SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1998 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 750 Oikeusministeriön päätös eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista Oikeusministeriön päätös presidentinvaalissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista Oikeusministeriön päätös kunnallisvaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista Oikeusministeriön päätös europarlamenttivaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista N:o 750 Oikeusministeriön päätös eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998 Oikeusministeriö on 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 193 :n nojalla päättänyt: 1 Ehdokkaiden asettamisessa eduskuntavaaleissa voidaan käyttää tämän päätöksen mukaisia lomakkeita. Kaavat on vahvistettu seuraaville lomakkeille: ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä; puolueen ehdokashakemus; 3) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi; 4) puolueen ehdokkaan suostumus ja vakuutus; 5) ilmoitus puolueiden vaaliliitosta; 6) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja lisälehtineen; Helsingissä 8 päivänä lokakuuta ) valitsijayhdistyksen ehdokashakemus; 8) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi; 9) valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus; 10) ilmoitus yhteislistasta lisälehtineen; sekä 1 vaaliasiamiehen antama valtakirja. Vahvistetut kaavat ovat tämän päätöksen liitteinä. 2 Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä lokakuuta Oikeusministeri Jussi Järventaus Hallitusneuvos Jarmo Törneblom

2 2052 N:o 750 ILMOITUS PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ- JA VARAMIEHESTÄ VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Eduskuntavaalit Puolue Puolueen vaaliasiamies Yhteystiedot 3) Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot 3) Ilmoitamme vaalipiirissä toimivan puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen sekä yhteystiedot. Puolueen nimi sekä puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen allekirjoitukset ja nimien selvennykset 3) Vaalipiirilautakunnan nimi Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ

3 N:o PUOLUEEN EHDOKASHAKEMUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Eduskuntavaalit Puolueen nimi Puolue, jonka vaaliasiamies allekirjoittanut on, pyytää, että puolueen ehdokaslista julkaistaisiin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Vakuutan, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. Samalla ilmoitan, että puolue on muodostanut vaaliliiton niiden puolueiden kanssa, jotka on mainittu vaalipiirilautakunnalle samanaikaisesti tämän hakemuksen kanssa annetussa ilmoituksessa. (Tämä yliviivataan, jos ilmoitusta vaaliliitosta ei ole annettu.) Vaaliasiamiehen allekirjoitus ja nimen selvennys Vaalipiirilautakunnan nimi Liitteet Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi Puolueen ehdokkaiden suostumukset ja vakuutukset

4 2054 N:o 750 Puolueen nimi Lehden nro Lehtiä yht. EHDOTUS PUOLUEEN EHDOKASLISTAKSI Eduskuntavaalit Ehdokkaat on lueteltava siinä järjestyksessä, johon heidät ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee asettaa. Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Jne. Ehdokkaiden henkilötunnuksia ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään 3) Enintään kaksi ilmaisua

5 N:o PUOLUEEN EHDOKKAAN SUOSTUMUS JA VAKUUTUS Eduskuntavaalit Vaalipiiri Puolue Puolueen ehdokas Arvo, ammatti tai toimi Henkilötunnus Suostumus ja vakuutus Suostun yllä mainitun puolueen ehdokkaaksi ja ottamaan vastaan kansanedustajan toimen sekä vakuutan, etten näissä vaaleissa ole suostunut toisen puolueen enkä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi enkä ehdokkaaksi toisessa vaalipiirissä. Ehdokkaan allekirjoitus Enintään kaksi ilmaisua

6 2056 N:o 750 ILMOITUS PUOLUEIDEN VAALILIITOSTA VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Eduskuntavaalit Ilmoitamme, että alla mainitut puolueet muodostavat vaaliliiton. Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus jne. Vaalipiirilautakunnan nimi. Ilmoitus puolueiden vaaliliitosta laaditaan yhtä monena kappaleena kuin vaaliliitossa on puolueita, yksi kutakin puoluetta varten.

7 N:o Lehden nro Lehtiä yht. Vaalipiiri ehdokas Arvo, ammatti tai toimi VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA LISÄLEHTINEEN Eduskuntavaalit vaaliasiamies Yhteystiedot 3) Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot 3) Allekirjoittaneet ovat perustaneet valitsijayhdistyksen, asettaneet ehdokkaaksi yllä mainitun henkilön ja valtuuttaneet valitsijayhdistykselle yllä mainitun vaaliasiamiehen ja varamiehen. Olemme tässä vaalipiirissä näissä vaaleissa äänioikeutettuja henkilöitä. jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite 3) Enintään kaksi ilmaisua Osoite: koti/työ, puhelin, fax: koti/työ

8 2058 N:o 750 Ehdokkaan nimi Lehden nro VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA Lisälehti Eduskuntavaalit jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jne.

9 N:o VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKASHAKEMUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Eduskuntavaalit Valitsijayhdistys, jonka vaaliasiamies allekirjoittanut on, pyytää, että valitsijayhdistyksen ehdokaslista julkaistaisiin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Vakuutan, että valitsijayhdistyksen nimeämä ehdokas on vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perustamisasiakirjan. Samalla ilmoitan valitsijayhdistyksen muodostaneen yhteislistan niiden valitsijayhdistysten kanssa, jotka on mainittu vaalipiirilautakunnalle samanaikaisesti tämän hakemuksen kanssa annetussa ilmoituksessa. (Tämä yliviivataan, jollei ilmoitusta yhteislistasta ole annettu.) Vaaliasiamiehen allekirjoitus ja nimen selvennys Vaalipiirilautakunnan nimi Liitteet perustamisasiakirja Ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi Ehdokkaan suostumus ja vakuutus

10 2060 N:o 750 EHDOTUS VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKASLISTAKSI Eduskuntavaalit ehdokas Arvo, ammatti tai toimi Henkilötunnus 3) 3) Enintään kaksi ilmaisua Ehdokkaan henkilötunnusta ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään

11 N:o VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKKAAN SUOSTUMUS JA VAKUUTUS Eduskuntavaalit Vaalipiiri ehdokas Arvo, ammatti tai toimi Henkilötunnus vaaliasiamies Vaaliasiamiehen varamies Suostumus ja vakuutus Suostun valitsijayhdistyksen, jonka vaaliasiamieheksi ja varamieheksi on valtuutettu yllä mainitut henkilöt, ehdokkaaksi ja ottamaan vastaan kansanedustajan toimen sekä vakuutan, etten näissä vaaleissa ole suostunut toisen valitsijayhdistyksen enkä puolueen ehdokkaaksi enkä ehdokkaaksi toisessa vaalipiirissä. Ehdokkaan allekirjoitus Enintään kaksi ilmaisua

12 2062 N:o 750 Lehden nro Lehtiä yht. ILMOITUS YHTEISLISTASTA LISÄLEHTINEEN Eduskuntavaalit Yhteislistan vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ehdotus yhteislistan nimitykseksi Ilmoitamme, että jäljempänä mainittujen ehdokkaiden valitsemiseksi perustetut valitsijayhdistykset ovat muodostaneet yhteislistan, jonka vaaliasiamiehenä ja hänen varamiehenään valtuutamme toimimaan yllä mainitut valitsijayhdistysten asiamiehet. Ehdokkaat on lueteltu siinä järjestyksessä, johon heidät ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee asettaa. vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ

13 N:o Lehden nro ILMOITUS YHTEISLISTASTA Lisälehti Eduskuntavaalit vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus Jne.

14 2064 N:o 750 VAALIASIAMIEHEN ANTAMA VALTAKIRJA VAALIL 120 :n 3 momentissa tarkoitettu VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Eduskuntavaalit Valtuutan alla mainitun henkilön tekemään puolestani vaalilain 120 :n 3 momentissa tarkoitetun hakemuksen tai ilmoituksen taikka oikaisun. Valtuutettu Yhteystiedot 3) Valtuuttaja Vaaliasiamiehen / varamiehen nimi Vaaliasiamiehen / varamiehen allekirjoitus Puolueen nimi / yhteislistan nimitys / yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen ehdokkaan nimi 4) 3) 4) Vaalipiirilautakunnan nimi Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ Tarpeeton yliviivataan

15 2065 N:o 751 Oikeusministeriön päätös presidentinvaalissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998 Oikeusministeriö on 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 193 :n nojalla päättänyt: 1 Ehdokkaiden asettamisessa presidentinvaalissa voidaan käyttää tämän päätöksen mukaisia lomakkeita. Kaavat on vahvistettu seuraaville lomakkeille: ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä; puolueen ehdokashakemus; 3) puolueen ehdokkaan suostumus; 4) kannattajakortti; 5) ilmoitus valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä; 6) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja; 7) valitsijayhdistyksen ehdokashakemus; 8) valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus; sekä 9) vaaliasiamiehen antama valtakirja. Vahvistetut kaavat ovat tämän päätöksen liitteinä. 2 Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä lokakuuta Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998 Oikeusministeri Jussi Järventaus Hallitusneuvos Jarmo Törneblom

16 2066 N:o 751 ILMOITUS PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ JA VARAMIEHESTÄ HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Presidentinvaali Ensimmäisen vaalin vaalipäivä Puolue Puolueen vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen sekä yhteystiedot. Puolueen nimi sekä puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen allekirjoitukset ja nimien selvennykset Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ

17 N:o PUOLUEEN EHDOKASHAKEMUS HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Presidentinvaali Ensimmäisen vaalin vaalipäivä Pyydämme, että puolueemme presidenttiehdokas otettaisiin presidentinvaalin ehdokasluetteloon. Presidenttiehdokkaan nimi Arvo, ammatti tai toimi Puolueen nimi sekä puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen allekirjoitukset ja nimen selvennykset Enintään kaksi ilmaisua Liite Presidenttiehdokkaan suostumus

18 2068 N:o 751 PUOLUEEN EHDOKKAAN SUOSTUMUS Presidentinvaali Ensimmäisen vaalin vaalipäivä Puolue Puolueen presidenttiehdokas Arvo, ammatti tai toimi Henkilötunnus Presidenttiehdokkaan suostumus Suostun yllä mainitun puolueen ehdokkaaksi ja ottamaan vastaan tasavallan presidentin toimen. Presidenttiehdokkaan allekirjoitus Enintään kaksi ilmaisua

19 N:o KANNATTAJAKORTTI Kannattajan nimi (sukunimi ensin, tekstaten) Syntymäaika Osoite Ilmoitan haluavani asettaa ehdokkaaksi NN:n presidentinvaalissa, joka toimitetaan vuonna Vakuutan olevani äänioikeutettu presidentinvaalin ensimmäisessä vaalissa. Valtuutan alla mainitut henkilöt toimimaan yllä mainitun ehdokkaan asettamiseksi perustettavan valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehenä ja tämän varamiehenä. Vaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot Varamiehen nimi ja yhteystiedot Kannattajan allekirjoitus Kortti on kokoa A6L

20 2070 N:o 751 ILMOITUS VALITSIJAYHDISTYKSEN VAALIASIAMIEHESTÄ JA VARAMIEHESTÄ HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Presidentinvaali Ensimmäisen vaalin vaalipäivä Valitsijayhdistys Ehdokkaan nimi vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ilmoitamme valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen sekä yhteystiedot. vaaliasiamiehen allekirjoitus ja nimen selvennys Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ

21 N:o VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA Presidentinvaali Ensimmäisen vaalin vaalipäivä presidenttiehdokas Arvo, ammatti tai toimi vaaliasiamies Yhteystiedot 3) Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot 3) Tämän perustamisasiakirjan liitteinä olevissa kannattajakorteissa mainitut äänioikeutetut henkilöt ovat perustaneet valitsijayhdistyksen, jonka presidenttiehdokkaana on yllä mainittu vaalikelpoinen henkilö. vaaliasiamiehenä ja hänen varamiehenään toimivat kannattajakorteissa mainitut vaaliasiamies ja varamies. vaaliasiamiehen allekirjoitus ja nimen selvennys Enintään kaksi ilmaisua 3) Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ Liite Kannattajakortit

22 2072 N:o 751 VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKASHAKEMUS HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Presidentinvaali Ensimmäisen vaalin vaalipäivä Valitsijayhdistys, jonka vaaliasiamies allekirjoittanut on, pyytää, että valitsijayhdistyksen ehdokas otettaisiin presidentinvaalin ehdokasluetteloon. Presidenttiehdokkaan nimi Arvo, ammatti tai toimi Vakuutan, että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet kannattajakortit. Vaaliasiamiehen allekirjoitus ja nimen selvennys Enintään kaksi ilmaisua Liitteet perustamisasiakirja kannattajakortteineen

23 N:o Arvo, ammatti tai toimi VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKKAAN SUOSTUMUS Presidentinvaali Ensimmäisen vaalin vaalipäivä Henkilötunnus presidenttiehdokas vaaliasiamies Vaaliasiamiehen varamies Suostumus Suostun valitsijayhdistyksen, jonka vaaliasiamieheksi ja varamieheksi on valtuutettu yllä mainitut henkilöt, ehdokkaaksi ja ottamaan vastaan tasavallan presidentin toimen. Presidenttiehdokkaan allekirjoitus Enintään kaksi ilmaisua

24 2074 N:o 751 VAALIASIAMIEHEN ANTAMA VALTAKIRJA VAALIL 131 :n 3 momentissa tarkoitettu HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Presidentinvaali Ensimmäisen vaali vaalipäivä Valtuutan allamainitun henkilön tekemään puolestani vaalilain 131 :n 3 momentissa tarkoitetun hakemuksen tai ilmoituksen taikka oikaisun. Valtuutettu Yhteystiedot Valtuuttaja Vaaliasiamiehen / varamiehen nimi Vaaliasiamiehen / varamiehen allekirjoitus Puolueen nimi / valitsijayhdistyksen ehdokkaan nimi 3) 3) Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ Tarpeeton yliviivataan

25 2075 N:o 752 Oikeusministeriön päätös kunnallisvaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998 Oikeusministeriö on 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 193 :n nojalla päättänyt: 1 Ehdokkaiden asettamisessa kunnallisvaaleissa voidaan käyttää tämän päätöksen mukaisia lomakkeita. Kaavat on vahvistettu seuraaville lomakkeille: ilmoitus puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä; ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä sekä puolueen vaaliasiamiehelle annettu valtakirja; 3) puolueen ehdokashakemus; 4) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi; 5) puolueen ehdokkaan suostumus ja vakuutus; 6) ilmoitus puolueiden vaaliliitosta; 7) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja lisälehtineen; 8) valitsijayhdistyksen ehdokashakemus; 9) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi; 10) valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus; 1 ilmoitus yhteislistasta lisälehtineen; 1 ilmoitus varaehdokkaista; sekä 13) vaaliasiamiehen antama valtakirja. Vahvistetut kaavat ovat tämän päätöksen liitteinä. 2 Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä lokakuuta Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998 Oikeusministeri Jussi Järventaus Hallitusneuvos Jarmo Törneblom /98

26 2076 N:o 752 ILMOITUS PUOLUEEN JÄSENIÄ KUNNASSA EDUSTAVASTA YHDISTYKSESTÄ KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE Kunnallisvaalit Puolue Yhdistys Yhteystiedot Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöjäseniä kaupungissa/kunnassa. Puolueen nimi sekä puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen allekirjoitukset ja nimien selvennykset Kunnan keskusvaalilautakunnan nimi

27 N:o ILMOITUS PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ JA VARAMIEHESTÄ SEKÄ VAALIASIAMIEHELLE ANNETTU VALTAKIRJA KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE Kunnallisvaalit Puolue Puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustaja yhdistys Puolueen vaaliasiamies Yhteystiedot 3) Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot 3) Valtuutamme yllämainitut henkilöt toimimaan puolueen vaaliasiamiehenä ja hänen varamiehenään. Puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustavan yhdistyksen nimi sekä nimen kirjoittamiseen oikeutettujen allekirjoitukset ja nimien selvennykset 3) Kunnan keskusvaalilautakunnan nimi Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ

28 2078 N:o 752 PUOLUEEN EHDOKASHAKEMUS KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE Kunnallisvaalit Puolueen nimi Yllä mainitun puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustavan yhdistyksen nimi Puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustava yhdistys, jonka vaaliasiamies allekirjoittanut on, pyytää, että puolueen ehdokaslista julkaistaisiin kunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä. Vakuutan, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. Samalla ilmoitan, että puolue on muodostanut vaaliliiton niiden puolueiden kanssa, jotka on mainittu kunnan keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti tämän hakemuksen kanssa annetussa ilmoituksessa. (Tämä yliviivataan, jos ilmoitusta vaaliliitosta ei ole annettu.) Vaaliasiamiehen allekirjoitus ja nimen selvennys Kunnan keskusvaalilautakunnan nimi. Hakemukseen liitetään myös ilmoitus varaehdokkaista, mikäli varaehdokkaita vaalilain 157 :ssä tarkoitettujen sopuvaalien varalta on asetettu. Liitteet Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi Puolueen ehdokkaiden suostumukset ja vakuutukset Ilmoitus puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä Ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä sekä vaaliasiamiehelle annettu valtakirja

29 N:o Puolueen nimi Lehden nro Lehtiä yht. EHDOTUS PUOLUEEN EHDOKASLISTAKSI Kunnallisvaalit Ehdokkaat on lueteltava siinä järjestyksessä, johon heidät ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee asettaa. Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Jne. Ehdokkaiden henkilötunnuksia ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään 3) Enintään kaksi ilmaisua

30 2080 N:o 752 PUOLUEEN EHDOKKAAN SUOSTUMUS JA VAKUUTUS Kunnallisvaalit Kunta Puolue Puolueen ehdokas Arvo, ammatti tai toimi Henkilötunnus Suostumus ja vakuutus Suostun yllä mainitun puolueen ehdokkaaksi ja ottamaan vastaan valtuutetuntoimen sekä vakuutan, etten näissä vaaleissa ole suostunut toisen puolueen enkä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. Ehdokkaan allekirjoitus Enintään kaksi ilmaisua

31 N:o ILMOITUS PUOLUEIDEN VAALILIITOSTA KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE Kunnallisvaalit Ilmoitamme, että puolueemme muodostavat vaaliliiton. Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus Kunnan keskusvaalilautakunnan nimi Ilmoitus puolueiden vaaliliitosta laaditaan yhtä monena kappaleena kuin vaaliliitossa on puolueita, yksi kutakin puoluetta varten

32 2082 Kunta ehdokas N:o 752 Arvo, ammatti tai toimi Lehden nro Lehtiä yht. VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA LISÄLEHTINEEN Kunnallisvaalit vaaliasiamies Yhteystiedot 3) Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot 3) Allekirjoittaneet ovat perustaneet valitsijayhdistyksen, asettaneet ehdokkaaksi yllä mainitun henkilön ja valtuuttaneet valitsijayhdistykselle yllä mainitun vaaliasiamiehen ja varamiehen. Olemme tässä kunnassa näissä vaaleissa äänioikeutettuja henkilöitä. jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite 3) Enintään kaksi ilmaisua Osoite: koti/työ, puhelin, fax: koti/työ

33 N:o Ehdokkaan nimi Lehden nro VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA Lisälehti Kunnallisvaalit jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite Jne.

34 2084 N:o 752 VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKASHAKEMUS KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE Kunnallisvaalit Valitsijayhdistys, jonka vaaliasiamies allekirjoittanut on, pyytää, että valitsijayhdistyksen ehdokaslista julkaistaisiin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Vakuutan, että valitsijayhdistyksen nimeämä ehdokas on vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perustamisasiakirjan. Samalla ilmoitan valitsijayhdistyksen muodostaneen yhteislistan niiden valitsijayhdistysten kanssa, jotka on mainittu kunnan keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti tämän hakemuksen kanssa annetussa ilmoituksessa. (Tämä yliviivataan, jollei ilmoitusta yhteislistasta ole annettu.) Vaaliasiamiehen allekirjoitus ja nimen selvennys Kunnan keskusvaalilautakunnan nimi Hakemukseen liitetään myös ilmoitus varaehdokkaasta, mikäli varaehdokas vaalilain 157 :ssä tarkoitettujen sopuvaalien varalta on asetettu Liitteet perustamisasiakirja Ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi Ehdokkaan suostumus ja vakuutus

35 N:o EHDOTUS VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKASLISTAKSI Kunnallisvaalit ehdokas Arvo, ammatti tai toimi Henkilötunnus 3) 3) Enintään kaksi ilmaisua Ehdokkaan henkilötunnusta ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään

36 2086 N:o 752 VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKKAAN SUOSTUMUS JA VAKUUTUS Kunnallisvaalit Kunta Kunnan nimi ehdokas Arvo, ammatti tai toimi Henkilötunnus vaaliasiamies Vaaliasiamiehen varamies Suostumus ja vakuutus Suostun valitsijayhdistyksen, jonka vaaliasiamieheksi ja varamieheksi on valtuutettu yllä mainitut henkilöt, ehdokkaaksi ja ottamaan vastaan valtuutetuntoimen sekä vakuutan, etten näissä vaaleissa ole suostunut toisen valitsijayhdistyksen enkä puolueen ehdokkaaksi. Ehdokkaan allekirjoitus Enintään kaksi ilmaisua

37 N:o Lehden nro Lehtiä yht. ILMOITUS YHTEISLISTASTA LISÄLEHTINEEN Kunnallisvaalit Yhteislistan vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ehdotus yhteislistan nimitykseksi Ilmoitamme, että jäljempänä mainittujen ehdokkaiden valitsemiseksi perustetut valitsijayhdistykset ovat muodostaneet yhteislistan, jonka vaaliasiamiehenä ja hänen varamiehenään valtuutamme toimimaan yllä mainitut valitsijayhdistysten asiamiehet. Ehdokkaat on lueteltu siinä järjestyksessä, johon heidät ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee asettaa. vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ

38 2088 N:o 752 Lehden nro. ILMOITUS YHTEISLISTASTA Lisälehti Kunnallisvaalit vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus Jne.

39 N:o ILMOITUS VARAEHDOKKAISTA Kunnallisvaalit Varaehdokas saadaan asettaa vain vaalilain 157 :ssä tarkoitettujen sopuvaalien varalta. Kunta Puolueen nimi / ehdokkaan nimi Puolue / Valitsijayhdistys Puolueen / vaaliasiamiehen vakuutus Vakuutan, että alla mainitut varaehdokkaat ovat vaalikelpoisia Vakuutan, että alla mainittu varaehdokas on vaalikelpoinen Vaaliasiamiehen allekirjoitus ja nimen selvennys Varaehdokas Henkilötunnus Arvo, ammatti tai toimi Varaehdokas Henkilötunnus Arvo, ammatti tai toimi Varaehdokas Henkilötunnus Arvo, ammatti tai toimi Varaehdokas Henkilötunnus Arvo, ammatti tai toimi Varaehdokas Henkilötunnus Arvo, ammatti tai toimi Varaehdokas Henkilötunnus Arvo, ammatti tai toimi Jne. Liitteenä Enintään kaksi ilmaisua Varaehdokkaiden suostumukset ja vakuutukset Varaehdokkaan suostumus ja vakuutus

40 2090 N:o 752 VAALIASIAMIEHEN ANTAMA VALTAKIRJA VAALIL 151 :n tarkoitettu KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE Kunnallisvaalit Valtuutan alla mainitun henkilön tekemään puolestani vaalilain 151 :n 3 momentissa tarkoitetun hakemuksen tai ilmoituksen taikka oikaisun. Valtuutettu Valtuutetun nimi Valtuutetun yhteystiedot 3) Valtuuttaja Vaaliasiamiehen / varamiehen nimi Vaaliasiamiehen / varamiehen allekirjoitus Puolueen nimi / yhteislistan nimitys / yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen ehdokkaan nimi 4) 3) 4) Kunnan keskusvaalilautakunnan nimi Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ Tarpeeton yliviivataan

41 2091 N:o 753 Oikeusministeriön päätös europarlamenttivaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998 Oikeusministeriö on 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 193 :n nojalla päättänyt: 1 Ehdokkaiden asettamisessa europarlamenttivaaleissa voidaan käyttää tämän päätöksen mukaisia lomakkeita. Kaavat on vahvistettu seuraaville lomakkeille: ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä; puolueen ehdokashakemus; 3) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi; 4) puolueen ehdokkaan suostumus ja vakuutus; 5) ilmoitus puolueiden vaaliliitosta; 6) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja lisälehtineen; 7) valitsijayhdistyksen ehdokashakemus; 8) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi; 9) valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus; 10) ilmoitus yhteislistasta lisälehtineen; 1 ehdokkaaksi asetetun Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalaisen vakuutus ja ilmoitus; sekä 1 vaaliasiamiehen antama valtakirja. Vahvistetut kaavat ovat tämän päätöksen liitteinä. 2 Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä lokakuuta Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998 Oikeusministeri Jussi Järventaus Hallitusneuvos Jarmo Törneblom /98

42 2092 N:o 753 ILMOITUS PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ VARAMIEHESTÄ HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Europarlamenttivaalit Puolue Puolueen vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen ja yhteystiedot. Puolueen nimi sekä puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen allekirjoitukset ja nimien selvennykset Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ

43 N:o PUOLUEEN EHDOKASHAKEMUS HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Europarlamenttivaalit Puolueen nimi Puolue, jonka vaaliasiamies allekirjoittanut on, pyytää, että puolueen ehdokaslista julkaistaisiin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Vakuutan, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. Samalla ilmoitan, että puolue on muodostanut vaaliliiton niiden puolueiden kanssa, jotka on mainittu Helsingin vaalipiirilautakunnalle samanaikaisesti tämän hakemuksen kanssa annetussa ilmoituksessa. (Tämä yliviivataan, jos ilmoitusta vaaliliitosta ei ole annettu.) Vaaliasiamiehen allekirjoitus ja nimen selvennys Liitteet Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi Puolueen ehdokkaiden suostumukset ja vakuutukset

44 2094 N:o 753 Puolueen nimi Lehden nro Lehtiä yht. EHDOTUS PUOLUEEN EHDOKASLISTAKSI Europarlamenttivaalit Ehdokkaat on lueteltava siinä järjestyksessä, johon heidät ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee asettaa. Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Henkilötunnus Jne. Ehdokkaiden henkilötunnuksia ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään 3) Enintään kaksi ilmaisua

45 N:o PUOLUEEN EHDOKKAAN SUOSTUMUS JA VAKUUTUS Europarlamenttivaalit Puolue Puolueen ehdokas Arvo, ammatti tai toimi Henkilötunnus Suostumus ja vakuutus Suostun yllä mainitun puolueen ehdokkaaksi ja ottamaan vastaan Euroopan parlamentin jäsenen toimen sekä vakuutan, etten näissä vaaleissa ole suostunut toisen puolueen enkä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. Ehdokkaan allekirjoitus Enintään kaksi ilmaisua

46 2096 N:o 753 ILMOITUS PUOLUEIDEN VAALILIITOSTA HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Europarlamenttivaalit Ilmoitamme, että alla mainitut puolueet muodostavat vaaliliiton. Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus Puolue Puolueen vaaliasiamiehen allekirjoitus jne. Ilmoitus puolueiden vaaliliitosta laaditaan yhtä monena kappaleena kuin vaaliliitossa on puolueita, yksi kutakin puoluetta varten.

47 N:o Lehden nro Lehtiä yht. ehdokas Arvo, ammatti tai toimi VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA LISÄLEHTINEEN Europarlamenttivaalit vaaliasiamies Yhteystiedot 3) Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot 3) Allekirjoittaneet ovat perustaneet valitsijayhdistyksen, asettaneet ehdokkaaksi yllä mainitun henkilön ja valtuuttaneet valitsijayhdistykselle yllä mainitun vaaliasiamiehen ja varamiehen. Olemme näissä vaaleissa äänioikeutettuja henkilöitä. jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite 3) Enintään kaksi ilmaisua Osoite: koti/työ, puhelin, fax: koti/työ

48 2098 N:o 753 Ehdokkaan nimi Lehden nro VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA Lisälehti Europarlamenttivaalit jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jäsen Allekirjoitus Nimen selvennys ja jäsenen syntymäaika Osoite jne.

49 N:o VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKASHAKEMUS HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Europarlamenttivaalit Valitsijayhdistys, jonka vaaliasiamies allekirjoittanut on, pyytää, että valitsijayhdistyksen ehdokaslista julkaistaisiin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Vakuutan, että valitsijayhdistyksen nimeämä ehdokas on vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perustamisasiakirjan. Samalla ilmoitan valitsijayhdistyksen muodostaneen yhteislistan niiden valitsijayhdistysten kanssa, jotka on mainittu Helsingin vaalipiirilautakunnalle samanaikaisesti tämän hakemuksen kanssa annetussa ilmoituksessa. (Tämä yliviivataan, jollei ilmoitusta yhteislistasta ole annettu.) Vaaliasiamiehen allekirjoitus ja nimen selvennys Liitteet perustamisasiakirja Ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi Ehdokkaan suostumus ja vakuutus

50 2100 N:o 753 EHDOTUS VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKASLISTAKSI Europarlamenttivaalit ehdokas Arvo, ammatti tai toimi Henkilötunnus 3) 3). Enintään kaksi ilmaisua Ehdokkaan henkilötunnusta ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään

51 N:o VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKKAAN SUOSTUMUS JA VAKUUTUS Europarlamenttivaalit ehdokas Arvo, ammatti tai toimi Henkilötunnus vaaliasiamies Vaaliasiamiehen varamies Suostumus ja vakuutus Suostun valitsijayhdistyksen, jonka vaaliasiamieheksi ja varamieheksi on valtuutettu yllä mainitut henkilöt, ehdokkaaksi ja ottamaan vastaan Euroopan parlamentin jäsenen toimen sekä vakuutan, etten näissä vaaleissa ole suostunut toisen valitsijayhdistyksen enkä puolueen ehdokkaaksi. Ehdokkaan allekirjoitus Enintään kaksi ilmaisua

52 2102 N:o 753 Lehden nro Lehtiä yht. ILMOITUS YHTEISLISTASTA LISÄLEHTINEEN Europarlamenttivaalit Yhteislistan vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ehdotus yhteislistan nimitykseksi Ilmoitamme, että jäljempänä mainittujen ehdokkaiden valitsemiseksi perustetut valitsijayhdistykset ovat muodostaneet yhteislistan, jonka vaaliasiamiehenä ja hänen varamiehenään valtuutamme toimimaan yllä mainitut valitsijayhdistysten asiamiehet. Ehdokkaat on lueteltu siinä järjestyksessä, johon heidät ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee asettaa. vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ

53 N:o Lehden nro ILMOITUS YHTEISLISTASTA Lisälehti Europarlamenttivaalit vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus vaaliasiamiehen allekirjoitus Jne.

54 2104 N:o 753 Ehdokkaaksi asetetun Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalaisen VAKUUTUS JA ILMOITUS Europarlamenttivaalit Ilmoitus Ehdokkaan nimi Henkilötunnus Kansalaisuus Asuinpaikka Suomessa (osoite) Vaalipiiri tai kunta, jossa ehdokas viimeksi on kotivaltiossaan otettu europarlamenttivaalien vaaliluetteloon (äänioikeusrekisteriin) Vakuutus Vakuutan, etten ole suostunut ehdokkaaksi näissä europarlamenttivaaleissa toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Ehdokkaan allekirjoitus hakemuksen liitteenä tulee myös olla ehdokkaan kotivaltion viranomaisen todistus, josta ilmenee, että ehdokas ei ole kotivaltiossaan menettänyt vaalikelpoisuuttaan europarlamenttivaaleissa tai että tällainen vaalikelpoisuuden menettäminen ei ole kotivaltion asianomaisen viranomaisen tiedossa (Vaalilaki 172 :n 1 mom. 4 kohta ja 174 :n 1 mom. 4 kohta).

55 N:o VAALIASIAMIEHEN ANTAMA VALTAKIRJA VAALIL 170 :n 3 momentissa tarkoitettu HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Europarlamenttivaalit Valtuutan alla mainitun henkilön tekemään puolestani vaalilain 170 :n 3 momentissa tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oikaisun. Valtuutettu Valtuutetun nimi Valtuutetun yhteystiedot Valtuuttaja Vaaliasiamiehen / varamiehen nimi Vaaliasiamiehen / varamiehen allekirjoitus Puolueen nimi / yhteislistan nimitys / yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen ehdokkaan nimi 3) 3) Osoite: koti/työ, puhelin/fax: koti/työ Tarpeeton yliviivataan

56 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o , 7 arkkia PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA OY EDITA AB, HELSINKI 1998

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen ja yhteystiedot.

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen ja yhteystiedot. 2092 N:o 753 ILMOITUS PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ VARAMIEHESTÄ HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Puolue Nimi Puolueen vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ilmoitamme puolueen

Lisätiedot

ILMOITUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE

ILMOITUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE 313/2014 3 Vaalipiirin nimi ILMOITUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ JA VARAMIEHESTÄ Eduskuntavaalit Vaalipäivä Puolue Nimi Puolueen vaaliasiamies Henkilötunnus Puhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014. 313/2014 Oikeusministeriön päätös

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014. 313/2014 Oikeusministeriön päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014 313/2014 Oikeusministeriön päätös yleisissä vaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista Annettu Helsingissä 11 päivänä

Lisätiedot

ILMOITUS PUOLUEEN JÄSENIÄ KUNNASSA EDUSTAVASTA YHDISTYKSESTÄ. Vaalipäivä. Puolue. Yhdistys. Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöjäseniä

ILMOITUS PUOLUEEN JÄSENIÄ KUNNASSA EDUSTAVASTA YHDISTYKSESTÄ. Vaalipäivä. Puolue. Yhdistys. Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöjäseniä 2076 ILMOITUS PUOLUEEN JÄSENIÄ KUNNASSA EDUSTAVASTA YHDISTYKSESTÄ KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE Puolue Yhdistys Yhteystiedot Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöiä kaupungissa/kunnassa.

Lisätiedot

N:o 158. ILMOITUS puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä. Kainuun maakuntavaalit. kunnan keskusvaalilautakunnalle 1) Puolue.

N:o 158. ILMOITUS puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä. Kainuun maakuntavaalit. kunnan keskusvaalilautakunnalle 1) Puolue. 423 ILMOITUS puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä kunnan keskusvaalilautakunnalle 1) Yhdistys Yhteystiedot Edellä mainittu yhdistys edustaa puolueen henkilöjäseniä kaupungissa/kunnassa.

Lisätiedot

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen sekä yhteystiedot.

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen sekä yhteystiedot. 2066 ILMOITUS PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ JA VARAMIEHESTÄ Puolue Nimi Puolueen vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä

Lisätiedot

Ilmoitamme vaalipiirissä toimivan puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen sekä yhteystiedot.

Ilmoitamme vaalipiirissä toimivan puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen sekä yhteystiedot. 2052 ILMOITUS PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ- JA VARAMIEHESTÄ VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE en vaaliasiamies Yhteystiedot 3) Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot 3) Ilmoitamme vaalipiirissä toimivan puolueen vaaliasiamiehen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 429. Oikeusministeriön asetus. Kainuun maakuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista

SISÄLLYS. N:o 429. Oikeusministeriön asetus. Kainuun maakuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2008 N:o 429 430 SISÄLLYS N:o Sivu 429 Oikeusministeriön asetus Kainuun maakuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1996 N:o 29 32 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 29 Asetus Venäjän federaation kanssa tehdyn Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA

KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA KIVIJÄRVEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUS Nro 2 Maanantaina 22.9.2008 klo 19.00 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA KIVIJÄRVEN KUNTA Keskusvaalilautakunta KOKOUSKUTSU Maanantaina 22.9.2008

Lisätiedot

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 343/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 :n, vaalilain ja puoluelain 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi Suomen perustuslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 496/2013 Laki. vaalilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 496/2013 Laki. vaalilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2013 496/2013 Laki vaalilain muuttamisesta Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vaalilain

Lisätiedot

ILMOITUS YHTEISLISTASTA lisälehtineen Kuntavaalit

ILMOITUS YHTEISLISTASTA lisälehtineen Kuntavaalit ILMOITUS YHTEISLISTASTA lisälehtineen Vaalipäivä Lehtiä yht. Yhteislistan vaaliasiamies Osoite (koti/työ) Puhelin (koti/työ) Sähköpostiosoite (koti/työ) Faksi (koti/työ) Vaaliasiamiehen varamies Osoite

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa

Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa 25.5.2014 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki (ellei muuta lakia ole mainittu) Alkuvuosi 2013 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen Huhtikuu

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 16:00-16:35. Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 16:00-16:35. Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 06.03.2017, klo 16:00-16:35 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN, EHDOKASHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA MAHDOLLISET HUOMAUTUKSET ASIAMIEHILLE

ASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN, EHDOKASHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA MAHDOLLISET HUOMAUTUKSET ASIAMIEHILLE Keskusvaalilautakunta 12 06.03.2017 Keskusvaalilautakunta 16 08.03.2017 ASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN, EHDOKASHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA MAHDOLLISET HUOMAUTUKSET ASIAMIEHILLE Keskusvaalilautakunta 12 Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 09.03.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 09.03.2017 torstai klo 16:00-16.45 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi vaalilakiin joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotettu laki

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Keskusvaalilautakunta. Kokousnumero KUNNALLISVAALIT 2 Aika MAANANTAI 24.9.2012 klo 17.00 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Keskusvaalilautakunta. Kokousnumero KUNNALLISVAALIT 2 Aika MAANANTAI 24.9.2012 klo 17.00 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero KUNNALLISVAALIT 2 Aika MAANANTAI klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone HUOM. on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Muistathan ilmoittaa, jos et pääse kokoukseen! KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 155. Valtioneuvoston päätös. Tohmajärven ja Värtsilän kuntien lakkauttamisesta ja uuden Tohmajärven kunnan perustamisesta

SISÄLLYS. N:o 155. Valtioneuvoston päätös. Tohmajärven ja Värtsilän kuntien lakkauttamisesta ja uuden Tohmajärven kunnan perustamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2004 N:o 155 158 SISÄLLYS N:o Sivu 155 Valtioneuvoston päätös Tohmajärven ja Värtsilän kuntien lakkauttamisesta ja uuden Tohmajärven

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 28.1.2018 Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä 11.2.2018 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Huhtikuu 2017 Valtuusto

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 22.1.2012 Toisen vaalin vaalipäivä 5.2.2012 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011 LIITE 1 Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen 13.1 ja 13.3 Huhtikuu 2010 Valtuusto

Lisätiedot

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2/2017. Aika: Maanantia klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2/2017. Aika: Maanantia klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Maanantia 6.3.2017 klo 12-13.23 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Kesänen Tiina, j Lehto Juhani,

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 *Keskusvaalilautakunta Aika 06.03.2017 klo 13:00-16:23 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Tiainen Tuula varapuheenjohtaja Toivonen Eija jäsen Kokkonen Tuula

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 13. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 13. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 06.03.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 06.03.2017 maanantai klo 16:00-17.30 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2017. Aika: Torstai klo 12-12:36 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2017. Aika: Torstai klo 12-12:36 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Torstai 9.3.2017 klo 12-12:36 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Kesänen Tiina, j Lehto Juhani,

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 16 Keskusvaalilautakunta 06.03.2017 AIKA 06.03.2017 klo 18:15-18:50 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa

Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa 9.4.2017 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2013 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen 13 1 ja 3 Huhtikuu 2016 Valtuusto Äänestysaluejaon

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietojen antaja: Hallintopäällikkö Matleena Mikkonen puh tai sähköposti

Valmistelija/lisätietojen antaja: Hallintopäällikkö Matleena Mikkonen puh tai sähköposti Keskusvaalilautakunta 44 12.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen vahvistaminen Karkkilan kaupungissa Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 44 Esittelijä: hallintopäällikkö Matleena Mikkonen Valmistelija/lisätietojen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (10) Siirtotiedostot Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (10) 1 LiittymätUlkoiset... 3 1.1 VATLiittyma: Tiedostosiirrot... 4 1.1.1 Class:VATLahetysIF... 4 1.1.1.1 Operations...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 28 Keskusvaalilautakunta 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-14:35 PAIKKA kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HE 22/2012 vp. Muutoksella poistettaisiin puolueen rekisteröimiseksi säädetty edellytys, joka asettaa

HE 22/2012 vp. Muutoksella poistettaisiin puolueen rekisteröimiseksi säädetty edellytys, joka asettaa HE 22/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan puoluelakia muutettavaksi siten, että puolueen kannattajana voisi puoluetta rekisteröitäessä toimia

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1(8) VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1. Yleistä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit toimitetaan

Lisätiedot

Edustajiston vaalit 2018

Edustajiston vaalit 2018 Edustajiston vaalit 2018 Arvoisat jäsenet ja jäsenyhdistykset ProAgria Pohjois-Savon toiminnassa tuleva talvikausi on vaaliaikaa. Tässä kirjeessä on ohjeet ehdokasasetteluun. ProAgria Pohjois-Savon edustajiston

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 2/ (11) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 16:59-17:49. Kunnantalon kahvihuone.

Hämeenkyrö Pöytäkirja 2/ (11) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 16:59-17:49. Kunnantalon kahvihuone. Hämeenkyrö Pöytäkirja 2/2017 1 (11) Aika 06.03.2017, klo 16:59-17:49 Paikka Kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat 8 Puheenjohtajan valinta 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston 1 (6) TAMPEREEN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 4.11.2016 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion, yliopiston hallituksen sekä yliopistolain

Lisätiedot

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Vaalijärjestys Valtuusto 2.9.2014 VALTUUSTON VAALI 1 VAALITAPA Tässä vaalijärjestyksessä Kelan toimihenkilöt ry:tä kutsutaan yhdistykseksi, jonka valtuuston varsinaiset ja varajäsenet valitaan yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2002:15. Suomen vaalijärjestelmä

TOIMINTA JA HALLINTO 2002:15. Suomen vaalijärjestelmä TOIMINTA JA HALLINTO 2002:15 Suomen vaalijärjestelmä OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2002:15 Suomen vaalijärjestelmä Arto Jääskeläinen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2002 ISSN 1458-6436 ISBN 952-466-055-5

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

Suomen vaalijärjestelmä

Suomen vaalijärjestelmä Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 62/2010 Suomen vaalijärjestelmä Yleisesitys 62/2010 Suomen vaalijärjestelmä Yleisesitys Oikeusministeriö, Helsinki 2010 2.8.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä.

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä. Vaalijärjestys 1 Vaalijärjestyksen tarkoitus Tällä vaalijärjestyksellä määritellään menettelytavat valittaessa edustajiston jäseniä, vaaleissa, jotka koskevat puheenjohtajien, muiden hallituksen jäsenten

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 7 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3. 8 Ehdokashakemusten tarkastaminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 7 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3. 8 Ehdokashakemusten tarkastaminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 06.03.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 8 Ehdokashakemusten tarkastaminen 4 9

Lisätiedot

Sanna Pitkänen jäsen, poissa Heikki Rantasalo jäsen, saapui käsiteltäessä :ä 7 Arja Suominen jäsen Aarno Toivonen jäsen

Sanna Pitkänen jäsen, poissa Heikki Rantasalo jäsen, saapui käsiteltäessä :ä 7 Arja Suominen jäsen Aarno Toivonen jäsen PÖYTYÄN SEURAKUNTA VAALILAUTAKUNTA KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA/ PÖYTÄKIRJA 3/2016 Aika 30.9.2016 klo 18.00 Paikka Pöytyän kirkkoherranvirasto Läsnä Matti Kaipainen puheenjohtaja Ilkka Ali-Rontti jäsen Hilkka

Lisätiedot

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 1(5) SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 Yleistä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkaiden päättämisvaltaa käyttää yhtiökokouksena toimiva edustajisto,

Lisätiedot

ARINAN EDUSTAJISTON VAALIT 2018: OHJE EHDOKASILMOITUKSEN LAATIMISEEN

ARINAN EDUSTAJISTON VAALIT 2018: OHJE EHDOKASILMOITUKSEN LAATIMISEEN ARINAN EDUSTAJISTON VAALIT 2018: OHJE EHDOKASILMOITUKSEN LAATIMISEEN Tehtävätaulukko Äänioikeutettu jäsen Ehdokasilmoituksen laatija Ehdokasilmoituksen asiamies Ehdokas Jäsenyys Ikä Asuinpaikka 31.12.2017

Lisätiedot

Vaalissa valitaan Satakunnan Osuuskaupan edustajistoon 50 jäsentä. Valitsematta jääneet ovat oman jäsenalueensa varaedustajia.

Vaalissa valitaan Satakunnan Osuuskaupan edustajistoon 50 jäsentä. Valitsematta jääneet ovat oman jäsenalueensa varaedustajia. 1 Satakunnan Osuuskaupan edustajiston vaali 2017 EHDOKASASETTELUN OHJE Satakunnan Osuuskaupan edustajisto on perinteisesti ollut hyvin asiakasomistajiensa näköinen. Siihen kuuluu niin sairaanhoitajia,

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

Piraattipuolueen piiriyhdistysten toiminta vuoden 2012 kunnallisvaalien ehdokasasettelussa ja kampanjoinnissa

Piraattipuolueen piiriyhdistysten toiminta vuoden 2012 kunnallisvaalien ehdokasasettelussa ja kampanjoinnissa Puoluehallitus 26.5.2012 1(6) Piraattipuolueen piiriyhdistyksille OHJE Piraattipuolueen piiriyhdistysten toiminta vuoden 2012 kunnallisvaalien ehdokasasettelussa ja kampanjoinnissa Sisällys 1. Vaalien

Lisätiedot

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA 1 Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta 7.6.2017 KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA Ehdokasasettelua ja valtuustossa toimitettavaa vaalia koskevat ohjeet kunnille ja rekisteröidyille puolueille Kuntaliiton

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Vaali- ja äänestysjärjestys

Vaali- ja äänestysjärjestys OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY Undervisningssektorns Fackorganisation rf Vaali- ja äänestysjärjestys I VALTUUSTON JÄSENTEN VAALIA VARTEN II ÄÄNESTYSJÄRJESTYS Hyväksytty OAJ:n valtuuston syyskokouksessa

Lisätiedot

Eduskuntavaalien 2015 peräkkäistiedostojen kuvaukset

Eduskuntavaalien 2015 peräkkäistiedostojen kuvaukset 19.3.2015 Eduskuntavaalien 2015 peräkkäistiedostojen kuvaukset Puolueiden ja muiden ehdokasasettajien tiedot Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 02951 6001

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Vaalijärjestys

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Vaalijärjestys Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Vaalijärjestys Hyväksytty 13.5.2014 1 Tämä vaalijärjestys on voimassa liiton sääntöjen 5 :n mukaisissa liittokokousvaaleissa vuonna 2015 sekä liittokokouskaudella 2015-2019

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen Keskusvaalilautakunta 64 12.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 12.04.2017 keskiviikko klo 16:00-17:45 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA. Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti:

VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA. Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: Keskusvaalilautakunta 21 12.04.2017 Kunnanhallitus 101 19.04.2017 Kunnanvaltuusto 26 22.05.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA VAALILTK 21 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Hyväksytty Suomen Kuntaliitto ry:n valtuusto 27.5.2016 Suomen Kuntaliitto ry Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Valtuuskunnan vaalijärjestys I Luku Yleistä 1 Soveltaminen Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1 (5) 9.12.2011 VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9-10.12.2011) 1 Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa

Lisätiedot

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014 TEK vaalit 2014 TEK = Tekniikan Akateemiset ja TFiF Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on etu- ja palvelujärjestö, johon kuuluu kaksi jäsenjärjestöä: Tekniikan Akateemiset ry edustaa pääasiassa suomenkielisiä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö

Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö 6.9.2010 1/8 Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 6.9.2010 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion ja yliopistolain (558/2009)

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ OM 9/51/2017. Vaalipiirilautakunnat

OIKEUSMINISTERIÖ OM 9/51/2017. Vaalipiirilautakunnat OIKEUSMINISTERIÖ 18.8.2017 OM 9/51/2017 Vaalipiirilautakunnat VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALI 1. Vuonna 2018 toimitettava presidentinvaali Seuraava yleinen vaali on tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali),

Lisätiedot

Kokousaika kello 16:15-16:42

Kokousaika kello 16:15-16:42 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 06.03.2017 kello 16:15-16:42 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo (os. Kasurilantie 1), kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 13. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 13. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen Keskusvaalilautakunta 08.03.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 08.03.2017 keskiviikko klo 16:15-17:00 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011 2011 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme. Vuoden 2011 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 11 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 11 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 12 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

Lisätiedot

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018 Presidentinvaali Suomen kansalaiset valitsevat presidentin vaalissa kuuden vuoden välein. Ensimmäinen vaali: Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018 Ennakkoäänestys

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen. SUOMUSSALMENSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VAALILAUTAKUNTA Aika 1.10.2014 kello 16.00 Paikka Läsnä Risto Kormilainen pj Teuvo Saharinen jäsen Hilkka Juntunen jäsen Eeva Hänninen jäsen Paavo Kovalainen jäsen

Lisätiedot

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet VAALIAIKATAULU Seurakuntavaalit 2018 1 viimeistään 31.5. (suositus; hyvissä ajoin ennen kesälomakautta huhti - toukokuussa) Valmistavat toimenpiteet 1. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 18.3.2007

Eduskuntavaalit 18.3.2007 Eduskuntavaalit 18.3.2007 Ennakkoäänestys 7. 13.3.2007 Eduskuntavaalit Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 100 vuotta sitten. Ne olivat myös ensimmäiset vaalit, joissa kaikilla Suomen kansalaisilla

Lisätiedot

KESKENERÄINEN LUONNOS 27.6.2016

KESKENERÄINEN LUONNOS 27.6.2016 VAALILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUS YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1 Lakiehdotusten perustelut 1.1 Vaalilaki 1. Lain soveltamisala. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin maakuntavaalit. Lisäksi pykälän 2 momenttia

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Päätös: Puheenjohtaja Mika Tapiolinna avasi kokouksen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1).

Päätös: Puheenjohtaja Mika Tapiolinna avasi kokouksen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). ORIVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VAALILAUTAKUNTA Aika 1.10.2014 kello 16 17.30 Paikka Oriveden seurakuntakeskus Läsnä Mika Tapiolinna puheenjohtaja Arto Hakkio jäsen Elina Koppanen jäsen Mirja Hirvonen

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa)

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa) 1 VAALITAPA Tehyn Järvenpään ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä ammattiosaston edustajat paikallisosaston kokouksiin valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:33. Paikka. Saapuvilla.

Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:33. Paikka. Saapuvilla. Iitin kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta 20.02.2017 Aika 20.02.2017 klo 17:00-17:33 Paikka Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko Henry Kettumäki Jukka Janhunen Heli Hiltunen Heikki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely ja kelpoisuus Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely ja kelpoisuus Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 23 23.01.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 796/00.00.00.00/2015 Kunnanhallitus 23.01.2017 23 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

Khall Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ):

Khall Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Kunnanhallitus 60 28.02.2017 KUNTAVAALIT 9.4.2017 441/0/06/062/2016 Khall 28.02.2017 60 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kuntaliitto lähettänyt kuntiin19.10.2016 yleiskirjeen 12/2016

Lisätiedot

Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet

Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet Niedersächsischer Landeswahlleiter Finnisch Alasaksin osavaltion vaalijohtajan tiedotuksia Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet 2 Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet Alasaksissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki rikosrekisterilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki rikosrekisterilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1639 1653 SISÄLLYS N:o Sivu 1639 Laki rikosrekisterilain muuttamisesta... 3703 1640 Laki rikoslain 48 luvun 4 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO ARKISTOLUETTELO Sivu 1(27) III2 III3 Vaaliasiapapereita 1902 1925 Kunnan alueella toimitetuissa alkuaikojen vaaleissa kertyneitä hajanaisia asiakirjoja.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 880. Laki. vaalilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 880. Laki. vaalilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2006 N:o 880 884 SISÄLLYS N:o Sivu 880 Laki vaalilain muuttamisesta... 2501 881 Tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa Edustajiston vaalijärjestys, yksi jäsenalue 1 (5) PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pihtiputaan Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

Vaalilaki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vaalilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Vaalilaki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vaalilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EV 89/1998 vp - HE 48/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vaalilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 48/1998 vp vaalilaiksi ja eräiksi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Aika 12.04.2017 klo 17:00-18:00 Paikka Kuntala, Laukaantie 14, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet et Hänninen Hilkka Moilanen Liisa Nissinen Erkki Tarvainen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1998 N:o Vaalilaki. N:o 714

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1998 N:o Vaalilaki. N:o 714 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1998 N:o 714 716 SISÄLLYS N:o Sivu 714 Vaalilaki... 1927 715 Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Ehdokasasettelu päättyy Vaalimateriaali ja äänestyslippu postitetaan kaikille äänioikeutetuille viimeistään

Ehdokasasettelu päättyy Vaalimateriaali ja äänestyslippu postitetaan kaikille äänioikeutetuille viimeistään HAMMASLÄÄKÄRILIITON VAALIOPAS 2016 Suomen Hammaslääkäriliiton valtuuston vaali suoritetaan postiäänestyksenä 27.10. 16.11.2016. Hammaslääkäriliiton jäsenet valitsevat valtuustoon 40 jäsentä toimikaudeksi

Lisätiedot

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalin aika ja edustajiston jäsenten lukumäärä Osuuskunnan sääntöjen 11 :ssä mainitun edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuskaupan jäsenten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta /2015 Laki. vaalilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta /2015 Laki. vaalilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 563/2015 Laki vaalilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vaalilain

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 56 Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta 59 38 Saman äänimäärän

Lisätiedot

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat:

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat: 1 (5) HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit 2009, ennakkotieto

Europarlamenttivaalit 2009, ennakkotieto Vaalit 2009 Europarlamenttivaalit 2009, ennakkotieto Perussuomalaiset ja Vihreät menestyivät europarlamenttivaaleissa 2009 Perussuomalaiset saivat yhden edustajan europarlamenttiin ja puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

EHDOKASLISTA EDUSTAJISTON VAALIIN

EHDOKASLISTA EDUSTAJISTON VAALIIN 1. Ehdokkaita oltava listalla: 2-40 Ehdokaslistan allekirjoittajat, vähintään 3 Osuuskauppa Hämeenmaan jäsentä Me allekirjoittaneet (vähintään kolme) esitämme ja kannatamme tämän ehdokaslistan ehdokkaita

Lisätiedot