KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten...006, v.. / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain mukaan rangaistava rikos.

2 Sisällysluettelo TURVLLISUUSOHJEET KÄYTTÖ 3 HUOLTO J PUHDISTMINEN 4 VINETSINTÄ 5 SENNUS, UUDELLEENSENNUS J TRKISTUKSET 6 ERITTELYT 7.Turvallisuusohjeet Varmistu, että olet lukenut turvallisuusohjeet ennen asennusta. Turvallisuusohjeet sisältävät tärkeää tietoa turvallisuuden kannalta. Varmista, että seuraat niitä. Tekstissä esiintyvät merkit ja niiden selitykset VR: Tämä merkki varoittaa vamman tai kuoleman vaarasta. VROITUS: Tämä merkki varoittaa esinevahingon mahdollisuudesta. Kuvissa käytettyjen symbolien selitykset Älä tee! Noudata ohjeita! Täytyy suojamaadoittaa. Varo pyöriviä osia! Katkaise virta turvakytkimestä ennen toimenpidettä. Sähköiskun vaara. Ole varovainen! Varo kuumaa pintaa! VR: Lue huolellisesti läpi laitteeseen kiinnitetyt tarrat VR: siakkaan ei tule asentaa tätä laitetta paikoilleen. Jos asennus tehdään virheellisesti voi se aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, yksikön putoamisen aiheuttaman vamman, tai laite voi vuotaa vettä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä astu tai laita mitään sisä-/ulkoyksikön päälle. Älä läikytä vettä laitteen päälle, tai koske siihen märillä käsillä. Tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. Älä suihkuta tulenarkoja kaasuja laitteen läheisyydessä. Se voi aiheuttaa tulipalon. Älä aseta liettä tai kaasulämmitintä niin, että se olisi suoraan alttiina ilmavirralle. Tästä voi aiheutua epätäydellistä palamista. Jos kylmäainetta vuotaa laitteen toimiessa, tuuleta huonetila. Mikäli kylmäaine joutuu kosketuksiin tulen kanssa, syntyy myrkyllisiä kaasuja. Älä irrota etupaneelia tai ulkoyksikön puhaltimen suojusta laitteen käydessä. Voit vahingoittua, mikäli kosket pyöriviin osiin tai kuumiin ja suurjännitteisiin osiin. Älä työnnä sormia, puikkoja tai mitään sisäyksikön ilmanottoaukkoon tai ilman puhallusaukkoon. Koska puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa vamman. Jos ilmenee epänormaalia hajua (kuten palaminen), laite ja katkaise virta turvakytkimestä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Älä anna lasten tai rajoitteisten käyttää laitetta ilman valvontaa. Pieniä lapsia tulee valvoa, etteivät he pääse leikkimään laitteella. VROITUS: Älä käytä teräviä esineitä kaukosäätimen painikkeiden painamiseen. Ne voivat vaurioittaa kaukosäädintä. Älä koskaan tuki tai peitä sisä- tai ulkoyksikön ilman imu- tai puhallusaukkoja. Laitteen hävittäminen Kun laitteen hävittäminen on ajankohtaista, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Jos putket irrotetaan väärin, kylmäaine saattaa joutua kosketuksiin ihosi kanssa aiheuttaen vamman. Kylmäaineen leviäminen ilmaan vahingoittaa myös ympäristöä.

3 . Käyttö.. utomaattinen uudelleenkäynnistystoiminto U E IM T T C LE SE E N V N F Y DR OL T CO HE TO Tämä laite on varustettu automaattisella uudelleenkäynnistystoiminnolla. Jos tulee sähkökatko tai virta sammutetaan laitteen päällä ollessa, automaattinen uudelleenkäynnistys -toiminto automaattisesti käynnistää laitteen samoilla asetuksilla, jotka kaukosäätimessä olivat laitteen ollessa käynnissä ennen virran katkeamista. Jos laite pysäytetään kaukosäätimestä ennen sähkönsyötön katkeamista, ei laite käynnisty automaattisesti virransyötön palattua. Jos laite oli testikäytöllä (TEST RUN), ennen virransyötön katkeamista, käynnistyy laite virransyötön palattua asetuksin, jotka olivat voimassa ennen testikäyttöä... Langaton kaukosäädin (Paristojen asentaminen) Poista takakansi, ja aseta paristot paikoilleen. seta takakansi paikoilleen. seta pariston miinusnapa-puoli ensin. Varmista paristojen oikea napaisuus. Paina NOLLUS-painiketta (RESET) Jos NOLLUS-painiketta ei paineta, on mahdollista ettei kaukosäädin toimi kunnolla. Käytä terävää kärkeä esim. pumpulipuikkoa, painaaksesi nollauspainiketta. Day of thejaweek & Viikonpäivän Time display kellonajan esitys TIME SUN MENU CK MONITOR/SET PR-M OPERTION Käytä tätä näkymää asettaaksesi oikean viikonpäivän ja kellonajan. 4 DY.3. Viikonpäivän ja kellonajan asettaminen 9 HUOM! Viikonpäivä tai kellonaika eivät ilmesty näytölle, jos kaukosäätimestä on estetty ajan esitys toimintojen valinnan yhteydessä. CLER Viikonpäivän ja kellonajan asettaminen 3 Viikonpäivän asetus TIME SUN.. 4 Kellonajan asetus Paina näppäintä tai, jotta kellonaika ilmestyy näytölle. Paina Timer on/off (viikonpäivän asetus) 9 painiketta asettaaksesi viikonpäivän.jokainen painallus muuttaa näkyvää päivää järjestyksessä: sunnuntai (Sun), maanantai (Mon).lauantai (Sat). Paina kellonajanasetuspainikkeita asettaaksesi oikean kellonajan. Kun pidät painiketta alhaalla aika lisääntyy ensin minuutin jaksoissa, sitten 0 minuutin jaksoissa ja lopuksi tunnin jaksoissa. Kun olet tehnyt sopivat asetukset kohdissa ja 3, paina Filter painiketta 4 lukitaksesi asetukset. Huom: Uudet asetuksesi kohdissa ja 3 peruuntuvat, jos painat Mode return -painiketta ennen Filter painiketta 4 5. Paina Mode (Return) -painiketta kun lopetat asetusten muutokset. Näyttö palautuu perustilaan, jossa nyt näkyy asetettu aika ja viikonpäivä..4. Laitteen käynnistäminen/pysäyttäminen Virransyöttöä ei tule katkaista, kun laite on käynnissä, se voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen. Paina -painiketta. ON-valon tulisi syttyä. Kun painat -painiketta heti laitteen pysähdyttyä, laite ei käynnisty noin kolmeen minuuttiin. Tämä estää kompressorin vaurioitumiselta. Kaikki jäljessä esitetyt kaukosäätimen toiminnot näkyvät kaukosäätimen näytöllä. h WRM COOL FN SELECT VNE TIME UTO COOL HET DRY MODE MENU CK PR-M MONITOR/SET Langallinen kaukosäädin Jos toiminta keskeytyy johtuen sähkökatkoksesta. Laite ei käynnisty automaattisesti sähkönsyötön palattua. Paina -painiketta käynnistääksesi laitteen uudestaan. DY OPERTION CLER RESET Langaton kaukosäädin Langaton kaukosäädin Huom: Signaalin kantomatka on n. 7 m (suorassa suunnassa) 45 asteen kulmassa laitteen vastaanottimen keskilinjasta. Signaali voi häiriöityä johtuen esim. fluorisoivan lampun tai auringonvalon vaikutuksesta. Langallinen kaukosäädin 3 3

4 . Käyttö UTO COOL HET DRY MODE WRM FN VNE COOL SELECT RESET TIME MENU CK MONITOR/SET DY PR-M OPERTION CLER.5. Toiminnon valitseminen Jos laite ei ole käynnissä, paina -käyttöpainiketta käynnistääksesi laitteen. Langaton kaukosäädin Paina MODE - painiketta valitaksesi haluamasi toiminnon. Joka kerran kun painat MODE -painiketta liikkuu. ( ) s utomaattinen (jäähdytys/lämmitys) toiminto Jäähdytystoiminto Kuivatustoiminto Lämmitystoiminto Langaton kaukosäädin Langallinen kaukosäädin Langallinen kaukosäädin Paina toiminto-painiketta( ) ja valitse haluamasi toiminto s Jäähdytystoiminto Kuivatustoiminto Puhallustoiminto Lämmitystoiminto utomaattinen (jäähdytys/lämmitys) toiminto Tietoa ilmastointilaitteen multijärjestelmä-laitteen käytöstä (ulkoyksikkö: MXZ-sarjat) Multijärjestelmä laitteistossa (ulkoyksikkö: MXZ-sarjat) kaksi tai useampi sisäyksikkö voidaan kytkeä samaan ulkoyksikköön. Kapasiteetista riippuen kaksi tai useampi sisäyksikköä voivat toimia rinnakkain. Kun yrität käyttää kahta tai useampaa sisäyksikköä ulkoyksikön kanssa rinnakkain, toista jäähdytykseen ja toista lämmitykseen, yksikkö joka käynnistyy ensin määrää toiminnon. Toiset sisäyksiköt, jotka käynnistyvät myöhemmin, eivät toimi johtuen toiminnon vastakkaisuudesta. Tässä tapauksessa valitse kaikkiin sisäyksiköihin aina sama toiminto. Voi tapahtua niin, että sisäyksikkö joka toimii UTO-toiminnolla, ei pysty vaihtamaan toiseen toimintoon (JÄÄHDYTYS, LÄMMITYS) vaan siirtyy valmiustilaan. Kun sisäyksikkö käynnistyy, ulkoyksikön sulatuksen päätyttyä kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite puhaltaa ulos lämmintä ilmaa. Lämmityksellä, vaikka sisäyksikkö ei käy se voi voi lämmetä, ja siitä voi kuulua virtaavaa ääntä. Nämä ei ole vikoja, vaan johtuvat kylmäaineen jatkuvasta virtauksesta. UTO COOL HET DRY MODE WRM FN VNE COOL SELECT RESET TIME MENU CK MONITOR/SET DY PR-M OPERTION CLER.6. Lämpötilan asettaminen Kun haluat alentaa huonelämpötilaa: Paina painiketta asettaaksesi haluamasi lämpötilan. Näytöllä näkyy valitsemasi lämpötila. Joka kerran kun painat painiketta lämpötila laskee C:n. Kun haluat nostaa huonelämpötilaa Paina painiketta asettaaksesi haluamasi lämpötilan. Näytöllä näkyy valitsemasi lämpötila. Joka kerran kun painat painiketta lämpötila nousee C:n. Käytettävissä olevat lämpötila-arvot ovat seuraavat: Langaton kaukosäädin Langallinen kaukosäädin Jäähdytys/Kuivatus 9-30 C Lämmitys 7-8 C utomaattinen toiminto 9-8 C Näytöllä välkkyy 8 C - 39 C, jos huonelämpötila on alhaisempi tai korkeampi kuin näytössä oleva lämpötila. 4 4

5 . Käyttö.7. Puhaltimen nopeuden valitseminen Paina painiketta valitaksesi haluamasi puhallinnopeus. Joka kerran kun painat painiketta valinta muuttuu kaukosäätimen näytöllä oheisen taulukon mukaisesti. UTO COOL WRM FN COOL SELECT Puhaltimen nopeus 3-vaiheinen Kaukosäätimen näyttö lhainen Keski Suuri ( ) ( ) ( ) HET DRY VNE TIME MENU MODE RESET Langaton kaukosäädin CK MONITOR/SET DY PR-M OPERTION Langallinen kaukosäädin CLER Langallisen kaukosäätimen näyttöä on kuvattu sulkeissa. Seuraavissa tilanteissa näyttö eroaa todellisesta puhaltimen nopeudesta. Mikäli Sulatus/valmiustila (DEFROST/STNDY) -lamppu palaa. Heti lämmitystoiminnon jälkeen (Kun odotat, että toinen toiminto käynnistyy). Kun huonelämpötila lämmitystoiminnossa on korkeampi, kuin laitteeseen asetettu arvo. Kuivatustoiminnossa, sisäyksikön puhallin pysähtyy joskus. Kun lämmönvaihtimen lämpötila on alhainen lämmitystoiminnossa (esim. kun lämmitystoiminto on juuri käynnistetty). UTO COOL HET DRY MODE WRM FN VNE COOL SELECT TIME MENU CK MONITOR/SET DY PR-M F OPERTION CLER.8. Pystysuoran puhalluksen säätäminen Vaakasuora puhallusläppä auttaa suuntaamaan puhalluksen pystysuuntauksen. Paina -painiketta valitaksesi puhalluksen suuntauksen. Joka kerran, kun painat painiketta, valinta muuttuu kaukosäätimen näytössä alla oleva esityksen mukaan For Langaton wireless kaukosäädin remote controller s Langallinen kaukosäädin RESET Langaton kaukosäädin Langallinen kaukosäädin Vaakasuora puhallus 4 Puhallus alas 70 Puhallus alas 45 5 Pyyhkäisy 3 Puhallus alas 55 Kun huoneen lämpötila on korkeampi kuin kaukosäätimeen asetettu lämpötila, kun laite on sulatuksella tai siirtymässä lämmitystoimintoon, puhallusläppä asettuu vaakasuoran puhalluksen asentoon ( ). Kun valitset joko jäähdytys- tai kuivatustoiminnossa, 3 tai 4, kun puhaltimen nopeus on alhainen tai keski, näytölle ilmestyy ONLY Hr F. Tunnin kuluttua läppä asettuu automaattisesti vaakasuoran puhalluksen asentoon. ONLY Hr F häviää näytöltä. Langaton kaukosäädin Seuraavissa tapauksissa näyttö voi erota puhalluksen todellisesta suunnasta. Kun laitteen DERFROST/STND Y -valo palaa. Kun huoneen lämpötila on lämmitystoiminnossa korkeampi kuin laitteeseen asetettu asetuslämpötila. UTO COOL HET DRY MODE WRM FN VNE h COOL SELECT RESET TIME.9. jastimen käyttö Langaton kaukosäädin On kätevää asettaa ajastin toimimaan sen mukaan, kun menet nukkumaan, palaat kotiin tai kun heräät. SELECT Valitse ajastin painamalla -painiketta laitteeen ollessa käynnissä. Joka kerran kun painat painiketta ajastintoiminto muuttuu järjestyksessä: jastin pysäyttää (OFF TIMER) jastin käynnistää (ON TIMER) jastin ei toiminnassa (TIMER RELESE) TIME seta aika painikkeesta. Joka kerran kun painat painiketta asetettu aika lisääntyy tunnilla aina :sta tuntiin saakka. jastin ei toiminnassa: SELECT Paina painiketta kunnes (OFF TIMER) ja (ON TIMER) eivät näy näytöllä. Langaton kaukosäädin 5 Huom! jastin pysäyttää (OFF TIMER) ja jastin käynnistää (ON TIMER) -toimintoja ei voida käyttää samanaikaisesti. 5

6 . Käyttö 4 3 Viikonpäivä.0 jastimen käyttö (Langallinen kaukosäädin) Tässä jaksossa selvitetään kuinka asetat ajastimen ja käytät sitä. Voit valita kaukosäätimen toimintojen asetuksissa kolmesta vaihtoehdosta, joita käytät: Viikkoajastin (Weekly timer) Pika-ajastin (Simple timer) tai 3 jastin pysäyttää automaattisesti (uto Off Timer). Kaukosäätimen toimintojen asetukset on esitelty jaksossa.3. [4]-3 (3). CK PR-M SUN ON MENU MONITOR/SET DY OPERTION 9 78 WEEKLY CLER Viikkoajastimen käyttö Viikkoajastinta voidaan käyttää kahdeksaan toimintoon jokaisena viikonpäivänä. Jokainen toiminto voi koostua mistä tahansa seuraavista: aika lämpötilan asetuksen kanssa, tai aika pelkästään, tai vain lämpötilan asetus. Kun kellonaika saavuttaa ajastimeen asetetun ajan laite suorittaa toiminnon, joka on asetettu ajastimeen. Tämän ajastimen asetusajan tarkkuus on minuutti. Huom! *. Viikkoajastin/Pika-ajastin/ajastin pois päältä automaattisesti ei voida käyttää samanaikaisesti. *. Viikkoajastin ei toimi, mikäli jokin seuraavista toteutuu: jastin ominaisuus on pois päältä; laitteessa on toimintahäiriö; Testikäyttö on toiminnassa; kaukosäädin on itsetarkistustilassa; käyttäjä on asettamassa toimintoa; käyttäjä on asettamassa ajastinta; käyttäjä on asettamassa viikonpäivää; laite on keskusohjauksessa. Kun laite ei muutenkaan toimi (käynnistettäessä/pois päältä, lämpötilan asettaminen.) Viikkoajastimen asettaminen. Varmistu, että näyttö on normaalitilassa ja että viikkoajastimen näyttämä näkyy näytöllä.. Paina Timer Menu -Painiketta, niin että näytölle ilmestyy Set Up ( ). (Huomioi, että joka painalluksella painike vaihtelee Set Up ja Monitor näyttämän välillä. 3. Paina Timer On/Off (viikonpäivän asetus) painiketta 9 asettaaksesi viikonpäivän joka painalluksesta viikonpäivä muuttuu järjestyksessä Su - Ma - Ti - Ke - To - Pe- La - Su Paina tai painiketta 7 tai 8 valitaksesi haluamasi toiminnon (-8) 4. * Syöttämäsi tiedot vaiheissa 3 ja 4 valitsevat yhden soluista taulukosta, joka on esitetty alla. (kaukosäätimen näyttö vasemmalla puolella kertoo miltä kaukosäätimen näytön tulisi näyttää, kun asetetaan toiminto sunnuntaina toimimaan arvoilla, jotka näkyvät taulukossa). Toiminto Sunnuntai Maanantai... Lauantai No: 8:30 ON 3 Toiminto sunnuntaina Laite käynnistyy 8:30, lämpötila on 3 No: 0.00 OFF OFF 0.00 OFF 0.00 OFF Toiminto asetukset jokaiselle viikonpäivälle. Laite pysähtyy 0:00 No:8 ika-asetus 5 6 Valittu toiminto (ON tai OFF, laite pysähtyy tai käynnistyy. Ei näy näytöllä jos toimintoa ei ole asetettu Huom: settamalla päivän Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat (Su Ma Ti Ke To Pe La), voit asettaa toiminnon toimimaan joka päivä samaan aikaan.(esim. Toiminto yllä, joka on sama kaikkina viikonpäivinä.) SUN ON WEEKLY 7 Lämpötilan asetus 5. Paina sopivaa painiketta asettaessasi halutun kellonajan 5. * Kun pidät painiketta painettuna kellonaika lisääntyy ensin minuutin jaksoissa, sitten 0 minuutin jaksoissa ja lopuksi tunnin jaksoissa. 6. Paina -painiketta asettaaksesi haluamasi toiminnon (ON tai OFF, laite käynnistyy tai laite pysähtyy) 6 * Jokainen painallus muuttaa toimintoa seuraavasti: Tyhjä näyttö ( ei asetuksia) - ON (KÄYNNISTYY) - OFF (LITE PYSÄHTYY). 7. Paina lämpötilan asetuspainikkeita 3 asettaaksesi haluamasi lämpötilan ( 7 ). Jokainen painallus muuttaa lämpötilaa järjestyksessä: Tyhjä näyttö (ei toimintoa) , tyhjä näyttö(ei toimintoa). (vaihteluväli: C - 30 C) 6 6

7 . Käyttö 8. Kun olet tehnyt sopivat asetukset vaiheissa 5, 6, ja 7 paina Filterpainiketta 4 lukitaksesi asetukset. Kun haluat poistaa juuri tekemäsi asetukset paina lyhyesti Check (Clear) painiketta kerran. * janesitys näytöllä muuttuu : ja Käynnistyy/Pysähtyy, sekä lämpötila-asetukset häviävät. (Jotta saat tyhjennettyä viikkoajastimen kerralla pidä Checkpainiketta 0 painettuna ainakin kahden sekunnin ajan. Näyttö alkaa vilkkumaan osoittaen, että kaikki asetukset on tyhjennetty.) Huom: setukset peruuntuvat, jos painat Mode-painiketta ennen kuin painat Filter-painiketta 4. Jos olet asettanut kaksi tai useampia toimintoja tapahtumaan tarkalleen samaa aikaan, vain suurin toiminto-numero käynnistyy. 9. Toista vaiheet 3-8 täyttääksesi haluamasi solut. 0. Paina Mode(return) -painiketta palataksesi näytön normaalitilaan ja valmistellaksesi toimenpiteet.. ktivoi ajastin painamalla Timer On/Off -painiketta 9, niin että Timer Off -näyttämä häviää näytöltä. Varmistu, että Timer Off ei näy näytössä. *Jos ajastinasetuksia ei ole, Timer Off näyttämä vilkkuu näytöllä. 8 SUN TIMER 9 ON OFF WEEKLY Kuinka selaat viikkoajastimen asetuksia. Varmistu, että viikkoajastimen (WEEKLY TIMER) näyttämä näkyy näytöllä.. Paina Timer Menu -painiketta niin, että Monitor -näyttämä näkyy näytöllä (kohdassa 8 ) 3. Paina Timer On/Off (viikonpäivän asetus) -painiketta 9 niin, että pääset haluamasi päivän kohdalle. 4. Paina tai painiketta ( 7 tai 8 ) selataksesi ajastimen toimintaa näytöllä (kohdassa 9 ). * Jokainen painallus vie seuraavaan ajastintoimintaan kellonajan mukaan. 5. Sulkeaksesi näytön ja palataksesi näytön normaalitilaan paina Mode (Return) -painiketta. Viikkoajastimen sammuttaminen Paina Timer On/OFF -painiketta 9 niin, että Timer Off ilmestyy kohtaan 0. Viikkoajastimen käynnistäminen Paina Timer On/OFF -painiketta 9, niin, että Timer Off pimenee kohdassa 0. 0 TIME SUN WEEKLY.0. Pika-ajastimen (Simple Timer) käyttäminen Voit asettaa pika-ajastimen toimimaan kolmella tavalla. Vain käynnistysaika: Laite käynnistyy, kun asetettu aika on kulunut. Vain pysähtymisaika: Laite pysähtyy, kun asetettu aika on kulunut. 0 TIME SUN WEEKLY Käynnistys- ja pysähtymisaika: Laite käynnistyy ja pysähtyy kun asetetut ajat saavutetaan. Pika-ajastinta voidaan asettaa laitteen käynnistämiseen ja pysäyttämiseen vain kerran 7 tunnin jaksossa. ika-asetukset lisääntyvät tunnin jaksoissa. CK PR-M MENU MONITOR/SET DY Hr ON FTER OPERTION CLER 4 0 Huom! *. Viikkoajastin/Pika-ajastin/ajastin pois päältä automaattisesti ei voida käyttää samanaikaisesti. *. Viikkoajastin ei toimi, mikäli jokin seuraavista toteutuu: jastin ominaisuus on pois päältä; laitteessa on toimintahäiriö; Testikäyttö on toiminnassa; kaukosäädin on itsetarkistustilassa; käyttäjä on asettamassa toimintoa; käyttäjä on asettamassa ajastinta; käyttäjä on asettamassa viikonpäivää; laite on keskusohjauksessa. Kun laite ei muutenkaan toimi (käynnistettäessä/pois päältä, lämpötilan asettaminen.) 9 7 7

8 . Käyttö 4 Pika-ajastimen ( Simple Timer ) asettaminen jastimen asetus. Varmista, että näytön normaalitila on käytössä ja että näytössä näkyy 3 pika-ajastimen tunnus ( ) (kohdassa ). Jos näytössä lukee setus (On (käynnistyy) jotain muuta kuin, valitse -tila kauko-ohjaimen tai Off (pysähtyy)) toiminnan valinta -toimintoa käyttämällä (ks. kohta.3. [4]-3 (3)). * Näytössä näkyy, jos. Pidä pohjassa ajastimen MENU-painiketta, jotta näyttöön ilmestyy teksti SET UP (kohtaan ). (Huom. Jos näyttöön ilmestyy kumpaakaan ajastimen tilaa ei ole teksti MONITOR, paina MENU-painiketta toistamiseen saadaksesi asetettu. tekstin SET UP näyttöön.) Hr ON FTER 3. Paina -painiketta asettaaksesi pika-ajastimen joko ONtai OFF-tilaan. Paina -painiketta kerran saadaksesi näyttöön ON-tilan. Jos haluat valita OFF-tilan, paina painiketta uudelleen. (ON/ OFF -tila näkyy kohdassa 3 ). jastimen ON -tila: Ilmastointilaite käynnistyy asetetun ajan kuluttua. jastimen OFF -tila: Ilmastointilaite pysähtyy asetetun ajan kuluttua. 4. Kun kohdassa 3 näkyy joko ON tai OFF -tila: Valitaksesi ajan, jonka kuluttua laite joko käynnistyy (näytössä teksti ON ) tai jonka kuluttua laite pysähtyy (näytössä teksti OFF ), käytä ja -nappeja (kohta 4 ). Käytettävissä oleva aikaväli: -7 tuntia. 5. Jos haluat asettaa sekä ON -tilan että OFF -tilan, toista kohdat 3 ja 4. Huom! ON ja OFF -arvot eivät voi olla samoja. 6. setettujen ON ja OFF -arvojen poistaminen: seta -tila näkyviin (ks. kohta 3). Paina Check/Clear -painiketta 0, niin että näyttöön ilmestyy asetetun ajan tilalle -- kohtaan 4. (Jos haluat käyttää vain ON -toimintoa tai vain OFF -toimintoa, varmista että toiminnossa, jota et halua käyttää, on asetetun ajan kohdalla arvo.) 7. Kun olet suorittanut vaiheet 3-6, paina painiketta 4 vahvistaaksesi valitut asetukset. Huom! Uudet asetukset eivät tallennu, jos painat MODE-painiketta ennen kuin olet painanut -painiketta Paina MODE-painiketta palataksesi näytön normaalitilaan. 9.Paina ajastimen -painiketta 9 käynnistääksesi ajastimen. Kun ajastin on päällä, sen lukema näkyy näytössä. Varmista, että ajastimen aika näkyy näytössä ja että sen lukema on oikea. 5 TIMER 6 jastimen asetus Hr ON FTER OFF Pika-ajastimen ( Simple Timer ) asetusten tarkistaminen. Varmista, että näytössä näkyy pika-ajastimen tunnus ( ) kohdassa.. Pidä pohjassa ajastimen MENU-painiketta 3 sekunnin ajan, jotta näyttöön ilmestyy teksti MONITOR (kohtaan 5 ). Jos pika-ajastin on käynnissä ON tai OFF -tilassa, ajastimen lukema ilmestyy näyttöön kohtaan 6. Jos ajastimeen on asetettu sekä ON että OFF -arvot, lukemat näkyvät näytössä vuorotellen. 3. Paina MODE-painiketta poistuaksesi tarkistustilasta ja palataksesi näytön normaalitilaan. 7 Pika-ajastimen ( Simple Timer ) pysäyttäminen Paina ajastimen -painiketta 9 eivät enää näy näytössä (kohdassa 7 ). niin, että ajastimen asetukset 7 Pika-ajastimen ( Simple Timer ) käynnistäminen Paina ajastimen -painiketta 9 ilmestyvät näyttöön (kohdassa 7 ). niin, että ajastimen asetukset Hr ON FTER 8 8

9 .Käyttö Esimerkit Jos sekä ON että OFF -ajat on asetettu pika-ajastimeen, laitteen toiminta ja näytön lukemat ovat seuraavat: Hr ON FTER jastimen käynnistyessä Näytössä näkyy ajastimen ON - asetus (jäljellä olevat tunnit laitteen käynnistymiseen). Esimerkki : jastin käynnistetään siten että ON -tilaan on vähemmän aikaa kuin OFF -tilaan. ON -asetus: 3 tuntia OFF -asetus: 7 tuntia Hr FTER OFF 3 tunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä 7 tunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä Näytön lukema vaihtuu osoittamaan ajastimen OFF -asetuksen (jäljellä olevat tunnit laitteen pysähtymiseen). Näytössä näkyvä lukema on OFF -asetus (7 tuntia), josta on vähennetty ON -asetus (3 tuntia) = 4 tuntia. Laite pysähtyy ja pysyy pysähtyneenä, kunnes se käynnistetään uudestaan. Esimerkki : jastin käynnistetään siten että OFF -tilaan on vähemmän aikaa kuin ON -tilaan. ON -asetus: 5 tuntia OFF -asetus: tuntia Hr FTER OFF jastimen käynnistyessä Näytössä näkyy ajastimen OFF - asetus (jäljellä olevat tunnit laitteen pysähtymiseen). Hr ON FTER tunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä Näytön lukema vaihtuu osoittamaan ajastimen ON -asetuksen (jäljellä olevat tunnit laitteen käynnistymiseen). Näytössä näkyvä lukema on ON -asetus (5 tuntia), josta on vähennetty OFF -asetus ( tuntia) = 3 tuntia. 5 tunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä Laite käynnistyy ja pysyy käynnissä, kunnes se pysäytetään utomaattinen laite pysähtyy ( uto Off Timer ) -ajastimen käyttö Tämä ajastin käynnistyy laitteen käynnistyessä ja pysäyttää laitteen automaattisesti asetetun ajan kuluttua. utomaattinen pysäytysaika on mahdollista asettaa 30 minuutista 4 tuntiin (porrastettuna 30 minuutin välein). FTER MENU CK MONITOR/SET DY PR-M 9 FTER 3 OFF UTO OFF OPERTION CLER OFF UTO OFF 4 Huom:. Viikoajastinta, pika-ajastinta ja automaattipysäytysajastinta ei voida käyttää samanaikaisesti.. utomaattinen laite pysähtyy -ajastinta ei voida käyttää seuraavissa tapauksissa: jastin on pois päältä; järjestelmä on toimintahäiriö -tilassa; järjestelmän testiajo on käynnissä; kauko-ohjain suorittaa automaattitarkistusta tai järjestelmän kauko-ohjattua tarkistusta; jonkin toiminnan asetus on kesken; ajastimen asetus on kesken; järjestelmä on (Näissä tapauksissa -tila ei ole käytettävissä.) utomaattinen laite pysähtyy ( uto Off Timer ) -ajastimen asettaminen. Varmista, että näyttö on perustilassa ja että näytössä näkyy utomaattinen laite pysähtyy ( uto Off Timer ) -ajastimen tunnus kohdassa. Jos näytössä lukee jotain muuta kuin UTO OFF, valitse UTO OFF -tila kauko-ohjaimella (ks. kohta.3. [4]-3 (3)).. Pidä pohjassa ajastimen MENU-painketta 3 sekunnin ajan, jotta näyttöön ilmestyy teksti SET UP (kohtaan ). (Huom. Jos näyttöön ilmestyy teksti MONITOR, paina MENU-painiketta toistamiseen saadaksesi tekstin SET UP näyttöön.) 3. Käytä ja painikkeita ) asettaaksesi halutun pysähtymisajan. (kohta 3 ). 4. Paina painiketta 4 vahvistaaksesi valitun asetuksen. Huom! Valintasi ei tallennu, jos painat MODE-painiketta olet painanut painiketta 4. ennen kuin 9 9

10 .Käyttö 5. Paina MODE-painiketta viimeistelläksesi ajastuksen ja palataksesi näytön normaalitilaan. 6. Jos laite on jo käynnissä, ajastin käynnistyy välittömästi. Varmista, että ajastimen lukema näytössä on oikea. 6 4 TIMER FTER jastimen asetus OFF UTO OFF UTO OFF utomaattisen laite pysähtyy ajastimen ( uto Off Timer ) asetuksen tarkistaminen. Varmista, että näytössä näkyy automaattipysäytysajastimen tunnus (UTO OFF) kohdassa.. Pidä pohjassa ajastimen MENU-painiketta 3 sekunnin ajan, jotta näyttöön ilmestyy teksti MONITOR (kohtaan 4 ). Laitteen automaattiseen pysäyttämiseen jäljellä oleva aika näkyy kohdassa Paina MODE-painiketta poistuaksesi tarkistustilasta ja palataksesi näytön normaalitilaan. utomaattisen laite pysähtyy -ajastimen ( uto Off Timer ) sammuttaminen Pidä pohjassa ajastimen -painiketta 9 3 sekunnin ajan, jotta teksti TIMER OFF ilmestyy näyttöön (kohtaan 6 ) ja ajastimen lukema katoaa näytöstä (kohdassa 7 ). Voit myös sammuttaa itse ilmastointilaitteen, jolloin ajastimen lukema katoaa näytöstä (kohdassa 7 ). 6 TIME SUN FTER 7 UTO OFF OFF UTO OFF FUNCTION 4 Lukitus utomaattisen laite pysähtyy -ajastimen ( uto Off Timer ) käynnistäminen Pidä pohjassa ajastimen -painiketta 9 3 sekunnin ajan. TIMER OFF -teksti katoaa näytöstä (kohdassa 6 ) ja ajastimen lukema ilmestyy näyttöön (kohtaan 7 ). Voit myös käynnistää itse ilmastointilaitteen, jolloin ajastimen lukema ilmestyy näyttöön (kohtaan 7 )... Kauko-ohjaimen painikkeiden lukitseminen (toimintojen rajoitus) Halutessasi voit lukita kauko-ohjaimen painikkeet. Voit käyttää kaukoohjaimen toiminnan valinta -valikkoa valitaksesi halutun lukitustyypin (ks. kohta.3. [4]- ()). Voit käyttää kahta erilaista lukitsemistapaa. Lukitse kaikki painikkeet: Lukitsee kauko-ohjaimen kaikki painikkeet. Lukitse kaikki näppäimet paitsi -käyttöpainike: Lukitsee kaikki muut näppäimet paitsi -käyttöpainikkeen. CK PR-M MENU MONITOR/SET DY OPERTION CLER FUNCTION 4 Huom! Lukittu-symboli ilmestyy näytölle ilmaisten painikkeiden olevan lukittu. Painikkeiden lukitseminen. Paina -painiketta 4 ja pidä se painettuna samalla painaen ON/ OFF -painiketta kahden sekunnin ajan. Lukittu-symboli ilmestyy näytölle (kohtaan ) ilmaisten, että painikkeiden lukitseminen on nyt käytössä. Jos painikkeiden lukitsemis -toiminto on kytketty pois päältä kaukoohjaimen toiminnan valinta -valikosta, näyttöön ilmestyy teksti Not vailable (ei käytössä). Jos painat painiketta, joka on lukittu, lukittu-symboli vilkkuu näytössä. FUNCTION Painikkeiden lukituksen poistaminen. Paina -painiketta 4 ja pidä se painettuna samalla painaen ON/ OFF -painiketta kahden sekunnin ajan - lukittu-symboli katoaa näytöltä (kohdasta ) ilmaisten, että painikkeet ovat jälleen käytettävissä. 0 0

11 . Käyttö.. Muut näyttämät (Langallinen kaukosäädin)... Keskusohjauksessa Näkyy näytöllä kun laite on keskusohjauksessa. Rajoitetut toiminnot on esitetty alapuolella (sisältäen ajastimen toiminnot) Toiminnon valitseminen Lämpötilan asettaminen Huom! Voivat olla myös yksittäin rajoitettuna.... Toiminnon näyttämä vilkkuu Kun se vilkkuu jatkuvasti Näkyy kun toinen sisäyksikkö joka on liitetty ulkoyksikköön on jo toiminnassa toisella toiminnolla. Valitse sama toiminto, kuin toisella sisäyksiköllä on. Kun toiminto on valittu vilkkumisen alettua. Näkyy näytöllä, kun keskusohjaus on rajoittanut toimintoja vuodenajan mukaan. Käytä toista toimintoa...3 Vilkkuva Filter (suodatin) -valo Osoittaa, että suodatin on likainen ja tarvitsee puhdistamista. Puhdista suodatin. Miten nollaat suodatin -valon? Kun painat [] painiketta kaksi kertaa, suodattimen puhdistamisen jälkeen vilkkuva -valo näytöltä ja nollaantuu. Huom: Kun kahta tai useampaa eri mallista sisäyksikköä käytetään rinnakkain, suodattimen puhdistamisväli vaihtelee suodattimen tyypin mukaan. Kun pääyksikön suodattimen puhdistus on ajankohtainen, syttyy -valo. Kun filter-valo sammuu kertyvä aika nollaantuu. -valo osoittaa puhdistusvälin, kun laitetta on käytetty tavallisissa sisätiloissa mitatun ajan. Koska lian määrä vaihtelee ympäristön olosuhteiden mukaan, puhdista suodatin säännöllisesti. Suodattimen puhdistusvälin kertyvä aika vaihtelee malleittain. Jos olet syöttänyt laitteeseen yhteysnumeron ongelmatapauksissa, näytöllä näkyy tämä numero. (Voit asettaa tämän kaukosäätimen toiminnon asetukissa. Ks. kohta.3.)..4. Vilkkuvat virhekoodit ON -valo, sekä virhekoodi molemmat vilkkuvat: Tämä tarkoittaa, että laite on epäkunnossa, ja että laitteen toiminta on pysäytetty (eikä voi jatkaa toimintaa). Kirjoita ylös laitteen numero ja virhekoodin numero. Sammuta laite turvakytkimestä, ja ota yhteyttä laitteen toimittajaan. ERROR CODE ON-valo vilkkuu Virhekoodi Sisäyksikön numero Sisäyksikön kylmäaineen osoite Vaihtuva näyttö ERROR CODE Jos pelkkä virhekoodi vilkkuu (ON-valo pysyy palavana): Laitteen toiminta jatkuu, mutta järjestelmässä voi olla vikaa. Tässä tapauksessa kirjoita ylös virhekoodin numero ja ota yhteyttä laitteen toimittajaan. Jos olet syöttänyt laitteeseen yhteysnumeron ongelmatapauksissa, paina Check-painiketta saadaksesi se näkyville. (Voit asettaa tämän kaukosäätimen toiminnon asetukissa. Ks. kohta.3.) Kun Check (tarkista) -painiketta on painettu CLL:XXXX XXX:XXX

12 . Käyttö.3. Kaukosäätimen toimintojen valitseminen [Langallinen kaukosäädin] Seuraavat kaukosäätimen toiminnot voi vaihtaa käyttäen kaukosäätimen toiminnon valitsinta. Vaihda asetuksia tarvittaessa. Vaihe Vaihe Vaihe 3 (setuksen vaihtoehdot). Vaihda kieli (CHNGE LNGUGE. Toimintojen rajoittaminen ( FUNCTION SELECTION) Näytölle kielen asetus Näytön kielen voi vaihtaa () Toiminnon rajoittaminen (toiminnon lukitus) ( LOCKING FUNCTION ) Toiminnon lukitseminen () utomaattisen toiminnon valitseminen ( SELECT UTO MODE ) utomaattisen toiminnon käyttö (3) Lämpötilan raja-arvojen asetus ( LIMIT TEMP FUNCTION ) Lämpötilan raja-arvojen asetus (max, min) 3. Toiminnon valitseminen ( MODE SELECTION ) () Kaukosäätimen asettaminen päätoimiseksi (MIN/SU) Kaukosäätimen asettaminen päätoimiseksi * Kun kaksi kaukosäädintä on yhdistetty ryhmään, täytyy toinen kaukosäädin asettaa etäsäätimeksi (SU). () Kellonajan asetuksen käyttäminen ( ) Kellotoiminnon käytön asettaminen (3) jastimen asetukset ( WEEKLY TIMER ) jastintoiminnon valitseminen (4) Yhteystiedon asettaminen ongelmatilanteita varten ( CLL ) Yhteystiedon näkyminen ongelmatilanteissa Yhteysnumeron asettaminen 4. Näytön muuttaminen ( DISP MODE SETTING ) () Huonelämpötilan esityksen asettaminen ( TEMP MODE C/ F ) Lämpötilan esityksen yksikön asettaminen ( C tai F) () Ilman lämpötilan näytön asettaminen ( ROOM TEMP DISP SELECT Ilman lämpötilan näyttö Päälle/pois päältä asetus.3.. Toimintojen valintakaavio (3) utomaattisen Lämmityksen/Jäähdytyksen näytön asetus ( UTO MODE DISP C/H ) utomaattisen Lämmityksen/Jäähdytyksen näytön asetus päälle/poispäältä asetus [] Pysäytä laite aloittaaksesi kaukosäätimen toimintojen valitseminen. [] Valitse kohdasta. [3] Valitse kohdasta. [] Tee asetus. (Yksityiskohdat on eritelty kohdassa 3) [5] setus valmis. [6] vaihda näyttö normaaliksi. Normaali näyttö Kun laite ei ole käynnissä (Pidä alhaalla painiketta E ja paina painiketta D kahden sekunnin ajan). * Näyttöä ei voida muuttaa, kun laitteen toimintoa valitaan, testikäytön aikana tai kun laite suorittaa itsetarkistusta. (Pidä alhaalla painiketta E ja paina painiketta D kahden sekunnin ajan). Kaukosäädin rekisteröi asetukset, jotka on tehty näin. HUOM: jastintoiminto pysähtyy, kun kaukosäätimen toiminnon valitseminen muutetaan normaaliksi. Kohta Valitse kieli ( CHNGE LNGUGE ) Toiminnon rajoitin ( FUNCTION SELECTION ) Paina E-painiketta. Paina E-painiketta. Paina G-painiketta. Paina G-painiketta. Paina E-painiketta. Kaukosäätimen toimintojen asettaminen Toiminnon rajoittamisen asetus ( LOCKING FUNCTION ) Paina G-painiketta. utomaattisen toiminnon valitsemisen asetus ( SELECT UTO MODE ) Lämpötilan raja-arojen asetus ( LIMIT TEMP FUNCTION ) Paina D- painiketta Paina D- painiketta Katso [4]-. Kohta Kohta 3 Katso [4]-. () Katso [4]-. () Katso [4]-. (3) Kieli joka on valittu näkyy näytöllä. Englanti on asetuksena tässä käyttöohjeessa. Toiminnon valitseminen ( MODE SELECTION ) Paina G-painiketta. Paina E-painiketta. Kaukosäätimen asetus ( CONTROLLER MIN/SU ) Paina G-painiketta. Kellonajan asetus ( ) jastimen asetukset ( WEEKLY TIMER ) Yhteystiedon asettaminen ongelmatilanteita varten ( CLL ) Paina D- painiketta Katso [4]-3. () Katso [4]-3. () Katso [4]-3. (3) Katso [4]-3. (4) F E G MENU CK MONITOR/SET DY PR-M OPERTION CLER I H Näytön vaihtaminen ( DISP MODE SETTING ) Paina G-painiketta. Lämpötilan esityksen asettaminen ( TEMP MODE C/ F ) Paina G-painiketta. Imuilman lämpötilan esityksen asettaminen ( ROOM TEMP DISP SELECT ) utomaattisen Lämmityksen/Jäähdytyksen näytön esitys ( UTO MODE DISP C/H ) Katso [4]-4. () Katso [4]-. () Katso [4]-4. (3) C D

13 . Käyttö.3. Yksityiskohtaiset asetukset [4]-. Kielen muuttaminen (CHNGE LNGUGE) Kieli joka näkyy näytöllä voidaan valita. Paina [ MENU] G vaihtaaksesi kielen. japani (JP), englanti, 3 saksa (D), 4 espanja (E ), 5 venäjä (RU), 6 italia (I), 7 kiina (CH), 8 ranska (F) [4]-. Toiminnon rajoittaminen () Toiminnon rajoituksen asettaminen Vaihtaaksesi asetuksia paina [ -painiketta] D. no. : Toiminnon lukitus tehdään kaikille painikkeille, lukuunottamatta [ ]-painiketta no. : Toiminnon lukitus tehdään kaikille painikkeille. 3 no. 3: OFF (pois päältä) on alkuperäisenä asetuksena: Toimintojen lukitusta ei tehdä. Jotta saat tekemäsi lukitukset voimaan näytölle, on välttämätöntä painaa painikkeita (Paina [] ja [ sekunnin ajan) näytön normaalitilassa, kun olet tehnyt ylläolevat asetukset. ] -painikkeita samanaikaisesti kahden () utomaattisen toiminnon asettaminen Kun kaukosäädin on kytketty laitteeseen, jossa on automaattinen toiminto, seuraavat asetukset ovat mahdollisia. Vaihtaaksesi asetuksia paina [ ] -painiketta D. Päälle (ON) (alkuperäinen asetus): utomaattinen toiminto näkyy näytöllä, kun toimintoa valitaan. Pois päältä (OFF): utomaattinen toiminto ei näy näytöllä, kun toimintoa valitaan. (3) Lämpötilan vaihteluvälin asettaminen Kun tämä asetus on tehty, voidaan lämpötilaa muuttaa vaihteluvälin asetusten rajoissa. Vaihtaaksesi asetuksia, paina [ ] -painiketta D. LIMIT TEMP COOL MODE: Lämpötilan vaihteluväliä voidaan muuttaa jäähdytys/kuivaus -toiminnoissa. LIMIT TEMP HET MODE: Lämpötilan vaihteluväliä voidaan muuttaa lämmitystoiminnossa. 3 LIMIT TEMP UTO MODE: Lämpötilan vaihteluväliä voidaan muuttaa automaattisessa toiminnossa. 4 OFF (alkuperäinen asetus): Lämpötilan vaihteluväli ei ole aktiivisena. Kun asetu, muu kuin OFF on tehty, lämpötilan raja-arvojen asetukset jäähdytyksellä, lämmityksellä ja automaattisella toiminnolla tehdään samanaikaisesti. Lämpötila ei voida kuitenkaan rajoittaa, mikäli lämpötilan raja-arvoja ei ole asetettu. Lisää/alenna lämpötilaa käyttämällä painikkeita [ ( ) tai ( ) F. Muuttaaksesi lämpötilan yläraja-arvoa tai alaraja-arvoa, paina painiketta H. Valittu asetus vilkkuu ja lämpötila voidaan asettaa. setettavat arvot Jäähdytys/kuivatus: la-arvot: 9 C - 30 C Yläarvot: 30 C - 9 C Lämmitys: la-arvot: 7 C - 8 C Yläarvot: 8 C - 7 C utomaattinen: la-arvot: 9 C - 8 C Yläarvot: 8 C - 9 C setettavat arvot vaihtelevat riippuen yksiköstä, johon laite on yhdistetty (Mr.Slim-yksiköt, CITY MULTI -yksiköt ja intermediate temperature - yksiköt). [4]-3 Toiminnon valitsemisen asetukset ()Kaukosäätimen asettaminen (Main/Sub) pää- ja alisäätimeksi Vaihtaaksesi asetuksia paina [ -painiketta] D. Main: Kaukosäädin asetetaan toimimaan säätimenä. Sub: Kaukosäädin toimii alisäätimenä. () Kellotoiminnon käytön asettaminen Vaihtaaksesi asetuksia paina [ -painiketta] D. ON: Kellotoiminto on käytössä. OFF: Kellotoiminto ei ole käytössä. (3) jastintoiminnon asettaminen Vaihtaaksesi asetuksia paina [ -painiketta] D. (Valitse yksi seuraavista.) VIIKKOJSTIN (WEEKLY TIMER on alkuperäisenä asetuksena M deluxe mallissa):viikkoajastin on käytössä UTOMTTINEN LITE PYSÄHTYY -JSTIN (UTO OFF TIMER): utomaattista laite pysähtyy -ajastinta voidaan käyttää 3 PIK-JSTIN ( TIMER oletusarvona M smooth mallissa): Pika-ajastinta voidaan käyttää. 4 JSTINTOIMINTO POIS PÄÄLTÄ (TIMER MODE OFF): jatintoimintoja ei voida käyttää. * Kun kellotoiminto ei ole käytössä, VIIKKOJSTINT (WEEKLY TIMER) ei voida käyttää. (4) Yhteystiedon asettaminen ongelmatilanteita varten Vaihtaaksesi asetuksia paina [ -painiketta] D. CLL OFF: Yhteystieto ei näy näytöllä ongelmatilanteissa D. CLL *** *** ***: setettu yhteystieto näkyy näytöllä ongelmatilanteissa. CLL_: Yhteystieto voidaan asettaa. Yhteystiedon asettaminen: Yhteysnumero asetetaan seuraavasti (ks. kohta.3. ja.3..) Valitse E painikkeesta toiminto (MODE) ja sen jälkeen G painikkeesta yhteystiedon (CLL) asetus. Vilkkuvan kursorin voit siirtää [ Ja painikkeilla F haluamaasi kohtaan. seta ja painikkeilla oikeat numerot. 3

14 . Käyttö [4]-4 Näytön asetusten muuttaminen () Lämpötilan näytön C/ F asetukset Vaihtaaksesi asetuksia, paina [ ] painiketta D. C : Lämpötilan yksikkö C on käytössä. F : Lämpötilan yksikkö F on käytössä. () Huone- /imuilman lämpötilan näytön asetukset Vaihtaaksesi asetuksia, paina [ ] painiketta D. ON : Huone- /imuilman lämpötila näkyy näytöllä. OFF : Huone- /imuilman lämpötila ei näy näytöllä. (3) utomaattisen jäähdytyksen/lämmityksen näytön asetukset Vaihtaaksesi asetuksia, paina [ ] painiketta D. ON : Jompikumpi toiminnoista (Jäähdytys/Lämmitys) näkyy näytöllä, kun laite toimii automaattisella toiminnolla. OFF : Näytöllä näkyy vain utomatic, kun laite on automaattisella toiminolla..4. Varakäyttötoiminto (Langaton kaukosäädin) Kun et voi käyttää kaukosäädintä Kun kaukosäätimen paristot ovat loppuneet, tai kaukosäädin on muuten epäkunnossa varakäyttö-toiminto voidaan käynnistää varakäyttöpainikkeesta. C D Sulatus käynnissä/pysähdyksissä -valo Laite käynnissä/pysähdyksissä -valo Varakäyttökytkin (lämmitys) Varakäyttökytkin (jäähdytys) Vastaanotin E Laitteen käynnistäminen Jäähdytystoiminnon käynnistäminen; Paina D painiketta. Lämmitystoiminnon käynnistäminen; Paina C painiketta. Huom: Varakäyttötoiminnon yksityiskohdat on esitelty allaolevassa taulukossa. C D E Toiminto Jäähdytys Lämmitys setettu lämpötila 4 4 Puhaltimen nopeus Suuri Suuri Puhalluksen suunta Vaakasuora puhallus 30 C laspäin 70 C 3. Puhdistaminen ja huolto Laitteen pysäyttäminen Pysäyttääksesi toiminnan paina D tai C -painiketta. C Varoitus: Ennen huollon tai puhdistamisen aloittamista, pysäytä laite ensin kaukosäätimestä ja katkaise sitten virta turvakytkimestä. Älä seiso epävakaalla alustalla, kun irrotat suodatinta, tai imuaukon ritilää. Voi kaatua ja loukkaantua. Varo myös putoavan pölyn joutumista silmiisi. Likainen tai tukkeutunut suodatin alentaa laitteen tehoa. Hyvin likainen suodatin voi aiheuttaa laitteelle itselleen vahinkoa. Imuaukon ritilän irrottaminen Vedä ritilän pidikkeistä nuolen osoittamaan suuntaa, jotta ritilä aukeaa. vaa pidikkeet irrottaaksesi imuritilä. D Suodattimen irrottaminen vaa imuritilä. Vapauta pidike joka on imuaukon ritilän keskikohdassa, ja vedä ritilää eteenpäin irrottaaksesi suodattimen. Pidike Ritilä C Imuaukon ritilä D Suodatin 4 4

15 3. Puhdistaminen ja huolto 3.. Sisäyksikön ja suodattimien puhdistaminen Suodattimen puhdistaminen Puhdista suodatin imuroimalla se. Jos sinulla ei ole imuria, kopistele suodatinta irrottaaksesi lian ja pölyn. Jos suodatin on erittäin likainen pese se haalealla vedellä. Jos käytätä pesuainetta, huuhtele suodatin kunnolla ja anna suodattimen kuivua täydellisesti, ennen kuin asennat sen laitteeseen takaisin. Varoitus: Älä kuivaa suodatinta suorassa auringonpaisteessa tai käyttäen jotain muuta lämmönlähdettä, kuten hiustenkuivaajaa: Suodatin voi vääntyä (käyristyä). Älä pese suodatinta kuumalla vedellä (yli 50 C), koska se voi vääntää (käyristää) suodattimen Varmista aina, että suodatin on asennettu oikein paikoilleen. Laitteen toimiminen ilman suodatinta voi aiheuttaa toimintahäiriön. Sisäyksikön puhdistaminen Pyyhi ulkokuori puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä liinalla. Puhdista rasvaiset sormenjäljet käyttämällä mietoa pesuainetta (nestemäinen astianpesuaine tai pyykinpesuaine). Varoitus: Älä koskaan käytä bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, hankausjauhetta tai mitään vahvaa pesuainetta, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. 4. Vianetsintä Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon tarkista oheinen taulukko, jos siitä löytyisi ratkaisu ongelmaasi. [Langaton kaukosäädin] Ongelma Ratkaisu Ongelma Ratkaisu Laite ei toimi. Kytke virta turvakytkimestä. Paina sen jälkeen POWER -painiketta käynnistääksesi laitteen. Odota kunnes sähkönsyöttö palautuu, ja paina POWER -painiketta käynnistääksesi laitteen Laite ei käynnisty heti. Odota kunnes laite käynnistyy automaattisesti uudestaan. Kompressori voi viivyttää toiminnan käynnistämistä, koska ulkoyksikössä on kolmen minuutin piirisuoja suojaamaan kompressoria. Langattomassa kaukosäätimessä näyttö ei toimi tai se on himmeä tai signaali ei yllä vastaanottimeen. Paristot ovat lopussa. Vaihda paristot uusiin (), ja paina Reset-painiketta. Voit käyttää alkali- tai mangaaniparistoja. Suosittelemme kuitenkin alkaliparistoja, koska niiden käyttöikä on pitempi. Jos näyttö ei palaudu paristojen vaihdon jälkeen, tarkista paristojen oikea napaisuus. Langattoman kaukosäätimen vastaanotin vilkkuu. Laite suorittaa itsetestaustoimintoa, joka suojelee laitetta. Älä yritä korjata laitetta itse. Katkaise virta turvakytkimestä, ja ota yhteyttä laitteen myyjään/maahantuojaan, ja kerro laitteen malli ja näytöllä näkyvä informaatio. 5

16 4. Vianetsintä (Langallinen kaukosäädin) Ongelma Laite ei jäähdytä tai lämmitä kunnolla. Lämmitystoiminnossa laite pysähtyy ennen asetuslämpötilan saavuttamista. Puhalluksen suunta muuttuu yhtäkkiä. Ratkaisu Puhdista suodatin. Kun ulkolämpötila on alhainen ja kostea, kehittyy jäätä. Odota 0 minuuttia, jotta jää sulaa. Jäähdytystoiminnossa ilmanpuhalluksen ollessa alaspäin suunnattuna, muuttuu puhalluksen suunta tunnin kuluttua automaattisesti vaakasuoraksi. Kun laite on sulatus- tai lämmitystoiminnossa puhalluksen suunta muuttuu automaattisesti vaakasuoraksi. Sisäyksiköstä tulee valkeaa usvaa. Voi ilmetä heti laitetta käynnistettäessä, kun huonetilan kosteustaso on korkea. Kaukosäätimen näytöt eivät syty palamaan toimintojen aikana. Katkaise virta turvakytkimestä. Näytölle ilmestyy Näytölle ilmestyy CENTRLLY CONTROLLED (keskusohjauksessa). Pysäytys ja käynnistystoiminto eivät ole käytössä, kun CENTRLLY CONTROLLED ilmestyy näytölle. Pysäytys- ja käynnistystoiminnot eivät ole mahdollisia heti kun laite on käynnistetty uudelleen. Odota n. 3 minuuttia. (Toiminnot estetty, jotta laitteelle ei aiheutuisi vahinkoa.) PLESE WIT näkyy kaukosäätimen näytöllä. Laite suorittaa automaattisen käynnistystestin, joka kestää noin minuuttia. Kaukosäätimen näytölle ilmestyy virhekoodi. Laite on diagnosoinut vian * Älä yritä korjata laitetta itse. Pysäytä laite kaukosäätimestä ja kytke virta pois turvakytkimestä. Ota yhteyttä laitteen myyjään ja ilmoita hänelle laitteen nimi, malli ja näytöllä näkyvä virhekoodi Kun yllä olevat ongelmat on tarkastettu, eikä laite edelleenkään toimi, katkaise virta turvakytkimestä ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Kerro laitteen malli ja kuvaile ongelma. Älä yritä itse korjata laitetta. Seuraavissa tapauksissa sammuta laite, katkaise virta turvakytkimestä ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Käyntivalo vilkkuu (Sisäyksikön tai kaukosäätimen). Painikkeet eivät toimi kunnolla. Vikavirtasuoja laukeaa jatkuvasti tai sulake palaa jatkuvasti. Jos laitteeseen on vahingossa roiskunut vettä. Laitteesta vuota vettä. Jotain on tipahtanut laitteen sisäosiin. Laitteesta kuuluu epätavallista ääntä, kun se on toiminnassa. Seuraavat eivät ole toimintahäiriöitä: Tuoksut: Tupakan ja kosmeettisten tuotteiden tuoksuja voi esiintyä, johtuen siitä, että ne ovat imeytyneet laitteen sisälle. Sisäyksiköstä kuuluu virtaavan veden ääntä: Tämä on normaalia jäähdytysaineen virtausta laitteen toimiessa tai sen ollessa pois päältä. Sisäyksiköstä kuuluu naksahtelevaa ääntä: Tämä on normaalia kun jäähdytys- tai lämmitystoiminto on juuri käynnistetty. Se johtuu lämpötilamuutosten aiheuttamasta laajentumisesta ja supistumisesta. Näytölle ilmestyy CENTRLLY CONTROLLED: Ilmestyy ajoittain LCD-näytölle, eikä ole toimintahäiriö. 4. Vianetsintä (Langallinen kaukosäädin) Sijoituspaikka Vältä asentamasta ilmalämpöpumppua seuraaviin paikkoihin: Helposti syttyvän kaasun läheisyyteen VROITUS! Älä asenna yksikköä helposti syttyvän kaasun läheisyyteen (kaasuvuotovaara), voi aiheutua räjähdys, jos kaasua pääse vuotamaan. Polttoaineiden läheisyyteen Suolaisiin paikkoihin, kuten merenrannalle. Paikkaan, jossa sulfidisia kaasuja syntyy, kuten lämpimiin lähteisiin. Paikkaan, jossa öljyä voi roiskua tai joka on täynnä öljyistä savua. VR! Jos ilmalämpöpumppu on toiminnassa, mutta ei jäähdytä tai lämmitä huonetta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi, sillä laitteessa saattaa olla jäähdytysainevuoto. Jäähdytysaine joka on laitteen sisällä on turvallista, eikä normaalisti vuoda. Jos jäähdytysainetta kuitenkin vuotaa huoneeseen ja joutuu kosketuksiin tulen, lämmittimen tai lieden kanssa, vahingollista ainetta voi syntyä. 6 Estääksesi fluorisoivan lampun vaikutukset, asenna se mahdollisimman kauas Radio Inverter-mallinen fluorisoiva lamppu Estääksesi kuvan heikkenemisen tai äänet, asenna laite väh. I m etäsyydelle TV Vähintään 00 mm Hyvin tuuletettu, kuiva paikka Vähintään 400 mm Seinä tms.

17 5. sennus, sijoituspaikka ja tarkistukset Sähköistys Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Kytke ilmastointilaite omaan erilliseen virtapiiriin. Tarkista laitteen vaatima teho/virta. VR! siakkaan ei tule itse asentaa tätä yksikköä. Jos asennus on tehty väärin, voi siitä aiheutua sähköisku, laitteen putoamisen aiheuttama vamma, veden vuotaminen tms. Älä käytä jatkojohtoa, äläkä kytke useampaa laitetta samaan virtapiiriin. Huomioi kontakti; eristys tai liian suuri virta voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. VROITUS! Laite on suojamaadoitettava. Tarkistaminen ja huolto Kun laitetta käytetään useana käyttökautena, voi sen teho alentua, johtuen lian kertymisestä laitteeseen. Riippuen laitteen sijoituspaikasta, voi ilmetä tuoksuja tai lika tai pöly voi estää kondenssiveden poiston. On suositeltavaa, että ammattilainen huoltaa laitteen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään/maahantuojaan. Äänet Älä aseta mitään ulkoyksikön puhallusaukon eteen. Se voi alentaa laitteen kapasiteettia tai aiheuttaa ylimääräisiä ääniä. Jos laitteen toiminnan aikana kuuluu ylimääräisiä ääniä, ota yhteyttä jälleenmyyjään/maahantuojaan. Uudelleenasentaminen Kun laiteen paikkaa halutaan muuttaa (esim. rakentaminen tai muuttaminen) ota yhteyttä ammattilaiseen. VROITUS! siakkaan ei tule itse asentaa tai uudelleenasentaa laitetta. Jos asentaminen on tehty virheellisesti, voi siitä aiheutua sähköisku, vamma (johtuen yksikön putoamisesta) tai vuoto. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Laitteen hävittäminen Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. 6. Tekninen erittely Malli SLZ-K5V (L) SLZ-K35V (L) SLZ-K50V (L) Toiminto Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Vaihe/taajuus, jännite ~/N, 30V, 50Hz Kapasiteetti kw TU/h 8,500 0,00,900 3,600 5,700 7,00 Ottoteho kw Sisäyksikkö SLZ-K5V (L) SLZ-K35V (L) SLZ-K50V (L) Ilmamäärä M³/min Äänitaso d Paino kg 6,5 + ritilä 3 6,5 + ritilä 3 6,5 + ritilä 3 Ulkoyksikkö SUZ-K5V SUZ-K35V SUZ-K50V Äänitaso d Jäähdytysaine R40 kg Paino kg Huomautus: Mitoitusolosuhteet. Jäähdytys: sisälämpötila 7 C ja suhteellinen kosteus 45%, ulkolämpötila 35 C.. Lämmitys: sisälämpötila 0 C ja suhteellinen kosteus 80%, ulkolämpötila 7 C 3. Teknistä erittelyä voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Sisäyksikkö Ulkoyksikkö K5, K35 K50 Jäähdytys Ylin lämpötila Suht. kosteus 3 C 45% 46 C 46 C lin lämpötila Suht. kosteus C 55% -0 C Lämmitys Ylin lämpötila Suht. kosteus 7 C 4 C 55% lin lämpötila Suht. kosteus 0 C -0 60% 7

18 Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi asunnoissa, liiketiloissa ja kevyessä teollisuuskäytössä. Tämä laite täyttää seuraavat EU-direktiivit: Matalajännite: 73/3/EEC Elektromagneettisten häiriöiden suojaus 89/336/EEC 8

KÄYTTÖOHJEET. PLA-kattokasetti- ja PCA-kattomallit

KÄYTTÖOHJEET. PLA-kattokasetti- ja PCA-kattomallit KÄYTTÖOHJEET PLA-kattokasetti- ja PCA-kattomallit Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA RAC/PAC/KX6-SARJAN LANGALLINEN JA LANGATON SÄÄDIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA RAC/PAC/KX6-SARJAN LANGALLINEN JA LANGATON SÄÄDIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA SUOMI KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA RAC/PAC/KX6-SARJAN LANGALLINEN JA LANGATON SÄÄDIN Tämä ilmastointilaite täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EC, Pienjännitedirektiivin2006/95/EC vaatimukset.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja:

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA 374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot