KATTAVA projekti. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu: Antti Ailio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATTAVA projekti. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu: Antti Ailio"

Transkriptio

1 Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu: KATTAVA projekti Antti Ailio Logica All rights reserved

2 Esityksen sisältö Kattava projektin tavoitteet Projektiryhmän esittely Projektin toteutus Keskeiset tulokset

3 Projektin tavoitteet Selvittää erilaisia vaihtoehtoisia malleja, joiden avulla voidaan kehittää terveydenhuollon sähköistä tiedonhallintaa kokonaisuutena siten, että eri järjestelmät kykenevät muodostamaan saumattomasti ja tehokkaasti toimivan kokonaisuuden Kelan KanTa -järjestelmien kanssa. Lähtökohtana nykytilanne ja määritelty KanTa toteutusarkkitehtuuri Rajaukset (Toimeksianto): Keskitytään ainoastaan sellaisten ratkaisumallien käsittelyyn, jotka ovat nykyteknologialla ja nykyisen lainsäädännön puitteissa mahdollista toteuttaa Tiedonhallinnan näkökulmana on terveydenhuollon ammattilaisten toiminnan kehittäminen, ei oteta kantaa kansalaiskeskeisten tiedonhallinnan palveluiden toteutusmalleihin

4 Projektin Asiantuntijaryhmä Organisaatio Nimi Rooli Avaintec Pekka Kuosmanen Kansainväliset hankkeet, tietosuojaan ja turvaan liittyvät kysymykset sekä rahoitus investointi- ja hyötylaskelmat. Duodecim Ilkka Kunnamo Ammattilaisten näkökulma, kansalliset hankkeet. Duodecim Peter Nyberg Ammattilaisen näkökulma, kansalliset hankkeet ja teknologiset ratkaisut ja kansalliset koodistot (Kaiser Permanenete) Andrew Wiesenthal Kansainväliset toteutusmallit, kansalliset hankkeet ja toteutusvaihtoehtojen vertailu Tampereen Yliopisto Pirkko Nykänen Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen, vertailu ja arviointi sekä kansallinen nykytilanne ja kehittämistarpeet, EU-tilanne Health IT Karita Reijonsaari Kansalliset ja kansainväliset toteutusmallit ja niiden arviointi, investointi ja hyötylaskelmat, uudet palvelumallit Logica Janne Aaltonen Terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattilaisten näkökulma. Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen. Kansainväliset toteutusmallit sekä rahoitus-, investointi- ja hyötylaskelmat Logica Pauli Kilpikivi Arkkitehtuuriin, integraatioratkaisuihin ja teknologiaan liittyvät analyysit ja suositukset. Logica Antti Ailio Projektipäällikkö, kansalliset hankkeet sekä Suomessa että kansainvälisesti. Rahoitus-, investointi- ja hyötylaskelmat

5 Projektin Ohjausryhmä Organisaatio Nimi Rooli Sitra Ilmo Parvinen Ohjausryhmän puheenjohtaja Sitra Marja Pirttivaara Asiakkaan projektin omistaja HUS Jari Renko Terveyspalvelutuotanto-organisaation IT-johdon edustaja Kela Erkki Aaltonen KELA:n KanTa-toteutuksen edustaja Kuntaliitto Sinikka Ripatti Kuntaliiton hanketoimiston (KunTo) edustaja STM Anne Kallio STM:n KanTa-koordinaation edustaja STM Annakaisa Iivari STM:n KanTa-koordinaation edustaja Logica Matti Häkkinen Toimittajan projektin omistaja Logica Antti Ailio (sihteeri) Toimittajan projektipäällikkö

6 Projektin toteutus / miten tulokset on luotu? 1. Konsortion järjestäytyminen, työsuunnitelma ja sovittiin työskentelyssä käytettävät metodologiat ja menetelmät 2. Tehtiin yhteenveto kansainvälisestä tilanteesta Käytiin läpi vastaavat hankkeet muissa maissa 3. Toteutettiin nykytilaa kartoittava kysely Terveyspalvelutuottajat, asiantuntijat, IT -järjestelmätoimittajat 4. Määriteltiin selvityksen kohteena olevat ratkaisun toteutusmallit 5. Pisteytettiin ratkaisut kohdassa 2 sovittua menettelyä noudattaen sekä analysoitiin tulokset 6. Analysoitiin paras / suositeltava malli tarkemmalla tasolla 7. Raportin kommentointi / ulkoinen asiantuntijaryhmä 8. Seuraavaksi vastaanotettujen kommenttien käsittely ja suositeltavat toimenpiteet (Roadmap) 9. Valmiin loppuraportin julkistus Selvitettävät kysymykset Metodologia Strategia Lähdemateriaalit / data Analyysi Tulokset Suositukset

7 Keskeiset tulokset / Kansainväliset kokemukset Suomen hanke ei mitenkään ainutlaatuinen vastaavia hankkeita kaikissa länsimaissa ja useissa Kaukoidän maissa Yhteistä ydintietojen käyttö yli organisaatiorajojen Diagnoosit, lääkitys, toimenpiteet, tutkimustulokset ja riskitiedot Vaatii systemaattista standardien soveltamista / käyttöä Ei selkeätä ylivertaista arkkitehtuuria enemmistö keskitettyjen tietovarastojen toteutuksia PTJ1 PTJ1 PTJ1 PTJ2 PTJ3 PTJ4 PTJ PTJ PTJ2 ATJ PTJ3 PTJ2 ATJ PTJ3 Viestinvälityspalvelu Integroitu PTJ CDR IHE PTJ CDR PTJ PTJ4 PTJ4 CDR Teknologiat kehittyvät ajan suhteen muuttuvat ja integroituvat ajan mukana Kansalliset tarpeet alkaneet ammattilaisten tarpeista - viimeaikoina edistyneimmissä kansainvälisissä hankkeissa selkeästi potilaan oman roolin selkeä vahvistuminen

8 Opittavaa kansainvälisistä kansallisen tason hankkeista Selkeästi määritellyt, aikataulutetut tavoitteet ja yhteisesti hyväksytty visio Onnistumisen mittareiden määrittely ja seuranta (arviointi) Läpinäkyvä investointi-, käyttöönotto- ja käyttökustannusten budjetointi, toteutuman seuranta ja arviointi sekä euromääräiset rahoitusvastuut Hankkeen vaiheistus integroitavien tietojen määrän ja laajuuden osalta hyötyjen ja käyttöönoton helppouden/nopeuden näkökulmista Selkeästi ja stabiilisti määritelty kansallinen joustava palvelu- ja järjestelmäarkkitehtuuri (sis. standardit) Ydintietojen kompaktius (diagnoosit, toimenpiteet, tutkimustulokset, lääkitys, riskitiedot, hoitosuunnitelma), lisäksi lähete ja hoitopalaute/-yhteenveto Potilaan oman roolin ( itsepalvelu ) korostaminen organisaationäkökulman sijasta Panostus tiedon rakenteistamiseen Aktiivinen tietovarasto josta voi hakea tietoa eri tavoin Vain win-win-win asetelma kaikkien osallistuvien tahojen välillä voi johtaa menestykseen

9 Analysoidut mallit ja niiden pisteytys Toiminnallisuus A. Kansallinen malli B. Alueelliskansallinen malli C. Alueellinen malli D. Paikalliskansallinen malli E. Sekamalli F. Alueellispaikallinen malli G. Nykytilanne Data / ydinpotilastiedot Kansallinen Kansallinen Kansallinen Kansallinen Kansallinen Kansallinen Kansallinen Data / muu potilastieto Kansallinen Alueellinen Alueellinen Paikallinen Alueellinen Alueellinen Paikallinen Ydinpotilastietojärjestelmä Kansallinen Alueellinen Alueellinen Paikallinen Alueellinen Alueellinen Paikallinen Erillisjärjestelmät Kansallinen Alueellinen Alueellinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen Yleiskäyttöiset järjestelmäpalvelut (viestinvälitys, tunnistautuminen, suostumuksenhallinta, allekirjoitus, ym.) Kansallinen Kansallinen Alueellinen Kansallinen Kansallinen Alueellinen Paikallinen Terveyspalvelunäkökulma yht Tekninen näkökulma yht Elinkeinopoliittinen ja innovaationäkökulma Toteutusnäkökulma yht Pisteet yhteensä Mallien esittely ja toiminnallisuus esitellään tarkemmin seuraavassa esityksessä Alueellis-kansallinen malli todettiin parhaimmaksi, kansallinen huonoimmaksi Alueellisesti voidaan koota riittävät resurssit investoida ja kehittää, kuitenkin kilpailu säilyy Potilaat liikkuvat suurelta osin alueellisesti ja toiminnan ohjauksessa tämä on riittävä taso Näkökulma pisteytyksessä oli toiminnan volyymin mukaan mikäli olisi pisteytetty esimerkiksi palveluntarjoajien määrän mukaan pisteytys olisi muuttunut!

10 Suositeltava malli ns. hybridimalli Pisteytys vaati liikaa muuttujien vakiointia, työryhmä totesi puhtaan mallin mahdottomaksi, tästä kehitettiin ns. hybridimalli pisteytyksen voittaneen mallin pohjalta Data: ydintiedot Data: muut tiedot Sovellus: ydinjärjestelmä(t) Sovellus: muut järjestelmät Yleiskäyttöiset palvelut Kansallinen taso Alueellinen taso Paikallinen taso Mahdollisimman laajasti potilaan hoidon tiedot - - Muut potilaskertomustiedot, tilastointitiedot, arkistonhallinnan asiakirjat, henkilötiedot, Suostumukset ja valtuutukset, Ammattihenkilöt ja palveluyksiköt, luovutusloki, Koodistot earkisto ereseptikeskus ekatselu Kansantautien laaturekisteri(t) Palveluiden laaturekisteri (Valvira) Yleisimpien/kalleimpien kansantautien hoitosovellukset (vaatii kans. tason toimijan) Suostumustenhallinta Varmenneratkaisut Tietoturva Koodistopalvelu Tutkimuksen tukipalvelut Tuotannonohjaus- ja laadunhallintatiedot Kuva-/videosignaalit Käyttöoikeudet Käyttöloki Potilashallinto- ja kertomusjärjestelmät Päivystys Ensihoito Tuotannon- ja toiminnanohjaus Materiaalien ja tilaus-toimitusketjun hallinta Preventio ja epidemiologia PACS, Laboratorio, Suun terveydenhuolto, Neuvola, Apuvälineet, yms. Viestinvälitys, Tunnistautuminen ja Roolienhallinta sekätietoturvallinen kommunikaatio Master Data management Asiakirjallisen tiedon prosessointi Tehohoidon, anestesiologian, ym. fysiologinen tieto Laskutustiedot, Reskontra, ym. Varastot, materiaalilogistiikka Resurssien ohjaustiedot - Yksikkökohtaiset, tarkasti rajatut potilasjärjestelmät, kuten anestesia-, teho-, synnytys-, ym. Resurssienhallinta Organisaatio- ja ammattilaiskohtainen laadunhallinta -

11 Kansallisesti olisi organisoitava uusi toimija Pysyvä toimija standardien ja kansallisen kehittämistyön koordinointiin 1. Standardien kehitys ja ylläpito Kansalliset terveydenhuollon arkkitehtuurit: PHR, EHR, Integrointiteknologiat ja paikallisesti sovitetut standardit Semanttinen ja rakenteinen yhteensopivuus: Ontologiat ja rakenteinen kirjaaminen Päätöksentukijärjestelmä: Rajapinnat, yms. 2. Kansallisen ohjelman edistäminen ja eri toimijoiden työn koordinointi Kansallisen tason kehitystoiminnan koordinointi ja suunnitelman ylläpito (tehtyjen poliittisten päätösten ja linjausten mukaisesti): Hankkeiden roadmap (aikataulutus), eri toimijoiden työn koordinointi ja päätettyjen toteutusten analysointi Viestintä

12 Alueellisia Hallintomalleja voi olla useita erilaisia Julkinen vs. yksityinen toimija Julkinen tuottaa sille määrätyt lakisääteiset tehtävät, ei innovoi nopeasti uusia palveluja Yksityinen innovoi mutta pyrkii segmentoimaan ja valitsemaan asiakkaansa tuloodotusten mukaan ei palvele kaikkia tasapuolisesti Alueellinen hallintomalli / päätöksentekijä ja rahoitus Alueellisista budjetista ja toiminnallisuudesta päättävät eivät saisi edustaa yhtä tahoa nykyisistä toimijoista koska palveluntuottajilla hyvin erityyppiset tarpeet: alueellisen toimijan palveltava kaikkia osallistuvia palveluntarjoajia Omistus tai jäsenyys suositeltava irrotettavaksi palveluiden tarjonnasta jotta palveluissa syntyy aito valintatilanne mahdollistaa kilpailun ja nopeammat innovaatiot Ihannetilanteessa Suomeen syntyy useita erityyppisiä alueellisia sekä julkisen sektorin että yksityisen omistamia ICT toimijoita kilpailemaan myös julkisen sektorin asiakkuuksista. Esimerkiksi jotkut toimijat voisivat kilpailla tarjoamalla tietojärjestelmäpalveluita vaikka SaaS-mallin mukaisesti. Yksityinen sektori tulee mukaan vapaaehtoisuuden pohjalta, eli jos palvelut tuottavat kilpailuetua, niin hakeutuvat asiakkaiksi.

13 KIITOS

KATTAVA Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. Pirkko Nykänen

KATTAVA Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. Pirkko Nykänen KATTAVA Tietojärjestelmäarkkitehtuurin näkökulma Pirkko Nykänen 1 Arkkitehtuurivaihtoehtojen tarkastelun dimensiot Dimensiot, joista kukin voidaan toteuttaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Tietojenkäsittelytiede 30 Heinäkuu 2010 sivut 13 20 Toimittaja: Antti Valmari c kirjoittaja(t) Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Pirkko Nykänen Tampereen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuurimäärittely - Kvarkki

Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuurimäärittely - Kvarkki Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuurimäärittely - Kvarkki Jari Porrasmaa / THL, Oper 21.4.2010 Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö Tausta ja konteksti Projektin tavoitteet ja suunnitelma Alustavia

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I. Loppuraportti. Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja

Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I. Loppuraportti. Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I Loppuraportti Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 1/2005 ISBN 951-33-1183-X Stakesin monistamo, Helsinki 2 Tiivistelmä Hannele

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke

Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke Omistaja LOPPURAPORTTI 1(47) Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke Loppuraportti 28.6.2012 Omistaja LOPPURAPORTTI 2(47) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 1(49) Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Raportti 11.9.2014 Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Lisätiedot