tiedottavat omille asiakkailleen mm. kulkuteistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tiedottavat omille asiakkailleen mm. kulkuteistä."

Transkriptio

1 1 / kiertoon TIEDOTTAA UUDET TILAT TILIKESKUKSELLE Toimitilamme muuttuvat tänä vuonna. Uusi osoitteemme on Askon alueella ASKO 2:n tilat (osoite Askonkatu 9 B, Lahti) ja siellä ns. kirkon tilat. Todennäköisesti muuttoajankohta on 11/2008. Mieluiten olisimme jääneet nykyisiin tiloihin, mutta loppukesästä 2007 vuokranantajamme Citycon Oyj ilmoitti lopullisesti haluavansa tilat muunlaiseen käyttöön. Pohdinnan jälkeen päädyimme em. ratkaisuun. Ratkaisuumme vaikuttivat ennen kaikkea asiakas-, henkilökunta- ja kustannusseikat. Uskomme, että teille asiakkainamme tilojemme hyvä tavoitettavuus on tärkeää. Uudessa paikassa meillä on omia asiakasparkkipaikkoja välittömästi ulkoportaan läheisyydessä. Tilat on valtaväylien varrella, moottoritien läheisyydessä ja rautatieaseman asemalaitureille on n. 300 m:n matka. Kävelymatka esim. Triosta ei ole kuin 10 min. Olemme eläneet tilan ahtaudessa jo muutaman vuoden, nyt tämäkin asia saadaan kuntoon. TRION JATKOREMONTIN VAIKUTUS TILIKESKUKSEN TOIMINTAAN Trion kauppakeskuksen remontin 1. vaihe ei paljoakaan vaikuttanut toimintaamme. Nyt kuitenkin on alkanut 2. vaiheen remontti koskien Opaalia ja Forumia, remontti alkaa voimallisesti 2/2008 ja valmistunee 11/2008. Vaikka remonttia ei suoraan tehdä meidän kerroksessamme tapahtuu ympärillä ja alapuolella niin paljon, että toimintamme tulee kärsimään remontista. Varsinkin paalutustyöt ja lattioiden jyrsimiset tulevat aiheuttamaan meteliä ja pölyä. Tämän hetkisen tiedon mukaan asiakashissit ovat koko ajan asiakkaidemme käytössä. Nykyinen kävelyportaat -yhteys tulee katkeamaan remontin alkaessa täydellä teholla 2/2008. Osuuspankin kanssa on myös sovittu, että asiakkaamme voivat käyttää heidän portaitaan ja hissiään meille tullessaan. Käymme rakennusorganisaation kanssa viikoittain palavereja remontin vaikutuksista meille ja toimihenkilömme tiedottavat omille asiakkailleen mm. kulkuteistä. Pyydämme jo etukäteen anteeksi häiriöitä. Tilannetta ei mitenkään voinut välttää johtuen määräaikaisesta vuokrasopimuksestamme ja remontin aikatauluista. KEVÄÄN KOULUTUKSET Kevään koulutustarjonta ilmoitetaan tässä lehdessä. Kurssit ovat seuraavat: Yhdistysten ja säätiöiden veroilmoitus Tuloslaskelma ja tase tutuksi 4.3. Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus Pidimme Yhdistysten ja säätiöiden verotus kurssin. Nyt pidämme uudestaan asiasta kurssin, jonka teemana on veroilmoitusten täyttäminen. Luennoitsijana on jälleen Ilkka Lahti Verohallituksesta. Tuloslaskelma- ja tase tutuksi kurssi on jo tosi perinteinen kurssi, jossa käydään konkreettisella tasolla läpi yrityksen tuloksen seurantaa tilikauden varrella, tilinpäätöksen tunnuslukuja ja mm. ajatuksia budjetoinnista. Luennoinnin hoitaa Juha Sundberg. Ulkomaan kaupan ja palveluiden arvonlisäverotus on alue, joka aiheuttaa paljon päänvaivaa yrityksille ja taloushenkilöstölle. Viimeksi meillä on ollut asiasta kurssi syksyllä 2004 ja pidämme asiasta kokopäivä kurssin, luennoitsijana toimii Miika Jokinen Deloittelta. OSAKKAIDEN/ YRITTÄJIEN HENKILÖKOHTAISET VEROILMOITUKSET VUODELTA 2007 UUDET VEROKORTIT VOIMAAN Henkilöverotuksen esitäytetty veroilmoitus lähetetään luonnollisille henkilöille huhtikuussa, tarkistamiseen on varattu aikaa vähintään 3 viikkoa ja palautus on toukokuussa. Näistä ajoista poikkeavat jättöajat ovat maa- ja metsätalouden harjoittajilla maa- ja metsätalouden tuloista sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla. Me Tilikeskuksessa teemme useimman yrittäjän ja osakeyhtiön osakkaan henkilökohtaiset veroilmoitukset. Toiveemme on, että keräisitte nyt heti vuoden 2007 kuitit koskien ainakin vuokratuloja, arvopapereiden ja muun omaisuuden luovutusvoittoja sekä kotitalousvähennyksen menotositteita. Toivomme niiden toimittamista meille jo tammikuussa otetaan käyttöön palkansaajien uudet verokortit välisenä aikana maksetuista palkoista ennakonpidätys toimitetaan 2007 lopussa olevien verokorttitietojen mukaisesti. Palkansaaja voi pyytää työnantajaa korottamaan ennakonpidätysprosenttiaan tai tuoda uuden verokortin.

2 Taloushallinnon palvelutalo KOULUTTAA YHDISTYSTEN JA SÄÄTIÖIDEN VEROILMOITUS Perjantaina klo Fellmanni, Lahti Yhteisön yleishyödyllisyyden edellytykset verohallituksen ohje yleishyödyllisen yhteisön tulo- ja arvonlisäverotus käytännön ongelmakohdat Tuloveroilmoituksen antaminen verovuodelta 2007 ja 2008 kenen on annettava veroilmoitus ja missä ajassa? ilmoitusvelvollisuus verovuodelta 2007 ja 2008 keskeiset muutokset Uusi veroilmoituslomake 6 c ja sen täyttäminen Uusi liitelomake 76 (kiinteistöt) ja sen täyttäminen Muut tarpeelliset liitelomakkeet ja niiden täyttäminen Kurssin hinta on 190 eur (+alv 22%=231,80 eur). Hinta sisältää luennot, luentomateriaalin ja kahvit. Ilmoittautumiset mennessä. Ilmoittautumiset puh tai kotisivujen kautta Yhdistykset ja säätiöt ovat nousseet muutaman viime vuoden aikana voimakkaasti esiin verotuksen näkökulmasta. Lähes kaikki yhdistykset ja säätiöt ovat saaneet myös verohallinnolta selvityspyynnön toimintansa luonteesta. Pidimme asiasta peruskurssin Nyt käymme asiaa uudelleen läpi, mutta keskitymme 2007 veroilmoitusten täyttöön. Luennoitsijana toimii edelleen alan asiantuntija ja tunnettu luennoitsija ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallituksesta. LUONTOIS- ETUARVOT 2008 Verohallitus vahvisti luontoisetuarvot vuodelle Vapaan autoedun ja käyttöedun arvoja on korotettu vuodesta 2007 ja ikäryhmä C:hen on yhdistetty myös ennen 1992 käyttöön otetut autot niin, että kaikissa ikäryhmissä etu lasketaan aina auton uushankintahinnasta. Joidenkin automerkkien hinnanalentumisia ei ole huomioitu aiempien vuosien uushankintahinnoissa. Uushankintahinta saadaan vähentämällä auton suositushinnasta euroa. Tästä lasketaan ikäryhmän prosenttiosuus (1,4% - 1,0%) ja lisätään kuukausikohtainen kiinteä ikäryhmäkohtainen euromäärä tai kilometrikohtainen arvo. Saatu arvo pyöristetään alempaan 10 euroon ja näin saadaan luontoisetuarvo. Sovitulla kauppahinnalla ei ole merkitystä autoedun arvoon. Lisävarusteet, joiden arvo ylittää 850 lisätään edun laskentaperusteeseen (pois lukien talvipyörät ja autopuhelin). Auton luontoisetuarvo on syytä aina selvittää erikseen autoliikkeen kanssa. Asuntoedun arvot ovat nousseet edellisvuodesta ja myöskin ravintoedun arvot ovat hieman nousseet. Puhelinedun arvo on pysynyt ennallaan. AUTOEDUT A) IKÄRYHMÄ A (vuosina käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1.4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 270,00 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105,00 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä. B) IKÄRYHMÄ B (vuosina käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 285,00 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120,00 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä. C) Ikäryhmä C (ennen vuotta 2003 käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,0 % auton uushankintahinnasta lisättynä 300,00 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,0 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135,00 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä. Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää kilometriä. MUISTA LUONTOISEDUISTA PUHELINETU Kotipuhelin 20,00 20,00 Matkapuhelin 20,00 20,00 VEROVAPAAT MATKA- KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2008 Kokopäiväraha arvo nousi yhdellä (1,00) eurolla ja kilometrikorvausta on nostettu yhdellä (1) sentillä. YLEISIMMÄT ARVOT 2007 JA 2008: Kilometrikorvaus 0,43 0,44 Osapäiväraha 14,00 14,00 Kokopäiväraha 31,00 32,00 Näillä arvoilla matkakorvauksia voidaan maksaa myös elinkeinoyhtymien (ay, ky) yhtiömiehille ja osakeyhtiöiden osakkaille. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien matkakustannusten korvauksia ei makseta rahassa vaan matkakustannukset vähennetään veroilmoituksessa. Kaikkien matkakorvausten on perustuttava hyvin yksilöityihin matkalaskuihin, ne ovat tietenkin verottajan suuren huomion kohteena. PALKKOJEN SIVUKULUT 2008 Palkkojen sivukulut pysynevät vuonna 2008 suunnilleen vuoden 2007 tasolla. Sotu -maksu-%:t alenevat 0,18%. TyEL eläkemaksusta työnantajan maksettavaksi jäävä osuus eläkemaksusta lienee keskimäärin 16,8%, tämä noussee hieman vuodesta 2007 johtuen työntekijän osuuden pienenemisestä. Jo vuoden 2005 alusta astui voimaan työntekijän eläkemaksun erilaisuus riippuen työntekijän iästä. 53 vuotiaat ja sitä vanhemmat työntekijät maksavat muita korkeampaa työeläkemaksua syntymäkuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Työntekijän eläkemaksut vuonna 2008 alenevat vuoden 2007 tasosta 0,2% eli ovat 4,1% alle 53 vuotiaalla ja sitä Tilikeskus tiedottaa 2

3 vanhemmalla työntekijälle 5,2%:a. Työttömyysvakuutuksessa maksut sekä työnantajan että työntekijän osalta alenevat. Suuri muutos on myös palkkasumman alarajan nosto eurosta euroon jolloin vasta työnantajalle tulee korkeampi työttömyysvakuutusmaksu. Seuraavassa sivukulut maksuryhmittäin: TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU Maksuluokka I 2,951% 2,771% II 5,151% 4,971% III 6,051% 5,871% Luokat määräytyvät säännönmukaisten poistojen määrän ja maksettujen palkkojen suhteen perusteella. Kriittinen poistojen määrä on euroa (poistot kuluvasta käyttöomaisuudesta). Uusia maksuprosentteja sovelletaan niihin palkkoihin, jotka on maksettu vuonna 2008, riippumatta siitä, miltä ajalta ne ovat kertyneet. Työnantajan sotumaksun laskentaperusteena oleva palkkapohja muuttuu hieman lukien. Nyt ei enää kokouspalkkioistakaan tilitetä sotu maksua. Vuoden 2007 alusta tuli jo muutos, ettei sotumaksua ei enää makseta esim. optiotuloista eikä satunnaisista esitelmä- ja luentopalkkioista, vaikka ne ovat ennakonpidätyksenlaista palkkaa. Jos kuitenkin em. eristä tulisi maksaa eläkemaksu, niin silloin tulee sotu maksukin suorittaa. ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT Järjestelmä toimii niin, että työnantaja maksaa ennakkomaksuilla myös työntekijöiden osuuden ja perii osuutensa työntekijältä palkanmaksun yhteydessä. Eli yrityksen tulosta jää rasittamaan kokonaismaksu vähennettynä työntekijän osuus. Työnantaja kokonaismaksu: TYEL, tilapäinen työnantaja, palkkasumma alle eur/ 6 kk 22,40% TYEL, sopimustyönantaja 2006 palkkasumma alle eur 21,40% palkkasumma yli eur 21,40-22,40% palkkasumma yli eur 22,40% TyEL ansion alaraja 47,08 eur/kk YEL alle 53 vuotiaat 20,6% YEL yli 53 vuotiaat 21,7% Työntekijän osuus: Työntekijän osuus alle 53 vuotiaat 4,1% Työntekijän osuus yli 53 vuotiaat 5,2% TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUSMAKSU Järjestelmä toimii periaatteessa samalla tavalla kuin TyEL maksussa, mutta työnantaja maksaa työntekijöiden osuuden eri laskulla yhdessä erässä (eräpäivä ). Työntekijän osuus ,34% Osaomistajan osuus 0,12% Työnantajan osuus: palkkasumma alle euroa 0,70% euron yli menevältä osalta 2,90% osaomistajasta 0,70% MUUT Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin 0,08%. Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 1,1% vaihtelee toimialan tapaturmariskin mukaan 0,3-7,5%:n välillä. Taloushallinnon palvelutalo KOULUTTAA KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUS Tiistaina klo Lahden Seurahuone/ Päijät-kabinetti Pienetkin yritykset käyvät nykyään kansainvälistä kauppaa. EU:n laajeneminen ja muutuvat säännökset vaatii vielä useammilta yrityksiltä ja taloushallintohenkilöstöltä ulkomaan kaupan arvonlisäverosäännöstön osaamista. Järjestämme kokopäiväkurssin, jossa käymme läpi sekä EUmaiden että EU:n ulkopuolisten maiden tavara- ja palvelukaupan arvonlisäveroasioita. Luennoitsijana arvonlisäveroasiantuntija OTL, Miika Jokinen Deloittelta. Kansainvälisen kaupan peruskysymykset Missä maassa myynti verotetaan? Verovelvollisuus kansainvälisissä myynneissä Tavaroiden yhteisökauppa Yhteisömyynti Yhteisöhankinnat Kolmikantakauppa ja muut ketjukauppatilanteet Omien tavaroiden siirto muihin EU-maihin Tavaran myynti asennettuna Tavaran kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa Veroton vienti Maahantuonnin verollisuus ja vähennysoikeus Palveluiden myyntimaasäännökset Palveluiden myyntimaasäännökset Säännösten mahdolliset tulevat muutokset Käännetty verovelvollisuus Kurssin hinta on 270,00 euroa (+alv22%). Hinta sisältää luentomateriaalit, 2 kahvit ja lounaan. Ilmoittautumiset mennessä. Ilmoittautumiset puh tai kotisivujen kautta Tilikeskus tiedottaa 3

4 VEROTUKSEN KOROT JA ENNAKONTÄYDENNYKSEN MAKSAMINEN 2008 Suomessa käytettävän yleisen viitekoron vahvistaa Euroopan keskuspankki (EKP). Tätä korkoa käytetään verotuksen veronlisäystä, viivekorkoa, veronpalautuksen ja jäännösveron korkoa laskettaessa. EKP on vahvistanut viitekoroksi 4,50% ajalle Tämä korko määrittelee myös verotuksen korot vuodelle 2008, jotka nousevat näin 1,5% vuoden 2006 tasosta. Oleelliset korot ovat seuraavat: jäännösveron korko luonnolliset henkilöt n. 950 euron jäännösveroille 0% enintään euron jäännösveroille 2,5% euron ylittävälle osalle 6,5% veronpalautuksen korko 2,5% Korolta voi välttyä maksamalla nk. ennakon täydennysmaksua vapaaehtoisesti. Tämä käytäntö muuttui vuonna 2006, kun verotusmenettelykin muuttui. Korottoman ajan maksuaikaa lyheni maaliskuun lopusta tammikuun loppuun ja vastaavasti jäännösveron ja palautuskoron laskemisen alkuajankohtaa aikaistettiin. Täydennysmaksua on kuitenkin mahdollisuus maksaa nykyistä kauemmin eli aina kuukautta ennen verotuksen päättymistä. Eli vuo- den 2007 verojen täydennysmaksu tulee maksaa mennessä, jos haluaa välttyä korolta kokonaan. Korko lasketaan ajalle 1.2. täydennysveron 1. eräpäivä (joulukuun alussa). 6,5%:n korko on niin huomattava, että yleensä kannattanee maksaa vapaaehtoinen täydennysmaksu ainakin yli euron ylittävältä osalta. Yrittäjäkentässä noin suuret täydennysverot syntyvät palkan liian pienestä ennakonpidätysprosentista, osingonjaosta, jossa on jaettu ns. ansiotulo-osinkoa taikka myyntivoitoista. Myös toiminimen, ay:n tai ky:n yhtiömiehille täydennysveroa syntyy helposti, kun ennakot ovat olleet pienet suhteessa toteutuneeseen verotettavaan tuloon. Yhteisöillä korko on 2,5% veronpalautuksille ja 6,5% jäännösveroille vuonna Jollei osakeyhtiö täydennä vapaaehtoisesti tilikauden verojaan viimeistään 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, joutuu se maksamaan tätä yhteisökorkoa. Kun tämä korko on vähennyskelvoton verotuksessa niin verot kannattaa täydentää jos vain suinkin rahaa on tai pankista halvemmalla saatavissa. Samoin kannattaa samassa aikataulussa hakea liikaa maksetut ennakotkin takaisin jo maksuvalmiudenkin takia. PERUSKORKO NOUSI 4,75 PROSENTTIIN Valtiovarainministeriö päätti nostaa peruskorkoa alkaen, korko ajalle on 4,75%. Ajalla se oli 4,25%. Peruskoron mukaan määräytyy korko sellaisille osakaslainoille, joita ei ole verotettu pääomatulona sekä myös henkilökuntalainoille. VIIVÄSTYS- KORKO VUODEN 2008 ALUSTA Viivästyskoron viitekorko ei muutu ja on edelleen 4,50%. Tämä korko määrittelee yleisen viivästyskoron (VK+7%), joka on siis ,50%. Korko määritellään aina kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan ja sen ilmoittamisesta huolehtii Suomen Pankki. OSAKEYHTIÖN VAROJEN VÄHENEMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET UUDISTUIVAT Kuten Tilikeskus Tiedottaa 3/2007 lehdessä jo tiesimmekin kertoa, ns. selvitystila säädökset osakeyhtiöillä ovat muuttuneet. Laki on vahvistettu ja astui voimaan Voimassa olleen lain mukaan oli niin, että jos hallitus havaitsi, että yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, oli viipymättä laadittava tilinpäätös ja kutsuttava koolle yhtiökokous kolmen kuukauden kuluessa käsittelemään yhtiön taloudellista asemaa ja mahdollisesti tehtäviä saneeraustoimenpiteitä. Nyt tämä raja on poistettu ja koskee ainoastaan julkisia osakeyhtiöitä. Toinen raja varojen vähenemisessä jäi edelleen voimaan. Jos hallitus havaitsee, että yhtiön osakepääoma on menetetty, siis oma pääoma on negatiivinen, on asiasta välittömästi laadittava rekisteri-ilmoitus kaupparekisteriin. Tähänkin kohtaan tuli kuitenkin oman pääoman laskentaan koskevia helpotuksia. Pääomalaina saadaan laskea oman pääoman osaksi arvioitaessa oman pääoman negatiivisuutta. Tämä oli jo laissa. Uusina erinä on mahdollista huomioida eriä, joissa yhtiön pääomatilanne on tosiasiassa kirjanpitoarvojen osoittamaa tilannetta parempi. Näitä voivat olla poistoero, vapaaehtoiset varaukset ja yhtiön omaisuuden todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus. Viimemainittu voidaan huomioida vain jos ero on olennainen ja muuta kuin tilapäinen. Eli nyt säätely on tehty yksiportaiseksi ja pitkälti palattu vanhan osakeyhtiölain mukaisiin helpotuksiin pääoma laskettaessa. Mutta edelleen yhtiön hallituksella on velvollisuus ajantasaisesti seurata yhtiön taloudellista asemaa ja oman pääoman riittävyyttä, siis kirjanpidon on aina oltava ajan tasalla! Tilikeskus tiedottaa 4

5 KIINTEISTÖJEN ARVONLISÄVEROTUS MUUTTUU PERINTÖ- JA LAHJA- VEROTUS MUUTTUU ALKAEN Yrityksen kannalta on keskeinen asia, saako se vähentää rakentamiseen liittyvät arvonlisäverot vai ei. Rakennuskustannusten arvonlisäveron vähennysoikeus on tärkeää myös silloin, kun rakennuksen omistaja vuokraa rakennuksen liiketoiminnassa käytettäväksi. Entisen lainsäädännön mukaan tehdyt arvonlisäverovähennykset joutui palauttamaan kokonaisuudessaan, mikäli kiinteistö siirtyi pois arvonlisäverollisesta käytöstä ennen kuin 5 täyttä kalenterivuotta on kulunut sen valmistumis- tai peruskorjausvuoden päättymisestä. Myöskään vähennykseen oikeuttamattomaan käyttöön alkujaan otetusta rakennuksesta ei vähennyksiä saatu tehdä, vaikka rakennus olisi myöhemmin siirtynyt vähennyksen oikeuttamaan käyttöön. Em. asiat on todettu Eu oikeuden vastaisiksi ja sen takia säädöksiä on huomattavasti muutettu. Jatkossa uudisrakentamiseen ja perusparannuksiin liittyviä kiinteistövähennyksiä voidaan joutua palauttamaan, jos kiinteistön vähennykseen oikeuttava käyttö vähenee tai päättyy. Vastaavasti, jos kiinteistön verollinen käyttö lisääntyy, on mahdollista tehdä lisävähennyksiä. Myös alun perin verottomassa käytössä olleen kiinteistön osalta voidaan tehdä vähennyksiä, jos käyttö muuttuu edes osittain verolliseksi. Käytettävä tarkistusjakso on 10 vuotta mukaan lukien kiinteistön valmistumis- tai käyttöönottovuosi ja tarkasteltavan vähennyksen määrä 1/10 vuotta kohti. Tarkistus tehdään ao. vuoden joulukuussa, kun vähennykseen oikeuttavan käytön osuus kasvaa tai pienenee, mutta tapahtumakuukaudelle, kun kiinteistö luovutetaan tai se siirretään pois vähennykseen oikeuttavasta käytöstä. Luovutettaessa kiinteistö luovutuksen saajan vähennyksen oikeuttavaan käyttöön tehtyjä vähennyksiä ei pääsääntöisesti tarvitsisi palauttaa, vaan luovutuksen saaja jatkaisi vähennysten tarkistamista tarkistuskauden loppuun on vahvistettu lain muutos, jolla perinnön ja lahjan verotus erotetaan toisistaan. Muutokset astuvat voimaan Lakimuutoksella verotettavan perinnön alaraja korotetaan eurosta euroon. Perintöverotuksessa tehtävä puolisovähennys korotetaan eurosta euroon ja alaikäisyysvähennys eurosta euroon. Perintö- niin kuin lahjaveroasteikossakin entinen kolmas veroluokka poistuu kokonaan ja ensimmäisen veroluokan henkilöpiiriä on laajennettu. Jatkossa siihen kuuluu perinnön tai lahjan antajan kaikki suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat sukulaiset sekä aviopuoliso ja tämän suoraan alenevassa polvessa olevat sukulaiset. Lisäksi kaikki ottolapsisuhteessa olevat rinnastettaisiin suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa oleviin. Lahjaveron puolella pienimmän verotettavan osuuden määrä korotettiin eurosta euroon. Lahjaverosta vapaan tavanomaisen kotiirtaimiston arvo korotettiin samoin eurosta euroon. Uusi lahjaveroasteikko (ensimmäinen luokka): Verotettavan vero alarajan vero alarajan osuuden kohdalla ylittävästä arvo euroa euroa osasta % % % % Toisessa luokassa olevien lahjansaajien osalta vero on kaksinkertainen. Entinen kolmen vuoden kumulointiaika säilyy ja tätä sovelletaan nykyiseen tapaan myös silloin, kun lahjanantaja kuolee kolmen vuoden kuluessa lahjoituksesta (näin saatu lahja lisätään perintövero-osuuteen). Laki astuu voimaan Uutta lakia ei sovelleta kiinteistöihin, joiden valmistuminen/ käyttöönotto/ perusparannus on tapahtunut ennen vuotta Vuosien väliltä lakia sovelletaan jälkeen tapahtuneiden muutosten osalta, mutta tarkistuskausi on 5 vuotta. Ennen lain voimaantuloa tapahtuneisiin muutoksiin sovelletaan nykyistä lakia. Verohallitus on antanut asiasta ohjeen Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus (Dnro 1845/40/2007, ). Tilikeskus järjesti asiasta myös koulutuksen Muutos on todella suuri ja haastava varsinkin kiinteistösijoitus- ja vuokrausliiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Se vaatii periaatteessa kiinteistö- ja perusparannuskohtaisen seurannan ja lisäksi tarkistusjakso on niin pitkä (10 vuotta), että se ylittää normaalin kirjanpidon tositteiden säilytysvelvollisuuden selvästi. Tilikeskus tiedottaa 5

6 YRITYSTEN SUKU- POLVENVAIHDOSHUOJENNUKSEN TULEVAT MUUTOKSET Hallitusohjelmassa on, että perintö- ja lahjavero poistetaan kokonaan yritysten sekä maaja metsätilojen suupolvenvaihdoksista. Tietojen mukaan esitys on tarkoitus antaa helmikuussa 2008 ja laki tulisi voimaan Mistä oikein on kysymys yrityksen sukupolvenvaihdoksen kannalta? Nykyisen lain mukaan, jos jatkaja saa osakkeet tai yhtiöosuudet kokonaan lahjana tai perintönä, huojennetaan jatkajalle määrättävää lahjaveroa. Lahjan arvona pidetään tällöin 40% osakkeiden verotusarvosta. Siis vero on erittäin pieni jo nyt, arviolta se on 6% osakkeiden verotusarvosta (huom. verotusarvosta ei käyvästä arvosta). Tästä verosta nyt oltaisiin luopumassa kokonaan. Kuten on luettavissa, muutos useimmissa tapauksissa olisi melko pieni. Itse asiassa aniharvoin päästään aitoon lahjaan tai perintöön johtuen siitä, että luopujalla on muitakin lapsia kuin yrityksen jatkaja tai luopuja haluaa rahaa. Lisäksi uusiin säännöksiin kaavaillaan, että verovapaus koskisi vain aitoa yritysvarallisuutta, mitä termi sitten pitääkin sisällään. Sinua palvelevat alansa ammattilaiset! Taloushallinnon palvelutalo KOULUTTAA TULOSLASKELMA JA TASE TUTUKSI Tiistaina 4.3. klo Lahden Seurahuone, Päijät kabinetti Oletko ymmällä saatuasi tilitoimistoltasi kuukauden tulosteet tai tilinpäätöksen käteesi? Pystytkö todella seuraamaan yrityksesi tulosta ja hyödyntämään tietosi miettiessäsi yrityksen tulevaisuutta? Kerromme kansantajuisesti: kuinka tuloslaskelmaa ja tasetta tulee lukea mitä asioita on seurattava miten tilikauden tulosta voidaan seurata tilikauden varrella tilinpäätösanalyysistä budjetin merkityksestä ja teosta Kurssin vetäjä: Lahden Tilikeskus Oy:stä KTM, HTM Juha Sundberg Kurssin hinta on 160 eur (+alv 22%=195,20 eur). Hinta sisältää luennot, kahvit ja lisäksi erikseen sovittavan yrityskohtaisen neuvontatunnin. Ilmoittautumiset mennessä. Ilmoittautumiset puh tai kotisivujen kautta Henkilöstöuutisia Lahden Palkkapalveluihin on valittu palkkatoimihenkilöksi tradenomi Hanna Anderson 2.1. alkaen. Päätoimittaja: Juha Sundberg Aleksanterinkatu 20, Lahti Käyntiosoite: Kauppakeskus Trio Puh , fax Taitto: Paino: Futuuri Oy Ecapaino KATSO MYÖS > Tilikeskus tiedottaa 6

KEVÄÄN KOULUTUKSET. Taloushallinnon palvelutalo TILIKESKUS KOULUTTAA TULOSLASKELMA JA TASE TUTUKSI

KEVÄÄN KOULUTUKSET. Taloushallinnon palvelutalo TILIKESKUS KOULUTTAA TULOSLASKELMA JA TASE TUTUKSI www.orimattilantilikeskus.fi 21.1.2009 1 / 2009 kiertoon TIEDOTTAA Taloushallinnon palvelutalo TILIKESKUS KOULUTTAA ARVOPAPERIEN JA MUUN OMAISUUDEN ARVOSTAMINEN KIRJANPIDOSSA JA VEROTUKSESSA Perjantaina

Lisätiedot

KEVÄÄN KOULUTUKSET. Taloushallinnon palvelutalo TILIKESKUS KOULUTTAA TULOSLASKELMA JA TASE TUTUKSI

KEVÄÄN KOULUTUKSET. Taloushallinnon palvelutalo TILIKESKUS KOULUTTAA TULOSLASKELMA JA TASE TUTUKSI www.lahdentilikeskus.fi 22.1.2009 1 / 2009 kiertoon TIEDOTTAA Taloushallinnon palvelutalo TILIKESKUS KOULUTTAA ARVOPAPERIEN JA MUUN OMAISUUDEN ARVOSTAMINEN KIRJAN-PIDOSSA JA VEROTUKSESSA Perjantaina 20.2.2009

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 LUONTOISEDUT 2014. Ravintoetu. Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET. Kotimaan päivärahat 2014.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 LUONTOISEDUT 2014. Ravintoetu. Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET. Kotimaan päivärahat 2014. Tärkeitä lukuja vuodelle 01 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 01 LUONTOISEDUT 01 Ravintoetu Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET Kotimaan päivärahat 01 Kilometrikorvaus SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 15.1.2008 1(5) Arvoisa asiakkaamme Tästä tiedotteestamme löydät ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat:

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat: Lähde: www.yrittajat.fi Luontoisedut 2015 Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat: Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 23.1.2007 1 Arvoisa asiakkaamme Selvittelemme tässä tiedotteessamme ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslakiuudistus

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001 1 3273/32/2001 VEROHALLITUKSEN PÄÄTÖS vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001 Verohallitus on 30 päivänä

Lisätiedot

Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Päätös Dnro 1741/32/2006, 24.11.2006 5076 Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2012

Tärkeät päivämäärät 2012 Tärkeät päivämäärät 2012 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 www.orimattilantilikeskus.fi 07.12.2009 4 / 2009 kiertoon TIEDOTTAA VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 Verotili oli esillä edellisessä lehdessämme ja järjestimme asiasta kokopäiväisen koulutuksen

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 21.1.2009 1(5) Arvoisa asiakkaamme Perjantaina 23.1. suljemme toimistomme poikkeuksellisesti jo kello 13.00. Elintarvikkeiden alv alenee 1.10.2009 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 16.01.2015 :N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2015! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita seuraavasti: - Verovelkarekisteristä

Lisätiedot

Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Vanhempi versio Antopäivä: 26.11.2012 Diaarinumero: 116/200/2012 Voimassaolo: 1.1.2013

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Ennakkoperinnän avainluvut 2016

Ennakkoperinnän avainluvut 2016 Ennakkoperinnän avainluvut 2016 Hyvä lukija, Olen koonnut tähän esitteeseen vuoden 2016 ennakkoperinnän keskeiset avainluvut. Esitteeseen on kerätty tietoa seuraavista aiheista: valtion tuloveroasteikko

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

TILI PROFIILI OY ASIAKASTIEDOTE 2014 1

TILI PROFIILI OY ASIAKASTIEDOTE 2014 1 1 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 Verotili, kausiveroilmoitukset sekä maksujen eräpäivät työnantajasuoritukset ja arvonlisäverot (kuukausimenettelyn piiriin kuuluvilla) joka kuun 12. päivä Sekä työnantajasuoritusten

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2013

Tärkeät päivämäärät 2013 Tärkeät päivämäärät 2013 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2014

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE Y/10/2013 30.12.2013 1(8) LUONTOISETUJEN VEROTUSARVOT VUONNA 2014 Verohallinto on antanut päätöksen vuoden

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE ASIAKASKIRJE 10.01.2007 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2007! Jo vakiintuneen tavan mukaan olen taas näin uuden vuoden alkaessa koonnut tähän ajankohtaisia

Lisätiedot

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero Avaintiedot 2015 Pääomatulovero Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verokanta on 33 prosenttia. Yhteisövero

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Jaksot: 17.10.2011 Arvopapereiden käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa 17.11.2011 Käyttöomaisuus kirjanpidossa

Lisätiedot

Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä. 1 (6) Tilitoimisto Anita Niiranen Ky ASIAKASTIEDOTE Riistakatu 5 A 74100 Iisalmi Puh. 017-818 611 16.1.2013 HYVÄT ASIAKKAAT! Hinnantarkistukset Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä. Veroilmoituksien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry

Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry 8.4.2010 1 Kotitalousvähennys pähkinänkuoressa 1. Kotona 2. Tavanomainen hoito-

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2016 (dnro: 165/200/2015).

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2016 (dnro: 165/200/2015). Luontoisedut 2016 Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2016 (dnro: 165/200/2015). 1 Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut on arvioitava seuraavien perusteiden mukaan:

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yhdistykset, säätiöt ja verotus

Yhdistykset, säätiöt ja verotus Yhdistykset, säätiöt ja verotus Pekka T. Talari Yhdistykset, säätiöt ja verotus Käsikirja yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta EDITA HELSINKI Pekka T. Talari ja Edita Publishing Oy Kansi: Marjut

Lisätiedot

Maksatko liikaa autoedustasi?

Maksatko liikaa autoedustasi? Maksatko liikaa autoedustasi? Autoedun saajan edut automaattista Paikannin.com -ajopäiväkirjaa käytettäessä: autoedun verotusarvo perustuu todelliseen käyttöön (ks. esimerkkilaskelmat) käyttöedun saajan

Lisätiedot

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Suvi Ilvonen 1. huhti 21 10:42

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Suvi Ilvonen 1. huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 Suvi Ilvonen 1 huhti 21 10:42 Suvi Ilvonen 2 huhti 21 10:42 Suvi Ilvonen 3 huhti 21 10:43 Suvi Ilvonen 4 Valtion tulovero vuonna 2015 Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla,

Lisätiedot

TIEDOTE 5.1.2015. Luontoisedut 2015 RAVINTOETU

TIEDOTE 5.1.2015. Luontoisedut 2015 RAVINTOETU TIEDOTE 5.1.2015 Luontoisedut 2015 RAVINTOETU Ravintoedun arvo on 6,20 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014. 1028/2014 Verohallinnon päätös

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014. 1028/2014 Verohallinnon päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 1028/2014 Verohallinnon päätös vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Annettu

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset

Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset LUVUT 2010 TÄRKEÄT Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset VALTION VEROTUS 2010 Verohallituksen antama luettelo kuntien, evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tuloveroprosenteista

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Vuoden 2016 muistilista

Vuoden 2016 muistilista 1 Vuoden 2016 muistilista Asuntoetu Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat: Alue Helsinki 1 Helsinki 2 Helsinki 3, Espoo, Kauniainen Helsinki 4,

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS Mika Kavakka Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

150 tuhatta CHF Huolintaliikeen veloitus Maahantuonnin alv. 133 Huolintapalkkio (sis.alv) 20 150 tuhatta FIM

150 tuhatta CHF Huolintaliikeen veloitus Maahantuonnin alv. 133 Huolintapalkkio (sis.alv) 20 150 tuhatta FIM ~ L TKKrruT Lehtori Osmo Hauta-aho A 030154000 TaINPliTOSSUUNNrrfELU Tent ti 12.4.2002 klo 16.15-19.15' 1(3) + liitteet 1-4 Tehtiivii 1 Oheisena on annettu HubTecb Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2001 tuloslaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen verotus

Pitkäaikaissäästämisen verotus Pitkäaikaissäästämisen verotus Katariina Sorvanto lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Mistä on kyse? Pitkäaikaissäästämisessä tietyin ehdoin 1) Säästösumma on vähennyskelpoinen verotuksessa 2) Säästövarojen

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Sari Wulff 1 Palkan ja työkorvauksen eroja Työstä maksettu korvaus voi olla palkkaa muuta työstä maksettua korvausta

Lisätiedot

TILIÖINTI DEBET KREDIT SELITE

TILIÖINTI DEBET KREDIT SELITE PALKKAJAKSOTUS / KIINTEÄT Tosite: 55 - Pvm: 31_1_2016 Koodi: 999 Yritys: Oy Laivahuolinta Ltd Palkka kk: 1_2016 Sos.kulut Brutto Netto TÄYDENNÄ KELTAISET ALUEET TyEL 24,00 18,30 5,70 Tapaturma 7,00 Työttömyys

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Työnantajan osuus Työntekijän/ Yht. 2016

Työnantajan osuus Työntekijän/ Yht. 2016 UUDET PROSENTTIYKSIKÖT 1.1.2016 ALKAEN Kaikki arvonlisäverokannat pysyvät samalla tasolla kuin 2015 Toimitetut tavarat/palvelut ennen 1.1.2016, laskutus viimeistään 31.12.15 ja verokanta on 24 %. Peruskorko

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija

Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija 28.1.2010 1 Muutoksia Verotili, ja siihen tarvittavat tunnukset ALV: verokantojen

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Sanni Kiri 1. huhti 21 10:42

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Sanni Kiri 1. huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 Sanni Kiri 1 huhti 21 10:42 Sanni Kiri 2 huhti 21 10:42 Sanni Kiri 3 huhti 21 10:43 Sanni Kiri 4 Valtion tuloveroasteikko 2015 Vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot