TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

2 TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Korkea työpaikkaomavaraisuus Houkuttelevat asuinympäristöt ja monipuoliset, yksilölliset tontit. Sopimusperusteisen kuntayhteistyön kehittäminen Tuottavuuden parantaminen Ulvilan työllisyysasteen parantaminen Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen Ulvilan kaupungin elinkeinopolitiikan tunnettavuuden ja kaupungin houkuttelevuuden lisääminen Yhteistyön tehostaminen Prizztech Oy:n kanssa Asukasluvun kehitykseen vaikuttaminen Kysynnän mukainen vuokraasuntotarjonta Ulvilan tarpeiden huomiointi ja turvaaminen mahdollisessa kuntaliitoksessa Yhteistoimintana tuotetut palvelut vastaavat ulvilalaisten tarpeita Yhteistoiminnassa järjestettävien palveluiden kustannusten ennakoitavuus Henkilöstömäärän sopeuttaminen kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi Pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvat toimenpiteet Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Kettumetsän yrityspuiston tehokas markkinointi Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Elinkeinoyhteistyön kehittäminen Prizztech Oy:n elinkeinotoimen kuntavastaavan kanssa (kokonaisasiakkuus) Monipuolinen asuntotonttitarjonta ja tehokas markkinointi Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen sekä tyhjien vuokraasuntojen myynti käyttöasteen nostamiseksi Ulvilan kaupungin 650-juhlavuoden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa Yhdistymissopimuksen hallinnollinen käsittely Tarpeiden mukaiset palvelut saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimusten noudattaminen ja seuranta Kustannusten toteutuminen enintään talousarvion mukaisesti Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen riittävä seuranta Työtehtävien mahdolliset uudelleenjärjestelyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti Kaupungin työmarkkinatukikustannusten minimointi yhteistyössä yritysten ja

3 kolmannen sektorin kanssa Työpajatoiminnan jatkamien ja laajentaminen Tasapainoinen talous Kaupunkikonsernin tuottavuuden parantaminen Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttaminen Päätöksenteon ja hallinnon tehostaminen Henkilöstömenojen vähentäminen Kuntarakennepäätöksen jälkeen tuottavuus- ja toimenpideohjelman päivittäminen sekä kaupungin virasto-organisaation ja johtosääntöjen mahdollinen uusiminen YT-lain mukaiset YT-neuvottelut säästöjen toteuttamisesta Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen

4 Tärkeimmät konserniyhtiöt Tärkeät menestystekijät Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Vanhan-Ulvilan alueelle toteutettavan lämpölaitoksen käyttöönotto 2015 aikana. Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2015 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi

5 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tasapainoinen kuntatalous Tehokas johtamisjärjestelmä Kuntakonsernikokonaisuuden hallinta Kuntarakennemuutoksen toteutuminen Rakenteellisten muutosten toteuttaminen tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti Palvelutarpeiden arviointi ja priorisointi Valta- ja vastuusuhteiden selkeyttäminen Kustannustehokkaat tarpeiden mukaiset palvelut Nopea reagointikyky muutosvaatimuksiin Lähipalveluiden saatavuuden turvaaminen ulvilalaisille Seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen Organisaatiomuutokset ja johtosääntöjen uusiminen (mikäli kuntarakenteessa ei tapahdu muutosta) Konserniohjeistuksen päivittäminen ja menettelytavoista sopiminen Ulvilalaisten palvelutarpeiden huomioiminen mahdollisessa yhdistymissopimuksessa VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 2

6 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 KH Hallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

7 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Osasto huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tehokas ja toimintavarma hallinto Talouden tasapainottaminen ja ennakointi Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen Keskeisten talouden muutosten tunnistaminen etukäteen ja niihin varautuminen Kustannustehokkaiden toimintatapojen tunnistaminen ja käyttöönotto yhdessä osastojen kanssa Tehtävien uudelleen järjestelyt henkilöstömuutosten perusteella Talousarvion seurantaraportti kuukausittain kaupunginhallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain Taloudellisen informaation oikeellisuus ja oikea-aikaisuus päätöksenteon tueksi Toimivat taloushallinnon järjestelmät ja prosessit Yhteistyön tiivistäminen KuntaPro Oy:n kanssa Lautakunta- ja tulosaluetason raportoinnin kehittäminen Taloushallinnon järjestelmien integrointi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Vastuuhenkilöiden selvä roolitus kaupungin ja KuntaPron kesken Säännölliset palaverit taloushenkilöstön ja KuntaPron avainhenkilöiden kanssa Kassavirta- ja lainanhallintajärjestelmien integrointi kirjanpito- ja raportointijärjestelmään. Ostolaskujen kirjaus- ja hyväksymisprosessin kehittäminen

8 SUORITETIEDOT TP 2013 TA 2014 Ehd Suorite Kirjanpidon vientirivit Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h Palkkalaskelmat Ostolaskut Myyntilaskut Karhulaskut Maksuliikenne / suorite Matkalaskut Suorite Arvio vuoden 2015 suoritteista Arvio kustannuksista 2015, Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h Palkkalaskelmat, kpl Ostolaskut, kpl Myyntilaskut, kpl Karhulaskut, kpl Matkalaskut, kpl YHTEENSÄ Suoritteiden esittämistavan muutos johtuu talous- ja palkkahallinnon palvelujen laskutusperusteiden muuttumisesta rivipohjaisesta osin tuntiperusteiseksi. VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 6,5

9 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Talous ja hallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

10 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Henkilöstön osaamisen tunteminen Henkilöstön osaamisen tavoitteellinen kehittäminen Esimiesten valmennus osaamisen johtamiseen Henkilöstön työkyvyn säilyminen Henkilöstön yhteisöllisyyden lisääminen Hyvä työkykyjohtaminen Sähköinen tiedonvälitys yhdistämässä kaupungin työntekijöitä toisiinsa Aktiivisen aikaisen tuen ja työkyvyn tehostetun tuen toimintamallien jalkauttamien ja niiden aktiivinen käyttö Kaksi kertaa vuodessa intrassa ilmestyvä henkilöstölehti TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT SUORITETIEDOT Suorite TP 2013 TA 2014 Ehd Koulutukseen osallistujat Koulutuspäiviä/osallistuja 2, Sairauspoissaolot kalenteripv. 13, Työkyvyttömyyseläkepäätökset Työterveyshuollon nettokustannukset (väh. Kelan korvaus)/henkilö

11 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 1 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Henkilöstöhallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

12 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: TIETOHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle. Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tehokas ja toimintavarma tietohallinto Tietoturvalliset järjestelmät Tietotekniikkapalveluiden edelleen kehittäminen. Olemassa olevien järjestelmien ajanmukaistaminen Informaatiojärjestelmien kehttäminen ja työnkulun automatisoiminen Vanhojen palvelimien ja ohjelmistojen päivitys uusimpiin versioihin TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT SUORITETIEDOT Suorite TP 2013 TA 2014 Ehd Käyttäjiä Työasemia Palvelimia Puhelimia

13 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 3 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Tietohallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

14 TOIMIELIN: TULOSALUE: KAUPUNGINHALLITUS ELINKEINOTOIMI TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunkistrategian mukaan Ulvila kaupunkina kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista toteuttaen aktiivista elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa. Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hankeja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen. Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille Ohjelman mukaan elinkeinopolitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Ulvilan kaupungin kotisivuilta Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän verkoston. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vastaavana toimii kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssa Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii kehittämispäällikkö KTM Mikko Puputti. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen. Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Säännöllinen yhteydenpito yrityksiin, vierailut ja tapaamiset, millä saadaan ajantasainen tieto yritysten tilanteista ja kehittämistarpeista Yritysten toimintaedellytykset halutaan turvata ja kehittää. Toimivien yritysten tukeminen Vähintään Ulvilan alueen 20 merkittävintä yritystä (liikevaihto, henkilöstömäärä, kasvupotentiaali, automaatiokeskittymän yritys) on kontaktoitu vuoden 2015 aikana ja tunnistetut kehittämistarpeet on koottu yhteen, arvioitu ja jatkotoimenpiteet suunniteltu. Ulvilassa toimivat yritykset

15 Aktiivinen oppilaitosyhteistyö kaikkien koulutustasojen suuntaan Kaupunki edistää yritysten ja oppilaitosten välistä kanssakäymistä työvoiman saatavuuden ja opetuksen laadun turvaamiseksi Yrittäjyyskasvatus osana Ulvilan lukion opintoja Toimiva järjestelmä, millä tavoitetaan Ulvilaan mahdollisesti hakeutuvat yritykset Jatkuva ja aktiivinen markkinointi ja haku päällä Yhteydenottotilanteissa nopea reagointi ja päätöksenteko toimintatavaksi Yritys- ja asumisympäristön aktiivinen kehittäminen ja tehokas markkinointi Automaatioverkosto edelläkävijänä, vahvuutena omat asiantuntijat ja verkoston yhteistyö Elinkeinopoliittinen ohjelma tähtää kaupungin tulojen kasvattamiseen Säännöllinen yhteydenpito Osaamisen vahvistaminen Aktiivinen ote Yhdessä tekemisen henki kokevat, että yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset kasvaa, työllistää ja kehittyä alueella ja havaittuihin puutteisiin on reagoitu viipymättä. Oppilaitosten ja yritysten (erityisesti automaatioyritykset) kanssa on käynnistetty alueen yritysten osaamispohjaa ja kilpailukykyä kehittävä hanke tai hankkeita. Automaatioyritykset ja oppilaitokset käyvät systemaattista vuoropuhelua opetuksen laadun kehittämiseksi Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vetämänä. Ulvilan yrittäjät ja kaupunki vahvasti mukana Ulvilan lukion yrittäjyysopintojen toteutuksessa Robocoast ja Ulvila Aautomation City -brändit ovat kansallisesti tunnettuja vuoden 2015 loppuun mennessä. Ulvilan kaupunki on aktiivisesti mukana messuilla yms. tilaisuuksissa ja verkostoissa tuomassa esille Ulvilan automaatiokeskittymän yritysten osaamista ja tuotteita Vähintään 5 alueelle sijoittumista harkitsevan yrityksen sijoittumisprosessia on viety läpi vuoden 2015 loppuun mennessä. Vähintään kaksi Automaatioaamukahvi tilaisuutta on järjestetty vuoden 2015 aikana. Kaupunginjohtaja toteuttaa säännöllisesti vierailuja Ulvilassa toimiviin yrityksiin On järjestetty Kaupungin hallituksen ja Ulvilan yrittäjien hallituksen yhteistilaisuuksia Elinkeinotiimin kokoukset 8

16 kaupungin ja yrittäjien välillä osana toimintaa Kaupungin henkilöstö sitoutuu elinkeinopoliittiseen ohjelmaan TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT kertaa vuodessa Yrityskäynnit Uudet hankkeet ja Ulvilassa toimivien yritysten osallistuminen hankkeisiin Ulvilassa toimivien yritysten Prizztech Oy:n palveluiden käyttö Uudet yritykset Artikkelit ja tapahtumat, joissa Robocoast ja/tai Ulvila Automation City brändit esillä Sijoittumiscaset Järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat (Automaation aamukahvit ym.) SUORITETIEDOT: Suorite TP 2013 TA 2014 Ehd Luovutetut yritystontit Toimivien yritysten neuvontapalvelut Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä Kehittämishankkeiss a mukana olevien yritysten määrä: 114 yritystä ja 276 asiakaskontaktia /vuosi 70, uusia yrityksiä yritystä ja 300 asiakaskontaktia /vuosi 60, uusia yrityksiä yritystä ja 300 asiakaskontakt ia/vuosi 60, uusia yrityksiä 30 Kasvuhautomo Omistajan- ja sukupolvenvaihdosa siakkaat Yrityskummitoiminta 14 yrityskummia ja 23 kummiyrittäjää 14 yrityskummia ja 18 kummiyrittäjää 14 yrityskummia ja 18 kummiyrittäjä ä Tapahtumat/ tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi) Elinkeinotiimin kokoukset Sijoittumiscaset sijoittumispros essia viety läpi

17 Yrittäjyyskasvatustoi minta 17 yritystä, 35 opettajaa, 175 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Kanslisti vak -1 Muutos yhteensä -1 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 2 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 2 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Elinkeinotoimi TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna toimintatuottojen muutos (0,3 milj. euroa) johtuu keskeisiltä osin luovutusvoittojen sekä kiinteistöjen vuokratuottojen pienentymisestä ja toimintamenojen muutos (0,2 milj. euroa) tytäryhtiöiden laskuttamien ylläpito- ja hallintokulujen pienentymisestä ja kohdistumisesta muille tulosalueille.

18 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISVARAUKSET TOIMINTA-AJATUS Tehtävänä on edistää pääosin pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilun piiriin kuuluvien työttömien sekä nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa. Tehtäviin kuuluu myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen hallinnointiin liittyvät toimet. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilun kautta innovatiivisia kokeiluja ja uusia malleja työllistämiseen Asiakkaita Kuntakokeilun aktiivitoimenpiteiden piirissä 60 Nuorisotyöttömyyden aleneminen Työmarkkinatuen kuntaosuuden aleneminen Nuorisotakuun toteuttamisen varmistaminen Aikusten työpajatoiminnan käynnistäminen Nuorten työpajalla 8-10 nuorta joka päivä TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Työttömyysaste, % Alle 25-vuotaat työttömät työnhakijat Pitkäaikaistyöttömät SUORITETIEDOT: Suorite TP 2013 TA 2014 Ehd Palkkatuella työllistettyjä keskimäärin Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita pv työmarkkina tukea saaneet Yli 1000 pv työmarkkina

19 tukea saaneet Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä ulvilalaisten yritysten kanssa VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 1 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Työllistämisvaraukset TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

20 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS TOIMINTA-AJATUS Maankäyttöosasto luo Ulvilan tulevaisuuskuvaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa, kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä karttateknistä toimintavalmiutta. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Ulvilan kaupungin selkeä ja ajantasainen tulevai-suuskuva Aktiivinen asiantuntija- ja viranomaisrooli suunnittelussa Riittävän, ajanmukaisen ja kysyntää ennakoivan tonttitarjonnan ylläpito Maankäytön suunnittelun vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet Ulvilan kaupungin elinvoimatekijöiden turvaaminen ja kehittäminen Aktiivisen maapolitiikan harjoittaminen Kaupunkilaiset, yritykset ja yhteiset kokevat Ulvilan kaupungin omakseen ja osallistuvat yhteisen rakennettu ympäristön suunnitteluun Maankäyttöosasto osallistuu ja kohdentaa resursseja markkinointi- ja elinkeinotiimin toimintaan. Kaavoituskatsauksen merkittäviä kaavahankkeita edistetään ensisijaisesti. Elinvoimapolitiikan mukaisiin kaavamuutoksiin ryhdytään viipymättä. Kaavoituskatsauksen julkistamisen yhteydessä järjestetään seminaari ja valmistelun aikana tulevaisuustyöpaja. Merkittävissä kaavahankkeissa järjestetään vähintään yksi yleisötilaisuus. Osaava ja asiantunteva henkilöstö Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten jatkuva seuraaminen Ajanmukaisten laitteiden ja Verkkosivut uudistetaan ja sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet selvitetään. Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen toimialueen lainsäädännön sekä laitteiden ja ohjelmistojen koulutukseen. Paikkatietoaineistojen keskitetyn ratkaisun vaihtoehdot selvi-

21 ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen tetään. Seudullinen yhteistyö Paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnan kehittämishankkeisiin osallistuminen Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito Ulvilan kaupungin resurssien ja potentiaalien tehokas hyödyntäminen kaupunkiseudulla Ulvilan kaupunki profiloituu dynaamisena, ennakkoluulottomana, vastuullisena ja tulevaisuuteen luottavana kaupunkina Viranomaisten kanssa järjestettään riittävät työ- ja viranomaisneuvottelut sekä kehittämiskeskustelu. Osallistutaan kaupunkiseudun yhteishankkeisiin ja kuntarakenneuudistustyöhön. Tartutaan soveltuviin hankkeisiin vastuutoimijana ja haetaan yhteisten etujen mukaisia tahoja yhteistyöhön. Aloitetaan yksi merkittävä kehittämishanke. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Maakäyttöosasto laatii vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa esitellään vireillä olevat maankäyttöja kaavahankkeet sekä seuraavien 5 vuoden ajaksi ohjelmoidut hankkeet. Keskeiset ehdotetut hankkeet kirjataan talousarvioon nimettyinä. VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 9

22 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Maankäytön suunnittelu/mittaus TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

23 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila ja Ulvila. Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta. Ulvilassa on yhteistoiminta-alueen eläinlääkärin vastaanotto. Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Ympäristöterveydenhuolto TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot TOIMINTAKATE VUOSIKATE

24 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunki kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Merikarvian kunnan ja Porin kaupungin kanssa. Ulvilan kaupunki muodostaa yhteistoiminta-alueella oman lähipalvelualueen. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Toiminnasta vastaava toimielin on 18- jäseninen Porin perusturvalautakunta, johon Ulvilan valtuusto valitsee valtuustokaudeksi kolme edustajaa. Palvelusuunnitelman mukaan yhteistoiminta-alueen tavoite on: Terveyttä ja hyvinvointia tasaarvoisesti, oikea-aikaisesti, kannustavasti ja joustavasti yhdessä tehden. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti. Kuntakohtainen palvelusuunnitelma perustuu palvelutarvearviointiin. Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Ulvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2015 on 22,3 milj. euroa. Tulosalueen talousarvion toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin maksuosuuksiin. Tulosalueen menomäärärahaan sisältyvät perusturvan käytössä olevien rakennusten ja huoneistojen todelliset huoneistomenot. Samoin tulosalueen kustannuksiin sisältyy myös Ulvilan kaupungin eläkemenoperusteinen maksu sosiaalija terveystoimen henkilöstön osalta. Satakunnan sairaanhoitopiirin laskuttamat perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset siirretään perusturvan kustannuksiin. Hallitus- ja oppositio pääsivät kesäkuussa 2014 yksimielisyyteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisistä pykälistä ja uuden palvelujärjestelmämallin peruslinjauksista. Uudessa mallissa sekä perus- että erikoispalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtakunnallisesti viidelle sotealueelle (kuntayhtymä), jotka aloittavat toimintansa Palvelujen tuottamisvastuu uudessa mallissa on pääsääntöisesti maakunnanlaajuisilla kuntayhtymillä. Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan asukasluvun ja myöhemmin tarkentuvien muiden tekijöiden (mm. ikärakenne ja sairastavuus) perusteella.

TALOUSARVIO 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

TALOUSARVIO 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TA 2016 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS: Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015 Talous- ja hallinto-osasto 7.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2015 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018. Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018. Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61 Liite 2 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018 Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61 Talousarvio- ja suunnitelma 2015 2018 Sisällysluettelo

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Ulvilan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille KV (Tekninen päivitys ) (Tekninen päivitys )

Ulvilan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille KV (Tekninen päivitys ) (Tekninen päivitys ) Ulvilan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2013 2016 KV 3.8.2013 (Tekninen päivitys 13.3.2014) (Tekninen päivitys 3.3.2015) Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan tavoitteet... 3 2. Painopistealueet

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Talous- ja hallinto-osasto 1.9.2014 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2014 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015

Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2015 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toholammin kunta Hallintojohtaja 29.01.2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 1 TULOSALUE KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Elinkeinotoimen vastuualue

Elinkeinotoimen vastuualue Elinkeinotoimen vastuualue Luottamushenkilökoulutus 6.3.2013 kehittämispäällikkö Satu Sarin p. 044 767 4936 Sisältö o Tehtävät, toimijat ja yhteistyökumppanit o Strategiset tavoitteet: elinkeino-ohjelma

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015

Kouvolan kaupunki. Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015 Kouvolan kaupunki Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala Palveluketju Konsernipalvelut Kaupunginhallitus Toiminnanohjaus Tuukka Forsell, talous- ja rahoitusjohtaja Konsernipalveluissa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot