FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0020/4. Tarkistus

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0020/4. Tarkistus"

Transkriptio

1 A8-0020/4 4 Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 7 kohta 7. pitää myönteisenä oikeusasiamiehen tutkimusta korkeiden EU:n virkamiesten "pyöröovi-tapauksista"; toteaa, että oikeusasiamies on tutkinut valituksia viideltä kansalaisjärjestöltä ja perehtynyt 54:ään komission asiakirjakokonaisuuteen; kannustaa oikeusasiamiestä auttamaan, kehittämään ja ottamaan käyttöön sellaisia selkeitä ja yksityiskohtaisia kriteerejä ja täytäntöönpanon valvontamekanismeja, joilla havaitaan, tutkitaan ja jos mahdollista estetään eturistiriitoja EU:n toimielinten, elinten ja virastojen kaikilla tasoilla; 7. pitää myönteisenä oikeusasiamiehen tutkimusta korkeiden EU:n virkamiesten "pyöröovi-tapauksista"; toteaa, että oikeusasiamies on tutkinut valituksia viideltä kansalaisjärjestöltä ja perehtynyt 54:ään komission asiakirjakokonaisuuteen; kannustaa oikeusasiamiestä auttamaan, kehittämään ja ottamaan käyttöön sellaisia selkeitä ja yksityiskohtaisia kriteerejä ja täytäntöönpanon valvontamekanismeja, joilla havaitaan, tutkitaan ja jos mahdollista estetään eturistiriitoja EU:n toimielinten, elinten ja virastojen kaikilla tasoilla; varoittaa, että "pyöröovi" on yleinen ilmiö Euroopan unionissa, ja pitää valitettavana, että tämä ilmiö ja samanlaiset tapaukset monissa jäsenvaltioissa, kuten Espanjassa, heikentävät toimielimiä kohtaan tunnettua julkista luottamusta;

2 A8-0020/5 5 Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 10 kohta 10. pitää myönteisenä, että meneillään olevissa TTIP-neuvotteluissa on edistytty avoimuudessa sen jälkeen, kun oikeusasiamies tutki neuvottelujen avoimuutta; panee merkille, että neuvosto on sittemmin julkistanut suuntaviivat, joita EU käyttää TTIP-neuvotteluissa, ja että komissio on ilmoittanut suunnitelmista lisätä edunvalvonnan avoimuutta ja TTIPasiakirjojen saatavuutta; toteaa, että kansalaiset kantavat huolta TTIPneuvottelujen avoimuudesta; 10. suhtautuu myönteisesti oikeusasiamiehen tutkimuksiin, jotka koskevat avoimuuden puutetta meneillään olevissattip-neuvotteluissa; panee merkille, että neuvosto on sittemmin julkistanut suuntaviivat, joita EU käyttää TTIP-neuvotteluissa, ja että komissio on ilmoittanut suunnitelmista lisätä edunvalvonnan avoimuutta ja TTIPasiakirjojen saatavuutta; toteaa, että kansalaiset kantavat huolta TTIPneuvottelujen avoimuudesta;

3 A8-0020/6 6 Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 11 kohta 11. palauttaa mieliin, että vetoomusvaliokunta vastaanottaa ryhmiltä ja kansalaisilta monia nimettömiä valituksia TTIP-neuvottelujen avoimuuden puutteesta, mikä osoittaa, että tästä kysymyksestä kannetaan suurta huolta kaikkialla Euroopassa; 11. palauttaa mieliin, että vetoomusvaliokunta vastaanottaa ryhmiltä ja kansalaisilta monia valituksia TTIPneuvottelujen avoimuuden puutteesta, mikä osoittaa, että tästä kysymyksestä kannetaan suurta huolta kaikkialla Euroopassa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä TTIPneuvottelujen keskeyttämistä koskevaa suosittua eurooppalaista kansalaisaloitetta, joka on kerännyt allekirjoitusta;

4 A8-0020/7 7 Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 17 kohta 17. kehottaa jäsenvaltioita olemaan tarkkaavaisempia oikeusasiamiehen kanssa tehtävien pakollisesti töiden suhteen; 17. kehottaa jäsenvaltioita olemaan tarkkaavaisempia oikeusasiamiehen kanssa tehtävien pakollisesti töiden suhteen; varoittaa, että suurin osa valituksista vastaanotettiin vuonna 2014 Espanjassa (309), Saksassa (219) ja Puolassa (208); panee merkille, että suurin osa tutkimuksista käynnistettiin Belgiassa (50), Saksassa (45) ja Italiassa (38);

5 A8-0020/8 8 Ángela Vallina, Martina Anderson, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 22 kohta 22. toteaa, että Horisontti puiteohjelma on kolmanneksi suurin talousarviosta rahoitettava paketti YMP:n ja rakennerahastojen jälkeen ja sen budjetti on lähes miljoonaa euroa, ja katsoo että kyseinen ohjelma on avainasemassa tulevaisuuden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta; kehottaa oikeusasiamiestä jatkamaan Horisontti puiteohjelmaan kuuluvien hankkeiden koko analysointi- ja myöntämisprosessin avoimuuden takaamista; 22. toteaa, että Horisontti puiteohjelma on kolmanneksi suurin talousarviosta rahoitettava paketti YMP:n ja rakennerahastojen jälkeen ja sen budjetti on lähes miljoonaa euroa, ja katsoo että kyseinen ohjelma on avainasemassa tulevaisuuden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta; kehottaa oikeusasiamiestä jatkamaan Horisontti puiteohjelmaan kuuluvien hankkeiden koko analysointi- ja myöntämisprosessin avoimuuden takaamista ja kehottaa myös arvioimaan, kunnioitetaanko hankkeissa ihmisoikeuksia ja ovatko ne täysin siviililuontoisia; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota ohjelmaan osallistuviin Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluviin kolmansiin maihin;

6 A8-0020/9 9 Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 23 kohta 23. kehottaa Frontexia varmistamaan, että palautettavien henkilöiden hyvinvoinnista palautuslennoilla huolehditaan ja että se soveltaa käytännesääntöjään yhteisten palauttamisoperaatioiden aikana; suhtautuu myönteisesti oikeusasiamiehen Frontexille esittämään pyyntöön luoda valitusmekanismi mahdollisten perusoikeusloukkausten varalta; kehottaa oikeusasiamiestä tutkimaan asiaa lisää ottaen huomioon nykyisen tilanteen, jossa EU:n rajoille tulee yhä enemmän pakolaisia; 23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lopettamaan palautuslennot ja myös Frontexin suorittamat lennot sekä koko yhteisiä palauttamisoperaatioita koskevan politiikan; suhtautuu myönteisesti oikeusasiamiehen Frontexille esittämään pyyntöön luoda mahdollisimman tiukat oikeudelliset takeet käsittävä valitusmekanismi mahdollisten perusoikeusloukkausten varalta; kehottaa oikeusasiamiestä tutkimaan asiaa lisää ottaen huomioon nykyisen tilanteen, jossa EU:n rajoille tulee yhä enemmän pakolaisia, ja kehottaa tutkimaan Frontexiin kohdistetut väitteet unionin ulkorajojen valvontaoperaatioiden yhteydessä tehdyistä ihmisoikeusloukkauksista;

A8-0344/381

A8-0344/381 7.12.2016 A8-0344/381 381 Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Xabier Benito

Lisätiedot

A8-0287/28

A8-0287/28 19.10.2016 A8-0287/28 28 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas

Lisätiedot

A8-0287/21

A8-0287/21 19.10.2016 A8-0287/21 21 Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0177/7. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0177/7. Tarkistus 29.3.2017 B8-0177/7 7 Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/130. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/130. Tarkistus 8.3.2018 A8-0048/130 130 Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/69. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/69. Tarkistus 8.3.2018 A8-0048/69 69 Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis,

Lisätiedot

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 2 Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie- Christine Vergiat,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0025/1. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0025/1. Tarkistus 21.2.2018 A8-0025/1 1 Johdanto-osan 3 a viite (uusi) ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien totuuden, oikeuden, korvausten ja uusiutumattomuuden takaamisen erityisraportoijan 22. heinäkuuta 2014 julkistaman

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0076/1. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0076/1. Tarkistus 4.5.2016 A8-0076/1 1 Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck Johdanto-osan D kappale D. ottaa huomioon,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0216/6. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0216/6. Tarkistus 28.6.2017 A8-0216/6 6 Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sabine

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0310/9. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0310/9. Tarkistus 7.3.2016 B8-0310/9 9 Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán Horisontaalinen tarkistus Korvataan sana Makedonian

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0328/11. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0328/11. Tarkistus 8.11.2017 A8-0328/11 11 14 kohta 14. pyytää komissiota lisäämään avoimuutta ja helpottamaan asiakirjoihin tutustumista ja tietojen saantia, erityisesti EU Pilot -menettelyistä vastaanotettujen vetoomusten

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0144/23. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0144/23. Tarkistus 28.4.2015 A8-0144/23 23 Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 1 kohta 1. on tyytyväinen parlamentin puhemiehistön ja budjettivaliokunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0735/2016 1.6.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti hormonaalisista haitta-aineista:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/253. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/253. Tarkistus 20.3.2019 A8-0245/253 253 Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) (2 a) Yhdenmukaistamisella, johon unionin lainsäädännöllä tähdätään,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0135/30. Tarkistus. Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0135/30. Tarkistus. Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta 20.4.2016 A8-0135/30 30 Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta 69 kohta 69. arvostelee sitä, että LUX-palkinnon kustannukset olivat vuonna 2014 ennätyksellisen korkeat, 585 311 euroa (448 000 euroa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0234/17. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0234/17. Tarkistus 28.6.2017 A8-0234/17 17 Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0060/33. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0060/33. Tarkistus 10.3.2017 A8-0060/33 33 Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Barbara Spinelli, Kostas

Lisätiedot

A8-0317/14

A8-0317/14 18.11.2015 A8-0317/14 14 Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 23.2.2016 B8-0255/11. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 23.2.2016 B8-0255/11. Tarkistus 23.2.2016 B8-0255/11 11 Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0087/7. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0087/7. Tarkistus 6.3.2019 A8-0087/7 7 Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Matt Carthy,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0389/2018 11.9.2018 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1168/2016 24.10.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0424/3. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0424/3. Tarkistus 9.1.2019 A8-0424/3 3 Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/45. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/45. Tarkistus 2.9.2015 A8-0245/45 45 Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese,

Lisätiedot

A8-0373/5. Perustelu

A8-0373/5. Perustelu 7.12.2016 A8-0373/5 5 Johdanto-osan 7 kappale (7) Toimivaltaisten viranomaisten olisi määriteltävä julkisessa henkilöliikenteessä sovellettavien julkisen palvelun velvoitteiden eritelmät. Tällaisten eritelmien

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0217/28. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0217/28. Tarkistus 1.7.2015 A8-0217/28 28 Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0227/76. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0227/76. Tarkistus 28.6.2017 A8-0227/76 76 Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 48 b artikla 3 kohta 1 alakohta Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 3

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (1) ******* 23.9.2016 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: JENS GEIER - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) INDREK TARAND - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0100/2019 6.2.2019 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä ehdotetun

Lisätiedot

A8-0375/22. Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta

A8-0375/22. Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta 5.12.2018 A8-0375/22 22 Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina Johdanto-osan 10 viite ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 päivätyn pohdinta-asiakirjan Euroopan puolustuksen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (2) ******* 23.9.2016 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: JENS GEIER - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) INDREK TARAND - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

A8-0309/12. João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta

A8-0309/12. João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta 21.10.2016 A8-0309/12 12 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 2 a kohta (uusi) 2 a. toteaa, että sosiaalisten indikaattoreiden käyttöönotto,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1053/2016 28.9.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti viimeaikaisten

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0867/2016 29.6.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti Puolan viimeaikaisista

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0217/8. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0217/8. Tarkistus 1.7.2015 A8-0217/8 8 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez,

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (4) ******* 23.9.2016 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: JENS GEIER - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) INDREK TARAND - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0217/18. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0217/18. Tarkistus 1.7.2015 A8-0217/18 18 Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Lidia

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0340/2017 15.5.2017 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti aiheesta sisäiset

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2158(DEC) 7.3.2017 TARKISTUKSET 1-6 Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.845v01-00) Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio Euroopan

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (3) ******* 23.9.2016 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: JENS GEIER - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) INDREK TARAND - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0977/2016 7.9.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti Puolan viimeaikaisista

Lisätiedot

A8-0381/353

A8-0381/353 11.1.2018 A8-0381/353 353 Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0446/1. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0446/1. Tarkistus 9.1.2019 A8-0446/1 1 Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric,

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 5: (1) ******* 07.10.2016 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: JENS GEIER - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) INDREK TARAND - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Tarkistuk,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.4.2015 B8-0381/2015 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti selonteosta ylimääräisestä

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVIOMENETTELY

VUODEN 2016 TALOUSARVIOMENETTELY VUODEN 2016 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (5) ******* 24.9.2015 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: JOSÉ MANUEL FERNANDES - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) GÉRARD DEPREZ - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1276/2016 } B8-1277/2016 } B8-1278/2016 } B8-1281/2016 } B8-1282/2016 } B8-1283/2016 } RC1 23.11.2016 YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 123

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0159/2. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0159/2. Tarkistus 6.3.2019 A8-0159/2 2 3 a kohta (uusi) 3 a. toteaa, että terveydenhoitopalvelut ovat ylikuormittuneita kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden laatu heikkenee jatkuvasti, mikä koskee varsinkin huollettaville

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 7.9.2015 B8-0835/2015 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti muuttoliikkeestä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0249/13. Tarkistus. Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0249/13. Tarkistus. Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta 3.7.2017 A8-0249/13 13 Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 1 kohta 1. palauttaa mieliin vahvistaneensa 15. maaliskuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa, että kestävä kasvu, ihmisarvoiset, laadukkaat

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0151/2016 27.1.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita 6.4.2016 A8-0278/2 2 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua ja työpaikkojen luomista elvyttävä väline; A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 204-209 Istuntoasiakirja B8-24/206 6..206 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti viittomakielistä ja koulutetuista viittomakielen

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2150(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2150(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Vetoomusvaliokunta 2016/2150(INI) 25.7.2016 MIETINTÖLUONNOS Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2015 (2016/2150(INI)) Vetoomusvaliokunta Esittelijä: Notis Marias

Lisätiedot

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta 20.5.2015 B8-0362/58 58 Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo Johdanto-osan 4 kappale (4) On havaittu, että erityisesti tuoreiden hedelmien ja vihannesten, mukaan

Lisätiedot

B8-0350/1. Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

B8-0350/1. Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta 15.12.2014 B8-0350/1 1 Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric Johdanto-osan C a kappale (uusi) C a. katsoo, että turvallisuuspolitiikassa ei

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1126/2016 } B8-1127/2016 } B8-1128/2016 } B8-1133/2016 } B8-1134/2016 } B8-1135/2016 } RC1 24.10.2016 YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 128

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1356/2015 9.12.2015 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.1.2017 2016/2159(DEC) TARKISTUKSET 1-18 Petr Ježek (PE595.386v01-00) vastuuvapaudesta 2015: Euroopan unionin

Lisätiedot

A8-0141/106

A8-0141/106 13.5.2015 A8-0141/106 106 Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 4 artikla 1 kohta g a alakohta (uusi) g a) Kun

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0055/2016 14.1.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0682/2017 11.12.2017 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 18.6.2015 2014/2253(INI) LAUSUNTO perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0249/1. Tarkistus. Marco Valli, Rosa D Amato EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0249/1. Tarkistus. Marco Valli, Rosa D Amato EFDD-ryhmän puolesta 3.7.2017 A8-0249/1 1 1 a kohta (uusi) 1 a. katsoo, että komission ehdotuksen avulla EU:n olisi voitava luoda kestävää kasvua ja työpaikkoja ja varmistaa kansalaistensa turvallisuus; korostaa, että säästötoimenpiteet

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0023/3. Tarkistus. Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0023/3. Tarkistus. Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta 4.3.2015 A8-0023/3 3 165 kohta 165. panee tyytyväisenä merkille, että Moldovassa kumottiin lokakuussa 2013 laki, jolla kiellettiin kaikkien muiden kuin avioliittoon tai perheeseen liittyvien suhteiden

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2014/2252(INI) 7.5.2015 LAUSUNTO perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 18.3.2015 2014/0185(COD) TARKISTUKSET 7-25 Lausuntoluonnos Jeroen Lenaers (PE544.268v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2055(INI)

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2055(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2016/2055(INI) 21.10.2016 LAUSUNTO perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalta talousarvion

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVIOMENETTELY

VUODEN 2016 TALOUSARVIOMENETTELY VUODEN 2016 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (1) ******* 24.9.2015 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: JOSÉ MANUEL FERNANDES - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) GÉRARD DEPREZ - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 22.1.2015 2014/2084(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Bart Staes (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Bart Staes (PE v01-00) Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2159(DEC) 7.3.2017 TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Bart Staes (PE593.843v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0374/22. Tarkistus. Arnaud Danjean, Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0374/22. Tarkistus. Arnaud Danjean, Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta 5.12.2018 A8-0374/22 22, Manfred Weber Johdanto-osan M a kappale (uusi) M a. toteaa, että parlamenttiin olisi perustettava pysyvä valiokunta, joka käsittelisi sisäistä turvallisuutta ja terrorismia, jotta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2014/2040(BUD) 6.8.2014 TARKISTUKSET 1-10 Danuta Maria Hübner (PE537.156v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (5) ******* 23.9.2016 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: JENS GEIER - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) INDREK TARAND - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/1. Tarkistus. Louis Aliot ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/1. Tarkistus. Louis Aliot ENF-ryhmän puolesta 2.3.2016 A8-0026/1 1 11 kohta 11. on huolissaan alv-vajeesta sekä siitä, että arvonlisäveroa on jäänyt keräämättä, minkä vuoksi vaje nousi 168 miljardiin euroon vuonna 2013; korostaa, että vuonna 2014

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0350/1. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0350/1. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta 6.12.2017 A8-0350/1 1 42 kohta 42. katsoo, että vahvan puolustusteollisuuden kehittäminen vahvistaa EU:n teknologista riippumattomuutta; pyytää kehittämään teollisia ja teknologisia resursseja, joita tarvitaan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Zdzisław Krasnodębski (PE583.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Zdzisław Krasnodębski (PE583. Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2016/0031(COD) 1.7.2016 TARKISTUKSET 28-231 Mietintöluonnos Zdzisław Krasnodębski (PE583.986v01-00) energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

EUROOPAN OIKEUSASIAMIES EUROOPAN OIKEUSASIAMIES Euroopan oikeusasiamies tutkii unionin toimielinten, elinten ja laitosten toiminnassa ilmenneitä hallinnollisia epäkohtia. Hän voi ryhtyä tutkimuksiin omasta aloitteestaan tai unionin

Lisätiedot

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Am. 31

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Am. 31 B8-0450/2017 } RC1/Am. 31 31 Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 2 o kohta (uusi) 2 o. korostaa, että tarvitaan yhteisiä toimia, joilla ratkaistaan kansalaisten

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0140/23. Tarkistus. Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0140/23. Tarkistus. Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta 20.4.2016 A8-0140/23 23 70 kohta johdantokappale 70. kehottaa neuvostoa suhtautumaan vastuuvapausmenettelyyn valppaammin; suhtautuu myönteisesti Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan omaksumaan kriittiseen

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/2319(INI) 29.11.2016 LAUSUNTO oikeudellisten asioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle komission asiantuntijaryhmien

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVIOMENETTELY

VUODEN 2016 TALOUSARVIOMENETTELY VUODEN 2016 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (4) ******* 24.9.2015 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: JOSÉ MANUEL FERNANDES - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) GÉRARD DEPREZ - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta

Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta 20.3.2019 A8-0108/23 23 Ronja Kari, Kostadinka Kuneva 38 a kohta (uusi) 38 a. kehottaa pääsihteeriä omaksumaan mahdollisimman pidättyvän toimintamallin suhteessa 30. toukokuuta 2001 annetussa Euroopan

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0595/2017 10.11.2017 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeusvaltion

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0336/2017 15.5.2017 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0230/1. Tarkistus. Sophia in t Veld ALDE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0230/1. Tarkistus. Sophia in t Veld ALDE-ryhmän puolesta 27.3.2019 B8-0230/1 1 Johdanto-osan 19 viite ottaa huomioon kuulemiset ja näkemystenvaihdot työryhmässä (oikeusvaltioperiaatteen seurantaryhmä), jonka yleisenä tehtävänä on tarkkailla oikeusvaltioperiaatteen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus 7.9.2017 A8-0188/258 258 1 artikla 1 kohta d a alakohta (uusi) d a) käyttöliittymän avulla toimivat kodinkoneet; 7.9.2017 A8-0188/259 259 Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol

Lisätiedot

10062/19 team/as/mh 1 JAI.1

10062/19 team/as/mh 1 JAI.1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2019 (OR. en) 10062/19 ENFOPOL 289 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. kesäkuuta 2019 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0358/81. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0358/81. Tarkistus 8.11.2018 A8-0358/81 81 Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 49 kohta Muutos 15 a (uusi) 1 luku 2 artikla 3 kohta

Lisätiedot

B8-1278/2015 } B8-1280/2015 } B8-1282/2015 } B8-1283/2015 } RC1/Am. 1/rev

B8-1278/2015 } B8-1280/2015 } B8-1282/2015 } B8-1283/2015 } RC1/Am. 1/rev B8-1283/2015 } RC1/Am. 1/rev 1 Johdanto-osan H a kappale (uusi) H a. toteaa, että unionin nykyisessä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevassa lainsäädännössä eläinten ei katsota olevan tuntevia olentoja

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/7. Tarkistus. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/7. Tarkistus. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen ENF-ryhmän puolesta 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Johdanto-osan B kappale B. ottaa huomioon, että vuosien 2014 2020 monivuotinen rahoituskehys osoittautui nopeasti riittämättömäksi pyrittäessä

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 28.11.2013 B7-xxxx/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti asekauppasopimuksen ratifioinnista

Lisätiedot