JOUKKOLIIKENNE KANTA-HÄMEENLINNASSA. Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUKKOLIIKENNE KANTA-HÄMEENLINNASSA. Sisällys"

Transkriptio

1 JOUKKOLIIKENNE KANTA-HÄMEENLINNASSA Sisällys Hämeenlinnan eri osien erilainen yhteys muuhun kaupunkiin... 1 Alueiden vertailua... 2 Erilaisten ihmisryhmien erilaiset asuinalueet... 6 Bussilla töihin/opintoihin arkisin... 8 Bussilla terveysasemille arkisin klo Bussit sunnuntaisin Yhteenvetoa Kuva 1 Vertailualueet kartalla... 2 Kuva 2 Eteläinen alue... 3 Kuva 3 Itäinen alue... 3 Kuva 4 Pohjoinen alue... 4 Kuva 5 Läntinen alue... 4 Kuva 6 Vuorotiheydet eri tieosuuksilla... 5 Kuva 7 Alueiden asukasprofiilit... 6 Kuva 8 Parhaan saavutettavuuden alue työssä/koulussa käynnille... 8 Kuva 9 Alle 17v ja kulkumahdollisuudet... 9 Kuva 10 Töihin/kouluun meno Kuva 11 Töistä/koulusta paluu Kuva 12 Työpaikkapisteet Kuva 13 Suuret työllistäjät Kuva 14 Työpaikat ja työntekijät vuotta Kuva vuotiaat ja työpaikka-alueet Kuva 16 Enemmän kuin yksi bussi/tunti Kuva 17 1 bussi/tunti ja yli 65 vuotiaat Kanta-Hämeenlinnalaiset Kuva 18 Yli 75 -vuotiaat kartalla Kuva vuotiaat kartalla Kuva 20 palvelulinja seiska Kuva 21 Sunnuntain kaventunut hyvien yhteyksien alue Kuva 22 Vuorotiheys klo Kuva 23 Vuorotiheys klo Kuva 24 Linjamäärät Kuva 25 Metrokartta... 20

2 Hämeenlinnan eri osien erilainen yhteys muuhun kaupunkiin Tähän vertailuun on otettu kaupungin joka ilmansuuntaan kauimmaiset asuinalueet ja vertailtu niiden tilannetta keskustan kahteen asuinalueeseen. Alueilla on erilaiset asukasprofiilit. Keskustassa asuvat selvästi iäkkäämmät, kun taas kaupungin laidoilla lapsiperheet. Heidän tarpeensa joukkoliikenteen suhteen poikkeavat toisistaan. Reuna-alueilta oletetaan asukkaiden tarvitsevan joukkoliikenteen palveluita arkisin klo ja töihin/opintoihin mennessä ja niistä tullessa. Keskusta-alueen iäkkäämmille oletetaan olevan tärkeämpää saavuttaa terveyspalvelut arkipäivisin klo välisenä aikana. Kauempana keskustasta joukkoliikenteen tarve on suurempi pidemmän etäisyyden vuoksi, mutta keskustasta poispäin mentäessä vuorotiheys pienenee. Loimalahti-Hirsimäki Tarvasmäki Ruununmylly-Harvoila Ojoinen Kauriala Keskusta asukkaita naisia% 50 % 50 % 51 % 51 % 55 % 59 % JAKAUMA alle % % % % % % alakoulu % % % % % 69 1 % yläkoulu % % % % 83 2 % 63 1 % alle % % % % % % yli % % % % % % keski-ikä

3 Kuva 1 Vertailualueet kartalla Alueiden vertailua Seuraavissa kuvissa vihreällä viivalla alueelta lähtevät, eri kaupunginosiin kuljettavat reitit. Väreillä on luokiteltuina, kohdealueen tieosuuksilla kulkevien bussien lukumäärät arkisin klo välisenä aikana. Tarkastelussa oleva, arkiaamuisin ennen kello yhdeksää tapahtuva liikenne vie asukkaita töihin ja kouluihin ja on siksi tärkeä keskusteltaessa joukkoliikenteen toimivuudesta. Eri asuinalueiden välillä ei ole suuria eroja siinä, kuinka usein bussi kulkee, tai siinä kuinka monta eri bussilinjaa alueella käy. Suurin ero on huomattavissa kaupungin itä- ja länsipuolen välillä siinä, minne alueelta bussilla pääsee. Vaikka vuorotiheys Hirsimäki-Loimalahti alueelta on varsin hyvä, ovat bussireitit kovin suppeat, ja vievät pääasiassa kaikki vain Hätilään. Itäiseltä Ruununmylly-Harvoila alueelta lähdettäessä bussilla on mahdollista saavuttaa suurempi osa kaupungista ilman bussinvaihtoa. Hämeenlinnan etelä- tai pohjoispuolelta ei myöskään ole suoraa yhteyttä Ahveniston harjun länsipuolelle.

4 Kuva 2 Eteläinen alue Kuva 3 Itäinen alue

5 Kuva 4 Pohjoinen alue Kuva 5 Läntinen alue

6 Kuva 6 Vuorotiheydet eri tieosuuksilla

7 Erilaisten ihmisryhmien erilaiset asuinalueet Kuva 7 Alueiden asukasprofiilit Kanta-Hämeenlinnan osista selvimmin lapsiperheiden asuinalueina näyttäytyvät Loimalahti- Hirsimäki, Siiri sekä Tarvasmäki. Lähimpänä keskustaa asukkaista suurempi osuus on ikääntyneitä. Väliin jäävillä alueilla eri ikäryhmät ovat keskenään sekoittuneet tasaisemmin.

8 Keskusta Kauriala Myllymäki Hätilä asukkaita naisia% 59 % 55 % 55 % 52 % JAKAUMA alle % % % % alakoulu 69 1 % % % % yläkoulu 63 1 % 83 2 % 59 2 % % alle % % % % yli % % % % keski-ikä JAKAUMA alle % % % % alakoulu % % % % yläkoulu % % % 96 4 % alle % % % % yli % % % % keski-ikä Ojoinen Ahvenisto Kankaantausta- Visam. Ruununmylly asukkaita naisia% 51 % 54 % 50 % 52 % Tarvasmäki Loimalahti- Hirsimäki Siiri asukkaita naisia% 50 % 50 % 48 % JAKAUMA alle % % % alakoulu % % % yläkoulu % % 38 4 % alle % % 73 8 % yli % % 55 6 % keski-ikä

9 Bussilla töihin/opintoihin arkisin Kuvassa on kuvattu asukkaiden töissä/opinnoissa käyntimahdollisuutta bussilla. Paksummalla mustalla ovat ne tieosuudet, joilla bussi kulkee hyvin, eli enemmän kuin kaksi kertaa tunnissa. Keltainen alue kertoo miltä alueelta aamuisin klo on 10 minuutin kävelymatka näille hyvien yhteyksien tieosuuksille. Sininen alue kuvastaa hyvän saavutettavuuden aluetta iltapäivisin klo Töissä/opinnoissa käynnin kannalta on oleellista kuinka yhteys toimii molempiin suuntiin, joten tällainen molempiin suuntiin hyvän saavutettavuuden alue on kuvassa vihreällä. Kuva 8 Parhaan saavutettavuuden alue työssä/koulussa käynnille

10 Kuva 9 Alle 17v ja kulkumahdollisuudet Koska töihin ja opintoihin kulkevat asukkaat oletettavasti asuvat samassa taloudessa, on kuvassa vihreällä alueet, joissa asuu eniten alle 17 -vuotiaita Kanta-Hämeenlinnalaisia. Tummemmalla ruskealla värillä kartassa on alue, josta hyvien bussiyhteyksien tieosuuksille on 10 minuutin kävelymatka. Hyväksi yhteydeksi on tässä määritelty vähintään kaksi bussia tunnissa. Huomionarvoista on, että pohjoiseen suuntautuva bussiliikenne palvelee paremmin Tiiriön aluetta yrityksineen, kuin Ojoisten asuinaluetta. Myös Kankaantausta ja Visamäki jäävät hyvän saavutettavuuden rajauksen ulkopuolelle. Kaupungin itä- ja eteläpuolella kaupunki on kasvanut ulos bussilinjoistaan ja parempien kulkuyhteyksien tieosuuksille on paikoin enemmän kuin 10 minuutin kävelymatka. Tällainen tilanne on esimerkiksi Siirissä ja Tarvasmäessä. Kanta-Hämeenlinnan alueen alle 17 vuotiaista alle 70% asuu aamu/iltapäiväliikenteen hyvän saavutettavuuden alueella. Seuraavissa kahdessa kuvassa tarkemmin aamun ja iltapäivän liikennöintitiheydet ja hyvän saavutettavuuden alueet.

11 Kuva 10 Töihin/kouluun meno Kuva 11 Töistä/koulusta paluu

12 Kuva 12 Työpaikkapisteet Kantakaupungin alueella suurimmat yksittäiset työpaikkaruudut paikantuvat Sairaalaan, Ruukkiin, Kauppakeskus Goodmaniin, Verkatehtaalle ja neljään muuhun ruutuun ruutukaava-alueella. Kuva 13 Suuret työllistäjät

13 Kuva 14 Työpaikat ja työntekijät vuotta Kun tahdotaan selvittää mistä asukkaat lähtevät ja minne, mennäkseen töihin (kuvassa sinisellä), voidaan olettaa että työssäkäyviä ovat väestöstä YRK-aineiston luokituksen ikäryhmä vuotiaat. Ylemmässä kuvassa vihreällä heidän sijoittumisensa. Samassa taloudessa asuu mahdollisesti myös 7-12 vuotiaita, joten heidän sijoittumisensa alemmassa kartassa. Alueet paikantuvat kartalle hyvin samalla tavalla. Kuva vuotiaat ja työpaikka-alueet

14 Bussilla terveysasemille arkisin klo Kuvassa ruskealla, kymmenessä minuutissa saavutettavissa olevat tieosuudet, joilla kulkee enemmän kuin 1 bussi tunnissa arkisin päiväaikaan. Kartalla on myös terveysasemat. Kuva 16 Enemmän kuin yksi bussi/tunti Tarkastelussa, kuvat 16 ja 17, oletetaan yli 65 -vuotiaiden olevat terveyspalveluiden käyttäjiä arkipäivisin klo välisenä aikana. Kuvan 17 kartassa vihreällä ovat Kanta-Hämeenlinnan alueet, joilla asuu eniten yli 65 vuotiaita asukkaita. Tämän analyysin perusteella voidaan sanoa heidän asuvan melko hyvien kulkuyhteyksien päässä hyvien bussiyhteyksien tieosuuksilta. Lähes kaikki (yli 90%) asuvat 10 minuutin kävelymatkan aluerajauksen sisäpuolella. Yli 65 vuotiaiden tiheimmin asuttamista paikoista ainoastaan Kankaantausta jää selvästi hyvän saavutettavuuden rajauksen ulkopuolelle.

15 Kuva 17 1 bussi/tunti ja yli 65 vuotiaat Kanta-Hämeenlinnalaiset Kuva 18 Yli 75 -vuotiaat kartalla

16 Yli 75 vuotiaat Kanta-Hämeenlinnalaiset asuvat paljon suppeammalla alueella kuin yli 65 vuotiaat ja paikantuvat lähemmäs kaupungin keskustaa. Heille oletettavasti tärkeää on toimiva yhteys keskustasta sairaalaan, joka heidän sijainnistaan sijaitsee hieman sivummalla. Keskusta-alueen ulkopuolelle sijoittuvat yli 75 vuotiaat asuvat luultavasti ruudussa olevissa palveluasumisen yksiköissä. Bussiyhteys arkipäivisin on melko hyvä. Yhteys sairaalan suuntaan toimii, ja suurin osa kaupungista on saavutettavissa useammin kuin kahdesti tunnissa. Tässäkin tarkastelussa Kankaantaustan asuinalue jää muuta kaupunkia huonompaan asemaan saavutettavuuden suhteen. Kuva vuotiaat kartalla

17 Kuva 20 palvelulinja seiska Keskusta alueen ulkopuolella asuvat vuotiaat Kanta-Hämeenlinnalaiset ovat todennäköisiä palvelulinja seiskan asiakkaita. He asuvat sivussa keskustan palveluista. Seiska kerää matkustajia kuuden eri reitin varrelta. Nämä reitit tavoittavat mahdolliset asiakkaansa melko hyvin. Yli 75 vuotiaat keskustassa asuvat voivat täydentää palvelulinjalla jo muutenkin tiheää yhteyttä keskustasta sairaalaan. Seiska on matalalattiainen pikkubussi, johon kyytiin nouseminen voi huonokuntoiselle olla helpompaa.

18 Bussit sunnuntaisin Sunnuntaisin hyvän saavutettavuuden alue pienenee Nummen ja Hätilän väliselle alueelle. Reunaalueiden lapsiperhe-alueet jäävät hyvän saavutettavuuden rajauksen ulkopuolelle. Kuva 21 Sunnuntain kaventunut hyvien yhteyksien alue Vain kuvan keltaisilla tieosuuksilla kulkee sunnuntai -vuorokauden aikana yli 24 bussia, eli niillä voidaan sanoa liikennöintitiheyden olevan hyvä. Laskennallisesti tieosuuksilla kulkee kaksi bussia tunnissa, vaikka yöaikaan bussit eivät kulje. Todellisuudessa paras saavutettavuus on sunnuntaisin klo välisenä aikana.

19 Yhteenvetoa Kuva 22 Vuorotiheys klo Kuva 23 Vuorotiheys klo 15-18

20 Aamun ja iltapäivän tihein vuorotiheys mahdollistaa kulkemisen kaupungin laidoilta (kuva 24), mutta päivällä klo kaupungin reuna-alueilla (kuva 23) liikennöintitiheys pienenee ja bussit keskittyvät Nummen ja Hätilän väliin. Tämä väli nousee esiin myös vertailtaessa eri katuosuuksilla kulkevien eri reittien lukumäärää. Kuva 24 Linjamäärät Hämeenlinnan Kanta-Hämeenlinnan alueen joukkoliikenne palvelee asukkaita melko hyvin. Suurimmassa osassa kaupunkia bussia liikennöivät vähintään kaksi kertaa tunnissa. Suurin osa asukkaista asuu alle 10 minuutin kävelyetäisyydellä näistä tieosuuksista. Joukkoliikenne mahdollistaa arkipäivisin työssä/opinnoissa käynnin. Yhteydet toimivat parhaiten ruuhka-aikoina, eli aamulla ennen yhdeksää ja iltapäivisin klo Ikääntyneen väestön näkökulmasta tärkeät asiointiyhteydet arkipäivisin klo 9-15 toimivat myös hyvin, ja palvelulinja seiskan täydennyksellä tavoittavat suurimman osan yli 65 vuotiaista asukkaista. Joukkoliikenteen yhteydet eri puolilla kaupunkia ovat kuitenkin erilaiset. Ahveniston harju toimii jonkinlaisena jakajana, jonka yli kulkeminen vaatii monessa tapauksessa bussin vaihdon. Pohjois- ja eteläpuolisilta alueilta ei ole suoria yhteyksiä harjun yli, vaikka muu kaupunki on hyvin saavutettavissa. Länsipuolelta tulevat linjat taas eivät kulje laajalle alueelle, vaan tuovat kaikki keskustan kautta Hätilään. Vain yksi linja jatkaa siitä Idänpäähän saakka. Koko muun kaupungin tavoittaminen onnistuu vain bussia vaihtamalla keskustan alueella. Parhaimmat yhteydet koko kaupunkiin ilman vaihtoa ovat kaupungin Itäpuolisilta alueilta. Yksittäisistä asuinalueista selvästi heikoimmin joukkoliikenne palvelee Ojoisten ja erityisesti Kankaantaustan alueita, jotka monessa tarkastelussa jäävät hyvän saavutettavuuden ulkopuolelle.

21 Kuva 25 Metrokartta Suurin osa kaupungin bussilinjoista (14 kpl) kulkee keskusta Rautatieasema välillä. Tämä osuus on kuvassa paksuimmalla mustalla. Toiseksi tiheimmin liikennöity väli on jo aikaisemmissakin kuvissa esiin noussut Nummi Hätilä. Tiheän liikennöintivälin voisi myös nähdä jatkuvan Hätilästä Idänpäähän saakka.

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 TAUSTAA... 4 2 LÄHTÖKOHTA... 4 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2.2 KOULU- JA OPISKELUMATKAT... 6 2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MATKAT...

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot 2011 Oulun seudun kunnat ELY-keskus TIIVISTELMÄ Valtakunnallisena liikenne- ja

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5.

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5. KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ Vastaanottaja Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi Asiakirjatyyppi Loppuraportti -LUONNOS Päivämäärä 13.5.2014 Viite: Säkylä, Liikealueen laajentamisen

Lisätiedot

Turvalliset kaupunkiympäristöt. Rakenteelliset taustat, asukkaiden kokemukset ja arjen turvallisuusratkaisut

Turvalliset kaupunkiympäristöt. Rakenteelliset taustat, asukkaiden kokemukset ja arjen turvallisuusratkaisut S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 88 Turvalliset kaupunkiympäristöt Rakenteelliset taustat, asukkaiden kokemukset ja arjen turvallisuusratkaisut Jaana Keränen Mari Vaattovaara Matti Kortteinen

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013]

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] 2013 Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry 6.3.2013 kuluttajat.pk@gmail.com [RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] Raportti Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:n suorittamasta kuluttajakyselystä, jolla saatiin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016 Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne Dno TRE:2942/08.01.01/2011 1.12.2011 - Esitys 1 (5) TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016 Esitykseen tehdyt muutokset

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA

JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE Vastaanottaja Oulun seutu Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 04/2012 OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 ESIPUHE 4 1. JOHDANTO 5 1.1

Lisätiedot

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206 Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pasi Holm Satu Nivalainen Raija Volk* Raportti on osa 1 julkaisussa: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen.

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Kontulan kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 1 / 7 SosTer Vaikuttajaraati 2015-02-27 Reijo Perkiömäki

Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 1 / 7 SosTer Vaikuttajaraati 2015-02-27 Reijo Perkiömäki Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 1 / 7 Yhteenveto Vaikuttajaraati on tutustunut palveluverkkotyöryhmän asiakirjoihin ja niissä esitettyihin hammashoitolaverkon muutoksiin.

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu

Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu SUY WSP Finland Oy C: 2/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-Liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 16.2.2009

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS N OPEAT I TÄRADAT PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS TEKNINEN MUISTIO HENKILÖJUNALIIKENTEEN PALAUTTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ, 3.1.2011 2 Alkusanat Pieksämäki Savonlinna-rataosuuden

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot