OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo. Jarmo Vesanto Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo. Jarmo Vesanto Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited 14.10."

Transkriptio

1 OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo Jarmo Vesanto Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited

2 Tiedotustilaisuuden ohjelma Projektin yleisesittely (Jarmo Vesanto) Kylylahden kaivos (Seppo Tuovinen) Luikonlahden rikastamo (Mikko Keränen) Keskustelu / kysymykset / vastaukset Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 2.

3 Altona Mining Ltd ja Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited Altona = Vulcan Resources Ltd + Universal Resources Ltd Australialainen kuparikaivostoimintaan keskittyvä pörssiyhtiö, pääkonttori Perthissä Tärkeimmät projektit: Outokummun kupariprojekti Roseby kupariprojekti Mt Isan alueella Queenslandissä Kylylahti Copper Oy Altonan 100%:sti omistama suomalainen tytäryhtiö Avainhenkilöt projektin toteuttamiseen olemassa Jarmo Vesanto, toimitusjohtaja Kirsi Eronen, talous-hallintopäällikkö Seppo Tuovinen, Kylylahden kaivospäällikkö Mikko Keränen, Luikonlahden rikastamon päällikkö Ahma Insinöörit Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 3.

4 Outokummun kuparimalmiprovinssi Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 4.

5 Outokummun alueen malmien kuparisisältö Vanhojen kaivosten kuparituotanto ja Kylylahden esiintymän kuparisisältö yhteensä noin 1.2 Mt Vuonos 9 % Luikonlahti 6 % Kylylahti 8 % Outokummun alueen tunnetut malmivarannot yhteensä n. 175,000 tonnia kuparia Keretti 77 % Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 5.

6 Kylylahden syvyysjatkeet tutkimatta 1.5% Cu Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 6.

7 Kylylahden kobolttihaaste Malmin in-situ arvon jakaantuminen Koboltin talteensaanti ja myyntikelpoisen kobolttirikasteen tuottaminen on ollut Kylylahden esiintymän suurin haaste Outokummun tutkimukset ja luvuilla eivät johtaneet sulattokelpoisen rikasteen tuottamiseen Kylylahti Copper Co-Ni-Zn-(Cu)-rikasteen hydrometallurgia Rikasteen pasutus ja sitä seuraava pasutteen liuotus ja metallien talteenotto on teknisesti mahdollinen, mutta kallis investointi Ei ostajaa rikasteelle Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 7.

8 Kylylahden Cu-Co esiintymän historia Outokumpu Oy:n malminetsintä löytää esiintymän 1984 Outokumpun tutkimukset, ei kaivospäätöstä Vulcan Resources / Kylylahti Copper Oy ostaa esiintymän 2004 Kannattavuustarkastelu 04/ m investointi, uusi rikastamo Polvijärvelle Myyntitulot Cu-Au ja Co-Ni-Zn rikasteista Maailmanlaajuinen talous/rahoituskriisi, Co-Ni-Zn rikasteelle ei ostajaa projekti jäihin 09/2008 Luikonlahden rikastamon hankinta 01/2010 Kannattavuustarkastelun päivitys kuparikaivosmallilla Myyntitulo ainoastaan Cu-Au- ja Zn-rikasteista 30m investointi ja 10m käyttöpääoma Altonan hallitus päättää projektin toteutuksesta 07/2010 Kylylahden infrastruktuurin rakentaminen alkaa 09/2010 Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 8.

9 Kuparin hintakehitys Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 9.

10 Kylylahden high-grade malmi Tuotanto aloitetaan semi-massiivisen ( high-grade ) malmin louhinnalla Koboltista mahdollisesti saatava myyntitulo mahdollistaisi todennäköisesti myös köyhemmän pirotemalmin louhinnan. Tonnes (m) Cu (%) Co (%) Ni (%) Zn (%) Au (g/t) Resources High Grade Resource Reserves Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 10.

11 Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 11.

12 Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo Luikonlahden rikastamon hankinta mahdollistaa Kylylahden kaivoksen rakentamisen kuparikaivos mallilla Schematic Mine Plan Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 12.

13 Hyväksytty budjetti ja aikataulu Altona Mining hallituksen hyväksymä budjetti vuodelle 2010 n. 1.8m. Kaikki vinotunnelin rakentamista edeltävä infrastruktuuri kaivosalueella Rikastamon kunnostamiseen liittyvä suunnittelutyö Rahoitusneuvottelut pyritään saattamaan päätökseen vuoden 2010 loppuun mennessä Vinotunnelin rakentaminen ja rikastamon kunnostus aloitetaan tammikuussa 2011 Malminlouhinta ja rikastamon käynnistys vuoden 2012 alussa Täysi tuotanto kesällä 2012 Ball Mill Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 13.

14 Investoinnit, rahoitus, työllisyysvaikutus Tuotantoa edeltävä investointi Kaivoksen maanpäällinen infrastruktuuri 7.5m Maanalainen kaivos 12.3m Rikastamon kunnostus 9.6m Muut kustannukset 1.0m Tuotantoa edeltävä investointi yhteensä Tarvittava kokonaisrahoitus (investointi ja käyttöpääoma) Oma pääoma ja rikasteiden ostajat Projektilaina 30.4m 40.0m Valtion kehittämisavustus (Luikonlahti) 2.28m Tuotannon aikainen henkilöstö n. 100 henkilöä, joista 1/3 Luikonlahdella ja 2/3 Polvijärvellä Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 14.

15 OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos Seppo Tuovinen Kaivospäällikkö

16 Kaivosalue Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 16.

17 Aikataulu Vuosi 2010 (noin 1,2 Me) 20 kv linjan rakennus kaivosalueelle Kaivosalueen sähköistys Tie- ja toimistoalueen pohjatyöt (maarakennus) Vinotunnelin avoleikkaus Vesi-ja viemärilinja Vuosi 2011 Vinotunneli Vesienkäsittely altaat ja infra Sivukivialuiden pohjatyöt (kalvotettu pohjarakenne) Tuuletuskuilujen ja puhallinasemien rakentaminen Vuosi 2012 Tuotannon aloitus, helmi-maaliskuu Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 17.

18 Maanalainen kaivos Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 18.

19 Toimintamalli Vuosituotanto t Malmin lastaus ja nosto kaivoksesta kuorma-autokalustolla (urak.) Malmin kuljetus läjityksen jälkeen kuorma-autoilla Luikonlahteen Maanalainen louhinta, kaivosyhtiön omana työnä Vinotunneli urakoitsijan työnä Taso-ja malmiperät omana työnä Muut aputyöt (urakoitavat) Tarvikekuljetus, materiaalin käsittely (ruiskubetoni, tarvikkeet) Kiinteistötyöt, rakennustyöt (maanalla) Valmistus (koneistus, tarvikkeet) Huoltotyöt (kevyt kalusto, pumput yms) Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 19.

20 Henkilöstö Kaivos kaivosyhtiö urakoitsija Henkilöstön rekrytointi Maanalla osittain kokeneita kaivosmiehiä / osa koulutuksen kautta Koulutus 9-12 kk, koulutusohjelmaan valinnat 2011 alkupuoli Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 20.

21 OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Luikonlahden rikastamo Mikko Keränen Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited

22 Sisältö Johdanto Tuotanto Virtauskaavio Henkilöstö ja urakointi Aikataulu Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 22.

23 Luikonlahden rikastamo ja sen kunnostus Luikonlahden Cu-Co-Ni-Zn malmi Prosessikaavio samanlainen kuin Kylylahden malmilla. Talkkimalmien rikastus , jolloin sivutuotteena nikkelirikaste. Tuotantoinfrastruktuuri olemassa, mutta vaatii kunnostuksen. Rikastamon automatisointi ja rikastushiekka-altaan laajennus suurimmat yksittäiset kustannuserät. Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 23.

24 Tuotettavat rikasteet Kylylahden malmin uusimmat rikastuskokeet suoritettu GTK:n Outokummun laboratoriossa v Uusi prosessikaavio muistuttaa Luikonlahden alkuperäistä kaaviota. Tuotanto ( t/a): Kuparirikaste: 32,000t/a (8,000t Cu ja n. 300kg Au) Sinkkirikaste: 3,200t/a (1,600t Zn) Koboltti-nikkelirikaste välivarastoon jatkokäyttöä varten. 80,000t/a (940t Co ja 450t Ni) Rikkirikaste välivarastoon. 90,000t/a Puhdas rikastushiekka Ball Mill Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 24.

25 Luikonlahden rikastamon virtauskaavio Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 25.

26 Henkilöstö Rikastamon henkilöstö: n. 40 työntekijää Rikastamon päällikkö Käyttöinsinööri Kunnossapitopäällikkö Kunnossapitotyöntekijät Sähkötyönjohtaja Sähköasentajat Laboratoriotyöntekijät Prosessinhoitajat (koulutus) Päivämies Urakoitsijat Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 26.

27 Urakoitsijat Suunnittelua Maansiirtotyötä Kiinteistönhuoltoa Kunnossapitotyötä Malmin ja rikasteen kuljetusta Lastausta Metallipajatöitä Siivousta jne... Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 27.

28 Aikataulu 2010 Suunnittelutyö 2011 Rikastamon kunnostaminen 2012 Tuotannon alkaminen Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 28.

29 Kylylahti Copper Oy Kiitos Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 29.

30 Yhteystietoja Jarmo Vesanto Kirsi Eronen tiedustelut, yhteydenotot, jne. Seppo Tuovinen Kylylahden kaivos Mikko Keränen Luikonlahden rikastamo Projektin esittely ja tiedotteet: Kylylahti Copper Oy Kummunkatu OUTOKUMPU Altona Mining Limited - Developing copper mines in Finland and Australia 30.

Kaivannaisteollisuuden toimialakatsaus

Kaivannaisteollisuuden toimialakatsaus Kaivannaisteollisuuden toimialakatsaus Kaivosteollisuus Kestävä kaivostoiminta II kaivosten sivuvirrat ja ympäristörakenteet -asiantuntijaseminaari 27.-28.11.2012 27.11.2012 Kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö

Lisätiedot

Karjalan kultalinja. Ilomantsi 27.10.2009 Joensuu 28.10.2009. ENDOMINES Oy Kotipaikka: Ilomantsi ENDOMINES AB

Karjalan kultalinja. Ilomantsi 27.10.2009 Joensuu 28.10.2009. ENDOMINES Oy Kotipaikka: Ilomantsi ENDOMINES AB Ilomantsi 27.10.2009 Joensuu 28.10.2009 Karjalan kultalinja Tämä esitys sisältää ennusteita ja arvioita Endomines ista ja sen tulevaisuudesta. Ennusteiden toteumista ei voida taata ja todelliset saavutetut

Lisätiedot

KEVITSAN MONIMETALLIKAIVOSHANKE. Krister Söderholm/Kevitsa Mining Oy 3.6.2010

KEVITSAN MONIMETALLIKAIVOSHANKE. Krister Söderholm/Kevitsa Mining Oy 3.6.2010 KEVITSAN MONIMETALLIKAIVOSHANKE Krister Söderholm/Kevitsa Mining Oy 3.6.2010 Esitelmäni sisältö Kaivospäätös marraskuussa 2009 Malmivarat tilanne Suunniteltu tuotanto Miten kaivoshanke käytännössä etenee:

Lisätiedot

Kaivosalan näkymät ja rahoitus

Kaivosalan näkymät ja rahoitus Kaivosalan näkymät ja rahoitus 21.03.2012 Kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö Maija Uusisuo Lapin liitto www.lapinliitto.fi maija.uusisuo(at)lapinliitto.fi Puh. 040 4877 901 Esityksessä Miksi kaivoksia

Lisätiedot

Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos

Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos Maaliskuu 2013 CEO Markus Ekberg Kultarikasteen tuotantoa Pampalon kaivoksen rikastamolla Vastuuvapauslauseke Tässä esityksessä olevia

Lisätiedot

Pääomasijoittajan näkökulma rahoitukseen

Pääomasijoittajan näkökulma rahoitukseen Pääomasijoittajan näkökulma rahoitukseen Kimmo Viertola 17.9.2010 Kaivosrahoituksen kehittäminen osana mineraalistrategiaa Yhtiö lyhyesti Valtion pääomasijoitusyhtiö, 1995 Sijoittaa suomalaisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshanke

Kuusamon kultakaivoshanke Kuusamon kultakaivoshanke Ympäristövaikutusten arviointihankkeen esittelytilaisuus 08-09.01.2014 Dragon Mining Dragon Mining Limited Konsernin toiminta on keskittynyt Suomeen ja Ruotsiin: Suomi: Oriveden

Lisätiedot

Talvivaara ja biokasaliuotus

Talvivaara ja biokasaliuotus Talvivaara ja biokasaliuotus Kaivosseminaari 2008 Marja Riekkola-Vanhanen Pähkinänkuoressa Euroopan suurimmat sulfidiset nikkeliesiintymät 414 Mt mineraalivaranto (0,15% Ni Rajapit.) Tuotannon arvo >7000

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja Pekka Perä, toimitusjohtaja Helsinki 30.3.2009 Talvivaara lyhyesti Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, jonka

Lisätiedot

OULUSTA KAIVOSALAN YRITYSKESKITTYMÄ - TULOSSEMINAARI TOIMIJOILLE 27.2.2014 KARI SIIRTOLA

OULUSTA KAIVOSALAN YRITYSKESKITTYMÄ - TULOSSEMINAARI TOIMIJOILLE 27.2.2014 KARI SIIRTOLA OULUSTA KAIVOSALAN YRITYSKESKITTYMÄ - TULOSSEMINAARI TOIMIJOILLE 27.2.2014 KARI SIIRTOLA SISÄLTÖ Kittilän kaivos esittely Tulevaisuuden suunnitelmia Kunnossapidon perustaminen AGNICO-EAGLE MINES LIMITED

Lisätiedot

Kaivosala. Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

Kaivosala. Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Kaivosala Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2008. www.vuoriteknikot.fi

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2008. www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2008 www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2008 2008 Julkaisija Vuoriteknikot ry

Lisätiedot

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla sivu 43

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla sivu 43 materia 3 2015 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla Professori Jari Koskinen ja "Lafkan" uudet Aallot sivu 43 VM-päivät: Raimo Sailas, SSAB, Agnico Eagle * Framtidens Gruv & Mineral * Valimot nousussa?

Lisätiedot

Vuorityö. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti Vuosijulkaisu 2014. ja -tekniikka. www.vuoriteknikot.fi

Vuorityö. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti Vuosijulkaisu 2014. ja -tekniikka. www.vuoriteknikot.fi Vuorityö ja -tekniikka Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti Vuosijulkaisu 2014 www.vuoriteknikot.fi Groundbreaking explosives www.forcit.fi Vuorityö ja -tekniikka Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti, Vuosijulkaisu

Lisätiedot

RISKIEN ARVIOINTI KAIVOKSIIN JA SYVIIN KALLIOTILOIHIN

RISKIEN ARVIOINTI KAIVOKSIIN JA SYVIIN KALLIOTILOIHIN RISKIEN ARVIOINTI KAIVOKSIIN JA SYVIIN KALLIOTILOIHIN Pekka Särkkä Jukka Pukkila Panu Kaukinen Antti Sjöblom Pertti Huovinen Jaakko Kilponen Raija Urpelainen Sanna Westerberg Erkki Reinikka Riitta-Liisa

Lisätiedot

SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE

SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE 2 Sisällysluettelo TAUSTAA... 4 1. LÄHIVUOSIEN KAIVOSHANKKEET... 7 1.1 Kolari... 9

Lisätiedot

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla materia 2 2013 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijä 2030? Agnico-Eaglen Kittilän kaivoksen avoimien ovien päivänä pienet laborantit pääsivät harjoittelemaan

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 1(12) Lehdistötiedote 26.2.2008 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta Kaivoksen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti Vuoden 2007 keskeiset tapahtumat

Lisätiedot

Tutkimusraportti 203 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2011

Tutkimusraportti 203 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 203 2013 Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2011 Summary: Geological resources in Finland, production data and annual report 2011 Kananoja,

Lisätiedot

Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8

Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8 Kanarialintu Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus I/2015 Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus 1/2015 Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14 Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8 SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2007. Tietoisuus tukee kestävää kehitystä. Talvivaara ympäristöä säästävä megahanke

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2007. Tietoisuus tukee kestävää kehitystä. Talvivaara ympäristöä säästävä megahanke GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2007 Tietoisuus tukee kestävää kehitystä Talvivaara ympäristöä säästävä megahanke Kaivosbuumi piristää Suomen elinkeinoelämää GeoFoorumi 1 GeoFoorumi

Lisätiedot

valinnat! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Suosimalla suomalaista tuet työllisyyttä ja pidät pyörät pyörimässä.

valinnat! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Suosimalla suomalaista tuet työllisyyttä ja pidät pyörät pyörimässä. valinnat! Suosimalla suomalaista tuet työllisyyttä ja pidät pyörät pyörimässä. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

SOTKAMO SILVER MAHDOLLISUUS INVESTOIDA JA OLLA MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ SUOMALAISTA KAIVOSALAA 16.4.2014 1

SOTKAMO SILVER MAHDOLLISUUS INVESTOIDA JA OLLA MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ SUOMALAISTA KAIVOSALAA 16.4.2014 1 SOTKAMO SILVER MAHDOLLISUUS INVESTOIDA JA OLLA MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ SUOMALAISTA KAIVOSALAA 16.4.2014 1 SUOMI ON HYVÄ KAIVOSMAA Ø Ø Ø Ø Suomi on edelleen rankattuna korkealle houkuttelevana kaivosmaana Ala

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Toukokuu 2009 Talvivaara lyhyesti Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, jonka päätuotteet ovat nikkeli ja sinkki Kaivoksen toiminta-ajaksi arvioitu yli 60

Lisätiedot

HOPEAA KAINUUN KORVESTA

HOPEAA KAINUUN KORVESTA SILVER RESOURCES OY HOPEAA KAINUUN KORVESTA VMY:n syysekskursio Sotkamoon 20-21.9.2007 17.9.2007 / JJ Perustettu v. 2006, kotipaikka Sotkamo Suomalainen kaivos- ja malminetsintäyhtiö Yhtiön tavoitteena

Lisätiedot

Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos

Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos Etsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi - Endomines ja Pampalon kultakaivos Syyskuu 2013 CEO Markus Ekberg Kultarikasteen tuotantoa Pampalon kaivoksen rikastamolla Disclaimer Statements in this presentation which

Lisätiedot

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Katri Seppänen Northland Mines Oy - Ympäristöinsinööri 1/31/2013 1 Sisältö 1. Northland Resources S.A. 2. Hannukaisen kaivosprojekti 3. Ympäristöluvituksen

Lisätiedot

Vuorimiespäivät 2014. Jo 70 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla asialla

Vuorimiespäivät 2014. Jo 70 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla asialla materia 2 2014 Jo 70 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla asialla Vuorimiespäivät 2014 Outokummun Tornion tehtaiden ja Kemin kaivoksen sekakuoro viihdytti vuorimiehiä vuorimiespäivien iltajuhlassa. Geologia

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Polar Mining Oy KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YVA-konsultti Ramboll Finland Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Hankkeesta vastaava Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot