tiedottavat omille asiakkailleen mm. kulkuteistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tiedottavat omille asiakkailleen mm. kulkuteistä."

Transkriptio

1 1 / kiertoon TIEDOTTAA UUDET TILAT TILIKESKUKSELLE Toimitilamme muuttuvat tänä vuonna. Uusi osoitteemme on Askon alueella ASKO 2:n tilat (osoite Askonkatu 9 B, Lahti) ja siellä ns. kirkon tilat. Todennäköisesti muuttoajankohta on 11/2008. Mieluiten olisimme jääneet nykyisiin tiloihin, mutta loppukesästä 2007 vuokranantajamme Citycon Oyj ilmoitti lopullisesti haluavansa tilat muunlaiseen käyttöön. Pohdinnan jälkeen päädyimme em. ratkaisuun. Ratkaisuumme vaikuttivat ennen kaikkea asiakas-, henkilökunta- ja kustannusseikat. Uskomme, että teille asiakkainamme tilojemme hyvä tavoitettavuus on tärkeää. Uudessa paikassa meillä on omia asiakasparkkipaikkoja välittömästi ulkoportaan läheisyydessä. Tilat on valtaväylien varrella, moottoritien läheisyydessä ja rautatieaseman asemalaitureille on n. 300 m:n matka. Kävelymatka esim. Triosta ei ole kuin 10 min. Olemme eläneet tilan ahtaudessa jo muutaman vuoden, nyt tämäkin asia saadaan kuntoon. TRION JATKOREMONTIN VAIKUTUS TILIKESKUKSEN TOIMINTAAN Trion kauppakeskuksen remontin 1. vaihe ei paljoakaan vaikuttanut toimintaamme. Nyt kuitenkin on alkanut 2. vaiheen remontti koskien Opaalia ja Forumia, remontti alkaa voimallisesti 2/2008 ja valmistunee 11/2008. Vaikka remonttia ei suoraan tehdä meidän kerroksessamme tapahtuu ympärillä ja alapuolella niin paljon, että toimintamme tulee kärsimään remontista. Varsinkin paalutustyöt ja lattioiden jyrsimiset tulevat aiheuttamaan meteliä ja pölyä. Tämän hetkisen tiedon mukaan asiakashissit ovat koko ajan asiakkaidemme käytössä. Nykyinen kävelyportaat -yhteys tulee katkeamaan remontin alkaessa täydellä teholla 2/2008. Osuuspankin kanssa on myös sovittu, että asiakkaamme voivat käyttää heidän portaitaan ja hissiään meille tullessaan. Käymme rakennusorganisaation kanssa viikoittain palavereja remontin vaikutuksista meille ja toimihenkilömme tiedottavat omille asiakkailleen mm. kulkuteistä. Pyydämme jo etukäteen anteeksi häiriöitä. Tilannetta ei mitenkään voinut välttää johtuen määräaikaisesta vuokrasopimuksestamme ja remontin aikatauluista. KEVÄÄN KOULUTUKSET Kevään koulutustarjonta ilmoitetaan tässä lehdessä. Kurssit ovat seuraavat: Yhdistysten ja säätiöiden veroilmoitus Tuloslaskelma ja tase tutuksi 4.3. Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus Pidimme Yhdistysten ja säätiöiden verotus kurssin. Nyt pidämme uudestaan asiasta kurssin, jonka teemana on veroilmoitusten täyttäminen. Luennoitsijana on jälleen Ilkka Lahti Verohallituksesta. Tuloslaskelma- ja tase tutuksi kurssi on jo tosi perinteinen kurssi, jossa käydään konkreettisella tasolla läpi yrityksen tuloksen seurantaa tilikauden varrella, tilinpäätöksen tunnuslukuja ja mm. ajatuksia budjetoinnista. Luennoinnin hoitaa Juha Sundberg. Ulkomaan kaupan ja palveluiden arvonlisäverotus on alue, joka aiheuttaa paljon päänvaivaa yrityksille ja taloushenkilöstölle. Viimeksi meillä on ollut asiasta kurssi syksyllä 2004 ja pidämme asiasta kokopäivä kurssin, luennoitsijana toimii Miika Jokinen Deloittelta. OSAKKAIDEN/ YRITTÄJIEN HENKILÖKOHTAISET VEROILMOITUKSET VUODELTA 2007 UUDET VEROKORTIT VOIMAAN Henkilöverotuksen esitäytetty veroilmoitus lähetetään luonnollisille henkilöille huhtikuussa, tarkistamiseen on varattu aikaa vähintään 3 viikkoa ja palautus on toukokuussa. Näistä ajoista poikkeavat jättöajat ovat maa- ja metsätalouden harjoittajilla maa- ja metsätalouden tuloista sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla. Me Tilikeskuksessa teemme useimman yrittäjän ja osakeyhtiön osakkaan henkilökohtaiset veroilmoitukset. Toiveemme on, että keräisitte nyt heti vuoden 2007 kuitit koskien ainakin vuokratuloja, arvopapereiden ja muun omaisuuden luovutusvoittoja sekä kotitalousvähennyksen menotositteita. Toivomme niiden toimittamista meille jo tammikuussa otetaan käyttöön palkansaajien uudet verokortit välisenä aikana maksetuista palkoista ennakonpidätys toimitetaan 2007 lopussa olevien verokorttitietojen mukaisesti. Palkansaaja voi pyytää työnantajaa korottamaan ennakonpidätysprosenttiaan tai tuoda uuden verokortin.

2 Taloushallinnon palvelutalo KOULUTTAA YHDISTYSTEN JA SÄÄTIÖIDEN VEROILMOITUS Perjantaina klo Fellmanni, Lahti Yhteisön yleishyödyllisyyden edellytykset verohallituksen ohje yleishyödyllisen yhteisön tulo- ja arvonlisäverotus käytännön ongelmakohdat Tuloveroilmoituksen antaminen verovuodelta 2007 ja 2008 kenen on annettava veroilmoitus ja missä ajassa? ilmoitusvelvollisuus verovuodelta 2007 ja 2008 keskeiset muutokset Uusi veroilmoituslomake 6 c ja sen täyttäminen Uusi liitelomake 76 (kiinteistöt) ja sen täyttäminen Muut tarpeelliset liitelomakkeet ja niiden täyttäminen Kurssin hinta on 190 eur (+alv 22%=231,80 eur). Hinta sisältää luennot, luentomateriaalin ja kahvit. Ilmoittautumiset mennessä. Ilmoittautumiset puh tai kotisivujen kautta Yhdistykset ja säätiöt ovat nousseet muutaman viime vuoden aikana voimakkaasti esiin verotuksen näkökulmasta. Lähes kaikki yhdistykset ja säätiöt ovat saaneet myös verohallinnolta selvityspyynnön toimintansa luonteesta. Pidimme asiasta peruskurssin Nyt käymme asiaa uudelleen läpi, mutta keskitymme 2007 veroilmoitusten täyttöön. Luennoitsijana toimii edelleen alan asiantuntija ja tunnettu luennoitsija ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallituksesta. LUONTOIS- ETUARVOT 2008 Verohallitus vahvisti luontoisetuarvot vuodelle Vapaan autoedun ja käyttöedun arvoja on korotettu vuodesta 2007 ja ikäryhmä C:hen on yhdistetty myös ennen 1992 käyttöön otetut autot niin, että kaikissa ikäryhmissä etu lasketaan aina auton uushankintahinnasta. Joidenkin automerkkien hinnanalentumisia ei ole huomioitu aiempien vuosien uushankintahinnoissa. Uushankintahinta saadaan vähentämällä auton suositushinnasta euroa. Tästä lasketaan ikäryhmän prosenttiosuus (1,4% - 1,0%) ja lisätään kuukausikohtainen kiinteä ikäryhmäkohtainen euromäärä tai kilometrikohtainen arvo. Saatu arvo pyöristetään alempaan 10 euroon ja näin saadaan luontoisetuarvo. Sovitulla kauppahinnalla ei ole merkitystä autoedun arvoon. Lisävarusteet, joiden arvo ylittää 850 lisätään edun laskentaperusteeseen (pois lukien talvipyörät ja autopuhelin). Auton luontoisetuarvo on syytä aina selvittää erikseen autoliikkeen kanssa. Asuntoedun arvot ovat nousseet edellisvuodesta ja myöskin ravintoedun arvot ovat hieman nousseet. Puhelinedun arvo on pysynyt ennallaan. AUTOEDUT A) IKÄRYHMÄ A (vuosina käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1.4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 270,00 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105,00 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä. B) IKÄRYHMÄ B (vuosina käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 285,00 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120,00 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä. C) Ikäryhmä C (ennen vuotta 2003 käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,0 % auton uushankintahinnasta lisättynä 300,00 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,0 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135,00 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä. Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää kilometriä. MUISTA LUONTOISEDUISTA PUHELINETU Kotipuhelin 20,00 20,00 Matkapuhelin 20,00 20,00 VEROVAPAAT MATKA- KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2008 Kokopäiväraha arvo nousi yhdellä (1,00) eurolla ja kilometrikorvausta on nostettu yhdellä (1) sentillä. YLEISIMMÄT ARVOT 2007 JA 2008: Kilometrikorvaus 0,43 0,44 Osapäiväraha 14,00 14,00 Kokopäiväraha 31,00 32,00 Näillä arvoilla matkakorvauksia voidaan maksaa myös elinkeinoyhtymien (ay, ky) yhtiömiehille ja osakeyhtiöiden osakkaille. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien matkakustannusten korvauksia ei makseta rahassa vaan matkakustannukset vähennetään veroilmoituksessa. Kaikkien matkakorvausten on perustuttava hyvin yksilöityihin matkalaskuihin, ne ovat tietenkin verottajan suuren huomion kohteena. PALKKOJEN SIVUKULUT 2008 Palkkojen sivukulut pysynevät vuonna 2008 suunnilleen vuoden 2007 tasolla. Sotu -maksu-%:t alenevat 0,18%. TyEL eläkemaksusta työnantajan maksettavaksi jäävä osuus eläkemaksusta lienee keskimäärin 16,8%, tämä noussee hieman vuodesta 2007 johtuen työntekijän osuuden pienenemisestä. Jo vuoden 2005 alusta astui voimaan työntekijän eläkemaksun erilaisuus riippuen työntekijän iästä. 53 vuotiaat ja sitä vanhemmat työntekijät maksavat muita korkeampaa työeläkemaksua syntymäkuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Työntekijän eläkemaksut vuonna 2008 alenevat vuoden 2007 tasosta 0,2% eli ovat 4,1% alle 53 vuotiaalla ja sitä Tilikeskus tiedottaa 2

3 vanhemmalla työntekijälle 5,2%:a. Työttömyysvakuutuksessa maksut sekä työnantajan että työntekijän osalta alenevat. Suuri muutos on myös palkkasumman alarajan nosto eurosta euroon jolloin vasta työnantajalle tulee korkeampi työttömyysvakuutusmaksu. Seuraavassa sivukulut maksuryhmittäin: TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU Maksuluokka I 2,951% 2,771% II 5,151% 4,971% III 6,051% 5,871% Luokat määräytyvät säännönmukaisten poistojen määrän ja maksettujen palkkojen suhteen perusteella. Kriittinen poistojen määrä on euroa (poistot kuluvasta käyttöomaisuudesta). Uusia maksuprosentteja sovelletaan niihin palkkoihin, jotka on maksettu vuonna 2008, riippumatta siitä, miltä ajalta ne ovat kertyneet. Työnantajan sotumaksun laskentaperusteena oleva palkkapohja muuttuu hieman lukien. Nyt ei enää kokouspalkkioistakaan tilitetä sotu maksua. Vuoden 2007 alusta tuli jo muutos, ettei sotumaksua ei enää makseta esim. optiotuloista eikä satunnaisista esitelmä- ja luentopalkkioista, vaikka ne ovat ennakonpidätyksenlaista palkkaa. Jos kuitenkin em. eristä tulisi maksaa eläkemaksu, niin silloin tulee sotu maksukin suorittaa. ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT Järjestelmä toimii niin, että työnantaja maksaa ennakkomaksuilla myös työntekijöiden osuuden ja perii osuutensa työntekijältä palkanmaksun yhteydessä. Eli yrityksen tulosta jää rasittamaan kokonaismaksu vähennettynä työntekijän osuus. Työnantaja kokonaismaksu: TYEL, tilapäinen työnantaja, palkkasumma alle eur/ 6 kk 22,40% TYEL, sopimustyönantaja 2006 palkkasumma alle eur 21,40% palkkasumma yli eur 21,40-22,40% palkkasumma yli eur 22,40% TyEL ansion alaraja 47,08 eur/kk YEL alle 53 vuotiaat 20,6% YEL yli 53 vuotiaat 21,7% Työntekijän osuus: Työntekijän osuus alle 53 vuotiaat 4,1% Työntekijän osuus yli 53 vuotiaat 5,2% TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUSMAKSU Järjestelmä toimii periaatteessa samalla tavalla kuin TyEL maksussa, mutta työnantaja maksaa työntekijöiden osuuden eri laskulla yhdessä erässä (eräpäivä ). Työntekijän osuus ,34% Osaomistajan osuus 0,12% Työnantajan osuus: palkkasumma alle euroa 0,70% euron yli menevältä osalta 2,90% osaomistajasta 0,70% MUUT Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin 0,08%. Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 1,1% vaihtelee toimialan tapaturmariskin mukaan 0,3-7,5%:n välillä. Taloushallinnon palvelutalo KOULUTTAA KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUS Tiistaina klo Lahden Seurahuone/ Päijät-kabinetti Pienetkin yritykset käyvät nykyään kansainvälistä kauppaa. EU:n laajeneminen ja muutuvat säännökset vaatii vielä useammilta yrityksiltä ja taloushallintohenkilöstöltä ulkomaan kaupan arvonlisäverosäännöstön osaamista. Järjestämme kokopäiväkurssin, jossa käymme läpi sekä EUmaiden että EU:n ulkopuolisten maiden tavara- ja palvelukaupan arvonlisäveroasioita. Luennoitsijana arvonlisäveroasiantuntija OTL, Miika Jokinen Deloittelta. Kansainvälisen kaupan peruskysymykset Missä maassa myynti verotetaan? Verovelvollisuus kansainvälisissä myynneissä Tavaroiden yhteisökauppa Yhteisömyynti Yhteisöhankinnat Kolmikantakauppa ja muut ketjukauppatilanteet Omien tavaroiden siirto muihin EU-maihin Tavaran myynti asennettuna Tavaran kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa Veroton vienti Maahantuonnin verollisuus ja vähennysoikeus Palveluiden myyntimaasäännökset Palveluiden myyntimaasäännökset Säännösten mahdolliset tulevat muutokset Käännetty verovelvollisuus Kurssin hinta on 270,00 euroa (+alv22%). Hinta sisältää luentomateriaalit, 2 kahvit ja lounaan. Ilmoittautumiset mennessä. Ilmoittautumiset puh tai kotisivujen kautta Tilikeskus tiedottaa 3

4 VEROTUKSEN KOROT JA ENNAKONTÄYDENNYKSEN MAKSAMINEN 2008 Suomessa käytettävän yleisen viitekoron vahvistaa Euroopan keskuspankki (EKP). Tätä korkoa käytetään verotuksen veronlisäystä, viivekorkoa, veronpalautuksen ja jäännösveron korkoa laskettaessa. EKP on vahvistanut viitekoroksi 4,50% ajalle Tämä korko määrittelee myös verotuksen korot vuodelle 2008, jotka nousevat näin 1,5% vuoden 2006 tasosta. Oleelliset korot ovat seuraavat: jäännösveron korko luonnolliset henkilöt n. 950 euron jäännösveroille 0% enintään euron jäännösveroille 2,5% euron ylittävälle osalle 6,5% veronpalautuksen korko 2,5% Korolta voi välttyä maksamalla nk. ennakon täydennysmaksua vapaaehtoisesti. Tämä käytäntö muuttui vuonna 2006, kun verotusmenettelykin muuttui. Korottoman ajan maksuaikaa lyheni maaliskuun lopusta tammikuun loppuun ja vastaavasti jäännösveron ja palautuskoron laskemisen alkuajankohtaa aikaistettiin. Täydennysmaksua on kuitenkin mahdollisuus maksaa nykyistä kauemmin eli aina kuukautta ennen verotuksen päättymistä. Eli vuo- den 2007 verojen täydennysmaksu tulee maksaa mennessä, jos haluaa välttyä korolta kokonaan. Korko lasketaan ajalle 1.2. täydennysveron 1. eräpäivä (joulukuun alussa). 6,5%:n korko on niin huomattava, että yleensä kannattanee maksaa vapaaehtoinen täydennysmaksu ainakin yli euron ylittävältä osalta. Yrittäjäkentässä noin suuret täydennysverot syntyvät palkan liian pienestä ennakonpidätysprosentista, osingonjaosta, jossa on jaettu ns. ansiotulo-osinkoa taikka myyntivoitoista. Myös toiminimen, ay:n tai ky:n yhtiömiehille täydennysveroa syntyy helposti, kun ennakot ovat olleet pienet suhteessa toteutuneeseen verotettavaan tuloon. Yhteisöillä korko on 2,5% veronpalautuksille ja 6,5% jäännösveroille vuonna Jollei osakeyhtiö täydennä vapaaehtoisesti tilikauden verojaan viimeistään 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, joutuu se maksamaan tätä yhteisökorkoa. Kun tämä korko on vähennyskelvoton verotuksessa niin verot kannattaa täydentää jos vain suinkin rahaa on tai pankista halvemmalla saatavissa. Samoin kannattaa samassa aikataulussa hakea liikaa maksetut ennakotkin takaisin jo maksuvalmiudenkin takia. PERUSKORKO NOUSI 4,75 PROSENTTIIN Valtiovarainministeriö päätti nostaa peruskorkoa alkaen, korko ajalle on 4,75%. Ajalla se oli 4,25%. Peruskoron mukaan määräytyy korko sellaisille osakaslainoille, joita ei ole verotettu pääomatulona sekä myös henkilökuntalainoille. VIIVÄSTYS- KORKO VUODEN 2008 ALUSTA Viivästyskoron viitekorko ei muutu ja on edelleen 4,50%. Tämä korko määrittelee yleisen viivästyskoron (VK+7%), joka on siis ,50%. Korko määritellään aina kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan ja sen ilmoittamisesta huolehtii Suomen Pankki. OSAKEYHTIÖN VAROJEN VÄHENEMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET UUDISTUIVAT Kuten Tilikeskus Tiedottaa 3/2007 lehdessä jo tiesimmekin kertoa, ns. selvitystila säädökset osakeyhtiöillä ovat muuttuneet. Laki on vahvistettu ja astui voimaan Voimassa olleen lain mukaan oli niin, että jos hallitus havaitsi, että yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, oli viipymättä laadittava tilinpäätös ja kutsuttava koolle yhtiökokous kolmen kuukauden kuluessa käsittelemään yhtiön taloudellista asemaa ja mahdollisesti tehtäviä saneeraustoimenpiteitä. Nyt tämä raja on poistettu ja koskee ainoastaan julkisia osakeyhtiöitä. Toinen raja varojen vähenemisessä jäi edelleen voimaan. Jos hallitus havaitsee, että yhtiön osakepääoma on menetetty, siis oma pääoma on negatiivinen, on asiasta välittömästi laadittava rekisteri-ilmoitus kaupparekisteriin. Tähänkin kohtaan tuli kuitenkin oman pääoman laskentaan koskevia helpotuksia. Pääomalaina saadaan laskea oman pääoman osaksi arvioitaessa oman pääoman negatiivisuutta. Tämä oli jo laissa. Uusina erinä on mahdollista huomioida eriä, joissa yhtiön pääomatilanne on tosiasiassa kirjanpitoarvojen osoittamaa tilannetta parempi. Näitä voivat olla poistoero, vapaaehtoiset varaukset ja yhtiön omaisuuden todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus. Viimemainittu voidaan huomioida vain jos ero on olennainen ja muuta kuin tilapäinen. Eli nyt säätely on tehty yksiportaiseksi ja pitkälti palattu vanhan osakeyhtiölain mukaisiin helpotuksiin pääoma laskettaessa. Mutta edelleen yhtiön hallituksella on velvollisuus ajantasaisesti seurata yhtiön taloudellista asemaa ja oman pääoman riittävyyttä, siis kirjanpidon on aina oltava ajan tasalla! Tilikeskus tiedottaa 4

5 KIINTEISTÖJEN ARVONLISÄVEROTUS MUUTTUU PERINTÖ- JA LAHJA- VEROTUS MUUTTUU ALKAEN Yrityksen kannalta on keskeinen asia, saako se vähentää rakentamiseen liittyvät arvonlisäverot vai ei. Rakennuskustannusten arvonlisäveron vähennysoikeus on tärkeää myös silloin, kun rakennuksen omistaja vuokraa rakennuksen liiketoiminnassa käytettäväksi. Entisen lainsäädännön mukaan tehdyt arvonlisäverovähennykset joutui palauttamaan kokonaisuudessaan, mikäli kiinteistö siirtyi pois arvonlisäverollisesta käytöstä ennen kuin 5 täyttä kalenterivuotta on kulunut sen valmistumis- tai peruskorjausvuoden päättymisestä. Myöskään vähennykseen oikeuttamattomaan käyttöön alkujaan otetusta rakennuksesta ei vähennyksiä saatu tehdä, vaikka rakennus olisi myöhemmin siirtynyt vähennyksen oikeuttamaan käyttöön. Em. asiat on todettu Eu oikeuden vastaisiksi ja sen takia säädöksiä on huomattavasti muutettu. Jatkossa uudisrakentamiseen ja perusparannuksiin liittyviä kiinteistövähennyksiä voidaan joutua palauttamaan, jos kiinteistön vähennykseen oikeuttava käyttö vähenee tai päättyy. Vastaavasti, jos kiinteistön verollinen käyttö lisääntyy, on mahdollista tehdä lisävähennyksiä. Myös alun perin verottomassa käytössä olleen kiinteistön osalta voidaan tehdä vähennyksiä, jos käyttö muuttuu edes osittain verolliseksi. Käytettävä tarkistusjakso on 10 vuotta mukaan lukien kiinteistön valmistumis- tai käyttöönottovuosi ja tarkasteltavan vähennyksen määrä 1/10 vuotta kohti. Tarkistus tehdään ao. vuoden joulukuussa, kun vähennykseen oikeuttavan käytön osuus kasvaa tai pienenee, mutta tapahtumakuukaudelle, kun kiinteistö luovutetaan tai se siirretään pois vähennykseen oikeuttavasta käytöstä. Luovutettaessa kiinteistö luovutuksen saajan vähennyksen oikeuttavaan käyttöön tehtyjä vähennyksiä ei pääsääntöisesti tarvitsisi palauttaa, vaan luovutuksen saaja jatkaisi vähennysten tarkistamista tarkistuskauden loppuun on vahvistettu lain muutos, jolla perinnön ja lahjan verotus erotetaan toisistaan. Muutokset astuvat voimaan Lakimuutoksella verotettavan perinnön alaraja korotetaan eurosta euroon. Perintöverotuksessa tehtävä puolisovähennys korotetaan eurosta euroon ja alaikäisyysvähennys eurosta euroon. Perintö- niin kuin lahjaveroasteikossakin entinen kolmas veroluokka poistuu kokonaan ja ensimmäisen veroluokan henkilöpiiriä on laajennettu. Jatkossa siihen kuuluu perinnön tai lahjan antajan kaikki suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat sukulaiset sekä aviopuoliso ja tämän suoraan alenevassa polvessa olevat sukulaiset. Lisäksi kaikki ottolapsisuhteessa olevat rinnastettaisiin suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa oleviin. Lahjaveron puolella pienimmän verotettavan osuuden määrä korotettiin eurosta euroon. Lahjaverosta vapaan tavanomaisen kotiirtaimiston arvo korotettiin samoin eurosta euroon. Uusi lahjaveroasteikko (ensimmäinen luokka): Verotettavan vero alarajan vero alarajan osuuden kohdalla ylittävästä arvo euroa euroa osasta % % % % Toisessa luokassa olevien lahjansaajien osalta vero on kaksinkertainen. Entinen kolmen vuoden kumulointiaika säilyy ja tätä sovelletaan nykyiseen tapaan myös silloin, kun lahjanantaja kuolee kolmen vuoden kuluessa lahjoituksesta (näin saatu lahja lisätään perintövero-osuuteen). Laki astuu voimaan Uutta lakia ei sovelleta kiinteistöihin, joiden valmistuminen/ käyttöönotto/ perusparannus on tapahtunut ennen vuotta Vuosien väliltä lakia sovelletaan jälkeen tapahtuneiden muutosten osalta, mutta tarkistuskausi on 5 vuotta. Ennen lain voimaantuloa tapahtuneisiin muutoksiin sovelletaan nykyistä lakia. Verohallitus on antanut asiasta ohjeen Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus (Dnro 1845/40/2007, ). Tilikeskus järjesti asiasta myös koulutuksen Muutos on todella suuri ja haastava varsinkin kiinteistösijoitus- ja vuokrausliiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Se vaatii periaatteessa kiinteistö- ja perusparannuskohtaisen seurannan ja lisäksi tarkistusjakso on niin pitkä (10 vuotta), että se ylittää normaalin kirjanpidon tositteiden säilytysvelvollisuuden selvästi. Tilikeskus tiedottaa 5

6 YRITYSTEN SUKU- POLVENVAIHDOSHUOJENNUKSEN TULEVAT MUUTOKSET Hallitusohjelmassa on, että perintö- ja lahjavero poistetaan kokonaan yritysten sekä maaja metsätilojen suupolvenvaihdoksista. Tietojen mukaan esitys on tarkoitus antaa helmikuussa 2008 ja laki tulisi voimaan Mistä oikein on kysymys yrityksen sukupolvenvaihdoksen kannalta? Nykyisen lain mukaan, jos jatkaja saa osakkeet tai yhtiöosuudet kokonaan lahjana tai perintönä, huojennetaan jatkajalle määrättävää lahjaveroa. Lahjan arvona pidetään tällöin 40% osakkeiden verotusarvosta. Siis vero on erittäin pieni jo nyt, arviolta se on 6% osakkeiden verotusarvosta (huom. verotusarvosta ei käyvästä arvosta). Tästä verosta nyt oltaisiin luopumassa kokonaan. Kuten on luettavissa, muutos useimmissa tapauksissa olisi melko pieni. Itse asiassa aniharvoin päästään aitoon lahjaan tai perintöön johtuen siitä, että luopujalla on muitakin lapsia kuin yrityksen jatkaja tai luopuja haluaa rahaa. Lisäksi uusiin säännöksiin kaavaillaan, että verovapaus koskisi vain aitoa yritysvarallisuutta, mitä termi sitten pitääkin sisällään. Sinua palvelevat alansa ammattilaiset! Taloushallinnon palvelutalo KOULUTTAA TULOSLASKELMA JA TASE TUTUKSI Tiistaina 4.3. klo Lahden Seurahuone, Päijät kabinetti Oletko ymmällä saatuasi tilitoimistoltasi kuukauden tulosteet tai tilinpäätöksen käteesi? Pystytkö todella seuraamaan yrityksesi tulosta ja hyödyntämään tietosi miettiessäsi yrityksen tulevaisuutta? Kerromme kansantajuisesti: kuinka tuloslaskelmaa ja tasetta tulee lukea mitä asioita on seurattava miten tilikauden tulosta voidaan seurata tilikauden varrella tilinpäätösanalyysistä budjetin merkityksestä ja teosta Kurssin vetäjä: Lahden Tilikeskus Oy:stä KTM, HTM Juha Sundberg Kurssin hinta on 160 eur (+alv 22%=195,20 eur). Hinta sisältää luennot, kahvit ja lisäksi erikseen sovittavan yrityskohtaisen neuvontatunnin. Ilmoittautumiset mennessä. Ilmoittautumiset puh tai kotisivujen kautta Henkilöstöuutisia Lahden Palkkapalveluihin on valittu palkkatoimihenkilöksi tradenomi Hanna Anderson 2.1. alkaen. Päätoimittaja: Juha Sundberg Aleksanterinkatu 20, Lahti Käyntiosoite: Kauppakeskus Trio Puh , fax Taitto: Paino: Futuuri Oy Ecapaino KATSO MYÖS > Tilikeskus tiedottaa 6

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 www.orimattilantilikeskus.fi 07.12.2009 4 / 2009 kiertoon TIEDOTTAA VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 Verotili oli esillä edellisessä lehdessämme ja järjestimme asiasta kokopäiväisen koulutuksen

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 15.1.2008 1(5) Arvoisa asiakkaamme Tästä tiedotteestamme löydät ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 21.1.2009 1(5) Arvoisa asiakkaamme Perjantaina 23.1. suljemme toimistomme poikkeuksellisesti jo kello 13.00. Elintarvikkeiden alv alenee 1.10.2009 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 23.1.2007 1 Arvoisa asiakkaamme Selvittelemme tässä tiedotteessamme ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslakiuudistus

Lisätiedot

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi TÄRKEÄT LUVUT 2014 Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset www.bdo.fi 2 Tärkeät luvut 2014 LUONTOISEDUT Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut arvioidaan seuraavien perusteiden mukaan:

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL

RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Rantalainen Oy sähköisen taloushallinnon ammattilainen RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Nro 1 2011 A S I A K A S & S I D O S R Y H M Ä L E H T I Turvallisuus on SPEKin vahvuus! Lue lisää sivulta 4 Tässä

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 16.01.2015 :N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2015! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita seuraavasti: - Verovelkarekisteristä

Lisätiedot

YT19. Yrityksen talous- ja verotusopas

YT19. Yrityksen talous- ja verotusopas YT19 Yrityksen talous- ja verotusopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Verotusmuutoksia vuodelle 2015...4 2. Yrityksen rahaliikenne ja taloushallinnon perusteet...4 2.1 Perusasioita...4 2.2 Rahoituksen riskit...4

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE ASIAKASKIRJE 10.01.2007 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2007! Jo vakiintuneen tavan mukaan olen taas näin uuden vuoden alkaessa koonnut tähän ajankohtaisia

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Osaamisesta. veroetua. 6 Tärkeät luvut 2014. 4 Lounassetelit syyniin

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Osaamisesta. veroetua. 6 Tärkeät luvut 2014. 4 Lounassetelit syyniin summa 1 2014 MCI AUKtorisoidun tilitoimiston asiakaslehti Osaamisesta veroetua 4 Lounassetelit syyniin 6 Tärkeät luvut 2014 SISÄLTÖ 1/2014 4 tiesitkö? Lounassetelien tarkastukset alkavat 6Muistilista vuodelle

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2015

Sijoittajan vero-opas 2015 Sijoittajan vero-opas 2015 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet......4 Veroilmoituksen täydentäminen......6

Lisätiedot

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1 efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 s. 1 Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Taloushallinto on ammattilaisen hommaa Luotettavat ja täsmälliset

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Numeroiden. kertomaa. 6 Yrittäjän muistilista. 3 Laskumerkinnät uusiksi

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Numeroiden. kertomaa. 6 Yrittäjän muistilista. 3 Laskumerkinnät uusiksi summa 1 2013 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Numeroiden kertomaa 3 Laskumerkinnät uusiksi 6 Yrittäjän muistilista pääkirjoitus Valtiovallan erityisessä suojeluksessa Tuoreeseen eurooppalaiseen

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot