Kokemuksia tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Haaga + Helia = HAAGA-HELIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemuksia tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Haaga + Helia = HAAGA-HELIA"

Transkriptio

1 Kokemuksia tietojärjestelmien yhteensovittamisesta Haaga + Helia = HAAGA-HELIA

2 Koulutuksen tietohallintojen yhdistämisprosessit 1. Kartoitus: mitä koulutuksen järjestämistä tukevia tietojärjestelmiä oli Haagassa ja mitä Heliassa 2. Määrittely: mitä on koulutuksen tietohallinto HH:ssa 3. Määrittely: mitä prosesseja siihen kuuluu 4. Määrittely: mitä ovat HH:n koulutuksen tietohallinnon palvelut 5. Päätös: koulutuksen tietohallintopalveluiden organisointi 6. Päätös: mitkä järjestelmät valitaan tukemaan palveluita 7. Päätös: opintojaksojen koodijärjestelmä, henkilöstön tunnusjärjestelmä 8. Toteutus: otetaan käyttöön valitut järjestelmät 2

3 Koulutuksen järjestämiseen liittyvien prosessien yhtenäistäminen Lukuvuoden ajoituksen yhtenäistäminen 2 intensiiviviikkoa + 4 x (8 viikkoa + 1 intensiiviviikko) + 2 intensiiviviikkoa = 40 viikkoa Lukujärjestyksen julkaisuaikataulujen yhtenäistäminen Toukokuu ja joulukuu Opintojaksoille ilmoittautumisaikataulujen yhtenäistäminen Toukokuu ja joulukuu Uusintakokeiden järjestämiset 2 uusintakertaa / toteutus 3

4 4 HAAGA-HELIAn tietohallinnon johtaminen (Paturi, Ala-Peijari) Toiminnan johtaminen ja organisointi Tietoresurssien johtaminen ja organisointi Tietoresurssien hyväksikäytön suunnittelua, johtamista, toteutusta ja valvontaa Talous- ja henkilöstöhallinto T&K ja aluevaikutus Koulutus Koulutuksen hallinto Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät Taloushallinnon tietojärjestelmät Asiakkaiden ja sidosryhmien palvelujärjestelmät Tutkimuksen tieto- ja viestintäjärjestelmät Oppimisen tieto- ja viestintäjärjestelmät Opetuksen tieto- ja viestintäjärjestelmät Opetuksen suunnittelun ja hallinnon tietojärjestelmät Johtamista tukevat tietojärjestelmät Navita Wintime eflow <CRM> Jobstep Survey BlackBoard Moodle Sap laboratoriot Winha Otso Intra, extra Amkota HH-info Sovellusarkkitehtuuri Sähköposti, web Tietoarkkitehtuuri Tietohallinnon kehittämisen ohjaus ja seuranta MsProject Teknologia-arkkitehtuuri

5 Koulutuksen tietohallinnon johtamisprosessit Koulutuksen tietoresurssien hallinto Koulutuksen järjestämisen vuosiprosessi 2 x Koulutuksen järjestämisen kausiprosessi Koulutuksen tarjonnan hallinta Lukuvuosien ja lukukausien ajoituksen hallinta Verkkosivujen ylläpidon johtaminen Opintojaksojen toteutusten ja Opettajien työsuunnitelmien hallinta Lukujärjestysprosessin hallinta Valmistumispalautteen keruu Lukukauden toimintaraportit Koulutushallinnon tietojärjestelmien koulutus henkilöstölle Opiskelijamäärien ja valmistuneiden tilastointi Toimintatiedon keruut ja raportointi Koulutushallinnon prosessien kuvaaminen ja yhtenäistäminen (laatukäsikirja) Koulutushallinnon tietojärjestelmien integroiminen Osallistuminen valtakunnallisiin kehittämisprojekteihin Amkota (taso-esitys) AMKOPAS www, intra, extra Winha Otso Mimosa www Opala, HHa Intra Tilastokeskus AMKOTA tuloskortit, vuosikertomus, 5 intra

6 HAAGA-HELIAn koulutuksen tietojärjestelmien palveluarkkitehtuuri Kirjaudun ja saan palveluni roolini värisistä osioista Opettaja Henkilöstö Opiskelija Kaikki WinhaViivi osallistujat suoritukset toteutussuunnitelmat (rajatut toiminnot) WinhaOpaali toteutuspalaute WinhaVille ilmoittautumiset hops arvosanat toteutussuunnitelmat sähköinen asiointi selain BlackBoard/ Moodle/FLE Oppimisympäristöt opetusmateriaalit toteutuksen viestintä osallistujat Intra arkistot asiakastiedot? laatukäsikirja toiminnan ohjaus toimintaohjeet toimintaraportit tilastot ym. Opiskelija- Extra yksiköiden eijulkiset raportit ja ohjeet laatutyö kv-raportit harjoittelupaikat it ohjeet sähköinen asiointi www markkinointi julkinen tietolähde hakijan opas opinto-opas.lukujärjestys KAIKKI TIETO, JONKA NÄKY- VYYTTÄ EI OLE SYYTÄ SALATA Toiminnot henkilöstöverkossa käyttöoikeuksien puitteissa WinhaPro opinnot opetussuunnitelmat toteutukset opiskelijat hopsit opettajat suoritukset ym. Mimosa Lukujärjestykset OTSO Opettajien työsuunnitelmat Ms Sharepoint PLONE sisällönhallintajärjestelmät palkanlaskenta kirjanpito 6

7 HH:n koulutuksen tietohallintopalveluiden vastuulla: Opiskelija- ja opintohallintojärjestelmä WinhaPro Opettajien työsuunnitelmajärjestelmä Otso Lukujärjestysjärjestelmä Mimosa Uusintakoeilmoittautumisjärjestelmä (verkkolomake) Opintojaksopalautejärjestelmä WinhaOpaali Oma valmistumispalautejärjestelmä (webropol-lomake) Verkkosivujen sisällöntuotannon koordinointi (Plone, Sharepoint) viranomaisjärjestelmien tiedonkeruut: AMKOTA, Paturi Tilastokeskus, Kela, Opala 7

8 Valitut tietojärjestelmät Opiskelija- ja opetushallintoon WinhaPro Opettajien työsuunnitelmien hallintaan Otso Lukujärjestyksiin Mimosa www-sivujen sisällöntuotantoon Plone (uusi) Henkilöstön intraan ja opiskelijaextraan MS Sharepoint (uusi) 8

9 HH:n WinhaPro -kannan rakennusprojekti Projektiin nimettiin yksi tekninen henkilö ja 2 sisällönhallitsijaa (yksi molemmista oppilaitoksista) ja WM-datalta ostettiin konsulltiapua Sisällön hallitsijat olivat avainhenkilöitä kun siirron yhteydessä tietosisällöstä jouduttiin tekemään lennossa päätöksiä. Projekti työskenteli yhteistyössä niiden IT-palveluiden siirtoprojektien kanssa, joilla oli liittymiä WinhaPro - järjestelmään. 9

10 Kuka tekee Mihin vaikuttaa Opiskelija- ja opetustietojen siirtosuunnitelma primus winha otso mimosa verkkosivut blackboard Haagan AD tunnukset Meriluoto ja Paturi testaavat Primuksen siirtotiedostojen onnistumisen opettajien winhatunnukseksi juokseva numero, H00400, vain uudet Paturi määrittelee Otsoon tarvittavat muutokset Kosteila ja Suomi tarkistavat Mimosan kyvyn muuntaa koodeja Taskinen suunnittelee uudet siirtoscriptit verkkotunnukset ovat muotoa ivonen.jukka Meriluoto tekee siirtotiedostot Primuksesta, wilma tunnus opiskelijan lisätietoihin, adtunnus henkilöstön lisätietoihin Taskinen tekee kopion Helian nykyisestä Winhasta HH:n Winhan pohjaksi Multibase ylläpitää Otsoa. Kosteila tekee excel-lukkarit vanhoilla ja uusilla koodeilla. opintojaksokuvauset säilyvät entisessä osoitteessa tunnus = AD tunnus opiskelijan lisätietokenttään: PRIMUS: wilmatunnus, opettajien y. AD: tunnus Meriluoto ja Paturi vaihtavat tunnukset excelissä Paturi ja WM-data poistaa vanhentuneet tiedot HH:n Winhasta Mitä tekee verrataan AD:hen, poikkeamat käsityönä Paturi tarkistaa siirtotiedostot Paturi muuntaa tunnukset erillisellä muunto-ohjelmalla Haagan tunnukset siirretään HH:n toimialueelle Paturi ja WM-data lataavat tiedot väli- Winhaan Paturi ja WM-data ajavat tuplien tarkistuksen Missä järjestyksessä WM-data yhdistää kannat Salonen asentaa uuden Otsoversion Taskinen ajaa uudet scriptit vapaasti valittavien ilmoittautumiset WinhaVilleen Paturi ajaa hopsien sisällöt kuntoon Mimosa uusille koodeille opintojaksokuvauset uusilla koodeilla uusissa urleissa opettaja kopioi vanhalla tunnuksella olevat asiat uudelle 10

11 Päätös HAAGA- HELIAn koodeista Primus Helia Winha Taulujen export uusi Winha Siirtodata Vanhentuneiden tietojen poisto Siirtodatan muokkaus ja lataus uusi Winha Koodien muunto HAAGA-HELIA Winha Joulukuussa 2006 Käyttäjähallinto 11

12 WinhaPro tiedonsiirron toteutus Marraskuussa kopioitiin Helian kanta uuden kannan pohjaksi Testattiin tietojen latausta kantaan Muuttumattomien tietojen (esim. opsit) lataus voitiin aloittaa Opiskelijoiden suoritustiedot siirrettiin joulukuun tuotantokatkon aikana. 2 sisällön asiantuntijaa siirsi tietoja noin 2 viikkoa (pitkiä työpäiviä ja viikonloppuja) Käyttökatko kesti vajaa 2 viikkoa HAAGA-HELIAn WinhaPro oli valmis

13 Pelkoja Kun oli päätetty valita WinhaPro HH:n järjestelmäksi, syntyi Primus -yhteisössä huoli: mitä tapahtuu tietokantoihin tallennetuille tiedoille ja mitä jos tietoja katoaa siirrossa? Ratkaisu: Primus on edelleen käytössä arkistojärjestelmänä. Tietoja ei enää ylläpidetä. Opiskelijat olivat luotettavimpia tiedonsiirron onnistumisen tarkistajia. 13

14 Ja mitä sitten seurasi WinhaPro koulutusta järjestettiin täsmäkoulutuksena eri kohderyhmille: opintosihteerit, yksiköiden assistentit, opettajat ja koulutusohjelmista vastaavat. Toimintatapojen yhtenäistäminen ja jalkauttaminen alkoi erilaisissa työryhmissä Kaikki poikkeukset eivät siirtyneet, niitä paikattiin korjaamalla käsin 14

15 Lukujärjestykset - Mimosa xhaagan lukujärjestykset tehtiin yhdessä 2. asteen prosessin kanssa Irrottautuminen 2. asteen prosesseista Lukujärjestysohjelmiston valinta -> Mimosa Kullekin toimipisteelle uusi henkilö lukujärjestysten laatimiseen Mimosa-koulutus Lukujärjestysprosessien yhtenäistäminen = samat julkaisuaikataulut, ristiinopiskelu eri toimipisteissä 15

16 Opettajien työsuunnitelmat - OTSO YT-neuvotteluissa sovittiin uusi HAAGA-HELIAn opetustyön mitoitusjärjestelmä: 1 op = 26 h, muut työt = sovittu tuntimäärä Opettaja saa valita yhden vapaajakson paikan syksylle tai keväälle Opetuksen kehittämistyö ja yhteisöllisyys 100 h Itsensä kehittäminen 100h Opettajalle sovitaan palkanmaksun perusteena oleva tuntimäärä koko lukuvuodeksi (1600 h) Lisätöiden maksatukset Vanhoilla työsuunnitelmilla toimitaan lukuvuosi loppuun (xhaaga) Opettajilla ajantasaiset työsuunnitelmat alkaen OTSOon tehtiin tarvittavat muutokset laskentakaavoihin ja lisättiin uusia ominaisuuksia 16

17 Julkinen verkkosivusto Kesäkuussa 2006 avattiin väliaikainen HAAGA-HELIA sivusto, josta oli linkitykset kantaoppilaitosten sivuille. HAAGA-HELIAn sivuston suunnitteluun, sisällöntuotantojärjestelmästä päättämiseen ja käyttöönottoprojektiin oli puoli vuotta aikaa. Sisällöntuotantojärjestelmäksi valittiin Open Software kategoriaan kuuluva Plone. HAAGA-HELIAn verkkosivusto avattiin

18 Henkilöstön intran ja opiskelijaextran yhdistäminen Kaikkea ei ollut mahdollista tehdä yhtä aikaa, joten alkuun kantaoppilaitosten intrat ja extrat jatkoivat toimintaansa. Keväällä 2007 suunniteltiin intran ja extran sisältörakenne. Valittiin sisällöntuotantojärjestelmäksi MS Sharepoint Henkilöstön intra otettiin käyttöön Opiskelijaextra otetaan käyttöön

19 Mitä on vielä jäljellä? HAAGA-HELIAn koulutuksen operatiivinen arki toimii ja tietojärjestelmät tukevat sitä. Vuosi 2008 on tietojärjestelmien ja toimintatapojen hienosäätöjen aikaa. HAAGA-HELIAn kulttuuri syrjäyttää vähitellen kantaoppilaitosten kulttuureja (tällä saralla on vielä jonkin verran työtä). 19

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

TORI - Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, osa 3

TORI - Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, osa 3 12.12.2013 (päivitetty 29.1.2014) TORI - Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, osa 3 Tästä listasta löytyy vastauksia ensimmäisten siirtoprojektien aikana siirtyvää henkilöstöä askarruttaviin kysymyksiin.

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot