CMB, CMB-SP Booster PM2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CMB, CMB-SP Booster PM2"

Transkriptio

1 CMB, CMB-SP Booster PM2 Supplement to Quick Guide GRUNDFOS OHJEET

2 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit 2 2. Järjestelmän mitoitus 2 3. Mekaaninen asennus 2 4. Sähköliitäntä 3 5. Käyttöönotto 3 6. Hälytykset Toistuvien käynnistysten/pysäytysten esto Automaattinen nollaus 3 7. Vianetsintä 4 8. Hävittäminen 6 Lue tämä asiakirja ja pikaopas ennen asennusta. Asennuksessa ja käytössä on noudatettava paikallisia määräyksiä ja vakiintuneita käytäntöjä. Tämän tuotteen käyttö vaatii kokemusta ja tuotetuntemusta. Henkilöt, joiden fyysinen, aisti- tai henkinen kapasiteetti on heikentynyt, eivät saa käyttää tätä tuotetta muuten kuin valvonnan alaisina tai heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön antamien ohjeiden mukaisesti. Lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta tai leikkiä sillä. 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Huomio Huomaa Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Ellei näitä ohjeita noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, jolloin on olemassa vakavan henkilövahingon tai kuoleman vaara. 2. Järjestelmän mitoitus Huomio Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion. Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan. Järjestelmä, johon CM Booster asennetaan, on mitoitettava pumpun maksimipaineelle. Oletusasetus estää pumppua pysähtymästä ennen maksimipaineen saavuttamista. 3. Mekaaninen asennus Ennen kuin mihinkään toimenpiteisiin CM Booster -pumpussa ryhdytään, on syöttöjännite katkaistava ja lisäksi varmistettava, että sitä ei epähuomiossa voida kytkeä. 2

3 4. Sähköliitäntä Sähköliitännät on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi paikallisia määräyksiä noudattaen. Varmista, että verkkojännite ja -taajuus vastaavat arvokilvessä olevia tietoja. Ennen kuin mihinkään toimenpiteisiin yksikössä ryhdytään, on syöttöjännite katkaistava ja lisäksi varmistettava, että sitä ei epähuomiossa voida kytkeä. Yksikkö on liitettävä ulkoiseen pääkytkimeen, jonka koskettimien katkaisuväli on vähintään 3 mm kaikissa navoissa. Varotoimenpiteenä yksikkö on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Kiinteät kokoonpanot on suositeltavaa varustaa vikavirtasuojakytkimellä (ELCB), jonka laukaisuvirta on < 30 ma. 5. Käyttöönotto Huomio 6. Hälytykset Huomio 6.1 Toistuvien käynnistysten/pysäytysten esto Huomaa Älä käynnistä pumppua ennen kuin se on täytetty nesteellä. Jos hälytys kuivana käynnistä on aktivoitunut, sen syy on pumpun vaurioitumisen estämiseksi selvitettävä ennen kuin pumppu käynnistetään uudelleen. Jos vedenkulutus on hyvin vähäistä, toistuvien käynnistysten/pysäytysten estotoiminto voi tulkita sen toistuviksi käynnistyksiksi/pysäytyksiksi ja pysäyttää pumpun ilman syytä. Tällaisessa tapauksessa estotoiminto voidaan poistaa käytöstä. Toiminnon estäminen Toiminnon estämiseksi aseta DIP-kytkin 7 asentoon "OFF". Katso lisätietoja pikaoppaasta. Suomi (FI) 6.2 Automaattinen nollaus Huomio Aseta automaattinen nollaus päälle vain, jos imupuolen paine on positiivinen. 3

4 Suomi (FI) 7. Vianetsintä Ennen kuin työskentely pumpun parissa aloitetaan, on varmistettava että sähkönsyöttö on katkaistu eikä sitä voida erehdyksessä kytkeä takaisin. Vika Syy Korjaus 1. Vihreä valokenttä "0 bar" ei pala, vaikka yksikköön on kytketty virta. 2. Vihreä merkkivalo "Pump on" palaa, mutta pumppu ei käynnisty. 3. Pumppu ei käynnisty, vaikka vedenkulutusta on. "Pump on" -merkkivalo ei pala. 4. Järjestelmä ilman painesäiliötä: Toistuvia käynnistyksiä/ pysäytyksiä. 5. Painesäiliöllä varustettu järjestelmä: Toistuvia käynnistyksiä/ pysäytyksiä. 6. Pumppu ei pysähdy. a) Sähköasennuksen sulakkeet ovat palaneet. b) Vikavirtasuoja tai johdonsuojakatkaisin on lauennut. Vaihda sulakkeet. Jos uudetkin sulakkeet palavat, tarkasta sähköasennus. Palauta katkaisin. c) Katkos sähkönsyötössä. Ota yhteys sähköyhtiöön. d) PM-yksikkö on viallinen. Korjaa tai vaihda PM-yksikkö. a) Pumpun sähkönsyöttö on katkaistu PM-yksikön jälkeen. b) Pumpun moottorinsuoja on lauennut ylikuormituksen vuoksi. Tarkasta pistotulppa ja kaapeliliitännät, ja onko pumpun sisäänrakennettu virtakytkin pois päältä. Tarkasta, onko moottori/pumppu jumittunut. c) Pumppu on viallinen. Korjaa tai vaihda pumppu. d) PM-yksikkö on viallinen. Korjaa tai vaihda PM-yksikkö. a) Liian suuri korkeusero PM-yksikön ja vesipisteen välillä. b) PM-yksikkö on viallinen. Muuta asennusta tai korota käynnistyspainetta. Katso lisätietoja pikaoppaasta. Korjaa tai vaihda PM-yksikkö. a) DIP-kytkin 5 asennossa "ON". Aseta DIP-kytkin 5 asentoon "OFF". Katso lisätietoja pikaoppaasta. b) Vuoto putkistossa. Tarkasta ja korjaa putkisto. c) Takaiskuventtiili on jumittunut auki. Puhdista tai vaihda takaiskuventtiili. a) Painesäiliössä ei ole esitäyttöpainetta tai säiliö on liian pieni. Tarkasta esitäyttöpaine ja esipaineista säiliö tarvittaessa. Jos painesäiliö on liian pieni, aseta DIP-kytkin 5 asentoon "OFF" tai vaihda säiliö suurempaan. b) Vuotava takaiskuventtiili. Puhdista tai vaihda takaiskuventtiili. a) Pumppu ei pysty tuottamaan riittävää painetta. Vaihda pumppu. b) Käynnistyspaine on liian korkea. Alenna käynnistyspainetta. c) PM-yksikkö on viallinen. Korjaa tai vaihda PM-yksikkö. d) Takaiskuventtiili on jumittunut auki. Puhdista tai vaihda takaiskuventtiili. 4

5 Vika Syy Korjaus 7. Punainen merkkivalo "Alarm" palaa jatkuvasti. 8. Järjestelmä ilman painesäiliötä: Punainen merkkivalo "Alarm" vilkkuu yhden välähdyksen jaksoissa. 9. Painesäiliöllä varustettu järjestelmä: Punainen merkkivalo "Alarm" vilkkuu yhden välähdyksen jaksoissa. 10. Punainen merkkivalo "Alarm" vilkkuu kahden välähdyksen jaksoissa. 11. Punainen merkkivalo "Alarm" vilkkuu kolmen välähdyksen jaksoissa ja pumpun jokaista käynnistystä viivästetään muutamalla sekunnilla. 12. Punainen merkkivalo "Alarm" vilkkuu neljän välähdyksen jaksoissa. 13. Pumpun tuotto on epävakaa. a) Kuivakäynti. Pumppu tarvitsee vettä. b) Pumpun sähkönsyöttö on katkaistu PM-yksikön jälkeen. c) Pumpun moottorinsuoja on lauennut ylikuormituksen vuoksi. Tarkasta putkisto. Tarkasta pistotulppa ja kaapeliliitännät, ja onko pumpun sisäänrakennettu virtakytkin pois päältä. Tarkasta, onko moottori/pumppu jumittunut. d) Pumppu on viallinen. Korjaa tai vaihda pumppu. e) PM-yksikkö on viallinen. Korjaa tai vaihda PM-yksikkö. a) Toistuvia käynnistyksiä/ pysäytyksiä. Vesihanaa ei ole suljettu kunnolla käytön jälkeen. b) Toistuvia käynnistyksiä/ pysäytyksiä. Järjestelmässä on vähäinen vuoto. a) Toistuvia käynnistyksiä/ pysäytyksiä. Painesäiliössä ei ole esitäyttöpainetta tai säiliö on liian pieni. a) Pisin jatkuva käyttöaika (30 minuuttia). Pumppu on käynyt keskeytyksettä 30 minuuttia. a) Liian monta käynnistystä/ pysäytystä lyhyen ajan kuluessa. Painesäiliössä ei ole esitäyttöpainetta tai säiliö on liian pieni. b) Liian monta käynnistystä/ pysäytystä lyhyen ajan kuluessa. PM 2 on asetettu käynnistymään/pysähtymään 1 bar paine-erolla, ts. DIP-kytkin 5 on asennossa "ON", mutta järjestelmään ei ole asennettu painesäiliötä. a) Paineanturivika. Tarkasta, että kaikki vesihanat on suljettu. Tarkasta järjestelmä vuotojen varalta. Tarkasta esitäyttöpaine ja esipaineista säiliö tarvittaessa. Jos painesäiliö on liian pieni, aseta DIP-kytkin 5 asentoon "OFF" tai vaihda säiliö suurempaan. Katso lisätietoja pikaoppaasta. Tarkasta järjestelmä vuotojen varalta. Kytke toiminto pois, jotta pumppu voi käydä 30 minuuttia. Katso lisätietoja pikaoppaasta. Tarkasta esitäyttöpaine ja esipaineista säiliö tarvittaessa. Jos painesäiliö on liian pieni, aseta DIP-kytkin 5 asentoon "OFF" tai vaihda säiliö suurempaan. Aseta DIP-kytkin 5 asentoon "OFF". Korjaa tai vaihda PM-yksikkö. a) Pumpun imupaine liian alhainen. Tarkista pumpun imupuoli. b) Imuputki on osittain tukkeutunut epäpuhtauksien takia. Irrota ja puhdista imuputki. c) Vuoto imuputkessa. Irrota ja korjaa imuputki. d) Ilmaa imuputkessa tai pumpussa. Ilmaa imuputki/pumppu. Tarkista pumpun imupuoli. Suomi (FI) 5

6 Suomi (FI) Vika Syy Korjaus 14. Pumppu käy taaksepäin, kun virta katkaistaan. Vain itseimevät pumput: 15. Pumpun tuotto on epävakaa, ja pumppu on äänekäs. 16. Käyttöönoton yhteydessä pumppu käynnistyy, mutta ei tuota painetta eikä neste virtaa. 17. Pumppu käy, mutta ei tuota nimellisvirtaamaa. a) Vuoto imuputkessa. Irrota ja korjaa imuputki. b) Pohja- tai takaiskuventtiili viallinen. Irrota ja puhdista, korjaa tai vaihda venttiili. c) Pohjaventtiili on juuttunut osittain tai kokonaan avonaiseen asentoon. Irrota ja puhdista, korjaa tai vaihda venttiili. a) Paine-ero pumpussa on liian pieni. a) Paineputken takaiskuventtiilin yläpuolella oleva nestepatsas estää pumppua imemästä. Sulje hanaa vähitellen, kunnes poistopaine on vakaa eikä pumpusta kuulu ääntä. Tyhjennä paineputki. Varmista, ettei takaiskuventtiili estä nesteen virtausta paineputkessa. Toista käyttöönoton vaiheet. b) Imuputki ottaa ilmaa. Varmista, että imuputki on ilmatiivis pumpusta nesteen pintaan. Toista käyttöönoton vaiheet. a) Sisäinen venttiili ei ole sulkeutunut. Sulje hanaa vähitellen, kunnes paineen tai virtaaman nopea nousu voidaan havaita. Avaa sitten hanaa vähitellen, kunnes tarvittava virtaama saavutetaan. 8. Hävittäminen Tämä tuote tai sen osat on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla: 1. Käytä yleisiä tai yksityisiä jätekeräilyn palveluja. 2. Ellei tämä ole mahdollista, ota yhteys lähimpään Grundfos-yhtiöön tai -huoltoliikkeeseen. Oikeus muutoksiin pidätetään. 6

7 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 1 GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products CMB and CMB-SP Booster PM2, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky CMB a CMB-SP Booster PM2, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství voblastech: DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte CMB und CMB-SP Booster PM2, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα CMB και CMB-SP Booster PM2 στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits CMB et CMB-SP Booster PM2, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous : IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti CMB e CMB-SP Booster PM2, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: LT: EB atitikties deklaracija Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai CMB ir CMB-SP Booster PM2, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo: NL: EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten CMB en CMB-SP Booster PM2 waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende: PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby CMB oraz CMB-SP Booster PM2, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия CMB и CMB-SP Booster PM2, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: SK: Prehlásenie o konformite ES My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost, že výrobky CMB a CMB-SP Booster PM2, na ktoré sa toto prehlásenie vzt ahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach: BG: EC декларация за съответствие Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите CMB и CMB-SP Booster PM2, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС: DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne CMB og CMB-SP Booster PM2 som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: EE: EL vastavusdeklaratsioon Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted CMB ja CMB-SP Booster PM2, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad: ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos CMB y CMB-SP Booster PM2, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod CMB i CMB-SP Booster PM2, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: LV: EK atbilstības deklarācija Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti CMB un CMB-SP Booster PM2, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām: HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a CMB és CMB-SP Booster PM2 termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: UA: Декларація відповідності ЄС Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти CMB та CMB-SP Booster PM2, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС: PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos CMB e CMB-SP Booster PM2, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: RO: Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele CMB şi CMB-SP Booster PM2, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE: SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki CMB in CMB-SP Booster PM2, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: Vaatimustenmukaisuusvakuutus 7

8 Vaatimustenmukaisuusvakuutus RS: EC deklaracija o usaglašenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod CMB i CMB-SP Booster PM2, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU: SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna CMB och CMB-SP Booster PM2, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet CMB ja CMB-SP Booster PM2, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan CMB ve CMB-SP Booster PM2 ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN 809:1998, EN :2006. Low Voltage Directive (2006/95/EC). Standards used: EN :2002, EN :2003. EMC Directive (2004/108/EC). Standards used: EN :2000, EN , A16:2007. This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number ). Bjerringbro, 1st January 2011 Svend Aage Kaae Technical Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro, Denmark Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 8

9 9

10 Grundfos-yhtiöt Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 17) /73 Факс: +7 (375 17) Bosna and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax:

11 Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия , г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1 Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: +386 (0) South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfos-yhtiöt

12 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

GRUNDFOS MAGNA Series 2000

GRUNDFOS MAGNA Series 2000 GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 MAGNA 32-120, 40-120, 50-120, 65-120, 50-60, 65-60 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole

Lisätiedot

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS OHJT, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) sennus- ja käyttöohjeet 2 Suomi (FI) sennus- ja käyttöohjeet lkuperäisen englanninkielisen version käännös.

Lisätiedot

TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet

TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TPE Sarja 2, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TM1 TM2 674 1138 1897 61 Vastaavuusvakuutus Me GRUNDFOS vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet TPE Sarja 2, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat

Lisätiedot

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 Art. 1707 3500/4 Art. 1709

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 Art. 1707 3500/4 Art. 1709 D Betriebsanleitung Gartenpumpe GB Operating Instructions Garden Pump F Mode d emploi Pompe de surface pour arrosage NL Gebruiksaanwijzing Besproeiingspomp S Bruksanvisning Bevattningspump DK Brugsanvisning

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Lisätiedot

Tuotetiedot. Teollinen kettinkipaineilmanosturi Mallit. Save These Instructions LC2A015S, LC2A030D, LC2A040S, LC2A060S, LC2A060Q, LC2A080D,

Tuotetiedot. Teollinen kettinkipaineilmanosturi Mallit. Save These Instructions LC2A015S, LC2A030D, LC2A040S, LC2A060S, LC2A060Q, LC2A080D, Tuotetiedot FI Teollinen kettinkipaineilmanosturi Mallit LC2A015S, LC2A030D, LC2A040S, LC2A060S, LC2A060Q, LC2A080D, LC2A120D, LC2A180T ja LC2A250Q (Piirros: MHP2659) Save These Instructions Lomake MHD56296

Lisätiedot

Wilo-NL FIN. Huolto- ja käyttöohje. 4118301-Ed.2-04/08-pdf

Wilo-NL FIN. Huolto- ja käyttöohje. 4118301-Ed.2-04/08-pdf Wilo-NL FIN Huolto- ja käyttöohje 4118301-Ed.2-04/08-pdf WILO AG 09/2007 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja sekä varaosaluettelo HM2. Humimax 2000 Humimax 4000 Humimax 8000 HC/MMA/IGB-0381-02/04

Tekninen käsikirja Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja sekä varaosaluettelo HM2. Humimax 2000 Humimax 4000 Humimax 8000 HC/MMA/IGB-0381-02/04 Tekninen käsikirja Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja sekä varaosaluettelo HM2 Humimax 2 Humimax 4 Humimax 8 HC/MMA/IGB-381-2/4 Munters varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin, määriin,

Lisätiedot

GARDENA HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FIN DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB BIH. D Betriebsanleitung

GARDENA HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FIN DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB BIH. D Betriebsanleitung GARDENA D Betriebsanleitung Rückenspritzgerät 12 l GB Operating Instructions Backpack Sprayer 12 l F Mode d emploi Pulvérisateur à dos 12 l NL Instructies voor gebruik Rugsproeier 12 l S Bruksanvisning

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e GARDENA Art. 1820 GB S NL D Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e Bruksanvisning Bevattningstimer electronic C 14 e Instructies voor gebruik Elektronische watertimer C 14 e Betriebsanleitung

Lisätiedot

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E S FIN Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohjeet PL Instrukcja montażu i obsługi RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 059 365-Ed. 01 / 2006-04-GRD

Lisätiedot

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen.

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen. FI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Easy Set -allas 44 549 cm:n mallit Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen.

Lisätiedot

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Lisätiedot

Kiitos, että ostit LTE CPE:n!

Kiitos, että ostit LTE CPE:n! Sisältö Kiitos, että ostit LTE CPE:n!... 2 Ennen aloittamista... 3 CPE:n ominaisuudet... 4 CPE:n liittäminen... 5 Verkkopohjaisen aputyökalun käyttö... 8 Jos haluat lisäohjeita... 8 Merkkivalot... 9 PC:n

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 23-1 15.11.2013 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli

Lisätiedot

161 502 26-1 2013-10-31. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoPart 400

161 502 26-1 2013-10-31. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoPart 400 161 502 26-1 2013-10-31 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet Malli 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet ja letkut.

Lisätiedot

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön IWAKI Sähkömagneettinen annostelupumppu ES Malli Käyttöohje Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön Kiitos kun valitsit Iwaki ES sarjan pumpun. Tässä ohjeessa on tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä,

Lisätiedot

PUHALLETTAVIEN TUOTTEIDEN ASIANTUNTIJA SUPERPUHTAAN SUODATINPUMPUN KÄYTTÖOPAS

PUHALLETTAVIEN TUOTTEIDEN ASIANTUNTIJA SUPERPUHTAAN SUODATINPUMPUN KÄYTTÖOPAS PUHALLETTAVIEN TUOTTEIDEN ASIANTUNTIJA SUPERPUHTAAN SUODATINPUMPUN KÄYTTÖOPAS JL29P303G/JL29P303E/JL29P302G/JL29P302E/JL29P302F/ JL29P327G/JL29P327E/JL29P327F/JL29P301G/JL29P301E/ JL29P301F/3771E/3772E/3772F/3773E/3773F/3775E/3775F

Lisätiedot

Beckhoff Älykästä rakennusautomaatiota

Beckhoff Älykästä rakennusautomaatiota Rakennusautomaatio Beckhoff Älykästä rakennusautomaatiota Beckhoffin PC-pohjaista ohjaustekniikkaa on hyödynnetty kaikilla teollisen automaation alueilla jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Nykypäivänä

Lisätiedot

LANGUAGES. instructions d utilisation. brugsanvisning. käyttöopas. brukerhåndbok. podręcznik użytkownika. English. Nederlands. Deutsch.

LANGUAGES. instructions d utilisation. brugsanvisning. käyttöopas. brukerhåndbok. podręcznik użytkownika. English. Nederlands. Deutsch. 1 complete teeth not sharp and 1 damaged 1 hele tand niet scherp en 1 beschadigd 1 ganzer Zahn unscharf und 1 beschädigt 1 dent complète non pointue et 1 endommagée 1 diente completo no afilado y 1 deteriorado

Lisätiedot

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 6 5 3 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lisätiedot

testo 315-3 CO/CO2 -mittalaite Käyttöohjeet

testo 315-3 CO/CO2 -mittalaite Käyttöohjeet testo 315-3 CO/CO2 -mittalaite Käyttöohjeet 1 Sisältö 1 Turvallisuus ja ympäristö 3 1.1. Tästä dokumentista... 3 1.2. Turvallisuus......4 1.3. Ympäristö....4 2 Tuotetiedot... 5 2.1. Käyttö... 5 2.2. Tekniset

Lisätiedot

Wind Top AP1622 All-In-One (AIO) PC. MS-A613-järjestelmä

Wind Top AP1622 All-In-One (AIO) PC. MS-A613-järjestelmä Wind Top AP1622 All-In-One (AIO) PC MS-A613-järjestelmä Johdanto SISÄLTÖ Huomautus tekijänoikeudesta iii Tavaramerkit iii Revisio iii Päivitys ja takuu iv Vaihdettavien osien hankkiminen iv Tekninen tuki

Lisätiedot

LINC FEED 33S OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE

LINC FEED 33S OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE OPERATOR S MANUAL LINC FEED 33S IM3019 04/2009 Rev. 1 MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING INSTRUKCJA

Lisätiedot

Käyttöohje. Automaattinen leivänpaahdin FIN

Käyttöohje. Automaattinen leivänpaahdin FIN Käyttöohje Automaattinen leivänpaahdin FIN 1 2 3 8 13 7 4 5 6 9 12 2 10 11 FIN Automaattinen leivänpaahdin Hyvä asiakas, Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Verkkoliitäntä Laite

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA!

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA! 1 vacon turvallisuus Tässä pikaoppaassa kuvataan keskeiset vaiheet Vacon 10-taajuusmuuttajasi asentamiseksi ja perusasetusten määrittämiseksi. Lataa ja lue Vacon 10:n täydellinen käyttäjän käsikirja ennen

Lisätiedot

ELK 26 231249 ELK 26 LEK

ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1435-4 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Asennus 6 Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate Komponentit Järjestelmäperiaate 3 3 3 Putkiasennus Kiertovesipumppu Painehäviökäyrä

Lisätiedot