TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS"

Transkriptio

1 TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 MITÄ TYÖSSÄOPPIMINEN ON?... 2 TYÖSSÄOPPIMISEN MERKITYS... 3 ROOLIT TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA... 4 TYÖAIKA JA TYÖVUOROT... 5 RUOKAILU... 5 POISSAOLOT... 5 TYÖVAATETUS JA JALKINEET... 6 NIMIKILPI JA ESITTELY... 6 HYVÄT TAVAT... 6 TUPAKOINTI JA PÄIHTEET... 7 ASEPTIIKKA, PISTOTAPATURMAT JA TARTUNNAT... 7 OPISKELIJAN VASTUU... 7 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS... 8 TYÖSSÄOPPIMISEN LOMAKE & AMMATTITAITOVAATIMUKSET... 8 OHJAUSRUNGON JA OHJAAVIEN KYSYMYSTEN OHJEISTUS OPPIMISPÄIVÄKIRJA HAVAINNOINTITEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SUUNNITELMA OHJAUSRUNKO KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TYÖSSÄOPPIMISEEN OHJAAVAT KYSYMYKSET: KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS HOITO JA HUOLENPITO TYÖSSÄOPPIMISEN LOMAKE & AMMATTITAITOVAATIMUKSET OHJAUSRUNGON JA OHJAAVIEN KYSYMYSTEN OHJEISTUS OPPIMISPÄIVÄKIRJA OHJAUSRUNKO HOIDON JA HUOLENPIDON TYÖSSÄOPPIMISEEN OHJAAVAT KYSYMYKSET: HOITO JA HUOLENPITO KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TYÖSSÄOPPIMISEN LOMAKE & AMMATTITAITOVAATIMUKSET OHJAUSRUNGON JA OHJAAVIEN KYSYMYSTEN OHJEISTUS OPPIMISPÄIVÄKIRJA TOIMINTAKYVYN TUKEMISEN SUUNNITELMA OHJAUSRUNKO KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TYÖSSÄOPPIMISEEN OHJAAVAT KYSYMYKSET: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TYÖSSÄOPPIMISEN SUORITUKSEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN SALASSAPITO- JA VAITIOLOVELVOLLISUUS TYÖVUOROLISTA / LASKUTUSLISTA

3 JOHDANTO Kädessäsi n Savnlinnan ammatti- ja aikuispistn ssiaali-, terveys- ja liikunta-alan lähihitajakulutuksen työssäppimista kuvaava ja hjaava pas. Oppaassa kuvataan, mitä työssäppiminen n sana ssiaali- ja terveysalan tutkinta, mitä työssäppiminen sisältää, ja miten piskelija itse, hjaava pettaja ja työssäppimista työyksikössä hjaava ssiaali- ja terveysalan ammattilainen vi malla timinnallaan edistää ammattitaidn saavuttamista. Lisäksi ppaassa n kuvattu työssäppimiseen liittyviä käytänteitä ja hjeita. MITÄ TYÖSSÄOPPIMINEN ON? Työssäppiminen n sa ammatillista kulutusta. Se n kulutuksen järjestämismut, jssa sa tutkinnn tavitteista pitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäppiminen n aidissa työympäristöissä tapahtuvaa tavitteellista, hjattua ja arviitua piskelua. Työssäppiminen ei le vain kulussa peteltujen asiiden ja työn harjittelua, vaan työn tekemisen piskelua ja hjattua ammattitaidn hankkimista: työssä n tehtäviä, jita ei le vinut petella ppilaitksessa. Lisäksi sa tutkinnn edellyttämästä ammattitaidsta pitaan työelämässä. Työssäppimisen tavitteena, että piskelija saavuttaa tutkinnn perusteiden ammattitaitvaatimukset. Työssäppimisen hjaaja perehdyttää piskelijan työhön ja pastaa arjen työssä. Työssäppimisen hjaaja antaa jatkuvaa palautetta piskelijalle tätä kuunnellen, yhdessä keskustellen, hjaten ja kannustaen. Tivisimme, että piskelija ja työssäppimisen hjaaja keskustelevat säännöllisesti piskelijan ppimisesta ja tavitteiden saavuttamisesta. Palautteen perustana vat jaksn yleiset tavitteet, jihin piskelijan tavitteet liittyvät. Kaikki palaute tapahtuu piskelijan läsnä llessa. Opiskelijan tivtaan pääsevän sallistumaan työryhmää ja -yhteisöä kskeviin sast- ym. kkuksiin sekä yhteistyötahjen kanssa järjestettäviin tilaisuuksiin. Opettaja n yhteydessä piskelijaan jaksn aikana puhelimitse, wilman ja/tai sähköpstin avulla sekä tulee arviintikeskusteluun työssäppimisen jaksn lpussa. Opettaja käy työssäppimispaikassa tarvittaessa myös aiemminkin, esimerkiksi piskelijan tavitekeskustelussa ja/tai työssäppimisen hjaajan tiveesta. Työssäppimisen arviintikeskustelussa piskelijan, pettajan ja hjaajan kanssa arviidaan työssäppimisen tavitteiden saavuttamista ja piskelijan ammatillista kehittymistä jaksn aikana. Opettaja kirjaa arviinnin WILMAppilashallintajärjestelmään. Työssäppimisen mahdllisesti keskeytyessä piskelijalle laaditaan henkilökhtainen suunnitelma pintjen/työssäppimisen jatksta. 2

4 TYÖSSÄOPPIMISEN MERKITYS OPISKELIJALLE tukee piskelijan ammatillista kasvua vahvistaa piskelijan piskelu-mtivaatita antaa realistisen kuvan työelämästä Hyvä työssäppiminen pettaa työelämän pelisäännöille ja vastuun kantamiselle usein prtti työelämään Kehittää työpaikkjen maa ppimiskulttuuria. TYÖPAIKOILLE Opiskelijat tuvat uusia näkemyksiä työhön. Keskustelua ei niin näkyvistäkin asiista Työpaikat vivat myös hyödyntää ppilaitksen saamista, asiantuntemusta ja kulutuspalveluja. Työssäppimisen ympäristöt ja työpaikkahjaajat vaikuttavat ratkaisevasti uusien ammattilaisten ammattiidentiteettin mudstumiseen, asenteisiin ja näkemyksiin työstä. Osaavan ja sveltuvan henkilöstön rekrytinti helpttuu. 3

5 ROOLIT TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA OPISKELIJA n aktiivinen ja ma-alitteinen käyttäytyy työssäppimispaikan ehdilla nudattaa työaikja n ikeutettu hjaukseen n ikeutettu tavitteiden mukaiseen piskeluun kantaa vastuun ppimisestaan n velvllinen tekemään hjaajansa kanssa pääsääntöisesti samat työvurt hulehtii hygieniastaan arvii maa ppimistaan suhteessa jaksn tavitteisiin sekä arvi ammatillista kasvuaan n ikeutettu säännölliseen palautteen saamiseen n ikeutettu antamaan palautetta työssäppimisjaksstaan työpaikalle TYÖPAIKKAOHJAAJA n alan ammattilainen (lähihitaja tai aikaisemman tisen asteen tutkinnn surittanut) n mtivitunut piskelijan hjaamiseen mahdllistaa piskelijan jaksn tavitteiden mukaisen työskentelyn perehdyttää piskelijan työtehtäviin, asiakkaisiin ja työyhteisöön varmistaa työssäppimisen turvallisen tteutumisen n vastuussa piskelijan tekemisistä n velvllinen säännölliseen palautteen antamiseen pyytää piskelijalta palautetta työssäppimisjakssta työpaikan käytänteiden mukaisesti ttaa yhteyttä työssäppimista hjaavaan pettajaan tarpeen tullen arvii piskelijan ppimista suhteessa jaksn ammattitaitvaatimuksiin TYÖSSÄOPPIMISTA OHJAAVA OPETTAJA hulehtii yhdessä piskelijan kanssa, että työpaikalla n tarvittava tiet ja materiaali käytössä perehdyttää työpaikkahjaajan ja piskelijan ppimistavitteisiin hjaa piskelijaa tavitteiden asettamisessa ja käy sen läpi piskelijan ja työpaikkahjaajan kanssa n hjaajan ja piskelijan tavitettavissa hulehtii työssäppimisen sujumisesta ja ppimistavitteiden saavuttamisesta ja arviinnista tukee ja kunniittaa työpaikkahjaajan arviintia TYÖNANTAJA arvstaa piskelijiden hjaamista turvaa piskelijan hjaamiseen riittävät resurssit hulehtii työnantajaimagsta piskelijiden suuntaan hulehtii, että piskelijan hjaamiseen ja arviintiin liittyvät kulutukset vat ajan tasalla jakaa tasapulisesti hjausvastuuta kehittää työssäppimista ja mahdllistaa piskelijapalautteen keräämisen sallistuu ammattitaidn arviintiin tukee työpaikkahjaajia ja/tai työntekijöitä ammattitaidn arviinnissa ymmärtää hjaamisen merkityksen työyhteisön kehittämisen välineenä 4

6 TYÖAIKA JA TYÖVUOROT Opiskelijan työaika työpaikalla nudattaa hjaajan työvurja, keskimäärin tuntia viikssa. Työvurt suunnitellaan hjaajan kanssa tarkituksenmukaisiksi. Työvurtaulukk n asiakirja, jnka piskelija pitää ajan tasalla. Työvurtaulukka säilytetään työssäppimisen aikana työpaikalla sille varatulla ilmitustaululla tai kansissa, jtta se n kaikkien sitä tarvitsevien helpsti löydettävissä. Työssäppimisen aikana piskelija tekee pääsääntöisesti samja työvurja kuin hjaajansa, tarvittaessa myös iltaisin ja viiknlppuisin. Mahdllisista työvurmuutksista svitaan hjaajan ja tarvittaessa hjaavan pettajan kanssa. Muutkset tehdään työvurtaulukkn. Jaksn päättyessä piskelija ja hjaaja kuittaavat allekirjituksillanne (mustekynällä) työvurtaulukksi ikeaksi. Opiskelijan tulee hulehtia, että työvurtauluksta jää kpi työssäppimispaikkaan ja alkuperäisen palautat hjaavalle pettajalle. Työssäppimisjakslle sattuvat mahdlliset arkipyhät vat piskelijalle vapaita. Vaihtehtisesti piskelija vi tehdä työssäppimista arkipyhänä ja tällöin siirtää vapaan hjaajan kanssa svittuun tiseen ajankhtaan. RUOKAILU Opiskelija vi rukailla SAMIn rukalissa kuten muinakin kulupäivinä. Opiskelija vi rukailla SAMIn spimusrukalissa, jllin hän saa ppilaitksesta aterialaskutuslmakkeen. Opiskelija vie spimusrukalaan lmakkeen, jhn hän kuittaa syömänsä ateriat. (Kysy spimusrukalista hjaavalta pettajalta.) Muissa tapauksissa timitaan kulun hjeistuksen mukaan. POISSAOLOT Sairastuminen ja kulun kanssa erikseen svitut pissalt (esim. uusintatentti, näyttöinf tms.) vat ainita perusteltuja syitä, jiden vuksi piskelija vi lla pissa työssäppimisesta. Js piskelija jutuu lemaan työssäppimisesta pissa sairastumisen vuksi, piskelija ilmittaa siitä työssäppimispaikkaan puhelimitse ennen alkavaa työvura sekä hjaavalle pettajalla pissalpäivän aikana. Pissaltdistusten vaatimisessa käytetään samaa käytäntöä, mikä n työpaikan henkilöstölläkin. Pissaljen krvaamisesta tulee keskustella pettajan ja hjaajan kanssa sekä spia mahdllisesta krvausmenettelystä. Ylipitkien työvurjen tekeminen työtuntien kerryttämiseksi ei kuitenkaan le susiteltavaa, sillä tavitteena n ammatin tietjen ja taitjen ppiminen. Periaatteena n, että suritusmerkinnän saadakseen piskelijan n saavutettava työssäppimisjakslle asetetut ppimistavitteet. 5

7 TYÖVAATETUS JA JALKINEET Sairaalissa ja muissa terveydenhulln yksiköissä pukeudutaan tavallisesti sujavaatteeseen. Jillakin sastilla saatetaan käyttää tavallisia asiallisia siviilivaatteita, esimerkiksi mielenterveysptilaiden ja lasten hitpaikissa sekä jissakin dementiayksiköissä. Sujavaatteen piskelija saa kyseisestä työssäppimispaikasta. Jkaisessa yksikössä n mat yksilölliset tilat pukeutumiselle. Pukeutumiselta edellytetään siisteyttä ja asiallisuutta. Pitkät hiukset täytyy lla sidttuna pninhännälle, palmiklle tai nutturalle. Käsikruja (srmukset, rannerenkaat, rannekell) ei saa käyttää työssä. Kynsien tulee lla lyhyet, siistit ja lakattmat. Tek- ja rakennekynsiä ei saa lla infektivaaran vuksi. Lävistyskruja kasvjen, kielen, käsien ja käsivarsien alueella ei saa lla, kska ne aiheuttavat bakteerikasaumia lävistysalueelle ja siten ptilaille, työtvereille ja itsellesi infektiriskin. Krvanapit ja kaulanmyötäinen kaulaketju vat sallittuja, mutta niitä ei saa srmeilla työssä llessa. Pitkät riippuvat krvakrut ja kaulaketjut eivät svi työasuun esimerkiksi sen vuksi, että ne vaarantavat työturvallisuutesi. Työssä llessasi et saa käyttää hajuvettä tai muita vimakkaita tuksuja, kska yliherkät ihmiset vivat saada niistä vimakkaitakin reaktiita. Pitkähihainen aluspaita, pip, lippalakki tms. eivät kuulu työasuun. Työpaikalla käytetään mia työjalkineita. Jalkineiden pitää lla jalille terveelliset ja turvalliset sisäkengät. Niiden pitää lla puhtaat ja puhdistusta kestävää materiaalia. Työkenkinä n käytettävä virallisia EN 347 kdattuja työkenkiä, perusteluina turvallisuus ja liukastumisvaara. NIMIKILPI JA ESITTELY Työssäppimisjakslla piskelijaa käyttää nimikilpeä, jssa tulee lla kk nimen (etunimi ja sukunimi) lisäksi piskelija. Susittelemme, että piskelija tekee lyhyen, selkeän esittelyn itsestään työpaikan ilmitustaululle tai muuhun vastaavaan paikkaan. HYVÄT TAVAT Ssiaali- ja terveysalan piskelijalta dtetaan hyviä tapja ja asiakaspalvelutaitja. Työssäppimisjakslla piskelija n kk ajan vurvaikutuksessa ptilaiden/asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Khteliaisuus, ystävällisyys, kunniittava käytös ja psitiivinen asenne kannattaa säilyttää vaikeissakin tilanteissa. Ptilaiden ja asiakkaiden teitittely kuuluu khteliaaseen käyttäytymiseen. Varsinkin iäkkäät ihmiset vat tttuneet teitittelyyn ja dttavat sitä khdatessaan uuden nuren henkilön. On aina viisainta teititellä, kun tapaa ennestään vieraan ihmisen. Henkilö saattaa ehdttaa piskelijalle sinunkauppja, jnka jälkeen n aivan spivaa sinutella. Hyviin tapihin kuuluu myös ptilaiden/asiakkaiden, heidän läheistensä ja henkilökunnan tervehtiminen khtaamistilanteissa ja esimerkiksi ptilashuneen veen kputtaminen sisään mennessä. 6

8 TUPAKOINTI JA PÄIHTEET Työaikana ei saa tupakida eikä käyttää nuuskaa tai muita tupakkatutteita. Alkhlin, huumeiden ja muiden päihteiden käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena tai jälkitilassa leminen työaikana n kielletty. Mikäli piskelija rikk edellä mainittuja sääntöjä, timitaan SAMIn järjestyssääntöjen mukaisesti. ASEPTIIKKA, PISTOTAPATURMAT JA TARTUNNAT Ptilas-/asiakastyössä täytyy erityisesti hulehtia tartuntjen leviämisen ennaltaehkäisystä. Tärkein yksittäinen tartuntjen leviämistä ehkäisevä kein n hyvä käsihygienia. Käsien ihn pitää lla kunnssa ja ihrikkja täytyy välttää. Työssäppimispaikilla piskelijan täytyy hulehtia käsien desinfektista ja sujautumisesta sekä työskennellä aseptisia työskentelytapja nudattaen teriassa ja käytännössä pittujen hjeiden mukaan. Tapauskhtaisia vartimi- ja eristyshjeita tulee nudattaa. Lisäksi piskelijan itsensä hyvä terveydentila sujelee tartunnilta ja muiltakin terveysngelmilta. Opiskelijan tulee pitää terveydestään hyvää hulta. Js piskelijalle sattuu pistvahinktapaturma, tulee hänen ttaa yhteyttä piskelijaterveydenhultn puh: tai Js pistvahinktapaturma sattuu päivystysaikana, piskelija ttaa yhteyttä ensiapupliklinikalle ja myöhemmin piskeluterveydenhultn. Neulanpist- tai viilthaavan sattuessa, altistuskhta huuhdellaan heti runsaalla vedellä. Haavaa ei saa puristaa. Js n mahdllista, että ptilaan verta n jutunut haavaan, haavan/pistkhdan päälle asetetaan alkhlihaude ainakin 2 minuutiksi. Opiskelija selvittää heti hjaajansa kanssa mitä tapahtui. Pisttapaturmasta täytetään kirjallinen pisttapaturmalmake työpaikalla. Kyseisen ptilaan hidsta vastaavan lääkärin tulee päättää, nk syytä epäillä veritartuntaa. Js veritartuntaa epäillään, piskelijaa kskettaa samat säännöt ja timintahjeet kuin työntekijöitä. Mikäli piskelija sairastuu työssäppimisjaksn aikana tarttuvaan infektisairauteen, piskelijan tulee tarkin harkita, nk hän tartunnanvaarallinen ptilaille ja työntekijöille. Tehstettu käsihygienia ehkäisee tartunnan leviämistä myös hengitystie- ja sulistinfektiiden aikana. Js piskelija käyttää man sairautensa (esim. diabetes, astma jne.) hitn lääkitystä työvurjen aikana, n hänen svittava hjaajan kanssa, missä lääkkeitä säilytetään. OPISKELIJAN VASTUU Opiskelijaa sit vaitilvelvllisuus ja hänellä n aina eettinen vastuu masta timinnastaan. Opiskelijalla ei le piskeluaikana timintayksikön työntekijälle kuuluvaa juridista vastuuta, vaan hän työskentelee kulutetun henkilön hjauksessa, hänen työparinaan ja vastuullaan. Opiskelija n kuitenkin aina vastuussa masta ppimisestaan. Työssäppimisen aikana piskelija n vakuutettu Kunnallisen piskelijavakuutuksen tapaturmavakuutuksella. 7

9 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Työssäppimispaikka TYÖSSÄOPPIMISEN LOMAKE & AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa kunniittaa asiakkaan arvja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavitteita timia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman phjalta arviida timintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman tteutumista edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvintia hjata ja tukea asiakasta päivittäisissä timinnissa hjata erilaisia asiakasryhmiä työskennellä ssiaali- ja terveysalan timintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaan työskennellä eri asiakasryhmiä kskevien timintaperiaatteiden ja susitusten mukaan ttaa vastuun ppimisestaan ja arviida ammatillista kehittymistään hakee tieta ja käyttää tiettekniikkaa ja dkumentintivälineitä nudattaa työryhmän sääntöjä ja timia työyksikön työhyvinvinti- ja turvallisuushjeiden mukaan Opiskelijan henkilökhtaiset tavitteet: 8

10 Opiskelijan itsearviinti saamisestaan: Työssäppimisen hjaajan arviinti: Aika ja paikka: Arviinti: hyväksytty, hylätty piskelijan allekirjitus hjaajan allekirjitus 9

11 OHJAUSRUNGON JA OHJAAVIEN KYSYMYSTEN OHJEISTUS Ohjausrunk kuvaa Kasvun tukemisen ja hjauksen tutkinnn san sisältöjen sisältöjä ja etenemistä työssäppimisen aikana. Ohjausrungn aikataulutus n hjeellinen, ja halutessaan piskelija vi edetä npeamminkin man suunnitelmansa ja tavitteidensa mukaisesti. Ohjausrunka vi käyttää myös tsekkauslistana esimerkiksi perehdyttämisen salta. Ohjaavien kysymysten tarkituksena n jhdattaa piskelija timimaan työssään ammattitaitvaatimusten mukaisesti. Jkaisesta ammattitaita kuvaavasta kriteeristä n mudstettu yksi kysymyskknaisuus (1-3 kysymystä) lukuun ttamatta Työn perustana leva tiedn hallinta -arviinnin khdetta. Kysymysten esittämisen tavitteena n aktivida piskelijaa ajattelemaan ja arviimaan itse timintaansa. Kysymysten phtiminen hjaa piskelijaa näkemään työnsä kknaisvaltaisemmin sekä auttaa tutkintsuritussuunnitelman/ammattisaamisen näytön suunnitelman laadinnassa. Myös työssäppimisen hjaaja vi halutessaan käyttää kysymyksiä hjausprsessin tukena. Työn perustana levan tiedn hallinta -arviinnin khteessa piskelijalta dtetaan man timintansa perustelutaita eri työtilanteissa. OPPIMISPÄIVÄKIRJA Opiskelija vi pitää ppimispäiväkirjaa ppimisestaan. Oppimispäiväkirjassa piskelija arvii työskentelyään ja ppimistaan säännöllisesti kk jaksn ajan yhdessä hjaajansa kanssa. Vapaamutinen ppimispäiväkirja vi sisältää esimerkiksi mat ppimistavitteet, tavitteiden saavuttamisen phdinnan ja kehittymistarpeet, päivittäiset merkittävät ppimistilanteet, muut ppimisen kannalta merkittävät seikat ja muita ajatuksia työstä. Oppimispäiväkirjassa vi hyödyntää hjaavia kysymyksiä. Työssäppimisen hjaaja vi pyytää piskelijalta ppimispäiväkirjaa piskelijan ppimisen ja arviintinsa tueksi esimerkiksi sillin, kun piskelijan n helpmpi ilmaista itseään kirjallisesti. HAVAINNOINTITEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SUUNNITELMA Valitse asiakasryhmäsi mukaan, kumman havainnintitehtävän teet (sivut 11 ja 12). Tarkempi hjeistus havainnintitehtävän yhteydessä. Työssäppimisen aikana n piskelijan ppimisen kannalta erittäin sutavaa tehdä vähintään yksi Timinnan suunnitelma (sivu 13) hjaustilanteesta ryhmälle (esim. perustiminnt, leikki, liikunta, musiikki-, taidekasvatus) sekä tteuttaa se, ja arviida timinnan nnistumista. Ammattisaamisen näytössä/tutkintsurituksessa timinnan suunnittelu, tteutus ja arviinti yhdestä timinnasta n välttämätöntä. 10

12 OPPIMISTEHTÄVÄ: Lapsihavainninti Valitse lapsi, jsta teet kirjallisen havainnintitehtävän. Katsele, kuuntele, keskustele lapsen kanssa, haastattele vanhempia ja työyhteisön muita aikuisia. Vit hyödyntää heista runka: FYYSINEN JA MOTORINEN KEHITYS yleinen kuvaus lapsen fyysisestä lemuksesta ikä (nin) pituus pain vartaln rakenne terveydentila mahdlliset pitkäaikaissairaudet yliherkkyydet karkeamtriset taidt kävely, juksu, hyppääminen, palln heitt ja kiinnitt, pyöräily, luistelu, hiiht ketteryys/ kömpelyys hienmtriikka kynän/ saksien käyttö, langan pujttelu, pienillä legilla rakentelu silmän-käden yhteistyö jäljentäminen, värittäminen siistiksi ppiminen wc-timet kampaaminen peseytyminen pukeutuminen ja riisuutuminen napit, nauhat, vetketjut, pukemisjärjestys, pukemisen siisteys PSYYKKINEN KEHITYS puhe ja sanavarast riippuvuus aikuisesta itsetunt ja tasapainisuus lunteenpiirteiden kuvailu speutuminen uusii tilanteisiin, suhtautuminen muutksiin tunteiden ilmaiseminen ja hallinta leikki: mitä leikkii, vaihtuuk leikin teemat jne. SOSIAALINEN KEHITYS suhtautuminen muihin lapsiin, speutuminen ryhmään rli lapsiryhmässä leikin vurvaikutuksellisuus suhtautuminen aikuisiin vanhempiin hitajiin vieraisiin HUOM. Ennen kuin palautat tehtävän, lueta se hjaajallasi sekä lapsen vanhemmilla. Muuta kaikki tekstissä esiintyvät nimet ja kirjita tiedt niin, ettei niistä vi tunnistaa, kuka n kyseessä. 11

13 OPPIMISTEHTÄVÄ: vanhus/asiakashavainninti Valitse vanhus/asiakas, jsta teet kirjallisen havainnintitehtävän. Katsele, kuuntele, keskustele vanhuksen/asiakkaan kanssa, haastattele maisia ja työyhteisön muita työntekijöitä. Vit hyödyntää heista runka: FYYSINEN JA MOTORINEN TOIMINTAKYKY yleinen kuvaus fyysisestä lemuksesta terveydentila liikuntakyky ikä pituus pain ravitsemustila sairaudet lääkitys yliherkkyydet näkö kuul suun terveys (esim. hampaist) liikkuminen liikkumisen apuvälineet hienmtriikka, silmän-käden yhteistyö erittäminen syöminen, peseytyminen, pukeutuminen ( hienmtriset taidt, kuten kengännauhjen slmiminen, hiusten kampaaminen) apuvälineet käden taitihin liittyvät harrastukset wc-timet apuvälineet, vaipat PSYYKKINEN TILA kgniti (muisti ja älyllinen surituskyky) puhe ja sanavarast itsetunt ja tasapainisuus lunteenpiirteiden kuvailu mielenterveys (speutuminen uusiin tilanteisiin, suhtautuminen muutksiin, tunteiden ilmaiseminen ja hallinta) harrastukset uni ja lep SOSIAALINEN VERKOSTO perhesuhteet muu ssiaalinen verkst (suku, ystävät) rli ja vurvaikutus yhteisössä suhtautuminen vertaisiin, maisiin, hitajiin ja vieraisiin MILLAINEN LAPSI ON OMASTA MIELESTÄÄN ITSE OLLUT? MILLAISENA KOKEE OMAN LAPSUUTENSA? MITÄ ASIOITA PITÄÄ TÄRKEÄNÄ LAPSEN KASVATUKSESSA/LAPSUUDESSA? HUOM. Ennen kuin palautat tehtävän, lueta se työntekijällä ja asiakkaalla. Kysy lupa vanhukselta/asiakkaalta tehtävän tekemiseen. Muuta kaikki tekstissä esiintyvät nimet ja kirjita tiedt niin, ettei niistä vi tunnistaa, kuka n kyseessä. 12

14 TOIMINNAN SUUNNITTELURUNKO TAUSTATIEDOT asiakkaiden ikä, tas ja lukumäärä timinnan aihe timinnan hjaajat TOIMINNAN TAVOITE mihin timinnalla pyritään? asiakaslähtöisyys humii asiakkaan kknaisvaltainen tukeminen/hjaaminen (fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen ulttuvuus) ETUKÄTEISJÄRJESTELYT valmistautuminen tilat materiaalit välineet TOIMINNAN ALOITUS mtivinti, kiinnstus timintaan TOIMINNAN ETENEMINEN mitä tehdään ensin, mitä seuraavaksi? uuden asian pettaminen (sisäistäminen) makhtainen tutustuminen (ulkistaminen) TOIMINNAN PÄÄTTÄMINEN mihin timinta päättyy? mitä seuraavaksi: siirtyminen? TOIMINNAN ARVIOINTI miten tuki meni? mikä li hyvää? mitä tekisin nyt tisin? itsearviinti palaute asiakkailta, kllegilta 13

15 OHJAUSRUNKO KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TYÖSSÄOPPIMI- SEEN PEREHDYTTÄMINEN: Merkitse ruksilla, kun kyseinen asia n hidssa & let asian ymmärtänyt. Työpaikan käytännöt työaika, taut rukailu ssiaaliset tilat työvaatetus, sujavaatetus työkengät tilat ja ryhmät lähimmät työtverit vaitilvelvllisuus yrityksen pelisäännöt, timintaperiaatteet hyödynnä myös yrityksen nettisivuja yrityksen/timipaikan timinta-ajatukseen tutustuminen hyödynnä myös yrityksen nettisivuja esimies turvallisuuskäsikirja, hätäpistuminen, menettely tapaturman sattuessa piskelijan esittäytyminen esittely esim. ilmitustaululle perehdyttämisaineistn tutustuminen savuttmuus puhelinten käyttö (työpuhelin mihin tarkitukseen?, ma kännykkä) internetin käyttö mihin tarkitukseen? pissalt ja niiden ilmittaminen taln mat käytännöt, esim. muistisairaan/ikäihmisen/vammaisen khtaaminen TYÖTEHTÄVIÄ / AMMATTITAITOVAATIMUKSIA: MIETI SAMALLA, MITEN KYSEISET ASIAT NÄKYVÄT TYÖSSÄSI HYÖDYNNÄ OPPIMISPÄIVÄKIRJAA! Ensimmäisellä viiklla Havainnintia, katselua, kuuntelua Ole aktiivinen ja kysele! Asiakkaisiin & asiakasryhmään tutustuminen kntaktin ttaminen keskeistä annetaan asiakkaalle aikaa tutustumiseen Asiakasryhmän sääntöjen, rajjen ja spimusten maksuminen Työyhteisöön tutustuminen 14

16 Timintaan tutustuminen ja sallistuminen hjattuna päivärytmi päivittäiset timinnat (rukailu, puhtaus, lep, ulkilu ) timintatukit siirtymätilanteet vapaa leikki / timinta luva hjaus Mallina lemisen humiinti Opiskelijan mien tavitteiden laatiminen Mieti mia vahvuuksiasi ja kehittämiskhteita. Vertaa ammattitaitvaatimuksiin. Pimi tavitteiksi ne asiat, jissa tarvitset erityisesti harjaantumista & ppimista. Hyödynnä vahvuuksiasi timinnassa! Tisella viiklla Timinnan ja hjaamisen harjittelu (sekä yksilö että pienryhmä) hjattuna päivittäiset timinnat timintatukit siirtymätilanteet vapaa leikki/timinta, luva hjaus Asiakkaiden havainninti, keskustelut ja kasvatus- hittyön- tai palvelusuunnitelmaan tutustuminen asiakkaan vahvuudet asiakkaan tarpeet tavitteet työlle tärkeimmät tavitteet/piirteet jkaisen asiakkaan khdalta itselle ylös Kasvatustyönprsessi mikä se n ja miten se näkyy timinnassa? Asiakashavainnintitehtävän työstäminen humiiden kknaisvaltainen kehitys Kunnan yhteinen vasu / päiväkdin yhteinen vasu / yrityksen timinta-ajatus miten näkyy timinnassa? Omien tavitteiden tarkistus; jatkatk asettamillasi tavitteilla vai muutatk tavitteita? Klmannella viiklla Timinnan harjittelu hjattuna ja sin itsenäisesti Päivittäisissä timinnissa hjaaminen (sekä yksilö että pienryhmä) Luvissa timinnissa (askartelu/kuvataide/käsityöt, musiikki, liikunta, draama ) hjaaminen (sekä yksilö että pienryhmä) tukisuunnitelman tekeminen jk päivittäis- tai luvissa timinnissa (asiakasryhmästä ja yksilöstä lähtevät tavitteet, khderyhmä, tilat, välineet, materiaalit, työnjak, mtivinti, tteutus ) timinnan arviinti Asiakkaan ppimiseen vaikuttavat tekijät? Mikä edistää, mikä estää..? Asiakkaan ja asiakkaan kulttuurin arvstus Ryhmän timintaan vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen (ryhmän mudstuminen, rlit, ryhmän kehitysvaiheet ) 15

17 Oman ppimisen arviinti ja tavitteiden tarkistus Tutkintsuritussuunnitelman /ammattisaamisen näyttösuunnitelman työstämisen alittaminen Neljännellä ja viidennellä viiklla edellisten lisäksi: Timiminen itsenäisesti ja tarvittaessa hjattuna Päivittäisissä timinnissa ja luvissa timinnissa hjaaminen (yksilöt ja pienryhmät) Asiakkaan kasvatus-, hittyön- tai palvelusuunnitelman mukainen työskentely ja arviinti Ryhmän timintaan vaikuttavien tekijöiden humiiminen työssä (ryhmän mudstuminen, rlit, ryhmän kehitysvaiheet ) Asiakkaan terveyteen ja hyvinvintiin vaikuttavien tekijöiden tiedstaminen, hyödyntäminen ja perustelu ravitsemushjaus, terveyshjaus, ihnhidn hjaus, levn merkitys Yleisiä asiita, mihin pitää kiinnittää humiita: Asiakastuntemuksen laajentaminen (mm. kulttuurin merkitys, verkstt minkä tahjen kanssa tehdään yhteistyötä, palvelujärjestelmän näkyminen arjessa) Asiakaslähtöisyyden humiinti Asiakkaan tarpeiden määrittely miten näkyy? Aktiivisuuden ja ma-alitteisuuden krstaminen Kyky ilmaista itseään, vurvaikutustaitjen kehittäminen Asiakkaan hyväksyttävän timinnan tukeminen palaute Luva timinta: a) esim. taide, musiikki b) arjen tilanteissa luviminen, kekseliäisyys ja c) asiakkaan luntaisen luvuuden tukeminen Mitä n hyvä lähihitajuus tässä timintaympäristössä? Miten se näkyy työssäni? Tietisuus, mitkä lait & asetukset vaikuttavat päivähitn/kulunkäyntiin/vanhustenhitn. Miten se näkyy? Timintaympäristön viihtyisyyden ja esteettisyyden humiinti Oman kehittymisen arviinti missä len hyvä? Missä tarvitsen hjausta? Palautteen vastaantt ja sen hyödyntäminen Vastuunttaminen työstä ja masta ppimisesta Erilaisten tiednhakutapjen hyödyntäminen havainninti, suunnitelmat, netti, kirjallisuus, valmiit tutkset, kllegat Asiakastietjen kirjaamiseen tutustuminen mihin ja miten? Tiettekniikan ja dkumentintivälineiden hyödyntäminen Tiimityöskentely ja työhyvinvinnin edistäminen malla timinnalla Työergnmiaan humin kiinnittäminen Omat asenteet terveellisiin elintapihin Asiakkaan turvallisuudesta hulehtiminen Ammattietiikka Kestävän kehityksen mukainen timinta 16

18 OHJAAVAT KYSYMYKSET: KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnitelmallinen työskentely: - MILLÄ TAVOIN JA MILLÄ MENETELMILLÄ TUNNISTAT ASIAKKAIDEN TARPEITA JA VAHVUUK- SIA? - MILLAISIA ASIAKKAAN KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVIA TAVOITTEITA OLET ASETTANUT? MI- TÄ SEIKKOJA OLET HUOMIOINUT TAVOITTEEN ASETTELUSSA? KERRO ESIMERKKI TAVOIT- TEELLISESTA TOIMINNASTASI. - MINKÄ KIRJALLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN TOIMIT? KERRO ESIMERKKI TAVOITTEELLI- SESTA TOIMINNASTASI. - KUINKA SUUNNITELMASI MUKAINEN TOIMINTA TOTEUTUU? 2. TYÖMENETELMIEN, MATERIAALIEN JA VÄLINEIDEN HALLINTA Kasvun tukeminen ja hjaaminen: - MILLAISISSA TILANTEISSA KUUNTELET JA HAVAINNOIT ASIAKASTA, MITÄ ASIOITA HUO- MIOIT? / MILLAISIA TARPEITA ASIAKKAILLA OLET HAVAINNOINUT? - MILLAISIIN TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIIN OLET OHJANNUT ASIAKKAITA? KUINKA HUOMIOITA ASIAKKAA OMAT TOIMINTAMAHDOLLISUUDET? - MILLAISIA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN SOVELTUVIA MENETELMIÄ, TILOJA, MATERIAALEJA JA VÄLINEITÄ OLET ITSE TOIMINNASSASI KÄYTTÄNYT? - KERRO KUINKA KÄYTÄT LUOVUUTTA TYÖSSÄSI. - MILLAISISSA ERI TILANTEISSA OHJAAT ASIAKASTA PÄIVITTÄISISSÄ TOIMINNOISSA? - MILLAISISSA TILANTEISSA TUET ASIAKKAAN TOIMINTAA? - MILLASISSA TILANTEISSA JOUDUT ASETTAMAAN ASIAKKAAN TOIMINNALLE RAJOJA? - MILLAISISSA TILANTEISSA JA KUINKA OHJAAT ASIAKASRYHMIÄ SEKÄ KUINKA TUET JA EDIS- TÄT HEIDÄN VÄLISTÄ VUOROVAIKUTUSTAAN? - KERRO ESIMERKKI KUINKA HUOMIOIT/RAKENNAT ASIAKKAAN YMPÄRISTÖN VIIHTYISYYTTÄ JA ESTEETTISYYTTÄ - MITKÄ TOIMINTAPERIAATTEET JA SUOSITUKSET HUOMIOIT TYÖSSÄSI TÄSSÄ TYÖPAIKASSA, KUINKA ITSE TYÖSKENTELET SUOSITUSTEN MUKAAN? Terveyden, turvallisuuden ja timintakyvyn humin ttaminen: - MILLAISIA PALVELUITA OLET OHJANNUT ASIKKAAN KÄYTTÄMÄÄN JA MITEN PALVELU EDIS- TÄÄ ASIAKKAAN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA? - KERRO KUINKA HUOLEHDIT RAVITSEMUKSESTA JA MITÄ SIINÄ HUOMIOIT? 17

19 3. TYÖN PERUSTANA OLEVA TIEDON HALLINTA - KERRO KUINKA JA MISSÄ TYÖTILANTEISSA HYÖDYNNÄT TEORIATIETOASI JA/TAI PERUSTELET TOIMINTAASI AMMATTITAITOVAATIMUSTEN MUKAISELLA TEORIATIEDOLLA? Miksi teet, niin kuin teet? Mitä ajattelit tehdessäsi näin? Millä perusteella ratkaisit asian näin? Kerr samalla tehdessäsi, mitä teet. Mitä tästä timinnasta saattaa seurata? Mitä pidät tässä lennaisena asiana? Mitä vaihtehtja tässä tilanteessa lisi llut? 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Oppiminen ja ngelmanratkaisu: - KUINKA TYÖSSÄSI NÄKYY OMA VASTUU OPPIMISESTASI? - MITKÄ OVAT VAHVUUTESI TÄLLÄ HETKELLÄ? MITEN HYÖDYNNÄT VAHVUUKSIASI? - MITKÄ OVAT KEHITTÄMISALUEITASI TÄLLÄ HETKELLÄ? - MILLAISISSA TILANTEISSA OLET SAANUT/PYYTÄNYT PALAUTETTA JA OLETKO MUUTTANUT TOIMINTAASI PALAUTTEEN PERUSTEELLA? - KERRO ESIMERKKI MISTÄ ASIOISTA JA KUINKA OLET HANKKINYT TIETOA. - KERRO ESIMERKKI JOSTAKIN OMGELMATILANTEESTA JA KUINKA OLET RATKAISSUT TILAN- TEEN. Vurvaikutus ja yhteistyö: - KERRO ESIMERKKI MILLÄ TAVOIN JA MILLAISISSA TILANTEISSA ILMAISET ITSEÄSI SELKEÄS- TI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI? - KERRO ESIMERKKI TILANTEESTA JOSSA TOIMIT PALVELUHENKISESTI. - MILLAISESSA TYÖRYHMÄSSÄ TYÖSKENTELET? - MILLAISIA SÄÄNTÖJÄ JA TOIMINTAPERIAATTEITA TYÖRYHMÄSSÄ NOUDATETAAN? Ammattietiikka: - KUINKA ASIAKKAAN ARVOSTAMINEN NÄKYY TYÖSSÄSI? - KUINKA HUOMIOIT JA ARVOSTAT ASIAKKAIDEN KULTTUURITAUSTAA? Terveys, turvallisuus ja timintakyky: - KUINKA TYÖSSÄSI HUOMIOIT TYÖHYVINVOINNIN, TYÖTURVALLISUUDEN JA ERGONOMIAN SEKÄ NIITÄ OHJAAVAT SÄÄDÖKSET? - MITEN ITSE SUHTAUDUT TERVEELLISIIN ELÄMÄNTAPOIHIN? MITEN NE NÄKYVÄT TOIINNAS- SASI? - KUINKA HUOLEHDIT ASIAKKAIDEN TURVALLISUUDESTA? 18

20 HOITO JA HUOLENPITO Työssäppimispaikka TYÖSSÄOPPIMISEN LOMAKE & AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa asettaa tavitteita malle timinnalleen hit- ja hulenpittyössä laatia tarve- ja vimavaralähtöisen asiakkaan tai ptilaan hita ja hulenpita edistävän suunnitelman sekä tteuttaa ja arviida sitä tukea asiakkaita tai ptilaita selviytymään päivittäisissä timinnissa tarkkailla asiakkaan tai ptilaan elintimintja ja timintakykyä sekä kirjata havaintjaan ja tiedttaa niistä tehdä asiakas- ja ptilaslähtöistä hit- ja hulenpittyötä hyödyntäen hidn ja hulenpidn tietperustaa tteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. diabetes, epilepsia, Parkinsnin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivverenvut, aivinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artrsi ja steprsi, aistisairaudet ja -vammat) sairastavien perushita ja edistää kuntutumista edistää asiakkaan tai ptilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvintia asiakkaan tai ptilaan ammatillisen khtaamisen hyödyntää apuvälineiden ja teknlgian mahdllisuuksia hit- ja hulenpittyössä hjata asiakkaita tai ptilaita käyttämään ssiaali- ja terveydenhulln palveluita ja timeentulturvan etuuksia tteuttaa kestävän kehityksen periaatteita timinnassaan sekä työskennellä laatutyön susitusten mukaan tteuttaa lääkehidn, annstella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia arviida maa timintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta arviida mahdllisuuksiaan timia tulevaisuudessa yrittäjänä nudattaa työhyvinvinti- ja työturvallisuushjeita ja määräyksiä nudattaa ssiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita asennituu työhönsä ma- alitteisesti, justavasti ja vastuullisesti. Opiskelijan henkilökhtaiset tavitteet: 19

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE HOITO JA HUOLENPITO, Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Opiskelija: Ryhmätunnus: Näyttöpaikka: Näytön ajankohta: Työpaikkaohjaaja: Opettaja: Jokaisesta arvioinnin

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Kauneudenhitala Ksmetlgi Kauneudenhidn ja tuteneuvnnan kulutushjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Työssäppimisen hjaavat pettajat Nina Sipilä-Latvehmas gsm 043 824 0456 Anu

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnonosan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä Työpaikalla tapahtuvan ppimisen kehittäminen Savn kulutuskuntayhtymässä Tulksia ja käytäntöjä Maija Savlainen 15.11.2017 Kehittämishanke 8/2015-7/2018 Tteuttaja Savn kulutuskuntayhtymä. Hanke n valmisteltu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 2 (10) UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. Yhdyssanat 1.1. Tee sanoista

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 2 (12) A. UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. uus/-yys, -us/-ys substantiivit

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTEN KOTIHOITO

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN KUVAUS 2. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 3. SUUNNITELMA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot