Huhtikuu 2007 KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huhtikuu 2007 KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA"

Transkriptio

1 Huhtikuu 2007 Jätevesien käsittely Jätevesiopas 2007 KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät

2 Yleistä Jätevesihanke ammattitaitoa alusta loppuun! Jätevesijärjestelmän hankinta, oli sitten kyse uudesta tai vanhan saneerauksesta, on taloudellisesti merkittävä hanke. Siksi laatuun kannattaa kiinnittää huomiota joka vaiheessa. Vuoden 2004 alussa voimaan tullut valtioneuvoston asetus (542/2003) määrittelee uudet haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyn tavoitteet ja vaatimukset. Tavoitteena on saattaa uusien järjestelmien lisäksi myös vanhat järjestelmät asetuksen mukaisiksi lähivuosina. Meillä Wavin-Labkossa on jo yli 40 vuoden kokemus säiliöiden ja mittalaitteiden valmistuksesta. Yhdistämme osaamistamme ympäristön parhaaksi. Vuosien varrella kertynyt tietotaito ja sertifioitu laatujärjestelmä varmistavat, että tuotteet ovat ensiluokkaisia ja soveltuvat Suomen vaativiin olosuhteisiin. Tuotteemme valmistetaan tehtaillamme Kangasalla ja Joutsassa. Yhteystyökumppanimme ovat LVI-alan ammattilaisia. Ammattitaitoinen suunnittelu, kohteeseen sopiva tuote ja oikein tehty asennus takaavat, että kiinteistölle tulee laadukas ja pitkäikäinen jätevesijärjestelmä. Järjestelmän oikea hoito ja huolto varmistavat järjestelmän toiminnan siten että se täyttää asetuksen puhdistusvelvoitteen. Toimi näin! Ota yhteyttä jätevesisuunnittelijaan. Suunnittelija selvittää paikkakunnan erityisvaatimukset. Suunnittelija ja kiinteistön omistaja valitsevat kiinteistölle sopivan järjestelmän. Järjestelmästä laaditaan suunnitelma, joka liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen. Kunta hyväksyy suunnitelman. Järjestelmä hankitaan asiantuntevalta jälleenmyyjältä ja rakennetaan suunnitelman ja asennusohjeiden mukaisesti. Järjestelmää käytetään ja huolletaan oikein. Suunnittelu ja mitoitus Jätevesijärjestelmästä on laadittava asianmukainen suunnitelma. Suunnitelma perustuu riittäviin rakennuskohteen maastomittauksiin, maaperätutkimuksiin ja selvityksiin pinta- ja pohjavesiolosuhteista. Järjestelmä mitoitetaan asukasmäärän (AVL) tai pintaalan mukaan (AVL=ala/30), niin että suurempaa käytetään määräävänä. Suunnittelijalla tulee olla tehtävään riittävä pätevyys. Sivu 4-5 Sivu 6-7 Sivu 8-9 Sivu Menetelmät Labko BioKem -panospuhdistamot Labko LOKA -umpisäiliöt Maapuhdistamot Järjestelmä Biologis-kemialliset jäteveden pienpuhdistamot Umpisäiliöt Maahanimeyttämöt ja maasuodattamot Käyttökohde Jatkuvassa käytössä olevat kiinteistöt. Pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevat kiinteistöt. Kohteet joissa jätevedet voidaan puhdistaa maaperässä. 2 PUHELIN FAKSI

3 Yleistä Esiselvitykset Jätevesisuunnitelma perustuu aina riittäviin tontilla tehtäviin selvityksiin. Alkukartoitusvaiheessa tontilla kartoitetaan rakennukset ja niistä tulevat viemärit, mahdolliset olemassa olevat jätevesijärjestelmät ja niiden purkupaikat, puut, pensaat, tiestö- ja liikennealueet sekä maanalaiset johdot. Lisäksi selvitetään lähettyvillä olevien kiinteistöjen rajat, valtaojat, rantaviivat ja vedenottamoiden sijainti. Vaaituksella selvitetään maaston muodot, rakennusten kivijalkojen korkeudet, viemärilinjojen korkeudet ja mahdolliset vesipinnat (järvet, valtaojat ja vedenottamot). Jätevesijärjestelmän sijoittaminen ja suojaetäisyydet 2 3 Imeytyskenttä Tällä alueella tehdään tarkemmat maaperätutkimukset. Talousvesikaivo SAKO-3 Twin -järjestelmä Tie Maaperäolosuhteet on tutkittava, sillä tontin maaperällä on huomattava vaikutus jätevesijärjestelmän valintaan. Suunnitelma Suunnittelu- ja mitoitusvaiheessa sijoitetaan puhdistusjärjestelmä asemakaavapiirrokseen ja otetaan huomioon purkuviemärin sijoitus. Lopuksi laaditaan suunnitelmaasiakirjat. Asiakirjoihin dokumentoidaan mitoitusperusteet. Kuvassa yleisesti käytetyt suojaetäisyydet, voivat vaihdella kunnasta riippuen. 1. Etäisyys vedenottamoon vähintään 30 m. 2. Etäisyys vesistöön vähintään 30 m. 3. Etäisyys tontin rajaan tai tiehen vähintään 5 m. 4. Etäisyys ojaan vähintään 10 m. 5. Etäisyys naapureiden vedenottamoihin tulee selvittää 150 m säteellä. 6. Pystysuora etäisyys imeytysputkiston ja pohjaveden pinnan välillä vähintään 1 m. Oja 7. Saostussäiliön etäisyys asuinrakennukseen tai tontin rajaan tulee olla vähintään 10 m. Sivu Sivu Sivu Sivu Kaksoisviemäröinti Muut jätevesituotteet Mökkijärjestelmät Tekniset tiedot Maapuhdistamo ja umpisäiliö -yhdistelmät Biomodulit, pumppukaivot ja erikoiskaivot Sauna- ja mökkikaivot Kiinteistöt joissa wc-vedet kerätään umpisäiliöön ja harmaat vedet voidaan puhdistaa maaperässä. Kohteet joissa vaaditaan normaalijärjestelmistä poikkeavia ratkaisuja. Kohteet joissa veden käyttö on hyvin vähäistä. Jätevesien käsittely Jätevesien käsittelyjärjestelmät 3

4 Menetelmät Ennen jätevesijärjestelmän hankintaa varmista kunnan viranomaisen ja suunnittelijan kanssa, että järjestelmä soveltuu kohteeseen. Menetelmät Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn päämenetelmät ovat panospuhdistamot, umpisäiliöt ja maapuhdistamot. Oikein asennettuina, käytettyinä ja huollettuina näiden menetelmien mukaisilla järjestelmillä päästään asetuksen mukaisiin puhdistustuloksiin. Panospuhdistamot Panospuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia laitteita, joissa tapahtuu jäteveden esikäsittely, varsinainen puhdistusprosessi ja fosforinpoisto. Jäteveden puhdistaminen perustuu biologiseen prosessiin (aktiivilieteprosessi), jossa jäteveden bakteerit ja muut pieneliöt hajottavat orgaanista ainesta. Fosfori saostetaan kemikaalilla, jolloin puhdistusmenetelmää kutsutaan biologis-kemialliseksi. Esisaostettu kiintoaines sekä ylijäämälietteet tyhjennetään puhdistamosta säännöllisesti ja kuljetetaan kunnalliselle puhdistamolle. Valmistajan ohjeiden mukaan huollettu ja hoidettu panospuhdistamo toimii luotettavasti ja täyttää asetuksen perusvaatimukset. Panospuhdistamo on varustettu tarvittavilla varo- ja hälytyslaitteistoilla. Umpisäiliöt Umpisäiliöt ovat vesitiiviitä, talousjäteveden tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettuja säiliötä, joista ei ole jäteveden purkuputkea ympäristöön. Umpisäiliön täyttyessä se tyhjennetään ja jätevesi kuljetetaan kunnalliselle puhdistamolle. Umpisäiliö on varustettava asetuksen mukaisesti täyttymistä osoittavalla hälytyslaitteistolla. Maapuhdistamot Maapuhdistamoksi kutsutaan menetelmää, jossa jätevedet puhdistetaan käsittelemällä ne maaperässä. Ennen varsinaista maapuhdistamoa jätevedet johdetaan kaksi- tai kolmeosastoiseen saostussäiliöön, jossa jätevedestä erotellaan kelluva ja laskeutuva kiintoaines. Wc-vesien käsittelyyn vaaditaan aina kolmiosastoinen säiliö. Maapuhdistamon tehokkaan toiminnan varmistamiseksi saostussäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Käsiteltäessä wc-vesiä säiliö on tyhjennettävä kahdesti vuodessa. Maapuhdistamoja on kahta eri tyyppiä, maahanimeyttämö ja maasuodattamo. Maahanimeyttämö soveltuu kohteisiin, joissa maaperä on vettä läpäisevää ja imeytykseen soveltuvaa. Muissa tapauksissa, esim. savisessa maaperässä, on rakennettava maasuodattamo. Maapuhdistamon käytölle on usein rajoituksia. Ne on syytä tarkistaa kunnan viranomaisilta. Tällaisia rajoituksia ovat mm. etäisyys kaivoihin, vedenottamoihin ja vesistöihin sekä sijainti pohjavesialueella. Maapuhdistamon fosforinpoistokykyä voi myös joutua tehostamaan eri menetelmin. 4 PUHELIN FAKSI

5 Menetelmät Maahanimeyttämö Maahanimeyttämö on maahan kaivettu tai pengerretty jäteveden käsittelyjärjestelmä, jossa maakerrokset puhdistavat jäteveden. Saostussäiliössä kiintoaineesta puhdistettu jätevesi johdetaan imeytysputkiin jotka on asennettu sepelistä rakennettuun jakokerrokseen. Imeytysputkisto voidaan asentaa joko kuvan mukaiseen imeytyskenttään tai imeytysojastoon. Jakokerrokseen muodostuu biologisesti aktiivinen kerros, jossa pieneliöt hajottavat pääosan jäteveden sisältämästä eloperäisestä aineksesta. Puhdistunut vesi imeytyy maaperään. Panospuhdistamo Täytemaa Jakokerros (sepeli, raekoko mm) Suodatinkangas Umpisäiliö Minimietäisyys ylimpään pohjaveden pintaan 1000 mm Maasuodattamo Maasuodattamo soveltuu kohteisiin, joissa imeyttäminen ei esimerkiksi maaperän savisuuden vuoksi ole mahdollista. Maasuodattamossa imeytysputkiston alapuolelle asennetaan kokoomaputkisto. Sepeli- ja hiekkakerroksessa puhdistunut vesi kerätään kokoomaputkistolla kokoomakaivoon, josta se johdetaan avo-ojaan. Kokoomakaivoa voidaan käyttää myös näytteenottokaivona. Mikäli veden imeytyminen kokoomaputkistosta maaperään halutaan kokonaan estää, voidaan pohja eristää ympäröivästä maaperästä esim. rakennusmuovilla. Maapuhdistamo Täytemaa Jakokerros (sepeli, raekoko mm) Suodatinkangas Suodatinhiekka (betonihiekka, raekoko 0-8 mm) Kokoomakerros (sepeli, raekoko 8-16 tai mm) Minimietäisyys ylimpään pohjaveden pintaan 250 mm Kaksoisviemäröinti Kaksoisviemäröinti Kaksoisviemärijärjestelmässä wc-vedet kerätään umpisäiliöön ja harmaat vedet puhdistetaan maapuhdistamossa. Kaksoisviemäröinnillä saavutetaan monia etuja. Kun maapuhdistamossa käsitellään ainoastaan harmaat vedet, imeytyy maaperään vähemmän ravinteita ja orgaanista ainesta. Vastaavasti umpisäiliön tyhjennyskustannukset pienenevät, kun säiliöön johdetaan vain wc-vedet. Jätevesien käsittely Jätevesien käsittelyjärjestelmät 5

6 Labko BioKem -panospuhdistamot Labko BioKem -panospuhdistamot yksinkertainen ja varmatoiminen prosessi, helppo ottaa käyttöön keskusyksikkö sijoitetaan kiinteistössä helposti valvottavaan kohtaan huoltotarkastussopimus vakiona Katso Panospuhdistamot edustavat kiinteistökohtaisissa jätevedenkäsittelyjärjestelmissä parasta mahdollista tekniikkaa (BAT). Ne vastaavat hyvin asetuksen ravinteidenpoiston vaatimuksiin ja vaativat vain murto-osan tilaa verrattuna perinteisiin maapuhdistamoihin. Niiden asennus ei myöskään vaadi maaperältä erityisiä ominaisuuksia. Labko BioKem -panospuhdistamot ovat biologis-kemiallisia jäteveden pienpuhdistamoita, joihin johdetaan kiinteistön kaikki jätevedet. Ne on tarkoitettu haja-asutusalueilla olevien ympärivuotisesti asuttujen rakennusten kiinteistökohtaisiksi jäteveden puhdistusjärjestelmiksi. BioKem-puhdistusprosessi hoidetaan yhdessä säiliössä. Samassa prosessisäiliössä tapahtuu jaksoittain ilmastus, kemiallisesti tehostettu selkeytys ja puhdistuneen veden poistopumppaus. Ilmastuksen avulla tuodaan prosessiin mikrobien toiminnan kannalta välttämätöntä happea ja sekoitetaan säiliössä olevaa aktiivilietejätevesiseosta. Puhdistettu vesi pumpataan edelleen joko avo-ojaan tai muuhun viranomaisen hyväksymään purkupaikkaan. Suomen Ympäristökeskuksen tekemässä standardin EN mukaisessa testissä Labko BioKem -panospuhdistamolla saavutettiin asetuksen vaatimukset täyttävät puhdistustulokset: Orgaanisen aineksen (BHK 7 ) osalta 97 % (vaatimus 90 %) Kokonaisfosforin (P kok ) osalta 90 % (vaatimus 85 %) Kokonaistypen (N kok ) osalta 54 % (vaatimus 40 %) Kiintoaineen (SS) osalta 92 % (ei vaatimusta) Labko BioKem -panospuhdistamoihin sisältyy prosessisäiliö, tilava huoltokaivo muovikannella, laitesuoja ja keskusyksikkö. Puhdistamotoimitus sisältää myös ankkurointiliinat ja 30 litraa kemikaalia fosforin saostamiseen. Puhdistusprosessia ohjataan keskusyksiköllä, joka asennetaan sisätiloihin. Toiminta-ajat on ohjelmoitu keskusyksikköön. Keskusyksikkö hälyttää mahdollisista laitevioista tai kemikaalin loppumisesta. Laitesuojassa sijaitsevat kemikaalipumppu, kompressori ja kemikaalikanisteri. Laitesuoja sijoitetaan prosessisäiliön viereen maanpinnalle. Laitesuoja upotetaan osaksi maahan. Suomen Ympäristökeskus (SYKE) on testannut BioKem -panospuhdistamon Suomenojan tutkimusasemalla. BioKem läpäisi testin erinomaisin tuloksin ja täyttää jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Puhdistamon toiminnan seuraaminen on helppoa, koska pienikokoinen keskusyksikkö sijaitsee sisätiloissa. 6 PUHELIN FAKSI

7 Labko BioKem -panospuhdistamot Labko BioKem -mallisto Labko BioKem 6 -panospuhdistamo on yhden perheen (2-6 henkilöä) ratkaisu. Labko BioKem 10 ja 15 ovat taloudellisia vaihtoehtoja kahden tai kolmen talouden yhteiseksi jätevesijärjestelmäksi. Labko BioKem -panospuhdistamoita valmistetaan myös pienille kyläyhteisöille (Labko BioKem 20-90). Labko BioKem 6 -panospuhdistamo - mitoitettu 2-6 henkilölle - puhdistaa vuorokaudessa 1000 litraa jätevettä LVI-koodi Labko BioKem -puhdistamoiden etuja: Säiliöt ovat matalia (syvyys tuloviemärin alareunasta pohjaan 1,45 m). Labko-säiliön asennukselle ei ole rajoitusta pohjaveden pinnan suhteen. Järjestelmä yhdessä säiliössä: helppo asentaa ja kestävä rakenne. Maksimiasennussyvyys tuloviemärin alareunasta maanpintaan on säädettävissä mm välille. Lisävarusteena saatavalla valurautakannella maksimiasennussyvyys 1300 mm. Huoltokaivossa lukittava muovinen kansi. Labko BioKemin käyttö on edullista Labko BioKem 6 -panospuhdistamon käyttökustannukset muodostuvat seuraavista: - tyhjennys noin kerran vuodessa - kemikaalin kulutus noin kaksi kanisterillista vuodessa - sähkön kulutus vain noin 339 kwh/vuosi Labko BioKem 10 -panospuhdistamo - mitoitettu 5-10 henkilölle LVI-koodi puhdistaa vuorokaudessa 1500 litraa jätevettä Huoltotarkastussopimus vakiona Säännöllinen seuranta ja huolto takaavat panospuhdistamon varman toiminnan. Labko BioKem 6, 10 ja 15 -panospuhdistamoiden toimitukseen sisältyykin kahden vuoden huoltotarkastussopimus veloituksetta. Lassila & Tikanoja hoitaa sopimukseen kuuluvat huoltotarkastuskäynnit. Asiakkaan niin halutessa L&T toimittaa tarvittavat kemikaalit kiinteistölle huoltotarkastuksen yhteydessä. Kemikaalia ja varaosia voi hankkia LVI-jälleenmyyjiltä sekä L&T:n viemärihuoltojen toimipisteistä. Panospuhdistamon toimintaperiaate: Labko BioKem 15 -panospuhdistamo - mitoitettu 8-15 henkilölle - puhdistaa vuorokaudessa 2250 litraa jätevettä 1. Ilmastus 2. Biologinen puhdistus 3. Fosforin saostus 4. Selkeytysvaihe 5. Typen poisto 6. Poistopumppaus Jätevesien käsittely Jätevesien käsittelyjärjestelmät 7

8 Labko LOKA -umpisäiliöt oikea koko säästöä tyhjennyksissä asennuspaketti sisältää myös asetuksen mukaiset hälytin- ja varolaitteet pallomainen pohja täydellisesti tyhjennettävissä Labko LOKA -umpisäiliöt Umpisäiliöön kerättävät jätevedet kuljetetaan puhdistettavaksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, jolloin ravinteet eivät rasita lähivesistöjä. Yhä useammin wc-vedet määrätäänkin johdettavaksi umpisäiliöön, koska ympäristöä kuormittavista ravinteista suurin osa (70-80 %) tulee wc-vesistä. Umpisäiliö soveltuu hyvin myös tärkeille pohjavesialueille ja muihin kohteisiin, joissa puhdistettujakaan jätevesiä ei saa johtaa maaperään. Käyttökohteesta riippuen pienikin säiliö saattaa riittää, joissakin tapauksissa on syytä hankkia jopa useamman kuution kokoinen säiliö. Wavin-Labkolla on laaja valikoima polyeteenisiä ja lujitemuovisia umpisäiliöitä eri kokoluokissa. Kaikki Wavin-Labkon umpisäiliöt on varustettu asetuksen mukaisilla täyttymistä ilmaisevilla hälyttimillä Wavin-Labkon umpisäiliöiden etuja: Säiliöt ovat matalia (kokoluokasta riippuen tuloviemärin alareunasta pohjaan 1 m-1,57 m). Labko-umpisäiliön asennukselle ei ole rajoitusta pohjaveden pinnan suhteen. Lujasta polyeteenimuovista valmistetuissa säiliöissä keskellä säiliötä oleva tyhjennysyhde ja pallomainen pohjanmuoto mahdollistavat täydellisen tyhjentämisen. Labko-umpisäiliöiden maksimiasennussyvyys tuloviemärin alareunasta maanpintaan on yksi metri. Lujitemuovisia umpisäiliöitä saatavana myös vahvemmalla seinämällä sopii kohteisiin, joissa viemäri on yli metrin syvyydessä ja jopa litran tilavuuteen saakka. Lujitemuovisia umpisäiliöitä on saatavana useita eri kokoja. 8 PUHELIN FAKSI

9 Labko LOKA -umpisäiliöt Labko LOKA 4000/3100 LVI-koodi matala -umpisäiliö - tilavuus 4000 litraa; syvyys 1570 mm (pohja tuloyhde) - tilavuus 3100 litraa; syvyys 1000 mm, jolloin sopii hyvin kallioiseenkin maastoon Säiliöiden mukana toimitetaan aina täydellinen varustepaketti, joka sisältää Lokaset 20 -täyttymishälyttimen, anturin 15 metrin kaapelilla, ankkurointiliinat ja tyhjennysputken suojahatulla. Hälyttimen ansiosta säiliön valvonta sujuu vaivattomasti. Labko LOKA umpisäiliö toimitetaan joko tyhjennysputkella (D 200) tai huoltokaivolla (D 600) varustettuna. Huoltokaivossa on muovikansi. Lisävarusteena on saatavissa ankkurointilevyjä. Labko LOKA 6000 matala -umpisäiliö - tilavuus 6000 litraa pitkä tyhjennysväli, vähemmän tyhjennyskustannuksia - syvyys 1560 mm LVI-koodi Umpisäiliön vakiovarustepaketti. Labko LOKA umpisäiliö - tilavuus litraa kohteisiin joissa tyhjennyskerrat halutaan minimoida - syvyys 1560 mm Labko LOKA 10000/200 LVI-koodi Labko LOKA 10000/600 LVI-koodi Labko LOKA umpisäiliö voidaan toimittaa myös D 600 -huoltokaivolla. Huoltokaivossa on muovikansi. Wavin-Labko Oy myöntää valmistamilleen umpisäiliöille 10 vuoden materiaali- ja tiiveystakuun. Umpisäiliöiden kestävyys on testattu alipainetestillä. Jätevesien käsittely Jätevesien käsittelyjärjestelmät 9

10 Labko SAKO -maapuhdistamot matala asennussyvyys optimaalisesti reijitetty D 110 mm imeytysputkisto patentoitu virtauksenjakaja Labko SAKO -maapuhdistamot Labko SAKO -paketit ovat asennusvalmiita kokonaisuuksia maapuhdistamon rakentamiseen. Labko SAKO-3 -imeytysjärjestelmiin kuuluu saostussäiliö ja imeytysputkisto suodatinkankaineen. Monissa säiliöissä on sisäänrakennettu, patentoitu virtauksenjakaja, jonka ansiosta virtaus jakautuu tasaisesti molemmille imeytysputkilinjoille. De Luxe- ja Tripla- malleissa on erillinen jakokaivo. Jakokaivoa käytettäessä maapuhdistamo voidaan sijoittaa kauemmaksi Labko SAKO -säiliöstä ja imeytysputket suunnata muutenkin kuin yhdensuuntaisesti. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, kun kiinteistön lähellä oleva maaperä ei sovellu imeyttämiseen tai kiinteistö sijaitsee rinnetontilla ja imetysputket suunnataan korkeuskäyrien suuntaisesti. Maasuodattamon rakentamiseen tarvitaan imeytysjärjestelmän lisäksi Labko-kokoomaputkistopaketti. Kokoomaputkistopaketin linjojen määrä on yleensä sama kuin imeytyslinjojen määrä. Labko SAKO -järjestelmien etuja: Erikoisreijitetty imeytysputkisto. Huoltokaivojen kannet ovat lukittavia. Sopeutuu huomaamattomasti pihapiiriin, sillä huoltokaivot voidaan katkaista maanpinnan mukaan ( mm). Matala rakenne (pohja-tuloyhde 1170 mm), joten se sopii myös tonteille, joissa esimerkiksi kallio on lähellä maanpintaa. Saostussäiliön pallomainen pohjanmuoto yhdessä tilavan huoltokaivon kanssa mahdollistaa täydellisen tyhjentämisen. Korkea huoltokaivo mahdollistaa viemärin asentamisen jopa 1 metrin syvyyteen Imeytysputkistolinja koostuu kahdeksasta erikoisreijitetystä imeytysputkesta. Erikoisreijitys varmistaa virtauksen jakautumisen tasaisesti koko imeytyskentän alueelle. 10 PUHELIN FAKSI

11 Labko SAKO -maapuhdistamot Imeytysojastoihin tai yhtenäiseen imeytyskenttään asennettavilla imeytysputkistoilla on tärkeä osa toimivassa maapuhdistamossa. Yksi imeytysputkilinja (14,4 m) koostuu kahdeksasta erikoisreijitetystä imeytysputkesta, joiden halkaisija on 110 mm. Labko SAKO-3 Twin matala ja Labko SAKO-3 Twin Labko SAKO-3 Twin De Luxe LVI-koodi matala -imeytysjärjestelmät Labko SAKO-3 - kolmiosastoisen saostussäiliön Twin De Luxe tilavuus 2000 litraa LVI-koodi kaksi imeytysputkilinjaa, soveltuu 1-6 henkilön talouksille Putkien erikoisreijitys varmistaa jäteveden tasaisen imeytymisen putkiston koko matkalle. Putkien suuri halkaisija tekee imeytyskentästä pitkäikäisemmän tuomalla kenttään riittävästi bakteerien toiminnalle välttämätöntä happea. Labko SAKO -järjestelmissä on yksi tai useampi imeytysputkilinja mallista riippuen. Labko SAKO-3 Tripla LVI-koodi imeytysjärjestelmä - kolmiosastoisen saostussäiliön tilavuus 3000 litraa - kolme imeytysputkilinjaa, tarkoitettu 6-10 henkilön talouksille Labko SAKO-3 Twin De Luxe- ja Labko SAKO-3 Tripla -imeytysjärjestelmät on varustettu erillisillä jakokaivoilla. Kokoomaputkistopaketti 2 Labko SAKO-2 LVI-koodi saneerausjärjestelmä - kaksiosastoisen saostussäiliön tilavuus 1000 litraa - edullinen ratkaisu vanhojen betonikaivojen täydentäjäksi - sisältää kaksi imeytysputkilinjaa Labko SAKO-2 -saneerausjärjestelmä on edullinen ratkaisu silloin, kun vanhat betonikaivot ovat käyttökelpoiset ja niitä voidaan käyttää osana asetuksenmukaista järjestelmää. Labko SAKO-2 -imeytysjärjestelmä - kaksiosastoisen saostussäiliön tilavuus 1000 litraa - sisältää yhden imeytysputkilinjan LVI-koodi Labko SAKO-2 -imeytysjärjestelmässä on yksi imeytysputkilinja. Maapuhdistamo on helppo rakentaa, koska imeytyskentän leveys on alle metri. Wavin-Labko Oy myöntää valmistamilleen saostussäiliöille 10 vuoden materiaali- ja tiiveystakuun. Saostussäiliöiden kestävyys on testattu alipainetestillä. Jätevesien käsittely Jätevesien käsittelyjärjestelmät 11

12 Kaksoisviemäröinti ympäristöystävällinen ratkaisu hyödyntää perusjärjestelmien parhaita ominaisuuksia helppohoitoinen Kaksoisviemäröinti Kaksoisviemäröinnissä yhdistetään umpisäiliöiden ja maapuhdistamoiden parhaat ominaisuudet. Jätevesien käsittely on helpompaa, kun wc-vedet erotellaan umpisäiliöön ja talous -eli harmaat vedet puhdistetaan maaperässä. Wc-vedet sisältävät runsaasti fosforia ja typpeä. Kaksoisviemäröinnissä nämä vedet kuljetetaan loka-autolla kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Kaksoisviemäröinnin etuja: Kun umpisäiliöön johdetaan vain wc-vedet, säästetään tyhjennyskustannuksissa. Edullinen ja helppohoitoinen ratkaisu. Erinomainen ratkaisu mm. vapaa-ajanasuntoihin. Harmaat vedet esikäsitellään kaksiosastoisessa saostussäiliössä (SAKO-2). Varsinainen jäteveden puhdistaminen tapahtuu maapuhdistamossa. Maapuhdistamon rakenne määräytyy maaperän mukaan ollen joko maahanimeyttämö tai maasuodattamo. Riippumatta maapuhdistamon rakenteesta on tärkeää, että kentän pinta-ala on mitoitettu oikein. Erikoisreijitetyn D 110 mm imeytysputkiston ansiosta virtaus jakautuu tasaisesti koko kentän alueelle ja biologinen puhdistusprosessi saa suurihalkaisijaisen imeytysputkiston välityksellä riittävästi happea (kts. s. 10). Labko-kaksoisviemäröintiratkaisuja on saatavana myös suuriin kohteisiin, joissa vuorokautisessa kulutuksessa voi olla huomattavia vaihteluja. Näissä kohteissa on suositeltavaa käyttää suurta umpisäiliötä, joka tyhjennetään hiljaisina aikoina. Umpisäiliöistä ja eri maapuhdistamoista kerromme tarkemmin muilla tämän esitteen sivuilla. 12 PUHELIN FAKSI

13 Kaksoisviemäröinti Labko SAKO-2 LVI-koodi harmaavesijärjestelmä - kaksiosastoisen saostussäiliön tilavuus 1500 litraa - sisältää kaksi imeytysputkilinjaa Labko SAKO-2 -harmaavesijärjestelmä on suunniteltu nimenomaan omakotitalon kaksoisviemäröintiä ajatellen. - kaksiosastoisen saostussäiliön tilavuus on 1500 litraa - tarkoitettu 1-6 henkilön talouksille - kaksi erikoisreijitettyä imeytysputkilinjaa (2 x 11 m) - kuljetusaikaisen käsittelyn helpottamiseksi imeytysputket on pakattu säiliön sisälle huoltokaivoon Labko SAKO-3 Twin LVI-koodi matala -imeytysjärjestelmä - kolmiosastoisen saostussäiliön tilavuus 2000 litraa - sisältää kaksi imeytysputkilinjaa Labko SAKO-2 -saneerausjärjestelmä soveltuu omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen kaksoisviemäröintiin. - kaksiosastoisen saostussäiliön tilavuus on 1000 litraa - tarkoitettu 1-3 henkilön talouksille - kaksi erikoisreijitettyä imeytysputkilinjaa (2 x 14,4 m) Labko SAKO-2 -imeytysjärjestelmä sopii erinomaiseti vapaa-ajanasuntojen kaksoisviemäröintiin. Labko SAKO-2 Biomoduli 6 LVI-koodi imeytysjärjestelmä - kaksiosastoisen saostussäiliön tilavuus 1000 litraa - vaatii vain pienen osan perinteisen imeytyksen syvyydestä ja alasta Lue lisää Biomoduleista sivulta kaksiosastoisen saostussäiliön tilavuus on 1000 litraa - yksi imeytysputkilinja (14,4 m) Jätevesien käsittely Jätevesien käsittelyjärjestelmät 13

14 Muut jätevesituotteet Kun perusjärjestelmät eivät riitä Jätevesien puhdistus vaati monissa kohteissa perusjärjestelmistä poikkeavia ratkaisuja. Ongelmista yleisimpiä ovat maaston korkeuserot, jotka estävät veden painovoimaisen etenemisen puhdistusjärjestelmissä. Tavanomaista matalampiin järjestelmiin on tarpeen turvautua kohteissa, joissa on kallioinen maasto. Erikoisratkaisuja vaativat monesti myös pienet vaikeakulkuiset tontit. Wavin-Labkon ratkaisujen etuja: Standardirakenteisia pumppukaivoja erilaisiin asennusratkaisuihin. Biomodulit mahdollistavat lyhyemmän imeytyskentän. Biomodulin virtauksenohjauslevyn kanavisto varmistaa maksimaalisen puhdistustoiminnan modulin koko alueella. Fosforinpoistosuodattimella varmistetaan maksimaalinen fosforinpoisto. Labko Pumppukaivot Labko SAKO -maapuhdistamon voi perustaa myös kohteisiin, joissa vesi ei pääse virtaamaan imeytysputkistoon painovoimaisesti. Tapauksissa, joissa maapuhdistamo sijoitetaan tontin profiilin tai pohjaveden korkeuden vuoksi saostussäiliötä korkeammalle (maakumpupuhdistamo), käytetään Labko SP -pumppukaivoa jäteveden pumppaamiseen saostussäiliöstä maapuhdistamoon. Labko MP -pumppukaivo on tarpeen kohteissa, joissa maasuodattamon purkuputkea ei saa korkeuseron vuoksi johdettua avo-ojaan tai fosforinpoistosuodattimeen. 14 PUHELIN FAKSI

15 Muut jätevesituotteet Labko SAKO Biomodulit Labko SAKO Biomodulien ansiosta maapuhdistamon rakentaminen onnistuu myös paikkoihin, joissa se muuten olisi mahdotonta. Järjestelmän toiminta perustuu Biomoduleihin, jotka vastaavat maapuhdistamon sepelistä rakennettua jakokerrosta. Biomoduleihin muodostuu aktiivinen biokerros, joka puhdistaa jätevettä. Biokerroksen ansiosta tarvittava imeytyspinta-ala on perinteistä maapuhdistamoa pienempi. Biomoduleista rakennettu maapuhdistamo on myös perinteistä matalampi, joten se sopii kallioisellekin tontille. - vaatii vain 1/3 (n m 2 ) perinteisen maapuhdistamon pinta-alasta - matala asennussyvyys - hyvä puhdistusteho perustuu Biomoduleihin muodostuvaan tehokkaaseen biokerrokseen - sopii hyvin pienille tonteille ja saneerauskohteisiin - sopii kallioisellekin tontille Labko SP -pumppukaivo LVI-koodi kohteisiin, joissa maapuhdistamo sijaitsee saostussäiliötä korkeammalla - toimitus sisältää pumpun Labko SP -pumppukaivo Labko MP -pumppukaivo LVI-koodi kohteisiin, joissa maasuodattamon purkuputkea ei saa korkeuseron vuoksi johdettua avo-ojaan - toimitus sisältää pumpun Labko MP -pumppukaivo Labko Biomodulien päällä on muovinen virtauksenohjauslevy, joka jakaa jäteveden tasaisesti biomoduliin. Labko SAKO-2 Biomoduli 6 LVI-koodi imeytysjärjestelmä - kaksiosastoinen saostussäiliö, tilavuus 1000 litraa - 6 biomodulia - harmaiden vesien puhdistukseen Täytemaa Sepeli, raekoko mm) Min. 200 mm Suodatinhiekka Min Suodatinkangas Labko Biomoduli Vettäläpäisevä maaperä Biomoduleilla toteutettu maahanimeyttämö on perinteistä matalampi. Biomoduleilla voidaan tehdä myös maasuodattamo. Wavin-Labkon ratkaisu fosforinpoistoon Joillakin alueilla edellytetään maapuhdistamon lisäksi erillistä fosforinpoistosuodatinta. Labko Fosfori fosforinpoistosuodatin asennetaan maapuhdistamon jälkeen. Maapuhdistamon kokoomakaivosta vesi virtaa edelleen fosforinpoistosuodattimeen ja sieltä esim. avo-ojaan. Suodattimen puhdistusteho perustuu säiliössä olevaan vaihdettavaan fosforinpoistomassaan. Labko SAKO-3 Biomoduli 8 LVI-koodi imeytysjärjestelmä - kolmiosastoinen saostussäiliö (Labko SAKO-3 Twin -malli), tilavuus 2000 litraa - 8 biomodulia - soveltuu myös wc-vesille Labko Fosfori 1000 LVI-koodi fosforinpoistosuodatin - säiliön tilavuus 1000 litraa - toimitus sisältää fosforinpoistomassan (700 kg) Labko Fosfori fosforinpoistosuodatin Jätevesien käsittely Jätevesien käsittelyjärjestelmät 15

16 Labko Mökkijärjestelmät täydellinen järjestelmä kun harmaita vesiä kertyy vähän optimaalisesti reijitetty D 110 mm imeytysputkisto tehokas puhdistus huoltokaivon voi lyhentää joustoa asennussyvyyteen Labko Mökkijärjestelmät Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat myös vapaa-ajan asuntoja ja kesämökkejä. Jätevesijärjestelmän mitoitus riippuu käytettävän veden määrästä ja laadusta. Yksinkertaisimmillaan saunamökin vedet imeytetään saunakaivon kautta maaperään. Tiski- ja keittiövesien käsittelyyn tarvitaan maapuhdistamo. Tällä aukeamalla on esitelty mökkikäyttöön tarkoitetut Wavin- Labkon ratkaisut. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa ei ole paineellista vettä. Vapaa-ajan asuntoihin, joissa on esim. pesukone ja vesi-wc löydät ratkaisut edellisiltä sivuilta. Labko MökkiSAKO-1 Labko MökkiSAKO -järjestelmissä kiintoaineet ja rasvat erotellaan jätevedestä saostussäiliössä. Saostussäiliöstä vesi johdetaan imeytysputken kautta maaperään, jossa vesi puhdistuu biologisesti. Labko MökkiSAKO -järjestelmiä ei ole tarkoitettu wc-vesien puhdistamiseen. 16 PUHELIN FAKSI

17 Labko Mökkijärjestelmät Labko MökkiSAKO -järjestelmien etuja: Vakiona 75 mm/110 mm tuloyhde. Tilavat (ø 400 mm) maanpinnalle ulottuvat huoltokaivot, joiden kautta saostussäiliö on tarvittaessa helppo puhdistaa. Edullinen ja helppo tapa puhdistaa kesämökin tiskija pesuvedet. Imeytysputkiston erikoisreijitys (ks. kuva sivulla 10) varmistaa veden tasaisen imeytymisen imeytyskenttään. Labko Saunakaivo sopii erinomaisesti esim. rantasaunoille - ei vaihdettavia osia LVI-koodi Labko MökkiSAKO-2 maahanasennettuna. Labko MökkiSAKO-1 - sauna- ja tiskivesille - saostussäiliön tilavuus 250 litraa, käsittelykapasiteetti 150 litraa/vrk - 5,4 metriä imeytysputkea LVI-koodi Vaihtoehdot mökkijätevesien käsittelyyn Vesi Periaate Menetelmä Käyttökohde Labko-ratkaisu (käsittelykapasiteetti l/vrk) Yksiviemärijärjestelmä Ei vesi-wc:tä Maahanimeyttämö Labko Saunakaivo 300 (150) Labko MökkiSAKO-1 (150) Yksiviemärijärjestelmä Ei vesi-wc:tä Yksiviemärijärjestelmä Ei vesi-wc:tä Yksiviemärijärjestelmä Kiinteistössä vesi-wc Maahanimeyttämö Maapuhdistamo Maapuhdistamo Labko MökkiSAKO-1 (150) Labko Saunakaivo 300 (150) Labko MökkiSAKO-1 (150) Labko MökkiSAKO-2 (300) Labko SAKO-2 -harmaavesijärjestelmä (1000) Labko SAKO-2 -imeytysjärjestelmä (600) Labko SAKO-3 Twin matala -imeytysjärjestelmä (1000) Labko SAKO-3 Twin De Luxe matala -imeytysjärjestelmä (1000) Labko MökkiSAKO-2 - sauna- ja tiskivesille - saostussäiliön tilavuus 500 litraa, käsittelykapasiteetti 300 litraa/vrk - 10,8 metriä imeytysputkea LVI-koodi Umpisäiliö Labko LOKA 4000/3100 matala -umpisäiliö Labko LOKA 6000 matala -umpisäiliö Labko LOKA -umpisäiliö (3-80 m 3 ) Kaksoisviemärijärjestelmä Kiinteistössä vesi-wc Maapuhdistamo + Umpisäiliö Labko SAKO-2 -harmaavesijärjestelmä + Labko LOKA -umpisäiliö Harmaavesi- ja imeytysjärjestelmä voidaan tarvittaessa täydentää maasuodattamoksi Labko-kokoomaputkiston avulla. = Kannettava vesi = Kesävesi = Vesi-wc = Painevesijohto = Erillinen sauna = Mökki = Mökki + sauna samassa rakennuksessa Wavin-Labko Oy myöntää valmistamilleen saunakaivoille 10 vuoden materiaali- ja tiiveystakuun. Saunakaivojen kestävyys on testattu alipainetestillä. Jätevesien käsittely Jätevesien käsittelyjärjestelmät 17

18 Labko BioKem -panospuhdistamot Labko LOKA -umpisäiliöt Merkkien selitykset V = tilavuus Du1 = tyhjennysputken/huoltokaivon halkaisija Dy = tuuletusputken halkaisija Dy1 = tuloyhteen/lähtöyhteen/yhdysputken halkaisija h = maksimi asennussyvyys H1 H2 H3 W L = syvyys tuloyhteen alareunasta pohjaan = syvyys lähtöyhteen alareunasta pohjaan = korkeus = leveys = pituus Labko BioKem -panospuhdistamot Labko BioKem 6 -panospuhdistamo 1 kpl panospuhdistamo laitteistoineen 4 kpl ankkurointiliina Labko BioKem 10 -panospuhdistamo 1 kpl panospuhdistamo laitteistoineen 4 kpl ankkurointiliina Labko BioKem 15 -panospuhdistamo 1 kpl panospuhdistamo laitteistoineen 6 kpl ankkurointiliina Labko BioKem 6 Labko LVI-koodi V Du1 Dy Dy1 h* H1 H2 H3 W L Paino BioKem l mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg Puhdistamo sisältää aloituskemikaalin 30 litraa. Lisävarusteena tarvitaan maakaapelia. * huoltokaivon asennussyvyys (h) säädettävissä mm. Lisävarusteena saatavalla valurautakannella saavutetaan maksimiasennussyvyys 1300 mm. BioKem 15 -mallissa on 2 kpl huoltokaivoja. Labko BioKem 10 Labko LOKA 4000/3100 matala -umpisäiliö Labko LOKA 4000/3100 matala -umpisäiliö 1 kpl umpisäiliö 1 kpl täyttymishälytinpaketti 4 kpl ankkurointiliina 1 kpl tyhjennysputki hattuineen Labko LOKA LVI-koodi V Du1 Dy1 h H1 H3 W L Paino 4000/3100 l mm mm mm mm mm mm mm kg Huom. Sama säiliö, tilavuus riippuu käytettävästä tuloyhteestä. Labko LOKA 6000 matala -umpisäiliö Labko LOKA 6000 matala -umpisäiliö 1 kpl umpisäiliö 1 kpl täyttymishälytinpaketti 4 kpl ankkurointiliina 1 kpl tyhjennysputki hattuineen Labko LVI-koodi V Du1 Dy1 h H1 H3 W L Paino LOKA 6000 l mm mm mm mm mm mm mm kg PUHELIN FAKSI

19 Labko LOKA -umpisäiliöt Lokaset 20 -täyttymishälytinpaketti Lokaset 20 -keskusosa Ankkurointilevypaketti Labko LOKA umpisäiliöt Labko LOKA umpisäiliö 1 kpl umpisäiliö 1 kpl tyhjennysputki/huoltokaivo 1 kpl täyttymishälytinpaketti 6 kpl ankkurointiliina 1 kpl D 200 tyhjennysputken suojahattu/d 600 muovikansi Labko LOKA LVI-koodi V Du1 Dy1 h H1 H3 W L Paino l mm mm mm mm mm mm mm kg 10000/ / Lokaset 20 -täyttymishälytinpaketti Lokaset 20 -täyttymishälytinpaketti 1 kpl Lokaset 20 -keskusosa 1 kpl SET/LV-anturi 15 m kaapelilla LVI-koodi Lokaset 20 -keskusosa LVI-koodi Ankkurointilevypaketti Ankkurointilevypaketti 2 kpl ankkurointilevy LVI-koodi Paino kg Mitat noin ø 580 tai noin 600 x 600 mm, eli vaihtelevan muotoinen. Ankkurointikapasiteetti 1500 kg. Jätevesien käsittely Jätevesien käsittelyjärjestelmät 19

20 Labko SAKO -imeytysjärjestelmät Labko SAKO-3 Twin matala -imeytysjärjestelmä Labko SAKO-3 Twin matala -imeytysjärjestelmä 1 kpl saostussäiliö ( x 500 l) 2 kpl imeytysputkilinja (L = mm) Labko LVI-koodi V Du1 Dy Dy1* h H1 H2 H3 W L Paino SAKO-3 Twin l mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg x * lähtöyhteessä virtauksenjakaja. Labko SAKO-3 Twin De Luxe matala -imeytysjärjestelmä Labko SAKO-3 Twin De Luxe matala -imeytysjärjestelmä 1 kpl saostussäiliö ( x 500 l) 1 kpl jakokaivo 2 kpl imeytysputkilinja (ks. erillinen taulukko) Labko LVI-koodi V Du1 Dy Dy1 h H1 H2 H3 W L Paino SAKO-3 Twin l mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg De Luxe x Labko SAKO-3 Tripla -imeytysjärjestelmä Labko SAKO-3 Tripla -imeytysjärjestelmä 1 kpl saostussäiliö (3 x 1000 l) 1 kpl jakokaivo (ks. erillinen taulukko) 3 kpl imeytysputkilinja (ks. erillinen taulukko) Labko LVI-koodi V Du1 Dy Dy1 h H1 H2 H3 W L Paino SAKO-3 l mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg Tripla x Labko SAKO-2 -saneerausjärjestelmä Labko SAKO-2 -saneerausjärjestelmä 1 kpl saostussäiliö (kaksiosastoinen) 2 kpl imeytysputkilinja (ks. erillinen taulukko) Labko LVI-koodi V Du1 Dy1* h H1 H2 H3 W L Paino SAKO-2 l mm mm mm mm mm mm mm mm kg x * lähtöyhteessä virtauksenjakaja. Labko SAKO-2 -imeytysjärjestelmä Labko SAKO-2 -imeytysjärjestelmä 1 kpl saostussäiliö (kaksiosastoinen) 1 kpl imeytysputkilinja (ks. erillinen taulukko) Labko LVI-koodi V Du1 Dy1* h H1 H2 H3 W L Paino SAKO-2 l mm mm mm mm mm mm mm mm kg x PUHELIN FAKSI

21 Jakokaivo 600 Imeytysputkilinja Kokoomaputkistopaketit Labko SAKO Biomoduli -imeytysjärjestelmät Jakokaivo 600 Jakokaivo 600 -paketti 1 kpl jakokaivo 2 kpl imeytysputkilinja (L = mm) Jako- LVI-koodi Du1 Dy1 h H1 H2 W L Paino kaivo 600 mm mm mm mm mm mm mm kg / Huom. Jakokaivoja saatavana myös 3-5 lähtöyhteellä ja vastaavalla määrällä imeytysputkilinjoja. Imeytysputkilinja Imeytysputkilinja 1 kpl imeytysputkilinja (L = mm), harmaavesijärjestelmässä L = mm 1 kpl suodatinkangas (0,7 m x 16 m) Sisältyy kaikkiin Labko SAKO -järjestelmiin. Linjojen määrä vaihtelee mallin mukaan. Kokoomaputkistopaketit Kokoomaputkistopaketti 2-5 kpl kokoomaputkistolinja (L = mm) 1 kpl kokoomakaivo 2-5 kpl suodatinkangas (0,7 m x 16 m) Kokooma LVI-koodi Du1 Dy Dy1 H2 H3 linjoja putkistopaketti mm mm mm mm mm kpl Labko SAKO-2 -harmaavesijärjestelmä Labko SAKO-2 -harmaavesijärjestelmä 1 kpl saostussäiliö ( l) 2 kpl imeytysputkilinja (L = mm) Labko LVI-koodi V Du1 Dy1* h H1 H2 H3 W L Paino SAKO-2 l mm mm mm mm mm mm mm mm kg x * lähtöyhteessä virtauksenjakaja. Labko SAKO Biomoduli -imeytysjärjestelmät Labko SAKO-2 Biomoduli 6 -imeytysjärjestelmä 1 kpl saostussäiliö (2 x 500 l) 1 kpl imeytysputkisto (L = 7500 mm) 6 kpl Biomoduli 1250 x 650 x 230 6x1,25 m=7,5 m pitkittäin 6x0,65 m=3,9 m poikittain Labko SAKO-3 Biomoduli 8 -imeytysjärjestelmä 1 kpl saostussäiliö ( x 500 l) 1 kpl imeytysputkisto (L = mm) 8 kpl Biomoduli 1250 x 650 x 230 8x1,25 m=10 m pitkittäin 8x0,65 m=5,2 m poikittain Labko SAKO LVI-koodi V Du1 Dy Dy1* h H1 H2 H3 W L Paino Biomoduli l mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg x x * lähtöyhteessä virtauksenjakaja. Jätevesien käsittely Jätevesien käsittelyjärjestelmät 21

22 Labko Pumppukaivot Labko Fosfori fosforinpoistosuodatin Labko SP -pumppukaivo Labko SP -pumppukaivo 1 kpl pumppukaivo 1 kpl pumppu Labko SP LVI-koodi V Du1 Dy1 h H1 H2 H3 W L Paino l mm mm mm mm mm mm mm mm kg / (110/32)** ** lähtöyhde D 110/32. Labko MP -pumppukaivo Labko MP -pumppukaivo 1 kpl pumppukaivo 1 kpl pumppu Labko MP LVI-koodi V Du1 Dy1 h H1 H2 H3 W L Paino l mm mm mm mm mm mm mm mm kg / (110/32)** ** lähtöyhde D 110/32. Labko Fosfori fosforinpoistosuodatin Labko Fosfori fosforinpoistosuodatin 1 kpl saostussäiliö 700 kg fosforinpoistomassa Labko LVI-koodi V Du1 Dy1 h H1 H2 H3 W L Paino Fosfori 1000 l mm mm mm mm mm mm mm mm kg x PUHELIN FAKSI

23 Labko Mökkijärjestelmät Labko Saunakaivo 300 Labko Saunakaivo kpl imeytyssäiliö 1 kpl tuuletusputki (L = 1000 mm) ja hattu Labko LVI-koodi V Du1 Dy Dy1 h H1 H2 H3 W L Paino Sauna- l mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kaivo / Labko MökkiSAKO-1 Labko MökkiSAKO-1 1 kpl saostussäiliö (1 x 250 l) 1 kpl imeytysputkilinja (L = 5400 mm) 1 kpl suodatinkangas Labko LVI-koodi V Du1 Dy Dy1 h H1 H2 H3 W L Paino Mökki- l mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg SAKO Labko MökkiSAKO-2 Labko MökkiSAKO-2 1 kpl saostussäiliö (2 x 250 l) 1 kpl imeytysputkilinja (L = mm) 1 kpl suodatinkangas Labko LVI-koodi V Du1 Dy Dy1 h H1 H2 H3 W L Paino Mökki- l mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg SAKO x Jätevesien käsittely Jätevesien käsittelyjärjestelmät 23

24 Jätevesiopas 2007 Wavin-Labko lyhyesti Wavin-Labko Oy on suomalainen yritys, jolla on yli 40 vuoden kokemus mittalaitteiden ja erilaisten muovituotteiden kehittämisestä, valmistamisesta ja markkinoinnista. Mittalaitteissa olemme erikoistuneet pinnankorkeuden mittauslaitteisiin ja hälyttimiin, automaatio- ja tunnistintekniikkaan sekä tiedonsiirron internetpohjaisiin ratkaisuihin. Muovipuolella olemme keskittäneet osaamisemme jäte- ja sadevesien puhdistamiseen erilaisilla erotinkaivojärjestelmillä. Nämä järjestelmät kattavat liike- ja palvelurakentamisen erotinratkaisut, kyläpuhdistamot ja asuintalojen sekä vapaa-ajanasuntojen jätevesien puhdistamisen. Wavin-Labko Oy on osa kansainvälistä Wavin-konsernia, joka on Euroopan johtava muovisten putkistojärjestelmien toimittaja. Wavin-konsernilla on toimipisteitä 27 maassa ympäri Eurooppaa. Wavin-Labko Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomaismääräykset vaihtelevat kunnittain. Selvitä oman kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa. Wavin-Labko Oy Labkotie 1, Kangasala Vaihde Kuluttajaneuvonta Tukkumyynti Faksi Internet Pictorino Oy/Kirjapaino Hermes 4/2007

Tammikuu 2015. Jätevesiopas. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut

Tammikuu 2015. Jätevesiopas. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Tammikuu 2015 Jätevesiopas Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Yleistä Jätevesihanke ammattitaitoa alusta loppuun! Jätevesijärjestelmän hankinta,

Lisätiedot

Toukokuu 2011 KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

Toukokuu 2011 KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA Toukokuu 2011 Jätevesien käsittely Jätevesiopas KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Yleistä Jätevesihanke ammattitaitoa alusta

Lisätiedot

Toukokuu 2008. Labko BioKem -panospuhdistamot PANOSPUHDISTAMOT 6-90 HENKILÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

Toukokuu 2008. Labko BioKem -panospuhdistamot PANOSPUHDISTAMOT 6-90 HENKILÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Toukokuu 2008 Labko BioKem PANOSPUHDISTAMOT 6-90 HENKILÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Yleistä Labko BioKem Labko BioKem ovat biologis-kemiallisia jäteveden

Lisätiedot

Huhtikuu 2005. Jätevesien käsittely Jätevesiopas 2005 OMAKOTITALOJEN JA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA

Huhtikuu 2005. Jätevesien käsittely Jätevesiopas 2005 OMAKOTITALOJEN JA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA Huhtikuu 00 Jätevesien käsittely Jätevesiopas 00 OMAKOTITALOJEN JA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA Luotettavat kotimaiset Jätevesien käsittelyjärjestelmät Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toukokuu 2014. Labko BioKem -panospuhdistamot. Panospuhdistamot 6-500 henkilön jätevesien käsittelyyn. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut

Toukokuu 2014. Labko BioKem -panospuhdistamot. Panospuhdistamot 6-500 henkilön jätevesien käsittelyyn. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Toukokuu 2014 Panospuhdistamot 6-500 henkilön jätevesien käsittelyyn Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Yleistä poiston vaatimuksiin ja vaativat vain murtoosan tilaa verrattuna perinteisiin maapuhdistamoihin.

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut OMAKOTITALOILLE Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan 1.1.2004 ja sitä muokattiin osittain vuonna

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

Jätevesiopas Kiinteistökohtainen

Jätevesiopas Kiinteistökohtainen Wavin-Labko Oy Jätevesiopas Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella Hyvä lukija Tämä Jätevesiopas on tarkoitettu kaikille haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä tarvitseville olitpa

Lisätiedot

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Vestelli biomoduulit 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Vestelli Biomoduulit 8 toiminta Vestelli Biomoduulit 8 asennus Vestelli Biomoduulit 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan

Lisätiedot

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko. www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 04/10 Labko Saunakaivo 300 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT OMAKOTITALO ALOITA TÄSTÄ Valitse oikea jätevesijärjestelmä Ympärivuotinen asuminen Kaikki vedet samaan viemäriin WC- ja harmaat vedet erikseen WC-vedet umpisäilöön Harmaat vedet imeytykseen

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

1-60. Haja-asutusalueiden jätevesiopas omakotitalot vapaa-ajan asunnot. SFS-Inspecta Sertifiointi Oy Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP

1-60. Haja-asutusalueiden jätevesiopas omakotitalot vapaa-ajan asunnot. SFS-Inspecta Sertifiointi Oy Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP 1-60 Haja-asutusalueiden jätevesiopas omakotitalot vapaa-ajan asunnot SFS-Inspecta Sertifiointi Oy Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Helmikuu 2005 Haja-asutusalueiden jätevesihuolto Jätevesihuolto

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

BioRami 600 ja 1000 Harmaavesipuhdistamot

BioRami 600 ja 1000 Harmaavesipuhdistamot www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 10/13 BioRami 600 ja 1000 Harmaavesipuhdistamot Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

BioRami 300 ja 500 Harmaavesipuhdistamot kesämökeille ja vapaa-ajanasunnoille

BioRami 300 ja 500 Harmaavesipuhdistamot kesämökeille ja vapaa-ajanasunnoille www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 03/13 BioRami 300 ja 500 Harmaavesipuhdistamot kesämökeille ja

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Tammikuu 2007. Asto db. ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi

Tammikuu 2007. Asto db. ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi Tammikuu 2007 ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi Luotettavat ratkaisut Kiinteistöviemärijärjestelmät ei pidä melua itsestään on yksi markkinoiden parhaita kiinteistöviemärijärjestelmiä mm.

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

Labko MökkiSAKO-2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Labko MökkiSAKO-2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 05/04 Labko MökkiSAKO-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Labko SAKO-2 Harmaavesijärjestelmä

Labko SAKO-2 Harmaavesijärjestelmä WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 05/06 Labko SAKO-2 Harmaavesijärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Labko Kokoomaputkistopaketit Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Labko Kokoomaputkistopaketit Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 06/04 57AI03cs Labko Kokoomaputkistopaketit Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta

Lisätiedot

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 FIN-36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)20 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 FIN-36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)20 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 FIN-36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)20 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 11/09 Labko MökkiSAKO-1 & Labko MökkiSAKO-2 Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa IN-DRÄN Biosuodatin 5ce Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Hämeenkyrön kunta, Ympäristönsuojelu Hollitie 7, 39100 HÄMEENKYRÖ Saapumispäivä Käsittely 1(6) SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY Asennusohjeet. Uponor-imeytysmoduulit

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY Asennusohjeet. Uponor-imeytysmoduulit HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY Asennusohjeet 5/2006 Sisältö 3 Yleistä Suunnittelu 4 Näin asennat Uponor-imeytysmoduulijärjestelmän 5 Mitoittaminen Puhdistamon sijoittaminen 6 Maahan imeyttämö 7

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Työnäytösraportti 5. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU,

Lisätiedot

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

Puhdistamot jäteveden käsittelyyn. WehoPuts

Puhdistamot jäteveden käsittelyyn. WehoPuts Puhdistamot jäteveden käsittelyyn WehoPuts WehoPuts-pienpuhdistamot Kotimaiset WehoPuts-puhdistamot on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukimmatkin vaatimukset erilaisille puhdistustarpeille. Puhdistamomalleja

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN FOSFORIN ESISAOSTUKSELLA VARUSTETUN MAASUODATTAMON

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN INDRÄN-VAAKAVIRTAUSMAASUODATTIMEN RAKENTAMISESTA

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO-3 Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmät Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO-3 Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmät Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 01/05 Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO-3 Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmät Asennus-,

Lisätiedot

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Helsinki 22.5.2015 Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Mitä järjestelmiä kiinteistöiltä

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Hyvä olo puhtaasta luonnosta

Hyvä olo puhtaasta luonnosta 2004 (7.0) 7.1 Turvaa ympäristösi ja nauti ajastasi. Hyvä olo puhtaasta luonnosta Uponor Sako Uponor Lokajätti Upoclean Uponor Saunakaivo Uponor Saostuspallo Turvalliset jäteveden puhdistusjärjestelmät

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 6 kpl s uodatuskasetti 5 kpl Ø 110mm kokoomaputki 5 kpl Ø 110mm liitosputki 1 kpl Ø 110mm T-haara 2 kpl tuuletusputki ja hattu 2 kpl Ø

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 06/04 57EI05_s Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Lisätiedot

Labko SAKO-2 Harmaavesijärjestelmä

Labko SAKO-2 Harmaavesijärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 04/10 Labko SAKO-2 Harmaavesijärjestelmä Asennus-, käyttö- ja

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN PIPELI- FEN V6-PANOSPUHDISTAMON ASENTAMISESTA

Lisätiedot

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Nyt kun Karhoismajan vesireittien järvien veden laatua ollaan parantamassa, on yksi tärkeä tekijä kiinteistöiltä tulevan kuormituksen vähentäminen. Kuormituksella

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Labkotie 1. Fax: +358 02/10

Labkotie 1. Fax: +358 02/10 www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALAA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 02/10 Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO O-3 Biomoduli 8

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 21.04.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

Labko SAKO 2 Imeytys- & saneerausjärjestelmä

Labko SAKO 2 Imeytys- & saneerausjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 02/10 Labko SAKO 2 Imeytys- & saneerausjärjestelmä Asennus-,

Lisätiedot

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaan jäteveden käsittely Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa tapauksessa yksinkertaisin

Lisätiedot

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä 1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN MAASUODATTAMON RAKENTAMISESTA ILOMANTSISSA

Lisätiedot

Ympäristötuotteet 5.3.2013

Ympäristötuotteet 5.3.2013 Ympäristötuotteet 9 5.3.2013 9 Ympäristötuotteet Yleistä Kotimaiset WehoPuts-puhdistamot on suunniteltu täyttämään tiukimmatkin vaatimukset. Toiminnaltaan puhdistamot ovat biologis-kemiallisia panospuhdistamoita

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä? SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

CW Solutions Oy 22.12.2004 1(11) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 22.12.2004 1(11) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 22.12.2004 1(11) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer Oy 1/11 Sisällysluettelo 1Pienpuhdistamon valinta...3 1.1Asennustavan valinta...3 1.2Clewer Ainavalmis 560...3 1.3Clewer

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN JITA- KEMIK-PANOSPUHDISTAMON

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA SK1300 + BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai

Lisätiedot

WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.

WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko. WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO 5000 80000 Imeytysjärjestelmät Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY MAAPUHDISTAMOT, HARMAAVESISUODATTIMET JA UMPISÄILIÖT. Luonnollista puhdistusvoimaa kaikille asumajätevesille

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY MAAPUHDISTAMOT, HARMAAVESISUODATTIMET JA UMPISÄILIÖT. Luonnollista puhdistusvoimaa kaikille asumajätevesille HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY MAAPUHDISTAMOT, HARMAAVESISUODATTIMET JA UMPISÄILIÖT Luonnollista puhdistusvoimaa kaikille asumajätevesille Luonnonmukaista, helppoa ja edullista jätevedenkäsittelyä

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 29.06.2005 1(12) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Maasuodattamo pumppukaivolla kumpuna Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA Umpisäiliö, biomoduulisuodatus ja saunakaivo

SELVITYS & SUUNNITELMA Umpisäiliö, biomoduulisuodatus ja saunakaivo CW Solutions Oy 12.07.2005 1(12) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Umpisäiliö, biomoduulisuodatus ja saunakaivo KIINTEISTÖTUNNUS: KAUPUNKI

Lisätiedot

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

MX-Mökkipaketti 1/300 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA. Ohjeversio 08/11

MX-Mökkipaketti 1/300 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA. Ohjeversio 08/11 MX-Mökkipaketti 1/300 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1.1 Tuotteen käsittely: ------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

BAGA Easy. Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla. CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin

BAGA Easy. Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla. CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin BAGA Easy Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin yksinkertainen ja toimintavarma matalat puhdistuskulut toiminnanvarmistus tekstiviestillä

Lisätiedot

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Maasuodattamon käyttö- ja huolto-ohje Maasuodattamo Saostussäiliö Jakokaivo Kokoomaputkisto Kokoomakaivo Maasuodattamo Maasuodattamossa puhdistus perustuu biologiseen toimintaan suodatushiekan

Lisätiedot