ARENE ry:n tietohallintohanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARENE ry:n tietohallintohanke"

Transkriptio

1 ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti/tietohallintoryhmä Olemassa olevia tai suunnitteilla olevia laajennuksia nykyisiin opiskelijahallinnon järjestelmiin AMK: Yhteenveto kaikista saaduista vastauksista Yhteyshenkilöt: Timo Pitkäranta, Tietohallinto, Asiakirjahistoria Versio Muutos Päiväys Käsittelijä Kuvaus 0.1 Luotu Timo Pitkäranta Kerätty yhteen saadut vastaukset 0.2 Muokattu Minka Kailu Muokattu kieliasua

2 Yleistä Nykytilan kartoittamiseksi ajattelin, että olisi hyödyllistä kerätä listaa (suhteellisen karkealla tasolla) mitä lisäsovelluksia ja laajennuksia opiskelijahallinnon nykyisiin järjestelmiin on jouduttu tekemään ja mitä on työn alla. Tiedän, että monessa AMK:ssa on tehty varsin paljonkin ja parasta aikaa ollaan suunnittelemassa erilaisia uusia systeemiä ja sovelluksia. Tällaistahan tämä elämä on: keskeneräistä ja vanhentunutta, mutta tässä nyt alkavassa projektissa olisi tarkoitus katsoa myös vähän pidemmälle. Mutta katsotaan kuitenkin ensin vähän nykytilaa siitäkin meillä on varmaan oppimista toinen toisiltamme. Esitystavasta Laatikon yläpalkkiin laajennuksen nimi, sidosryhmistä (u) ulkoinen, (s) sisäinen ja sidosryhmän nimi, liittyvän prosessin nimi ja tietosisällöt sekä vaikuttavuus sidosryhmille. Tämä kuvaustapa noudattaa samaa prosessien kuvaustapaa, millä prosesseja yleensäkin on tarkoitus karkealla tasolla kuvata. Yhteenvetotaulukot Alla on kerätty yhteen saadut vastaukset ja niitä on ryhmitelty samantyyppisiä allekkain. Taulukkoon on myös lisätty AMK:n lyhenne, josta ao. sovellus on ilmoitettu JO TEHTYJEN LAAJENNUSTEN KUVAUS (Yhteenveto) HOPS (JAMK) (s) koulutusala Parempi näkemys opiskelun etenemisestä Paremmat mahdollisuudet tulevaisuuden suunnitteluun Parempia mittareita Opiskelijaintran integraatio (aktiivit opintojaksot ja henkilökohtainen lukujärjestys) (JAMK) Päivittäinen työskentely Ajantasatieto helposti saatavilla Sähköinen opinto-opas Opiskelun suunnittelu Laatu? Opetuksen suunnittelu Laatu? Opinto-oppaan tuotanto (s) koulutuspäällikkö Opetuksen suunnittelu (u) hakija Tiedon haku Julkisuus (u) ECTS ECTS Label Tilavaraus/lukujärjestys integraatio (JAMK) Opiskelun suunnittelu, lukujärjestys ilmoittautuminen, Opetuksen suunnittelu lukujärjestys

3 (s) koulutuspäällikkö Opetuksen suunnittelu Laatu Käyttäjätunnusten hallinta (JAMK) Käyttäjätunnusten luonti ja poisto Laatu Verkkopalvelut Opintojaksoilmoittautumiset oppimisympäristöihin (JAMK) Opintojaksoilmoittautuminen Vain yhteen järjestelmään Opetus Oikeat opiskelijat sähköisissä opintojaksoissa (s) pääkäyttäjä Järjestelmähallinta Ajan säästö Koulutuksiin ilmoittautumisjärjestelmä (JAMK) (s) Koulutuspäälliköt Koulutuksen järjestely Laatu (u) Hakija Ilmoittautuminen Laatu Tuntisuunnitelman siirto lukujärjestyksen teon pohjaksi (JAMK) (s) koulutuspäällikkö Opetuksen suunnittelu Laatu (s) lukujärjestyksen suunnittelijat Lukujärjestyksen suunnittelu Laatu Sähköpostien ja SMS-viestien lähetys (JAMK) Opiskelijavallinnat, tiedottaminen Ajan säästö Tiedottaminen Ajan säästö (u) hakija Opiskelijavalinta Tieto opiskelupaikasta nopeasti Kyselygeneraattori (esim. opiskelijapalautekyselyt) (JAMK) Palautteen anto Laatu, Opetuksen laadun seuranta Laatu koulutuspäällikkö, yksikönjohtaja, rehtori (u) ministeriö TATU Laatu WinhaPro / opetushallinto (KTAMK) Winha-raporttikanta (KTAMK) Ldap-liittymä (KTAMK)

4 Winha Wille, Opiskelijaliittymä (KTAMK) Winha Wiivi, Opettajaliittymä (KTAMK) Winha Opaali, Opiskelijapalaute (KTAMK) Kelan tiedonsiirtopalvelu (KTAMK) Tilastokeskukseen tiedonsiirtopalvelu (KTAMK) T1) WinhaPro opetushallinto (LAMK) - WinhaPro-järjestelmässä toteutetaan opetushallintoon liittyvät tehtävät - WinhaProssa ylläpidetään perustiedot: opiskelijat, ryhmät, opettajat, opetussuunnitelmat ja opinnot - WinhaProssa ilmoittaudutaan opintojaksototeutuksille WinhaWillen kautta ja annetaan arvosanat WinhaWiivin kautta ja tehdään opintohallinnon tilastointiin yms. tiedonsiirtoihin liittyvät toimenpiteet (s) vastuuopettajat - ylläpitävät OPSit, opinnot jotka siirretään OpsNetin avulla Winhaan (s) markkinointi ja viestintä - koulutuksen markkinointi www:n kautta (koulutustarjonta, opintoopas) t - ylläpitävät perustiedot Winhaan opiskelijat, ryhmät, opettajat - opintotoimisto hakee opintojaksototeutukset OKresurssit-järjestelmästä - opsin rakenne vastuuopettajien hallussa tiedot oikein alusta lähtien - ajantasaiset koulutustiedot - opintotoimistojen hallussa on selkeä kokonaisuus kun vastuuopettajat vastaavat opsien oikeellisuudesta - vastaa tiedonsiirtoskripteistä - Winha tuottaa perustiedot opiskelijoiden käytössä oleville muille tietojärjestelmille - tallentaa arvioinnit Wiivin kautta - ajantasaiset arvioinnit - ilmoittautuu toteutuksille Willen kautta (AD tunnuksella) - mahdollistaa opiskelijalle sähköisen asioinnin - ei erillistä salasanaa Willeen

