Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkki jätevesisuunnitelmasta"

Transkriptio

1 Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy

2 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta Perustiedot Kiinteistön tiedot Kiinteistön vesihuolto Vedenhankinta-ja käyttö Jäteveden laatu ja synty Saneerattava jätevesijärjestelmä Sade-, hule-, ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Kiinteistön olosuhteet Kunnan ympäristönsuojelumääräykset Kaavatilanne, maasto ja maaperä Vesistöt ja pohjavesiolosuhteet Järjestelmän valinta Uusi jätevesijärjestelmä Mitoitus Rakenne ja toimintaperiaate Jätevesijärjestelmän asentaminen Normaali käyttö Ylläpitotoimet ja omavalvonta sekä näytteenotto Puhdistustehon arviointi Arvioitu kuormitus Puhdistusteho Käsittelyvaatimusten täyttäminen Liitteet Käyttö- ja huolto-ohjeet Asemapiirros 1: Pituusleikkaus 1: Asennus- ja mittapiirustukset

3 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke on toimintansa aikana järjestänyt useita kyläiltoja ja osallistunut erilaisiin tapahtumiin ja markkinoihin. Tapahtumissa käydään hajajätevesiasioita yleisesti läpi ja pohditaan saneeraamisen eri vaiheita sekä tutustutaan erityyppisten jätevesijärjestelmien vaatimuksiin. Näissä tilaisuuksissa hankevastaava on huomannut toistuvasti, että kiinteistönomistajilla on tarve saada tutustua mallisuunnitelmaan. Monet ovat ennen lisäinformaatiota luulleet, että ns. jätevesiasetuksen vaatima suunnitelma on sama asia kuin jätevesiselvitys ja että sen voi vaivattomasti tehdä itse. Tosiasiassa asianmukainen jätevesisuunnitelma koostuu ammattilaisen tekemästä maastokartoituksesta, jonka pohjalta pyritään löytämään kokonaisedullisesti järkevin sekä toimintaedellytyksiltään sopivin järjestelmä kiinteistölle ja sen asukkaille. Tästä ajatuksesta lähti idea, että hanke tilaisi jätevesisuunnittelijalta yhden kohteen suunnittelun, jonka jälkeen jätevesisuunnitelmaa hyödynnettäisiin tulevissa tiedotusilloissa - luonnollisesti ilman tunnistetietoja. Näin saataisiin levitettyä tietoa suunnitelman yleisistä vaatimuksista. Suunnittelijan valitsemisessa pääpaino oli ammattiosaamisessa, työkokemuksessa, jätevesiasioihin liittyvässä erityisosaamisessa, kokonaiskustannuksissa sekä sitoutumisessa sovittavaan aikatauluun. Mallisuunnitelma oli Kyrönmaan jätevesimessujen arvontapalkintona, jonka jälkeen voittaja arvottiin Isonkyrön kunnantalolla. Näin ollen ainakin kaikilla hankealueen kiinteistön omistajilla oli yhtäläinen mahdollisuus voittaa jätevesisuunnitelma, jonka pääasiallinen käyttö olisi toimia mallisuunnitelmana. Arvonnasta tiedotettiin jätevesimessujen mainoksen yhteydessä seuraavissa sanomalehdissä: Ilkka, Pohjalainen ja Pohjankyrö. Arvontalipukkeita palautettiin yhteensä 240 kappaletta. Mallisuunnitelman tekijäksi karsiutui isokyröläinen suunnittelija-urakoitsija, jolla voidaan katsoa olleen parhaat taidot tehdä suunnitelma. Hän on käynyt vuonna 2010 Hämeenlinnassa vesihuollon suunnittelijakoulun ja suorittanut FISE-pätevyyteen vaadittavan testin. Tämän lisäksi hänellä on aikaisempaa työkokemusta jätevesisuunnitelmien tekemisestä sekä yleisimmin urakoinnista ja vesitekniikasta. Pohjakoulutukseltaan hän on AMK-agrologi. Edellä mainittujen lisäksi hän on suorittanut erilaisia lyhyempiä täydennyskoulutuksia. Mallisuunnitelmaan liittyvä maastokartoitus tehtiin Mukana olivat kiinteistönomistajien lisäksi, suunnittelija ja hankkeen puolesta jätevesitiedottaja Virve Rinnola. 3

4 2. Perustiedot Kiinteistö sijaitsee Laihialla suurehkolla tontilla, joka rajoittuu metsään ja ympäröiviin peltoihin. Kiinteistö sijaitsee kadun varrella, jossa on useita naapureita. Kiinteistö saa puhtaan veden kunnan vesijohtoverkostosta. Kiinteistöllä asuu kaksi henkilöä ja heidän vedenkulutuksensa on ollut keskimäärin 200l/vrk/hlö vesilaskun mukaan. Laihian kunnan vesihuoltomestarin mukaan kiinteistö ei tule olemaan tulevaisuudessakaan viemäröinnin toiminta-aluetta. Alueella noudatetaan ympäristönsuojelulain ja talousjätevesiasetuksen (209/2011) mukaista normaalin vaatimustason puhdistusvaatimuksia, jotka ovat orgaanisen aineksen osalta 80 %, kokonaisfosforin osalta 70 % ja kokonaistypen osalta 30 %. Asuinrakennus on peruskorjattu vuonna 1984, jolloin laitettiin myös 3 betonista saostuskaivoa toimimattoman imeytyskentän tilalle, joka oli virheellisesti alun perin rakennettu saviperäiseen maaperään. Asuinrakennuksessa on asuinneliöitä 162 m2 ja se on jaettu kahteen erilliseen asuntoon. Pienempi 32 m2 asuintilat eivät ole enää nykyisin käytössä. Pienemmässä tilassa ovat myös wc- ja pesutilat, joita käytetään erittäin satunnaisesti. Nämä jätevedet on johdettu betoniseen umpikaivoon, joka on myös rakennettu Kiinteistöllä on myös oma puhdasvesikaivo, joka ei ole tällä hetkellä juomavesikäytössä. Tulevaisuudessa kaivon vettä saatetaan käyttää myös talousvesikäyttöön, jota ennen siitä on suositeltavaa tutkia veden laatu. Tontilta löytyy keskimääräistä enemmän korkeuseroja verrattaessa sitä tavanomaisiin pohjalaisiin tasaisiin tontteihin. Sakokaivot ovat jo iäkkäitä, joten niiden hyödyntämistä ei nähty järkevänä eikä taloudellisena. Kiinteistönomistajia mietitytti myös umpikaivon kohtalo, johon ratkaisuja löytyi useita. Esimerkiksi umpikaivon voi ohittaa ja johtaa myös nämä jätevedet suunnitteilla olevaan jätevesijärjestelmään. Umpikaivon voi uutta järjestelmään rakennettaessa myös jättää entiselleen, jolloin se pitää tulpata. Tällöin varmistetaan se, ettei jätevettä valu maaperään. Näin ollen sen voi myöhemmin liittää tarvittaessa helposti uuteen järjestelmään. 4

5 2.1 Kiinteistön tiedot Omistaja: Malli Mattila Osoite: Jätevedenkatu 1 Kunta, kylä, tila: Laihia, Järvelä, Pajunen (katso liite 1. sijaintikartta) Kiinteistörekisteri: Käyttötarkoitus: Jatkuva asuinkäyttö Rakennukset: Asuinrakennus ja piharakennus Huoneistoala: 160 m2 Kiinteistökäynti: Elokuu 2010 Asukkaat: kaksi aikuista Erikoista: Päärakennuksessa tilat on jaettu kahteen asuintilaan, joista isompi on 128 m2 ja pienempi on 32 m2. Pienenpää asuintilaa käytetään vain poikkeustilanteissa. 2.2 Kiinteistön vesihuolto 2.2.1Vedenhankinta-ja käyttö Kiinteistö saa talousvetensä kunnan vesijohtoverkostosta ja vesimittarin mukaan sitä käytetään 200l/hlö/vrk eli yhteensä 400l/vrk. Tämän lisäksi kiinteistöllä on toimintakuntoinen kaivo, jota ei kuitenkaan ole käytetty. Mikäli tontin kaivo otetaan käyttöön, tulee siitä ensin tehdä laatuanalyysi Jäteveden laatu ja synty Kiinteistössä syntyy tavanomaista asumisjätevettä, joka koostuu pesuvesistä (harmaat jätevedet) ja wcvesistä (mustat jätevedet). Kaikki jätevedet syntyvät asuinrakennuksessa, jossa on kolme vesivessaa. Vuodessa tuotetaan siis 146 m3 jätevettä. Tuotetun jätevesimäärän ei oleta muuttuvan oleellisesti. Käyttämällä fosfaatittomia pesuaineita ja vettä säästäviä lvi-kalusteita, voidaan vähentää syntyvää kuormitusta. 5

6 2.2.3 Saneerattava jätevesijärjestelmä Kiinteistöllä on tällä hetkellä käytössä kolme betonista saostuskaivoa, jotka ovat rakennettu vuonna Saostuskaivoista on purku ojaan ja kaivot maastokäynnillä havaittu korjauskelvottomiksi. Lisäksi pienemmän asuintilan jätevedet johdetaan betoniseen saostuskaivoon. Betoninen umpisäiliö korjataan siten, että siitä tulee tiivis umpisäiliö. Nykyinen järjestelmä ei täytä ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen(209/2011) vaatimuksia. Lisäksi voidaan katsoa, etteivät kiinteistön omistajat kuulu ns. automaattisen ikälievennyksen piiriin eivätkä muutenkaan täytä määräaikaisen lykkäyksen ehtoja Sade-, hule-, ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Kiinteistönomistajalla ei ollut tietoa, ovatko myös kuivatusjätevedet johdettu myös jätevesijärjestelmään. Kun jätevesijärjestelmä saneerataan, tulee silloin varmistaa että kuivatusvesiä ei johdeta uusittuun jätevesijärjestelmään. Liialliset kuivatusvedet voivat laimentaa jätevettä liikaa, jolloin sitä on vaikeampi puhdistaa. 3. Kiinteistön olosuhteet 3.1. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset Puhdistusvaatimukset Laihialla on voimassa ympäristönsuojelumääräykset, ja näin ollen myös niitä tulee noudattaa jätevesiasetuksen lisäksi. Määräyksissä on eritelty ne alueet, joilla sovelletaan ankarampia puhdistusvaatimuksia. Ankarampia puhdistusvaatimuksia voi olla esimerkiksi pohjavesi- ja ranta-alueilla. Kiinteistö sijaitsee normaalin vaatimustason alueella ja puhdistusvaatimukset ovat näin ollen seuraavat: Kuormitustekijä: Normaali puhdistusvaatimus (%): Kuormitusluku hlö/d: Orgaaninen aines BHK 7 80 % 10,00 g Kokonaisfosfori P 70 % 0,66 g Kokonaistyppi N 30 % 9,80 g 6

7 Suojaetäisyydet: Kohde: Talousvesikaivo - huonosti läpäisevä maaperä - hyvin läpäisevä maaperä Vähimmäisetäisyys (m): -40 m (tutkittava tapauskohtaisesti) Vesistö -20 m laitteistosta -30 m purkupaikasta Tontin rajasta - 5 m laitteistosta - 5 m kentästä - 5 m umpisäiliöstä Suojakerros pohjavesitason yläpuolella - 0,25 m maasuodatuksessa - imeytyksessä 1,00 m 3.2 Kaavatilanne, maasto ja maaperä Kiinteistö sijaitsee alueella, jossa ei ole kaavaa. Naapurit ovat kohtuullisella etäisyydellä ja tuleva jätevesijärjestelmän purkuputki ohjataan kiinteistönomistajien omaan ojaan. Mikäli purkuputki johtaisi naapurien kanssa yhteiseen rajaojaan, pitää siitä saada kirjallinen suostumus Tontilta löytyvät riittävät korkeuserot, jotta jätevesi pääsee kulkemaan putkistoissa. Tontin maaperä on savensekaista moreenia. Maastokartoituksessa mitatut korkeuslukemat ovat esitetty ohessa. Vaaituspöytäkirja Laihia kohde lattalukema korkeusasema kp.veranta tolppa konekorkeus tulo saostuskaivoon tulo umpikaivoon maanpinta saos.kaivolla mp.kivijalan vieressä mp.ennen purkuojaa purkuojan pohja pelto ojan takana

8 3.3 Vesistöt ja pohjavesiolosuhteet Lähistöllä ei ole vesistöjä eikä kiinteistö sijaitse pohjavesialueella tai muuten herkällä alueella. 4. Järjestelmän valinta Järjestelmän valintaan kohdistuvat rajoittavat tekijät aloitettiin varmistamalla, että kiinteistö ei ole kunnan viemäröinnin kehittämissuunnitelmassa mukana. Mikäli kiinteistö sijaitsee tulevalla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, on siihen liittymisvelvollisuus. Tämän lisäksi todettiin, että erillisviemäröinti ei ole taloudellisesti järkevää, koska se edellyttäisi myös mittavan sisäremontin. Jos saneeraamiskohteessa on sisätiloissa suunnitteilla muutenkin peruskorjaus, on kaksoisviemäröinti hyvä myös hyvä vaihtoehto. Näin ollen päädyttiin etsimään sopivaa jätevesiratkaisua kaikille jätevesille (harmaat ja mustat vedet). Kiinteistön maaperä tutkittiin silmämääräisesti ja sen todettiin olevan savista. Imeyttämiskenttä on mahdollista ajatella jätevesijärjestelmäksi vain silloin, kun maaperäolosuhteet ovat otolliset eli maaperä on riittävän karkeaa hiekkapohjaista ja kiinteistö ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Imeytyskentän maaperävaatimukset eivät siis täyttyneet kyseisellä kiinteistöllä. Lisäksi imeytyskentän mahdottomuutta tuki kiinteistönomistajien kokemus vuosikymmeniä aikaisemmin kokeillusta imeytyskentästä, joka ei toiminut ja joka aiheutti mm. vakavia hajuhaittoja. Sen sijaan suodatinkenttä olisi ollut toteutettavissa, koska siinä vaihdetaan kentän maa-ainekset. Tällöin on tärkeää, että tontilta löytyy riittävästi korkeuseroja sekä riittävästi pinta-alaa kentälle. Yleisesti yhden kiinteistön suodatinkenttä vie noin 25-30m2 tilan. Kiinteistönomistajat kokivat kuitenkin tonttinsa sen verran pieneksi, että eivät halunneet poistaa puutarhakäytöstä suodatinkentän vaatimaa 25-30m2 alaa. Tavalliselle suodatinkentälle olisi ollut vaihtoehtona ns. kasetti tai moduulikentät, mutta asukkaat olivat enemmän mieltyneet pienpuhdistamoihin. Umpisäiliötä ei voi ajatella kaikille jätevesille normaaliin asuinkäyttöön kuin poikkeustapauksissa kustannussyistä. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi, jos kiinteistöllä käytetään erityisen vähän vettä tai jostain syystä halutaan hankkia väliaikainen ratkaisu jätevesien varastoimiseen. 8

9 Loppujen lopuksi jätevesijärjestelmän valinta oli helppoa, kun ottaa huomioon sekä kiinteistön olosuhteet sekä omistajien kiinnostuneisuus pienpuhdistamoita kohtaan sekä halukkuus sitoutua hoitamaan teknistä laitetta. Pienemmän asuintilan betoninen umpisäiliö korjataan tiiviiksi tai uusitaan. Tietenkin edessä oli vielä valita useista pienpuhdistamo- merkeistä se sopivin. 5. Uusi jätevesijärjestelmä 5.1 Mitoitus Jätevesiasetuksen mukaan jätevesiasetus on mitoitettava vähintään viidelle hengelle tai mitoitettava huoneistoalan mukaisen asukasluvun mukaan (huoneistoala m2/30). Mitoitus tulee tehdä sille henkilömäärälle, jolloin asukasvastineluku on suurempi. Asukkaita asuu kiinteistöllä kaksi, mutta huoneistoalan mukainen asukasvastineluku on 5, 4. Jätevesijärjestelmät ovat kuitenkin teknisiä ratkaisuja, jolloin äskeisen toimintaohjeessa pitää huomioida käytännön vaatimukset. Esimerkiksi pienpuhdistamo toimii ja puhdistaa tutkitusti paremmin lievällä ylikuormalla kuin selkeällä alikuormalla. Esim. pienpuhdistamoissa on usein valittavina vain joko viidelle tai kymmenelle ihmiselle suunniteltu ratkaisu. Näin ollen asiakkaalle valitaan pienpuhdistamo, joka on mitoitettu viidelle hengelle. 5.2 Rakenne ja toimintaperiaate Valittu pienpuhdistamo toimii biologis-kemiallisella toimintaperiaatteella hyödyntäen mm. jätevedessä eläviä pieneliöitä (aktiivilietepuhdistusta) ja fosforin kemiallista saostamista. Jäteveden käsittelyn järkeen laite purkaa puhdistetun jäteveden yli 100 litran panoksina purkupaikkaan. Pienpuhdistamo on muovinen ja se sisältää kaikki tarpeelliset osiot, kuten esisaostussäiliön ja kemikaalisäiliön. Tämän takia vanhat sakokaivot poistetaan käytöstä ja pienpuhdistamo asennetaan joko niiden tilalle taikka niiden jälkeen, jolloin sakokaivot tulee ohittaa. Tämä on tärkeää, jotta uuteen jäteveden käsittelyjärjestelmään ei joudu sinne kuulumattomia sade-, hule- ja kuivatusvesiä, jotka laimentavat jätevettä turhaan ja tekevät puhdistamisesta vaikeampaa. 5.3 Jätevesijärjestelmän asentaminen Uusi jätevesijärjestelmä asennetaan entisten saostuskaivojen tilalle. Tällöin voidaan olettaa, ettei kyseisellä paikalla ole louhintaa vaativaa kiviä tai kalliota. Järjestelmää asennettaessa on noudatettava laitevalmistajien antamia asennusohjeita sekä suunnitelman piirroksia. Mikäli rakentamisvaiheessa tehdään suunnitelmasta poikkeavia muutoksia, tulee ensin ottaa yhteys sekä suunnittelijaan että kunnan raken- 9

10 nusvalvontaan sekä dokumentoida muutokset. Piirroksissa ilmoitettujen korkeuspisteiden nollapiste on rakennuksen verannan tolppa. Puhdistamo lämpöeristetään ja ankkuroidaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. 5.2 Normaali käyttö Kaikkien jätevesijärjestelmien tulee kestää vaihtelevaa kuormitusta, kuten hetkittäistä kuormittamattomuutta ja ylikuormitusta. Pitkien käyttökatkojen aikana eloperäinen puhdistustoiminta (aktiiviliete) voi häiriintyä, mutta käytön tasaantuessa sen toiminta tehostuu useimmiten uudelleen. Näin ollen käyttökatkoilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta jätevesijärjestelmän toimivuuteen. Pienpuhdistamoon kuten muihinkin jätevesijärjestelmiin tulee johtaa vain wc-vesiä ja tiski- ja pesuvesiä. Viemäriin ei saa johtaa ruuantähteitä, vahvoja kemikaaleja, öljyjä, rasvoja ja muita putkistoa tukkivia tai aktiivilietettä häiritseviä esineitä. 5.4 Ylläpitotoimet ja omavalvonta sekä näytteenotto Kiinteistön omistajien on seurattava jätevesijärjestelmän toimintaa säännöllisesti ja tärkeimmät huoltotoimet on kirjattava ylös. Tarkemmat käyttö- ja huolto-ohjeet ovat liitteenä. Jätevesijärjestelmän ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä. 6 Puhdistustehon arviointi 6.1 Arvioitu kuormitus Yleisesti on arvioitu, että yksi ihminen tuottaa jätevesien sisältämänä orgaanista ainetta, BHK 7 50g/hlö/vrk, fosforia 2,2 g/hlö/vrk ja typpeä 14g/hlö/vrk. Kuten aiemmin on esitetty näiden aineiden ja ravinteiden puhdistusvaatimukset ovat seuraavat: Kuormitustekijä: Normaali puhdistusvaatimus (%): Kuormitusluku hlö/d: Orgaaninen aines BHK 7 80 % 10,00 g Kokonaisfosfori P 70 % 0,66 g Kokonaistyppi N 30 % 9,80 g 10

11 6.2 Puhdistusteho Kyseistä pienpuhdistamon puhdistustuloksia on tutkittu useissa tutkimuksissa, jotka löytyvät koottuina seuraavasta osoitteesta Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn toimivuusselvitys panospuhdistamoilla Vihdissä ja Lohjalla (Kosunen & Yli-Tolppa 2003) mukaan valittu panospuhdistamo täyttää vaaditut käsittelyvaatimukset. 6.3 Käsittelyvaatimusten täyttäminen Tämä suunnitelma ja suunniteltu jätevesijärjestelmä täyttävät Valtioneuvoston asetuksen 209/2011, ympäristönsuojelulain sekä Laihian kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Laihialla, Sipi Suunnittelija Jätevesiratkaisijat Oy 7 Liitteet Käyttö- ja huolto-ohjeet Valmistajan luovuttamat käyttö- ja huolto-ohjeet toimitetaan toimenpidelupahakemuksen yhteydessä kuntaan. Kiinteistöllä tulee myös säilyttää kyseiset asiakirjat sekä merkitä niihin huoltotoimenpiteet. 11

12 Asemapiirros 1:50 13

13 Pituusleikkaus 1:30 14

14 Asennus- ja mittapiirustukset: 15

15 Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Hanke on käynnissä välisenä aikana Kyrönmaan kunnissa. Rahoitus tulee Yhyres-kehittämisyhdistykseltä ja se koostuu EU:n valtion ja alueen kuntien osuuksista. Hankkeen tavoitteena on välittää haja-asutusalueen asukkaille jätevesitietoutta sekä edistää jätevesiasetuksen toimeenpanoa Kyrönmaalla. Hanke tarjoaa kiinteistönomistajille sekä tiedotusta että henkilökohtaista neuvontaa. Hankeen kotisivut: 16

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20 Hulevesiopas 1 Sisällys Esipuhe 4 1 Alkusanat 6 Määritelmiä 9 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 0 5 Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessi 6 Hulevesien

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot