toimintasuunnitelma 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimintasuunnitelma 2012"

Transkriptio

1 toimintasuunnitelma 2012 KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Perhetalo Heideken Sepänkatu Turku

2 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto Seikkailukasvatuksen edistäminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan työssä Hankkeet Nuorten ryhmätoiminta mallin juurruttamis- ja levittämishanke ( ) Yksinasuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukeminen ( ) Kurssi- ja ohjaustoiminta Kurssit lapsille, nuorille ja perheille Asiantuntijapalvelut sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan opiskelijoille ja ammattilaisille... 8

3 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) 1. Johdanto KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry on yleishyödyllinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka perustehtävänä on kehittää ja soveltaa seikkailukasvatuksen menetelmiä edistämään tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden arjen hallintaa. Yhdistys toteuttaa seikkailukasvatukseen ja arjen hallinnan taitojen kehittämiseen pohjautuvia kehittämishankkeita sekä kurssi- ja ohjaustoimintaa ja asiantuntijapalveluita yhteistyössä sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan toimijoiden kanssa. KOTA ry:n toiminnan arvoina ovat oppiminen, turvallisuus, yhteisöllisyys ja kumppanuus. KOTA ry:n työotteessa keskeisiä toimintatapoja ovat toiminnan tavoitteellisuus, kokemuksellisuus ja oppiminen, asiakkaan osallistaminen ja voimavarojen tukeminen, turvallisuus sekä reflektiivisyys. Järjestön toiminta on pääasiallisesti projektimaista. Hankkeita toteutetaan julkisella projektirahoituksella yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Vuosien aikana kehittämishankkeiden tuloksina on syntynyt uusia työkäytäntöjä ja -menetelmiä. Kehitettyjä tuloksia ja työkäytäntöjä sovelletaan kurssi- ja ohjaustoiminnassa. Vuonna 2012 yhdistyksen toiminnan pääpaino on Nuorten ryhmätoiminta -hankkeen levittämis- ja juurruttamistyössä. Lisäksi käynnistetään uusi hanke yhteistyössä Turun kaupungin opetustoimen kanssa yksinasuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukemiseksi. Molempia hankkeita rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Kurssi- ja ohjaustoiminnassa hyödynnetään päättyneiden hankkeiden tuloksia ja käytäntöjä. Nämä palvelut täydentävät hankkeissa tapahtuvaa kehittämistyötä ja tarjoavat kosketuspinnan lasten, nuorten ja kuntoutujien sekä sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisten kanssa tehtävään työhön. KOTA ry työn viitekehys ja toimintatapa on julkaistu Arki hallintaan Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen -kirjassa, jota levitetään yhteistyökumppaneille. 2. Seikkailukasvatuksen edistäminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan työssä KOTA ry:ssä RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella (Ak-avustus) toteutettavan toiminnan päämääränä on seikkailukasvatuksen edistäminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan työssä. Tätä tehtävää toteutetaan hankkeissa ja kurssi- ja ohjaustoiminnassa yhteistyössä kumppanien kanssa. Ak-avustuksella toteutetaan toimiminen eri verkostoissa, mahdollistetaan laadukas kehittämistyön ja kurssi- ja ohjaustoiminnan toteuttaminen asiakkaiden kanssa. KO- TA ry tuo verkostoihin ja yhteistyöhön osaamisen ja kokemuksen seikkailukasvatuksen menetelmien soveltamisesta eri asiakasryhmille, Arjen hallinnan mallin viitekehyksen ja sen soveltamisen, sosiaalipedagogisen työorientaation, prosessimaisen työtavan sekä reflektiivisen työotteen. Näiden lisäksi kohdennettuun toimintaan sisältyy yhdistyksen hallinto sekä talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, jotka kuuluvat toiminnanjohtajan työnkuvaan. Vuonna 2012 KOTA ry on jäsenenä vaikuttamassa edelleen seikkailukasvatusalan toimijoiden muodostamassa verkoston ohjausryhmässä. Seikkailukasvatusverkoston toimintaa koordinoi Suomen Nuorisokeskukset ry. Seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmä valmistelee seikkailukasvatuspäivien ohjelman ja tiedottaa alasta ja tukee alan toimijoita. Lisäksi KOTA ry:n edustaja on Kanoottiliiton melontaturvallisuuden neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunnassa käsitellään mm. melontaohjaajien koulutuksen sisältöjä sekä melonnan turvallisuusasioita. Lisäksi KOTA ry on eurooppalaisen seikkailukasvatusalan toimijoiden European Institute for Outdoor Adventure and Experiential Learning (EOE) yhteisön partnerijärjestö.

4 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) KOTA ry on järjestämässä vuoden 2013 Valtakunnallisia Seikkailukasvatuspäiviä. Tapahtuma järjestetään Turussa tammikuussa Järjestelyistä vastaavat yhteistyössä KOTA ry, MLL Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus sekä Folkhälsan förbund rf. Tapahtuman järjestämisessä tukena on Seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmä ja valmistelut tehdään kuluvan vuoden aikana. KOTA ry on Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestö. KOTA ry:n toimitilat sijaitsevat Perhetalo Heidekenillä. KOTA ry on ollut alusta asti aktiivisesti mukana kehittämässä ja luomassa yhteistyöjärjestön toimintatapoja ja käytäntöjä sekä Perhetalo Heidekeniä. KOTA ry:n toiminnanjohtaja on Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n varapuheenjohtaja ja mukana kehittämässä ja ylläpitämässä lastensuojelujärjestön yhteistoimintaa. Aktiivinen yhteistyö näkyy käytännössä mm. hankekumppanuuksina, yhteisten esitteiden ja tiedon tuottamisena järjestöjen toiminnasta sekä yhteisten tapahtumien järjestämisenä Perhetalo Heidekenillä. Järjestöjen tuottamalla toiminnalla ja palveluilla täydennetään kuntien ja muiden toimijoiden palveluita. Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa järjestöjen toiminnan kautta, lastensuojelujärjestöt tarjoavat myös mahdollisuuden vertaistukeen ja kokemusten jakamiseen. Perhetalo Heideken tarjoaa myös mahdollisuuden monipuoliseen vapaaehtoistyöhön lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa. KOTA ry on omalta osaltaan kehittämässä järjestöjen välistä yhteistyötä ja Perhetalo Heidekenin toimintaa. Ak-avustus mahdollistaa yhdistyksen toiminnan, laadukkaan kehittämistyön sekä kurssi- ja ohjaustoiminnan toteuttamisen. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen operatiivisesta päivittäisjohtamisesta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Vuoden 2012 tavoitteena on edelleen KOTA ry:n viestinnän tehostaminen. Vuosien aikana on päivitetty yhdistyksen esitteet ja nettisivut. Lisäksi syksyllä 2011 julkaistiin 20 -vuotisjuhlan yhteydessä Kotaviesti -lehti, jossa kerrotaan KOTA ry:n työstä ja kumppaneista. Lehteä jaetaan eri yhteyksissä alan ammattilaisille myös vuonna Osana viestintää selvitetään myös sosiaalisen median käyttömahdollisuuksia. Viestinässä tuodaan selkeämmin esille yhdistyksen osaaminen sekä KOTA ry:n toiminnan ja työn tuloksia ja vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden arjen hallintaan ja hyvinvointiin. Tavoitteet Ak-toiminnalle: seikkailukasvatuksen edistäminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan työssä seikkailukasvatusalan verkostoissa vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointia edistävissä verkostoissa vaikuttaminen aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen Perhetalo Heidekenillä ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:ssä yhdistyksen toiminnan tulosten ja vaikutusten viestinnän lisääminen yhdistyksen laadukkaan hallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ylläpito yhdistyksen kehittämistyön ja kurssi- ja ohjaustoiminnan rakenteiden ylläpito Toimenpiteet: osallistuminen ja vaikuttaminen seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmän työskentelyyn, noin neljä kokousta vuodessa sekä Seikkailukasvatuspäivillä tammikuussa 2012 työpajan ohjaus, Valtakunnallisten Seikkailukasvatuspäivien 2013 valmistelu Turkuun osallistuminen ja vaikuttaminen Melontaturvallisuuden neuvottelukunnassa aktiivinen toimiminen Perhetalo Heidekenillä, osallistuminen mm. viestintätyöryhmään ja Järjestömessujen toteuttamiseen (marraskuu 2012) aktiivinen osallistuminen Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöjen toimintaan, hallitustyöskentely, yhteistyön kehittäminen, järjestöjen yhteisen tiedon tuottaminen ja viestintä, yhteistyökumppanuus ja ohjausryhmän jäsenyys Murkkuneuvola-hankkeessa

5 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) yhteydenpito keskeisiin yhteistyökumppaneihin ja asiakasorganisaatioihin sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä yhdistyksen osaamisen ja tulosten kirjaaminen näkyväksi sekä niistä tiedottaminen kirjaston ja seikkailukasvatustiedon ylläpito ja aineiston lainaaminen mm. opiskelijoille yhdistyksen toiminnan ja osaamisen esittely Perhetalo Heidekenillä ja alan seminaareissa ja tapahtumissa yhdistyksen operatiivinen päivittäisjohtaminen, talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaaminen laadukkaan kehittämistyön ja kurssi- ja ohjaustoiminnan johtaminen levittämis- ja juurruttamishankkeen ja uuden hankkeen käynnistymisen tukeminen Seuranta ja arviointi: toiminnan säännöllinen seuranta hallituksen kokouksissa ja työntekijöiden palavereissa osallistuminen verkostojen työskentelyyn KOTA ry:n näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntyminen osallistuminen tapahtumiin ja seminaareihin toimintaan tutustuneiden määrä yhdistyksen toiminnan laajeneminen strategian mukaisesti 3. Hankkeet 3.1. Nuorten ryhmätoiminta mallin juurruttamis- ja levittämishanke ( ) KOTA ry on toteuttanut vuosina RAY:n rahoituksella "Nuorten ryhmätoiminnan kehittämishanketta". Hankkeen päämääränä on tukea nuorten kasvua ja kehitystä. Hankkeessa on kehitetty toimintamalli yhteistyössä kuntien kanssa erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten ryhmien ohjaamiseen. Vuosille on saatu RAY:n rahoitusta ryhmätoiminta mallin juurruttamis- ja levittämistyöhön. Hankkeessa KOTA ry on kehittänyt toimintamallia yhteistyössä Kaarinan, Raision ja Loimaan kuntien perhepalveluiden, nuorisopalveluiden ja oppilashuollon ammattilaisten kanssa. Kuntakumppanit ovat olleet sitoutuneita yhteistyöhön ja kehittämistyö on ollut tuloksellista. Kuntakohtaisesti on ohjattu ja kehitetty erityisen tuen tarpeessa oleville, vuotiaille nuorille säännöllistä ja pitkäkestoista pienryhmätoimintaa; säännöllisyys on merkinnyt viikoittaisia tapaamisia, pitkäkestoisuus vähintään yhtä koulun lukuvuotta. Hankkeen aikana on ohjattu yhteensä 7 pilottiryhmää, joihin on osallistunut yhteensä 51 nuorta. Hankkeen aikana tuloksena on saavutettu: kuntiin moniammatilliset yhteistyöverkostot nuorten ryhmätoiminnan toimintamalli kehitetty toimintasisältöjä ja materiaaleja ryhmien ohjaus- ja seurantatyöhön kehitetty ryhmätoiminnan vaikutusten arviointimittaristoa Jatkohankkeen päätavoitteena kehittää, juurruttaa ja levittää ammatillisesti ohjatun nuorten ryhmätoiminnan mallia yhteistyössä hankkeessa mukana olevien kuntien kanssa. Kehitettävä malli on tarkoitettu erityisesti julkisen lastensuojelutyön rajapinnassa olevien erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten sekä avohuollon tukitoimenpiteiden kohteina olevien lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Toimintamallia edelleenkehitetään ja juurrutetaan yhteistyökuntiin (Raision, Kaarina, Loimaa) sekä levitetään uusiin yhteistyökuntiin (Es-

6 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) poo, Uusikaupunki, mahdollisesti muitakin). Jatkohankkeessa kokeillaan ja arvioidaan kehitettyjen sisältöjen, arviointimittariston ja toimintamallin soveltuvuutta ja käyttökokemusten perusteella viimeistellään toimintamallit ja materiaalit. Lisäksi jatkohankkeessa kehitetään ryhmätoimintaan osallistuneiden nuorten jatko-ohjauksen ja tukemisen työtapoja ryhmän päättymisen jälkeen. Jatkohanke jakaantuu kolmeen tavoitealueeseen: toimintamallin juurruttaminen mukana oleviin hankekuntiin toimintamallin levittäminen uusiin kuntiin toimintamallin edelleen kehittäminen ja arviointi. Painopiste kehittämistyössä on toimintamallin soveltamisen arvioinnissa, kehitetyn ryhmätoiminnan vaikutusten arviointimittariston soveltamisessa ja edelleen kehittämisessä sekä ryhmätoimintaan osallistuneiden nuorten jatko-ohjauksen kehittämisessä. Vuoden 2012 keskeiset toimenpiteet: tuki vanhojen kuntien ryhmänohjaukselle ja mallin juurruttamistyölle loppumittaus päättyville ryhmille ja arviointimittariston käyttökokemusten kerääminen, mittariston viilaaminen, uusissa yhteistyökunnissa pilottiryhmien käynnistys ja tuki ryhmien ohjaustyölle yhteistyöverkostojen luominen uusiin kuntiin, ryhmätoiminnan käynnistämisen valmistelu, koulutusta ja perehdyttämistä yhteistyö ja kehittäminen Murkkuneuvola -hankkeen kanssa materiaalin ja mallin edelleen kehittäminen tiedottaminen mm. valtakunnallisilla seikkailukasvatuspäivillä tammikuussa 2012 Nuorisokeskus Metsäkartanolla ja marraskuussa Järjestömessuilla Perhetalo Heidekenillä 3.2. Yksinasuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukeminen ( ) Yksinasuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukemiseksi on saatu hankerahoitusta RAY:ltä vuosille Kehittämishanketta on valmisteltu yhteistyössä Turun kaupungin opetustoimen kanssa. Lukioissa tehdyn hyvinvointityön tuloksena on tullut esiin huoli yksinasuvista lukiolaisista. Hankkeen päämääränä on, että yksinasuva nuori kokee pärjäävänsä ja selviytyvän arjessa, että hänellä on tietoja ja taitoa ja osaamista sekä asua itsenäisesti että samalla opiskella ja että hänellä on positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen. Kehitetyllä toiminnalla ehkäistään yksinäistymistä, syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia. Toiminnalla pyritään turvaamaan nuorelle mahdollisuus kontaktiin tukea antaviin ja auttaviin aikuisiin ja että nuoret saavat tukea arjessa selviämiseen oikeaan aikaan. Hankkeen päätavoitteena on kehittää toimintamalli lukiolaisnuorten arjenhallinnan ja itsenäistymisen tukemiseksi. Hankkeessa tuetaan yksinäisten, yksinasuvien, maahanmuuttajataustaisten tai muuten erityisen tuen tarpeessa olevien lukiolaisnuorten (16 19 v.) arjen hallintaa. Hankkeen osatavoitteina on: kehittää toimintatapoja ja sisältöjä arjen hallintaa tukeviin te toihin tukea lukiolaisnuorten itsenäistymistä ja arjen hallintaa vertaisryhmässä luoda yhteyksiä ja toimivia käytäntöjä järjestön ja kunnan opetustoimen ja lukion opiskelijahuollon väliseen yhteistyöhön

7 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) luoda yhteyksiä, toimivia käytäntöjä ja yhteistyöverkostoja järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa nuorten tueksi erilaisissa arjen ja elämänhallinnan ongelmatilanteissa kehittää yhteistyössä toimintatapoja nuorten ohjaamisesta avun ja tuen pariin Hankkeessa kehitetään ryhmäprosessiin pohjautuva toimintamalli sekä teemallisia iltoja lukiolaisnuorten arjen hallinnan ja itsenäistymisen tueksi. Toimintamalleja kehitetään toteuttamalla ryhmätoimintaa, kehittämällä sisältöjä ja arvioimalla toiminnan tuloksia. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Turun lukioiden ammattilaisten ja tutor-opiskelijoiden kanssa sekä järjestökumppaneiden kanssa. Kehittämistyön aikana työn painopiste on nuoremmissa oppilaissa, yksin, ilman huoltajaa asuvissa ja maahanmuuttajataustaisissa oppilaissa. Kehittämishanketta toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin Opetustoimen kanssa. 4. Kurssi- ja ohjaustoiminta KOTA ry toteuttaa kurssi- ja ohjaustoimintaa, joissa hyödynnetään jo päättyneissä projekteissa yhteistyössä kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Kurssi- ja ohjaustoiminnan tavoitteena tukea on erityisen tuen tarpeessa lasten, nuorten ja perheiden arjenhallintaa. Toiminta on suunnattu lapsille, nuorille, kuntoutujille sekä sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan opiskelijoille ja ammattilaisille. Yhteistyötahoina kurssi- ja ohjaustoiminnassa on lastensuojelu- ja nuorisoalojen järjestöjä, vammaisjärjestöjä, kuntien sosiaali-, nuoriso- ja koulutoimia, oppilaitoksia sekä muita lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä projekteja ja organisaatioita. Kurssi- ja ohjaustyön toiminnat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa niiden tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Kurssi- ja ohjaustyö pohjautuu Arjen hallinnan mallin viitekehykseen sekä seikkailukasvatuksen menetelmiin. Toteutuneista kursseista, toimintapäivistä ja koulutuksista saadaan asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta sekä suullista että kirjallista palautetta Kurssit lapsille, nuorille ja perheille Seikkailukasvatuksen soveltaminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutustyössä mahdollistaa ryhmäprosessin, jossa korostuvat vastuu, luottamus, osallistuminen ja kokemuksellisuus. Toiminta antaa asiakkaalle mahdollisuuden uusiin kokemuksiin sekä uusien tietojen ja taitojen oppimiseen, mahdollisuuden tarkastella omaa toimintakykyä, voimavaroja ja tunteita. Seikkailutoimintaan liittyvä haaste on selviytymistä sekä fyysisessä, psyykkisessä että sosiaalisessa ympäristössä. Kokemus selviytymisestä vahvistaa arkipäivässä jaksamista ja pärjäämistä. Tavoitteet kurssi- ja ohjaustoiminnalle: kuntoutujien ja heidän perheidensä voimavarojen ja arjessa selviytymisen tukeminen seikkailutoimintaan osallistumisen ja uusien kokemuksien mahdollistaminen vammaisille ja sairaille lapsille ja nuorille lastensuojelun sijais- tai jälkihuollossa olevien nuorten arjen hallinnan taitojen tukeminen ja itsenäistymisvalmiuksien lisääminen itsenäistyville nuorille uusien kokemuksien, tietojen ja taitojen oppimisen mahdollistaminen turvallisen ryhmäkokemuksen tarjoaminen lapsille ja nuorille koululaisten sosiaalisten taitojen tukeminen ja ryhmässä toimimisen taitojen vahvistaminen

8 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) Toimenpiteet: kuuden (6) kuntoutuskurssin tuottaminen yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa, kuten Lihastautiliiton, Aivoliiton ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen kanssa itsenäistymiskurssin toteuttaminen nuorille yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa viiden (5) toimintapäivän toteuttaminen koululaisten leirikouluihin Seuranta ja arviointi: toteutuneiden kurssi- ja ohjustoiminnan toimintojen kirjaaminen kurssi- ja ohjaustoimintaan osallistuneiden asiakkaiden suullinen ja kirjallinen palaute yhteistyökumppaneiden työntekijöiden antama asiakaspalaute, havainnot ja arviointi kurssi- ja ohjaustoiminnan toteutuneet tuotot uusien yhteistyökumppaneiden määrä 4.2. Asiantuntijapalvelut sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan opiskelijoille ja ammattilaisille KOTA ry:n asiantuntijuus ja osaaminen perustuu seikkailuohjaajakoulutuksessa, kehittämishankkeissa sekä kurssi- ja ohjaustoiminnassa saatuihin kokemuksiin, joita hyödynnetään sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatuissa koulutus- ja asiantuntijapalveluissa. Palveluiden tavoitteena on ohjata alan ammattilaisia ja alan opiskelijoita soveltamaan seikkailukasvatuksen menetelmiä osana omaa työtään, perehdyttää heitä sosiaalipedagogiseen työorientaatioon sekä Arjen hallinnan mallin viitekehyksen soveltamiseen. KOTA ry:llä on asiantuntemusta myös turvallisen ja reflektiivisen ryhmäprosessin tuottamiseen lasten, nuorten ja perheiden ryhmille. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien organisaatioiden kanssa. Vuonna 2012 jatketaan yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten sekä sosiaalialan organisaatioiden kanssa. Tavoitteena vuonna 2012 on toteuttaa viisi koulutusjaksoa, jotka ovat laajuudeltaan kahden päivän jaksoista kolmen opintopisteen koulutuskokonaisuuksiin sekä alustuksia ja luentoja tarpeen mukaan. Toimintaa seurataan ja arvioidaan osallistujilta ja yhteistyökumppaneiden kanssa käydyissä keskusteluissa sekä saaduilla palautteilla.

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 09.00 Seminaarin avaus Marika Leed, viestintäpäällikkö, RAY 09.05 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOIJA OPPIMISVAIKEUDET JA ELÄMÄNHALLINTA

KOIJA OPPIMISVAIKEUDET JA ELÄMÄNHALLINTA KOIJA OPPIMISVAIKEUDET JA ELÄMÄNHALLINTA 2006 2009 PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turku, 23.2.2009 Juho Lempinen projektisuunnittelija KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Loppuraportti, sisällys: 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot

TPY:n toimintasuunnitelma 2015

TPY:n toimintasuunnitelma 2015 TPY:n toimintasuunnitelma 2015 2 (10 ) SISÄLTÖ Yleistä yhdistyksestä... 1 Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen 1.1.2015 alkaen... 2 1 Jäsenpalvelut... 3 1.1 TPY:n alueellinen toiminta...

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Hyväksytty MLL:n Lapin piirin kevätkokouksessa 6.5.2015

Hyväksytty MLL:n Lapin piirin kevätkokouksessa 6.5.2015 MLL:n Lapin piiri ry:n kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 1 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sen työn perusta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET 4 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS. Kotipuu ja Womento

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS. Kotipuu ja Womento MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS Kotipuu ja Womento Toimintakertomus 2012 Tavoitteet Toiminnan päätavoitteena on monikulttuurisen yhteiskunnan edistäminen. Tämä tavoite on Väestöliiton strategian yksi neljästä

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt TOIMINTASUUNNITELMA 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot