ARENE ry:n tietohallintohanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARENE ry:n tietohallintohanke"

Transkriptio

1 ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti/tietohallintoryhmä Olemassa olevia tai suunnitteilla olevia laajennuksia nykyisiin opiskelijahallinnon järjestelmiin AMK: Yhteenveto kaikista saaduista vastauksista Yhteyshenkilöt: Timo Pitkäranta, Tietohallinto, Asiakirjahistoria Versio Muutos Päiväys Käsittelijä Kuvaus 0.1 Luotu Timo Pitkäranta Kerätty yhteen saadut vastaukset 0.2 Muokattu Minka Kailu Muokattu kieliasua

2 Yleistä Nykytilan kartoittamiseksi ajattelin, että olisi hyödyllistä kerätä listaa (suhteellisen karkealla tasolla) mitä lisäsovelluksia ja laajennuksia opiskelijahallinnon nykyisiin järjestelmiin on jouduttu tekemään ja mitä on työn alla. Tiedän, että monessa AMK:ssa on tehty varsin paljonkin ja parasta aikaa ollaan suunnittelemassa erilaisia uusia systeemiä ja sovelluksia. Tällaistahan tämä elämä on: keskeneräistä ja vanhentunutta, mutta tässä nyt alkavassa projektissa olisi tarkoitus katsoa myös vähän pidemmälle. Mutta katsotaan kuitenkin ensin vähän nykytilaa siitäkin meillä on varmaan oppimista toinen toisiltamme. Esitystavasta Laatikon yläpalkkiin laajennuksen nimi, sidosryhmistä (u) ulkoinen, (s) sisäinen ja sidosryhmän nimi, liittyvän prosessin nimi ja tietosisällöt sekä vaikuttavuus sidosryhmille. Tämä kuvaustapa noudattaa samaa prosessien kuvaustapaa, millä prosesseja yleensäkin on tarkoitus karkealla tasolla kuvata. Yhteenvetotaulukot Alla on kerätty yhteen saadut vastaukset ja niitä on ryhmitelty samantyyppisiä allekkain. Taulukkoon on myös lisätty AMK:n lyhenne, josta ao. sovellus on ilmoitettu JO TEHTYJEN LAAJENNUSTEN KUVAUS (Yhteenveto) HOPS (JAMK) (s) koulutusala Parempi näkemys opiskelun etenemisestä Paremmat mahdollisuudet tulevaisuuden suunnitteluun Parempia mittareita Opiskelijaintran integraatio (aktiivit opintojaksot ja henkilökohtainen lukujärjestys) (JAMK) Päivittäinen työskentely Ajantasatieto helposti saatavilla Sähköinen opinto-opas Opiskelun suunnittelu Laatu? Opetuksen suunnittelu Laatu? Opinto-oppaan tuotanto (s) koulutuspäällikkö Opetuksen suunnittelu (u) hakija Tiedon haku Julkisuus (u) ECTS ECTS Label Tilavaraus/lukujärjestys integraatio (JAMK) Opiskelun suunnittelu, lukujärjestys ilmoittautuminen, Opetuksen suunnittelu lukujärjestys

3 (s) koulutuspäällikkö Opetuksen suunnittelu Laatu Käyttäjätunnusten hallinta (JAMK) Käyttäjätunnusten luonti ja poisto Laatu Verkkopalvelut Opintojaksoilmoittautumiset oppimisympäristöihin (JAMK) Opintojaksoilmoittautuminen Vain yhteen järjestelmään Opetus Oikeat opiskelijat sähköisissä opintojaksoissa (s) pääkäyttäjä Järjestelmähallinta Ajan säästö Koulutuksiin ilmoittautumisjärjestelmä (JAMK) (s) Koulutuspäälliköt Koulutuksen järjestely Laatu (u) Hakija Ilmoittautuminen Laatu Tuntisuunnitelman siirto lukujärjestyksen teon pohjaksi (JAMK) (s) koulutuspäällikkö Opetuksen suunnittelu Laatu (s) lukujärjestyksen suunnittelijat Lukujärjestyksen suunnittelu Laatu Sähköpostien ja SMS-viestien lähetys (JAMK) Opiskelijavallinnat, tiedottaminen Ajan säästö Tiedottaminen Ajan säästö (u) hakija Opiskelijavalinta Tieto opiskelupaikasta nopeasti Kyselygeneraattori (esim. opiskelijapalautekyselyt) (JAMK) Palautteen anto Laatu, Opetuksen laadun seuranta Laatu koulutuspäällikkö, yksikönjohtaja, rehtori (u) ministeriö TATU Laatu WinhaPro / opetushallinto (KTAMK) Winha-raporttikanta (KTAMK) Ldap-liittymä (KTAMK)

4 Winha Wille, Opiskelijaliittymä (KTAMK) Winha Wiivi, Opettajaliittymä (KTAMK) Winha Opaali, Opiskelijapalaute (KTAMK) Kelan tiedonsiirtopalvelu (KTAMK) Tilastokeskukseen tiedonsiirtopalvelu (KTAMK) T1) WinhaPro opetushallinto (LAMK) - WinhaPro-järjestelmässä toteutetaan opetushallintoon liittyvät tehtävät - WinhaProssa ylläpidetään perustiedot: opiskelijat, ryhmät, opettajat, opetussuunnitelmat ja opinnot - WinhaProssa ilmoittaudutaan opintojaksototeutuksille WinhaWillen kautta ja annetaan arvosanat WinhaWiivin kautta ja tehdään opintohallinnon tilastointiin yms. tiedonsiirtoihin liittyvät toimenpiteet (s) vastuuopettajat - ylläpitävät OPSit, opinnot jotka siirretään OpsNetin avulla Winhaan (s) markkinointi ja viestintä - koulutuksen markkinointi www:n kautta (koulutustarjonta, opintoopas) t - ylläpitävät perustiedot Winhaan opiskelijat, ryhmät, opettajat - opintotoimisto hakee opintojaksototeutukset OKresurssit-järjestelmästä - opsin rakenne vastuuopettajien hallussa tiedot oikein alusta lähtien - ajantasaiset koulutustiedot - opintotoimistojen hallussa on selkeä kokonaisuus kun vastuuopettajat vastaavat opsien oikeellisuudesta - vastaa tiedonsiirtoskripteistä - Winha tuottaa perustiedot opiskelijoiden käytössä oleville muille tietojärjestelmille - tallentaa arvioinnit Wiivin kautta - ajantasaiset arvioinnit - ilmoittautuu toteutuksille Willen kautta (AD tunnuksella) - mahdollistaa opiskelijalle sähköisen asioinnin - ei erillistä salasanaa Willeen

5 T2) OK-resurssit / opetussuunnittelu (LAMK) - OK-resurssit-järjestelmä on kiinteästi integroitu WinhaPro-järjestelmään - WinhaProsta siirretään ryhmä- ja opettajatiedot sekä opinnot OK-resurssit-järjestelmään - OK-resurssit-järjestelmässä tehdään resurssinsuunnittelu: aikataulutetaan opinnot, kiinnitetään opinnoille ryhmät (ryhmille opinnot) sekä opinnoille/ryhmille opettajat - OK-resurssit tuottaa opintojaksototeutukset, jotka siirretään WinhaPro hon - OK-resurssit-järjestelmän tietojen perusteella julkaistaan intraan ryhmäkohtaiset, tilakohtaiset sekä opettajakohtaiset lukujärjestykset - kehitteillä automaattinen tiedonsiirto palkkahallinnon järjestelmään - kehitteillä integraatio ajanvarausten osalta sähköpostikalenteriin (ensin henkilökunta, jatkossa myös opiskelijat) (s) vastuuopettajat - Winhasta saapumisryhmät, OPSit, opettajatiedot - opetuksen jaksokohtainen suunnittelu, opettajan vuosityösuunnittelu ja tilasuunnittelu - saa ryhmänsä wwwlukujärjestykset - saa järjestelmästä vuosityösuunnitelman sekä työjärjestyksen (s) esimiehet - palkkahallinnon raportit esimiehen hyväksyttäväksi hallinto - opettajien toteutuneet tunnit - raportti palkanmaksun perustaksi - esimies hyväksyy raportin joka toimitetaan palkkahallintoon - tietojen siirtoskriptit Winhasta OK-resursseihin ja päinvastoin - lukujärjestyksen www-julkaisu - järjestelmä tuottaa tilojen käyttöasteraportit - opettajan vuosityösuunnitelmat ja toteutuma palkkahallintoon - tuottaa Winhaan toteutukset - tuottaa lukujärjestykset (opiskelijoille, opettajille ja tiloille), - reaaliaikaiset lukujärjestykset - reaaliaikaiset työjärjestykset - ei enää tarvitse täyttää tunti-ilmoitusta vaan järjestelmä tuottaa tuntiraportin esimiehen hyväksyntää ja palkanlaskentaa varten - tuntiraporttien oikeellisuus - palkkahallinnon raportit - opettajan toteutuma palkkahallintoon järjestelmän tuottamalla raportilla (ei enää täytetä tunti-ilmoituksia) - ajantasaisen tiedon tuottaminen toiminnan suunnittelun tueksi - mahdollisuus vaikuttaa tilojen käytön optimointiin ja tilojen yhteiskäyttöön T3) OpsNet opsien tietojen siirto (LAMK) - OpsNet-ohjelmalla siirretään opetussuunnitelmien tiedot WinhaPro-järjestelmään - opetussuunnitelmien valmisteluun käytetään Ms Office-työkaluja (esim. Excel), jolla ylläpidetään opinnot ja opsien rakenteet, kielikäännökset - tiedot siirretään OpsNet-lukuohjelmalla Winhaan (s) vastuuopettajat - opetussuunnitelmien valmistelu - opetussuunnitelmien, vastuuopettajat Ms Office-työvälineillä (Excel) - WPro_OpsnetLuku.exe tekee siirtotiedostot (toteutukset, opsin_rakenne, opinnot, opetussuunnitelma) oikeellisuus - ei tarvitse tallentaa tietoja Winhaan toiseen kertaan - tuo yhtenäisyyttä toimintaan

6 T4) Winha-raporttikanta (LAMK) Winhan raporttikanta - mahdollisuus suunnitella raportteja raporttikannan tietojen perusteella - ajantasaisen tiedon tuottaminen toiminnan suunnittelun tueksi, henkilökunta - saadaan tilastotietoja raporteilla - ajantasaisen tiedon tuottaminen toiminnan suunnittelun tueksi T5) Ldap-liittymä (LAMK) Opiskelijoiden henkilötiedot hakemistoon - opiskelijoiden tiedot siirretään AD-järjestelmään - AD luo opiskelijalle käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä sähköpostiosoitteen - AD-käyttäjätunnuksella kirjaudutaan verkkoon, WinhaWilleen ja Moodleen - opiskelijan sähköpostiosoite siirretään WinhaPro-järjestelmään - käyttäjätunnusten luonti, poisto - sähköpostitunnusten luonti - HAKA-federaation ehtojen mukainen käyttäjähallinto (kehitteillä olevaan metahakemistoon ja sitä myöten shibbolointi korkeakouluverkostossa) - käyttäjähallinnon ajantasaistaminen ja käyttäjätunnushallinnon prosessin hajauttaminen ja vakiointi - käyttäjätunnusten saanti - kirjautuminen verkkoon, WinhaWilleen ja Moodleen ADtunnuksilla T6) Liittymä kassajärjestelmiin (LAMK) - läsnäolotieto saatavilla, työn automatisointi skriptein - sähköpostitunnukset AD stä Winhaan automaattisesti - käyttäjätunnusten saanti, poistuminen Opiskelijoiden tietojen siirto kassajärjestelmiin - opiskelijaruokaloiden kassajärjestelmiin siirretään WinhaProsta opiskelijoiden läsnäolotiedot - ruokaillessaan opiskelija kela-korttia näyttämällä saa kassalla ruokailutuen - ruokailuoikeuden luonti, poisto - läsnäolotieto saatavilla automaattisesti, työn automatisointi skriptein - ruokailuoikeuden saanti (alennus) - ruokailuoikeuden saanti, poistuminen

7 T7) OK-resurssit / Kongressitoiminta (LAMK) - OK-resurssit-järjestelmään on rakennettu Lahden ammattikorkeakoulun kongressitoiminnan käyttöön laajennus - kongressiasiakkaiden yhteystietojen hallinta, kongressitilojen varaukset ja tilaisuuksien tarjoiluvaraukset hoidetaan OK-resurssit-järjestelmällä - (s) myynti - asiakasyhteydet, tilausten vastaanotto - tilojen hallinta - tapahtuman varaus kokonaisuutena samassa järjestelmässä (s) asiakas - saa tarjouksen - tarjous välittömästi sähköisessä muodossa yhteydenoton yhteydessä (s) kongressihenkilöstö - myydyt tapahtumat generoituvat järjestelmän kautta työmääräyksiksi kongressipalveluiden henkilöstölle (s) taloushallinto - myytyjen tapahtumien laskutusta varten laskutustiedot siirtyy kassajärjestelmään konekielisesti - jatkossa myös kirjanpitoon T8) Kelan tiedonsiirtopalvelu (LAMK) - työmääräykset sähköisesti - ajantasaiset taloustiedot - vähentää taloushallinnon työtä kun jatkossa tiedot siirtyy automaattisesti - Kelan tiedot toimitetaan Kelan tiedonsiirtoportaalin kautta - Kelan tarvitsemat tiedot tilastointia varten lähtevät automatisoidusti - vähentää opintotoimiston työtaakkaa (u) Kela - saa tarvitsemansa tiedot hallitusti - vakioitu menettely, ajansäästöt, opintotukiasioiden nopeampi käsittely t - opintotukiasiat - nopeampi käsittely T9) Tiedonsiirtopalvelu Tilastokeskuksen suuntaan (LAMK) - tietojen siirto Tilastokeskukseen - WinSCCP-tiedonsiirtopalvelu Tilastokeskuksen tilastotietojen lähettämistä varten - määrämittainen menettely tilastoaineiston lähettämiseksi (u) Tilastokeskus - tilastotietojen keruu - määrämittainen menettely - siirretään KELAn portaalin kautta opiskelijatiedot tilastoaineiston saamiseksi - nopeampi käsittely

8 T10) Opiskelijoiden henkilötiedot Voyageriin (LAMK) - opiskelijoiden tiedot siirretään Voyager-järjestelmään tietohallinnon toimesta skripteillä - Voyager luo opiskelijalle asiakastiedot, käyttäjätunnuksen ja salasanan (s) kirjasto- ja tietopalvelut - opiskelijoiden asiakastiedot järjestelmään automaattisesti - muutokset opiskelijatiedoissa automaattisesti - tiedot Voyager-järjestelmään siirretään Winhasta skriptien avulla - helpottaa asiakastietojen luontia Voyageriin kun uusien opiskelijoiden kaikkia tietoja ei tarvitse tallentaa - opiskelijoiden ajantasaisemmat osoite- yms. tiedot impulssi tietojen muutokselle esim. opiskelijan valmistuttua - tietojen oikeellisuus koska pohjautuu Winhaan - asiakkaaksi ilmoittautuminen - asiakkaaksi ilmoittautuminen nopeutuu Tentti-ilmo (LAUREA) - tehty ASPilla ja SQL-serverillä (tiedot eräajona öisin WINHAn t raporttikannasta) - tentti-ilmoittautumisten käsittely - lukuvuonna n ilmoittautumista - tenttiin ja kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen -tenttien ja tenttipäivien lisäys (seuraavaan versioon) - ilmoittautumisten käsittely nopeutuu - eri toimipisteiden välinen ilmoittautuminen helpottuu - paikasta riippumaton ilmoittautuminen Wilperi (mm. Winhan raportointipalvelu (sis. mm kaikki AMKOTA ja TK-tiedot) (LAUREA) (s)tietohallinto (s) Tietopalvelu (s) Opintotoimisto (s) Johto - tehty ASPilla ja SQL-serverillä (tiedot eräajona öisin WINHAn raporttikannasta) - tietojen reaaliaikainen seuranta - tietojen oikeellisuuden tarkistaminen - seuranta ja arviointitiedot (tatu-seuranta) Juoni-työkalu (Sähköinen opinto-opas [valmistumassa]) (LAUREA) (s) Tietohallinto - opinto-opas tuotetaan ohjelmalla, josta se siirretään Winhaan ja taittajan kautta opinto-opaskirjaan. Tiedot näkyvät Laurean verkossa/wwwsivuilla. -toteutettu SQL-serverillä, ASPilla, Winhassa jo olevia tietoja hyödynnetty. - Tarkoitus laajentaa eri tietokannoista koostuvaksi opintoportaaliksi (s)opiskelija - näkee kaiken opintojen - ajan tasalla oleva tieto

9 (u)hakija (s)henkilökunta suunnitteluun ja hallinnointiin tarvittavan tiedon yhdessä paikassa näkee opetustarjonnan hakuvaiheessa -hajautettu päivitysvastuu -helppo hakea - haku tarkentuu ja perustuu realistisille odotuksille - Sama tieto kaikissa paikoissa - hallinnointi helpottuu Tarjonnan suunnitteluohjelma (LAUREA) (s) Tietohallinto -toteutettu SQL-serverillä, ASPilla, Winhassa jo olevia tietoja (s) Tarjonnan suunnittelija hyödynnetty. -opintojakso toteutukset+ niiden opettajat -opettajien tuntimäärien suunnittelu - Tarjonnan suunnitteluun vaikuttava tieto samassa paikassa. (s) Opiskelijat (s) Opettajat -opiskelijoille riittävästi tarjontaa tasaisesti läpi vuoden. - opetustuntimäärien hallinnointi helpottuu Asiakasrekisteri (OAMK) (s) hakutoimisto Asiakkaat, hlöt ja yritykset, (s) valitsija (s) julkaisutoiminta (s) kirjasto (s) tilahallinto (s) t&k-toimija (s) IT-tuki Hakunetti (OAMK) (u) Hakija Hakusovellus Netissä (s) hakutoimisto (s) valitsija (s) julkaisutoiminta Lisenssirekisteri (OAMK) (s) IT-tuki Opintosuunnitelmatietokanta (OAMK) Ohjelmistolisenssit ja ohjelmistojen asennuksen tuki

10 (s) hakutoimisto Opintosunnitelmat (s) julkaisutoiminta Opinto-opas (OAMK) (u) Hakija Opinto-oppaat (s) hakutoimisto (s) julkaisutoiminta Sähköpostilistat (OAMK) (s) julkaisutoiminta (s) kirjasto (s) tilahallinto (s) t&k-toimija Opiskelijoiden sähköpostilistat dynaamisesti luokittain, toteutusryhmittäin, Hankerekisteri (OAMK) (s) julkaisutoiminta Hankkeet, liittymä kirjanpitoon, (s) t&k-toimija Koulutusohjelmatietokanta (OAMK) (u) Hakija Koulutusohjelmatieto (s) hakutoimisto (s) valitsija (s) julkaisutoiminta

11 Käsiterekisteri (OAMK) (u) Hakija (s) hakutoimisto (s) valitsija (s) julkaisutoiminta kunta (s) kirjasto (s) tilahallinto (s) t&k-toimija Käytettävät käsitteet, sittemmin valtakunnallinen Rekisteriselostejärjestelmä (OAMK) Rekisteriselosteet Diploma supplement (OAMK) Englanninkielinen todistusliite Opintojaksorekisteri (OAMK) (s) kirjasto Asio-opiskelijahallinnon vastaavaa täydentävä Valintaperustetietokanta (OAMK) (u) Hakija Valintaperusteet (s) hakutoimisto (s) valitsija (s) julkaisutoiminta

12 Ehops (OAMK) Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat Allakka (OAMK) (u) Hakija (s) hakutoimisto (s) valitsija (s) julkaisutoiminta kunta (s) kirjasto (s) tilahallinto (s) t&k-toimija Opetuksen suunnittelujärjestelmästä (OPSNet) tietoja WinhaProhon (PKMK), koulutusohjelmajohtajat, vastuuopettajat Kalenterit, lukujärjestykset, resurssien varaus, - WPro_OpsnetLuku.exe tekee siirtotiedostot (toteutukset, opsin_rakenne, opinnot, opetussuunnitelma) -opintotoimiston ei tarvitse syöttää toiseen kertaan samoja asioita kun ne kerran ovat jo saatavissa toisesta järjestelmästä - OPSNetiin tallennettaessa pitää huomioida WinhaPron vaatimukset tietosisällön osalta - tuo yhtenäisyyttä toimintaan Winhan uusintatentti-ilmoittautumisiin liittyvät optiot (PKMK) - on mokkula WPro_IlmoittPaiv.exe - ilmoittautuminen - listat ilmoittautujista Kelan tiedonsiirtopalvelu Kelatietojen lähettämistä varten (PKMK) - sama menettely lienee usealla muullakin WinhaPro-amk:lla - Kelan tarvitsemat tiedot tilastointia varten lähtevät automatisoidusti - vähentää opintotoimiston työtaakkaa (u) Kela - saa tarvitsemansa tiedot hallitusti - vakioitu menettely, ajansäästöt, opintotukiasioiden nopeampi käsittely

13 t - opintotukiasiat - nopeampi käsittely (u) operaattori Sonera - Sonera Secure Web varmenne käyttäjille Tiedonsiirtopalvelu Tilastokeskuksen suuntaan (PKMK) - WinSCCP-tiedonsiirtopalvelu Tilastokeskuksen tilastotietojen lähettämistä varten - määrämittainen menettely tilastoaineiston lähettämiseksi (u) Tilastokeskus - tilastotietojen keruu - määrämittainen menettely tilastoaineiston saamiseksi Winhan raporttikanta (PKMK) - voi suunnitella järjestelmiä - kantakuvaus on olemassa raporttikantaan saatavien tietojen hyödyntämiseksi (u) ulkoinen kumppani - järjestelmien kehittäminen - kantakuvaus on olemassa, vastaa eräällä tavalla avoimuutta? (s) henkilökunta - saadaan tilastotietoja raporteilla - voidaan käyttää eri järjestelmissä aineistoa Tenttitarrasovellus (PKMK) (s) henkilökunta - tenttitarroja järjestelmästä: perustuu raporttikannan hyödyntämiseen - päällekkäisen työn välttäminen HOPSNet-siirto (PKMK) (u) ulkoinen kumppani - OPSNetin tytärjärjestelmä - kantakuvaus on olemassa hyödyntää raporttikannan kautta saatavaa suoritetietoa - HOPSin seuranta - saa suoritustiedot WinhaProsta raporttikannan kautta HOPSNet-näkymäänsä (ehops) Opiskelijoiden käyttäjätunnukset AD:iin (PKMK) - käyttäjätunnusten luonti, poisto - läsnäolotieto saatavilla, työn automatisointi skriptein - käyttäjätunnusten saanti - käyttäjätunnusten saanti, poistuminen Toiminnan suunnittelujärjestelmästä tietoja WinhaProhon (STADIA) 3) Kolmannelta osapuolelta kimpassa ostettu sovellus Koulutusprosessissa ennen WinhaProta tapahtuvaa (s) OPS-vastaavat, - Webservice-rajapinta -TOISU on primääri tiedonlähde

14 Koulutusohjelmajohtajat, koulutuspäälliköt, opettajat opetussuunnitelmien (OPS) ja opintojaksototeutusten syöttöön OPSien ja opintojaksototeutusten siirron suhteen -Aikaisemmin em. tiedoista pahimmillaan 3 eri versiota: painettu OPS, WinhaPron OPS ja koulutusohjelmien omat toiminnan suunnittelujärjestelmät /excelit. Nyt tieto samana versiona kaikissa järjestelmissä. Sihteerien, opettajien ja opintotoimiston ei tarvitse siirtää mekaanisesti tietoa järjestelmästä toiseen. Uusintatentti (STADIA) 3) Kolmannelta osapuolelta kimpassa ostettu sovellus Koulutusprosessissa jälkeen WinhaPron tapahtuvaa - Oma sovellus 2. ja 3. kerran opintojaksotenttejä varten - ilmoittautuminen - listat ilmoittautujista Tilanvarausjärjestelmä (STADIA) 3) Kolmannelta osapuolelta kimpassa ostettu sovellus, henkilökunta t (u) Stadian ulkopuoliset henkilöt -Opetustilojen varausjärjestelmä - Opetukseen liittyvän kalenteriajan varaaminen - Tarkka tieto sähköpostilla varatuista tiloista - Tilojen varaus läpinäkyvää, optimaalinen tilojen käyttö mahdollistuu - Integroitu Stadian työryhmäohjelmisto Groupwiseen. Opintojen suunnittelu helpottuu -Tilojen informaatiokanavan epävarmuus poistuu Infomail (STADIA) 2) Itse tai kimpassa tehty t - Nopea sähköposti-informaatio opintojaksoilla oleville opiskelijoille - periodeittain /lukukausittain muuttuvan tiedon hallinta muuten vaikeaa Palautejärjestelmä (STADIA) 3) Kolmannelta osapuolelta kimpassa ostettu sovellus (s) Esimiehet - Alaisten opintojaksototeutuksista saadun palautteen näkeminen - Opetuksen laadun kehittäminen

15 (u) opettaja - Omien opintojaksototeutuksien palautteen näkeminen - Palautteen antaminen saadusta opetuksesta - Opetuksen laadun kehittäminen - Mahdollisuus vaikuttaa opetuksen laatuun KEHA- Identiteetin hallinta (STADIA) 3) Kolmannelta osapuolelta ostettu sovellus (s) henkilökunta -Käyttäjätunnusten luonti ja jatkohallinta - Erilaiset sähköiset välineet nopeasti käytettävissä (s) Opiskelija -Käyttäjätunnusten luonti ja - Erilaiset sähköiset välineet (s) Tietohallinto jatkohallinta Identiteetin hallinta eri sähköisissä ympäristöissä nopeasti käytettävissä -HAKA-infrastruktuurin mukainen käyttäjähallinnon vähimmäisvaatimusten mahdollistaminen. Yhteistoiminta muiden kanssa. Toteutus-tietojen julkaisu (STADIA) 2) Itse tai kimpassa tehty (s) Opiskelija -Tulevien toteutustietojen informaatio - Sähköinen informaatiokanava opintotarjonnasta (s) Kiinnostunut, koulutukseen hakija Koulutustarjonnan selailu - Sähköinen informaatiokanava opintotarjonnasta Sähköpostiosoitteiden hakukone ja ryhmä- ien lähetys (VAMK) - www-pohjainen WINHAopiskelijaryhmien hakukone, jolla voi lähettää sähköpostia WINHAsta generoiduille opiskelijaryhmille - ryhmän tiedot voi myös tiputtaa excel-sheetille - yksittäisten opiskelijoiden hakukone - toteutuksille ilmoittautuneiden hakukone - tehty WINHA-kantaan JSP:llä JDBC:n kautta - www-sivulta voi hakea monella kriteerillä opiskelukavereita -opettaja voi tavoittaa sähköpostilla opiskelijaryhmän - opettaja voi saada kätevästi opiskelijaryhmän tiedot exceliinsä esim. arviointia varten - voi hakea sähköpostiosoitetta ryhmällä, nimellä, opiskelijanumerolla - tiimiytyminen, tiimikommunikaatio Opiskelijoiden käyttäjätunnusten luonti (VAMK) (s)tietohallinto - käyttäjätunnusten luontiskripti tekee tunnukset OpenLdap:iin ja AD:hen sekä synkronoi AD- ja Ldap tunnukset - tehty perlillä WNHA raporttikantaan ODBC-liittymällä ajetaan joka yö -> uudet tunnukset seuraavaksi päiväksi Henkilökunnan käyttäjätunnusten luonti (VAMK)

16 (s)tietohallinto käyttäjätunnusten luontiskripti (Perl) tekee tunnukset OpenLdap:iin ja AD:hen sekä synkronoi AD- ja Ldap tunnukset - tehty phpadmin työkalulla php:llä ajetaan välittömästi -> uudet tunnukset heti ilman viivettä (s)winha pääkäyttäjä maili uusista käyttäjistä vie tiedot WINHA:an manuaalisesti (s)palkanlaskenta maili uusista käyttäjistä Saa tiedon uusista henkilöistä heti (s)uusi työntekijä saa heti käyttäjätunnuksen pääsee heti töihin (mm. sivutoimiset) Salasanan vaihto WWW-sivulla (VAMK) (s)tietohallinto webbisivun takana systeemiä voi muuttaa vapaasti (sama käyttöliittymä säilyy) - tehty perl:llä LDAP.iin ja AD:hen samoja kirjastoja käyttäen antaa joustoa systeemien muuttamiseen (s)opiskelija yksi paikka vaihtaa salasanaa yksi salasananvaihtopaikka (s)henkilökunta yksi paikka vaihtaa salasanaa yksi salasananvaihtopaikka Sähköinen opinto-opas (VAMK) (s)opiskelija (u)hakija (s)henkilökunta - opinto.opas tuotetaan verkkoon ja WINHA:sta otetaan tiedot, jotka saadaan sieltä, loput kuvauksen syötetään AEGIRjulkaisujärjestelmään - tehty php:llä WINHA:n tuotantokantaan ODBC-liittymällä näkee opetustarjonnan hakuvaiheessa -hajautettu päivitysvastuu -helppo hakea - sama tieto WINHAssa ja oppaassa -> ei virheitä - haku tarkentuu ja perustuu realistisille odotuksille - hallinnointi helpottuu

17 SUUNNITTEILLA OLEVIEN LAAJENNUSTEN KUVAUS HOPS II-vaihe (JAMK) (JAMK) HOPS III-vaihe (JAMK) Opettajien tuntikiinnitykset palkanlaskentaan (JAMK) (s) palkanlaskija Palkanlaskenta Kustannuslaskenta (s) koulutuspäällikkö Opetuksen suunnittelu Toteutuksen kustannus M-rajapinnat (JAMK) (s) koulutuspäälliköt Opetuksen suunnittelu Yhteen kertaan (u) muut organisaatiot Opetuksen suunnittelu Ajantasaisuus eopinto-opas (katso toteutetuista) (JAMK) katso toteutetuista katso toteutetuista katso toteutetuista S1) Täydennyskoulutuksen opetushallinto (LAMK) - täydennyskoulutuksen opetushallintoon kaivataan WinhaPro-järjestelmää kevyempi toiminnallisuus, joka mahdollistaa täydennyskoulutuksen opetuksen suunnittelun, markkinoinnin, opiskelijahallinnon, tilastoinnit sekä tiedonsiirrot - - S2) Palautejärjestelmä (LAMK) - tavoitteena palautejärjestelmä opetuksen laadun seuraamiseen ja opiskelijoiden tyytyväisyyden mittaamiseen - palautteen kerääminen tulee olla mahdollista opintojaksototeutuksilta sekä muusta toiminnasta - palautteen anto jokaisesta toteutuksesta - mahdollisuus antaa välitöntä palautetta - palautteen kerääminen - opetuksen kehittäminen - opetuksen laadun seuranta - toiminnan kehittäminen - järjestelmän integrointi opetushallinnon prosessiin (nykyisten irrallisten ratkaisuiden sijaan) - yksi palautejärjestelmä

18 S3) Opiskelijavaihto (KV) (LAMK) - toiminnallisuus kv-vaihtoprosessin hallintaan: o sopimukset o henkilötiedot vaihtotapahtumiin osallistuvista opiskelijoista, opettajista ja tutkijoista sekä yhteyshenkilöistä o vaihtotapahtumat ja niihin liittyvät stipendit o vuokratapahtumien hallinta o raportoinnit oman korkeakoulun sisällä sekä CIMO:on päin - - S4) Www-koulutustarjonta (Lamkin oma avoin-amk- virt-amk) (LAMK) - koulutustarjonnan tietojen siirtäminen omaan www-palveluun sekä avoimen amkin että virtuaaliamkin portaaliin - tavoitteena sama tiedonsiirron rajapinta - - S5) OK-resurssit / tietojen siirto palkkahallintoon (konekielinen tietojen siirto) (LAMK) - OK-resurssit-järjestelmästä suunnitteilla konekielinen opettajien tunti-tietojen siirto palkkahallintoon - esimies hyväksyy tunti-tiedot www-liittymän kautta ja - palkanlaskenta saa tiedot palkkajärjestelmään sähköisesti - - S6) HR liittymä (henkilöstön tiedot) (LAMK) - henkilöstöhallinnon järjestelmähanke on kehitteillä - HR-järjestelmästä rakennetaan Lamkin henkilöstön tiedonsiirrot WinhaPro-järjestelmään (henkilöstön perustietojen lisäksi mm. Amkota-tilastoinnin edellyttämät henkilöstön tutkintonimikkeisiin ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät tiedot) - - S7) OK-resurssit / tietojen siirto taloushallintoon (budjetointi) (LAMK) - OK-resurssit-järjestelmästä ideoitu jatkossa mahdollisesti siirrettävän suunnittelutiedot budjetointijärjestelmään (mm. opetushenkilöstön henkilöstökulut, tilojen vuokrakulut jne.) - - S8) Opetushallinnon dokumenttien sähköinen arkistointi (LAMK) - opetushallintoon liittyvien dokumenttien sähköinen arkistointi niiden dokumenttien osalta, jotka voidaan sähköisesti arkistoida tai joiden sähköisestä arkistoinnista on toiminnallista hyötyä (osa opetushallinnon dokumenteista arkistoitaneen jatkossakin vain paperilla?) - - WWW-portaali (LAUREA) (s)opiskelija - Kaikki tarpeellinen samalla - opiskelu tehostuu sivustolla - tekniikka vielä avoin (u)hakija - hakijalle suunnattu näkymä - elinkaariajattelu (u)alumni - mahdollisuus siirtyä alumniksi ja - elinkaariajattelu

19 (s) Opettaja pitää sama (forwardointi) - Kaikki tarpeellinen samalla sivustolla - opetus tehostuu Harjoittelu (OAMK) Opiskelijoiden käyttäjätunnukset ja läsnäolotieto metahakemistoon WinhaProsta (PKMK) Harjoittelupaikat, harjoittelubyrokratia ja ohjaus Opinnäyte (OAMK) (s) julkaisutoiminta Opinnäytetyön tukeminen (s) kirjasto (s) t&k-toimija Tentti (OAMK) Tenttien järjestäminen, uusinnat yms. (s) tilahallinto Vaali (OAMK) Verkkovaalit kunta - HAKA-federaation ehtojen mukainen käyttäjähallinto metahakemistoon ja sitä myöten Shibbolointi muille - tunnus ja läsnäolotieto metahakemistossa ajan tasalla - käyttäjähallinnon ajantasaistaminen ja käyttäjätunnushallinnon prosessin hajauttaminen ja vakiointi - aikasäästöt, prosessin määrämuotoisuus Opiskelijaportaali (PKMK) - opiskelussa usein tarvittavat asiat suhteellisen helposti saatavilla jonkinlaisessa portaaliratkaisussa, ehkä - yhtenäinen liittymä usein tarvittaviin asioihin

20 Opiskelijaportaali, opintojen hallinta, HOPS (STADIA) (s) tutor -eri järjestelmissä olevien tietojen yhdistäminen -WinhaProsta haetaan ilmoittautumisja suoritustiedot -kokonaiskuvan saaminen ohjattavista opiskelijoista helppoa -Opintojen suunnittelun helpottuminen (HOPS) - Käytännön työskentelyn helpottuminen -Tietojen etsiminen helpottuu Sähköpostiosoitteiden hakukone ja SMS-ryhmäviestien lähetys (VAMK) - www-pohjainen WINHAopiskelijaryhmien hakukone, jolla voi lähettää SMS-viestin WINHAsta generoiduille opiskelijaryhmille esim. sairastapauksessa tai muusta syystä peruuntuneille luennoille - ODBC-tuotantokantaan ja php -opettaja voi perua/siirtää tuntinsa lähes reaaliajassa - saa nopeasti tiedon esim. peruuntuneista/siirtyneistä luennoista - peruuntuneet luennot voi hyödyntää - ei turhaa liikkumista/matkustelua WWW-portaali (VAMK) (s)opiskelija - Kaikki tarpeellinen samalla - opiskelu tehostuu sivustolla - tekniikka vielä avoin (u)hakija - hakijalle suunnattu näkymä - elinkaariajattelu (u)alumni - mahdollisuus siirtyä alumniksi ja - elinkaariajattelu pitää sama (forwardointi) (s) Opettaja - Kaikki tarpeellinen samalla sivustolla - opetus tehostuu

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

www.avoinamk.fi Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo

www.avoinamk.fi Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo Avoin AMK sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje 1/13 Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo AMK-pääkäyttäjän ylläpitonäkymä...2 AMK-pääkäyttäjän tehtävät...2

Lisätiedot

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita 1 KIRJAUTUMINEN... 2 2 YLEISTÄ... 3 3 OPINTOJAKSOLLE ILMOITTAUTUMINEN... 4 4 UUSINTATENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN... 4 5 SUUNNITELTUJEN OPINTOJAKSOJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMK TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU. Mikko Naukkarinen. TYÖNSUUNNITTELU eopintotoimiston TIEDONLÄHTEEN HTEENÄ

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMK TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU. Mikko Naukkarinen. TYÖNSUUNNITTELU eopintotoimiston TIEDONLÄHTEEN HTEENÄ TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMK TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Mikko Naukkarinen TYÖNSUUNNITTELU eopintotoimiston TIEDONLÄHTEEN HTEENÄ TYÖNSUUNNITTELU? 1/2 tavoitteena henkilöstön ja infran suunnitelmallinen

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Opetushallitus/Juha Tretjakov 22.3.2013 Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Oppijan palveluiden käyttöönoton infotilaisuus 22.3.2013 Opintopolku automatisoi

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

StudentaPluS. Opiskelijan ohje

StudentaPluS. Opiskelijan ohje StudentaPluS Opiskelijan ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta... 4 1.2.1 Etusivu... 4 1.2.2 Muokkausnäytön rakenne... 5 1.3 Lukujärjestys...

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 7.5.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIESTINTÄVASTAAVILLE Erja Nokkanen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa linjatut korkeakouluhakuja

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

WinhaWille 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelut / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wille\PHKK\Salpaus\Wille_opiskelijanohje_Winha89_190815.

WinhaWille 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelut / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wille\PHKK\Salpaus\Wille_opiskelijanohje_Winha89_190815. Opiskelijapalvelut / ja 2 (18) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Opiskelijan käyttäjätunnus ja salasana... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Muut käyttäjät... 4 3.1.

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Avoin AMK sähköinen asiointi opiskelijan ohje 1/10 Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Sisällysluettelo Avoinamk.fi portaalin yleisnäkymä...2 Koulutushaku...3 Rekisteröityminen ja

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

WinhaWille-opas opiskelijoille

WinhaWille-opas opiskelijoille WinhaWille-opas opiskelijoille Sisällys Esittely 2 Sisäänkirjautuminen 2 Omien tietojen tarkistaminen ja muuttaminen 3, 4 Omien suoritusten ja opiskelusuunnitelman seuraaminen 5 Ilmoittautumiset 6 HOPS:n

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815.

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815. 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kirjautuminen WinhaWilho -huoltajaliittymään... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Etusivu... 5 4. Henkilötiedot -linkki... 6

Lisätiedot

Weboodi ja Noppa. Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät

Weboodi ja Noppa. Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät Weboodi ja Noppa Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät oodi@aalto.fi noppa@aalto.fi Kirjautuminen Aallon käyttäjätunnuksella ja salasanalla osoite: https://oodi.aalto.fi Opiskelijatietojärjestelmä

Lisätiedot

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Karelia-ammattikorkeakoulu Postiosoite Tikkarinne 9 Käyntiosoite

Lisätiedot

e-opintotoimistotyöryhmän työskentelystä Eija Kalliala, Helia eija.kalliala@helia.fi http://myy.helia.fi/~kalei/

e-opintotoimistotyöryhmän työskentelystä Eija Kalliala, Helia eija.kalliala@helia.fi http://myy.helia.fi/~kalei/ e-opintotoimistotyöryhmän työskentelystä Eija Kalliala, Helia eija.kalliala@helia.fi http://myy.helia.fi/~kalei/ Työryhmän jäsenet Eija Kalliala, Helia Riitta Vatanen, Jamk Eliina Kantola, Kyamk Hanna

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Thomas Gustafsson & Saara Salminen Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Mallintaminen, tehtävä 1 21.1.2012 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Tietovaraston ja SuperTietovaraston kehittäminen ja hyödyntäminen. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola ja suunnittelija Mikko Jänis

Tietovaraston ja SuperTietovaraston kehittäminen ja hyödyntäminen. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola ja suunnittelija Mikko Jänis Tietovaraston ja SuperTietovaraston kehittäminen ja hyödyntäminen Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola ja suunnittelija Mikko Jänis Tietovarasto Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa Tietovarasto on raportoinnin

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen 17.3.2014. Eva Maria Raudasoja Johtaja Koulutuspalvelut

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen 17.3.2014. Eva Maria Raudasoja Johtaja Koulutuspalvelut Ympärivuotisen opiskelun edistäminen 17.3.2014 Eva Maria Raudasoja Johtaja Koulutuspalvelut Koulutuksen strateginen toimenpideohjelma Opintopolkujen esteettömyyden arviointi Koulutuksen vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 1.1 Mikä on Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)?...2 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa?...2

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn. SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa

Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn. SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa Haaste Ikäluokat pienevät Aloituspaikkamääriä leikataan Käytössä olevat resurssit

Lisätiedot

AMKOTA tiedonkeruu ja siirtotiedostojen lataussovellus KOTA-AMKOTA seminaari Helsinki 6. 7.11.2007

AMKOTA tiedonkeruu ja siirtotiedostojen lataussovellus KOTA-AMKOTA seminaari Helsinki 6. 7.11.2007 AMKOTA tiedonkeruu ja siirtotiedostojen lataussovellus KOTA-AMKOTA seminaari Helsinki 6. 7.11.2007 Kari Korhonen Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ammattikorkeakouluyksikkö/tarmo

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Kokemuksia tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Haaga + Helia = HAAGA-HELIA

Kokemuksia tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Haaga + Helia = HAAGA-HELIA Kokemuksia tietojärjestelmien yhteensovittamisesta Haaga + Helia = HAAGA-HELIA Koulutuksen tietohallintojen yhdistämisprosessit 1. Kartoitus: mitä koulutuksen järjestämistä tukevia tietojärjestelmiä oli

Lisätiedot

TUPA-projektin ohjausryhmä

TUPA-projektin ohjausryhmä TUPA-projekti Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen laatu- ja kehittämishanke Opetusministeriön rahoittama 2.9.2002 31.12.2007 Vastuuyksikkö: Hämeen amk Projektipäällikkö: Juhani Keskitalo Projektisihteeri

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Wilman perusohje opettajille Turun ammatti-instituutin Wilmaohje. 14.9.2015 Turun ammatti-instituutti Primus työryhmä

Wilman perusohje opettajille Turun ammatti-instituutin Wilmaohje. 14.9.2015 Turun ammatti-instituutti Primus työryhmä Wilman perusohje opettajille Turun ammatti-instituutin Wilmaohje 14.9.2015 Turun ammatti-instituutti Primus työryhmä Tämä on Turun ammatti-instituutin opettajille laadittu Wilma perusohje.tarkempia ohjeita

Lisätiedot

Aalto-yliopisto 31.1.2012 Avoin korkeakoulu. Anita Johansson

Aalto-yliopisto 31.1.2012 Avoin korkeakoulu. Anita Johansson Aalto-yliopisto 31.1.2012 Avoin korkeakoulu Anita Johansson Palvelu tarjoaa kanavan lukio-, ammatilliseen koulutukseen ja peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Palvelu tarjoaa kanavan aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin!

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin! Tervetuloa avoimen AMK:n polkuopintoihin! 1 3 7 8 11 POLKUOPISKELUN idea HENKILÖKOHTAINEN opiskelusuunnitelma ARVOSANAT POLKUOPISKELU tiiviisti MIKÄ ON AVOIN AMK? 3 Polkuopiskelun idea 3 Polulla opiskelu

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU SAMK SoleOps uusintatenttijärjestelmä 1(8) Opettajan rooli Tässä ohjeessa on selostettu SoleOPSin uusintatenttijärjestelmässä opettajan tehtäviin kuuluvat toiminnot. Näitä ovat: 1. uusintatenttipäivämäärien

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Karelia-ammattikorkeakoulu Postiosoite Tikkarinne 9 Käyntiosoite

Lisätiedot

WINHAPRO 6.0 WINHAWIIVI-OHJE

WINHAPRO 6.0 WINHAWIIVI-OHJE WINHAPRO 6.0 WINHAWIIVI-OHJE WM-data WinhaWiivi 0 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 Opettajasivujen ohjaustiedot... 2 2 Käyttäjätunnus ja salasana... 2 2.1 Salasanan palautus... 2 2.2 Käyttöoikeudet... 2 2.3 Jos

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

VERKKOKIRJASTO theseus

VERKKOKIRJASTO theseus VERKKOKIRJASTO theseus ammattikorkeakoulujen Open Access toteutuksena a Sjölund ija a.sjolund@seamk.fi 02230 theseus verkkokirjasto Kaikille ammattikorkeakouluille yhteinen opinnäyte- j julkaisutietokanta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Huom! Lukkarikone toimii oikein vain jos koulutusohjelmasi ylläpitää lukujärjestystietoja Metropolian tilanvarausjärjestelmässä (tvj.metropolia.fi). Käyttöperiaate Lukkarikone

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

luokkaan B114 jako. Nimenhuuto. Vertaistutorit

luokkaan B114 jako. Nimenhuuto. Vertaistutorit ORIENTAATIOVIIKON OHJELMA TIKO /2012 ZZPP0300 Oppiminen ja ammatillinen kasvu (3 op, 81 tuntia) orientaatioviikon osuus 27-30.8.2012 Opettajatutoreina: Timo Bister ja Tommi Tuikka Vertaistutoreina: Jussi

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

ehopsia valmisteleva projektiryhmä Vararehtorille

ehopsia valmisteleva projektiryhmä Vararehtorille ehopsia valmisteleva projektiryhmä Vararehtorille ehopsia VALMISTELEVAN PROJEKTIRYHMÄN RAPORTTI 2 (11) SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 1.1 Toimeksianto...3 1.2 Projektiryhmän kokoonpano...3 1.3 Raportissa käytetyt

Lisätiedot

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA PROSESSIN OMISTAJA TutkintoDiakin johtaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Huhti- toukokuu 2008

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 SÄHKÖPOSTITILIN LUONTI Tilin luonti pääkäyttäjän hallintaportaalissa 3 Sähköpostitilin luonti Outlook 2010 ohjelmaan 8 Tämä ohje on lyhennetty versio sähköpostilin Hallintaportaalin

Lisätiedot

Toteuttajien vastuualuueet

Toteuttajien vastuualuueet Toteuttajien vastuualuueet TIPTOP-kokonaisuus on jaettu osa-alueisiin, palveluihin. Jokaisella palelulla on päävastuullinen toteuttaja ja mahdollisia osallistujatoteuttajia. Vastuutoteuttajan vastuulla

Lisätiedot

VETUMA rekisteröityminen

VETUMA rekisteröityminen VETUMA rekisteröityminen Rekisteröityminen tapahtuu kirjautumalla WebTimmiin klikkaamalla Selailu liikuntapalvelut Tampere -linkkiä ja valitsemalla Rekisteröityminen Rekisteröidy käyttäjäksi. Linkistä

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon. Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon. Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Toiminnot Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus Sopimushallinnointi Apurahojen

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen

Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen VirtuaaliAMK-seminaari 29.10.2003 Mikael Linden, mikael.linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC HAKA-projekti VirtAMK-seminaari 29.10.2003 1 Tieteen tietotekniikan

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

WINHAPRO 5.1 WINHAWIIVI-OHJE

WINHAPRO 5.1 WINHAWIIVI-OHJE WINHAPRO 5.1 WINHAWIIVI-OHJE WM-data WinhaWiivi 0 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 Opettajasivujen ohjaustiedot...2 2 Käyttäjätunnus ja salasana...2 2.1 Salasanan palautus...2 2.2 Käyttöoikeus...2 2.3 Jos opettaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto REKISTERISELOSTE SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Lisätiedot

Wilma. https://wilma.sakky.fi

Wilma. https://wilma.sakky.fi Wilma https://wilma.sakky.fi Mikä Wilma on? Opiskelijan Wilma lukujärjestykset suorituksien seuranta poissaolojen seuranta oppilaitoksen tiedotteet viestintä opettajien kanssa kurssien valinta kyselyihin

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IT-PÄIVÄT JOENSUUSSA 12.10.2010

KORKEAKOULUJEN IT-PÄIVÄT JOENSUUSSA 12.10.2010 KORKEAKOULUJEN IT-PÄIVÄT JOENSUUSSA 12.10.2010 TIEDOLLA JOHTAMINEN Päijät-Hämeen koulutuskonserni Lahden amk Koulutuskeskus Salpaus Tuoterengas Tuulikki Kallio tietohallintojohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE Sisällys Täysi-ikäinen opiskelija... 1 ehops... 4 Tuntimerkinnät... 5 Opiskelijan työssäoppiminen Wilmassa... 7 Pankkiyhteys ateriakorvauksiin... 9 Työssäoppiminen alkaa...

Lisätiedot

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Kirjaudu SoleOPSiin SAMK-tunnuksillasi. Voit selata yksittäisen opiskelijan HOPSia päävalikon HOPSien selaus toiminnolla. Päävalikon

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS. Ryhmä MTTT10S

OPISKELIJAN OPAS. Ryhmä MTTT10S OPISKELIJAN OPAS Ryhmä MTTT10S SISÄLTÖ 1. OPETUSRYHMÄ... 2 2. KOULUTUKSEN KESTO... 2 3. TILAT JA VAHTIMESTARI... 2 4. RUOKAILU... 2 5. TIETOJÄRJESTELMÄT JA TUNNUKSIEN JAKAMINEN... 3 6. TIETOTEKNISET ONGELMAT...

Lisätiedot

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma Wilman käyttöopas huoltajille 1 Sisällysluettelo Wilmaan kirjautuminen... 3 Oma etusivu... 4 Pikaviestit... 5 Työjärjestys... 6 Kokeet... 6 Suoritukset... 6 Tuntimerkinnät... 7 Selvitä tuntimerkintöjä...7

Lisätiedot

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle 1 (8) HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle Huomio! Käsittely Käytä mielellään Firefox selainta, myös Google Chromea on testattu. Huolehdi jo tietoturvankin vuoksi, että selaimen päivitys on ajan

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE www.laurea.fi ASIOssa henkilöstö voi: Varata tiloja mistä tahansa Laurean kampukselta Tarkastella omaa opetusaikataulua ja opetukselle varattuja tiloja kalenterinäkymässä Saada

Lisätiedot

Opiskelijat Turun ammatti-instituutin Wilmassa (29.10.2015)

Opiskelijat Turun ammatti-instituutin Wilmassa (29.10.2015) Opiskelijat Turun ammatti-instituutin Wilmassa (29.10.2015) Turun ammatti-instituutin Wilma löytyy osoitteesta https://wilma.turku.fi. Opiskelijan Wilman etusivulla näkyy uusien pikaviestien ja tiedotteiden

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-info vastuukäyttäjille Sisältö Perustietojen siirrot vuoden 2017 hakuja varten Kielikoetulos suoritusrekisteriin Muutoksia virkailijan työpöydällä Kevään 2017 hakujen lomakemuutokset 2 Perustietojen

Lisätiedot

! "" "#$% $ #!&' ()))! *+,

!  #$% $ #!&' ()))! *+, ! "" "$% $!&' ()))! *+, -.%/0 "$% $ 8&' 9! ()))! YLEISESTI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Toimintaperiaatteet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Lisätiedot