Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus Tilinpäätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös"

Transkriptio

1 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus Tilinpäätös

2 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma 12 Konsernitase Konsernirahoituslaskelma 15 Emoyhtiön liitetiedot Konsernin liitetiedot Tunnusluvut Tilinpäätöksen allekirjoitus 27 Tilinpäätösmerkintä 27 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 28 Tämän tasekirjan saa hävittää aikaisintaan ja tähän liittyvän tositemateriaalin aikaisintaan Alexandria Pankkiiriliike Oyj Eteläesplanadi 22 A Helsinki Y-tunnus:

3 TULOSLASKELMA Alexandria Pankkiiriliike Oyj Palkkiotuotot , ,09 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot , ,91 Korkotuotot 6 864, ,75 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT , ,75 Palkkiokulut Korkokulut , , , ,90 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,15 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,21 Muut henkilösivukulut , ,25 Muut hallintokulut , ,37 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,60 Liiketoiminnan muut kulut , ,38 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,82 Tuloverot , ,36 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN , ,46 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut ,50 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,46 8

4 TASE Alexandria Pankkiiriliike Oyj VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat , ,24 Muut , ,23 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Vaadittaessa maksettavat, muut , ,57 Muut , ,93 Osakkeet ja osuudet , ,74 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä , ,14 Aineettomat hyödykkeet ,47 0,00 Aineelliset hyödykkeet Muu kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,74 Muut aineelliset hyödykkeet , ,63 Muut varat , ,20 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , ,11 Laskennalliset verosaamiset ,72 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,53 9

5 TASE Alexandria Pankkiiriliike Oyj VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Muut velat Muut velat , ,09 Siirtovelat ja saadut ennakot , ,87 OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut sidotut rahastot Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta , ,33 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,44 Tilikauden voitto (tappio) , ,46 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,53 10

6 RAHOITUSLASKELMA Alexandria Pankkiiriliike Oyj LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto (-tappio) , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,6 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut -116, ,15 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,00 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,64 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos , ,21 Vaihto-omaisuuden muutos 0, ,75 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos , ,33 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,85 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,90 Saadut osingot liiketoiminnasta ,50 0,00 Saadut korot liiketoiminnasta ,14 288,26 Maksetut välittömät verot , ,56 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,65 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,09 Muut rahavirtaan vaikuttavat erät -273, ,28 Annettujen lainojen takaisinmaksut , ,35 Investoinnit muihin sijoituksiin 0, ,00 Investointien rahavirta (B) , ,02 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot ,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0, ,28 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Saadut konserniavustukset ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,72 Rahavarojen muutos (A+B+C) , ,35 Rahavarat tilikauden alussa , ,89 Rahavarat tilikauden lopussa , ,24 11

7 KONSERNITULOSLASKELMA Alexandria Pankkiiriliike Oyj Palkkiotuotot , ,75 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot , ,91 Korkotuotot , ,24 Liiketoiminnan muut tuotot 1 812,59 0,00 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT , ,90 Palkkiokulut , ,04 Korkokulut , ,68 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,43 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,77 Muut henkilösivukulut , ,74 Muut hallintokulut , ,56 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,33 Liiketoiminnan muut kulut , ,48 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,87 Tuloverot , ,40 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN , ,47 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta , ,14 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) vähemmistön osuuden jälkeen , ,33 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,33 12

8 KONSERNITASE Alexandria Pankkiiriliike Oyj VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat , ,89 Muut , ,23 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Muut , ,93 Osakkeet ja osuudet , ,45 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet , ,23 Aineelliset hyödykkeet Muu kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,74 Muut aineelliset hyödykkeet , ,96 Muut varat , ,23 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , ,47 Laskennalliset verosaamiset ,72 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,13 13

9 KONSERNITASE Alexandria Pankkiiriliike Oyj VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Muut velat Muut velat , ,23 Siirtovelat ja saadut ennakot , ,94 Laskennalliset verovelat 1 127,55 0,00 OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖN OSUUS Osakepääoma , ,00 Muut sidotut rahastot Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta , ,23 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,63 Tilikauden voitto (tappio) , ,33 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,73 Vähemmistön osuus pääomasta , ,23 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,13 14

10 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA Alexandria Pankkiiriliike Oyj LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto (-tappio) , ,05 Suunnitelman mukaiset poistot , ,33 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut ,64 706,44 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,00 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,71 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos , ,06 Vaihto-omaisuuden muutos 0, ,75 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos , ,06 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,34 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,68 Saadut korot liiketoiminnasta , ,75 Maksetut välittömät verot , ,86 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,55 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,61 Muut rahavirtaan vaikuttavat erät -273, ,28 Annettujen lainojen takaisinmaksut , ,35 Investoinnit muihin sijoituksiin 0, ,00 Investointien rahavirta (B) , ,54 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0, ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0, ,28 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,72 Rahavarojen muutos (A+B+C) , ,73 Rahavarat tilikauden alussa , ,16 Rahavarat tilikauden lopussa , ,89 15

11 Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu luottolaitostoiminnasta annettua lakia (610/2014), valtiovarainministeriön asetusta luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (698/2014) sekä Finanssivalvonnan antamia ohjeistuksia tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakkeet ja osuudet on arvostettu tilinpäätöspäivän mukaiseen käypään arvoon. Muut kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakkeet on luokiteltu myytävissä oleviksi. Myytävissä olevat osakkeet erä sisältää tällä hetkellä vain noteeraamattomien yhtiöiden osakkeita. Myytävissä olevat osakkeet on tilinpäätöksessä arvostettu tilinpäätöspäivän mukaiseen käypään arvoon. Aineettomat hyödykkeet ja muut aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintahintaan vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Aineettomien hyödykkeiden poistomenetelmänä käytetään kolmen - viiden vuoden tasapoistoa. Aineelliset hyödykkeet poistetaan koneiden ja kaluston osalta käyttäen 25% menojäännöspoistoa. Palkkiotuotot on kirjattu tuotoksi loppuasiakkaan ja päämiehen sopimuksen toteuduttua. Palkkiotuottoja oikaistaan palkkioiden arvioidulla takaisinmaksujen määrällä. Arvio perustuu aikaisempien tilikausien toteutuneisiin palkkioiden takaisinmaksuihin suhteutettuna palkkioiden kokonaismäärään. Rahoitustarkastus myönsi Alexandria Pankkiiriliike Oyj:lle toimiluvan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 :n 1 kohdassa tarkoitettuun toimeksiantojen välittämiseen, 3 kohdassa tarkoitettuun kaupankäyntiin omaan lukuun, 5 kohdassa tarkoitettuun sijoitusneuvontaan sekä 15.1 :n 8 kohdassa tarkoitettuun toimintaan. Toimiluvan seurauksena yhtiö on velvollinen laatimaan tilinpäätöksensä sijoituspalveluyrityksiä koskevien säännösten mukaisesti. Finanssivalvonta muutti sijoituspalvelulain 3 luvun 2 :n 2 momentin nojalla Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n toimilupaa siten, että yhtiölle myönnettiin aikaisemmin oikeuksien lisäksi oikeus harjoittaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 :n 2 kohdassa tarkoitettua rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen toteuttamista asiakkaan lukuun. Tase-eriä koskevat liitetiedot Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa Muut kuin vaadit- Yhteensä maksettavat taessa maksettavat Kotimaisilta luottolaitoksilta , , ,54 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , , ,54 Tase-eriä koskevat liitetiedot Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa Muut kuin vaadit- Yhteensä maksettavat taessa maksettavat Kotimaisilta luottolaitoksilta , , ,23 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , , ,23 Osakkeet ja osuudet Julkisesti Tase-erä noteeratut Muut Yhteensä Osakkeet ja osuudet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ,02 0, ,02 Myytävissä olevat , ,09 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 0, , ,14 Yhteensä , , ,25 Osakkeet ja osuudet Julkisesti Tase-erä noteeratut Muut Yhteensä Osakkeet ja osuudet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ,36 0, ,36 Myytävissä olevat 0, , ,38 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 0, , ,14 Yhteensä , , ,88 16

12 Sijoituspalveluyrityksen lähipiiriin kuuluvilta olevat laina- ja muut rahoitussaamiset sekä tällaisiin yhteisöihin tehdyt sijoitukset ja näiden puolesta toisen antaman luoton maksamisesta annetut takaukset ja asetetut vakuudet Lähipiiriin kuulumisperuste tase-erä Saamiset johdolta Saamiset yleisöltä Omistus ,79 0,00 Lähipiiriin kuulumisperuste tase-erä Saamiset johdolta Saamiset yleisöltä Omistus ,92 0,00 Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet ,47 Yhteensä ,47 Vuonna 2013 ei ollut aineettomia hyödykkeitä. Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet ,74 Muut aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,65 Taide-esineet ja rahakokoelmat 7 067,85 Yhteensä ,24 Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet ,74 Muut aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,78 Taide-esineet ja rahakokoelmat 7 067,85 Yhteensä ,37 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana 2014 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Muut kiinteistöt ja Muut aineelliset ja sij.kiint.osakkeet kiinteistöosakkeet hyödykkeet Yhteensä Hankintameno ,00 0, , , ,75 Lisäykset ,80 0,00 0, , ,76 Hankintameno ,80 0, , , ,51 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,00 0,00 0, , ,38 Tilikauden poisto ,33 0,00 0, , ,89 Kertyneet poistot ,33 0,00 0, , ,27 Kirjanpitoarvo ,00 0, , , ,37 Kirjanpitoarvo ,47 0, , , ,24 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana 2013 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Muut kiinteistöt ja Muut aineelliset ja sij.kiint.osakkeet kiinteistöosakkeet hyödykkeet Yhteensä Hankintameno ,00 0, , , ,66 Lisäykset 0,00 0,00 0, , ,09 Hankintameno ,00 0, , , ,75 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,00 0,00 0, , ,78 Tilikauden poisto 0,00 0,00 0, , ,60 Kertyneet poistot ,00 0,00 0, , ,38 Kirjanpitoarvo ,00 0, , , ,88 Kirjanpitoarvo ,00 0, , , ,37 17

13 Muut varat Muut saamiset samaan konserniin kuuluissa yrityksissä , ,96 Muut saamiset , ,24 Yhteensä , ,20 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Korot Korkosaamiset 3 044, ,39 Muut siirtosaamiset Muut maksetut ennakkomaksut , ,72 Muut siirtosaamiset 1 097,24 0, , ,11 Muut velat Muut velat Muut velat , , , ,09 Siirtovelat ja saadut ennakot Muut siirtovelat Muut saadut ennakkomaksut , ,06 Muut siirtovelat , , , ,87 Rahoitusvarojen maturiteettijakauma vuotta , ,20 Yli 10 vuotta 4 350, ,54 Yhteensä , ,74 Tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin ja samaan konserniin kuuluvilta Kotimaan Ulkomaan Samaan konser- Tase-erä raha raha Yhteensä niin kuuluvalta Saamiset luottolaitoksilta ,05 0, ,05 0,00 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä ,76 0, , ,76 Muu omaisuus ,53 0, ,53 0,00 Yhteensä ,34 0, , ,76 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille ,63 0, , ,63 Muut velat ,73 0, ,73 0,00 Yhteensä ,36 0, , ,63 Tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin ja samaan konserniin kuuluvilta Kotimaan Ulkomaan Samaan konser- Tase-erä raha raha Yhteensä niin kuuluvalta Saamiset luottolaitoksilta ,47 0, ,47 0,00 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä ,53 0, , ,53 Muu omaisuus ,53 0, ,53 0,00 Yhteensä ,53 0, , ,53 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 9 946,32 0, , ,32 Muut velat ,64 0, ,64 0,00 Yhteensä ,96 0, , ,32 18

14 Hankintamenoon käyvän arvon sijasta arvostetut rahoitusvarat Muut kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakkeet arvostetaan käypään arvoon. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Saamiset luottolaitoksilta , , , ,47 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , , , ,53 Osakkeet ja osuudet , , , ,74 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä , , , ,14 Rahoitusvelat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , , , ,32 Oman pääoman erät Siirrot erien Arvo 1.1. Lisäykset Vähennykset välillä Osakepääoma ,00 0,00 0,00 0, ,00 Käyvän arvon rahasto ,33 0, ,29 0, ,62 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,90 Tilikauden voitto/tappio , ,70 0, , ,70 Yhteensä , , ,29 0, ,98 Oman pääoman erät Siirrot erien Arvo 1.1. Lisäykset Vähennykset välillä Osakepääoma ,00 0,00 0,00 0, ,00 Käyvän arvon rahasto , ,98 0,00 0, ,33 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,62 0, ,18 0, ,44 Tilikauden voitto/tappio 0, ,46 0,00 0, ,46 Yhteensä , , ,18 0, ,57 Osakepääoma Osakkeiden lukumäärä Osakkeen äänimäärä 1 Osakkeen nimellisarvo on 10 / osake. Tuloslaskelman eriä koskevat liitetiedot Korkotuottojen ja - kulujen erittely tase-erittäin Korkotuotot Saamiset luottolaitoksilta 5,61 2,34 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 4 448, ,41 Muut korkotuotot 2 410,37 0,00 Yhteensä 6 864, ,75 Korkokulut Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 897, ,81 Muut korkokulut 2 850, ,09 Yhteensä 6 747, ,90 Palkkiotuotot ja - kulut Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta , ,53 Muut palkkiotuotot , ,56 Yhteensä , ,09 Palkkiokulut Muista , ,07 Yhteensä , ,07 19

15 Arvopaperikaupan nettotuotot Myyntivoitot Käyvän arvon ja -tappiot muutokset Muut erät Yhteensä Osakkeista ja -osuuksista 0, ,66 0, ,66 Arvopaperikaupan nettotuotot yhteensä 0, ,66 0, ,66 Arvopaperikaupan nettotuotot Myyntivoitot Käyvän arvon ja -tappiot muutokset Muut erät Yhteensä Osakkeista ja -osuuksista , ,89 0, ,91 Arvopaperikaupan nettotuotot yhteensä , ,89 0, ,91 Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuotot , ,00 Yhteensä , ,00 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,59 Omassa käytössä olevista kiinteistöistä johtuvat kulut , ,50 Muut kulut , ,29 Yhteensä , ,38 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot , ,60 Yhteensä , ,60 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Annetut vakuudet Omasta velasta annetut Pantit Kiinnitykset Muut vakuudet Yhteensä Muusta syystä omasta puolesta annetut ,54 0, , ,43 Eläkevastuut Henkilöstön eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiössä. Leasing- ja muut vuokravastuut Maksettavat vähimmäisvuokrat Yhden vuoden kuluessa ,48 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa ,65 Yli viiden vuoden kuluessa ,00 Yhteensä ,13 Muut vastuusitoumukset ja vastuut Emoyhtiön vakuutusvälitystoimintaan liittyvänä riskinä voidaan pitää yhtiön loppuasiakkaan ja päämiehen välisen sopimuksen keskeytymistä, johon loppuasiakkailla on tiettyjen tuotteiden osalta mahdollisuus. Asiakkaan keskeyttäessä sopimuksensa on yhtiö velvollinen palauttamaan päämieheltään saamansa palkkio siltä osin, kuin palkkio kohdistuu sopimuksen keskeytymisen jälkeisiin loppuasiakkaan päämiehelle suorittamatta jääneihin maksuihin. Tämän palautusvastuun määrä oli tilikauden lopussa yhteensä ,77 euroa, joka jouduttaisiin palauttamaan päämiehelle, mikäli yhtiön kaikki noin asiakasta keskeyttäisivät sopimuksensa välittömästi. Tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot Tilintarkastuksesta ,46 Muista palveluista 3 610,08 Yhteensä ,54 20

16 Hallussa olevien asiakasvarojen kokonaismäärä Emoyhtiöllä on hallussaan asiakasvaroja ,00 odottamassa merkintää strukturoituihin sijoitustuotteisiin. Henkilöstöä ja johtoa koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Henkilömäärä Henkilömäärä tili- Ryhmä keskimäärin kauden lopussa Vakinainen kokoaikainen henkilöstö Yhteensä Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten saamien palkkojen ja palkkioiden yhteismäärät Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenien ,86 Yhteensä ,86 Toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja varajäsenille myönnettyjen luottojen yhteismäärä sekä lisäys ja vähennys tilikauden aikana Luotot 1.1. Lisäykset Vähennykset Luotot Hallituksen jäsenien , , , ,79 Yhteensä , , , ,79 Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten eläkevastuiden yhteenlaskettu määrä Johdon eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiössä. Omistukset muissa yrityksissä Tilinpäätöksen mu- Nimi Kotipaikka Omistusosuus kainen oma pääoma Voitto/Tappio Alexandria Rahastoyhtiö Oy Helsinki 100 % , ,08 Alexandria Markets Oy Helsinki 65 % , ,08 Konsernin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Alexandria Pankkiiriliike Oyj omistaa Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n koko osakekannan. Konsernin sisäinen tytäryrityksen osakkeiden omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää noudattaen. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot esitetään vain siltä osin, kun konsernin liitetiedot poikkeavat edellä esitetyistä emoyhtiön liitetiedoista. Aineettomat hyödykkeet ja muut aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintahintaan vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Aineettomien hyödykkeiden poistomenetelmänä käytetään kolmen - viiden vuoden tasapoistoa. Aineelliset hyödykkeet poistetaan koneiden ja kaluston osalta käyttäen 25% menojäännöspoistoa. Konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiön omistamat osakkeet on arvostettu hankintahintaan tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan, mikäli osakkeiden todennäköinen luovutushinta on alkuperäistä hankintahintaa alhaisempi. Alexandria Pankkiiriliike Oyj omistaa Alexandria Markets Oy:n osakekannasta 65 %. Yhtiön vähemmistö osuus on huomioituna tuloksesta. Ja on yhdistelty taseeseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Tase-eriä koskevat liitetiedot Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa Muut kuin vaadit- Yhteensä maksettavat taessa maksettavat Kotimaisilta luottolaitoksilta , , ,54 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , , ,54 21

17 Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa Muut kuin vaadit- Yhteensä maksettavat taessa maksettavat Kotimaisilta luottolaitoksilta , , ,23 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , , ,23 Osakkeet ja osuudet Julkisesti Tase-erä noteeratut Muut Yhteensä Osakkeet ja osuudet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ,02 0, ,02 Myytävissä olevat , ,48 Yhteensä , , ,50 Osakkeet ja osuudet Julkisesti Tase-erä noteeratut Muut Yhteensä Osakkeet ja osuudet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ,36 0, ,36 Myytävissä olevat 0, , ,09 Yhteensä , , ,45 Aineettomat hyödykkeet IT-kulut , ,23 Muut aineettomat hyödykkeet ,47 0,00 Yhteensä , ,23 Aineelliset hyödykkeet Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,74 Muut aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,11 Taide-esineet ja rahakokoelmat 7 067, ,85 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana 2014 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Muut kiinteistöt ja Muut aineelliset ja sij.kiint.osakkeet kiinteistöosakkeet hyödykkeet Yhteensä Hankintameno ,21 0, , , ,26 Lisäykset ,80 0,00 0, , ,39 Hankintameno ,01 0, , , ,65 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,98 0,00 0, , ,56 Tilikauden poisto ,95 0,00 0, , ,13 Kertyneet poistot ,93 0,00 0, , ,69 Kirjanpitoarvo ,08 0, , , ,96 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana 2013 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Muut kiinteistöt ja Muut aineelliset ja sij.kiint.osakkeet kiinteistöosakkeet hyödykkeet Yhteensä Hankintameno ,21 0, , , ,65 Lisäykset 0,00 0,00 0, , ,61 Hankintameno ,21 0, , , ,26 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,36 0,00 0, , ,85 Tilikauden poisto ,62 0,00 0, , ,71 Kertyneet poistot ,98 0,00 0, , ,56 Kirjanpitoarvo ,23 0, , , ,70 22

18 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Korot Korkosaamiset 3 044, ,39 Muut siirtosaamiset Muut maksetut ennakkomaksut , ,85 Muut siirtosaamiset , ,23 Muut velat Muut velat Muut velat , ,23 Siirtovelat ja saadut ennakot Muut siirtovelat Muut saadut ennakkomaksut , ,06 Muut siirtovelat , ,88 Tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin eriin Kotimaan Ulkomaan Tase-erä raha raha Yhteensä Saamiset luottolaitoksilta ,25 0, ,25 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä ,59 0, ,59 Muu omaisuus ,93 0, ,93 Yhteensä ,77 0, ,77 Tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin eriin Kotimaan Ulkomaan Tase-erä raha raha Yhteensä Saamiset luottolaitoksilta ,12 0, ,12 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä ,93 0, ,93 Muu omaisuus ,08 0, ,08 Yhteensä ,13 0, ,13 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Saamiset luottolaitoksilta , ,25 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , ,59 Osakkeet ja osuudet , ,49 Velat luottolaitoksille Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Saamiset luottolaitoksilta , ,12 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , ,93 Osakkeet ja osuudet , ,45 Velat luottolaitoksille 23

19 Oman pääoman erät Siirrot erien Arvo 1.1. Lisäykset Vähennykset välillä Arvo Osakepääoma ,00 0,00 0,00 0, ,00 Käyvän arvon rahasto , ,62 0,00 0, ,85 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,63 0, , , ,64 Tilikauden voitto/tappio , ,57 0, , ,57 Yhteensä , , ,32 0, ,36 Oman pääoman erät Siirrot erien Arvo 1.1. Lisäykset Vähennykset välillä Arvo Osakepääoma ,00 0,00 0,00 0, ,00 Käyvän arvon rahasto , ,29 0,00 0, ,23 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , , ,63 Tilikauden voitto/tappio , ,33 0, , ,33 Yhteensä , , ,00 0, ,73 Tuloslaskelman eriä koskevat liitetiedot Korkotuottojen ja - kulujen erittely tase-erittäin Korkotuotot Saamiset luottolaitoksilta 9 003, ,83 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 6 858, ,41 Yhteensä , ,24 Muut tuotot 1 812,59 0,00 Yhteensä 1 812,59 0,00 Palkkiotuotot ja - kulut Palkkiotuotot Arvopaperivälityksestä , ,60 Omaisuuden hoidosta , ,77 Hallinnointipalkkiot , ,52 Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta , ,44 Muut palkkiotuotot , ,42 Yhteensä , ,75 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,93 Omassa käytössä olevista kiinteistöistä johtuvat kulut , ,90 Muut kulut , ,65 Yhteensä , ,48 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot , ,33 Yhteensä , ,33 Tuloverot Emo Konserni Verot tilikauden varsinaisen toiminnan tuotoista , ,87 Laskennallisten verosaamisten / -velkojen muutos , ,17 Yhteensä , ,70 Tuloverot Emo Konserni Verot tilikauden varsinaisen toiminnan tuotoista , ,40 Laskennallisten verosaamisten / -velkojen muutos 0,00 0,00 Yhteensä , ,40 24

20 TUNNUSLUVUT Alexandria Pankkiiriliike Oyj Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Sijoituspalvelutoiminnan tuotto t t t Oman pääoman tuotto (ROE) 40,50 % 38,37 % 33,75 % Koko pääoman tuotto (ROA) 28,41 % 24,26 % 21,96 % Omavaraisuusaste 71,72 % 68,38 % 62,47 % Kulu-tuottosuhde 0,85 0,87 0,88 Tunnuslukujen laskentakaavat 1) Oman pääoman tuotto (ROE) Liikevoitto/-tappio - Tuloverot x 100 Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 2) Koko pääoman tuotto (ROA) Liikevoitto/-tappio - Tuloverot x 100 Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 3) Omavaraisuusaste Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä x 100 Taseen loppusumma 4) Kulu-tuottosuhde Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + Liiketoiminnan muut kulut x 100 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot + Osuus osakkuusyritysten tuloksista (netto) Alexandria-konsernin vakavaraisuus CRR* CRD3** CRR* CRD3** 12/ / / /2013 OMAT VARAT (teur) Ydinpääoma ennen vähennyksiä 7 801, , , ,12 Vähennykset ydinpääomasta Aineettomat hyödykkeet -290,77-290,77 Muut vähennykset , ,95-698,86-698,86 Vähemmistöosuus -568,41-568,41-406,07-406,07 Vähennykset ydinpääomasta yhteensä , , , ,93 Ydinpääoma (CET1) 5548, , , ,19 Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 5548, , , ,19 Toissijainen pääoma (T2) Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 5548, , , ,19 Riskipainotetut erät yhteensä (Kokonaisriski) 46389, , , ,89 josta luottoriskin osuus 6 475, , , ,89 josta operatiivisen riskin osuus , ,00 Kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvien omien varojen määrä kerrottuna kertoimella 39 12,5 913, ,52 Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 11,96 % 11,52 % 13,30 % 13,45 % Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 11,96 % 11,52 % 13,30 % 13,45 % Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 11,96 % 11,52 % 13,30 % 13,45 % Omien varojen vähimmäisvaade (t EUR) 3711, , , ,47 Omien varojen vähimmäispääoma (t EUR)

21 Vakavaraisuuden laskentaan käytetyt laskentakaavat Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainoitettuihin eriin %* Ydinpääoma (CET1) Kokonaisriskin määrä Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainoitettuihin eriin %* Ensisijainen pääoma (T1) Kokonaisriskin määrä Omat varat yhteensä suhteessa riskipainoitettuihin eriin %* Kokonaispääoman määrä Omien varojen vähimmäismäärä * EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) mukaisesti laskettuna ** voimassa olleen vakavaraisuussääntelyn mukaisesti laskettuna 26

22

23

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot