Vuosikertomus Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku.

2 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 5 Vaikuttaminen 5 Jäsenjärjestöjen yhteistoiminnan tukeminen 6 Perhetalo Heidekenin toiminnan kehittäminen 7 Järjestö-kuntakumppanuuden edistäminen 8 KEHITTÄMISTOIMINTA 9 Yhdessä enemmän hanke Murkkuneuvola hanke VIESTINTÄ 13 HALLINTO JA TALOUS 13 Luottamuselimet, johtaminen 13 Talous 14 Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta 15 Perhetalo Heidekenin kiinteistö 16 Henkilöstö 16 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET 17 Liitteet Liite 1. Jäsenjärjestöt, henkilökunta, hallitus, toimikunnat, työryhmät Liite 2. Henkilöstötilinpäätös

3 3 KATSAUS VUOTEEN 2012 Vuosi 2012 oli järjestön 10-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuotta vietettiin monin eri tavoin yhdessäolon ja yhteistyön merkeissä. Kesäkuussa sireenien kukinnan aikaan vietettiin pihajuhlia Perhetalo Heidekenillä yhdessä jäsenjärjestöjen henkilökunnan ja luottamushenkilöiden kanssa. Syyskuussa järjestettiin juhlaseminaari, johon osallistui 62 alan ammattilaista. Seminaarin teemana oli dialogi kohtaamisen ja auttamisen avaimena. Juhlavuosi huipentui Lapsen Oikeuksien Päivänä pidettyyn juhlatilaisuuteen, jonka teemana oli Kuntauudistus, uhka vai mahdollisuus lasten hyvinvoinnille. Tilaisuudessa jaettiin ensimmäistä kertaa järjestön ansiomerkit henkilöille, jotka omalla toiminnallaan olivat erityisen ansioituneesti edistäneet järjestö-kuntakumppanuuden toteuttamista ja Perhetalo Heidekenin aikaansaamista Turkuun. Tilaisuudessa oli mukana päättäjiä, median edustajia ja kunta-järjestökumppaneita vuosien varrelta. Vuoden aikana käynnistettiin järjestön strategian päivittäminen vuosille Strategisia linjauksia ja painopisteitä työstettiin ensin keväällä hallituksessa ja toiminnanjohtajien aamukahvitilaisuudessa. Tietoa jäsenjärjestöjen toiveista ja tulevaisuutta koskevista näkemyksistä saatiin myös Yhdessä enemmän hankkeen koordinaattorin tekemän järjestökiertueen yhteydessä. Strategiatyötä jatkettiin niiden pohjalta alkusyksystä jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille suunnatun sähköisen kyselyn avulla, henkilöstön kehittämispäivässä ja myöhemmin syksyllä strategiailtakoulussa, johon osallistui jäsenjärjestöjen toimijoita ja järjestön henkilöstöä. Strategia vuosille valmistuu keväällä Järjestön toiminnan tärkein rahoittaja oli Raha-automaattiyhdistys, jonka rahoituksella tuettiin Yhdessä enemmän hankkeen ja Murkkuneuvola hankkeen kehittämistyötä sekä suurelta osin perusjärjestötyötä. Järjestön strategian mukaista perustoimintaa toteuttiin RAY:n myöntämän ns. hallinnollisen kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Keskeisin varainhankinta oli toimistotilojen sekä kokous- ja koulutustilojen vuokraustoiminta. Sen tuottamalla rahoituksella katettiin kiinteistön hankinnasta syntyneitä lainanhoitokuluja, mikä turvasi järjestön ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan Perhetalolla.

4 4 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Järjestö perustettiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien järjestöjen alueelliseksi yhteistyö- ja asiantuntijajärjestöksi 17 aktiivisen järjestön voimin. Vuonna 2012 järjestössä oli mukana 28 alueella toimivaa järjestöä, jotka tekivät sekä ammatillista työtä että vapaaehtoistyötä lastensuojelun, mielenterveystyön ja päihdetyön alueella. Toiminta-ajatus Järjestön toiminnan tarkoituksena on seurata ja edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa sekä edistää lastensuojelujärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa ja yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestö vaikuttaa lasten ja nuorten oikeuksiin ja hyvinvointiin. jäsenjärjestöjen toiminnan tunnettavuuteen. jäsenjärjestöjen vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn huomioon ottamiseen ja hyödyntämiseen lasten ja nuorten palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Järjestö tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa tekemällä tunnetuksi ja markkinoimalla niiden toimintaa ja palveluja. levittämällä järjestöjen hyviä käytäntöjä yhteistyöverkostoissa ja yhteishankkeissa. antamalla kehittämistyöhön ja arviointiin liittyvää tukea, tietoa ja konsultaatiota. tuottamalla järjestöjen laadunhallintaan yhtenäisiä periaatteita. Järjestö edistää kuntien ja jäsenjärjestöjensä yhteistyötä ja kumppanuutta toteuttamalla järjestö-kuntakumppanuuteen perustuvia kehittämishankkeita. toimimalla yhteistyöfoorumeissa ja nostamalla esiin järjestö- ja asiakasnäkökulmaa. Järjestö tuottaa kehittämishankkeita kokoamalla hankeideat ja kehittämisteemat yhteisissä hankefoorumeissa. kehittämällä toimintaa ja toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää jäsenjärjestöissä ja kuntien toiminnassa. Järjestö toimii Perhetalo Heidekenillä edistämällä talossa toimivien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. kehittämällä perhetaloa ehkäisevän työn osaamis- ja kehittämiskeskuksena yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. tarjoamalla keskitettyjä toimitila- ja tukipalveluja jäsenjärjestöille (toimisto- ja kokoustilavuokraus, kopiointi, siivous). Arvot: Lapsi- ja perhekeskeisyys Kumppanuus Yhdenvertaisuus Käytännönläheisyys Avoimuus

5 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n keskeisenä toimintaympäristönä olivat Varsinais-Suomen maakunnassa sijaitsevat kunnat, alueella toimivat paikalliset ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt sekä alueella asuvat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Vuonna 2012 toiminnan painopiste oli edelleen niissä kunnissa ja jäsenjärjestöissä, jotka osallistuivat järjestön hallinnoimiin kehittämishankkeisiin. Yhdessä enemmän -hankkeen kuntakumppaneita olivat Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo. Murkkuneuvola-hankeen kumppaneita olivat Turku, Raisio ja Salo. Jäsenjärjestöistä keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat ehkäisevää työtä tekevät ja varhaista tukea antavat järjestöt. Perusjärjestötyössä toiminta keskittyi vaikuttamistoiminnan ja viestinnän tehostamiseen, järjestön hankkeissa tapahtuvan kehittämistyön tukemiseen sekä jäsenjärjestöjen toiminnan tukemiseen. Perhetalo Heidekenin toiminnan kehittäminen lastensuojelun osaamis- ja kehittämiskeskuksena vahvistui Murkkuneuvola-hankkeen Linkki-toiminnan myötä. Miljöönä perhetalo tarjosi Linkki-toiminnalle monipuolisia mahdollisuuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevien palvelujen kehittämiseen sekä järjestöjen keskinäisen yhteistoiminnan tiivistämiseen ja kumppanuuteen. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Vaikuttaminen Järjestön tavoitteena oli vaikuttaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen suunnitteluun ja päätöksentekoon yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Tätä työtä tehtiin aluetasolla osallistumalla KASTE ohjelman Länsi-Suomen Remontin ohjausryhmän työskentelyyn ja kuntatasolla hyvinvointisuunnitelmatyöryhmien toimintaan Yhdessä enemmän hankkeen kunnissa. Keskeistä oli lisätä kuntatoimijoiden tietoisuutta järjestöjen vapaaehtoistyösta ja ammatillisista palveluista sekä edistää niiden hyödyntämistä osana kuntapalveluja. Tärkeää oli myös korostaa lapsinäkökulmaa ja lasten oikeuksia palvelujen kehittämisessä. Ehkäisevien palvelujen kehittämiseen vaikutettiin myös valtakunnan tasolla osallistumalla Lastensuojelun Keskusliiton koordinoiman Ehkäisevän työn neuvottelukunnan työskentelyyn. Neuvottelukunta luovutti keväällä oppilashuoltoa koskevan kannanoton ministeri Gustafssonille. Kannanoton valmistelussa kuultiin myös jäsenjärjestöjä. Järjestö laati keväällä yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa kannanoton hallituksen kehysriihen päätökseen siirtää RAY:n pelituottoja budjetin yleiskatteeksi. Kannanotto lähetettiin kaikille varsinaissuomalaisille kansanedustajille ja median edustajille. Kannanotossa vaadittiin, että RAY:n rahapelien tuotto tulee ohjata täysimääräisesti yleishyödylliseen kansalaistoimintaan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Jäsenjärjestöt pitivät kannanoton antamista tärkeänä ja allekirjoittivat sen 100 prosenttisesti. Järjestö oli mukana Mun Perhe TV- dokumenttisarjan suunnittelussa, jota elokuvatuotantoyhtiö Pystymetsä Oy koordinoi yhteistyössä elokuvayhtiö Illumen kanssa. Hankkeen muita yhteistyökumppaneita ovat RAY, Lapsiasiainvaltuutettu, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä joukko valtakunnallisia järjestöjä, mm. Suomen Uusperheellisten Liitto. Lapsen oikeuksien päivänä järjestön 10-vuotisjuhlassa Perhetalo Heidekenillä julkaistiin sarjan ensimmäinen traileri, joka kuvasi uusperheen arkea lapsen kertomana. Sarjan dokumentit valmistuvat vuosien 2013 ja 2014 aikana. Vuoden aikana Perhetalo Heidekenin toimintaan kävi tutustumassa lukuisa joukko alan ammattilaisia ja oppilaitosten opiskelijoita. Näistä mainittakoon erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Suomen Terve Kunta verkosto, jonka 30 edustajaa vieraili kesäkuussa perhetalolla.

6 6 Järjestön 10-vuotisjuhlatilaisuudessa Lapsen Oikeuksien päivänä jaettiin ansiomerkit henkilöille, jotka olivat pitkäjänteisesti vaikuttaneet Perhetalo Heidekenin aikaansaamiseen sekä strategisen kumppanuuden edistämiseen lastensuojelujärjestöjen ja Turun kaupungin välillä. Muotoilija Miia Liesegangin suunnittelemat hopeiset ansiomerkit zirkonilla saivat seuraavat henkilöt, kuvan eturivistä vasemmalta alkaen: Maija Perho, Maija Kyttä, Eija Heimo, Raija Haataja Nurminen, Sirpa Kuronen, Minna Aromaa, Päivi Rautava, Maija Jäntti, Reima Orvasto ja Pekka Larkela. Lisäksi ansiomerkki luovutettiin Virpa Puistolle, joka oli estynyt saapumaan ansiomerkkien jakotilaisuuteen. Vuonna 2012 järjestö oli edustettuna seuraavissa yhteisöissä ja työryhmissä: KASTE-ohjelman Länsi-Suomen Remontin ohjausryhmä Lastensuojelun Keskusliiton hallitus Lastensuojelun Keskusliitto, Ehkäisevän työn neuvottelukunta MLL:n Varsinais-Suomen piiri, Perheiden Taiteiden yö -työryhmä MLL:n Varsinais-Suomen piiri, VETURI vapaaehtoistoiminnan resurssiryhmä Nuoret aikuiset -verkosto Raision kaupunki, Hyvinvoinnin edistämisen työryhmä Raision kaupunki, Remonttirukkanen Varsinais-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab, Hyvinvointitiedon kehittämistyöryhmä Sosiaali- ja terveysturvan Keskusliitto, Arviointiverkosto Torinkulma -perhekeskuksen ohjausryhmä Jäsenjärjestöjen yhteistoiminnan tukeminen Järjestön tehtävänä on tukea jäsenjärjestöjä niiden toimintojen ja palvelujen tunnetuksi tekemisessä ja tiedottamisessa sekä edistää jäsenjärjestöjen keskinäistä verkostoitumista ja kumppanuutta. Tehtävänä on valmistella ja hallinnoida järjestökentän tarpeista lähteviä yhteistoiminta- ja kumppanuushankkeita, hakea niille RAY:n projektirahoitusta sekä seurata, juurruttaa ja levittää niissä kehitettyjä toimintakäytäntöjä. Lisäksi järjestö antaa tarpeen mukaan tukea ja asiantuntija-apua jäsenjärjestöjen laatutyölle sekä hankesuunnittelu- ja arviointiosaamiselle.

7 7 Vuonna 2012 jäsenjärjestöjen toimintaa ja palveluja tehtiin aiempien vuosien mukaan tunnetuksi järjestöja kuntatoimijoiden yhteistyöverkostoissa, kuten Länsi-Suomen Remontti hankkeen ja Sosiaalialan osaamiskeskus Vasson tilaisuuksissa. Järjestön nettisivuilla ylläpidettiin keskitettyä palveluhakua jäsenjärjestöjen palveluista. Alan ammattilaisille jaettiin lisäksi järjestön hankkeissa tuotettuja palvelukarttoja, jotka sisälsivät tietoa jäsenjärjestöjen palveluista, kohderyhmistä, toiminta-alueista, ammattilais- ja vapaaehtoistoiminnasta ja yhteyksistä. Syksyn strategiakyselyssä toiminnanjohtajat arvioivat järjestön onnistuneen järjestötyön näkyvyyden lisäämisessä, toiminnan ja osaamisen esille tuomisessa, tiedottamisessa, jäsenten huomioimisessa ja verkostoinnissa. Vuoden aikana jatkettiin Suomen Uusperheellisten Liiton järjestösihteerin mentorointia osana järjestöille annettavaa arvioinnin ja projektihallinnan tukea. Toiminnanjohtajan antama mentorointi käynnistyi syksyllä 2011 Sosten arviointimentorikoulutuksessa. Mentorointisuhde jatkuu vielä keväälle Toiminnanjohtajien aamukahvitilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana kolme kertaa. Keskusteluteemoina olivat uuden palkkajärjestelmän käyttöönotto, juhlavuoden tapahtumat, strategia vuosille , järjestöjen hyvä hallinto ja hallitustyöskentely sekä järjestöissä käytössä olevat palkitsemistavat. Toiminnanjohtajien antaman palautteen mukaan tilaisuudet olivat onnistuneita ja ne toimivat heille tärkeinä vertaisverkostoina. Järjestö vuokrasi kuudelle jäsenjärjestölle toimistotiloja perhetalossa ja ylläpiti yhteistä tietoliikenneverkostoa, keskitettyä kopiointia ja siivousta. Lisäksi järjestö vuokrasi kokous- ja koulutustiloja jäsenjärjestöille jäsenhintaan. Osa muista jäsenjärjestöistä hyödynsi talon kokous- ja ryhmätiloja omassa toiminnassaan. Toimintasuunnitelmaan kirjattua projektihallinnan, arvioinnin ja johtamisen koulutusta jäsenjärjestöille ei toteutettu rahoituksen puutteen vuoksi. Järjestö haki syksyllä 2011 Opintotoiminnan Keskusliiton jäsenyyttä, mitä ei hyväksytty. Koulutukset oli tarkoitus järjestää Opintotoiminnan Keskusliiton rahoituksella. Perhetalo Heidekenin toiminnan kehittäminen Perhetalo Heideken on varsinaissuomalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimivien jäsenjärjestöjen yhteinen talo. Perhetaloa kehitettiin edellisten vuosien tapaan järjestöjen ehkäisevän työn osaamis- ja kehittämiskeskuksena, vapaaehtoistyönkeskuksena sekä palveluja ja toimintaa tuottavana keskuksena, jossa jäsenjärjestöt tarjosivat monipuolisia palveluja ja toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Järjestön toiminnassa korostui eriytyisesti ehkäisevän työn kehittäminen osana Murkkuneuvola hankkeen Linkki-toimintaa. Linkkitoiminta löysi nopeasti paikkansa perhetalolla ja mahdollisti tärkeän matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palvelun alueen nuorille ja heidän vanhemmilleen. Perhetalo Heidekenillä sijaitsi seuraavien järjestöjen toimitilat: KOTA- Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Mannerheiminen Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Pelastakaa Lapset ry, Etelä-Suomen aluetoimisto, Turun toimipiste Suomen Uusperheellisten Liitto ry Turun ensi- ja turvakoti ry:n Perhekriisi- ja terapiakeskus Pilari ja Jussityö Turun Seudun Yksinhuoltajat ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Nuorten Ystävät irtisanoi toimistohuoneensa toukokuun alusta ja muutti isompiin tiloihin Turussa. Vapautunut toimistohuone ja Idan Kammari vuokrattiin Pelastakaa Lasten toimistotilaksi elokuun alusta. Perhetalo Heidekenin koko henkilökunnalle suunnattuja talokokouksia pidettiin vuoden aikana yhteensä seitsemän kertaa. Niissä oli osallistujia keskimäärin 8-10 henkilöä/kerta. Kokoukset toimivat järjestöjen keskinäisinä viestintäkanavina ja niissä ideoitiin ja suunniteltiin yhteistyötä kulloisenkin tarpeen mukaan. Yhteisistä tilaisuuksista ja tapahtumista laadittiin koko vuotta koskeva vuosikello. Talon johtoryhmä ja viestintäryhmä kokoontuivat tarpeen mukaan.

8 8 Järjestön 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettiin kesäkuussa jäsenjärjestöjen henkilökunnalle ja luottamushenkilöille Sireenien aikaan -pihajuhla. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 66 vierasta. Järjestö osallistui MLL:n Varsinais-Suomen piirin koordinoiman Perheiden Taiteiden yö-tapahtuman ( ) järjestämiseen. Tapahtumaa varten päivitettiin Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle yleisötapahtuman pelastussuunnitelma. Tapahtumaan osallistui n. 650 kävijää. Järjestö ylläpiti ja päivitti yhdessä MLL:n Varsinais-Suomen piirin ja talossa toimivien muiden jäsenjärjestöjen kanssa Perhetalo Heidekenin nettisivuja, joilla informoitiin kävijöitä ja asiakaskuntaa Perhetalolla toteutettavista tilaisuuksista ja tapahtumista. Imetyksen tuki ry:n näyttely pidettiin perhetalolla marraskuussa. Syksyn strategiakyselyyn vastanneiden toiminnanjohtajien mielestä järjestö oli onnistunut hyvin Perhetalo Heidekenin toiminnan vakiinnuttamisessa ja verkostoitumisessa. Myös perhetalon avaamisessa erilaisille toimijoille oli onnistuttu hyvin ja sen edistämistä pidettiin jatkossakin erittäin tärkeänä. Järjestö-kuntakumppanuuden edistäminen Järjestön keskeisenä tehtävänä on edistää ja lisätä jäsenjärjestöjen ja kuntien yhteistyötä ja kumppanuutta lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen ja palvelujärjestelmien kehittämisessä. Näihin kohdistuvaa konkreettista kehittämistyötä tehdään järjestön koordinoimissa kehittämishankkeissa (kts ss. 9-13). Johdon roolina on käynnistää ja ohjata kumppanuuteen perustuvia kehittämishankkeita, luoda niille hyviä toimintaedellytyksiä sekä antaa tukea hankkeiden vastuuhenkilöille hankkeiden johtamisessa. Johdon tehtävänä on myös edesauttaa verkostoitumista, tiedonkulkua, tulosten juurruttamista ja levittämistä järjestön ja sen jäsenjärjestöjen välille. Vuoden 2012 aikana tehostettiin toiminnanjohtajan antamaa tukea Yhdessä enemmän -hankkeen ja Murkkuneuvola-hankkeen vastuuhenkilöille. Yhdessä enemmän hankkeen koordinaattorin kanssa käynnistettiin keväällä joka toinen viikko kokoontuvat työkokoukset, joissa tuettiin hankkeen etenemistä, arviointia sekä tulosten juurruttamista ja levittämistä. Murkkuneuvolan projektipäällikön kanssa toteutettiin vastaavat palaverit kuukauden välein.

9 9 KEHITTÄMISTOIMINTA Yhdessä enemmän hanke RAY myönsi vuonna 2009 käynnistyneelle hankkeelle jatkorahoituksen vuosiksi tulosten juurruttamista ja levittämistä varten sekä PALVE -tietokannan kehittämiseksi alueelliseksi hakupalveluksi. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja lastensuojelujärjestöjen osallistumisesta kuntien hyvinvointisuunnitelmatyöhön ja järjestöjen palvelutiedon keräämisestä. Hanke tukee järjestöjen ja kuntien palvelujen yhteensovittamista ja tuottaa kuntakohtaista tietoa järjestöjen varhaisen tuen palveluista, hyvistä käytännöistä, resursseista ja palvelujärjestelmän toimivuudesta. Hanke oli alkuvuoden ilman työtekijää. Jatkohanke pääsi aloittamaan toimintansa , kun hankkeen uusi koordinaattori, Kirsi Broström aloitti työnsä. Vuoden 2012 keskeisimmät tulokset Väliraportin valmistuminen Järjestökiertue Kirjaukset Salon hyvinvointisuunnitelmaan Järjestökyselyn toteutuminen ja analyysi, kyselystä tiedottaminen, kyselyn muokkaus ja jatkokehittäminen Palve-tietokannan siirto Järjestömessujen toteutuminen Hyvinvointitiedon tuottaminen Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n peruspalvelujen ja ehkäisevän lastensuojelun tiedonkeruu lähetettiin helmikuussa jäsenjärjestöille ja emojärjestölle. Kyselyllä kerättiin kuntakohtaista tietoa varhaisen tuen palveluista hankkeen pilottikunnista (Turku, Salo, Raisio, Masku, Mynämäki ja Nousiainen) vuodelta Kyselyn pohjalta laadittiin entistä tiiviimpi Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa palveluraportti. Pilottikunnille laadittiin ja lähetettiin kuntakohtaiset tiedotteet kyselyn tuloksista. Kyselyä muokattiin ja kehitettiin edelleen helpommin vastattavaksi syksyllä Muokkauksia tehtiin sekä kyselyn sisältöön että tekniseen toteutukseen. Sähköisen palveluhaun kehittäminen Lastensuojelun Keskusliiton kehittämä ja ylläpitämä sähköinen Palve-palveluhaku tietokanta siirrettiin toimintavuoden aikana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:lle. Vuoden aikana toteutettiin - tietokannan tekninen siirto - tietokannan alueellistaminen - selvityksiä tietokannan kehittämismahdollisuuksista - pieniä kehittämistoimenpiteitä - jäsenjärjestöille tiedotus muutoksista - kehittämistyön kilpailutuksen valmisteleminen Kuntien hyvinvointisuunnitelmatyöhön osallistuminen Hankkeen koordinaattori osallistui Salon hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Salon suunnitelmaan saatiin mukaan yleisesittely järjestöjen toiminnan tärkeydestä, Murkkuneuvola-hankkeen esittely sekä erillinen liite Salossa toimivista jäsenjärjestöistä ja niiden palveluista. Lisäksi hankkeessa seurattiin hyvinvointisuunnitelmien toteutumista Turussa, Raisiossa ja Perusturvakuntayhtymä Akselissa (Masku, Mynämäki, Nousiainen) osallistumalla kuntien lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmiin.

10 10 Järjestöyhteistyö Hankkeessa toteutettiin toimintavuoden aikana jäsenjärjestöihin suunnattu järjestökiertue, jossa uusi koordinaattori tutustui jäsenjärjestöihin ja kartoitti niiden toiveita ja tuen tarvetta suhteessa emojärjestöön ja kunta-järjestöyhteistyöhön. Perhetalo Heidekenillä järjestettiin marraskuussa Järjestömessut neljättä kertaa. Messuilla oli näytteilleasettajina 21 jäsenjärjestöä, messujen kävijämäärä oli n. 400 henkilöä. Hankkeen koordinaattori piti vuoden aikana tiiviisti yhteyttä jäsenjärjestöihin tiedottamalla hankkeen ajankohtaisista kuulumisista sekä muista ajankohtaisista asioista. Julkaisut, hankkeen levittäminen ja juurruttaminen Hankkeen väliraportti vuosilta valmistui huhtikuussa. Väliraporttia postitettiin laajalti sidosryhmille ja jaettiin erilaisissa tilaisuuksissa. Väliraportti on hankkeen toimintojen levittämisen ja juurruttamisen väline. Muita vuoden aikana tuotettuja julkaisuja olivat: - jatkohankkeelle tuotettu esite - jäsenjärjestöille suunnattu jäsenedut -esite - esite jäsenjärjestöjen kesätoiminnasta - keskusteluavun palvelukartta Tukiprosessit Hankkeessa tehtiin koko vuosi suunnitelmallista kehittämistyötä koordinaattorin ja toiminnanjohtajan yhteisten työkokousten muodossa, joita pidettiin joka toinen viikko. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Murkkuneuvola -hanke Vuosi 2012 oli Murkkuneuvola-hankkeessa ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Hankkeessa kehitetään Linkki-toimintaa eli varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluita vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen yhteistyössä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Tarkoituksena on tarjota apua ja tukea murrosikään, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päämääränä on pysyvän muutoksen aikaansaaminen nuorten ja heidän perheidensä ehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden järjestämisessä ja toimintatavoissa. Vuoden 2012 keskeisimmät tulokset Vanhempien vertaisryhmien (Murkkufoorumit ) käynnistyminen Nuorten vertaisryhmien käynnistyminen -verkkosivut Vauhdilla aikuisuuteen -opas ja sen jakelu (painos 2x 5000kpl) 1. versio Linkki-toiminnan palvelutarjottimesta Omin jaloin -menetelmäkoulutus yhteistyössä Remontti-hankkeen kanssa Toimintamuotoja vuonna 2012 olivat henkilökohtainen tuki ja ohjaus, vanhempien vertaisryhmät, nuorten vertaisryhmät, Eväitä vanhemmuuteen -illat, muu toiminta nuorille ja vanhemmille sekä ammattilaisten koulutus.

11 11 Henkilökohtainen tuki ja ohjaus Henkilökohtaisen tuen muotoja ovat ohjaus ja neuvonta puhelimitse tai sähköpostitse sekä lyhytkestoinen keskusteluapu. Henkilökohtainen tuki ja ohjaus on tarkoitettu nuorille ja vanhemmille, joko yhdessä tai erikseen, myös ammattilaiset voivat ottaa yhteyttä omaan asiakkaaseen liittyvissä asioissa. Yhteydenoton syynä ja keskustelun aiheena voi olla esimerkiksi huoli nuoren käyttäytymisestä tai mielialasta, huoli perhetilanteesta tai vanhemmuuden tukeminen. Henkilökohtaista tukea ja ohjausta antavat hankkeen koordinaattorit Turussa Perhetalo Heidekenillä, Salossa Armfeltin yläkoulussa ja Raision perhekeskuksessa (syksystä 2012 alkaen, aiemmin Vaisaaren koulussa). Ohjausta ja neuvontaa annettiin toimintavuonna 108 kertaa ja lyhytkestoista keskusteluapua 101 kertaa. Asiakkaista 111 oli nuorten vanhempia ja 82 nuoria, ammattilainen oli asiakkaana 40 kertaa. Henkilökohtaista tukea ja ohjausta toteutettiin kaikissa kolmessa hankekunnassa. Osana työmuotoa Turussa ja Raisiossa käynnistettiin syksyllä Omin jaloin - ehkäisevän lastensuojelun työmenetelmän kokeilu muutaman asiakasperheen kanssa. Henkilökohtainen tuki ja ohjaus v Määrä Ohjaus ja neuvonta 108 Lyhytkestoinen keskusteluapu 101 Yhteensä 209 Asiakas Määrä Vanhempi 111 Nuori 82 Ammattilainen 40 Kunta Kpl Raisio 60 Salo 64 Turku 82 Vanhempien vertaisryhmät Vanhempien avoimet vertaisryhmät eli Murkkufoorumit käynnistettiin Perhetalo Heidekenillä ja Raision perhekeskuksessa tammikuussa ja Salossa syyskuussa. Ryhmät ovat murrosikäisten vanhemmille suunnattuja avoimia, ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä, joissa käsitellään murrosikään ja vanhemmuuteen liittyviä teemoja. Turussa ja Raisiossa ryhmien ohjaajana toimi hankkeen työntekijä työparinaan kunnan, järjestön tai Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työntekijä. Salossa ryhmän ohjauksesta vastasi MLL:n Varsinais-Suomen piirin työntekijä työparinaan kunnan tai järjestön ammattilainen. Jäsenjärjestöistä Murkkufoorumien toteutuksessa olivat vuonna 2012 mukana myös EHJÄ ry, SPR Turun Nuorten turvatalo ja Turun ensi- ja turvakoti ry. Toimintavuoden aikana pidettiin yhteensä 26 Murkkufoorumia, joihin osallistui 124 vanhempaa. Kerätyn palautteen mukaan vanhemmat kokivat Murkkufoorumien aiheet hyödyllisiksi (ka 3,8 asteikolla 1-4) ja ryhmien ilmapiirin avoimeksi ja turvalliseksi (ka 3,8) sekä arvioivat saaneensa kokoontumisista lisää eväitä vanhemmuuteen (ka 3,3). Murkkufoorumit arvioitiin hyväksi tavaksi tukea vanhemmuutta (ka 3,5). Nuorten vertaisryhmät Raisiossa käynnistettiin tammikuussa yhteistyössä Raision erityisnuorisotyön kanssa 7. luokan pojille suunnattu suljettu vertaisryhmä, jonka tavoitteena on sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja mielekäs tekeminen vapaa-aikaan. Ryhmässä oli mukana kahdeksan poikaa ja kokoontumisia oli vuoden aikana 27. Ryhmän ohjaajina toimivat kunnan erityisnuorisotyöntekijä sekä Raide ry:n nuorisotyöntekijä. Ryhmä jatkaa toimintaansa keväällä 2013.

12 12 Salossa Halikon lukiossa suunniteltiin ja käynnistettiin yhteistyössä Kota ry:n kanssa RennoX-ryhmä stressaaville ja jännittämisestä kärsiville opiskelijoille. Ryhmä koottiin yhteistyössä lukion opiskelijahuollon kanssa ja siihen osallistui neljä nuorta. Ryhmä kokoontui loppuvuoden aikana viisi kertaa ja se päättyy tammikuussa Turussa ja Raisiossa oli tarkoitus käynnistää vuoden aikana Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton kehittämä Vetskari-vertaisryhmä vanhempiensa eron kokeneille nuorille. Laajasta markkinoinnista ja tiedotuksesta huolimatta ryhmiin ei kuitenkaan saatu riittävästi nuoria. Eväitä vanhemmuuteen -illat Eväitä vanhemmuuteen -illat ovat asiantuntijan alustamia luento- ja keskustelutilaisuuksia nuorten vanhemmille. Vuoden 2012 aikana toteutettiin Salossa yksi ja Turussa neljä Eväitä vanhemmuuteen -iltaa, joiden aiheina oli viisaasti verkossa, nuorten syömishäiriöt, vanhemman jaksaminen, kahden kodin nuoret ja nuoren seksuaalisuus. Iltojen asiantuntijoina oli kuntien ja järjestöjen ammattilaisia; jäsenjärjestöistä mukana toteutuksessa olivat MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry ja Suomen Uusperheellisten Liitto ry. Iltoihin osallistui 61 vanhempaa. Kerätyn palautteen mukaan osallistujat pitivät iltoja hyvänä tapana tukea vanhemmuutta ja kokivat saaneensa lisää eväitä vanhemmuuteen ja jaksamiseen. Muu toiminta nuorille ja vanhemmille Hanke julkaisi yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa murrosikäisten vanhemmille suunnatun Vauhdilla aikuisuuteen -oppaan, jota jaettiin vuoden aikana maksutta eri tilaisuuksissa nuorten vanhemmille ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Seurakuntayhtymän kautta opasta jaettiin myös kaikille rippikoululaisten vanhemmille. Opasta on jaettu pilottikuntien lisäksi myös muualle Varsinais-Suomeen. Hankkeen pilottikouluissa Salossa ja Raisiossa toteutettiin vuoden aikana Päihdebussi/-parkkivierailut yläkoululaisille yhteistyössä Raide ry:n kanssa ja lukiolaisten hyvinvointipäivä yhteistyössä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Turun AMK:n sosionomiopiskelijat toteuttivat lisäksi Perhetalo Heidekenillä hyvinvointipäivän lukiolaisille (Tukialus-projekti). Yhteistyössä Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n kanssa toteutettiin Vanhempien eron ABC-illat (yht. 4) kaikissa hankekunnissa. Ammattilaisten koulutus Yhteistyössä Kaste I -ohjelman Remontti-hankkeen kanssa järjestettiin kaksipäiväinen Omin jaloin - ehkäisevän lastensuojelun menetelmäkoulutus kuntien ja järjestöjen ammattilaisille. Lisäksi järjestettiin kolmipäiväinen Vetskari-ryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä Kasvatus- ja perheneuvontaliiton kanssa. Näihin koulutuksiin osallistui kaikkiaan 81 kuntien ja järjestöjen työntekijää. Yhteiset koulutukset ovat osaltaan tuoneet toimintaan lisää ammattilaisia ja luoneet siten uutta pohjaa yhteistyölle. Tiedotus Linkki-toiminnalle tuotettiin alkuvuodesta omat nettisivut, Linkki-toiminta on myös Facebookissa, jossa tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja toiminnasta, ja jonne linkitetään nuorten ja vanhempien hyvinvointiin liittyviä uutisia. Alkuvuodesta tehtiin myös nuorille suunnattu esite toiminnasta ja Linkki-tarra. Toiminnasta tiedotettiin eri kohderyhmille vuoden aikana seuraavasti: - info- ja esittelytilaisuudet, tapahtumat (n osallistujaa) - artikkelit paikallislehdissä (9 kpl) ja jäsenjärjestöjen lehdissä (3 kpl) - maksulliset mainokset paikallislehdissä (3 kpl) - Linkin sähköinen tiedote (9 kpl)

13 13 Verkostot ja yhteistyö Hankkeessa mukana olevat jäsenjärjestöt osallistuivat vuoden aikana hankkeen kehittämistyöhön - sekä suoraan asiakkaisiin kohdentuvaan työhön että hankkeen koordinoimiin verkostoihin ja työryhmiin. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin osallistui ammattilaisia myös muista jäsenjärjestöistä. Kuntakumppaneiden kanssa tehtävän kehittämistyön tuloksia olivat mm. yhteinen työparityöskentely Raision perheneuvolan kanssa ja maininnat Linkki-toiminnasta Raision ja Salon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmissa. Kaste I -ohjelman Remontti-hankkeen kanssa yhteistyötä tehtiin yhteisen koulutuksen lisäksi osallistumalla Nuorisopilotin Kasvamme yhdessä -vanhempainiltoihin. Yhteistyötä on tarkoitus tiivistää jatkossa, Linkki-toiminta on mainittu yhteistyökumppanina Kaste II - ohjelmaan valmisteltavassa Turun hankesuunnitelmassa. Hankkeen koolle kutsumina ja koordinoimina työryhminä käynnistettiin loppuvuodesta Omin jaloin - yhteistyöryhmät Turussa ja Raisiossa. Työryhmissä on mukana kuntien ja järjestöjen ammattilaisia. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja Linkki-rukkanen työryhmä kuusi kertaa. Vuoden aikana hankkeen työntekijät osallistuivat lisäksi seuraavien työryhmien toimintaan: Pilottikoulujen oppilashuoltoryhmät (3), Nuoret aikuiset -verkosto (Turku) ja Nuorten kanssa työskentelevät -ryhmä (Salo). VIESTINTÄ Järjestön viestintä tukee järjestön omaa vaikuttamistyötä ja jäsenjärjestöissä tehtävää työtä. Viestintää toteutetaan osana perustoimintaa ja järjestön hankkeita. Neljä kertaa vuodessa ilmestyneillä Uutiskirjeillä informoitiin säännöllisesti jäsenjärjestöjä, julkisen sektorin toimijoita sekä yhteistyökumppaneita järjestön ja sen hankkeiden ajankohtaisesta toiminnasta. Hankkeet julkaisivat lisäksi toiminnastaan omat projektitiedotteensa. Järjestö tiedotti jäsenjärjestöjen palveluista ja toiminnoista esitteiden, verkkosivujen ja palvelukarttojen avulla sekä henkilökohtaisesti yhteistyöfoorumeissa. Palvelukarttoja jaettiin laajasti kuntien ja järjestöjen toimijoille. Verkkosivuilla ylläpidettiin PALVE tietokantaan perustuvaa palveluhakua, jota tullaan kehittämään alueellisena tietokantana osana Yhdessä enemmän hanketta. Järjestön verkkosivuilta oli lisäksi linkit jäsenjärjestöjen omille verkkosivuille ja perhetaloheideken.fi verkkosivuille, joita järjestö myös ylläpiti yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa. Jäsenjärjestöjen johtohenkilöille suunnattua viestintää toteutettiin lähettämällä hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat kaikkiin jäsenjärjestöihin sähköpostitse. Esityslistojen ja pöytäkirjojen avulla jäsenjärjestöjohdolla oli mahdollisuus seurata asioiden valmistelua ja päätöksentekoa järjestössä. Huhtikuussa järjestön verkkosivuille avattiin suljettu työhuone hallitustyöskentelyä varten. Tarkoituksena oli helpottaa hallituksen kokousasiakirjojen saavutettavuutta ja luoda foorumi, jossa hallituksen jäsenet voivat keskustella sekä jakaa tietoja ja dokumentteja keskenään. Keskustelufoorumin käyttö oli vielä vähäistä vuoden aikana. Viestinnässä korostui järjestön 10-vuotisjuhlavuoden tapahtumat. HALLINTO JA TALOUS Luottamuselimet, johtaminen Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Maija Perho ja varapuheenjohtajana Elina Heikkilä. Hallituksen tukena työskenteli työvaliokunta, joka kokoontui kolme kertaa, näistä kaksi kokousta pidettiin sähköpostikokouksena. Työvaliokuntaan kuului hallituksen puheen-

14 johtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen valitsemana jäsenenä Anja Tolonen. Esittelijänä toimi toiminnanjohtaja Eija Heimo. Kevätkokous pidettiin Kevätkokouksessa oli läsnä kokousedustajat yhdestätoista eri jäsenjärjestöstä. Kevätkokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta Sääntömääräinen syyskokous pidettiin , siihen osallistui virallisia edustajia kymmenestä eri jäsenjärjestöstä. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 ja valittiin kolme uutta jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry oli vuonna 2012 jäsenenä tai osakkaana seuraavissa yhteisöissä: Lastensuojelun Keskusliitto Sosiaalialan Työnantajat ry Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin hallitus, varsinaisina jäseninä Eija Heimo (vpj.), Hannele Suomi ja Pekka Larkela ja varajäseninä Elina Heikkilä, Anja Tolonen ja Jari Lehtinen. Kiinteistöosakeyhtiön hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Sosiaalialan osaamiskeskus Ab Vasso Oy 14 Järjestön jäsenenä voi olla rekisteröity yhdistys, säätiö tai yhteisö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa. Vuoden 2012 lopussa järjestössä oli 28 jäsentä. Kataja ry:n jäsenyys järjestössä päättyi vuoden lopussa. Järjestön jäsenjärjestöt on lueteltu liitteessä 1. Talous Tilikauden 2012 alijäämäksi tuli -5326,97. Alijäämän syntyyn vaikutti suurelta osin 10 vuotisjuhlavuoden tilaisuuksista syntyneet kustannukset. Juhlaseminaarin osallistumismaksutuotot olivat 3080, joka oli 7000 budjetoitua vähemmän. Hallitukselle raportoitiin säännöllisesti järjestön taloudesta kuukausittaisten kuluraporttien ja neljännesvuosittaisten tuloslaskelmien avulla. Järjestön toiminnan suurin rahoittaja oli Raha-automaattiyhdistys, sen osuus järjestön tuotoista oli yhteensä 76%. RAY:n rahoitus hallintoon ja perustoimintaan oli ja projektitoimintaan ,62. RAY rahoitti lisäksi investointirahoituksella Perhetalo Heidekenin lämmönsiirtimen ja puurakennuksen peltikaton uusimista. Hallinnolliseen toiminta-avustukseen haettiin syksyllä korotusta, joka sille myönnettiin vuoden 2013 alusta. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet säätiö myönsi lisäksi avustuksen perhetalon peruskorjauksiin. Sillä voitiin kattaa investointihankkeen omarahoitusosuus ja koulutustilojen välisten desibeliovien hankinta. Järjestön rahoituslähteet vuonna % 3% 14% 7% 58% RAY-avustukset, projektit RAY-avustukset, toiminta-avustus RAY-avustukset, investoinnit 15% Muu avustusrahoitus Vuokratuotot Muut tuotot

15 15 Järjestön tuotot vuosina Tuotot RAY kohdennettu toiminta-avustus RAY-yleisavustus RAY -projektit RAY- investointirahoitus Yleisavustus (Turku) Vuokratuotot (tilavuokrat, ym) Muu avustusrahoitus Varainhankinta Kulukorvaukset Palkkatuki Muut tuotot Tuotot yhteensä Järjestön kulut vuosina Kulut Henkilöstökulut Toimintakulut, tiedotus, tutkimus Hallinto- ja toimistokulut Tilakustannukset (varsin.toiminta) Hoitovastikkeet, korot, ym Hankinnat, ym Muut kulut 1015 Investointi (peltikatto, lämmönsiirrin) Poistot Kulut yhteensä Tilikauden yli-/alijäämä Turun kaupunki myönsi järjestölle toiminta-avustusta 2000 yhdistyksille jaettavasta toiminta-avustusmäärärahasta. Määräraha mahdollisti osaltaan perustoiminnan tuen yhteistyöhankkeiden kehittämiselle. Sosiaalialan järjestöjä koskeva uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön alkaen. Työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset 2,4 % maksettiin henkilökunnalle alkaen. Lisäksi maksettiin helmi-kuun palkanmaksun yhteydessä kertakorvauksena 150 kannustuserä kaikille työntekijöille. Vuoden 2012 lopussa järjestöllä oli rahalaitoslainaa jäljellä yhteensä Lainaa lyhennettiin vuoden aikana Lainan korot olivat 9661,62. Järjestö otti loppuvuodesta 2007 ja alkuvuodesta 2008 lainaa Perhetalo Heidekenin kiinteistön ja tontin ostoa varten yhteensä , laina-ajan ollessa 20 vuotta. Osa lainasta ( ) otettiin kiinteäkorkoisena lainana ja osa ( ) sidottiin markkinakorkoiseen 12 kk:n euriboriin. Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta Varainhankinnalla sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnalla katettiin järjestön hallinnon ja perustoiminnan kuluja yhteensä 22510, mitä osuutta toiminnasta RAY:n hallinnollinen toiminta-avustus ei riittänyt kattamaan. Vuonna 2012 järjestön varainhankinta muodostui osin jäsenmaksutuloista, jotka olivat yhteensä Jäsenmaksun suuruus oli 100 niiltä jäsenjärjestöiltä, joilla oli palkattua henkilökuntaa ja 60

16 16 niiltä järjestöiltä, jotka toimivat puhtaasti vapaaehtoisvoimin. Jäsenjärjestöistä vapaaehtoisvoimin toimi seitsemän järjestöä. Palkattua henkilökuntaa oli 21 jäsenjärjestöllä. Jäsenmaksu säilyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Osana rahoitustoimintaa järjestö vuokrasi toimitiloja jäsenjärjestöille sekä kokous- ja ryhmätiloja myös muille tahoille perusjärjestötyön, hallinnon, lainanhoitokulujen ja kiinteistön hoitoon liittyvien kulujen kattamiseksi. Vuoden 2012 lopussa järjestön vuokralaisina oli Perhetalo Heidekenillä kaikkiaan kuusi järjestöä. Toimistotilojen vuokraa korotettiin 0,80 /m²/kk tammikuun alusta lähtien. Korotus johtui energiakustannusten noususta. Kokous- ja koulutustilojen vuokrauksessa saavutettiin vuoden aikana hyvin sille asetetut tavoitteet. Niiden vuokratuotot kasvoivat 36 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa pitkäkestoisista työllisyyskoulutuksista, joita perhetalolla pidettiin. Perhetalo Heidekenin kiinteistö Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toimitilat sijaitsevat Perhetalo Heidekenillä. Järjestön omistuksessa on 54,29 % Perhetalo Heidekenin kiinteistön osakkeista ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n omistuksessa 45,71%. Osakkeenomistajat perustivat joulukuussa 2007 Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin, joka omistaa ja hallitsee Perhetalo Heidekenin kiinteistöä. Perhetalo Heidekenin isännöinnistä vastaa Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy ja kiinteistön huollosta Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy. Kiinteistöosakeyhtiö Heideken toteutti vuoden 2012 aikana yhdessä järjestön ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin kanssa päärakennuksen lämmönsiirtimen ja piharakennuksen peltikaton uusinnan syksyllä 2007 tehdyn kuntokartoituksen korjaussuunnitelman mukaisesti. Järjestö oli edustettuna Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin hallituksessa osakkuuttaan vastaavasti. Kiinteistöosakeyhtiön hallitus kokoontui vuoden aikana 4 ja yhtiökokous 2 kertaa. KOY Heidekenin hallituksen järjestöedustajat ilmenevät Liitteestä 1. Henkilöstö Vuoden 2012 aikana järjestössä työskenteli kuusi kokopäiväisessä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää ja kaksi osa-aikaista työntekijää työllistämistuella. Toimistosihteerin työtehtävät jakautuivat perusjärjestötyön, Yhdessä enemmän hankkeen ja Murkkuneuvola hankkeen kesken. Kehittämiskeskustelut käytiin työntekijöiden kanssa keväällä ja syksyllä. Viikoittaisissa työkokouksissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja päivitettiin työsuunnitelmia. Koko henkilökuntaa koskevat viikkopalaverit pidettiin maanantaisin. Henkilöstö kehitti itseään aktiivisesti osallistumalla alaa koskevaan koulutukseen. Murkkuneuvola -hankkeen henkilöstö osallistui lisäksi työnohjaukseen, yhteensä 10 kertaa. Henkilökunnan kehittämispäivät pidettiin maaliskuussa ja lokakuussa ja Tyky-päivät toukokuussa ja marraskuussa. Osana työhyvinvointia henkilökunnalle jaettiin kulttuuri/ liikuntasetelit. Työtyytyväisyyskyselyä ei toteutettu suunnitelmien mukaisesti vuoden aikana. Työsuhteiden päättyessä työntekijät täyttivät lomakkeen, jossa antoivat palautetta työstään, työyhteisön ilmapiiristä, yhteistyöstä ja johtamisesta. Annetun palautteen mukaan työntekijät olivat edellisten vuosien tapaan tyytyväisiä järjestön työilmapiiriin, sisäiseen yhteistyöhön ja esimiestyöskentelyyn. Järjestön työterveyshuolto toteutettiin Lääkäriasema Pulssin kanssa tehdyllä sopimuksella. Henkilöstöä koskevat tunnusluvut kerrotaan tarkemmin henkilöstötilinpäätöksessä (Liite 2).

17 17 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET Järjestön toiminnassa merkittävimpiä riskejä ovat aikaisempien vuosien tapaan Perhetalo Heidekenin kiinteistön lainojen hoitoon ja toimitilojen vuokraustoimintaan liittyvät riskit. Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta saaduilla vuokratuotoilla katetaan lainanhoitokulujen lisäksi niitä perustoiminnan kuluja, joita ei hallintoon kohdistuvalla toiminta-avustuksella pystytä kattamaan. Perhetalo Heidekenin ostosta syntyneet lainanhoitokulut, vuositasolla n , rasittavat tulevinakin vuosina järjestön taloudenhoitoa. Tästä summasta lainan lyhennyksen osuus on vuosittain ja korkokulujen osuus n Lainanhoitokulut ovat kuitenkin seuraavien viiden vuoden aikana hyvin ennustettavissa, johtuen siitä, että suurin osa lainasta on sidottu kiinteään korkoon ja suojattu koronvaihtosopimuksella koronnousua vastaan. Kokous- ja ryhmätiloista saadut vuokratuotot kasvoivat vuoden 2012 aikana huomattavasti suhteessa edellisiin vuosiin, mikä omalta osaltaan helpotti rahoitustilannetta. Tulevien vuosien tuotto-odotukset perustuvat arvioon jatkuvasta hyvästä käyttöasteesta. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että järjestöt käyttävät aktiivisesti tiloja omiin koulutuksiinsa ja ryhmien pitämiseen sekä siihen, että myös työvoimapoliittiset koulutukset jatkuvat perhetalolla. Tehostettua tilojen markkinointia on tärkeää myös jatkossa toteuttaa käyttöasteen ja vuokratuottojen varmistamiseksi. Järjestön hallinnon ja perustoiminnan rahoitukseen saatiin vuonna 2012 RAY:ltä ns. hallinnollista kohdennettua toiminta-avustusta, jonka suuruus oli Tähän rahoitukseen saatiin RAY:ltä vuoden 2013 alusta korotus. Aiempaa suurempi rahoitus mahdollistaa jatkossa toiminnanjohtajan lisäksi järjestösihteerin kokopäiväisen työsuhteen ja mahdollistaa hallinnon ja perustoiminnan laadullisen kehittämisen.

18 18 LIITE 1 JÄSENJÄRJESTÖT, HENKILÖKUNTA, HALLITUS, TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT Jäsenjärjestöt vuonna 2012 (jäsenjärjestöjä yhteensä 28) Auralan Kerhokeskus ry Folkhälsans Förbund rf. Erityishuoltojärjestöjen Liitto EHJÄ ry SOS-Lapsikylä Kataja ry KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry, Turun Kriisikeskus Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Nuorten Perhetuki ja tiedotusyhdistys Raide ry Nuorten Ystävät Omaiset mielenterveystyön tukena, Lounais-Suomen yhdistys ry Operaatio Toivo ry Pelastakaa Lapset Perhekuntoutuskeskus Lauste Sateenkaari Koto ry Suomen Punainen Risti, Turun Nuorten turvatalo Suomen Uusperheellisten Liitto ry Turun ensi- ja turvakoti ry Turun Kaupunkilähetys ry Turun Lastenhuoltotyöntekijät ry Turun Lazaruspalvelu ry Turun NMKY ry Turun seudun elatusvelvolliset ry Turun Seudun Yksinhuoltajat ry Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys ry Varsinais-Suomen Sijoituslasten vanhemmat ry Yhteiset Lapsemme All our children ry Hallitus vuonna 2012 Puheenjohtaja Maija Perho, ohjelmajohtaja Jäsenet Heikkilä Elina, KOTA-Lasten ja nuorten hyvinvointi ry, varapuheenjohtaja varajäsen, Haataja-Nurminen Raija, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry Ketonen Jussi, Perhekuntoutuskeskus Lauste varajäsen, Kiesiläinen Kari, SOS -Lapsikylä ry Regina Strandberg, Folkhälsans Förbund rf. varajäsen, Koskinen Samuli, Omaiset mielenterveystyön tukena, Lounais-Suomen yhdistys ry Lehtinen Jari, Suomen Uusperheellisten Liitto ry varajäsen, Kirsi Broström, Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry, asti varajäsen Sini-Kukka Malmberg, Turun Kaupunkilähetys ry, alkaen Luoto Sami, Pelastakaa Lapset ry varajäsen, Lahdenkauppi Ilpo, Turun NMKY ry Tolonen Anja, SPR:n Turun Nuorten turvatalo varajäsen, Mika Palasto, Turun seudun elatusvelvolliset ry Heimo Eija, toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri Syrjänen Johanna, projektipäällikkö, Murkkuneuvola-hanke, henkilöstöedustaja

19 19 Työvaliokunta vuonna 2012 Perho Maija, puheenjohtaja Heikkilä Elina, KOTA-Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Tolonen Anja, SPR.n Turun Nuorten turvatalo Heimo Eija, toiminnanjohtaja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n henkilökunta Broström Kirsi, koordinaattori, Yhdessä enemmän hanke ( alkaen) Heimo Eija, toiminnanjohtaja Kokkonen Lyydia, kokous-/aulaemäntä ( ) Korpinen Marita, kokous-/aulaemäntä ( asti) Nurmi Anu, koordinaattori, Murkkuneuvola -hanke Rosten Kirsi, koordinaattori, Murkkuneuvola -hanke Smiley Soile, toimistosihteeri/projektisihteeri Syrjänen Johanna, projektipäällikkö, Murkkuneuvola-hanke Tihinen Rita, kokous-/aulaemäntä ( asti) Tolonen Tuija, kokous-/aulaemäntä ( alkaen) Yhdessä enemmän hankkeen ohjausryhmä Elo-Kuru, Hannele Raision kaupunki Haataja-Nurminen Raija, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Heimo Eija, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, puheenjohtaja Koskinen Samuli, Omaiset mielenterveystyön tukena, Lounais-Suomen yhdistys ry Lagström Hanna, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Orvasto Reima, Turun Lastenhuoltotyöntekijät ry, Grafiro Ouramo Vuokko, Turun kaupunki Ylä-Herranen Tiina, Lounais-Suomen Remontti hanke Yhdessä enemmän - hankkeen projektiryhmä Broström Kirsi, koordinaattori, Yhdessä enemmän -hanke Heimo Eija, toiminnanjohtaja Murkkuneuvola -hankkeen ohjausryhmä Haapanen Mari, Salon kaupunki Heikkilä Elina, KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Hulkkonen Mikko, Raision kaupunki (varajäsen: Elo-Kuru Hannele) Kallio Hannele, Turun kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Karppinen Tiina, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Kiviluoma Tea, Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi (varajäsen: Levola-Lyytinen Johanna) Larkela Pekka, Suomen Uusperheellisten Liitto ry Nurmi Anu, Murkkuneuvola -hanke Rippstein Katja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry (varajäsen: Haataja-Nurminen Raija) Rosten Kirsi, Murkkuneuvola -hanke Syrjänen Johanna, Murkkuneuvola -hanke Tolonen Anja, SPR Turun Nuorten turvatalo, pj. af Ursin Piia, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus (varajäsen: Lagström Hanna) Murkkuneuvola -hankkeen työryhmä Linkki-rukkanen Hallbäck-Vainikka Teija, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Heikkilä Elina, KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Härkönen Pekka, Turun ensi- ja turvakoti ry Karppinen Tiina, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Niinimäki Tuire, EHJÄ ry Nurmi Anu, Murkkuneuvola -hanke Ovaska Tytti, EHJÄ ry Rippstein Katja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Rosten Kirsi, Murkkuneuvola -hanke Syrjänen Johanna, Murkkuneuvola -hanke Tamminen Katja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Tommila Aija, Raide ry Tuomola Heidi, SPR Turun Nuorten turvatalo Kiinteistöosakeyhtiö Heideken Oy:n hallitus Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n edustajat: Heimo Eija, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry varajäsen Elina Heikkilä Suomi Hannele, Turun ensi- ja turvakoti ry varajäsen Anja Tolonen, SPR Turun Nuorten turvatalo Pekka Larkela, Suomen Uusperheellisten Liitto varajäsen Jari Lehtinen, Suomen Uusperheellisten Liitto

20 20 Perhetalo Heidekenin johtoryhmä Haataja-Nurminen Raija, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry Heimo Eija, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heidekenin viestintätyöryhmä Haataja-Nurminen Raija, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry Heikkilä Elina, KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Heimo Eija, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Koivunen Ulla, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry Smiley Soile, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heidekenin talokokous Heimo Eija, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Talossa toimivat työntekijät

21 21 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstön määrä Vuoden 2012 aikana järjestössä työskenteli kuusi kokopäiväisessä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää ja kaksi osa-aikaista työllistettyä (22,5 t/vk), jotka olivat oikeutettuja työllistämistuen korotettuun palkkatukeen. Järjestön projekteissa työskentelevien työntekijöiden työsuhteet olivat määräaikaisia. Toimistosihteerin/projektisihteerin tehtävät jakautuivat Murkkuneuvola -hankkeen (40%), Yhdessä enemmän hankkeen (30 %) ja perusjärjestötyön (30 %) kesken. Henkilöstön ammattirakenne 1 toiminnanjohtaja 1 projektipäällikkö, Murkkuneuvola-hanke 2 koordinaattoria, Murkkuneuvola-hanke 1 koordinaattori, Yhdessä enemmän hanke 1 toimistosihteeri/projektisihteeri 2 osa-aikaista aula/kokousemäntää Henkilöstön koulutustaso Järjestön vakinaisista ja määräaikaisista työntekijöistä viidellä oli ylempi yliopistollinen tutkinto ja yhdellä ammattikorkeakoulututkinto/opistotason tutkinto. Henkilöstön vaihtuvuus Vuoden aikana henkilöstön työsuhteiden pysyvyys oli hyvä. Yhdessä enemmän -hankkeeseen palkattiin uusi koordinaattori edellisen lopetettua työsuhteensa loppuvuodesta. Yhdessä enemmän hankkeessa työskenteli vuoden aikana yksi yliopistollisen tutkinnon suorittanut työntekijä työelämäharjoittelijana. Henkilöstön ikä Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 45,5 vuotta, nuorimman ollessa 35 -vuotias ja vanhimman 62 - vuotias. Henkilöstön palveluksessaoloaika Vuoden 2011 lopussa henkilöstön työsuhteet järjestöön olivat: < 1 v. 1 henkilö 1-2 v. 2 henkilöä 3-9 v. 3 henkilöä Henkilöstön kehittyminen Henkilöstö kehitti itseään osallistumalla aktiivisesti alaa koskevaan koulutukseen. Yhdessä enemmän hankkeen työntekijä osallistui toimintakauden aikana Psykoterapeuttiset valmiudet erikoistumisopintoihin (30 op) Turun Ammattikorkeakoulussa (17 lähipäivää). Opintoihin liittyvä kehittämistehtävä Näkökulmia järjestölähtöiseen auttamistyöhön tehtiin Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestö ry:lle, jonka lopputuotteena syntyi keskusteluavun palvelukartta. Lisäksi henkilökunta osallistui 52 koulutus- ja seminaaripäivään. Murkkuneuvola-hankkeen työntekijöille järjestettiin työnohjausta 10 kertaa.

22 22 Poissaolot Vuonna 2012 henkilökunnan sairaslomapäiviä oli 31 päivää. Henkilökunnan sairaslomat lisääntyivät edellisestä vuodesta 5 päivää. Sairaan lapsen hoitopäiviä oli vain yksi v v v v.2012 Lapsen sairaus Oma sairaus Työhyvinvointi ja terveyshuolto Henkilöstön työterveyshuolto hoidettiin Lääkäriasema Pulssissa. Sopimus kattoi lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen akuutin sairaanhoidon ja siihen liittyvät rajoitetut laboratorio- ja röntgentutkimukset. Järjestössä otettiin käyttöön Varhaisen tuen ja puheeksioton -toimintamalli osana ehkäisevää työterveyshuoltoa. Henkilökunnan Tyky-päivät järjestettiin toukokuussa ja marraskuussa. Osana työhyvinvoinnin kehittämistä henkilökunnalle jaettiin 100 arvosta kulttuuri-/liikuntaseteleitä.

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja YHDESSÄ ENEMMÄN Käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä 23.1.2014 Tietoa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo TIEDOTE Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna 2011 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Kyselyyn vastanneet järjestöt Kyselyn keskeiset tulokset vuodelta 2011 Keskeiset

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 2010

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 200 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen palvelut -kysely 200

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus www.vslapset.fi Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus Eija Heimo, kehittämispäällikkö Palveluohjaus hanke 2004-2008 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry Lastensuojelun ajankohtaispäivä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF Säännöt MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Myyras - Viirilän Omakotiyhdistys ry/myras Viirilä Egnahemsförening rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki KAMPA III seminaari Kokkola 24.10.2011 Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Raha-automaattiyhdistys 1 Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015.

Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015. Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015. Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Taustatietoa vastaajista Järjestöjen tunnettuus ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat 2.3.2012 Ajankohtaista avustusvalmistelusta tiimimuotoinen valmistelu ja yhteyshenkilöt RAY:n odotukset hankkeilta yhteistyö, tulosten juurtuminen Verkkoasioinnin

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

1 Johdanto Toiminnan tarkoitus ja tavoite Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin... 5

1 Johdanto Toiminnan tarkoitus ja tavoite Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin... 5 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan tarkoitus ja tavoite... 4 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin... 5 4 Jäsenjärjestöjen yhteistoiminnan edistäminen... 6 5 Järjestö-kuntakumppanuuden

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot