Kaivosalan näkymät ja rahoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaivosalan näkymät ja rahoitus"

Transkriptio

1 Kaivosalan näkymät ja rahoitus Kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö Maija Uusisuo Lapin liitto maija.uusisuo(at)lapinliitto.fi Puh

2 Esityksessä Miksi kaivoksia tarvitaan? Globaalit näkymät Suomen kaivostoiminta ja -projektit Kaivosten rahoitus Tulevaisuuden näkymät

3 Jokainen meistä tarvitsee kiveä, mineraaleja ja metalleja Wikimedia Commons Tekes/Markus Sommers Tekes/Matias Uusikylä wwww.finstone.fi/suomen Graniittikeskus Oy Tekes/Eeva Anundi Tekes/Katariina Siimes Tekes/Jari Eklund Tekes/Pasi Hytti

4 Malmi ja malmivarat Lähde: PERC Malmivarojen todentaminen hyväksyttyjen standardien mukaan (PERC, JORG Code, NI , SAMREC code) hyväksytyn asiantuntijan toimesta (Competent Person / Persons)

5 Kaivosalan globaalit näkymät 1/3 Väestön kasvu, kehittyvien talouksien kysynnän kasvu ja kaupungistuminen merkitsevät metallien ja mineraalien kysynnän kasvun jatkumista Metallien ja mineraalien kysynnän kasvu vahvasti sidoksissa kehittyvien maiden talouksien kasvuun Lähiajan kehitystä leimaa epävarmuus talouden kehityksestä Heikentynyt rahoituksen saatavuus Kiinan BKT:n kasvuennusteiden tarkistukset alaspäin Kaivosteollisuuden odotukset kuitenkin varsin positiiviset Odotukset vaihtelevat riippuen raaka-aineista

6 Kaivosalan globaalit näkymät 2/3 Laskeva trendi uusien mineraaliesiintymien löytymisessä Tarvitaan tehokkaampaa resurssien käyttöä Tarvitaan uutta teknologiaa Varmistettava pääsy maa-alueille, joissa mineraaleja Kaupan rajoitukset? Kiinan vientirajoitukset ja vientimaksut EU:n, USA;n ja Japanin yhteinen haaste Kiinan rajoituksista WTO;ssa

7 Kaivosalan globaalit näkymät 3/3 Ennustettavuuden vähentyminen Poliittiset riskit lisääntyneet Verot ja rojaltimaksut lisääntyneet ja nousseet Kilpailu työvoimasta Occupy Wall Street haaste kaivosteollisuudelle? Kestävän kehityksen mukainen kaivostoiminta, yhteiskuntavastuu ja ympäröivän yhteisön hyväksyntä toiminnalle välttämättömiä tulevaisuudessa Corporate social responsibility License to operate

8 Rautamalmin käyttö, tuotanto ja kauppa 2010 Lähde: SGU

9 Suomen kaivosteollisuuden tunnuslukuja 1/2 Toiminnassa olevat kaivokset 1/ metallimalmikaivosta n. 30 teollisuusmineraalikaivosta tai -louhosta Aktiiviset projektit 1/ metallimalmikaivos rakentamisen loppuvaiheessa n. 10 pitkälle edennyttä projektia Malminetsintä malminetsintää Suomessa harjoittaa noin 40 yhtiötä investoinnit malminetsintään vuonna 2011 arviolta 76 milj. ( milj. ) Kaivosluvat käsittelyssä tilanne tammikuu 2012 valtaus/malminetsintähakemuksia > 500 kullanhuuhdontalupia < 20 kaivospiiri/kaivoslupahakemuksia > 60

10 Metallimalmi- ja teollisuusmineraalikaivokset sekä malminetsintä MALMINETSINTÄ

11 2010 Koko kaivosteollisuuden liikevaihto oli noin 1,16 miljardia euroa Metallimalmien louhinnan liikevaihto oli noin 680 miljoonaa euroa Liikevaihdon kehitys

12 Merkittävät kaivosprojektit, Lappi 1/2 Kaivos Kemin kromikaivoksen ja ferrokromitehtaan laajennus, Outokumpu Chrome Oy Hannukaisen rautakaivos, Kolari, Northland Mines Oy Soklin apatiittikaivos, Savukoski, Yara Suomi Oy Kittilän kultakaivoksen laajennus, Kittilä, Agnico-Eagle Finland Oy Suhanko (palladium, platina, nikkeli, kupari), Ranua, Gold Fields Ltd. Investoi nti milj. Työvoi man tarve Huom! Rakentaminen Laajennuksen käyttöönotto 2013 alussa Kannattavuusarviointi valmistuu Välilliset työllisyysvaikutukset kairausohjelman toteutus ja Suomivaihtoehdon selvitysten täydennys ? YVA kaivoksen laajennukseen liittyen menossa. Suunniteltu laajennus valmis Alustava kannattavuusselvitys Suunnitelman mukaan rakentamien

13 Merkittävät kaivosprojektit, Lappi 2/2 Kaivos Kevitsan kaivos (nikkeli, kupari), Sodankylä, Kevitsa Mining Oy Kevitsan kaivoksen laajennus (nikkeli, kupari), Sodankylä, Kevitsa Mining Oy Mustavaaran kaivos (rauta, vanadiini), Taivalkoski/Posio, Mustavaaran Kaivos Oy Sakatti -projekti (kupari, nikkeli, PGM, kulta), Sodankylä, Anglo American Plc. Rompas (kulta), Ylitornio/Rovaniemi, Mawson Resources Ltd. Investoi nti milj. Työvoi man tarve Huom! Rakentaminen aloitettu Tuotanto käynnistyy 2012.? 150? Ympäristö- ja vesitalouslupa laajennukseen liittyen käsittelyssä.? 170 Alustava kannattavuusarviointi valmistuu maalis-huhtikuussa Suunniteltu rakentaminen ?? Työllistää malminetsintään lähivuosina hlö.?? Tukesin valtauspäätös annettu marraskuussa Valitusprosessi kesken. Kairauksista sopimus yksityisten maanomistajien kanssa.

14 Merkittävät kaivosprojektit, muu Suomi 1/2 Yritys, projekti Kylylahden kaivos ja Luikonlahden rikastamo (kupari, koboltti, nikkeli, sinkki), Kylylahti Copper Oy / Altona Mining Ltd. Kylylahden kaivos ja Luikonlahden rikastamon laajennus (kupari, koboltti, nikkeli, sinkki), Kylylahti Copper Oy / Altona Mining Ltd. Investoinni t milj. Työvoiman tarve, hlö 30, ? HUOM! Rakentaminen aloitettu 2010 ja tuotanto käynnistynyt vuoden 2012 alussa. Valmistelee rikastamon laajennusta ja Leppävirran Valkeisenrannan nikkelikaivoksen avaamista ja malmin rikastamista Luikonkahdessa. Taivaljärven hopeakaivos, Sotkamo, Sotkamo Silver AB Kultakaivos, Kuusamo, Polar Mining/Dragon Mining Ltd Rakentaminen suunniteltu alkavan 2012.?? YVA valmistuu keväällä 2012.

15 Merkittävät kaivosprojektit, muu Suomi 2/2 Yritys, projekti Investoinni t milj. Työvoiman tarve, hlö HUOM! Länttä (litium) Kaustinen, Keliber Oy/ Nordic Mining, Kairauksia. Uraanin talteenotto sivutuotteena, Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran laajennusprojektit / t Ni (Overlord), Talvivaara Sotkamo Oy 30? EU komission lupa talteenotolle tammikuussa 2012 ja Suomen valtioneuvostonlupa helmikuussa Tarvitaan ympäristölupa. YVA käynnistetty Investoinnit vaiheittain 5-6 vuodessa alkaen 2013.

16 Henkilöä LAPIN LIITTO Henkilöstön määrän kehitys arvio toimivat ja suunnitteilla olevat kaivokset Metallimalmi- ja teollisuusmineraalikaivokset yhteensä Huom! sisältää vain hankkeet, joista jo olemassa henkilöstömääräarvio Rakennusaikainen henkilöstö Alihankkijat toimivat ja päätetyt Oma henkilöstö toimivat ja päätetyt Valmisteilla olevat projektit

17 Julkiset tuet kaivosteollisuudelle 2011 Tukimuoto Euroa ELY-keskusten ja TEM:n yritysten kehittämisavustus ELY-keskusten ja TEM:n valmistelurahoitus Maaseutuohjelman yritystuki Työllistämistuet Yhteishankintakoulutus (metallimalmit) Finnveran rahoitus Tekesin Green Mining ohjelman rahoitus (helmikuu 2012 mennessä) Yhteensä

18 Rahoitus ja linjaukset 1/2 Valtioneuvoston linjaukset kaivostoiminnan rahoituksesta: valtiolla on erityinen intressi edistää hanketta, jolla on merkittävä kansantaloudellinen, aluetaloudellinen ja työllisyysvaikutus valtion rahoituksen yhteiskuntapoliittinen ja taloudellinen kustannus/hyöty suhde on hyvä kaivosten toimintaympäristöön liittyviin infrastruktuuri-investointeihin mm. vinotunnelit, sähkö- ja vesilinjat voidaan myöntää investointi- ja kehittämisavustusta liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, jolloin sovelletaan jälkirahoitusmallia kaivosteknologian ja rikastusmenetelmien kehittämiseen voidaan myöntää Tekesin tukea malminetsinnän loppuvaiheen, kaivoshankkeen kehittämisvaiheen ja varsinaisten kaivosinvestointien rahoitukseen voivat tarvittaessa osallistua Teollisuussijoitus Oy (TESI) pääomasijoituksilla sekä Finnvera Oyj lainoilla ja takauksilla

19 Rahoitus ja linjaukset 2/2 Vuoden 2012 budjettiesityksessä 30 milj. varaus kaivosteollisuuden rahoitukseen Rahoituksen kohdentamisesta ei vielä päätöksiä Rahoituksen kohdentaminen mahdollisesti etsintävaiheeseen Rahoituksen kanavointi Teollisuussijoituksen kautta

20 Rahoituksen suuntaaminen 1/2 Varmistettava kaivosteollisuuden jatkuvuus ja positiivisten vaikutusten maksimoiminen Malminetsinnällä varmistettava uusien esiintymien löytyminen GTK:n nikkelivarantoarvion arvion mukaan Suomessa on 50 %:n todennäköisyydellä yhteensä ainakin tonnia nikkeliä Kaivostoimintaa palvelevan laite- ja palvelutoiminnan kehittäminen ja sen viennin kasvattaminen Kaivostoiminnan kasvu tarjoaa merkittävän potentiaalin palvelusektorin kehittymiselle ja mahdollisuuden myös PKyritysten kasvulle

21 Rahoituksen suuntaaminen 2/2 Osaavan työvoiman saannin varmistaminen koulutuksen avulla kaivoksille ja koko klusterille Kaivostoiminnan riskien hallinta Suuret etsintäalueiden varaukset, päästöt ympäristöön ja intressiristiriidat ovat lisänneet yleistä kaivoskriittisyyttä Eri tahojen intressien yhteensovittaminen on välttämätöntä Ympäristö- ja työturvallisuusriskit Panostettava osaamisen kehittämiseen ja tutkimukseen Kestävän kehityksen mukainen kaivostoiminta Panostettava osaamisen kehittämiseen ja tutkimukseen

22 Tulevaisuuden näkymät Maailmanlaajuinen kilpailu tulevaisuuden raakaainemarkkinoiden hallinnasta on käynnissä. Uusi kapasiteetti rakennetaan maihin, joiden kilpailukyky ja kaivostoiminnan edellytykset ovat kunnossa Logistiikka ja saavutettavuus,työvoima, energia, palvelut, lupien käsittely ja kaavoitus sekä kustannuskilpailukyky Suomella on kasvupotentiaalia ja Suomi on kiinnostava kaivosteollisuusmaa Suomi 2. sijalla Fraser Institute n arvioinnissa 2011/2012 Poliittinen tahto ja hyväksyntä kaivostoiminnan kehittämiseksi olemassa, tarvitaan konkreettisia toimia Tasapainoinen alue ja elinkeinorakenne on myös kaivostoiminnan etu

23 Lisätietoja 1/2 Kaivosteollisuus toimialaraportti, EU:n raaka-ainealoite Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Raaka-aineita koskeva aloite työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisten tarpeiden täyttäminen. KOM (2008) 699 lopullinen, Suomen mineraalistrategia valmistui lokakuussa Visio 2050: Suomi on mineraalien kestävän hyödyntämisen globaali edelläkävijä ja mineraaliala on yksi kansantaloutemme tukipilareista Luonnonvaraselonteko eduskunnalle Suomi on vuonna 2050 älykkään luonnonvaratalouden vastuullinen edelläkävijä maailmassa Valtion rahoitus ja omistus kaivoksissa Tom Niemen selvitysmiesraportti julkistettiin milj. määräraha kaivosten rahoitukseen vuoden 2012 budjettiesityksessä

24 Lisätietoja 2/2 Green Mining -ohjelma Tekesissä Päätös ohjelman käynnistämisestä Budjetti yhteensä 60 milj., josta Tekesin rahoitusosuus 29 milj. Kaivannaisalan vaikuttavuusselvityksiä Hannu Hernesniemi, Birgitta Berg-Andersson, Olavi Rantala, Paavo Suni, Kalliosta kullaksi - kummusta klusteriksi, Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, 2011 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, useita julkaisuja mm. Hannu Törmä et.al.

25 Huomioitava Esityksen tiedot perustuvat esityshetkellä käytettävissä olleeseen tietoon. Hankkeista esitetyt suunnitelmat täydentyvät ja muuttuvat koko ajan ja tiedot voivat vanhentua nopeasti.

26 Kiitos Kuva: Agnico-Eagle Finland Oy, Kittilän kultakaivos

Kaivosala. Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

Kaivosala. Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Kaivosala Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE

SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE 2 Sisällysluettelo TAUSTAA... 4 1. LÄHIVUOSIEN KAIVOSHANKKEET... 7 1.1 Kolari... 9

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Toteutuksen tilanneraportti Toukokuu 2015 Maija Uusisuo, Työ- ja elinkeinoministeriö Riikka Aaltonen, Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8

Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8 Kanarialintu Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus I/2015 Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus 1/2015 Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14 Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8 SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

SUOMEN MINERAALISET AJURIT. Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle

SUOMEN MINERAALISET AJURIT. Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle SUOMEN MINERAALISET AJURIT Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle Riikka Virtanen Helsinki 2015 TIIVISTELMÄ Mineraalisten raaka-aineiden kysyntä ja tarve on lisääntynyt väestönkasvun, kaupungistumisen

Lisätiedot

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A Vuorit eknikot ry:n jä senleh ti VUOSIJ ULK AIS U 2 0 1 2 1 www.vuoriteknikot.fi 2 V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU

Lisätiedot

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Ympäristötekniikan DI-ohjelma Harri Korhonen ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivos Diplomityö,

Lisätiedot

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Kesäkuu 4/2007 3/2013 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot

Hyvä kaivos pohjoisessa

Hyvä kaivos pohjoisessa Hyvä kaivos pohjoisessa opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin Kai Kokko, Anniina Oksanen, Sanna Hast, Hannu I. Heikkinen, Helka-Liisa Hentilä, Mikko

Lisätiedot

Tutkimusraportti 197 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2010

Tutkimusraportti 197 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 197 2012 Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2010 Summary: Geological resources in Finland, production data and annual report 2010 Kananoja,

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 materia 5 2010 Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka Kittilän kultakaivos turvallista tuotantoa

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2011

Yrittäjyyskatsaus 2011 Yrittäjyyskatsaus 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 34/2011 Yrittäjyyskatsaus 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 34/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012

TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012 3.9.2012 TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012 1. Puutuotealaa synkistää kysynnän hiipuminen ja kustannusten kasvu Puuteollisuuden tilanne

Lisätiedot

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla sivu 43

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla sivu 43 materia 3 2015 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla Professori Jari Koskinen ja "Lafkan" uudet Aallot sivu 43 VM-päivät: Raimo Sailas, SSAB, Agnico Eagle * Framtidens Gruv & Mineral * Valimot nousussa?

Lisätiedot

yhtiöihin kohdistuvat odotukset

yhtiöihin kohdistuvat odotukset ALUE JA YMPÄRISTÖ Teijo Rytteri Suomessa toimivien kaivosyhtiöiden vastuustrategiat ja yhtiöihin kohdistuvat odotukset Social responsibility strategies and social expectations of mining firms operating

Lisätiedot

Pääomasijoittajan näkökulma rahoitukseen

Pääomasijoittajan näkökulma rahoitukseen Pääomasijoittajan näkökulma rahoitukseen Kimmo Viertola 17.9.2010 Kaivosrahoituksen kehittäminen osana mineraalistrategiaa Yhtiö lyhyesti Valtion pääomasijoitusyhtiö, 1995 Sijoittaa suomalaisen yritystoiminnan

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla Valmet Automotive osaa menestysreitin Kasvuyritykset sytyttivät sijoittajat Kiirettä kaivoksilla Suomen TeolliS uussijoit u S o y:n S idos ryhmäleht i 1/2011 Pääkirjoitus Kuva: Kari Ylitalo Hankevirta

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös 31.12.2009

Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus...2 Konsernitase...11 Konsernin tuloslaskelma...12 Konsernin laaja tuloslaskelma...13 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Ruralia-instituutti. Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus. RegFin-raportteja. Hannu Törmä

Ruralia-instituutti. Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus. RegFin-raportteja. Hannu Törmä Ruralia-instituutti Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus Hannu Törmä RegFin-raportteja 16.4.2010 Mahdollisen kultakaivoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seinäjoen

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 1(12) Lehdistötiedote 26.2.2008 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta Kaivoksen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti Vuoden 2007 keskeiset tapahtumat

Lisätiedot

Kauppakamarilehti. Oulun. Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä. Tehoa Saksan kauppaan

Kauppakamarilehti. Oulun. Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä. Tehoa Saksan kauppaan Oulun Kauppakamarilehti 4 2010 Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä Kansallisesta lentokentästä kansainväliseksi kentäksi Tehoa Saksan kauppaan Vaalirahoitus entistä näkyvämmäksi 2 Oulun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5 VUOSIKERTOMUS2009 Outotec Oyj 5 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2009 Vuosi 2009 lyhyesti 1 Vuosikooste 2009 2 Teknologia- ja palvelutarjonta 4 Strategia 6 Toimitusjohtajien haastattelu 8 Markkinakatsaus 11 Minerals

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus GTK:n organisaatio 1.1.2009 TEM Johtokunta Esikunta Pääjohtaja Johtoryhmä Etelä- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Länsi- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Konsernipalvelut

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Kaivoshankkeen toteutus ja e/ikka

Kaivoshankkeen toteutus ja e/ikka Kaivoshankkeen toteutus ja e/ikka KAIVOSTOIMINTAA TARVITAAN KAIKKEEN TOIMINNAN KESTÄVYYS JA VASTUULLISUUS Kaivosteollisuus on vanhin tunnettu teollisuuden muoto. Yli sataa (>100) mineraalia ja metallia

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot