toimintasuunnitelma 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimintasuunnitelma 2012"

Transkriptio

1 toimintasuunnitelma 2012 KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Perhetalo Heideken Sepänkatu Turku

2 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto Seikkailukasvatuksen edistäminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan työssä Hankkeet Nuorten ryhmätoiminta mallin juurruttamis- ja levittämishanke ( ) Yksinasuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukeminen ( ) Kurssi- ja ohjaustoiminta Kurssit lapsille, nuorille ja perheille Asiantuntijapalvelut sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan opiskelijoille ja ammattilaisille... 8

3 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) 1. Johdanto KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry on yleishyödyllinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka perustehtävänä on kehittää ja soveltaa seikkailukasvatuksen menetelmiä edistämään tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden arjen hallintaa. Yhdistys toteuttaa seikkailukasvatukseen ja arjen hallinnan taitojen kehittämiseen pohjautuvia kehittämishankkeita sekä kurssi- ja ohjaustoimintaa ja asiantuntijapalveluita yhteistyössä sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan toimijoiden kanssa. KOTA ry:n toiminnan arvoina ovat oppiminen, turvallisuus, yhteisöllisyys ja kumppanuus. KOTA ry:n työotteessa keskeisiä toimintatapoja ovat toiminnan tavoitteellisuus, kokemuksellisuus ja oppiminen, asiakkaan osallistaminen ja voimavarojen tukeminen, turvallisuus sekä reflektiivisyys. Järjestön toiminta on pääasiallisesti projektimaista. Hankkeita toteutetaan julkisella projektirahoituksella yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Vuosien aikana kehittämishankkeiden tuloksina on syntynyt uusia työkäytäntöjä ja -menetelmiä. Kehitettyjä tuloksia ja työkäytäntöjä sovelletaan kurssi- ja ohjaustoiminnassa. Vuonna 2012 yhdistyksen toiminnan pääpaino on Nuorten ryhmätoiminta -hankkeen levittämis- ja juurruttamistyössä. Lisäksi käynnistetään uusi hanke yhteistyössä Turun kaupungin opetustoimen kanssa yksinasuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukemiseksi. Molempia hankkeita rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Kurssi- ja ohjaustoiminnassa hyödynnetään päättyneiden hankkeiden tuloksia ja käytäntöjä. Nämä palvelut täydentävät hankkeissa tapahtuvaa kehittämistyötä ja tarjoavat kosketuspinnan lasten, nuorten ja kuntoutujien sekä sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisten kanssa tehtävään työhön. KOTA ry työn viitekehys ja toimintatapa on julkaistu Arki hallintaan Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen -kirjassa, jota levitetään yhteistyökumppaneille. 2. Seikkailukasvatuksen edistäminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan työssä KOTA ry:ssä RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella (Ak-avustus) toteutettavan toiminnan päämääränä on seikkailukasvatuksen edistäminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan työssä. Tätä tehtävää toteutetaan hankkeissa ja kurssi- ja ohjaustoiminnassa yhteistyössä kumppanien kanssa. Ak-avustuksella toteutetaan toimiminen eri verkostoissa, mahdollistetaan laadukas kehittämistyön ja kurssi- ja ohjaustoiminnan toteuttaminen asiakkaiden kanssa. KO- TA ry tuo verkostoihin ja yhteistyöhön osaamisen ja kokemuksen seikkailukasvatuksen menetelmien soveltamisesta eri asiakasryhmille, Arjen hallinnan mallin viitekehyksen ja sen soveltamisen, sosiaalipedagogisen työorientaation, prosessimaisen työtavan sekä reflektiivisen työotteen. Näiden lisäksi kohdennettuun toimintaan sisältyy yhdistyksen hallinto sekä talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, jotka kuuluvat toiminnanjohtajan työnkuvaan. Vuonna 2012 KOTA ry on jäsenenä vaikuttamassa edelleen seikkailukasvatusalan toimijoiden muodostamassa verkoston ohjausryhmässä. Seikkailukasvatusverkoston toimintaa koordinoi Suomen Nuorisokeskukset ry. Seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmä valmistelee seikkailukasvatuspäivien ohjelman ja tiedottaa alasta ja tukee alan toimijoita. Lisäksi KOTA ry:n edustaja on Kanoottiliiton melontaturvallisuuden neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunnassa käsitellään mm. melontaohjaajien koulutuksen sisältöjä sekä melonnan turvallisuusasioita. Lisäksi KOTA ry on eurooppalaisen seikkailukasvatusalan toimijoiden European Institute for Outdoor Adventure and Experiential Learning (EOE) yhteisön partnerijärjestö.

4 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) KOTA ry on järjestämässä vuoden 2013 Valtakunnallisia Seikkailukasvatuspäiviä. Tapahtuma järjestetään Turussa tammikuussa Järjestelyistä vastaavat yhteistyössä KOTA ry, MLL Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus sekä Folkhälsan förbund rf. Tapahtuman järjestämisessä tukena on Seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmä ja valmistelut tehdään kuluvan vuoden aikana. KOTA ry on Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestö. KOTA ry:n toimitilat sijaitsevat Perhetalo Heidekenillä. KOTA ry on ollut alusta asti aktiivisesti mukana kehittämässä ja luomassa yhteistyöjärjestön toimintatapoja ja käytäntöjä sekä Perhetalo Heidekeniä. KOTA ry:n toiminnanjohtaja on Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n varapuheenjohtaja ja mukana kehittämässä ja ylläpitämässä lastensuojelujärjestön yhteistoimintaa. Aktiivinen yhteistyö näkyy käytännössä mm. hankekumppanuuksina, yhteisten esitteiden ja tiedon tuottamisena järjestöjen toiminnasta sekä yhteisten tapahtumien järjestämisenä Perhetalo Heidekenillä. Järjestöjen tuottamalla toiminnalla ja palveluilla täydennetään kuntien ja muiden toimijoiden palveluita. Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa järjestöjen toiminnan kautta, lastensuojelujärjestöt tarjoavat myös mahdollisuuden vertaistukeen ja kokemusten jakamiseen. Perhetalo Heideken tarjoaa myös mahdollisuuden monipuoliseen vapaaehtoistyöhön lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa. KOTA ry on omalta osaltaan kehittämässä järjestöjen välistä yhteistyötä ja Perhetalo Heidekenin toimintaa. Ak-avustus mahdollistaa yhdistyksen toiminnan, laadukkaan kehittämistyön sekä kurssi- ja ohjaustoiminnan toteuttamisen. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen operatiivisesta päivittäisjohtamisesta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Vuoden 2012 tavoitteena on edelleen KOTA ry:n viestinnän tehostaminen. Vuosien aikana on päivitetty yhdistyksen esitteet ja nettisivut. Lisäksi syksyllä 2011 julkaistiin 20 -vuotisjuhlan yhteydessä Kotaviesti -lehti, jossa kerrotaan KOTA ry:n työstä ja kumppaneista. Lehteä jaetaan eri yhteyksissä alan ammattilaisille myös vuonna Osana viestintää selvitetään myös sosiaalisen median käyttömahdollisuuksia. Viestinässä tuodaan selkeämmin esille yhdistyksen osaaminen sekä KOTA ry:n toiminnan ja työn tuloksia ja vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden arjen hallintaan ja hyvinvointiin. Tavoitteet Ak-toiminnalle: seikkailukasvatuksen edistäminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan työssä seikkailukasvatusalan verkostoissa vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointia edistävissä verkostoissa vaikuttaminen aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen Perhetalo Heidekenillä ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:ssä yhdistyksen toiminnan tulosten ja vaikutusten viestinnän lisääminen yhdistyksen laadukkaan hallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ylläpito yhdistyksen kehittämistyön ja kurssi- ja ohjaustoiminnan rakenteiden ylläpito Toimenpiteet: osallistuminen ja vaikuttaminen seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmän työskentelyyn, noin neljä kokousta vuodessa sekä Seikkailukasvatuspäivillä tammikuussa 2012 työpajan ohjaus, Valtakunnallisten Seikkailukasvatuspäivien 2013 valmistelu Turkuun osallistuminen ja vaikuttaminen Melontaturvallisuuden neuvottelukunnassa aktiivinen toimiminen Perhetalo Heidekenillä, osallistuminen mm. viestintätyöryhmään ja Järjestömessujen toteuttamiseen (marraskuu 2012) aktiivinen osallistuminen Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöjen toimintaan, hallitustyöskentely, yhteistyön kehittäminen, järjestöjen yhteisen tiedon tuottaminen ja viestintä, yhteistyökumppanuus ja ohjausryhmän jäsenyys Murkkuneuvola-hankkeessa

5 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) yhteydenpito keskeisiin yhteistyökumppaneihin ja asiakasorganisaatioihin sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä yhdistyksen osaamisen ja tulosten kirjaaminen näkyväksi sekä niistä tiedottaminen kirjaston ja seikkailukasvatustiedon ylläpito ja aineiston lainaaminen mm. opiskelijoille yhdistyksen toiminnan ja osaamisen esittely Perhetalo Heidekenillä ja alan seminaareissa ja tapahtumissa yhdistyksen operatiivinen päivittäisjohtaminen, talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaaminen laadukkaan kehittämistyön ja kurssi- ja ohjaustoiminnan johtaminen levittämis- ja juurruttamishankkeen ja uuden hankkeen käynnistymisen tukeminen Seuranta ja arviointi: toiminnan säännöllinen seuranta hallituksen kokouksissa ja työntekijöiden palavereissa osallistuminen verkostojen työskentelyyn KOTA ry:n näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntyminen osallistuminen tapahtumiin ja seminaareihin toimintaan tutustuneiden määrä yhdistyksen toiminnan laajeneminen strategian mukaisesti 3. Hankkeet 3.1. Nuorten ryhmätoiminta mallin juurruttamis- ja levittämishanke ( ) KOTA ry on toteuttanut vuosina RAY:n rahoituksella "Nuorten ryhmätoiminnan kehittämishanketta". Hankkeen päämääränä on tukea nuorten kasvua ja kehitystä. Hankkeessa on kehitetty toimintamalli yhteistyössä kuntien kanssa erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten ryhmien ohjaamiseen. Vuosille on saatu RAY:n rahoitusta ryhmätoiminta mallin juurruttamis- ja levittämistyöhön. Hankkeessa KOTA ry on kehittänyt toimintamallia yhteistyössä Kaarinan, Raision ja Loimaan kuntien perhepalveluiden, nuorisopalveluiden ja oppilashuollon ammattilaisten kanssa. Kuntakumppanit ovat olleet sitoutuneita yhteistyöhön ja kehittämistyö on ollut tuloksellista. Kuntakohtaisesti on ohjattu ja kehitetty erityisen tuen tarpeessa oleville, vuotiaille nuorille säännöllistä ja pitkäkestoista pienryhmätoimintaa; säännöllisyys on merkinnyt viikoittaisia tapaamisia, pitkäkestoisuus vähintään yhtä koulun lukuvuotta. Hankkeen aikana on ohjattu yhteensä 7 pilottiryhmää, joihin on osallistunut yhteensä 51 nuorta. Hankkeen aikana tuloksena on saavutettu: kuntiin moniammatilliset yhteistyöverkostot nuorten ryhmätoiminnan toimintamalli kehitetty toimintasisältöjä ja materiaaleja ryhmien ohjaus- ja seurantatyöhön kehitetty ryhmätoiminnan vaikutusten arviointimittaristoa Jatkohankkeen päätavoitteena kehittää, juurruttaa ja levittää ammatillisesti ohjatun nuorten ryhmätoiminnan mallia yhteistyössä hankkeessa mukana olevien kuntien kanssa. Kehitettävä malli on tarkoitettu erityisesti julkisen lastensuojelutyön rajapinnassa olevien erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten sekä avohuollon tukitoimenpiteiden kohteina olevien lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Toimintamallia edelleenkehitetään ja juurrutetaan yhteistyökuntiin (Raision, Kaarina, Loimaa) sekä levitetään uusiin yhteistyökuntiin (Es-

6 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) poo, Uusikaupunki, mahdollisesti muitakin). Jatkohankkeessa kokeillaan ja arvioidaan kehitettyjen sisältöjen, arviointimittariston ja toimintamallin soveltuvuutta ja käyttökokemusten perusteella viimeistellään toimintamallit ja materiaalit. Lisäksi jatkohankkeessa kehitetään ryhmätoimintaan osallistuneiden nuorten jatko-ohjauksen ja tukemisen työtapoja ryhmän päättymisen jälkeen. Jatkohanke jakaantuu kolmeen tavoitealueeseen: toimintamallin juurruttaminen mukana oleviin hankekuntiin toimintamallin levittäminen uusiin kuntiin toimintamallin edelleen kehittäminen ja arviointi. Painopiste kehittämistyössä on toimintamallin soveltamisen arvioinnissa, kehitetyn ryhmätoiminnan vaikutusten arviointimittariston soveltamisessa ja edelleen kehittämisessä sekä ryhmätoimintaan osallistuneiden nuorten jatko-ohjauksen kehittämisessä. Vuoden 2012 keskeiset toimenpiteet: tuki vanhojen kuntien ryhmänohjaukselle ja mallin juurruttamistyölle loppumittaus päättyville ryhmille ja arviointimittariston käyttökokemusten kerääminen, mittariston viilaaminen, uusissa yhteistyökunnissa pilottiryhmien käynnistys ja tuki ryhmien ohjaustyölle yhteistyöverkostojen luominen uusiin kuntiin, ryhmätoiminnan käynnistämisen valmistelu, koulutusta ja perehdyttämistä yhteistyö ja kehittäminen Murkkuneuvola -hankkeen kanssa materiaalin ja mallin edelleen kehittäminen tiedottaminen mm. valtakunnallisilla seikkailukasvatuspäivillä tammikuussa 2012 Nuorisokeskus Metsäkartanolla ja marraskuussa Järjestömessuilla Perhetalo Heidekenillä 3.2. Yksinasuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukeminen ( ) Yksinasuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukemiseksi on saatu hankerahoitusta RAY:ltä vuosille Kehittämishanketta on valmisteltu yhteistyössä Turun kaupungin opetustoimen kanssa. Lukioissa tehdyn hyvinvointityön tuloksena on tullut esiin huoli yksinasuvista lukiolaisista. Hankkeen päämääränä on, että yksinasuva nuori kokee pärjäävänsä ja selviytyvän arjessa, että hänellä on tietoja ja taitoa ja osaamista sekä asua itsenäisesti että samalla opiskella ja että hänellä on positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen. Kehitetyllä toiminnalla ehkäistään yksinäistymistä, syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia. Toiminnalla pyritään turvaamaan nuorelle mahdollisuus kontaktiin tukea antaviin ja auttaviin aikuisiin ja että nuoret saavat tukea arjessa selviämiseen oikeaan aikaan. Hankkeen päätavoitteena on kehittää toimintamalli lukiolaisnuorten arjenhallinnan ja itsenäistymisen tukemiseksi. Hankkeessa tuetaan yksinäisten, yksinasuvien, maahanmuuttajataustaisten tai muuten erityisen tuen tarpeessa olevien lukiolaisnuorten (16 19 v.) arjen hallintaa. Hankkeen osatavoitteina on: kehittää toimintatapoja ja sisältöjä arjen hallintaa tukeviin te toihin tukea lukiolaisnuorten itsenäistymistä ja arjen hallintaa vertaisryhmässä luoda yhteyksiä ja toimivia käytäntöjä järjestön ja kunnan opetustoimen ja lukion opiskelijahuollon väliseen yhteistyöhön

7 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) luoda yhteyksiä, toimivia käytäntöjä ja yhteistyöverkostoja järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa nuorten tueksi erilaisissa arjen ja elämänhallinnan ongelmatilanteissa kehittää yhteistyössä toimintatapoja nuorten ohjaamisesta avun ja tuen pariin Hankkeessa kehitetään ryhmäprosessiin pohjautuva toimintamalli sekä teemallisia iltoja lukiolaisnuorten arjen hallinnan ja itsenäistymisen tueksi. Toimintamalleja kehitetään toteuttamalla ryhmätoimintaa, kehittämällä sisältöjä ja arvioimalla toiminnan tuloksia. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Turun lukioiden ammattilaisten ja tutor-opiskelijoiden kanssa sekä järjestökumppaneiden kanssa. Kehittämistyön aikana työn painopiste on nuoremmissa oppilaissa, yksin, ilman huoltajaa asuvissa ja maahanmuuttajataustaisissa oppilaissa. Kehittämishanketta toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin Opetustoimen kanssa. 4. Kurssi- ja ohjaustoiminta KOTA ry toteuttaa kurssi- ja ohjaustoimintaa, joissa hyödynnetään jo päättyneissä projekteissa yhteistyössä kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Kurssi- ja ohjaustoiminnan tavoitteena tukea on erityisen tuen tarpeessa lasten, nuorten ja perheiden arjenhallintaa. Toiminta on suunnattu lapsille, nuorille, kuntoutujille sekä sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan opiskelijoille ja ammattilaisille. Yhteistyötahoina kurssi- ja ohjaustoiminnassa on lastensuojelu- ja nuorisoalojen järjestöjä, vammaisjärjestöjä, kuntien sosiaali-, nuoriso- ja koulutoimia, oppilaitoksia sekä muita lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä projekteja ja organisaatioita. Kurssi- ja ohjaustyön toiminnat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa niiden tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Kurssi- ja ohjaustyö pohjautuu Arjen hallinnan mallin viitekehykseen sekä seikkailukasvatuksen menetelmiin. Toteutuneista kursseista, toimintapäivistä ja koulutuksista saadaan asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta sekä suullista että kirjallista palautetta Kurssit lapsille, nuorille ja perheille Seikkailukasvatuksen soveltaminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutustyössä mahdollistaa ryhmäprosessin, jossa korostuvat vastuu, luottamus, osallistuminen ja kokemuksellisuus. Toiminta antaa asiakkaalle mahdollisuuden uusiin kokemuksiin sekä uusien tietojen ja taitojen oppimiseen, mahdollisuuden tarkastella omaa toimintakykyä, voimavaroja ja tunteita. Seikkailutoimintaan liittyvä haaste on selviytymistä sekä fyysisessä, psyykkisessä että sosiaalisessa ympäristössä. Kokemus selviytymisestä vahvistaa arkipäivässä jaksamista ja pärjäämistä. Tavoitteet kurssi- ja ohjaustoiminnalle: kuntoutujien ja heidän perheidensä voimavarojen ja arjessa selviytymisen tukeminen seikkailutoimintaan osallistumisen ja uusien kokemuksien mahdollistaminen vammaisille ja sairaille lapsille ja nuorille lastensuojelun sijais- tai jälkihuollossa olevien nuorten arjen hallinnan taitojen tukeminen ja itsenäistymisvalmiuksien lisääminen itsenäistyville nuorille uusien kokemuksien, tietojen ja taitojen oppimisen mahdollistaminen turvallisen ryhmäkokemuksen tarjoaminen lapsille ja nuorille koululaisten sosiaalisten taitojen tukeminen ja ryhmässä toimimisen taitojen vahvistaminen

8 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) Toimenpiteet: kuuden (6) kuntoutuskurssin tuottaminen yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa, kuten Lihastautiliiton, Aivoliiton ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen kanssa itsenäistymiskurssin toteuttaminen nuorille yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa viiden (5) toimintapäivän toteuttaminen koululaisten leirikouluihin Seuranta ja arviointi: toteutuneiden kurssi- ja ohjustoiminnan toimintojen kirjaaminen kurssi- ja ohjaustoimintaan osallistuneiden asiakkaiden suullinen ja kirjallinen palaute yhteistyökumppaneiden työntekijöiden antama asiakaspalaute, havainnot ja arviointi kurssi- ja ohjaustoiminnan toteutuneet tuotot uusien yhteistyökumppaneiden määrä 4.2. Asiantuntijapalvelut sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan opiskelijoille ja ammattilaisille KOTA ry:n asiantuntijuus ja osaaminen perustuu seikkailuohjaajakoulutuksessa, kehittämishankkeissa sekä kurssi- ja ohjaustoiminnassa saatuihin kokemuksiin, joita hyödynnetään sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatuissa koulutus- ja asiantuntijapalveluissa. Palveluiden tavoitteena on ohjata alan ammattilaisia ja alan opiskelijoita soveltamaan seikkailukasvatuksen menetelmiä osana omaa työtään, perehdyttää heitä sosiaalipedagogiseen työorientaatioon sekä Arjen hallinnan mallin viitekehyksen soveltamiseen. KOTA ry:llä on asiantuntemusta myös turvallisen ja reflektiivisen ryhmäprosessin tuottamiseen lasten, nuorten ja perheiden ryhmille. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien organisaatioiden kanssa. Vuonna 2012 jatketaan yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten sekä sosiaalialan organisaatioiden kanssa. Tavoitteena vuonna 2012 on toteuttaa viisi koulutusjaksoa, jotka ovat laajuudeltaan kahden päivän jaksoista kolmen opintopisteen koulutuskokonaisuuksiin sekä alustuksia ja luentoja tarpeen mukaan. Toimintaa seurataan ja arvioidaan osallistujilta ja yhteistyökumppaneiden kanssa käydyissä keskusteluissa sekä saaduilla palautteilla.

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010 Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Kota ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu 1991 Tehtävänä

Lisätiedot

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja YHDESSÄ ENEMMÄN Käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä 23.1.2014 Tietoa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

YHDESSÄ ENEMMÄN Tuloksia ja oppimiskokemuksia

YHDESSÄ ENEMMÄN Tuloksia ja oppimiskokemuksia YHDESSÄ ENEMMÄN Tuloksia ja oppimiskokemuksia Sisältö Resurssit Tavoitteet Hankkeen toimintalinjat ja tulokset Matkan varrella opittua Hankkeen resurssit 2009-2013 RAY on rahoittanut hanketta kahdessa

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä Hanke-esittely Anu Tuovinen, hankekoordinaattori SATAEDU Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 23.-24.11.2011 Tampere Yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämispäivä 2.11.2010 Taustaa Tuotettu osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n TUEXI-hanketta Tekijöinä 6 lastensuojelujärjestöä:

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointipäällikkö Arto Willman, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, kehittämisyksikkö, Oulun kaupunki HYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ Poikkitoiminnallinen kehittäminen

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Erja Poutiainen ja Kuntoutussäätiön tutkijat Kuntoutuksen suunnannäyttäjä Kuntoutussäätiön tutkimuksella tuemme Kuntoutuksen kokonaisvaltaista uudistumista Työhön

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

VERKKO Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta

VERKKO Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Oulun seudun verkostohanke VERKKO Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Opetushallituksen kehittämisverkostot 31.3.2010 VERKOSTO Muodostunut tarpeesta löytää vertaisryhmä oppimisen tuen kehittämistyössä

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Sukellus; näkökulmia lajin pedagogisiin sovelluksiin nuorten ja kuntoutujien kanssa Petrea, turku 24.1.2013

Sukellus; näkökulmia lajin pedagogisiin sovelluksiin nuorten ja kuntoutujien kanssa Petrea, turku 24.1.2013 Sukellus; näkökulmia lajin pedagogisiin sovelluksiin nuorten ja kuntoutujien kanssa Petrea, turku 24.1.2013 Valtteri Kivelä KM Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Kota lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016

TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016 TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016 1 Aloitus ja sitoutuminen lajivastaavan tehtävään Opintojakso 1 21.3.14 Lajivastaavakoulutuksen 1. lähipäivä (Seinäjoki) 3.9.14 Valtakunnallinen 1.

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Pesäpuu ry. Historiaa:

Pesäpuu ry. Historiaa: Pesäpuu ry Pesäpuu ry on perustettu vuonna 1998, joka ylläpitää valtakunnallista lastensuojelun erityisosaamisen keskusta. Toimintaamme tukee Raha-automaattiyhdistys ja toimintamme on yleishyödyllistä.

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

NEro-toimintasuunnitelma

NEro-toimintasuunnitelma Raha-automaattiyhdistys ehdottaa MLL Hyvinkään NEro-hankkeelle kolmen vuoden rahoitusta 2013 2015. Jakoehdotus vuodelle 2013 on 140.000 eur, kun yhdistyksen hakemus oli 143.000 eur. Yhdistys on saanut

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

suositukset rahoittajille

suositukset rahoittajille EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat suositukset rahoittajille

Lisätiedot

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki KAMPA III seminaari Kokkola 24.10.2011 Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Raha-automaattiyhdistys 1 Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö

KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen 2017-2019 Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö Miksi? 2 Toimintaympäristön muutokset -> mm. maakuntauudistus, työvoimapalveluiden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA 2007 2011 VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA Valtakunnallinen PULINAPAJA -hanke kehittää ehkäisevää kriisityötä perusopetuksen 7. 9. luokkalaisten sekä lukiossa ja ammatillisissa

Lisätiedot

SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS

SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS 3.11.2017 Pirita Rantanen Perhepalvelukoordinaattori Sastamalan kaupunki / Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PERHEPALVELUVERKOSTO Perhepalveluverkosto

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi NOPUS Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi Organisaatio Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen laitos Suomessa Nopus-toiminta perustuu Stakesin ja Vaasan kaupungin väliseen

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Kuntien ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat yhdessä sosiaalista kuntoutusta kehittämässä

Kuntien ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat yhdessä sosiaalista kuntoutusta kehittämässä Kuntien ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat yhdessä sosiaalista kuntoutusta kehittämässä Outi Hietala, erikoistutkija Tuija Pasanen, sosiaaliohjaaja/aikuissosiaalityö Järvenpään kaupunki 13.12.2013 1

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke 2013-2015 Koulutuksellinen

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot