toimintasuunnitelma 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimintasuunnitelma 2012"

Transkriptio

1 toimintasuunnitelma 2012 KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Perhetalo Heideken Sepänkatu Turku

2 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto Seikkailukasvatuksen edistäminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan työssä Hankkeet Nuorten ryhmätoiminta mallin juurruttamis- ja levittämishanke ( ) Yksinasuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukeminen ( ) Kurssi- ja ohjaustoiminta Kurssit lapsille, nuorille ja perheille Asiantuntijapalvelut sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan opiskelijoille ja ammattilaisille... 8

3 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) 1. Johdanto KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry on yleishyödyllinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka perustehtävänä on kehittää ja soveltaa seikkailukasvatuksen menetelmiä edistämään tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden arjen hallintaa. Yhdistys toteuttaa seikkailukasvatukseen ja arjen hallinnan taitojen kehittämiseen pohjautuvia kehittämishankkeita sekä kurssi- ja ohjaustoimintaa ja asiantuntijapalveluita yhteistyössä sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan toimijoiden kanssa. KOTA ry:n toiminnan arvoina ovat oppiminen, turvallisuus, yhteisöllisyys ja kumppanuus. KOTA ry:n työotteessa keskeisiä toimintatapoja ovat toiminnan tavoitteellisuus, kokemuksellisuus ja oppiminen, asiakkaan osallistaminen ja voimavarojen tukeminen, turvallisuus sekä reflektiivisyys. Järjestön toiminta on pääasiallisesti projektimaista. Hankkeita toteutetaan julkisella projektirahoituksella yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Vuosien aikana kehittämishankkeiden tuloksina on syntynyt uusia työkäytäntöjä ja -menetelmiä. Kehitettyjä tuloksia ja työkäytäntöjä sovelletaan kurssi- ja ohjaustoiminnassa. Vuonna 2012 yhdistyksen toiminnan pääpaino on Nuorten ryhmätoiminta -hankkeen levittämis- ja juurruttamistyössä. Lisäksi käynnistetään uusi hanke yhteistyössä Turun kaupungin opetustoimen kanssa yksinasuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukemiseksi. Molempia hankkeita rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Kurssi- ja ohjaustoiminnassa hyödynnetään päättyneiden hankkeiden tuloksia ja käytäntöjä. Nämä palvelut täydentävät hankkeissa tapahtuvaa kehittämistyötä ja tarjoavat kosketuspinnan lasten, nuorten ja kuntoutujien sekä sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisten kanssa tehtävään työhön. KOTA ry työn viitekehys ja toimintatapa on julkaistu Arki hallintaan Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen -kirjassa, jota levitetään yhteistyökumppaneille. 2. Seikkailukasvatuksen edistäminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan työssä KOTA ry:ssä RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella (Ak-avustus) toteutettavan toiminnan päämääränä on seikkailukasvatuksen edistäminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan työssä. Tätä tehtävää toteutetaan hankkeissa ja kurssi- ja ohjaustoiminnassa yhteistyössä kumppanien kanssa. Ak-avustuksella toteutetaan toimiminen eri verkostoissa, mahdollistetaan laadukas kehittämistyön ja kurssi- ja ohjaustoiminnan toteuttaminen asiakkaiden kanssa. KO- TA ry tuo verkostoihin ja yhteistyöhön osaamisen ja kokemuksen seikkailukasvatuksen menetelmien soveltamisesta eri asiakasryhmille, Arjen hallinnan mallin viitekehyksen ja sen soveltamisen, sosiaalipedagogisen työorientaation, prosessimaisen työtavan sekä reflektiivisen työotteen. Näiden lisäksi kohdennettuun toimintaan sisältyy yhdistyksen hallinto sekä talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, jotka kuuluvat toiminnanjohtajan työnkuvaan. Vuonna 2012 KOTA ry on jäsenenä vaikuttamassa edelleen seikkailukasvatusalan toimijoiden muodostamassa verkoston ohjausryhmässä. Seikkailukasvatusverkoston toimintaa koordinoi Suomen Nuorisokeskukset ry. Seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmä valmistelee seikkailukasvatuspäivien ohjelman ja tiedottaa alasta ja tukee alan toimijoita. Lisäksi KOTA ry:n edustaja on Kanoottiliiton melontaturvallisuuden neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunnassa käsitellään mm. melontaohjaajien koulutuksen sisältöjä sekä melonnan turvallisuusasioita. Lisäksi KOTA ry on eurooppalaisen seikkailukasvatusalan toimijoiden European Institute for Outdoor Adventure and Experiential Learning (EOE) yhteisön partnerijärjestö.

4 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) KOTA ry on järjestämässä vuoden 2013 Valtakunnallisia Seikkailukasvatuspäiviä. Tapahtuma järjestetään Turussa tammikuussa Järjestelyistä vastaavat yhteistyössä KOTA ry, MLL Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus sekä Folkhälsan förbund rf. Tapahtuman järjestämisessä tukena on Seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmä ja valmistelut tehdään kuluvan vuoden aikana. KOTA ry on Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestö. KOTA ry:n toimitilat sijaitsevat Perhetalo Heidekenillä. KOTA ry on ollut alusta asti aktiivisesti mukana kehittämässä ja luomassa yhteistyöjärjestön toimintatapoja ja käytäntöjä sekä Perhetalo Heidekeniä. KOTA ry:n toiminnanjohtaja on Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n varapuheenjohtaja ja mukana kehittämässä ja ylläpitämässä lastensuojelujärjestön yhteistoimintaa. Aktiivinen yhteistyö näkyy käytännössä mm. hankekumppanuuksina, yhteisten esitteiden ja tiedon tuottamisena järjestöjen toiminnasta sekä yhteisten tapahtumien järjestämisenä Perhetalo Heidekenillä. Järjestöjen tuottamalla toiminnalla ja palveluilla täydennetään kuntien ja muiden toimijoiden palveluita. Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa järjestöjen toiminnan kautta, lastensuojelujärjestöt tarjoavat myös mahdollisuuden vertaistukeen ja kokemusten jakamiseen. Perhetalo Heideken tarjoaa myös mahdollisuuden monipuoliseen vapaaehtoistyöhön lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa. KOTA ry on omalta osaltaan kehittämässä järjestöjen välistä yhteistyötä ja Perhetalo Heidekenin toimintaa. Ak-avustus mahdollistaa yhdistyksen toiminnan, laadukkaan kehittämistyön sekä kurssi- ja ohjaustoiminnan toteuttamisen. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen operatiivisesta päivittäisjohtamisesta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Vuoden 2012 tavoitteena on edelleen KOTA ry:n viestinnän tehostaminen. Vuosien aikana on päivitetty yhdistyksen esitteet ja nettisivut. Lisäksi syksyllä 2011 julkaistiin 20 -vuotisjuhlan yhteydessä Kotaviesti -lehti, jossa kerrotaan KOTA ry:n työstä ja kumppaneista. Lehteä jaetaan eri yhteyksissä alan ammattilaisille myös vuonna Osana viestintää selvitetään myös sosiaalisen median käyttömahdollisuuksia. Viestinässä tuodaan selkeämmin esille yhdistyksen osaaminen sekä KOTA ry:n toiminnan ja työn tuloksia ja vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden arjen hallintaan ja hyvinvointiin. Tavoitteet Ak-toiminnalle: seikkailukasvatuksen edistäminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan työssä seikkailukasvatusalan verkostoissa vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointia edistävissä verkostoissa vaikuttaminen aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen Perhetalo Heidekenillä ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:ssä yhdistyksen toiminnan tulosten ja vaikutusten viestinnän lisääminen yhdistyksen laadukkaan hallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ylläpito yhdistyksen kehittämistyön ja kurssi- ja ohjaustoiminnan rakenteiden ylläpito Toimenpiteet: osallistuminen ja vaikuttaminen seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmän työskentelyyn, noin neljä kokousta vuodessa sekä Seikkailukasvatuspäivillä tammikuussa 2012 työpajan ohjaus, Valtakunnallisten Seikkailukasvatuspäivien 2013 valmistelu Turkuun osallistuminen ja vaikuttaminen Melontaturvallisuuden neuvottelukunnassa aktiivinen toimiminen Perhetalo Heidekenillä, osallistuminen mm. viestintätyöryhmään ja Järjestömessujen toteuttamiseen (marraskuu 2012) aktiivinen osallistuminen Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöjen toimintaan, hallitustyöskentely, yhteistyön kehittäminen, järjestöjen yhteisen tiedon tuottaminen ja viestintä, yhteistyökumppanuus ja ohjausryhmän jäsenyys Murkkuneuvola-hankkeessa

5 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) yhteydenpito keskeisiin yhteistyökumppaneihin ja asiakasorganisaatioihin sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä yhdistyksen osaamisen ja tulosten kirjaaminen näkyväksi sekä niistä tiedottaminen kirjaston ja seikkailukasvatustiedon ylläpito ja aineiston lainaaminen mm. opiskelijoille yhdistyksen toiminnan ja osaamisen esittely Perhetalo Heidekenillä ja alan seminaareissa ja tapahtumissa yhdistyksen operatiivinen päivittäisjohtaminen, talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaaminen laadukkaan kehittämistyön ja kurssi- ja ohjaustoiminnan johtaminen levittämis- ja juurruttamishankkeen ja uuden hankkeen käynnistymisen tukeminen Seuranta ja arviointi: toiminnan säännöllinen seuranta hallituksen kokouksissa ja työntekijöiden palavereissa osallistuminen verkostojen työskentelyyn KOTA ry:n näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntyminen osallistuminen tapahtumiin ja seminaareihin toimintaan tutustuneiden määrä yhdistyksen toiminnan laajeneminen strategian mukaisesti 3. Hankkeet 3.1. Nuorten ryhmätoiminta mallin juurruttamis- ja levittämishanke ( ) KOTA ry on toteuttanut vuosina RAY:n rahoituksella "Nuorten ryhmätoiminnan kehittämishanketta". Hankkeen päämääränä on tukea nuorten kasvua ja kehitystä. Hankkeessa on kehitetty toimintamalli yhteistyössä kuntien kanssa erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten ryhmien ohjaamiseen. Vuosille on saatu RAY:n rahoitusta ryhmätoiminta mallin juurruttamis- ja levittämistyöhön. Hankkeessa KOTA ry on kehittänyt toimintamallia yhteistyössä Kaarinan, Raision ja Loimaan kuntien perhepalveluiden, nuorisopalveluiden ja oppilashuollon ammattilaisten kanssa. Kuntakumppanit ovat olleet sitoutuneita yhteistyöhön ja kehittämistyö on ollut tuloksellista. Kuntakohtaisesti on ohjattu ja kehitetty erityisen tuen tarpeessa oleville, vuotiaille nuorille säännöllistä ja pitkäkestoista pienryhmätoimintaa; säännöllisyys on merkinnyt viikoittaisia tapaamisia, pitkäkestoisuus vähintään yhtä koulun lukuvuotta. Hankkeen aikana on ohjattu yhteensä 7 pilottiryhmää, joihin on osallistunut yhteensä 51 nuorta. Hankkeen aikana tuloksena on saavutettu: kuntiin moniammatilliset yhteistyöverkostot nuorten ryhmätoiminnan toimintamalli kehitetty toimintasisältöjä ja materiaaleja ryhmien ohjaus- ja seurantatyöhön kehitetty ryhmätoiminnan vaikutusten arviointimittaristoa Jatkohankkeen päätavoitteena kehittää, juurruttaa ja levittää ammatillisesti ohjatun nuorten ryhmätoiminnan mallia yhteistyössä hankkeessa mukana olevien kuntien kanssa. Kehitettävä malli on tarkoitettu erityisesti julkisen lastensuojelutyön rajapinnassa olevien erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten sekä avohuollon tukitoimenpiteiden kohteina olevien lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Toimintamallia edelleenkehitetään ja juurrutetaan yhteistyökuntiin (Raision, Kaarina, Loimaa) sekä levitetään uusiin yhteistyökuntiin (Es-

6 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) poo, Uusikaupunki, mahdollisesti muitakin). Jatkohankkeessa kokeillaan ja arvioidaan kehitettyjen sisältöjen, arviointimittariston ja toimintamallin soveltuvuutta ja käyttökokemusten perusteella viimeistellään toimintamallit ja materiaalit. Lisäksi jatkohankkeessa kehitetään ryhmätoimintaan osallistuneiden nuorten jatko-ohjauksen ja tukemisen työtapoja ryhmän päättymisen jälkeen. Jatkohanke jakaantuu kolmeen tavoitealueeseen: toimintamallin juurruttaminen mukana oleviin hankekuntiin toimintamallin levittäminen uusiin kuntiin toimintamallin edelleen kehittäminen ja arviointi. Painopiste kehittämistyössä on toimintamallin soveltamisen arvioinnissa, kehitetyn ryhmätoiminnan vaikutusten arviointimittariston soveltamisessa ja edelleen kehittämisessä sekä ryhmätoimintaan osallistuneiden nuorten jatko-ohjauksen kehittämisessä. Vuoden 2012 keskeiset toimenpiteet: tuki vanhojen kuntien ryhmänohjaukselle ja mallin juurruttamistyölle loppumittaus päättyville ryhmille ja arviointimittariston käyttökokemusten kerääminen, mittariston viilaaminen, uusissa yhteistyökunnissa pilottiryhmien käynnistys ja tuki ryhmien ohjaustyölle yhteistyöverkostojen luominen uusiin kuntiin, ryhmätoiminnan käynnistämisen valmistelu, koulutusta ja perehdyttämistä yhteistyö ja kehittäminen Murkkuneuvola -hankkeen kanssa materiaalin ja mallin edelleen kehittäminen tiedottaminen mm. valtakunnallisilla seikkailukasvatuspäivillä tammikuussa 2012 Nuorisokeskus Metsäkartanolla ja marraskuussa Järjestömessuilla Perhetalo Heidekenillä 3.2. Yksinasuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukeminen ( ) Yksinasuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukemiseksi on saatu hankerahoitusta RAY:ltä vuosille Kehittämishanketta on valmisteltu yhteistyössä Turun kaupungin opetustoimen kanssa. Lukioissa tehdyn hyvinvointityön tuloksena on tullut esiin huoli yksinasuvista lukiolaisista. Hankkeen päämääränä on, että yksinasuva nuori kokee pärjäävänsä ja selviytyvän arjessa, että hänellä on tietoja ja taitoa ja osaamista sekä asua itsenäisesti että samalla opiskella ja että hänellä on positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen. Kehitetyllä toiminnalla ehkäistään yksinäistymistä, syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia. Toiminnalla pyritään turvaamaan nuorelle mahdollisuus kontaktiin tukea antaviin ja auttaviin aikuisiin ja että nuoret saavat tukea arjessa selviämiseen oikeaan aikaan. Hankkeen päätavoitteena on kehittää toimintamalli lukiolaisnuorten arjenhallinnan ja itsenäistymisen tukemiseksi. Hankkeessa tuetaan yksinäisten, yksinasuvien, maahanmuuttajataustaisten tai muuten erityisen tuen tarpeessa olevien lukiolaisnuorten (16 19 v.) arjen hallintaa. Hankkeen osatavoitteina on: kehittää toimintatapoja ja sisältöjä arjen hallintaa tukeviin te toihin tukea lukiolaisnuorten itsenäistymistä ja arjen hallintaa vertaisryhmässä luoda yhteyksiä ja toimivia käytäntöjä järjestön ja kunnan opetustoimen ja lukion opiskelijahuollon väliseen yhteistyöhön

7 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) luoda yhteyksiä, toimivia käytäntöjä ja yhteistyöverkostoja järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa nuorten tueksi erilaisissa arjen ja elämänhallinnan ongelmatilanteissa kehittää yhteistyössä toimintatapoja nuorten ohjaamisesta avun ja tuen pariin Hankkeessa kehitetään ryhmäprosessiin pohjautuva toimintamalli sekä teemallisia iltoja lukiolaisnuorten arjen hallinnan ja itsenäistymisen tueksi. Toimintamalleja kehitetään toteuttamalla ryhmätoimintaa, kehittämällä sisältöjä ja arvioimalla toiminnan tuloksia. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Turun lukioiden ammattilaisten ja tutor-opiskelijoiden kanssa sekä järjestökumppaneiden kanssa. Kehittämistyön aikana työn painopiste on nuoremmissa oppilaissa, yksin, ilman huoltajaa asuvissa ja maahanmuuttajataustaisissa oppilaissa. Kehittämishanketta toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin Opetustoimen kanssa. 4. Kurssi- ja ohjaustoiminta KOTA ry toteuttaa kurssi- ja ohjaustoimintaa, joissa hyödynnetään jo päättyneissä projekteissa yhteistyössä kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Kurssi- ja ohjaustoiminnan tavoitteena tukea on erityisen tuen tarpeessa lasten, nuorten ja perheiden arjenhallintaa. Toiminta on suunnattu lapsille, nuorille, kuntoutujille sekä sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan opiskelijoille ja ammattilaisille. Yhteistyötahoina kurssi- ja ohjaustoiminnassa on lastensuojelu- ja nuorisoalojen järjestöjä, vammaisjärjestöjä, kuntien sosiaali-, nuoriso- ja koulutoimia, oppilaitoksia sekä muita lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä projekteja ja organisaatioita. Kurssi- ja ohjaustyön toiminnat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa niiden tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Kurssi- ja ohjaustyö pohjautuu Arjen hallinnan mallin viitekehykseen sekä seikkailukasvatuksen menetelmiin. Toteutuneista kursseista, toimintapäivistä ja koulutuksista saadaan asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta sekä suullista että kirjallista palautetta Kurssit lapsille, nuorille ja perheille Seikkailukasvatuksen soveltaminen sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutustyössä mahdollistaa ryhmäprosessin, jossa korostuvat vastuu, luottamus, osallistuminen ja kokemuksellisuus. Toiminta antaa asiakkaalle mahdollisuuden uusiin kokemuksiin sekä uusien tietojen ja taitojen oppimiseen, mahdollisuuden tarkastella omaa toimintakykyä, voimavaroja ja tunteita. Seikkailutoimintaan liittyvä haaste on selviytymistä sekä fyysisessä, psyykkisessä että sosiaalisessa ympäristössä. Kokemus selviytymisestä vahvistaa arkipäivässä jaksamista ja pärjäämistä. Tavoitteet kurssi- ja ohjaustoiminnalle: kuntoutujien ja heidän perheidensä voimavarojen ja arjessa selviytymisen tukeminen seikkailutoimintaan osallistumisen ja uusien kokemuksien mahdollistaminen vammaisille ja sairaille lapsille ja nuorille lastensuojelun sijais- tai jälkihuollossa olevien nuorten arjen hallinnan taitojen tukeminen ja itsenäistymisvalmiuksien lisääminen itsenäistyville nuorille uusien kokemuksien, tietojen ja taitojen oppimisen mahdollistaminen turvallisen ryhmäkokemuksen tarjoaminen lapsille ja nuorille koululaisten sosiaalisten taitojen tukeminen ja ryhmässä toimimisen taitojen vahvistaminen

8 KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA (8) Toimenpiteet: kuuden (6) kuntoutuskurssin tuottaminen yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa, kuten Lihastautiliiton, Aivoliiton ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen kanssa itsenäistymiskurssin toteuttaminen nuorille yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa viiden (5) toimintapäivän toteuttaminen koululaisten leirikouluihin Seuranta ja arviointi: toteutuneiden kurssi- ja ohjustoiminnan toimintojen kirjaaminen kurssi- ja ohjaustoimintaan osallistuneiden asiakkaiden suullinen ja kirjallinen palaute yhteistyökumppaneiden työntekijöiden antama asiakaspalaute, havainnot ja arviointi kurssi- ja ohjaustoiminnan toteutuneet tuotot uusien yhteistyökumppaneiden määrä 4.2. Asiantuntijapalvelut sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan opiskelijoille ja ammattilaisille KOTA ry:n asiantuntijuus ja osaaminen perustuu seikkailuohjaajakoulutuksessa, kehittämishankkeissa sekä kurssi- ja ohjaustoiminnassa saatuihin kokemuksiin, joita hyödynnetään sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatuissa koulutus- ja asiantuntijapalveluissa. Palveluiden tavoitteena on ohjata alan ammattilaisia ja alan opiskelijoita soveltamaan seikkailukasvatuksen menetelmiä osana omaa työtään, perehdyttää heitä sosiaalipedagogiseen työorientaatioon sekä Arjen hallinnan mallin viitekehyksen soveltamiseen. KOTA ry:llä on asiantuntemusta myös turvallisen ja reflektiivisen ryhmäprosessin tuottamiseen lasten, nuorten ja perheiden ryhmille. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien organisaatioiden kanssa. Vuonna 2012 jatketaan yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten sekä sosiaalialan organisaatioiden kanssa. Tavoitteena vuonna 2012 on toteuttaa viisi koulutusjaksoa, jotka ovat laajuudeltaan kahden päivän jaksoista kolmen opintopisteen koulutuskokonaisuuksiin sekä alustuksia ja luentoja tarpeen mukaan. Toimintaa seurataan ja arvioidaan osallistujilta ja yhteistyökumppaneiden kanssa käydyissä keskusteluissa sekä saaduilla palautteilla.

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010 Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Kota ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu 1991 Tehtävänä

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Toiminnanjohtajien aamiainen 14.6.2016, Valo -talo Valmentajan polku viitekehyksenä Monilajiset valmentajayhteisöt Suomen Valmentajat

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sukellus; näkökulmia lajin pedagogisiin sovelluksiin nuorten ja kuntoutujien kanssa Petrea, turku 24.1.2013

Sukellus; näkökulmia lajin pedagogisiin sovelluksiin nuorten ja kuntoutujien kanssa Petrea, turku 24.1.2013 Sukellus; näkökulmia lajin pedagogisiin sovelluksiin nuorten ja kuntoutujien kanssa Petrea, turku 24.1.2013 Valtteri Kivelä KM Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Kota lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki KAMPA III seminaari Kokkola 24.10.2011 Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Raha-automaattiyhdistys 1 Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS 2015 Hankkeen yhteiset toimenpiteet 1. Vakiinnuttaa oppilaitoksiin jatkuva laadunhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot Kansalaisareena 2016

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot Kansalaisareena 2016 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot 2016- Kansalaisareena 2016 Toiminnan tavoitteet Päätavoite: Tavoitteena on kehittää vapaaehtoistoiminnan laatua ja saavutettavuutta paikallisesti

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Voikukkia-seminaari 23.5.2012 Elina Varjonen Kehittämispäällikkö, RAY 1 Lapsi- ja perhetyön avustusohjelma Emma & Elias (2012-2017) Avustusohjelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke 2015 2017 Kainuu Keski Pohjanmaa Lappi (Kolpene hakija/poske koordinoi) Länsi Pohja TAVOITTEET Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuksen työnjako

Sopeutumisvalmennuksen työnjako Sopeutumisvalmennuksen työnjako Sari Miettinen Projektipäällikkö, vastaava tutkija (TtT) Vastuuyliopettaja Hyvinvointiosaamisen yksikkö Hämeen ammattikorkeakoulu Lähtökohtia Hankkeen kohteena nykytilan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot