Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin"

Transkriptio

1 Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Tärkeää! Mieti mihin ryhmään kuulut! Tämä opas on tarkoitettu niille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa tai sen jälkeen jälkeen tai ovat siirtyneet uuteen koulutuksiin. Ennen aloittaneille vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville on oma oppaansa. Rehtorin päätöksen mukaan ne tutkinto-opiskelijat, joiden opiskeluoikeus on alkanut ennen ja jotka eivät siirry suorittamaan tutkintoaan uusien koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaan voivat opiskella asti aikaisemmin hyväksyttyjen tutkintovaatimusten mukaisesti vanhoissa koulutusohjelmissa. Tässä oppaassa on tietoa niille hakijoille, jotka haluavat suorittaa pedagogiset opinnot suomen kielellä. Ruotsin ja englannin kielellä opintoja suunnitteleville on omat oppaansa. Suomen kielellä pedagogiset opinnot suuntautuvat joko perus- ja lukio-opetukseen tai aikuiskoulutukeen, ruotsin ja englannin kielellä pedagogiset opinnot suuntautuvat perus- ja lukio-opetukseen. Tässä oppaassa on tietoa sekä peruskoulu- ja lukio-opetukseen suuntautuvista että aikuiskoulutukseen suutautuvista pedagogisista opinnoista. Tärkeää! Hakuoppaan kohdat 1-4 ja 6-8 koskevat kaikkia hakijoita. Kohta 5A koskee hakijoita, jotka ovat kiinnostuneita perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvista opettajan pedagogisista opinnoista ja kohta 5B koskee hakijoita, jotka ovat kiinnostuneita aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvista opettajan pedagogisista opinnoista. 1

2 Taustaa Opettajan pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, 19) mukaiset ja ne antavat ns. laaja-alaisen opettajakelpoisuuden riippumatta opintojen suuntautumisesta. Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu henkilöille, joiden tavoitteena on saavuttaa aineenopettajakelpoisuus perus- ja lukioopetuksen tai aikuisopetuksen tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 op ja ne voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen yhdessä vuodessa. Pedagogisten opintojen opinto-oikeus jatkuu Helsingin yliopistossa yhtä kauan kuin niiden myöntämisen perusteena ollut tutkinnonsuoritusoikeus. 1 Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät Bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, kasvatustieteellisen, lääketieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tai maisterin tutkintoon johtavien koulutusten opiskelijat voivat hakea kasvatustieteelliseen tiedekuntaan suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot. Poikkeuksena on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aineenopettajien koulutusohjelma fysiikassa, kemiassa ja matematiikassa, jossa oikeus pedagogisiin opintoihin on myönnetty jo tutkinnonsuoritusoikeuden yhteydessä. Tohtorin tutkintoa opiskelevat voivat hakea pedagogisiin opintoihin ns. erillisten opiskelijoiden hakukiintiössä ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella. Perustutkinto-opiskelijoille suunnatuissa suomenkielisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa on kaksi valintaryhmää. Näiden valintaperusteet eroavat toisistaan. 1. Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot Bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, lääketieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen sekä valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille Katso luku 5 2. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot Bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, kasvatustieteellisen, lääketieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintoopiskelijoille Katso luku 6 Edellä mainittujen tiedekuntien perustutkinto-opiskelijat voivat samana vuonna hakea vain yhdessä opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmässä eli yhteen aineeseen/suuntautumisvaihtoehtoon joko suomen- tai ruotsinkielisissä opinnoissa. Yhden hakukohteen sääntö ei kuitenkaan koske englanninkielisiä opettajan pedagogisia opintoja (STEP-ohjelma): tutkinto-opiskelijat, jotka hakevat englanninkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin voivat samana vuonna osallistua myös lisäksi yhteen suomenkielisen tai ruotsinkielisen koulutuksen valintamenettelyyn. 2

3 Opintoihin valittavien tutkinto-opiskelijoiden enimmäismäärät Opintoihin valittavien määrät koskevat sekä uusissa että vanhoissa koulutuksissa opiskelevia. Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot 2018 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Biologia 15 Humanistinen tiedekunta, enimmäismäärät Englanti 40 Portugali 7* Espanja Filosofia 8 (määrä yhteinen valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kanssa) Historia 10 Italia 4* Latina 1* Ranska 11 Ruotsi (toinen kotimainen) 22 Saksa 13 Suomi toisena kielenä 14 Evankelisluterilainen uskonto 3 (uskontotiede) Venäjä 10 Viro 1 Japani 3 Kiina 3 Äidinkieli ja kirjallisuus 38 Lääketieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Psykologia 3 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, enimmäismäärät Maantiede 15 Teologinen tiedekunta, enimmäismäärä Evankelisluterilainen uskonto 25 Valtiotieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Filosofia 8 (yhteinen valintaryhmä humanistisen tiedekunnan tutkintoopiskelijoiden kanssa) * yhteinen hakukiintiö erillisopiskelijoiden kanssa 3

4 YHTEISET Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät, enimmäismäärät, kaikki tiedekunnat Elämänkatsomustieto 2* Pienryhmäiset uskonnot: islam, 3* katolisuus *yhteinen kiintiö erillisopiskelijoiden kanssa Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot 2018 Kasvatustieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Kasvatustieteiden koulutus Utbildningen i pedagogik 15 Erityispedagogiikan koulutus,enimmäismäärä yhteensä Valtiotieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Kaikki aineet 10 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Kaikki aineet 2 Lääketieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä Logopedia 2 Humanistinen tiedekunta, enimmäismäärä Kaikki aineet 8 Teologinen tiedekunta, enimmäismäärä Kaikki aineet 3 2 Siirtyminen muista yliopistoista Helsingin yliopistoon Siirtohaku Siirtohaku koskee muusta kotimaisesta yliopistosta Helsingin yliopiston tutkintoopiskelijoiksi siirtyvää opiskelijaa, joilla on ollut lähtöyliopistossa voimassaoleva opinto-oikeus vastaavassa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa/opettajan pedagogisiin opintoihin. Mikäli opiskelija siirtyy kandidaatti- tai maisterivaiheessa Helsingin yliopistoon sellaiseen ainetiedekuntaan ja pääaineeseen, johon sisältyy aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto, ei opiskelijan tarvitse erikseen osallistua Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajan pedagogisten opintojen valintamenettelyyn. Tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti siirtymistä saman pääaineen tai pääaineryhmän sisällä. Opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeuden siirtymisestä täytyy kuitenkin tehdä erillinen päätös ja opinto-oikeus täytyy kirjata opiskelijarekisteriin. Siirtoa anotaan 4

5 samanaikaisesti kuin tutkinnonsuoritusoikeutta. Pedagogisten opintojen opintooikeudesta ei tehdä ennakkopäätöksiä. 3 Hakuaika ja hakemuksen jättäminen Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin alkaa torstaina ja päättyy torstaina kello Opettajan pedagogisten opintojen haussa on käytössä sähköinen hakulomake. Hakemukset on toimitettava hakuajan päättymiseen klo mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida huomioida. Sähköisellä hakulomakkeella hakemuksensa jättäneet hakijat saavat sähköpostitse automaattikuittauksen hakemuksen jättämisestä. Huomaa että sähköistä hakulomaketta ei voi myöhemmin täydentää. Hakemuksen liitteet voidaan toimittaa sähköisesti hakemuksen mukana hakupäivään kello mennessä, tai hakuajan päättymisen jälkeen paperisina joko kirjepostina tai tuomalla ne henkilökohtaisesi hakijapalvelun postilaatikkoon kello mennessä, jolloin niiden tulee olla perillä. Liitteeksi lähetettävien kopioiden ei tarvitse olla virallisia, todistajan nimikirjoituksella vahvistettuja. Alkuperäiset dokumentit tarkistetaan valittujen osalta myöhemmin ennen lopullista hyväksyntää. Jos lähetät liitteet sähköisesti varsinaisen sähköisen hakulomakkeen kanssa, niiden tulee olla pdf-muodossa. Varmista että liitteet ovat riittävät tarkkoja ja kirkkaita, että niitä voidaan lukea hakijapalveluissa. Hakulomakkeen liitteet: 1. taustatietolomake valokuva on pakollinen, jotta haastattelijat voivat yhdistää hakijan ja dokumentit paremmin haastattelun jälkeen), ja 2. todistus kielitaidosta vaatimus koskee kaikkia hakijoita, katso valintaperusteiden kohta 4 kielitaitovaatimukset. 3. mahdollinen tutkintotodistus Mikäli sinut on hyväksytty Helsingin yliopistoon suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritetun alemman korkeakoulututkinnon (tai vastaavan) perusteella, eivätkä nämä aiemman tutkinnon tiedot näy OODI-opiskelijarekisterissä, toimita hakemuksen liitteenä myös kopio edellä mainitun muualla suoritetun tutkinnon tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta Hakijapalveluiden postiosoite: Helsingin yliopisto Hakijapalvelut PL 24 5

6 00014 Helsingin yliopisto Jos haluat tuoda liitteet henkilökohtaisesti, hakijapalveluiden postilaatikko sijaitsee Metsätalon kulmassa lähellä Varsapuistoa, Unioninkatu 40 C, Helsinki. Kuoreen merkintä Pedagogisten hakemuksen liitteet. 4 Kielitaitovaatimukset Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan hakevan on osoitettava hakuvaiheessa riittävä kielitaito rehtorin päätöksessä 213/2017 mukaisesti. Koska peruskoulu- ja lukio-opetukseen suutautuvat pedagogiset opinnot on tarjolla sekä suomen että ruotsin kielellä ns. rinnakkaiskoulutuksina, kaikki hakijat joutuvat osoittamaan riittävän kielitaitonsa koulutuksen eli suomen kielessä. Poikkeuksena on Ahvenanmaan maakunnan oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneet, jotka voivat edelleen hakea suomenkielisiin peruskoulu- ja lukio-opetukseen suuntautuneisiin pedagogisiin opintoihin osoittamalla riittävän ruotsin kielen taidon. Huomaa että opinto-oikeus Helsingin yliopiston suomenkielisessä koulutuksessa ei riitä kielitaidon osoittamiseksi, koska eri tiedekunnissa on voimassa eri kielitaitovaatimuksia. Jos hakijalla on suomenkielinen koulusivistys, hän voi osoittaa kielitaitonsa liittämällä mukaan epävirallisen kopion suomenkielisen peruskoulun tai lukion päättötodistuksesta. Jos hakijalla on muu kuin suomenkielinen koulusivistys, hän osoittaa riittävän suomen kielen taitonsa jollain muulla rehtorin päätöksessä 47/2016 mainitulla tavalla. Mikäli kielitaito osoitetaan HY:n kielipalveluiden kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla, kasvatustieteellinen tiedekunta edellyttää HY:n tai muun suomalaisen yliopiston kielikeskuksen tai -palveluiden kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Huomaa että yleisen kielitutkinnon arvosana alle 5 jostakin osa-alueesta ei kelpaa. Aikuiskoulutukseen suuntautuneet pedagogiset opinnot ovat tarjolla vain suomeksi, joten niihin hakeva voi osoittaa riittävän kielitaitonsa myös ruotsinkielisellä koulusivistyksellä tai muulla rehtorin päätöksessä mainitulla tavalla ruotsin kielessä. Mikäli kielitaito osoitetaan HY:n kielipalveluiden kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla, kasvatustieteellinen tiedekunta edellyttää HY:n tai muun suomalaisen yliopiston kielikeskuksen tai -palveluiden kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Huomaa että yleisen kielitutkinnon arvosana alle 5 jostakin osa-alueesta ei kelpaa. Riittävän kielitaidon osoittamisessa käytettyjen dokumenttien tulee olla Helsingin yliopiston hakijapalveluissa kello Näidenkään dokumenttien toimittamiseen ei anneta lisäaikaa. 6

7 5A Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot Hakuedellytykset Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin ovat hakukelpoisia kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, lääketieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Hakijoiden tulee olla kirjoilla Helsingin yliopistossa ilmoittautuneena läsnä- tai poissaolevana, kirjoilta poistettu ei voi hakea. Hakijoiden koulutukseen tulee sisältyä aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto. Pedagogisiin opintoihin voi hakea sellaiset opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet Helsingin yliopistossa maisterin tutkintoa hakuhakuajan päättymiseen mennessä. Poikkeuksena on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aineenopettajien koulutusohjelma fysiikassa, kemiassa ja matematiikassa, jossa oikeus pedagogisiin opintoihin on myönnetty jo tutkinnonsuoritusoikeuden yhteydessä eli heidän ei tarvitse osallistua hakumenettelyyn enää uudestaan paitsi jos he haluavat suorittaa pedagogiset opinnot englannin kielellä. Katso lisätietoja englanninkielisestä hakuoppaasta. Seuraavassa tiedekunnittain opetettavat aineet (suluissa koulutus tai pääaine, jonka opiskelijat voivat tämän aineen aineenopettajan koulutukseen hakea): Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Biologia (Biologian, molekyylibiotieteiden ja ympäristötieteiden kandidaattiohjelmat) Biologia (Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma, kasvibiologian maisteriohjelma, genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma, neurotieteen maisteriohjelma, ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma) Biologia (Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelman opiskelijat, jotka ovat tehneet kandidaatintutkintonsa Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa) Humanistinen tiedekunta Äidinkieli ja kirjallisuus (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma / suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, kirjallisuuden tutkimuksen maisteriohjelma, taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma) Suomi toisena kielenä (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma / suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, kirjallisuuden tutkimuksen maisteriohjelma, taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma) Historia (historian kandiohjelma / historian maisteriohjelma) Filosofia (filosofian kandiohjelma / filosofian maisteriohjelma) 7

8 Evankelisluterilainen uskonto (kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma / kulttuuriperinnön maisteriohjelma) Englanti (kielten kandiohjelma, englannin opintosuunta / englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma) Espanja (kielten kandiohjelma, espanjan opintosuunta / kielten maisteriohjelma, espanjan opintosuunta) Saksa (kielten kandiohjelma, saksan opintosuunta / kielten maisteriohjelma, saksan opintosuunta) Italia (kielten kandiohjelma, italian opintosuunta / kielten maisteriohjelma, italian opintosuunta) Latina (kielten kandiohjelma, latinan opintosuunta / kielten maisteriohjelma, latinan opintosuunta) Ruotsi (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma / pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma) Ranska (kielten kandiohjelma, ranskan opintosuunta / kielten maisteriohjelma, ranskan opintosuunta) Venäjä (kielten kandiohjelma, venäjän opintosuunta / kielten maisteriohjelma, venäjän opintosuunta) Kiina (kielten kandiohjelma, kiinan opintosuunta / kielten maisteriohjelma, kiinan opintosuunta) Japani (kielten kandiohjelma, japanin opintosuunta / kielten maisteriohjelma, japanin opintosuunta) Portugali (kielten kandiohjelma, portugalin opintosuunta / kielten maisteriohjelma, portugalin opintosuunta) Viro (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, viron opintosuunta / suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, viron opintosuunta) Lääketieteellinen tiedekunta Psykologia (psykologian koulutusohjelma) Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Maantiede (maantieteen koulutusohjelma) Teologinen tiedekunta Evankelisluterilainen uskonto (teologian ja uskonnon tutkimuksen koulutusohjelma) Valtiotieteellinen tiedekunta Filosofia (filosofian koulutusohjelma) Tiedekuntien yhteiset: Pienryhmäiset uskonnot: islam (kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma) katolisuus (teologian ja uskonnon tutkimuksen koulutusohjelma) 8

9 Valintamenettely Valintakokeisiin kutsuminen Kutsu perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen valintakokeeseen lähetetään tiistaina Jos ainekohtaisessa valintaryhmässä ei ole hakukelpoisia hakijoita enemmän kuin noin puolitoistakertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Seuraavien koulutusten osalta hakijoita kutsutaan noin kaksinkertainen määrä hyväksyttävien määrään verrattuna: Humanistinen tiedekunta Historia (historian koulutusohjelma) Teologinen tiedekunta Evankelisluterilainen uskonto (teologian ja uskonnon tutkimuksen koulutusohjelma) Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Biologia (biologian, molekyylibiotieteiden ja ympäristötieteiden kandidaattiohjelmat, Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmat, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelman opiskelijat, jotka ovat tehneet kandidaatintutkintonsa bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa) Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin noin puolitoistakertainen (tai yllämainituissa koulutuksissa kaksinkertainen määrä) hyväksyttävien määrään nähden, asetetaan hakijat kutsuvaiheessa järjestykseen alla mainitun kriteerin mukaisesti: Hakijat sijoitetaan kutsujonoon pääaineessaan mennessä suorittamien (ensimmäinen opetettava aine) opintojen kokonaisopintopistemäärän perusteella. Tasapistetilanteiden ratkaisuissa huomioitavien opintojen tulee olla Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja ja suoritusten tulee olla rekisteröitynä Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään (Oodi) hakuajan päättymiseen mennessä. Yliopistolla on tutkinto- ja suoritussäännön mukaan kaksi kuukautta aikaa viedä suoritukset Oodi -järjestelmään, joten kaikki mennessä suoritetut opinnot näkyvät järjestelmässä hakuajan päättyessä Mikäli suorituspäiväksi on kirjattu jälkeinen päivä, opintojakson pisteitä ei huomioida. Teologisessa tiedekunnassa pääaineen opintoja on kaikki muut tiedekunnan tarjoamat opinnot paitsi ne, jotka alkavat koodilla YK. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa hakijat sijoitetaan kutsujonoon ensimmäisen opetettavan aineen (biologian) opintojen perusteella, siten että huomioidaan ne kandidaattivaiheen opinnot jotka ovat pakollisia aineenopettajan opintosuunnassa. Mikäli opiskelijalla on maisterin tutkintoon tähtäävien opintojen taustalla muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto, eivätkä tämän tutkinnon tiedot 9

10 näy rekisterissä, tulee opiskelijan toimittaa hakemuksen liitteenä jäljennös ko. kandidaatin tutkinnon todistuksesta ja opintosuoritusotteesta. Tämän kandidaatin tutkinnon ensimmäisen opetettavan aineen opintopisteet huomioidaan opintopistekertymässä. Tässä tapauksessa hakijapalvelut konsultoi ainelaitosta tai tiedekuntaa. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen (=haastattelun) ajankohdasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa, joka lähetetään sähköpostilla. Kaikki hakijat saavat tiedon siitä, kutsutaanko heidät haastatteluun. Valintakokeet Valintakoe perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin on ohjattu ryhmäkeskustelu tai yksilöhaastattelu tai näiden yhdistelmä. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan kolmea osa-aluetta eli hakijan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta ja koulutettavuutta. Haastattelussa saatetaan käyttää kirjallista materiaalia, joka jaetaan haastattelutilaisuuden aikana. Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen valintakokeet järjestetään ja haastattelut ovat päivittäin klo 9 16 välillä. Haastatteluun tulee varata aikaa noin 20 minuuttia. Tarkemmat ainekohtaiset aikataulut päivämäärän tarkkuudella on tiedossa jouluun 2017 mennessä. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 150 pistettä ja alin 0 pistettä. Molempien haastattelijoiden tulee puoltaa valintaa, jotta opiskelija voi tulla valituksi. Puolto tarkoittaa jokaisesta osa-alueesta kummaltakin haastattelijalta vähintään 8 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi opettajan pedagogisiin opintoihin hakijan on saatava kahdelta haastattelijalta kokonaisuudessaan vähintään 60 pistettä, kuitenkin siten että kustakin osa-alueesta tulee saada kahdelta haastattelijalta yhteensä yli 15 pistettä. Tasapistetilanteet ratkaistaan mennessä suoritettujen opintojen kokonaisopintomäärän perusteella. Opintojen tulee olla Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja ja suoritusten tulee olla rekisteröitynä Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään (Oodi) hakuajan päättymiseen mennessä. 5B Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot Hakuedellytykset ja edeltävät opinnot Hakukelpoisia ovat kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat, joilla on voimassaoleva opinto-oikeus kandidaatin tai maisterin tutkintoon tähtääviin opintoihin kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), tai erityispedagogiikan koulutuksessa. Hakukelpoisia ovat myös bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, lääketieteellisen (logopedia) ja teologisen 10

11 ja valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat, joilla on voimassaoleva opintooikeus kandidaatin tai maisterin tutkintoon tähtääviin opintoihin. Lopullisen hyväksymisen ehtona on, että hakija on suorittanut mennessä pääaineessaan perus- ja aineopinnot (tai vastaavat opinnot) lukuun ottamatta kandidaatin tutkielmaa ja siihen liittyvää seminaaria. Vain sellaiset opinnot hyväksytään, joiden suorituspäivä on tai aikaisempi. Opinnot tarkastetaan Oodi-järjestelmästä viimeistään ja mikäli opintoja ei ole suoritettu ja kirjattu kyseiseen päivämäärään mennessä, hakija hylätään. Hyväksyminen on ehdollinen siihen asti kun kaikki vaadittavat opinnot on suoritettu ja ne on tarkastettu. Valintamenettely Tutkinto-opiskelijoiden valinta aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin on kaksivaiheinen. Valintakokeeseen kutsuminen Ensimmäisessä vaiheessa sähköisen hakulomakkeen ja hakemuksen liitteet määräaikaan mennessä toimittaneista hakuedellytykset täyttävistä hakijoista kutsutaan haastatteluun noin kaksinkertainen määrä kasvatustieteellisen tiedekunnan soveltuvista koulutuksista noin puolitoistakertainen määrä muiden tiedekuntien soveltuvista koulutuksista hyväksyttävien määrän verrattuna. Mikäli hakijoita on enemmän kuin haastatteluun kutsutaan, hakijat sijoitetaan valintajonoon pääaineessaan mennessä suorittamien (ensimmäinen opetettava aine) opintojen kokonaisopintopistemäärän perusteella. Huomioitavien opintojen tulee olla Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja ja suoritusten tulee olla rekisteröitynä Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään (Oodi) hakuajan päättymiseen mennessä. Yliopistolla on tutkinto- ja suoritussäännön mukaan kaksi kuukautta aikaa viedä suoritukset Oodi - järjestelmään, joten kaikki mennessä suoritetut opinnot näkyvät järjestelmässä hakuajan päättyessä Mikäli suorituspäiväksi on kirjattu jälkeinen päivä, opintojaksoa ei huomioida. Teologisessa tiedekunnassa pääaineen opintoja on kaikki muut tiedekunnan tarjoamat opinnot paitsi ne, jotka alkavat koodilla YK. Kutsu valintakokeeseen lähetetään tiistaina sähköpostilla. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Kaikki hakijat saavat tiedon siitä, kutsutaanko heidät haastatteluun. 11

12 Valintakoe Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen valintakokeet järjestetään klo 9-16 välillä, hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä. Haastatteluun tulee varata aikaa noin 20 minuuttia. Tarkat ainekohtaiset koepäivät on saatavana jouluun 2017 mennessä. Valintakoe on ohjattu ryhmäkeskustelu tai yksilöhaastattelu tai näiden yhdistelmä. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan kolmea osa-aluetta eli hakijan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta ja koulutettavuutta. Kokeessa saatetaan käyttää kirjallista materiaalia. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 150 pistettä ja alin 0 pistettä. Molempien haastattelijoiden tulee puoltaa valintaa, jotta opiskelija voi tulla valituksi. Puolto tarkoittaa jokaisesta osa-alueesta kummaltakin haastattelijalta vähintään 8 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi opettajan pedagogisiin opintoihin, hakijan on saatava kokeesta yhteensä molemmilta haastattelijoita vähintään 60 pistettä siten, että kustakin osa-alueesta tulee saada yhteensä molemmilta haastattelijoilta yhteensä yli 15 pistettä. Tasapistetilanteiden ratkaisu Tasapistetilanteen ratkaisu tapahtuu mennessä suoritettujen opintojen kokonaisopintomäärän perusteella. Opintojen tulee olla Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja ja suoritusten tulee olla rekisteröitynä Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään (Oodi) hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli suorituspäivä on tai myöhempi, pisteitä ei huomioida. 6 Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, joka lähetetään hakijapalveluihin. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan. Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myöntää myös lisäaikaa. Hakemukseen on liitettävä lääkärin lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi tarvitaan erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös Ylioppilastutkintolautakunnan antama erityisjärjestelypäätös. 12

13 Erityisjärjestelyhakemuksen on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä. Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin. Lääkärintodistuksia ei liitetä koesuoritukseen eikä tietoa vammasta välitetä kokeen tarkastajalle. 7 Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely Kaikille opettajan pedagogisiin opintojen valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan sähköpostiviestillä valinnan tuloksesta samanaikaisesti eli torstaina Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen ilmoittaa hakipalveluille paikan vastaanotosta, vaan pedagogisten opintojen sivuaineoikeus lisätään ilman eri ilmoitusta Oodiin. Sen sijaan hakijapalvelut voi tässä vaiheessa ennen opintooikeuden rekisteröintiä pyytää nähtäväksi alkuperäisiä todistuksia tai niiden virallisia kopioita. Oikaisumenettely Valinnan tulokseen tyytymätön hakija, jonka mielestä on tapahtunut virhe, voi pyytää siihen oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on yksilöitävä mihin ja millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyyntömahdollisuus koskee sekä valinnan ensimmäistä vaihetta eli kutsuja valintahaastatteluun että lopullista opiskelijavalintaa. Oikaisupyyntö osoitetaan kasvatustieteelliselle tiedekunnalle ja toimitetaan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Valinnan toisen vaiheen oikaisupyyntöjen on oltava perillä määräaikaan mennessä eli kello 15 mennessä Hakijapalvelut antaa tarkempia tietoja oikaisuvaatimuksen tekemisestä hakijoille myöhemmin tulosten julkistamisen yhteydessä. Lisätietoja valintaperusteista ja hakumenettelystä saa hakijapalveluista. 13

14 8. Opintojen aloittaminen Uusissa tutkintorakenteissa ja koulutusohjelmissa opiskelevat voivat aloittaa opettajan pedagogiset opinnot sen jälkeen, kun heillä on opiskelijarekisteriin rekisteröity yhteensä 150 opintopistettä tutkintoon kuuluvia opintoja ja he ovat suorittaneet pääaineestaan (opetettavasta aineesta) perus- ja aineopinnot lukuun ottamatta kandidaatin tutkielmaa ja siihen kuuluvaa seminaaria. Mikäli kandidaatin tutkinto on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa, maisterivaiheen opiskelija voi aloittaa pedagogiset opinnot niin pian kuin se on mahdollista. Tärkeää on huomata, että pedagogiset opinnot on vietävä osaksi Helsingin yliopistossa suoritettavaa maisterin tutkintoa. Tarkoitus on, että opinnot pääsääntöisesti myös suoritetaan maisterivaiheen aikana. Poikkeuksena ovat psykologian koulutuksen opiskelijat, jotka voivat aloittaa opettajan pedagogiset opinnot ilman yllä mainittua aikaisemmin suoritettujen opintojen vaatimusta. He lukevat perusopinnot osaksi psykologian kandidaatin tutkintoa ja aineopinnot osaksi ylempää korkeakoulututkintoa. Pääsääntöisesti edellä mainittu opintojen aloitusraja on myös ns. aineenhallintaraja. Aineenhallintaraja on opiskelijan suorittamien opintojen raja, joka vaaditaan opetusharjoittelun aloittamiseen harjoittelu- ja kenttäkouluissa. Aineenhallintarajalla varmistetaan, että opiskelija hallitsee opetettavan aineen substanssin riittävän hyvin oikeassa opetustilanteessa. Oppiaine/tiedekunta voi myös määritellä korkeamman aineenhallintarajan (käytännön harjoitteluun) kuin mitä kasvatustieteellinen tiedekunta vaatii pedagogisten (teoria) opintojen aloittamiseen. Vaatimus aineenhallintarajasta koskee myös psykologian koulutusohjelman opiskelijoita. Lisätietoja saa omasta tiedekunnasta. 14

Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin

Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Tärkeää! Tämä opas on tarkoitettu niille Helsingin yliopiston

Lisätiedot

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017 2018 Tässä valintaoppaassa on tietoa Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatuista opettajien

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Tiistaina 13.2.2018 klo 14-16 Valintasuunnittelija Turkka Lavaste Opettajien kelpoisuusvaatimukset

Lisätiedot

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017 2018 Tässä valintaoppaassa on tietoa erillisistä, tutkinnon jälkeisistä opettajien pedagogisista opinnoista, jotka järjestetään suomeksi ja kaksikielisesti

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op)

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) Näissä valintaperusteissa ja hakuohjeissa on tietoa erillisistä, tutkinnon jälkeisistä

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus

Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus Valintaperusteet ja hakumenettely perusopetuksessa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien suomenkielisiin monialaisiin opintoihin (60 op) 2018-2019 Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteen

Lisätiedot

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Opettajan pedagogisten opintojen info matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Teologisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 10-12 Athena sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015 HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015 Yleistä Opiskelijoiden valintaa opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op)

Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna 2017 2018 suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä.

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö järjestää lukuvuosina 2011 2013 Erilliset yliopistopedagogiikkaan

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO 20.1.2017 Koulutussuunnittelija Laura Eklund OHJELMA Info luentosalissa EDU1 klo 10.00 11.00 Haku- ja valintamenettely, opiskelu, erilaiset opettajan kelpoisuudet

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Haku lukuvuonna 2016 2017 suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Yleistä Helsingin yliopiston

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

YO-kokeet kevät 2019

YO-kokeet kevät 2019 YO-kokeet kevät 2019 15.11.2018 Pertti Tuomi rehtori Ylioppilastutkinnon rakenne (nyt) Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista:

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op)

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna 2018 2019 suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä.

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Yleistä Opiskelijoiden valintaa erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna 2009 2010 Yleistä Opiskelijoiden valintaa opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan asettamat aineenopettajan

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin Yleistä opettajan pedagogisista opinnoista Opettajan pedagogiset opinnot

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 %

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 % Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) 5 0 0 0 0,0 % Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Aloituspaikat. Hyväksytyt. kaikista hakijoista ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,7 % 130,7/180

Hyväksyttyjä. Aloituspaikat. Hyväksytyt. kaikista hakijoista ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,7 % 130,7/180 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti

Lisätiedot

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella 4.6.2018 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Henkilöstö henkilötyövuosina tiedekunnittain 2011 Opetuksen ja opetus- ja Tiedekunnan nimi 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Keskushallinto 1,0 0,2 0,2 10,8 1,7 2,2 424,3 1,1 9,5 450,8 Teologinen

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Aloituspaikat. Hyväksytyt. kaikista hakijoista ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,3 % 40/70 62,6/100

Hyväksyttyjä. Aloituspaikat. Hyväksytyt. kaikista hakijoista ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,3 % 40/70 62,6/100 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä kutsuun Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Biologia, Joensuu Biologian siirtohaussa

Lisätiedot

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi?

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus =>

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketoiminnan perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketoiminnan perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketoiminnan perustutkintoon 2019 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, palvelut Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2 Hakuprosessi...

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta

Oulun yliopiston koulutustarjonta n koulutustarjonta Yhteishaku Oulun yliopistossa Aloituspaikkoja vuosittain n. 2 100 Kevään 2018 hakijaennätys n. 15 000 hakijaa Hakijoista n. 5 800 ensisijaista Syksyllä 2019 n. 1 900 aidosti uutta opiskelijaa

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op 1 (7) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston (ja Åbo Akademin) tutkintoopiskelijoille. Maisteriksi valmistuneet voivat hakea erillisiin opettajan

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Sisällys 1. Yleistietoa tieteenalaa tukevista opintokokonaisuuksista... 1 2. Hakuohjeet... 1 3. Valintamenettely...

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Humanistiset tieteet

Humanistiset tieteet Humanistiset tieteet 2013-15 Kielet kuuluvat humanistisiin tieteisiin, joten aluksi tarkastellaan humanistisia tieteitä yleensä. Kielissä on todistusvalinnan kannalta peräti 17 vaihtoehtoa, joista monet

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistuksen saamiseksi vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu neljä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot