Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen. Tehty KUTU-projektissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen. Tehty KUTU-projektissa"

Transkriptio

1 Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen laatimiseen Tehty KUTU-projektissa

2 2

3 Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen laatimiseen Tehty KUTU-projektissa Henna Knuutila Efeko Oy EFEKO OY

4 Taitto: Heidi Kekälinen, Efeko Oy Painopaikka: Canon Kuntatalo, Helsinki

5 Sisällysluettelo 1. Johdanto Ohjeen tarkoitus Ympäristötilinpäätöksessä käytettävien käsitteiden määrittely Ympäristötilinpäätöksen rajaukset Kunnan organisaatio Ympäristönsuojelun ensisijaisuuden periaate Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistusta ympäristöasioiden kirjaamisesta Ympäristömenon kirjaaminen tilikauden kuluksi ja ympäristötulon kirjaaminen tilikauden tuotoksi Ympäristömenon aktivointi Ympäristövastuiden kirjaaminen Vastuusitoumuksena tai muun taloudellisena vastuuna käsiteltävä ehdollinen ympäristövelka Päästöoikeudet Arvonalennukset ja -korotukset Ympäristökulujen, -tuottojen ja -investointien luokitukset Ympäristöluokkien tarkemmat määritelmät Ympäristötilinpäätöksen laskentaohjeet Välilliset ja välittömät kustannukset Kulujen kohdentamisperusteet Sisäiset erät Korkokulut Verot Ympäristötilinpäätöksen kirjaamisohjeet Esimerkki ympäristötilinpäätöksen täyttämisestä Esimerkkejä ympäristökulujen ja -tuottojen ja investointien kirjaamisesta Malli ympäristötilinpäätöksen raportoinnista Ympäristötilinpäätöksenprosessi Ympäristötilinpäätöksenprosessin hyödyt, heikkoudet, kehittämistarpeet ja mahdollisuudet LIITE 1: Näkymä sähköisen ympäristötilinpäätöksen kirjaamis- ja kokoamistyökalusta 5

6 1. Johdanto Ympäristökustannusten selvittäminen ja ympäristöasioiden raportointi on ajankohtaista ja hyvän kirjanpitokäytännön mukaista. Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on antanut yleisohjeen ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, KTM, Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2003). Yleisohje tulee ottaa käyttöön kunnissa välittömästi. Yhtenäisten ja selkeiden käytäntöjen sekä vertailukelpoisten (laskentaperusteet, käsitteet jne.) tunnuslukujen määrittely yhteistyössä asiantuntijoiden ja useiden kuntien kesken on tärkeä tehtävä. Kuntien resurssit (aika, työvoima, osaaminen) ovat rajalliset, joten tarvitaan yhteistä, selkeää toimintatapaa. Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen laatimiseen on koottu Efeko Oy:n toteuttamassa Kunnan ympäristökustannukset ja tunnusluvut (KUTU)-projektissa. Projektin tavoitteena oli saada tunnuslukupatteriston avulla tietoa kuntien ympäristötoimien kustannuksista ja tuloksellisuudesta kuntien ympäristöjohtamisen käyttöön. Kutu-projekti käynnistyi vuoden 2005 syksyllä ja päättyy vuoden 2007 kesällä. Projektiin ovat osallistuneet seuraavat pilottikunnat: Hyvinkää, Hämeenlinna, Kokkola, Mikkeli, Nurmijärvi, Pori ja Vaasa. Kuntien ohella toimi aktiivisesti alan asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä. Projektin toteutuksesta, sisällöntuotannosta ja koordinaatiosta vastasi Efeko tiiviissä yhteistyössä Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. Projektin toimijat ja yhteistyötahot ovat seuraavat: Projektipäällikkö: Efeko Oy, johtava konsultti Henna Knuutila Pilottikuntien edustajat: Hyvinkää, ympäristötoimenjohtaja Riitta Simonen ja projektipäällikkö Markku Nieminen Hämeenlinna, ympäristötarkastaja Heli Jutila ja projektipäällikkö Marja Kokko Kokkola, ympäristöpäällikkö Michael Hagström ja talouspäällikkö Hanna Ekholm Mikkeli, Vs. ympäristöpäällikkö Marita Savo ja kehitysinsinööri Hannu Rautio Nurmijärvi, ympäristösuunnittelija Liisa Teräsvuori Pori, ympäristöinsinööri Riikka Jokiainen ja taloussihteeri Sirpa Ramstedt Vaasa, ympäristötutkimuspäällikkö Seppo Koskinen ja taloussuunnittelija Teemu Kalliomäki Ohjausryhmän jäsenet: Kuntaliitto, ympäristösuojelupäällikkö Maija Hakanen, kehittämispäällikkö Anneli Heinonen ja erityisasiantuntija Tero Tyni Tilastokeskus, erikoistutkija Jukka Hoffren Ympäristöministeriö, ylitarkastaja Jarmo Muurman Projektin opinnäytetyöntekijä Turun ammattikorkeakoulu, opiskelija Reetta Salminen 6

7 1.1 Ohjeen tarkoitus Ohjeen tavoitteena on opastaa kunnan ympäristöasioiden kirjaamista, laskentaa sekä niistä raportointia osana lakisääteistä tilinpäätösinformaatiota sekä osana kunnan kestävän kehityksen tai yhteiskuntavastuun raporttia. Ohje koottiin yhteistyössä 7 kunnan ja asiantuntijaryhmän kanssa, mutta ohjeessa esitettävät käytännöt ja mallit ovat jatkossa sovellettavissa suurilta osin myös muihin kuntiin ja kaupunkeihin. Kirjanpitolautakunnan ohjeistusta ympäristöasioiden kirjaamisesta käydään tiivistetysti läpi kappaleessa 3. Kappaleessa 4 tuodaan esille ympäristötilinpäätökseen otettavat asiakokonaisuudet ja niiden määrittelyt, joissa on sovellettu Euroopan yhteisön tilastotoimiston (Eurostat) ympäristömenoja koskevia määritelmiä. Ympäristötilinpäätöksen kirjaamis- ja laskentaohjeita käydään esimerkinmukaisesti läpi viidennessä ja kuudennessa kappaleessa. Ympäristötilinpäätösraportoinnin mallia on kuvattu seitsemännessä kappaleessa. Kahdeksannessa kappaleessa pyritään antamaan käytännön ohjeistusta ympäristötilinpäätösprosessin käynnistämiseen ja siinä onnistumiseen kunnassa. 1.2 Ympäristötilinpäätöksessä käytettävien käsitteiden määrittely ympäristö Ympäristö tarkoittaa luonnollista, fyysistä ympäristöä, joka sisältää ilman, veden, maan, kasvit ja eläimet sekä uusiutumattomat luonnonvarat, kuten fossiiliset polttoaineet ja mineraalit. ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu on toimenpiteitä ympäristön tilan säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Etenkin yhdyssanoissa ympäristö- ja ympäristönsuojelusanoja käytetään usein synonyymeinä. ympäristötilinpäätös/ympäristötilinpäätösraportti Ympäristötilinpäätökseen kootaan kunnan ympäristömenot, -tulot, -investoinnit, -vastuut ja -velat kokonaissummana ja luokittain. Ympäristötilinpäätösraportti sisältää ympäristötilinpäätöksen lukujen lisäksi aikasarjoja, analyysejä, vertailutietoja ym. aineistoa, joka auttaa hallintokuntia, luottamushenkilöitä ja sidosryhmiä ymmärtämään ympäristötilinpäätöksen tietojen merkitystä ja merkittävyyttä. ympäristöraportti/kestävän kehityksen raportti Ympäristöraportissa esitettävät tiedot ovat laajempia kuin ympäristötilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Ne saattavat sisältää muun muassa selostusta ja tilastoja toiminnasta, muusta ympäristölaskennasta saatavia yksityiskohtaisempia kustannustietoja, laskelmia ja erittelyjä, arvioita ympäristön tilasta ja kehityksestä yms. ympäristöä koskevia asioita. 7

8 ympäristömeno Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ympäristömeno tarkoittaa sitä rahamääräistä menoa, joka aiheutuu tuotannontekijän hankkimisesta talousyksikölle. ympäristökulu Ympäristökulu on tilikaudelle jaksotettu ympäristömeno tai ympäristömenon osa. ympäristön/ympäristönsuojelun toimintakulu Ympäristötoimintakuluilla tarkoitetaan toiminnasta aiheutuneita ympäristökuluja (pl. poistot ja investoinnit). ympäristökustannus Ympäristökustannus on taloudellinen uhraus, joka aiheutuu tuotannontekijöiden käytöstä tai kulutuksesta. Kustannukset vastaavat usein kuluja. ympäristötulo Ympäristötulot ovat toiminnasta saatuja tuloja, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun. Niitä ovat esimerkiksi jätehuolto- ja jätevesimaksut, ympäristön pilaajilta perityt kunnan suorittamien tai teettämien kunnostustöiden ja siivousten korvaukset, öljynsuojarahastolta saadut öljyvahinkojen aiheuttamien korjaus- ja kunnostustöiden sekä torjuntakaluston hankinnan avustukset, pilaantuneiden maiden kunnostukseen saadut avustukset sekä ympäristöinvestointien rahoitusosuudet ja avustukset. ympäristötuotto Ympäristötuotto on tilikaudelle jaksotettu ympäristötulo. ympäristön/ympäristönsuojelun toimintatuotto Ympäristötoimintatuotoilla tarkoitetaan toiminnasta saatuja tilikaudella jaksotettuja ympäristötuloja. ympäristöinvestointi Ympäristöinvestoinnit ovat pitkävaikutteisia menoja, jotka syntyvät tulevien haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisemisestä, vähentämisestä tai eliminoinnista tai positiivisten tulevien ympäristövaikutusten aikaansaannista ja joista ennakoidaan saatavan etua ympäristölle tai organisaation ympäristösuorituskyvylle. 8

9 ympäristövastuu Ympäristövastuu on ympäristöön liittyvä olemassa oleva velvoite, jolla on todennäköisesti tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus. Tällainen ympäristövastuuseen liittyvä tuleva vastuu merkitään taseeseen joko pakollisena varauksena tai siirtovelkana ja ympäristötilinpäätökseen se merkitään pakollisena ympäristövarauksena tai ympäristövelkana. ympäristövaraus Ympäristövaraus on tiedossa oleva tuleva ympäristömeno. Varaus on pakollinen, kun meno kohdistuu aikaisempaan tilikauteen, sen toteutumista on pidettävä varmana ja todennäköisenä, sitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen tai se perustuu lakiin tai kunnan sitoumukseen sivullisia kohtaan. ympäristövelka Ympäristövelka on velvoite, jonka suuruus ei ole määriteltävissä riittävän tarkasti eikä siten pakollisen varauksen edellytys vielä täyty. ehdollinen ympäristövelka Ehdollinen ympäristövelka on velvoite, joka syntyy aikaisempien tapahtumien seurauksena, mutta jonka olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma toteutuu tai jää toteutumatta. tunnusluku Tunnusluvut ovat ympäristötilinpäätöksen avulla laskettuja lukuja, joihin tiivistetään tilinpäätöksen informaatioita havainnolliseen ja vertailukelpoiseen muotoon. Tunnuslukujen avulla voidaan vertailla kunnan toimintaa edellisiin vuosien toimintaan. Vertailua voidaan tehdä myös muihin ympäristötoiminnaltaan samanlaisiin kuntiin jos tilinpäätöksen laajuus kuntien välillä on toisiin verrattavissa. Tunnuslukuja ovat esimerkiksi erilaiset suoritemäärät ja suhdeluvut. ympäristövero Ympäristövero peritään tietystä luonnonvarojen käytöstä tai haitallisia ympäristövaikutuksia aiheuttavasta toiminnasta. Ympäristövero on taloudellinen ohjauskeino, jolla valtion verotulojen lisäksi pyritään ohjaamaan mm. teollisuutta, maataloutta ja kuluttajia valitsemaan ympäristölle vähemmän haitallisia aineita, tuotteita ja menetelmiä. Ympäristövero kohdistuu esim. tuotantopanoksen ominaisuuksiin (energiavero), tuotteen ominaisuuksiin (polttoaineverot) ja päästöihin. 9

10 2. Ympäristötilinpäätöksen rajaukset 2.1 Kunnan organisaatio Ympäristöntilinpäätös rajaa mukaan kunnan omaan toimintaan kuuluvat kustannukset. Mikäli toiminta kuuluu kunnan organisaation ulkopuolelle, esim. yhtiölle, sitä ei lasketa mukaan kunnan ympäristötilinpäätökseen. Liikelaitokset ovat kuitenkin osa kuntaa, joiden tilinpäätös vain eriytetään tilikauden aikana. Liikelaitokset yhdistetään tilinpäätöksessä kunnan tilinpäätökseen, joten liikelaitoksien kaikki ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit kirjataan mukaan. Mukaan ei lueta ympäristönhoitotoimenpiteitä, joissa raha ei konkreettisesti liiku kunnan organisaation kautta, vaikka toimenpiteet suoritettaisiin kunnan alueella, esim. Soili-ohjelma (maaperän kunnostusohjelma). 2.2 Ympäristönsuojelun ensisijaisuuden periaate Kunnan ympäristötilinpäätösohjeiden luokittelussa ja kustannusten määrittelyssä on pyritty noudattamaan ympäristönsuojelun ensisijaisuuden periaatetta. Tämän vuoksi esimerkiksi talousmetsien tai puistojen hoitoa, kevyen liikenteen väylien rakentamiskustannuksia, uimavesinäytteitä, joukkoliikenteen tukia tai kunnan kaavoituskuluja ei ole otettu huomioon Ensisijaisuuden periaatteen mukaan ympäristökustannuksia aiheutuu toiminnoista, joiden ensisijainen tarkoitus on ympäristönsuojelu. Sen sijaan toiminnot, joiden sivuhyötyinä aiheutuu ympäristöhyötyjä, mutta joiden ensisijainen tarkoitus ei ole ympäristönsuojelu, eivät aiheuta ympäristökustannuksia. Tarkemmin ympäristötilinpäätökseen mukaan rajatut asiat tulevat esille kappaleessa 4. 10

11 3. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistusta ympäristöasioiden kirjaamisesta (Lähde: Kuntajaoston yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä) 3.1 Ympäristömenon kirjaaminen tilikauden kuluksi ja ympäristötulon kirjaaminen tilikauden tuotoksi Ympäristömenojen ja -tulojen kirjaamisessa noudatetaan yleisiä kirjanpidon kirjaamisperiaatteita. Ympäristömenot ja -tulot voidaan yksilöidä tilin tai muun tunnisteen taikka muulla tavalla järjestetyn kustannuslaskennan avulla. Ympäristömenot kirjataan suoriteperusteisesti kuluksi sille tilikaudelle, jonka aikana ne ovat syntyneet, jos niitä ei voida merkitä taseeseen. Kuluksi kirjataan ympäristömeno, joka ei tuota tuloa tai hyödykettä ei käytetä jatkuvasti tuotannontekijänä useana tilikautena (ts. hyödykkeiden hankintamenot, jotka eivät ole aktivointikelpoisia). Ympäristötulot kirjataan suoriteperusteisesti tilikauden tuotoksi. 3.2 Ympäristömenon aktivointi Ympäristömeno aktivoidaan, jos hankittu hyödyke on tarkoitettu tuottamaan tuloa tai se vaikuttaa jatkuvasti tuotannontekijänä useana tilikautena. Aktivoitavia ympäristömenoja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelua varten hankitut koneet ja laitteet sekä ympäristölainsäädännön noudattamiseksi tarvittavat tekniset laitteet, joita käytetään ympäristön valvontaan tai pilaantumisen estämiseen. Kunta saattaa omistaa myös toiminnan ympäristövaikutuksiin liittyviä aineettomia oikeuksia kuten patentteja, lisenssejä, päästölupia tai päästöoikeuksia (päästökaupasta ks. luku 3.4). Jos toiminnan ympäristövaikutuksiin liittyvät aineettomat oikeudet on hankittu vastikkeellisesti ja ne täyttävät aktivoinnin edellytykset, niiden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Ympäristömeno kirjataan kokonaan tilikauden kuluksi, mikäli aktivoinnin edellytykset eivät täyty. Mikäli ympäristömenot liittyvät ympäristön palauttamiseen pilaantumista edeltäneeseen tilaan (esimerkiksi jätteenkäsittely, nykyiseen toimintaan liittyvät kunnostuskulut, aikaisempina tilikausina syntyneiden vahinkojen kunnostus, ympäristöhallintomenot tai ympäristöauditoinnit), ne merkitään tilikauden kuluksi. Ympäristöinvestointeihin saadut julkiset tuet ja avustukset sekä muut rahoitusosuudet käsitellään hankintamenon vähennyksenä. 11

12 3.3 Ympäristövastuiden kirjaaminen Ympäristövastuu on kirjattava pakollisena varauksena, kun velvoitteesta vastaisuudessa aiheutuva meno tai menetys täyttää seuraavat ehdot: - se kohdistuu aikaisempaan tilikauteen - sen toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana ja todennäköisenä - sitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen - se perustuu lakiin tai kunnan sitoumukseen sivullisia kohtaan. Pakollisen varauksen tunnusmerkit täyttävä meno ja menetys merkitään tuloslaskelmaan kuluksi ja taseeseen pakolliseksi varaukseksi todennäköiseen määrään. Esimerkkinä tiedossa olevasta tulevasta kunnostusmenosta, josta on tehtävä jo etukäteen pakollinen varaus, on pilaantuneen alueen kunnostaminen. Esimerkki: Pilaantunut maaperä Pilaantuneen maaperän (aikaisemmin syntynyt vahinko) kunnostaminen kirjataan tilikauden kuluksi. Sitä ei aktivoida taseeseen hankintamenoksi, vaikka maa-alue myytäisiinkin tulevaisuudessa ja siitä saataisiin suurempi hinta kuin taseen alkuperäinen hankintahinta. Myyntitilanteessa siis realisoituu myyntivoitto, joka kirjataan tasearvon ylittävältä osalta tuloslaskelmaan muihin tuottoihin Vastuusitoumuksena tai muun taloudellisena vastuuna käsiteltävä ehdollinen ympäristövelka Ympäristöön liittyvä velvoite voidaan käsitellä ehdollisena ympäristövelkana, jos velvoite ei täytä pakollisen varauksen tunnusmerkkejä. Ehdollisella ympäristövelalla tarkoitetaan tilannetta, jossa velvoite syntyy vasta, kun jokin epävarma mahdollisuus toteutuu. Ehdollinen ympäristövelka on mahdollinen velvoite, joka on syntynyt aikaisempien tapahtumien seurauksena ja jonka olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta. Ehdollisena ympäristövelkana käsitellään myös olemassa oleva velvoite, joka on syntynyt aikaisempien tapahtumien seurauksena, mutta jota ei merkitä taseeseen, koska ei ole todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen aiheuttaa menoja, taikka velvoitteen suuruus ei ole vielä määriteltävissä riittävän luotettavasti. Ehdollista ympäristövelkaa ei merkitä taseeseen, vaan se ilmoitetaan vastuusitoumuksena tilinpäätöksen liitetiedoissa. 12

13 3.4 Päästöoikeudet Kirjanpitolautakunnan lausunnon (KILA/1767) mukaan on hyvän kirjanpitotavan mukaista perustaa päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely ns. nettomenettelyyn. Tällöin oikean ja riittävän kuvan antamiseksi päästöoikeuksien vaikutuksista, kirjanpitovelvollisen tulee esittää liitetietona päästöoikeuksiensa, toteutuneiden päästöjen ja käymänsä päästökaupan kokonais- ja hintatilanne sekä vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan 3.5 Arvonalennukset ja -korotukset Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa tuottama tulo tai sen arvo kunnan palvelutuotannossa on pysyvästi vielä poistamatonta hankintamenoa pienempi, erotus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi. Esimerkiksi arvonalennus on tehtävä pilaantuneesta maa-alueesta, jos sen arvo jää pysyvästi alemmaksi kuin hankintameno tai sitä ei voida käyttää palvelutuotannossa, kun kunnostuskin on tehty. Mikäli aluetta ei kunnosteta tai sen arvo kunnostettunakin jää alle taseen hankintamenon tai sitä ei voida käyttää palvelutoiminnassa, silloin arvonalennus on tehtävä. Arvonkorotus saadaan tehdä pysyviin vastaaviin kuuluvaan maa- tai vesialueeseen taikka arvopaperiin (ei kuitenkaan KPL 5:2a :n rahoitusvälineeseen), jos kohteen todennäköinen luovutushinta on tilinpäätöspäivänä pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olennaisesti suurempi. Arvonkorotus saadaan tehdä, mutta sitä ei ole pakko tehdä. Jos kunnassa ei yleensäkään tehdä omaisuuden arvonkorotuksia, ei kunnostuksen jälkeenkään tehdä tällaisille maa-alueille arvonkorotuksia. Arvonkorotuksen edellytyksien on täytyttävä, tulkinta on tehtävä johdonmukaisesti ja erityisellä varovaisuudella. Käytännössä arvonkorotuksen on perustuttava ulkopuolisen luotettavaan arvioon, jossa esitetään arvio myös sen pysyvyydestä, jollei arvonkorotuksen perusteltavuutta voida muutoin osoittaa. Arviointi arvonkorotuksen pysyvyydestä on tehtävä jokaisessa tilinpäätöksessä. Arvonkorotuskäytäntöön ei siten kannata ihan helposti mennä. Arvonkorotus on peruutettava, jos sen edellytykset lakkaavat olemasta. 13

14 4. Ympäristökulujen, -tuottojen ja -investointien luokitukset Ympäristötilinpäätöksessä kulut, tuotot ja investoinnit luokitellaan alla mainittujen ympäristönsuojeluotsikoiden alle. Luokituksessa on käytetty soveltuvin osin yleiseurooppalaisen ympäristönsuojelutoimenpiteiden tilastoluokitusta. 1. Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 2. Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 3. Jätehuolto ja roskaantumisen torjunta 4. Maaperän ja pohjaveden suojelu 5. Melun ja tärinän torjunta 6. Luonnon- ja maisemansuojelu 7. Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät 8. Ympäristönsuojelun edistäminen 9. Ympäristöperusteiset verot 4.1 Ympäristöluokkien tarkemmat määritelmät Ympäristönsuojeluluokkien alle kuuluvia ympäristönsuojeluun liittyviä tuottoja, kuluja ja investointeja on määritelty seuraavissa taulukoissa tarkemmin. 1. Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu Tuotot Ympäristömerkityn sähkön myynti Ilmapäästöjä koskevat mittaukset, seuranta, tutkimuslaboratoriot Katu- ja tiepölyn sidonta Päästöoikeuksien myynti lisätulo verrattuna tavallisesta sähkön myynnistä saatavaan hintaan, tuotantotuki. Ympäristömerkitty sähkö sekä seuraavin menetelmin 100 %:sti tuotettu ympäristömerkitsemätön sähkö: - puu - ruokohelpi - biokaasu - tuulivoima - maalämpö - aurinkoenergia - vesivoima Ei turpeella tuotettua energiaa! kuormittajat ostavat mittaus- ja seurantapalvelun kaupungilta. myynti tilaajille, esim. taloyhtiöille, tiekunnille tai yksityisille päästöoikeuksien myynnistä saatu tulo Sähkö/Energialaitos kunnan omaa toimintaa (kts. kappale 2.1) Tulot tulevat ilmansuojelukohtaan vaikka ympäristötoimi huolehtisikin kunnassa esim. teollisuuden ilmanlaatuseurannasta. Sähkö/Energialaitos kunnan omaa toimintaa (kts. kappale 2.1) 14

15 Kulut Ilmapäästöjä koskevat mittaukset, seuranta, tutkimuslaboratoriot ja ilmanlaadun tarkkailu Hiekoitushiekan poisto Kevyen- ja joukkoliikenteen edistämistoimet Päästöjä vähentävien laitteiden ja puhdistusja mittauslaitteistojen hankinta ja ylläpito Katupölyn sidonta kaupungin osuus ilmapäästö- ja ilmanlaatumittauksien maksusta esim. alueelliselle yhtiölle, kaatopaikan ilmanlaadun mittaukset (esim. metaani), hajupaneeli, soihtupolton seuranta. hiekan poisto koneellisesti, katujen pesu ja harjaus keväällä ja kesällä, sataman hiekoitushiekan poisto toimet, joilla edistetään julkiseen tai kevyeen liikkumismuotoon siirtymistä ja yksityisajoneuvojen korvaamista vaihtoehtoisilla liikkumismuodoilla ja joilla tavoitellaan selkeästi ympäristöhyötyjä, ennen kaikkea suoria tai välillisiä CO2 päästöjen vähenemisiä. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi kevyen liikenteen asiamies tms., kaupungin tuki ympäristöä säästäville liikkumismuodoille työmatkoilla sekä työpaikoilla, (esim. työsuhdelippu, polkupyörät tms.) Huom! Myös tuetut junamatkat kauemmaksi töihin. esimerkiksi suodattimet, katalysaattorit, rikinpoistolaitokset ja hiukkaspäästöjä vähentävät laitteet suolaus ja kastelu Talvikunnossapito ei sisälly otsikon alle ensisijainen tarkoitus on turvallisuuden takaaminen Ei kuulu yleinen joukkoliikenteen palvelutasoon liittyvä tuki Päästöoikeuksien osto kirjataan markkinahintaan Sähkö/Energialaitos kunnan omaa toimintaa (kts. kappale 2.1) Investoinnit Kylmälaitteiden uusiminenat. freonien poistamiseksi tehtävät kylmälaitteiden uusin- Ensisijaisuuden periaate. Kunnan osuus tuulipuistosta osakemerkinnät, osakkeiden osto Katupölyn sidontalaitteisto Ilmanlaadun mittausasemat Uusiutuvaan energian edistämisinvestoinnit Rajataan pois ympäristötilinpäätöksestä mikäli hankitaan vain kyseiseen tehtävään, luetaan mukaan koko investointi. Muussa tapauksessa laskennallinen osuus investoinnista (kts. kappale 5). kaupungin osuus investoinneista, mikäli mittausasemat hankitaan yhteistyössä teollisuuden kanssa. uusiutuvaan energiaan liittyvät investoinnit, joiden ensisijainen tarkoitus on ilmastoperusteista siirtyä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin. Esim. lämpökattilat ja kaukolämpö Kunnan omaa toimintaa (kts. kappale 2.1) Alaotsikko Ympäristömerkityn sähkön osto Vihreiden sertifikaattien kauppa Rajaus tuodaan esille mahdollisesti sanallisesti. Ei saada selkeästi euromäärää esille. ei suomessa olennainen. Muut Kioton mekanismit käytössä 15

16 2. Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely Tuotot Jätevesimaksut Vesiensuojelun korvaaminen Vesistöjen kunnostus ja puhdistaminen Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito Kulut jätevesimaksut, loka-autoaseman toiminta, öljyn- ja rasvanerotuskaivot. Kerätyt jätevesimaksut rahaston maksamat korvaukset kunnille esimerkiksi jälkikunnostuksesta, öljyntorjunnasta tai kaluston hankinnasta EU-tuet ja valtion tuet tai muut vastaavat tuet kunnostushankkeisiin hulevesimaksut, painehuuhteluautot, putkien kuivaus, tonttijohtojen rakentaminen, viemäreiden aukaisu, valumien ja vuotojen keräily Jätevesien puhdistus Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito Jätevesien käsittelyä ja vesistöpäästöjä koskevat mittaukset, seuranta, tutkimukset, selvitykset, tutkimuslaboratoriot Vesiensuojelua koskevat tutkimukset ja selvitykset Vesistöjen kunnostaminen ja puhdistaminen Vesiensuojeluyhdistysten tukeminen Vesialueiden öljyntorjunta jäteveden puhdistuksen kulut. Pilssiveden talteenotto, öljyn- ja rasvanerotuskaivot, joiden hinta ei ylitä pienhankintarajaa. Loka-autoaseman toiminta. viemärit ja jätevedenpumppaamot, kunnossapito, korjaus ja kunnostus, valumien ja vuotojen keräily, hulevedet, sadevedet, vesiosuuskuntien viemäröintiin annetut kaupungin avustukset. Sisältää myös valumien ja vuotojen keräilyn. purkuvesien ja vesistöjen puhdistamotarkkailu, myös pienpuhdistamoiden tarkkailu, mikäli kunnassa erillisiä. Jäteveden käsittelyn pitkän aikavälin suunnitelmat. pohjaeläimistön, pintavesien ja kasviplanktonin tutkimukset, jotka kunta ostaa ulkopuoliselta. Kaupungin maksuosuus alueelliselle yhtiölle/ vesilaitos maksaa vesiensuojeluyhdistykselle, joka hoitaa vesistötarkkailua, lumenkaatopaikkojen vesien analysointi, pintavesinäytteet (esim. kunta ottaa itse, tutkimus ulkopuolisella). hapettaminen, vesistöjen kunnostus, kaislikoiden niitto, ruoppaus, kalatalousvelvoitteiden maksut vesiensuojeluyhdistykselle maksetut tuet ja jäsenmaksut öljyvahingon jälkeen esim. pelastuslaitoksen suorittamat korjaustoimenpiteet, öljyvahinkojen ennaltaehkäisy vesialueilla Maininta ympäristötilinpäätösraportissa kuinka paljon tuloista sisäistä tuloa. Esimerkiksi ulkoisia tuloa x ja sisäistä y. Ulkopuolinen tuki ilmoitetaan kokonaisuudessaan, menoissa vastaavasti kaikki projektille kohdistuvat menot Ei lueta mukaan vesilaitoksen biokaasun tuotantoa. Rajataan pois ympäristöterveydenhuollon osuus. Esimerkiksi uimarantojen vesinäytteiden otto, mikäli tehdään vain ympäristöterveydenhuollollisista syistä. 16

17 Investoinnit Jäteveden puhdistuksen investoinnit Vesistöihin kohdistuvat investoinnit Viemäriverkosto Vedenottoon liittyvät, vesiekosysteemiä suojelevat teko- ja säännöstelyaltaat Rajataan pois ympäristötilinpäätöksestä rakennukset ja rakenteet, laitteistot, pienpuhdistamot ja pilssiveden talteenottojärjestelmät. vesistöjen kunnostushankkeet, ruoppaukset, hapettimet, kaislikoiden niitto rakentaminen ja saneeraus, mittaus- ja tarkkailuasemat Aktiivihiililaitos ympäristöterveyteen liittyvä. Rajataan pois ensisijaisuuden periaate Alaotsikko Juomaveden puhdistus, tarkkailu ja toimittaminen kuntalaisille Rajaus Mukana ainoastaan ympäristönsuojelulliset kustannukset. Juomaveden puhdistus on ympäristöterveyttä. 3. Jätehuolto ja roskaantumisen torjuminen Tuotot Satamien alusjätepalvelut aluksilta perityt alusjätehuoltomaksut Jätteiden keräily ja kuljetus Ongelmajätteet Jätteiden käsittely ja sijoitus Jätteiden käsittelyn sivutoiminnot Roskien siivous Kulut kunnan jätelaitoksen järjestämänä toimintana yksityisiltä perityt jätteidenkuljetusmaksut käsittelyn ja varastoinnin vastaanottomaksut. Yritysten maksamat käsittelymaksut jätteiden vastaanottamisesta, käsittelystä ja loppusijoittamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi perityt maksut, myös maankaatopaikat ja kompostointilaitos jätemaksut, jätteiden vastaanottomaksut, ekomaksu kaatopaikkakaasun myynti, polttolaitoksen kaukolämmön myynti, kompostimullan myynti ja romumetallin myynti, vesilaitoksen kompostimullan myynti. ulkopuolisten tapahtumanjärjestäjien alueiden puhtaanapidosta ja jälkisiivouksesta maksamat korvaukset kaupungille Jäteverollinen Satamien alusjätepalvelut alusjätteiden käsittely, -kuljetus- ym. kulut Kunnan toiminnoissa syntyvien jätteiden keräily, kuljetus ja käsittely jätehuoltomaksut kunnassa. Jätelajeittain Romumetallin myynti kokonaisuudessaan tässä, ei ekotehokkuus kohdassa 17

18 Ostettuihin palveluihin liittyvät jätehuoltopalvelut Jäteastiat Jätteiden käsittely ja sijoitus Ongelmajätteiden käsittely ja varastointi Jätehuollon ympäristövaikutusselvitykset Jätteiden aluekeräyspisteiden siivous Jäteneuvonta ja jätehuollon kehittäminen Vanhat kaatopaikat Roskien siivous Investoinnit esimerkiksi rakennusten purkupalvelun jätehuoltomaksun osuus vuokrat ja hankintahinnat kaatopaikkojen, maankaatopaikkojen ja kantokaatopaikkojen hoito ja ylläpito, kompostilaitoksen toiminta ja ylläpito, kaatopaikkakaasun soihtupoltto, pilaantuneiden maiden käsittely ongelmajätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, käsittelystä ja eteenpäin toimittamisesta aiheutuvat kulut. mittaukset, seuranta, tutkimuslaboratoriot kaatopaikoilla, maankaatopaikoilla ja kantokaatopaikoilla, vesistöpuhdistus ja vesientarkkailu tutkimuskustannukset: mahdollisesti pilaantunut maa aluekeräyspisteet ja hyötyjätepisteet, kunnan tai kunnallisen jäteyhtiön toimintaa hyötykäyttö- ja kierrätysselvitykset, jäteneuvonnan kustannukset, jätehuollon kehittämisen kulut sulkeminen, kunnostus ja maisemointi ympäristöluvan edellyttämät toimenpiteet. roskien keräily ulkoalueilta ja yleinen roskaantumisen ehkäisy, esimerkiksi Vappu-siivous ja Stop Töhryille tms. kampanjat (Hki), tienvarsien siivoustalkoot, joista kunnat maksavat yhdistyksille, tapahtumien jälkeiset siivouskulut (esim. liikuntatoimi), puhtaanapidon koneiden poltto- ja voiteluaineet. Lumenkaatopaikkojen siivous kesällä Jätehuollon investoinnit Jätteiden käsittelylaitokset Jätteiden välivarastointi Vanhan kaatopaikan maisemointi Laiteinvestoinnit Rajataan pois ympäristötilinpäätöksestä mikroturbiini, suotovesialtaan siirto, konekalusto, vesijohto, kaasunkeräys maankaatopaikka, kantokaatopaikka, jätteiden käsittelystä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisy jätehuoltojärjestelmät, jätekatokset ympäristöluvan edellyttämät toimenpiteet alueiden puhtaanapidon laiteinvestoinnit, jotka liittyvät ensisijaisesti esim. roskien keräilyyn ulkoilualueilta ja yleiseen roskaantumisen ehkäisyyn harjakoneet ym. Vanhojen kaatopaikkojen suotovesien pitoisuusmittaukset eivät tule tähän vaan jätehuollon ympäristövaikutusselvitykset kohtaan. Alaotsikko Renkaiden kierrätys Rajaus Tuottajavastuu 18

19 4. Maaperän ja pohjaveden suojelu Tuotot Pilaantuneiden maiden perityt vastaanottomaksut vastaanotto ja käsittely Maaperän suojelun korvaaminen öljynsuojarahaston korvaukset Kulut Pilaantuneen maaperän puhdistustyöt käsittelykenttien ylläpito, suunnittelu, tutkimus, saastuneiden maa-alueiden rakennusten purkukustannukset, lunastukset. Pohjavesialueen puhdistuksen yms. aiheuttama tontin arvon nousu ei ympäristötulo Maa-alueiden öljyntorjunta Maaperään ja pohjaveteen kohdistuvia päästöjä koskevat mittaukset, seuranta, tutkimuslaboratoriot, yms. Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ennaltaehkäisy vanhojen öljysäiliöiden kartoitus, öljyvahinkojen torjunta ja hoito kaavoitukseen liittyvät maaperätutkimukset, kunnan vastuulla olevat isännättömien kohteiden tutkimukset, pohjavesien ennakkoseuranta ja tarkkailu tutkimus ja suunnittelu, kunnan osuudet, valumien ja vuotojen keräily, pohjavesien suojelusuunnitelmat Investoinnit Maa-alueiden öljyntorjunta öljyntorjuntaan tarvittavat välineistö ja laitteisto Pilaantuneen maaperän puhdistustyöt isommat puhdistushankkeet Maanpintakerroksen eristäminen Vaarallisten aineiden varastoinnin ja kuljetusjärjestelmän vahvistamisen investoinnit ojat, vallit, kuivatusjärjestelmät, tienvarsialueiden suojaukset, säiliöiden alustojen suojaukset, maanpintakerroksen eristämien vanhalla kaatopaikalla 19

20 5. Melun ja tärinän torjunta Tuotot ei tuloja melun ja tärinän torjunta -kohdassa Kulut Meluesteiden suunnittelu suunnittelusta aiheutuvat kulut Melua ja tärinää koskevat mittaukset, selvitykset, seuranta, tutkimuslaboratoriot Tärinän aiheuttamien haittavaikutusten ehkäisy Melun mittaus- ja valvontalaitteistot Investoinnit melu- ja tärinäselvitykset ja -mittaukset, myös satamassa, kaavoituksen meluselvitykset. osana kaavoitushankkeita Meluesteiden rakentaminen meluesteet, -vallit ja aidat Muut meluhaittoja vähentävät investoinnit 6. Luonnonvarojen- ja maisemansuojelu Tuotot Luonnonsuojelun tukeminen kansalliset ja kansainväliset projektitulot Luonnonsuojelualueiden hoito Maa-aineslainmukaiset tehtävät maa-aineslupien tulot riippuu kunnasta ilmoitetaanko erikseen vai kohdassa Kuntien ympäristönsuojelun hallintolain mukaiset tehtävät Kulut Luonnonsuojelualueiden suunnittelu Luonnonsuojelualueiden hoito Luonnonsuojelun tukeminen ja avustaminen luonnonsuojelun suunnittelu ja hoitosuunnitelman laatiminen. Kaupunkipuistoista selkeästi luonnonsuojelun hyväksi tehtävät toimet (suunnittelu, kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta aiheutuvat kulut, hoitosuunnitelman laatiminen) mikäli saadaan eroteltua pitkospuiden, viitoitusten tai lintutornien korjaaminen ja hankinta (mikäli eivät pienhankintarajan ylittäviä), niitto ja muu hoito. Kunnan Natura-alueille tekemät hoitotoimenpiteet. kunnan myöntämät tuet luonnonsuojeluun, esim. asukasyhdistyksille, järjestöille tai yksityisille henkilöille pieniin hankkeisiin tai talkoisiin 20

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Päijänteen Eetunpohjaa 9/2014 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2015 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ-

Lisätiedot

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Kuva: Päijänne / Ykskoivu 7/2015 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2016 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ- ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2010 Ympäristölautakunta

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2010 Ympäristölautakunta Nurmijärvi 2011 Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2010 Ympäristölautakunta Painopaikka: Nurmijärven kunnan monistamo, Nurmijärvi 2011 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä ympäristötilinpäätöksestä... 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Kunnanvaltuusto (KVALT/2017)

YMPÄRISTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Kunnanvaltuusto (KVALT/2017) YMPÄRISTÖ- TILINPÄÄTÖS 2016 Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Kunnanvaltuusto 22.5.2017 (KVALT/2017) Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva kirjanpitolautakunta

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2006

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2006 Nurmijärvi 2007 Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2006 Klaukkalan uusi jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön marraskuussa 2005. Ympäristölautakunta Painopaikka: Nurmijärven kunnan monistamo, Nurmijärvi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5

Lisätiedot

Kaupunki pyytää lausuntoa miten käsitellään kirjanpidossa

Kaupunki pyytää lausuntoa miten käsitellään kirjanpidossa 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 52 12.2.2002 LAUSUNTO KAATOPAIKAN JÄLKIHOITOON LIITTYVIEN KUSTANNUSTEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 1 Lausuntopyyntö Kaupunki A pyytää lausuntoa kaatopaikan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2008 Ympäristölautakunta

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2008 Ympäristölautakunta Nurmijärvi 2009 Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2008 Ympäristölautakunta Painopaikka: Nurmijärven kunnan monistamo, Nurmijärvi 2009 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä ympäristötilinpäätöksestä... 3

Lisätiedot

YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-461-5 (pain.)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ympäristöliite 2005

Tilinpäätöksen ympäristöliite 2005 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tilinpäätöksen ympäristöliite 2005 Huhtikuu 2006 Mervi Saukko Piia Niiranen SISÄLLYS 1 1. Johdanto... 1 2. Jyväskylän kaupungin ympäristöasioiden hallintajärjestelmä... 2 3. Kestävän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS. Kouvolan kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2014 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS. Kouvolan kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS Kouvolan kaupunki Sisällys 1. Yleistä ympäristötilinpäätöksestä... 2 2. Ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit 2014... 3 2.1 Ympäristötuotot... 3 2.2 Ympäristökulut...

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Pietarsaaren kaupunki. Ympäristötilinpäätös 2011 2012

Pietarsaaren kaupunki. Ympäristötilinpäätös 2011 2012 Pietarsaaren kaupunki Ympäristötilinpäätös 2011 2012 2 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2011-2012 Käännös 3.9.2013 Johdanto Pietarsaaren kaupungin ympäristötilinpäätös 2011 ja 2012 käsittää molemmat vuodet ja on neljäs,

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero Liite 2 Esimerkki jälleenhankintavarauksen tekemisestä ja sen käyttämisestä hankintamenon kattamiseen Kirjanpitovelvollisen tuotantokone tuhoutuu. Koneen tuhoutumisesta saadulla vakuutuskorvauksella katetaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 1 (7) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 8.3.2011

Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 1 (7) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 8.3.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 1 (7) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 8.3.2011 Kunnan kaatopaikan ennallistamiskustannusten kirjanpidollisesta käsittelystä 1 Lausuntopyyntö ja perusteluja 1.1 Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 1111(5 1(5) LAUSUNTO SUORITEPERUSTEEN TUNNUSMERKEISTÄ JA INVESTOINTIMENON KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSSA 1. Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet.

Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet. KOKKOLAN KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTO- JA LASKENTAOHJEET 1 POISTO- JA LASKENTAOHJEIDEN TARKOITUS 1 Pysyvien vastaavien laskentaohjeen tarkoituksena on antaa tarkentavat ohjeet kirjanpitolainsäädännön

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 19.12.2005 Dnro 388/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintaa ympäristöstä -asiakastilaisuus 10.12.2013 Yliaktuaari Tilastokeskus Ympäristöliiketoiminta osana ympäristötilinpitoa Ympäristötilinpito mittaa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat Tiedonhankinta PL 6B 00022 TILASTOKESKUS Puhelin (09)17341 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat TILKES 2012 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot

KIRJANPITO 22C00100. Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot KIRJANPITO 22C00100 Luento 9: Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot Luento 9 Tilinpäätössiirrot: Poistoero Verotusperusteiset varaukset Vastaiset menot ja menetykset: Vastaiset menot Pakolliset varaukset

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS. Kouvolan kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2012 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS. Kouvolan kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS Kouvolan kaupunki 1 KOUVOLAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Ympäristötilinpäätöksen tarkoitus Tietoja kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

24.6.2008. Samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa

24.6.2008. Samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 84 24.6.2008 Samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa 1 Lausuntopyyntö Hakija on

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA esitys HSLH 15.6.2010 HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 14.1.2003 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot