Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2 2 Finpro

3 Mitä tehty?

4 Visit Finland tehtävät Matkailumaakuva ja markkinointi kansainvälisillä markkinoilla B2B mahdollisuudet ja verkostoituminen Vetovoimaisen tuotetarjonnan vahvistaminen, markkinatieto Imagomarkkinointi, tuotemarkkinointi ja myynti Kampanjat, myyntitapahtumat, edustajaverkosto Tutkimus ja tuotekehitys ja katto-ohjelmat Yhdistyminen Finpro - > paljon uusia mahdollisuuksia yrityskohtaiseen kansainvälistymiseen ja synergiat muihin kasvualoihin.

5 Visit Finland tutkimus & kehitystoiminta MEK tutkimustoimintaa 2014 Markkinatietoa kohdemarkkinoilta -> edustajien raportit Uusi Visit Finland Visitor Survey Hyvinvointimatkailututkimus, potentiaali ja kohderyhmät Kampanjatutkimus ja kohderyhmätutkimus Venäjä (vrt MoHu) Netnografinen selvitys: Finland in the mind of the Russian traveller Kiinan kvalitatiivinen kohderyhmätutkimus; I Profiili ja kokemukset Suomessa haastatteluina II potentiaali on-linetutkimuksena Imago-kampanjoiden jälkimittaukset

6 Visit Finland - tuotekehityksen teemat MEK kehittäminen Kysyntälähtöisen tarjonnan edistäminen linjaamalla kehittämisen suuntaa, tuomalla tietoa ja luomalla työkaluja yritysten käyttöön. Tavoitteena myös ohjata tarjontaa samansuuntaiseksi Suomen matkailukuvan kanssa. Modernit humanistit työpajat Kansainvälistymisopas Valtakunnalliset kehittämisstrategiat Valtakunnallisten teemapohjaisten kehittämisohjelmien valmistelu ja koordinointi Teemoista kahta kehitetään katto-ohjelmien avulla: Kulttuuri Culture Finland Kesäaktiviteetit - Outdoors Finland Tulossa Finrelax HUOM! Kehittäminen teemoittain asiakaslähtöisesti!

7 Katto-ohjelmat Päätehtävänä koordinoida alueellisia kehittämishankkeita. Lisäksi ohjelmat tuottavat tutkimustietoa ja työkaluja hankkeiden ja yritysten käyttöön sekä ohjaavat alueellisten kehittäjien verkostoja Outdoors Finland I ja Outdoors Finland II Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Culture Finland 2012, 2013, Opetus- ja kulttuuriministeriö

8 Lisätä kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteistyötä Lisätä kulttuuristen elementtien sisältymistä matkailutuotteisiin ja luoda matkailijoille uudenlaisia elämyksiä. Culture Finland Motivoida ja innostaa matkailu- ja kulttuuritoimijoita tuotteistamaan uusia ja monipuolisia tuotteita perustuen palkallisiin kulttuurin voimavaroihin Aktivoida kulttuurimatkailuhankkeiden syntymistä Tuottaa lisätuloa matkailu- ja kulttuuritoimijoille Rahoittajana OKM ja MEK Susanna Markkola, pp

9 Verkostotiimimalli 2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja Matkailun kulttuuriministeriö edistämiskeskus Ohjausryhmä Finland Festivals Outdoor Finland Valtakunnallinen kylämatkailuhanke Ruoka ja matkailu Suomen Museoliitto LiveFinland Culture Finland Projektipäällikkö 100 % Projektiassistentti 50 % 16 aluekoordinaattoria 16 aluetiimiä Maaseudun Sivistysliitto TaitoGroupn Suomen Nuorisokeskukset Taiteen Edistämiskeskus MusicFinland Suomen Sarjakuvaseura ProAgria Maakunta -liitot ELY -keskukset Matkailuorganisaatiot Kulttuuriorganisaatiot Oppilaitokset Hankkeet Matkailuyrittäjät, kulttuuritoimijat, taiteilijat, kuntatoimijat, Leader-toimijat, hanketoimijat, kouluttajat

10 Verkostoituminen: aluekoordinaattorit ja aluetiimit Kansallisten toimijoiden verkosto Hanketoimijoiden ja kehittäjien verkosto Tehostetaan työkalujen käyttöönottoa tuotekehityksessä ja viennissä Tuetaan kulttuurimatkailutuotteiden laadun kehittämistä: Laatutonni Expert laatukoulutus, tuotesuositukset Edistetään kulttuurimatkailutuotteiden myyntiä: matkanjärjestäjien ja median matkat, ulkomaiset messuesiintymiset Vahvistetaan Suomen kulttuurista maakuvaa: Top100- listaus ja tuote-esimerkit Visit Finland -sivulle Tuotetaan tietoa tutkimuksista ja tilastoista sekä edistetään valittujen teemojen mukaisten tutkimusten käynnistymistä Culture Finland toimenpiteet 2014

11 Työkalut Matkailuteos kulttuurimatkailutuotteen luomisen tuska Sähköiset ja perinteiset jakelukanavat Kulttuurimatkailun kv. jakelutiemalli ja toimintaohjeita Matkanjärjestäjäworkshopit Verkostoitumis-tilaisuudet

12 Tietoa Tutkimuksista, laadun kehittämisestä, asiantuntijoista, rahoituksesta E-oppimiskokonaisuudet mm. markkinoinnista, hinnoittelusta ja jakelukanavista 12 March 2014

13 Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Outdoors Finland Kansallinen koordinointi ja alueyhteistyö Teemalliset tutkimukset Tuotekehityksen työkalut Teemalliset myyntitapahtumat Tarkasti valitut markkina-alueet Keski-Eurooppa ja Venäjä tarvitaan uutta sisältöä ja uusia tuotteita Heli Saari, pp

14 Koordinointityön tavoitteet 1) yhdistää Visit Finlandin(VF) luontomatkailustrategian toimenpiteet ja tavoitteet tukemaan maaseudun matkailuyritysten toimintaa - Löytää oikeat tahot tekemään toimenpiteitä, ohjataan hankkeita yhteisiin tavoitteisiin 2) tiivistää alueellista yhteistyötä ja yhtenäisiä kehittämistoimenpiteitä - Alueet toteuttavat toimenpiteitä yhteisellä mallilla, vältetään päällekkäisyyttä ja opitaan toisilta - luoda jatkuva koordinaatiomalli matkailun kehittäjien välille 3) varmistaa koko maan kattava maaseudun luontomatkailutuotteiden tarjonta - Saadaan monipuolista sisältöä, kiertomatkoja, etc. 4) parantaa aktiviteettituotteiden laatua, lisätä määrää ja monipuolisuutta - Tuotekehitysmalli, jolla tuotteet saadaan kv-markkinoille sopiviksi

15 Kehittämistyön tavoitteet 1) maaseudulla toimivien matkailuyritysten liikevaihdon kasvattaminen ja toiminnan tehostaminen ja osaamisen lisääminen 2) kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien maaseutuyritysten määrän kasvattaminen 3) suomalaisten luontomatkailuyritysten ja tuotteiden näkyvyyden lisääntyminen ulkomaisissa jakelukanavissa sekä medioissa 4) parantaa Suomen maaseutu- ja luontomatkailun tunnettuutta markkinoilla ja lisätä sekä kotimaisten että ulkomaisten luontomatkailijoiden määrää

16 Hyvin tehty pohjatyö hyödyttää laajalti! 1 Luonto- ja reitistökohteiden suunnittelu ja kehittäminen Kokonaisvaltaisen suunnittelun toteuttaminen Kohteiden priorisointi ja profilointi sitoutuminen palvelulupaus 2 2. a) Monikanavainen viestintä ja tuotteistaminen Kotimaan markkinat Maaseutu-, lähi- ja lyhytlomailu, virkistäytyminen luonnossa Osaamisen kehittäminen 3 3.a) Kv. markkinaosaamisen nostaminen: konseptoidut koulutukset 3.b) Paketointi kansainvälisille markkinoille: alueelliset ja yrityskohtaiset 16 tuotemanuaalit

17 Luontomatkailu ja mikro- ja pk yritysten kansainvälistyminen Kohtaamisareenat VF/OF OF/MEK vastaa järjestelyistä ja yhteisistä kustannuksista 4. A Ammattilaisten kohtaaminen, B to B Workshopit Networking tilaisuudet Sales runit markkinoilla Tutustumismatkat 4.B Kuluttajien teemallinen herättäminen Bloggarit Somemarkkinointi 4.A ja 4.B. Yhteiset teemalliset esitteet, tuotemanuaalit Osallistujat vastaavat omista kustannuksistaan Myynti /osallistuvat organisaatiot BtoB myynti matkanjärjestäjille Yrittäjien ja alueorganisaatioiden vastuulla Keskeinen myyjä on maaseutumajoittaja tai ohjelmapalveluyrittäjä OF/VF järjestää kohtaamispaikan, kaupan tekee yritys BtoC Kuluttaja varaa ja ostaa matkailu-, kahvila- ja ravintolapalveluita yrittäjiltä paikan päällä tai varaa majoituspalveluita reittikohteissa Seuranta alueilla Yhteisen konseptin luominen 17

18 Mitä jatkossa?

19 Kehittämisstrategiat Suomen matkailustrategia määrittelee tuotekehitysstrategioiden päälinjaukset. Kehittämisstrategiat ohjaavat MEKin tuotekehitystyötä ja linjaavat kansallisella tasolla koko elinkeinon kehittämistyön suuntaviivat ja päämäärän. Teemakohtaisia; määrittelevät teeman kehittämisen painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu, hyvinvointi. Luotu laajassa yhteisymmärryksessä elinkeinon kanssa; asiantuntijaryhmät per teema

20 Kehittämisstrategiat Tiivistettyjä PP-esityksiä voi vapaasti käyttää Strategia jakautuu: Taustat, heikkoudet ja haasteet, mahdollisuudet ja vahvuudet Tavoitteet, painopisteet, ydinviesti Painopisteet: asioita, jotka teemassa jatkossa tärkeitä, mutta vaativat kehittämistä. Teemojen tulisi näkyä kehittämisessä esim. rahoitettujen hankkeiden aiheina ja myöhemmin teeman markkinoinnissa. Painopisteisiin tulossa työkaluja kehittämisen avuksi. Kehittämisalueet ja toimenpiteet: Aihealueita, joihin kehittämistahojen esim. hankevalmistelijoiden ympäri Suomea tulisi tarttua hankesuunnitelmissa. Sitouttaminen Katto-ohjelmat toteuttavat suurta osaa toimenpiteistä. Kaikkia toimenpiteitä tai painopisteitä ei tarvita kaikkialla, alueen valittava omansa.

21 Temaattiset painopistealueet - kulttuurimatkailu Lähiruoka Vlliruoka Suomalainen ruokakulttuuri, Matkailijan osallistaminen Elämyksellisyys Live like a local Paikan tuntu Luontosuhde Sosiaaliset käytännöt Tutustuminen suomalaisiin ihmisiin, paikallisuuteen, urbaaniin kulttuuriin, kulttuuriperintöön, historiaan, tarinoihin ja näiden elämyksellinen kokeminen sekä kaupungissa, että maaseudulla Ruoka Suomalainen elämäntapa Kulttuuriset elementit individuaali- matkailijalle Muotoilu Muoti Arkkitehtuuri ja sen vaikutukset eri elämänalueissa Design Culture in Nature Luovan talouden nousevat alat Musiikki Käden taidot Sarjakuva Elokuva Peliteollisuus

22 Temaattiset painopistealueet - talvi Temaattiset painopistealueet - Talvi Revontulet Safarit Lumi ja jää Talvitapahtumat Monipuoliset talviaktiviteetit Hiljaisuus Talvielämykset Suomalaine n elämäntapa Talviolosuhteissa selviytyminen Aitous Saamelaiskulttuuri Toimiva erämaa Luonto + Kulttuuri Ruoka Monipuoliset elämykset luonnon ja kulttuurin yhdistelminä Eri teemoja yhdistelevät tuotepaketit Lähiruoka Kausien raaka-aineet Juhlapyhien ruokaperinteet (joulu, pääsiäinen) Asiakkaiden osallistuttaminen

23 Temaattiset painopistealueet - hyvinvointimatkailu Saunatavat ja suomalainen saunaperinne Saunarauha Saunajooga Turvesauna Lisäpalvelut Suomalain en sauna Puhdas luonto Luontoaktiviteetit Puhdas vesi ja ilma Hyvinvointia metsästä Hiljaisuus Tila Valo, keskiyön aurinko Perinteinen jäsenkorjaus Kajava -hoidot Method Putkisto Suomalaiset laitteet ja välineet Suomalaise t hoidot Ruoka Terveellinen ruoka Lähiruoka Luomu Erikoisruokavaliot Luonnon superfood

24 Temaattiset painopistealueet - luontoaktiviteetit Suomen luonto on Euroopan puhtain Puhdas vesi, puhdas ilma Puhtaat eksoottiset metsät Yrittäjäyhteistyö Tunnetut kansallispuistot, tunnetut reitit Puiston palvelu lupaus Kansallispuistot MoHu-kohderyhmä Helppotasoista; helposti löydettävää, ostettavaa, kulutettavaa Lyhytkestoista - helppo lisätä matkaohjelmaan omatoimisesti tai mj:n tarjoamana Majoituskohteet mukaan Helppotasoiset aktiviteeti t Puhdas luonto Teemojen yhdistämi nen; Keinot Culture in Nature, Ruoka, Hyvinvointi Metsien hyvinvointivaikutukset Elämyksellinen ruokailu luonnossa ja luonnon antimet Suomalaisten luontosuhde ja luontoon liittyvä kulttuuriperintö Outdoors-tapahtumat 24 Kohdennetusti (lapsiperheet, seniorit)

25 Kehitettävät osa-alueet

26 1 Tuotekehityksen edistäminen Asiakasymmärrys: asiakaslähtöisten tuotteiden kehittäminen ja niiden toimiva paketointi Ymmärrys uusista markkinoista Laadun parantaminen entisestään, uudistaminen Työkaluja tuotteistamisen edistämiseksi Yhteistyö yli toimialarajojen

27 2 Yhteistyön lisääminen ja verkostoituminen Pienessä maassa matkailualan ei ole varaa jäädä yksilölajiksi. Toimiva verkostoituminen näkyy myös parempana bisneksenä. Niin matkailukeskusten keskinäistä kuin keskusten ulkopuolella olevien matkailuyritysten yhteistyötä kannattaa tiivistää.

28 3 Myynnin ja markkinoinnin monipuolistaminen Suomituotteiden markkinaosuuden lisääminen jakelukanavissa Innovatiivinen markkinointi. Kun mediarahaa on vähän, on kilpailun keskellä vaikea erottua tavanomaisella mainonnalla. Koko maan tarjonnan näkyvyys Jakelukanavaosaamisen kohentaminen Sähköiset myyntikanavat

29 4 Saavutettavuuden säilyttäminen ja parantaminen Koko alan keskeinen haaste Huono saavutettavuus tekee parhaimmatkin markkinointitoimenpiteet hyödyttömiksi

30 Nyt koordinaatio ja tuotekehitys Visit Finland Finrelax Tavoitteena saada kattoohjelma kuten CF ja OF Kaikissa kattoohjelmissa: konkreettinen tuotekehitys -> yritykset, alueen kehittäjät

31 Systemaattinen kansainvälistyminen Kansainvälistymistä aloittava yritys Ensikontaktit kansainvälisille markkinoille Kansainvälisillä markkinoilla toimiva yritys Kansainvälistymisvalmiuksien arviointi Kansainvälistymissuunnitelma Arvolupauksen määrittely Oikeat markkinat ja kohderyhmät Oikeat palvelut ja tuotteet Oikeat kumppanit ja myyntikanavat Myyntitavoitteet Resurssit Markkinoille menon toteutus Myyntikanava- ja matkanjärjestäjäkumppanien haku Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Markkina-aseman parantaminen Uusien myyntikanavien ja matkanjärjestäjäkumppanien haku Markkinointitoimenpiteet Uusien markkinoiden avaaminen Myyntikanava- ja matkanjärjestäjäkumppanien haku Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu Tuotetarjonnan suunnittelu kvmarkkinoille Tuotteiden testaus ja tuotetarjonnan esittely valikoiduille markkinoille Maakohtaiset tuoteräätälöinnit Tuotekehitys uusille markkinoille 31

32 Visit Finland- kansainvälistymispalvelut yrityksille Kansainvälistymistä aloittava yritys Kansainvälistymisvalmiuksien arviointi Kansainvälistymissuunnitelma Ensikontaktit kansainvälisille markkinoille Markkinoille menon toteutus Kansainvälisillä markkinoilla toimiva yritys Markkina-aseman parantaminen Uusien markkinoiden avaaminen Tuotetarjonnan suunnittelu kvmarkkinoille Tuotteiden testaus ja tuotetarjonnan esittely valikoiduille markkinoille. Maakohtaiset räätälöinnit Tuotekehitys uusille markkinoille TUTKIMUKSET, TILASTOT, MARKKINATIETO JA TYÖKALUT KANSAINVÄLISTYMISNEUVONTA YRITYKSILLE Työpajat Jakelukanavakartoitukset Markkina- ja tutkimustieto omasta aihealueesta Vientikelpoisuuskriteerit Kansainvälistymisopas Modernit humanistit Visit Finland Teemakohtaiset työkalut Verkostoituminen kotimaassa Matkanjärjestäjien tutustumismatkojen vastaanotto Katto-ohjelmien toimenpiteet Opintomatkat messuille Networking tilaisuudet kotimaassa Matkailun laatuosaaja, Laatutonni Expert Networking- / myyntitapahtumat ulkomailla Messut ulkomailla Lehdistömatkojen vastaanotto Visit Finland- markkinointitoimenpiteet Laatutonni Advanced, Exclusive 32

33 KIITOS

Finland placed ninth in FutureBrand sinternational Country Brand Index 2012. The country did especially well in the Environmental Friendliness

Finland placed ninth in FutureBrand sinternational Country Brand Index 2012. The country did especially well in the Environmental Friendliness Finland placed ninth in FutureBrand sinternational Country Brand Index 2012. The country did especially well in the Environmental Friendliness category, placing second. Finnish nature was considered to

Lisätiedot

www.visitfinland.fi 3

www.visitfinland.fi 3 2 www.visitfinland.fi 3 www.visitfinland.com 4 Strategiset projektit = Kärkihankkeet Visit Finland kehitettävät teemat Teemojen kehittämisstrategiat Hyvinvointi Kulttuuri Kesäaktiviteetit Talvi Ruoka Markkinointi

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

MARKKINOINTI & PALVELUT. Matkailun edistämiskeskus. Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com

MARKKINOINTI & PALVELUT. Matkailun edistämiskeskus. Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com 2013 MARKKINOINTI & PALVELUT Matkailun edistämiskeskus Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com HYÖTY IRTI KAMPANJOISTA MEK Visit Finland edistää voimakkailla imagokampanjoilla Suomen

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025

Yhdessä enemmän. - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015-2025 16.1.2015 Yhdessä enemmän Yhteistyön ja uudistumisen kautta kasvuun Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut

Lisätiedot

MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020

MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020 MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020 Visio 2020: Kemiönsaaren kunta on kohderyhmilleen tunnettu ja houkutteleva matkakohde. Olemme hyviä isäntiä, jotka tarjoavat haluttuja, laadukkaita ja helposti

Lisätiedot

Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 22.4.201311.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Vuonna 2011 alkanut Kulttuurimatkailun valtakunnallinen

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Toimintaohjelma 2009 2013 -väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:23 Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Toimintaohjelma

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (22) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 20.5.2015 Käsittelijä Merja Taipale Hakemusnumero 301570 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi Matkailuyritysten kansainvälistymisopas www.mek.fi 3. painos 2004 2 Sisällysluettelo Lukijalle...3 1. MEK ja sen tehtävät...4 2. Vienti ja sen edellytykset...5 2.1. Miksi vientiin?...5 2.2. Onko voimavaroja

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Mistä apua ja rahoitusta kansainvälistymiseen. Nina Vesterinen 13.12.2010

Mistä apua ja rahoitusta kansainvälistymiseen. Nina Vesterinen 13.12.2010 Mistä apua ja rahoitusta kansainvälistymiseen Nina Vesterinen 13.12.2010 14.12.2010 Mihin kansainvälistymistä tarvitaan? Maailman kansainvälistyessä tarvitsevat myös vain kotimarkkinoilla toimivat yritykset

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset

Lisätiedot

Hyvinvointia. meillä ja muualla. Salla Jutila & Maria Hakkarainen

Hyvinvointia. meillä ja muualla. Salla Jutila & Maria Hakkarainen Hyvinvointia meillä ja muualla Salla Jutila & Maria Hakkarainen Hyvinvointimatkailun ja sen osaamisen edistäminen eurooppalaisena yhteistyönä -hankkeessa tuotettu kehittämissuunnitelma Lappiin Hyvinvointia

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot