TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja, pj. :stä 560 alk. Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen, saapui Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Pispanen Reino Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Paatere Antero Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Viitanen Kauko Fager Mia Hallia Jouko Hurme Hannu Kaisti Aapo Kosola Seppo kv:n vpj vt. lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Winter Leena jäsen Korhonen Pentti kv:n pj Suominen Heikki Soini Pekka hallintojohtaja 552 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi.

2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 554 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Isotalo ja Kirsti Kari. 555 ILMOITUSASIAT 1. Ilmoitus Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty:n luottamusmiehestä KVL:n Varsinais-Suomen Seurakuntahenkilöstö ry:n puheenjohtaja Eija Valenius on kirjeellään ilmoittanut, että palkkakirjanpitäjä Pirjo Karhilahti on valittu luottamusmieheksi vuosiksi edustamaan Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty:n jäseniä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Varaluottamusmieheksi on valittu seurakuntasihteeri Leena Sairanen. 2. Pöytäkirjoja S Ekumeeninen joulu Suomen Turussa 2004 pöytäkirja nro 5/ S lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 6/ S sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 4/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin.

3 ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTOJOHTAJA PEKKA SOINILLE LUKIEN Hallintojohtaja Pekka Soini on esittänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavaa: Pyydän kunnioittaen eroa virastani Henkilökohtainen eläkeikäni 63 v 8 kk tulee täyteen Kiitän seurakuntayhtymää hyvästä työyhteydestä yli 30 vuotta jatkuneen virkakauteni ajalta. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että hallintojohtaja Pekka Soinille myönnetään ero virastaan lukien. hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto esitti parhaat kiitokset Pekka Soinille yli 30 vuoden työstä yhtymän hyväksi ja toivotti hänelle hyvää jatkoa ja Jumalan siunausta. 557 HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Virka julistettaneen haettavaksi. Kirkkoneuvosto asettanee työryhmän valmistelemaan hallintojohtajan viran haettavaksi julistamista ja viran täyttöä. Siihen asetettaneen työryhmä, johon kuuluvat tuomiorovasti Rauno Heikola, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen ja hallintojohtaja Pekka Soini. Samalla päätettäneen, että viran täytössä saadaan käyttää Romana Management Oy:n palveluja. Romana Management Oy on ollut valmistelemassa useita hallinnon keskeisiä viran täyttöjä ja on näin hyvin perillä seurakuntien organisaatiosta ja tuntee sen keskeiset viranhaltijat. hyväksytään. Käsittely Kirkkoherra Jukka Järvensivu esitti kirkkoherrojen pohtineen uuden hallintojohtajan valintaa ja ehdotti, että asiaa ei vielä ratkaista, vaan ensin selvitetään hallintojohtajan viran toimenkuva sekä viralle asetettavat tämän hetken vaatimukset ja tarpeet. Kirkkoherrat esittivät, että hallintojohtajan viran tehtävät ovat jonkin verran muuttuneet lakimiehen viran perustamisen jälkeen.

4 Jäsen Uolevi Lahti esitti, että asia pannaan pöydälle ja harkitaan millaista hallintojohtajan virkaa yhtymässä tarvitaan. Jäsen Tuukka Alhosen mukaan seurakuntayhtymän yhteistä hallintoa johtamaan tarvitaan henkilö. Jäsen Kirsti Kari esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun ja työryhmään esitetään nimettäväksi puheenjohtajan lisäksi toinen kirkkoneuvoston edustaja. Lars-Runar Knuts ja Seppo Isotalo kannattivat Kirsti Karin esitystä. Lars-Runar Knuts totesi lisäksi, että tämä työryhmä voi hakuvaiheessa painottaa tiettyjä tehtäviä, vaikka viran tehtävät on määritelty viran johtosäännössä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi listan esityksestä poikkeavaa vastaesitystä. Uolevi Lahden esitystä pöydälle panosta ei ole kannatettu. Kirsti Karin esitystä on kannatettu, joten puheenjohtaja teki äänestysesityksen, joka hyväksyttiin. listan mukaista esitystä kannatti kaksi jäsentä ja Kirsti Karin vastaesitystä kannatti seitsemän jäsentä. Asia palautettiin uuteen valmisteluun siten, että ryhmään esitetään nimettäväksi puheenjohtajan lisäksi toinen kirkkoneuvoston edustajaa. Hallintojohtajan asiat esitteli talous- ja suunnittelujohtaja 558 HAUTATOIMISTON HOITAJAN VIRKAAN VALITUN MARIA WIKSTRÖMIN LÄÄKÄRINTODIS- TUKSEN HYVÄKSYMINEN JA VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN on :n 464 kohdalla valinnut hautatoimiston hoitajan virkaan yo-merkonomi Maria Wikströmin ehdolla, että hän toimittaa ennen viran vastaanottamista hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Maria Wikström on toimittanut lääkärintodistuksen, jonka mukaan hän on terveydentilansa puolesta sopiva kyseiseen virkaan. Valinta on lainvoimainen. Kn päättää hyväksyä yo-merkonomi Maria Wikströmin esittämän lääkärintodistuksen ja vahvistaa :n 464 kohdalla toimittamansa virkavaalin ja merkitä tiedokseen, että Maria Wikström ottaa viran vastaan alkaen. Ilmoitus Maria Wikströmille, talous- ja suunnittelujohtajalle, keskusrekisterin johtajalle ja taloustoimistolle.

5 hyväksyttiin. 559 HALLINTO- JA VIRKARAKENNETOIMIKUNNAN MIETINTÖ Hallinto- ja virkarakennetoimikunnan mietintö kuuluu seuraavasti: Liite Mietintö sisältää useita eri asioita, jotka ovat myös eri vaiheessa käsittelynsä osalta. Keskeinen ja merkityksellisin seurakuntayhtymän hallinnon kannalta on toimikunnan esityksen kohta 1, jossa seurakuntien taloudellista itsenäisyyttä on tarkoitus laajentaa ja luopua samalla virkaindeksijärjestelmästä. Toimikunta on esittänyt, että uusi järjestelmä otettaisiin käyttöön lukien. Kirkkoneuvoston talousarviokäsittelyn johdosta ensi vuoden budjetti tehtiin vanhan rakenteen mukaisesti. Käytännössä on mahdollista vielä myöhemminkin tehdä päätös, että uusi järjestelmä otetaan käyttöön joko takautuvasti tai ensi vuonna jonakin myöhempänä ajankohtana. Se vaatii luonnollisesti kirkkovaltuuston päätöksen. Toimikunnan mietintöön on tältä osin liitetty kaksi eriävää mielipidettä, jotka jäävät vähemmistöön. Maarian seurakuntaa koskeva eriävä mielipide tukee kuitenkin itse toimikunnan ratkaisua uudistuksen osalta. Eriävä mielipide koskee perussääntöä. Uudesta budjettirakenteesta olisi hyvä saada seurakuntaneuvostojen lausunnot mahdollisimman nopeasti. Toimikunnan mietinnön kohta 2. Uudet nuorisopapin virat alkaen on jo perustettu. Kohdissa 3 ja 4 esitetään työryhmien asettamista. Kohdassa 5 oleva retriittiasia on käytännössä toteutettu, kun retriittejä on tarkoitus jatkaa yhtymätasoisena toimintona kirkkoneuvoston :ssä 104 tehdyn päätöksen mukaisesti. Kohta 6, tiedotustoimiston hallinnollisen aseman muuttaminen, toteutettaneen siten, että hallintojohtaja laatii tarvittavat sääntömuutokset, jonka jälkeen asiasta pyydetään tiedotustoimikunnan ja seurakuntaneuvostojen lausunnot. Kohta 7, hallinnollisten päätösten delegointia koskeva asia laajennettaneen niin, että tehtävää varten asetettava työryhmä tarkistaa myös kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston ohjesäännön, hallintoviraston ohjesäännön hallinnon uudistusta koskevien säännösten mukaisesti. Työryhmään asetettaneen hallintojohtaja Pekka Soini, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, kirkkoneuvoston jäsen Aiju von Schöneman ja lakimies Mia Fager sihteerinä.

6 Kirkkoneuvosto lähettää seurakuntien välisen yhteistoiminnan tiivistämistä koskevan asian inkokoukseen pohdittavaksi. Kohdissa 3, 4 ja 9 esitettävät asiat lähetettäneen yhteisten työmuotojen johtajan valmisteltaviksi. Tarkistetusta perussäännöstä pyydetään seurakuntaneuvostojen, johtokuntien ja kiinteistölautakunnan lausunnot. Muilta osin mietintö palautetaan hallintojohtajalle jatkovalmistelua varten. Kn merkinnee mietinnön saaduksi ja käynee siitä saatekeskustelun. Kirkkoneuvosto pyytänee seurakuntaneuvostojen lausunnot kohdista 1 ja 10. Kohdat 2 ja 5 todetaan hoidetuiksi. Kohdat 3, 4 ja 9 lähetetään valmisteltaviksi yhteisten työmuotojen johtajalle. Kohta 6 lähetetään valmisteltavaksi hallintojohtajalle. Kohta 7 laajennettuna, sillä tavalla kuin esittelyssä todetaan, lähetetään valmisteltavaksi työryhmälle: hallintojohtaja Pekka Soini, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, kirkkoneuvoston jäsen Aiju von Schöneman ja lakimies Mia Fager. Kohta 8 lähetetään inkokouksen pohdittavaksi. Käsittely Puheenjohtaja kertoi johtoryhmän katsoneen, että sopiva määräaika seurakuntaneuvostojen lausuntojen antamiseen on maaliskuun viimeinen päivä. Jäsen Lars-Runar Knuts totesi ensi vuoden toimintarahoista päätetyn kirkkoneuvoston budjettikokouksessa lokakuussa ja ensi vuoden aikana määrärahajaon perusteita koskevaa kysymystä pitää tarkasti miettiä ja pohtia. Knuts esitti, että seurakuntaneuvostojen lausunnoille annetaan aikaa saakka. Kirkkoherra Kauko Viitanen lausui painokkaasti, että toisin kuin esityksessä, seurakuntaneuvostoilta pitää pyytää lausunnot koko mietinnöstä eikä vain sen esityskohdista 1 ja 10. Lisäksi Viitanen totesi hänelle jääneen epäselväksi, onko toimikunta selvittänyt tuomiokirkkoseurakunnan ja ruotsalaisen seurakunnan erityisasemista aiheutuvat todelliset kulut. Jäsen Seppo Isotalo esitti, että seurakuntaneuvostoille järjestetään helmikuussa 2005 informaatio- ja keskustelutilaisuus määrärahajakoasiasta ja seurakuntaneuvosto antaa lausunnot hallinto- ja virkarakennetoimikunnan mietinnöstä tämän tilaisuuden jälkeen mennessä.

7 Hannu Hurme totesi, että mitä pidemmälle keväälle lausuntojen määräpäivä asetetaan, sitä kireämmäksi tulee aikataulu ja muutoksen saaminen voimaan vuoden 2006 alusta vaarantuu. Lars-Runar Knuts esitti, että seurakuntaneuvostoille varataan mahdollisuus antaa lausuntonsa koko hallinto- ja virkarakennetoimikunnan mietinnöstä. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti muutti päätösesityksen seuraavaksi: Kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot hallinto- ja virkarakennetoimikunnan mietinnöstä ja erityisesti sen kohdista 1 ja 10. Lausunnot toimitetaan kirkkoneuvostolle viimeistään Informaatio- ja keskustelutilaisuuden järjestäminen lähetetään johtoryhmän valmisteluun. Tilaisuus suunnataan kaikille luottamushenkilöille. Muutetun esityksen mukaan. 560 TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ JOUKO HALLIAN EROANOMUS Tiedotuspäällikkö Jouko Hallia on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Pyydän kunnioittaen eroa virastani lukien. Henkilökohtainen eläkeikäni 63 v 4 kk tulee täyteen Kiitän seurakuntayhtymää hyvästä työyhteydestä yli 30 vuotta jatkuneen ensin sairaalapapin ja myöhemmin tiedotuspäällikön virkakaudelta. Kn päättää myöntää tiedotuspäällikkö Jouko Hallialle eron virastaan lukien. Samalla päätettäneen, että virka pannaan haettavaksi. Ilmoitus hallintojohtajalle. Käsittely Jouko Hallia poistui asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto esitti Jouko Hallialle parhaat kiitokset yli 30 vuoden työstä yhtymän hyväksi ja toivotti hänelle hyvää jatkoa ja Jumalan siunausta.

8 KUUROJEN DIAKONISSA MARJA-LEENA LEHTOSEN ANOMUS VIRKAMATKASTA ERITRE- AN KERENIN KUUROJENKOULUN 50-VUOTISJUHLAAN Kuurojen diakoni Marja-Leena Lehtonen on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon mahdollisuutta osallistua virkamatkana Kuurojen Lähetys ry:n matkaan Eritrean Kerenin kuurojenkoulun 50-vuotisjuhlaan Kerenin kuurojen koulun toiminnan aloitti turkulainen opettaja Elsien Roos 1955 ja siitä alkaen ovat turkulaiset kuurot olleet tukemassa koulun toimintaa. Turusta matkaan osallistuu myös Nabai Kauppinen entinen Kerenin koulun oppilas. Matka alkaa aamulla ja päättyy Matkan arvioidut kokonaiskulut noin 1800 i. Omassa työssäni olen vastannut kuurojen lähetyksen toiminnasta yli 30 vuotta. Turun kuurojen kummipiirillä on Kerenin koulussa oma kummilapsi, Tirhas Berhe Hagos, joka on nyt päättämässä koulunkäyntinsä ja piiri ottaa uuden kummilapsen. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen on antanut asiasta lausunnon, joka kuuluu seuraavasti: Liite Kn päättää hylätä anomuksen. Ilmoitus Marja-Leena Lehtoselle ja diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 562 KESKUSREKISTERIN JOHTAJA JOUKO RÄDYN MATKARAPORTTI Kirkkoneuvosto on myöntänyt keskusrekisterin johtaja Jouko Rädylle matka-avustuksen Kreikkaan suuntautuvalle Suomen Kirkon pappisliiton opintomatkalle osallistumiseen. Jouko Räty on lähettänyt kirkkoneuvostolle tiedoksi selostuksen matkastaan. Matkaraportti kuuluu seuraavasti: Liite Kn merkitsee matkaraportin tiedokseen.

9 hyväksyttiin. 563 KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSILLALLINEN Kirkkoneuvoston päätösillallinen järjestetään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen klo 18 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Kn merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 564 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Kn päättänee myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. hyväksyttiin. 565 TURUN OOPPERAYHDISTYS RY:N AVUSTUSANOMUS Turun Oopperayhdistys toteutti viime kesänä Turun tuomiokirkon vieressä järjestetyn Jokamies-musiikkinäytelmän. Näytelmän kustannukset nousivat korkeammiksi kuin edellisellä toteutuskerralla johtuen mm. rekvisiitan ja lavasteiden uusimisesta. Suurin yllätys oli kuitenkin kävijämäärän paha romahdus. Oopperayhdistys kirjoittaa, että se on ajautunut vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, koska yhdistyksellä ei ole varoja eikä omaisuutta, mutta tällä hetkellä runsaasti erilaista velkaa tai maksamattomia laskuja. Jokamiesmusiikkinäytelmän lisäksi tappiota on aiheuttanut Tosca-ooppera sekä kirkkoooppera Riddaren och draken. Yhdistys on kääntynyt Turun kaupungin ja seurakuntayhtymän puoleen pyytäen kummaltakin euron lisäavustusta. Yhdistyksen avustusanomus, toimintasuunnitelma, ensi vuoden talousarvio ja raportti Jokamies-näytelmästä ovat seuraavat: Liite

10 Seurakuntayhtymä varasi vuoden 2004 talousarvioon euroa näytelmän tukemista varten. Tämä määrä on kokonaisuudessaan maksettu. Silloin kun Jokamies-näytelmän uutta esitystä lähdettiin harkitsemaan, päätti Oopperayhdistys ottaa täyden taloudellisen vastuun sen tuloksesta. Se olisi vastaavasti onnistuessaan saanut mahdollisen ylijäämän. Seurakuntayhtymä ei lähtenyt tietoisesti minkäänlaiseksi taustatakaajaksi hankkeelle. Turun kaupunki ei tiettävästi ole vielä tehnyt ratkaisuaan asiassa. Pyydetty lisäavustus euroa on määrällisesti suuri ja jopa huomattavasti suurempi kuin alun alkaen annettu avustus. Näin suuren lisäavustuksen myöntäminen ei ole linjassa muiden taidetapahtumien tukemisen kanssa. Seurakuntayhtymä voi kuitenkin harkita jonkinlaista lisäavustusta, joka olisi esimerkiksi 10 prosenttia toteutuneesta tappiosta. Määrällisesti se silloin olisi euroa. Talousarviossa ei ole mitenkään varauduttu lisäavustukseen, mutta kirkkovaltuusto voi halutessaan osoittaa varat esimerkiksi kirkkovaltuuston käyttövarauksesta, jonka suuruus on euroa. Mahdollisen tukemisen ehdoksi tulisi laittaa, että Oopperayhdistys selviää taloudellisista vaikeuksistaan ilman, että yhdistystä pistetään suoritustilaan. Tällä tavalla yhdistyksen auttamisessa on mielekkyyttä. Turun kaupunki on hakemassa Euroopan kulttuuripääkaupunki -titteliä, jota prosessia ajatellen olisi noloa, jos Oopperayhdistys ajautuisi suoritustilaan. Johtoryhmä puoltaa ylimääräisen avustuksen maksamista. Kn päättää ehdottaa kv:lle, että Turun Oopperayhdistykselle annetaan euron ylimääräinen avustus kattamaan erityisesti Jokamies-musiikkinäytelmästä aiheutuneita tappioita. Avustus annetaan kirkkovaltuuston käyttövaroista ja katetaan kirkkovaltuuston käyttövarauksesta. Ylimääräisen avustuksen antamisen ehtona on, Oopperayhdistystä ei laiteta suoritustilaan muiden osapuolten toimesta. Käsittely Kirkkoherra Kauko Viitanen kysyi täsmennystä Turun Oopperayhdistyksen anomuksen kohtiin, joissa mainitaan Jokamies-musiikkinäytelmän tuottamisen tapahtuneen myös seurakuntayhtymän pyynnöstä. Hän tiedusteli myös, onko seurakuntayhtymä hävittänyt mainitut lavasteet. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti sanoi, ettei tiedossa ole, että seurakuntayhtymän puolelta kukaan olisi esittänyt pyyntöä Jokamiehen tuottamisesta vuonna 2004.

11 Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola totesi kiinteistötoimiston hävittäneen osan lavasteista. Lavasteet olivat olleet Oopperayhdistyksen tiloissa, jonka vuokrasopimus oli päättynyt ja lavasteet oli pitänyt toimittaa tilasta nopeasti pois. Lavasteista säilytettiin mitä pystyttiin ja loput hävitettiin. Jäsen Uolevi Lahti esitti, että Oopperayhdistykselle ei anneta sen anomaa avustusta. tä ei kannatettu. Jäsen Jari Hlavatý esitti, että asia pannaan pöydälle ja seuraavaan kokoukseen selvitetään Turun kaupungin ajatuksia tilanteesta. Kirsti Kari kannatti Hlavatýn esitystä. Päätettiin yksimielisesti panna asia pöydälle ja selvittää seuraavaan kokoukseen Turun kaupungin ajatukset tilanteesta. 566 KESKUSREKISTERIN KANSLISTI SARI MÄKELÄN ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAAS- TA Keskusrekisterin kanslisti Sari Mäkelä on anonut osittaista hoitovapaata ajalle Hänen tyttärensä käy peruskoulun ensimmäistä luokkaa. Keskusrekisterin johtaja Jouko Räty puoltaa anomusta. Myönnetään Sari Mäkelälle osittainen hoitovapaa hänen anomuksensa mukaan. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 567 RYMÄTTYLÄN LOMAKOTI TAMMILEHDON VUOKRAAMINEN RETRIITTITYÖTÄ VARTEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän järjestämät retriitit on pidetty pääosin Rymättylän Tammilehdossa, joka on ollut vuokrattuna seurakuntayhtymälle lukuun ottamatta kesäaikaa. Myös Sinapin uudessa majoitusrakennuksessa on pidetty retriittejä aina varaustilanteen mukaan. Kiinteistötoimisto on neuvotellut retriitin järjestäjien kanssa vuoden 2005 retriittien viettopaikoista ja todettiin, että Rymättylän Tammilehto tarvitaan edelleen retriittejä varten. Tilana se soveltuu hyvin retriittitoimintaan. Nykyinen vuokrasopimus päättyy Siten Tammilehto tulisi vuokrata uudelleen ensi vuodeksi lähtien kevätkaudeksi ja jälleen

12 alkaen syyskaudeksi. Helmikuun aikana järjestetään kolme retriittiä Sinapissa. Mikäli helmikuussa tarvitaan, voidaan Tammilehdossa eri sopimuksella järjestää viikonloppuisin yksi tai kaksi retriittiä. Muuten tammi- ja helmikuun aikana Tammilehtoa kunnostetaan. Vuokrasopimus on nähtävänä kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Rymättylän Tammilehdon ja väliseksi ajaksi ja valtuuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Ilmoitus yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeelle, työnohjaaja Heikki Palmulle ja tiedottaja Kyllikki Krapinojalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola muutti esitystään siten, että kirkkoneuvosto päättää vuokrata Rymättylän Tammilehdon alkaen ja muuten alkuperäisessä esityksessä ilmenevällä tavalla. Kirkkoneuvosto päätti vuokrata Rymättylän Tammilehdon ja väliseksi ajaksi ja valtuuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Ilmoitus yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeelle, työnohjaaja Heikki Palmulle ja tiedottaja Kyllikki Krapinojalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 568 K-SUPERMARKET ANNIKAN VUOKRASOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VARISSUON LIIKE- KESKUKSESSA Asia oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa ja se jäi pöydälle. Kiinteistö Oy Varissuon Liikekeskuksessa seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tiloissa toimii K-Supermarket Annika. Tilat on vuokrattu Keskolle alkaen ja vuokrattujen tilojen laajuus on yhteensä m². Nykyinen vuokrasopimus on uusittu ja se päättyy eli n. kolmen vuoden kuluttua. Varissuon Liikekeskuksen kehittämisen kannalta on tärkeää, että vuokrasopimukset olisivat mahdollisimman pitkäaikaisia. Siksi kiinteistötoimisto ja Kesko ovat neuvotelleet Annikan vuokrasopimuksen uudistamisesta siten, että

13 uudet vuokrasopimusehdot alkaisivat ja vuokrasopimus päättyisi Uusi vuokra ja vuokrasopimusehdot on esitetty kirkkoneuvoston kokouksessa Kirkkoneuvosto päättää uusia Kiinteistö Oy Varissuon Liikekeskuksessa sijaitsevien hautainhoitorahaston omistaman m²:n suuruisten liiketilojen vuokrasopimuksen Kesko Oyj:n ja Ruokakesko Oy:n kanssa väliseksi ajaksi. Ilmoitus Kesko Oyj:lle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen johtajan esittelemät asiat 569 RETRIITTITYÖN JÄRJESTELYT LUKIEN on myöntänyt rovasti Sisko Raittiille eron retriitinohjaajan virasta eläkkeelle siirtymistä varten. Käytännössä hänen työnsä loppuu Kirkkovaltuusto on vuoden 2005 virkapaketissa päättänyt perustaa määräaikaisen kolmivuotisen H35/R26 pl:n 50%:n retriitinohjaajan viran ajalle Uuden viran täytön ajankohta jätettiin päätöksessä avoimeksi. Rovasti Raittiin jäljellä olevien vuosilomien ja eräiden muiden työjärjestelyjen vuoksi on osoittautunut retriittitoiminnan häiriöttömän jatkon kannalta tarpeelliseksi saada työntekijä uuteen määräaikaiseen virkaan jo alkaen. Koska asian kiireellisyyden vuoksi ei viran täyttöä ole ollut mahdollista tehdä oikean hallinnollisen menettelyn mukaan sielunhoitotyön johtokuntaa kuullen, on yhteisten työmuotojen johtaja päättänyt päätöspöytäkirjallaan kutsua FM Kyllikki Krapinojan hoitamaan kyseistä virkaa virkaatekevänä ajalle viran hoidosta tehdään myöhemmin keväällä, kun sielunhoitotyön johtokunnalta on saatu lausunto. Liite Hallintojohtaja on myöntänyt tiedottaja Kyllikki Krapinojalle virkavapautta ja yhteisten työmuotojen johtaja on kutsunut hänet retriittiohjaajan virkaan

14 merkitsee retriittityön työjärjestelyt tietoonsa saatetuiksi. Ilmoitus Kyllikki Krapinojalle, tiedotustoimikunnalle, sielunhoitotyön johtokunnalle ja taloustoimistoon. Käsittely Kirkkoherra Kauko Viitanen tiedusteli, miten Kyllikki Krapinojan sijaisuus tiedotustoimistossa on tarkoitus järjestää. Sihteeri kertoi Kyllikki Krapinojan olevan tällä hetkellä osa-aikaeläkkeellä. Kyllikki Krapinoja tekee 48 prosenttia tiedottajan viran tehtävistä ja Mervi Syrjänen 52 prosenttia. Mervi Syrjänen on antanut suostumuksensa hoitaa Kyllikki Krapinojan tiedottajan viran toisen puolen (48 %) Krapinojan sijaisuuden aikana. Kirsti Kari esitti, että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää sielunhoitotyön johtokunnan lausuntoa retriittiohjaajan virkajärjestelyihin mennessä. merkitsi retriittityön työjärjestelyt tietoonsa saatetuiksi sekä päätti pyytää sielunhoitotyön johtokunnan lausuntoa retriittiohjaajan virkajärjestelystä mennessä. 570 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Rauno Heikola Tuukka Alhonen puheenjohtaja :t puheenjohtaja :t Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa

15 Seppo Isotalo Kirsti Kari Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu nvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot