HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN"

Transkriptio

1 Haku lukuvuonna suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Yleistä Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen tiedekunta järjestää aineenopettajiksi opiskeleville opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot (opettajan pedagogiset opinnot), päättää näiden opiskelijoiden valinnan perusteista ja myöntää opinto-oikeudet. Rehtori päättää opiskelupaikkojen jakautumisesta tiedekunnille ja oppiaineille. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston päätöksen mukaisesti opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksyttävistä päättäminen on delegoitu dekaanille. Tiedekuntaneuvoston päätöksen mukaisesti opiskelijavalintoja koskevista oikaisupyynnöistä sekä muusta opiskelijavalintojen muutoksenhakuun liittyvistä asioista päättäminen on delegoitu tiedekunnan valintalautakunnalle. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston vahvistamissa valintaperusteissa esitetään valintaryhmittäin yleiset hakuedellytykset, hakukelpoisuuteen edellytettävät edeltävät opinnot ja valintamenettelyt. Valintakokeen tarkemmasta sisällöstä ja muodosta päättää asianomainen valintatoimikunta. SISÄLTÖ Yleistä muistilista Erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät... 3 Opintoihin valittavien erillisten opiskelijoiden enimmäismäärät Hakuaika ja hakemuksen jättäminen Kielitaitovaatimukset Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot... 9 Hakuedellytykset... 9 Edeltävät opinnot...10 Valintamenettely Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot...15 Hakuedellytykset ja edeltävät opinnot...15 Valintamenettely Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät erilliset opettajan pedagogiset opinnot...19 Hakuedellytykset ja edeltävät opinnot...19 Valintamenettely Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely sekä opinto-oikeuden vastaanottaminen Opintojen aloittaminen ja suorittaminen Korvaavuudet Opinto-oikeuden voimassaolo Kelpoisuudet Yhteystiedot ja neuvonta...27 Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 1

2 2016 muistilista Kaikille opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmille yhteinen aikataulu 2016 valintamenettelyssä Hakuaika alkaa (e-hakulomakkeet aukeavat) kaikissa valintaryhmissä maanantaina klo 8.00 ja päättyy tiistaina klo Valintakokeisiin kutsuttavien nimet julkistetaan perjantaina (huomioi, että evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmässä on I vaiheen kirjallinen koe maanantaina klo 14 16, hakukelpoiset hakijat osallistuvat kokeeseen ilman erillistä kutsua) I vaiheen tuloksia koskevat oikaisupyynnöt tulee toimittaa käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan perjantaihin klo mennessä Valinnan tulokset (= koulutukseen hyväksyttävät) julkistetaan tiistaina II vaiheen tuloksia koskevat oikaisupyynnöt tulee jättää käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan tiistaihin klo mennessä Uusien opiskelijoiden aloitusinfo järjestetään keskiviikkona klo (info on pakollinen, paikka ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä toukokuussa) valintakokeet hakukohteittain/valintaryhmittäin Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot (PKL, perus- ja lukio-opetuksen aineet) Evankelisluterilainen uskonto Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmän I vaiheen kirjallinen koe maanantaina klo (Siltavuorenpenger 10, Aurora-rakennuksen auditoriot 229 ja 230) ja II vaiheen haastattelut ovat maanantaina sekä tiistaina klo 9-16 välillä (hakija osallistuu yhtenä päivänä) Elämänkatsomustieto ja pienryhmäiset uskonnot Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen valintaryhmien haastattelut ovat maanantaina klo 9-16 välillä Maantiede, biologia, matematiikka, fysiikka ja kemia sekä tietojenkäsittely Maantieteen valintaryhmän haastattelut ovat keskiviikkona klo 9-16 välillä Biologian, fysiikan, kemian, matematiikan (ja tietojenkäsittelyn erillishakijoiden) valintaryhmien haastattelut ovat maanantaina klo 9-16 välillä Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, ruotsi, venäjä, historia, saksa, ranska, espanja, italia, latina, englanti, filosofia, psykologia ja yhteiskuntaoppi Äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi toisena kielenä, ruotsin ja venäjän valintaryhmien haastattelut ovat keskiviikkona klo 9-16 välillä Historian, saksan, ranskan, espanjan, italian ja latinan valintaryhmien haastattelut ovat torstaina klo 9-16 välillä Englannin, filosofian, psykologian ja yhteiskuntaopin valintaryhmien haastattelut ovat perjantaina klo 9-16 välillä Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät erilliset opettajan pedagogiset opinnot Kaksikielisen koulutuksen valintaryhmän (kaikki perus- ja lukio-opetuksen aineet) haastattelut ovat perjantaina klo 9-16 välillä Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot (AIKOP, aikuisopetuksen aineet) Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen kaikkien valintaryhmien haastattelut ovat keskiviikkona ja torstaina klo 9-16 välillä (hakija osallistuu yhtenä päivänä) Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 2

3 1 Erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät Erilliset opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistollinen maisteritasoinen tutkinto, ei ammattikorkeakoulututkinto) suorittaneille henkilöille, joiden tavoitteena on saavuttaa aineenopettajakelpoisuus perus- ja lukio-opetuksen tai aikuisopetuksen tehtäviin. Keväällä 2016 maisterin tutkinnon suorittavien, jotka aikovat hakea erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin, tulee varmistaa, että tutkinto on valmiina (= todistus päivätty) hakuajan päättymiseen mennessä. Koulutuksesta vastaa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen aineenopettajan koulutus. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne jakautuvat 25 opintopisteen laajuisiin perusopintoihin sekä 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin. Opinnot sisältävät läsnäoloa edellyttävää päiväopetuksena järjestettyä lähiopetusta. Opinnot suoritetaan periodijärjestyksessä (I-IV) ja 60 opintopisteen kokonaisuus on tarkoitus suorittaa yhden lukuvuoden aikana päätoimisesti opiskellen. Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta edellytetään ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri) lisäksi, että kyseiseen tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen (aiemmin 35 opintoviikkoa) laajuiset perus- ja aineopinnot opetettavassa aineessa eli aineessa, jossa hakija aikoo suorittaa opetusharjoittelun. Erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa on kolme varsinaista valintaryhmää. Näiden valintaperusteet eroavat jonkin verran toisistaan. 1. Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot (koulutuksen opetuskieli on suomi), katso luku 4; 2. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot (koulutuksen opetuskieli on suomi), katso luku 5; 3. Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät erilliset opettajan pedagogiset opinnot (koulutuksen kielet ovat suomi ja ruotsi; opetus annetaan suomeksi opetusharjoittelujaksoja lukuun ottamatta; harjoittelut suoritetaan ruotsin kielellä ruotsinkielisissä kouluissa), katso luku 6, kaksikielinen koulutus koskee perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvia opintoja, ei aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvia opintoja. Samana vuonna voi hakea vain yhdessä erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmässä (yhteen hakukohteeseen). Opintoihin valittavien erillisten opiskelijoiden enimmäismäärät Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat opinnot 2016 Humanistiset aineet, enimmäismäärät Englanti 10 Espanja* 1 Filosofia 5 Historia 8 Italia* 4** Latina 1** Ranska 4 Ruotsi (toinen kotimainen) 10 Saksa 4 Suomi toisena kielenä 5 Venäjä 3 Äidinkieli ja kirjallisuus 5 *) Espanja ja italia: huomioi, ettei opettajankoulutuslaitos voi taata opetusharjoittelun järjestämistä yliopiston harjoittelukoulussa tai kenttäkouluverkoston koulussa. **) Italia ja latina: yhteiset kiintiö Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 3

4 Matemaattis-luonnontieteelliset aineet, enimmäismäärät Biologia 3 Fysiikka 10 Kemia 5 Maantiede 3 Matematiikka 15 Tietojenkäsittely* 10 * Koska tietojenkäsittely ei ole perusopetuksessa opetettava aine, tulee hakijalla olla riittävä aineenhallinta jossakin perusopetuksessa opetettavassa aineessa (= vähintään 60 op:n perus- ja aineopinnot sekä tietojenkäsittelyssä että yhdessä perusopetuksen aineessa) Käyttäytymistieteelliset aineet, enimmäismäärä Psykologia 4 Teologiset aineet, enimmäismäärä Evankelisluterilainen uskonto 5 Valtiotieteelliset aineet, enimmäismäärä Yhteiskuntaoppi 3 Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät, enimmäismäärät Elämänkatsomustieto 2 Pienryhmäiset uskonnot** 3 Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen erillisten opettajan pedagogisten opintojen valinnat järjestetään yhdessä erillisten evankelis-luterilaisen uskonnon opettajan pedagogisten opintojen valintojen kanssa. **) Pienryhmäiset uskonnot: huomioi, ettei opettajankoulutuslaitos voi taata opetusharjoittelun järjestämistä yliopiston harjoittelukoulussa tai kenttäkouluverkoston koulussa. Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät opettajan pedagogiset opinnot, enimmäismäärät Kieliaineet*** 6 Biologia ja matemaattis-luonnontieteelliset 6 aineet*** Historia, uskonto, filosofia ja psykologia*** 3 ***) Kaksikielinen koulutus: huomioi, ettei opettajankoulutuslaitos voi taata opetusharjoittelun järjestämistä yliopiston harjoittelukoulussa tai kenttäkouluverkoston koulussa. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot 2016 Enimmäismäärät Kieliaineet 10 Tekniset, bio- ja ympäristötieteelliset ja 12 matemaattis-luonnontieteelliset aineet Käyttäytymistieteelliset ja katsomusaineet 8 Yhteiskunnalliset ja kaupalliset aineet 8 Kulttuuri- sekä taito- ja taideaineet 5 Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 4

5 2 Hakuaika ja hakemuksen jättäminen Hakuaika erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin alkaa maanantaina klo 8.00 ja päättyy tiistaina klo Erillisten opettajan pedagogisten opintojen haussa on käytössä e-hakulomake. Hakemuksen liitteet toimitetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoasioihin joko postitse paperimuodossa tai e-hakulomakkeen liitteinä sähköisesti hakuajan päättymiseen klo mennessä. Jos hakija on estynyt käyttämästä e- hakulomaketta, hän voi pyytää paperisen hakulomakkeen käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoasioista sähköpostitse osoitteesta Hakemuksen ja liitteiden tulee olla perillä käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoasioissa hakuajan päättymiseen klo mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida huomioida. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta voi pyytää hakijaa täydentämään puutteellista hakemusta. Täydennykset tulee toimittaa tiedekuntaan viimeistään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä lukien (tiistaihin klo mennessä). E-hakulomakkeella hakemuksensa jättäneet hakijat saavat sähköpostitse automaattikuittauksen hakemuksen jättämisestä. Automaattikuittauksen saaminen tarkoittaa, että hakemus on tallentunut järjestelmään. Kuitti kannattaa säilyttää. Se toimii tarvittaessa tositteena hakemuksen jättämisestä. Paperimuotoisten hakulomakkeiden ja hakemusliitteiden perille tulosta ei voida antaa erillistä tietoa. Mikäli hakija lähettää hakemuksensa paperipostina ja haluaa siitä tositteen, hänen on kirjattava lähetys. Postin antama kuitti riittää tarvittaessa tositteeksi lähetyksestä (tulee säilyttää valinnan tulosten julkistamiseen saakka). Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevien liitteet: 1) alkuperäinen taustatietolomake (valokuva on pakollinen), sekä jäljennökset 2) ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistollinen maisteritasoinen tutkinto, ei ammattikorkeakoulututkinto) tutkintotodistuksesta (jos suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa) tai mahdollisesta Opetushallituksen antamasta tutkinnon rinnastuspäätöksestä, 3) yliopiston ainetiedekunnan antamasta opetettavan aineen vastaavuustodistuksesta (perus- ja lukioopetukseen suuntautuvien opintojen haussa edellytetään ehdottomasti opetettavan aineen vastaavuustodistus, jolla hakija osoittaa, että hänen tutkintoonsa sisältyvät tai sen lisäksi tehdyt opinnot vastaavat perus- ja/tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja), 4) mahdollisesta kielitaitotodistuksesta (katso valintaperusteiden kohta 3 Kielitaitovaatimukset, suomen tai ruotsin kielen kielitaitoa osoittavan todistuksen osalta erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevat voivat täydentää hakemusta perjantaihin klo asti), 5) mahdollisesta toisen opetettavan aineen perus- ja aineopintojen / syventävien opintojen suorittamisesta (toisen opetettavan aineen suoritustiedot vaikuttavat valintamenettelyssä mahdollisen tasapistetilanteen ratkaisuun, mutta sillä on merkitys myös opintojen suorituksessa: mikäli opiskelija haluaa harjoitella toisessa aineessa, on hänen toimitettava vastaavuustodistus myös tästä aineesta), 6) mahdollisesta kasvatustieteiden/kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov) suorittamisesta (käytetään tasapistetilanteissa), 7) mahdollisista opettajakokemuksen osoittavista työtodistuksista, joista ilmenevät opetustuntien määrät, työsuhteiden alkamis- ja päättymisajankohdat sekä virka- tai tehtävänimikkeet (käytetään tasapistetilanteissa). Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 5

6 Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevien liitteet: 1) alkuperäinen taustatietolomake (valokuva on pakollinen), sekä jäljennökset 2) ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistollinen maisteritasoinen tutkinto, ei ammattikorkeakoulututkinto) tutkintotodistuksesta (jos suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa) tai mahdollisesta Opetushallituksen antamasta tutkinnon rinnastuspäätöksestä, 3) mahdollisesta kielitaitotodistuksesta (katso valintaperusteiden kohta 3 Kielitaitovaatimukset, suomen kielen kielitaitoa osoittavan todistuksen osalta erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevat voivat täydentää hakemusta perjantaihin klo asti), 4) mahdollisen jatkotutkinnon (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto) todistuksesta (käytetään esivalinnan pisteytyksessä ja tasapistetilanteissa), 5) mahdollisen kasvatustieteellisten aineiden perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov) suorittamisesta (huomioidaan kasvatustieteiden/kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot sekä erityispedagogiikan, kasvatuspsykologian ja yliopistopedagogiikan perusopinnot) (käytetään esivalinnan pisteytyksessä ja tasapistetilanteissa), 6) mahdollisista muista ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen/lisäksi suoritetuista yliopistollisista perus- ja aineopintojen tai syventävien opintojen opintokokonaisuuksista, joita ei ole sisällytetty tutkintoon (cum laude tai laudatur arvosanakokonaisuudet) (käytetään esivalinnan pisteytyksessä ja tasapistetilanteissa), 7) mahdollisista opettajakokemuksen osoittavista työtodistuksista, joista ilmenevät opetustuntien määrät, työsuhteiden alkamis- ja päättymisajankohdat sekä virka- tai tehtävänimikkeet (käytetään tasapistetilanteissa). Huomioi, että aikuisopetukseen suuntautuvien erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmässä hakevilta ei edellytetä opetettavan aineen vastaavuustodistusta. E-hakulomakkeen liitteet: Jos et liitä hakemusliitteitä tiedostomuodossa e-hakulomakkeeseen, lähetä liitteet paperipostina käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoasioihin osoitteella Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/opintoasiat, PL 9, Helsingin yliopisto. Kuoreen merkitään Liitteet erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakemukseen. Käyntiosoite: Siltavuorenpenger 5 A, Minerva-rakennuksen K1-kerros, huone K141d (opintoneuvoja) Hakemuksen tarkastaminen ja mahdollinen täydentäminen E-hakulomakkeella (tai paperilomakkeella) jätetyssä hakemuksessa annetut tiedot tarkastetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoasioissa. Mikäli hakijan antamat tiedot eivät pidä paikkaansa tai hakukelpoisuuden ehdot eivät täyty, hakija ei voi osallistua opettajan pedagogisten opintojen valintamenettelyyn. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta voi pyytää hakijaa täydentämään puutteellista hakemusta. Täydennykset tulee toimittaa tiedekuntaan viimeistään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä lukien (tiistaihin klo mennessä). Suomen tai ruotsin kielen kielitaitoa (katso kohta 3 Kielitaitovaatimukset) osoittavan todistuksen osalta erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevat hakijat voivat täydentää hakemusta perjantaihin klo asti. Hakemuksen liitteenä toimitettavassa hakijan taustatietolomakkeessa annetuista tiedoista ei anneta opettajan pedagogisten opintojen valintakokeessa pisteitä. Taustatietolomaketta käytetään tukena valintahaastattelussa. Taustatietolomakkeeseen ei tule liittää erillisiä liitteitä. Huomioi, että taustatietolomakkeeseen liitettävä valokuva on pakollinen. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 6

7 3 Kielitaitovaatimukset Suomenkieliset hakukohteet Perus- ja lukio-opetukseen sekä aikuisopetukseen suuntautuvien erillisten opettajan pedagogisten opintojen opetuskieli on suomi (= suomenkielisiä hakukohteita). Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävissä opettajan pedagogisissa opinnoissa opetus annetaan opetusharjoittelujaksoja lukuun ottamatta suomeksi. Harjoittelujaksot suoritetaan ruotsin kielellä ruotsinkielisissä kouluissa. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto ja opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa (esim. tentit, kirjalliset tehtävät) suomen tai ruotsin kieltä. Erillisiin suomenkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalta hakijalta edellytetään suomenkielinen koulusivistys tai muulla tavoin osoitettu vähintään hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hakijalta, jolla on suomenkielinen koulusivistys, ei edellytetä hakuvaiheessa erikseen suomen kielen taidon osoittamista (ei erillistä todistusta suomenkielisestä koulusivistyksestä). Hakijalta, jonka koulusivistys on muulla kuin suomen kielellä, edellytetään suomen kielen taidon osoittamista jollakin Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä 16/2015 mainitulla tavalla. Poikkeuksena rehtorin päätökseen 16/2015 on, että käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuksien hakukohteissa hakevilta, jotka osoittavat kielitaidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla, edellytetään Helsingin yliopiston kielipalveluiden kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Tavat osoittaa hyvä suomen kielen taito: Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi. Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä. Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur. (HUOM. Toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä ei ole sama koe kuin suomi toisena kielenä -koe. Suomi toisena kielenä kokeen voi kirjoittaa vain, jos äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.) Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8. IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2). EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4). Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista tai kirjallista taitoa vähintään arvosanalla hyvä. Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta. Korkeakoulututkinto suomeksi. Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava). Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi. Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat): Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe: keskiarvona taitotaso 5. Yleinen kielitutkinto (Opetushallitus): taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Valtionhallinnon kielitutkinto: taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Lisäksi erillisten opettajan pedagogisten opintojen valinnassa suomen kielen hyvän suullisen ja kirjallisen taidon voi osoittaa suoritetulla suomen kielen ja kulttuurin aineopintokokonaisuudella (cum laude approbatur - kokonaisuus), jossa opintojakso Kielitaito ja kirjoittaminen on suoritettu vähintään arvosanalla 4 (opintojaksotunnus vaatimuksissa SKK0210 ja ja vaatimuksissa Skk210). Yksittäisten kielten opettajien lausuntoja hakijan kielitaidosta ei hyväksytä, sillä ne eivät ole vertailukelpoisia standardoitujen kielikokeiden tapaan. Kaksikielinen hakukohde: kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävissä perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvissa erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa opetus annetaan suomeksi opetusharjoittelujaksoja lukuun ottamatta. Harjoittelujaksot suoritetaan ruotsin kielellä ruotsinkielisissä kouluissa. Opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa (esim. tentit, kirjalliset tehtävät) suomen tai ruotsin kieltä. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 7

8 Kaksikielisiin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalta hakijalta edellytetään ruotsinkielinen koulusivistys tai muulla tavoin osoitettu vähintään hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hakijalta, jolla on ruotsinkielinen koulusivistys, ei edellytetä hakuvaiheessa erikseen ruotsin kielen taidon osoittamista (ei erillistä todistusta ruotsinkielisestä koulusivistyksestä). Hakijalta, jonka koulusivistys on muulla kuin ruotsin kielellä, edellytetään ruotsin kielen taidon osoittamista jollakin Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä 16/2015 mainitulla tavalla. Poikkeuksena rehtorin päätökseen 16/2015 on, että käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuksien hakukohteissa hakevilta, jotka osoittavat kielitaidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla, edellytetään Helsingin yliopiston kielipalveluiden kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Kaksikieliseen koulutukseen hakevien hakijoiden ei tarvitse erikseen osoittaa suomen kielen taitoa. Kaksikieliseen koulutuksen valintaryhmässä hakevien tulee kuitenkin huomioida, että opetus annetaan suomeksi opetusharjoittelujaksoja lukuun ottamatta. Tavat osoittaa hyvä ruotsin kielen taito: Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto ruotsiksi. Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ruotsin kielestä. Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur. (HUOM. Toisen kotimaisen kielen koe ruotsin kielessä ei ole sama koe kuin ruotsi toisena kielenä -koe. Ruotsi toisena kielenä kokeen voi kirjoittaa vain, jos äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.) Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8. IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI ruotsi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2). EB-tutkinnossa ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla. Korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista tai kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä. Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta. Korkeakoulututkinto ruotsiksi. Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava). Korkeakoulussa kypsyysnäyte ruotsiksi. Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat): Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe: keskiarvona taitotaso 5. Yleinen kielitutkinto (Opetushallitus): taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Valtionhallinnon kielitutkinto: taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. TISUS (Test in Swedish for University Studies): hyväksytty. Yksittäisten kielten opettajien lausuntoja hakijan kielitaidosta ei hyväksytä, sillä ne eivät ole vertailukelpoisia standardoitujen kielikokeiden tapaan. Kielitodistuksen toimittaminen Hakijoiden, joilta edellytetään suomen tai ruotsin kielen kielitaidon osoittamista erillisellä todistuksella, tulee toimittaa todistus pääsääntöisesti E-hakulomakkeen liitteenä hakuajan päättymiseen klo mennessä, mutta kuitenkin viimeistään perjantaihin klo mennessä. Lisätietoja Lisätietoja valtionhallinnon kielitutkinnoista ja yleisistä kielitutkinnoista saa Opetushallituksen verkkosivuilta: (OPH:n sivuilla kohta Koulutus ja tutkinnot). Kielitaidon osoittamista koskevat säädökset: Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003); Opetushallituksen määräys D18/011/2003. Koulusivistys Koulusivistyksen kielestä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa ( 20). Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä. Sen, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon eri kielellä kuin 1 momentissa tarkoitetulla koulusivistyskielellään, katsotaan kuitenkin saaneen koulusivistyksensä myös sillä kielellä, jolla hän on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 8

9 4 Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 60 opintopisteen laajuiset erilliset opettajan pedagogiset opinnot antavat yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon ja kussakin opetettavassa aineessa suoritettujen vähintään 60 opintopisteen laajuisten opetettavan aineen opintojen kanssa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisen aineenopettajan kelpoisuuden. Pedagogisten opintojen suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakea kasvatustieteen, erityisesti ainedidaktiikkaan painottuneisiin erillisiin syventäviin opintoihin sekä tohtorin tutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin. Erillisten opettajan pedagogisten opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan aineenopettajana ja kasvattajana. Opintokokonaisuudessa opiskelija yhdistää ainetiedon, kasvatukseen liittyvän tiedon, ainedidaktisen tiedon eli tiedon aineen opettamisesta, opiskelusta ja oppimisesta sekä koulukäytänteisiin liittyvän tiedon omaksi pedagogiseksi käyttöteoriakseen. Tutkimusperustaisen aineenopettajan koulutuksen tarkoituksena on auttaa tulevaa opettajaa kehittymään opetuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen ammattilaiseksi. Hakuedellytykset Yleisenä hakukelpoisuusehtona erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin on, että hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistollinen maisteritasoinen tutkinto, ei ammattikorkeakoulututkinto) hakuajan päättymiseen mennessä. Ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi erillisinä opintoina vähintään 60 opintopisteen (aiemmin 35 opintoviikkoa) laajuiset perus- ja aineopinnot opetettavassa aineessa eli aineessa, jossa hän aikoo suorittaa opetusharjoittelun. Mikäli hakijalla on ensimmäisen opetettavan aineen lisäksi opinnot myös toisessa aineessa, jossa haluaa opintojen kuluessa harjoitella, tulee hänen toimittaa vastaavuustodistus myös tästä aineesta (ei edellytetä hakukelpoisuuteen, mutta tarvitaan harjoittelussa). Vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin Erillisiin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalta edellytetään aina erillinen asianomaisesta aineesta vastaavan yliopiston ainetiedekunnan antama todistus hakijan ylempään korkeakoulututkintoon sisällytettyjen tai hänen tutkinnon lisäksi suorittamiensa opintojen vastaavuudesta perus- ja lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoihin (edellytyksenä vastaavuus vähintään 60 opintopisteen laajuisiin perus- ja aineopintoihin vähintään yhdessä perus- ja lukio-opetuksessa opetettavassa aineessa). Opetettavan aineen vastaavuustodistus tai vastaavuuslausunto (tiedekunnan dekaanin päätös) on todistus siitä, että suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin perus- ja lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistusta tarvitaan erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin haun lisäksi opettajan tehtäviä haettaessa. Vastaavuustodistuksen antaa sen yliopiston tiedekunta, jossa kyseisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu, mikäli siellä on aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto tai koulutusohjelma. Muussa tapauksessa todistuksen antaa sellainen yliopisto, jossa kyseisen opetettavan aineen opintoja voi suorittaa. Vastaavuustodistusta on hyvä pyytää kirjallisesti. Pyynnön voi yleensä lähettää asianomaiseen ainetiedekuntaan sähköpostitse. Pyynnössä tulee mainita ainakin: todistusta hakevan nimi, henkilötunnus tai opiskelijanumero sekä postiosoite, johon todistus voidaan lähettää. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat myös tarpeellisia. Mikäli opetettavan aineen opinnot on suoritettu osittain tai kokonaan muussa suomalaisessa yliopistossa tai ulkomailla, eivätkä tiedot näy Helsingin yliopiston opiskelijarekisterissä, tulee vastaavuustodistuksen hakijan toimittaa lisäksi oikeaksi todistetut jäljennökset todistuksista. Opintojen selvittämisessä voi mennä aikaa, joten vastaavuustodistusta on hyvä pyytää hyvissä ajoin. Vastaavuustodistuksia ei kirjoiteta yleensä kesällä juhannuksen ja heinäkuun lopun välillä. Myös joulunaikaan todistusten kirjoittamisessa voi olla katkoksia. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 9

10 Huomioi, että ainetiedekunta voi edellyttää vastaavuustodistusta hakevalta henkilöltä täydentäviä opintoja kyseessä olevassa aineessa ennen kuin vastaavuustodistus voidaan myöntää. Tässä tapauksessa henkilö ei ole hakukelpoinen erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin ennen kuin täydentävät opinnot on suoritettu ja vastaavuustodistus saatu. Täydentävien opintojen suorittamiseen tulee hakea erillistä opinto-oikeutta. Hausta vastaa ainetiedekunta. Vastaavuustodistuksesta peritään 126 euron maksu, joka perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista. Myös mahdollisesta hylkäävästä päätöksestä peritään edellä mainittu maksu. Opetettavan aineen vastaavuustodistus vähintään yhdessä perus- ja lukio-opetuksen aineessa liitetään erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakemukseen (e-hakulomake) ja toimitetaan muiden liitteiden mukana joko e- lomakkeen sähköisenä liitteenä tai paperipostitse käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoasioihin hakuajan päättymiseen klo mennessä osoitteella: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/opintoasiat, PL 9, Helsingin yliopisto. Kuoreen merkitään Liitteet erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakemukseen. Erillisiin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen haun lisäksi vastaavuustodistusta tarvitaan opettajan tehtäviä haettaessa. Huomioi, että opetettavan aineen vastaavuustodistusta ei edellytetä aikuisopetukseen suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta. Ulkomailla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto Jos hakijalla on muualla kuin Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, häneltä edellytetään erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakukelpoisuuteen Opetushallituksen antama päätös tutkinnon rinnastamisesta ylempään korkeakoulututkintoon. Rinnastuspäätöksessä tulee olla maininta myös opetettavan aineen opintojen rinnastamisesta silloin, kun haetaan perusopetuksen ja lukion opettajan tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (tutkintoon sisältyvien opintojen vastaavuus perus- ja lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoihin). Mikäli rinnastuspäätöksessä ei ole erikseen mainintaa opetettavan aineen opintojen rinnastamisesta, hakijalta edellytetään erillinen yliopiston ainetiedekunnan antama opetettavan aineen vastaavuustodistus (katso edellä kohta Vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin). Tutkinnon rinnastuspäätös liitetään hakemukseen (e-hakulomake) ja toimitetaan joko e-lomakkeen sähköisenä liitteenä tai paperipostitse muiden liitteiden mukana käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoasioihin hakuajan päättymiseen klo mennessä osoitteella: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/opintoasiat, PL 9, Helsingin yliopisto. Kuoreen merkitään Liitteet erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakemukseen. Edeltävät opinnot Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalla tulee olla suoritettuna ylempään korkeakoulututkintoon sisällytettynä tai sen lisäksi tehtyinä vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (35 ov, aiempi cum laude approbatur -arvosana) tai vastaava kokonaisuus vähintään yhdessä perus- ja lukio-opetuksen aineessa (ensimmäinen opetettava aine). Jos hakijalla on opinnot myös toisessa opetettavassa aineessa ja hän haluaa opintojen yhteydessä harjoitella myös tässä aineessa, tulee hakijan toimittaa vastaavuustodistus myös tästä aineesta (ei edellytetä hakukelpoisuuteen, mutta opetusharjoittelun suorittamiseen). Erillisiin perus- ja/tai lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalta edellytetään aina erillinen asianomaisesta aineesta vastaavan yliopiston ainetiedekunnan antama todistus hakijan ylempään korkeakoulututkintoon sisällytettyjen tai hänen tutkinnon lisäksi suorittamiensa opintojen vastaavuudesta perus- ja/tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoihin. Huomioi, että vastaavuustodistusta ei edellytetä aikuisopetukseen suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta. (Katso edellä kohta Vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin) Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 10

11 Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineiden valintaryhmässä hakevilta edellytetään vastaavuuteen humanistisen tiedekunnan päätöksen mukaisesti alkaen vähintään 60 opintopisteen/35 opintoviikon laajuinen perusja aineopintojen opintokokonaisuus (cum laude approbatur -arvosana) tai vastaava opintokokonaisuus sekä suomen kielessä että kotimaisessa kirjallisuudessa/yleisessä kirjallisuustieteessä. Lisäksi edellytetään 10 opintopisteen laajuiset puheviestinnän opinnot. Mikäli vastaavuustodistus on saatu ennen tai muusta kuin Helsingin yliopistosta, ei puheviestinnän opintoja vaadita erikseen. Lisätiedustelut: humanistisen tiedekunnan opiskelijapalvelut, opintoasiainsuunnittelija Johanna Harju, johanna.harju(at)helsinki.fi. Humanistisen tiedekunnan ohjeet vastaavuustodistuksen hakemiseen ja linkki lomakkeeseen löytyvät humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta: Suomi toisena kielenä -oppiaineen valintaryhmässä hakevilla tulee olla vähintään 60 opintopisteen/35 opintoviikon laajuinen perus- ja aineopintojen opintokokonaisuus (cum laude approbatur -arvosana) tai vastaava opintokokonaisuus sekä suomen kielessä/suomen kielessä ja kulttuurissa (ks. myös alla) että kotimaisessa kirjallisuudessa/yleisessä kirjallisuustieteessä. Lisäksi edellytetään alkaen humanistisen tiedekunnan päätöksen mukaisesti 10 opintopisteen laajuiset puheviestinnän opinnot. Mikäli vastaavuustodistus on saatu ennen tai muusta kuin Helsingin yliopistosta, ei puheviestinnän opintoja vaadita erikseen. (Aikuisoppilaitoksiin kelpoisuuden voi saada suomen kielen aineopinnoilla.) Suomen kieli ja kulttuuri -oppiainetta opiskelleet voivat hakea suomi toisena kielenä -valintaryhmässä. Myös Suomen kielestä ja kulttuurista valmistuneilta edellytetään opetettavan aineen vastaavuustodistusta hakuajan päättymiseen mennessä. Vastaavuuteen edellytetään täydentävinä opintoina 18 op suomen kielen kursseja sekä puheviestinnän opinnot 10 op. Lisätietoja Suomen kielen ja kulttuurin amanuenssilta Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa opetusharjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti kahdessa matemaattis-luonnontieteellisessä aineessa. Siksi on erittäin suositeltavaa, että hakijalla on jo hakuvaiheessa opinnot kahdessa opetettavassa aineessa (toisen aineen harjoitteluun tarvitaan vastaavuustodistus myös tästä aineesta). Tietojenkäsittelytieteen valintaryhmässä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta edellytetään hakukelpoisuuteen tietojenkäsittelytieteen vähintään 60 opintopisteen laajuisten perus- ja aineopintojen lisäksi opetettavan aineen vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot jossakin perus- ja lukio-opetuksen oppiaineessa, koska tietojenkäsittelytiede ei ole perus- ja lukio-opetuksessa opetettava aine. Yhteiskuntaoppi -oppiaineen valintaryhmässä (lukiossa opetettava aine) hakevilla tulee olla yhteiskuntaopin opettajalta edellytetyt opinnot Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaisesti. Yhteiskuntaoppi oppiaineen aineenhallintaan = vastaavuuteen, silloin kun ainetta opetetaan ensimmäisenä aineena, edellytetään vähintään 120 opintopisteen laajuiset opinnot opetettavassa aineessa. Opinnot koostuvat seuraavista opinnoista: perus-, aine- ja syventävät opinnot pro gradu -tutkielma mukaan lukien joko valtio-opissa tai taloustieteessä tai sosiologiassa tai yhteiskuntapolitiikassa (entinen sosiaalipolitiikka), sekä julkisoikeuden tai vastaava oikeustieteellinen kurssi ja taloustieteen perusopinnot (25 op). Huomioi, että yhteiskuntaopin opettajan kelpoisuuden tuottavat opinnot (aineenhallinta) eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja. Yhteiskuntaoppi oppiaineen aineenhallintaan = vastaavuuteen, silloin kun ainetta opetetaan toisena aineena, edellytetään vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot opetettavassa aineessa. Opinnot koostuvat seuraavista opinnoista: vähintään perusopinnot taloustieteessä sekä perusopinnot joko valtio-opissa, yhteiskuntapolitiikassa (entinen sosiaalipolitiikka) tai sosiologiassa, sekä julkisoikeuden kurssi tai vastaava kurssi (5 op). Loput (5 op) ovat valinnaisia yhteiskuntatieteen alaan kuuluvia opintoja. Huomioi, että yhteiskuntaopin opettajan kelpoisuuden tuottavat opinnot (aineenhallinta) eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja. Riittävän aineenhallinnan arvioinnista ja suoritettujen opintojen vastaavuudesta yhteiskuntaoppi -oppiaineen opintoihin vastaa valtiotieteellinen tiedekunta. Katso lisätiedot vastaavuuden hakemisesta valtiotieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustiedon erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakuedellytyksenä on, että hakijalla on suoritetut korkeakouluopinnot elämänkatsomustiedossa tai hänellä on muulla tavoin hankittu riittävä aineenhallinta. Riittävän aineenhallinnan arvioinnista vastaa elämänkatsomustiedon osalta valtiotieteellinen tiedekunta, erityisesti politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen käytännöllinen filosofia -aine. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 11

12 Pienryhmäiset uskonnot Pienryhmäisten uskontojen erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakuedellytyksenä on, että hakijalla on suoritetut korkeakouluopinnot jossakin pienryhmäisten uskontojen aineista tai hänellä on muulla tavoin hankittu riittävä aineenhallinta. Pienryhmäisten uskontojen osalta riittävän aineenhallinnan arvioinnista vastaa kristillisperäisissä uskonnoissa teologinen tiedekunta ja muissa uskonnoissa humanistisen tiedekunnan maailman kulttuurien laitoksen uskontotiede -aine. Pienryhmäisiksi uskonnoiksi kutsutaan tässä muita sellaisia uskontoja kuin evankelisluterilaista tai ortodoksista kristinuskoa, joille Opetushallitus on vahvistanut keväällä 2006 valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Tällaisia uskontoja ovat: Adventistinen, Bahá í, Buddhalainen, Herran Kansa ry, Islam, Juutalainen, Katolinen, Krishna-liike, Kristiyhteisö, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, ja Vapaakirkollinen uskonto. Valintamenettely Valinta erillisiin perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin perustuu valintakokeeseen, joka pääsääntöisesti sisältää tekstipohjaisen haastattelun. Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmässä valintamenettely on kaksivaiheinen. Kaikki evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmässä hakevat hakukelpoiset hakijat osallistuvat I vaiheessa kirjalliseen kokeeseen (ilman erillistä kutsua). Hakijat kutsutaan valinnan II vaiheen tekstipohjaiseen haastatteluun kirjallisen kokeen tulosten perusteella. Huomioi, että kirjallinen koe ei koske kaksikieliseen koulutukseen uskonto opetettavana aineena hakevia, katso erikseen kaksikielisen koulutuksen valintakoetiedot luvusta 6. Pienryhmäisten uskontojen ja elämänkatsomustiedon valintaryhmissä hakevat eivät osallistu I vaiheen kirjalliseen kokeeseen. Jos ainekohtaisessa valintaryhmässä ei ole hakukelpoisia hakijoita enemmän kuin puolitoistakertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin puolitoistakertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, asetetaan hakijat kutsuvaiheessa järjestykseen 1) toisen opetettavan aineen opintojen suorituksen, 2) opettajakokemuksen, 3) kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorituksen, 4) pääaineopintojen laatuarvosanan ja 5) yliopisto-opintojen kokonaissuoritusmäärän perusteella (samat kuin tasapistekriteerit). Kokeisiin voidaan kutsua aineryhmittäin enintään puolitoistakertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden. Valintakokeisiin kutsuminen Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmä Hakukelpoiset hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua valintamenettelyn I vaiheen kirjalliseen kokeeseen, joka järjestetään maanantaina klo käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10 (Aurora-rakennus 2. kerros auditoriot 229 ja 230). Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmän I vaiheen valintakoevaatimukset: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E Johdatus kasvatustieteisiin. 5. uud. painos. Porvoo: WSOY. ISBN: Teos löytyy Helkasta myös elektronisena aineistona. Osoite: Tullakseen hyväksytyksi valintamenettelyn toiseen vaiheeseen hakijan on saatava kirjallisesta kokeesta vähintään 2 pistettä (enimmäismäärä 5 pistettä) siten että jokaisesta koekysymyksestä on hyväksytty suoritus. Maanantaina järjestettävän valinnan I vaiheen kirjallisen kokeen tulosten perusteella valitaan valintamenettelyn II vaiheeseen hakuedellytykset täyttävistä hakukelpoisista uskonnon valintaryhmän hakijoista korkeintaan puolitoistakertainen määrä hakijoita hyväksyttävien määrään verrattuna. Valinnan I vaiheen tulokset julkistetaan perjantaina Valintamenettelyn II vaiheeseen kutsuttaville lähetetään myös henkilökohtainen kutsu. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Kaikki valintakokeet järjestetään käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10:ssä (Aurora-rakennus). Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 12

13 Muiden aineiden valintaryhmät Kutsu erillisten perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen valintakokeeseen lähetetään perjantaina Jos ainekohtaisessa valintaryhmässä ei ole hakukelpoisia hakijoita enemmän kuin puolitoistakertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin puolitoistakertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, asetetaan hakijat kutsuvaiheessa järjestykseen 1) toisen opetettavan aineen opintojen suorituksen, 2) opettajakokemuksen, 3) kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorituksen, 4) pääaineopintojen laatuarvosanan ja 5) yliopisto-opintojen kokonaissuoritusmäärän perusteella (samat kuin tasapistekriteerit). Kokeisiin voidaan kutsua aineryhmittäin enintään puolitoistakertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Kaikki valintakokeet järjestetään käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10:ssä (Aurora-rakennus). Valintakokeet Valintakoe (evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmässä valintamenettelyn II vaihe) perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin sisältää tekstipohjaisen haastattelun. Hakija saa noin 20 minuuttia ennen haastattelua luettavaksi tekstin (yleisteksti tai opetettavaan aineeseen liittyvä). Haastattelu (noin 15 minuuttia) tapahtuu tekstin ja hakemuksen liitteenä toimitetun taustatietolomakkeen pohjalta. Taustatietolomaketta ei pisteitetä, eikä siihen tule liittää erillisiä liitteitä. Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvien erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintakokeet järjestetään seuraavasti (haastattelut päivittäin klo 9 16 välillä): Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmän I vaiheen kirjallinen koe on maanantaina klo (Siltavuorenpenger 10, Aurora-rakennus auditoriot 229 ja 230) ja tämän kokeen tulosten perusteella järjestettävät haastattelut ovat maanantaina ja tiistaina Huomioi, että I vaiheen kirjalliseen kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. II vaiheen haastatteluihin hakija osallistuu yhtenä päivänä. Huomioi myös, että kirjallinen koe ei koske kaksikieliseen koulutukseen uskonto opetettavana aineena hakevia, katso erikseen kaksikielisen koulutuksen valintakoetiedot luvusta 6. Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen valintaryhmien haastattelut ovat maanantaina Hakijat eivät osallistu I vaiheen kirjalliseen kokeeseen. Maantieteen valintaryhmän haastattelut ovat keskiviikkona Biologian, fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelyn erillishakijoiden valintaryhmissä haastattelut ovat maanantaina Äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi toisena kielenä, ruotsin ja venäjän valintaryhmien haastattelut ovat keskiviikkona Historian, saksan, ranskan, espanjan, italian ja latinan valintaryhmien haastattelut ovat torstaina Englannin, filosofian, psykologian ja yhteiskuntaopin valintaryhmien haastattelut ovat perjantaina Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävien opettajan pedagogisten opintojen (kaikki perus- ja lukioopetuksen aineet) haastattelut ovat perjantaina Haastattelun arvioi yksi- tai kaksihenkinen arviointilautakunta. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, vuorovaikutustaitoja ja suunnitelmien realistisuutta. Haastattelun enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä on 4 pistettä. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 13

14 Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmässä valintakokeen lopputulos perustuu valintamenettelyn I vaiheen kirjallisen kokeen ja II vaiheen tekstipohjaisen haastattelun yhteispistemäärään (enintään 15 pistettä): Kirjallinen koe enintään 5 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi valintamenettelyn toiseen vaiheeseen hakijan on saatava kirjallisesta kokeesta vähintään 2 pistettä siten että jokaisesta koekysymyksestä on hyväksytty suoritus. Haastattelu enintään 10 pistettä ja vähintään 4 pistettä. Kahden tai useamman hakijan ollessa tasapistetilanteessa, tapahtuu valintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa valintakokeisiin kutsuminen ja toisessa vaiheessa opiskelijoiden valitseminen koulutukseen seuraavien kriteerien perusteella: 1. Ensimmäiseksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on pääaineen lisäksi toinen opetettava aine eli pääaineen opintojen lisäksi perus- ja aineopinnot (vähintään 60 opintopistettä/35 opintoviikkoa) jossakin muussa perusopetuksessa ja lukiossa opetettavassa aineessa. Mikäli jollain hakijoista on toisessa opetettavassa aineessa suoritettuna syventävät opinnot, hänet asetetaan etusijalle muihin hakijoihin nähden. 2. Toiseksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on pisin opettajakokemus. 3. Kolmanneksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hakuajan päättymiseen mennessä. 4. Neljänneksi etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut pääaineen opinnot parhaalla laatuarvosanalla. 5. Viidenneksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on määrällisesti eniten opintopisteitä/opintoviikkoja suoritettuna kaikki yliopistolliset opinnot huomioiden. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 14

15 5 Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 60 opintopisteen laajuiset aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot antavat yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon ja kussakin opetettavassa aineessa suoritettujen vähintään 60 opintopisteen laajuisten opetettavan aineen (aikuiskoulutus) opintojen kanssa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisen aineenopettajan kelpoisuuden. Peruskoulun tai lukion opettajan kelpoisuus edellyttää opetettavan aineen opintojen vastaavuuden toteamista perusopetuksessa ja/tai lukio-opetuksessa opetettavaan aineeseen. Pedagogisten opintojen suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakea kasvatustieteen, erityisesti ainedidaktiikkaan painottuneisiin erillisiin syventäviin opintoihin sekä tohtorin tutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan aikuiskasvatustieteeseen suuntautuvana aineenopettajana. Opintokokonaisuudessa opiskelija yhdistää ainetiedon, kasvatukseen liittyvän tiedon, ainedidaktisen tiedon eli tiedon aineen opettamisesta, opiskelusta ja oppimisesta sekä koulukäytänteisiin liittyvän tiedon kasvatusnäkemyksekseen. Tutkimusperustaisen aineenopettajan koulutuksen tarkoituksena on auttaa tulevaa opettajaa kehittymään opetuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen ammattilaiseksi. Erillisten aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen järjestämisestä vastaa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen (OKL) aineenopettajan koulutus. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne jakautuvat 25 opintopisteen laajuisiin perusopintoihin ja 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin. Opinnot sisältävät läsnäoloa edellyttävää päiväopetuksena järjestettyä lähiopetusta. Opinnot suoritetaan periodijärjestyksessä ja 60 opintopisteen kokonaisuus on tarkoitus suorittaa yhden lukuvuoden aikana päätoimisesti opiskellen. Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen opettajakelpoisuuden opettaa lapsia, nuoria ja aikuisia yleissivistävässä, ammatillisessa ja aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa. Erillisten opettajan pedagogisten opintojen suorittajat, joiden hakuperusteena olevan maisterin tutkinnon pääaineena on kasvatustieteellinen aine (kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, kasvatustiede (varhaiskasvatuksen maisteriohjelma)) suorittavat 60 opintopisteen opinnoista 35 opintopisteen laajuiset opinnot aikuisopetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen voimaan tulevien uusien tutkintovaatimusten mukaisesti. 35 opintopisteen suoritukseen edellytettävät opintojaksot on merkitty tutkintovaatimuksiin tähtimerkinnällä (*). Tutkintovaatimukset julkaistaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla kevään 2016 aikana. Huomioi, että aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvissa opinnoissa ei ole varsinaista kaksikielisen koulutuksen valintaryhmää, mutta aikuisopetukseen suuntautuvat opiskelijat voivat suorittaa pedagogisiin opintoihin sisältyvän harjoittelun ruotsinkielisessä oppilaitoksessa. Hakuedellytykset ja edeltävät opinnot Yleisenä hakukelpoisuusehtona erillisiin aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistollinen maisteritasoinen tutkinto, ei ammattikorkeakoulututkinto) hakuajan päättymiseen mennessä. Ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi erillisinä opintoina vähintään 60 opintopisteen (aiemmin 35 opintoviikkoa) laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot jossakin aikuiskoulutuksessa opetettavassa aineessa (voi olla myös perus- ja lukio-opetuksen aine). Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 15

16 Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta ei edellytetä opetettavan aineen osalta vastaavuustodistuksella todettua vastaavuutta perus- ja lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoihin. Aikuisopettajaopinnoissa harjoiteltava aine voi siis olla ns. muu aikuiskoulutuksen opetettava aine. Mikäli hakija haluaa aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot suoritettuaan suuntautua myös perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin, tulee hänen hakea opetettavan aineen vastaavuustodistusta asianomaisesta ainetiedekunnasta. Katso luvun 4 kohta Vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin. Yleisen opettajakelpoisuuden näkökulmasta aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot tuottavat sellaisenaan laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden, eikä pedagogisia opintoja tarvitse siis täydentää tai suorittaa uudestaan, mikäli haluaa myöhemmin hakeutua perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin. Kasvatustieteen maisterin tai kasvatustieteiden kandidaatin (aiempi 160 opintoviikon tutkinto) tutkinnon suorittanut hakija, jolla tutkinnon pääaine on kasvatustieteellinen aine (kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, kasvatustiede (varhaiskasvatuksen maisteriohjelma), ja jolla ei ole perusopetuksessa tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja, voi hakea vain aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmässä. Kasvatustieteellinen aine pääaineena valmistuneet suorittavat 60 opintopisteen opinnoista 35 opintopisteen laajuiset opinnot aikuisopetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen voimaan tulevien uusien tutkintovaatimusten mukaisesti. 35 opintopisteen suoritukseen edellytettävät opintojaksot on merkitty tutkintovaatimuksiin tähtimerkinnällä (*). Tutkintovaatimukset julkaistaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla kevään 2016 aikana. Ulkomailla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto Jos hakijalla on muualla kuin Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, häneltä edellytetään Opetushallituksen antama päätös tutkinnon rinnastamisesta ylempään korkeakoulututkintoon. Tutkinnon rinnastuspäätös liitetään hakemukseen (e-hakulomake) ja toimitetaan joko e-lomakkeen sähköisenä liitteenä tai paperipostitse käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoasioihin hakuajan päättymiseen klo mennessä osoitteella Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/opintoasiat, PL 9, Helsingin yliopisto. Kuoreen merkitään Liitteet erillisten aikuisopetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen hakemukseen. Huomioi, että vastaavuustodistusta opetettavan aineen opintoihin ei edellytetä aikuisopetukseen suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta. Katso e-hakulomakkeen liitteet tarkemmin kohdasta 2 Hakuaika ja hakemuksen jättäminen Valintamenettely Valinta erillisiin aikuisopetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin on kaksivaiheinen. Valintakokeeseen kutsuminen Ensimmäisessä vaiheessa E-hakulomakkeen ja hakemuksen liitteet hakuajan päättymiseen klo mennessä toimittaneista hakuedellytykset täyttävistä hakijoista kutsutaan valintakokeeseen enintään puolitoistakertainen määrä hakijoita koulutukseen hyväksyttävien enimmäismäärään verrattuna. Kutsuminen valintakokeisiin tapahtuu seuraavien tekijöiden muodostaman yhteispistemäärän perusteella (esivalintapisteet kohdista a c): Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 16

17 a) Kasvatustieteellisten aineiden 2 p 25 opintopisteen (15 ov) opintokokonaisuus Kasvatustieteet (yleinen/aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, kasvatuspsykologia, yliopistopedagogiikka Huomioi, että esivalintapisteisiin oikeuttava kasvatustieteellinen perusopintokokonaisuus tulee olla valmiina koottuna ja arvioituna, ja siitä tulee olla kokonaismerkintä (rekisteriote tai erillinen todistus) hakuajan päättymiseen mennessä. Opintokokonaisuuteen kuuluvat irralliset opintojaksot ilman koontaa ja kokonaismerkintää eri riitä. b) Hakukelpoisuuden perusteena olevan ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen/lisäksi suoritetut erilliset opintokokonaisuudet/arvosanaopinnot, joita ei ole sisällytetty tutkintoon perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov) 2 p syventävät opinnot (väh. 120 op/55 ov) 3 p Huomioi, että esivalintapisteisiin oikeuttava opintokokonaisuus tulee olla valmiina koottuna ja arvioituna, ja siitä tulee olla kokonaismerkintä (rekisteriote tai erillinen todistus) hakuajan päättymiseen mennessä. Opintokokonaisuuteen kuuluvat irralliset opintojaksot ilman koontaa ja kokonaismerkintää eri riitä. c) Jatkotutkinnot Lisensiaatin tutkinto Tohtorin tutkinto 2 p 3 p Huomioi, että esivalintapisteisiin oikeuttava jatkotutkinto tulee olla valmiina hakuajan päättymiseen mennessä (todistus). Jatkotutkintoon sisällytettäväksi tarkoitetut irralliset opinnot tai kokonaisuudet eivät oikeuta esivalintapisteisiin. Valintakokeisiin kutsuttavien nimet julkistetaan perjantaina Jokaiselle hakijalle lähetetään tieto ensimmäisen vaiheen valinnan tuloksista myös kirjeitse. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeet järjestetään käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10:ssä (Aurora-rakennus). Valintakoe Erillisten aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen valintakokeet järjestetään keskiviikkona ja torstaina klo 9 16 välillä (hakija osallistuu yhtenä päivänä). Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakoe sisältää tekstipohjaisen haastattelun. Hakija saa noin 20 minuuttia ennen haastattelua luettavaksi tekstin. Haastattelu (noin 15 minuuttia) tapahtuu em. tekstin ja hakemuksen liitteenä toimitetun taustatietolomakkeen pohjalta. Taustatietolomaketta ei pisteitetä, eikä siihen tule liittää erillisiä liitteitä. Valintakokeen arvioi yksi- tai kaksihenkinen arviointilautakunta. Haastattelun perusteella arvioidaan hakijan kykyä löytää tekstistä olennainen ja tuoda esiin perustellen oma näkökulmansa, aikuisopettajaopintoihin hakeutumisen realismia, vuorovaikutustaitoja ja motivoituneisuutta opettajan ammattiin. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä ja vähimmäispistemäärä 16 pistettä. Lopullinen valinta erillisiin aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin tapahtuu valintakoepisteistä ja esivalintapisteistä laskettavan yhteispistemäärän perusteella. Tasapistetilanteiden ratkaisu Kahden tai useamman hakijan ollessa tasapistetilanteessa, tapahtuu valintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa valintakokeisiin kutsuminen ja toisessa vaiheessa opiskelijoiden valitseminen koulutukseen seuraavien kriteerien perusteella: Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 17

18 1. ensimmäisenä etusijalle asetetaan hakija, jolla on suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä perusopinnot (25 op/ 15 ov) kasvatustieteellisessä oppiaineessa, 2. toiseksi etusijalle asetetaan hakija, joka on saanut eniten esivalintapisteitä tutkinnon jälkeen suoritetuista yliopistollisista arvosanoista, 3. kolmantena etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon, 4. neljäntenä etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut pääaineen opinnot parhaalla laatuarvosanalla, 5. viidentenä etusijalle asetetaan hakija, jolla on pääaineen syventävien opintojen tutkielmasta (pro gradu) paras arvosana, 6. kuudentenä etusijalle asetetaan hakija, jolla on pisin opettajakokemus (huomioi, että opettajakokemuksesta ei anneta esivalintapisteitä, mutta se voidaan huomioida tasapistetilanteiden ratkaisussa), 7. seitsemäntenä etusijalle asetetaan hakija, jolla on määrällisesti eniten opintopisteitä/opintoviikkoja suoritettuna kaikki yliopistolliset opinnot huomioiden. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 18

19 6 Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät erilliset opettajan pedagogiset opinnot Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävien erillisten opettajan pedagogisten opintojen järjestämisestä vastaa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen (OKL) aineenopettajan koulutus. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne jakautuvat 25 opintopisteen laajuisiin perusopintoihin sekä 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin. Opinnot suuntautuvat perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin (perus- ja lukio-opetuksen aineet). Opinnot sisältävät läsnäoloa edellyttävää päiväopetuksena järjestettyä lähiopetusta. Opinnot suoritetaan periodijärjestyksessä ja 60 opintopisteen kokonaisuus on tarkoitus suorittaa yhden lukuvuoden aikana päätoimisesti opiskellen. Opetus annetaan suomeksi harjoittelujaksoja lukuun ottamatta. Harjoittelujaksot suoritetaan ruotsin kielellä ruotsinkielisissä kouluissa. Opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa (esim. tentit, kirjalliset tehtävät) suomen tai ruotsin kieltä. Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävien erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintaperusteet ovat pääsääntöisesti saman sisältöiset suomenkielisen perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvan koulutuksen valintaperusteiden kanssa. Ruotsinkieliset opiskelijat voivat hakea myös kokonaan ruotsinkieliseen koulutukseen, jonka voi suorittaa Åbo Akademin Vaasan yksikön tarjoamina opintoina, katso Hakuedellytykset ja edeltävät opinnot Kaksikielisenä järjestettävä koulutus koskee perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvia erillisiä opettajan pedagogisia opintoja. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvissa erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa ei ole varsinaista kaksikielisen koulutuksen hakijaryhmää, mutta aikuisopetukseen suuntautuvat opiskelijat voivat suorittaa pedagogisiin opintoihin sisältyvän harjoittelun ruotsinkielisessä oppilaitoksessa. Yleisenä hakukelpoisuusehtona perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistollinen maisteritasoinen tutkinto, ei ammattikorkeakoulututkinto) hakuajan päättymiseen mennessä. Ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi erillisinä opintoina vähintään 60 opintopisteen (aiemmin 35 opintoviikkoa) laajuiset perus- ja aineopinnot vähintään yhdessä perus- ja lukio-opetuksen aineessa (ensimmäinen opetettava aine). Jos hakijalla on opinnot myös toisessa opetettavassa aineessa ja hän haluaa opintojen yhteydessä harjoitella myös tässä aineessa, tulee hakijan toimittaa vastaavuustodistus myös tästä aineesta (ei edellytetä hakukelpoisuuteen, mutta opetusharjoittelun suorittamiseen). Kielitaitovaatimuksena on, että hakijalla on ruotsinkielinen koulusivistys tai muulla tavoin osoitettu ruotsin kielen vähintään hyvä suullinen ja kirjallinen taito (ks. luku 3 Kielitaitovaatimukset). Vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin Erillisiin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin kaksikielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalta edellytetään aina erillinen asianomaisesta aineesta vastaavan yliopiston tiedekunnan antama todistus hakijan ylempään korkeakoulututkintoon sisällytettyjen tai hänen tutkinnon lisäksi suorittamiensa opintojen vastaavuudesta perus- ja lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoihin. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 19

20 Huomioi, että vastaavuustodistusta ei edellytetä aikuisopetukseen suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta. Vastaavuustodistus vähintään yhteen perus- ja lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoihin tulee toimittaa hakemuksen (e-hakulomake) liitteenä hakuajan päättymiseen klo mennessä. Erillisten perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen haun lisäksi vastaavuustodistusta tarvitaan opettajan virkoja haettaessa. Äidinkieli ja kirjallisuus (modersmål och litteratur) -oppiaineen valintaryhmässä erillisiin kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta edellytetään vähintään 60 opintopisteen/35 opintoviikon laajuiset perus- ja aineopinnot sekä pohjoismaisissa kielissä (äidinkielen linja) että pohjoismaisessa kirjallisuudessa/yleisessä kirjallisuustieteessä. Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan päätöksen mukaan alkaen äidinkielen ja kirjallisuuden (modersmål och litteratur) opetettavan aineen opintoihin tulee sisältyä vähintään 10 opintopistettä puheviestinnän opintoja. Mikäli vastaavuustodistus on saatu ennen tai muusta kuin Helsingin yliopistosta, ei puheviestinnän opintoja vaadita erikseen. Lisätiedustelut: humanistisen tiedekunnan opiskelijapalvelut, opintoasiainsuunnittelija Johanna Harju, johanna.harju(at)helsinki.fi. Humanistisen tiedekunnan ohjeet vastaavuustodistuksen hakemiseen ja linkki lomakkeeseen löytyvät humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta: Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa opetusharjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti kahdessa matemaattis-luonnontieteellisessä aineessa. Siksi on erittäin suositeltavaa, että hakijalla on jo hakuvaiheessa opinnot kahdessa opetettavassa aineessa (toisen aineen harjoitteluun tarvitaan vastaavuustodistus myös tästä aineesta). Yhteiskuntaoppi -oppiaineen valintaryhmässä (lukiossa opetettava aine) hakevilla tulee olla yhteiskuntaopin opettajalta edellytetyt opinnot Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti. Yhteiskuntaoppi oppiaineen aineenhallintaan = vastaavuuteen, silloin kun ainetta opetetaan ensimmäisenä aineena, edellytetään vähintään 120 opintopisteen laajuiset opinnot opetettavassa aineessa. Opinnot koostuvat seuraavista opinnoista: perus-, aine- ja syventävät opinnot pro gradu -tutkielma mukaan lukien joko valtio-opissa tai taloustieteessä tai sosiologiassa tai yhteiskuntapolitiikassa (entinen sosiaalipolitiikka), sekä julkisoikeuden tai vastaava oikeustieteellinen kurssi ja taloustieteen perusopinnot (25 op). Huomioi, että yhteiskuntaopin opettajan kelpoisuuden tuottavat opinnot (aineenhallinta) eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja. Yhteiskuntaoppi oppiaineen aineenhallintaan = vastaavuuteen, silloin kun ainetta opetetaan toisena aineena, edellytetään vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot opetettavassa aineessa. Opinnot koostuvat seuraavista opinnoista: vähintään perusopinnot taloustieteessä sekä perusopinnot joko valtio-opissa, yhteiskuntapolitiikassa (entinen sosiaalipolitiikka) tai sosiologiassa, sekä julkisoikeuden kurssi tai vastaava kurssi (5 op). Loput (5 op) ovat valinnaisia yhteiskuntatieteen alaan kuuluvia opintoja. Huomioi, että yhteiskuntaopin opettajan kelpoisuuden tuottavat opinnot (aineenhallinta) eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja. Riittävän aineenhallinnan arvioinnista ja suoritettujen opintojen vastaavuudesta yhteiskuntaoppi -oppiaineen opintoihin vastaa valtiotieteellinen tiedekunta. Katso lisätiedot vastaavuuden hakemisesta valtiotieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta Ulkomailla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto Jos hakijalla on muualla kuin Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, häneltä edellytetään Opetushallituksen antama päätös tutkinnon rinnastamisesta ylempään korkeakoulututkintoon. Rinnastuspäätöksessä tulee olla maininta myös opetettavan aineen opintojen rinnastamisesta silloin, kun haetaan perusopetuksen ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (tutkintoon sisältyvien opintojen vastaavuus perus- ja/tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoihin). Mikäli rinnastuspäätöksessä ei ole erikseen mainintaa opetettavan aineen opintojen rinnastamisesta, hakijalta edellytetään erillinen yliopiston ainetiedekunnan antama vastaavuustodistus (katso kohta Vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin). Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hyväksymät 2016 valintaperusteet 20

HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Yleistä Opiskelijoiden valintaa erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015 HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015 Yleistä Opiskelijoiden valintaa opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen

Lisätiedot

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Opettajan pedagogisten opintojen info matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017 2018 Tässä valintaoppaassa on tietoa erillisistä, tutkinnon jälkeisistä opettajien pedagogisista opinnoista, jotka järjestetään suomeksi ja kaksikielisesti

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Teologisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 10-12 Athena sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna 2009 2010 Yleistä Opiskelijoiden valintaa opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan asettamat aineenopettajan

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op)

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) Näissä valintaperusteissa ja hakuohjeissa on tietoa erillisistä, tutkinnon jälkeisistä

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö järjestää lukuvuosina 2011 2013 Erilliset yliopistopedagogiikkaan

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op 1 (7) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston (ja Åbo Akademin) tutkintoopiskelijoille. Maisteriksi valmistuneet voivat hakea erillisiin opettajan

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017 2018 Tässä valintaoppaassa on tietoa Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatuista opettajien

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Tiistaina 13.2.2018 klo 14-16 Valintasuunnittelija Turkka Lavaste Opettajien kelpoisuusvaatimukset

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op)

Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna 2017 2018 suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä.

Lisätiedot

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 1 (5) OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE VALINTAPERUSTEET Hakuaika päättyy 30.9.2016 Kutsut soveltuvuuden

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

OPETTAJAKSI SUOMEEN ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2016-2017 (60 OP)

OPETTAJAKSI SUOMEEN ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2016-2017 (60 OP) 1 (6) OPETTAJAKSI SUOMEEN ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2016-2017 (60 OP) VALINTAPERUSTEET Hakuaika päättyy 7.12.2015 klo 15.45 Kutsut soveltuvuuden arviointiin: 22.12.2015

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella 4.6.2018 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin Yleistä opettajan pedagogisista opinnoista Opettajan pedagogiset opinnot

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op)

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna 2018 2019 suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä.

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin

Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Tärkeää! Tämä opas on tarkoitettu niille Helsingin yliopiston

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu A ineenopettaian ja luokanopettajan koulutus antaa laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Koulutusohjelmaan valitut

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO 20.1.2017 Koulutussuunnittelija Laura Eklund OHJELMA Info luentosalissa EDU1 klo 10.00 11.00 Haku- ja valintamenettely, opiskelu, erilaiset opettajan kelpoisuudet

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin

Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Tärkeää! Mieti mihin ryhmään kuulut! Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus

Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus Valintaperusteet ja hakumenettely perusopetuksessa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien suomenkielisiin monialaisiin opintoihin (60 op) 2018-2019 Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos

Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella 2.10.2019 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (60 OP) VALINTAPERUSTEET 2017

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (60 OP) VALINTAPERUSTEET 2017 1 (6) ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (60 OP) VALINTAPERUSTEET 2017 Hakuaika päättyy 16.11.2016 Kutsut soveltuvuuden arviointiin: 18.11.2016 Soveltuvuuden arviointi:

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia Helsingin yliopisto Oodi Sivu 1/6 Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Opiskelija on suorittanut HY:ssa monta matematiikan kurssia pääaineessaan ja on siirtynyt uuteen koulutusohjelmaan, jossa

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi?

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus =>

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Kohti abivuotta. 2. vk Vanhempainilta ke

Kohti abivuotta. 2. vk Vanhempainilta ke Kohti abivuotta 2. vk Vanhempainilta ke 20.3.2019 MSX 23.4.2018 Lukio-opintojen päättäminen YLIOPPILASTODISTUS: Kirjoitukset suoritettuna Vähintään pakolliset neljä ainetta, jotka tulleet hyväksytysti

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 25.9.2015 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeiden määräysten kanssa kevään 2018 tutkintoon saakka. Näitä määräyksiä

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot