tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja kaavoituksen suunnittelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja kaavoituksen suunnittelussa"

Transkriptio

1 Kasvun edellytykset Tavoite: Antasainen, Lohn kasvua tehokkaasti tukeva kaavoitus Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Vetovoimaisten asuinalueiden suunnitelmallinen yhdyskuntarakenteen tiivistävä kaavoitus tunnistetaan muuttuvat palvelu- tilatarpeet ennakoivasti tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden kaavoituksen suunnittelussa Kulttuurihistorialliset arvot huomioidaan kaavoituksessa Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Vahvan koulutuksen elinkeinoelämän opetuksen kehittämishankkeet yhteyden kehittäminen Museo noudattaa päivittää kokoelmapoliittista ohjelmaa Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Oppilaitosyhteistyön kehittäminen työharjoittelupaikkojen luominen toisen asteen koulutuksen yhteistyön Museo on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa TAKOpoolityöskentelyssä kehittäminen rakentaminen Toteuttaa laadukasta näyttelytoimintaa Tavoite: Laadukas osaamisympäristö elinikäisen oppimisen polun yhteistyö taiteen perusopetuksen kanssa korkeakouluyhteistyö tilojen monipuolinen joustava käyttö Lohn Muisti-hankkeen tapahtumat toteutuvat tehdyn suunnitelman mukaisesti

2 Tavoite: Yritysten hyvä kasvua tukeva toimintaympäristö lisääminen lisääminen lisääminen lisääminen lisääminen elinkeinoelämää sen henkilöstöä palvelevan koulutuksen vapaa-an palveluiden tuottaminen Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide Museotoimen toimenpide Lohn julkisuuskuvan luominen terävöittäminen laadukkaat sivistyspalvelut turvallisen elinympäristön edistäminen sivistys-, kulttuuri- koulutuskaupunkimaineen nostaminen Museo vahvistaa asemaansa Lohn kulttuurihistorian perinnetiedon asiantuntina. Kaivosmuseo uudistetaan kehittämissuunnitelman mukaisesti Kulttuurikeskus toimii lisääminen lisääminen lisääminen Tunnettavuuden rakentaminen Lohn ominaispiirteiden valittujen vetovoimatekijöiden pohlta Tavoite: Tasapainoinen talous Vuosikate kattaa poistot, ( osan investoinneista) pitkällä aikavälillä tulorahoitus kattaa investoinnit resurssien turvaaminen tarkoituksen mukainen käyttö Tavoite: Tasapainoinen talous Tavoite: Tasapainoinen talous tarkka taloudenpito Ulkoista rahoitusta lisätään Tavoite: Tasapainoinen talous tarkoituksenmukainen palveluverkko palveluiden tuottaminen Museotoimen tulorahoitusta kasvatetaan

3 Toiminnan tehokkuus tarkoituksenmukainen järjestämistapa tarkoituksenmukainen järjestämistapa tarkoituksenmukainen järjestämistapa tarkoituksenmukainen järjestämistapa tarkoituksenmukainen järjestämistapa tarkoituksenmukainen järjestämistapa tarkoituksenmukainen järjestämistapa Yhteistyön kehittäminen yritys- kolmannen sektorin kanssa kustannushyötyanalyysien pohlta Kansalaisten omaehtoisen palvelutuottamisen edistäminen tarkoituksenmukainen järjestämistapa tarkoituksenmukainen järjestämistapa tarkoituksenmukainen järjestämistapa tarkoituksenmukainen järjestämistapa tarkoituksenmukainen järjestämistapa tarkoituksenmukainen järjestämistapa Oman palvelutoiminnan kehittäminen kaikkien tulosyksiköiden palveluverkkoselvitykset laaditaan yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa toimintaprosessien kehittäminen laatutyön kehittäminen sähköisten palveluiden kehittäminen Museotoimen toimintaprosesse päivitetään Museotoimi seuraa alan valtakunnallista kehitystä suuntaa toimintaansa sen mukaisesti. Museotoimen sähköisiä palvelu laajennetaan

4 Tavoite: Tehokkaat kaupungin omassa palvelutuotannossa Tavoite: Tehokkaat kaupungin omassa palvelutuotannossa Tavoite: Tehokkaat tarkoituksenmukaiset Tavoite: Tehokkaat toimintatavat kaupungin Tavoite: Tehokkaat omassa palvelutuotannossa kaupungin Tavoite: Tehokkaat omassa palvelutuotannossa Tavoite: Tehokkaat kaupungin Tavoite: Tehokkaat omassa palvelutuotannossa Tavoite: Tehokkaat kaupungin Tavoite: Tehokkaat omassa palvelutuotannossa Tavoite: Tehokkaat kaupungin Tavoite: Tehokkaat omassa palvelutuotannossa Tavoite: kaupungintehokkaat omassa palvelutuotannossa Tavoite: Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa Tavoite: Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa Tilaverkon optimaalinen käyttö Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen Palvelujen tuotteistamisen loppuun saattaminen Palvelutason määrittely palvelujen tuottamisessa järjestämisessä tulosalueiden yhteistyön kehittäminen palveluiden tuottaminen poikkihallinnollisten i prosessien kuvaaminen kehittäminen selkeät toimintarakenteet - tavat tuotteistamisen kehittäminen, varhaiskasvatus pilottina liikuntapaikkojen kunnossapidon rationalisoiminen Kaavoitusprosessin kehittäminen museon kaupunkisuunnittelun kesken Kulttuuritoimen yhteinen tilavarausohjelmisto käytössä. Museon viestintäohjetta päivitetään Virtuaalinäyttelyitä rakennetaan Nykyaikaiset tietojärjestelmät sähköisen asioinnin kehittäminen Henkilöstö suorittanut tietoturvallisuustestin tietoyhteiskuntavalmiuksien edistäminen tarkistetaan sivistystoimen viestintäkäytänteet Tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistaminen palvelutuotannossa Tietoturvallisuuden edistäminen innovatiivisen tietostrategian laatiminen Ennakointitoiminnan osaamisen kehittäminen tutkitaan vaihtoehtoisten palvelunjärjestämistapo ennakoiva rekrytointi an tasalla olevat palveluverkkosuunnitelmat ennakoiva toimintamalli l l Museotoimen hyvinvointiohjelma laaditaan

5 Töiden oikea mitoitus ksamisen hyvinvoinnin edistäminen, antasainen hyvinvointisuunnitelma Oikeudenmukainen kilpailukykyinen palkkaus Työympäristön kehittäminen i i k i säännölliset kehityskeskustelut Museotoimen lisä- täydennyskoulutusohjelma laadittu Henkilöstön osaamisen kehittäminen sivistystoimen hyvän työnantakuvan vahvistaminen osaamisen kehittämisen rakenteet antasaiset suunnitelmat strategian Tavoite: Henkilöstön toteuttamiseen hyvä valmius strategian Tavoite: Henkilöstön toteuttamiseen hyvä valmius strategian Tavoite: Henkilöstön toteuttamiseen hyvä valmius Johtamisosaamisen kehittäminen Työaikajoustoihin kannustaminen esimiesten tukeminen

6 Tavoite: Tehokkuutta tukevat laskenta- raportointijärjestelmät käytössä Tavoite: Tehokkuutta tukevat laskenta- raportointijärjestelmät käytössä Tavoite: Tehokkuutta tukevat laskenta- raportointijärjestelmät käytössä Palvelutehokkuuden aktiivinen seuranta arviointi antasainen seuranta, arviointi tilastointi Elämisen laatu elinympäristö elinympäristö elinympäristö elinympäristö elinympäristö Yhteisöllisyyden tukeminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. työyksiköt palvelut turvallisia asiakkaille henkilöstölle kehitetään kuntalaisia osallistavia toimintatapo Museotoimen pelastussuunnitelmat kohdekortit päivitetään vuosittain. Museotoimessa pidetään säännöllisiä valmiusharjoituksia elinympäristö Ennakoivan riskienhallinnan toteuttaminen säännölliset valmiusharjoitukset työyksiköissä valmius-, pelastus- kriisisuunnitelmat an tasalla

7 Strategia 2017 Tavoite: Työpaikkojen palveluiden hyvä Sivistystoimen toimenpide Museotoimen toimenpide saavutettavuus Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille Etätyön edellytysten kehittäminen langattomien verkkoyhteyksien Etätyömahdollisuuksia selvitetään lisääminen kehitetään oman henkilöstön mahdollisuuksia etätyöhön Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille Riittävien palveluiden ylläpito Museotoimi teettää yksiköissään asiakastyytyväisyyskyselyitä kehittäminen Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille palvelut tuotetaan aktiivisella työotteella, asiakkaita, henkilöstöä yhteistyökumppaneita kunnioittaen, sivistyspolitiikkaa tehden seuraten, tkuvasti kehittäen Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille Asukkaiden hyvinvoinnin huomioiminen huomioidaan eri ikäiset kuntalaiset palvelu tuotettaessa Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille asiakastyytyväisyyden varmentaminen säännöllisin kyselyin kuntalaisten sosiaalinen vahvistaminen Museo mukana aktiivisesti sosiaalisessa mediassa Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide Museotoimentoimen toimenpide Kulttuuri- vapaa-aikapalveluiden kehittäminen seudullisesti kuntalaisten henkisen vireyden kasvun edistäminen asiakaskunnan kasvattaminen laajentaminen vuorovaikutteisten palvelujen kehittäminen Laadukkaat kokoelma-, näyttely- asiantuntipalvelut

8 monipuolinen yhteistyö peruspalveluiden kanssa Tavoite: Laadukkaat kulttuuri- vapaa- anpalvelut Tavoite: Laadukkaat kulttuuri- vapaa- anpalvelut Luovan talouden kehittäminen tuotteistaminen Ilmaston muutoksen hillintä ilmastonmuutokseen sopeutuminen laaditaan sivistystoimen kestävän kehityksen suunnitelma Museo toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Kaupunkirakenne Tavoite: Elävä kaupunkikeskusta Tavoite: Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne Keskustan roolin vahvistaminen todellisena kaupunkikeskuksena kulttuuri- vapaa-aikapalveluiden tuottaminen markkinoiminen keskustaalueelle kulttuurikampuksen edelleen kehittäminen Museoalueen elävöittäminen erilaisin tapahtumin Kokoelmakeskus toteutuu museoalueelle

9 Tavoite: Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne Tavoite: Aluetehokas, joukkoliikenteeseen Palveluverkon toiminnallisten keskusten hyötyliikunnan edistäminen tukeutuva nauhakaupunkirakenne kehittäminen väestönkasvuun pohutuen kestävän kehityksen arvojen opetus kasvatus palveluiden oikea kohdentaminen taamakampusten kehittäminen Tavoite: Monipuoliset virkistysalueet (luontopuistot, lähiliikuntapaikat, rannat) Tavoite: Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne Virkistysalueiden toiminnallinen kehittäminen lähiliikunta- virkistyspaikkojen suunnittelu kehittäminen Pappilan puutarhan puiston säilyttäminen kehittäminen Tavoite: Miellyttävä ympäristöarvot huomioiva asuinympäristö Tavoite: Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva Maisema-asumiseen panostaminen????? Kulttuurihistorialliset arvot huomioidaan kaavoituksessa Tavoite: Elävä maaseutu elinvoimat kylät Tavoite: Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne Rakentamisen ohamien haasutusalueella kyläkeskuksiin määritetään mitä sivistyspalveluita tarjotaan ha-asutusalueilla Tavoite: Tehokkaan, ympäristöystävällisen energian hyödyntäminen kasvussa Tavoite: Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne

10 Kuntayhteistyö Kuntaliitoksiin varautuminen Kuntaliitoksiin varautuminen Lohn asema Länsi-Uudenmaan kulttuurikeskuksena vahva Kuntarat ylittävien yhteistyöalueiden muotojen kehittäminen Monipuolinen yhteistyö alueellisten ammattimuseoiden kanssa maakuntaorkesteri Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Kulttuuriyhteistyön lisääminen sivistystoimi edelläkävijänä alueellisessa yhteistyössä, tiivis yhteistyö kaikilla sivistystoimen tulosalueilla Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö seudulliset kehittämishankkeet Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Seudullinen museoyhteistyö tuloksellista. Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Opetustoimen yhteistyön lisääminen

11 Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Tukipalvelujen seudullinen järjestäminen Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus

Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi SPS tavoitteiden toteuma 2013 1-7 Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015 Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015 Maakuntavaltuuston hyväksymä 26.2.2007 ( 25) Tarkistettu: maakuntavaltuuston seminaareissa 14.4.2009 ja 23.11.2009 maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Visio vuoteen 2020 "Onnellinen Kerava"

Visio vuoteen 2020 Onnellinen Kerava erava Keravan kaupungin strategia 2020 Visio vuoteen 2020 "Onnellinen Kerava" Viherkaupunki jossa kaikkien on hyvä olla. Keravan missio Kerava on metropolialueen kärjessä kulkeva, vetovoimainen, rohkea,

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

VALTUUSTOKAUDEN 2009-2012 STRATEGISET TAVOITTEET

VALTUUSTOKAUDEN 2009-2012 STRATEGISET TAVOITTEET 1. VAKAA TALOUS Liite 5. : 1. Vakaan talouden pohjalta rakentuvat kuntalaisten hyvinvointia dukkaat ja kestävällä tavalla tuotetut palvelut Vakaa talous/ toimialan avainsanat: ONNISTUTAAN PALVELUSOPIMUKSELLA,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA II 2014-2020

PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA II 2014-2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA II 2014-2020 1 Palvelu- ja hankintaohjelma/rakenne ja tausta-aineistot OSA 1 Hämeenlinnan malli- tavoitteena tasapaino (2%), tavoitteet ja hankkeet OSA 2/Liitteet Rakennemuutostarinat

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot