TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

2 TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Korkea työpaikkaomavaraisuus Houkuttelevat asuinympäristöt ja monipuoliset, yksilölliset tontit. Sopimusperusteisen kuntayhteistyön kehittäminen Tuottavuuden parantaminen Ulvilan työllisyysasteen parantaminen Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen Ulvilan kaupungin elinkeinopolitiikan tunnettavuuden ja kaupungin houkuttelevuuden lisääminen Yhteistyön tehostaminen Prizztech Oy:n kanssa Asukasluvun kehitykseen vaikuttaminen Kysynnän mukainen vuokraasuntotarjonta Ulvilan tarpeiden huomiointi ja turvaaminen mahdollisessa kuntaliitoksessa Yhteistoimintana tuotetut palvelut vastaavat ulvilalaisten tarpeita Yhteistoiminnassa järjestettävien palveluiden kustannusten ennakoitavuus Henkilöstömäärän sopeuttaminen kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi Pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvat toimenpiteet Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Kettumetsän yrityspuiston tehokas markkinointi Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Elinkeinoyhteistyön kehittäminen Prizztech Oy:n elinkeinotoimen kuntavastaavan kanssa (kokonaisasiakkuus) Monipuolinen asuntotonttitarjonta ja tehokas markkinointi Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen sekä tyhjien vuokraasuntojen myynti käyttöasteen nostamiseksi Ulvilan kaupungin 650-juhlavuoden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa Yhdistymissopimuksen hallinnollinen käsittely Tarpeiden mukaiset palvelut saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimusten noudattaminen ja seuranta Kustannusten toteutuminen enintään talousarvion mukaisesti Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen riittävä seuranta Työtehtävien mahdolliset uudelleenjärjestelyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti Kaupungin työmarkkinatukikustannusten minimointi yhteistyössä yritysten ja

3 kolmannen sektorin kanssa Työpajatoiminnan jatkamien ja laajentaminen Tasapainoinen talous Kaupunkikonsernin tuottavuuden parantaminen Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttaminen Päätöksenteon ja hallinnon tehostaminen Henkilöstömenojen vähentäminen Kuntarakennepäätöksen jälkeen tuottavuus- ja toimenpideohjelman päivittäminen sekä kaupungin virasto-organisaation ja johtosääntöjen mahdollinen uusiminen YT-lain mukaiset YT-neuvottelut säästöjen toteuttamisesta Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen

4 Tärkeimmät konserniyhtiöt Tärkeät menestystekijät Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Vanhan-Ulvilan alueelle toteutettavan lämpölaitoksen käyttöönotto 2015 aikana. Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2015 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi

5 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tasapainoinen kuntatalous Tehokas johtamisjärjestelmä Kuntakonsernikokonaisuuden hallinta Kuntarakennemuutoksen toteutuminen Rakenteellisten muutosten toteuttaminen tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti Palvelutarpeiden arviointi ja priorisointi Valta- ja vastuusuhteiden selkeyttäminen Kustannustehokkaat tarpeiden mukaiset palvelut Nopea reagointikyky muutosvaatimuksiin Lähipalveluiden saatavuuden turvaaminen ulvilalaisille Seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen Organisaatiomuutokset ja johtosääntöjen uusiminen (mikäli kuntarakenteessa ei tapahdu muutosta) Konserniohjeistuksen päivittäminen ja menettelytavoista sopiminen Ulvilalaisten palvelutarpeiden huomioiminen mahdollisessa yhdistymissopimuksessa VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 2

6 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 KH Hallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

7 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Osasto huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tehokas ja toimintavarma hallinto Talouden tasapainottaminen ja ennakointi Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen Keskeisten talouden muutosten tunnistaminen etukäteen ja niihin varautuminen Kustannustehokkaiden toimintatapojen tunnistaminen ja käyttöönotto yhdessä osastojen kanssa Tehtävien uudelleen järjestelyt henkilöstömuutosten perusteella Talousarvion seurantaraportti kuukausittain kaupunginhallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain Taloudellisen informaation oikeellisuus ja oikea-aikaisuus päätöksenteon tueksi Toimivat taloushallinnon järjestelmät ja prosessit Yhteistyön tiivistäminen KuntaPro Oy:n kanssa Lautakunta- ja tulosaluetason raportoinnin kehittäminen Taloushallinnon järjestelmien integrointi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Vastuuhenkilöiden selvä roolitus kaupungin ja KuntaPron kesken Säännölliset palaverit taloushenkilöstön ja KuntaPron avainhenkilöiden kanssa Kassavirta- ja lainanhallintajärjestelmien integrointi kirjanpito- ja raportointijärjestelmään. Ostolaskujen kirjaus- ja hyväksymisprosessin kehittäminen

8 SUORITETIEDOT TP 2013 TA 2014 Ehd Suorite Kirjanpidon vientirivit Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h Palkkalaskelmat Ostolaskut Myyntilaskut Karhulaskut Maksuliikenne / suorite Matkalaskut Suorite Arvio vuoden 2015 suoritteista Arvio kustannuksista 2015, Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h Palkkalaskelmat, kpl Ostolaskut, kpl Myyntilaskut, kpl Karhulaskut, kpl Matkalaskut, kpl YHTEENSÄ Suoritteiden esittämistavan muutos johtuu talous- ja palkkahallinnon palvelujen laskutusperusteiden muuttumisesta rivipohjaisesta osin tuntiperusteiseksi. VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 6,5

9 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Talous ja hallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

10 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Henkilöstön osaamisen tunteminen Henkilöstön osaamisen tavoitteellinen kehittäminen Esimiesten valmennus osaamisen johtamiseen Henkilöstön työkyvyn säilyminen Henkilöstön yhteisöllisyyden lisääminen Hyvä työkykyjohtaminen Sähköinen tiedonvälitys yhdistämässä kaupungin työntekijöitä toisiinsa Aktiivisen aikaisen tuen ja työkyvyn tehostetun tuen toimintamallien jalkauttamien ja niiden aktiivinen käyttö Kaksi kertaa vuodessa intrassa ilmestyvä henkilöstölehti TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT SUORITETIEDOT Suorite TP 2013 TA 2014 Ehd Koulutukseen osallistujat Koulutuspäiviä/osallistuja 2, Sairauspoissaolot kalenteripv. 13, Työkyvyttömyyseläkepäätökset Työterveyshuollon nettokustannukset (väh. Kelan korvaus)/henkilö

11 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 1 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Henkilöstöhallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

12 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: TIETOHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle. Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tehokas ja toimintavarma tietohallinto Tietoturvalliset järjestelmät Tietotekniikkapalveluiden edelleen kehittäminen. Olemassa olevien järjestelmien ajanmukaistaminen Informaatiojärjestelmien kehttäminen ja työnkulun automatisoiminen Vanhojen palvelimien ja ohjelmistojen päivitys uusimpiin versioihin TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT SUORITETIEDOT Suorite TP 2013 TA 2014 Ehd Käyttäjiä Työasemia Palvelimia Puhelimia

13 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 3 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Tietohallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

14 TOIMIELIN: TULOSALUE: KAUPUNGINHALLITUS ELINKEINOTOIMI TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunkistrategian mukaan Ulvila kaupunkina kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista toteuttaen aktiivista elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa. Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hankeja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen. Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille Ohjelman mukaan elinkeinopolitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Ulvilan kaupungin kotisivuilta Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän verkoston. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vastaavana toimii kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssa Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii kehittämispäällikkö KTM Mikko Puputti. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen. Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Säännöllinen yhteydenpito yrityksiin, vierailut ja tapaamiset, millä saadaan ajantasainen tieto yritysten tilanteista ja kehittämistarpeista Yritysten toimintaedellytykset halutaan turvata ja kehittää. Toimivien yritysten tukeminen Vähintään Ulvilan alueen 20 merkittävintä yritystä (liikevaihto, henkilöstömäärä, kasvupotentiaali, automaatiokeskittymän yritys) on kontaktoitu vuoden 2015 aikana ja tunnistetut kehittämistarpeet on koottu yhteen, arvioitu ja jatkotoimenpiteet suunniteltu. Ulvilassa toimivat yritykset

15 Aktiivinen oppilaitosyhteistyö kaikkien koulutustasojen suuntaan Kaupunki edistää yritysten ja oppilaitosten välistä kanssakäymistä työvoiman saatavuuden ja opetuksen laadun turvaamiseksi Yrittäjyyskasvatus osana Ulvilan lukion opintoja Toimiva järjestelmä, millä tavoitetaan Ulvilaan mahdollisesti hakeutuvat yritykset Jatkuva ja aktiivinen markkinointi ja haku päällä Yhteydenottotilanteissa nopea reagointi ja päätöksenteko toimintatavaksi Yritys- ja asumisympäristön aktiivinen kehittäminen ja tehokas markkinointi Automaatioverkosto edelläkävijänä, vahvuutena omat asiantuntijat ja verkoston yhteistyö Elinkeinopoliittinen ohjelma tähtää kaupungin tulojen kasvattamiseen Säännöllinen yhteydenpito Osaamisen vahvistaminen Aktiivinen ote Yhdessä tekemisen henki kokevat, että yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset kasvaa, työllistää ja kehittyä alueella ja havaittuihin puutteisiin on reagoitu viipymättä. Oppilaitosten ja yritysten (erityisesti automaatioyritykset) kanssa on käynnistetty alueen yritysten osaamispohjaa ja kilpailukykyä kehittävä hanke tai hankkeita. Automaatioyritykset ja oppilaitokset käyvät systemaattista vuoropuhelua opetuksen laadun kehittämiseksi Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vetämänä. Ulvilan yrittäjät ja kaupunki vahvasti mukana Ulvilan lukion yrittäjyysopintojen toteutuksessa Robocoast ja Ulvila Aautomation City -brändit ovat kansallisesti tunnettuja vuoden 2015 loppuun mennessä. Ulvilan kaupunki on aktiivisesti mukana messuilla yms. tilaisuuksissa ja verkostoissa tuomassa esille Ulvilan automaatiokeskittymän yritysten osaamista ja tuotteita Vähintään 5 alueelle sijoittumista harkitsevan yrityksen sijoittumisprosessia on viety läpi vuoden 2015 loppuun mennessä. Vähintään kaksi Automaatioaamukahvi tilaisuutta on järjestetty vuoden 2015 aikana. Kaupunginjohtaja toteuttaa säännöllisesti vierailuja Ulvilassa toimiviin yrityksiin On järjestetty Kaupungin hallituksen ja Ulvilan yrittäjien hallituksen yhteistilaisuuksia Elinkeinotiimin kokoukset 8

16 kaupungin ja yrittäjien välillä osana toimintaa Kaupungin henkilöstö sitoutuu elinkeinopoliittiseen ohjelmaan TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT kertaa vuodessa Yrityskäynnit Uudet hankkeet ja Ulvilassa toimivien yritysten osallistuminen hankkeisiin Ulvilassa toimivien yritysten Prizztech Oy:n palveluiden käyttö Uudet yritykset Artikkelit ja tapahtumat, joissa Robocoast ja/tai Ulvila Automation City brändit esillä Sijoittumiscaset Järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat (Automaation aamukahvit ym.) SUORITETIEDOT: Suorite TP 2013 TA 2014 Ehd Luovutetut yritystontit Toimivien yritysten neuvontapalvelut Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä Kehittämishankkeiss a mukana olevien yritysten määrä: 114 yritystä ja 276 asiakaskontaktia /vuosi 70, uusia yrityksiä yritystä ja 300 asiakaskontaktia /vuosi 60, uusia yrityksiä yritystä ja 300 asiakaskontakt ia/vuosi 60, uusia yrityksiä 30 Kasvuhautomo Omistajan- ja sukupolvenvaihdosa siakkaat Yrityskummitoiminta 14 yrityskummia ja 23 kummiyrittäjää 14 yrityskummia ja 18 kummiyrittäjää 14 yrityskummia ja 18 kummiyrittäjä ä Tapahtumat/ tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi) Elinkeinotiimin kokoukset Sijoittumiscaset sijoittumispros essia viety läpi

17 Yrittäjyyskasvatustoi minta 17 yritystä, 35 opettajaa, 175 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Kanslisti vak -1 Muutos yhteensä -1 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 2 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 2 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Elinkeinotoimi TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna toimintatuottojen muutos (0,3 milj. euroa) johtuu keskeisiltä osin luovutusvoittojen sekä kiinteistöjen vuokratuottojen pienentymisestä ja toimintamenojen muutos (0,2 milj. euroa) tytäryhtiöiden laskuttamien ylläpito- ja hallintokulujen pienentymisestä ja kohdistumisesta muille tulosalueille.

18 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISVARAUKSET TOIMINTA-AJATUS Tehtävänä on edistää pääosin pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilun piiriin kuuluvien työttömien sekä nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa. Tehtäviin kuuluu myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen hallinnointiin liittyvät toimet. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilun kautta innovatiivisia kokeiluja ja uusia malleja työllistämiseen Asiakkaita Kuntakokeilun aktiivitoimenpiteiden piirissä 60 Nuorisotyöttömyyden aleneminen Työmarkkinatuen kuntaosuuden aleneminen Nuorisotakuun toteuttamisen varmistaminen Aikusten työpajatoiminnan käynnistäminen Nuorten työpajalla 8-10 nuorta joka päivä TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Työttömyysaste, % Alle 25-vuotaat työttömät työnhakijat Pitkäaikaistyöttömät SUORITETIEDOT: Suorite TP 2013 TA 2014 Ehd Palkkatuella työllistettyjä keskimäärin Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita pv työmarkkina tukea saaneet Yli 1000 pv työmarkkina

19 tukea saaneet Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä ulvilalaisten yritysten kanssa VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 1 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Työllistämisvaraukset TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

20 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS TOIMINTA-AJATUS Maankäyttöosasto luo Ulvilan tulevaisuuskuvaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa, kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä karttateknistä toimintavalmiutta. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Ulvilan kaupungin selkeä ja ajantasainen tulevai-suuskuva Aktiivinen asiantuntija- ja viranomaisrooli suunnittelussa Riittävän, ajanmukaisen ja kysyntää ennakoivan tonttitarjonnan ylläpito Maankäytön suunnittelun vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet Ulvilan kaupungin elinvoimatekijöiden turvaaminen ja kehittäminen Aktiivisen maapolitiikan harjoittaminen Kaupunkilaiset, yritykset ja yhteiset kokevat Ulvilan kaupungin omakseen ja osallistuvat yhteisen rakennettu ympäristön suunnitteluun Maankäyttöosasto osallistuu ja kohdentaa resursseja markkinointi- ja elinkeinotiimin toimintaan. Kaavoituskatsauksen merkittäviä kaavahankkeita edistetään ensisijaisesti. Elinvoimapolitiikan mukaisiin kaavamuutoksiin ryhdytään viipymättä. Kaavoituskatsauksen julkistamisen yhteydessä järjestetään seminaari ja valmistelun aikana tulevaisuustyöpaja. Merkittävissä kaavahankkeissa järjestetään vähintään yksi yleisötilaisuus. Osaava ja asiantunteva henkilöstö Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten jatkuva seuraaminen Ajanmukaisten laitteiden ja Verkkosivut uudistetaan ja sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet selvitetään. Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen toimialueen lainsäädännön sekä laitteiden ja ohjelmistojen koulutukseen. Paikkatietoaineistojen keskitetyn ratkaisun vaihtoehdot selvi-

21 ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen tetään. Seudullinen yhteistyö Paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnan kehittämishankkeisiin osallistuminen Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito Ulvilan kaupungin resurssien ja potentiaalien tehokas hyödyntäminen kaupunkiseudulla Ulvilan kaupunki profiloituu dynaamisena, ennakkoluulottomana, vastuullisena ja tulevaisuuteen luottavana kaupunkina Viranomaisten kanssa järjestettään riittävät työ- ja viranomaisneuvottelut sekä kehittämiskeskustelu. Osallistutaan kaupunkiseudun yhteishankkeisiin ja kuntarakenneuudistustyöhön. Tartutaan soveltuviin hankkeisiin vastuutoimijana ja haetaan yhteisten etujen mukaisia tahoja yhteistyöhön. Aloitetaan yksi merkittävä kehittämishanke. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Maakäyttöosasto laatii vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa esitellään vireillä olevat maankäyttöja kaavahankkeet sekä seuraavien 5 vuoden ajaksi ohjelmoidut hankkeet. Keskeiset ehdotetut hankkeet kirjataan talousarvioon nimettyinä. VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 9

22 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Maankäytön suunnittelu/mittaus TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

23 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila ja Ulvila. Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta. Ulvilassa on yhteistoiminta-alueen eläinlääkärin vastaanotto. Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Ympäristöterveydenhuolto TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot TOIMINTAKATE VUOSIKATE

24 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunki kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Merikarvian kunnan ja Porin kaupungin kanssa. Ulvilan kaupunki muodostaa yhteistoiminta-alueella oman lähipalvelualueen. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Toiminnasta vastaava toimielin on 18- jäseninen Porin perusturvalautakunta, johon Ulvilan valtuusto valitsee valtuustokaudeksi kolme edustajaa. Palvelusuunnitelman mukaan yhteistoiminta-alueen tavoite on: Terveyttä ja hyvinvointia tasaarvoisesti, oikea-aikaisesti, kannustavasti ja joustavasti yhdessä tehden. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti. Kuntakohtainen palvelusuunnitelma perustuu palvelutarvearviointiin. Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Ulvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2015 on 22,3 milj. euroa. Tulosalueen talousarvion toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin maksuosuuksiin. Tulosalueen menomäärärahaan sisältyvät perusturvan käytössä olevien rakennusten ja huoneistojen todelliset huoneistomenot. Samoin tulosalueen kustannuksiin sisältyy myös Ulvilan kaupungin eläkemenoperusteinen maksu sosiaalija terveystoimen henkilöstön osalta. Satakunnan sairaanhoitopiirin laskuttamat perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset siirretään perusturvan kustannuksiin. Hallitus- ja oppositio pääsivät kesäkuussa 2014 yksimielisyyteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisistä pykälistä ja uuden palvelujärjestelmämallin peruslinjauksista. Uudessa mallissa sekä perus- että erikoispalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtakunnallisesti viidelle sotealueelle (kuntayhtymä), jotka aloittavat toimintansa Palvelujen tuottamisvastuu uudessa mallissa on pääsääntöisesti maakunnanlaajuisilla kuntayhtymillä. Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan asukasluvun ja myöhemmin tarkentuvien muiden tekijöiden (mm. ikärakenne ja sairastavuus) perusteella.

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma -

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma - Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto 1 Talousarvio taloussuunnitelma - 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014-2017...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 Kaupunginvaltuusto 19.12.2012 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus 25.5.2015 113 2 Sisällys Talousarvion rakenne

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA 205-207 Valtuusto 08.2.204 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 205-207 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) 57 KÄYTTÖTALOUSOSA 58 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 875,9 828,0-24 047,9 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 14 329,2 712,6-13 616,6

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät... 4 1.4 Kuntauudistus...

Lisätiedot