KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten...006, v.. / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain mukaan rangaistava rikos.

2 Sisällysluettelo TURVLLISUUSOHJEET KÄYTTÖ 3 HUOLTO J PUHDISTMINEN 4 VINETSINTÄ 5 SENNUS, UUDELLEENSENNUS J TRKISTUKSET 6 ERITTELYT 7.Turvallisuusohjeet Varmistu, että olet lukenut turvallisuusohjeet ennen asennusta. Turvallisuusohjeet sisältävät tärkeää tietoa turvallisuuden kannalta. Varmista, että seuraat niitä. Tekstissä esiintyvät merkit ja niiden selitykset VR: Tämä merkki varoittaa vamman tai kuoleman vaarasta. VROITUS: Tämä merkki varoittaa esinevahingon mahdollisuudesta. Kuvissa käytettyjen symbolien selitykset Älä tee! Noudata ohjeita! Täytyy suojamaadoittaa. Varo pyöriviä osia! Katkaise virta turvakytkimestä ennen toimenpidettä. Sähköiskun vaara. Ole varovainen! Varo kuumaa pintaa! VR: Lue huolellisesti läpi laitteeseen kiinnitetyt tarrat VR: siakkaan ei tule asentaa tätä laitetta paikoilleen. Jos asennus tehdään virheellisesti voi se aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, yksikön putoamisen aiheuttaman vamman, tai laite voi vuotaa vettä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä astu tai laita mitään sisä-/ulkoyksikön päälle. Älä läikytä vettä laitteen päälle, tai koske siihen märillä käsillä. Tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. Älä suihkuta tulenarkoja kaasuja laitteen läheisyydessä. Se voi aiheuttaa tulipalon. Älä aseta liettä tai kaasulämmitintä niin, että se olisi suoraan alttiina ilmavirralle. Tästä voi aiheutua epätäydellistä palamista. Jos kylmäainetta vuotaa laitteen toimiessa, tuuleta huonetila. Mikäli kylmäaine joutuu kosketuksiin tulen kanssa, syntyy myrkyllisiä kaasuja. Älä irrota etupaneelia tai ulkoyksikön puhaltimen suojusta laitteen käydessä. Voit vahingoittua, mikäli kosket pyöriviin osiin tai kuumiin ja suurjännitteisiin osiin. Älä työnnä sormia, puikkoja tai mitään sisäyksikön ilmanottoaukkoon tai ilman puhallusaukkoon. Koska puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa vamman. Jos ilmenee epänormaalia hajua (kuten palaminen), laite ja katkaise virta turvakytkimestä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Älä anna lasten tai rajoitteisten käyttää laitetta ilman valvontaa. Pieniä lapsia tulee valvoa, etteivät he pääse leikkimään laitteella. VROITUS: Älä käytä teräviä esineitä kaukosäätimen painikkeiden painamiseen. Ne voivat vaurioittaa kaukosäädintä. Älä koskaan tuki tai peitä sisä- tai ulkoyksikön ilman imu- tai puhallusaukkoja. Laitteen hävittäminen Kun laitteen hävittäminen on ajankohtaista, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Jos putket irrotetaan väärin, kylmäaine saattaa joutua kosketuksiin ihosi kanssa aiheuttaen vamman. Kylmäaineen leviäminen ilmaan vahingoittaa myös ympäristöä.

3 . Käyttö.. utomaattinen uudelleenkäynnistystoiminto U E IM T T C LE SE E N V N F Y DR OL T CO HE TO Tämä laite on varustettu automaattisella uudelleenkäynnistystoiminnolla. Jos tulee sähkökatko tai virta sammutetaan laitteen päällä ollessa, automaattinen uudelleenkäynnistys -toiminto automaattisesti käynnistää laitteen samoilla asetuksilla, jotka kaukosäätimessä olivat laitteen ollessa käynnissä ennen virran katkeamista. Jos laite pysäytetään kaukosäätimestä ennen sähkönsyötön katkeamista, ei laite käynnisty automaattisesti virransyötön palattua. Jos laite oli testikäytöllä (TEST RUN), ennen virransyötön katkeamista, käynnistyy laite virransyötön palattua asetuksin, jotka olivat voimassa ennen testikäyttöä... Langaton kaukosäädin (Paristojen asentaminen) Poista takakansi, ja aseta paristot paikoilleen. seta takakansi paikoilleen. seta pariston miinusnapa-puoli ensin. Varmista paristojen oikea napaisuus. Paina NOLLUS-painiketta (RESET) Jos NOLLUS-painiketta ei paineta, on mahdollista ettei kaukosäädin toimi kunnolla. Käytä terävää kärkeä esim. pumpulipuikkoa, painaaksesi nollauspainiketta. Day of thejaweek & Viikonpäivän Time display kellonajan esitys TIME SUN MENU CK MONITOR/SET PR-M OPERTION Käytä tätä näkymää asettaaksesi oikean viikonpäivän ja kellonajan. 4 DY.3. Viikonpäivän ja kellonajan asettaminen 9 HUOM! Viikonpäivä tai kellonaika eivät ilmesty näytölle, jos kaukosäätimestä on estetty ajan esitys toimintojen valinnan yhteydessä. CLER Viikonpäivän ja kellonajan asettaminen 3 Viikonpäivän asetus TIME SUN.. 4 Kellonajan asetus Paina näppäintä tai, jotta kellonaika ilmestyy näytölle. Paina Timer on/off (viikonpäivän asetus) 9 painiketta asettaaksesi viikonpäivän.jokainen painallus muuttaa näkyvää päivää järjestyksessä: sunnuntai (Sun), maanantai (Mon).lauantai (Sat). Paina kellonajanasetuspainikkeita asettaaksesi oikean kellonajan. Kun pidät painiketta alhaalla aika lisääntyy ensin minuutin jaksoissa, sitten 0 minuutin jaksoissa ja lopuksi tunnin jaksoissa. Kun olet tehnyt sopivat asetukset kohdissa ja 3, paina Filter painiketta 4 lukitaksesi asetukset. Huom: Uudet asetuksesi kohdissa ja 3 peruuntuvat, jos painat Mode return -painiketta ennen Filter painiketta 4 5. Paina Mode (Return) -painiketta kun lopetat asetusten muutokset. Näyttö palautuu perustilaan, jossa nyt näkyy asetettu aika ja viikonpäivä..4. Laitteen käynnistäminen/pysäyttäminen Virransyöttöä ei tule katkaista, kun laite on käynnissä, se voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen. Paina -painiketta. ON-valon tulisi syttyä. Kun painat -painiketta heti laitteen pysähdyttyä, laite ei käynnisty noin kolmeen minuuttiin. Tämä estää kompressorin vaurioitumiselta. Kaikki jäljessä esitetyt kaukosäätimen toiminnot näkyvät kaukosäätimen näytöllä. h WRM COOL FN SELECT VNE TIME UTO COOL HET DRY MODE MENU CK PR-M MONITOR/SET Langallinen kaukosäädin Jos toiminta keskeytyy johtuen sähkökatkoksesta. Laite ei käynnisty automaattisesti sähkönsyötön palattua. Paina -painiketta käynnistääksesi laitteen uudestaan. DY OPERTION CLER RESET Langaton kaukosäädin Langaton kaukosäädin Huom: Signaalin kantomatka on n. 7 m (suorassa suunnassa) 45 asteen kulmassa laitteen vastaanottimen keskilinjasta. Signaali voi häiriöityä johtuen esim. fluorisoivan lampun tai auringonvalon vaikutuksesta. Langallinen kaukosäädin 3 3

4 . Käyttö UTO COOL HET DRY MODE WRM FN VNE COOL SELECT RESET TIME MENU CK MONITOR/SET DY PR-M OPERTION CLER.5. Toiminnon valitseminen Jos laite ei ole käynnissä, paina -käyttöpainiketta käynnistääksesi laitteen. Langaton kaukosäädin Paina MODE - painiketta valitaksesi haluamasi toiminnon. Joka kerran kun painat MODE -painiketta liikkuu. ( ) s utomaattinen (jäähdytys/lämmitys) toiminto Jäähdytystoiminto Kuivatustoiminto Lämmitystoiminto Langaton kaukosäädin Langallinen kaukosäädin Langallinen kaukosäädin Paina toiminto-painiketta( ) ja valitse haluamasi toiminto s Jäähdytystoiminto Kuivatustoiminto Puhallustoiminto Lämmitystoiminto utomaattinen (jäähdytys/lämmitys) toiminto Tietoa ilmastointilaitteen multijärjestelmä-laitteen käytöstä (ulkoyksikkö: MXZ-sarjat) Multijärjestelmä laitteistossa (ulkoyksikkö: MXZ-sarjat) kaksi tai useampi sisäyksikkö voidaan kytkeä samaan ulkoyksikköön. Kapasiteetista riippuen kaksi tai useampi sisäyksikköä voivat toimia rinnakkain. Kun yrität käyttää kahta tai useampaa sisäyksikköä ulkoyksikön kanssa rinnakkain, toista jäähdytykseen ja toista lämmitykseen, yksikkö joka käynnistyy ensin määrää toiminnon. Toiset sisäyksiköt, jotka käynnistyvät myöhemmin, eivät toimi johtuen toiminnon vastakkaisuudesta. Tässä tapauksessa valitse kaikkiin sisäyksiköihin aina sama toiminto. Voi tapahtua niin, että sisäyksikkö joka toimii UTO-toiminnolla, ei pysty vaihtamaan toiseen toimintoon (JÄÄHDYTYS, LÄMMITYS) vaan siirtyy valmiustilaan. Kun sisäyksikkö käynnistyy, ulkoyksikön sulatuksen päätyttyä kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite puhaltaa ulos lämmintä ilmaa. Lämmityksellä, vaikka sisäyksikkö ei käy se voi voi lämmetä, ja siitä voi kuulua virtaavaa ääntä. Nämä ei ole vikoja, vaan johtuvat kylmäaineen jatkuvasta virtauksesta. UTO COOL HET DRY MODE WRM FN VNE COOL SELECT RESET TIME MENU CK MONITOR/SET DY PR-M OPERTION CLER.6. Lämpötilan asettaminen Kun haluat alentaa huonelämpötilaa: Paina painiketta asettaaksesi haluamasi lämpötilan. Näytöllä näkyy valitsemasi lämpötila. Joka kerran kun painat painiketta lämpötila laskee C:n. Kun haluat nostaa huonelämpötilaa Paina painiketta asettaaksesi haluamasi lämpötilan. Näytöllä näkyy valitsemasi lämpötila. Joka kerran kun painat painiketta lämpötila nousee C:n. Käytettävissä olevat lämpötila-arvot ovat seuraavat: Langaton kaukosäädin Langallinen kaukosäädin Jäähdytys/Kuivatus 9-30 C Lämmitys 7-8 C utomaattinen toiminto 9-8 C Näytöllä välkkyy 8 C - 39 C, jos huonelämpötila on alhaisempi tai korkeampi kuin näytössä oleva lämpötila. 4 4

5 . Käyttö.7. Puhaltimen nopeuden valitseminen Paina painiketta valitaksesi haluamasi puhallinnopeus. Joka kerran kun painat painiketta valinta muuttuu kaukosäätimen näytöllä oheisen taulukon mukaisesti. UTO COOL WRM FN COOL SELECT Puhaltimen nopeus 3-vaiheinen Kaukosäätimen näyttö lhainen Keski Suuri ( ) ( ) ( ) HET DRY VNE TIME MENU MODE RESET Langaton kaukosäädin CK MONITOR/SET DY PR-M OPERTION Langallinen kaukosäädin CLER Langallisen kaukosäätimen näyttöä on kuvattu sulkeissa. Seuraavissa tilanteissa näyttö eroaa todellisesta puhaltimen nopeudesta. Mikäli Sulatus/valmiustila (DEFROST/STNDY) -lamppu palaa. Heti lämmitystoiminnon jälkeen (Kun odotat, että toinen toiminto käynnistyy). Kun huonelämpötila lämmitystoiminnossa on korkeampi, kuin laitteeseen asetettu arvo. Kuivatustoiminnossa, sisäyksikön puhallin pysähtyy joskus. Kun lämmönvaihtimen lämpötila on alhainen lämmitystoiminnossa (esim. kun lämmitystoiminto on juuri käynnistetty). UTO COOL HET DRY MODE WRM FN VNE COOL SELECT TIME MENU CK MONITOR/SET DY PR-M F OPERTION CLER.8. Pystysuoran puhalluksen säätäminen Vaakasuora puhallusläppä auttaa suuntaamaan puhalluksen pystysuuntauksen. Paina -painiketta valitaksesi puhalluksen suuntauksen. Joka kerran, kun painat painiketta, valinta muuttuu kaukosäätimen näytössä alla oleva esityksen mukaan For Langaton wireless kaukosäädin remote controller s Langallinen kaukosäädin RESET Langaton kaukosäädin Langallinen kaukosäädin Vaakasuora puhallus 4 Puhallus alas 70 Puhallus alas 45 5 Pyyhkäisy 3 Puhallus alas 55 Kun huoneen lämpötila on korkeampi kuin kaukosäätimeen asetettu lämpötila, kun laite on sulatuksella tai siirtymässä lämmitystoimintoon, puhallusläppä asettuu vaakasuoran puhalluksen asentoon ( ). Kun valitset joko jäähdytys- tai kuivatustoiminnossa, 3 tai 4, kun puhaltimen nopeus on alhainen tai keski, näytölle ilmestyy ONLY Hr F. Tunnin kuluttua läppä asettuu automaattisesti vaakasuoran puhalluksen asentoon. ONLY Hr F häviää näytöltä. Langaton kaukosäädin Seuraavissa tapauksissa näyttö voi erota puhalluksen todellisesta suunnasta. Kun laitteen DERFROST/STND Y -valo palaa. Kun huoneen lämpötila on lämmitystoiminnossa korkeampi kuin laitteeseen asetettu asetuslämpötila. UTO COOL HET DRY MODE WRM FN VNE h COOL SELECT RESET TIME.9. jastimen käyttö Langaton kaukosäädin On kätevää asettaa ajastin toimimaan sen mukaan, kun menet nukkumaan, palaat kotiin tai kun heräät. SELECT Valitse ajastin painamalla -painiketta laitteeen ollessa käynnissä. Joka kerran kun painat painiketta ajastintoiminto muuttuu järjestyksessä: jastin pysäyttää (OFF TIMER) jastin käynnistää (ON TIMER) jastin ei toiminnassa (TIMER RELESE) TIME seta aika painikkeesta. Joka kerran kun painat painiketta asetettu aika lisääntyy tunnilla aina :sta tuntiin saakka. jastin ei toiminnassa: SELECT Paina painiketta kunnes (OFF TIMER) ja (ON TIMER) eivät näy näytöllä. Langaton kaukosäädin 5 Huom! jastin pysäyttää (OFF TIMER) ja jastin käynnistää (ON TIMER) -toimintoja ei voida käyttää samanaikaisesti. 5

6 . Käyttö 4 3 Viikonpäivä.0 jastimen käyttö (Langallinen kaukosäädin) Tässä jaksossa selvitetään kuinka asetat ajastimen ja käytät sitä. Voit valita kaukosäätimen toimintojen asetuksissa kolmesta vaihtoehdosta, joita käytät: Viikkoajastin (Weekly timer) Pika-ajastin (Simple timer) tai 3 jastin pysäyttää automaattisesti (uto Off Timer). Kaukosäätimen toimintojen asetukset on esitelty jaksossa.3. [4]-3 (3). CK PR-M SUN ON MENU MONITOR/SET DY OPERTION 9 78 WEEKLY CLER Viikkoajastimen käyttö Viikkoajastinta voidaan käyttää kahdeksaan toimintoon jokaisena viikonpäivänä. Jokainen toiminto voi koostua mistä tahansa seuraavista: aika lämpötilan asetuksen kanssa, tai aika pelkästään, tai vain lämpötilan asetus. Kun kellonaika saavuttaa ajastimeen asetetun ajan laite suorittaa toiminnon, joka on asetettu ajastimeen. Tämän ajastimen asetusajan tarkkuus on minuutti. Huom! *. Viikkoajastin/Pika-ajastin/ajastin pois päältä automaattisesti ei voida käyttää samanaikaisesti. *. Viikkoajastin ei toimi, mikäli jokin seuraavista toteutuu: jastin ominaisuus on pois päältä; laitteessa on toimintahäiriö; Testikäyttö on toiminnassa; kaukosäädin on itsetarkistustilassa; käyttäjä on asettamassa toimintoa; käyttäjä on asettamassa ajastinta; käyttäjä on asettamassa viikonpäivää; laite on keskusohjauksessa. Kun laite ei muutenkaan toimi (käynnistettäessä/pois päältä, lämpötilan asettaminen.) Viikkoajastimen asettaminen. Varmistu, että näyttö on normaalitilassa ja että viikkoajastimen näyttämä näkyy näytöllä.. Paina Timer Menu -Painiketta, niin että näytölle ilmestyy Set Up ( ). (Huomioi, että joka painalluksella painike vaihtelee Set Up ja Monitor näyttämän välillä. 3. Paina Timer On/Off (viikonpäivän asetus) painiketta 9 asettaaksesi viikonpäivän joka painalluksesta viikonpäivä muuttuu järjestyksessä Su - Ma - Ti - Ke - To - Pe- La - Su Paina tai painiketta 7 tai 8 valitaksesi haluamasi toiminnon (-8) 4. * Syöttämäsi tiedot vaiheissa 3 ja 4 valitsevat yhden soluista taulukosta, joka on esitetty alla. (kaukosäätimen näyttö vasemmalla puolella kertoo miltä kaukosäätimen näytön tulisi näyttää, kun asetetaan toiminto sunnuntaina toimimaan arvoilla, jotka näkyvät taulukossa). Toiminto Sunnuntai Maanantai... Lauantai No: 8:30 ON 3 Toiminto sunnuntaina Laite käynnistyy 8:30, lämpötila on 3 No: 0.00 OFF OFF 0.00 OFF 0.00 OFF Toiminto asetukset jokaiselle viikonpäivälle. Laite pysähtyy 0:00 No:8 ika-asetus 5 6 Valittu toiminto (ON tai OFF, laite pysähtyy tai käynnistyy. Ei näy näytöllä jos toimintoa ei ole asetettu Huom: settamalla päivän Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat (Su Ma Ti Ke To Pe La), voit asettaa toiminnon toimimaan joka päivä samaan aikaan.(esim. Toiminto yllä, joka on sama kaikkina viikonpäivinä.) SUN ON WEEKLY 7 Lämpötilan asetus 5. Paina sopivaa painiketta asettaessasi halutun kellonajan 5. * Kun pidät painiketta painettuna kellonaika lisääntyy ensin minuutin jaksoissa, sitten 0 minuutin jaksoissa ja lopuksi tunnin jaksoissa. 6. Paina -painiketta asettaaksesi haluamasi toiminnon (ON tai OFF, laite käynnistyy tai laite pysähtyy) 6 * Jokainen painallus muuttaa toimintoa seuraavasti: Tyhjä näyttö ( ei asetuksia) - ON (KÄYNNISTYY) - OFF (LITE PYSÄHTYY). 7. Paina lämpötilan asetuspainikkeita 3 asettaaksesi haluamasi lämpötilan ( 7 ). Jokainen painallus muuttaa lämpötilaa järjestyksessä: Tyhjä näyttö (ei toimintoa) , tyhjä näyttö(ei toimintoa). (vaihteluväli: C - 30 C) 6 6

7 . Käyttö 8. Kun olet tehnyt sopivat asetukset vaiheissa 5, 6, ja 7 paina Filterpainiketta 4 lukitaksesi asetukset. Kun haluat poistaa juuri tekemäsi asetukset paina lyhyesti Check (Clear) painiketta kerran. * janesitys näytöllä muuttuu : ja Käynnistyy/Pysähtyy, sekä lämpötila-asetukset häviävät. (Jotta saat tyhjennettyä viikkoajastimen kerralla pidä Checkpainiketta 0 painettuna ainakin kahden sekunnin ajan. Näyttö alkaa vilkkumaan osoittaen, että kaikki asetukset on tyhjennetty.) Huom: setukset peruuntuvat, jos painat Mode-painiketta ennen kuin painat Filter-painiketta 4. Jos olet asettanut kaksi tai useampia toimintoja tapahtumaan tarkalleen samaa aikaan, vain suurin toiminto-numero käynnistyy. 9. Toista vaiheet 3-8 täyttääksesi haluamasi solut. 0. Paina Mode(return) -painiketta palataksesi näytön normaalitilaan ja valmistellaksesi toimenpiteet.. ktivoi ajastin painamalla Timer On/Off -painiketta 9, niin että Timer Off -näyttämä häviää näytöltä. Varmistu, että Timer Off ei näy näytössä. *Jos ajastinasetuksia ei ole, Timer Off näyttämä vilkkuu näytöllä. 8 SUN TIMER 9 ON OFF WEEKLY Kuinka selaat viikkoajastimen asetuksia. Varmistu, että viikkoajastimen (WEEKLY TIMER) näyttämä näkyy näytöllä.. Paina Timer Menu -painiketta niin, että Monitor -näyttämä näkyy näytöllä (kohdassa 8 ) 3. Paina Timer On/Off (viikonpäivän asetus) -painiketta 9 niin, että pääset haluamasi päivän kohdalle. 4. Paina tai painiketta ( 7 tai 8 ) selataksesi ajastimen toimintaa näytöllä (kohdassa 9 ). * Jokainen painallus vie seuraavaan ajastintoimintaan kellonajan mukaan. 5. Sulkeaksesi näytön ja palataksesi näytön normaalitilaan paina Mode (Return) -painiketta. Viikkoajastimen sammuttaminen Paina Timer On/OFF -painiketta 9 niin, että Timer Off ilmestyy kohtaan 0. Viikkoajastimen käynnistäminen Paina Timer On/OFF -painiketta 9, niin, että Timer Off pimenee kohdassa 0. 0 TIME SUN WEEKLY.0. Pika-ajastimen (Simple Timer) käyttäminen Voit asettaa pika-ajastimen toimimaan kolmella tavalla. Vain käynnistysaika: Laite käynnistyy, kun asetettu aika on kulunut. Vain pysähtymisaika: Laite pysähtyy, kun asetettu aika on kulunut. 0 TIME SUN WEEKLY Käynnistys- ja pysähtymisaika: Laite käynnistyy ja pysähtyy kun asetetut ajat saavutetaan. Pika-ajastinta voidaan asettaa laitteen käynnistämiseen ja pysäyttämiseen vain kerran 7 tunnin jaksossa. ika-asetukset lisääntyvät tunnin jaksoissa. CK PR-M MENU MONITOR/SET DY Hr ON FTER OPERTION CLER 4 0 Huom! *. Viikkoajastin/Pika-ajastin/ajastin pois päältä automaattisesti ei voida käyttää samanaikaisesti. *. Viikkoajastin ei toimi, mikäli jokin seuraavista toteutuu: jastin ominaisuus on pois päältä; laitteessa on toimintahäiriö; Testikäyttö on toiminnassa; kaukosäädin on itsetarkistustilassa; käyttäjä on asettamassa toimintoa; käyttäjä on asettamassa ajastinta; käyttäjä on asettamassa viikonpäivää; laite on keskusohjauksessa. Kun laite ei muutenkaan toimi (käynnistettäessä/pois päältä, lämpötilan asettaminen.) 9 7 7

8 . Käyttö 4 Pika-ajastimen ( Simple Timer ) asettaminen jastimen asetus. Varmista, että näytön normaalitila on käytössä ja että näytössä näkyy 3 pika-ajastimen tunnus ( ) (kohdassa ). Jos näytössä lukee setus (On (käynnistyy) jotain muuta kuin, valitse -tila kauko-ohjaimen tai Off (pysähtyy)) toiminnan valinta -toimintoa käyttämällä (ks. kohta.3. [4]-3 (3)). * Näytössä näkyy, jos. Pidä pohjassa ajastimen MENU-painiketta, jotta näyttöön ilmestyy teksti SET UP (kohtaan ). (Huom. Jos näyttöön ilmestyy kumpaakaan ajastimen tilaa ei ole teksti MONITOR, paina MENU-painiketta toistamiseen saadaksesi asetettu. tekstin SET UP näyttöön.) Hr ON FTER 3. Paina -painiketta asettaaksesi pika-ajastimen joko ONtai OFF-tilaan. Paina -painiketta kerran saadaksesi näyttöön ON-tilan. Jos haluat valita OFF-tilan, paina painiketta uudelleen. (ON/ OFF -tila näkyy kohdassa 3 ). jastimen ON -tila: Ilmastointilaite käynnistyy asetetun ajan kuluttua. jastimen OFF -tila: Ilmastointilaite pysähtyy asetetun ajan kuluttua. 4. Kun kohdassa 3 näkyy joko ON tai OFF -tila: Valitaksesi ajan, jonka kuluttua laite joko käynnistyy (näytössä teksti ON ) tai jonka kuluttua laite pysähtyy (näytössä teksti OFF ), käytä ja -nappeja (kohta 4 ). Käytettävissä oleva aikaväli: -7 tuntia. 5. Jos haluat asettaa sekä ON -tilan että OFF -tilan, toista kohdat 3 ja 4. Huom! ON ja OFF -arvot eivät voi olla samoja. 6. setettujen ON ja OFF -arvojen poistaminen: seta -tila näkyviin (ks. kohta 3). Paina Check/Clear -painiketta 0, niin että näyttöön ilmestyy asetetun ajan tilalle -- kohtaan 4. (Jos haluat käyttää vain ON -toimintoa tai vain OFF -toimintoa, varmista että toiminnossa, jota et halua käyttää, on asetetun ajan kohdalla arvo.) 7. Kun olet suorittanut vaiheet 3-6, paina painiketta 4 vahvistaaksesi valitut asetukset. Huom! Uudet asetukset eivät tallennu, jos painat MODE-painiketta ennen kuin olet painanut -painiketta Paina MODE-painiketta palataksesi näytön normaalitilaan. 9.Paina ajastimen -painiketta 9 käynnistääksesi ajastimen. Kun ajastin on päällä, sen lukema näkyy näytössä. Varmista, että ajastimen aika näkyy näytössä ja että sen lukema on oikea. 5 TIMER 6 jastimen asetus Hr ON FTER OFF Pika-ajastimen ( Simple Timer ) asetusten tarkistaminen. Varmista, että näytössä näkyy pika-ajastimen tunnus ( ) kohdassa.. Pidä pohjassa ajastimen MENU-painiketta 3 sekunnin ajan, jotta näyttöön ilmestyy teksti MONITOR (kohtaan 5 ). Jos pika-ajastin on käynnissä ON tai OFF -tilassa, ajastimen lukema ilmestyy näyttöön kohtaan 6. Jos ajastimeen on asetettu sekä ON että OFF -arvot, lukemat näkyvät näytössä vuorotellen. 3. Paina MODE-painiketta poistuaksesi tarkistustilasta ja palataksesi näytön normaalitilaan. 7 Pika-ajastimen ( Simple Timer ) pysäyttäminen Paina ajastimen -painiketta 9 eivät enää näy näytössä (kohdassa 7 ). niin, että ajastimen asetukset 7 Pika-ajastimen ( Simple Timer ) käynnistäminen Paina ajastimen -painiketta 9 ilmestyvät näyttöön (kohdassa 7 ). niin, että ajastimen asetukset Hr ON FTER 8 8

9 .Käyttö Esimerkit Jos sekä ON että OFF -ajat on asetettu pika-ajastimeen, laitteen toiminta ja näytön lukemat ovat seuraavat: Hr ON FTER jastimen käynnistyessä Näytössä näkyy ajastimen ON - asetus (jäljellä olevat tunnit laitteen käynnistymiseen). Esimerkki : jastin käynnistetään siten että ON -tilaan on vähemmän aikaa kuin OFF -tilaan. ON -asetus: 3 tuntia OFF -asetus: 7 tuntia Hr FTER OFF 3 tunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä 7 tunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä Näytön lukema vaihtuu osoittamaan ajastimen OFF -asetuksen (jäljellä olevat tunnit laitteen pysähtymiseen). Näytössä näkyvä lukema on OFF -asetus (7 tuntia), josta on vähennetty ON -asetus (3 tuntia) = 4 tuntia. Laite pysähtyy ja pysyy pysähtyneenä, kunnes se käynnistetään uudestaan. Esimerkki : jastin käynnistetään siten että OFF -tilaan on vähemmän aikaa kuin ON -tilaan. ON -asetus: 5 tuntia OFF -asetus: tuntia Hr FTER OFF jastimen käynnistyessä Näytössä näkyy ajastimen OFF - asetus (jäljellä olevat tunnit laitteen pysähtymiseen). Hr ON FTER tunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä Näytön lukema vaihtuu osoittamaan ajastimen ON -asetuksen (jäljellä olevat tunnit laitteen käynnistymiseen). Näytössä näkyvä lukema on ON -asetus (5 tuntia), josta on vähennetty OFF -asetus ( tuntia) = 3 tuntia. 5 tunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä Laite käynnistyy ja pysyy käynnissä, kunnes se pysäytetään utomaattinen laite pysähtyy ( uto Off Timer ) -ajastimen käyttö Tämä ajastin käynnistyy laitteen käynnistyessä ja pysäyttää laitteen automaattisesti asetetun ajan kuluttua. utomaattinen pysäytysaika on mahdollista asettaa 30 minuutista 4 tuntiin (porrastettuna 30 minuutin välein). FTER MENU CK MONITOR/SET DY PR-M 9 FTER 3 OFF UTO OFF OPERTION CLER OFF UTO OFF 4 Huom:. Viikoajastinta, pika-ajastinta ja automaattipysäytysajastinta ei voida käyttää samanaikaisesti.. utomaattinen laite pysähtyy -ajastinta ei voida käyttää seuraavissa tapauksissa: jastin on pois päältä; järjestelmä on toimintahäiriö -tilassa; järjestelmän testiajo on käynnissä; kauko-ohjain suorittaa automaattitarkistusta tai järjestelmän kauko-ohjattua tarkistusta; jonkin toiminnan asetus on kesken; ajastimen asetus on kesken; järjestelmä on (Näissä tapauksissa -tila ei ole käytettävissä.) utomaattinen laite pysähtyy ( uto Off Timer ) -ajastimen asettaminen. Varmista, että näyttö on perustilassa ja että näytössä näkyy utomaattinen laite pysähtyy ( uto Off Timer ) -ajastimen tunnus kohdassa. Jos näytössä lukee jotain muuta kuin UTO OFF, valitse UTO OFF -tila kauko-ohjaimella (ks. kohta.3. [4]-3 (3)).. Pidä pohjassa ajastimen MENU-painketta 3 sekunnin ajan, jotta näyttöön ilmestyy teksti SET UP (kohtaan ). (Huom. Jos näyttöön ilmestyy teksti MONITOR, paina MENU-painiketta toistamiseen saadaksesi tekstin SET UP näyttöön.) 3. Käytä ja painikkeita ) asettaaksesi halutun pysähtymisajan. (kohta 3 ). 4. Paina painiketta 4 vahvistaaksesi valitun asetuksen. Huom! Valintasi ei tallennu, jos painat MODE-painiketta olet painanut painiketta 4. ennen kuin 9 9

10 .Käyttö 5. Paina MODE-painiketta viimeistelläksesi ajastuksen ja palataksesi näytön normaalitilaan. 6. Jos laite on jo käynnissä, ajastin käynnistyy välittömästi. Varmista, että ajastimen lukema näytössä on oikea. 6 4 TIMER FTER jastimen asetus OFF UTO OFF UTO OFF utomaattisen laite pysähtyy ajastimen ( uto Off Timer ) asetuksen tarkistaminen. Varmista, että näytössä näkyy automaattipysäytysajastimen tunnus (UTO OFF) kohdassa.. Pidä pohjassa ajastimen MENU-painiketta 3 sekunnin ajan, jotta näyttöön ilmestyy teksti MONITOR (kohtaan 4 ). Laitteen automaattiseen pysäyttämiseen jäljellä oleva aika näkyy kohdassa Paina MODE-painiketta poistuaksesi tarkistustilasta ja palataksesi näytön normaalitilaan. utomaattisen laite pysähtyy -ajastimen ( uto Off Timer ) sammuttaminen Pidä pohjassa ajastimen -painiketta 9 3 sekunnin ajan, jotta teksti TIMER OFF ilmestyy näyttöön (kohtaan 6 ) ja ajastimen lukema katoaa näytöstä (kohdassa 7 ). Voit myös sammuttaa itse ilmastointilaitteen, jolloin ajastimen lukema katoaa näytöstä (kohdassa 7 ). 6 TIME SUN FTER 7 UTO OFF OFF UTO OFF FUNCTION 4 Lukitus utomaattisen laite pysähtyy -ajastimen ( uto Off Timer ) käynnistäminen Pidä pohjassa ajastimen -painiketta 9 3 sekunnin ajan. TIMER OFF -teksti katoaa näytöstä (kohdassa 6 ) ja ajastimen lukema ilmestyy näyttöön (kohtaan 7 ). Voit myös käynnistää itse ilmastointilaitteen, jolloin ajastimen lukema ilmestyy näyttöön (kohtaan 7 )... Kauko-ohjaimen painikkeiden lukitseminen (toimintojen rajoitus) Halutessasi voit lukita kauko-ohjaimen painikkeet. Voit käyttää kaukoohjaimen toiminnan valinta -valikkoa valitaksesi halutun lukitustyypin (ks. kohta.3. [4]- ()). Voit käyttää kahta erilaista lukitsemistapaa. Lukitse kaikki painikkeet: Lukitsee kauko-ohjaimen kaikki painikkeet. Lukitse kaikki näppäimet paitsi -käyttöpainike: Lukitsee kaikki muut näppäimet paitsi -käyttöpainikkeen. CK PR-M MENU MONITOR/SET DY OPERTION CLER FUNCTION 4 Huom! Lukittu-symboli ilmestyy näytölle ilmaisten painikkeiden olevan lukittu. Painikkeiden lukitseminen. Paina -painiketta 4 ja pidä se painettuna samalla painaen ON/ OFF -painiketta kahden sekunnin ajan. Lukittu-symboli ilmestyy näytölle (kohtaan ) ilmaisten, että painikkeiden lukitseminen on nyt käytössä. Jos painikkeiden lukitsemis -toiminto on kytketty pois päältä kaukoohjaimen toiminnan valinta -valikosta, näyttöön ilmestyy teksti Not vailable (ei käytössä). Jos painat painiketta, joka on lukittu, lukittu-symboli vilkkuu näytössä. FUNCTION Painikkeiden lukituksen poistaminen. Paina -painiketta 4 ja pidä se painettuna samalla painaen ON/ OFF -painiketta kahden sekunnin ajan - lukittu-symboli katoaa näytöltä (kohdasta ) ilmaisten, että painikkeet ovat jälleen käytettävissä. 0 0

11 . Käyttö.. Muut näyttämät (Langallinen kaukosäädin)... Keskusohjauksessa Näkyy näytöllä kun laite on keskusohjauksessa. Rajoitetut toiminnot on esitetty alapuolella (sisältäen ajastimen toiminnot) Toiminnon valitseminen Lämpötilan asettaminen Huom! Voivat olla myös yksittäin rajoitettuna.... Toiminnon näyttämä vilkkuu Kun se vilkkuu jatkuvasti Näkyy kun toinen sisäyksikkö joka on liitetty ulkoyksikköön on jo toiminnassa toisella toiminnolla. Valitse sama toiminto, kuin toisella sisäyksiköllä on. Kun toiminto on valittu vilkkumisen alettua. Näkyy näytöllä, kun keskusohjaus on rajoittanut toimintoja vuodenajan mukaan. Käytä toista toimintoa...3 Vilkkuva Filter (suodatin) -valo Osoittaa, että suodatin on likainen ja tarvitsee puhdistamista. Puhdista suodatin. Miten nollaat suodatin -valon? Kun painat [] painiketta kaksi kertaa, suodattimen puhdistamisen jälkeen vilkkuva -valo näytöltä ja nollaantuu. Huom: Kun kahta tai useampaa eri mallista sisäyksikköä käytetään rinnakkain, suodattimen puhdistamisväli vaihtelee suodattimen tyypin mukaan. Kun pääyksikön suodattimen puhdistus on ajankohtainen, syttyy -valo. Kun filter-valo sammuu kertyvä aika nollaantuu. -valo osoittaa puhdistusvälin, kun laitetta on käytetty tavallisissa sisätiloissa mitatun ajan. Koska lian määrä vaihtelee ympäristön olosuhteiden mukaan, puhdista suodatin säännöllisesti. Suodattimen puhdistusvälin kertyvä aika vaihtelee malleittain. Jos olet syöttänyt laitteeseen yhteysnumeron ongelmatapauksissa, näytöllä näkyy tämä numero. (Voit asettaa tämän kaukosäätimen toiminnon asetukissa. Ks. kohta.3.)..4. Vilkkuvat virhekoodit ON -valo, sekä virhekoodi molemmat vilkkuvat: Tämä tarkoittaa, että laite on epäkunnossa, ja että laitteen toiminta on pysäytetty (eikä voi jatkaa toimintaa). Kirjoita ylös laitteen numero ja virhekoodin numero. Sammuta laite turvakytkimestä, ja ota yhteyttä laitteen toimittajaan. ERROR CODE ON-valo vilkkuu Virhekoodi Sisäyksikön numero Sisäyksikön kylmäaineen osoite Vaihtuva näyttö ERROR CODE Jos pelkkä virhekoodi vilkkuu (ON-valo pysyy palavana): Laitteen toiminta jatkuu, mutta järjestelmässä voi olla vikaa. Tässä tapauksessa kirjoita ylös virhekoodin numero ja ota yhteyttä laitteen toimittajaan. Jos olet syöttänyt laitteeseen yhteysnumeron ongelmatapauksissa, paina Check-painiketta saadaksesi se näkyville. (Voit asettaa tämän kaukosäätimen toiminnon asetukissa. Ks. kohta.3.) Kun Check (tarkista) -painiketta on painettu CLL:XXXX XXX:XXX

12 . Käyttö.3. Kaukosäätimen toimintojen valitseminen [Langallinen kaukosäädin] Seuraavat kaukosäätimen toiminnot voi vaihtaa käyttäen kaukosäätimen toiminnon valitsinta. Vaihda asetuksia tarvittaessa. Vaihe Vaihe Vaihe 3 (setuksen vaihtoehdot). Vaihda kieli (CHNGE LNGUGE. Toimintojen rajoittaminen ( FUNCTION SELECTION) Näytölle kielen asetus Näytön kielen voi vaihtaa () Toiminnon rajoittaminen (toiminnon lukitus) ( LOCKING FUNCTION ) Toiminnon lukitseminen () utomaattisen toiminnon valitseminen ( SELECT UTO MODE ) utomaattisen toiminnon käyttö (3) Lämpötilan raja-arvojen asetus ( LIMIT TEMP FUNCTION ) Lämpötilan raja-arvojen asetus (max, min) 3. Toiminnon valitseminen ( MODE SELECTION ) () Kaukosäätimen asettaminen päätoimiseksi (MIN/SU) Kaukosäätimen asettaminen päätoimiseksi * Kun kaksi kaukosäädintä on yhdistetty ryhmään, täytyy toinen kaukosäädin asettaa etäsäätimeksi (SU). () Kellonajan asetuksen käyttäminen ( ) Kellotoiminnon käytön asettaminen (3) jastimen asetukset ( WEEKLY TIMER ) jastintoiminnon valitseminen (4) Yhteystiedon asettaminen ongelmatilanteita varten ( CLL ) Yhteystiedon näkyminen ongelmatilanteissa Yhteysnumeron asettaminen 4. Näytön muuttaminen ( DISP MODE SETTING ) () Huonelämpötilan esityksen asettaminen ( TEMP MODE C/ F ) Lämpötilan esityksen yksikön asettaminen ( C tai F) () Ilman lämpötilan näytön asettaminen ( ROOM TEMP DISP SELECT Ilman lämpötilan näyttö Päälle/pois päältä asetus.3.. Toimintojen valintakaavio (3) utomaattisen Lämmityksen/Jäähdytyksen näytön asetus ( UTO MODE DISP C/H ) utomaattisen Lämmityksen/Jäähdytyksen näytön asetus päälle/poispäältä asetus [] Pysäytä laite aloittaaksesi kaukosäätimen toimintojen valitseminen. [] Valitse kohdasta. [3] Valitse kohdasta. [] Tee asetus. (Yksityiskohdat on eritelty kohdassa 3) [5] setus valmis. [6] vaihda näyttö normaaliksi. Normaali näyttö Kun laite ei ole käynnissä (Pidä alhaalla painiketta E ja paina painiketta D kahden sekunnin ajan). * Näyttöä ei voida muuttaa, kun laitteen toimintoa valitaan, testikäytön aikana tai kun laite suorittaa itsetarkistusta. (Pidä alhaalla painiketta E ja paina painiketta D kahden sekunnin ajan). Kaukosäädin rekisteröi asetukset, jotka on tehty näin. HUOM: jastintoiminto pysähtyy, kun kaukosäätimen toiminnon valitseminen muutetaan normaaliksi. Kohta Valitse kieli ( CHNGE LNGUGE ) Toiminnon rajoitin ( FUNCTION SELECTION ) Paina E-painiketta. Paina E-painiketta. Paina G-painiketta. Paina G-painiketta. Paina E-painiketta. Kaukosäätimen toimintojen asettaminen Toiminnon rajoittamisen asetus ( LOCKING FUNCTION ) Paina G-painiketta. utomaattisen toiminnon valitsemisen asetus ( SELECT UTO MODE ) Lämpötilan raja-arojen asetus ( LIMIT TEMP FUNCTION ) Paina D- painiketta Paina D- painiketta Katso [4]-. Kohta Kohta 3 Katso [4]-. () Katso [4]-. () Katso [4]-. (3) Kieli joka on valittu näkyy näytöllä. Englanti on asetuksena tässä käyttöohjeessa. Toiminnon valitseminen ( MODE SELECTION ) Paina G-painiketta. Paina E-painiketta. Kaukosäätimen asetus ( CONTROLLER MIN/SU ) Paina G-painiketta. Kellonajan asetus ( ) jastimen asetukset ( WEEKLY TIMER ) Yhteystiedon asettaminen ongelmatilanteita varten ( CLL ) Paina D- painiketta Katso [4]-3. () Katso [4]-3. () Katso [4]-3. (3) Katso [4]-3. (4) F E G MENU CK MONITOR/SET DY PR-M OPERTION CLER I H Näytön vaihtaminen ( DISP MODE SETTING ) Paina G-painiketta. Lämpötilan esityksen asettaminen ( TEMP MODE C/ F ) Paina G-painiketta. Imuilman lämpötilan esityksen asettaminen ( ROOM TEMP DISP SELECT ) utomaattisen Lämmityksen/Jäähdytyksen näytön esitys ( UTO MODE DISP C/H ) Katso [4]-4. () Katso [4]-. () Katso [4]-4. (3) C D

13 . Käyttö.3. Yksityiskohtaiset asetukset [4]-. Kielen muuttaminen (CHNGE LNGUGE) Kieli joka näkyy näytöllä voidaan valita. Paina [ MENU] G vaihtaaksesi kielen. japani (JP), englanti, 3 saksa (D), 4 espanja (E ), 5 venäjä (RU), 6 italia (I), 7 kiina (CH), 8 ranska (F) [4]-. Toiminnon rajoittaminen () Toiminnon rajoituksen asettaminen Vaihtaaksesi asetuksia paina [ -painiketta] D. no. : Toiminnon lukitus tehdään kaikille painikkeille, lukuunottamatta [ ]-painiketta no. : Toiminnon lukitus tehdään kaikille painikkeille. 3 no. 3: OFF (pois päältä) on alkuperäisenä asetuksena: Toimintojen lukitusta ei tehdä. Jotta saat tekemäsi lukitukset voimaan näytölle, on välttämätöntä painaa painikkeita (Paina [] ja [ sekunnin ajan) näytön normaalitilassa, kun olet tehnyt ylläolevat asetukset. ] -painikkeita samanaikaisesti kahden () utomaattisen toiminnon asettaminen Kun kaukosäädin on kytketty laitteeseen, jossa on automaattinen toiminto, seuraavat asetukset ovat mahdollisia. Vaihtaaksesi asetuksia paina [ ] -painiketta D. Päälle (ON) (alkuperäinen asetus): utomaattinen toiminto näkyy näytöllä, kun toimintoa valitaan. Pois päältä (OFF): utomaattinen toiminto ei näy näytöllä, kun toimintoa valitaan. (3) Lämpötilan vaihteluvälin asettaminen Kun tämä asetus on tehty, voidaan lämpötilaa muuttaa vaihteluvälin asetusten rajoissa. Vaihtaaksesi asetuksia, paina [ ] -painiketta D. LIMIT TEMP COOL MODE: Lämpötilan vaihteluväliä voidaan muuttaa jäähdytys/kuivaus -toiminnoissa. LIMIT TEMP HET MODE: Lämpötilan vaihteluväliä voidaan muuttaa lämmitystoiminnossa. 3 LIMIT TEMP UTO MODE: Lämpötilan vaihteluväliä voidaan muuttaa automaattisessa toiminnossa. 4 OFF (alkuperäinen asetus): Lämpötilan vaihteluväli ei ole aktiivisena. Kun asetu, muu kuin OFF on tehty, lämpötilan raja-arvojen asetukset jäähdytyksellä, lämmityksellä ja automaattisella toiminnolla tehdään samanaikaisesti. Lämpötila ei voida kuitenkaan rajoittaa, mikäli lämpötilan raja-arvoja ei ole asetettu. Lisää/alenna lämpötilaa käyttämällä painikkeita [ ( ) tai ( ) F. Muuttaaksesi lämpötilan yläraja-arvoa tai alaraja-arvoa, paina painiketta H. Valittu asetus vilkkuu ja lämpötila voidaan asettaa. setettavat arvot Jäähdytys/kuivatus: la-arvot: 9 C - 30 C Yläarvot: 30 C - 9 C Lämmitys: la-arvot: 7 C - 8 C Yläarvot: 8 C - 7 C utomaattinen: la-arvot: 9 C - 8 C Yläarvot: 8 C - 9 C setettavat arvot vaihtelevat riippuen yksiköstä, johon laite on yhdistetty (Mr.Slim-yksiköt, CITY MULTI -yksiköt ja intermediate temperature - yksiköt). [4]-3 Toiminnon valitsemisen asetukset ()Kaukosäätimen asettaminen (Main/Sub) pää- ja alisäätimeksi Vaihtaaksesi asetuksia paina [ -painiketta] D. Main: Kaukosäädin asetetaan toimimaan säätimenä. Sub: Kaukosäädin toimii alisäätimenä. () Kellotoiminnon käytön asettaminen Vaihtaaksesi asetuksia paina [ -painiketta] D. ON: Kellotoiminto on käytössä. OFF: Kellotoiminto ei ole käytössä. (3) jastintoiminnon asettaminen Vaihtaaksesi asetuksia paina [ -painiketta] D. (Valitse yksi seuraavista.) VIIKKOJSTIN (WEEKLY TIMER on alkuperäisenä asetuksena M deluxe mallissa):viikkoajastin on käytössä UTOMTTINEN LITE PYSÄHTYY -JSTIN (UTO OFF TIMER): utomaattista laite pysähtyy -ajastinta voidaan käyttää 3 PIK-JSTIN ( TIMER oletusarvona M smooth mallissa): Pika-ajastinta voidaan käyttää. 4 JSTINTOIMINTO POIS PÄÄLTÄ (TIMER MODE OFF): jatintoimintoja ei voida käyttää. * Kun kellotoiminto ei ole käytössä, VIIKKOJSTINT (WEEKLY TIMER) ei voida käyttää. (4) Yhteystiedon asettaminen ongelmatilanteita varten Vaihtaaksesi asetuksia paina [ -painiketta] D. CLL OFF: Yhteystieto ei näy näytöllä ongelmatilanteissa D. CLL *** *** ***: setettu yhteystieto näkyy näytöllä ongelmatilanteissa. CLL_: Yhteystieto voidaan asettaa. Yhteystiedon asettaminen: Yhteysnumero asetetaan seuraavasti (ks. kohta.3. ja.3..) Valitse E painikkeesta toiminto (MODE) ja sen jälkeen G painikkeesta yhteystiedon (CLL) asetus. Vilkkuvan kursorin voit siirtää [ Ja painikkeilla F haluamaasi kohtaan. seta ja painikkeilla oikeat numerot. 3

14 . Käyttö [4]-4 Näytön asetusten muuttaminen () Lämpötilan näytön C/ F asetukset Vaihtaaksesi asetuksia, paina [ ] painiketta D. C : Lämpötilan yksikkö C on käytössä. F : Lämpötilan yksikkö F on käytössä. () Huone- /imuilman lämpötilan näytön asetukset Vaihtaaksesi asetuksia, paina [ ] painiketta D. ON : Huone- /imuilman lämpötila näkyy näytöllä. OFF : Huone- /imuilman lämpötila ei näy näytöllä. (3) utomaattisen jäähdytyksen/lämmityksen näytön asetukset Vaihtaaksesi asetuksia, paina [ ] painiketta D. ON : Jompikumpi toiminnoista (Jäähdytys/Lämmitys) näkyy näytöllä, kun laite toimii automaattisella toiminnolla. OFF : Näytöllä näkyy vain utomatic, kun laite on automaattisella toiminolla..4. Varakäyttötoiminto (Langaton kaukosäädin) Kun et voi käyttää kaukosäädintä Kun kaukosäätimen paristot ovat loppuneet, tai kaukosäädin on muuten epäkunnossa varakäyttö-toiminto voidaan käynnistää varakäyttöpainikkeesta. C D Sulatus käynnissä/pysähdyksissä -valo Laite käynnissä/pysähdyksissä -valo Varakäyttökytkin (lämmitys) Varakäyttökytkin (jäähdytys) Vastaanotin E Laitteen käynnistäminen Jäähdytystoiminnon käynnistäminen; Paina D painiketta. Lämmitystoiminnon käynnistäminen; Paina C painiketta. Huom: Varakäyttötoiminnon yksityiskohdat on esitelty allaolevassa taulukossa. C D E Toiminto Jäähdytys Lämmitys setettu lämpötila 4 4 Puhaltimen nopeus Suuri Suuri Puhalluksen suunta Vaakasuora puhallus 30 C laspäin 70 C 3. Puhdistaminen ja huolto Laitteen pysäyttäminen Pysäyttääksesi toiminnan paina D tai C -painiketta. C Varoitus: Ennen huollon tai puhdistamisen aloittamista, pysäytä laite ensin kaukosäätimestä ja katkaise sitten virta turvakytkimestä. Älä seiso epävakaalla alustalla, kun irrotat suodatinta, tai imuaukon ritilää. Voi kaatua ja loukkaantua. Varo myös putoavan pölyn joutumista silmiisi. Likainen tai tukkeutunut suodatin alentaa laitteen tehoa. Hyvin likainen suodatin voi aiheuttaa laitteelle itselleen vahinkoa. Imuaukon ritilän irrottaminen Vedä ritilän pidikkeistä nuolen osoittamaan suuntaa, jotta ritilä aukeaa. vaa pidikkeet irrottaaksesi imuritilä. D Suodattimen irrottaminen vaa imuritilä. Vapauta pidike joka on imuaukon ritilän keskikohdassa, ja vedä ritilää eteenpäin irrottaaksesi suodattimen. Pidike Ritilä C Imuaukon ritilä D Suodatin 4 4

15 3. Puhdistaminen ja huolto 3.. Sisäyksikön ja suodattimien puhdistaminen Suodattimen puhdistaminen Puhdista suodatin imuroimalla se. Jos sinulla ei ole imuria, kopistele suodatinta irrottaaksesi lian ja pölyn. Jos suodatin on erittäin likainen pese se haalealla vedellä. Jos käytätä pesuainetta, huuhtele suodatin kunnolla ja anna suodattimen kuivua täydellisesti, ennen kuin asennat sen laitteeseen takaisin. Varoitus: Älä kuivaa suodatinta suorassa auringonpaisteessa tai käyttäen jotain muuta lämmönlähdettä, kuten hiustenkuivaajaa: Suodatin voi vääntyä (käyristyä). Älä pese suodatinta kuumalla vedellä (yli 50 C), koska se voi vääntää (käyristää) suodattimen Varmista aina, että suodatin on asennettu oikein paikoilleen. Laitteen toimiminen ilman suodatinta voi aiheuttaa toimintahäiriön. Sisäyksikön puhdistaminen Pyyhi ulkokuori puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä liinalla. Puhdista rasvaiset sormenjäljet käyttämällä mietoa pesuainetta (nestemäinen astianpesuaine tai pyykinpesuaine). Varoitus: Älä koskaan käytä bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, hankausjauhetta tai mitään vahvaa pesuainetta, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. 4. Vianetsintä Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon tarkista oheinen taulukko, jos siitä löytyisi ratkaisu ongelmaasi. [Langaton kaukosäädin] Ongelma Ratkaisu Ongelma Ratkaisu Laite ei toimi. Kytke virta turvakytkimestä. Paina sen jälkeen POWER -painiketta käynnistääksesi laitteen. Odota kunnes sähkönsyöttö palautuu, ja paina POWER -painiketta käynnistääksesi laitteen Laite ei käynnisty heti. Odota kunnes laite käynnistyy automaattisesti uudestaan. Kompressori voi viivyttää toiminnan käynnistämistä, koska ulkoyksikössä on kolmen minuutin piirisuoja suojaamaan kompressoria. Langattomassa kaukosäätimessä näyttö ei toimi tai se on himmeä tai signaali ei yllä vastaanottimeen. Paristot ovat lopussa. Vaihda paristot uusiin (), ja paina Reset-painiketta. Voit käyttää alkali- tai mangaaniparistoja. Suosittelemme kuitenkin alkaliparistoja, koska niiden käyttöikä on pitempi. Jos näyttö ei palaudu paristojen vaihdon jälkeen, tarkista paristojen oikea napaisuus. Langattoman kaukosäätimen vastaanotin vilkkuu. Laite suorittaa itsetestaustoimintoa, joka suojelee laitetta. Älä yritä korjata laitetta itse. Katkaise virta turvakytkimestä, ja ota yhteyttä laitteen myyjään/maahantuojaan, ja kerro laitteen malli ja näytöllä näkyvä informaatio. 5

16 4. Vianetsintä (Langallinen kaukosäädin) Ongelma Laite ei jäähdytä tai lämmitä kunnolla. Lämmitystoiminnossa laite pysähtyy ennen asetuslämpötilan saavuttamista. Puhalluksen suunta muuttuu yhtäkkiä. Ratkaisu Puhdista suodatin. Kun ulkolämpötila on alhainen ja kostea, kehittyy jäätä. Odota 0 minuuttia, jotta jää sulaa. Jäähdytystoiminnossa ilmanpuhalluksen ollessa alaspäin suunnattuna, muuttuu puhalluksen suunta tunnin kuluttua automaattisesti vaakasuoraksi. Kun laite on sulatus- tai lämmitystoiminnossa puhalluksen suunta muuttuu automaattisesti vaakasuoraksi. Sisäyksiköstä tulee valkeaa usvaa. Voi ilmetä heti laitetta käynnistettäessä, kun huonetilan kosteustaso on korkea. Kaukosäätimen näytöt eivät syty palamaan toimintojen aikana. Katkaise virta turvakytkimestä. Näytölle ilmestyy Näytölle ilmestyy CENTRLLY CONTROLLED (keskusohjauksessa). Pysäytys ja käynnistystoiminto eivät ole käytössä, kun CENTRLLY CONTROLLED ilmestyy näytölle. Pysäytys- ja käynnistystoiminnot eivät ole mahdollisia heti kun laite on käynnistetty uudelleen. Odota n. 3 minuuttia. (Toiminnot estetty, jotta laitteelle ei aiheutuisi vahinkoa.) PLESE WIT näkyy kaukosäätimen näytöllä. Laite suorittaa automaattisen käynnistystestin, joka kestää noin minuuttia. Kaukosäätimen näytölle ilmestyy virhekoodi. Laite on diagnosoinut vian * Älä yritä korjata laitetta itse. Pysäytä laite kaukosäätimestä ja kytke virta pois turvakytkimestä. Ota yhteyttä laitteen myyjään ja ilmoita hänelle laitteen nimi, malli ja näytöllä näkyvä virhekoodi Kun yllä olevat ongelmat on tarkastettu, eikä laite edelleenkään toimi, katkaise virta turvakytkimestä ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Kerro laitteen malli ja kuvaile ongelma. Älä yritä itse korjata laitetta. Seuraavissa tapauksissa sammuta laite, katkaise virta turvakytkimestä ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Käyntivalo vilkkuu (Sisäyksikön tai kaukosäätimen). Painikkeet eivät toimi kunnolla. Vikavirtasuoja laukeaa jatkuvasti tai sulake palaa jatkuvasti. Jos laitteeseen on vahingossa roiskunut vettä. Laitteesta vuota vettä. Jotain on tipahtanut laitteen sisäosiin. Laitteesta kuuluu epätavallista ääntä, kun se on toiminnassa. Seuraavat eivät ole toimintahäiriöitä: Tuoksut: Tupakan ja kosmeettisten tuotteiden tuoksuja voi esiintyä, johtuen siitä, että ne ovat imeytyneet laitteen sisälle. Sisäyksiköstä kuuluu virtaavan veden ääntä: Tämä on normaalia jäähdytysaineen virtausta laitteen toimiessa tai sen ollessa pois päältä. Sisäyksiköstä kuuluu naksahtelevaa ääntä: Tämä on normaalia kun jäähdytys- tai lämmitystoiminto on juuri käynnistetty. Se johtuu lämpötilamuutosten aiheuttamasta laajentumisesta ja supistumisesta. Näytölle ilmestyy CENTRLLY CONTROLLED: Ilmestyy ajoittain LCD-näytölle, eikä ole toimintahäiriö. 4. Vianetsintä (Langallinen kaukosäädin) Sijoituspaikka Vältä asentamasta ilmalämpöpumppua seuraaviin paikkoihin: Helposti syttyvän kaasun läheisyyteen VROITUS! Älä asenna yksikköä helposti syttyvän kaasun läheisyyteen (kaasuvuotovaara), voi aiheutua räjähdys, jos kaasua pääse vuotamaan. Polttoaineiden läheisyyteen Suolaisiin paikkoihin, kuten merenrannalle. Paikkaan, jossa sulfidisia kaasuja syntyy, kuten lämpimiin lähteisiin. Paikkaan, jossa öljyä voi roiskua tai joka on täynnä öljyistä savua. VR! Jos ilmalämpöpumppu on toiminnassa, mutta ei jäähdytä tai lämmitä huonetta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi, sillä laitteessa saattaa olla jäähdytysainevuoto. Jäähdytysaine joka on laitteen sisällä on turvallista, eikä normaalisti vuoda. Jos jäähdytysainetta kuitenkin vuotaa huoneeseen ja joutuu kosketuksiin tulen, lämmittimen tai lieden kanssa, vahingollista ainetta voi syntyä. 6 Estääksesi fluorisoivan lampun vaikutukset, asenna se mahdollisimman kauas Radio Inverter-mallinen fluorisoiva lamppu Estääksesi kuvan heikkenemisen tai äänet, asenna laite väh. I m etäsyydelle TV Vähintään 00 mm Hyvin tuuletettu, kuiva paikka Vähintään 400 mm Seinä tms.

17 5. sennus, sijoituspaikka ja tarkistukset Sähköistys Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Kytke ilmastointilaite omaan erilliseen virtapiiriin. Tarkista laitteen vaatima teho/virta. VR! siakkaan ei tule itse asentaa tätä yksikköä. Jos asennus on tehty väärin, voi siitä aiheutua sähköisku, laitteen putoamisen aiheuttama vamma, veden vuotaminen tms. Älä käytä jatkojohtoa, äläkä kytke useampaa laitetta samaan virtapiiriin. Huomioi kontakti; eristys tai liian suuri virta voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. VROITUS! Laite on suojamaadoitettava. Tarkistaminen ja huolto Kun laitetta käytetään useana käyttökautena, voi sen teho alentua, johtuen lian kertymisestä laitteeseen. Riippuen laitteen sijoituspaikasta, voi ilmetä tuoksuja tai lika tai pöly voi estää kondenssiveden poiston. On suositeltavaa, että ammattilainen huoltaa laitteen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään/maahantuojaan. Äänet Älä aseta mitään ulkoyksikön puhallusaukon eteen. Se voi alentaa laitteen kapasiteettia tai aiheuttaa ylimääräisiä ääniä. Jos laitteen toiminnan aikana kuuluu ylimääräisiä ääniä, ota yhteyttä jälleenmyyjään/maahantuojaan. Uudelleenasentaminen Kun laiteen paikkaa halutaan muuttaa (esim. rakentaminen tai muuttaminen) ota yhteyttä ammattilaiseen. VROITUS! siakkaan ei tule itse asentaa tai uudelleenasentaa laitetta. Jos asentaminen on tehty virheellisesti, voi siitä aiheutua sähköisku, vamma (johtuen yksikön putoamisesta) tai vuoto. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Laitteen hävittäminen Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. 6. Tekninen erittely Malli SLZ-K5V (L) SLZ-K35V (L) SLZ-K50V (L) Toiminto Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Vaihe/taajuus, jännite ~/N, 30V, 50Hz Kapasiteetti kw TU/h 8,500 0,00,900 3,600 5,700 7,00 Ottoteho kw Sisäyksikkö SLZ-K5V (L) SLZ-K35V (L) SLZ-K50V (L) Ilmamäärä M³/min Äänitaso d Paino kg 6,5 + ritilä 3 6,5 + ritilä 3 6,5 + ritilä 3 Ulkoyksikkö SUZ-K5V SUZ-K35V SUZ-K50V Äänitaso d Jäähdytysaine R40 kg Paino kg Huomautus: Mitoitusolosuhteet. Jäähdytys: sisälämpötila 7 C ja suhteellinen kosteus 45%, ulkolämpötila 35 C.. Lämmitys: sisälämpötila 0 C ja suhteellinen kosteus 80%, ulkolämpötila 7 C 3. Teknistä erittelyä voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Sisäyksikkö Ulkoyksikkö K5, K35 K50 Jäähdytys Ylin lämpötila Suht. kosteus 3 C 45% 46 C 46 C lin lämpötila Suht. kosteus C 55% -0 C Lämmitys Ylin lämpötila Suht. kosteus 7 C 4 C 55% lin lämpötila Suht. kosteus 0 C -0 60% 7

18 Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi asunnoissa, liiketiloissa ja kevyessä teollisuuskäytössä. Tämä laite täyttää seuraavat EU-direktiivit: Matalajännite: 73/3/EEC Elektromagneettisten häiriöiden suojaus 89/336/EEC 8

KÄYTTÖOHJEET. PLA-kattokasetti- ja PCA-kattomallit

KÄYTTÖOHJEET. PLA-kattokasetti- ja PCA-kattomallit KÄYTTÖOHJEET PLA-kattokasetti- ja PCA-kattomallit Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköille MSZ-GA25VA(H) MSZ-GA35VA(H) 6.9.2005, v. 1.1 / PP Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE Puhallinkonvektori VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3 KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2009 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

Ilmastointilaite Käyttöohjeet

Ilmastointilaite Käyttöohjeet Käyttöohje/Panasonic CS-YW9-12GKE Sivu 1/10 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-YW9GKE CS-YW12GKE Ulkoyksiköt CU-YW9GKE CU-YW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Ominaisuudet CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Sensorin virran vähyyden ilmaisin Lämpötila celsius- tai Fahrenheit-asteikolla Langaton ulkoilma-anturi (kantomatka esteettömällä matkalla + 30

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB

Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB 1 Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB ML 11.6.2008 v. 1.0 KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tämä ohje tallessa vastasta käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Kaukosäätimen tekniset tiedot... 1 Käyttöominaisuudet...

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

FUJITSU GENERAL LIMITED KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKKÖ AUY18E AUY25E AUY25T AUY25E(3) AUY30E AUY36E(3) AUY36T(3) AUY45E(3) AUY45T(3) AUY54E(3)

FUJITSU GENERAL LIMITED KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKKÖ AUY18E AUY25E AUY25T AUY25E(3) AUY30E AUY36E(3) AUY36T(3) AUY45E(3) AUY45T(3) AUY54E(3) KÄYTTÖOHJE LÄMMITYS & JÄÄHDYTYS ILMASTOINTILAITE KATI MALLI SISÄYKSIKKÖ AUY8E AUY5E AUY5T AUY5E() AUY0E AUY6E() AUY6T() AUY5E() AUY5T() AUY5E() ULKOYKSIKKÖ AOY8E AOY5E AOY5T AOY5E() AOY0E AOY6E() AOY6T()

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Käyttöohje / Argo AW22-38AL -mallit 23.7.2007 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Seinämalliset split- ilmastointilaitteet Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A, 01720 VANTAA

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje

HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A. DW0734j adw0735 5. Paina S 3-anturia, minuutit alkavat vilkkua. Siirrä sormi S 2-anturilta S 1-anturille tai päinvastoin suurentaaksesi tai vähentääksesi minuuttiarvoa. Voit nopeuttaa säätämistä sormea

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11 15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PAC-IF021B-E

ASENNUSOHJE PAC-IF021B-E ASENNUSOHJE PAC-IF021B-E ASENTAJALLE Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä asennusohjeohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä asennusohjeohje

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN WT6 Pikaopas YLEISTÄ Laitteen kuvaus UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN Näytön kuvaus 1. Väylän numero 2. Vasen/oikea greeninäkymä 3. Väylän Par-luku 4. Matka greenin taakse 5. Matka greenin eteen 6.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LC SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9502502-02 Kuva 7 2 9 0 Kuva 2 OP E R AT ION T IME R S UP E R QUIE T C OIL DR Y Kuva 5 2 4 6 5 5 6 4 7 8 Kuva 9 8

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä 088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20. Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 2003-09-29/RTL.

KÄYTTÖOHJE VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20. Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 2003-09-29/RTL. KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20 Maahantuoja: Maahantuoja: Scanoffice Oy Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.fi

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA RAC/PAC/KX6-SARJAN LANGALLINEN JA LANGATON SÄÄDIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA RAC/PAC/KX6-SARJAN LANGALLINEN JA LANGATON SÄÄDIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA SUOMI KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA RAC/PAC/KX6-SARJAN LANGALLINEN JA LANGATON SÄÄDIN Tämä ilmastointilaite täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EC, Pienjännitedirektiivin2006/95/EC vaatimukset.

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet T100 HTM FIN

Käyttö- ja huolto-ohjeet T100 HTM FIN Suomi 2 Käyttö- ja huolto-ohjeet T100 HTM Yleistä Arvoisa Webasto-asiakas! Olemme iloisia, että valitsit tämän Webasto-tuotteen. Oletamme, että laitteen asentanut korjaamo tai huoltopiste on neuvonut Telestart

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot