Vuosikertomus Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku.

2 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 5 Vaikuttaminen 5 Jäsenjärjestöjen yhteistoiminnan tukeminen 6 Perhetalo Heidekenin toiminnan kehittäminen 7 Järjestö-kuntakumppanuuden edistäminen 8 KEHITTÄMISTOIMINTA 9 Yhdessä enemmän hanke Murkkuneuvola hanke VIESTINTÄ 13 HALLINTO JA TALOUS 13 Luottamuselimet, johtaminen 13 Talous 14 Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta 15 Perhetalo Heidekenin kiinteistö 16 Henkilöstö 16 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET 17 Liitteet Liite 1. Jäsenjärjestöt, henkilökunta, hallitus, toimikunnat, työryhmät Liite 2. Henkilöstötilinpäätös

3 3 KATSAUS VUOTEEN 2012 Vuosi 2012 oli järjestön 10-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuotta vietettiin monin eri tavoin yhdessäolon ja yhteistyön merkeissä. Kesäkuussa sireenien kukinnan aikaan vietettiin pihajuhlia Perhetalo Heidekenillä yhdessä jäsenjärjestöjen henkilökunnan ja luottamushenkilöiden kanssa. Syyskuussa järjestettiin juhlaseminaari, johon osallistui 62 alan ammattilaista. Seminaarin teemana oli dialogi kohtaamisen ja auttamisen avaimena. Juhlavuosi huipentui Lapsen Oikeuksien Päivänä pidettyyn juhlatilaisuuteen, jonka teemana oli Kuntauudistus, uhka vai mahdollisuus lasten hyvinvoinnille. Tilaisuudessa jaettiin ensimmäistä kertaa järjestön ansiomerkit henkilöille, jotka omalla toiminnallaan olivat erityisen ansioituneesti edistäneet järjestö-kuntakumppanuuden toteuttamista ja Perhetalo Heidekenin aikaansaamista Turkuun. Tilaisuudessa oli mukana päättäjiä, median edustajia ja kunta-järjestökumppaneita vuosien varrelta. Vuoden aikana käynnistettiin järjestön strategian päivittäminen vuosille Strategisia linjauksia ja painopisteitä työstettiin ensin keväällä hallituksessa ja toiminnanjohtajien aamukahvitilaisuudessa. Tietoa jäsenjärjestöjen toiveista ja tulevaisuutta koskevista näkemyksistä saatiin myös Yhdessä enemmän hankkeen koordinaattorin tekemän järjestökiertueen yhteydessä. Strategiatyötä jatkettiin niiden pohjalta alkusyksystä jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille suunnatun sähköisen kyselyn avulla, henkilöstön kehittämispäivässä ja myöhemmin syksyllä strategiailtakoulussa, johon osallistui jäsenjärjestöjen toimijoita ja järjestön henkilöstöä. Strategia vuosille valmistuu keväällä Järjestön toiminnan tärkein rahoittaja oli Raha-automaattiyhdistys, jonka rahoituksella tuettiin Yhdessä enemmän hankkeen ja Murkkuneuvola hankkeen kehittämistyötä sekä suurelta osin perusjärjestötyötä. Järjestön strategian mukaista perustoimintaa toteuttiin RAY:n myöntämän ns. hallinnollisen kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Keskeisin varainhankinta oli toimistotilojen sekä kokous- ja koulutustilojen vuokraustoiminta. Sen tuottamalla rahoituksella katettiin kiinteistön hankinnasta syntyneitä lainanhoitokuluja, mikä turvasi järjestön ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan Perhetalolla.

4 4 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Järjestö perustettiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien järjestöjen alueelliseksi yhteistyö- ja asiantuntijajärjestöksi 17 aktiivisen järjestön voimin. Vuonna 2012 järjestössä oli mukana 28 alueella toimivaa järjestöä, jotka tekivät sekä ammatillista työtä että vapaaehtoistyötä lastensuojelun, mielenterveystyön ja päihdetyön alueella. Toiminta-ajatus Järjestön toiminnan tarkoituksena on seurata ja edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa sekä edistää lastensuojelujärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa ja yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestö vaikuttaa lasten ja nuorten oikeuksiin ja hyvinvointiin. jäsenjärjestöjen toiminnan tunnettavuuteen. jäsenjärjestöjen vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn huomioon ottamiseen ja hyödyntämiseen lasten ja nuorten palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Järjestö tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa tekemällä tunnetuksi ja markkinoimalla niiden toimintaa ja palveluja. levittämällä järjestöjen hyviä käytäntöjä yhteistyöverkostoissa ja yhteishankkeissa. antamalla kehittämistyöhön ja arviointiin liittyvää tukea, tietoa ja konsultaatiota. tuottamalla järjestöjen laadunhallintaan yhtenäisiä periaatteita. Järjestö edistää kuntien ja jäsenjärjestöjensä yhteistyötä ja kumppanuutta toteuttamalla järjestö-kuntakumppanuuteen perustuvia kehittämishankkeita. toimimalla yhteistyöfoorumeissa ja nostamalla esiin järjestö- ja asiakasnäkökulmaa. Järjestö tuottaa kehittämishankkeita kokoamalla hankeideat ja kehittämisteemat yhteisissä hankefoorumeissa. kehittämällä toimintaa ja toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää jäsenjärjestöissä ja kuntien toiminnassa. Järjestö toimii Perhetalo Heidekenillä edistämällä talossa toimivien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. kehittämällä perhetaloa ehkäisevän työn osaamis- ja kehittämiskeskuksena yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. tarjoamalla keskitettyjä toimitila- ja tukipalveluja jäsenjärjestöille (toimisto- ja kokoustilavuokraus, kopiointi, siivous). Arvot: Lapsi- ja perhekeskeisyys Kumppanuus Yhdenvertaisuus Käytännönläheisyys Avoimuus

5 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n keskeisenä toimintaympäristönä olivat Varsinais-Suomen maakunnassa sijaitsevat kunnat, alueella toimivat paikalliset ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt sekä alueella asuvat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Vuonna 2012 toiminnan painopiste oli edelleen niissä kunnissa ja jäsenjärjestöissä, jotka osallistuivat järjestön hallinnoimiin kehittämishankkeisiin. Yhdessä enemmän -hankkeen kuntakumppaneita olivat Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo. Murkkuneuvola-hankeen kumppaneita olivat Turku, Raisio ja Salo. Jäsenjärjestöistä keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat ehkäisevää työtä tekevät ja varhaista tukea antavat järjestöt. Perusjärjestötyössä toiminta keskittyi vaikuttamistoiminnan ja viestinnän tehostamiseen, järjestön hankkeissa tapahtuvan kehittämistyön tukemiseen sekä jäsenjärjestöjen toiminnan tukemiseen. Perhetalo Heidekenin toiminnan kehittäminen lastensuojelun osaamis- ja kehittämiskeskuksena vahvistui Murkkuneuvola-hankkeen Linkki-toiminnan myötä. Miljöönä perhetalo tarjosi Linkki-toiminnalle monipuolisia mahdollisuuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevien palvelujen kehittämiseen sekä järjestöjen keskinäisen yhteistoiminnan tiivistämiseen ja kumppanuuteen. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Vaikuttaminen Järjestön tavoitteena oli vaikuttaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen suunnitteluun ja päätöksentekoon yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Tätä työtä tehtiin aluetasolla osallistumalla KASTE ohjelman Länsi-Suomen Remontin ohjausryhmän työskentelyyn ja kuntatasolla hyvinvointisuunnitelmatyöryhmien toimintaan Yhdessä enemmän hankkeen kunnissa. Keskeistä oli lisätä kuntatoimijoiden tietoisuutta järjestöjen vapaaehtoistyösta ja ammatillisista palveluista sekä edistää niiden hyödyntämistä osana kuntapalveluja. Tärkeää oli myös korostaa lapsinäkökulmaa ja lasten oikeuksia palvelujen kehittämisessä. Ehkäisevien palvelujen kehittämiseen vaikutettiin myös valtakunnan tasolla osallistumalla Lastensuojelun Keskusliiton koordinoiman Ehkäisevän työn neuvottelukunnan työskentelyyn. Neuvottelukunta luovutti keväällä oppilashuoltoa koskevan kannanoton ministeri Gustafssonille. Kannanoton valmistelussa kuultiin myös jäsenjärjestöjä. Järjestö laati keväällä yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa kannanoton hallituksen kehysriihen päätökseen siirtää RAY:n pelituottoja budjetin yleiskatteeksi. Kannanotto lähetettiin kaikille varsinaissuomalaisille kansanedustajille ja median edustajille. Kannanotossa vaadittiin, että RAY:n rahapelien tuotto tulee ohjata täysimääräisesti yleishyödylliseen kansalaistoimintaan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Jäsenjärjestöt pitivät kannanoton antamista tärkeänä ja allekirjoittivat sen 100 prosenttisesti. Järjestö oli mukana Mun Perhe TV- dokumenttisarjan suunnittelussa, jota elokuvatuotantoyhtiö Pystymetsä Oy koordinoi yhteistyössä elokuvayhtiö Illumen kanssa. Hankkeen muita yhteistyökumppaneita ovat RAY, Lapsiasiainvaltuutettu, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä joukko valtakunnallisia järjestöjä, mm. Suomen Uusperheellisten Liitto. Lapsen oikeuksien päivänä järjestön 10-vuotisjuhlassa Perhetalo Heidekenillä julkaistiin sarjan ensimmäinen traileri, joka kuvasi uusperheen arkea lapsen kertomana. Sarjan dokumentit valmistuvat vuosien 2013 ja 2014 aikana. Vuoden aikana Perhetalo Heidekenin toimintaan kävi tutustumassa lukuisa joukko alan ammattilaisia ja oppilaitosten opiskelijoita. Näistä mainittakoon erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Suomen Terve Kunta verkosto, jonka 30 edustajaa vieraili kesäkuussa perhetalolla.

6 6 Järjestön 10-vuotisjuhlatilaisuudessa Lapsen Oikeuksien päivänä jaettiin ansiomerkit henkilöille, jotka olivat pitkäjänteisesti vaikuttaneet Perhetalo Heidekenin aikaansaamiseen sekä strategisen kumppanuuden edistämiseen lastensuojelujärjestöjen ja Turun kaupungin välillä. Muotoilija Miia Liesegangin suunnittelemat hopeiset ansiomerkit zirkonilla saivat seuraavat henkilöt, kuvan eturivistä vasemmalta alkaen: Maija Perho, Maija Kyttä, Eija Heimo, Raija Haataja Nurminen, Sirpa Kuronen, Minna Aromaa, Päivi Rautava, Maija Jäntti, Reima Orvasto ja Pekka Larkela. Lisäksi ansiomerkki luovutettiin Virpa Puistolle, joka oli estynyt saapumaan ansiomerkkien jakotilaisuuteen. Vuonna 2012 järjestö oli edustettuna seuraavissa yhteisöissä ja työryhmissä: KASTE-ohjelman Länsi-Suomen Remontin ohjausryhmä Lastensuojelun Keskusliiton hallitus Lastensuojelun Keskusliitto, Ehkäisevän työn neuvottelukunta MLL:n Varsinais-Suomen piiri, Perheiden Taiteiden yö -työryhmä MLL:n Varsinais-Suomen piiri, VETURI vapaaehtoistoiminnan resurssiryhmä Nuoret aikuiset -verkosto Raision kaupunki, Hyvinvoinnin edistämisen työryhmä Raision kaupunki, Remonttirukkanen Varsinais-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab, Hyvinvointitiedon kehittämistyöryhmä Sosiaali- ja terveysturvan Keskusliitto, Arviointiverkosto Torinkulma -perhekeskuksen ohjausryhmä Jäsenjärjestöjen yhteistoiminnan tukeminen Järjestön tehtävänä on tukea jäsenjärjestöjä niiden toimintojen ja palvelujen tunnetuksi tekemisessä ja tiedottamisessa sekä edistää jäsenjärjestöjen keskinäistä verkostoitumista ja kumppanuutta. Tehtävänä on valmistella ja hallinnoida järjestökentän tarpeista lähteviä yhteistoiminta- ja kumppanuushankkeita, hakea niille RAY:n projektirahoitusta sekä seurata, juurruttaa ja levittää niissä kehitettyjä toimintakäytäntöjä. Lisäksi järjestö antaa tarpeen mukaan tukea ja asiantuntija-apua jäsenjärjestöjen laatutyölle sekä hankesuunnittelu- ja arviointiosaamiselle.

7 7 Vuonna 2012 jäsenjärjestöjen toimintaa ja palveluja tehtiin aiempien vuosien mukaan tunnetuksi järjestöja kuntatoimijoiden yhteistyöverkostoissa, kuten Länsi-Suomen Remontti hankkeen ja Sosiaalialan osaamiskeskus Vasson tilaisuuksissa. Järjestön nettisivuilla ylläpidettiin keskitettyä palveluhakua jäsenjärjestöjen palveluista. Alan ammattilaisille jaettiin lisäksi järjestön hankkeissa tuotettuja palvelukarttoja, jotka sisälsivät tietoa jäsenjärjestöjen palveluista, kohderyhmistä, toiminta-alueista, ammattilais- ja vapaaehtoistoiminnasta ja yhteyksistä. Syksyn strategiakyselyssä toiminnanjohtajat arvioivat järjestön onnistuneen järjestötyön näkyvyyden lisäämisessä, toiminnan ja osaamisen esille tuomisessa, tiedottamisessa, jäsenten huomioimisessa ja verkostoinnissa. Vuoden aikana jatkettiin Suomen Uusperheellisten Liiton järjestösihteerin mentorointia osana järjestöille annettavaa arvioinnin ja projektihallinnan tukea. Toiminnanjohtajan antama mentorointi käynnistyi syksyllä 2011 Sosten arviointimentorikoulutuksessa. Mentorointisuhde jatkuu vielä keväälle Toiminnanjohtajien aamukahvitilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana kolme kertaa. Keskusteluteemoina olivat uuden palkkajärjestelmän käyttöönotto, juhlavuoden tapahtumat, strategia vuosille , järjestöjen hyvä hallinto ja hallitustyöskentely sekä järjestöissä käytössä olevat palkitsemistavat. Toiminnanjohtajien antaman palautteen mukaan tilaisuudet olivat onnistuneita ja ne toimivat heille tärkeinä vertaisverkostoina. Järjestö vuokrasi kuudelle jäsenjärjestölle toimistotiloja perhetalossa ja ylläpiti yhteistä tietoliikenneverkostoa, keskitettyä kopiointia ja siivousta. Lisäksi järjestö vuokrasi kokous- ja koulutustiloja jäsenjärjestöille jäsenhintaan. Osa muista jäsenjärjestöistä hyödynsi talon kokous- ja ryhmätiloja omassa toiminnassaan. Toimintasuunnitelmaan kirjattua projektihallinnan, arvioinnin ja johtamisen koulutusta jäsenjärjestöille ei toteutettu rahoituksen puutteen vuoksi. Järjestö haki syksyllä 2011 Opintotoiminnan Keskusliiton jäsenyyttä, mitä ei hyväksytty. Koulutukset oli tarkoitus järjestää Opintotoiminnan Keskusliiton rahoituksella. Perhetalo Heidekenin toiminnan kehittäminen Perhetalo Heideken on varsinaissuomalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimivien jäsenjärjestöjen yhteinen talo. Perhetaloa kehitettiin edellisten vuosien tapaan järjestöjen ehkäisevän työn osaamis- ja kehittämiskeskuksena, vapaaehtoistyönkeskuksena sekä palveluja ja toimintaa tuottavana keskuksena, jossa jäsenjärjestöt tarjosivat monipuolisia palveluja ja toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Järjestön toiminnassa korostui eriytyisesti ehkäisevän työn kehittäminen osana Murkkuneuvola hankkeen Linkki-toimintaa. Linkkitoiminta löysi nopeasti paikkansa perhetalolla ja mahdollisti tärkeän matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palvelun alueen nuorille ja heidän vanhemmilleen. Perhetalo Heidekenillä sijaitsi seuraavien järjestöjen toimitilat: KOTA- Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Mannerheiminen Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Pelastakaa Lapset ry, Etelä-Suomen aluetoimisto, Turun toimipiste Suomen Uusperheellisten Liitto ry Turun ensi- ja turvakoti ry:n Perhekriisi- ja terapiakeskus Pilari ja Jussityö Turun Seudun Yksinhuoltajat ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Nuorten Ystävät irtisanoi toimistohuoneensa toukokuun alusta ja muutti isompiin tiloihin Turussa. Vapautunut toimistohuone ja Idan Kammari vuokrattiin Pelastakaa Lasten toimistotilaksi elokuun alusta. Perhetalo Heidekenin koko henkilökunnalle suunnattuja talokokouksia pidettiin vuoden aikana yhteensä seitsemän kertaa. Niissä oli osallistujia keskimäärin 8-10 henkilöä/kerta. Kokoukset toimivat järjestöjen keskinäisinä viestintäkanavina ja niissä ideoitiin ja suunniteltiin yhteistyötä kulloisenkin tarpeen mukaan. Yhteisistä tilaisuuksista ja tapahtumista laadittiin koko vuotta koskeva vuosikello. Talon johtoryhmä ja viestintäryhmä kokoontuivat tarpeen mukaan.

8 8 Järjestön 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettiin kesäkuussa jäsenjärjestöjen henkilökunnalle ja luottamushenkilöille Sireenien aikaan -pihajuhla. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 66 vierasta. Järjestö osallistui MLL:n Varsinais-Suomen piirin koordinoiman Perheiden Taiteiden yö-tapahtuman ( ) järjestämiseen. Tapahtumaa varten päivitettiin Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle yleisötapahtuman pelastussuunnitelma. Tapahtumaan osallistui n. 650 kävijää. Järjestö ylläpiti ja päivitti yhdessä MLL:n Varsinais-Suomen piirin ja talossa toimivien muiden jäsenjärjestöjen kanssa Perhetalo Heidekenin nettisivuja, joilla informoitiin kävijöitä ja asiakaskuntaa Perhetalolla toteutettavista tilaisuuksista ja tapahtumista. Imetyksen tuki ry:n näyttely pidettiin perhetalolla marraskuussa. Syksyn strategiakyselyyn vastanneiden toiminnanjohtajien mielestä järjestö oli onnistunut hyvin Perhetalo Heidekenin toiminnan vakiinnuttamisessa ja verkostoitumisessa. Myös perhetalon avaamisessa erilaisille toimijoille oli onnistuttu hyvin ja sen edistämistä pidettiin jatkossakin erittäin tärkeänä. Järjestö-kuntakumppanuuden edistäminen Järjestön keskeisenä tehtävänä on edistää ja lisätä jäsenjärjestöjen ja kuntien yhteistyötä ja kumppanuutta lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen ja palvelujärjestelmien kehittämisessä. Näihin kohdistuvaa konkreettista kehittämistyötä tehdään järjestön koordinoimissa kehittämishankkeissa (kts ss. 9-13). Johdon roolina on käynnistää ja ohjata kumppanuuteen perustuvia kehittämishankkeita, luoda niille hyviä toimintaedellytyksiä sekä antaa tukea hankkeiden vastuuhenkilöille hankkeiden johtamisessa. Johdon tehtävänä on myös edesauttaa verkostoitumista, tiedonkulkua, tulosten juurruttamista ja levittämistä järjestön ja sen jäsenjärjestöjen välille. Vuoden 2012 aikana tehostettiin toiminnanjohtajan antamaa tukea Yhdessä enemmän -hankkeen ja Murkkuneuvola-hankkeen vastuuhenkilöille. Yhdessä enemmän hankkeen koordinaattorin kanssa käynnistettiin keväällä joka toinen viikko kokoontuvat työkokoukset, joissa tuettiin hankkeen etenemistä, arviointia sekä tulosten juurruttamista ja levittämistä. Murkkuneuvolan projektipäällikön kanssa toteutettiin vastaavat palaverit kuukauden välein.

9 9 KEHITTÄMISTOIMINTA Yhdessä enemmän hanke RAY myönsi vuonna 2009 käynnistyneelle hankkeelle jatkorahoituksen vuosiksi tulosten juurruttamista ja levittämistä varten sekä PALVE -tietokannan kehittämiseksi alueelliseksi hakupalveluksi. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja lastensuojelujärjestöjen osallistumisesta kuntien hyvinvointisuunnitelmatyöhön ja järjestöjen palvelutiedon keräämisestä. Hanke tukee järjestöjen ja kuntien palvelujen yhteensovittamista ja tuottaa kuntakohtaista tietoa järjestöjen varhaisen tuen palveluista, hyvistä käytännöistä, resursseista ja palvelujärjestelmän toimivuudesta. Hanke oli alkuvuoden ilman työtekijää. Jatkohanke pääsi aloittamaan toimintansa , kun hankkeen uusi koordinaattori, Kirsi Broström aloitti työnsä. Vuoden 2012 keskeisimmät tulokset Väliraportin valmistuminen Järjestökiertue Kirjaukset Salon hyvinvointisuunnitelmaan Järjestökyselyn toteutuminen ja analyysi, kyselystä tiedottaminen, kyselyn muokkaus ja jatkokehittäminen Palve-tietokannan siirto Järjestömessujen toteutuminen Hyvinvointitiedon tuottaminen Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n peruspalvelujen ja ehkäisevän lastensuojelun tiedonkeruu lähetettiin helmikuussa jäsenjärjestöille ja emojärjestölle. Kyselyllä kerättiin kuntakohtaista tietoa varhaisen tuen palveluista hankkeen pilottikunnista (Turku, Salo, Raisio, Masku, Mynämäki ja Nousiainen) vuodelta Kyselyn pohjalta laadittiin entistä tiiviimpi Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa palveluraportti. Pilottikunnille laadittiin ja lähetettiin kuntakohtaiset tiedotteet kyselyn tuloksista. Kyselyä muokattiin ja kehitettiin edelleen helpommin vastattavaksi syksyllä Muokkauksia tehtiin sekä kyselyn sisältöön että tekniseen toteutukseen. Sähköisen palveluhaun kehittäminen Lastensuojelun Keskusliiton kehittämä ja ylläpitämä sähköinen Palve-palveluhaku tietokanta siirrettiin toimintavuoden aikana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:lle. Vuoden aikana toteutettiin - tietokannan tekninen siirto - tietokannan alueellistaminen - selvityksiä tietokannan kehittämismahdollisuuksista - pieniä kehittämistoimenpiteitä - jäsenjärjestöille tiedotus muutoksista - kehittämistyön kilpailutuksen valmisteleminen Kuntien hyvinvointisuunnitelmatyöhön osallistuminen Hankkeen koordinaattori osallistui Salon hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Salon suunnitelmaan saatiin mukaan yleisesittely järjestöjen toiminnan tärkeydestä, Murkkuneuvola-hankkeen esittely sekä erillinen liite Salossa toimivista jäsenjärjestöistä ja niiden palveluista. Lisäksi hankkeessa seurattiin hyvinvointisuunnitelmien toteutumista Turussa, Raisiossa ja Perusturvakuntayhtymä Akselissa (Masku, Mynämäki, Nousiainen) osallistumalla kuntien lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmiin.

10 10 Järjestöyhteistyö Hankkeessa toteutettiin toimintavuoden aikana jäsenjärjestöihin suunnattu järjestökiertue, jossa uusi koordinaattori tutustui jäsenjärjestöihin ja kartoitti niiden toiveita ja tuen tarvetta suhteessa emojärjestöön ja kunta-järjestöyhteistyöhön. Perhetalo Heidekenillä järjestettiin marraskuussa Järjestömessut neljättä kertaa. Messuilla oli näytteilleasettajina 21 jäsenjärjestöä, messujen kävijämäärä oli n. 400 henkilöä. Hankkeen koordinaattori piti vuoden aikana tiiviisti yhteyttä jäsenjärjestöihin tiedottamalla hankkeen ajankohtaisista kuulumisista sekä muista ajankohtaisista asioista. Julkaisut, hankkeen levittäminen ja juurruttaminen Hankkeen väliraportti vuosilta valmistui huhtikuussa. Väliraporttia postitettiin laajalti sidosryhmille ja jaettiin erilaisissa tilaisuuksissa. Väliraportti on hankkeen toimintojen levittämisen ja juurruttamisen väline. Muita vuoden aikana tuotettuja julkaisuja olivat: - jatkohankkeelle tuotettu esite - jäsenjärjestöille suunnattu jäsenedut -esite - esite jäsenjärjestöjen kesätoiminnasta - keskusteluavun palvelukartta Tukiprosessit Hankkeessa tehtiin koko vuosi suunnitelmallista kehittämistyötä koordinaattorin ja toiminnanjohtajan yhteisten työkokousten muodossa, joita pidettiin joka toinen viikko. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Murkkuneuvola -hanke Vuosi 2012 oli Murkkuneuvola-hankkeessa ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Hankkeessa kehitetään Linkki-toimintaa eli varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluita vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen yhteistyössä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Tarkoituksena on tarjota apua ja tukea murrosikään, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päämääränä on pysyvän muutoksen aikaansaaminen nuorten ja heidän perheidensä ehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden järjestämisessä ja toimintatavoissa. Vuoden 2012 keskeisimmät tulokset Vanhempien vertaisryhmien (Murkkufoorumit ) käynnistyminen Nuorten vertaisryhmien käynnistyminen -verkkosivut Vauhdilla aikuisuuteen -opas ja sen jakelu (painos 2x 5000kpl) 1. versio Linkki-toiminnan palvelutarjottimesta Omin jaloin -menetelmäkoulutus yhteistyössä Remontti-hankkeen kanssa Toimintamuotoja vuonna 2012 olivat henkilökohtainen tuki ja ohjaus, vanhempien vertaisryhmät, nuorten vertaisryhmät, Eväitä vanhemmuuteen -illat, muu toiminta nuorille ja vanhemmille sekä ammattilaisten koulutus.

11 11 Henkilökohtainen tuki ja ohjaus Henkilökohtaisen tuen muotoja ovat ohjaus ja neuvonta puhelimitse tai sähköpostitse sekä lyhytkestoinen keskusteluapu. Henkilökohtainen tuki ja ohjaus on tarkoitettu nuorille ja vanhemmille, joko yhdessä tai erikseen, myös ammattilaiset voivat ottaa yhteyttä omaan asiakkaaseen liittyvissä asioissa. Yhteydenoton syynä ja keskustelun aiheena voi olla esimerkiksi huoli nuoren käyttäytymisestä tai mielialasta, huoli perhetilanteesta tai vanhemmuuden tukeminen. Henkilökohtaista tukea ja ohjausta antavat hankkeen koordinaattorit Turussa Perhetalo Heidekenillä, Salossa Armfeltin yläkoulussa ja Raision perhekeskuksessa (syksystä 2012 alkaen, aiemmin Vaisaaren koulussa). Ohjausta ja neuvontaa annettiin toimintavuonna 108 kertaa ja lyhytkestoista keskusteluapua 101 kertaa. Asiakkaista 111 oli nuorten vanhempia ja 82 nuoria, ammattilainen oli asiakkaana 40 kertaa. Henkilökohtaista tukea ja ohjausta toteutettiin kaikissa kolmessa hankekunnassa. Osana työmuotoa Turussa ja Raisiossa käynnistettiin syksyllä Omin jaloin - ehkäisevän lastensuojelun työmenetelmän kokeilu muutaman asiakasperheen kanssa. Henkilökohtainen tuki ja ohjaus v Määrä Ohjaus ja neuvonta 108 Lyhytkestoinen keskusteluapu 101 Yhteensä 209 Asiakas Määrä Vanhempi 111 Nuori 82 Ammattilainen 40 Kunta Kpl Raisio 60 Salo 64 Turku 82 Vanhempien vertaisryhmät Vanhempien avoimet vertaisryhmät eli Murkkufoorumit käynnistettiin Perhetalo Heidekenillä ja Raision perhekeskuksessa tammikuussa ja Salossa syyskuussa. Ryhmät ovat murrosikäisten vanhemmille suunnattuja avoimia, ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä, joissa käsitellään murrosikään ja vanhemmuuteen liittyviä teemoja. Turussa ja Raisiossa ryhmien ohjaajana toimi hankkeen työntekijä työparinaan kunnan, järjestön tai Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työntekijä. Salossa ryhmän ohjauksesta vastasi MLL:n Varsinais-Suomen piirin työntekijä työparinaan kunnan tai järjestön ammattilainen. Jäsenjärjestöistä Murkkufoorumien toteutuksessa olivat vuonna 2012 mukana myös EHJÄ ry, SPR Turun Nuorten turvatalo ja Turun ensi- ja turvakoti ry. Toimintavuoden aikana pidettiin yhteensä 26 Murkkufoorumia, joihin osallistui 124 vanhempaa. Kerätyn palautteen mukaan vanhemmat kokivat Murkkufoorumien aiheet hyödyllisiksi (ka 3,8 asteikolla 1-4) ja ryhmien ilmapiirin avoimeksi ja turvalliseksi (ka 3,8) sekä arvioivat saaneensa kokoontumisista lisää eväitä vanhemmuuteen (ka 3,3). Murkkufoorumit arvioitiin hyväksi tavaksi tukea vanhemmuutta (ka 3,5). Nuorten vertaisryhmät Raisiossa käynnistettiin tammikuussa yhteistyössä Raision erityisnuorisotyön kanssa 7. luokan pojille suunnattu suljettu vertaisryhmä, jonka tavoitteena on sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja mielekäs tekeminen vapaa-aikaan. Ryhmässä oli mukana kahdeksan poikaa ja kokoontumisia oli vuoden aikana 27. Ryhmän ohjaajina toimivat kunnan erityisnuorisotyöntekijä sekä Raide ry:n nuorisotyöntekijä. Ryhmä jatkaa toimintaansa keväällä 2013.

12 12 Salossa Halikon lukiossa suunniteltiin ja käynnistettiin yhteistyössä Kota ry:n kanssa RennoX-ryhmä stressaaville ja jännittämisestä kärsiville opiskelijoille. Ryhmä koottiin yhteistyössä lukion opiskelijahuollon kanssa ja siihen osallistui neljä nuorta. Ryhmä kokoontui loppuvuoden aikana viisi kertaa ja se päättyy tammikuussa Turussa ja Raisiossa oli tarkoitus käynnistää vuoden aikana Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton kehittämä Vetskari-vertaisryhmä vanhempiensa eron kokeneille nuorille. Laajasta markkinoinnista ja tiedotuksesta huolimatta ryhmiin ei kuitenkaan saatu riittävästi nuoria. Eväitä vanhemmuuteen -illat Eväitä vanhemmuuteen -illat ovat asiantuntijan alustamia luento- ja keskustelutilaisuuksia nuorten vanhemmille. Vuoden 2012 aikana toteutettiin Salossa yksi ja Turussa neljä Eväitä vanhemmuuteen -iltaa, joiden aiheina oli viisaasti verkossa, nuorten syömishäiriöt, vanhemman jaksaminen, kahden kodin nuoret ja nuoren seksuaalisuus. Iltojen asiantuntijoina oli kuntien ja järjestöjen ammattilaisia; jäsenjärjestöistä mukana toteutuksessa olivat MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry ja Suomen Uusperheellisten Liitto ry. Iltoihin osallistui 61 vanhempaa. Kerätyn palautteen mukaan osallistujat pitivät iltoja hyvänä tapana tukea vanhemmuutta ja kokivat saaneensa lisää eväitä vanhemmuuteen ja jaksamiseen. Muu toiminta nuorille ja vanhemmille Hanke julkaisi yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa murrosikäisten vanhemmille suunnatun Vauhdilla aikuisuuteen -oppaan, jota jaettiin vuoden aikana maksutta eri tilaisuuksissa nuorten vanhemmille ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Seurakuntayhtymän kautta opasta jaettiin myös kaikille rippikoululaisten vanhemmille. Opasta on jaettu pilottikuntien lisäksi myös muualle Varsinais-Suomeen. Hankkeen pilottikouluissa Salossa ja Raisiossa toteutettiin vuoden aikana Päihdebussi/-parkkivierailut yläkoululaisille yhteistyössä Raide ry:n kanssa ja lukiolaisten hyvinvointipäivä yhteistyössä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Turun AMK:n sosionomiopiskelijat toteuttivat lisäksi Perhetalo Heidekenillä hyvinvointipäivän lukiolaisille (Tukialus-projekti). Yhteistyössä Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n kanssa toteutettiin Vanhempien eron ABC-illat (yht. 4) kaikissa hankekunnissa. Ammattilaisten koulutus Yhteistyössä Kaste I -ohjelman Remontti-hankkeen kanssa järjestettiin kaksipäiväinen Omin jaloin - ehkäisevän lastensuojelun menetelmäkoulutus kuntien ja järjestöjen ammattilaisille. Lisäksi järjestettiin kolmipäiväinen Vetskari-ryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä Kasvatus- ja perheneuvontaliiton kanssa. Näihin koulutuksiin osallistui kaikkiaan 81 kuntien ja järjestöjen työntekijää. Yhteiset koulutukset ovat osaltaan tuoneet toimintaan lisää ammattilaisia ja luoneet siten uutta pohjaa yhteistyölle. Tiedotus Linkki-toiminnalle tuotettiin alkuvuodesta omat nettisivut, Linkki-toiminta on myös Facebookissa, jossa tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja toiminnasta, ja jonne linkitetään nuorten ja vanhempien hyvinvointiin liittyviä uutisia. Alkuvuodesta tehtiin myös nuorille suunnattu esite toiminnasta ja Linkki-tarra. Toiminnasta tiedotettiin eri kohderyhmille vuoden aikana seuraavasti: - info- ja esittelytilaisuudet, tapahtumat (n osallistujaa) - artikkelit paikallislehdissä (9 kpl) ja jäsenjärjestöjen lehdissä (3 kpl) - maksulliset mainokset paikallislehdissä (3 kpl) - Linkin sähköinen tiedote (9 kpl)

13 13 Verkostot ja yhteistyö Hankkeessa mukana olevat jäsenjärjestöt osallistuivat vuoden aikana hankkeen kehittämistyöhön - sekä suoraan asiakkaisiin kohdentuvaan työhön että hankkeen koordinoimiin verkostoihin ja työryhmiin. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin osallistui ammattilaisia myös muista jäsenjärjestöistä. Kuntakumppaneiden kanssa tehtävän kehittämistyön tuloksia olivat mm. yhteinen työparityöskentely Raision perheneuvolan kanssa ja maininnat Linkki-toiminnasta Raision ja Salon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmissa. Kaste I -ohjelman Remontti-hankkeen kanssa yhteistyötä tehtiin yhteisen koulutuksen lisäksi osallistumalla Nuorisopilotin Kasvamme yhdessä -vanhempainiltoihin. Yhteistyötä on tarkoitus tiivistää jatkossa, Linkki-toiminta on mainittu yhteistyökumppanina Kaste II - ohjelmaan valmisteltavassa Turun hankesuunnitelmassa. Hankkeen koolle kutsumina ja koordinoimina työryhminä käynnistettiin loppuvuodesta Omin jaloin - yhteistyöryhmät Turussa ja Raisiossa. Työryhmissä on mukana kuntien ja järjestöjen ammattilaisia. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja Linkki-rukkanen työryhmä kuusi kertaa. Vuoden aikana hankkeen työntekijät osallistuivat lisäksi seuraavien työryhmien toimintaan: Pilottikoulujen oppilashuoltoryhmät (3), Nuoret aikuiset -verkosto (Turku) ja Nuorten kanssa työskentelevät -ryhmä (Salo). VIESTINTÄ Järjestön viestintä tukee järjestön omaa vaikuttamistyötä ja jäsenjärjestöissä tehtävää työtä. Viestintää toteutetaan osana perustoimintaa ja järjestön hankkeita. Neljä kertaa vuodessa ilmestyneillä Uutiskirjeillä informoitiin säännöllisesti jäsenjärjestöjä, julkisen sektorin toimijoita sekä yhteistyökumppaneita järjestön ja sen hankkeiden ajankohtaisesta toiminnasta. Hankkeet julkaisivat lisäksi toiminnastaan omat projektitiedotteensa. Järjestö tiedotti jäsenjärjestöjen palveluista ja toiminnoista esitteiden, verkkosivujen ja palvelukarttojen avulla sekä henkilökohtaisesti yhteistyöfoorumeissa. Palvelukarttoja jaettiin laajasti kuntien ja järjestöjen toimijoille. Verkkosivuilla ylläpidettiin PALVE tietokantaan perustuvaa palveluhakua, jota tullaan kehittämään alueellisena tietokantana osana Yhdessä enemmän hanketta. Järjestön verkkosivuilta oli lisäksi linkit jäsenjärjestöjen omille verkkosivuille ja perhetaloheideken.fi verkkosivuille, joita järjestö myös ylläpiti yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa. Jäsenjärjestöjen johtohenkilöille suunnattua viestintää toteutettiin lähettämällä hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat kaikkiin jäsenjärjestöihin sähköpostitse. Esityslistojen ja pöytäkirjojen avulla jäsenjärjestöjohdolla oli mahdollisuus seurata asioiden valmistelua ja päätöksentekoa järjestössä. Huhtikuussa järjestön verkkosivuille avattiin suljettu työhuone hallitustyöskentelyä varten. Tarkoituksena oli helpottaa hallituksen kokousasiakirjojen saavutettavuutta ja luoda foorumi, jossa hallituksen jäsenet voivat keskustella sekä jakaa tietoja ja dokumentteja keskenään. Keskustelufoorumin käyttö oli vielä vähäistä vuoden aikana. Viestinnässä korostui järjestön 10-vuotisjuhlavuoden tapahtumat. HALLINTO JA TALOUS Luottamuselimet, johtaminen Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Maija Perho ja varapuheenjohtajana Elina Heikkilä. Hallituksen tukena työskenteli työvaliokunta, joka kokoontui kolme kertaa, näistä kaksi kokousta pidettiin sähköpostikokouksena. Työvaliokuntaan kuului hallituksen puheen-

14 johtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen valitsemana jäsenenä Anja Tolonen. Esittelijänä toimi toiminnanjohtaja Eija Heimo. Kevätkokous pidettiin Kevätkokouksessa oli läsnä kokousedustajat yhdestätoista eri jäsenjärjestöstä. Kevätkokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta Sääntömääräinen syyskokous pidettiin , siihen osallistui virallisia edustajia kymmenestä eri jäsenjärjestöstä. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 ja valittiin kolme uutta jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry oli vuonna 2012 jäsenenä tai osakkaana seuraavissa yhteisöissä: Lastensuojelun Keskusliitto Sosiaalialan Työnantajat ry Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin hallitus, varsinaisina jäseninä Eija Heimo (vpj.), Hannele Suomi ja Pekka Larkela ja varajäseninä Elina Heikkilä, Anja Tolonen ja Jari Lehtinen. Kiinteistöosakeyhtiön hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Sosiaalialan osaamiskeskus Ab Vasso Oy 14 Järjestön jäsenenä voi olla rekisteröity yhdistys, säätiö tai yhteisö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa. Vuoden 2012 lopussa järjestössä oli 28 jäsentä. Kataja ry:n jäsenyys järjestössä päättyi vuoden lopussa. Järjestön jäsenjärjestöt on lueteltu liitteessä 1. Talous Tilikauden 2012 alijäämäksi tuli -5326,97. Alijäämän syntyyn vaikutti suurelta osin 10 vuotisjuhlavuoden tilaisuuksista syntyneet kustannukset. Juhlaseminaarin osallistumismaksutuotot olivat 3080, joka oli 7000 budjetoitua vähemmän. Hallitukselle raportoitiin säännöllisesti järjestön taloudesta kuukausittaisten kuluraporttien ja neljännesvuosittaisten tuloslaskelmien avulla. Järjestön toiminnan suurin rahoittaja oli Raha-automaattiyhdistys, sen osuus järjestön tuotoista oli yhteensä 76%. RAY:n rahoitus hallintoon ja perustoimintaan oli ja projektitoimintaan ,62. RAY rahoitti lisäksi investointirahoituksella Perhetalo Heidekenin lämmönsiirtimen ja puurakennuksen peltikaton uusimista. Hallinnolliseen toiminta-avustukseen haettiin syksyllä korotusta, joka sille myönnettiin vuoden 2013 alusta. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet säätiö myönsi lisäksi avustuksen perhetalon peruskorjauksiin. Sillä voitiin kattaa investointihankkeen omarahoitusosuus ja koulutustilojen välisten desibeliovien hankinta. Järjestön rahoituslähteet vuonna % 3% 14% 7% 58% RAY-avustukset, projektit RAY-avustukset, toiminta-avustus RAY-avustukset, investoinnit 15% Muu avustusrahoitus Vuokratuotot Muut tuotot

15 15 Järjestön tuotot vuosina Tuotot RAY kohdennettu toiminta-avustus RAY-yleisavustus RAY -projektit RAY- investointirahoitus Yleisavustus (Turku) Vuokratuotot (tilavuokrat, ym) Muu avustusrahoitus Varainhankinta Kulukorvaukset Palkkatuki Muut tuotot Tuotot yhteensä Järjestön kulut vuosina Kulut Henkilöstökulut Toimintakulut, tiedotus, tutkimus Hallinto- ja toimistokulut Tilakustannukset (varsin.toiminta) Hoitovastikkeet, korot, ym Hankinnat, ym Muut kulut 1015 Investointi (peltikatto, lämmönsiirrin) Poistot Kulut yhteensä Tilikauden yli-/alijäämä Turun kaupunki myönsi järjestölle toiminta-avustusta 2000 yhdistyksille jaettavasta toiminta-avustusmäärärahasta. Määräraha mahdollisti osaltaan perustoiminnan tuen yhteistyöhankkeiden kehittämiselle. Sosiaalialan järjestöjä koskeva uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön alkaen. Työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset 2,4 % maksettiin henkilökunnalle alkaen. Lisäksi maksettiin helmi-kuun palkanmaksun yhteydessä kertakorvauksena 150 kannustuserä kaikille työntekijöille. Vuoden 2012 lopussa järjestöllä oli rahalaitoslainaa jäljellä yhteensä Lainaa lyhennettiin vuoden aikana Lainan korot olivat 9661,62. Järjestö otti loppuvuodesta 2007 ja alkuvuodesta 2008 lainaa Perhetalo Heidekenin kiinteistön ja tontin ostoa varten yhteensä , laina-ajan ollessa 20 vuotta. Osa lainasta ( ) otettiin kiinteäkorkoisena lainana ja osa ( ) sidottiin markkinakorkoiseen 12 kk:n euriboriin. Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta Varainhankinnalla sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnalla katettiin järjestön hallinnon ja perustoiminnan kuluja yhteensä 22510, mitä osuutta toiminnasta RAY:n hallinnollinen toiminta-avustus ei riittänyt kattamaan. Vuonna 2012 järjestön varainhankinta muodostui osin jäsenmaksutuloista, jotka olivat yhteensä Jäsenmaksun suuruus oli 100 niiltä jäsenjärjestöiltä, joilla oli palkattua henkilökuntaa ja 60

16 16 niiltä järjestöiltä, jotka toimivat puhtaasti vapaaehtoisvoimin. Jäsenjärjestöistä vapaaehtoisvoimin toimi seitsemän järjestöä. Palkattua henkilökuntaa oli 21 jäsenjärjestöllä. Jäsenmaksu säilyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Osana rahoitustoimintaa järjestö vuokrasi toimitiloja jäsenjärjestöille sekä kokous- ja ryhmätiloja myös muille tahoille perusjärjestötyön, hallinnon, lainanhoitokulujen ja kiinteistön hoitoon liittyvien kulujen kattamiseksi. Vuoden 2012 lopussa järjestön vuokralaisina oli Perhetalo Heidekenillä kaikkiaan kuusi järjestöä. Toimistotilojen vuokraa korotettiin 0,80 /m²/kk tammikuun alusta lähtien. Korotus johtui energiakustannusten noususta. Kokous- ja koulutustilojen vuokrauksessa saavutettiin vuoden aikana hyvin sille asetetut tavoitteet. Niiden vuokratuotot kasvoivat 36 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa pitkäkestoisista työllisyyskoulutuksista, joita perhetalolla pidettiin. Perhetalo Heidekenin kiinteistö Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toimitilat sijaitsevat Perhetalo Heidekenillä. Järjestön omistuksessa on 54,29 % Perhetalo Heidekenin kiinteistön osakkeista ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n omistuksessa 45,71%. Osakkeenomistajat perustivat joulukuussa 2007 Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin, joka omistaa ja hallitsee Perhetalo Heidekenin kiinteistöä. Perhetalo Heidekenin isännöinnistä vastaa Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy ja kiinteistön huollosta Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy. Kiinteistöosakeyhtiö Heideken toteutti vuoden 2012 aikana yhdessä järjestön ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin kanssa päärakennuksen lämmönsiirtimen ja piharakennuksen peltikaton uusinnan syksyllä 2007 tehdyn kuntokartoituksen korjaussuunnitelman mukaisesti. Järjestö oli edustettuna Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin hallituksessa osakkuuttaan vastaavasti. Kiinteistöosakeyhtiön hallitus kokoontui vuoden aikana 4 ja yhtiökokous 2 kertaa. KOY Heidekenin hallituksen järjestöedustajat ilmenevät Liitteestä 1. Henkilöstö Vuoden 2012 aikana järjestössä työskenteli kuusi kokopäiväisessä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää ja kaksi osa-aikaista työntekijää työllistämistuella. Toimistosihteerin työtehtävät jakautuivat perusjärjestötyön, Yhdessä enemmän hankkeen ja Murkkuneuvola hankkeen kesken. Kehittämiskeskustelut käytiin työntekijöiden kanssa keväällä ja syksyllä. Viikoittaisissa työkokouksissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja päivitettiin työsuunnitelmia. Koko henkilökuntaa koskevat viikkopalaverit pidettiin maanantaisin. Henkilöstö kehitti itseään aktiivisesti osallistumalla alaa koskevaan koulutukseen. Murkkuneuvola -hankkeen henkilöstö osallistui lisäksi työnohjaukseen, yhteensä 10 kertaa. Henkilökunnan kehittämispäivät pidettiin maaliskuussa ja lokakuussa ja Tyky-päivät toukokuussa ja marraskuussa. Osana työhyvinvointia henkilökunnalle jaettiin kulttuuri/ liikuntasetelit. Työtyytyväisyyskyselyä ei toteutettu suunnitelmien mukaisesti vuoden aikana. Työsuhteiden päättyessä työntekijät täyttivät lomakkeen, jossa antoivat palautetta työstään, työyhteisön ilmapiiristä, yhteistyöstä ja johtamisesta. Annetun palautteen mukaan työntekijät olivat edellisten vuosien tapaan tyytyväisiä järjestön työilmapiiriin, sisäiseen yhteistyöhön ja esimiestyöskentelyyn. Järjestön työterveyshuolto toteutettiin Lääkäriasema Pulssin kanssa tehdyllä sopimuksella. Henkilöstöä koskevat tunnusluvut kerrotaan tarkemmin henkilöstötilinpäätöksessä (Liite 2).

17 17 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET Järjestön toiminnassa merkittävimpiä riskejä ovat aikaisempien vuosien tapaan Perhetalo Heidekenin kiinteistön lainojen hoitoon ja toimitilojen vuokraustoimintaan liittyvät riskit. Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta saaduilla vuokratuotoilla katetaan lainanhoitokulujen lisäksi niitä perustoiminnan kuluja, joita ei hallintoon kohdistuvalla toiminta-avustuksella pystytä kattamaan. Perhetalo Heidekenin ostosta syntyneet lainanhoitokulut, vuositasolla n , rasittavat tulevinakin vuosina järjestön taloudenhoitoa. Tästä summasta lainan lyhennyksen osuus on vuosittain ja korkokulujen osuus n Lainanhoitokulut ovat kuitenkin seuraavien viiden vuoden aikana hyvin ennustettavissa, johtuen siitä, että suurin osa lainasta on sidottu kiinteään korkoon ja suojattu koronvaihtosopimuksella koronnousua vastaan. Kokous- ja ryhmätiloista saadut vuokratuotot kasvoivat vuoden 2012 aikana huomattavasti suhteessa edellisiin vuosiin, mikä omalta osaltaan helpotti rahoitustilannetta. Tulevien vuosien tuotto-odotukset perustuvat arvioon jatkuvasta hyvästä käyttöasteesta. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että järjestöt käyttävät aktiivisesti tiloja omiin koulutuksiinsa ja ryhmien pitämiseen sekä siihen, että myös työvoimapoliittiset koulutukset jatkuvat perhetalolla. Tehostettua tilojen markkinointia on tärkeää myös jatkossa toteuttaa käyttöasteen ja vuokratuottojen varmistamiseksi. Järjestön hallinnon ja perustoiminnan rahoitukseen saatiin vuonna 2012 RAY:ltä ns. hallinnollista kohdennettua toiminta-avustusta, jonka suuruus oli Tähän rahoitukseen saatiin RAY:ltä vuoden 2013 alusta korotus. Aiempaa suurempi rahoitus mahdollistaa jatkossa toiminnanjohtajan lisäksi järjestösihteerin kokopäiväisen työsuhteen ja mahdollistaa hallinnon ja perustoiminnan laadullisen kehittämisen.

18 18 LIITE 1 JÄSENJÄRJESTÖT, HENKILÖKUNTA, HALLITUS, TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT Jäsenjärjestöt vuonna 2012 (jäsenjärjestöjä yhteensä 28) Auralan Kerhokeskus ry Folkhälsans Förbund rf. Erityishuoltojärjestöjen Liitto EHJÄ ry SOS-Lapsikylä Kataja ry KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry, Turun Kriisikeskus Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Nuorten Perhetuki ja tiedotusyhdistys Raide ry Nuorten Ystävät Omaiset mielenterveystyön tukena, Lounais-Suomen yhdistys ry Operaatio Toivo ry Pelastakaa Lapset Perhekuntoutuskeskus Lauste Sateenkaari Koto ry Suomen Punainen Risti, Turun Nuorten turvatalo Suomen Uusperheellisten Liitto ry Turun ensi- ja turvakoti ry Turun Kaupunkilähetys ry Turun Lastenhuoltotyöntekijät ry Turun Lazaruspalvelu ry Turun NMKY ry Turun seudun elatusvelvolliset ry Turun Seudun Yksinhuoltajat ry Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys ry Varsinais-Suomen Sijoituslasten vanhemmat ry Yhteiset Lapsemme All our children ry Hallitus vuonna 2012 Puheenjohtaja Maija Perho, ohjelmajohtaja Jäsenet Heikkilä Elina, KOTA-Lasten ja nuorten hyvinvointi ry, varapuheenjohtaja varajäsen, Haataja-Nurminen Raija, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry Ketonen Jussi, Perhekuntoutuskeskus Lauste varajäsen, Kiesiläinen Kari, SOS -Lapsikylä ry Regina Strandberg, Folkhälsans Förbund rf. varajäsen, Koskinen Samuli, Omaiset mielenterveystyön tukena, Lounais-Suomen yhdistys ry Lehtinen Jari, Suomen Uusperheellisten Liitto ry varajäsen, Kirsi Broström, Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry, asti varajäsen Sini-Kukka Malmberg, Turun Kaupunkilähetys ry, alkaen Luoto Sami, Pelastakaa Lapset ry varajäsen, Lahdenkauppi Ilpo, Turun NMKY ry Tolonen Anja, SPR:n Turun Nuorten turvatalo varajäsen, Mika Palasto, Turun seudun elatusvelvolliset ry Heimo Eija, toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri Syrjänen Johanna, projektipäällikkö, Murkkuneuvola-hanke, henkilöstöedustaja

19 19 Työvaliokunta vuonna 2012 Perho Maija, puheenjohtaja Heikkilä Elina, KOTA-Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Tolonen Anja, SPR.n Turun Nuorten turvatalo Heimo Eija, toiminnanjohtaja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n henkilökunta Broström Kirsi, koordinaattori, Yhdessä enemmän hanke ( alkaen) Heimo Eija, toiminnanjohtaja Kokkonen Lyydia, kokous-/aulaemäntä ( ) Korpinen Marita, kokous-/aulaemäntä ( asti) Nurmi Anu, koordinaattori, Murkkuneuvola -hanke Rosten Kirsi, koordinaattori, Murkkuneuvola -hanke Smiley Soile, toimistosihteeri/projektisihteeri Syrjänen Johanna, projektipäällikkö, Murkkuneuvola-hanke Tihinen Rita, kokous-/aulaemäntä ( asti) Tolonen Tuija, kokous-/aulaemäntä ( alkaen) Yhdessä enemmän hankkeen ohjausryhmä Elo-Kuru, Hannele Raision kaupunki Haataja-Nurminen Raija, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Heimo Eija, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, puheenjohtaja Koskinen Samuli, Omaiset mielenterveystyön tukena, Lounais-Suomen yhdistys ry Lagström Hanna, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Orvasto Reima, Turun Lastenhuoltotyöntekijät ry, Grafiro Ouramo Vuokko, Turun kaupunki Ylä-Herranen Tiina, Lounais-Suomen Remontti hanke Yhdessä enemmän - hankkeen projektiryhmä Broström Kirsi, koordinaattori, Yhdessä enemmän -hanke Heimo Eija, toiminnanjohtaja Murkkuneuvola -hankkeen ohjausryhmä Haapanen Mari, Salon kaupunki Heikkilä Elina, KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Hulkkonen Mikko, Raision kaupunki (varajäsen: Elo-Kuru Hannele) Kallio Hannele, Turun kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Karppinen Tiina, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Kiviluoma Tea, Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi (varajäsen: Levola-Lyytinen Johanna) Larkela Pekka, Suomen Uusperheellisten Liitto ry Nurmi Anu, Murkkuneuvola -hanke Rippstein Katja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry (varajäsen: Haataja-Nurminen Raija) Rosten Kirsi, Murkkuneuvola -hanke Syrjänen Johanna, Murkkuneuvola -hanke Tolonen Anja, SPR Turun Nuorten turvatalo, pj. af Ursin Piia, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus (varajäsen: Lagström Hanna) Murkkuneuvola -hankkeen työryhmä Linkki-rukkanen Hallbäck-Vainikka Teija, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Heikkilä Elina, KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Härkönen Pekka, Turun ensi- ja turvakoti ry Karppinen Tiina, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Niinimäki Tuire, EHJÄ ry Nurmi Anu, Murkkuneuvola -hanke Ovaska Tytti, EHJÄ ry Rippstein Katja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Rosten Kirsi, Murkkuneuvola -hanke Syrjänen Johanna, Murkkuneuvola -hanke Tamminen Katja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Tommila Aija, Raide ry Tuomola Heidi, SPR Turun Nuorten turvatalo Kiinteistöosakeyhtiö Heideken Oy:n hallitus Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n edustajat: Heimo Eija, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry varajäsen Elina Heikkilä Suomi Hannele, Turun ensi- ja turvakoti ry varajäsen Anja Tolonen, SPR Turun Nuorten turvatalo Pekka Larkela, Suomen Uusperheellisten Liitto varajäsen Jari Lehtinen, Suomen Uusperheellisten Liitto

20 20 Perhetalo Heidekenin johtoryhmä Haataja-Nurminen Raija, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry Heimo Eija, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heidekenin viestintätyöryhmä Haataja-Nurminen Raija, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry Heikkilä Elina, KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Heimo Eija, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Koivunen Ulla, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry Smiley Soile, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heidekenin talokokous Heimo Eija, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Talossa toimivat työntekijät

21 21 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstön määrä Vuoden 2012 aikana järjestössä työskenteli kuusi kokopäiväisessä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää ja kaksi osa-aikaista työllistettyä (22,5 t/vk), jotka olivat oikeutettuja työllistämistuen korotettuun palkkatukeen. Järjestön projekteissa työskentelevien työntekijöiden työsuhteet olivat määräaikaisia. Toimistosihteerin/projektisihteerin tehtävät jakautuivat Murkkuneuvola -hankkeen (40%), Yhdessä enemmän hankkeen (30 %) ja perusjärjestötyön (30 %) kesken. Henkilöstön ammattirakenne 1 toiminnanjohtaja 1 projektipäällikkö, Murkkuneuvola-hanke 2 koordinaattoria, Murkkuneuvola-hanke 1 koordinaattori, Yhdessä enemmän hanke 1 toimistosihteeri/projektisihteeri 2 osa-aikaista aula/kokousemäntää Henkilöstön koulutustaso Järjestön vakinaisista ja määräaikaisista työntekijöistä viidellä oli ylempi yliopistollinen tutkinto ja yhdellä ammattikorkeakoulututkinto/opistotason tutkinto. Henkilöstön vaihtuvuus Vuoden aikana henkilöstön työsuhteiden pysyvyys oli hyvä. Yhdessä enemmän -hankkeeseen palkattiin uusi koordinaattori edellisen lopetettua työsuhteensa loppuvuodesta. Yhdessä enemmän hankkeessa työskenteli vuoden aikana yksi yliopistollisen tutkinnon suorittanut työntekijä työelämäharjoittelijana. Henkilöstön ikä Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 45,5 vuotta, nuorimman ollessa 35 -vuotias ja vanhimman 62 - vuotias. Henkilöstön palveluksessaoloaika Vuoden 2011 lopussa henkilöstön työsuhteet järjestöön olivat: < 1 v. 1 henkilö 1-2 v. 2 henkilöä 3-9 v. 3 henkilöä Henkilöstön kehittyminen Henkilöstö kehitti itseään osallistumalla aktiivisesti alaa koskevaan koulutukseen. Yhdessä enemmän hankkeen työntekijä osallistui toimintakauden aikana Psykoterapeuttiset valmiudet erikoistumisopintoihin (30 op) Turun Ammattikorkeakoulussa (17 lähipäivää). Opintoihin liittyvä kehittämistehtävä Näkökulmia järjestölähtöiseen auttamistyöhön tehtiin Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestö ry:lle, jonka lopputuotteena syntyi keskusteluavun palvelukartta. Lisäksi henkilökunta osallistui 52 koulutus- ja seminaaripäivään. Murkkuneuvola-hankkeen työntekijöille järjestettiin työnohjausta 10 kertaa.

22 22 Poissaolot Vuonna 2012 henkilökunnan sairaslomapäiviä oli 31 päivää. Henkilökunnan sairaslomat lisääntyivät edellisestä vuodesta 5 päivää. Sairaan lapsen hoitopäiviä oli vain yksi v v v v.2012 Lapsen sairaus Oma sairaus Työhyvinvointi ja terveyshuolto Henkilöstön työterveyshuolto hoidettiin Lääkäriasema Pulssissa. Sopimus kattoi lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen akuutin sairaanhoidon ja siihen liittyvät rajoitetut laboratorio- ja röntgentutkimukset. Järjestössä otettiin käyttöön Varhaisen tuen ja puheeksioton -toimintamalli osana ehkäisevää työterveyshuoltoa. Henkilökunnan Tyky-päivät järjestettiin toukokuussa ja marraskuussa. Osana työhyvinvoinnin kehittämistä henkilökunnalle jaettiin 100 arvosta kulttuuri-/liikuntaseteleitä.

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja YHDESSÄ ENEMMÄN Käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä 23.1.2014 Tietoa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

YHDESSÄ ENEMMÄN Tuloksia ja oppimiskokemuksia

YHDESSÄ ENEMMÄN Tuloksia ja oppimiskokemuksia YHDESSÄ ENEMMÄN Tuloksia ja oppimiskokemuksia Sisältö Resurssit Tavoitteet Hankkeen toimintalinjat ja tulokset Matkan varrella opittua Hankkeen resurssit 2009-2013 RAY on rahoittanut hanketta kahdessa

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2013

Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2013 Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2013 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Tietoa antaneet ehkäisevän työn järjestöt Tietoa ehkäisevän työn palvelujen käytöstä vuonna 2013 Käytetyimmät

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa 2010

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen palvelut -kysely 2011 Yhdessä enemmän

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti. Varhaisen tuen palvelut Maskussa, Mynämäellä ja Nousiaisissa sekä Varsinais-Suomessa 2010

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti. Varhaisen tuen palvelut Maskussa, Mynämäellä ja Nousiaisissa sekä Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Maskussa, Mynämäellä ja Nousiaisissa sekä Varsinais-Suomessa 200 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2012

Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2012 Sisällysluettelo Johdanto 1 Tietoa antaneet ehkäisevän työn järjestöt Tietoa ehkäisevän työn palvelujen käytöstä vuonna 2012 Käytetyimmät ehkäisevän työn palvelut Tarjotuimmat ehkäisevän työn palvelut

Lisätiedot

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo TIEDOTE Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna 2011 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Kyselyyn vastanneet järjestöt Kyselyn keskeiset tulokset vuodelta 2011 Keskeiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

26 järjestöä: - Auralan Nuoret ry. - KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry. Suomen piiri ry. - Nuorten Ystävät. - Operaatio TOIVO ry

26 järjestöä: - Auralan Nuoret ry. - KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry. Suomen piiri ry. - Nuorten Ystävät. - Operaatio TOIVO ry Lastensuojelujärjestöjen palvelut Varsinais-Suomessa 2014. Raportti järjestökyselystä. Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Tietoa kyselyyn vastanneista järjestöistä Järjestöjen palveluita tuottavat ammattilaiset

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 2010

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 200 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen palvelut -kysely 200

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus www.vslapset.fi Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus Eija Heimo, kehittämispäällikkö Palveluohjaus hanke 2004-2008 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry Lastensuojelun ajankohtaispäivä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. avoinna: ma klo 12 18, ke ja pe 12 16, yhteydenotot: 040-1833 562 nuortenturku(at)turku.fi

Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. avoinna: ma klo 12 18, ke ja pe 12 16, yhteydenotot: 040-1833 562 nuortenturku(at)turku.fi Kouluhenkilökunta Nuoren ja perheen tukena koulussa toimivat opettajien lisäksi myös oppilashuoltohenkilöstö (esim. terveydenhoitaja, koulukuraattori ja -psykologi), joiden puoleen voit kääntyä arjen pulmatilanteissa.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sote-valmistelun järjestöjen intressiryhmien kuulemiset työryhmä

Varsinais-Suomen sote-valmistelun järjestöjen intressiryhmien kuulemiset työryhmä Järjestö-yhteistyö ja sote-valmistelu, Järjestö 2.0 hankesuunnitelma V-S:ssa 1+1=3, Kun kaikki voivat hyvin, niin kaikki voivat paremmin - När alla mår bra, mår alla bättre. Varsinais-Suomen sote-valmistelun

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämispäivä 2.11.2010 Taustaa Tuotettu osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n TUEXI-hanketta Tekijöinä 6 lastensuojelujärjestöä:

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

LIITE 1. JÄSENJÄRJESTÖT, HENKILÖKUNTA, HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT LIITE 2. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

LIITE 1. JÄSENJÄRJESTÖT, HENKILÖKUNTA, HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT LIITE 2. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku puh. 044 5355 132/138 www.vslapset.fi www.facebook.com/vslapset 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUOTEEN

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt RY Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, TUrku,

VUOSIKERTOMUS Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt RY Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, TUrku, VUOSIKERTOMUS 2016 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt RY Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 TUrku, www.vs.lapset.fi Vuosikertomus 2016 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Toiminnan tarkoitus ja tavoite 4

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

HB-MALLI - vaikutukset palvelurakenteeseen / Porin perusturva /Mari Levonen

HB-MALLI - vaikutukset palvelurakenteeseen / Porin perusturva /Mari Levonen HB-MALLI - vaikutukset palvelurakenteeseen 13.2.17/ Porin perusturva /Mari Levonen Asiakasryhmät Henkilökohtaista budjetointia perheellisille aikuisille joilla on jokin kuormittava tekijä(t) elämässä Kuormittavia

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015.

Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015. Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015. Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Taustatietoa vastaajista Järjestöjen tunnettuus ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

toimintasuunnitelma 2012

toimintasuunnitelma 2012 toimintasuunnitelma 2012 KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku www.kota.fi KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Seikkailukasvatuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

1 Johdanto Toiminnan tarkoitus ja tavoite Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin... 5

1 Johdanto Toiminnan tarkoitus ja tavoite Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin... 5 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan tarkoitus ja tavoite... 4 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin... 5 4 Jäsenjärjestöjen yhteistoiminnan edistäminen... 6 5 Järjestö-kuntakumppanuuden

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Pesäpuu ry. Historiaa:

Pesäpuu ry. Historiaa: Pesäpuu ry Pesäpuu ry on perustettu vuonna 1998, joka ylläpitää valtakunnallista lastensuojelun erityisosaamisen keskusta. Toimintaamme tukee Raha-automaattiyhdistys ja toimintamme on yleishyödyllistä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

V-S Jyty ry TIEDOTTAA

V-S Jyty ry TIEDOTTAA V-S Jyty ry TIEDOTTAA 24.10.2014 V-S Jyty ry:n tiedote 2/2014 K O K O U S K U T S U V-S Jyty ry:n syyskokous pidetään tiistaina 2.12.2014 klo 17.00 alkaen Linnateatterissa, 4. kerroksen teatterisali, Linnankatu

Lisätiedot

1) Lukion opiskelijahuolto

1) Lukion opiskelijahuolto TIEDOTE 61/2009 1 (5) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen kehittämistoimintaan osallistuvat kunnat OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON KEHITTÄMISEEN KOHDENNETUN VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2015 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2015 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF 1 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2015 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Valtuuskunta/Delegationen Aika: Perjantai 30.10.2015 klo. 09.00 Kahvi 08.30 09.00 Paikka: Eteran auditorio

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot