TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku,

2 2 Sisältö 1 JOHDANTO TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIIN JÄSENJÄRJESTÖJEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN JÄRJESTÖ-KUNTAKUMPPANUUDEN EDISTÄMINEN KEHITTÄMINEN VIESTINTÄ HALLINTO JA TALOUS Luottamuselimet Talous ja kiinteistö Henkilöstö TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET... 11

3 3 1 JOHDANTO Toimintasuunnitelman sisällön rakenne on jäsennetty järjestön päivitetyn strategian keskeisten ydintoimintojen mukaisesti. Näitä ovat 1) yhteiskunnallinen vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin, 2) jäsenjärjestöjen toiminnan edistäminen, 3) järjestö-kuntakumppanuuden edistäminen ja 4) kehittäminen. Toimintasuunnitelmassa kuvataan lisäksi järjestön viestintää, organisaatiota ja johtamista, henkilöstöä sekä taloutta. Ydintoiminta rahoitetaan RAY:n kohdennetulla, hallinnollisella toiminta-avustuksella, vain kehittäminen rahoitetaan RAY:n projektiavustuksella. Vuonna 2015 jatketaan Murkkuneuvola hankkeessa ( ) kehitettyä varhaisen tuen toimintamallia hankesuunnitelman mukaisesti. Osana RAY:n Paikka auki nuoret työelämään -avustusohjelman tuella on palkattu ammattiin valmistunut nuori toimistotyöhön. Paikka auki nuoret työelämään rahoitus jatkuu maaliskuun 2015 loppuun. Järjestön toiminnanjohtajan vaihduttua syksyllä 2014 jatkamme maltillisesti kehittämällä toimintaa. Tavoitteena on vuoden 2015 aikana saada perustoiminnan uudet henkilöstöresurssit strategisesti mitoitettua ja kohdennettua järjestön ydintoimintoihin. Tulevina vuosina panostamme erityisesti jäsenjärjestöjemme toiminnan tunnetuksi tekemiseen, vaikuttamistyöhön ja kuntayhteistyön kehittämiseen. Nostamme esille lasten, nuorten ja perheiden arkea sekä sosiaali- ja terveyskentän muutosten vaikutusta perheiden hyvinvointiin. Osallistumme kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyöhön sekä käymme dialogia kuntatoimijoiden kanssa uusien yhteistyömuotojen löytämiseksi. Kehittämistoiminnassa jatkamme nuorille ja heidän vanhemmilleen suunnatun Linkki-toiminnan toteuttamista yhdessä kunta- ja järjestökumppaneidemme kanssa. Haasteena on löytää Linkki-toiminnalle RAY:n projektirahoituksen jälkeen pysyvä toteutusmuoto ja rahoitus. 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on sosiaali- ja terveysalalla lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien järjestöjen alueellinen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö. Järjestön toiminnan tarkoituksena on seurata ja edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa sekä edistää lastensuojelujärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa ja yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestö perustettiin vuonna Järjestössä mukana olevat jäsenjärjestöt toteuttavat monipuolista ammatillista työtä, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä ja täysin vapaaehtoistoimintaan liittyvää työtä lastensuojelun, mielenterveystyön ja päihdetyön alueilla. Sääntöjensä mukaisesti järjestö: Seuraa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tilaa Varsinais-Suomessa. Tekee toimialaansa kuuluvia aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. Järjestää kokouksia sekä esitelmä-, luento- ja neuvottelutilaisuuksia. Harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja tutkimustoimintaa. Järjestää jäsenjärjestöilleen tila- ja toimistopalveluja. Järjestää lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimiville palveluohjausta. Toteuttaa yhteistyön ja laadun kehittämistoimintaa. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöt vuoden 2014 syyskuussa (27 kpl): Auralan Nuoret ry Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry Folkhälsans Förbund rf KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry, Turun kriisikeskus Lounais-Suomen - SYLI ry Länsi-Suomen etävanhemmat ry

4 4 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Nuoriso-, perhetuki ja tiedotusyhdistys RAIDE ry Nuorten Ystävät Omaiset mielenterveystyön tukena, Lounais-Suomen yhdistys ry Operaatio TOIVO ry Pelastakaa Lapset ry, Turun toimipiste Perhekuntoutuskeskus Lauste Sateenkaari Koto ry SOS-Lapsikylä Suomen Punainen Risti, Turun Nuorten turvatalo Suomen Uusperheiden Liitto ry Turun ensi- ja turvakoti ry Turun Kaupunkilähetys ry Turun Lastenhuoltotyöntekijät ry Turun Lazaruspalvelu ry Turun NMKY ry, Sosiaali- ja kasvatustoiminta Turun Seudun Yksinhuoltajat ry Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys ry Varsinais-Suomen Sijoituslasten vanhemmat ry Yhteiset Lapsemme ry 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Järjestön toimintaympäristönä ovat Varsinais-Suomen kunnat, niiden alueella toimivat paikalliset ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt sekä alueella asuvat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Hankekehittämistyössä toimintaa on erityisesti Turussa, Salossa ja Raisiossa. Lastensuojelun vaikuttavuus ja laatu ovat yhä merkittävämpi indikaattori lastensuojelukentällä. Lastensuojelun laatusuosituksissa lapsi on toiminnan keskiössä. Rakenteellisena kehityssuuntana lastensuojelun uudistamisessa esitetään hyvinvointia edistävien ja ongelmia ehkäisevien toimenpiteiden vahvistamista perustasolla. STM:n asettaman lastensuojelun laadun selvitystyöryhmän Toimiva lastensuojelu loppuraportissa (2013) todetaan, että ehkäisevät palvelut eivät kuitenkaan toimi riittävän hyvin, eikä niillä ole toimivia rakenteita. Turussa vuonna 2013 noin joka kymmenes turkulainen alaikäinen on ollut lastensuojelun asiakas. Huostaanotetuista lapsista noin 60 % ( ) olivat iältään vuotiaita. Lastensuojelukokonaiskustannukset on korkein kuusikkokunnista Turussa. Turun kaupungin kanssa käydään aktiivista dialogia ennaltaehkäisevän työn kehittämisestä yhdessä. Lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tarvitaan seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta, kehityksestä ja tarjolla olevista palveluista. Kuntien tuottaman tiedon rinnalle tarvitaan tietoa järjestöjen ammatillisesta toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä. Jäsenjärjestöillä on myös tarjota osaamista lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarpeista lähtevien ehkäisevien toimintojen ja palvelujen kehittämisessä. Järjestön toiminnassa erityisenä haasteena on huomioida lastensuojelukentän muutokset: Soteuudistus, hankintalaki-, sosiaalihuoltolaki- ja lastensuojelulakiuudistus tuovat mahdollisesti muutosta kuntayhteistyöhön. Perusjärjestötyössä toiminta keskittyy vaikuttamistoiminnan ja viestinnän kehittämiseen, jäsenjärjestöjen toiminnan tukemiseen, kunta-yhteistyön syventämiseen sekä Perhetalo Heidekenin toiminnan kehittämiseen lastensuojelun osaamis- ja kehittämiskeskuksena. 4 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIIN Lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palvelujen kehittämiseen vaikutetaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Yhteistyön lähtökohtana on lapsen etu ja hyvinvointi ja se perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen: Järjestö ottaa yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa kantaa ennaltaehkäisevän työn merkityk-

5 5 seen ja kuntien rahoituksen suuntaamiseen ehkäisevään lastensuojeluun, sekä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoon kunnallisessa päätöksenteossa. Lisäksi järjestetään yhteisiä tiedotustilaisuuksia, järjestö-kuntatapaamisia ja keskustelufoorumeita. Yhteistyön tavoitteena on, että järjestöt tulevat alueella kuulluksi lasten osallisuuden, oikeuksien ja lapsinäkökulman puolesta puhujina. Nostetaan esille lasten ja nuorten arkea sekä lapsiperheiden moninaisuutta ja tilannetta. Osallistutaan nuoren työelämästä syrjäytymisen ehkäisyyn. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Järjestetään Lapsen oikeuksien päivän tiedotustilaisuus kutsuvieraille ja alueen median edustajille. Tiedotuksellinen teema liittyy ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen teemaan. Hyödynnetään valtakunnallisen Mun perhe dokumenttielokuvahankkeen materiaalia osana asiantuntijatilaisuuksia. Mahdollistetaan jäsenjärjestöille materiaalin hyödyntäminen omassa vaikuttamistyössään. Palkataan alle 29-vuotias ammattiin valmistunut nuori järjestöön toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviin. Nuoren palkkaamiseen on haettu RAY:n Paikka auki nuoret työelämään projektirahoitusta. Järjestetään päättäjä- ja toimittajatapaamisia ajankohtaisista, lapsiperheille tärkeistä asioista huomioiden keväällä 2015 pidettävät eduskuntavaalit. Kannanotot ja lausunnot. Seuranta: Kannanotot, lausunnot, osallistujamäärät, mediaseuranta, nuoren työssä oppimisen arviointi ja työtyytyväisyys. 5 JÄSENJÄRJESTÖJEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN Järjestön perustehtävänä on tukea jäsenjärjestöjen toimintojen ja palvelujen tunnetuksi tekemisessä ja tiedottamisessa. Järjestö edistää lisäksi jäsenjärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa, verkostoitumista ja vuorovaikutusta, kuten tasavertaisuuteen ja kumppanuuteen perustuvaa kehittämisyhteistyötä. Lisätään järjestön ja jäsenjärjestöjen keskinäistä dialogisuutta. Tuotetaan tietoa jäsenjärjestöjen toiminnoista ja palveluista sidosryhmille. Ylläpidetään tuotettuja toimintakäytäntöjä ja työkaluja helpottamaan järjestöjen palvelujen ja toimintojen löytämistä ja hyödyntämistä. Ylläpidetään ja kehitetään Perhetalo Heidekeniä järjestöjen ehkäisevän lastensuojelun osaamis- ja kehittämiskeskuksena yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Ylläpidetään sähköistä Hakulaari.fi palvelua. Neuvotaan ja sitoutetaan jäsenjärjestöjä Hakulaari.fi palvelun ylläpitoon, käyttöön sekä sisällön laadukkaaseen tuottamiseen. Tehdään hakupalveluun kehittämistoimenpiteitä käyttökokemusten mukaan. Jaetaan sähköisen hakupalvelun markkinointimateriaalia, jota levitetään jäsenjärjestöille ja Varsinais-Suomen kuntiin. Markkinoidaan palvelua sähköisissä medioissa.

6 6 Toteutetaan vuosittainen selvitys jäsenjärjestöjen toiminnoista. Tiedotetaan kyselyn vastauksista kuntien ja järjestöjen toimijoita. Tuotetaan tietoa jäsenjärjestöjen ehkäisevistä palveluista kuntatoimijoille. Toteutetaan järjestökiertue. Koordinoidaan toiminnanjohtajien vertaisverkostoa. Käynnistetään tarvittaessa jäsenjärjestöjen luottamushenkilöiden yhteistyöfoorumeja kehittämistyön ja strategiatyön tueksi. Edistetään tiedottamalla ja tarvittaessa kouluttamalla jäsenjärjestöjen ymmärrystä SOTEuudistuksen haasteista ja mahdollisuuksista lastensuojelunkentällä. Jaetaan järjestöjen toiminnasta kertovia palvelukarttoja ja päivitetään niitä tarpeen vaatiessa. Selvitetään eropalvelukartan tuottamisen tarpeellisuutta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Toteutetaan Lastensuojelun järjestömessut Lapsen oikeuksien päivänä Osallistutaan elokuussa järjestettävään Perheiden Taiteiden yö -tapahtumaan Perhetalo Heidekenillä. Järjestetään itse ja osallistutaan muiden järjestöjen, kuntien, oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin, joissa tuodaan lastensuojelujärjestöjen toimintaa ja työmuotoja esille. Vuokrataan Perhetalo Heidekenillä jäsenjärjestöille toimitiloja sekä kokous- ja koulutustiloja, jotka tarjoavat puitteet järjestöjen keskinäiselle vuorovaikutukselle ja verkostoitumiselle. Koordinoidaan yhteishankintoina toimitilasiivousta, kopiointia ja tietoliikenneverkkoa. Osallistutaan MLL:n koordinoimaan Ilo auttaa kampanjaan. Ylläpidetään ja kehitetään perhetalon kumppanuusjohtamista yhteistyössä MLL:n Varsinais- Suomen piirin kanssa. Päivitetään talon yhteisistä tapahtumista kertova vuosikello. Osallistutaan KOY Heidekenin hallituksen työskentelyyn. Itsearviointi Suunta työkalun ja Onnistumisen kriteerit arviointityökalun avulla, työsuunnitelmat, raportit, muistiot, toteutuneet tapahtumat ja tilaisuudet, osallistujamäärät, palvelukarttojen jakelumäärät, Google Analytics seuranta Hakulaari.fi:n käytöstä. 6 JÄRJESTÖ-KUNTAKUMPPANUUDEN EDISTÄMINEN Järjestö tukee jäsenjärjestöjensä ja kuntien strategista kumppanuutta, yhteistoimintaa ja verkostoitumista. Järjestön keskeisenä tehtävänä on vaikuttaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen kunnissa järjestötoiminnan näkökulmasta. Kunta- ja aluetasolla vaikutetaan siihen, että järjestöjen vapaaehtoistyö ja ammatilliset palvelut tulevat mukaan lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarjottaviin palveluihin. Vaikutetaan lakisääteiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyöhön yhteistyökunnissa siten, että järjestöt otetaan mukaan työryhmiin ja että järjestöissä tehtävä työ tulee osaksi suunnitelmaa. Kuntajärjestöyhteistyön sujuva ylläpitäminen ja kehittäminen sote-uudistamisessa ja rakenteellisessa kehittämistyössä. Tuodaan esille järjestöjen roolia ja asiantuntemusta lasten ja nuorten asioissa paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöelimissä sekä verkostoissa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Jatketaan osallistumista hyvinvointisuunnitelmatyöhön Turussa ja Raisiossa: Osallistutaan kuntien ylläpitämien hyve-työryhmien työskentelyyn. Tuotetaan tietoa järjestöjen palveluista ja arvioidaan suunnitelmien toteutumista lastensuojelujärjestöjen näkökulmasta. Resurssit huomioiden käynnistetään vastaava yhteistyö uuden kunnan kanssa.

7 7 Osallistutaan Turun Kaupungin lastensuojelun ja perhepalveluiden kokonaisvaltaisen uudistamisen työryhmään. Viestitään kunta-järjestöyhteistyön mahdollisista haasteista uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä niin jäsenjärjestöille kuin kuntakumppaneille. Toteutetaan joka toinen vuosi tehtävä selvitys yhteistyökuntien työtekijöille järjestökuntakumppanuudesta. Toimitetaan yhteistyökumppaneille järjestökyselyn tulokset hyödynnettäväksi päätöksenteossa. Tehdään yhteistyötä eri tahojen ylläpitämissä palvelujen kehittämisverkostoissa (VASSO, Nuoret verkosto, Turun AMK). Jatketaan mahdollisen yhteistoimintahankkeen valmistelua hallituksen linjausten mukaisesti. Laaditaan tarpeen mukaan hankesuunnitelma ja haetaan sille rahoitus. Itsearviointi Suuntatyökalun ja Onnistumisen kriteerit arviointityökalun avulla, työsuunnitelmat, uutiskirjeet, raportit, muistiot, järjestökyselyn tulokset, järjestöjen osallisuus verkostoissa, kirjaukset hyvinvointisuunnitelmissa. 7 KEHITTÄMINEN Murkkuneuvola -hanke Murkkuneuvola -hankkeessa on kehitetty varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluita vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen yhteistyössä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Hankkeessa on mukana kolme kuntaa (Raisio, Salo, Turku), kahdeksan jäsenjärjestöä ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Kehitettyä toimintamallia kutsutaan Linkki-toiminnaksi. Sen tarkoituksena on tarjota apua ja tukea murrosikään, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päämääränä on pysyvän muutoksen aikaansaaminen nuorten ja heidän perheidensä ehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden järjestämisessä sekä toimintatavoissa. Toteutetaan Linkki-toimintaa yhteistyössä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Levitetään hankkeessa kehitettyjä ja toteutettuja varhaisen tuen toimintamuotoja. Seurataan ja arvioidaan hankkeen etenemistä. Vakiinnutetaan Linkki-toiminta pysyväksi osaksi Perhetalo Heidekenin toimintaa. Ylläpidetään ja vakiinnutetaan toimivat yhteistyökäytännöt jokaisessa hankekunnassa. Tiedotetaan hankkeen tuloksista ja valmiista toimintamallista alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet vuonna 2015: Annetaan henkilökohtaista tukea ja ohjausta nuorille ja vanhemmille: tuen muotoja ovat ohjaus, neuvonta ja lyhytkestoinen keskusteluapu sekä Omin jaloin -toiminta nuorille. Toteutetaan ammattilaisten palveluohjausta, annetaan tietoa jäsenjärjestöjen nuorille ja vanhemmille suunnatuista ehkäisevistä ja varhaisen tuen palveluista. Toteutetaan vanhempien Murkkufoorumi -vertaisryhmiä yhdessä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Toteutetaan nuorten vertaisryhmiä (esim. Vetskari-, RennoX- ja Art-ryhmät) yhdessä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Toteutetaan Eväitä vanhemmuuteen -iltoja nuorten vanhemmille yhdessä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Tuotetaan Linkki-toiminnan käsikirja, jossa toimintamalli on kuvattuna.

8 8 Markkinoidaan Murkkufoorumi - ja RennoX -ryhmien ohjaajan oppaita ja järjestetään perehdytyskoulutusta ryhmien ohjaukseen. Markkinoidaan ja koordinoidaan Omin jaloin -toimintaa Turussa ja Raisiossa. Jatketaan toiminnallista ja verkostoyhteistyötä kuntien ja järjestöjen ammattilaisten kanssa (esim. Kaste II -ohjelman Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke). Hyödynnetään projektin seurannassa ja arvioinnissa Suunta-työkalua sekä projektin työ- ja viestintäsuunnitelmia. Käydään neuvotteluja eri toimijoiden kanssa Linkki-toiminnan vakiinnuttamiseksi Turussa. Haetaan rahoitusta pysyvälle toiminnalle. Jatketaan Linkki-toiminnasta tiedottamista monikanavaisesti (mm. uutiskirje, nettisivut, Facebook, tapahtumat ja tilaisuudet, lehdet, esitteet). Tiedotetaan alan ammattilaisia ja päättäjiä valmiista toimintamallista. Tuotetaan tutkimus Linkki-toiminnassa mukana olevien vanhempien kokemuksista toiminnan hyödyistä. Tuotetaan hankkeen loppuraportti. Asiakastilastointi, toteutuneet ryhmät, osallistujamäärät, asiakaspalautteet, toimintamallin kuvaus, toteutuneet koulutukset, toteutuneet työryhmät ja yhteistyö, tapahtumat ja tilaisuudet, raportit, uutiskirjeet, Google Analytics, medianäkyvyys. 8 VIESTINTÄ Järjestön viestinnän kehittämistoiminta jatkuu vuonna Viestintä tukee järjestön omaa ja jäsenjärjestöjen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Järjestön viestintä perustuu avoimuuteen, selkeyteen, ajankohtaisuuteen ja tiedon käytettävyyteen. Viestinnän onnistumisen mittaamiseksi otetaan käyttöön seurantarutiinit ja tarvittavat korjausliikkeet tehdään suunnitellusti tarpeen mukaan. Jatketaan tiedonkulun parantamista järjestön ja sen jäsenjärjestöjen välillä yhteys tehdään kaksisuuntaiseksi ja dialogiseksi. Tehdään näkyväksi järjestössä ja sen jäsenjärjestöissä tehtävää työtä, josta tiedotetaan asiantuntevasti. Tehdään Perhetalo Heidekeniä ja järjestöä tunnetuksi sidosryhmille. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Laaditaan ydinviestit osaksi viestintästrategiaa tukemaan vaikuttamistyötä eri sidosryhmien kanssa. Perustetaan vaikuttamis- ja viestintätyön tueksi järjestölle kuvapankki. Tiedotetaan perusjärjestötyöstä ja hankkeesta monikanavaisesti (mm. uutiskirjeet, verkkosivut, Facebook, tapahtumat ja tilaisuudet, lehdet, esitteet). Selvitetään viestintäkanavien kehittämistä jäsenjärjestöjen työn tunnettavuuden edistämisessä. Ylläpidetään järjestön omia verkkosivuja sekä yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin ja talon muiden järjestöjen kanssa Perhetalo Heidekenin verkkosivuja. Jatketaan kaksi kertaa vuodessa digitaalisesti ilmestyvän järjestölehden toimittamista. Ylläpidetään järjestön verkkosivuilla jäsenhuoneen ja hallituksen työhuoneen sisältöä ja palveluja. Järjestetään infotilaisuuksia ja esittelyjä järjestön ja Perhetalo Heidekenin toiminnasta sidosryhmille. Valmistellaan vaikuttamistyön- ja viestinnän hanketta.

9 9 Itsearviointi, uutiskirjeiden ja jäsenlehden tilaajamäärät, verkkoklikkausten ja viestien/kommenttien lukumäärät, verkkosivujen & sosiaalisen median kävijätilastot, medianäkyvyys, tiedotteet, julkaisut, kerätty/saatu palaute ulkoisen ja sisäisen viestinnän kohderyhmiltä. 9 HALLINTO JA TALOUS 9.1. Luottamuselimet Järjestön ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yhdistyskokous. Kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 7-8 kertaa. Hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittuina puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen tukena toimii työvaliokunta, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan valmistelemaan hallituksen käsiteltäviksi tulevia asioita. Hallituksen asettama Murkkuneuvola -hankkeen ohjausryhmä ohjaa, seuraa ja arvioi hankkeen sisällöllistä toteuttamista ja edistymistä. Ohjausryhmä kokoontuu vuoden aikana 3-4 kertaa. Hallitus asettaa vuoden aikana tarpeen mukaan muita yhteistyöryhmiä valmistelemaan kehittämistoimintoja. Perhetalo Heidekenin talokokous kokoontuu kuukausittain, johtoryhmä ja viestintäryhmä tarvittaessa. Hallitus nimeää vuosittain kolme Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n edustajaa Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin hallitukseen. Edustajien toimikausi on yksi vuosi. Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin hallituksen puheenjohtajuus siirtyi keväällä 2014 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:lle. Hallitus nimeää tarpeen mukaan järjestöedustajat myös muihin yhteistyöverkostojen toimielimiin Talous ja kiinteistö Järjestön toiminnan keskeinen rahoittaja on RAY, jonka kohdennettu toiminta-avustus, projektiavustukset ja investointavustus kattavat 87 % järjestön vuoden 2015 toiminnan rahoituksesta. Loppurahoitusosuus 13 % saadaan perhetalon vuokratuotoista, jäsenmaksuista, palkkatuesta ja Turun kaupungilta anottavasta yleisavustuksesta. Talousarvioon vuoden 2015 avustukset on kirjattu anotun summan mukaisesti. Järjestön varainhankinta muodostuu jäsenjärjestöiltä vuosittain kerättävistä jäsenmaksuista. Järjestöt, joilla on palkattua työvoimaa, maksavat 100 /vuosi ja järjestöt, jotka toimivat vapaaehtoisvoimin, maksavat 60. Vuoden 2015 talousarvioon jäsenmaksut on säilytetty ennallaan. Järjestö ylläpitää yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n kanssa kiinteistöosakeyhtiötä, joka hallinnoi Perhetalo Heidekenin kiinteistöä. Kiinteistön isännöinnistä huolehtii Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n omistusosuus kiinteistöstä on 54,29 % ja MLL:n Varsinais-Suomen piirin 45,71 %. Järjestö vuokraa osakasomistuksessaan olevia kiinteistön toimistotiloja sekä kokous- ja koulutustiloja jäsenjärjestöilleen käyttötarkoituksen mukaisesti. Vuokraustoiminnasta saaduilla tuotoilla rahoitetaan toimintavuoden aikana kiinteistön lainanhoitokuluja ja katetaan myös varsinaisen toiminnan kuluja. Vuodelle 2015 on anottu RAY:ltä investointihankkeena Perhetalo Heidekenin paloilmoittimien uusimiseen ja ikkunoiden kunnostamiseen, puutalon peltikaton, sadevesikourujen ja syöksyjen maalaukseen. Pidetään järjestön talous tasapainossa. Huolehditaan Perhetalo Heidekenin kiinteistön asianmukaisesta hoidosta.

10 10 Kehitetään taloushallintoa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Laaditaan huolellisesti talousarvio ja kiinnitetään erityistä huomiota kassavirtabudjetointiin maksuvalmiuden ollessa tiukka. Tuotetaan taloutta koskevat kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset raportit hallitukselle. Kilpailutetaan taloushallinto ja otetaan käyttöön sähköinen taloushallintaohjelma. Katetaan kiinteistön lainanhoitokulut varainhankinnalla sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnalla. Kehitetään vuokrattavien kokous- ja koulutustilojen markkinointia käyttöasteen varmistamiseksi, tarkistetaan kokoustilojen vuokrahinnat ja uudistetaan kokoustilojen laitekantaa. Osallistutaan Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin hallituksen työskentelyyn. Mahdollisen RAY:n investointihankkeen varmistuttua huolehditaan omarahoitusosuudesta. Taloutta ja sen kehittymistä koskevat kuluraportit, tuloslaskelmat, vuokratilojen käyttöasteraportit, talousarviot ja tilinpäätös, kiinteistössä toteutetut hoitotoimenpiteet ja mahdollisten investointihankkeiden kustannusseuranta Henkilöstö Yhdistyksen henkilöstö koostuu toiminnanjohtajasta, järjestösihteeristä, koordinaattorista sekä järjestön hankkeessa toimivasta määräaikaisessa työsuhteessa olevasta henkilöstöstä. Lisäksi järjestössä työskentelee RAY:n Paikka auki nuoret työelämään avustusohjelman tuella yksi henkilö toimistotyössä. Tämä työsuhde jatkuu maaliskuun 2015 loppuun. Myös vuodelle 2015 on haettu Paikka auki nuoret työelämään rahoitusta. Järjestössä työskentelee lisäksi 1-2 kokous-/aulaemäntää palkkatuella. Toiminnanjohtaja johtaa järjestön toimintaa vuonna 2010 käyttöönotetun johtosäännön ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Järjestön pitkäaikainen toiminnanjohtaja jäi eläkkeelle. Uuden toiminnanjohtajan sisäänajoaika tulee aiheuttamaan muutoksia sekä haasteita järjestön toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Henkilöstöhallinnon avulla luodaan toimivat työolosuhteet ja hyvät toimintaedellytykset perustoiminnalle ja hankkeille. Panostetaan järjestön toiminnan johtamiseen muutosvaiheessa. Toteutetaan henkilöstökoulutusta järjestön strategian ja hankesuunnitelmien mukaisesti. Toteutetaan työhyvinvointia työterveydenhuollon suunnitelman ja sen varhaisen tuen mallin avulla. Toimenpiteet: Aloitetaan koko työyhteisön työnohjausprosessi muutosvaiheen työn tueksi. Arvioidaan perustoiminnan henkilöstöresurssien strategista käyttöä ja selkiytetään perustoiminnan työnkuvia. Kehitetään työntekijöiden työssä vaadittavaa osaamista koulutuksella. Toteutetaan kehityskeskustelut kerran vuodessa. Järjestetään tyky-päivät henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa. Tarjotaan henkilökunnalle liikunta- ja kulttuurisetelit. Toteutetaan toiminnanjohtajan ja hankkeen vastuuhenkilön yhteiset säännölliset työpalaverit, joilla tuetaan meneillään olevan hankkeen johtamista, arviointia ja juurruttamista. Toteutetaan perustoiminnan yhteiset säännölliset palaverit. Tuetaan Paikka auki nuoret työelämään avustusohjelman tuella palkatun henkilön työelämävalmiuksia mentoroinnilla.

11 11 Toteutunut henkilöstökoulutus, työnohjaus, kehityskeskustelut, työpalaverit, henkilöstön kehittämispäivät, työkykyä ylläpitävät toimenpiteet. 10 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET Järjestön toiminnassa merkittävimpiä riskejä ovat aikaisempien vuosien tapaan Perhetalo Heidekenin kiinteistön lainojen hoitoon ja toimitilojen vuokraustoimintaan liittyvät riskit. Lisäksi maksuvalmiuden tiukkuus on riskitekijä järjestön toiminnassa. Tämä todetaan myös RAY:n suorittamassa tarkastuksessa, jossa käytiin läpi avustuksen saajan toimintaa, taloutta ja hallintoa. Alustavan tarkastuskertomuksen mukaan ei esiin noussut asioita, jotka vaatisivat toimenpiteitä. Kertomuksessa kuitenkin todetaan, että maksuvalmiuden ollessa tiukka on kassavirtabudjetointiin kiinnitettävä huomiota ja muutenkin talousarvio laadittava huolellisesti. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kohdalla toimitilojen vuokratuotoilla pystytään kattamaan vain lainanhoitokulut. Kiinteistön lainojen lyhennys on vuosittain ja lainojen korot n Lainojen korkoriski on minimoitu järjestämällä joulukuussa 2007 otettu :n laina kiinteäkorkoiseksi, jolloin lainanhoitokulut ovat hyvin ennustettavissa etukäteen. Talousarviossa kokous- ja ryhmätilojen vuokratuotto-odotus perustuu suurelta osin arvioon kokous- ja ryhmätilojen hyvästä käyttöasteesta. Arvio perustuu siihen, että järjestöt käyttävät edelleen aktiivisesti tiloja omien koulutustensa ja ryhmiensä pitämiseen sekä siihen, että työvoimapoliittiset koulutukset jatkuvat perhetalolla myös vuonna Tilojen käyttöasteeseen voi tuoda haastetta kuntatalouden ja järjestöjen maksukyvyn heikkeneminen.

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja YHDESSÄ ENEMMÄN Käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä 23.1.2014 Tietoa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo TIEDOTE Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna 2011 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Kyselyyn vastanneet järjestöt Kyselyn keskeiset tulokset vuodelta 2011 Keskeiset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus www.vslapset.fi Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus Eija Heimo, kehittämispäällikkö Palveluohjaus hanke 2004-2008 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry Lastensuojelun ajankohtaispäivä

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015.

Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015. Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015. Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Taustatietoa vastaajista Järjestöjen tunnettuus ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 2010

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 200 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen palvelut -kysely 200

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen / Varsinais-Suomen OpinOvi Tuula Kokkonen / OpinOvi aikuisopiskeluun Varsinais-Suomi Missio? Jottan tarttis tehrä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus ELO Keski-Suomessa TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia - Opas strategiseen suunnitteluun Vs. ylihoitaja, projektopäällikkö Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Välittäjä 2013:n Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot