HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015"

Transkriptio

1 HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015 Yleistä Opiskelijoiden valintaa opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan asettamat opettajan pedagogisten opintojen valintatoimikunnat, joihin tiedekunnat ja yliopiston harjoittelukoulut sekä ao. opiskelijajärjestöt ovat nimenneet omat edustajansa. Helsingin yliopiston johtosäännön 75 :n mukaan opinto-oikeudet myöntää tiedekuntaneuvosto tai sen asettama toimielin. Tiedekuntaneuvosto voi myös siirtää tämän tehtävän dekaanille. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston päätöksen (KÄYTT ) mukaisesti opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksyttävistä päättäminen on delegoitu dekaanille. Tiedekuntaneuvoston päätöksen mukaisesti opiskelijavalintoja koskevista oikaisupyynnöistä sekä muusta opiskelijavalintojen muutoksenhakuun liittyvistä asioista päättäminen on delegoitu tiedekunnan valintalautakunnalle. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ja ainetiedekuntien vahvistettaviksi esitettävissä valintaperusteissa esitetään valintaryhmittäin yleiset hakuedellytykset, hakukelpoisuuteen edellytettävät edeltävät opinnot ja valintamenettelyt. Valintakokeen tarkemmasta sisällöstä ja muodosta päättää asianomainen valintatoimikunta. SISÄLTÖ 1 Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät Hakuaika ja hakemuksen jättäminen Kielitaitovaatimukset Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot Hakuedellytykset Edeltävät opinnot Valintamenettely Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot Hakuedellytykset ja edeltävät opinnot Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät opettajan pedagogiset opinnot Hakuedellytykset ja edeltävät opinnot Valintamenettely Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely Opintojen aloittaminen ja suorittaminen Opinto-oikeuden voimassaolo Kelpoisuudet Yhteystiedot ja opintoneuvonta...23 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 1

2 2015 HAKU- JA VALINTA-AIKATAULU MUISTILISTA Kaikille opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmille yhteinen aikataulu 2015 valintamenettelyssä Hakuaika alkaa (e-hakulomakkeet aukeavat) kaikissa valintaryhmissä maanantaina klo 9.00 ja päättyy maanantaina klo Valintakokeisiin kutsuttavien nimet julkistetaan keskiviikkona (huomioi, että evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmässä on I vaiheen kirjallinen koe maanantaina klo 14 16, hakukelpoiset hakijat osallistuvat kokeeseen ilman erillistä kutsua) I vaiheen tuloksia koskevat oikaisupyynnöt tulee jättää käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan keskiviikkoon klo mennessä Valinnan tulokset (= koulutukseen hyväksyttävät) julkistetaan torstaina II vaiheen tuloksia koskevat oikaisupyynnöt tulee jättää käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan torstaihin klo mennessä Uusien opiskelijoiden aloitusinfo torstaina klo (info on pakollinen, paikka ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä toukokuussa) valintakokeet hakukohteittain/valintaryhmittäin Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (PKL, perus- ja lukioopetuksen aineet) Evankelisluterilainen uskonto Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmän I vaiheen kirjallinen koe maanantaina klo ja II vaiheen haastattelut maanantaina sekä tiistaina klo 9-16 välillä (hakija osallistuu yhtenä päivänä) Elämänkatsomustieto ja pienryhmäiset uskonnot Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen valintaryhmien haastattelut maanantaina klo 9-16 välillä Maantiede, biologia, matematiikka, fysiikka ja kemia (sekä tietojenkäsittelyn erillishakijoiden valintaryhmä) Maantieteen valintaryhmän haastattelut keskiviikkona klo 9-16 välillä Biologian valintaryhmän haastattelut maanantaina ja tiistaina klo 9-16 välillä (hakija osallistuu yhtenä päivänä) Matematiikan valintaryhmän (ja tietojenkäsittelyn erillishakijoiden valintaryhmän) haastattelut maanantaina ja tiistaina klo 9-16 välillä (hakija osallistuu yhtenä päivänä) Kemian valintaryhmän haastattelut maanantaina klo 9-16 välillä Fysiikan valintaryhmän haastattelut tiistaina klo 9-16 välillä Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, ruotsi, venäjä, historia, saksa, ranska, espanja, italia, latina, englanti, filosofia, psykologia ja yhteiskuntaoppi Äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi toisena kielenä, ruotsin ja venäjän valintaryhmien haastattelut maanantaina klo 9-16 välillä Historian, saksan, ranskan, espanjan, italian ja latinan valintaryhmien haastattelut tiistaina klo 9-16 välillä Englannin, filosofian, psykologian ja yhteiskuntaopin valintaryhmien haastattelut keskiviikkona klo 9-16 välillä Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät opettajan pedagogiset opinnot Kaksikielisen koulutuksen valintaryhmän (kaikki perus- ja lukio-opetuksen aineet) haastattelut keskiviikkona klo 9-16 välillä Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (AIKOP, aikuisopetuksen aineet) Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen kaikkien valintaryhmien haastattelut keskiviikkona ja torstaina klo 9-16 välillä (hakija osallistuu yhtenä päivänä) Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 2

3 1 Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät Bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, käyttäytymistieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin tai pelkkään maisterin tutkintoon johtavien koulutusten perustutkinto-opiskelijat voivat hakea käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuksesta vastaa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen aineenopettajan koulutus. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne jakautuvat 25 opintopisteen laajuisiin perusopintoihin sekä 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin. Opinnot sisältävät läsnäoloa edellyttävää päiväopetuksena järjestettyä lähiopetusta. Opinnot suoritetaan periodijärjestyksessä siten, että kandidaattivaiheen opiskelija voi suorittaa vain perusopinnot kandidaatin tutkintoon sisällytettävinä opintoina ja maisterivaiheen opiskelija aineopinnot maisterin tutkintoon sisällytettävinä opintoina tai tietyin edellytyksin koko 60 opintopisteen kokonaisuuden maisterin tutkintoon sisällytettävinä opintoina. Perustutkinto-opiskelijoille suunnatuissa opettajan pedagogisissa opinnoissa on kolme varsinaista valintaryhmää. Näiden valintaperusteet eroavat jonkin verran toisistaan. 1. Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (koulutuksen opetuskieli on suomi) Bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan (psykologia) sekä valtiotieteellisen tiedekunnan (yhteiskuntaoppi ja filosofia (käytännöllinen filosofia)) tutkinto-opiskelijoille Katso luku 4 2. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (koulutuksen opetuskieli on suomi) Käyttäytymistieteellisen, valtiotieteellisen, bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille Katso luku 5 3. Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (koulutuksen kielet ovat suomi ja ruotsi; opetus annetaan suomeksi opetusharjoittelujaksoja lukuun ottamatta; harjoittelut suoritetaan ruotsin kielellä ruotsinkielisissä kouluissa) Bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan (psykologia) sekä valtiotieteellisen tiedekunnan (yhteiskuntaoppi ja filosofia (käytännöllinen filosofia)) tutkinto-opiskelijoille Katso luku 6 Edellä mainittujen tiedekuntien tutkinto-opiskelijat voivat samana vuonna hakea vain yhdessä opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmässä (yhteen aineeseen/suuntautumisvaihtoehtoon). Tämä ei kuitenkaan koske opettajankoulutuslaitoksen englanninkielisten opettajan pedagogisten opintojen (STEP) hakua eikä Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä järjestämää ruotsinkielistä aineenopettajan koulutusta eikä Åbo Akademin Vaasassa järjestämää ruotsinkielistä aineenopettajan koulutusta. Tutkinto-opiskelijahakijat, jotka hakevat englanninkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin tai kokonaan ruotsinkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin, voivat samana vuonna osallistua myös suomenkielisen koulutuksen valintamenettelyyn (yhdessä suomenkielisen koulutuksen valintaryhmässä). Opintoihin valittavien tutkinto-opiskelijoiden enimmäismäärät: Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Biologia 15 Humanistinen tiedekunta, enimmäismäärät Englanti 40 Espanja 6 Filosofia 8 (määrä yhteinen valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kanssa) Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 3

4 Historia 12 Italia 4 Latina 1 Ranska 12 Ruotsi (toinen kotimainen) 25 Saksa 14 Suomi toisena kielenä 10 Evankelisluterilainen uskonto (uskontotiede) 3 Venäjä 10 Äidinkieli ja kirjallisuus 40 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Psykologia 5 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, enimmäismäärät Matematiikka 35 Fysiikka 25 Kemia 20 Maantiede 15 Teologinen tiedekunta, enimmäismäärä Evankelisluterilainen uskonto 30 Valtiotieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Yhteiskuntaoppi 5 Filosofia (yhteinen valintaryhmä humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden kanssa) YHTEISET Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät, enimmäismäärät, kaikki tiedekunnat Elämänkatsomustieto 2 Pienryhmäiset uskonnot 3 Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen opettajan pedagogisten opintojen valinnat järjestetään yhdessä evankelisluterilaisen uskonnon opettajan pedagogisten opintojen valintojen kanssa. Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät opettajan pedagogiset opinnot, enimmäismäärät (kaikki tiedekunnat) Kieliaineet 6 Biologia ja matemaattis-luonnontieteelliset 6 aineet Historia, uskonto, filosofia ja psykologia 3 Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot 2015 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä kasvatustieteiden koulutus utbildningen i pedagogik erityispedagogiikan koulutus fonetiikan koulutus logopedian koulutus 8 yhteensä 18 Valtiotieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Kaikki aineet 12 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Kaikki aineet 3 Humanistinen tiedekunta, enimmäismäärä Kaikki aineet 3 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Kaikki aineet 3 Teologinen tiedekunta, enimmäismäärä Kaikki aineet 3 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 4

5 2 Hakuaika ja hakemuksen jättäminen Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin alkaa maanantaina klo 9.00 ja päättyy maanantaina klo Opettajan pedagogisten opintojen haussa on käytössä E-hakulomake. Hakulomakkeen liitteet tulee toimittaa paperimuodossa hakuajan päättymiseen klo mennessä. Mikäli hakijalla on este käyttää E- hakulomaketta, hänen on mahdollista tilata paperinen hakulomake käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoneuvojilta sähköpostitse: tai alkaen opettajan pedagogisten opintojen valintasihteereiltä: puhelimitse tai Hakemuksen ja liitteiden tulee olla perillä käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoasioissa hakuajan päättymiseen klo mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida huomioida. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta voi pyytää hakijaa täydentämään puutteellista hakemusta. Täydennykset tulee toimittaa tiedekuntaan viimeistään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä lukien (maanantaihin klo mennessä). E-hakulomakkeella hakemuksensa jättäneet hakijat saavat sähköpostitse automaattikuittauksen hakemuksen jättämisestä. Automaattikuittauksen saaminen tarkoittaa, että hakemus on tallentunut järjestelmään. Kuitti kannattaa säilyttää. Se toimii tarvittaessa tositteena hakemuksen jättämisestä. Paperimuotoisten hakulomakkeiden ja hakemusliitteiden perille tulosta ei voida antaa erillistä tietoa. Liitteet (ja mahdollinen paperimuotoinen hakulomake) kannattaa lähettää kirjattuna lähetyksenä, mikäli hakija haluaa itselleen tositteen lähetyksestä. Postin antama kuitti riittää tarvittaessa tositteeksi lähetyksestä (tulee säilyttää valinnan tulosten julkistamiseen saakka). E-hakulomakkeen liitteet: 1. alkuperäinen taustatietolomake (valokuva on pakollinen) ja kaksi kopiota siitä, sekä 2. mahdollinen todistus kielitaidosta (katso valintaperusteiden kohta 3 Kielitaitovaatimukset) toimitetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanslian opintoasioihin osoitteella Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/opintoasiat, PL 9, Helsingin yliopisto. Kuoreen merkitään Hakemus opettajan pedagogisiin opintoihin. Käyntiosoite: Siltavuorenpenger 5 A, 2 krs. (Minerva-talon uusi puoli) huone 214 (tiedekunnan opintoneuvojat) tai jälkeen huone 220 (opettajan pedagogisten opintojen valintasihteerit). Hakemusliitteet voi jättää kirjekuoressa myös huonetta 214 vastapäätä olevaan postilaatikkoon. Huomio, että mikäli sinut on hyväksytty Helsingin yliopistoon suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritetun alemman korkeakoulututkinnon (tai vastaavan) perusteella, eivätkä nämä aiemman tutkinnon tiedot näy OODI-opiskelijarekisterissä, toimita hakemuksen liitteenä myös kopio edellä mainitun muualla suoritetun tutkinnon tutkintotodistuksesta. Hakemuksen tarkastaminen ja mahdollinen täydentäminen E-hakulomakkeella (tai paperilomakkeella) jätetyssä hakemuksessa annetut tiedot tarkastetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanslian opintoasioissa. Opinto-oikeuksien osalta konsultoidaan tarvittaessa asianomaisia ainetiedekuntia. Mikäli opiskelijan antamat tiedot eivät pidä paikkaansa tai opiskelijan hakukelpoisuus ei täyty, opiskelija ei voi osallistua opettajan pedagogisten opintojen valintamenettelyyn. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta voi pyytää hakijaa täydentämään puutteellista hakemusta. Täydennykset tulee toimittaa tiedekuntaan viimeistään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä lukien (maanantaihin klo mennessä). Suomen tai ruotsin kielen kielitaitoa (katso kohta 3 Kielitaitovaatimukset) osoittavan todistuksen osalta tutkinto-opiskelijat voivat täydentää hakemusta perjantaihin klo asti. Hakemuksen liitteenä toimitettavassa hakijan taustatietolomakkeessa annetuista tiedoista ei anneta opettajan pedagogisten opintojen valintakokeessa pisteitä. Taustatietolomaketta käytetään tukena valintahaastattelussa. Taustatietolomakkeeseen ei tule liittää erillisiä liitteitä. Huomioi, että taustatietolomakkeeseen liitettävä valokuva on pakollinen. Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 5

6 3 Kielitaitovaatimukset Suomenkieliset hakukohteet Perus- ja lukio-opetukseen sekä aikuisopetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen opetuskieli on suomi (= suomenkielisiä hakukohteita). Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävissä opettajan pedagogisissa opinnoissa opetus annetaan opetusharjoittelujaksoja lukuun ottamatta suomeksi. Harjoittelujaksot suoritetaan ruotsin kielellä ruotsinkielisissä kouluissa. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto ja opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa (esim. tentit, kirjalliset tehtävät) suomen tai ruotsin kieltä. Suomenkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalta tutkinto-opiskelijalta edellytetään suomenkielinen koulusivistys tai muulla tavoin osoitettu vähintään hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tutkintoopiskelijahakijalta, jolla on suomenkielinen koulusivistys, ei edellytetä hakuvaiheessa erikseen suomen kielen taidon osoittamista (ei erillistä todistusta suomenkielisestä koulusivistyksestä). Tutkinto-opiskelijahakijalta, jonka koulusivistys on muulla kuin suomen kielellä, edellytetään suomen kielen taidon osoittamista jollakin Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä 21/2014 mainitulla tavalla. Poikkeuksena rehtorin päätökseen 21/2014 on, että käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuksien hakukohteissa hakevilta, jotka osoittavat kielitaidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla, edellytetään Helsingin yliopiston kielipalveluiden kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Tavat osoittaa hyvä suomen kielen taito: Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi. Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur. (HUOM. Toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä ei ole sama koe kuin suomi toisena kielenä -koe. Suomi toisena kielenä kokeen voi kirjoittaa vain, jos äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.) Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8. IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2). EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4). Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista tai kirjallista taitoa vähintään arvosanalla hyvä. Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta. Korkeakoulututkinto suomeksi. Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava). Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi. Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat): Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe: keskiarvona taitotaso 5. Yleinen kielitutkinto (Opetushallitus): taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Valtionhallinnon kielitutkinto: taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Lisäksi opettajan pedagogisten opintojen valinnassa suomen kielen hyvän suullisen ja kirjallisen taidon voi osoittaa suoritetulla suomen kielen ja kulttuurin aineopintokokonaisuudella (cum laude approbatur - kokonaisuus), jossa opintojakso Kielitaito ja kirjoittaminen on suoritettu vähintään arvosanalla 4 (opintojaksotunnus vaatimuksissa SKK0210; ja vaatimuksissa Skk210). Yksittäisten kielten opettajien lausuntoja hakijan kielitaidosta ei hyväksytä, sillä ne eivät ole vertailukelpoisia standardoitujen kielikokeiden tapaan. Kaksikielinen hakukohde: kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävissä perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvissa opettajan pedagogisissa opinnoissa opetus annetaan suomeksi opetusharjoittelujaksoja lukuun ottamatta. Harjoittelujaksot, joita opintoihin sisältyy kolme, suoritetaan ruotsin kielellä ruotsinkielisissä kouluissa. Opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa (esim. tentit, kirjalliset tehtävät) suomen tai ruotsin kieltä. Kaksikielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalta tutkinto-opiskelijalta edellytetään ruotsinkielinen koulusivistys tai muulla tavoin osoitettu vähintään hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tutkinto- Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 6

7 opiskelijahakijalta, jolla on ruotsinkielinen koulusivistys, ei edellytetä hakuvaiheessa erikseen ruotsin kielen taidon osoittamista (ei erillistä todistusta ruotsinkielisestä koulusivistyksestä). Tutkinto-opiskelijahakijalta, jonka koulusivistys on muulla kuin ruotsin kielellä, edellytetään ruotsin kielen taidon osoittamista jollakin Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä 21/2014 mainitulla tavalla. Poikkeuksena rehtorin päätökseen 21/2014 on, että käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuksien hakukohteissa hakevilta, jotka osoittavat kielitaidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla, edellytetään Helsingin yliopiston kielipalveluiden kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Kaksikieliseen koulutukseen hakevien tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen osoittaa suomen kielen taitoa. Kaksikieliseen koulutuksen valintaryhmässä hakevien tulee kuitenkin huomioida, että opetus annetaan suomeksi opetusharjoittelujaksoja lukuun ottamatta. Tavat osoittaa hyvä ruotsin kielen taito: Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto ruotsiksi. Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur. (HUOM. Toisen kotimaisen kielen koe ruotsin kielessä ei ole sama koe kuin ruotsi toisena kielenä -koe. Ruotsi toisena kielenä kokeen voi kirjoittaa vain, jos äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.) Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8. IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI ruotsi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2). EB-tutkinnossa ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla. Korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista tai kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä. Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta. Korkeakoulututkinto ruotsiksi. Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava). Korkeakoulussa kypsyysnäyte ruotsiksi. Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat): Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe: keskiarvona taitotaso 5. Yleinen kielitutkinto (Opetushallitus): taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Valtionhallinnon kielitutkinto: taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. TISUS (Test in Swedish for University Studies): hyväksytty. Yksittäisten kielten opettajien lausuntoja hakijan kielitaidosta ei hyväksytä, sillä ne eivät ole vertailukelpoisia standardoitujen kielikokeiden tapaan. Kielitodistuksen toimittaminen Hakijoiden, joilta edellytetään suomen tai ruotsin kielen kielitaidon osoittamista erillisellä todistuksella, tulee toimittaa todistus pääsääntöisesti E-hakulomakkeen liitteenä hakuajan päättymiseen klo mennessä, mutta kuitenkin viimeistään perjantaihin klo mennessä. Lisätietoja Lisätietoja valtionhallinnon kielitutkinnoista ja yleisistä kielitutkinnoista saa Opetushallituksen verkkosivuilta: (OPH:n sivuilla kohta Koulutus ja tutkinnot). Kielitaidon osoittamista koskevat säädökset: Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003); Opetushallituksen määräys D18/011/2003. Koulusivistys Koulusivistyksen kielestä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa ( 20). Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä. Sen, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon eri kielellä kuin 1 momentissa tarkoitetulla koulusivistyskielellään, katsotaan kuitenkin saaneen koulusivistyksensä myös sillä kielellä, jolla hän on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa. Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 7

8 4 Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 4.1 Hakuedellytykset Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin ovat hakukelpoisia kandidaatin ja maisterin tutkintoa tai pelkkää maisterin tutkintoa suorittavat bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, käyttäytymistieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat, jotka ovat kirjoilla Helsingin yliopistossa, ja joiden koulutukseen sisältyy aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto. Seuraavassa tiedekunnittain opetettavat aineet (suluissa koulutus tai pääaine, jonka opiskelijat voivat tämän aineen aineenopettajan koulutukseen hakea): Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta o Biologia (biologian, molekyylibiotieteiden ja akvaattisten tieteiden koulutusohjelmat) Humanistinen tiedekunta o Äidinkieli ja kirjallisuus (Opiskelijalla oltava hakuajan päättymiseen mennessä opinto-oikeus oppiaineissa A) suomen kieli ja kotimainen kirjallisuus/yleinen kirjallisuustiede tai B) suomalaisugrilaiset kielet ja kulttuurit, yleisen kielentutkimuksen linja ja kotimainen kirjallisuus/yleinen kirjallisuustiede. Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien, yleisen kielentutkimuksen linjan opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan ennen harjoitteluun hakeutumista opetettavan aineen opintoja vastaavaksi.) o Suomi toisena kielenä (Opiskelijalla on oltava hakuajan päättymiseen mennessä opinto-oikeus A) suomen kielessä ja kotimaisessa kirjallisuudessa/yleisessä kirjallisuustieteessä tai B) Suomen kielessä ja kulttuurissa ja kotimaisessa kirjallisuudessa/yleisessä kirjallisuustieteessä. Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan ennen harjoitteluun hakeutumista opetettavan aineen opintoja vastaavaksi.) o Historia (historia-aine) o Filosofia (filosofi tai teoreettinen filosofia) o Evankelisluterilainen uskonto (uskontotiede) o Englanti (englantilainen filologia tai englannin kääntäminen, kääntämisen opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan tutkinnon suorittamisen aikana opetettavaa ainetta vastaavaksi) o Espanja (espanjalainen filologia) o Saksa (germaaninen filologia tai saksan kääntäminen, kääntämisen opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan tutkinnon suorittamisen aikana opetettavaa ainetta vastaavaksi) o Italia (italialainen filologia) o Latina (latinan kieli ja Rooman kirjallisuus) o Ruotsi (pohjoismaiset kielet/toisen kotimaisen kielen linja tai ruotsin kääntäminen, kääntämisen opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan tutkinnon suorittamisen aikana opetettavaa ainetta vastaavaksi) o Ranska (ranskalainen filologia) o Venäjä (venäjän kieli ja kirjallisuus tai venäjän kääntäminen, kääntämisen opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan tutkinnon suorittamisen aikana opetettavaa ainetta vastaavaksi) Käyttäytymistieteellinen tiedekunta o Psykologia (psykologian koulutus) Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta o Fysiikka (fysikaaliset tieteet) o Kemia (kemia) o Maantiede (maantiede ja aluetiede) o Matematiikka (matematiikka) Teologinen tiedekunta o Evankelisluterilainen uskonto (teologia) Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 8

9 Valtiotieteellinen tiedekunta o Filosofia (käytännöllinen filosofia) o Yhteiskuntaoppi (ei rajoitettu pääainetta, katso kohta 4.2 Edeltävät opinnot) Elämänkatsomustiedon opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea ne Helsingin yliopiston tutkintoopiskelijat, joilla on riittävä aineenhallinta elämänkatsomustiedossa. Riittävän aineenhallinnan arvioinnista vastaa elämänkatsomustiedon osalta valtiotieteellinen tiedekunta, erityisesti politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen käytännöllinen filosofia -aine. Pienryhmäisten uskontojen opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea ne Helsingin yliopiston tutkintoopiskelijat, joilla on riittävä aineenhallinta jossain pienryhmäisten uskontojen aineista. Pienryhmäisten uskontojen osalta riittävän aineenhallinnan arvioinnista vastaa kristillisperäisissä uskonnoissa teologinen tiedekunta ja muissa uskonnoissa humanistisen tiedekunnan maailman kulttuurien laitoksen uskontotiede -aine. Pienryhmäisiksi uskonnoiksi kutsutaan tässä muita sellaisia uskontoja kuin evankelisluterilaista tai ortodoksista kristinuskoa, joille Opetushallitus on vahvistanut keväällä 2006 valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Tällaisia uskontoja ovat: Adventistinen, Bahá í, Buddhalainen, Herran Kansa ry, Islam, Juutalainen, Katolinen, Krishna-liike, Kristiyhteisö, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, ja Vapaakirkollinen uskonto. Ruotsinkieliset opiskelijat voivat hakea käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin (ks. luku 6) tai kokonaan ruotsinkieliseen koulutukseen, jonka voi suorittaa joko Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston yhteistyösopimukseen perustuvina opintoina tai kokonaan Åbo Akademin Vaasan yksikön tarjoamina opintoina. Katso ÅA:n ja HY:n opinnot (seuraava haku on keväällä 2015) tai Jo valmistuneet maisterin tutkinnon suorittaneet henkilöt voivat hakea käyttäytymistieteellisen tiedekunnan järjestämiin 60 opintopisteen laajuisiin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterin tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Lisätietoja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan valintasivuilta kohdasta Erilliset opettajan pedagogiset opinnot. 4.2 Edeltävät opinnot Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat: Hakuun ei edellytetä edeltäviä opintoja. Hakukelpoisia ovat biologian, molekyylibiotieteiden (Huom. FM-tutkinnon pääaine ei voi olla biotekniikka) ja akvaattisten tieteiden koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyy opetusharjoittelujaksoja, joihin vaadittavat oman pääaineen ja mahdollisen sivuaineen opinnot (ns. aineenhallintarajat, jotka ovat ainetiedekuntien asettamia) tulee olla suoritettuina ja opiskelijarekisteriin (Oodi) rekisteröitynä ennen opintoihin ilmoittautumisen päättymistä. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa biologian, molekyylibiologian (Huom. FM-tutkinnon pääaine ei voi olla biotekniikka) tai akvaattisten tieteiden koulutusohjelmassa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa tutkintonsa suorittavien tulee sisällyttää tutkintoonsa vähintään 1-2 opetettavaa ainetta. Opetettavien aineiden määrä riippuu siitä, missä koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa tutkintonsa, milloin opiskelija on aloittanut opintonsa ja minkä vuoden pysyväismääräysten mukaan opiskelija suorittaa tutkintonsa. Vaikka tutkintoa varten riittäisikin vain yksi opetettava aine, on erittäin suositeltavaa suorittaa kahden opetettavan aineen opinnot, sillä koulujen viroissa opettajilla on pääsääntöisesti kaksi opetettavaa ainetta. Ne bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan biologian koulutusohjelman tutkinto-opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus biologian koulutusohjelmassa on alkanut ennen , voivat edelleen noudattaa keväällä 2005 hyväksyttyjä tutkintovaatimuksia ja pysyväismääräyksiä (à vähintään yksi opetettava aine = biologia). Opiskelijat voivat myös siirtyä opiskelemaan uudempien tutkintovaatimusten ja pysyväismääräysten mukaan. Ne tutkinto-opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on alkanut tai sen jälkeen, noudattavat kevätlukukaudella 2008 tai sen jälkeen hyväksyttyjä tutkintovaatimuksia ja pysyväismääräyksiä (à kaksi opetettavaa ainetta). Toisen opetettavan aineen voi valita vapaasti perus- ja lukio-opetuksessa opetettavista aineista. Katso bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan päätös opettajan pedagogisten opintojen valintasivuilta: Valinta biologian opetettavan aineen opetusharjoitteluihin lukuvuonna Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 9

10 Humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat: Hakuun ei edellytetä edeltäviä opintoja. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyy opetusharjoittelujaksoja, joihin vaadittavat oman pääaineen ja mahdollisen sivuaineen opinnot (ns. aineenhallintarajat, jotka ovat ainetiedekuntien asettamia) tulee olla suoritettuina ja opiskelijarekisteriin (Oodi) rekisteröitynä ennen opintoihin ilmoittautumisen päättymistä. Huomioi, että humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden osalta edellytetään, että opiskelijalla on kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtäävä opinto-oikeus. Pelkkään kandidaatin tutkintoon tähtäävä opinto-oikeus (avoimen yliopiston väylän kautta hyväksytyt) ei tuota hakukelpoisuutta opettajan pedagogisiin opintoihin. Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen hakijaryhmässä hakevilla on oltava opinto-oikeudet sekä suomen kielessä/suomalais-ugrilaisissa kielissä ja kulttuureissa, yleisen kielentutkimuksen linjalla että kotimaisessa kirjallisuudessa/yleisessä kirjallisuustieteessä hakuajan päättymiseen mennessä. Suomi toisena kielenä - oppiaineen valintaryhmässä hakevilla on oltava opinto-oikeudet sekä suomen kielessä/suomen kielessä ja kulttuurissa että kotimaisessa kirjallisuudessa/yleisessä kirjallisuustieteessä hakuajan päättymiseen mennessä. Humanistisen tiedekunnan päätöksellä äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä sekä modersmål och litteratur -opetettavien aineiden opiskelijoilta edellytetään myös 10 opintopistettä puheviestinnän opintoja (puheviestinnän opintojen ei tarvitse olla suoritettuna hakuvaiheessa). Modersmål och litteratur -aineen kohdalla vaadittavat puheviestinnän opinnot sisältyvät pohjoismaisten kielten äidinkielen linjan perus- ja aineopintoihin. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -oppiaineiden kohdalla puheviestinnän opinnot tulee suorittaa erikseen. Opinnot vaaditaan vuonna 2005 tai sen jälkeen aloittaneilta. Vuonna 2004 tai aiemmin aloittaneilta opiskelijoilta ei puheviestinnän opintoja edellytetä. Puheviestinnän opintoja edellytetään kuitenkin kaikilta tutkinnon suorittamisen jälkeen vastaavuustodistusta hakevilta ( alkaen). Suomen kieli ja kulttuuri -oppiaineen opiskelijat voivat hakea suomi toisena kielenä -oppiaineen valintaryhmässä. Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan ennen harjoitteluun hakeutumista opetettavan aineen opintoja vastaavaksi (18 op suomen kielen kursseja, puheviestinnän opintojen ei tarvitse olla suoritettuna). Lisätietoja Suomen kielen ja kulttuurin amanuenssi Sasa Tkalcanilta Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien, yleisen kielentutkimuksen linjan opiskelijat, jotka opiskelevat vuonna 2012 voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaisesti, voivat hakea äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen valintaryhmässä. Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien, yleisen kielentutkimuksen linjan opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan ennen harjoitteluun hakeutumista opetettavan aineen opintoja vastaavaksi (19 op suomen kielen kursseja, puheviestinnän opintojen ei tarvitse olla suoritettuna). Lisätietoja suomen kielen opintoasiainsuunnittelija Niina Niskaselta, Kääntämisen aineiden (englanti, saksa, ruotsi, venäjä) opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan tutkinnon suorittamisen aikana opetettavan aineen opintoja vastaavaksi. Opetettavan aineen opintoja koskevat lisätiedustelut: humanistisen tiedekunnan opiskelijapalvelut, opintoasiainsuunnittelija Johanna Harju, Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan psykologian koulutuksen opiskelijat (psykologia opetettavana aineena): Hakuun ei edellytetä edeltäviä opintoja. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyy opetusharjoittelujaksoja, joihin vaadittavat oman pääaineen ja mahdollisen sivuaineen opinnot (ns. aineenhallintarajat, jotka ovat oppiaineen/ainetiedekunnan asettamia) tulee olla suoritettuina ja opiskelijarekisteriin (Oodi) rekisteröitynä ennen opintoihin ilmoittautumisen päättymistä. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat: Hakuun ei edellytetä edeltäviä opintoja. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyy opetusharjoittelujaksoja, joihin vaadittavat oman pääaineen ja mahdollisen sivuaineen opinnot (ns. aineenhallintarajat, jotka ovat ainetiedekuntien asettamia) tulee olla suoritettuina ja opiskelijarekisteriin (Oodi) rekisteröitynä ennen opintoihin ilmoittautumisen päättymistä. Huomioi, että matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan vähintään kahden aineen opettajaksi (pääaine = ensimmäinen opetettava aine ja sivuaine = toinen opetettava aine). Katso matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan päätös opettajan pedagogisten opintojen valintasivuilta: Opiskelijoiden valinta matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen opetettavan aineen opetusharjoitteluihin lukuvuonna Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 10

11 Teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat: Hakuun ei edellytetä edeltäviä opintoja. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyy opetusharjoittelujaksoja, joihin vaadittavat oman pääaineen ja mahdollisen sivuaineen opinnot (ns. aineenhallintarajat, jotka ovat ainetiedekuntien asettamia) tulee olla suoritettuina ja opiskelijarekisteriin (Oodi) rekisteröitynä ennen opintoihin ilmoittautumisen päättymistä. Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat: Filosofian valintaryhmässä hakevilta valtiotieteellisen tiedekunnan käytännöllisen filosofian pääaineopiskelijoilta ei edellytetä edeltäviä opintoja hakuvaiheessa. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyy opetusharjoittelujaksoja, joihin vaadittavat oman pääaineen ja mahdollisen sivuaineen opinnot (ns. aineenhallintarajat, jotka ovat ainetiedekuntien asettamia) tulee olla suoritettuina ja opiskelijarekisteriin (Oodi) rekisteröitynä ennen opintoihin ilmoittautumisen päättymistä. Yhteiskuntaopin valintaryhmässä hakevilta valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoilta edellytetään riittävä aineenhallinta yhteiskuntaopissa valtiotieteellisen tiedekunnan vahvistamien tutkintovaatimusten mukaisesti. Hakijalla tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna perusopinnot joko taloustieteessä, valtio-opissa, sosiologiassa tai yhteiskuntapolitiikassa (entinen sosiaalipolitiikka) sekä julkisoikeuden tai vastaava oikeustieteellinen kurssi. Jos perusopinnot on suoritettu valtio-opissa, sosiologiassa tai yhteiskuntapolitiikassa (entinen sosiaalipolitiikka), edellytetään lisäksi taloustieteen perusteiden kurssi tai vastaavat opinnot. Katso tarkemmin yhteiskuntaopin opetettavan aineen vaatimukset (muodolliseen kelpoisuuteen vaadittavat opinnot, kun yhteiskuntaoppi on ensimmäisenä tai toisena opetettavana aineena) valtiotieteellisen tiedekunnan Flamma-intranetsivuilta. Aineenhallinnassa edellytetyt opinnot tulee olla suoritettuina ja Oodi-opiskelijarekisterijärjestelmään rekisteröitynä viimeistään maanantaihin mennessä. Yhteiset Elämänkatsomustiedon opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea ne Helsingin yliopiston tutkintoopiskelijat, joilla on riittävä aineenhallinta elämänkatsomustiedossa. Riittävän aineenhallinnan arvioinnista vastaa elämänkatsomustiedon osalta valtiotieteellinen tiedekunta, erityisesti politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen käytännöllinen filosofia -aine. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyy opetusharjoittelujaksoja, joihin vaadittavat oman pääaineen ja mahdollisen sivuaineen opinnot (ns. aineenhallintarajat, jotka ovat ainetiedekuntien asettamia) tulee olla suoritettuina ja opiskelijarekisteriin (Oodi) rekisteröitynä ennen opintoihin ilmoittautumisen päättymistä. Pienryhmäisten uskontojen opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea ne Helsingin yliopiston tutkintoopiskelijat, joilla on riittävä aineenhallinta jossakin pienryhmäisten uskontojen aineista. Pienryhmäisten uskontojen osalta riittävän aineenhallinnan arvioinnista vastaa kristillisperäisissä uskonnoissa teologinen tiedekunta ja muissa uskonnoissa humanistisen tiedekunnan maailman kulttuurien laitoksen uskontotiede -aine. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyy opetusharjoittelujaksoja, joihin vaadittavat oman pääaineen ja mahdollisen sivuaineen opinnot (ns. aineenhallintarajat, jotka ovat ainetiedekuntien asettamia) tulee olla suoritettuina ja opiskelijarekisteriin (Oodi) rekisteröitynä ennen opintoihin ilmoittautumisen päättymistä. Pienryhmäisiksi uskonnoiksi kutsutaan tässä muita sellaisia uskontoja kuin evankelisluterilaista tai ortodoksista kristinuskoa, joille Opetushallitus on vahvistanut keväällä 2006 valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Tällaisia uskontoja ovat: Adventistinen, Bahá í, Buddhalainen, Herran Kansa ry, Islam, Juutalainen, Katolinen, Krishna-liike, Kristiyhteisö, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, ja Vapaakirkollinen uskonto. Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 11

12 4.3 Valintamenettely Valinta perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin perustuu valintakokeeseen, joka sisältää pääsääntöisesti tekstipohjaisen haastattelun. Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmässä valintamenettely on kaksivaiheinen. Kaikki evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmässä hakevat hakukelpoiset hakijat osallistuvat I vaiheessa kirjalliseen kokeeseen (ilman erillistä kutsua). Hakijat kutsutaan valinnan II vaiheen tekstipohjaiseen haastatteluun kirjallisen kokeen tulosten perusteella. Pienryhmäisten uskontojen ja elämänkatsomustiedon valintaryhmissä hakevat eivät osallistu I vaiheen kirjalliseen kokeeseen. Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin kolminkertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, tapahtuu valintakokeeseen kutsuminen hakuajan päättymiseen mennessä suoritettujen opintojen kokonaisopintomäärän perusteella. Opinnot tulee olla rekisteröitynä Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään (Oodi). Valintakokeisiin kutsuminen Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmä Hakukelpoiset hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua valintamenettelyn I vaiheen kirjalliseen kokeeseen, joka järjestetään maanantaina klo käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10 (Aurora-rakennus 2. kerros auditoriot 1 ja 2). Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmän I vaiheen valintakoevaatimukset: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E Johdatus kasvatustieteisiin. 5. uud. painos. Porvoo: WSOY. ISBN: Teos löytyy Helkasta myös elektronisena aineistona. Osoite: Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys, www-selain; Adobe Reader 6.0. Tullakseen hyväksytyksi valintamenettelyn II vaiheeseen hakijan on saatava kirjallisesta kokeesta vähintään 2 pistettä (enimmäismäärä 5 pistettä) siten että jokaisesta koekysymyksestä on hyväksytty suoritus. I vaiheen kirjallisen kokeen tulosten perusteella valitaan valintamenettelyn II vaiheeseen evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmässä: teologisen tiedekunnan pääaineopiskelijoita noin kaksinkertainen määrä hyväksyttävien määrään verrattuna, sekä humanistisen tiedekunnan uskontotieteen pääaineopiskelijoita noin kaksinkertainen määrä hyväksyttävien määrään verrattuna. Valinnan I vaiheen tulokset julkistetaan käyttäytymistieteellisen, teologisen ja humanistisen tiedekunnan ilmoitustauluilla keskiviikkona klo Valintamenettelyn II vaiheeseen kutsuttaville lähetetään myös henkilökohtainen kutsu. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Kaikki valintakokeet järjestetään käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10:ssä (Aurora-rakennus). Muiden aineiden valintaryhmät Kutsu perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen valintakokeeseen lähetetään keskiviikkona Jos ainekohtaisessa valintaryhmässä ei ole hakukelpoisia hakijoita enemmän kuin kolminkertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Mikäli hakijoita on enemmän kuin kolminkertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, tapahtuu valintakokeeseen kutsuminen hakuajan päättymiseen mennessä suoritettujen opintojen kokonaisopintomäärän mukaisessa järjestyksessä (kutsutaan enintään kolminkertainen määrä hyväksyttäviin nähden). Opinnot tulee olla rekisteröitynä Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään (Oodi). Mikäli opiskelijalla on maisterin tutkintoon tähtäävien opintojen taustalla muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto, eivätkä tämän tutkinnon tiedot näy rekisterissä, tulee opiskelijan toimittaa hakemuksen liitteenä jäljennös kyseessä olevan kandidaatin tutkinnon todistuksesta. Tämän kandidaatin tutkinnon opintopisteet huomioidaan opintopistekertymässä. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12

13 päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Kaikki valintakokeet järjestetään käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10:ssä (Aurora-rakennus). Valintakokeet Valintakoe (evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmässä valintamenettelyn II vaihe) sisältää tekstipohjaisen haastattelun. Hakija saa noin 20 minuuttia ennen haastattelua luettavaksi tekstin (yleisteksti tai opetettavaan aineeseen liittyvä). Haastattelu (noin 15 minuuttia) tapahtuu em. tekstin ja hakemuksen (E-hakulomake) liitteenä toimitetun taustatietolomakkeen pohjalta. Taustatietolomaketta ei pisteitetä, eikä siihen tule liittää erillisiä liitteitä. Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen valintakokeet järjestetään seuraavasti (haastattelut päivittäin klo 9 16 välillä): Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmän I vaiheen kirjallinen koe maanantaina klo ja tämän kokeen tulosten perusteella haastattelut maanantaina ja tiistaina (huomioi, että I vaiheen kirjalliseen kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua; II vaiheen haastatteluihin hakija osallistuu yhtenä päivänä). Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen valintaryhmien haastattelut maanantaina Hakijat eivät osallistu I vaiheen kirjalliseen kokeeseen. Maantieteen valintaryhmän haastattelut keskiviikkona Biologian valintaryhmän haastattelut maanantaina ja tiistaina (hakija osallistuu yhtenä päivänä) Matematiikan valintaryhmän (ja tietojenkäsittelyn erillishakijoiden valintaryhmän) haastattelut maanantaina ja tiistaina (hakija osallistuu yhtenä päivänä) Kemian valintaryhmän haastattelut maanantaina Fysiikan valintaryhmän haastattelut tiistaina Äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi toisena kielenä, ruotsin ja venäjän valintaryhmien haastattelut maanantaina Historian, saksan, ranskan, espanjan, italian ja latinan valintaryhmien haastattelut tiistaina Englannin, filosofian, psykologian ja yhteiskuntaopin valintaryhmien haastattelut keskiviikkona Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävien opettajan pedagogisten opintojen (kaikki perus- ja lukioopetuksen aineet) haastattelut keskiviikkona Haastattelun arvioi kaksihenkinen arviointilautakunta, jossa on edustus käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta ja ainetiedekunnasta. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, vuorovaikutustaitoja ja suunnitelmien realistisuutta. Haastattelun enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä on 4 pistettä. Molempien arvioitsijoiden on puollettava hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksia opettajan pedagogisiin opintoihin. Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmässä valintakokeen lopputulos perustuu valintamenettelyn I vaiheen kirjallisen kokeen ja II vaiheen tekstipohjaisen haastattelun yhteispistemäärään (enintään 15 pistettä): Kirjallinen koe enintään 5 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi valintamenettelyn toiseen vaiheeseen hakijan on saatava kirjallisesta kokeesta vähintään 2 pistettä siten että jokaisesta koekysymyksestä on hyväksytty suoritus. Haastattelu enintään 10 pistettä ja vähintään 4 pistettä. Evankelisluterilaisen uskonnon valintaryhmässä tasapistetilanteen ratkaisee teologisessa tiedekunnassa suoritettujen opintojen määrä, elämänkatsomustiedon valintaryhmässä elämänkatsomustiedossa suoritettujen Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 13

14 opintojen määrä, pienryhmäisten uskontojen valintaryhmässä ko. uskonnossa suoritettujen opintojen määrä. Tasapistetilanteiden ratkaisuissa huomioidaan vain Oodiin rekisteröidyt, meneillään oleviin tutkinto-opintoihin tarkoitetut opinnot. Biologian valintaryhmässä tasapistetilanteen ratkaisee bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan oppiaineissa suoritettujen opintojen määrä. Tasapistetilanteiden ratkaisuissa huomioidaan vain Oodiin rekisteröidyt, meneillään oleviin tutkinto-opintoihin tarkoitetut opinnot. Muiden aineiden valintaryhmissä tasapistetilanteet ratkaistaan hakijoiden pääaineessaan suorittamien (ensimmäinen opetettava aine) opintojen kokonaisopintopistemäärän perusteella. Tasapistetilanteiden ratkaisuissa huomioidaan vain Oodiin rekisteröidyt, meneillään oleviin tutkinto-opintoihin tarkoitetut opinnot. Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 14

15 5 Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen järjestämisestä vastaa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen (OKL) aineenopettajan koulutus. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne jakautuvat 25 opintopisteen laajuisiin perusopintoihin sekä 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin. Opiskelu sisältää läsnäoloa edellyttävää päiväopetuksena järjestettyä lähiopetusta. Opinnot suoritetaan periodijärjestyksessä siten, että kandidaattivaiheen opiskelija voi suorittaa vain perusopinnot kandidaatin tutkintoon sisällytettävinä opintoina ja maisterivaiheen opiskelija aineopinnot maisterin tutkintoon sisällytettävinä opintoina tai tietyin edellytyksin koko 60 opintopisteen kokonaisuuden maisterin tutkintoon sisällytettävinä opintoina. Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen opettajakelpoisuuden opettaa lapsia, nuoria ja aikuisia yleissivistävässä, ammatillisessa ja aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa. Koulutuksen aikana opiskelija yhdistää ainetiedon, kasvatukseen liittyvän tiedon, ainedidaktisen tiedon eli tiedon aineen opettamisesta, opiskelusta ja oppimisesta sekä oppilaitoskäytänteisiin liittyvän tiedon omaksi pedagogiseksi käyttöteoriakseen. Tutkimusperustaisen aineenopettajan koulutuksen tarkoituksena on auttaa tulevaa opettajaa kehittymään opetuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen ammattilaiseksi. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat, joiden pääaine on kasvatustieteellinen aine (yleinen ja aikuiskasvatustiede / allmän och vuxenpedagogik ja erityispedagogiikka) suorittavat 60 opintopisteen opinnoista 35 opintopisteen laajuiset opinnot aikuisopetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen tutkintovaatimusten mukaisesti. 35 opintopisteen suoritukseen edellytettävät opintojaksot on merkitty tutkintovaatimuksiin tähtimerkinnällä (*). Tutkintovaatimukset on julkaistu käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla: Huomioi, että aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvissa opinnoissa ei ole varsinaista kaksikielisen koulutuksen valintaryhmää, mutta aikuisopetukseen suuntautuvat opiskelijat voivat suorittaa pedagogisiin opintoihin sisältyvän harjoittelun ruotsinkielisessä oppilaitoksessa. 5.1 Hakuedellytykset ja edeltävät opinnot Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat Hakukelpoisia ovat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat, joilla on voimassaoleva opintooikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtääviin opintoihin kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), erityispedagogiikan, fonetiikan, tai logopedian koulutuksessa, ja joiden tutkintoon/tutkintoihin ei sisälly perus- tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden valintaryhmässä hakevalta edellytetään lisäksi, että hän on maanantaihin mennessä suorittanut pääaineessaan perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot. Kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyviä seminaareja ei kuitenkaan tarvitse olla suoritettuna. Mikäli hakija täydentää pääaineen perus- ja aineopintojen suorituksia asti, tulee hänen ottaa ajoissa yhteyttä opettajan pedagogisten opintojen valintasihteeriin sähköpostitse osoitteella ktt-aopped(at)helsinki.fi tai puhelimitse Käyntiosoite: Siltavuorenpenger 5 A, uusi puoli 2. kerros, huone 220. Valtiotieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat Hakukelpoisia ovat valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat (kaikki aineet) joilla on voimassaoleva opinto-oikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtääviin opintoihin. Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden valintaryhmässä hakevalta edellytetään lisäksi, että hän on maanantaihin mennessä suorittanut pääaineessaan perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot. Kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyviä seminaareja ei kuitenkaan tarvitse olla suoritettuna. Mikäli hakija täydentää pääaineen perus- ja aineopintojen suorituksia asti, tulee hänen ottaa ajoissa yhteyttä Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 15

16 opettajan pedagogisten opintojen valintasihteeriin sähköpostitse osoitteella ktt-aopped(at)helsinki.fi tai puhelimitse Käyntiosoite: Siltavuorenpenger 5 A, uusi puoli 2. kerros, huone 220. Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat Hakukelpoisia ovat bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat (kaikki aineet), joilla on voimassaoleva opinto-oikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtääviin opintoihin. Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden valintaryhmässä hakevalta edellytetään lisäksi, että hän on maanantaihin mennessä suorittanut pääaineessaan perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot. Kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyviä seminaareja ei kuitenkaan tarvitse olla suoritettuna. Mikäli hakija täydentää pääaineen perus- ja aineopintojen suorituksia asti, tulee hänen ottaa ajoissa yhteyttä opettajan pedagogisten opintojen valintasihteeriin sähköpostitse osoitteella ktt-aopped(at)helsinki.fi tai puhelimitse Käyntiosoite: Siltavuorenpenger 5 A, uusi puoli 2. kerros, huone 220. Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat Hakukelpoisia ovat humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat (kaikki aineet), joilla on voimassaoleva opintooikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtääviin opintoihin (Huom. Avoimen yliopiston väylän kautta pelkkää kandidaatin tutkintoa suorittamaan hyväksytyt eivät ole hakukelpoisia). Humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden valintaryhmässä hakevalta edellytetään lisäksi, että hän on maanantaihin mennessä suorittanut pääaineessaan perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot. Kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyviä seminaareja ei kuitenkaan tarvitse olla suoritettuna. Mikäli hakija täydentää pääaineen perus- ja aineopintojen suorituksia asti, tulee hänen ottaa ajoissa yhteyttä opettajan pedagogisten opintojen valintasihteeriin sähköpostitse osoitteella ktt-aopped(at)helsinki.fi tai puhelimitse Käyntiosoite: Siltavuorenpenger 5 A, uusi puoli 2. kerros, huone 220. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat Hakukelpoisia ovat matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat (kaikki aineet), joilla on voimassaoleva opinto-oikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtääviin opintoihin. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden valintaryhmässä hakevalta edellytetään lisäksi, että hän on maanantaihin mennessä suorittanut pääaineessaan perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot. Kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyviä seminaareja ei kuitenkaan tarvitse olla suoritettuna. Mikäli hakija täydentää pääaineen perus- ja aineopintojen suorituksia asti, tulee hänen ottaa ajoissa yhteyttä opettajan pedagogisten opintojen valintasihteeriin sähköpostitse osoitteella ktt-aopped(at)helsinki.fi tai puhelimitse Käyntiosoite: Siltavuorenpenger 5 A, uusi puoli 2. kerros, huone 220. Teologisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat Hakukelpoisia ovat teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat (kaikki aineet), joilla on voimassaoleva opintooikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtääviin opintoihin. Teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden valintaryhmässä hakevalta edellytetään lisäksi, että hän on maanantaihin mennessä suorittanut pääaineessaan perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot. Kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyviä seminaareja ei kuitenkaan tarvitse olla suoritettuna. Mikäli hakija täydentää pääaineen perus- ja aineopintojen suorituksia asti, tulee hänen ottaa ajoissa yhteyttä opettajan pedagogisten opintojen valintasihteeriin sähköpostitse osoitteella ktt-aopped(at)helsinki.fi tai puhelimitse Käyntiosoite: Siltavuorenpenger 5 A, uusi puoli 2. kerros, huone 220. Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 16

17 5.2 Valintamenettely Tutkinto-opiskelijoiden valinta aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin on kaksivaiheinen. Valintakokeeseen kutsuminen Ensimmäisessä vaiheessa E-hakulomakkeen ja hakemuksen liitteet hakuajan päättymiseen klo mennessä toimittaneista hakuedellytykset täyttävistä hakijoista kutsutaan valintakokeeseen noin kaksinkertainen määrä hyväksyttävien määrän verrattuna. Valintakokeeseen kutsuminen tapahtuu hakuajan päättymiseen mennessä suoritettujen opintojen kokonaisopintomäärän perusteella. Opinnot tulee olla rekisteröitynä Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään (Oodi). Mikäli opiskelijalla on maisterin tutkintoon tähtäävien opintojen taustalla muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto, eivätkä tämän tutkinnon tiedot näy rekisterissä, tulee opiskelijan toimittaa hakemuksen liitteenä jäljennös ko. kandidaatin tutkinnon todistuksesta. Tämän kandidaatin tutkinnon opintopisteet huomioidaan opintopistekertymässä. Kutsu valintakokeeseen lähetetään keskiviikkona Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeet järjestetään käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10:ssä (Aurora-rakennus). Valintakoe Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen valintakokeet järjestetään keskiviikkona ja torstaina klo 9 16 välillä (hakija osallistuu yhtenä päivänä). Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakoe sisältää tekstipohjaisen haastattelun. Hakija saa noin 20 minuuttia ennen haastattelua luettavaksi tekstin. Haastattelu (noin 15 minuuttia) tapahtuu em. tekstin ja hakemuksen liitteenä toimitetun taustatietolomakkeen pohjalta. Taustatietolomaketta ei pisteitetä, eikä siihen tule liittää erillisiä liitteitä. Valintakokeen arvioi kaksihenkinen arviointilautakunta. Haastattelun perusteella arvioidaan hakijan kykyä löytää tekstistä olennainen ja tuoda esiin perustellen oma näkökulmansa, aikuisopettajaopintoihin hakeutumisen realismia, vuorovaikutustaitoja ja motivoituneisuutta opettajan ammattiin. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä ja vähimmäispistemäärä 16 pistettä. Molempien arvioitsijoiden on puollettava hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. Tasapistetilanteessa hakijoiden järjestyksen ratkaisee pääaineessa suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä. Tasapistetilanteiden ratkaisuissa huomioidaan vain Oodiin rekisteröidyt, meneillään oleviin tutkinto-opintoihin tarkoitetut opinnot. Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 17

18 6 Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät opettajan pedagogiset opinnot Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävien opettajan pedagogisten opintojen järjestämisestä vastaa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen (OKL) aineenopettajan koulutus. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne jakautuvat 25 opintopisteen laajuisiin perusopintoihin sekä 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin. Opinnot suuntautuvat perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin (perus- ja lukio-opetuksen aineet). Opiskelu sisältää läsnäoloa edellyttävää päiväopetuksena järjestettyä lähiopetusta. Opinnot suoritetaan periodijärjestyksessä siten, että kandidaattivaiheen opiskelija voi suorittaa vain perusopinnot kandidaatin tutkintoon sisällytettävinä opintoina ja maisterivaiheen opiskelija aineopinnot maisterin tutkintoon sisällytettävinä opintoina tai tietyin edellytyksin koko 60 opintopisteen kokonaisuuden maisterin tutkintoon sisällytettävinä opintoina. Opetus annetaan suomeksi harjoittelujaksoja lukuun ottamatta. Harjoittelujaksot suoritetaan ruotsin kielellä ruotsinkielisissä kouluissa. 60 opintopisteen laajuisiin opintoihin sisältyy kolme harjoittelujaksoa: perusharjoittelu, soveltava harjoittelu ja syventävä harjoittelu. Opintoihin kuuluva kouluuntutustumisjakso ei ole opetusharjoittelua. Opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa (esim. tentit, kirjalliset tehtävät) suomen tai ruotsin kieltä. Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävien opettajan pedagogisten opintojen valintaperusteet ovat pääsääntöisesti samansisältöiset suomenkielisen perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvan koulutuksen valintaperusteiden kanssa. Ruotsinkieliset opiskelijat voivat hakea myös kokonaan ruotsinkieliseen koulutukseen, jonka voi suorittaa joko Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston yhteistyösopimukseen perustuvina opintoina tai kokonaan Åbo Akademin Vaasan yksikön tarjoamina opintoina. Katso ÅA:n ja HY:n opinnot (seuraava haku on keväällä 2015) tai Jo valmistuneet maisterin tutkinnon suorittaneet henkilöt voivat hakea käyttäytymistieteellisen tiedekunnan järjestämiin 60 opintopisteen laajuisiin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterin tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. 6.1 Hakuedellytykset ja edeltävät opinnot Kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea ne bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen, käyttäytymistieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat, joilla on voimassaoleva kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtäävä opinto-oikeus ja joiden koulutukseen sisältyy perusopetuksen ja/tai lukion aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto (kaksikielisessä koulutuksessa kaikki perus- ja lukio-opetuksen aineet). Hakuun ei edellytetä edeltäviä opintoja. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyy opetusharjoittelujaksoja, joihin vaadittavat oman pääaineen ja mahdollisen sivuaineen opinnot (ns. aineenhallintarajat, jotka ovat ainetiedekuntien asettamia) tulee olla suoritettuina ja opiskelijarekisteriin (Oodi) rekisteröitynä ennen opintoihin ilmoittautumisen päättymistä. Kielitaitovaatimuksena on, että hakijalla on ruotsinkielinen koulusivistys tai muulla tavoin osoitettu ruotsin kielen vähintään hyvä suullinen ja kirjallinen taito (ks. luku 3 Kielitaitovaatimukset). Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvissa opettajan pedagogisissa opinnoissa ei ole varsinaista kaksikielisen koulutuksen valintaryhmää, mutta aikuisopetukseen suuntautuvat opiskelijat voivat suorittaa pedagogisiin opintoihin sisältyvän harjoittelun ruotsinkielisessä oppilaitoksessa. Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 18

19 6.2 Valintamenettely Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin päättyy maanantaina klo Valinta kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin perustuu valintakokeeseen, joka sisältää tekstipohjaisen haastattelun. Kaksikielisen koulutuksen valintaryhmän valintakoe järjestetään keskiviikkona (kaikki aineet) käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10:ssä (Aurora-rakennus). Valintakokeisiin kutsuminen Kutsu valintakokeeseen lähetetään keskiviikkona Jos valintaryhmässä ei ole hakukelpoisia hakijoita enemmän kuin kolminkertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Mikäli hakijoita on enemmän kuin kolminkertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, tapahtuu valintakokeeseen kutsuminen hakuajan päättymiseen mennessä suoritettujen opintojen kokonaisopintomäärän mukaisessa järjestyksessä (kutsutaan enintään kolminkertainen määrä hyväksyttäviin nähden). Opinnot tulee olla rekisteröitynä Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään (Oodi). Mikäli opiskelijalla on maisterin tutkintoon tähtäävien opintojen taustalla muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto, eivätkä tämän tutkinnon tiedot näy rekisterissä, tulee opiskelijan toimittaa hakemuksen liitteenä jäljennös ko. kandidaatin tutkinnon todistuksesta. Tämän kandidaatin tutkinnon opintopisteet huomioidaan opintopistekertymässä. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakoe Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävien opettajan pedagogisten opintojen valintakoe sisältää tekstipohjaisen haastattelun. Hakija saa noin 20 minuuttia ennen haastattelua luettavaksi tekstin (yleisteksti tai opetettavaan aineeseen liittyvä). Haastattelu (noin 15 minuuttia) tapahtuu em. tekstin ja hakemuksen (Ehakulomake) liitteenä toimitetun taustatietolomakkeen pohjalta. Taustatietolomaketta ei pisteitetä, eikä siihen tule liittää erillisiä liitteitä. Haastattelun arvioi kaksihenkinen arviointilautakunta, jossa on edustus käyttäytymistieteellisen tiedekunnasta ja ainetiedekunnasta. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, vuorovaikutustaitoja ja suunnitelmien realistisuutta. Haastattelun enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä on 4 pistettä. Molempien arvioitsijoiden on puollettava hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksia opettajan pedagogisiin opintoihin. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. Tasapistetilanteet ratkaistaan hakijoiden pääaineessaan suorittamien (ensimmäinen opetettava aine) opintojen kokonaisopintopistemäärän perusteella. Tasapistetilanteiden ratkaisuissa huomioidaan vain Oodiin rekisteröidyt, meneillään oleviin tutkinto-opintoihin tarkoitetut opinnot. Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 19

20 7 Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat Jos hakija tarvitsee aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia erityisjärjestelyitä valintakokeessa (esim. lisäaika), on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus sähköisellä lomakkeella, joka löytyy käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta osoitteesta mielellään heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Näissä tapauksissa hakijan on oltava suoraan yhteydessä opettajan pedagogisten opintojen valintasihteereihin sähköpostitse tai puhelimitse tai Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen lääkärinlausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve (perustuu yliopiston rehtorin päätökseen 21/2014 Helsingin yliopiston opiskelijavalintoja koskevista yleisistä linjauksista). Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Hakijoiden yhdenvertaisuus valintaprosessissa turvataan erityisjärjestelyiden avulla. Erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija hakee opinto-oikeutta samoin kuin muutkin hakijat ja hänen on osallistuttava tiedekunnan määräämällä tavalla valintaprosessiin. Valintakoe voidaan järjestää erillisissä tiloissa tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myöntää myös lisäaikaa. Tiedekunta tekee päätöksen haetuista erityisjärjestelyistä hakijan esittämän selvityksen ja valintakokeen keston ja luonteen perusteella. Valintakoesuoritusten arviointi tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvioinnissa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin. Lääkärintodistuksia ei liitetä koesuoritukseen eikä tietoa vammasta välitetä arvioitsijoille. 8 Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely Opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksyttyjen nimet julkistetaan torstaina klo 9.00 käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla (niiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimen julkaisemiseen) ja ilmoitustaululla (Siltavuorenpenger 5 A, Minerva-rakennuksen uuden puolen 2. kerros, tiedekunnan kanslian käytävä) sekä ainetiedekuntien ilmoitustauluilla. Opintoihin hyväksytyille lähetetään myös hyväksymiskirje, jossa on mukana tietoa opintojen aloittamisesta. Kaikille valintakokeessa olleille lähetetään tieto kokeen tuloksesta. Oikaisumenettely Valinnan tulokseen tai valintakokeen arviointiin tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä millä perusteella ja mihin osaan muutosta haetaan. Oikaisumenettely on tarkoitettu hakijan valintamenettelyssä havaitseman virheen käsittelyyn. Oikaisupyyntö ei ole väylä palautteen saamiselle. Oikaisupyynnön johdosta ei valinnan tulosta saa muuttaa oikaisua hakeneen tai jo opiskelemaan hyväksytyn vahingoksi. Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalintaa koskevista oikaisupyynnöistä päättää käyttäytymistieteellisen tiedekunnan valintalautakunta valinnan I vaiheen (kutsuminen valintakokeisiin) osalta huhtikuussa 2015 ja valinnan II vaiheen (valinnan tulokset ja valintakokeiden arviointi) elokuussa Käyttäytymistieteelliselle tiedekunnalle osoitetut oikaisupyynnöt toimitetaan osoitteella: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, PL 9, Helsingin yliopisto, käyntiosoite: Siltavuorenpenger 5 A. Opettajan pedagogisten opintojen I vaiheen valinnan (valintakokeisiin kutsuminen) oikaisupyyntöaika päättyy keskiviikkona klo Valinnan tuloksia ja valintakokeiden arviointia (II vaihe) koskeva oikaisupyyntöaika päättyy torstaina klo Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 20

HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Haku lukuvuonna 2016 2017 suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Yleistä Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Yleistä Opiskelijoiden valintaa erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017 2018 Tässä valintaoppaassa on tietoa Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatuista opettajien

Lisätiedot

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Opettajan pedagogisten opintojen info matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Teologisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 10-12 Athena sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteen

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin

Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Tärkeää! Tämä opas on tarkoitettu niille Helsingin yliopiston

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Tiistaina 13.2.2018 klo 14-16 Valintasuunnittelija Turkka Lavaste Opettajien kelpoisuusvaatimukset

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin

Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Tärkeää! Mieti mihin ryhmään kuulut! Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna 2009 2010 Yleistä Opiskelijoiden valintaa opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan asettamat aineenopettajan

Lisätiedot

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017 2018 Tässä valintaoppaassa on tietoa erillisistä, tutkinnon jälkeisistä opettajien pedagogisista opinnoista, jotka järjestetään suomeksi ja kaksikielisesti

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö järjestää lukuvuosina 2011 2013 Erilliset yliopistopedagogiikkaan

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op 1 (7) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston (ja Åbo Akademin) tutkintoopiskelijoille. Maisteriksi valmistuneet voivat hakea erillisiin opettajan

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op)

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) Näissä valintaperusteissa ja hakuohjeissa on tietoa erillisistä, tutkinnon jälkeisistä

Lisätiedot

Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus

Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus Valintaperusteet ja hakumenettely perusopetuksessa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien suomenkielisiin monialaisiin opintoihin (60 op) 2018-2019 Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op)

Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna 2017 2018 suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä.

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

OPETTAJAKSI SUOMEEN ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2016-2017 (60 OP)

OPETTAJAKSI SUOMEEN ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2016-2017 (60 OP) 1 (6) OPETTAJAKSI SUOMEEN ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2016-2017 (60 OP) VALINTAPERUSTEET Hakuaika päättyy 7.12.2015 klo 15.45 Kutsut soveltuvuuden arviointiin: 22.12.2015

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia Helsingin yliopisto Oodi Sivu 1/6 Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Opiskelija on suorittanut HY:ssa monta matematiikan kurssia pääaineessaan ja on siirtynyt uuteen koulutusohjelmaan, jossa

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO 20.1.2017 Koulutussuunnittelija Laura Eklund OHJELMA Info luentosalissa EDU1 klo 10.00 11.00 Haku- ja valintamenettely, opiskelu, erilaiset opettajan kelpoisuudet

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 1 (5) OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE VALINTAPERUSTEET Hakuaika päättyy 30.9.2016 Kutsut soveltuvuuden

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 30.8.2018 HANNA SNELLMAN / OPINTOASIAT KIELIKESKUS Kielikeskus Linginno KIELTEN OPETUSTA KAIKILLE AKATEEMISILLE YKSIKÖILLE suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I 26.8.2013 1 Ohjelma klo 12.15 Klo 12.30 klo 12.45 Dekaanin tervetulotoivotus Dekaani Patrik Scheinin Laitosjohtajat

Lisätiedot

Tekniikan alan kieliopinnot

Tekniikan alan kieliopinnot Tekniikan alan kieliopinnot 29.8.2019 HANNA SNELLMAN / OPINTOASIAT KIELIKESKUS Kielikeskus Linginno KIELTEN OPETUSTA KAIKILLE AKATEEMISILLE YKSIKÖILLE suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Humanistiset tieteet

Humanistiset tieteet Humanistiset tieteet 2013-15 Kielet kuuluvat humanistisiin tieteisiin, joten aluksi tarkastellaan humanistisia tieteitä yleensä. Kielissä on todistusvalinnan kannalta peräti 17 vaihtoehtoa, joista monet

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin Yleistä opettajan pedagogisista opinnoista Opettajan pedagogiset opinnot

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

YO-kokeet kevät 2019

YO-kokeet kevät 2019 YO-kokeet kevät 2019 15.11.2018 Pertti Tuomi rehtori Ylioppilastutkinnon rakenne (nyt) Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista:

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot