Sisällys. 1. Ruotsin vaalijärjestelmä Vaalimaantiede Äänioikeus ja äänestysluettelo Puolueet ja vaaliliput...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. 1. Ruotsin vaalijärjestelmä... 2. 2. Vaalimaantiede... 4. 3. Äänioikeus ja äänestysluettelo... 5. 4. Puolueet ja vaaliliput..."

Transkriptio

1 Vaalit Ruotsissa

2 Sisällys 1. Ruotsin vaalijärjestelmä Vaalimaantiede Äänioikeus ja äänestysluettelo Puolueet ja vaaliliput Äänestäminen Ääntenlaskenta vaalipäivän iltana Lopullinen ääntenlaskenta Paikkajako Edustajat ja sijaiset Vaaliviranomainen Valittaminen... 24

3 2 1. Ruotsin vaalijärjestelmä Ruotsin vaalijärjestelmä perustuu yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen. Vaalien tulee olla vapaita, salaisia ja suoria. Vaalitapa on suhteellinen. Tämä tarkoittaa sitä, että puolueen edustajapaikat esimerkiksi valtiopäiville jaetaan suhteessa puolueen vaaleissa saamaan äänimäärään. Ruotsin vaalijärjestelmään kuuluu vaaleja ja kansanäänestyksiä. Vaalien ja kansanäänestysten järjestämistä säätelevät vaalilaki ja -asetus, laki kansanäänestyksistä sekä tietyt muut lait. Yleiset vaalit Valtiopäivä-, kunnallis- ja maakäräjävaalit järjestetään joka neljäs vuosi syyskuun toisena sunnuntaina. Europarlamenttivaalit järjestetään Euroopan unionin kaikissa jäsenmaissa huhti-heinäkuun aikana joka viides vuosi. Vaalipäivä on Ruotsissa aina sunnuntai. Ylimääräiset vaalit Ylimääräiset valtiopäivävaalit järjestetään valtiopäivien niin päättäessä. Ylimääräisiä vaaleja koskevat samat säännöt kuin tavallisia valtiopäivävaaleja. Perustuslain mukaan ylimääräiset vaalit on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Tästä syystä esimerkiksi ennakkoäänestysaikaa on vähemmän kuin tavallisissa vaaleissa. Kuva: Valtiopäivät

4 3 Ylimääräiset kunnallis- tai maakäräjävaalit järjestetään valtuuston niin päättäessä. Ylimääräiset vaalit tulee järjestää, jos vähintään kaksi kolmasosaa edustajista äänestää asian puolesta. Päätös ylimääräisten vaalien järjestämisestä voidaan kuitenkin tehdä vasta kuuden kuukauden kuluttua tavallisista vaaleista. Kuva: Georg Kristiansen Kansanäänestykset Ruotsissa järjestetään kahdenlaisia maanlaajuisia kansanäänestyksiä: neuvoa-antavia kansanäänestyksiä ja kansanäänestyksiä perustuslakikysymyksistä. Kansanäänestysten järjestämisestä päättävät valtiopäivät. Valtiopäivät päättävät myös vastausvaihtoehdoista sekä siitä, ketkä ovat äänioikeutettuja. Maanlaajuisia kansanäänestyksiä koskevat periaatteessa samat säännöt kuin valtiopäivävaaleja esimerkiksi äänestysalueiden sekä Ruotsissa ja ulkomailla äänestämisen suhteen. Kunta- tai maakäräjätason kansanäänestys on aina neuvoa-antava. Kunnat ja maakäräjät päättävät itse tällaisten kansanäänestysten järjestämisestä. Vaalijärjestelmän tulevat muutokset Parlamentaarisesti koottu, vuosina toiminut komitea teki vaalijärjestelmään muutosehdotuksia. Hallitus on käsitellyt ehdotukset ja ne on jätetty valtiopäivien käsiteltäväksi. Tarkoituksena on, että useimmat muutoksista astuvat voimaan vuoden 2018 vaaleissa.

5 4 2. Vaalimaantiede Vaalialueella tarkoitetaan aluetta, jota vaalit koskevat. Esimerkiksi kunnallisvaaleissa vaalialueena on kunta ja valtiopäivävaaleissa koko maa. Vaalialueet jakautuvat vaalipiireihin, joilla puolueiden edustajat valitaan. Vaalipiirit on jaettu vielä äänestysalueisiin. Jokaista äänestysaluetta kohti on yksi vaalihuoneisto. Kiinteistöt, joissa äänioikeutetut väestörekisterin mukaan asuvat, sijaitsevat äänestysalueella. Äänestysalueiden koko voi vaihdella, mutta tavallisesti äänestysalueella asuu noin äänioikeutettua. Äänestysalueen koolla ei ole ylä- tai alarajaa. Pienimmillä äänestysalueilla voi asua vain satakunta ja suurimmilla yli 2000 äänioikeutettua. Jokaisella äänestysalueella sijaitsee vaalihuoneisto. Alueella asuvat äänioikeutetut voivat äänestää siellä vaalipäivänä. Lääninhallitus päättää äänestysaluejaosta kunnanvaltuuston ehdotuksen pohjalta. Lääninhallituksen on päätettävä jaosta viimeistään vaaleja edeltävän vuoden joulukuun 1. päivänä. Vaalialue 41 paikkaa Storskogenin kunta äänioikeutettua Vaalipiirit 20 vaalipiiripaikkaa 21 vaalipiiripaikkaa äänioikeutettua äänioikeutettua Äänestysalueet äänioikeutettua äänioikeutettua äänioikeutettua äänioikeutettua äänioikeutettua äänioikeutettua Kiinteistöt 3 äänioikeutettua

6 5 Kiinteät paikat ja tasauspaikat Jotta vaalitulos olisi mahdollisimman suhteellinen, valtiopäivä- ja maakäräjävaaleissa jaetaan myös tasauspaikkoja. Ensin jaetaan kiinteät paikat ja sen jälkeen tasauspaikat. Vaikka puolue ei saisi kiinteitä paikkoja, se voi silti saada tasauspaikkoja. Kunnanvaltuustossa ja Euroopan parlamentissa on vain kiinteitä paikkoja. Lisätietoa paikkajaosta on luvussa 8. Vaaliviranomaisen on päätettävä viimeistään vaalivuoden huhtikuun 30. päivänä, kuinka monta kiinteää paikkaa kussakin vaalipiirissä jaetaan valtiopäivävaaleissa. Päätös perustuu vaalipiirien äänioikeutettujen määrään. Kunnallis- ja maakäräjävaaleissa kunnan- tai maakäräjäkunnanvaltuusto päättää täytettävien paikkojen kokonaismäärän. Lääninhallitus päättää viimeistään vaalivuoden huhtikuun 30. päivänä, kuinka monta kiinteää paikkaa jokaisessa vaalipiirissä on. Europarlamenttivaaleissa koko Ruotsi muodostaa yhden vaalipiirin. Paikkajako määräytyy jokaisen jäsenmaan asukasluvun mukaan. Ruotsilla on 20 paikkaa Euroopan parlamentissa. 3. Äänioikeus ja äänestysluettelo Äänioikeus Valtiopäivä- ja europarlamenttivaaleissa äänioikeus on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneillä Ruotsin kansalaisilla ja niillä, jotka ovat joskus olleet merkittyinä Ruotsin väestörekisteriin. Europarlamenttivaaleissa äänioikeus on kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisilla, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Edellytyksenä on, että heidät on merkitty Ruotsin väestörekisteriin viimeistään 30 päivää ennen vaaleja ja että he ovat ilmoittautuneet äänestysluetteloon. Tällöin he eivät saa äänestää toisessa jäsenmaassa. Kunnallis- ja maakäräjävaaleissa äänioikeus on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneillä Ruotsin kansalaisilla, jotka ovat merkittyinä kunnan tai maakäräjäkunnan väestörekisteriin. Myös EU-jäsenmaiden sekä Islannin ja Norjan kansalaisilla on äänestysoikeus samoin edellytyksin. Muiden maiden kansalaisilla on äänioikeus, mikäli he ovat olleet merkittynä Ruotsin väestörekisteriin kolmen vuoden ajan ennen vaalipäivää. Äänioikeus ja äänestysalue tarkistetaan veroviraston ylläpitämästä väestörekisteristä 30 päivää ennen vaalipäivää. Tämä tarkoittaa sitä, että Ruotsissa asuvat äänestäjät ovat äänioikeutettuja sillä äänestysalueella, jonka väestörekisteriin he olivat merkittyinä 30 päivää ennen vaalipäivää.

7 6 Äänestysluettelo Vaaleissa saavat äänestää vain henkilöt, jotka on merkitty äänestysluetteloon Botkyrka 1 Nr Personnummer R K L F Leg Intygar Namn Not Svensson, Anna Johansson, Nils Larsson, Sten Väljare, Olle Olsson, Eskil Jakobsson, Ove Johansson, Tor Enström, Torsten Bergström, Emil Äänestysluettelot päivitetään ennen kaikkia vaaleja ja ne sisältävät vain henkilöt, joilla on äänioikeus kyseisissä vaaleissa. Kun useat vaalit järjestetään samaan aikaan, niissä käytetään yhteistä äänestysluetteloa. Jokaiselle äänestysalueelle laaditaan oma äänestysluettelonsa, jota käytetään vaalihuoneistossa Johansson, Majbritt Lund, Alma Olsson, Katarina Johansson, Inge Berg, Anna Johansson, Sven Jansson, Jakob Svensson, Maria Svensson, Helmer Lund, Eva Ström, Nils Johansson, Bengt Fager, Samuel Stenström, Henry Ström, Harriet Johansson, Johan Berg, Astrid Jakobsson, Helena Lund, Gustaf Svensson, Helge Olsson, Martha Lind, Emma Svensson, Stig Larsson, Karin Lund, Dagmar Jos äänestysluettelossa on virhe, sen korjaamista on anottava kirjallisesti. Anomuksen on oltava lääninhallituksella viimeistään 12 päivää ennen vaalipäivää Lund, Karin Svensson, Frans Olsson, Love Olsson, Inga Svensson, Lilian Bergström, Emil Ulkomaille muuttaneet Ruotsin kansalaiset (ulkoruotsalaiset) ovat mukana äänestysluettelossa, jos he ovat muuttaneet ulkomaille viimeisten 10 vuoden aikana tai ilmoittaneet verovirastolle viimeistään 30 päivää ennen vaaleja, että he haluavat tulla merkityksi äänestysluetteloon. Ilmoitus tehdään lähettämällä osoitetiedot verovirastoon. Äänestysluetteloon ilmoittautuvia ulkoruotsalaisia varten on olemassa erityinen lomake. Ta med ditt röstkort och din id-handling när du ska rösta. Äänestyskortti Vaaliviranomainen lähettää äänestyskortin kaikille äänioikeutetuille ennen vaaleja. Äänestyskortti lähetetään osoitteeseen, joka on merkitty veroviraston väestörekisteriin. Äänestyskorttien on oltava toimitettuina kaikille äänioikeutetuille ennakkoäänestyksen alkaessa 18 päivää ennen vaaleja. Jos äänestyskortti on kadonnut, uuden äänestyskortin voi saada kunnan vaalilautakunnalta, lääninhallitukselta tai vaaliviranomaiselta. Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet! Box 12191, SE Stockholm Innehåller ditt RÖSTKORT till valen den 14 september 2014 יידיש Español Svenska Français Türkçe Julevsámegiella Åarjelsaemie Meänkieli ภาษาไทย Polski Davvisámigiella Romani Deutsch Shqip English Suomi Bosanski/ Hrvatski/Srpski Valmyndigheten ger information om val Undrar du hur val i Sverige går till? Informationsblad finns att beställa på följande språk: Af-Soomaali Kurmancî РУССКИЙ B Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C Alingsås Ta med ditt röstkort och din id-handling när du ska rösta. funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal. Material för budröstning finns att hämta på alla ställen Det finns även information på lättläst svenska, där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud. teckenspråk, punktskrift och CD (daisy). Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet! Box 12191, SE Stockholm Innehåller ditt RÖSTKORT till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 B där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud. Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information. Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom, där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud. Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information. Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal. Material för budröstning finns att hämta på alla ställen Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C Alingsås Plats för information - max 800 tecken Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal. Material för budröstning finns att hämta på alla ställen 4. Puolueet ja vaaliliput Ruotsissa ei ole puolueen muodostamista koskevia sääntöjä. Perustuslaissa puolue määritellään seuraavasti: Puolueeksi katsotaan jokainen äänestäjistä koostuva liittouma tai ryhmä, joka esiintyy vaaleissa erityisen tunnuksen alla. Davvisámigiella Romani Deutsch Shqip English Suomi יידיש Español Svenska Français Türkçe Julevsámegiella Åarjelsaemie Det finns även information på lättläst svenska, teckenspråk, punktskrift och CD (daisy) Meänkieli ภาษาไทย Polski Bosanski/ Hrvatski/Srpski Valmyndigheten ger information om val Undrar du hur val i Sverige går till? Informationsblad finns att beställa på följande språk: Af-Soomaali Kurmancî РУССКИЙ Plats för information - max 800 tecken Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal. Material för budröstning finns att hämta på alla ställen där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud. Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information. Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal. Material för budröstning finns att hämta på alla ställen där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud. Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information. Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal. Material för budröstning finns att hämta på alla ställen där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud. Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information. Vaalikelpoisuus Kaikki äänoikeutetut ovat myös vaalikelpoisia. Vaalikelpoisuus perustuu väestörekisterissä vaalipäivänä oleviin tietoihin. Vaalikelpoisuus kunnallis- tai maakäräjävaaleissa edellyttää merkintää kunnan tai maakäräjäkunnan väestörekisterissä. Valtiopäivävaaleissa vaalikelpoisuudelle ei ole asuinpaikkaan liittyviä vaatimuksia. Äänestäjän on kuitenkin oltava joskus ollut merkittynä Ruotsin väestörekisteriin.

8 7 Europarlamenttivaaleissa EU:n jäsenmaiden kansalaiset ovat vaalikelpoisia sillä edellytyksellä, että he eivät ole ehdokkaana toisessa jäsenmaassa ja pystyvät osoittamaan, että eivät ole menettäneet vaalikelpoisuuttaan kotimaassaan. Henkilöiden, jotka haluavat asettua ruotsalaisen puolueen ehdokkaaksi europarlamenttivaaleissa mutta ovat jonkin muun EU-maan kansalaisia, on jätettävä vaaliviranomaiselle vakuutus siitä, että he eivät ole ehdokkaana toisessa maassa. Tullakseen valituksi pitää olla jonkun puolueen ehdokas. Puoluetunnuksen rekisteröinti Puoluetunnus on nimi, jonka alla puolue haluaa esiintyä vaalilipussa. Puoluetunnusta ei tarvitse rekisteröidä vaaleissa ehdolle asettumista varten. Puolue voi tilata vaalilippuja myös ilman rekisteröityä puoluetunnusta. Kun puoluetunnus rekisteröidään vaaliviranomaisella, puolueen nimi on suojattu eivätkä muut puolueet voi käyttää sitä. Jotta vaaliviranomainen voi rekisteröidä puoluetunnuksen, tietyn äänestäjämäärän on tuettava hakemusta. Puoluetunnuksen on oltava riittävän erilainen muihin rekisteröityihin puoluetunnuksiin nähden, jotta sekaantumisen vaaraa ei voida olettaa olevan. Vaatimuksen on myös se, että puolue on ottanut käyttöön säännöt ja valinnut itselleen johdon. Puoluetunnuksen rekisteröintihakemuksen on oltava vaaliviranomaisella viimeistään vaalivuoden helmikuun viimeisenä päivänä, jotta rekisteröinti tulee voimaan samana vuonna järjestettävissä vaaleissa. Jos puoluetunnus rekisteröidään valtiopäivävaaleja varten, se on voimassa myös kunnallis- ja maakäräjävaaleissa koko maassa sekä europarlamenttivaaleissa. Jos puoluetunnus on rekisteröity maakäräjävaaleja varten, se on voimassa maakäräjäkunnassa ja sen sisällä sijaitsevissa kunnissa järjestettävissä vaaleissa. Puoluetunnuksen rekisteröinti europarlamenttivaaleja varten on voimassa vain näissä vaaleissa. Ehdokkaiden asettaminen Puoluetunnuksen rekisteröineillä puolueilla on mahdollisuus asettaa ehdokkaansa ennen vaaleja. Asettamalla ehdokkaat puolue suojaa ehdokaslistansa siltä, että äänestäjät nimeäisivät itse ehdokkaansa. Ehdokkaiden asettaminen tapahtuu vaalilippujen tilaamisen yhteydessä. Puolueiden on asetettava ehdokkaansa tiettyyn päivämäärään mennessä. Päätöksen tästä päivämäärästä tekee vaaliviranomainen. Ehdokkaat voi asettaa vain puolueen toimivaltainen edustaja. Ehdokkaiden on myös toimitettava kirjallinen selvitys siitä, että he ovat antaneet puolueelle tähän luvan. Nämä selvitykset on toimitettava samalla, kun puolue asettaa ehdokkaansa.

9 8 Ehdokkaiden asettaminen on vapaaehtoista. Jos puolue ei aseta ehdokkaita, äänestäjä voi kirjoittaa haluamansa ehdokkaan nimen vaalilippuun ja äänestää tällä tavalla henkilöä, jota puolue ei ole nimennyt. Vaalilipussa on selitetty äänestäjille, miten henkilöääni annetaan. Jos puolue on asettanut ehdokkaita, vaalilipussa lukee seuraavasti: Voit antaa henkilöäänen merkitsemällä rastilla ehdokkaan, jonka haluat eniten nähdä tulevan valituksi. Et voi äänestää useampaa kuin yhtä ehdokasta tai ehdokasta, jonka nimeä ei ole alla. Jos puolue ei ole asettanut ehdokkaita, vaalilipussa lukee seuraavasti: Voit antaa henkilöäänen merkitsemällä rastilla ehdokkaan, jonka haluat eniten nähdä tulevan valituksi, tai kirjoittamalla ehdokkaan nimen vaalilippuun. Jos kirjoitat useamman kuin yhden nimen, ylinnä oleva nimi ratkaisee. Vaaliliput Valtiopäivävaalien vaaliliput ovat keltaisia, maakäräjävaalien sinisiä ja kunnallis- ja europarlamenttivaalien valkoisia. Vaalilippujen tulee olla kooltaan ja materiaaliltaan samanlaisia. Vaalilippujen tilaaminen Vaaliliput valtiopäivä-, kunnallis- ja maakäräjävaaleja varten tilataan lääninhallitukselta. Vaaliliput europarlamenttivaaleja varten tilataan vaaliviranomaiselta. Puolueiden on tilattava vaaliliput tiettyyn ajankohtaan mennessä, jotta ne voidaan varmuudella toimittaa viimeistään 45 päivää ennen vaalipäivää. Vaalilippuja voi tilata myös tämän ajankohdan jälkeen, mutta toimitusaikaa ei tällöin pystytä takaamaan. Puolueet, jotka ovat saaneet vähintään toisissa kaksista viimeksi järjestetyistä valtiopäivävaaleista vähintään prosentin koko maan äänistä, ovat oikeutettuja saamaan ilmaiseksi painetut nimivaaliliput valtiopäivävaaleja varten. Vaalilippujen niin kutsuttu vapaa kiintiö on kolme kertaa äänioikeutettujen määrä. Kunnallis- ja maakäräjävaaleissa puolue on oikeutettu vapaaseen kiintiöön siinä kunnassa tai maakäräjäkunnassa, jossa puolue on edustettuna. Puolueille, jotka ovat saaneet yli prosentin valtiopäivävaalien äänistä tai saaneet ehdokkaansa kunnan- tai maakäräjäkunnanvaltuustoon, hyvitetään vaalilippujen kustannukset vaalien jälkeen. Ilmaisia vaalilippuja koskevat säännöt ovat voimassa myös europarlamenttivaaleissa.

10 VAL TILL RIKSDAGEN Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist 23 Runa Karlsson-Valde, 66, byggmästare 24 Birgitta Martinsson, 44, postmästare 25 Nils Mellström, 75, konsthantverkare 26 Assar Larsson, 66, jur.kand. 27 Minna Kassel, 23, ek.kand. STOCKHOLMS LÄN vänd VAL TILL RIKSDAGEN VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist 23 Runa Karlsson-Valde, 66, byggmästare 24 Birgitta Martinsson, 44, postmästare 25 Nils Mellström, 75, konsthantverkare 26 Assar Larsson, 66, jur.kand. 27 Minna Kassel, 23, ek.kand. ÖREBRO NORDÖSTRA vänd VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist 23 Runa Karlsson-Valde, 66, byggmästare 24 Birgitta Martinsson, 44, postmästare 25 Nils Mellström, 75, konsthantverkare 26 Assar Larsson, 66, jur.kand. 27 Minna Kassel, 23, ek.kand. GÖTEBORGS KOMMUN vänd VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Vaalilippuja on kolmenlaisia: Nimivaaliliput vaalilipuissa on sekä puolueen nimi että ehdokkaiden nimet. Puoluevaaliliput vaalilipuissa on puolueen nimi, mutta ei ehdokkaiden nimiä. VAL TILL RIKSDAGEN VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Tyhjät vaaliliput vaalilipuissa ei ole puolueen nimeä eikä ehdokkaiden nimiä. Vaalilippujen jakaminen Äänten vastaanottajat vastaavat puoluevaalilippujen asettamisesta esille kaikilla äänestyspaikoilla niiden puolueiden osalta, jotka ovat saaneet yli prosentin äänistä valtiopäivävaaleissa. Käytäntö on voimassa niin valtio-, kunnallis- kuin maakäräjävaaleissakin. Näiden puolueiden on kuitenkin pyydettävä vaalilippujen esille asettamista tiettyyn ajankohtaan mennessä ennen vaaleja. Kunnallis- ja maakäräjävaaleissa puolueilla, jotka ovat edustettuina valtuustossa, on oikeus saada puoluevaalilippuja asetetuiksi esille kyseisessä kunnassa tai maakäräjäkunnassa sijaitsevilla äänestyspaikoilla. Äänten vastaanottajat asettavat esille myös tyhjiä vaalilippuja kaikilla äänestyspaikoilla. Puolueet vastaavat itse nimivaalilippujen jakamisesta. Europarlamenttivaaleissa vaalihallinto vastaa nimivaalilippujen asettamisesta esille kaikilla äänestyspaikoilla, kun puolueella on ainoastaan nimivaalilippuja, jotka ovat voimassa koko maassa, ja se on saanut vähintään prosentin äänistä viimeisissä europarlamenttivaaleissa. Näiden puolueiden on kuitenkin pyydettävä vaalilippujen esille asettamista tiettyyn ajankohtaan mennessä ennen vaaleja.

11 10 5. Äänestäminen Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai vahvistettava henkilöllisyytensä muulla tavalla aina äänestämisen yhteydessä, jos äänten vastaanottajat eivät tunne häntä. Äänten vastaanottajat merkitsevät muistiin tavan, jolla äänestäjän henkilöllisyys on vahvistettu. Vaalihuoneistot Jokaisella äänestysalueella sijaitsee vaalihuoneisto. Vaalipäivänä äänestäjät voivat äänestää vain siinä vaalihuoneistossa, jonka äänestysluetteloon heidät on merkitty. Vaalihuoneisto on merkitty äänestyskorttiin. Vaalihuoneistojen tulee olla esteettömiä. Jos äänestäjä ei pääse vaalihuoneistoon toimintarajoitteen vuoksi, äänten vastaanottaja voi hakea hänen äänensä myös vaalihuoneiston ulkopuolelta. Vaalihuoneistot ovat yleensä avoinna klo (europarlamenttivaaleissa klo asti). Vaalilautakunta voi tehdä päätöksen aukioloaikojen lyhentämisestä neuvoteltuaan asiasta lääninhallituksen kanssa. Kuntien vaalilautakunnat päättävät sopivimmista äänestyspaikoista. Vaalilautakunta nimeää lisäksi jokaiseen vaalihuoneistoon vähintään neljä henkilöä, jotka toimivat äänten vastaanottajina. Vaalihuoneistossa on oltava läsnä vähintään kolme äänten vastaanottajaa äänestyksen ollessa käynnissä. Ennakkoäänestyspaikat Vaalilautakunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnassa. Ennakkoäänestäminen on mahdollista erityisillä ennakkoäänestyspaikoilla. Ennakkoäänestyspaikkana voi toimia esimerkiksi kunnantoimisto tai kirjasto. Vaalilautakunta vastaa äänten vastaanottajien järjestämisestä ennakkoäänestyspaikoille. Kaikkien ennakkoäänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä.

12 11 Jos äänestäjä ei jostain syystä voi äänestää vaalipäivänä omassa vaalihuoneistossaan, hän voi antaa äänensä etukäteen millä tahansa ennakkoäänestyspaikalla. Ennakkoäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää ja jatkuu vaalipäivään asti. Äänestämisen helpottamiseksi jokaisessa kunnassa on avoinna vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka myös vaalipäivänä. Vaalilautakunta järjestää äänten vastaanottamisen myös tietyissä sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa niille äänestäjille, jotka haluavat äänestää siellä, esimerkiksi potilaille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Ennakkoäänten vastaanottajat huolehtivat äänistä ja lähettävät ne erityisessä kirjekuoressa vaalilautakunnalle. Ennakkoäänestyspaikalle on otettava mukaan äänestyskortti. Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai todistettava henkilöllisyytensä muulla tavalla ennakkoäänestyksen yhteydessä. Äänestäminen asiamiehen välityksellä Äänestäminen asiamiehen välityksellä tarkoittaa sitä, että joku muu kuin äänestäjä itse vie äänen ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle. Äänestäjä kuitenkin antaa äänen itse. Henkilöt, jotka eivät pääse ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle sairauden, toimintarajoitteen tai korkean iän vuoksi, voivat äänestää asiamiehen välityksellä. Myös vankilasta voi äänestää asiamiehen välityksellä. Asiamiehen välityksellä äänestäminen edellyttää erityisten äänestysmateriaalien käyttämistä. Materiaalit voi tilata vaaliviranomaiselta tai kunnalta. Ne sisältävät myös toimintaohjeet. Tietyissä kunnissa on kunnallisia asiamiehiä, jotka palvelevat äänestäjiä, joilla ei ole omaa asiamiestä. Maalaiskirjeenkantajat Sellaisilla alueilla asuvat äänestäjät, joilla postin jakelusta vastaa maalaiskirjeenkantaja, voivat käyttää maalaiskirjeenkantajaa asiamiehenään. Maalaiskirjeenkantajalla on mukanaan materiaalit asiamiehen välityksellä äänestämiseen.

13 12 Äänestäminen ulkomailta ruotsalaisten viranomaisten toimipaikoissa Äänestyksen aikana ulkomailla oleskelevat voivat äänestää paikoissa, joissa äänten vastaanottaminen on järjestetty ruotsalaisten viranomaisten toimesta. Vaaliviranomainen päättää ulkoministeriön ehdotuksen perusteella, missä ruotsalaisten viranomaisten toimipaikoissa äänten vastaanottaminen järjestetään. Äänestäminen alkaa 24 päivää ennen vaalipäivää ja on käynnissä tietyillä alueilla vain lyhyen aikaa. Äänestäminen on keskeytettävä hyvissä ajoin ennen vaaleja, jotta äänet ovat vaaliviranomaisella viimeistään päivää ennen vaalipäivää. Kaikki äänet lähetetään vaaliviranomaiselle, joka lajittelee ne ja lähettää ne edelleen vaalilautakunnille. Kirjeäänestäminen ulkomailta Ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat kirjeäänestää mistä tahansa maasta. Kirjeäänestäminen on mahdollista myös kansainvälisillä aluksilla työskenteleville merimiehille. Kirjeäänen voi postittaa ulkomailta aikaisintaan 45 päivää ennen vaalipäivää. Kirjeääntä ei saa postittaa Ruotsista. Kirjeäänestäminen edellyttää erityisten äänestysmateriaalien käyttöä. Materiaalit voi tilata vaaliviranomaiselta tai ulkomaanviranomaiselta. Kirjeääni tulee lähettää ulkomailta ja sen on saavuttava perille ennen ääntenlaskentaa. Äänen peruminen Jos äänestäjä on ennakkoäänestänyt (Ruotsissa tai ulkomailla), hän voi perua äänensä. Tässä tapauksessa hänen on äänestettävä uudelleen vaalihuoneistossa vaalipäivänä. Vaalihuoneistossa annettu ääni hyväksytään ja ennakkoääni mitätöidään. Puolueen ja ehdokkaan äänestäminen Puolueen äänestämisen yhteydessä äänestäjä voi merkitä vaalilipusta myös ehdokkaan, jonka haluaisi eniten nähdä tulevan valituksi. Tätä kutsutaan ehdokkaan äänestämiseksi tai henkilöäänen antamiseksi. Henkilöäänen voi antaa rastittamalla ehdokkaan nimen vieressä olevan ruudun. Tietyissä tapauksissa äänestäjä voi myös itse nimetä ehdokkaan kirjoittamalla hänen nimensä vaalilippuun. Lisätietoa asiasta on luvuissa 4 ja 7.

14 13 6. Ääntenlaskenta vaalipäivän iltana Kun äänten vastaanottaminen loppuu vaalipäivänä, jokaisen äänestysalueen äänten vastaanottajat laskevat vastaanotetut äänet. Hyväksytyt ennakkoäänet on laitettava vaaliuurnaan ennen kuin ääntenlaskenta saa alkaa. Tämän jälkeen uurnat tyhjennetään ja vaaleissa annetut äänet lasketaan. Äänet lasketaan ja lajitellaan puolueiden mukaan. Kun valtiopäivä-, kunnallis- ja maakäräjävaalit järjestetään samaan aikaan, lasketaan ensin valtiopäivävaalien äänet, sitten kunnallisvaalien äänet ja lopuksi maakäräjävaalien äänet. Kun äänestysalueella annetut äänet on laskettu vaalipäivän iltana, tulokset soitetaan raportin vastaanottajalle, joka rekisteröi ne vaaliviranomaisen vaalitietojärjestelmään. Tällä tavalla vaaliviranomainen voi laskea alustavan vaalituloksen jo vaalipäivän iltana. Kun äänestysalueen tulos rekisteröidään, se lisätään myös vaaliviranomaisen verkkosivustoon ja on suoraan median ja yleisön saatavilla. Kun ääntenlaskenta on valmis, vaaliliput laitetaan erityisiin turvapusseihin, jotka sinetöidään ja luovutetaan vaalilautakunnalle. Vaalilautakunta vastaa siitä, että vaalihuoneistoista toimitetut äänet kuljetetaan mahdollisimman nopeasti lääninhallitukselle. Vaalilautakunnan alustava ääntenlaskenta Vaalilautakunta laskee vaalipäivän jälkeisenä keskiviikkona ennakkoäänet, joita ei ehditty toimittaa vaalihuoneistoihin vaalipäiväksi. Tällaiset äänet tulevat pääasiassa ulkomailta tai ovat ennakkoääniä, jotka on annettu muissa kunnissa vaalipäivän aikana. Kun vaalilautakunnan ääntenlaskenta on valmis, myös nämä äänet toimitetaan lääninhallitukselle. 7. Lopullinen ääntenlaskenta Lääninhallitus aloittaa äänten lopullisen laskennan vaalipäivän jälkeisenä maanantaina. Silloin äänet lasketaan vielä kerran. Tällä kertaa lasketaan myös kaikki henkilöäänet. Kun valtiopäivä-, kunnallis- ja maakäräjävaalit järjestetään samaan aikaan, ensin lasketaan valtiopäivävaalien äänet. Tämän jälkeen lasketaan kunnallisvaalien äänet ja lopuksi maakäräjävaalien äänet. Maakäräjävaalien lopulliset tulokset pystytään tavallisesti julkaisemaan noin kymmenen päivän kuluttua vaaleista. Europarlamenttivaalien lopulliset tulokset ovat yleensä valmiina noin viikon kuluttua vaaleista. Lopullista ääntenlaskentaa voi seurata vaaliviranomaisen verkkosivustossa

Information på finska. Näin toimii Ruotsin vaalijärjestelmä!

Information på finska. Näin toimii Ruotsin vaalijärjestelmä! Information på finska Näin toimii Ruotsin vaalijärjestelmä! 1. Vaalijärjestelmä 1 2. Kuka saa äänestää? 2 3. Puolueet ja vaaliliput 3 4. Vaalihuoneistossa äänestäminen vaalipäivänä 4 5. Ennakkoäänestys

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen,

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, OIKEUSMINISTERIÖ 1.10.2014 OM 27/51/2014 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaaltietojärjestelmän

Lisätiedot

Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar

Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar 1.1.2009 alkaen Helsingin Osuuskauppa Elanto säännöt Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi Helsingin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Vaalit 2011 Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Perussuomalaiset vaalien suurvoittaja, Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa 2011 Perussuomalaiset nousi vaalien voittajaksi, kun

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

eduskunnan k anslian julk aisu 2 /2015 opas eduskuntaan 2 /2015 issn 1239 1638

eduskunnan k anslian julk aisu 2 /2015 opas eduskuntaan 2 /2015 issn 1239 1638 opa s eduskunta an eduskunnan k anslian julk aisu 2 /2015 2015 opas eduskuntaan 2015 2 /2015 issn 1239 1638 Opas eduskuntaan 2015 Eduskunnan kanslian julkaisu 2/2015 Kannen kuva: Voitto Niemelä / Eduskunta

Lisätiedot

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE LUKU 1. YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa (jäljempänä yleissopimus) koskee työsuojelua

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

Luottamusmiesvaalit Tee porukastasi v poruk astasi v ah empi.

Luottamusmiesvaalit Tee porukastasi v poruk astasi v ah empi. Luottamusmiesvaalit Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi LUOTTAMUSTA. Työ on merkittävä osa ihmisen elämää. Työelämän laatu, reiluus ja kehitys vaikuttavat olennaisesti ihmisten hyvinvointiin. Järjestäytyneillä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja

Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja Tiedustelut Pia Bäcklund p. (09) 310 36521 etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500 (Siltasaarenk. 18-20 A) 00099 Helsingin

Lisätiedot

Impulsseja. Onko vaalitavalla merkitystä? Henkilövaalit vai puoluelistat suhteellisissa vaalijärjestelmissä. Tammikuu 2014.

Impulsseja. Onko vaalitavalla merkitystä? Henkilövaalit vai puoluelistat suhteellisissa vaalijärjestelmissä. Tammikuu 2014. Impulsseja Tammikuu 2014 Krister Lundell Onko vaalitavalla merkitystä? Henkilövaalit vai puoluelistat suhteellisissa vaalijärjestelmissä Henkilö-, puoluelista ja sekavaalijärjestelmien välillä on eroja

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5)

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesääntö

Lisätiedot