Tieliikenteen ammattikuljettajat kokevat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenteen ammattikuljettajat kokevat"

Transkriptio

1 UUTISET tekstit saara remes Ajo- ja lepoaikasäädökset tunnetaan Tieliikenteen ammattikuljettajat kokevat ajo- ja lepoaikasäädökset sekä niiden valvonnan myönteisenä työhön liittyvänä asiana selviää Trafin ja Liikenneviraston yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa teettämästä selvityksestä. Ajo- ja lepoaikasäädösten koettiin kuitenkin lisäävän myös kiirettä ja stressiä työssä. Kyselyyn vastasi ammattikuljettajien lisäksi tieliikenteen tavarankuljetuksia hoitavia yrityksiä. Kyselyn perusteella kuljettajat ja kuljetusyritykset eivät nähneet ajo- ja lepoaikasäädöksillä kuitenkaan olevan vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Lisäksi niiden arvioitiin vähentävän taloudellista ajotapaa ja ammatin houkuttelevuutta. Olisi toivottavaa, että kuljettajat ja yritykset mieltäisivät ajo- ja lepoaikasäädökset yhtenä liikenneturvallisuutta parantavana tekijänä, sillä mm. kuljettajan hyvä vireystaso on erittäin tärkeää ammattiliikenteen turvallisuudelle. Tärkeintä liikenteen turvallisuudelle ovat toimivat, turvallisuutta tukevat käytännöt, joita yritykset ja kuljettajat noudattavat, ja näitä vastuullisia toimintatapoja pyritään tukemaan ja tarvittaessa varmistamaan lainsäädännöllä, toteaa Trafin johtava asiantuntija Ari Herrala. Selvityksen mukaan sekä kuljettajat että kuljetusyritykset kaipasivat ajo- ja lepoaikasäädöksiin lisää joustoa. Ny- kyiset lepoajat koettiin riittävän pitkiksi. Tiestön kunnon heikkenemisen, tiestön talvihoidon riittämättömän tason sekä pysäköinti- ja taukopaikkojen vähäisyyden koetaan kuitenkin osaltaan vaikeuttavan ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista, toteaa yksikön päällikkö Jarmo Joutsensaari Liikennevirastosta. ala osallistui laajasti Tutkimuksessa selvitettiin ajo- ja lepoaikasäädösten vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, kuljetusten kustannuksiin, kilpailukykyyn, energiatehokkuuteen ja logistiikkaan sekä kuljettajan työoloihin, koulutustarpeisiin ja ammatin houkuttelevuuteen. Samassa yhteydessä selvitettiin säädösten valvontaan ja lisäjoustotarpeisiin liittyviä kysymyksiä. Ammattikuljettajille ja tieliikenteen tavarakuljetuksissa toimiville yrityksille suunnattuihin internetkyselyihin saatiin yli 3000 vastausta. Ajo- ja lepoaikasäädösten vaikutukset -tutkimus löytyy kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilta osoitteesta fi/julkaisut2013 ja sen ovat toteuttaneet yhteistyössä Sito ja Työterveyslaitos. HSL:n tapakampanjasta myönteistä palautetta Matkustajat toivovat usein HSL:ltä, että se muistuttaisi matkustajia hyvistä tavoista joukkoliikenteessä. HSL vastasi pyyntöihin Vähän tapoja, kiitos! -kampanjallaan, joka alkoi viime vuoden lopussa ja pyörii edelleen. Julisteet metrojunien ja raitiovaunujen sähköisillä näytöillä muistuttavat matkustajia muun muassa siitä, että raskaana olevalle tai jalka paketissa kulkeville on kohteliasta tarjota istumapaikka, kännykkään ei ole kohteliasta vaunussa kailottaa ja jalkoja ei sovi pitää penkillä. Matkustajat ovat antaneet kampanjasta positiivista palautetta, Liikenteessä kulkeminen on yhteispeliä, joka sujuu meiltä kaikilta parhaiten, kun otamme toisemme huomioon.tehdään alkaneesta vuodesta hyvien joukkoliikennetapojen vuosi!, HSL:n viestintä- ja markkinointijohtaja Mari Flink sanoo. 8 BUSSIAMMATTILAINEN 1 14

2 Google Mapsin reittiopas toimii Tampereella Turun kaupunkiseudun liikennekeskus aloitti liikenteen valvonnan Tampereen joukkoliikenne on nyt mukana Google Mapsin reittioppaassa. Palvelu näyttää käyttäjille reittiohjeet haluttuihin paikkoihin Tampereen joukkoliikennettä käyttäen. Aiemmin reittiohjeet on näytetty autolla, pyörällä tai jalan liikkuville. Reittiohjeiden lisäksi reittiopas näyttää lähimmän joukkoliikenteen pysäkin, reitin ja liikennöintiajat. Palvelu toimii myös mobiililaitteilla. Google Transit palvelee etenkin turisteja, koska sitä voi käyttää yli 40 kielellä ja käyttöliittymä on tuttu. Street view näkymästä voi vaikkapa tarkistaa etukäteen, onko pysäkillä katos tai onko pysäkki esteettömästi saavutettavissa. Turun kaupunkiseudun liikennekeskus on aloittanut liikenteen valvonnan Liikennekeskuksen tehtäviin kuuluu tarjota ajantasaista tietoa kadun käyttäjille asukkaille, joukkoliikenteelle sekä eri viranomaisille muun muassa sääoloista, liikenteen määrästä ja liikenteen häiriöistä. Liikenteen häiriötilanteissa tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kesken. Uuden liikennekeskuksen hyötyinä nähdään tiedonkulun laadun, nopeuden ja tavoitettavuuden parantuminen. Lisäksi tiedetään ajantasaisesti mitä katuverkolla tapahtuu. Liikenneverkon välityskyvyn ajantasainen optimointi vähentää liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja sekä osittain investointitarpeita, ja se lisää turvallisuutta muun muassa työmaiden läheisyydessä. Keskus valvoo ja välittää tietoa muun muassa urakoitsijoiden ja viranomaisten välillä. Uusi katsastuslaki voimaan heinäkuussa Heinäkuun alussa voimaantulevalla katsastuslailla erotetaan raskaan ja kevyen kaluston katsastustoimiluvat toisistaan. Nykyisen lain mukaan katsastusyrittäjien on pitänyt järjestää raskaan liikenteen katsastus asemillaan. Uuden lain mukaan se ei enää ole pakollista. Kevyen ja raskaan kaluston määrittelyä laki muuttaa niin, että kevyeksi ajoneuvoksi luokiteltavat ajoneuvot saavat enimmillään painaa kiloa. Jatkossa kaikki linja-autot luokitellaan kuitenkin painosta riippumatta raskaiksi ajoneuvoiksi. Syrjäisimmille seuduille on tulossa lievennyksiä raskaan kaluston katsastuslupavaatimuksiin. Tällä halutaan varmistaa raskaan kaluston katsastuspalveluiden riittävä saatavuus myös syrjäseuduilla. Jatkossa katsastustoimiluvan hankkiville autokorjaamoille on mahdollisuus suorittaa ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia. Tämä antaa auton omistajille mahdollisuuden hoitaa tarvittaessa huolto ja katsastus yhden luukun periaatteella. Jatkossa auton mahdollista jälkitarkastusta ei enää sidota alkuperäiseen katsastustoimipaikkaan. Esimerkiksi autokorjaamo tai vahinkotarkastustoimintaa harjoittava yritys voi saada vain määräaikaiskatsastusluvan. Ajoneuvoihin liittyvä muu toiminta on kuitenkin organisoitava katsastustapahtumasta erilleen ja aina saatavilla tulee olla myös pelkkä katsastustoimenpide. Korjaus- ja huoltotoiminnan sekä katsastuksen välillä tulee olla tiukka raja. Katsastaja ei saa katsastaa omia tai lähipiirinsä autoja eikä itsensä korjaamia ajoneuvoja. Katsastus on jatkossa organisoitava erilleen saman yrityksen muusta toiminnasta. Näillä toimilla varmistetaan katsastuksen riippumattomuus. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntää katsastukseen oikeuttavat toimiluvat, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Trafi valvoo sekä yksittäisen katsastusaseman että katsastajan toimintaa seuraamalla mm. hylkäysprosentteja. Trafi tekee valvontakäyntejä katsastuspaikoille ja voi ottaa hyväksytyn tai hylätyn auton uudelleen omaan tarkasteluunsa. Laki velvoittaa Liikenteen turvallisuusviraston perustamaan julkisen rekisterin, joka toimii internetissä. Rekisteristä voi ennalta tarkistaa tiedot katsastusta tarjoavien yritysten palveluista ja hinnoista. BUSSIAMMATTILAINEN

3 U U T I S E T tekstit saara remes Nuorten kuljettajien onnettomuudet vähentyneet HSL tutkii autoiljoiden asenteita Helsingin seudun liikenne HSL tekee parhaillaan tutkimusta, jossa selvitetään autoilijoiden ja joukkoliikenteen käyttäjien asenteita ja niiden eroja. Tutkimuksella kerätään tietoa mielipideilmastosta ja kulkuvälineen valintaa ohjaavista motiiveista. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää palvelun kehittämisessä ja uusien asiakkaiden houkuttelemisessa julkiseen liikenteeseen. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt edustavat kolmenlaisia käyttäjiä: 1) pelkästään autolla kulkevat, 2) pelkästään julkisilla liikennevälineillä liikkuvat sekä 3) vaihdellen autolla ja julkisilla liikennevälineillä kulkevat. Aineisto kerätään tutkimukseen valittujen ryhmähaastatteluilla tammikuussa. Tutkimus valmistuu tämän kevään aikana ja sen toteuttaa Darwin Oy. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien onnettomuuskehitys on ollut myönteisin viiden viimeisen vuoden aikana. Viime vuonna tämän ikäryhmän kuljettajat aiheuttivat 26 kuolinonnettomuutta, kun niitä viisi vuotta sitten tapahtui 44. Tiedot käyvät ilmi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien viime vuoden ennakkoraportista. Kaikkiaan tutkijalautakunnat tutkivat 250 kuolinonnettomuutta, vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Viime vuonna nokkakolareiden määrä laski ja suistumisten nousi. Molemmissa onnettomuustyypeissä tapahtui paluu aikaisempien vuosien keskiarvolukujen tasolle. Kuolemaan johtaneet nokkakolarit tapahtuivat pääasiassa valta- ja kantateillä ja suistumiset tasaisemmin eri tieluokilla. Onnettomuustutkinnassa on jo pidempään havaittu, että henkilöautojen välisissä törmäyksissä kuolee yhä vähemmän ihmisiä. Vuonna 2013 henkilöauto-henkilöauto-törmäyksissä kuoli 30 prosenttia kaikista henkilöautossa yhteenajon seurauksena kuolleista. 20 vuoden keskiarvo on 42 prosenttia. Myös yhteenajon vastapuolena olleiden kuorma-autojen määrä väheni selvästi, mutta ilmiön syy on vielä selvittämättä. Raskaat ajoneuvot aiheuttivat 15 kuolinonnettomuutta ja olivat vastapuolena 50 tapauksessa. Moottoripyöräonnettomuuksissa menehtyi 26 motoristia, niistä kolmanneksessa motoristi oli onnettomuuden vastapuolena. Mopo-onnettomuuksissa menehtyi 4 henkeä. Määrä on viime vuosien alhaisin. Vuonna 2013 tieliikenteessä menehtyi 31 jalankulkijaa ja 23 polkupyöräilijää. Molemmat määrät ovat muutamaa edellisvuotisia korkeammat, ja onnettomuuksia tapahtui erityisen paljon loppuvuonna. Kevyessä liikenteessä menehtyneistä puolet oli yli 64-vuotiaita. Jalankulkijaonnettomuuksissa ei menehtynyt yhtään alle 25-vuotiasta lasta tai nuorta. Kuolinonnettomuuksien kokonaismäärien alueelliset vaihtelut olivat viime vuonnakin varsin suuret. Ruotsin Bussiliitto ja Työnantajaliitto yhdistyivät Bussiliitto ja Työnantajaliitto Ruotsissa ovat yhdistyneet tammikuun 1. päivänä. Liiton uusi nimi on Sveriges Bussföretag. Liitossa hoidetaan sekä bussitoimialan edunvalvonta- että työnantaja-asioita. Yhdistettyyn liittoon kuuluu noin 400 jäsenyritystä, jotka työllistävät henkilöä. NIMITYKSET Linja-autoliitto ry Timo Ahokanto, insinööri (YAMK) on nimitetty sopimusliikennepäälliköksi alkaen. Aiemmin hän on mm. Turun joukkoliikennetoimistossa suunnittelijana ja Lahdessa kaupungin joukkoliikennelogistikkona. Härmän Liikenne Oy Sami Heinimäki on nimitetty alkaen Härmän Liikenne Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Vesa Salo jatkaa johtajana, sekä hallituksen puheenjohtajana. 10 BUSSIAMMATTILAINEN 1 14