5 T2) OK-resurssit / opetussuunnittelu (LAMK) - OK-resurssit-järjestelmä on kiinteästi integroitu WinhaPro-järjestelmään - WinhaProsta siirretään ryhmä- ja opettajatiedot sekä opinnot OK-resurssit-järjestelmään - OK-resurssit-järjestelmässä tehdään resurssinsuunnittelu: aikataulutetaan opinnot, kiinnitetään opinnoille ryhmät (ryhmille opinnot) sekä opinnoille/ryhmille opettajat - OK-resurssit tuottaa opintojaksototeutukset, jotka siirretään WinhaPro hon - OK-resurssit-järjestelmän tietojen perusteella julkaistaan intraan ryhmäkohtaiset, tilakohtaiset sekä opettajakohtaiset lukujärjestykset - kehitteillä automaattinen tiedonsiirto palkkahallinnon järjestelmään - kehitteillä integraatio ajanvarausten osalta sähköpostikalenteriin (ensin henkilökunta, jatkossa myös opiskelijat) (s) vastuuopettajat - Winhasta saapumisryhmät, OPSit, opettajatiedot - opetuksen jaksokohtainen suunnittelu, opettajan vuosityösuunnittelu ja tilasuunnittelu - saa ryhmänsä wwwlukujärjestykset - saa järjestelmästä vuosityösuunnitelman sekä työjärjestyksen (s) esimiehet - palkkahallinnon raportit esimiehen hyväksyttäväksi hallinto - opettajien toteutuneet tunnit - raportti palkanmaksun perustaksi - esimies hyväksyy raportin joka toimitetaan palkkahallintoon - tietojen siirtoskriptit Winhasta OK-resursseihin ja päinvastoin - lukujärjestyksen www-julkaisu - järjestelmä tuottaa tilojen käyttöasteraportit - opettajan vuosityösuunnitelmat ja toteutuma palkkahallintoon - tuottaa Winhaan toteutukset - tuottaa lukujärjestykset (opiskelijoille, opettajille ja tiloille), - reaaliaikaiset lukujärjestykset - reaaliaikaiset työjärjestykset - ei enää tarvitse täyttää tunti-ilmoitusta vaan järjestelmä tuottaa tuntiraportin esimiehen hyväksyntää ja palkanlaskentaa varten - tuntiraporttien oikeellisuus - palkkahallinnon raportit - opettajan toteutuma palkkahallintoon järjestelmän tuottamalla raportilla (ei enää täytetä tunti-ilmoituksia) - ajantasaisen tiedon tuottaminen toiminnan suunnittelun tueksi - mahdollisuus vaikuttaa tilojen käytön optimointiin ja tilojen yhteiskäyttöön T3) OpsNet opsien tietojen siirto (LAMK) - OpsNet-ohjelmalla siirretään opetussuunnitelmien tiedot WinhaPro-järjestelmään - opetussuunnitelmien valmisteluun käytetään Ms Office-työkaluja (esim. Excel), jolla ylläpidetään opinnot ja opsien rakenteet, kielikäännökset - tiedot siirretään OpsNet-lukuohjelmalla Winhaan (s) vastuuopettajat - opetussuunnitelmien valmistelu - opetussuunnitelmien, vastuuopettajat Ms Office-työvälineillä (Excel) - WPro_OpsnetLuku.exe tekee siirtotiedostot (toteutukset, opsin_rakenne, opinnot, opetussuunnitelma) oikeellisuus - ei tarvitse tallentaa tietoja Winhaan toiseen kertaan - tuo yhtenäisyyttä toimintaan

6 T4) Winha-raporttikanta (LAMK) Winhan raporttikanta - mahdollisuus suunnitella raportteja raporttikannan tietojen perusteella - ajantasaisen tiedon tuottaminen toiminnan suunnittelun tueksi, henkilökunta - saadaan tilastotietoja raporteilla - ajantasaisen tiedon tuottaminen toiminnan suunnittelun tueksi T5) Ldap-liittymä (LAMK) Opiskelijoiden henkilötiedot hakemistoon - opiskelijoiden tiedot siirretään AD-järjestelmään - AD luo opiskelijalle käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä sähköpostiosoitteen - AD-käyttäjätunnuksella kirjaudutaan verkkoon, WinhaWilleen ja Moodleen - opiskelijan sähköpostiosoite siirretään WinhaPro-järjestelmään - käyttäjätunnusten luonti, poisto - sähköpostitunnusten luonti - HAKA-federaation ehtojen mukainen käyttäjähallinto (kehitteillä olevaan metahakemistoon ja sitä myöten shibbolointi korkeakouluverkostossa) - käyttäjähallinnon ajantasaistaminen ja käyttäjätunnushallinnon prosessin hajauttaminen ja vakiointi - käyttäjätunnusten saanti - kirjautuminen verkkoon, WinhaWilleen ja Moodleen ADtunnuksilla T6) Liittymä kassajärjestelmiin (LAMK) - läsnäolotieto saatavilla, työn automatisointi skriptein - sähköpostitunnukset AD stä Winhaan automaattisesti - käyttäjätunnusten saanti, poistuminen Opiskelijoiden tietojen siirto kassajärjestelmiin - opiskelijaruokaloiden kassajärjestelmiin siirretään WinhaProsta opiskelijoiden läsnäolotiedot - ruokaillessaan opiskelija kela-korttia näyttämällä saa kassalla ruokailutuen - ruokailuoikeuden luonti, poisto - läsnäolotieto saatavilla automaattisesti, työn automatisointi skriptein - ruokailuoikeuden saanti (alennus) - ruokailuoikeuden saanti, poistuminen

7 T7) OK-resurssit / Kongressitoiminta (LAMK) - OK-resurssit-järjestelmään on rakennettu Lahden ammattikorkeakoulun kongressitoiminnan käyttöön laajennus - kongressiasiakkaiden yhteystietojen hallinta, kongressitilojen varaukset ja tilaisuuksien tarjoiluvaraukset hoidetaan OK-resurssit-järjestelmällä - (s) myynti - asiakasyhteydet, tilausten vastaanotto - tilojen hallinta - tapahtuman varaus kokonaisuutena samassa järjestelmässä (s) asiakas - saa tarjouksen - tarjous välittömästi sähköisessä muodossa yhteydenoton yhteydessä (s) kongressihenkilöstö - myydyt tapahtumat generoituvat järjestelmän kautta työmääräyksiksi kongressipalveluiden henkilöstölle (s) taloushallinto - myytyjen tapahtumien laskutusta varten laskutustiedot siirtyy kassajärjestelmään konekielisesti - jatkossa myös kirjanpitoon T8) Kelan tiedonsiirtopalvelu (LAMK) - työmääräykset sähköisesti - ajantasaiset taloustiedot - vähentää taloushallinnon työtä kun jatkossa tiedot siirtyy automaattisesti - Kelan tiedot toimitetaan Kelan tiedonsiirtoportaalin kautta - Kelan tarvitsemat tiedot tilastointia varten lähtevät automatisoidusti - vähentää opintotoimiston työtaakkaa (u) Kela - saa tarvitsemansa tiedot hallitusti - vakioitu menettely, ajansäästöt, opintotukiasioiden nopeampi käsittely t - opintotukiasiat - nopeampi käsittely T9) Tiedonsiirtopalvelu Tilastokeskuksen suuntaan (LAMK) - tietojen siirto Tilastokeskukseen - WinSCCP-tiedonsiirtopalvelu Tilastokeskuksen tilastotietojen lähettämistä varten - määrämittainen menettely tilastoaineiston lähettämiseksi (u) Tilastokeskus - tilastotietojen keruu - määrämittainen menettely - siirretään KELAn portaalin kautta opiskelijatiedot tilastoaineiston saamiseksi - nopeampi käsittely

8 T10) Opiskelijoiden henkilötiedot Voyageriin (LAMK) - opiskelijoiden tiedot siirretään Voyager-järjestelmään tietohallinnon toimesta skripteillä - Voyager luo opiskelijalle asiakastiedot, käyttäjätunnuksen ja salasanan (s) kirjasto- ja tietopalvelut - opiskelijoiden asiakastiedot järjestelmään automaattisesti - muutokset opiskelijatiedoissa automaattisesti - tiedot Voyager-järjestelmään siirretään Winhasta skriptien avulla - helpottaa asiakastietojen luontia Voyageriin kun uusien opiskelijoiden kaikkia tietoja ei tarvitse tallentaa - opiskelijoiden ajantasaisemmat osoite- yms. tiedot impulssi tietojen muutokselle esim. opiskelijan valmistuttua - tietojen oikeellisuus koska pohjautuu Winhaan - asiakkaaksi ilmoittautuminen - asiakkaaksi ilmoittautuminen nopeutuu Tentti-ilmo (LAUREA) - tehty ASPilla ja SQL-serverillä (tiedot eräajona öisin WINHAn t raporttikannasta) - tentti-ilmoittautumisten käsittely - lukuvuonna n ilmoittautumista - tenttiin ja kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen -tenttien ja tenttipäivien lisäys (seuraavaan versioon) - ilmoittautumisten käsittely nopeutuu - eri toimipisteiden välinen ilmoittautuminen helpottuu - paikasta riippumaton ilmoittautuminen Wilperi (mm. Winhan raportointipalvelu (sis. mm kaikki AMKOTA ja TK-tiedot) (LAUREA) (s)tietohallinto (s) Tietopalvelu (s) Opintotoimisto (s) Johto - tehty ASPilla ja SQL-serverillä (tiedot eräajona öisin WINHAn raporttikannasta) - tietojen reaaliaikainen seuranta - tietojen oikeellisuuden tarkistaminen - seuranta ja arviointitiedot (tatu-seuranta) Juoni-työkalu (Sähköinen opinto-opas [valmistumassa]) (LAUREA) (s) Tietohallinto - opinto-opas tuotetaan ohjelmalla, josta se siirretään Winhaan ja taittajan kautta opinto-opaskirjaan. Tiedot näkyvät Laurean verkossa/wwwsivuilla. -toteutettu SQL-serverillä, ASPilla, Winhassa jo olevia tietoja hyödynnetty. - Tarkoitus laajentaa eri tietokannoista koostuvaksi opintoportaaliksi (s)opiskelija - näkee kaiken opintojen - ajan tasalla oleva tieto

9 (u)hakija (s)henkilökunta suunnitteluun ja hallinnointiin tarvittavan tiedon yhdessä paikassa näkee opetustarjonnan hakuvaiheessa -hajautettu päivitysvastuu -helppo hakea - haku tarkentuu ja perustuu realistisille odotuksille - Sama tieto kaikissa paikoissa - hallinnointi helpottuu Tarjonnan suunnitteluohjelma (LAUREA) (s) Tietohallinto -toteutettu SQL-serverillä, ASPilla, Winhassa jo olevia tietoja (s) Tarjonnan suunnittelija hyödynnetty. -opintojakso toteutukset+ niiden opettajat -opettajien tuntimäärien suunnittelu - Tarjonnan suunnitteluun vaikuttava tieto samassa paikassa. (s) Opiskelijat (s) Opettajat -opiskelijoille riittävästi tarjontaa tasaisesti läpi vuoden. - opetustuntimäärien hallinnointi helpottuu Asiakasrekisteri (OAMK) (s) hakutoimisto Asiakkaat, hlöt ja yritykset, (s) valitsija (s) julkaisutoiminta (s) kirjasto (s) tilahallinto (s) t&k-toimija (s) IT-tuki Hakunetti (OAMK) (u) Hakija Hakusovellus Netissä (s) hakutoimisto (s) valitsija (s) julkaisutoiminta Lisenssirekisteri (OAMK) (s) IT-tuki Opintosuunnitelmatietokanta (OAMK) Ohjelmistolisenssit ja ohjelmistojen asennuksen tuki

10 (s) hakutoimisto Opintosunnitelmat (s) julkaisutoiminta Opinto-opas (OAMK) (u) Hakija Opinto-oppaat (s) hakutoimisto (s) julkaisutoiminta Sähköpostilistat (OAMK) (s) julkaisutoiminta (s) kirjasto (s) tilahallinto (s) t&k-toimija Opiskelijoiden sähköpostilistat dynaamisesti luokittain, toteutusryhmittäin, Hankerekisteri (OAMK) (s) julkaisutoiminta Hankkeet, liittymä kirjanpitoon, (s) t&k-toimija Koulutusohjelmatietokanta (OAMK) (u) Hakija Koulutusohjelmatieto (s) hakutoimisto (s) valitsija (s) julkaisutoiminta

11 Käsiterekisteri (OAMK) (u) Hakija (s) hakutoimisto (s) valitsija (s) julkaisutoiminta kunta (s) kirjasto (s) tilahallinto (s) t&k-toimija Käytettävät käsitteet, sittemmin valtakunnallinen Rekisteriselostejärjestelmä (OAMK) Rekisteriselosteet Diploma supplement (OAMK) Englanninkielinen todistusliite Opintojaksorekisteri (OAMK) (s) kirjasto Asio-opiskelijahallinnon vastaavaa täydentävä Valintaperustetietokanta (OAMK) (u) Hakija Valintaperusteet (s) hakutoimisto (s) valitsija (s) julkaisutoiminta

12 Ehops (OAMK) Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat Allakka (OAMK) (u) Hakija (s) hakutoimisto (s) valitsija (s) julkaisutoiminta kunta (s) kirjasto (s) tilahallinto (s) t&k-toimija Opetuksen suunnittelujärjestelmästä (OPSNet) tietoja WinhaProhon (PKMK), koulutusohjelmajohtajat, vastuuopettajat Kalenterit, lukujärjestykset, resurssien varaus, - WPro_OpsnetLuku.exe tekee siirtotiedostot (toteutukset, opsin_rakenne, opinnot, opetussuunnitelma) -opintotoimiston ei tarvitse syöttää toiseen kertaan samoja asioita kun ne kerran ovat jo saatavissa toisesta järjestelmästä - OPSNetiin tallennettaessa pitää huomioida WinhaPron vaatimukset tietosisällön osalta - tuo yhtenäisyyttä toimintaan Winhan uusintatentti-ilmoittautumisiin liittyvät optiot (PKMK) - on mokkula WPro_IlmoittPaiv.exe - ilmoittautuminen - listat ilmoittautujista Kelan tiedonsiirtopalvelu Kelatietojen lähettämistä varten (PKMK) - sama menettely lienee usealla muullakin WinhaPro-amk:lla - Kelan tarvitsemat tiedot tilastointia varten lähtevät automatisoidusti - vähentää opintotoimiston työtaakkaa (u) Kela - saa tarvitsemansa tiedot hallitusti - vakioitu menettely, ajansäästöt, opintotukiasioiden nopeampi käsittely

13 t - opintotukiasiat - nopeampi käsittely (u) operaattori Sonera - Sonera Secure Web varmenne käyttäjille Tiedonsiirtopalvelu Tilastokeskuksen suuntaan (PKMK) - WinSCCP-tiedonsiirtopalvelu Tilastokeskuksen tilastotietojen lähettämistä varten - määrämittainen menettely tilastoaineiston lähettämiseksi (u) Tilastokeskus - tilastotietojen keruu - määrämittainen menettely tilastoaineiston saamiseksi Winhan raporttikanta (PKMK) - voi suunnitella järjestelmiä - kantakuvaus on olemassa raporttikantaan saatavien tietojen hyödyntämiseksi (u) ulkoinen kumppani - järjestelmien kehittäminen - kantakuvaus on olemassa, vastaa eräällä tavalla avoimuutta? (s) henkilökunta - saadaan tilastotietoja raporteilla - voidaan käyttää eri järjestelmissä aineistoa Tenttitarrasovellus (PKMK) (s) henkilökunta - tenttitarroja järjestelmästä: perustuu raporttikannan hyödyntämiseen - päällekkäisen työn välttäminen HOPSNet-siirto (PKMK) (u) ulkoinen kumppani - OPSNetin tytärjärjestelmä - kantakuvaus on olemassa hyödyntää raporttikannan kautta saatavaa suoritetietoa - HOPSin seuranta - saa suoritustiedot WinhaProsta raporttikannan kautta HOPSNet-näkymäänsä (ehops) Opiskelijoiden käyttäjätunnukset AD:iin (PKMK) - käyttäjätunnusten luonti, poisto - läsnäolotieto saatavilla, työn automatisointi skriptein - käyttäjätunnusten saanti - käyttäjätunnusten saanti, poistuminen Toiminnan suunnittelujärjestelmästä tietoja WinhaProhon (STADIA) 3) Kolmannelta osapuolelta kimpassa ostettu sovellus Koulutusprosessissa ennen WinhaProta tapahtuvaa (s) OPS-vastaavat, - Webservice-rajapinta -TOISU on primääri tiedonlähde

14 Koulutusohjelmajohtajat, koulutuspäälliköt, opettajat opetussuunnitelmien (OPS) ja opintojaksototeutusten syöttöön OPSien ja opintojaksototeutusten siirron suhteen -Aikaisemmin em. tiedoista pahimmillaan 3 eri versiota: painettu OPS, WinhaPron OPS ja koulutusohjelmien omat toiminnan suunnittelujärjestelmät /excelit. Nyt tieto samana versiona kaikissa järjestelmissä. Sihteerien, opettajien ja opintotoimiston ei tarvitse siirtää mekaanisesti tietoa järjestelmästä toiseen. Uusintatentti (STADIA) 3) Kolmannelta osapuolelta kimpassa ostettu sovellus Koulutusprosessissa jälkeen WinhaPron tapahtuvaa - Oma sovellus 2. ja 3. kerran opintojaksotenttejä varten - ilmoittautuminen - listat ilmoittautujista Tilanvarausjärjestelmä (STADIA) 3) Kolmannelta osapuolelta kimpassa ostettu sovellus, henkilökunta t (u) Stadian ulkopuoliset henkilöt -Opetustilojen varausjärjestelmä - Opetukseen liittyvän kalenteriajan varaaminen - Tarkka tieto sähköpostilla varatuista tiloista - Tilojen varaus läpinäkyvää, optimaalinen tilojen käyttö mahdollistuu - Integroitu Stadian työryhmäohjelmisto Groupwiseen. Opintojen suunnittelu helpottuu -Tilojen informaatiokanavan epävarmuus poistuu Infomail (STADIA) 2) Itse tai kimpassa tehty t - Nopea sähköposti-informaatio opintojaksoilla oleville opiskelijoille - periodeittain /lukukausittain muuttuvan tiedon hallinta muuten vaikeaa Palautejärjestelmä (STADIA) 3) Kolmannelta osapuolelta kimpassa ostettu sovellus (s) Esimiehet - Alaisten opintojaksototeutuksista saadun palautteen näkeminen - Opetuksen laadun kehittäminen

15 (u) opettaja - Omien opintojaksototeutuksien palautteen näkeminen - Palautteen antaminen saadusta opetuksesta - Opetuksen laadun kehittäminen - Mahdollisuus vaikuttaa opetuksen laatuun KEHA- Identiteetin hallinta (STADIA) 3) Kolmannelta osapuolelta ostettu sovellus (s) henkilökunta -Käyttäjätunnusten luonti ja jatkohallinta - Erilaiset sähköiset välineet nopeasti käytettävissä (s) Opiskelija -Käyttäjätunnusten luonti ja - Erilaiset sähköiset välineet (s) Tietohallinto jatkohallinta Identiteetin hallinta eri sähköisissä ympäristöissä nopeasti käytettävissä -HAKA-infrastruktuurin mukainen käyttäjähallinnon vähimmäisvaatimusten mahdollistaminen. Yhteistoiminta muiden kanssa. Toteutus-tietojen julkaisu (STADIA) 2) Itse tai kimpassa tehty (s) Opiskelija -Tulevien toteutustietojen informaatio - Sähköinen informaatiokanava opintotarjonnasta (s) Kiinnostunut, koulutukseen hakija Koulutustarjonnan selailu - Sähköinen informaatiokanava opintotarjonnasta Sähköpostiosoitteiden hakukone ja ryhmä- ien lähetys (VAMK) - www-pohjainen WINHAopiskelijaryhmien hakukone, jolla voi lähettää sähköpostia WINHAsta generoiduille opiskelijaryhmille - ryhmän tiedot voi myös tiputtaa excel-sheetille - yksittäisten opiskelijoiden hakukone - toteutuksille ilmoittautuneiden hakukone - tehty WINHA-kantaan JSP:llä JDBC:n kautta - www-sivulta voi hakea monella kriteerillä opiskelukavereita -opettaja voi tavoittaa sähköpostilla opiskelijaryhmän - opettaja voi saada kätevästi opiskelijaryhmän tiedot exceliinsä esim. arviointia varten - voi hakea sähköpostiosoitetta ryhmällä, nimellä, opiskelijanumerolla - tiimiytyminen, tiimikommunikaatio Opiskelijoiden käyttäjätunnusten luonti (VAMK) (s)tietohallinto - käyttäjätunnusten luontiskripti tekee tunnukset OpenLdap:iin ja AD:hen sekä synkronoi AD- ja Ldap tunnukset - tehty perlillä WNHA raporttikantaan ODBC-liittymällä ajetaan joka yö -> uudet tunnukset seuraavaksi päiväksi Henkilökunnan käyttäjätunnusten luonti (VAMK)

16 (s)tietohallinto käyttäjätunnusten luontiskripti (Perl) tekee tunnukset OpenLdap:iin ja AD:hen sekä synkronoi AD- ja Ldap tunnukset - tehty phpadmin työkalulla php:llä ajetaan välittömästi -> uudet tunnukset heti ilman viivettä (s)winha pääkäyttäjä maili uusista käyttäjistä vie tiedot WINHA:an manuaalisesti (s)palkanlaskenta maili uusista käyttäjistä Saa tiedon uusista henkilöistä heti (s)uusi työntekijä saa heti käyttäjätunnuksen pääsee heti töihin (mm. sivutoimiset) Salasanan vaihto WWW-sivulla (VAMK) (s)tietohallinto webbisivun takana systeemiä voi muuttaa vapaasti (sama käyttöliittymä säilyy) - tehty perl:llä LDAP.iin ja AD:hen samoja kirjastoja käyttäen antaa joustoa systeemien muuttamiseen (s)opiskelija yksi paikka vaihtaa salasanaa yksi salasananvaihtopaikka (s)henkilökunta yksi paikka vaihtaa salasanaa yksi salasananvaihtopaikka Sähköinen opinto-opas (VAMK) (s)opiskelija (u)hakija (s)henkilökunta - opinto.opas tuotetaan verkkoon ja WINHA:sta otetaan tiedot, jotka saadaan sieltä, loput kuvauksen syötetään AEGIRjulkaisujärjestelmään - tehty php:llä WINHA:n tuotantokantaan ODBC-liittymällä näkee opetustarjonnan hakuvaiheessa -hajautettu päivitysvastuu -helppo hakea - sama tieto WINHAssa ja oppaassa -> ei virheitä - haku tarkentuu ja perustuu realistisille odotuksille - hallinnointi helpottuu

17 SUUNNITTEILLA OLEVIEN LAAJENNUSTEN KUVAUS HOPS II-vaihe (JAMK) (JAMK) HOPS III-vaihe (JAMK) Opettajien tuntikiinnitykset palkanlaskentaan (JAMK) (s) palkanlaskija Palkanlaskenta Kustannuslaskenta (s) koulutuspäällikkö Opetuksen suunnittelu Toteutuksen kustannus M-rajapinnat (JAMK) (s) koulutuspäälliköt Opetuksen suunnittelu Yhteen kertaan (u) muut organisaatiot Opetuksen suunnittelu Ajantasaisuus eopinto-opas (katso toteutetuista) (JAMK) katso toteutetuista katso toteutetuista katso toteutetuista S1) Täydennyskoulutuksen opetushallinto (LAMK) - täydennyskoulutuksen opetushallintoon kaivataan WinhaPro-järjestelmää kevyempi toiminnallisuus, joka mahdollistaa täydennyskoulutuksen opetuksen suunnittelun, markkinoinnin, opiskelijahallinnon, tilastoinnit sekä tiedonsiirrot - - S2) Palautejärjestelmä (LAMK) - tavoitteena palautejärjestelmä opetuksen laadun seuraamiseen ja opiskelijoiden tyytyväisyyden mittaamiseen - palautteen kerääminen tulee olla mahdollista opintojaksototeutuksilta sekä muusta toiminnasta - palautteen anto jokaisesta toteutuksesta - mahdollisuus antaa välitöntä palautetta - palautteen kerääminen - opetuksen kehittäminen - opetuksen laadun seuranta - toiminnan kehittäminen - järjestelmän integrointi opetushallinnon prosessiin (nykyisten irrallisten ratkaisuiden sijaan) - yksi palautejärjestelmä

18 S3) Opiskelijavaihto (KV) (LAMK) - toiminnallisuus kv-vaihtoprosessin hallintaan: o sopimukset o henkilötiedot vaihtotapahtumiin osallistuvista opiskelijoista, opettajista ja tutkijoista sekä yhteyshenkilöistä o vaihtotapahtumat ja niihin liittyvät stipendit o vuokratapahtumien hallinta o raportoinnit oman korkeakoulun sisällä sekä CIMO:on päin - - S4) Www-koulutustarjonta (Lamkin oma avoin-amk- virt-amk) (LAMK) - koulutustarjonnan tietojen siirtäminen omaan www-palveluun sekä avoimen amkin että virtuaaliamkin portaaliin - tavoitteena sama tiedonsiirron rajapinta - - S5) OK-resurssit / tietojen siirto palkkahallintoon (konekielinen tietojen siirto) (LAMK) - OK-resurssit-järjestelmästä suunnitteilla konekielinen opettajien tunti-tietojen siirto palkkahallintoon - esimies hyväksyy tunti-tiedot www-liittymän kautta ja - palkanlaskenta saa tiedot palkkajärjestelmään sähköisesti - - S6) HR liittymä (henkilöstön tiedot) (LAMK) - henkilöstöhallinnon järjestelmähanke on kehitteillä - HR-järjestelmästä rakennetaan Lamkin henkilöstön tiedonsiirrot WinhaPro-järjestelmään (henkilöstön perustietojen lisäksi mm. Amkota-tilastoinnin edellyttämät henkilöstön tutkintonimikkeisiin ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät tiedot) - - S7) OK-resurssit / tietojen siirto taloushallintoon (budjetointi) (LAMK) - OK-resurssit-järjestelmästä ideoitu jatkossa mahdollisesti siirrettävän suunnittelutiedot budjetointijärjestelmään (mm. opetushenkilöstön henkilöstökulut, tilojen vuokrakulut jne.) - - S8) Opetushallinnon dokumenttien sähköinen arkistointi (LAMK) - opetushallintoon liittyvien dokumenttien sähköinen arkistointi niiden dokumenttien osalta, jotka voidaan sähköisesti arkistoida tai joiden sähköisestä arkistoinnista on toiminnallista hyötyä (osa opetushallinnon dokumenteista arkistoitaneen jatkossakin vain paperilla?) - - WWW-portaali (LAUREA) (s)opiskelija - Kaikki tarpeellinen samalla - opiskelu tehostuu sivustolla - tekniikka vielä avoin (u)hakija - hakijalle suunnattu näkymä - elinkaariajattelu (u)alumni - mahdollisuus siirtyä alumniksi ja - elinkaariajattelu

19 (s) Opettaja pitää sama (forwardointi) - Kaikki tarpeellinen samalla sivustolla - opetus tehostuu Harjoittelu (OAMK) Opiskelijoiden käyttäjätunnukset ja läsnäolotieto metahakemistoon WinhaProsta (PKMK) Harjoittelupaikat, harjoittelubyrokratia ja ohjaus Opinnäyte (OAMK) (s) julkaisutoiminta Opinnäytetyön tukeminen (s) kirjasto (s) t&k-toimija Tentti (OAMK) Tenttien järjestäminen, uusinnat yms. (s) tilahallinto Vaali (OAMK) Verkkovaalit kunta - HAKA-federaation ehtojen mukainen käyttäjähallinto metahakemistoon ja sitä myöten Shibbolointi muille - tunnus ja läsnäolotieto metahakemistossa ajan tasalla - käyttäjähallinnon ajantasaistaminen ja käyttäjätunnushallinnon prosessin hajauttaminen ja vakiointi - aikasäästöt, prosessin määrämuotoisuus Opiskelijaportaali (PKMK) - opiskelussa usein tarvittavat asiat suhteellisen helposti saatavilla jonkinlaisessa portaaliratkaisussa, ehkä - yhtenäinen liittymä usein tarvittaviin asioihin

20 Opiskelijaportaali, opintojen hallinta, HOPS (STADIA) (s) tutor -eri järjestelmissä olevien tietojen yhdistäminen -WinhaProsta haetaan ilmoittautumisja suoritustiedot -kokonaiskuvan saaminen ohjattavista opiskelijoista helppoa -Opintojen suunnittelun helpottuminen (HOPS) - Käytännön työskentelyn helpottuminen -Tietojen etsiminen helpottuu Sähköpostiosoitteiden hakukone ja SMS-ryhmäviestien lähetys (VAMK) - www-pohjainen WINHAopiskelijaryhmien hakukone, jolla voi lähettää SMS-viestin WINHAsta generoiduille opiskelijaryhmille esim. sairastapauksessa tai muusta syystä peruuntuneille luennoille - ODBC-tuotantokantaan ja php -opettaja voi perua/siirtää tuntinsa lähes reaaliajassa - saa nopeasti tiedon esim. peruuntuneista/siirtyneistä luennoista - peruuntuneet luennot voi hyödyntää - ei turhaa liikkumista/matkustelua WWW-portaali (VAMK) (s)opiskelija - Kaikki tarpeellinen samalla - opiskelu tehostuu sivustolla - tekniikka vielä avoin (u)hakija - hakijalle suunnattu näkymä - elinkaariajattelu (u)alumni - mahdollisuus siirtyä alumniksi ja - elinkaariajattelu pitää sama (forwardointi) (s) Opettaja - Kaikki tarpeellinen samalla sivustolla - opetus tehostuu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä Sidosryhmäseminaari 20.4.2015 Tavoitetilan päivittäminen Rajaus toiminnallisuuksista on käsitelty uudestaan Jyväskylän yliopiston hankkeeseen liittymisen

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Weboodi ja Noppa. Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät

Weboodi ja Noppa. Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät Weboodi ja Noppa Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät oodi@aalto.fi noppa@aalto.fi Kirjautuminen Aallon käyttäjätunnuksella ja salasanalla osoite: https://oodi.aalto.fi Opiskelijatietojärjestelmä

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti FUAS pähkinänkuoressa FUAS on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea - ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn. SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa

Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn. SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa Haaste Ikäluokat pienevät Aloituspaikkamääriä leikataan Käytössä olevat resurssit

Lisätiedot

Keskitetty käyttäjähallinto. VirtAMK-yhteyshenkilöpäivät Turku Jarmo Sorvari TAMK

Keskitetty käyttäjähallinto. VirtAMK-yhteyshenkilöpäivät Turku Jarmo Sorvari TAMK Keskitetty käyttäjähallinto VirtAMK-yhteyshenkilöpäivät Turku 27.4.2004 Jarmo Sorvari TAMK Sisältö Motivointia Organisaatiorajat ylittävät palvelut Shibboleth Organisaatioiden välinen luottamus HAKA-projekti,

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Osaamisen hallinta. Kiekun infotilaisuus

Osaamisen hallinta. Kiekun infotilaisuus Osaamisen hallinta Kiekun infotilaisuus Sisältö Osaamisen hallinnan osa-alueet Pätevyydet - Pätevyyspuu - Profiilien ylläpitäminen - Vakioraportteja Suorituksen johtaminen Koulutuksen hallinta - Koulutuspuu

Lisätiedot

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo Analyysiraportointi 1 Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus Juho Ajo Valtiokonttori 7.4.2011 22.3.2011 Juho Ajo Esityksen sisältö Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä (5 min) SAP BI: Tietovarastoraportointi/analyysiraportointi

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

TUPA-projektin ohjausryhmä

TUPA-projektin ohjausryhmä TUPA-projekti Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen laatu- ja kehittämishanke Opetusministeriön rahoittama 2.9.2002 31.12.2007 Vastuuyksikkö: Hämeen amk Projektipäällikkö: Juhani Keskitalo Projektisihteeri

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri WebOodi.

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri WebOodi. Helsingin yliopisto WebOodi 1 WebOodi www.helsinki.fi/weboodi WEBOODI OPISKELIJALLE 2 OSAJÄRJESTELMÄT 5 OPEOODI 5 OPASOODI 6 PALAUTEOODI 7 EHOPS 9 TENTTITYÖKALU 9 Helsingin yliopisto WebOodi 2 WebOodi

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle 14.2.2013 Pakollinen dia ESR-rahoitteinen projekti (12/2011 7/2014), 2 M Tukee Raketti-projektin tavoitteita luomalla syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-info vastuukäyttäjille Sisältö Perustietojen siirrot vuoden 2017 hakuja varten Kielikoetulos suoritusrekisteriin Muutoksia virkailijan työpöydällä Kevään 2017 hakujen lomakemuutokset 2 Perustietojen

Lisätiedot

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot...

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot... 1 Sisällys JOHDANTO... 1 1. Rekisteröityminen... 2 2. Kirjautuminen... 3 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4 4. Omat tiedot... 5 5. Avoimet harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet...

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IT-PÄIVÄT JOENSUUSSA 12.10.2010

KORKEAKOULUJEN IT-PÄIVÄT JOENSUUSSA 12.10.2010 KORKEAKOULUJEN IT-PÄIVÄT JOENSUUSSA 12.10.2010 TIEDOLLA JOHTAMINEN Päijät-Hämeen koulutuskonserni Lahden amk Koulutuskeskus Salpaus Tuoterengas Tuulikki Kallio tietohallintojohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI

Lisätiedot

Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen

Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen 2010 Katja Pura, Tietojärjestelmäpalvelu Koulutuksen sisält ltö Mistä on kysymys? - Taustaa - Plagiointitapausten käsittelyohje Urkund-järjestelmän

Lisätiedot

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri OpasOodi Ilmari Hyvönen 19.10.2004 Opiskelijarekisteri OpasOodi Taustaa: Oodissa on tiedot opintojaksoista ja myös opetuksesta, mikäli järjestelmää on käytetty ilmoittautumiseen Idea: Oodi-tietojärjestelmä

Lisätiedot

eopintopalvelut Taustat ja tulevaisuus

eopintopalvelut Taustat ja tulevaisuus eopintopalvelut Taustat ja tulevaisuus Juha Lamminkari juha.lamminkari@itmoon.fi 29.10.2003 1 IT Moon Oy Perustettu 2000 Henkilöstö: 7 henkeä Toimitilat: Innopoli 2 Toimiala: Vaativien tietojärjestelmien

Lisätiedot

ehopsia valmisteleva projektiryhmä Vararehtorille

ehopsia valmisteleva projektiryhmä Vararehtorille ehopsia valmisteleva projektiryhmä Vararehtorille ehopsia VALMISTELEVAN PROJEKTIRYHMÄN RAPORTTI 2 (11) SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 1.1 Toimeksianto...3 1.2 Projektiryhmän kokoonpano...3 1.3 Raportissa käytetyt

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle 14.2.2013 Pakollinen dia ESR-rahoitteinen projekti (12/2011 3/2014), 2 M Tukee Raketti-projektin tavoitteita luomalla syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

eperusteet esi- ja perusopetuksessa

eperusteet esi- ja perusopetuksessa eperusteet esi- ja perusopetuksessa Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 8.-9.12.2014 Ulla Angervo, OPH Oppijan verkkopalvelut -hanke Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Oppijan

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama ProAMK KOTA-AMKOTA Seminaari Helsingin yliopisto 6.11.2007 "You can t solve current problems with current thinking because current problems are the result of current thinking." Albert Einstein Agenda Mikä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE 1(7)

REKISTERISELOSTE 1(7) REKISTERISELOSTE 1(7) 1. Rekisterin nimi Opetushallintojärjestelmä WinhaPro. Opetushallintojärjestelmä muodostuu seuraavista rekistereistä: opiskelijarekisteri opintosuoritusrekisteri opetussuunnittelurekisteri

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Mihin kirjasto tarvitsee uuden järjestelmän?

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ Yhdeksi perusopetuksen laatutavoitteeksi on määritelty kattava opetuksen palautejärjestelmä, jonka keskeinen osa on opiskelijapalaute. Laadukasta

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Lukuvuosimaksujen periminen ja opiskelijavalinnat missä mennään? Eva Maria Raudasoja Johtaja Oulun yliopisto

Lukuvuosimaksujen periminen ja opiskelijavalinnat missä mennään? Eva Maria Raudasoja Johtaja Oulun yliopisto Lukuvuosimaksujen periminen ja opiskelijavalinnat missä mennään? Eva Maria Raudasoja Johtaja Oulun yliopisto Taustaa Lukuvuosimaksukokeilussa tehtiin paljon manuaalista työtä ja kokeiltiin, ei rakennettu

Lisätiedot

Kati Tiihonen / Opinto- ja opetuspalvelut Johdatus akateemisiin opintoihin WebOodi ja Lukarit-palvelu opiskelijoille

Kati Tiihonen / Opinto- ja opetuspalvelut Johdatus akateemisiin opintoihin WebOodi ja Lukarit-palvelu opiskelijoille Kati Tiihonen / Opinto- ja opetuspalvelut Johdatus akateemisiin opintoihin 2.- 4.9.2013 WebOodi ja Lukarit-palvelu opiskelijoille WebOodi opiskelijoille WebOodissa opiskelija voi Tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen

Lisätiedot

HowULEARN DIGITAALINEN OPPIMISEN JA OPETUKSEN TUKIJÄRJESTELMÄ

HowULEARN DIGITAALINEN OPPIMISEN JA OPETUKSEN TUKIJÄRJESTELMÄ HowULEARN DIGITAALINEN OPPIMISEN JA OPETUKSEN TUKIJÄRJESTELMÄ MITÄ JOS 1. kaikilla opiskelijoilla olisi mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta opiskeluun? tietoa käyttämiensä opiskelustrategioiden vahvuuksista

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut Syksy Opinto- ja opetuspalveluiden sähköisiä palveluita

Opinto- ja opetuspalvelut Syksy Opinto- ja opetuspalveluiden sähköisiä palveluita Opinto- ja opetuspalvelut Syksy 2012 Opinto- ja opetuspalveluiden sähköisiä palveluita Opinto- ja opetuspalveluiden sähköiset palvelut Moodle-oppimisympäristöt Adobe Connect (AC) Confluence Wiki elomake-lomakeohjelma

Lisätiedot

Polkuopiskelijan opas

Polkuopiskelijan opas Polkuopiskelijan opas Centria-ammattikorkeakoulu 2016-2017 1. Opiskelijan prosessi Opiskelija ottaa yhteyttä oppilaitokseen Opinto-ohjaaja: Laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman Opintosihteeri: Ottaa

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Uusi opiskelukokemus

Uusi opiskelukokemus Uusi opiskelukokemus Mikä on elukio? 19 kunnan välinen verkosto = nettikoulu toiminnassa mukana 100 opettajaa mahdollisuus koulun hallinnolle, opettajille ja opiskelijoille Oulun aikuislukion OPS ja oppikirjat

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 1.9.2015 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Opiskelijoiden ilmoittautuminen koulutusohjelman mukaisiin pakollisiin ammattiopintoihin syys- ja kevätlukukaudelle

Opiskelijoiden ilmoittautuminen koulutusohjelman mukaisiin pakollisiin ammattiopintoihin syys- ja kevätlukukaudelle 1 Ohjeen laatija: pvm: TOIMINTAOHJE MR 26.8.2009 Pakollisille opintojaksoille ilmoittautuminen Hyväksyjä: pvm: Päivitykset (pvm, NN) 7.9.11 MR Opiskelijoiden ilmoittautuminen koulutusohjelman mukaisiin

Lisätiedot

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset 30.11.2015 alkaen 16.11.2015 Sisällysluettelo 1. Kiekun käyttövaltuushallinnan kehittämisen tavoitteet 2. Yleistä uudesta käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe 24.3.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa Aika Paikka: Metropolian toimipiste Sisältö (HUOM! Muutokset mahdollisia) Ma 20.3. klo

Lisätiedot

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle?

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Syksystä 2014 lähtien uusien aloittavien vuosikurssien osalta opintojakson toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden hyväksyminen

Lisätiedot

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Nykyisen valtionavustusprosessin digitalisaatio (OKM) Hallinnonalojen yhteinen valtionavustusten digitaalinen palvelualusta Avustustoiminnan ekosysteemin

Lisätiedot

TTH-Erha. Eija Ruottinen

TTH-Erha. Eija Ruottinen TTH-Erha Eija Ruottinen 12.11.2008 TTH-Erha yleisesti Erikoislääkärikoulutusta antavien yliopistojen, Hus:in ja Kronodoc Oy:n hanke TTH-Erha on kaikkien lääketieteellisten tiedekuntien pilottihanke TTH-Erha

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen 1. Kirjaudu A&O-ympäristöön Verkkopalvelun sisällöntuotanto kurssilla käytettävä A&O alusta löytyy verkko-osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/hypermedia/

Lisätiedot

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto 25.11.2016 Tavoite Kuvailla korkeakoulujen johdon laskentatoimen käytäntöjä kattavasti Tutkimusaineisto

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE 1 WebOodin käyttäjätunnukset... 1 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku... 1 3 Henkilötiedot... 2 4 Opetukseen / tentteihin ilmoittautuminen... 3 5 Suoritusotteen

Lisätiedot

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana.

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Henkilötietolomake Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Sukunimi Henkilötunnus Etunimet (alleviivaa

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK

Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK Sähköisen asioinnin seminaari - VirtuaaliAMK:n evirkailijoiden tapaaminen 21.11.2006 Heliassa Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK Sähköisen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

VARAREHTORIN PÄÄTÖS 1(5) 27.3.2015. (Korvaa päätöksen 17.6.2014 id 120877) Tweb id 144447

VARAREHTORIN PÄÄTÖS 1(5) 27.3.2015. (Korvaa päätöksen 17.6.2014 id 120877) Tweb id 144447 VARAREHTORIN PÄÄTÖS 1(5) Päätöksen nimi Avoimen AMK- ja polkuopintojen prosessikuvaus Tweb id 144447 Vastuuhenkilö/ Päättäjä Vararehtori Mirja Toikka Voimaantulo Käsittely Pedagoginen johtotiimi 10.3.2015,

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

Kaksi sykliä kehittyvät ohjauksen rakenteet

Kaksi sykliä kehittyvät ohjauksen rakenteet Kaksi sykliä kehittyvät ohjauksen rakenteet Tutkinnonuudistus osana Bolognan prosessia tavoitteena eurooppalainen korkeakoulualue: yliopistojen rooli Euroopan kehittäjänä yhtenäinen tutkintorakenne ymmärrettävyys

Lisätiedot

Insinöörimatematiikan tentin toteuttaminen EXAM-järjestelmällä

Insinöörimatematiikan tentin toteuttaminen EXAM-järjestelmällä Insinöörimatematiikan tentin toteuttaminen EXAM-järjestelmällä Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivät 27.-28.10.2016 Simo Ali-Löytty Jorma Joutsenlahti Jesse Kela Salla Koskinen Sisällys

Lisätiedot

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a Koulutustarjonta Kehittämisen lähtökohtia Vaatimus: kaikki olemassa olevat koulutukset yhteen palvelukokonaisuuteen. Tiedossa myös koulutustarjonnan heterogeenisyys eri sektoreiden välillä ja jopa sisällä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC

Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit KOOTuki-ryhmä 14.12.2015 Pekka Linna, CSC Tausta Korkeakoulut tekevät kasvavassa määrin yhteistyötä opetuksen järjestämisessä sekä tietojärjestelmien

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi kyselyn tuloksia. Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc.

Tutkijan identifiointi kyselyn tuloksia. Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc. n tuloksia Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc.fi Tutkijan identifiointi -kysely Webropol-kysely lähetettiin yliopistoille ja korkeakouluille kesäkuussa

Lisätiedot

Laadukasta opintotarjontaa Virtuaaliammattikorkeakoulun portaaliin

Laadukasta opintotarjontaa Virtuaaliammattikorkeakoulun portaaliin Laadukasta opintotarjontaa Virtuaaliammattikorkeakoulun portaaliin www.amk.fi 29.1.2010 Copyright VirtuaaliAMK 11 VirtuaaliAMK-verkosto Aloittanut varsinaisesti toimintansa vuonna 2001 VirtuaaliAMK-verkostoon

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot