1-60. Haja-asutusalueiden jätevesiopas. Kiinteistön vesihuolto haja-asutusalueilla omakotitalot vapaa-ajan asunnot maitotilat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1-60. Haja-asutusalueiden jätevesiopas. Kiinteistön vesihuolto haja-asutusalueilla omakotitalot vapaa-ajan asunnot maitotilat"

Transkriptio

1 1-60 Haja-asutusalueiden jätevesiopas Kiinteistön vesihuolto haja-asutusalueilla omakotitalot vapaa-ajan asunnot maitotilat

2 Haja-asutusalueiden jätevedenkäsittely Asetus 542/2003 määrää haja-asutusalueiden talousjäteveden käsittelyn puhdistustason. Asetus koskee vesihuoltolaitosten viemäverkostojen ulkopuolella syntyviä talousjätevesiä. Asetuksen tarkoittamia jätevesiä voivat tuottaa mm. yksittäiset kiinteistöt, liiketilat, karjatilojen maitohuoneet. Asetusta ei sovelleta, jos kiinteistön on liityttävä vesihuoltolain tarkoittaman vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, kiinteistöltä vaaditaan ympäristölupa tai jos talousjäteveden johtaminen ympäristöön ei edellytä ympäristönsuojelulain mukaista puhdistamista. Asetus koskee uudisrakennuksia heti ja vanhoja kiinteistöjä siirtymäajan puitteissa. Vanhojen kiinteistöjen on korjattava järjestelmänsä asetuksen vaatimusten mukaiseksi vuoteen 2014 mennessä. Mikäli kiinteistöllä tehdään toimenpideluvan vaatimia rakennustöitä, jotka vaikuttavat asumistasoon, joudutaan yleensä myös jätevesijärjestelmä muuttamaan asetuksen mukaiseksi. Talousjätevesijärjestelmän vaihtoehdoista, suunnittelusta ja toteutuksesta saat laajemman kuvan tutustumalla RT-ohjetiedostoon RT Yleisesti käytetyt jäteveden käsittelyjärjestelmät Yleisimmät järjestelmät talousjäteveden käsittelyssä ovat 1. pienpuhdistamo, 2. jäteveden saostussäiliö ja maasuodattamo-kokonaisuus, 3. jäteveden saostussäiliö ja maahan imeyttämö -kokonaisuus. Mikäli edellä mainitut järjestelmät eivät sovellu kiinteistölle voidaan käyttää myös 4. jäteveden umpisäiliötä. Rudus Betonituote Oy tarjoaa ratkaisut kaikkiin edellä mainittuihin järjestelmiin. Talousjätevedenkäsittelyn suunnittelu ja toteutus Suunnittelussa on käytettävä asiantuntevaa suunnittelijaa, jotta kaikki puhdistukseen vaikuttavat seikat tulevat huomioiduiksi. Parhaiten tämä onnistuu tiedustelemalla sijaintikunnan viranomaisilta sopivaa suunnittelijaa. Myös FISE Oy:n (www.fise.fi) myöntämä pätevyys takaa osaavan suunnittelutyön. Pätevyysluokka b riittää tavanomaisiin eli pientalojen ja vastaavien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien suunnitteluun ja valvontaan. Lisäksi kannattaa varmistaa, että myös urakoitsija on pätevä tekemään tarvittavat maanrakennustyöt. Maarakennusalan järjestöt kouluttavat jäseniään. 2

3 Jätevesijärjestelmän valinta Jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavat yhtä aikaisesti useat asiat mm. kiinteistön omistajan/rakennuttajan toiveet ja odotukset, kiinteistöllä vallitsevat olosuhteet sekä kunnan määräykset. Kunta voi määrätä alueellaan puhdistuksen tasosta ja yleisesti kullekin alueelle soveltuvista menetelmistä. Kunta ei voi kuitenkaan määrätä, mitä järjestelmää saa tai ei saa käyttää. Mikäli vaadittava puhdistustaso saavutetaan ehdotetulla järjestelmällä eikä yleisiä määräyksiä rikota, on järjestelmää voitava käyttää. Jätevesiasioissa on hyvä olla yhteydessä kunnan rakennusvirastoon tai vastaavaan jo etukäteen. Näin vältytään väärinkäsityksiltä ja ylimääräisiltä kustannuksilta. Uudisrakennusten kohdalla jätevesijärjestelmän rakennuslupa sisältyy uudisrakennuksen rakennuslupaan. Vanhojen järjestelmien muutos tai asetuksen mukaiseksi saattaminen vaatii yleensä toimenpideluvan. Jos puhdistusjärjestelmässä ei tapahdu suuria muutoksia, esim. jos vanha saostussäiliö vain vaihdetaan uuteen eikä järjestelmälle tehdä muuta, ei toimenpidelupaa tarvita. Rakennuttajan kannattaa käyttää suunnittelijaa järjestelmän suunnittelussa sekä valinnassa. Suunnittelija toimii rakennuttajan puolueettomana asiantuntijana, mutta rakennuttaja tekee lopullisen valinnan järjestelmästään. Suosittelemme jalkautumista ennen käsittelyjärjestelmän valintaa Maapuhdistamon sijoittaminen tontille ja yleisesti käytetyt suojaetäisyydet, jotka voivat vaihdella kuntakohtaisesti ja kunnan sisällä. Imeytyskenttä-alueella tulee tehdä tarkemmat maaperätutkimukset. Järjestelmän valinnassa ja rakentamisessa kannattaa käyttää asiaan perehtynyttä lvi-suunnittelijaa ja maanrakennusurakoitsijaa välttyäkseen myöhemmiltä ikäviltä yllätyksiltä. Seuraavat asiat on kiinteistön omistajan hyvä ottaa itse selville ennen projektin aloitusta: 1. Kunnan määräykset talousjätevedenkäsittelystä - sallitut puhdistusmenetelmät yleisesti - alueelliset määräykset, esim. suoja-alueet (pohjavesialue tai suojaetäisyys rantavedestä) - kunnan ympäristömääräykset 1. Etäisyys vedenottamoon vähintään 30 m. 2. Etäisyys vesistöön vähintään 30 m. 3. Etäisyys tontin rajaan tai tiehen vähintään 5 m. 4. Etäisyys ojaan vähintään 10 m. 5. Etäisyydet naapureiden vedenottamoihin tulee selvittää 150 m säteellä. 6. Pystysuora etäisyys imeytysputkiston ja pohjaveden pinnan välillä tulee olla vähintään 1 m. 7. Saostussäiliön etäisyys asuinrakennukseen tai tontin rajaan tulee olla vähintään 10 m. 2. Silmämääräisesti tontin korkeussuhteet ja laskuojan paikka, maaperän maalajit sekä pohjaveden korkeus asema esim. juomavesikaivosta. 3

4 Rudus Betonituotteen reseptit veden- ja jätevedenkäsittelyyn Betoni on turvallinen materiaali Rudus Betonituotteen jätevesisäiliöt valmistetaan maailman yleisimmin käytetystä rakennusmateriaalista, betonista. Betoni on turvallinen ja ympäristöystävällinen materiaali myös jätevesijärjestelmien rakenteissa. Betoninen säiliö kestää vuodenaikojen vaihtelut ja käytön rasitukset. Normaaliolosuhteissa se ei vaadi erillistä ankkurointia, vaan pysyy tukevasti aloillaan, mikä turvaa putkiliitosten pysymisen tiiviinä. Rudus Betonituotteen säiliöt ovat ehdottaman tiiviitä eivätkä vuoda ympäristöönsä. Vuotamattomuus saadaan aikaan mm. muotoilulla ja EK-tiivistejärjestelmällä, jonka ympärille on kehitetty taatusti pitävät, normitetut betonituotteet. Saat kiinteistösi koko jätevesijärjestelmän kätevästi Rudus Betonituotteelta Rudus Betonituotteen säiliöjärjestelmän toimitussisältö käsittää kaikki valittuun järjestelmään tarvittavat säiliöt ja perusputkipaketin. Kolmoset-saostussäiliöissä käytetään vain normitettuja, esiasennetuilla kiintotiivisteillä varustettuja EK-tuotteita. Betonisäiliöiden tuuletusvaatimus: Tuuletusputki katolle, ei alipaineventtiiliä. Pienpuhdistamot Milkilo Milkilo on maitotiloille tarkoitettu puhdistamo, jossa käsitellään sekä maitohuoneen pesuvedet että talousjätevedet. Puhdistamo mitoitetaan tilan koon mukaan ja yhden säiliön ratkaisu riittää aina 50 lypsävään asti. Milkilo valmistetaan yhteistyössä insinööritoimisto Atomar Oy:n kanssa, Atomar in Milkilo oli mukana Suomen ympäristökeskuksen Ravinnesampo-tutkimuksessa, jossa Milkilon puhdistustekniikka todettiin erinomaiseksi. Milkilon puhdistustekniikka perustuu moderniin säätötekniikkaan sekä kohdekohtaiseen mitoitukseen. Milkilo-puhdistamo pystyy käsittelemään mm. maidon 300 litran häiriökuormituksen ilman että ympäristölle aiheutuu haittaa. Milkilon puhdistusprosessissa käydään läpi normaalit puhdistusprosessin vaiheet eli BHK-re-duktio, fosforin ja typen poisto. Puhdistamon tyhjennys käy helposti, kun ylijäämälietteen voi tyhjentää omaan lietelantalaan. 4

5 AG-Puhdistamo Toimintaperiaatteeltaan biologis-kemiallinen AG-Puhdistamo on täydellinen ratkaisu kotitalouksien talousjätevedenkäsittelyyn. Puhdistamot tehdään yhteistyönä tunnetun suomalaisen puhdistustekniikan ammattilaisen Goodwell Oy:n kanssa. Puhdistamo soveltuu erityisesti vaikeisiin perustamisolosuhteisiin eikä maan tai pohjaveden paine vahingoita betonirunkoista säiliötä. Myöskään erillistä ankkurointia ei tarvita kuin poikkeustapauksissa, mikä tuo merkittävää säästöä asennuskustannuksiin.pienpuhdistamo mahtuu pienellekin tontille ja paikkoihin, minne esimerkiksi maapuhdistamon rakentaminen ei ole mahdollista. AG-Puhdistamo on käyttövalmis asennuspäivänä. AG-Puhdistamon rakenne ja toiminta AG-Puhdistamo on kaksiosastoinen. Ensimmäinen osasto toimii lietesäiliönä. Toisessa osastossa suoritetaan varsinainen puhdistusprosessi. Puhdistusprosessin vaiheet ovat ilmastus, jossa poistetaan biologisesti happea kuluttava aines; fosforin poisto, johon käytetään alumiinisulfaattia ja typen poisto, joka saadaan aikaiseksi hapellisen ja hapettoman vaiheen sopivalla jaksotuksella. Lopuksi puhdistettu vesi pumpataan suunnitelmassa esitettyyn paikkaan. Prosessinohjauksessa käytetään modernia säätötekniikkaa. Prosessin-ohjauskaappi voidaan sijoittaa vapaasti 15 metrin säteellä puhdistamosta eli se voidaan sijoittaa esimerkiksi kiinteistön sisätiloihin. Pienpuhdistamon häiriötön toiminta varmistuu huoltosopimuksella AG-Puhdistamon käytön helppous varmistetaan, kun sen huollosta tehdään sopimus Rudus Betonituotteen suositteleman asiantuntijan kanssa. Tällöin puhdistamon toimivuudesta, tyhjennyksistä ja kemikaalien lisäyksestä vastaa sopimuskumppani. Huollot voi tehdä myös itse, jolloin on vähintään: - tyhjennettävä lieteosasto, käytöstä riippuen 1 2 kertaa vuodessa - tarkastettava pumppujen toiminta ja että putkiyhteet eivät ole tukossa. Lisäksi alumiinisulfaattisäiliö täytetään noin vuoden välein. Puhdistusprosessin häiriöttömyys varmistetaan tarkastamalla puhdistamon toiminta säännöllisesti ohjauskaapista. Kyläpuhdistamot ja pumppaamot; Rudus Betonituote tarjoaa myös laajempia kokonaisuuksia jätevedenkäsittelyyn. 5

6 Jäteveden maapuhdistamo Maasuodattamo on tällä hetkellä yleisin maapuhdistamotyyppi. Siinä asennetaan kaksi putkistoa päällekkäin: imeytysputkisto ja sen alapuolelle kokoomaputkisto. Putkistojen välisessä hiekkakerroksessa puhdistunut vesi kerätään kokoomaputkistolla kokoomakaivoon, josta se johdetaan joko fosforikaivon kautta tai suoraan avo-ojaan tai kivipesään. Tarvittaessa maasuodattamon pohja voidaan eristää ympäröivästä maaperästä vesitiiviillä kalvolla. Järjestelmään liittyy pakollinen esiselkeytys (saostussäiliöt), jonka voi tehdä Rudus Betonituotteen Lokalossa tai Kolmosissa. Imeytyessään suodatinkerroksessa jätevesi puhdistuu ja kulkeutuu kokoomaputkistoja pitkin kokoomakaivoon. Puhdistuksen tehokkuutta ja riittävyyttä voidaan seurata kokoomakaivosta tai fosforikaivosta otettavilla näytteillä. Fosforikaivo tarvitaan, kun halutaan tehostaa maasuodattamon fosforinpoistoa. Rudus Betonituotteen tilavaan fosforikaivoon mahtuu fosforinpoistomateriaalia noin kuution verran. TUULETUSVAATIMUS: Tuuletusputki katolle. Ei alipaineventtiiliä. Maapuhdistamon saostussäiliöksi käyvät joko Maasuodattamon rakenne/poikkileikkaus 1. Lokalo tai Kolmoset. 1. Täyttömaa 2. Suodatinkangas 3. Jakokerros: pesty sepeli, raekoko mm 4. Suodatinhiekka: betonihiekka, raekoko 0-8 mm 5. Kokoomakerros: pesty sepeli, raekoko 8-16 mm 6. Minimietäisyys ylimpään pohjaveden pintaan 250 mm Ota yhteys Rudus Betonituotteeseen. Autamme Sinua valitsemaan kohteeseesi juuri oikean kokonaisuuden sekä tarjoamme tietoa osaavista lvi-suunnittelijoista ja maanrakennusurakoitsijoista. 6

7 Säiliöt Saostussäiliöt Saostussäiliö ja maapuhdistamo yhdessä käytettynä on yksinkertaisuudessaan edullinen ja varmatoiminen ratkaisu. Maapuhdistamon toimintatehoon eivät vaikuta käytön kausikohtaiset vaihtelut, joten maapuhdistamo sopii yhtä hyvin omakotitaloon kuin vesivessalla varustettuun kesämökkiin. Tehokas saostussäiliö ja oikein rakennettu maapuhdistamo ovat helppohoitoisuudessaan ylivoimainen puhdistusratkaisu. Lokalo on edullinen yhden säiliön ratkaisu, jossa esiselkeytys hoidetaan sisäänrakennetulla kolmikammiojärjestelmällä. Lokalon hydraulinen toimivuus ja selkeytysteho testattiin Ruotsissa SP:ssä (vastaa suomen VTT:tä), ruotsalaisten alan standardien mukaisesti. Testitulosten mukaan Lokalon lietteenerotuskyky on erinomainen. Lokaloita on kahta kokoa: 1 5 ja 5 10 henkilön talouksille sekä useita käytännöllisiä kansivaihtoehtoja kohteen mukaan. Kolmoset on perinteinen kolmen säiliön yhdistelmä, jonka tilaaja voi koota ohjeiden mukaisesti itse. Säiliöiden kokoamiseen ja asentamiseen tarvitaan kevyt nostokapasiteetti, esim. traktorikaivuri on riittävä. Sekä Lokalo että Kolmoset ovat molemmat turvallisia, käyttövarmoja säiliöitä, joista on pitkäaikainen käyttökokemus. SP Sveriges Provning- och Forskiningsinstitut. Rapport PO 07159, päiväys Kolmoset Umpisäiliöt Lokalo Umpisäiliöitä joudutaan käyttämään yleensä vaativissa maaperä- ja vesistöolosuhteissa. Tällöin kunnan määräyksissä voidaan säätää, että kaikki talousjätevesi tai mahdollisesti vain vessavesi on johdettava umpisäiliöön. Jälkimmäisessä tapauksessa vessavedellä eli ns. mustalla vedellä on oma viemäriputkistonsa erillään muusta jätevedestä eli harmaasta vedestä. Tällaista järjestelmää kutsutaan kaksivesijärjestelmäksi. Umpisäiliön hankinnassa on tärkeää valita riittävän tilava säiliö, jotta tyhjennysten määrä pystytään minimoimaan. Rudus Betonituote valmistaa kompakteja Umpilo-umpisäiliöitä aina 6.5 m 3 :iin asti. Tämän kokoisen kuorman pystyy loka-auto hoitamaan kerralla. Suuremmat eli Jätti-umpisäiliöt tehdään EK-kaivoina. Kaksivesijärjestelmässä 10 m 3 :n säiliölle tulee tyhjennyskertoja jatkuvassa käytössä 5-henkisessä taloudessa keskimäärin neljästä kuuteen vuodessa. Taajamien läheisyydessä tyhjennyskerran hinta on yleensä n. 100 euroa (v. 2007). On hyvä tarkistaa etukäteen paikallisen tyhjennysyrittäjän käytössä olevan kaluston kapasiteetti. Umpisäiliöksi voit valita Rudus Betonituotteen Umpilon tai Jätin 3, 5 tai 6.5 m 3 :n Umpilo on helppo ratkaisu. Umpisäiliö tuodaan valmiina käyttöpaikalle ja sen voi tilaaja itse saattaa toimintakuntoon asennuksen yhteydessä. Yhdistämällä säiliöitä toisiinsa saadaan kapasiteettia kasvatetuksi tarpeen mukaan. Umpilo Jätti Jätti on kokonaisuus, joka rakennetaan ostajan toiveiden mukaisesti. Jätti valmistetaan esivalmistetuista osista, jotka kootaan säiliöksi käyttöpaikalla. Jätin asennus vaatii aina nosturin ja osaavan asennushenkilöstön. Kun tarvitaan mittavamman, 10 m 3 :n ja isomman umpisäiliön kapasiteettia, on Jätti oikea ratkaisu. Rudus Betonituote suosittelee jatkuvassa käytössä olevien saostussäiliöiden tyhjentämistä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Betonisäiliöiden tuuletusvaatimus: Tuuletusputki katolle, ei alipaineventtiiliä. 7

8 Kaivot UUTUUS! Kastelukaivo/palokaivo Kastelukaivo on ympäristölle ystävällinen tuote, jossa hyödynnetään luonnon omia vesivaroja ja samalla säästetään kiinteistön omistajan kuluja. Kun kiinteistön talon katolle satava vesi kerätään talteen, suuri määrä kasteluvettä saadaan hyötykäyttöön. Samalla säästyy selvää rahaa, koska kasteluvettä ei tarvitse ottaa kunnallisesta vesijohtoverkosta. Perusmitoituksessa kastelukaivon koko on 3 m 3. Kun kaivo on tilava, saadaan riittävästi sadevettä talteen, jolloin kuivinakin kausina voi kastella puutarhaansa reilusti. Sateinen kesä taas ei tuo ongelmia, koska kaivon täyttyessä ylimääräinen vesi johdetaan imeytyskaivoon tai vaihtoehtoisesti kunnalliseen sadevesijärjestelmään. Imeytyskaivo on erinomainen ratkaisu, kun vettä ei voida johtaa kunnalliseen viemäriverkostoon tai kun sadevedet ohjautuisivat naapurin tontille. Käyttämällä imeytyskaivoa ei ympäristöä tarvitse kuormittaa lainkaan, vaan sadevesi ohjautuu maaperään, missä siitä aikanaan tulee hyvää pohjavettä. On kuitenkin varmistuttava siitä, että maaperä pystyy imemään ylimääräisen veden. Suursateiden varalta on imeytyskaivosta tehtävä putkiveto kunnalliseen verkostoon tai avo-ojaan. Järjestelmäkokonaisuuteen kuuluu kaksi 3m 3 :n säiliötä sekä uppopumppu, jolla kasteluvesi saadaan kätevästi pumpattua säiliöstä maan pinnalle. On hyvä tietää, että kastelukaivo toimii myös palokaivona. Palolaitoksen sammutuspaloautojen oma vesitilavuus vaihtelee yleensä 2-4 kuution välillä. Palokaivon tuoma 3 kuution lisäsammutusvesi antaa siis merkittävää turvaa hajaasutusalueella asuvalle. Talousvesikaivo Talousvesikaivon rakentamisessa on otettava huomioon pohjaveden korkeus ja pohjaveden virtaussuunnat. Näin voidaan varmistaa, että käytettävä talousvesi on mahdollisimman puhdasta. Kaivon rakentamisessa on hyvä noudattaa Suomen ympäristökeskuksen ohjeita. Jotta pintavedet pysyvät poissa kaivosta, täytyy kaivo rakentaa EK-kiintotiivisteillä varustetuista betonirenkaista. Kun kaivon ympärystä lisäksi eristetään muovikalvolla tai tiiviillä luonnonmateriaalilla, kuten savella, vähintään kahden metrin etäisyydelle kaivosta, voidaan olla varmoja, että pintavesi ei pääse valumaan kaivoon. Kaivon ympärystä on hyvä lisäksi routaeristää, niin kaivo ei pääse jäätymään kovanakaan talvena. Hygienia-syistä kaivon sisälle ei saa asentaa mitään ylimääräistä, kuten routalevyjä. Turvallinen kaivo vaatii lisäksi tuuletuksen sekä vahvan ja lukittavan kannen. Talousvesikaivon tyyppikuvat saat Rudus Betonituotteelta. Rudus Betonituote Oy Myynti: Osoite: Puhelin: Fax: Hamina...Vältie 97, Neuvoton Kurikka...Nummentie 12, Kurikka Lahti...Orimattilankatu 180, Lahti Lappeenranta...Kaakkoiskaari 2, Lappeenranta Lohja...Lohjanharjuntie 930, Lohja as Nurmijärvi...Otsotie 11, Nurmijärvi Oulu...Hautakorventie 4 (PL 45), Oulu Tammisaari...Tiilimäki, Tammisaari Tampere...Vilusen puistokatu 24, Tampere Tornio...Raidekatu 12, Tornio Turku...Vanha Moisiontie 2, Turku Tuusula...Ristikiventie 2, Tuusula Lahti, Lappeenranta, Lohja, Nummela, Nurmijärvi, Tampere, Turku, Tuusula

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon Opas Kokemäen haja-asutusalueen jätevesihuoltoon Puhdas vesi on arvokkain luonnonvaramme! Kokemäen kaupungin Jätehuoltohanke Asetus talousjätevesien käsittelystä Suomessa yli miljoona ihmistä asuu viemäriverkostojen

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo MAAHANIMEYTTÄMÖT PUHTAAMMAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA Ecoplus 3-2000 XTRA -saostuskaivo Ecoplus-jakokaivo Ecoplus-jakoputkipaketti Ecoplus-salaojaputkipaketti Asennusohje

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 54, KUNTA VANHAN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN MAASUODATUS TEHOSTETULLA FOSFORINPOISTOLLA 0.8.008 SUUNNITTELIJA T:mi Jätevesisuunnittelu A.

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA Suomessa asuu noin miljoona ihmistä vakituisesti vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella, ja lähes saman verran on osan vuotta loma-asuntojen

Lisätiedot

JA VAPAA-AJAN ASUNTO OMAKOTITALO JÄTEVESIOPAS MAATILA MÖKKI

JA VAPAA-AJAN ASUNTO OMAKOTITALO JÄTEVESIOPAS MAATILA MÖKKI JÄTEVESIOPAS MAATILA MÖKKI OMAKOTITALO JA VAPAA-AJAN ASUNTO Pyrimme ratkaisemaan asiakkaittemme jätevesiongelmat: olosuhteisiin paneutuen parasta saatavilla olevaa tekniikkaa käyttäen edullisimmilla kokonaiskustannuksilla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Pientalot, loma-asunnot, maatalous, kyläpuhdistamot PA biologis-kemialliset puhdistamot - Pientalot, loma-asunnot sivu 2 - Yhteispuhdistamot sivu

Lisätiedot

IMEYTYS JA SUODATUS IN-DRÄN MODUULILLA

IMEYTYS JA SUODATUS IN-DRÄN MODUULILLA OHJE IN-DRÄN - FI Versio 2.0-203-09-04 Esimerkki IN-DRÄN vaakavirtaussuodatus. Leveys 5 m. 0,2 m,2 m Kuva. 0,6 m ASENNUSOHJE IMEYTYS JA SUODATUS IN-DRÄN MODUULILLA Asennusohje koskee seuraavia tyypikuvatyyppejä:

Lisätiedot

OPAS 2015 KUITUA RAKENTAJAN KEHOSI TAPAAN MYÖS KOTISI TARVITSEE 100 % kuitua. Ravintosisältö. Seinäjoki. rakentajanopas.fi

OPAS 2015 KUITUA RAKENTAJAN KEHOSI TAPAAN MYÖS KOTISI TARVITSEE 100 % kuitua. Ravintosisältö. Seinäjoki. rakentajanopas.fi RAKENTAJAN KEHOSI TAPAAN MYÖS KOTISI TARVITSEE KUITUA Monipuolinen ruokavalio vaatii kuitua sillä lähtee myös digitaalinen nälkä. 100 % kuitua OPAS 2015 KODILLE HYVÄKSI Päätä helpottaa elämääsi. Hanki

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

HARMAAVESISUODATIN 70

HARMAAVESISUODATIN 70 HARMAAVESISUODATIN 70 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Harmaavesisuodatin 70 osaluettelo...

Lisätiedot