4 Tilaajaväritys Jyväskylän, Lahden ja Oulun busseihin Jyväskylän, Lahden ja Oulun bussit näkyvät kunkin kaupungin suunnittelemissa ja päättämissä väreissä ja designissa. Kuvassa näkyvän bussin uuden ilmeen Lahteen on suunnitellut Lahden Muotoiluinstituutti. Lahden kaupunkiseutuliikenteessä nähdään jatkossa VDL -bussien lisäksi ainakin Mercedes-Benz Euro 6 -Citaroja ja Volvo kaupunkibusseja euroa Scania varmistaa OmniExpressin tuotannon jatkumisen Lahdessa Neuvottelut Scanian ja Lahden Autokori Oy:n konkurssipesän välillä Scania OmniExpress -linja-autojen valmistuksen jatkumisesta Lahdessa on saatu päätökseen. Scania on tehnyt sopimuksen Lahden Autokorin konkurssipesän kanssa sekä Lahden Autokorin entisistä tuotantotiloista että -resursseista. Sopimus takaa, että Scania OmniExpressin valmistus Lahdessa jatkuu. Scania OmniExpress -linja-autot ovat jatkossakin tärkeä ja oleellinen osa Scanian linja-autotuotevalikoimaa. OmniExpressin valmistus Lahdessa jatkuu, sanoo Scanian linja-autoliiketoiminnan johtaja Klas Dahlborg. Scania myös omistaa oikeudet Scania OmniExpress -tuotevalikoimaan ja siihen liittyviin varaosiin. Scania OmniExpress -varaosatoiminnot ovat jo aiemmin kuuluneet Scanian Parts & Service -organisaatioon. Juuso laittoi hyvän kiertämään Vuoden 2013 Sankarikuljettajaksi valittu Savo-Karjalan Linjan linja-autonkuljettaja Juha Juuso Lihavainen antoi kirjaimellisesti hyvän kiertää ja lahjoitti 2500 euroa Kontiolahden kunnan Lehmon koulukirjaston hyväksi. Koulun oppilaita työkseen kuljettava Sankari kertoi hyväntekeväisyyskohteen valinnan olleen helppo. Lehmon koulun, sen oppilaat ja opettajat, hyvin tunteva Juuso tiesi että koulun kirjaston tuhoutuneiden kirjojen tilalle tarvittiin kipeästi uusia. - Kyllähän kirjastossa pitää kirjoja olla, Juuso kertoo. Lehmon koulun rehtori Antti Väänänen sekä apulaisrehtori Leila Matjuschi olivat koulun noin 350 oppilaan ohella erittäin iloisia ja otettuja Juuson lahjoituksesta. Matjuschi kertoi avajaistilaisuudessa pitämässään puheessa lahjoituksen olleen erittäin juusomainen teko. Lahjoitus oli siinäkin mielessä merkittävä, että vastaavan summan säästäminen olisi kestänyt kahdeksan vuotta, totesi Matjuschi puheessa. Hyväsydäminen ja oppilaista suurella sydämellä huolta pitävä Juuso on oppilaiden, vanhempien ja opettajien keskuudessa erittäin pidetty henkilö. Kiitoksena ja kunnianosoituksena lahjoituksesta uusittu kirjasto nimettiin oikeutetusti Juuson kirjastoksi. BUSSIAMMATTILAINEN

5 U U T I S E T tekstit saara remes Veho juhlii Alkanut vuosi 2014 on Vehon historian juhlavuosi, sillä yhtiön perustamisesta tulee kuluneeksi 75 vuotta. Veho Oy:n yhtiöjärjestys laadittiin tammikuussa 1939, mutta yhtiön juuret Suomessa yltävät jo vuoteen Nimi Veho löytyi latinan kielestä, jossa se tarkoittaa minä kuljetan. Yhtiön perustava kokous pidettiin Hotelli Kämpissa , ja kaupparekisteriin se ilmoitettiin vuotta Nykyinen Veho Group Oy Ab jatkaa vuonna 1939 alkaneen Oy Veho Ab:n perinteitä. Konserni on Aminoffin suvun omistama perheyritys. Vuonna 2012 Vehon liikevaihto oli 1,06 miljardia euroa. Työntekijöitä konsernissa on noin Suomessa sekä maahantuojana että vähittäiskauppiaana toimiva Veho edustaa Mercedes-Benzin lisäksi Smartia, Citroënia ja Peugeotia sekä hyötyajoneuvoissa Mercedesin ohella Setra-linjaautoja sekä Fuso Canter kuorma-autoja. Veho Autotalot edustavat lisäksi Fordin, Hondan ja Skodan henkilöautoja. Ebusco sähköbussia kokeillaan Espoossa Espoon sisäisellä linjalla 11 on kokeilussa hollantilainen Ebusco -sähköbussi. Ebusco -kokeilu on osa Tekesin ebushanketta, jossa tutkitaan, miten sähköbussit soveltuvat Suomen vaativiin talviolosuhteisiin. Ebusco on toinen pääkaupunkiseudun sähköbussi, sillä portugalilainen Caetano on ajanut Espoossa viime syksystä alkaen. HSL:n tavoitteena on, että pääkaupunkiseudun liikenteessä kulkisi viiden vuoden kuluttua sata sähköbussia, sillä ne ovat tehokas keino päästöjen vähentämiseksi, kun sähkö vaan tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla, HSL:n Liikennepalvelut -osaston johtaja Reijo Mäkinen sanoo. Ebusco YTP 1 -bussi ei jätä pakokaasuja peräänsä ja auto kuluttaa virtaa vain 0,90 kilowattituntia kilometrillä, joten sen energiakulut ovat selvästi pienemmät kuin dieselautolla. Bussi saa virtansa litium-rautafosfaatti -akuista, jotka latautuvat nopeasti kahdessa ja puolessa tunnissa. Ebuscolla on kehittyneen akkuteknologian ansiosta mahdollista ajaa jopa 250 kilometriä yhdellä latauksella. Ebusco on 12 metriä pitkä, matalalattiainen kaupunkibussi, jossa on 76 matkustajapaikka sekä tila pyörätuolille. Ebusco-yhtiö on toistaiseksi kokeillut YTP 1 -bussia Kiinassa, jossa 300 autolla on jo yhteensä 31 miljoonaa ajokilometriä takanaan. Tekesin yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat HSL, Veolia Transport Finland Oy, Fortum Oy, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Aalto Yliopisto Sähköbussihankkeessa on mukana myös Teknologian tutkimuskeskus VTT. Koekäytössä olevat linja-autot testataan säännöllisesti sen raskaiden ajoneuvojen laboratoriossa. VTT:n näkökulmasta hankkeella on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on selvittää, miten sähköinen joukkoliikenne kannattaisi Suomessa järjestää ja miten sähköbussit saadaan toimimaan pohjoisissa olosuhteissa. Toinen tärkeä tavoite on kotimaisen teollisuuden kehittäminen. Kylmien olosuhteiden osaaminen voisi olla kilpailuvaltti. Koska sähköbussit on kehittyvä markkina, uusi alue tavallaan, niin koetetaan sinne saada synnytettyä teollisuutta, joka voi sitten valmistaa komponentteja ja miksei mahdollisesti sähköbussejakin, kertoo tutkija Marko Karvonen VTT:stä. Hankkeessa mukana olevien mielestä tämä tavoite ei ole ristiriidassa sen kanssa, että nyt tutkimusta tehdään ulkomaisten valmistajien kanssa. Varsinkaan, kun sähköbussien massavalmistusta ei löydy Suomesta. 12 BUSSIAMMATTILAINEN 1 14

6 KUVA POHJOLAN LIIKENNE 109 VDL Citea Euro 6 -bussia liikenteeseen 2014 Tammikuun alussa HSL-liikenteessä aloitti liikennöinnin yhteensä 30 VDL Citea Euro 6 -bussia. Åbergin Linjalla on niistä yksi ja Pohjolan Liikenteellä 29. Pohjolan Liikenteen hankkimat 29 bussia ovat kolmentyyppisiä: 12-metrisiä Citea LLE120 -busseja, 12.9-metrisiä Citea SLE -busseja sekä kolmiakselisia, pituudeltaan 14.5-metrisiä Citea XLE -busseja. Pääkaupunkiseudun lisäksi Euro 6 -päästönormin Citea LLEbusseja on tänä vuonna tulossa ainakin Lahteen ja Ouluun yhteensä 66 kpl, Kuopioon 10 kpl ja Tampereelle 3 kpl. Sähköbussiprojekti käynnistymässä Euroopan tasolla EU-tasolla on käynnistymässä projekti, jonka tavoitteena on lisätä merkittävästi sähköbussien käyttöä kaupunkiliikenteessä. ZeEUS -projektissa (Zero Emission Urban Bus System) on kaupungeista mukana Barcelona, Bonn, Glasgow, Lontoo, Münster, Plzen ja Tukholma. Tammikuun 23. päivänä Brysselissä lanseerattu projekti kestää 42 kuukautta ja sen budjetti on noin 22,5 miljoonaa euroa. EU tukee rahallisesti noin puolella hanketta. Projektin aikana testataan kaikkiaan 35 erilaista sähköbussia, niiden ominaisuuksia ja käyttövarmuutta todellisissa liikenneolosuhteissa. Bussivalmistajista on mukana mm. Volvo, Solaris, VDL ja Irizar. Projektia koordinoi kansainvälinen joukkoliikennejärjestö, UITP, jonka sivuilta saa lisätietoa, Kotimaiset laadukkaat linja-autojen TUULILASIT SEKÄ SIVULASIT suoraan valmistajalta Varastossa yleisimmät mallit Nopeat toimitukset Kysy se kannattaa! Huippulaatua Tehtaalla oma asentamo BUSSIAMMATTILAINEN

Veolian bussilla kouluun!

Veolian bussilla kouluun! Vetra 1 Veolia Transport Finlandin henkilöstölehti Numero 1 2012 Veolian bussilla kouluun! Seinäjoen Niemistön koulun kakkosluokkalaiset Milja Pitkälä (vas.), Manuel Haukkala ja Sini Mettomäki ovat kulkeneet

Lisätiedot

Kumppanuus kannattaa!

Kumppanuus kannattaa! Vetra 2 Veolia Transport Finlandin henkilöstölehti Numero 2 2012 Kumppanuus kannattaa! Partnership eli kumppanuus on yksi VeoliaTransdevin arvoista. Espoossa hyvä yhteistyö ja kumppanuus naapurusten eli

Lisätiedot

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Sisältö Uutiset Pääkirjoitus 3 Nyt avautui pakuhuolto.fi 5 Pasilan suuri tuntematon 6 Raskone yhteistyöhön

Lisätiedot

Tehokkuutta uudella kemikaalilaiturilla. High&heavy -lastit. Tila luo tulevaisuutta. Hyvät yhteydet

Tehokkuutta uudella kemikaalilaiturilla. High&heavy -lastit. Tila luo tulevaisuutta. Hyvät yhteydet PORIN SATAMALLA on pian valmius jopa kaksinkertaistaa liikenteensä KOULUTUS Yrityksen kilpailukyky kuntoon Ammattipätevyyskoulutus uhkaa ruuhkautua Logistiikka Koulutus V&P vannoo työturvallisuuden nimiin

Lisätiedot

ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ

ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ Iveco ottaa MUKAVUUDEN TOSISSAAN YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ ITELLA LOGISTIIKKA nousi Venäjän markkinajohtajaksi logistiikkapalvelujen tarjoajana K YRITTÄJÄN TÄRKEIN OHJELMISTO JÄÄ AIKAA

Lisätiedot

Tiedosta on tullut viides liikennemuoto

Tiedosta on tullut viides liikennemuoto Trafin uutiskirje 3/2014: Älyliikenne http://www.anpdm.com/newsletter/1519674/424b5c43774246594271 1 of 2 14.10.2014 10:29 TRAFIN UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE

Lisätiedot

PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta.

PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. Kuva: istockphoto As i A K As L e H T i P P CT F i N L A N D OY 1/ 2011 Paikannusjärjestelmän käyttöönotto

Lisätiedot

UUTTA VIRTAA! Sami aloitti toimitusjohtajana Nro 4 Joulukuu 2014

UUTTA VIRTAA! Sami aloitti toimitusjohtajana Nro 4 Joulukuu 2014 Draivi Veolia Transport Finlandin henkilöstölehti UUTTA VIRTAA! Sami aloitti toimitusjohtajana Nro 4 Joulukuu 2014 Pääkirjoitus Sinun käsissäsi on nyt uusi lehtemme Draivi. Vaikka emme pystyneetkään puolustamaan

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa Kuljetus Yrittäjä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti 9/13 Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta Verovähennystä koulutuksesta Tietyöt olisivat tervetulleita Myrskylään Asetusmuutoksen

Lisätiedot

Yhteistyössä. on voimaa. Pelastuslaitos on tärkeä kumppani. Hommat Reilassa! HKL:n henkilöstölehti 2 2014

Yhteistyössä. on voimaa. Pelastuslaitos on tärkeä kumppani. Hommat Reilassa! HKL:n henkilöstölehti 2 2014 HKL:n henkilöstölehti 2 2014 Yhteistyössä on voimaa Toimitusjohtaja Matti Lahdenranta ja assistentti Terttu Jukola Pelastuslaitos on tärkeä kumppani Hommat Reilassa! Liisa Joensuu Sisältö 2/2014 Dreamstime

Lisätiedot

JUHANI MALINIEMI nousi syvän kuopan pohjalta

JUHANI MALINIEMI nousi syvän kuopan pohjalta T Y Y PPIH Y VÄ KSY N TÄ BA ROM ET R I V I RTA L Ä HTEENÄ JOOGA 1 10 JUHANI MALINIEMI nousi syvän kuopan pohjalta TALOUS ELPYY HITAASTI KULJETUSKUUTIO VANTAAN KAUPUNGILLE PÄÄKIRJOITUS pasi.moisio@skal.fi

Lisätiedot

24 h 020 786 1950. Kestävät kotimaiset vaihtolavat Lempäälästä! Tampereen Seudun

24 h 020 786 1950. Kestävät kotimaiset vaihtolavat Lempäälästä! Tampereen Seudun Tampereen Seudun YRITYSMAAILMA 1 LINNAINMAALLA ON RASKAAN KALUSTON OSAAMINEN KOHDILLAAN! TERVETULOA KATSASTUKSEEN! 1/2015 Varaa aikasi asemalta 0306 100 600 www.k1katsastajat.fi K1-katsastajat Tampere,

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

OLEMME MUKANA AL OLEMME MUKANA ALAN

OLEMME MUKANA AL OLEMME MUKANA ALAN OLEMME MUKANA ALAN HUIPPUTAPAHTUMISSA: Menossa mukana myös: Lappeenranta K & L 3/2009 Uudenlaista ketterää taloushallintoa 4 Kumppanuus punnitaan taantumassa 8 Tehoa hinaukseen Pocum Onlinen avulla 13

Lisätiedot

Alan uutuudet ja uutiset. Voittoisa. SHOGUN s.9. Kiroileva. Nopea SIILI JUNAYHTEYS. saa jatkoa s.42. avautuu aikataulussa s.16

Alan uutuudet ja uutiset. Voittoisa. SHOGUN s.9. Kiroileva. Nopea SIILI JUNAYHTEYS. saa jatkoa s.42. avautuu aikataulussa s.16 Alan uutuudet ja uutiset Nro 4/2008 Voittoisa SHOGUN s.9 Nopea JUNAYHTEYS avautuu aikataulussa s.16 Kiroileva SIILI saa jatkoa s.42 Marraskuussa 2008 K avataan Euroopan modernein logistiikkakeskuskakeskus

Lisätiedot

Yllättääkö tämä talvi. Sinut? www.vianor.fi. Luota ammattilaisiin!

Yllättääkö tämä talvi. Sinut? www.vianor.fi. Luota ammattilaisiin! Yllättääkö tämä talvi Sinut? 2 2011 Vianorin LEHTI TEIDEN KULJETTAJILLE www.vianor.fi Luota ammattilaisiin! Auttaako hyvä rengas jaksamaan työssä? 8 HAnnu Riihelä vaihtaa vapaalle 6 16 Liity myvianor-palveluun!

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Pakkausalalla puhaltavat vihreät tuulet Kuljetusalalla pyritään sähköiseen tiedonsiirtoon www.prologistiikka.fi Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja

Lisätiedot

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä 2 maaliskuu 08 MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä Tampereen Kauppa kamari lehti Nordea Pankki Suomi Oyj Haluatko pitää kiinni parhaista? Kynsien ja hampaiden sijaan

Lisätiedot

Kuljetus. Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta. Yrittäjä. Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Tietohtori tutkii teitä ja siltoja

Kuljetus. Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta. Yrittäjä. Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Tietohtori tutkii teitä ja siltoja Kuljetus Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti 1/14 Yrittäjä Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta Liity PIHIin! Tietohtori tutkii teitä ja siltoja

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus Riikka Rajamäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 26/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kuorma-autoliikenne... 2 2.1 Mitä kuljetetaan ja

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Sisälogistiikan tehostaminen tuo rahaa ja turvallisuutta. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Sisälogistiikan tehostaminen tuo rahaa ja turvallisuutta. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Tehokas terminaalikalusto nopeuttaa töitä ja parantaa turvallisuutta Pakkaukset ovat merkittävä osa tuotteiden markkinointia Tarkka aikataulutus on päivän trendi www.prologistiikka.fi

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta ALANSA YKKÖNEN 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta lämmittää Rautavaaran kuntakeskusta. sivu sivulla 36 20 Ranskan metropolit uudistuvat sivu 12 Pellettien pölypoltto tuli Suomeen sivu 22 Led alkaa

Lisätiedot

Talvi työllistää meitä ja muita

Talvi työllistää meitä ja muita HKL:n henkilöstölehti 4 2012 Talvi työllistää meitä ja muita Turvallisuus on elektroniikkaasentajan työtä Tanssien Töölössä Sisältö 4/2012 HKL HKR 7 6 HSL Kaisa Sikkilä 4 2 3 Pääkirjoitus Tieto kulkee

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot