuinrakentamisen uskotaan piristyvän edellisvuodesta, mutta liike- ja toimitilarakentaminen vähenee edelleen selkeästi. Myös maa- ja vesirakentamisen arvioidaan hieman supistuvan. Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 1-3/10 1-3/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,7 % EBITA ,8 % EBITA-% 10,4 % 14,6 % 16,7 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) kauden lopussa ,9 % 657 Toimipisteet ,5 % 116 Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen selkeä markkinajohtaja. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 116 (111) toimipistettä. Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 51,9 (50,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli -6,3 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 5,4 (7,3) miljoonaa euroa eli 10,4 (14,6) prosenttia liikevaihdosta. Rakentaminen ja konevuokrauspalveluiden kysyntä oli alkuvuonna edelleen heikkoa, mutta markkinoiden odotetaan piristyvän viimeistään toisella vuosipuoliskolla. Tukholman alueella on käynnissä useita suuria rakennushankkeita ja myös Pohjois- Ruotsissa rakentaminen on elpymässä. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli Ruotsissa odotusten mukainen. Ruotsin Rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) nosti helmikuussa arviotaan vuoden 2010 rakentamisen kasvusta kolmesta viiteen prosenttiin. Merkittävä osa kasvusta tulee maa- ja vesirakentamisesta. Asuinrakentamisen ja liike- ja toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan hieman. Euroconstruct arvioi marraskuussa 2009 rakentamisen kääntyvän Ruotsissa neljän prosentin kasvuun vuonna

7 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Norja Norja (1 000 ) 1-3/10 1-3/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,5 % EBITA *) EBITA-% -0,6 % 7,6 % 6,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) kauden lopussa ,2 % 178 Toimipisteet ,0 % 27 *) muutos yli 100 prosenttia Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan toiseksi suurin palveluntarjoaja Norjassa. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 27 (27) toimipistettä. Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 17,1 (15,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli -1,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli -0,1 (1,2) miljoonaa euroa eli -0,6 (7,6) prosenttia liikevaihdosta. Norjan ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli odotusten mukaisesti alhainen, mikä johtui erityisesti rakentamisen aloitusten siirtymisestä ja valtion tukeman maa- ja vesirakentamisen supistumisesta. Heikko markkinatilanne on myös kiristynyt hintakilpailua. Markkinatilanteen arvioidaan olleen heikoimmillaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja parantuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Cramo jatkaa vuonna 2010 toimenpiteitä Norjan toimintojen kannattavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet sisältävät muun muassa logistiikan, kuljetusten sekä huolto- ja kunnossapitoverkoston uudelleenorganisointia. Euroconstruct arvioi marraskuussa 2009 rakentamisen supistuvan Norjassa vuonna 2010 noin viisi prosenttia. Asuinrakentamisen uskotaan kääntyvän maltilliseen kasvuun lähinnä korjausrakentamisen ansiosta, mutta liike- ja toimitilarakentamisen arvioidaan vähenevän selvästi. Maa- ja vesirakentaminen vähenee valtion elvytystoimien pienentyessä. Norjan Prognossesenteret arvioi rakentamisen supistuvan kuluvana vuonna noin prosentin. Tanska Tanska (1 000 ) 1-3/10 1-3/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,7 % EBITA ,6 % EBITA-% -56,2 % -20,5 % -24,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) kauden lopussa ,2 % 115 Toimipisteet ,0 % 17 Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan kolmanneksi suurin palveluntarjoaja. Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 17 (17) toimipistettä. Rakentaminen oli Tanskassa alkuvuonna edelleen vaimeaa ja hintakilpailu jatkui voimakkaana. Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 5,7 (8,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 32,7 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli -32,8 prosenttia. EBITAliiketulos oli -3,2 (-1,7) miljoonaa euroa eli -56,2 (-20,5) prosenttia liikevaihdosta. Tulos jäi odotuksista. Cramon keskeisin tavoite Tanskassa vuonna 2010 on kannattavuuden parantaminen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Tanskaan nimitettiin uusi johtoryhmä ja organisaatiorakenne uudistettiin. Samassa yhteydessä henkilöstön ja palveluiden sopeutustoimia jatkettiin. Ensimmäisen neljänneksen uudelleenorganisointikulut olivat 0,2 miljoonaa euroa ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 0,7 (0,2) miljoonaa euroa. Lisäksi kalustoon tehtiin 0,4 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Yhteistyötä Etelä-Ruotsin kanssa jatkettiin avaamalla yhteinen asiakaspalvelupiste Malmööseen. Markkinatilanteen odotetaan parantuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Euroconstructin marraskuussa 2009 julkistaman arvion mukaan rakentaminen kääntyy Tanskassa kahden prosentin kasvuun vuonna Tanskan rakennusteollisuuden (Dansk Byggeri) helmikuussa 2010 julkaisema arvio on kuitenkin huomattavasti alhaisempi. Sen mukaan rakentaminen supistuu kuluvana vuonna seitsemän prosenttia. 7

8 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Keski- ja Itä-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa (1 000 ) 1-3/10 1-3/09 Muutos-% 1-12/09 Liikevaihto ,0 % EBITA ,5 % EBITA-% -53,7 % -47,4 % -40,0 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) kauden lopussa ,6 % 533 Toimipisteet ,5 % 67 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Keski- ja Itä- Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän markkinoilta. Vuokrauspisteiden määrä katsauskauden lopussa oli 66 (80). Keski- ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 9,0 (10,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 13,0 prosenttia. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -19,2 prosenttia. EBITA-liiketulos oli -4,8 (-4,9) miljoonaa euroa eli -53,7 (-47,4) prosenttia liikevaihdosta. Tappiollinen EBITA-liiketulos johtui heikkona jatkuneesta kysynnästä, rakentamisen aloitusten siirtymisestä, luottotappioista ja luottotappiovarauksista sekä uudelleenjärjestelyjen aiheuttamista kuluista. Tulos sisältää uudelleenorganisointikuluja 0,3 miljoonaa euroa sekä luottotappioita ja luottotappiovarauksia 0,5 (0,7) miljoonaa euroa. Keski- ja Itä-Euroopan maista liiketoiminta kehittyi myönteisimmin Venäjällä, missä Cramo onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan. Asuntojen myynti on kääntynyt Pietarissa ja Moskovassa kasvuun, minkä odotetaan lisäävän asuinrakentamista vuoden 2010 aikana. Pietarissa ja Moskovassa on myös meneillään isoja julkisivu- ja muita korjausrakentamishankkeita, mutta muu rakentaminen ei ole vielä kääntynyt kasvuun. Puolassa rakentaminen kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä odotuksia hitaammin. Puolassa vuokrauspalveluiden kysyntää ovat ylläpitäneet merkittävät maa- ja vesirakentamisen hankkeet, mutta asuinrakentaminen ja liike- ja toimitilarakentaminen oli edelleen vähäistä. Tsekissä ja Slovakiassa markkinatilanne säilyi haastavana. Asuinrakentamisen arvioidaan kääntyvän kasvuun Keski-Euroopassa vuoden 2010 aikana. Kysynnän supistuminen jatkui alkuvuonna Baltian maissa, ja Cramo jatkoi toimintansa sopeuttamista. Latvian ja Liettuan yhteisestä toimipisteverkostosta yli puolet on muutettu toimimaan yrittäjävetoisesti. Vuoden 2010 keskeisiä tavoitteita ovat kannattavuuden parantaminen sekä kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen erityisesti Puolassa ja Venäjällä. Pitkän aikavälin näkymät vuokraustoiminnalle koko Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla ovat edelleen myönteiset. Euroconstructin marraskuussa 2009 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen ennustetaan vähenevän vuonna 2010 Virossa neljätoista prosenttia, Latviassa 31 ja Liettuassa 18 prosenttia. Venäjällä rakentamisen arvioidaan kääntyvän mahdollisesti kasvuun jo vuonna Asuinrakentaminen muodostaa Venäjän rakennusmarkkinoista merkittävän osan, ja siihen vaikuttavat olennaisesti valtion toimenpiteet sosiaalisessa asuinrakentamisessa. Puolassa rakentamiselle odotetaan noin 10 prosentin kasvua. Tsekin tasavallassa rakentaminen jatkunee vuoden 2009 tasolla ja Slovakiassa sen arvioidaan kääntyvän kasvuun vuonna OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta sisältäen Cramo Management Oy:n omistamaa osaketta. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut tilikaudella muutoksia. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KAN- NUSTINJÄRJESTELMÄT Optio-ohjelman 2006 perusteella Cramo voi jakaa optiooikeuksia yhteensä enintään kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta. Optio-ohjelman 2009 optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Cramo-konsernin avainhenkilöillä oli yhteensä A-optio-oikeutta, B-optio-oikeutta, C-optio-oikeutta ja optio-oikeutta. Cramon ylimmän johtoryhmän jäsenten omistama Cramo Management Oy omistaa yhtiön osaketta. Niiden luovuttamista on rajoitettu järjestelyn voimassaoloaikana, joka päättyy syksyllä MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Cramo Oyj ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jossa ilmoitetaan Hartwall Capital Oy Ab:n saamasta oikeudesta käyttää seuraavien osapuolten osakkeiden äänivaltaa: K. Hartwall Invest Oy, Kusinkapital Ab, Pinewood Invest OÜ, Pallas Capital Oy, Fyrklöver-Invest Oy Ab, Gustav Tallqvist, Christel Hartwall ja Gulle Therman. 8

9 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Hartwall Capital Oy Ab:n suorassa omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä on vastaten 15,6 prosenttia Cramo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Muiden ilmoittajien omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä on vastaten 9,7 prosenttia Cramo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Näiden tahojen yhteenlaskettu omistusosuus Cramo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on osaketta ja 25,3 prosenttia. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin erilaisiin liiketoiminnan riskeihin. Liiketoiminnan riskitekijät ovat kasvaneet taloudellisen taantuman seurauksena. Taloudellisen taantuman aikana riskitekijöistä ovat voimistuneet erityisesti konsernin uudelleenorganisointiin liittyvät riskit, kalustonhallintaan liittyvät riskit, rahoituksen saatavuus ja hinta, lainaehtojen kovenanttiriskit, valuuttakurssiriskit, konsernin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät riskit, franchising-järjestelyihin liittyvät riskit, vuokrauksen hintatasoon eri markkinoilla liittyvät riskit sekä luottotappioriskit. Tämän lisäksi taloudellinen taantuma on lisännyt konsernin yrityskaupoista aiheutuneisiin tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. Konsernin riskienhallintaan on kiinnitetty muuttuneessa toimintaympäristössä entistä suurempaa huomiota. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta. Hallitus voi tarvittaessa kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään mahdollisesta osingonmaksusta vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on , varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta 40 prosentilla hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkio maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa, maksetaan koko palkkio käteisenä. Lisäksi hallituksen jäsenillle maksetaan euroa kokouspalkkiota valiokunnan kokouksesta. Hallituksen valittiin edelleen Stig Gustavson, Eino Halonen, Jari Lainio, Esko Mäkelä ja Fredrik Cappelen sekä uusina jäseninä Victor Hartwall ja Thomas von Hertzen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan tai ottamaan pantiksi enintään yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen kohteena on enintään osaketta, ja niitä voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden luovutuksen ehdoista. Luovutus voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita, joita voi olla yhteensä enintään Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen. Osakkeita voidaan luovuttaa edelleen muun muassa omien osakkeiden luovutusta koskevan valtuutuksen nojalla. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Yhtiökokous päätti antaa optio-oikeuksia Cramo-konsernin avainhenkilöille osana avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta, ja ne annetaan vastikkeetta. Optiooikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Cramo Oyj:n osakkeen markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä lokakuussa Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on Optio-oikeuksiin 2010 liittyy osakeomistusohjelma, jolla avainhenkilöt velvoitetaan hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optiooikeuksista saadusta tulosta. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä. 9

10 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8. kohdan 2. kappaleen kuulumaan seuraavasti: Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kokouskutsussa on mainittava päivä, jolloin osakkeenomistajan on viimeistään ilmoittauduttava yhtiölle saadakseen osallistua yhtiökokoukseen. Cramo Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Stig Gustavsonin ja varapuheenjohtajaksi Eino Halosen. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Eino Halonen (puheenjohtaja). Fredrik Cappelen, Thomas von Hertzen ja Esko Mäkelä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Stig Gustavson (puheenjohtaja), Jari Lainio ja Victor Hartwall. Cramo Oyj:n hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan , että Cramo Oyj maksaa koron hybridilainansa merkitsijöille ajanjaksolta Cramo solmi huhtikuussa ulkoistussopimuksen rakennuskonserni Lemminkäisen kanssa. Lemminkäinen Talo Oy Itä- Poh jois-suomi vuokraa kaikki Itä-Suomessa tarvitsemansa rakennuskoneet ja -laitteet sekä mahdolliset työmaatilat Cramolta seuraavan viiden vuoden ajan. Sopimus laajentaa Cramon ja Lemminkäisen aiempaa yhteistyösopimusta. Samassa yhteydessä Cramo osti Lemminkäisen tytäryhtiöön sulautuvan Savoconin rakennuskonekaluston. Cramo ilmoitti , että Per Lundquist (43), M.Sc. (Eng.) on nimitetty uudeksi tietohallintojohtajaksi sekä Cramokonsernin johtoryhmän jäseneksi. Per Lundquist jatkaa Eva Harströmin seuraajana, joka jättää Cramon jatkaakseen uraansa Cramo-konsernin ulkopuolella. Per Lundquist aloittaa tehtävässään Cramolla 16. elokuuta LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä Konserni soveltaa tuleviin tapahtumiin alkaen muutettua IFRS 3 - standardia ( Liiketoiminnan yhdistäminen ) ja IAS 27 -standardia ( Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös ) sekä muita näistä muutoksista seuraavia muiden standardien muutoksia. Edellä mainituilla standardimuutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä raportoituun taseeseen, tuloslaskelmaan tai liitetietoihin. 10

11 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KONSERNITASE (1 000 ) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyökkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat sijoitukset Johdannaisinstrumentit Myyntisaamiset ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaamiset Johdannaisinstrumentit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähemmistöosuus Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Varaukset 110 Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Tuloverovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

12 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä EBITA-liikevoitto % liikevaihdosta 1,5 % 1,4 % 3,9 % Yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta -0,1 % -0,2 % -2,6 % Rahoituskulut (netto) Voitto/tappio ennen veroja % liikevaihdosta -6,5 % -5,8 % -7,7 % Tuloverot Katsauskauden tulos % liikevaihdosta -7,3 % -6,3 % -8,9 % Jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille Vähemmistölle Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, -0,24-0,22-1,30 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, -0,24-0,22-1,28 LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen Muut laajan tuloksen erät yhteensä Katsauskauden laaja tulos

13 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUU- TOKSISTA (1 000 ) Muut rahastot Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Kertyneet voittovarat, muuntoerot, suojausrahasto Vähemmistöosuus Hybridi pääoma Oma pääoma yhteensä Laaja tulos Osingonjako Osakeperusteiset maksut Laaja tulos Osingonjako Osakeperusteiset maksut Muutokset erien välillä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Korollisten saamisten muutos Rahoitusleasingvelkojen muutos Korollisten velkojen muutos Hybridi pääoma Omien osakkeiden hankinta Lähipiirin sijoitus 503 Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Muuntoero Rahavarat kauden lopussa

14 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT Omasta puolesta Yrityskiinnitykset Pantit Pantit, rahoitusleasing Hybridi pääoman korot Investointisitoumukset Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista Leasingvuokravastuut Muut vastuut JOHDANNAISSOPIMUKSET, NA MA NA MA NA MA NA = Nimellisarvo MA = Markkina-arvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 ) Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-3/10 1-3/ /09 Tulos/osake (EPS), laimentamaton,, 1) -0,24-0,22-1,30 Tulos/osake (EPS), laimennettu,, 2) -0,24-0,22-1,28 Oma pääoma/osake,, 3) 9,76 10,10 9,50 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 4) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 4) Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä keskimäärin ) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 2) Laskettu osakkeiden optio-oikeuksilla laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 3) Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 4) Osakkeiden lukumäärä vähennettynä Cramo Management Oy:n hallussa olevilla osakkeilla 14

15 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Suomi Osuus liikevaihdosta % 2,9 % 4,0 % 11,6 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 10,4 % 14,6 % 16,7 % Norja Osuus liikevaihdosta % -0,6 % 7,6 % 6,3 % Tanska Osuus liikevaihdosta % -56,2 % -20,5 % -24,4 % Keski- ja Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -53,7 % -47,4 % -40,0 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 1,5 % 1,4 % 3,9 % Poistot segmenteittäin (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Poistot yhteensä Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen veroja (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Konsernin EBITA-liikevoitto Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset Rahoituserät Tulos ennen veroja

16 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Investoinnit segmenteittäin (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Investoinnit yhteensä Varat segmenteittäin (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Varat yhteensä Velat segmenteittäin (1 000 ) 1-3/10 1-3/ /09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Velat yhteensä

17 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/ /09 7-9/09 4-6/09 1-3/09 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski- ja Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 ) 1-3/ /09 7-9/09 4-6/09 1-3/09 Suomi Osuus liikevaihdosta % 2,9 % 16,3 % 18,0 % 8,1 % 4,0 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 10,4 % 13,6 % 20,0 % 18,5 % 14,6 % Norja Osuus liikevaihdosta % -0,6 % 5,3 % 5,5 % 6,9 % 7,6 % Tanska Osuus liikevaihdosta % -56,2 % -47,3 % -16,1 % -13,2 % -20,5 % Keski- ja Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -53,7 % -45,8 % -25,1 % -43,2 % -47,4 % Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä Osuus liikevaihdosta % 1,5 % 1,2 % 8,3 % 4,4 % 1,4 % SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA OSAKKEET % 1 Hartwall Capital Oy Ab ,29 2 K. Hartwall Invest Oy ,93 3 Rakennusmestarien Säätiö ,08 4 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,93 5 Mariatorp Oy ,91 6 Odin Finland ,15 7 Sijoitus-Wipunen Oy ,12 8 Nordea Nordenfund ,25 9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,15 10 Cramo Management Oy ,03 10 suurinta omistajaa yhteensä ,83 Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat ,54 Muut ,62 Kaikki yhteensä ,00 17

18 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa. Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Nykyisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa tämän tiedotteen lausuntoihin liittyy normaalia suurempia riskejä ja epävarmuuksia. Vantaalla 11. toukokuuta 2010 Cramo Oyj Hallitus Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. TIEDOTUSTILAISUUS Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään keskiviikkona klo ravintola Palace Gourmet'n Merikabinetissa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa iltapäivästä lähtien. TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT Vuoden 2010 aikana Cramo julkaisee vielä kaksi osavuosikatsausta. Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan torstaina Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan perjantaina LISÄTIEDOT Vesa Koivula toimitusjohtaja, puh , Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja, puh , JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet 18

19 OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS OSAVUOSIKATSAUS 2010 CRAMO OYJ POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ KALLIOSOLANTIE VANTAA Y-TUNNUS

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA, KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUU Liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT /2011 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 181,6

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.8.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Elecster etenee tavoitevauhdissaan Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 23,1 MEUR (1-6/2012:

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Elecsterin kannattava kasvu jatkui Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 24,9 MEUR (1-6/2010:

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 9 POWERING YOUR BUSINESS Sisällysluettelo Cramo konserni lyhyesti ja markkinakatsaus Osavuosikatsaus Q3/29 Konsernin tulos Liiketoimintasegmentit Toimenpiteet kilpailukyvyn takaamiseksi

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010. Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010. Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010 Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Yhteenveto Q3/2010 Vahvistuneet markkinat, kannattavuus parani Toisen vuosineljäksen lopulla alkanut markkinakäänne jatkui

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007 Yhtiökokous Vesa Koivula 18.4.2007 Konsernituloslaskelma *1-12/2005 luvut ovat pro forma -tietoja 1-12/ 1-12/ Muutos EUR (1 000) 2006 2005 % LIIKEVAIHTO 402 425 334 302 20,4 % Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

- Liikevoitto oli 17,7 (17,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 11,0 (11,7).

- Liikevoitto oli 17,7 (17,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 11,0 (11,7). PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2008 KLO 9.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 - Liikevaihto oli 161,4 (H1/2007 149,9) miljoonaa euroa. - Q2 liikevaihto oli 85,7 (Q2/2007 71,5) miljoonaa euroa. - Liikevoitto

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8:50 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) - Liikevaihto 4,33 milj. euroa (3,84 milj. euroa) - Liiketulos 0,45 milj. euroa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015 Elecsterin hyvä kehitys jatkui Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 13,0 MEUR (10 12/2014:

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot