TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku,

2 2 Sisältö 1 JOHDANTO TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIIN JÄSENJÄRJESTÖJEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN JÄRJESTÖ-KUNTAKUMPPANUUDEN EDISTÄMINEN KEHITTÄMINEN VIESTINTÄ HALLINTO JA TALOUS Luottamuselimet Talous ja kiinteistö Henkilöstö TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET... 11

3 3 1 JOHDANTO Toimintasuunnitelman sisällön rakenne on jäsennetty järjestön päivitetyn strategian keskeisten ydintoimintojen mukaisesti. Näitä ovat 1) yhteiskunnallinen vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin, 2) jäsenjärjestöjen toiminnan edistäminen, 3) järjestö-kuntakumppanuuden edistäminen ja 4) kehittäminen. Toimintasuunnitelmassa kuvataan lisäksi järjestön viestintää, organisaatiota ja johtamista, henkilöstöä sekä taloutta. Ydintoiminta rahoitetaan RAY:n kohdennetulla, hallinnollisella toiminta-avustuksella, vain kehittäminen rahoitetaan RAY:n projektiavustuksella. Vuonna 2015 jatketaan Murkkuneuvola hankkeessa ( ) kehitettyä varhaisen tuen toimintamallia hankesuunnitelman mukaisesti. Osana RAY:n Paikka auki nuoret työelämään -avustusohjelman tuella on palkattu ammattiin valmistunut nuori toimistotyöhön. Paikka auki nuoret työelämään rahoitus jatkuu maaliskuun 2015 loppuun. Järjestön toiminnanjohtajan vaihduttua syksyllä 2014 jatkamme maltillisesti kehittämällä toimintaa. Tavoitteena on vuoden 2015 aikana saada perustoiminnan uudet henkilöstöresurssit strategisesti mitoitettua ja kohdennettua järjestön ydintoimintoihin. Tulevina vuosina panostamme erityisesti jäsenjärjestöjemme toiminnan tunnetuksi tekemiseen, vaikuttamistyöhön ja kuntayhteistyön kehittämiseen. Nostamme esille lasten, nuorten ja perheiden arkea sekä sosiaali- ja terveyskentän muutosten vaikutusta perheiden hyvinvointiin. Osallistumme kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyöhön sekä käymme dialogia kuntatoimijoiden kanssa uusien yhteistyömuotojen löytämiseksi. Kehittämistoiminnassa jatkamme nuorille ja heidän vanhemmilleen suunnatun Linkki-toiminnan toteuttamista yhdessä kunta- ja järjestökumppaneidemme kanssa. Haasteena on löytää Linkki-toiminnalle RAY:n projektirahoituksen jälkeen pysyvä toteutusmuoto ja rahoitus. 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on sosiaali- ja terveysalalla lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien järjestöjen alueellinen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö. Järjestön toiminnan tarkoituksena on seurata ja edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa sekä edistää lastensuojelujärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa ja yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestö perustettiin vuonna Järjestössä mukana olevat jäsenjärjestöt toteuttavat monipuolista ammatillista työtä, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä ja täysin vapaaehtoistoimintaan liittyvää työtä lastensuojelun, mielenterveystyön ja päihdetyön alueilla. Sääntöjensä mukaisesti järjestö: Seuraa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tilaa Varsinais-Suomessa. Tekee toimialaansa kuuluvia aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. Järjestää kokouksia sekä esitelmä-, luento- ja neuvottelutilaisuuksia. Harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja tutkimustoimintaa. Järjestää jäsenjärjestöilleen tila- ja toimistopalveluja. Järjestää lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimiville palveluohjausta. Toteuttaa yhteistyön ja laadun kehittämistoimintaa. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöt vuoden 2014 syyskuussa (27 kpl): Auralan Nuoret ry Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry Folkhälsans Förbund rf KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry, Turun kriisikeskus Lounais-Suomen - SYLI ry Länsi-Suomen etävanhemmat ry

4 4 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Nuoriso-, perhetuki ja tiedotusyhdistys RAIDE ry Nuorten Ystävät Omaiset mielenterveystyön tukena, Lounais-Suomen yhdistys ry Operaatio TOIVO ry Pelastakaa Lapset ry, Turun toimipiste Perhekuntoutuskeskus Lauste Sateenkaari Koto ry SOS-Lapsikylä Suomen Punainen Risti, Turun Nuorten turvatalo Suomen Uusperheiden Liitto ry Turun ensi- ja turvakoti ry Turun Kaupunkilähetys ry Turun Lastenhuoltotyöntekijät ry Turun Lazaruspalvelu ry Turun NMKY ry, Sosiaali- ja kasvatustoiminta Turun Seudun Yksinhuoltajat ry Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys ry Varsinais-Suomen Sijoituslasten vanhemmat ry Yhteiset Lapsemme ry 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Järjestön toimintaympäristönä ovat Varsinais-Suomen kunnat, niiden alueella toimivat paikalliset ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt sekä alueella asuvat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Hankekehittämistyössä toimintaa on erityisesti Turussa, Salossa ja Raisiossa. Lastensuojelun vaikuttavuus ja laatu ovat yhä merkittävämpi indikaattori lastensuojelukentällä. Lastensuojelun laatusuosituksissa lapsi on toiminnan keskiössä. Rakenteellisena kehityssuuntana lastensuojelun uudistamisessa esitetään hyvinvointia edistävien ja ongelmia ehkäisevien toimenpiteiden vahvistamista perustasolla. STM:n asettaman lastensuojelun laadun selvitystyöryhmän Toimiva lastensuojelu loppuraportissa (2013) todetaan, että ehkäisevät palvelut eivät kuitenkaan toimi riittävän hyvin, eikä niillä ole toimivia rakenteita. Turussa vuonna 2013 noin joka kymmenes turkulainen alaikäinen on ollut lastensuojelun asiakas. Huostaanotetuista lapsista noin 60 % ( ) olivat iältään vuotiaita. Lastensuojelukokonaiskustannukset on korkein kuusikkokunnista Turussa. Turun kaupungin kanssa käydään aktiivista dialogia ennaltaehkäisevän työn kehittämisestä yhdessä. Lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tarvitaan seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta, kehityksestä ja tarjolla olevista palveluista. Kuntien tuottaman tiedon rinnalle tarvitaan tietoa järjestöjen ammatillisesta toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä. Jäsenjärjestöillä on myös tarjota osaamista lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarpeista lähtevien ehkäisevien toimintojen ja palvelujen kehittämisessä. Järjestön toiminnassa erityisenä haasteena on huomioida lastensuojelukentän muutokset: Soteuudistus, hankintalaki-, sosiaalihuoltolaki- ja lastensuojelulakiuudistus tuovat mahdollisesti muutosta kuntayhteistyöhön. Perusjärjestötyössä toiminta keskittyy vaikuttamistoiminnan ja viestinnän kehittämiseen, jäsenjärjestöjen toiminnan tukemiseen, kunta-yhteistyön syventämiseen sekä Perhetalo Heidekenin toiminnan kehittämiseen lastensuojelun osaamis- ja kehittämiskeskuksena. 4 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIIN Lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palvelujen kehittämiseen vaikutetaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Yhteistyön lähtökohtana on lapsen etu ja hyvinvointi ja se perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen: Järjestö ottaa yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa kantaa ennaltaehkäisevän työn merkityk-

5 5 seen ja kuntien rahoituksen suuntaamiseen ehkäisevään lastensuojeluun, sekä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoon kunnallisessa päätöksenteossa. Lisäksi järjestetään yhteisiä tiedotustilaisuuksia, järjestö-kuntatapaamisia ja keskustelufoorumeita. Yhteistyön tavoitteena on, että järjestöt tulevat alueella kuulluksi lasten osallisuuden, oikeuksien ja lapsinäkökulman puolesta puhujina. Nostetaan esille lasten ja nuorten arkea sekä lapsiperheiden moninaisuutta ja tilannetta. Osallistutaan nuoren työelämästä syrjäytymisen ehkäisyyn. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Järjestetään Lapsen oikeuksien päivän tiedotustilaisuus kutsuvieraille ja alueen median edustajille. Tiedotuksellinen teema liittyy ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen teemaan. Hyödynnetään valtakunnallisen Mun perhe dokumenttielokuvahankkeen materiaalia osana asiantuntijatilaisuuksia. Mahdollistetaan jäsenjärjestöille materiaalin hyödyntäminen omassa vaikuttamistyössään. Palkataan alle 29-vuotias ammattiin valmistunut nuori järjestöön toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviin. Nuoren palkkaamiseen on haettu RAY:n Paikka auki nuoret työelämään projektirahoitusta. Järjestetään päättäjä- ja toimittajatapaamisia ajankohtaisista, lapsiperheille tärkeistä asioista huomioiden keväällä 2015 pidettävät eduskuntavaalit. Kannanotot ja lausunnot. Seuranta: Kannanotot, lausunnot, osallistujamäärät, mediaseuranta, nuoren työssä oppimisen arviointi ja työtyytyväisyys. 5 JÄSENJÄRJESTÖJEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN Järjestön perustehtävänä on tukea jäsenjärjestöjen toimintojen ja palvelujen tunnetuksi tekemisessä ja tiedottamisessa. Järjestö edistää lisäksi jäsenjärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa, verkostoitumista ja vuorovaikutusta, kuten tasavertaisuuteen ja kumppanuuteen perustuvaa kehittämisyhteistyötä. Lisätään järjestön ja jäsenjärjestöjen keskinäistä dialogisuutta. Tuotetaan tietoa jäsenjärjestöjen toiminnoista ja palveluista sidosryhmille. Ylläpidetään tuotettuja toimintakäytäntöjä ja työkaluja helpottamaan järjestöjen palvelujen ja toimintojen löytämistä ja hyödyntämistä. Ylläpidetään ja kehitetään Perhetalo Heidekeniä järjestöjen ehkäisevän lastensuojelun osaamis- ja kehittämiskeskuksena yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Ylläpidetään sähköistä Hakulaari.fi palvelua. Neuvotaan ja sitoutetaan jäsenjärjestöjä Hakulaari.fi palvelun ylläpitoon, käyttöön sekä sisällön laadukkaaseen tuottamiseen. Tehdään hakupalveluun kehittämistoimenpiteitä käyttökokemusten mukaan. Jaetaan sähköisen hakupalvelun markkinointimateriaalia, jota levitetään jäsenjärjestöille ja Varsinais-Suomen kuntiin. Markkinoidaan palvelua sähköisissä medioissa.

6 6 Toteutetaan vuosittainen selvitys jäsenjärjestöjen toiminnoista. Tiedotetaan kyselyn vastauksista kuntien ja järjestöjen toimijoita. Tuotetaan tietoa jäsenjärjestöjen ehkäisevistä palveluista kuntatoimijoille. Toteutetaan järjestökiertue. Koordinoidaan toiminnanjohtajien vertaisverkostoa. Käynnistetään tarvittaessa jäsenjärjestöjen luottamushenkilöiden yhteistyöfoorumeja kehittämistyön ja strategiatyön tueksi. Edistetään tiedottamalla ja tarvittaessa kouluttamalla jäsenjärjestöjen ymmärrystä SOTEuudistuksen haasteista ja mahdollisuuksista lastensuojelunkentällä. Jaetaan järjestöjen toiminnasta kertovia palvelukarttoja ja päivitetään niitä tarpeen vaatiessa. Selvitetään eropalvelukartan tuottamisen tarpeellisuutta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Toteutetaan Lastensuojelun järjestömessut Lapsen oikeuksien päivänä Osallistutaan elokuussa järjestettävään Perheiden Taiteiden yö -tapahtumaan Perhetalo Heidekenillä. Järjestetään itse ja osallistutaan muiden järjestöjen, kuntien, oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin, joissa tuodaan lastensuojelujärjestöjen toimintaa ja työmuotoja esille. Vuokrataan Perhetalo Heidekenillä jäsenjärjestöille toimitiloja sekä kokous- ja koulutustiloja, jotka tarjoavat puitteet järjestöjen keskinäiselle vuorovaikutukselle ja verkostoitumiselle. Koordinoidaan yhteishankintoina toimitilasiivousta, kopiointia ja tietoliikenneverkkoa. Osallistutaan MLL:n koordinoimaan Ilo auttaa kampanjaan. Ylläpidetään ja kehitetään perhetalon kumppanuusjohtamista yhteistyössä MLL:n Varsinais- Suomen piirin kanssa. Päivitetään talon yhteisistä tapahtumista kertova vuosikello. Osallistutaan KOY Heidekenin hallituksen työskentelyyn. Itsearviointi Suunta työkalun ja Onnistumisen kriteerit arviointityökalun avulla, työsuunnitelmat, raportit, muistiot, toteutuneet tapahtumat ja tilaisuudet, osallistujamäärät, palvelukarttojen jakelumäärät, Google Analytics seuranta Hakulaari.fi:n käytöstä. 6 JÄRJESTÖ-KUNTAKUMPPANUUDEN EDISTÄMINEN Järjestö tukee jäsenjärjestöjensä ja kuntien strategista kumppanuutta, yhteistoimintaa ja verkostoitumista. Järjestön keskeisenä tehtävänä on vaikuttaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen kunnissa järjestötoiminnan näkökulmasta. Kunta- ja aluetasolla vaikutetaan siihen, että järjestöjen vapaaehtoistyö ja ammatilliset palvelut tulevat mukaan lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarjottaviin palveluihin. Vaikutetaan lakisääteiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyöhön yhteistyökunnissa siten, että järjestöt otetaan mukaan työryhmiin ja että järjestöissä tehtävä työ tulee osaksi suunnitelmaa. Kuntajärjestöyhteistyön sujuva ylläpitäminen ja kehittäminen sote-uudistamisessa ja rakenteellisessa kehittämistyössä. Tuodaan esille järjestöjen roolia ja asiantuntemusta lasten ja nuorten asioissa paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöelimissä sekä verkostoissa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Jatketaan osallistumista hyvinvointisuunnitelmatyöhön Turussa ja Raisiossa: Osallistutaan kuntien ylläpitämien hyve-työryhmien työskentelyyn. Tuotetaan tietoa järjestöjen palveluista ja arvioidaan suunnitelmien toteutumista lastensuojelujärjestöjen näkökulmasta. Resurssit huomioiden käynnistetään vastaava yhteistyö uuden kunnan kanssa.

7 7 Osallistutaan Turun Kaupungin lastensuojelun ja perhepalveluiden kokonaisvaltaisen uudistamisen työryhmään. Viestitään kunta-järjestöyhteistyön mahdollisista haasteista uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä niin jäsenjärjestöille kuin kuntakumppaneille. Toteutetaan joka toinen vuosi tehtävä selvitys yhteistyökuntien työtekijöille järjestökuntakumppanuudesta. Toimitetaan yhteistyökumppaneille järjestökyselyn tulokset hyödynnettäväksi päätöksenteossa. Tehdään yhteistyötä eri tahojen ylläpitämissä palvelujen kehittämisverkostoissa (VASSO, Nuoret verkosto, Turun AMK). Jatketaan mahdollisen yhteistoimintahankkeen valmistelua hallituksen linjausten mukaisesti. Laaditaan tarpeen mukaan hankesuunnitelma ja haetaan sille rahoitus. Itsearviointi Suuntatyökalun ja Onnistumisen kriteerit arviointityökalun avulla, työsuunnitelmat, uutiskirjeet, raportit, muistiot, järjestökyselyn tulokset, järjestöjen osallisuus verkostoissa, kirjaukset hyvinvointisuunnitelmissa. 7 KEHITTÄMINEN Murkkuneuvola -hanke Murkkuneuvola -hankkeessa on kehitetty varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluita vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen yhteistyössä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Hankkeessa on mukana kolme kuntaa (Raisio, Salo, Turku), kahdeksan jäsenjärjestöä ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Kehitettyä toimintamallia kutsutaan Linkki-toiminnaksi. Sen tarkoituksena on tarjota apua ja tukea murrosikään, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päämääränä on pysyvän muutoksen aikaansaaminen nuorten ja heidän perheidensä ehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden järjestämisessä sekä toimintatavoissa. Toteutetaan Linkki-toimintaa yhteistyössä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Levitetään hankkeessa kehitettyjä ja toteutettuja varhaisen tuen toimintamuotoja. Seurataan ja arvioidaan hankkeen etenemistä. Vakiinnutetaan Linkki-toiminta pysyväksi osaksi Perhetalo Heidekenin toimintaa. Ylläpidetään ja vakiinnutetaan toimivat yhteistyökäytännöt jokaisessa hankekunnassa. Tiedotetaan hankkeen tuloksista ja valmiista toimintamallista alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet vuonna 2015: Annetaan henkilökohtaista tukea ja ohjausta nuorille ja vanhemmille: tuen muotoja ovat ohjaus, neuvonta ja lyhytkestoinen keskusteluapu sekä Omin jaloin -toiminta nuorille. Toteutetaan ammattilaisten palveluohjausta, annetaan tietoa jäsenjärjestöjen nuorille ja vanhemmille suunnatuista ehkäisevistä ja varhaisen tuen palveluista. Toteutetaan vanhempien Murkkufoorumi -vertaisryhmiä yhdessä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Toteutetaan nuorten vertaisryhmiä (esim. Vetskari-, RennoX- ja Art-ryhmät) yhdessä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Toteutetaan Eväitä vanhemmuuteen -iltoja nuorten vanhemmille yhdessä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Tuotetaan Linkki-toiminnan käsikirja, jossa toimintamalli on kuvattuna.

8 8 Markkinoidaan Murkkufoorumi - ja RennoX -ryhmien ohjaajan oppaita ja järjestetään perehdytyskoulutusta ryhmien ohjaukseen. Markkinoidaan ja koordinoidaan Omin jaloin -toimintaa Turussa ja Raisiossa. Jatketaan toiminnallista ja verkostoyhteistyötä kuntien ja järjestöjen ammattilaisten kanssa (esim. Kaste II -ohjelman Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke). Hyödynnetään projektin seurannassa ja arvioinnissa Suunta-työkalua sekä projektin työ- ja viestintäsuunnitelmia. Käydään neuvotteluja eri toimijoiden kanssa Linkki-toiminnan vakiinnuttamiseksi Turussa. Haetaan rahoitusta pysyvälle toiminnalle. Jatketaan Linkki-toiminnasta tiedottamista monikanavaisesti (mm. uutiskirje, nettisivut, Facebook, tapahtumat ja tilaisuudet, lehdet, esitteet). Tiedotetaan alan ammattilaisia ja päättäjiä valmiista toimintamallista. Tuotetaan tutkimus Linkki-toiminnassa mukana olevien vanhempien kokemuksista toiminnan hyödyistä. Tuotetaan hankkeen loppuraportti. Asiakastilastointi, toteutuneet ryhmät, osallistujamäärät, asiakaspalautteet, toimintamallin kuvaus, toteutuneet koulutukset, toteutuneet työryhmät ja yhteistyö, tapahtumat ja tilaisuudet, raportit, uutiskirjeet, Google Analytics, medianäkyvyys. 8 VIESTINTÄ Järjestön viestinnän kehittämistoiminta jatkuu vuonna Viestintä tukee järjestön omaa ja jäsenjärjestöjen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Järjestön viestintä perustuu avoimuuteen, selkeyteen, ajankohtaisuuteen ja tiedon käytettävyyteen. Viestinnän onnistumisen mittaamiseksi otetaan käyttöön seurantarutiinit ja tarvittavat korjausliikkeet tehdään suunnitellusti tarpeen mukaan. Jatketaan tiedonkulun parantamista järjestön ja sen jäsenjärjestöjen välillä yhteys tehdään kaksisuuntaiseksi ja dialogiseksi. Tehdään näkyväksi järjestössä ja sen jäsenjärjestöissä tehtävää työtä, josta tiedotetaan asiantuntevasti. Tehdään Perhetalo Heidekeniä ja järjestöä tunnetuksi sidosryhmille. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Laaditaan ydinviestit osaksi viestintästrategiaa tukemaan vaikuttamistyötä eri sidosryhmien kanssa. Perustetaan vaikuttamis- ja viestintätyön tueksi järjestölle kuvapankki. Tiedotetaan perusjärjestötyöstä ja hankkeesta monikanavaisesti (mm. uutiskirjeet, verkkosivut, Facebook, tapahtumat ja tilaisuudet, lehdet, esitteet). Selvitetään viestintäkanavien kehittämistä jäsenjärjestöjen työn tunnettavuuden edistämisessä. Ylläpidetään järjestön omia verkkosivuja sekä yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin ja talon muiden järjestöjen kanssa Perhetalo Heidekenin verkkosivuja. Jatketaan kaksi kertaa vuodessa digitaalisesti ilmestyvän järjestölehden toimittamista. Ylläpidetään järjestön verkkosivuilla jäsenhuoneen ja hallituksen työhuoneen sisältöä ja palveluja. Järjestetään infotilaisuuksia ja esittelyjä järjestön ja Perhetalo Heidekenin toiminnasta sidosryhmille. Valmistellaan vaikuttamistyön- ja viestinnän hanketta.

9 9 Itsearviointi, uutiskirjeiden ja jäsenlehden tilaajamäärät, verkkoklikkausten ja viestien/kommenttien lukumäärät, verkkosivujen & sosiaalisen median kävijätilastot, medianäkyvyys, tiedotteet, julkaisut, kerätty/saatu palaute ulkoisen ja sisäisen viestinnän kohderyhmiltä. 9 HALLINTO JA TALOUS 9.1. Luottamuselimet Järjestön ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yhdistyskokous. Kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 7-8 kertaa. Hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittuina puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen tukena toimii työvaliokunta, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan valmistelemaan hallituksen käsiteltäviksi tulevia asioita. Hallituksen asettama Murkkuneuvola -hankkeen ohjausryhmä ohjaa, seuraa ja arvioi hankkeen sisällöllistä toteuttamista ja edistymistä. Ohjausryhmä kokoontuu vuoden aikana 3-4 kertaa. Hallitus asettaa vuoden aikana tarpeen mukaan muita yhteistyöryhmiä valmistelemaan kehittämistoimintoja. Perhetalo Heidekenin talokokous kokoontuu kuukausittain, johtoryhmä ja viestintäryhmä tarvittaessa. Hallitus nimeää vuosittain kolme Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n edustajaa Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin hallitukseen. Edustajien toimikausi on yksi vuosi. Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin hallituksen puheenjohtajuus siirtyi keväällä 2014 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:lle. Hallitus nimeää tarpeen mukaan järjestöedustajat myös muihin yhteistyöverkostojen toimielimiin Talous ja kiinteistö Järjestön toiminnan keskeinen rahoittaja on RAY, jonka kohdennettu toiminta-avustus, projektiavustukset ja investointavustus kattavat 87 % järjestön vuoden 2015 toiminnan rahoituksesta. Loppurahoitusosuus 13 % saadaan perhetalon vuokratuotoista, jäsenmaksuista, palkkatuesta ja Turun kaupungilta anottavasta yleisavustuksesta. Talousarvioon vuoden 2015 avustukset on kirjattu anotun summan mukaisesti. Järjestön varainhankinta muodostuu jäsenjärjestöiltä vuosittain kerättävistä jäsenmaksuista. Järjestöt, joilla on palkattua työvoimaa, maksavat 100 /vuosi ja järjestöt, jotka toimivat vapaaehtoisvoimin, maksavat 60. Vuoden 2015 talousarvioon jäsenmaksut on säilytetty ennallaan. Järjestö ylläpitää yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n kanssa kiinteistöosakeyhtiötä, joka hallinnoi Perhetalo Heidekenin kiinteistöä. Kiinteistön isännöinnistä huolehtii Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n omistusosuus kiinteistöstä on 54,29 % ja MLL:n Varsinais-Suomen piirin 45,71 %. Järjestö vuokraa osakasomistuksessaan olevia kiinteistön toimistotiloja sekä kokous- ja koulutustiloja jäsenjärjestöilleen käyttötarkoituksen mukaisesti. Vuokraustoiminnasta saaduilla tuotoilla rahoitetaan toimintavuoden aikana kiinteistön lainanhoitokuluja ja katetaan myös varsinaisen toiminnan kuluja. Vuodelle 2015 on anottu RAY:ltä investointihankkeena Perhetalo Heidekenin paloilmoittimien uusimiseen ja ikkunoiden kunnostamiseen, puutalon peltikaton, sadevesikourujen ja syöksyjen maalaukseen. Pidetään järjestön talous tasapainossa. Huolehditaan Perhetalo Heidekenin kiinteistön asianmukaisesta hoidosta.

10 10 Kehitetään taloushallintoa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Laaditaan huolellisesti talousarvio ja kiinnitetään erityistä huomiota kassavirtabudjetointiin maksuvalmiuden ollessa tiukka. Tuotetaan taloutta koskevat kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset raportit hallitukselle. Kilpailutetaan taloushallinto ja otetaan käyttöön sähköinen taloushallintaohjelma. Katetaan kiinteistön lainanhoitokulut varainhankinnalla sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnalla. Kehitetään vuokrattavien kokous- ja koulutustilojen markkinointia käyttöasteen varmistamiseksi, tarkistetaan kokoustilojen vuokrahinnat ja uudistetaan kokoustilojen laitekantaa. Osallistutaan Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin hallituksen työskentelyyn. Mahdollisen RAY:n investointihankkeen varmistuttua huolehditaan omarahoitusosuudesta. Taloutta ja sen kehittymistä koskevat kuluraportit, tuloslaskelmat, vuokratilojen käyttöasteraportit, talousarviot ja tilinpäätös, kiinteistössä toteutetut hoitotoimenpiteet ja mahdollisten investointihankkeiden kustannusseuranta Henkilöstö Yhdistyksen henkilöstö koostuu toiminnanjohtajasta, järjestösihteeristä, koordinaattorista sekä järjestön hankkeessa toimivasta määräaikaisessa työsuhteessa olevasta henkilöstöstä. Lisäksi järjestössä työskentelee RAY:n Paikka auki nuoret työelämään avustusohjelman tuella yksi henkilö toimistotyössä. Tämä työsuhde jatkuu maaliskuun 2015 loppuun. Myös vuodelle 2015 on haettu Paikka auki nuoret työelämään rahoitusta. Järjestössä työskentelee lisäksi 1-2 kokous-/aulaemäntää palkkatuella. Toiminnanjohtaja johtaa järjestön toimintaa vuonna 2010 käyttöönotetun johtosäännön ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Järjestön pitkäaikainen toiminnanjohtaja jäi eläkkeelle. Uuden toiminnanjohtajan sisäänajoaika tulee aiheuttamaan muutoksia sekä haasteita järjestön toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Henkilöstöhallinnon avulla luodaan toimivat työolosuhteet ja hyvät toimintaedellytykset perustoiminnalle ja hankkeille. Panostetaan järjestön toiminnan johtamiseen muutosvaiheessa. Toteutetaan henkilöstökoulutusta järjestön strategian ja hankesuunnitelmien mukaisesti. Toteutetaan työhyvinvointia työterveydenhuollon suunnitelman ja sen varhaisen tuen mallin avulla. Toimenpiteet: Aloitetaan koko työyhteisön työnohjausprosessi muutosvaiheen työn tueksi. Arvioidaan perustoiminnan henkilöstöresurssien strategista käyttöä ja selkiytetään perustoiminnan työnkuvia. Kehitetään työntekijöiden työssä vaadittavaa osaamista koulutuksella. Toteutetaan kehityskeskustelut kerran vuodessa. Järjestetään tyky-päivät henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa. Tarjotaan henkilökunnalle liikunta- ja kulttuurisetelit. Toteutetaan toiminnanjohtajan ja hankkeen vastuuhenkilön yhteiset säännölliset työpalaverit, joilla tuetaan meneillään olevan hankkeen johtamista, arviointia ja juurruttamista. Toteutetaan perustoiminnan yhteiset säännölliset palaverit. Tuetaan Paikka auki nuoret työelämään avustusohjelman tuella palkatun henkilön työelämävalmiuksia mentoroinnilla.

11 11 Toteutunut henkilöstökoulutus, työnohjaus, kehityskeskustelut, työpalaverit, henkilöstön kehittämispäivät, työkykyä ylläpitävät toimenpiteet. 10 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET Järjestön toiminnassa merkittävimpiä riskejä ovat aikaisempien vuosien tapaan Perhetalo Heidekenin kiinteistön lainojen hoitoon ja toimitilojen vuokraustoimintaan liittyvät riskit. Lisäksi maksuvalmiuden tiukkuus on riskitekijä järjestön toiminnassa. Tämä todetaan myös RAY:n suorittamassa tarkastuksessa, jossa käytiin läpi avustuksen saajan toimintaa, taloutta ja hallintoa. Alustavan tarkastuskertomuksen mukaan ei esiin noussut asioita, jotka vaatisivat toimenpiteitä. Kertomuksessa kuitenkin todetaan, että maksuvalmiuden ollessa tiukka on kassavirtabudjetointiin kiinnitettävä huomiota ja muutenkin talousarvio laadittava huolellisesti. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kohdalla toimitilojen vuokratuotoilla pystytään kattamaan vain lainanhoitokulut. Kiinteistön lainojen lyhennys on vuosittain ja lainojen korot n Lainojen korkoriski on minimoitu järjestämällä joulukuussa 2007 otettu :n laina kiinteäkorkoiseksi, jolloin lainanhoitokulut ovat hyvin ennustettavissa etukäteen. Talousarviossa kokous- ja ryhmätilojen vuokratuotto-odotus perustuu suurelta osin arvioon kokous- ja ryhmätilojen hyvästä käyttöasteesta. Arvio perustuu siihen, että järjestöt käyttävät edelleen aktiivisesti tiloja omien koulutustensa ja ryhmiensä pitämiseen sekä siihen, että työvoimapoliittiset koulutukset jatkuvat perhetalolla myös vuonna Tilojen käyttöasteeseen voi tuoda haastetta kuntatalouden ja järjestöjen maksukyvyn heikkeneminen.

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja YHDESSÄ ENEMMÄN Käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä 23.1.2014 Tietoa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2.

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2013

Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2013 Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2013 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Tietoa antaneet ehkäisevän työn järjestöt Tietoa ehkäisevän työn palvelujen käytöstä vuonna 2013 Käytetyimmät

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

26 järjestöä: - Auralan Nuoret ry. - KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry. Suomen piiri ry. - Nuorten Ystävät. - Operaatio TOIVO ry

26 järjestöä: - Auralan Nuoret ry. - KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry. Suomen piiri ry. - Nuorten Ystävät. - Operaatio TOIVO ry Lastensuojelujärjestöjen palvelut Varsinais-Suomessa 2014. Raportti järjestökyselystä. Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Tietoa kyselyyn vastanneista järjestöistä Järjestöjen palveluita tuottavat ammattilaiset

Lisätiedot

YHDESSÄ ENEMMÄN Tuloksia ja oppimiskokemuksia

YHDESSÄ ENEMMÄN Tuloksia ja oppimiskokemuksia YHDESSÄ ENEMMÄN Tuloksia ja oppimiskokemuksia Sisältö Resurssit Tavoitteet Hankkeen toimintalinjat ja tulokset Matkan varrella opittua Hankkeen resurssit 2009-2013 RAY on rahoittanut hanketta kahdessa

Lisätiedot

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo TIEDOTE Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna 2011 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Kyselyyn vastanneet järjestöt Kyselyn keskeiset tulokset vuodelta 2011 Keskeiset

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2012

Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2012 Sisällysluettelo Johdanto 1 Tietoa antaneet ehkäisevän työn järjestöt Tietoa ehkäisevän työn palvelujen käytöstä vuonna 2012 Käytetyimmät ehkäisevän työn palvelut Tarjotuimmat ehkäisevän työn palvelut

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus www.vslapset.fi Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus Eija Heimo, kehittämispäällikkö Palveluohjaus hanke 2004-2008 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry Lastensuojelun ajankohtaispäivä

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa 2010

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen palvelut -kysely 2011 Yhdessä enemmän

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti. Varhaisen tuen palvelut Maskussa, Mynämäellä ja Nousiaisissa sekä Varsinais-Suomessa 2010

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti. Varhaisen tuen palvelut Maskussa, Mynämäellä ja Nousiaisissa sekä Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Maskussa, Mynämäellä ja Nousiaisissa sekä Varsinais-Suomessa 200 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015.

Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015. Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015. Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Taustatietoa vastaajista Järjestöjen tunnettuus ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu JANE TYÖSKENTELY Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu Järjestöasiain neuvottelukunta TVK + JANE: JANEn kokoukset Tutustumisvierailut kokousten yhteydessä Kokouksissa yhteistä työskentelyä JANEn työvaliokunta

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

toimintasuunnitelma 2012

toimintasuunnitelma 2012 toimintasuunnitelma 2012 KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku www.kota.fi KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Seikkailukasvatuksen

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n strategia 2021

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n strategia 2021 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n strategia 2021 Strategiaesitys tiivistettynä 23.8.2011 (käsitelty mm. hallitus/henkilöstö workshopissa 9.8.) Tässä esitetty strategia on vielä valmistelussa. Lopullinen

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 2010

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 200 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen palvelut -kysely 200

Lisätiedot

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämispäivä 2.11.2010 Taustaa Tuotettu osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n TUEXI-hanketta Tekijöinä 6 lastensuojelujärjestöä:

Lisätiedot

Pesäpuu ry. Historiaa:

Pesäpuu ry. Historiaa: Pesäpuu ry Pesäpuu ry on perustettu vuonna 1998, joka ylläpitää valtakunnallista lastensuojelun erityisosaamisen keskusta. Toimintaamme tukee Raha-automaattiyhdistys ja toimintamme on yleishyödyllistä.

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sote-valmistelun järjestöjen intressiryhmien kuulemiset työryhmä

Varsinais-Suomen sote-valmistelun järjestöjen intressiryhmien kuulemiset työryhmä Järjestö-yhteistyö ja sote-valmistelu, Järjestö 2.0 hankesuunnitelma V-S:ssa 1+1=3, Kun kaikki voivat hyvin, niin kaikki voivat paremmin - När alla mår bra, mår alla bättre. Varsinais-Suomen sote-valmistelun

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. avoinna: ma klo 12 18, ke ja pe 12 16, yhteydenotot: 040-1833 562 nuortenturku(at)turku.fi

Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. avoinna: ma klo 12 18, ke ja pe 12 16, yhteydenotot: 040-1833 562 nuortenturku(at)turku.fi Kouluhenkilökunta Nuoren ja perheen tukena koulussa toimivat opettajien lisäksi myös oppilashuoltohenkilöstö (esim. terveydenhoitaja, koulukuraattori ja -psykologi), joiden puoleen voit kääntyä arjen pulmatilanteissa.

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt RY Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, TUrku,

VUOSIKERTOMUS Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt RY Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, TUrku, VUOSIKERTOMUS 2016 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt RY Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 TUrku, www.vs.lapset.fi Vuosikertomus 2016 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Toiminnan tarkoitus ja tavoite 4

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot