OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001"

Transkriptio

1 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot Luettelo käytetyistä tilikirjoista 27

2 2 (27) SINEBRYCHOFF-KONSERNI Hallituksen toimintakertomus tammikuu joulukuu 2001 rakenne Kulunut tilikausi Oy Sinebrychoff Ab valmistaa oluita, muita mietoja alkoholipitoisia juomia, virvoitusjuomia sekä erikoisjuomia Keravan ja Porin tuotantolaitoksillaan Suomessa. Oy Sinebrychoff Ab on Carlsberg Breweries A/S:n 100%:sti omistama tytäryhtiö. Oy Sinebrychoff Ab omistaa Sinebrychoff Eesti AS myyntiyhtiön Tallinnassa. Oy Sinebrychoff Ab osti Coca-Cola Juomat Oy:n liiketoiminnan alkaen. Oy Sinebrychoff Ab vastaa Coca-Cola -juomien valmistamisesta ja myynnistä Suomessa. Osana Carlsberg Breweries -konsernin uudelleenjärjestelyjä Oy Sinebrychoffin Ab myi 66,67%:n omistusosuutensa pietarilaisesta Venapanimosta. Osuus Venan tuloksesta on huomioitu konsernin tuloksessa 10 kuukauden ajalta. n myyntivolyymi oli tilikaudella 482 milj. litraa, josta emoyhtiön osuus oli 387 milj. litraa. Oy Sinebrychoff Ab kasvatti vuonna 2001 kotimaan markkinaosuuttaan oluessa 42,8%:iin (41,4%). Kivennäisvesien 21,8%:n ja siiderin 54,0%:n markkinaosuudet pysyivät entisellä tasolla. Virvoitusjuomissa markkinaosuus laski 47,6%:iin (48,6%) ja Long drink -juomissa 30,8%:iin (35,5%). Juomien yhteenlaskettu markkinaosuus nousi 43,5%:iin (43,3%). Yhtiön myynti kotimaahan kasvoi 2,1% koko alan vastaavan kasvun ollessa 1,7%. n bruttoinvestoinnit olivat 616 Mmk (369 Mmk/15kk). Suurimmat investoinnit olivat Coca-Cola Juomat Oy:n liiketoiminnan hankinta sekä Keravan varaston laajennus. n liikevaihto oli Mmk (3.408 Mmk/15 kk). n liikevaihto oli Mmk (1.918 Mmk/15 kk), josta viennin osuus oli 4%. n liikevoitto 310,9 Mmk (279,3 Mmk/15 kk) parani edelliskaudesta konsernirakenteen muutoksista johtuen. n liikevoitto oli 182,6 Mmk (238,3 Mmk/15 kk). Tilikausien erilainen pituus huomioiden emon kannattavuus oli edellisvuoden tasolla.

3 3 (27) n hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin Nils Smedegaard Andersen, Claudia Lindby Laursen, Søren Lisbjerg, Bjørn Erik Næss, Tom v. Weymarn ja Finn Berg. Syyskuussa 2001 hallitukseen nimettiin Claudia Lindby Laursenin tilalle Jan Bodd ja marraskuussa 2001 Nils Smedegaard Andersenin tilalle Lars Påhlson, joka valittiin myös hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Johan Furuhjelm.Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut marraskuuhun asti tilintarkastusyhteisö KPMG Wideri Oy Ab ja sen jälkeen tilintarkastusyhteisö Arthur Andersen Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Anna-Maija Simola, varalla KHT Eero Lumme. Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat ja näkymät tulevalle kaudelle Siirtyminen euron käyttöön Tilikauden päättymisen jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole. Juomien kokonaiskysynnässä Suomessa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia alkaneella tilikaudella. Sinebrychoffin tavoitteena on kuitenkin edelleen vahvistaa markkina-asemaansa ydintoiminta-alueillaan. Kannattavuuden arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Oy Sinebrychoff Ab siirtyi euron käyttöön alkaneella tilikaudella. Siirtyminen onnistui suunnitelmien mukaisesti. Ehdotus voittovarojen käytöstä taseen 31. joulukuuta 2001 mukaiset jakokelpoiset voittovarat olivat 394,3 Mmk ja emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ,05 mk, josta tilikauden voitto on ,13 mk. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - osinkona jaetaan 238,90 mk/osake eli yhteensä ,30 mk - jätetään omaan pääomaan ,75 mk

4 4(27) KONSERNITULOSLASKELMA TMK Liite LIIKEVAIHTO Hankinnan ja valmistuksen kulut BRUTTOKATE Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

5 5(27) KONSERNITASE TMK Vastaavaa Liite PYSYVÄT VASTAAVAT 11. Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Muut sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vastattavaa OMA PÄÄOMA 17. Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Pääomalaina OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

6 6(27) KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA TMK Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut korot Saadut osingot 4 14 Muut rahoituserät Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myydyt tytäryhtiöt Investointien rahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

7 7(27) TULOSLASKELMA / EMOYHTIÖ Liite LIIKEVAIHTO , ,74 Hankinnan ja valmistuksen kulut , ,56 BRUTTOKATE , ,18 Myynnin ja markkinoinnin kulut , ,09 Hallinnon kulut , ,24 Liiketoiminnan muut tuotot , ,24 LIIKEVOITTO , ,09 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,41 VOITTO ENNEN VEROJA , ,68 Tuloverot , ,75 TILIKAUDEN VOITTO , ,93

8 8(27) TASE / EMOYHTIÖ Vastaavaa Liite PYSYVÄT VASTAAVAT 11. Aineettomat hyödykkeet , ,97 Aineelliset hyödykkeet , ,51 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,05 Muut sijoitukset , ,62 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,82 Pitkäaikaiset saamiset , ,17 Lyhytaikaiset saamiset , ,30 Rahat ja pankkisaamiset , ,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,63 Vastattavaa OMA PÄÄOMA 17. Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,00 Arvonkorotusrahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,99 Tilikauden voitto , ,93 Pääomalaina 0, ,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,92 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,30 PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,60 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,81 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,63

9 9(27) EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA TMK Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja maksut Saadut osingot 4 14 Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

10 10 (27) Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsolidointiperiaatteet Päättyneen tilikauden aikana Oy Sinebrychoff Ab on myynyt 66,67 %:sti omistamansa tytäryhtiön OAO Venan koko osakekannan. tilinpäätökseen on yhdistelty liitteessä 14 mainitut konserni-yritykset. OAO Venan osalta konsernin tilinpäätökseen on huomioitu myyntihetkeä edeltävän ajan tulos. Liiketoimintaa harjoittamattomien osakkuusyritysten tulosten osuutta ei ole huomioitu niiden vaikutusten vähäisyyden vuoksi. tilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu hankintahetken tytäryhtiöiden omia pääomia vastaan. Mikäli hankintahinta on ostohetkellä poikennut tytäryhtiöiden omien pääomien määrästä, on ero esitetty konserniliikearvona tai konsernireservinä. tilinpäätöstä laadittaessa on sisäiset tapahtumat ja katteet eliminoitu. Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset esitetään piilevän verovelan osuudella vähennettynä osana konsernin omaa pääomaa. Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet Liikevaihto Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelman luvut on muutettu Suomen markoiksi tilikauden keskikurssin mukaan. Taseen luvut on muutettu Suomen markoiksi Suomen Pankin tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaisesti. Ulkomaisten tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa syntyneet muuntoerot on kirjattu edellisten vuosien voittovaroihin.. Liikevaihtoa laskettaessa on myyntituotoista vähennetty välilliset verot, myönnetyt alennukset ja kurssierot. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on muilta osin esitetty taseessa välittömään hankinta-menoon. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta.

11 11 (27). Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Rakennelmat Koneet ja kalusto 5/20 vuotta 5/10 vuotta 20/25 vuotta 20/25 vuotta 3/5/10/15/20 vuotta Sijoitukset Sijoitukset on kirjattu hankintamenoon vähennettynä pysyvien arvonalentumisten takia tehdyillä poistoilla. Pysyvien vastaavien myynnistä syntyneet voitot ja tappiot sisältyvät muihin liiketoiminnan tuottoihin tai kuluihin. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on kaikissa konserniyhtiöissä sisällytetty muuttuvien menojen lisäksi hankinnan ja valmistuksen kiinteät menot. Ulkomaan valuutan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu markoiksi tilinpäätöspäivän Suomen Pankin noteeraamaan kurssiin, kurssierot on kirjattu tilikauden tulokseen. Tutkimus ja tuotekehitysmenot Eläkemenojen jaksotus Tuloverot Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Eläkekulut on esitetty noudattaen kunkin maan paikallista lainsäädäntöä. n henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiöiden tekemiin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu konserniyhtiöiden tilikauden tuloksista paikallisten verosäännösten perusteella lasketut verot.

12 12 (27) Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että emoyhtiön ja konsernin edellinen tilikausi oli pituudeltaan 15 kuukautta. Lisäksi Oy Sinebrychoff Ab on myynyt 66,67 %:sti omistamansa tytäryhtiön OAO Venan osakkeet kokonaisuudessaan marraskuun 1. päivänä Myynnillä on vaikutus konsernitaseen vertailukelpoisuuteen edelliseen tilikauteen verrattuna.

13 13 (27) Tilinpäätöksen liitetiedot 1 Liikevaihto markkina-alueittain 2 Liiketoiminnan muut tuotot Suomi Muut Pohjoismaat Venäjä Muu Eurooppa Muut Yhteensä Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuolisilta ostetut palvelut Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet

14 4.3 n ja emoyhtiön palveluksessa henkilöitä keskimäärin tilikauden aikana 4.4 Johdon eläkesitoumukset 5 Poistot ja arvonalentumiset 5.1 Toimintokohtaiset poistot 6 Liiketoiminnan muut kulut 14 (27) Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä n toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta. Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Yhteensä Hankinnasta ja valmistuksesta Myynnistä ja markkinoinnista Hallinnosta Liiketoiminnan muut kulut: liikearvosta Yhteensä Muut

15 7. Rahoitustuotot ja kulut 15 (27) Osinkotuotot Muilta Osinkotuotot yhteensä Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Erään Korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssivoittoja (netto) Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot: Työeläkemaksujen palautus, Falcon Holding AB Satunnaiset kulut: Organisaatiotutkimus (integraatioprojekti), Falcon Holding AB Yhteensä

16 9. Tuloslaskelman verot 16 (27) Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos*) *) Laskennallisen verosaamisen ja verovelkojen muutos on netotettu. 10. Pakollinen varaus Coca-Cola Juomien integraatiota varten vuoden 2000 tilinpäätökseen tehdyn pakollisen varauksen 28,0 Mmk purku on kohdistettu vuoden 2001 kuluihin seuraavasti: Hankinnan ja valmistuksen kulut Päällysteromutukset Hallinnon kulut Henkilöstökulut Tietohallintokulut Muut liikekulut Leasing- ja vuokrakulut

17 11 17 (27) Pysyvät vastaavat Hankintameno Kertyneet poistot Muuntoero Lisäykset Vähennykset Siirrot erien Muuntoero Lisäykset Vähennykset Arvon- Kirjanpito välillä alennukset arvo Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Maa-alueet Arvonkorotukset Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset Ennakkomaksut AINEELLISET HYÖDYKKEET Omistusyhteysyritysosakkeet Muut osakkeet Lainasaamiset, omistusyhteysyritykset SIJOITUKSET PYSYVÄT VASTAAVAT Rakennuksien ja rakennelmien poistot sisältävät aktivoituja rakennusaikaisia korkoja TFIM Tuotantotoimintaan liittyvien koneiden ja laitteiden poistamaton tasearvo oli TFIM

18 11 18 (27) Pysyvät vastaavat Hankintameno Kertyneet poistot Muuntoero Lisäykset Vähennykset Siirrot erien Muuntoero Lisäykset Vähennykset Arvon- Kirjanpito välillä alennukset arvo Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Maa-alueet Arvonkorotukset Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset investoinnit AINEELLISET HYÖDYKKEET Tytäryhtiöosakkeet Omistusyhteysyritysosakkeet Muut osakkeet Lainasaamiset, konserniyritykset Lainasaamiset, omistusyhteysyritykset SIJOITUKSET PYSYVÄT VASTAAVAT Rakennuksien ja rakennelmien poistot sisältävät aktivoituja rakennusaikaisia korkoja TFIM Tuotantotoimintaan liittyvien koneiden ja laitteiden poistamaton tasearvo oli TFIM

19 19 (27) 12. Arvonkorotukset Arvo Arvonkorotukset Arvonkorotusten purku Arvo ja emoyhtiö Maa- ja vesialueet, Pori Aktivoidut korkomenot Aktivoitujen korkomenojen poistamaton osa tase-erästä Rakennukset ja rakennelmat muodostuu seuraavasti: Aktivoituja korkomenoja poistamatta

20 14 20 (27) n ja emoyhtiön omistamat osakkeet ja osuudet Nimi Kotipaikka Osakkeiden Nimellisarvo n n Kirjanpitolukumäärä (1 osake) omistusosuus omistusosuus arvo (TFIM) yritykset AS Sinebrychoff Eesti Tallinna EEK 100% 100% 162 Yhteensä 162 Osakkuusyritykset Kiinteistö Oy Palokorvenkatu 13 Kerava FIM 49% 49% 7 Kiinteistö Oy Santaniitynkatu 20 Kerava FIM 49% 49% 7 Yhteensä 15 n muut osakkeet ja osuudet Suomen Palautuspakkaus Oy Helsinki FIM 16,66% 201 Muut 282 Yhteensä 484

21 21 (27) 15 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Yhteensä Saamiset 16.1 Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Yhteensä Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

22 22 (27) 16.3 Siirtosaamiset Siirtosaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Korkojaksotus Saatava emoyhtiöltä Muut Yhteensä Menoennakot Muut Yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Voitonjakokelpoinen oma pääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Arvonkorotusrahasto Voitto ed. tilikausilta Osingonjako Muuntoerot - - Voitto ed. tilikausilta Tilikauden voitto Pääomalainat Oma pääoma yhteensä Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan siirretty osuus Muu jakokelvoton osuus - - Jakokelpoiset varat yhteensä

23 23 (27) 18 Tilinpäätössiirtojen kertymä 19 Pakolliset varaukset 20 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat 21 Pitkäaikainen vieras pääoma Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Eläkevaraukset Coca-Cola Juomat integraatio Muut pakolliset varaukset Yhteensä Laskennalliset verosaamiset Hyllypoistoista Pakollisten varausten muutoksesta Yhteensä Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista Yhteensä Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Pitkäaikainen vieras pääoma yht

24 22 Lyhytaikainen vieras pääoma 24 (27) Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut velat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yht Siirtovelat Siirtovelat samaan konserniin kuuluville yrityksille Korkojaksotus Muut Siirtovelat Lomapalkkavelka Alennusjaksotus Muut Siirtovelat

25 25 (27) 23 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut 23.1 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön Eläkelainat Annetut kiinnitykset Rahalaitoslainat Annetut yrityskiinnitykset Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä Annetut kiinteistökiinnitykset Leasingsopimuksista maksettavat määrät 23.4 AVL 33 mukaiset vastuut 23.5 Muut vastuut ja sopimukset Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä AVL 33 mukaiset vastuut Keravan kaupunki*), vesihuollon rakentaminen Kaupalliset vastuut**) Vuokravastuut Muut vastuut *) Keravan tuotantolaitoksen vesihuollon rakentamisen rahoituksesta ovat Oy Sinebrychoff Ab ja Keravan kaupunki sopineet, että Oy Sinebrychoff Ab vastaa kaupungin tätä tarkoitusta varten ottamien lainojen lyhennyksistä ja koroista. Vastuuna on esitetty tulevien vuosien kustannusten nimellismäärä tilinpäätösajankohtaan arvostettuna. **) n kaupalliset vastuut sisältävät Keravan tyhjäpäällystevaraston ja toimistorakennuksen rakentamiseen liittyvät sopimusvastuut sekä vuoden 2000 osalta emoyhtiön ja EBRD-pankin välisen sopimusvastuun liittyen Pietarissa sijaitsevaan, yhteisesti omistettuun panimoon.

26 26 (27) Vuoden 2001 tilinpäätökseen kuuluvat edellä olevat konsernin ja emoyhtiön toimintakertomus, tuloslaskelmat, taseet, rahoituslaskelmat, tilinpäätöksen liite- ja lisätiedot, jotka hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäviksi. Keravalla, helmikuun 5. päivänä 2002 Lars Pålsson Puheenjohtaja Bjørn Erik Næss Søren Lisbjerg Tom v. Weymarn Finn Berg Jan Bodd Johan Furuhjelm Toimitusjohtaja Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Keravalla, helmikuun 5. päivänä 2002 Arthur Andersen Oy Anna-Maija Simola KHT

27 27 (27) Luettelo vuoden 2001 aikana käytetyistä tilikirjoista Päiväkirja, ATK-lista Pääkirja, ATK-lista Reskontraerittelyt Ostoreskontra, ATK-lista Myyntireskontra, ATK-lista Käyttöomaisuusrekisteri, ATK-lista

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA Pääkohdat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Laurantis Pharma -konserni (Laurantis tai Yhtiö) ja Hermo

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 9 7 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION PALVELUTOIMINNOT 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 HENKILÖSTÖ JA SUOJELUTOIMINTA

Lisätiedot

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunta ja kuntayhtymä vuositiedonkeruu Talous neljännevuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Toimintatuotot

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 22.10.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi edelleen, kannattavuus heikkeni hieman. Tieto-X:n liikevaihto jatkoi edelleen

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Citycon Oyj. Yhtiökokous 18.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2008 Petri Olkinuora

Citycon Oyj. Yhtiökokous 18.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2008 Petri Olkinuora Citycon Oyj Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2008 Petri Olkinuora Sisältö Vuoden 2008 saavutukset Toimintaympäristö Kiinteistöomaisuus Rahoitus Osakekurssin kehitys Omistajat Tuloslaskelma ja tase 2 Toiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot