TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

2 TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Korkea työpaikkaomavaraisuus Houkuttelevat asuinympäristöt ja monipuoliset, yksilölliset tontit. Sopimusperusteisen kuntayhteistyön kehittäminen Tuottavuuden parantaminen Ulvilan työllisyysasteen parantaminen Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen Ulvilan kaupungin elinkeinopolitiikan tunnettavuuden ja kaupungin houkuttelevuuden lisääminen Yhteistyön tehostaminen Prizztech Oy:n kanssa Asukasluvun kehitykseen vaikuttaminen Kysynnän mukainen vuokraasuntotarjonta Ulvilan tarpeiden huomiointi ja turvaaminen mahdollisessa kuntaliitoksessa Yhteistoimintana tuotetut palvelut vastaavat ulvilalaisten tarpeita Yhteistoiminnassa järjestettävien palveluiden kustannusten ennakoitavuus Henkilöstömäärän sopeuttaminen kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi Pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvat toimenpiteet Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Kettumetsän yrityspuiston tehokas markkinointi Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Elinkeinoyhteistyön kehittäminen Prizztech Oy:n elinkeinotoimen kuntavastaavan kanssa (kokonaisasiakkuus) Monipuolinen asuntotonttitarjonta ja tehokas markkinointi Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen sekä tyhjien vuokraasuntojen myynti käyttöasteen nostamiseksi Ulvilan kaupungin 650-juhlavuoden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa Yhdistymissopimuksen hallinnollinen käsittely Tarpeiden mukaiset palvelut saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimusten noudattaminen ja seuranta Kustannusten toteutuminen enintään talousarvion mukaisesti Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen riittävä seuranta Työtehtävien mahdolliset uudelleenjärjestelyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti Kaupungin työmarkkinatukikustannusten minimointi yhteistyössä yritysten ja

3 kolmannen sektorin kanssa Työpajatoiminnan jatkamien ja laajentaminen Tasapainoinen talous Kaupunkikonsernin tuottavuuden parantaminen Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttaminen Päätöksenteon ja hallinnon tehostaminen Henkilöstömenojen vähentäminen Kuntarakennepäätöksen jälkeen tuottavuus- ja toimenpideohjelman päivittäminen sekä kaupungin virasto-organisaation ja johtosääntöjen mahdollinen uusiminen YT-lain mukaiset YT-neuvottelut säästöjen toteuttamisesta Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen

4 Tärkeimmät konserniyhtiöt Tärkeät menestystekijät Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Vanhan-Ulvilan alueelle toteutettavan lämpölaitoksen käyttöönotto 2015 aikana. Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2015 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi

5 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tasapainoinen kuntatalous Tehokas johtamisjärjestelmä Kuntakonsernikokonaisuuden hallinta Kuntarakennemuutoksen toteutuminen Rakenteellisten muutosten toteuttaminen tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti Palvelutarpeiden arviointi ja priorisointi Valta- ja vastuusuhteiden selkeyttäminen Kustannustehokkaat tarpeiden mukaiset palvelut Nopea reagointikyky muutosvaatimuksiin Lähipalveluiden saatavuuden turvaaminen ulvilalaisille Seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen Organisaatiomuutokset ja johtosääntöjen uusiminen (mikäli kuntarakenteessa ei tapahdu muutosta) Konserniohjeistuksen päivittäminen ja menettelytavoista sopiminen Ulvilalaisten palvelutarpeiden huomioiminen mahdollisessa yhdistymissopimuksessa VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 2

6 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 KH Hallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

7 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Osasto huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tehokas ja toimintavarma hallinto Talouden tasapainottaminen ja ennakointi Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen Keskeisten talouden muutosten tunnistaminen etukäteen ja niihin varautuminen Kustannustehokkaiden toimintatapojen tunnistaminen ja käyttöönotto yhdessä osastojen kanssa Tehtävien uudelleen järjestelyt henkilöstömuutosten perusteella Talousarvion seurantaraportti kuukausittain kaupunginhallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain Taloudellisen informaation oikeellisuus ja oikea-aikaisuus päätöksenteon tueksi Toimivat taloushallinnon järjestelmät ja prosessit Yhteistyön tiivistäminen KuntaPro Oy:n kanssa Lautakunta- ja tulosaluetason raportoinnin kehittäminen Taloushallinnon järjestelmien integrointi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Vastuuhenkilöiden selvä roolitus kaupungin ja KuntaPron kesken Säännölliset palaverit taloushenkilöstön ja KuntaPron avainhenkilöiden kanssa Kassavirta- ja lainanhallintajärjestelmien integrointi kirjanpito- ja raportointijärjestelmään. Ostolaskujen kirjaus- ja hyväksymisprosessin kehittäminen

8 SUORITETIEDOT TP 2013 TA 2014 Ehd Suorite Kirjanpidon vientirivit Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h Palkkalaskelmat Ostolaskut Myyntilaskut Karhulaskut Maksuliikenne / suorite Matkalaskut Suorite Arvio vuoden 2015 suoritteista Arvio kustannuksista 2015, Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h Palkkalaskelmat, kpl Ostolaskut, kpl Myyntilaskut, kpl Karhulaskut, kpl Matkalaskut, kpl YHTEENSÄ Suoritteiden esittämistavan muutos johtuu talous- ja palkkahallinnon palvelujen laskutusperusteiden muuttumisesta rivipohjaisesta osin tuntiperusteiseksi. VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 6,5

9 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Talous ja hallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

10 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Henkilöstön osaamisen tunteminen Henkilöstön osaamisen tavoitteellinen kehittäminen Esimiesten valmennus osaamisen johtamiseen Henkilöstön työkyvyn säilyminen Henkilöstön yhteisöllisyyden lisääminen Hyvä työkykyjohtaminen Sähköinen tiedonvälitys yhdistämässä kaupungin työntekijöitä toisiinsa Aktiivisen aikaisen tuen ja työkyvyn tehostetun tuen toimintamallien jalkauttamien ja niiden aktiivinen käyttö Kaksi kertaa vuodessa intrassa ilmestyvä henkilöstölehti TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT SUORITETIEDOT Suorite TP 2013 TA 2014 Ehd Koulutukseen osallistujat Koulutuspäiviä/osallistuja 2, Sairauspoissaolot kalenteripv. 13, Työkyvyttömyyseläkepäätökset Työterveyshuollon nettokustannukset (väh. Kelan korvaus)/henkilö

11 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 1 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Henkilöstöhallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

12 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: TIETOHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle. Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tehokas ja toimintavarma tietohallinto Tietoturvalliset järjestelmät Tietotekniikkapalveluiden edelleen kehittäminen. Olemassa olevien järjestelmien ajanmukaistaminen Informaatiojärjestelmien kehttäminen ja työnkulun automatisoiminen Vanhojen palvelimien ja ohjelmistojen päivitys uusimpiin versioihin TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT SUORITETIEDOT Suorite TP 2013 TA 2014 Ehd Käyttäjiä Työasemia Palvelimia Puhelimia

13 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 3 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Tietohallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

14 TOIMIELIN: TULOSALUE: KAUPUNGINHALLITUS ELINKEINOTOIMI TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunkistrategian mukaan Ulvila kaupunkina kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista toteuttaen aktiivista elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa. Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hankeja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen. Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille Ohjelman mukaan elinkeinopolitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Ulvilan kaupungin kotisivuilta Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän verkoston. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vastaavana toimii kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssa Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii kehittämispäällikkö KTM Mikko Puputti. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen. Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Säännöllinen yhteydenpito yrityksiin, vierailut ja tapaamiset, millä saadaan ajantasainen tieto yritysten tilanteista ja kehittämistarpeista Yritysten toimintaedellytykset halutaan turvata ja kehittää. Toimivien yritysten tukeminen Vähintään Ulvilan alueen 20 merkittävintä yritystä (liikevaihto, henkilöstömäärä, kasvupotentiaali, automaatiokeskittymän yritys) on kontaktoitu vuoden 2015 aikana ja tunnistetut kehittämistarpeet on koottu yhteen, arvioitu ja jatkotoimenpiteet suunniteltu. Ulvilassa toimivat yritykset

15 Aktiivinen oppilaitosyhteistyö kaikkien koulutustasojen suuntaan Kaupunki edistää yritysten ja oppilaitosten välistä kanssakäymistä työvoiman saatavuuden ja opetuksen laadun turvaamiseksi Yrittäjyyskasvatus osana Ulvilan lukion opintoja Toimiva järjestelmä, millä tavoitetaan Ulvilaan mahdollisesti hakeutuvat yritykset Jatkuva ja aktiivinen markkinointi ja haku päällä Yhteydenottotilanteissa nopea reagointi ja päätöksenteko toimintatavaksi Yritys- ja asumisympäristön aktiivinen kehittäminen ja tehokas markkinointi Automaatioverkosto edelläkävijänä, vahvuutena omat asiantuntijat ja verkoston yhteistyö Elinkeinopoliittinen ohjelma tähtää kaupungin tulojen kasvattamiseen Säännöllinen yhteydenpito Osaamisen vahvistaminen Aktiivinen ote Yhdessä tekemisen henki kokevat, että yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset kasvaa, työllistää ja kehittyä alueella ja havaittuihin puutteisiin on reagoitu viipymättä. Oppilaitosten ja yritysten (erityisesti automaatioyritykset) kanssa on käynnistetty alueen yritysten osaamispohjaa ja kilpailukykyä kehittävä hanke tai hankkeita. Automaatioyritykset ja oppilaitokset käyvät systemaattista vuoropuhelua opetuksen laadun kehittämiseksi Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vetämänä. Ulvilan yrittäjät ja kaupunki vahvasti mukana Ulvilan lukion yrittäjyysopintojen toteutuksessa Robocoast ja Ulvila Aautomation City -brändit ovat kansallisesti tunnettuja vuoden 2015 loppuun mennessä. Ulvilan kaupunki on aktiivisesti mukana messuilla yms. tilaisuuksissa ja verkostoissa tuomassa esille Ulvilan automaatiokeskittymän yritysten osaamista ja tuotteita Vähintään 5 alueelle sijoittumista harkitsevan yrityksen sijoittumisprosessia on viety läpi vuoden 2015 loppuun mennessä. Vähintään kaksi Automaatioaamukahvi tilaisuutta on järjestetty vuoden 2015 aikana. Kaupunginjohtaja toteuttaa säännöllisesti vierailuja Ulvilassa toimiviin yrityksiin On järjestetty Kaupungin hallituksen ja Ulvilan yrittäjien hallituksen yhteistilaisuuksia Elinkeinotiimin kokoukset 8

16 kaupungin ja yrittäjien välillä osana toimintaa Kaupungin henkilöstö sitoutuu elinkeinopoliittiseen ohjelmaan TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT kertaa vuodessa Yrityskäynnit Uudet hankkeet ja Ulvilassa toimivien yritysten osallistuminen hankkeisiin Ulvilassa toimivien yritysten Prizztech Oy:n palveluiden käyttö Uudet yritykset Artikkelit ja tapahtumat, joissa Robocoast ja/tai Ulvila Automation City brändit esillä Sijoittumiscaset Järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat (Automaation aamukahvit ym.) SUORITETIEDOT: Suorite TP 2013 TA 2014 Ehd Luovutetut yritystontit Toimivien yritysten neuvontapalvelut Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä Kehittämishankkeiss a mukana olevien yritysten määrä: 114 yritystä ja 276 asiakaskontaktia /vuosi 70, uusia yrityksiä yritystä ja 300 asiakaskontaktia /vuosi 60, uusia yrityksiä yritystä ja 300 asiakaskontakt ia/vuosi 60, uusia yrityksiä 30 Kasvuhautomo Omistajan- ja sukupolvenvaihdosa siakkaat Yrityskummitoiminta 14 yrityskummia ja 23 kummiyrittäjää 14 yrityskummia ja 18 kummiyrittäjää 14 yrityskummia ja 18 kummiyrittäjä ä Tapahtumat/ tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi) Elinkeinotiimin kokoukset Sijoittumiscaset sijoittumispros essia viety läpi

17 Yrittäjyyskasvatustoi minta 17 yritystä, 35 opettajaa, 175 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Kanslisti vak -1 Muutos yhteensä -1 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 2 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 2 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Elinkeinotoimi TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna toimintatuottojen muutos (0,3 milj. euroa) johtuu keskeisiltä osin luovutusvoittojen sekä kiinteistöjen vuokratuottojen pienentymisestä ja toimintamenojen muutos (0,2 milj. euroa) tytäryhtiöiden laskuttamien ylläpito- ja hallintokulujen pienentymisestä ja kohdistumisesta muille tulosalueille.

18 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISVARAUKSET TOIMINTA-AJATUS Tehtävänä on edistää pääosin pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilun piiriin kuuluvien työttömien sekä nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa. Tehtäviin kuuluu myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen hallinnointiin liittyvät toimet. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilun kautta innovatiivisia kokeiluja ja uusia malleja työllistämiseen Asiakkaita Kuntakokeilun aktiivitoimenpiteiden piirissä 60 Nuorisotyöttömyyden aleneminen Työmarkkinatuen kuntaosuuden aleneminen Nuorisotakuun toteuttamisen varmistaminen Aikusten työpajatoiminnan käynnistäminen Nuorten työpajalla 8-10 nuorta joka päivä TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Työttömyysaste, % Alle 25-vuotaat työttömät työnhakijat Pitkäaikaistyöttömät SUORITETIEDOT: Suorite TP 2013 TA 2014 Ehd Palkkatuella työllistettyjä keskimäärin Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita pv työmarkkina tukea saaneet Yli 1000 pv työmarkkina

19 tukea saaneet Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä ulvilalaisten yritysten kanssa VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 1 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Työllistämisvaraukset TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

20 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS TOIMINTA-AJATUS Maankäyttöosasto luo Ulvilan tulevaisuuskuvaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa, kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä karttateknistä toimintavalmiutta. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Ulvilan kaupungin selkeä ja ajantasainen tulevai-suuskuva Aktiivinen asiantuntija- ja viranomaisrooli suunnittelussa Riittävän, ajanmukaisen ja kysyntää ennakoivan tonttitarjonnan ylläpito Maankäytön suunnittelun vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet Ulvilan kaupungin elinvoimatekijöiden turvaaminen ja kehittäminen Aktiivisen maapolitiikan harjoittaminen Kaupunkilaiset, yritykset ja yhteiset kokevat Ulvilan kaupungin omakseen ja osallistuvat yhteisen rakennettu ympäristön suunnitteluun Maankäyttöosasto osallistuu ja kohdentaa resursseja markkinointi- ja elinkeinotiimin toimintaan. Kaavoituskatsauksen merkittäviä kaavahankkeita edistetään ensisijaisesti. Elinvoimapolitiikan mukaisiin kaavamuutoksiin ryhdytään viipymättä. Kaavoituskatsauksen julkistamisen yhteydessä järjestetään seminaari ja valmistelun aikana tulevaisuustyöpaja. Merkittävissä kaavahankkeissa järjestetään vähintään yksi yleisötilaisuus. Osaava ja asiantunteva henkilöstö Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten jatkuva seuraaminen Ajanmukaisten laitteiden ja Verkkosivut uudistetaan ja sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet selvitetään. Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen toimialueen lainsäädännön sekä laitteiden ja ohjelmistojen koulutukseen. Paikkatietoaineistojen keskitetyn ratkaisun vaihtoehdot selvi-

21 ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen tetään. Seudullinen yhteistyö Paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnan kehittämishankkeisiin osallistuminen Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito Ulvilan kaupungin resurssien ja potentiaalien tehokas hyödyntäminen kaupunkiseudulla Ulvilan kaupunki profiloituu dynaamisena, ennakkoluulottomana, vastuullisena ja tulevaisuuteen luottavana kaupunkina Viranomaisten kanssa järjestettään riittävät työ- ja viranomaisneuvottelut sekä kehittämiskeskustelu. Osallistutaan kaupunkiseudun yhteishankkeisiin ja kuntarakenneuudistustyöhön. Tartutaan soveltuviin hankkeisiin vastuutoimijana ja haetaan yhteisten etujen mukaisia tahoja yhteistyöhön. Aloitetaan yksi merkittävä kehittämishanke. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Maakäyttöosasto laatii vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa esitellään vireillä olevat maankäyttöja kaavahankkeet sekä seuraavien 5 vuoden ajaksi ohjelmoidut hankkeet. Keskeiset ehdotetut hankkeet kirjataan talousarvioon nimettyinä. VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 9

22 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Maankäytön suunnittelu/mittaus TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

23 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila ja Ulvila. Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta. Ulvilassa on yhteistoiminta-alueen eläinlääkärin vastaanotto. Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Ympäristöterveydenhuolto TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot TOIMINTAKATE VUOSIKATE

24 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunki kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Merikarvian kunnan ja Porin kaupungin kanssa. Ulvilan kaupunki muodostaa yhteistoiminta-alueella oman lähipalvelualueen. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Toiminnasta vastaava toimielin on 18- jäseninen Porin perusturvalautakunta, johon Ulvilan valtuusto valitsee valtuustokaudeksi kolme edustajaa. Palvelusuunnitelman mukaan yhteistoiminta-alueen tavoite on: Terveyttä ja hyvinvointia tasaarvoisesti, oikea-aikaisesti, kannustavasti ja joustavasti yhdessä tehden. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti. Kuntakohtainen palvelusuunnitelma perustuu palvelutarvearviointiin. Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Ulvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2015 on 22,3 milj. euroa. Tulosalueen talousarvion toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin maksuosuuksiin. Tulosalueen menomäärärahaan sisältyvät perusturvan käytössä olevien rakennusten ja huoneistojen todelliset huoneistomenot. Samoin tulosalueen kustannuksiin sisältyy myös Ulvilan kaupungin eläkemenoperusteinen maksu sosiaalija terveystoimen henkilöstön osalta. Satakunnan sairaanhoitopiirin laskuttamat perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset siirretään perusturvan kustannuksiin. Hallitus- ja oppositio pääsivät kesäkuussa 2014 yksimielisyyteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisistä pykälistä ja uuden palvelujärjestelmämallin peruslinjauksista. Uudessa mallissa sekä perus- että erikoispalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtakunnallisesti viidelle sotealueelle (kuntayhtymä), jotka aloittavat toimintansa Palvelujen tuottamisvastuu uudessa mallissa on pääsääntöisesti maakunnanlaajuisilla kuntayhtymillä. Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan asukasluvun ja myöhemmin tarkentuvien muiden tekijöiden (mm. ikärakenne ja sairastavuus) perusteella.

TALOUSARVIO 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

TALOUSARVIO 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TA 2016 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS: Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kaupunkikonsernin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Ulvilan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille KV (Tekninen päivitys ) (Tekninen päivitys )

Ulvilan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille KV (Tekninen päivitys ) (Tekninen päivitys ) Ulvilan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2013 2016 KV 3.8.2013 (Tekninen päivitys 13.3.2014) (Tekninen päivitys 3.3.2015) Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan tavoitteet... 3 2. Painopistealueet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kaupunginhallitus 23.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot