The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel"

Transkriptio

1 Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel SYOKSY -tutkimushankkeen loppuraportti Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK Metropolia Ammattikorkeakoulun Teollinen tuotanto Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne, tutkimuslaboratorio EDGE Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK

2

3 Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel SYOKSY -tutkimushankkeen loppuraportti

4 Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu SYÖKSY tutkimushanke PL Metropolia Puh Kannen kuva: Riikka Häkkinen / Mediakeskus Valo Taitto: Riikka Häkkinen / Mediakeskus Valo ISBN Painopaikka: Painotalo Miktor Oy

5 Sisällys Johdanto ja hankkeen kuvaus Lähtökohdat Tutkimushankkeen tavoitteet, osapuolet ja teemat Raportin jäsennys... 9 Tutkitut ja kehitetyt sähköisen syöttö- ja asiointiliikenteen ratkaisut Liikennejärjestelmien ja uusien palvelukonseptien toteuttamisessa tarvittavat teknologiat ja sovellukset Uusiin liikennepalveluihin perustuvan liikennejärjestelmän toteutus ja vaikutusten arviointi Uusien liikennepalveluiden käyttäjätarve ja käyttäjälähtöisyyden varmistaminen osana liikennesuunnittelua Hankkeen johtopäätökset, suositukset ja visio jatkotoimenpiteistä Johtopäätökset Suositukset Yhteinen visio jatkotoimenpiteistä English summary Liitteet Liite 1. Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkimusraportti Liite 2. Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusraportti Liite 3. Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK) tutkimusraportti Liite 4. Yritysesittely Liite 5. Luettelo hankkeessa laadituista erillisraporteista...141

6

7 johdanto ja Hankkeen kuvaus 1.1 Lähtökohdat Huhtikuun 1. päivänä 2010 alkaneessa SYÖKSY tutkimushankkeessa on tutkittu ja kehitetty rakenteilla olevaan kehärataan tukeutuvien sähköisten syöttö- ja asiointiliikenteen toteuttamismahdollisuuksia. Kehäradasta tulee pääkaupunkiseudun tärkeä poikittainen raideyhteys ja se muodostaa merkittävän osan koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisestä. Kehärata yhdistää pääradan Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Vantaankosken rataan ja liittää siten Helsinki-Vantaan lentoaseman paitsi pääkaupunkiseutuun niin myös valtakunnalliseen raideliikenneverkkoon. Kehäradan toteutukseen sisältyvät paitsi itse rata niin myös siihen liittyvät asemat tie-, katu- ja liityntäpysäköintijärjestelyineen. Marja-Vantaan ja Aviapoliksen alueet Kehäradan varrella ovat merkittäviä kehitteillä olevia asunto- ja työpaikkaalueita pääkaupunkiseudulla. Lentoaseman yhteyden lisäksi Kehärata toimii myös tehokkaana kaupunkiratana, joka tuo joukkoliikenteen päivittäisiksi käyttäjiksi noin ihmistä ja lyhentää myös merkittävästi työmatkoihin käytettävää aikaa. Liikennöinti radalla alkaa vuonna Marja-Vantaalla tärkein liityntäliikenteen asema on Kivistön asema ja Aviapoliksen alueella Aviapoliksen ja Lentoaseman asemat. On useita syitä sille, että tarvitaan uusia vähäpäästöisiä palvelumalleja syöttö- ja asiointiliikenteeseen. Suomi on sitoutunut fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin ja liikenteen osuus niiden tuottamisessa on suuri. Tämän vuoksi joukkoliikenteen ja yhteiskäyttöajoneuvojen käyttöä tulee edistää, jotta yksityisautoille olisi tarjolla houkuttelevia vaihtoehtoja. Kehärata on suuri investointi ja parantaa pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen palvelutasoa. Jotta tästä investoinnista saataisiin täysi hyöty, tulee panostaa asemanseutujen syöttö- ja asiointiliikenteeseen. Se lisää aseman käytön houkuttelevuutta ja mahdollistaa joustavan liikkumisen myös Aviapoliksen alueen kaltaisilla monikeskuksisilla alueilla. 7

8 Osa 1 Kuva 1 Kehärata, Copyright Kehärata-projekti Kuva 2 Marja-Vantaan ja Aviapoliksen alueiden sijoittuminen kehäradan varteen. Hankkeen kohdealueet on ympäröity karttaan. Copyright Vantaan kaupunki 1.2 Tutkimushankkeen tavoitteet, osapuolet ja teemat SYÖKSY-tutkimushankkeen päätavoitteena oli kehittää vähäpäästöisiä joukkoliikenteeseen pohjautuvia liikkumisratkaisuja kehäradan varren syöttöliikenteeseen sekä Marja-Vantaan ja Aviapoliksen alueiden asukkaiden, työntekijöiden ja vierailijoiden asiointiliikenteeseen. Ratkaisuissa oli tavoitteena hyödyntää erityyppisiä sähköisiä ajoneuvoja, sekä muita matalan CO 2 tason ajoneuvoja. Ratkaisut on tarkoitettu perinteisen joukkoliikenteen ja yksityisautoilun välimaastoon. Hankkeessa on kehitetty sähköiseen ajoneuvoteknologiaan perustuvia liikennepalveluita sekä kartoitettu alueen erityispiirteitä ja uusien liikennepalveluiden käyttäjätarvetta. Lisäksi on arvioitu liikennepalveluiden ja sähköisen ajoneuvotekniikan toteutusedellytyksiä ja niiden vaikutuksia vasta rakenteilla olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Hankkeessa on testattu potentiaalisimpia ratkaisuja pienimuotoisella pilotoinnilla. Tutkimushanke on toteutettu Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimana ryhmähankkeena, jossa tutkimusosapuolia ovat olleet: Metropolia Ammattikorkeakoulun Teollinen tuotanto Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne, tutkimuslaboratorio EDGE Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK Hankkeen sisältö on jaettu kolmeen toisiaan tukevaan osa-alueeseen: Liikennejärjestelmien ja uusien palvelukonseptien toteuttamisessa tarvittavat teknologiat ja sovellukset Liikennejärjestelmän suunnittelu ja sen toteutettavuuden ja vaikutusten arviointi Käyttäjälähtöinen liikennesuunnittelu 8

9 Osa 1 Hankkeessa mukana on kaksi suunnittelutasoa: lyhyt aikaväli: nykyteknologialla / vuonna 2014 (Kehäradan valmistumisaikataulu) toteutettavissa oleva ratkaisu ja pitkä aikaväli: visiointia tulevaisuuden ( ) ratkaisuista, jonka avulla voidaan selvittää millaisia asioita tulee ottaa huomioon jo esim. asuinalueen kaavoitusvaiheessa Tutkimus on toteutettu soveltavan tutkimuksen menetelmin liittämällä kokonaisuuteen yritykset sekä yhdyskunta- ja aluenäkökulmaa edustavat organisaatiot. Tutkimushanke on saanut rahoituksen Tekesin Kestävä yhdyskunta ohjelmasta sekä hankkeeseen osallistuneilta yrityksiltä. Rahoittajina hankkeeseen ovat osallistuneet Ensto Finland Oy, European Batteries Oy, Helsingin seudun liikenne HSL, Kauppakeskus Jumbo, LAK-Lentoasemakiinteistöt Oyj, Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Itella Corporation ja Vantaan Innovaatioinstituutti Oy. Hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet lisäksi edustettuina Vantaan kaupunki, Aalto-yliopisto, Green Net Finland, Hermia Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Tekesin Kestävä yhdyskunta ohjelma. Ohjausryhmän puheenjohtajana on ollut projekti-insinööri Gilbert Koskela Vantaan kaupungilta. Ryhmähankkeen tutkijoina ovat toimineet Aalto-yliopiston YTK:n Sirkku Wallin ja Sanna Ahonen, Tampereen teknillisen yliopiston Hanna Kalenoja, Erika Kallionpää, Kimmo Ylä-Anttila ja Antti Moisala sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun teollisen tuotannon Heikki Torvinen ja Markku Haikonen, joka on ollut samalla myös ryhmähankkeen projektipäällikkönä. Green Net Finlandin Suvi Häkämies ja Arto Haakana ovat toimineet hankkeessa Metropolian lukuun asiantuntija- ja tiedotustehtävässä. Hankkeen vastuullisena johtajana on ollut Metropolia Ammattikorkeakoulusta johtaja Risto Salminen. 1.3 Raportin jäsennys Tutkimushankkeen raportti koostuu hankkeen kuvauksesta, kunkin tutkitun osa-alueen erillisestä raportista sekä tutkimustulokset ja suositukset kiteyttävästä tiivistelmästä. Luvun 2 ensimmäisessä tiivistelmässä käsitellään vähäpäästöisen liikenneteknologian ratkaisuja ja niiden teknisiä edellytyksiä kaupunkiympäristössä sekä pilotointien perusteella saatuja tuloksia. Tämän jälkeen esitetään sähköiseen liikenneteknologiaan perustuvia uusia palvelumalleja sekä arvioidaan niiden toteutettavuutta sekä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja hiilidioksidipäästöihin. Lopuksi esitellään uudenlaisen syöttö- ja asiointiliikenteen käyttäjätarpeita sekä ehdotetaan suunnittelutoimenpiteitä, joilla edistetään kestävää liikkumista uusilla asuinalueilla. Sähköisen syöttö- ja asiointiliikenteen edellytyksiä ja toteuttamista on siis käsitelty varsin laaja-alaisesti. Hankkeessa syntyneet johtopäätökset ja suositukset on kiteytetty tiivistelmän lukuun 3. Lukijaa pyydetään perehtymään tarkemmin kunkin eri tutkimusosa-alueen raportteihin, jotka löytyvät raportin lopusta. Viimeiseksi raporttiin on listattu hankkeen rahoittaneiden yritysten kuvaukset sekä tuottamat tietoaineistot ja julkaisut 9

10

11 Tutkitut ja kehitetyt sähköiset syöttö- ja asiointiliikenteen ratkaisut 2.1 Liikennejärjestelmien ja uusien palvelukonseptien toteuttamisessa tarvittavat teknologiat ja sovellukset Metropolia Ammattikorkeakoulun vastuulla ollut tutkimusosio on tehty kirjallisuustutkimuksena ja soveltavan tutkimuksen menetelmin testaamalla hybridilinja-autoa, sähköhenkilöautoa ja etanolikäyttöistä ladattavaa hybridihenkilöautoa sekä latausratkaisuja liikenne- ja laboratorio-olosuhteissa. Lisäksi on tehty autojen käyttäjille ja kuluttajille kyselytutkimuksia sekä yritysten edustajien haastatteluja. Tutkimuksessa on tullut esille erilaisia keinoja, joilla voidaan edistää sähköisten ajoneuvojen käyttöä kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Aviapoliksen ja Marja-Vantaan alueella sekä vähentää samalla fossiilisten CO 2 päästöjen määrää. Osa keinoista on jo nyt käyttöön otettavia ja osa sellaisia, jotka ovat mahdollisia vasta lähivuosikymmeninä ja jotka edellyttävät lisätutkimuksia. Tutkimukseen kuuluneen logistiikkaosuuden tuloksia on esitelty Metropolian tutkimusraporttiosuudessa (Liite 1.). Hybridilinja-autot, sähkölinja-autot, vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävät linja-autot - ProBus Tutkimuskäytössä olleen kiinalaisen hybridilinja-auton testitulosten mukaan olisi perusteltua ottaa hybridi tekniikkaa ja samalla biopohjaisia polttoaineita käyttäviä linja-autoja käyttöön Vantaan sisäisillä ja kehäradan liityntälinjoilla. Polttoaineen kulutus vähenee tällöin noin 30 % ja melutaso on perinteisen diesel tekniikan autoihin verrattuna alhaisempi. Biopolttoaineen avulla fossiilisten CO 2 päästöjen määrä myös vähenee merkittävästi. Uutena liikennepalvelumallina Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusraportissa (ks. liite 2.) esitelty ProBus ratkaisu voitaisiin ottaa nopealla aikataululla käyttöön Aviapoliksen alueella hotellien ja lentoaseman välisessä liikennepalvelussa, jossa olisi mahdollista tehdä täysin uudenlainen ratkaisu. Sähkölinja-auto e-bus Connection tai hybridi linja-auto Hybrid Bus Connection kuljettaisi matkustajia lentoaseman terminaalien ja alueen hotellien sekä toimistokeskittymien ja kauppakeskus Jumbon välillä kiinteällä aikataululla, osin myös kutsuohjattuna. Järjestelmän kustannusten kattamiseen osallistuisivat matkustajien lisäksi hotellit ja toimistokeskittymät sekä muita alueen toimijoita. Automaattiset etävalvottavat ajoneuvot osana julkista liikennettä Opt10 / CyberCities hanke Aalto-yliopiston YTK:n tekemässä työmatkakyselyssä (Liite 3.) automaattisia ajoneuvoja pidettiin jossain määrin kiinnostavina ja niitä voitaisiinkin käyttää rajatun alueen henkilöliikennepalvelujen tuotannossa. Etuna olisi käyttökustannusten alentuminen ajoneuvojen toimiessa ilman kuljettajaa ja valvomohenkilökunnan valvoessa useaa eri ajoneuvoa. Tampereen tutkimusosiossa esitetyn Opt10 liikennepalvelumallin tulevaisuuden automaattiseen ajoneuvoon liittyy kuitenkin useita lainsäädännöllisiä vaatimuksia, joihin tulee löytää EU tasolla ratkaisuja. Matkustajaturvallisuus- ja vastuuasiat tulee myös tarkkaan arvioida. Kansallisella tasolla ei voida pelkästään edetä. Investointikustannukset ovat perinteistä linja-autoliikennettä suuremmat, mutta etävalvonnassa ilman kuljettajaa kulkevat sähköiset ajoneuvot ovat operatiivisilta kustannuksiltaan merkittävästi linja-autoja edullisempia (palkkakustannus on yli 50 % kaikista linja-autoliikenteen kustannuksista). 11

12 Osa 2 Varsinkin olemassa olevalla tie- ja katuverkolla liikkuvia ajoneuvoja tulisi tutkia ja testata laajemmin uudessa EU-tason CyberCities hankkeessa. Tässä tutkimuksessa Vantaa voisi olla yksi kolmesta eurooppalaisesta uudenlaisen julkisen liikenteen kokeilukaupungeista. Potentiaalisia testikohteita ovat Kivistön asemalta Keimolan alueelle tai asuntomessualueelle tai Aviapoliksen asemalta kauppakeskus Jumboon. Ympäristöystävälliset yhteiskäyttöautot AviaMobil ja EMobil Henkilöautoissa on mahdollista käyttää jo nyt hybridi tekniikkaa ja muutaman vuoden kuluessa kaupallista plug-in hybridi tekniikkaa. Jos tällainen auto käyttää myös biopohjaista polttoainetta, voidaan fossiilisen CO 2 päästön määrässä alittaa vuodelle 2050 suunnitellut tavoitteet, jotka ovat henkilöautoilla g/km. Testiautona oli etanolikäyttöinen ladattava Toyota Prius hybridi-henkilöauto. Hybridi tekniikan autoilla voidaan ajaa lyhyet matkat sähkökäytöllä ja pitkät matkat polttomoottorilla, jolloin auton toimintamatka ei ole tavanomaista käyttöä rajoittava tekijä. Sähkökäyttöisiä henkilöautoja tulee useita eri merkkejä markkinoille vuodesta 2011 alkaen. Tehdyn kuluttajatutkimuksen mukaan kuluttajat harkitsevat niiden ostoa kuitenkin vasta vuoden 2020 paikkeilla. Volkswagen Passat sähkökäyttöistä ympäristöystävällistä yhteiskäyttöautoa testattiin Vantaan Technopoliksen työntekijöiden työperäisessä asiointiliikenteessä sekä Pakkalan asukkaiden yksityiskäytössä. Kiinnostusta oli, mutta täyden akuston sallima noin 100 km ajomatka rajoitti käyttökerran yleensä yhteen per päivä, mikä tekee kaupallisen palvelun tuottamisen toistaiseksi kannattamattomaksi. Ympäristöystävällisten yhteiskäyttöautojen käyttöä tulee kuitenkin edistää pysäköinti- ja latauspalveluilla. Sähköhenkilöautojen lataus ja sähköverkot Sähköhenkilöautojen akkujen huono lataustekniikka voi aiheuttaa kiinteistön verkkoon yliaaltoja ja jännitteen vaihteluja. Hyvässä lataustekniikassa latureiden standardisoinnin, soft start toiminnan, aktiivisen tehokertoimen korjauksen yms. tekniikan avulla voidaan latauksen aiheuttamia vaikutuksia sähkön laatuun vähentää ja pitää poikkeamat standardin sallimissa puitteissa. Sähköautojen lataus Suomessa on helpoimmin tehtävissä piha-alueilla ja katetuissa tiloissa kuten pysäköintihalleissa sekä nykyisiä huoltoasemia vastaavissa paikoissa ja erikseen pikalataukseen tehdyillä kadunvarsipaikoilla. Asuinkiinteistöissä ja työpaikoilla on kyseessä hidas lataus (noin 10 h), liikekiinteistöissä keskinopea lataus (1,5-3 h) ja sähköautojen lataukseen keskittyvässä liiketoiminnassa pika- (15 30 min) ja ultranopea- (6 min) lataus. Uusissa kiinteistöissä täytyy tehdä riittävä kaapelointi kytkentäpaikoille tai piha-alueilla vähintäänkin tehdä kaapelointi putkituksiin, jolloin uusien kaapelien asennus kytkentäpaikoille on mahdollista ilman laajoja kaivutöitä. Kytkentärasioiden tulisi myös sallia niiden sisällön päivittämisen, mikä alentaisi kustannuksia täysin uuteen lataustolppaan verrattuna. Toteutettavan lataustekniikan tulee sallia latauksen ohjaus, tulee impulssi siihen kiinteistöautomaation kautta tai sähkön myyjän tai sähköverkon, -tuotannon tarpeista. Smart Grid, eli älykäs sähköverkko viittaa hajautettuun, osittain pienimuotoiseen, jopa kiinteistökohtaiseen sähköntuotantoon erityisesti uusiutuvia energiamuotoja, tuulta ja aurinkoa hyödyntäen. Tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon ongelmana on se, ettei tuotantoa voida aina synkronoida kulutukseen ja siksi syntyy tarve varastoida suuria määriä energiaa. Sähköverkko itsessään ei kykene varastoimaan energiaa ja eräänä vaihtoehtona on tuotu esiin sähkökäyttöisten ajoneuvojen akustojen käyttö sähköenergian varastointiin. Älykkäässä sähköverkossa voidaan sähköautojen lataus, kuten muutkin ohjattavissa olevat kuormat, ohjata tapahtumaan verkonkäytön ja sähkön tuotannon, myynnin, päästökaupan ja vastaavien vaikuttavien tekijöiden kannalta optimaaliseen ajankohtaan. Kiinteähintaista tekstiviesti- tai puhelupohjaista maksua voitaisiin käyttää sähköauton latauksen maksamisessa. RFIDja NFC-teknologiaa hyväksikäyttämällä tekstiviesti- ja puheluperusteisia maksuja voidaan muuttaa helppokäyttöisemmäksi. Samanlaisia esivalintoja voidaan suorittaa myös käyttämällä 2D-viivakoodia. Käytettävää teknologiaa ja niiden 12

13 Osa 2 käyttöliittymää ei voida päättää tapauskohtaisesti, vaan niiden tulee olla käyttäjän kannalta ymmärrettäviä ja helppoja käyttää, ts. standardin mukaisia ja esimerkiksi operaattorista tai sähkönmyyjästä riippumattomia. Liityntäpysäköinti Kehäradan varren asemanseuduille on suunniteltu rakennettavaksi liityntäpysäköintipaikkoja kahdessa vaiheessa. Tulisi kuitenkin harkita liityntäpysäköintipaikkojen rakentamista nopeammassa aikataulussa ja nyt kaavailtua enemmän ainakin Kivistön asemalle. Nykyisellään liityntäpysäköinnin järjestäminen on yleensä pysäköinnin sijaintikunnan vastuulla. Liityntäpysäköinnistä hyötyvät kuitenkin monet eri osapuolet ja nämä olisi saatava mukaan kustannusjakoon. Liityntäpysäköinnin aiheuttamia investointi- ja käyttökustannuksia pitääkin voida jakaa käyttäjälle, käyttäjän asuinkunnalle, kohdekunnalle, mihin matka suuntautuu, liikennöitsijälle, joka tuottaa käyttäjän valitseman palvelun, valtiolle sekä alueen elinkeinoelämälle. Polkupyöräpysäköinnissä kaikkein tärkeintä on lyhyt matka pysäköintipaikalta asemalaiturille. Toinen tärkeä asia on pysäköinnin turvallisuus. Turvallisessa paikassa pyörille pitää aina olla lukitsemismahdollisuus, mielellään runkolukituksella. Pysäköintialue tulee sijoittaa sosiaalisesti valvottuun paikkaan, joka on katettu ja valaistu. Keskeiset teknologia ja sovellukset -tutkimusosion suositukset: 1. Hybridilinja-autoja otetaan liityntäliikenteeseen ja Vantaan sisäisille linjoille a. suositetaan myös biopohjaisen polttoaineen käyttöä 2. ProBus mallin mukaan luodaan Aviapoliksen alueelle lentomatkustajia, hotelliasiakkaita, toimistokeskittymiä, kauppakeskuksia ja Flamingoa palveleva hybridilinja-auto- tai sähkölinja-autoverkosto, jolle a. luodaan oma markkinointibrändi b. hankitaan status World Design Capital Vantaan osuudesta c. haetaan rahoitusta Tekesin EVE - Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät ohjelmasta 3. Opt10 mallin automaattisella ajoneuvolla Vantaa osallistuu yhteiseurooppalaiseen automaattisten ajoneuvojen käytettävyystutkimukseen tarjoamalla testiympäristöksi Kivistön aseman ja Marja-Vantaan asuntomessualueen sekä Keimolan asuntoalueen välistä yhteyttä tai Aviapoliksen aseman ja Jumbon/Flamingon välistä yhteyttä. Keimolan asuntoalueen välistä yhteyttä tai Aviapoliksen aseman ja Jumbon/Flamingon välistä yhteyttä 4. AviaMobil ja emobil Ympäristöystävällisten plug-in hybridi- ja sähköautojen käyttöä yhteiskäyttöautoina edistetään julkisille paikoille sijoitettavilla pysäköinti- ja latausratkaisuilla e car sharing, sama toteutus myös sähköpolkupyörille e bike sharing, sähköskoottereille ja vastaaville 5. Varaudutaan ladattavien plug-in hybridi- ja sähköhenkilöautojen ohjattavissa oleviin latauspalveluihin: a. rakentamalla täysin uusia latauspaikkoja tai muuttamalla autojen seisontalämmitystolpat lataustolpiksi. Uusien kiinteistöjen kohdalla on pysäköintialueille tehtävä vähintäänkin putkitukset lataussähkön kaapelien myöhempää asennusta varten. Lämmitystolppien rasioinnit tulee olla myös uusittavissa ilman tolppien uusimista. b. sähköverkon ja muuntajien mitoituksessa, älykkäässä sähköverkossa, jolloin lataus ohjataan verkon kuormituksen kannalta optimaaliseen ajankohtaan sekä lataussähkön maksamiseen RFID- tai NFC tekniikkaa käyttäen 6. Liityntäpysäköintipaikkoja rakennetaan lisää polkupyörille kaikille asemille ja autoille erityisesti Hämeenlinnan väylän ja Tuusulan väylän suunnassa. a. Liityntäpysäköinnin aiheuttamia investointi- ja käyttökustannuksia pitää voida jakaa palvelun käyttäjälle, käyttäjän asuinkunnalle, kohdekunnalle, mihin matka suuntautuu, liikennöitsijälle, joka tuottaa käyttäjän valitseman palvelun sekä valtiolle. b. Osassa paikoista tulee olla mahdollisuus sähköajoneuvojen (polkupyörät, sähköskootterit, sähköautot, yms) lataukseen. 13

14 Osa Uusiin liikennepalveluihin perustuvan liikennejärjestelmän toteutus ja vaikutusten arviointi TTY:n tutkimusosion tavoitteena on ollut suunnitella kohdealueelle erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin soveltuvia liikennepalveluvaihtoehtoja, niiden toimintatapa ja toteutus sekä arvioida liikennepalvelujen edellyttämää infrastruktuuria. Lisäksi on arvioitu tutkittavien liikennepalvelukonseptien teknis-taloudellista toteutettavuutta sekä vaikutuksia liikenteen kysyntään, matkustustottumuksiin, yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja toimintojen sijoittumiseen. Liikennepalvelujen tavoitteena on, että alueella asuville ja työssäkäyville olisi tarjolla niin kilpailukykyinen ja vähäpäästöinen liikennejärjestelmä, että suurin osa asukkaista ei tarvitsisi arjen liikkumisessa henkilöautoa. Kehittyneiden liikennepalvelujen takia alueen autoistumistiheys on tavoitteena pitää alhaisena ja varmistaa, että kotitalouksilla ei ole tarvetta kahden auton omistukseen. Hankkeen liikennepalvelumallit on jaettu neljään palvelumallivaihtoehtoon, jotka perustuvat kutsuohjattuun joukkoliikenteeseen tai yhteiskäyttöajoneuvoihin. Avoin kutsuohjattu joukkoliikenne Opt10, rajatulle ryhmälle suunnattu joukkoliikenne ProBus ja yhteiskäyttöajoneuvopalvelumallit AviaMobil ja emobil on suunniteltu kehäradan varren liityntäliikenteeseen sekä Marja-Vantaan ja Aviapoliksen alueiden asukkaiden, työntekijöiden ja vierailijoiden asiointiliikenteeseen. Lyhyen aikavälin suunnitelman tavoitteena on ollut tarjota palvelukonsepteja jo muutaman vuoden kuluessa, pitkän aikavälin suunnitelmat ulottuvat vuoteen Lyhyen aikavälin ratkaisut perustuvat nyt käytössä olevaan teknologiaan, vuoden 2040 ratkaisuissa ajoneuvojen automaattisuus korostuu. Pitkän aikavälin suunnittelussa saatavat tulokset ovat hyvin pitkälti yleistettävissä myös muille vastaavantyyppisille alueille. Opt10 on kaikille avoin julkisen liikenteen palvelumalli, jota kuka tahansa voi käyttää osana julkisen liikenteen palveluverkkoa. Lyhyellä aikavälillä palvelumalli toteutetaan kuljettajan ohjaamalla pienikokoisella bussikalustolla, pidemmällä aikavälillä palvelumallin kulkuneuvo on pienempi ja alkuvaiheessa etävalvottu ilman omaa kuljettajaa liikkuva ( tutkimus/demovaihe, laajempi käyttöönotto) sekä lopulta täysin automaattinen järjestelmä ( ). Reitistöt koostuvat kiinteistä runkolinjoista, joita joustavat ja tarpeen mukaan käytettävät lisäreitit täydentävät. ProBus-palvelumalli on rajatulle ryhmälle tarjottu kutsuohjattu joukkoliikenteen palvelumalli. Rajatulla ryhmällä tarkoitetaan esimerkiksi jonkin yrityksen työntekijöitä, kauppakeskuksessa asioivia asiakkaita, liityntä-liikenteen asiakkaita, junamatkustajia, lentomatkustajia, hotelliasiakkaita tai koululaisia. Reitistö pohjautuu kiinteisiin reittilinjoihin. Käytettävässä ajoneuvossa voi olla matkustuspaikkoja 1-2 henkilölle, 3-5 henkilölle tai 5-10 henkilölle. AviaMobil ja emobil yhteiskäyttöajoneuvot voivat olla yhteiskäytössä olevia sähköautoja tai sähköpolkupyöriä. Tavoitteena näissä palvelumalleissa on mahdollistaa toisaalta liikkuminen Aviapoliksen ja Marja- Vantaan alueiden sisällä, mutta myös alueen ulkopuolelle ilman omaa autoa. Ennustelaskelmien perusteella liikennepalvelumalleilla on mahdollista lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja houkuttelevuutta sekä vähentää liikenteestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Tulosten perusteella liikennepalvelumallit laajentavat asemanseudun vaikutusaluetta, sillä niiden vaikutuksesta aseman muodostama alakeskus on saavutettavissa myös kauempaa kuin hyväksyttävän jalankulku- ja pyöräetäisyyden ulottuvuudelta. Asemanseudun vaikutusalue jää usein 1-2 kilometriin asemasta, sillä tätä pidemmillä matkoilla halukkuus kulkea matka kävellen tai pyörällä vähenee merkittävästi. Toisaalta 2-4 kilometrin pituisilla matkoilla perinteinen henkilöauto on energiatehokkuuden ja tilankäytön kannalta tehoton vaihtoehto liityntäliikenteeseen. Tutkittavina olevien asemanseutujen generoimien joukkoliikennematkojen määrä on kutsuohjatun avoimen joukkoliikenteen mallissa noin viidenneksen suurempi kuin ns. perusvaihtoehdossa vuoden 2040 tilanteessa. Perusvaihtoehdolla tarkoitetaan tilannetta, jossa liikennepalvelumalleja ei ole toteutettu. Vastaavasti yhteiskäyttöajoneuvojen palvelumallissa joukkoliikennematkojen määrän on arvioitu olevan noin 15 prosenttia perusvaihtoehtoa suurempi. Henkilöautolla tehtyjen matkojen määrä eri palvelumallivaihtoehdoissa on 4-12 prosenttia perusvaihtoehtoa pienempi. Palvelumallien käyttöönotto vähentää hieman myös jalan ja pyörällä tehtäviä matkoja, sillä palvelumallit tuovat lyhyille matkoille uusia houkuttelevia kulkutapavaihtoehtoja. Palvelumallit vähentävät liikenteestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä tutkimusalueella 3-9 prosenttia perusvaihtoehtoon verrattuna. Kutsuohjatun joukkoliikenteen mallissa hiilidioksidipäästöt ovat 9 prosenttia pienemmät kuin perustilanteessa. Myös yhteiskäyttöajoneuvot vaikuttavat hiilidioksidipäästöihin vähentävästi. Rajatulle ryhmälle suunnattu ProBuspalvelumalli vähentäisi laskelmien mukaan hiilidioksidipäästöjä noin 3 prosenttia perustilanteeseen verrattuna. 14

15 Osa 2 Sähköisten ajoneuvojen sovittamisessa kaupunkitilaan ja kaupunkirakenteeseen on huomioitava sekä itse ajoneuvojen tilantarve pysäköitynä että niiden toiminnallisuuteen liittyvä tilantarve, mm. liikenneväylien ja palveluasemien mitoituksen suhteen. Uudet sähköiset ajoneuvot ja esitetyt palvelumallit sopeutuvat mitoitukseltaan nykyiseen tie- ja kaupunkitilamitoitukseen hyvin, joten palvelumalleihin liittyvät muutokset maankäytön lähimittakaavassa ovat melko pieniä. Esimerkiksi latauspisteet pystytään toteuttamaan pääsääntöisesti kevyinä teknisinä asennuksina nykyiseen kaupunkirakenteeseen lisättynä nykyisten sähkötolppien tai -rasioiden tapaan. Pienten sähkökäyttöisten ajoneuvojen käyttöönotto ja yleistyminen kaupunkikuvassa tuo myös mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin esimerkiksi pysäköintilaitosten ja latausasemien suunnittelussa. Maankäytön ja liikenteen suunnitteluun laajemman kaupunkirakenteen näkökulmasta palvelumallit avaavat uusia mahdollisuuksia. Kevyet sähköiset ajoneuvot ja niihin liittyvät palvelumallit mahdollistavat liikenneverkon väyläluokitusten uudelleenarvioinnin myös jalankulku- ja pyöräväylien osalta. Mahdollisuutena nousee esiin erillisten maankäyttöalueiden integrointi ja parempi kytkeytyminen toisiinsa jalankulku- ja pyörätieverkon kautta, joilla myös liikennepalvelumallien kevyet ajoneuvot voisivat liikennöidä. Raideliikenteeseen tukeutuvilla alueilla asemanseutujen merkitys alueen keskuksina on erittäin merkittävä. Suuri osa asukkaiden matkoista suuntautuu asemanseuduille ja kanavoituu niiden kautta eteenpäin. Asemien ja niiden lähiympäristön tilallis-toiminnallinen suunnittelu on yksi tärkeimmistä alueen kaupunki- ja rakennussuunnittelutehtävistä. Liikennepalvelujen näkökulmasta on tärkeää, että asemat suunnitellaan intermodaalisina keskuksina, joissa vaihto liikennemuodosta toiseen on sujuvaa ja jatkoyhteyksien informaatio on välittömästi nähtävissä. Tilallisessa suunnittelussa on suositeltavaa sijoittaa liikennemuotojen pysäkit, laiturit ja pysäköintialueet terminaali- tai asemarakennuksen välittömään läheisyyteen tai jopa niiden sisätiloihin. Myös muut palvelut tulisi sijoittaa asemarakennuksen yhteyteen sujuvien matkaketjujen mahdollistamiseksi. Liikennepalvelumalleihin ja niiden välittömään teknologiseen infrastruktuuriin verrattuna kaupunkikuvan kannalta huomattavasti merkittävämpää on liikkumisympäristöjen sekä tärkeiden liittymäpintojen (esimerkiksi asemat, pysäkit, liikennevälineiden vaihtoalueet, pysäköintialueet ja rakennukset) huolellinen ja korkealaatuinen suunnittelu. Uusien liikennepalvelujen myötä näitä liittymäpintoja tulee todennäköisesti enemmän kuin aiemmin. Erityisesti eri liikennemuotojen intermodaalisuus sekä palveluiden integrointi mahdollisimman tiiviiksi kokonaisuudeksi (hybridirakennukset) on yksi tärkeimmistä suunnittelutehtävistä. 2.3 Uusien liikennepalveluiden käyttäjätarve ja käyttäjälähtöisyyden varmistaminen osana liikennesuunnittelua Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) vastaa tutkimusosiosta, jonka tavoitteena oli tuottaa tietoa kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteen potentiaalisten käyttäjien liikkumistarpeista sekä heidän edellytyksistään hyödyntää uusia liikennepalveluja tulevaisuudessa. Tällä vahvistetaan käyttäjälähtöisyyttä sähköisen syöttö- ja asiointiliikenteen suunnittelussa ja käyttöönotossa Aviapoliksen ja Marja-Vantaan uusilla kaupunkialueilla. Tutkimusosiossa syvennyttiin työ- ja asiointiliikenteen käyttäjiin (Liite 3.). Työmatkaliikkumista tutkittiin Aviapoliksen alueella sijaitsevan Vantaan Technopoliksen työntekijöille osoitetun kyselyn avulla ja asukkaiden asiointimatkoja Pakkalan alueen asukkaille järjestetyn työpajan avulla. Tutkimustiedon keräämisen ohella tutkimusosiossa annettiin käyttäjille mahdollisuus arvioida Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusryhmän kehittämien liikennepalveluiden soveltuvuutta ja käyttöönottoa. Tarkastelussa olivat kutsuohjattu bussi, sähkökäyttöinen yhteiskäyttöauto sekä sähköavusteinen yhteiskäyttöpolkupyörä. Käyttäjien näkökulmasta tarkasteltuna uusien sähköisten liikennepalveluiden käyttöönottoon vaikuttavat monet rakenteelliset tekijät: 1. alueen nykyinen fyysinen ja toiminnallinen rakenne vaikuttaa merkittävästi liikkumistarpeeseen ja kulkumuotovalintoihin 2. julkisen liikenteen käytettävissä olevat resurssit, erityisesti se, onko uusi palvelu lisä aiempaan vai korvaako se vanhan palvelun 15

16 Osa 2 3. uusien sähköisten liikennepalveluiden (esimerkiksi tässä hankkeessa kehitellyt palvelut) toteutuksen ja käyttöönoton onnistuminen (palvelun saavutettavuus ja niihin kuuluvat tukipalvelut liittyen tilaus-, kutsu- ja maksupalveluihin sekä palvelutason parantuminen liittyen matka-aikaan, reittiin ja houkuttelevuuteen) Seuraavassa käyttäjäryhmä- ja alueanalyysin tuloksia: Aviapolis Eri toimintoihin jakautuneen kaupunkirakenteen ongelmat nousevat esiin Aviapoliksessa. Näitä ovat mm. autoriippuvuus, pitkät työmatkat ja käyttäjien kulkutarpeiden yksipuolisuus. Nykytilanteessa Aviapoliksen asuin- ja työpaikkaalueiden välinen vuorovaikutus on vähäinen. Alueella työskentelevät asuvat muualla. Siellä asuvat taas työskentelevät muualla. Lisäksi alueella sijaitsee kauppakeskus Jumbo, jonka saavutettavuus julkisille liikennevälineillä on heikkoa, eikä tulevaisuudessakaan korjaannu ilman kehärataa tukevia syöttöliikennepalveluita. Aviapoliksen aseman saapumista merkittävämpää on sen ympärille rakentuva uusi työpaikka-alue, jonka myötä jakautunut tilanne hieman muuttuu. Aviapoliksen aseman tuntumaan rakentuvalla alueella on erityisesti tarvetta kevyen liikenteen väylille sekä asiointilinjalle, jonka toteutusvastuu tulisi jakaa alueen työnantajien ja palveluyrittäjien kesken. Sen sijaan nykyisten asukkaiden kannalta liikkumispalveluiden järjestämisen säilyy haasteellisena. Esitellyistä palvelumalleista kutsuohjattu bussi herätti selvästi eniten kiinnostusta. Erityisesti palvelun käyttö harrastelinjana ja hiljaisen ajan palvelutason paikkaajana (esimerkiksi yöaikaan lentoasemalla matkaavat) hyötyisi kutsuominaisuudesta. Asiointilinjana asuinalueiden ja Jumbon sekä Aviapoliksen aseman välillä toimiva bussi voisi sen sijaan toimia myös vakioreittilinjana. Edellä mainituista käyttötarkoituksista hiljaisen ajan syöttöliikenne tukeutuisi tiiviisti kehärataan, kun taas muiden käyttötarkoitusten osalta reittisuunnittelu tulisi tehdä ennen kaikkea reitin käyttötarpeen näkökulmasta. Työmatkaliikkujat kokivat kutsuohjatun bussin kiinnostavimmaksi palvelumalliksi. Palvelun todellinen käyttötarve tulevaisuudessa riippunee paljolti siitä, saavutaanko työpaikalle omalla autolla vai ei. Huomattavaa on, ettei työmatkan joukkoliikenneyhteyksien parantuminen ainoastaan matkaketjun työpaikan päässä ei riitä muuttamaan kulkutapaa autosta julkiseen liikenteeseen. Kiinnostus yhteiskäyttöajoneuvoja kohtaan oli vähäisempää kuin kutsuohjattua bussia kohtaan. Yhteiskäyttöauton käyttötavat rajautuivat tilapäiskäyttöön, sillä ensisijaisena kulkumuotona palvelu ei todennäköisesti pysty tarjoamaan riittävää palvelutasoa kilpailukykyisellä hinnalla. Aviapoliksen alue tarjoaa kuitenkin myös edellytyksiä sähkökäyttöisten yhteiskäyttöautojen kysynnälle. Alueella on teknisen alan työpaikkoja ja kiinnostusta uutta teknologiaa - esimerkiksi sähköautoja kohtaan. Alueella on myös yhteiskäyttöautojen hyödyntämistä ajatellen hyvä toimijarakenne : sekä asukkaita, jotka käyttävät autoa pääsääntöisesti iltapäivällä ja viikonloppuisin että työpaikkoja, joiden autonkäyttötarve rajoittuu virka-aikaan. Tarvitaan uusien palvelumallien kokeilualueita ja mahdollisuuksia testata uutta teknologiaa ilman suuria investointeja ja riskejä. Sähköauton yhteiskäyttöpalveluiden kehittymistä tulisi tukea, sillä tämä toisi uuden teknologian ihmisten ulottuville, hälventäisi siihen liittyviä ennakkoluuloja ja nopeuttaisi sähköautojen yleistymistä. Yhteiskäyttöpolkupyörästä oli kiinnostunut marginaalinen ryhmä käyttäjistä. Pyöräilyn osalta todettiin, että ihmisillä on omat pyöränsä ja käyttäjät toivoivat ennen kaikkea parempia pyöräteitä ja parkkipaikkoja omille pyörilleen. Uusien palvelumallien esittely kohtasi muutosvastarintaa myös palvelumalleista riippumattomista syistä. Alueen joukkoliikennesuunnitelmat olivat kesken ja asukkaat pelkäsivät menettävänsä suorat bussiyhteydet Helsinkiin. Tämän vuoksi he suhtautuvat uusiin suunnitelmiin varauksella. Lisäksi uudet liikkumispalvelut saavat osakseen muutosvastarintaa, koska ihmiset eivät halua muuttaa totuttuja liikkumistapojaan. Kaiken kaikkiaan tulevaisuuden liikkumistarpeiden ja kulkumuotojen arviointi alueella, joka tulee muuttumaan merkittävästi, on vaikeaa. 16

17 Osa 2 Aviapoliksen alueella on: 1. tärkeää säilyttää asuinalueen nykyiset liikennepalvelut. 2. huomattava ettei työmatkoihin liittyvät sähköiset liikennepalvelut lisää joukkoliikenteen käyttöä, ellei joukkoliikenteen palvelutaso parane laajasti koko pääkaupunkiseudun alueella. 3. Uusien sähköisten palveluiden järjestäminen on mielekästä lähinnä uusien aseman seudun asuinalueiden kohdalla. Marja- Vantaa Marja-Vantaa eroaa Aviapoliksesta monin eri tavoin. Marja-Vantaan sijainnista johtuen pääosa alueen liikkumistarpeesta suuntautuu hyvin luontevasti aseman kautta rataa pitkin etelään. Alueen kaupallinen ja liikenteellinen keskus nivoutuu Kehärataan ja erityisesti Kivistön asemaan, jolloin syöttö- ja asiointiliikenteen reititys on helpompi suunnitella kuin monikeskuksisella alueella. Tilanne olisi Aviapoliksen alueella helpompi, jos asema olisi sijoitettu Pakkalan alueelle lähelle kaupallisia palveluja ja laajoja asuinalueita. Kestävällä liikkumisella on hyvät sosiaaliset edellytykset Marja-Vantaalla. Sen ohella, että vasta rakentuvalla alueella voidaan limittää yhteen asuminen ja työskentely, ovat juuri muuttavat asukkaat alttiimpia omaksumaan uusia elämäntapoja. Nyt kehitetyillä sähköisen syöttöliikenteen palveluilla voidaan toimittaa liikkujat asuinalueilta asemalle ja takaisin. Tarvetta toisen auton hankinnalle tai siihen kannustaville elämäntavoille ei niin helposti synny. Marja-Vantaan alueen toimenpiteitä: 1. Liikkumispalveluiden huomioiminen alueen rakennusjärjestyksessä. Kevyen liikenteen reitit ja houkutteleva asemanseutu tulee olla valmiina asukkaiden muuttaessa alueelle. Kerran valittuja liikkumistottumuksia on vaikea muuttaa myöhemmin. 2. Selvittää paikalliset harrastuspaikat suunniteltaessa syöttö- ja asiointiliikennettä, jotta ne voitaisiin huomioida reiteissä ja palvelun laadussa. 3. Ottaa käyttöön liikkumiskeskus, joka sijoittuessaan asemalle voisi tarjota paitsi liikennepalveluita myös tietoa kestävästä liikkumisesta. Uusien kaupunkialueiden kohdalla on keskeistä panostaa kevyeen ja julkiseen liikenteeseen yleensä, vaikka perinteisiin palvelumalleihin tukeutuen. Siten käyttäjien tottumukset tukevat sähköiseen teknologiaan perustuvien liikkumispalveluiden käyttöä tulevaisuudessa. Käyttäjälähtöisessä liikennesuunnittelussa huomioitavat lähtökohdat 1. Kestävä liikkuminen ei ole yksinomaan teknologian käyttöönottoa tai palvelun suunnittelua, vaan se vaatii tehtyjen rataratkaisuiden nivoutumista ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää. Radan linjaus Marja-Vantaalla tukee alueen joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Toiminnoiltaan eriytynyt ja monikeskuksinen Aviapolis säilyy joukkoliikenteen suunnittelun näkökulmasta haastavana. 2. Liikennepalvelu on yhtä toimiva kuin sen käytön mahdollistava tukipalvelu. Sähköiset syöttö- ja asiointiliikenteen palvelut eivät yksistään riitä ratkaisemaan autoriippuvuutta. Uudet liikkumispalvelut tarvitsevat tukipalveluita, jotta nyt vieraiden palveluiden käyttö on helppoa ja mielekästä. 3. Käyttäjien näkökulmasta kutsuohjattu bussipalvelu taklaa kakkosauton tarpeen niillä, joille nykyinen joukkoliikenne ei riitä. Yhteiskäyttöautojen yleistyminen vaatii vielä selkeämpiä ja monipuolisempia tukipalveluita kuin kutsuohjattu bussi. Erityisesti suositeltavia ovat verkkovarauspalvelut ja matkakeskukset. 4. Palvelumallien houkuttelevuus ja uudistuksiin kohdistuva muutosvastarinta lievenee rakentamalla autottomaan elämäntapaan houkuttelevia kaupunkiympäristöjä. Joukkoliikenteen ja yhteiskäyttöautojen tunnettavuutta tulee lisätä. Edellä kuvatut johtopäätökset siis tukevat toisiaan ja ovat yhtä aikaisia edellytyksiä sähköisten syöttö- ja asiointiliikenteen palveluiden yleistymiselle. 17

18 18

19 Hankkeen johtopäätökset, keskeiset suositukset ja visio 3.1. Johtopäätökset Tutkimuksessa on tullut esille useita erilaisia keinoja, joilla kehäradan syöttö- ja asiointiliikennettä niin Aviapoliksen kuin Marja-Vantaan alueella voidaan edistää sekä hiilidioksidipäästöjen määrää vähentää. Sähköautoteknologian käyttö mahdollistaa vähäpäästöisen liikkumistavan kaupunkiympäristössä ja sähkökäyttöisillä ajoneuvoilla liikkuminen on nykyisistä tunnetuista tavoista ekologisin ratkaisu. Tietyssä mittakaavassa se olisi mahdollista jo nyt, mutta sähköisen liikenneteknologian varsinainen yleistyminen tapahtunee vasta 2020 luvulta alkaen. Sähköautoteknologian yleistyminen julkisen liikenteen palvelumalleissa edellyttää uudenlaisia kumppanuusmalleja. Tarvitaan eri osapuolten investointeja, julkista subventointia ja innovatiivisia julkisen hallinnon kilpailutusmalleja, jotka tukevat uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Liikennöitsijöillä tulee olla edellytykset sähköautoteknologian kannattavaan käyttöön joukkoliikenteen palvelumalleissa, muussa tapauksessa uutta tekniikkaa ei oteta käyttöön. Tutkimusryhmän näkemyksen mukaan Marja-Vantaan ja Aviapoliksen alueella tulee samalla painottaa vähemmän autoriippuvaista kaupunkikehitystä ja arjen syöttö- ja asiointiliikennettä, joka vaatii myös hyviä jalankulun ja kevyen liikenteen reittejä. Liikennesuunnittelussa on huomioitava alueiden asukkaiden ja siellä työssä käyvien tarpeet. Käyttäjälähtöisyys on erityisen tarpeellista kun suunnitellaan uusia sähköisen syöttö- ja asiointiliikenteen palvelumalleja sekä niiden käyttöönottoa uusilla kaupunkialueilla. Tutkittujen palvelumallien avulla asemanseudun vaikutusaluetta on mahdollista laajentaa ja tarjota matkustajille entistä toimivampia eri kulkutapoja yhdistäviä matkaketjuja Suositukset SYÖKSY tutkimushanke ehdottaa valmistautumista uusiin liikkumisratkaisuihin niihin totuttautumisen kautta samalla kehittäen uuden liikenneteknologian käytön vaatimaa infrastruktuuria ja palveluliiketoimintaa: Sähköisen liikenneteknologian käyttöönottoon liittyy haasteita ja uusia mahdollisuuksia. Lähtökohdaksi tulee ottaa uudenlaiseen liikkumiseen totuttautuminen, jolloin valmistaudutaan tulevaan passiivisen odottamisen sijaan. Toisaalta sähköisen liikenneteknologian käyttöönottoon valmistautuminen tarkoittaa samanaikaista infrastruktuurin ja palvelujen kehittämistä uusille liikennepalvelumalleille ja -ajoneuvoille, toisin sanoen sopivien väylien ja reittien suunnittelua, latauspalveluja, maksujärjestelmiä lataussähkölle ynnä muita vastaavia uusia sähköiseen liikenneteknologiaan liittyviä palveluja. Valmistautumiseen liittyvät toimenpiteet ovat: 1) palvelutason varmistaminen ja 2) nykyisten liikennepalvelumallien taivuttaminen hankkeessa kehitettyjä palvelumalleja tukeviksi. Uuden alueen rakentamisessa tulee varmistaa palvelutaso kaavoituksessa ja rakentamisjärjestyksessä. Liikenneturvallisuus on myös otettava huomioon. Tärkeää on, että asukkaat uudelle alueelle muuttaessa tottuvat käyttämään joukkoliikennettä osana liikkumista, jolloin autoilun 19

20 Osa 31 merkitys kulkumuotona ei nouse itsestään selvästi ykkösvaihtoehdoksi ja kakkosauton tarvetta perheessä voidaan välttää joukkoliikenteen ollessa hyvin palveleva. Nykyiset liikenteen palvelumallit tulee taivuttaa uusia palvelumalleja tukeviksi. Julkiset investoinnit tulisi kohdentaa paitsi uuden teknologian kehittämiseen myös joustavien palvelumallien mukaiseen liikennöintiin. Tämä paitsi totuttaa käyttäjiä uudenlaiseen liikkumiseen ja luo liiketoimintaedellytyksiä myös mahdollistaa liikennetutkimuksen eteenpäin viemisen. Liikennepalvelumallit ja kaupunkirakenteelliset ratkaisut Marja-Vantaalle ja Aviapolikseen SYÖKSY -hankkeen kehittämissä liikenteen palvelumalleissa lähtökohtana on ollut toimivan, vähäpäästöisen ja asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla palvelevan liikennejärjestelmän luominen. Tulevaisuuden liikennejärjestelmän kehittämisessä uudet ratkaisut ovat välttämättömiä joukkoliikenteen parantamiseksi ja uusien käyttäjien houkuttelemiseksi. Näin on myös Marja-Vantaalla ja Aviapoliksen alueilla, joiden kautta uusi kehärata kulkee. Uudet liikenteen palvelumallit perustuvat osin kutsuohjattuun joukkoliikenteeseen, mikä lisää julkisen liikenteen palveluja ja todennäköisesti myös siten käyttäjiä. Uudet sähkökäyttöiset ajoneuvot ja palvelumallit sopeutuvat mitoitukseltaan nykyiseen tie- ja kaupunkitilamitoitukseen ja sikäli palvelumalleihin liittyvät muutokset maankäytön lähimittakaavassa ovat melko pieniä. Esimerkiksi latauspisteet pystytään toteuttamaan pääsääntöisesti kevyinä teknisinä asennuksina nykyiseen kaupunkirakenteeseen lisättynä. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen käyttöönotto ja niiden lisääntyminen näkyy pikemminkin positiivisena haasteena ja mahdollisuutena uusiin innovaatioihin mm. pysäköintilaitosten ja latausasemien suunnittelussa. Maankäytön ja liikenteen suunnitteluun laajemman kaupunkirakenteen näkökulmasta sähköiset ajoneuvot avaavat myös uusia mahdollisuuksia. Kevyet sähköiset ajoneuvot ja niihin liittyvät palvelumallit mahdollistavat liikenneverkon väyläluokitusten uudelleenarvioinnin erityisesti kevyen liikenteen osalta. Mahdollisuutena nousee esiin erillisten maankäyttöalueiden integrointi ja parempi kytkeytyminen toisiinsa kevyen liikenteen väylien kautta, joilla myös sähköiset ajoneuvot voivat liikennöidä. Marja-Vantaalle kohdistuvat suositukset: Tulee huomioida kaikki esitetyt palvelumallit Opt10, ProBus, AviaMobil ja emobil. Opt10 olisi erityisen sopiva, joka yhdistää runkolinjat joustaviin matkustajan määränpään mukaisiin reitteihin. Keskeistä on syöttö- ja asiointiliikenteen palvelujen luominen ja niiden tuottamisen aloitus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tärkeää on myös kevyen liikenteen edellytysten turvaaminen, jolla edesautetaan viihtyvyyttä ja liikkumista alueella. Tämä palvelee myös emobil -palvelumallin mukaisten sähköpolkupyörien käyttöönottoa liikkumismuotona. Aviapolikseen liittyvät suositukset: Tulee huomioida kaikki esitetyt palvelumallit Opt10, ProBus, AviaMobil ja emobil. Tulevan yritysalueen liikenteen järjestäminen on tärkeää, jotta alue käyttää ja tukeutuu Aviapoliksen asemaan. Lentomatkustajille ja hotelliasiakkaille sekä toimistokeskittymissä kävijöille voitaisiin luoda ProBus palvelumallin mukainen kutsuohjattu joukkoliikenne. Jumbon alueen linkittäminen Aviapoliksen asemaan kutsuohjaukseen perustuvan ProBus liikennepalvelumallin avulla. Varmistetaan Aviapoliksen asemalta sujuvat matkaketjut ja jatkoyhteydet, mutta samalla arvioidaan missä laajuudessa esim. Kartanonkosken kautta Helsingin suuntaan suuntautuvat reitit tulee säilyttää, jotta näiden käyttäjien saama joukkoliikenteen palvelutaso ei laske. Aviapoliksen uusien asuntoalueiden liikenteen järjestäminen on tärkeää kehäradan linkittämiseksi. Tähän voidaan soveltaa ProBus ja tulevina vuosikymmeninä vieläkin paremmin Opt10 palvelumallia. Alueella suositellaan käytteenotettavaksi myös AviaMobil ja emobil -yhteiskäyttöajoneuvo-palvelumallit. 20

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sanna Ahonen Sirkku Wallin A Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) Aalto-yliopisto SYÖKSY-hankkeen

Lisätiedot

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikkuminen ja jakamistalous Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikenteessä on paljon parannettavaa Omistusauto on suuri investointi ja sen arvo laskee Yksityisautot

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot

Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot TransEco vuosiseminaari 3.11.2011 Johtaja Reijo Mäkinen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) HSL:n strategia 2018 vähäpäästöinen liikenne

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne HSL:n askeleet kohti sähköistä liikennettä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi 2 Strategia teoiksi TAVOITTEET Sujuvat matkat Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon

Lisätiedot

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille Helsingin seudulla ja Uudellamaalla Asemanseudut kaupunkien kasvun moottoreina 19.5.2016 Projektipäällikkö Pia Tynys, HSY Lähtökohtana seudun hiilineutraaliustavoite Liikenne

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä

Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä 100 Lasissa! Kohti Fiksua Kaupunkia Erja Turunen, Executive Vice President, VTT Miimu Airaksinen, Kari Mäki, Raine Hautala, Juho

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen

Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä 27.4.2016 Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori VTT Liikenteen päästöt eivät vähene öljyä polttamalla!

Lisätiedot

Liikenne ja yhdyskuntarakenne Mistä tulossa, mihin menossa?

Liikenne ja yhdyskuntarakenne Mistä tulossa, mihin menossa? Liikenne ja yhdyskuntarakenne Mistä tulossa, mihin menossa? HT, DI Seppo Lampinen Lehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu Etelä-Savon ELY-keskus 29.11.2016 Kaupunki ja liikennejärjestelmä Kaupungit ovat aina

Lisätiedot

Kohdekaupunkien kaavio

Kohdekaupunkien kaavio Kohdekaupunkien kaavio Oheinen kuva on kohdekaupunkien, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun mittasuhteisiin sovitettu peruskaavio. Se osoittaa kaupunkijärjestelmien alueiden laajuuksia, ulottuvuuksia

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Toimeksiannon määrittely

Toimeksiannon määrittely Sähköautojen tulevaisuus Suomessa - sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Selvitys liikenne- ja viestintäministeriölle Nils-Olof Nylund/VTT 16.2.2011 Kuva: Renault Toimeksiannon määrittely

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi)

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Muutamia kymmeniä pysäkkinäyttöjä asennettu Föli alueelle Mobiililiput luetaan sähköisesti samalla lukijalaitteella kuin bussikortitkin.

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Sähköautot osana tulevaisuuden liikennejärjestelmää

Sähköautot osana tulevaisuuden liikennejärjestelmää Sähköautot osana tulevaisuuden liikennejärjestelmää Tulevaisuuden liikenne -seminaari Ravintola Kerubi Joensuu Laura Poskiparta 19.11.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Sähköautot ja ladattavat hybridit

Lisätiedot

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013 Tieliikenteen energiansäästö ja uusiutuva energia Showdown Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen Juhani Laurikko, VTT TransEco pähkinänkuoressa Nelisen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

MOBILITY AS A SERVICE HÄMEENLINNA

MOBILITY AS A SERVICE HÄMEENLINNA MOBILITY AS A SERVICE HÄMEENLINNA Liikkuminen palveluna: Maas - Eri liikkumismuodot on yhdistetty puhelinsovelluksen avulla toisiinsa - Ovelta ovelle-palvelu LIIKKUMINEN KASVUKÄYTÄVLLÄ Mobiilipalvelu mahdollistaa

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

SIN Pääkaupunkiseudun sähköautoinfrastruktuuri (esin) Matti Lehtonen, Sähkötekniikan korkeakoulu

SIN Pääkaupunkiseudun sähköautoinfrastruktuuri (esin) Matti Lehtonen, Sähkötekniikan korkeakoulu SIN Pääkaupunkiseudun sähköautoinfrastruktuuri (esin) Matti Lehtonen, Sähkötekniikan korkeakoulu esini-projekti esini-projektin tavoite oli mahdollistaa laajamittainen sähköajoneuvojen käyttöönotto kaupunkiympäristöissä

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori

Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori Potentiaalinen lähiraideliikenteen yhteys? Joona Packalén Pori 11.4.2012 Lähtökohdat Esityksen taustalla selvitys kahden eri liikennöintimallin kustannuksista

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot

YLEISKAAVOITUKSEN LIIKENNESUUNNIT- TELUN LÄHTÖKOHDAT JA HAASTE

YLEISKAAVOITUKSEN LIIKENNESUUNNIT- TELUN LÄHTÖKOHDAT JA HAASTE YLEISKAAVOITUKSEN LIIKENNESUUNNIT- TELUN LÄHTÖKOHDAT JA HAASTE Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen liikennepoliittiset linjaukset + VAT (ks. OAS) LÄHTÖKOHTA CO 2 80% kasvihuonekaasupäästöistä Liikenteen

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

Metropolialueen saavutettavuuden alueelliset rakenteet muutoksessa

Metropolialueen saavutettavuuden alueelliset rakenteet muutoksessa Metropolialueen saavutettavuuden alueelliset rakenteet muutoksessa Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke Maria Salonen, Jaani Lahtinen, Timo Jaakkola, Sakari Jäppinen, Juha Järvi, Perttu

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Älykäs sähköinen liikenne Turussa. Risto Veivo ja Janne Rinne Turun Vanha Raatihuone

Älykäs sähköinen liikenne Turussa. Risto Veivo ja Janne Rinne Turun Vanha Raatihuone Älykäs sähköinen liikenne Turussa Risto Veivo ja Janne Rinne Turun Vanha Raatihuone 21.6.2016 Fiksun sähköisen liikkumisen Turku Kaupungit tarvitsevat fiksuja ratkaisuja. Puhtaiden ja älykkäiden urbaanien

Lisätiedot

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä 13.6.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne 1

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

6Aika kokeilualustat: Fiksu Kalasatama ja Nopeat kokeilut

6Aika kokeilualustat: Fiksu Kalasatama ja Nopeat kokeilut 6Aika kokeilualustat: Fiksu Kalasatama ja Nopeat kokeilut Kaisa Spilling 18.1.2016 FIKSU KALASATAMA Kaupungin Kehitys- ja kokeilualusta jossa kehitetään yhdessä fiksun kaupungin infrastruktuuria ja palveluita

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen LIIKENTEEN TULEVAISUUS Volvo Here FROM AUTONOMOUS DRIVING TO SNOWTONOMOUS DRIVING MIKSI AURORA? Automaattiajaminen

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Fiksu Kalasatama & Nopeat kokeilut Digikuntakokeilun starttiseminaari Kaisa Spilling

Fiksu Kalasatama & Nopeat kokeilut Digikuntakokeilun starttiseminaari Kaisa Spilling Fiksu Kalasatama & Nopeat kokeilut Digikuntakokeilun starttiseminaari Kaisa Spilling 23.9.2016 SMART KALASATAMA Area construction until 2035: The Kalasatama area of Helsinki - an experimental innovation

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Liikenne ja maankäyttö Helsinki 8.11.2015 Niko Palo, Helsingin kaupunki Haaste: Myös uusien helsinkiläisten myötä liikkuminen kehittyy tavoitteen mukaiseen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous 10.3.2016 Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy Esityksen sisältö MaaS, liikenne palveluna Joukkoliikenne ja MaaS Tampereella

Lisätiedot

Verkostoitunut kaupunki IX Kaupunkisuunnitteluseminaari Uhattu kaupunki 20.10.2010 Tiedekeskus Heureka

Verkostoitunut kaupunki IX Kaupunkisuunnitteluseminaari Uhattu kaupunki 20.10.2010 Tiedekeskus Heureka Verkostoitunut kaupunki IX Kaupunkisuunnitteluseminaari Uhattu kaupunki 20.10.2010 Tiedekeskus Heureka Samuli Alppi Maankäyttö- ja ympäristöpalvelujen johtaja Hämeenlinnan kaupunki Uhattu kaupunki Imagine

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport Michael Glotz-Richter, Senior Project Manager Sustainable Mobility, Free Hanseatic

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot