DDI PROFIBUS-DP-väylässä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DDI PROFIBUS-DP-väylässä"

Transkriptio

1 GRUNDFOS ALLDOS OHJEET DDI PROFIBUS-DP-väylässä Asennus- ja käyttöohjeen täydennysosa

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit. Yleistä. Tekniset tiedot. DDI-pumpun liittäminen PROFIBUS-DP V -väylään. PROFIBUS-DP V. Laitteen isäntämääritystiedosto (GSD). Sähköliitännät. PROFIBUS-kaapelointi ja käynnistys, mahdolliset virhetilanteet. Liitäntä DDI-pumppuun. Lisävarusteet: liitin PROFIBUS-DP-väylää varten. Päätevastuksen sisältävä asennuskaavio. Pumpun käyttö PROFIBUS-DP-väylän avulla. PROFIBUS-väylän aktivointi. Tiedonsiirto PROFIBUS-isännän ja pumpun välillä. Dataprotokolla. Tiedonsiirto (ohjelmointiesimerkkejä) 8 7. Hävittäminen 8. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Huomio. Yleistä Varoitus Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat saatavilla myös osoitteesta Lue nämä asennus- ja käyttöohjeet ennen asennuksen aloittamista. Asennuksen ja käytön on tapahduttava paikallisten määräysten ja vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Varoitus Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja! Nämä asennus- ja käyttöohjeet sisältävät kaikki tarvittavat tiedot PROFIBUS-vaihtoehdolla varustetun DDI-annostelupumpun asentamiseen PROFIBUS-DP V-väylään orja-asemaan. Jos haluat lisätietoja tai kohtaat ongelmia, joita ei ole käsitelty tässä ohjekirjassa, ota yhteys lähimpään - jälleenmyyjään.. Tekniset tiedot Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion! Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan. Varoitus Lue ensin DDI-pumpun asennus- ja käyttöohjeet. Tässä ohjekirjassa käsitellään vain lisätoimintoja. PROFIBUS PROFIBUS-DP V. Automaattinen baudinopeuden tunnistus Seuraavat nopeudet tunnistetaan automaattisesti: Mb/s, Mb/s, Mb/s,, Mb/s, kb/s, 87 kb/s, 9,7 kb/s,, kb/s, 9, kb/s, 9, kb/s. Suurin sallittava baudinopeus (tiedonsiirtonopeus), Mb/s. Väyläliitäntä Y-M-liittimen avulla. PROFIBUS-DP-vaihtoehdolla varustettujen DDI-pumppujen tunnistus DDI-pumpun tunnistekilpi sisältää seuraavat tiedot: Ohjaustyyppi AP APF Koteloluokka IP.. DDI-pumpun liittäminen PROFIBUS-DP V-väylään. PROFIBUS-DP V DP (Decentralised Peripherals) on tiedonsiirtoprotokolla nopeaan tiedonsiirtoon kenttätasolla. Tämän protokollan avulla väylän isäntälaite (esim. SPS) siirtää tietoja hajautettujen kenttälaitteiden / väylän orjalaitteiden (esim. annostelupumppujen tai analysointilaitteiden) kanssa nopean sarjaportin kautta. Tiedonsiirtotoiminnot määräytyvät DP-V-väylän suorituskyvyn mukaan. DP-V-väylä mahdollistaa yksinkertaisen, nopean, syklisen ja deterministisen prosessitietojen siirron väyläisännän ja määritettyjen orjalaitteiden välillä.. Laitteen isäntämääritystiedosto (GSD) PROFIBUS-DP-vaihtoehdolla varustettu DDI-pumppu integroidaan PROFIBUS-DP V-verkkoon käyttämällä laitteen isäntämääritystiedostoa (GSD-tiedosto), joka on sisällytettävä PROFI- BUS-verkon suunnittelujärjestelmään. Tiedosto sisältää tiedot laitteen ominaisuuksista, tekniset tiedot laitteen tiedonsiirrosta sekä lisätietoja, kuten diagnostiikka-arvot. PROFIBUS-DP-väylän mukana toimitetaan CD-levy PROFIBUS- DP-vaihtoehdolla varustetun DDI-pumpun integrointiin annostelupumpun laitteiden väliseen tiedonsiirtoon (orja)/isäntä (SPS). CD-levyn sisältö: GSD-tiedosto (laitteen isäntämääritystiedosto) piirros DDI-pumpusta visualisointiohjelmia varten tarvittavat asiakirjat.. Sähköliitännät Kuvaus PROFIBUS PROFIBUS ja virtauksen valvonta Varoitus Luokka IP voidaan varmistaa vain, jos liittimet on kiinnitetty oikein. Varoitus Ainoastaan pätevä asentaja saa kytkeä sähköliitokset! Lue ensin DDI-pumpun asennus- ja käyttöohjeet. Luokka IP voidaan varmistaa vain, jos liittimet on kiinnitetty oikein.. PROFIBUS-kaapelointi ja käynnistys, mahdolliset virhetilanteet.. Signaalijohdin Oikosulku johtimen A, johtimen B tai vaipan välillä. Johdin A ja johdin B vaihtuneet tai ristissä. Johtimen A, johtimen B tai vaipan jännite katkaistu... Väylän päättäminen Väyläsegmentin yhtä päätä ei ole päätetty. Vähintään kaksi väylän päätevastuksista on kytketty päälle. Väylän päätevastuksessa ei ole virtaa. Väylässä ei ole päätevastusta orjattoman toistimen jälkeen.

3 .. PROFIBUS-kaapeli Asennettu väyläkaapeli on liian pitkä tai tiedonsiirtonopeus on liian suuri. Asennetun kaapelin tyyppi on virheellinen (muu kuin PROFIBUS-kaapeli). Asennettu toisen valmistajan kaapeleita. Haarajohdot ovat liian pitkiä. Yhden metrin vähimmäisetäisyyttä väylän laitteiden välillä ei ole noudatettu... Sähköjärjestelmä Potentiaalintasausjohtimet puuttuvat tai niitä on liian vähän. Riittämätön signaalitaso RS-8-linjassa. Elektromagneettisia häiriöitä: kapasitiivinen kytkentä jännitehäviöitä suojatuissa kaapeleissa virtavuotoja mahdollisia häiriölähteitä, kuten taajuusmuuntimia, kontaktoreita, moottoreita jne. PROFIBUS-kaapeli asennettu liian lähelle mahdollisia häiriölähteitä. Virheellinen virransyöttöperiaate. Sopimaton maattoperiaate. Suojattua kaapelia ei ole maadoitettu molemmilta puolilta. Maatto ei kata riittävän laajaa aluetta... Väylän asetukset Järjestelmästä puuttuu isäntä. Väylävaihtoehtoa ei ole otettu käyttöön. Määritetty virheellinen väyläosoite. Väyläosoite määritetty useammin kuin kerran. Isännälle on määritetty virheellinen tiedonsiirtonopeus. Liian monta laitetta (yli ) yhdessä väyläsegmentissä. Lisätietoja on PROFIBUS-ohjeissa (PROFIBUS- DP/FMS-asennusohjeet, tilausnro.), jotka ovat saatavilla Profibus-käyttäjäorganisaatiolta ( Liitäntä DDI-pumppuun Kuva Liitäntä DDI -pumppuun Liitä PROFIBUS-DP-väylää varten Y-M-liitin pumpun kantaan. Liitä väylä Y-M-liittimen kantoihin kaksinastaisilla PROFIBUS-kaapeleilla... Nastamääritykset, kanta Kanta Käyttökohde Nasta Määritys + V Väylän päätevastukset RxD/TxD-N GND Vastaanotetut/lähetetyt tiedot (linja A) Vastaanotetut/lähetetyt tiedot RxD/TxD-P (linja B) Vaippa/suojamaadoitus.. Väyläliitäntä Jos pumppu on väylän viimeinen laite, se on varustettava väylän päätevastuksella. Kierrä väylän päätevastus Y-M-pistokkeeseen.. Lisävarusteet: liitin PROFIBUS-DP-väylää varten Erillisen aktiivisen päätevastuksen käyttöä suositellaan, jotta varmistetaan PROFIBUS-järjestelmän toimivuus mahdollisen laitevian tai laitteen vaihdon aikana. optional TM 8 TM 8 Kuva Liitin PROFIBUS-DP-väylää varten Kuva Liitäntä DDI 9 -pumppuun TM 8. Päätevastuksen sisältävä asennuskaavio TM 8 Kuva Asennuskaavio

4 .. Väyläkaapelointi isännästä orjaan.. Pumpun PROFIBUS-liitännän aktivointi Lähtö Tulo Isäntä Orja Orja Orja Väylän päätevastus TM 8 Menu OFF BUS Menu Menu Up Down On OFF BUS BUS Stop Start 8 BUS Up Down Määritä väyläosoite Up- ja Down-nuolipainikkeilla Stop Start TM 88 Kuva Väyläkaapelointi isännästä orjaan Väylän laitteiden välistä yhden metrin vähimmäisetäisyyttä on noudatettava. Varmista, että PROFIBUS-kaapelit ja virransyöttökaapelit eivät kulje rinnakkain.. Pumpun käyttö PROFIBUS-DP-väylän avulla. PROFIBUS-väylän aktivointi Lue ensin DDI-pumpun asennus- ja käyttöohjeet. Tässä ohjekirjassa käsitellään vain lisätoimintoja... Näyttö Heti kun PROFIBUS-väylän toiminta on aktivoitu, PROFIBUSmoduuli alkaa yrittää hyväksyä väylän toimintaa. Jos väylä toimii oikein, näytössä näkyy teksti "BUS". Jos ilmenee virhe, näytössä vilkkuvat tekstit "ERROR" ja "BUS"... Toisen toimintotason avaaminen Toisella toimintotasolla aktivoidaan PROFIBUS-väylän toiminta ja syötetään väyläosoite (orjan osoite). Pumppu käynnissä (ledi palaa vihreänä) Stop Start Stop Start Kuva 7 Pumpun PROFIBUS-liitännän aktivointi Näytössä näkyy nykyinen PROFIBUS-asetus (oletusarvo on EI KÄYTÖSSÄ).. Aktvoi PROFIBUS-väylän toiminta painamalla Up-nuolipainiketta. Kun PROFIBUS-väylä on aktivoitu, näytössä näkyy teksti "BUS".. Paina "Start/Stop"-painiketta. Näytössä näkyy nykyinen väyläosoite.. Määritä Up- ja Down-nuolipainikkeilla haluamasi väyläosoite väliltä -. Paina "Menu/Info"-painiketta (vahvistaa valinnan ja siirtyy seuraavaan valikkokohtaan) tai paina "Start/Stop"-painiketta (vahvistaa valinnan ja sulkee toisen toimintotason)... Väylävirhe Pumppu ilmoittaa mahdollisesta PROFIBUS-tiedonsiirtovirheestä. Näytössä vilkkuvat tekstit "ERROR" ja "BUS". Jos PROFIBUS-isäntään ei ole yhteyttä (virhe kaapeliliitännässä tai isännässä), näytössä vilkkuvat tekstit "ERROR" ja "BUS" sekä nuolikuvake. Pumppu yrittää edelleen muodostaa väyläyhteyden. Virheellinen tiedonsiirtoyhteys PROFIBUS-isäntään ilmenee vain, jos isännässä on otettu käyttöön vasteseuranta. Pumppu ei ole käynnissä (ledi palaa punaisena) Menu Pidä painettuna sekunnin ajan Stop Start Up Down Toinen toimintotaso Asetuskoodi Menu Kalibrointi Virtaus päälle/pois Muistitoiminto päälle/pois Analoginen painotus Annostila Ajastintila PROFIBUS Hidastustila Kokonaisannostelukapasiteetin näyttö tai nollaus Kokonaiskäyttöajan näyttö TM 87 Kuva Toinen toimintotaso

5 . Tiedonsiirto PROFIBUS-isännän ja pumpun välillä.. Yleinen / kauko-ohjauksen ja paikallisen käytön luokittelu PROFIBUS-väylän toiminnan aikana pumppua voidaan silti käyttää paikallisesti tai ohjata (kauko-ohjata) PROFIBUS-isännän (esim. SPS) avulla. Paikallinen käyttö voidaan sallia PROFIBUS-DP-väylän kaukoohjauksen lisäksi, mutta se voidaan myös lukita koodilla. Pumpun ohjaustilasta huolimatta ajankohtaiset tiedot, kuten annostelumäärät, kammion paine, pumpun tilaviestit ja virhesanomat lähetetään pumpusta (väylän orja) PROFIBUS-isäntään käsittelyä varten. Pumpun (paikallisen käytön) asetuksia ei tallenneta PROFIBUS-isäntään uusina asetuspisteinä. Ne lähetetään sen sijaan tilaviesteinä PROFIBUSisäntään. Heti kun PROFIBUS-isännässä suoritetaan (automaattisesti tai manuaalisesti) komento "Release setpoint" (Vapauta asetuspiste) tai "Release operating mode" (Vapauta käyttötila), PROFIBUS-isännän lähettämät asetukset otetaan käyttöön. Kauko-ohjaus PROFIBUS-DP-väylän kautta Kauko-ohjauksessa PROFIBUS-väylän kautta komennot lähetetään PROFIBUS-isännästä (esim. SPS) väylän orjalaitteisiin (esim. pumppu), eli pumppua ohjataan PROFIBUS-isännän lähettämillä ohjaussignaaleilla. Kauko-ohjauksessa PROFIBUS-väylän kautta käytettävissä ovat seuraavat käyttötilat: manuaalinen kontakti virtaohjaus - ma virtaohjaus - ma. Käynnistäminen ja pysäyttäminen kauko-ohjauksella PROFIBUS-DP-väylän kautta. Kun pumppu käynnistetään ja pysäytetään kauko-ohjauksella PROFIBUS-väylän kautta, vaikutus pumppuun on sama kun ulkoisen kauko-ohjauksen pysäytyskomennolla kontaktisignaalilla "remote on/off"-tuloporttiin. Ulkoisen kauko-ohjauksen pysäytyskomento ja PROFIBUSväylän kautta annettu komento pysäyttävät pumpun toisistaan riippumatta. Paikallinen käyttö Kun pumppua käytetään paikallisesti, asetukset tehdään suoraan pumppuun. Paikallisessa käytössä käytettävissä ovat kaikki manuaalisessa ohjauksen, kontaktiohjauksen ja virtaohjauksen käyttötilat: manuaalinen kontakti virtaohjaus - ma virtaohjaus - ma eräannostelu, manuaalinen käynnistys eräannostelu, kontaktikäynnistys ajastintila, manuaalinen käynnistys ajastintila, kontaktikäynnistys. Paikallista käyttöä voidaan rajoittaa kooditoiminnolla tai lukitsemalla käynnistys (lukitsee "Start/Stop"-painikkeen).. Dataprotokolla Pumpun ohjaus saattaa vaihdella PROFIBUS-isännän ja visualisointiohjelmiston mukaan. Seuraavat perustoiminnot ja asetusvaihtoehdot ovat käytettävissä pumpun kauko-ohjaukseen PROFIBUS-väylän kautta ja pumpun lähettämien tietojen vastaanottoon... Pumpun kauko-ohjaus PROFIBUS-DP-väylän avulla Datavirta PROFIBUS-isännästä pumppuun Pumpun ohjaukseen on käytettävissä tavua: Tavu Datatyyppi Datan pituus [tavua] Tavu Tavu, Merkitsemätön Highbyte, Lowbyte Voit ohjata pumppua PROFIBUS-isännän avulla toimimalla seuraavasti:. Valitse käyttötila (tavu / bitit, ) manuaalinen kontakti virtaohjaus - ma virtaohjaus - ma. Bitti Bitti,, Varalla Tavu : Aseta ja vapauta käyttötila, syötä asetuspiste Bitti. Käyttötila on käytössä, kun bitin arvo vaihtuu arvosta arvoon.. Syötä asetuspiste (tavut, ). Syötä heksadesimaaliarvo tai binääriarvo -bittisenä binäärinumerona. Asetuspiste määräytyy käyttötilan mukaan: Manuaalisessa käyttötilassa: Asetuspiste = tilavuusvirta. DDI 9: Syötä arvo yksikössä ml/h väliltä ml/h -. ml/h. DDI : Syötä arvo yksikössä cl/h väliltä 7, cl/h -. cl/h. Kontaktikäyttötilassa: Asetuspiste = määrä kontaktia kohden. DDI 9: Syötä arvo yksikössä µl väliltä µl µl. DDI : Syötä arvo yksikössä µl väliltä µl -. µl. Virtaohjauskäyttötilassa - ma / - ma: Asetuspiste = virtausnopeuden gradientti. DDI 9: Syötä annostelunopeus ma:n mukaan yksikössä ml/h väliltä ml/h -. ml/h. DDI : Syötä annostelunopeus ma:n mukaan yksikössä cl/h väliltä 7, cl/h -. cl/h.. Asetuspiste on käytössä, kun bitin arvo vaihtuu arvosta arvoon. Käyttötila Manuaalinen Kontakti Virtaohjaus - ma Virtaohjaus - ma -> = käyttötilan (vapautuksen) vahvistus -> = asetuspisteen (vapautuksen) vahvistus Todellisen arvon siirto 7 Varalla = tilavuusvirta = painearvo (mbar), kun paineohjaus on käytössä Pumpun enimmäisvirtausnopeutta ei saa ylittää! Virtaohjauskäyttötilassa asetuspiste (painotuksen kanssa tai ilman) on aina määritettävä ma:n mukaan. Lisätietoja virtaohjauksesta on DDI-pumpun asennus- ja käyttöohjeissa.

6 Lisäohjaustoimintojen määrittäminen ja suorittaminen Etäkytkentä päälle/pois (tavu / bitti ) Käynnistää ja pysäyttää pumpun. Jotta pumppu voidaan käynnistää, se ei saa olla manuaalisesti pysäytetty eikä virta saa olla katkaistu kauko-ohjauksella. Ulkoisen kauko-ohjauksen pysäytyskomento ja PROFIBUS-väylän kautta annettu komento pysäyttävät pumpun toisistaan riippumatta. Hidastustila (tavu / bitti ) Hidastustila otetaan käyttöön ja pois käytöstä. Jatkuva käynti ilmanpoistoa ja imua varten (tavu / bitti ) Annostellun kokonaismäärän tyhjennys (nollaus) (tavu / bitti ) Annostellun kokonaismäärän näyttö (pumpun viimeisimmän nollauksen jälkeen) nollataan. Virheen nollaus (tavu / bitti ) Nollaa ilmenneen virheen ja käynnistää pumpun uudelleen, jos sen paikallinen määritys on "Start". Annostelun ohjaus (tavu / bitti ) Järjestelmään asennettu virtauksen valvonta voidaan kytkeä päälle ja pois päältä. Bitti Tavu : DDI 9 -pumpun ohjaustoiminnot Etäkäynnistys/-sammutus Hidastustila Jatkuva toiminta (ilmanpoistotila) Annostellun kokonaismäärän tyhjennys (nollaus) -> = Nollaa annostellun kokonaismäärän Virheen nollaus -> = Nollaa virheen Virtaus Tavu : DDI -pumpun ohjaustoiminnot Etäkäynnistys/-sammutus Hidastustila Jatkuva toiminta (ilmanpoistotila) Annostellun kokonaismäärän tyhjennys (nollaus) -> = Nollaa annostellun kokonaismäärän Virheen nollaus -> = Nollaa virheen Virtaus Varalla Hidastustila 7 Paineenseuranta, vain virtauksen valvontatoimin non kanssa. = päällä = pois päältä Paineenseuranta = päällä = pois päältä.. Pumpun lähettämät sanomat Datavirta pumpusta PROFIBUS-isäntään 8 tavua on käytettävissä pumpun lähettämiä sanomia varten: Tavu Datatyyppi Datan pituus [tavua], Merkitsemätön Highbyte, Lowbyte, Merkitsemätön Highbyte, Lowbyte, Merkitsemätön 7, 8 Tavu Pumppu lähettää seuraavat tiedot PROFIBUS-isäntään PROFIBUS-DP-väylän kautta: Todellinen arvo: tilavuusvirta (ml/h) / kammion paine (mbar) (tavut, ) Asetettu asetuspiste määritetään, jos "Transfer of actual value" (Todellisen arvon siirto) -asetuksen arvona on "Volume flow" (Tilavuusvirta) (DDI 9 yksikössä ml/h, DDI yksikössä cl/h). Kammion paine millibaareina siirretään, kun "Pressure value" (Painearvo) -asetus on määritettynä ja "Pressure control" (Paineohjaus) on käytössä. Annostellun kokonaismäärän näyttö (tavut, ) Näyttää annostellun kokonaismäärän desilitroina (dl) arvon viimeisimmän nollauksen jälkeen. Virhesanomat (tavut, / bitit -) annosteluohjain kalvon vuodon tunnistus ulkoinen esityhjennyssignaali tyhjennyssignaali Hall-anturi (moottorin valvontaa varten) PROFIBUS-tiedonsiirto virtaohjaus manuaalista käyttötilaa varten - ma:ssa. Virhesanoma lähetetään, jos virransyöttö on < ma. Bitti Tavut, : Virhesanomat Annosteluohjain = virhe Kalvon vuodon tunnistus (MLS) = virhe Esityhjennyssignaali = virhe Tyhjennyssignaali = virhe Hall-anturi (moottorin valvontaa varten) = virhe PROFIBUS-tiedonsiirto (käänteinen) = virhe = ei virhettä Virtaohjaus (< ma käyttötilassa - ma) = virhe 7, 8 Varalla Sisäinen esityhjennyssignaali 9 = virhe Varalla Vain DDI 9, jossa virtauksen valvonta, ja DDI : Jos paine ylittyy kertaa (käynnistystä voidaan yrittää minuutin kuluttua) = virhe Vain DDI 9, jossa virtauksen valvonta, ja DDI : Jos paine ylittyy - kertaa peräkkäin = virhe - Varalla

7 Yleiset tilaviestit (tavut 7, 8 / bitit -) pumpun nykyinen tila: pumppu päälle / pois päältä etäkatkaisu ei käytössä/käytössä annosteluohjain poissa käytöstä / käytössä hidastustila poissa käytöstä / käytössä muistitoiminto (kontaktimuisti) poissa käytöstä / käytössä. Nykyisen käyttötilan tilaviestit (tavut 7, 8 / bitit -8) manuaalinen kontakti virtaohjaus - ma virtaohjaus - ma eräannostelu, manuaalinen käynnistys eräannostelu, kontaktikäynnistys ajastin, manuaalinen käynnistys ajastin, kontaktikäynnistys kalibrointi. Bitti Tavut 7, 8: DDI 9 -pumpun tilaviestit Pumpun tila = pumppu pois päältä = pumppu päällä Etäkatkaisu = ei käytössä = käytössä Annosteluohjain Hidastustila Muistitoiminto Varalla 7 Paineohjaus (vain virtauksen valvonnalla varustetussa DDI 9 -pumpussa) Todellisten arvojen siirto (vain virtauksen valvonnalla varustetussa DDI 9 -pumpussa) = tilavuusvirta = painearvo (mbar) paineohjauksen ollessa käytössä Käyttötila Bitti Bitti Bitti 9 Bitti 8 Manuaalinen Kontakti Virtaohjaus - ma Virtaohjaus - ma 8- Eräannostelu, manuaalinen käynnistys Eräannostelu, kontaktikäynnistys Ajastin, manuaalinen käynnistys Ajastin, kontaktikäynnistys Kalibrointi - Varalla Bitti Tavut 7, 8: DDI -pumpun tilaviestit Pumpun tila = pumppu pois päältä = pumppu päällä Etäkatkaisu = ei käytössä = käytössä Annosteluohjain Hidastustila Hidastustila Muistitoiminto 7 Paineohjaus Paineohjaus = tilavuusvirta = painearvo (mbar) paineohjauksen ollessa käytössä Käyttötila Bitti Bitti Bitti 9 Bitti 8 Manuaalinen Kontakti Virtaohjaus - ma Virtaohjaus - ma 8- Eräannostelu, manuaalinen käynnistys Eräannostelu, kontaktikäynnistys Ajastin, manuaalinen käynnistys Ajastin, kontaktikäynnistys Kalibrointi - Varalla 7

8 . Tiedonsiirto (ohjelmointiesimerkkejä) Esimerkki Pumppu on käynnistettävä ja pysäytettävä PROFIBUS-väylän kautta. Asetuspiste (tilavuusvirta) ja käyttötila asetetaan pumppuun. PROFIBUS-asetukset pumpun käynnistämiseen tavu = h tavu = h aseta bitti, pumpun käynnistys tavu = h tavu = h. pumpun pysäyttämiseen tavu = h tavu = h tavu = h tavu = h. Esimerkki Pumppu on käynnistettävä ja pysäytettävä PROFIBUS-väylän kautta. Asetuspiste on l/h ja se siirretään PROFIBUS-väylän avulla. Pumppua käytetään hidastustilassa. PROFIBUS-asetukset asetuspisteen siirtämiseen tavu = aseta bitti, hyväksy asetuspiste tavu = h tavu = h asetuspiste ml/h (desimaali) tavu = E8h vastaa lukua E8 heksadesimaalina. Siirretty asetuspiste voidaan lukea ja tarkistaa tavujen ja vastaanotettujen todellisten arvojen avulla. pumpun käynnistämiseen ja hidastustilan valitsemiseen: tavu = h tavu = h aseta bitit ja, käynnistä pumppu ja valitse hidastustila tavu = h tavu = h. 7. Hävittäminen Tämä tuote tai sen osat on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla:. Käytä asianmukaisia jätteenkeräyspalveluja.. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteys lähimpään Grundfos- tai -jälleenmyyjään tai -korjaamoon. Oikeus muutoksiin pidätetään. 8

9 9

10

11 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 7. Lote A 9 - Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: +-7 Telefax: +-7 Australia ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit / 7 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD Phone: + () Telefax: + () Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box Regency Park South Australia 9 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße A-8 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 8-8 B- Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске 9 Минск ул.олешева Телефон: (8) --9 Факс: (8) --9 Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br., BiH-7 Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, CEP 98 - São Bernardo do Campo - SP Phone: +- 9 Telefax: +- Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, Sofia Lozenetz District -7 Arsenalski blvd. Phone: , 9 Telefax: +9 9 Canada GRUNDFOS Canada Inc. 9 Brighton Road Oakville, Ontario LH C9 Phone: Telefax: China ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, Floor, No. Building (T -) 78 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: +8 Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. Floor, Xin Hua Lian Building 7-77 Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 7, Buzin HR- Zagreb Phone: +8 9 Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského 779 Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej DK-88 Bjerringbro Tlf.: +-87 Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 9G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie FIN-7 Vantaa Phone: +8- Telefax: +8- France ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F-7 La Wantzenau Tél.: Télécopie: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 7, rue de Malacombe F-89 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany ALLDOS Eichler GmbH Reetzstraße 8 D-77 Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. D-99 Erkrath Tel.: +9-() Telefax: +9-() Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 7 GR-9 Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 9- Wing Hong Street & 8 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / 787 Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H- Törökbálint, Phone: +- Telefax: +- India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 8 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 9 Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC- Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 9 Phone: Telefax: / 9 Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso I- Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / 988 Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. F, --, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, - Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. th Floor, Aju Building 79- Yeoksam-dong, Kangnam-ku, -9 Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā, LV-, Rīga, Tālr.: , 7 9 Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. LT- Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U/ Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. Phone: Telefax: Netherlands ALLDOS BV Leerlooiersstraat NL-8 WK Sneek Tel.: Telefax: +- Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 7 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: +-9- Telefax: +-9- Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien Postboks, Leirdal N- Oslo Tlf.: Telefax: +7- Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa Baranowo k. Poznania PL--8 Przeźmierowo Tel: (+8-) Fax: (+8-) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, Apartado 79 P-77- Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr Pantelimon county Ilfov Phone: + Telefax: + Russia ООО Грундфос Россия, 9 Москва, ул. Школьная 9 Тел. (+7) 9 77, 88 Факс (+7) , 88 Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića a/9 YU- Beograd Phone: / 7 9 Telefax: +8 8 Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. Tuas West Road Jurong Town Singapore 88 Phone: +-8 Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnica, SI- Trzin Phone: +8 8 Telefax: South Africa ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box, Menlo Park 8 ZA Pretoria Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-8 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box ) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: +()77- Telefax: +()- 9 Switzerland ALLDOS International AG Schönmattstraße CH- Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse CH-87 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 9 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 9 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi,. yol. Sokak No. 9 Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:(+8 ) 9 Фах.: (+8 ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 78 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom ALLDOS Ltd. 9 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B 8TG Phone: +--8 Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: +--8 Telefax: +--8 U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 7 West 8th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте 7 Ташкент ул.усмана Носира -й тупик Телефон: (7) -8- Факс: (7) -- Addresses revised..8

12 Vastuuntunto on perustamme Eteenpäin ajatteleminen mahdollistaa sen Kehitys on kaiken ydin.797 V FIN

GRUNDFOS OHJEET. GSM antenna for roof. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. GSM antenna for roof. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET GSM antenna for roof Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa käytettävät

Lisätiedot

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. Monitoimiventtiili. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. Monitoimiventtiili. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET Monitoimiventtiili Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Turvallisuusohjeet 3 1.1 Tässä julkaisussa käytettävät symbolit 3 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. UPS, UPSD Series 200. Protection Module. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. UPS, UPSD Series 200. Protection Module. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET UPS, UPSD Series 200 Protection Module Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS OHJEET, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 High temperature (air-cooled top) Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 Asennus- ja käyttöohjeet Vastaavuusvakuutus Me Grundfos vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet GRUNDFOS ALPHA2, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä

Lisätiedot

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Lisätiedot

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 CRT 2, 4, 8, 16

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 CRT 2, 4, 8, 16 GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 CRT 2, 4, 8, 16 Removal of transport bracket and fitting of motor CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN

Lisätiedot

GSM antenna for roof CIM accessory GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GSM antenna for roof CIM accessory GRUNDFOS INSTRUCTIONS GSM antenna for roof CIM 250-299 accessory GRUNDFOS INSTRUCTIONS GSM antenna for roof English (GB) Installation and operating instructions.................4 Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung......................7

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Lisätiedot

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS OHJEET SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Lisätiedot

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS OHJT, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) sennus- ja käyttöohjeet 2 Suomi (FI) sennus- ja käyttöohjeet lkuperäisen englanninkielisen version käännös.

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. Sololift2 D-2. Asennus- ja käyttöohjeet. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS OHJEET. Sololift2 D-2. Asennus- ja käyttöohjeet. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS OHJEET Sololift2 D-2 Asennus- ja käyttöohjeet Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäiset asennus- ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS OHJEET Unilift AP12, AP35, AP50 Asennus- ja käyttöohjeet Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 2 NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 L. Asennus- ja käyttöohjeet ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 L. Asennus- ja käyttöohjeet ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 L Asennus- ja käyttöohjeet ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote GRUNDFOS

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET LC, LCD 115. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET LC, LCD 115. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET LC, LCD 115 Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. Sololift2 WC-1, WC-3. Asennus- ja käyttöohjeet. Other languages. Sololift2 WC-1, WC-3

GRUNDFOS OHJEET. Sololift2 WC-1, WC-3. Asennus- ja käyttöohjeet. Other languages. Sololift2 WC-1, WC-3 GRUNDFOS OHJEET Sololift2 WC-1, WC-3 Asennus- ja käyttöohjeet Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS OHJEET Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Asennus- ja käyttöohjeet Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. Unilift AP35B, AP50B. Asennus- ja käyttöohjeet. Other languages.

GRUNDFOS OHJEET. Unilift AP35B, AP50B. Asennus- ja käyttöohjeet. Other languages. GRUNDFOS OHJEET Unilift AP35B, AP50B Asennus- ja käyttöohjeet Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 TNS Kansainvälinen mediamainonnan määrän kehitys Kaikki mediat Euroopassa mainonnan kasvu on ollut vielä vaatimatonta. Ainoastaan Itä-Euroopassa, erityisesti Unkarissa, on päästy jo hieman

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. E-Box 150. Profibus communication for SMART Digital DDA. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. E-Box 150. Profibus communication for SMART Digital DDA. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET E-Box 150 Profibus communication for SMART Digital DDA Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteiden nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteiden nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteiden nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Itävalta Belgia Bulgaria Tšekin tasavalta Viro Suomi Ges.m.b.H. Am Euro

Lisätiedot

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Maksujärjestelmäsimulaattori 10.12.2013 Tatu Laine Sisältö Maksutapahtuma maksujärjestelmässä BoF-PSS2 simulaattorin historia Maksujärjestelmän simulointi Kysymyksiä, joihin maksujärjestelmäsimulaattori

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET SB, SBA. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET SB, SBA. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SB, SBA Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Functional profile and user manual Alkuperäisen englanninkielisen version käännös Nämä asennus- ja käyttöohjeet koskevat Grundfosin

Lisätiedot

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Lisätiedot

Aloittaminen. Aloittaminen

Aloittaminen. Aloittaminen Aloittaminen Aloittaminen Lue Tärkeitä turvallisuusohjeita -kohta ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta. Luettuasi tämän oppaan säilytä sitä varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten. Oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto ISS Suomessa ja maailmalla Maailmalla Perustettu 1901 Tanskassa Toimimme 53 maassa Työllistämme 534

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

G1 -sarjan voitelupumput

G1 -sarjan voitelupumput G1 -sarjan voitelupumput Progressive-sarjan voitelujärjestelmiin Sopii yrityksellesi ja budjettiisi G1 Standard- ja G1 Plus -pumput G-sarjan pumppuperheen edullisimmat mallit. Kustannustehokas ratkaisu

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006 Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta Juha Ylä-Jääski 21.9.26 Teknologiateollisuus - Suomen tärkein elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 66 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun/paristojen tarkistaminen

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Mistä hyvinvointi ja erityisesti sen kokemus tulee? Palveluista: 20% Väestötasolla terveydestä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Pankkisektori Suomessa

Pankkisektori Suomessa Pankkisektori Suomessa 18.9.2015 Pauli Kariniemi Talousvaliokunnan kuuleminen Rahoitusmarkkinaosasto/Pankki- ja rahoitusyksikkö Sisältö Tilannekuva Sääntelyn ajankohtaiskatsaus Mitä tavoitellaan? Mitä

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuuden kustannuksia Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuus Monien sairauksien riskitekijä Väestötasolla nopeasti yleistyvä ongelma Taloudellisista vaikutuksista lisääntyvästi

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW Asennus-, huolto- ja käyttöohje 6 B 70 fi 4/2015 2 6 B 20 fi Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Osat ja liittimet...3 2 VAROTOIMENPITEET... 4 3 ASENNUS

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Itävalta Itävalta Belgia Belgia Tšekin tasavalta Tšekin tasavalta Tanska Baxter

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 201, MI 202, MI 204 and MI 301. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 201, MI 202, MI 204 and MI 301. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET Grundfos GO Remote Grundfos MI 201, MI 202, MI 204 and MI 301 Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keskipakosäiliöpumppu. Kaasukondenssilämmityskattiloille. tehokas voidaan asentaa minne tahansa pikaliitin letkulle kestää.

Keskipakosäiliöpumppu. Kaasukondenssilämmityskattiloille. tehokas voidaan asentaa minne tahansa pikaliitin letkulle kestää. Si-82 Keskipakosäiliöpumppu Kaasukondenssilämmityskattiloille ERITTÄIN KESTÄVÄ Kaasulauhdevaraajille Lattialla seisovat ilmastointilaitteet Useita kasetteja Putkiin kytkettävät laitteet kylmä ja pakastekalusteet

Lisätiedot

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 1 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 2 MIRAPEXIN 0,088 MG, 30 TABLETTIA LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipeksolia vastaa 0,125 mg pramipeksolidihydrokloridimonohydraattia

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2009

Markkinaraportti / helmikuu 2009 II / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / helmikuu 29 Paluu vuoden 27 tasolle Yöpymiset jäivät Helsingissä tammi-helmikuussa lähelle toissa vuoden lukuja. Yöpymiset vähenivät helmikuussa

Lisätiedot

D.Rapid on palvelu erikoistyökaluille Suurtehoporat, -kierretapit ja -jyrsimet

D.Rapid on palvelu erikoistyökaluille Suurtehoporat, -kierretapit ja -jyrsimet The Right Tool at the Right Time D.Rapid on palvelu erikoistyökaluille Suurtehoporat, -kierretapit ja -jyrsimet D.Rapid D.Rapid on nopea ja täsmällinen palvelu, joka yhdistää Dormerin suurtehotyökalujen

Lisätiedot

Pikaopas , Versio AB Joulukuu Rosemount Johdetutka. Segmentoidun anturin asennusohjeet

Pikaopas , Versio AB Joulukuu Rosemount Johdetutka. Segmentoidun anturin asennusohjeet 00825-0316-4530, Versio AB Rosemount Johdetutka Segmentoidun anturin asennusohjeet VAROITUS Asennus- ja käyttöturvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman. Varmista, että

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ASENNUSOPAS

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ASENNUSOPAS HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLLYS HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L VIRTASOVITIN VIRTALÄHDE ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI KYTKE KAMERA REITITTIMEEN

Lisätiedot

Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS. Täten todistetaan, että SSAB EUROPE OY. Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi

Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS. Täten todistetaan, että SSAB EUROPE OY. Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS Täten todistetaan, että Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi noudattaa seuraavaa johtamisjärjestelmästandardia: ISO 9001:2008

Lisätiedot

Kovametallikierrejyrsimet

Kovametallikierrejyrsimet Kovametallikierrejyrsimet Johdanto Dormerin kierrejyrsinohjelma sisältää kattavan valikoiman suurtehojyrsimiä, joilla voidaan saavuttaa erinomainen työstötalous ja jotka ovat erittäin pitkäikäisiä. Premium

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Ovensuljin TS73V DORMA. x uusilla mitoilla x lisätoiminnoilla

Ovensuljin TS73V DORMA. x uusilla mitoilla x lisätoiminnoilla Ovensuljin DORMA TS73V x uusilla mitoilla x lisätoiminnoilla DORMA TS 73 V Ovensuljin Vaivaton asentaa Suljinvoima portaattomasti säädettävissä Yksinkertainen ja nopea asennus. Testattu EN1154:n mukaan.

Lisätiedot

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Kuolleiden lukumaara 7.5.2010 H1N1 pandemic 2009 Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Pasi Penttinen, European Centre for Disease Prevention and Control 22 April 2010, Helsinki, Suomi Virallisesti ilmoitetut

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

pikaopas FORERUNNER 50 ja langaton ANT+Sport -tekniikka

pikaopas FORERUNNER 50 ja langaton ANT+Sport -tekniikka pikaopas FORERUNNER 50 ja langaton ANT+Sport -tekniikka Varoitus: Tämä tuote sisältää vaihdettavan nappipariston. Tärkeitä akun käyttämiseen liittyviä turvallisuustietoja on laitteen pakkauksessa toimitetussa

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Market Report / October 2015

Market Report / October 2015 Market Report / October 2015 Overnight stays grow 7% Overnight stays by visitors to Helsinki were up 7% in October when compared to one year ago. Stays by domestic visitors increased more than four percent

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014 Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 214 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 214 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Käsityökaluja muovivannehtimiseen

Käsityökaluja muovivannehtimiseen Käsityökaluja muovivannehtimiseen Akkukäyttöiset käsityökalut Yhdistelmätyökalu Käsikiristin/lukitsin Strapexin edut Käsityökalut, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina Oikea työkalu Sovellukset käsin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Roxtec EzEntry. Yksinkertainen tiivistysratkaisu kaapeille ja koteloille

Roxtec EzEntry. Yksinkertainen tiivistysratkaisu kaapeille ja koteloille TM Roxtec EzEntry Yksinkertainen tiivistysratkaisu kaapeille ja koteloille Kaapeliläpiviennit helpoiksi Roxtec EzEntry TM tekee kaapelien tiivistämisestä helppoa. Voit asentaa ja tiivistää useita esiliitettyjä

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2009

Markkinaraportti / heinäkuu 2009 VII/ 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu 29 Yöpymiset vähenivät Helsingissä Kotimaasta ja etenkin ulkomailta tullut työajan matkailu väheni selvästi heinäkuussa edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2015

Markkinaraportti / marraskuu 2015 Markkinaraportti / marraskuu 2015 Yöpymiset vähenivät lähes 3 % Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa vajaat 3 % vuoden takaisesta. Vähennystä tuli suhteellisesti suunnilleen yhtä paljon kotimaasta

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 Asennus- ja käyttöohjeet Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet

Lisätiedot