Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen"

Transkriptio

1 Karvian Kunta Jätevesiopas Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

2 2 Sisältö JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO... 3 YLEISTÄ... 3 AIKATAULU... 4 LYKKÄYKSET JA VAPAUTUKSET... 4 KOTITALOUSVÄHENNYS... 4 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SIJOITTELU TONTILLA... 5 POHJAVESIALUEET KARVIASSA... 6 NYKYISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SANEERAUS... 7 YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT... 8 SUODATUSKENTTÄ... 9 SUODATUSKENTÄN TOIMINTAPERIAATE... 9 SUODATUSKENTÄN MITOITUS RAKENNEKUVAT KASETEILLA TAI MODUULEILLA TOTEUTETTU SUODATINKENTTÄ IMEYTYSKENTTÄ IMEYTYSKENTÄN TOIMINTAPERIAATE RAKENNEKUVAT IMEYTYSKENTÄN MITOITUS LAITEPUHDISTAMO UMPISÄILIÖ ja KAKSIVESIJÄRJESTELMÄ HARMAAVESISUODATIN KUIVAKÄYMÄLÄT FOSFORINPOISTO MITEN TOIMIA JOS NYKYINEN JÄRJESTELMÄ EI LÄPÄISE MÄRÄYKSIÄ? JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN VERTAILUKUSTANNUKSE ALUEELLA TOIMIVAT SUUNNITTELIJAT/ ASENNUKSET JA LAITTEET... 24

3 3 JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO YLEISTÄ Hajajätevesilainsäädäntöä muutettiin viimeksi vuonna 2011, jolloin kumottiin vanha jätevesiasetus ja asetettiin uusi selkeämpi tilalle. Jätevesiasetuksen piiriin kuuluvat kiinteistöt, joita ei ole liitetty eikä aiota liittää vesihuoltolaitosten viemäriverkostoon. Mukaan lukien: - omakotitalot - vapaa-ajan asunnot (vesi WC ja/tai paineellinen vesi) - karjatilat, joilla syntyy maitohuonevesiä - maaseutuelinkeinoyritykset Mökeissä/saunarakennuksissa, joissa on ns. kantovesi + kuiva WC, voidaan syntyvän jätevesimäärän olettaa olevan niin vähäinen, että jätevesi voidaan imeyttää maaperään ilman puhdistusta jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. HUOM! Selvitys jätevesijärjestelmästä tulee tehdä, vaikkei jätevesijärjestelmää tarvitse saneerata

4 4 AIKATAULU - Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä tulisi olla tehtynä. (esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä) Selvitys lomake: ympäristöhallinnon verkkosivut> rakentaminen -> rakennushanke -> talo tekn. järjestelmät -> kiinteistön jätevesien käsittely -> miten edetä jätevesijärjestelmän -> Selvitys jätevesijärjestelmästä - Uusien määräysten mukainen jätevesijärjestelmä on oltava toimintakunnossa Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeita säilytetään kiinteistöllä ja esitetään valvontaviranomaiselle pyydettäessä. LYKKÄYKSET JA VAPAUTUKSET - Ikävapautukseen ovat oikeutettuja viimeistään täyttäneet 68-vuotiaat henkilöt, jotka ovat asuneet vakituisesti kyseisellä kiinteistöllä ko. ajankohtana. - Määräaikaista lykkäystä voi hakea kunnasta vakavin sosiaalisin suoritusesteiden perusteella enintään viideksi vuodeksi. KOTITALOUSVÄHENNYS Omavastuu 100 euroa ja enimmäismäärä euroa/henkilö (Vähennys koskee työn osuutta) Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat vuonna 2014 saada yhteensä vähennyksen Esimerkki: Maksimivähennyksen eli euron vähennyksen saat, jos vuonna 2014 ostat yritykseltä palveluja, jossa työn osuus on yhteensä noin euroa [(5 555 x 45 %) - 100) = 2 399,75]. Vähennysoikeus on 45 % työn osuudesta. Et voi saada kotitalousvähennystä, jos yritys tai yrittäjä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

5 5 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SIJOITTELU TONTILLA Karvian alueella suodatus- ja imeytyskentän tai puhdistettujen jätevesien purkupaikkoina tulee noudattaa seuraavia etäisyyksiä: TONTIN RAJA TALOUSVESIKAIVO JA MAALÄMPÖKAIVO VESISTÖ POHJAVESIALUE 5 metriä metriä maaperästä ja maastosta riippuen metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Umpisäiliö tai puhdistetutun jäteveden purkupaikka pois pohjavesialueelta Mikäli saunarakennus sijaitsee lähempänä kuin 20 m rantaviivasta voidaan vähäiset pesuvedet, esim. kantovesi imeyttää vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi ei kuitenkaan rakennuksen ja rantaviivan väliselle alueelle

6 6 POHJAVESIALUEET KARVIASSA SARA ALKKIA SARVELA KANTTI

7 7 NYKYISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SANEERAUS Esimerkiksi maasuodattamossa ja maahanimeytyksessä jätevesi tarvitsee saostaa ennen suodatuskenttää. Vanhoja sakokaivoja on mahdollista käyttää sellaisenaan tai saneerata osaksi uutta jätevesijärjestelmää. Vanhoja sakokaivoja voidaan käyttää hyväksi jätevesijärjestelmää saneeratessa, jos betoniset/muoviset kaivot todetaan hyväkuntoisiksi. Saostuskaivojen tarvittava kappalemäärä riippuu johdettavista jätevesistä: - WC ja pesuvedet ts. mustat ja harmaat vedet vähintään 3 saostuskaivoa - Pesuvedet ts. harmaat vedet vähintään 2 saostuskaivoa Saostuskaivoissa on lisäksi oltava T- haara eri osien välillä tukkeutumista ja tuuletusta varten. Nyrkkisääntönä, jos kaivot ovat: - tiiviitä, eikä hajuhaittoja ole ilmennyt - max. 15 vuotta vanhoja Kaivojen hyötykäyttö saattaa olla mahdollista. Mieti kuitenkin huolella kannattaako vanhoja saostuskaivoja hyödyntää, vai onko järkevämpää kunnostaa koko järjestelmä kerralla kuntoon.

8 8 YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT Jätevesijärjestelmät on esitetty mitoitettuna 5 henkilön taloudelle. Jätevesijärjestelmän suunnitelmat on kuitenkin aina tehtävä kiinteistökohtaisesti, esitetyt esimerkit/ suunnitelmat eivät välttämättä täytä määräyksiä kaikissa talouksissa. Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelylaitteiden CE- merkintä tuli pakolliseksi CE merkintä ei kuitenkaan automaattisesti ole tae riittävästä puhdistustehosta. CE merkintä ei liity kansallisiin vaatimuksiin esim. Suomen hajajätevesiasetukseen, vaan tuotteiden myyntiin EU:n alueella. Järjestelmien esittelyn yhteydessä on esitetty kustannusarvioita. Kustannusarviot sisältävät luvat, suunnittelun, tarvikkeet, asennuksen ja maamassat. Arviot on koottu samaan taulukkoon sivulle 23. Suomen hajajätevesiasetuksessa on määrätty seuraavat jäteveden puhdistustehot: NORMAALI Tavanomaisilla alueilla: - Orgaaninen aines (BHK7) 80 % - Kokonaisfosfori 70 % - kokonaistyppi 30 % VAATIVA Ranta-alueilla ja erityisen kuormittavilla kohteilla: - Orgaaninen aines (BHK7) 90 % - Kokonaisfosfori 85 % - kokonaistyppi 40 %

9 9 SUODATUSKENTTÄ SUODATUSKENTÄN TOIMINTAPERIAATE Maasuodattamossa jätevesi johdetaan saostumissäiliön/ säiliöiden kautta rakennettuun suodatuskenttään. Jakokaivoa käytetään, jos imeytysputkia kentässä on enemmän kuin yksi. Suodatuskentässä jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan suodatinkerroksen läpi. Kentän pohjalla oleva kokoomaputkisto kerää puhdistuneen veden ja johtaa sen maastoon. Maasuodattamon toteuttaminen kustantaa noin Käyttökustannukset koostuvat pääsääntöisesti saostuskaivojen tyhjennyksestä 1-2 kertaa vuodessa. Pääsääntöisesti järjestelmä soveltuu sekä WC että pesuvesille normaaleilla alueilla. Ranta- ja muilla herkillä alueilla saatetaan joutua käyttämään kaksivesijärjestelmää tai järjestelmässä joudutaan käyttämään tehostusta esim. fosforin poistamiseen. Kuva 1. Maasuodattamo järjestelmä EDUT + Kentän maa-aines vaihdetaan, joten voidaan rakentaa maaperältään monenlaisiin oloihin. + Helppohoitoinen, toiminnan tarkkailu on mahdollista + Hyvin toteutettuna pitkäikäinen ja luotettava menetelmä, Yleensä noin vuotta. + Käyttökustannukset vuodessa n

10 10 HUOMIOT Varman puhdistustehon saamiseksi, edellytetään jätevesi- suunnittelijan käyttöä. Eri kerrosten kiviaineksen raekoot on tunnettava. Kalliimpi kuin maahanimeyttämö. Jos saostussäiliötä tai -kaivoa ei tyhjennetä tarpeeksi usein, suodatinkerros voi tukkeutua. SUODATUSKENTÄN MITOITUS Suuntaa antava mitoitusohje: - Pesu ja WC vedet: vähintään asukasmäärä x 4 m² - Pelkille pesuvesille: vähintään asukasmäärä x < 4 m² Mitoituksessa vähimmäisasukasmääränä käytetään 5 henkilöä eli kentän pinta-ala on vähintään 20 m². Kentän sivun pituus saa olla korkeintaan 15 metriä Lopullinen mitoitus tulee kuitenkin suorittaa kiinteistökohtaisesti ammattilaisen toimesta varman puhdistustuloksen aikaansaamiseksi!

11 11 RAKENNEKUVAT Suodatinkerros voidaan rakentaa joko yhtenäisenä tai erillisenä rakenteena (kuva 2.). Pääsääntöisesti erillisellä rakenteella on parempi puhdistusteho. Jätevesijärjestelmän mitoitus- ja suunnittelutietoa on esitetty kuvassa 3. Suunnittelussa tulee huomioida kiinteistön, saostuskaivojen, suodatinkentän ja purkupaikan etäisyydet toisistaan ja tarvittavat korkeusasemat. Kuvat ovat suuntaa antavia, suunnittelija määrittelee kentän rakenteiden paksuudet ja kiviainesten raekoot kiinteistökohtaisesti. Kuva 2. Poikkileikkaus suodatinkentän rakenteesta Kuva 3. Suodatinkentän leikkaus pituussuunnassa

12 12 KASETEILLA TAI MODUULEILLA TOTEUTETTU SUODATINKENTTÄ PYSTYSUORA MAANSUODATUS Suodatinkaseteilla/ moduuleilla toteutetussa suodatinkentässä osa sepelistä on korvattu moduuleilla tai kaseteilla. Järjestelmässä jätevesi saostetaan normaalisti sakokaivoissa, josta se johdetaan tarvittaessa jakokaivon kautta maasuodattamon moduuleihin. Suodatinmoduuleista jätevesi valuu suodatinkerrokseen, jonka materiaalinen on oikeanlainen suodatinhiekka. Lopulta jätevesi kerätään kokoomakerroksessa ja puretaan normaaliin tapaan kokoomakaivon kautta maaperään. Kasetin yksittäishinta on noin 200 ja tarvittava kappalemäärä 6-8 kpl valmistajasta riippuen. Täytemaa n.200 mm Kasetit Hiekka n.800 mm Sepeli n.200 mm Kuva 4. Maasuodatus kaseteilla EDUT + Moduulikentän voi rakentaa maaperältään monenlaisiin oloihin. + Voidaan rakentaa pienempään tilaan (n. 8 m²) verrattaessa normaaliin suodatinkenttään + Matalampi asennussyvyys kuin tavanomaisella suodatinkentällä. + Helppohoitoinen ja hyvin toteutettuna pitkäikäinen ja luotettava menetelmä HUOMIOT Edellyttää ammattitaitoista suunnittelua ja rakentamista. Eri kerrosten kiviaineksen raekoot on tunnettava. Kalliimpi kuin imeytyskenttä. Jos saostussäiliötä tai -kaivoa ei tyhjennetä tarpeeksi usein, suodatinkerros voi tukkeutua.

13 13 VAAKAVIRTA MAANSUODATUS Vaakavirtausmaasuodattamossa jätevesi kulkee normaalisti ensin alaspäin, jonka jälkeen virtaus kääntyy lähes vaakasuoraksi. Virtauksen kääntäminen vaatii vesieristetyn pinnan, joten suodattamon pohja vesieristetään perusmaasta. Vaakavirtasuodattamo sopii maaperiin, joissa ei ole mahdollista tehdä syvää kaivantoa esimerkiksi kallioisen maaperän vuoksi. Kuva 5. Vaakavirta maansuodatuksen periaatekuva (jita.fi)

14 14 IMEYTYSKENTTÄ IMEYTYSKENTÄN TOIMINTAPERIAATE Maahanimeyttämössä jätevesi puhdistuu suodattuessaan luonnollisten maakerrosten läpi. Maaperän on oltava vettä läpäisevää esim. hiekkaa tai soraista moreenia, jotta suodatus toimisi. Jätevesi kulkeutuu imeytyskenttään saostussäiliöiden kautta. Jakokaivoa käytetään, jos imeytysputkia kentässä on enemmän kuin yksi. Maahanimeyttämön perustamiskustannukset ovat eurosta ylöspäin. Käyttökustannukset koostuvat pääsääntöisesti saostuskaivojen tyhjennyksestä 1-2 kertaa vuodessa. Pääsääntöisesti järjestelmä soveltuu sekä WC että pesuvesille normaaleilla alueilla. Ranta- ja muilla herkillä alueilla saatetaan joutua käyttämään kaksivesijärjestelmää tai järjestelmässä joudutaan käyttämään tehostusta esim. fosforin poistamiseen. Kuva 6. Imeytyskentän toimintaperiaate EDUT + Edullisuus + Huolto vähäistä HUOMIOT - Soveltuvuus huono, maaperän vaikutus suuri - Tarvitsee suuren tilan tontilta

15 15 RAKENNEKUVAT Suodatinkerros voidaan rakentaa joko yhtenäisenä tai erillisenä rakenteena (kuva 7.). Pääsääntöisesti erillisellä rakenteella on parempi puhdistusteho. Suunnittelija määrittelee kentän rakenteiden paksuudet, kiviainesten raekoot ja toteutustavan kiinteistökohtaisesti. Jätevesijärjestelmän mitoitus- ja suunnittelutietoa on esitetty kuvassa 8. Suunnittelussa tulee huomioida kiinteistön, saostuskaivojen ja imeytyskentän etäisyydet toisistaan ja tarvittavat korkeusasemat, jotta viemärin viettäminen voidaan toteuttaa. Järjestelmän oikea toimivuus taataan parhaiten ammattilaisen suunnittelulla! Kuva 7. Poikkileikkaus kuva imeytyskentän rakenteesta Kuva 8. Leikkaus imeytyskentästä pituussuunnassa

16 16 IMEYTYSKENTÄN MITOITUS Suuntaa antava mitoitusohje: - Kaikki jätevedet: asukasmäärä x 4-7 m² Mitoituksessa vähimmäisasukasmääränä käytetään 5 henkilöä eli kentän pinta-ala on vähintään 20 m². Kentän sivun pituus saa olla korkeintaan 15 metriä Lopullinen mitoitus tulee kuitenkin suorittaa kiinteistökohtaisesti ammattilaisen toimesta varman puhdistustuloksen aikaansaamiseksi! Kiinteistön omistaja voi imeytyskokeella alustavasti selvittää imeytyskentän soveltuvuutta jätevesijärjestelmäksi. Imeytyskokeen ohje on liitteenä 1. Imeytyskokeen avulla ei kuitenkaan voida tehdä lopullista päätöstä imeytyskentän valinnasta, vaan päätöksen tekee ammattilainen maaperätutkimusten perusteella

17 17 LAITEPUHDISTAMO Laite- eli pienpuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia laitteita. Järjestelmän oikea toiminta vaatii valmistajan ohjeen mukaisen asennuksen. Yleisin puhdistamon toiminta tapa on poistaa orgaaninen aine ja typpi biologisessa vaiheessa ja fosfori saostuskemikaalilla. Laitepuhdistamoita ja puolueettomia tutkimuksia voi vertailla Ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Ympäristöhallinto-> Rakentaminen -> Rakennushanke -> Talotekniset järjestelmät -> Kiinteistön jätevesien käsittely -> Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä -> Käsittelyjärjestelmien toimivuus ja tutkimus Laitepuhdistamo sopii pääsääntöisesti pysyvästi asutettuun kiinteistöön. Rakennuksen tulee olla sähköistetty sekä jäteveden koostua sekä WC että pesuvesistä. Yleensä laitepuhdistamot sopivat myös vaativimmille puhdistusalueilla puhdistustehonsa ansiosta. EDUT + Sopii pienelle pinta-alalle/ tontille + Helppo asentaa + Maaston laatu tai maaperä ei vaikuta menetelmän toimivuuteen + Puhdistusprosessi on hallittu HUOMIOT - Tarvitsee säännöllistä huoltoa, vähintään kemikaalien lisäystä ja tarkkailua - Vaatii tasaista jatkuvaa käyttöä - Yleensä kaikki jätevedet (WC+ pesuvedet) tarvitsee johtaa puhdistamoon - Oikean puhdistamon valitseminen vaatii ammattitaitoa

18 Kuva 9. Leikkaus pienpuhdistamosta 18

19 19 UMPISÄILIÖ ja KAKSIVESIJÄRJESTELMÄ Umpisäiliöihin johdettavat jätevedet on ainoa sallittu jätevesijärjestelmä pohjavesialueella sekä ratkaisu, jos muut järjestelmät eivät tontille sovellu. Jätevesi kerätään umpisäiliöön kiinteistössä, joka sitten tyhjätään loka-autolla jätevedenpuhdistuslaitokselle. Tyhjennys tapahtuu noin 2-3 kk välein riippuen asukasmäärästä ja johdettavista jätevesistä. Umpisäiliön asennuksessa pitää huomioida muovisen umpisäiliön ankkurointi paikalleen estämään pohjaveden aiheuttamaa nostattamista. Perustuskustannukset umpisäiliölle ovat noin euroa mitoitettaessa se kaikille jätevesille. Pelkän säiliön hinta vaihtelee riippuen säiliön koosta. Käyttökustannukset ovat noin vuositasolla. Umpisäiliö on ainoa ratkaisu pohjavesialueilla. Muuten umpisäiliön käyttö mielletään tilapäiseksi ratkaisuksi sen suurien käyttökustannusten vuoksi. Suositumpana vaihtoehtona pidetään ns. kaksivesijärjestelmää, jossa suurempaa puhdistustehoa tarvitseva vesivessan jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja muut vedet puhdistetaan esimerkiksi maasuodatuskentällä tai harmaavesisuodattimella. Kaksivesijärjestelmän perustamiskustannukset ovat riippuen pesuvesien puhdistusjärjestelmästä ja vuosittaiset käyttökustannukset Saneerauskohteissa jätevesillä pitää olla erillisviemäröinti pesu- ja WC-vesille kaksivesijärjestelmän toteuttamiseen. EDUT + Pelkkien pesuvesien käsittely on yksinkertaisempaa kuin vesivessan vesien HUOMIOT - Umpisäiliön tyhjennyksestä huolehtiminen ja siitä aiheutuvat kustannukset - Saneerauskohteissa WC ja pesuvesillä tarvitsee olla erillistulo

20 20 HARMAAVESISUODATIN Kaksivesijärjestelmä ja kuivakäymälä- kiinteistöissä on mahdollista käyttää pesuvesien puhdistamiseen harmaavesisuodatinta. Yleisin toimintaperiaate harmaavesisuodattimissa on turvesuodatus. Turvesuodatuksessa harmaa vesi johdetaan suodattimeen, jossa se kulkeutuu suodatinkerrosten läpi. Suodattimen toiminta perustu sekä jäteveden mekaaniseen että biologiseen puhdistukseen. Turvekäyttöisen harmaasuodattimen suodatinkerrokset vaihdetaan noin 100 käyttövuorokauden välein. Harmaavesisuodatin voidaan asentaa myös maan pinnalle, jolloin se tarvitsee talvikäytössä eristää. Maanpäälle asennuksessa pitää huomioida myös jäteveden vienti harmaavesi suodattamoon, johon useasti tarvitaan pumppauspakettia. Harmaavesisuodattimen hinta-arvio on , riippuen kapasiteetista ja käyttötarkoituksesta (kesä/talvi). KUIVAKÄYMÄLÄT KUIVAKÄYMÄLÄ + HARMAAVESISUODATIN/ SUODATINKENTTÄ (esim. moduuleilla/ kaseteilla) EDUT + Käytössä edullinen + Kuivakäymälät ovat nykypäivänä vesivessojen veroisia vaihtoehtoja, myös sisätiloissa olevat kuivakäymälät ovat yleistyneet. HUOMIOT -Harmaasuodatin on tarkoitettu vain pesu-/tiskivesille. Yleensä niissä on jokin vaihdettava suodatinmateriaali joka vaihdetaan tietyin väliajoin.

21 21 FOSFORINPOISTO Kiinteistöissä voidaan edellyttää fosforin lisäpoistoa erityisesti tiukemman vaatimusten alueilla. Fosforinpoiston tehostaminen nostaa perustamiskustannuksia noin käytettävästä järjestelmästä riippuen. Vuosittaiset käyttökustannukset kasvavat Fosforin lisäpoisto on mahdollista toteuttaa mm. 1. lisäämällä saostuskemikaalia jäteveden sekaan annostelulaitteen avulla. 2. Maasuodattimessa puhdistettu vesi puretaan maastoon kaivon kautta, joka on täytetty fosforia sitovalla massalla. 3. Maansuodatushiekan väliin lisätty biotiittimassa, joka sitoo fosforia.

22 22 MITEN TOIMIA JOS NYKYINEN JÄRJESTELMÄ EI LÄPÄISE MÄRÄYKSIÄ? 1. Jos kiinteistöä ei voi liittää kunnalliseen jätevesiverkostoon (jätevesiverkoston laajennusta ei tiedossa Karvian alueella lähiaikoina), eikä naapureiden kanssa yhteinen viemäröinti ole mahdollista tarvitsee tehdä kiinteistökohtainen suunnitelma 2. Hanki pätevä suunnittelija laatimaan jätevesisuunnitelma, jotta määräykset varmasti toteutuvat. Kysy myös naapurien tarvetta suunnittelijalle, yhdessä voi säästää kustannuksissa 3. Varmista että, - suunnitelma varmasti täyttää vaatimukset - suunnittelija on selvittänyt kunnalta jätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset - suunnitelmassa on esitetty käyttö- ja huolto-ohjeet 4. Täytä toimenpidehakemus suunnitelmineen Karvian kunnalle ( Toimenpidelupa + vastaavan työnjohtajan nimeäminen yhteensä n. 85 ) 5. Luvan käsittelyn jälkeen saa aloittaa jätevesijärjestelmän uusimisen

23 JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN VERTAILUKUSTANNUKSE

24 ALUEELLA TOIMIVAT SUUNNITTELIJAT/ ASENNUKSET JA LAITTEET YRITYS PAIKKAKUNTA Fise:n PÄTEVYYS SUUNNITELU ASENNUS LAITTEET YHTEYSTIEDOT JKS- ympäristötekniikka Vimpeli (Kurikka) Fise A* X puh Kannosto Oy Parkano ja Jalasjärvi Fise A ** X X X Parkano puh Kari Tuuliniemi Karvia X Puh Karvian LVI T. Vähäkainu Ky Karvia X X Timo Vähäkainu puh K- Market Lastula Karvia X LVI Mustaniemi Kankaanpää X X X Jari Lastula puh puh. (02)

25 Rakennuspalvelu T. Lehtonen Karvia X Tuomo Lehtonen puh S. Peltomäki Kankaanpää Fise A* X X X Veptek Oy Parkano X puh. (02) Puh (03) * A tai B vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija ** A tai B vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja Listassa on lähialueella sijaitsevat suunnittelijat, urakoitsijat ja laitemyyjät. Mikäli haluat omat tietosi listalle, ota yhteyttä Karvian kunnan jätevesineuvojaan (puh ). Karvian kunta ei vastaa tietojen oikeudellisuudesta. (päivitetty )

26 Lähteet KUVAT Tyyppikuvat (jätevedet) [verkkosivu]. Saatavana: Tuotteet, jätevesijärjestelmät [verkkosivu]. Saatavana: SISÄLTÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET [verkkosivu]. Saatavana: Kotitalousvähennys [verkkosivu]. Saatavana: JT- Hanke [verkkosivu]. Saatavana: Jätevesien käsittely haja-asutusalueella, Opas [verkkojulkaisu]. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Saatavana: Hyvä jätevesien käsittely Helsinki: Suomen ympäristökeskus

27 Liite 1

28

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Hämeenkyrön kunta, Ympäristönsuojelu Hollitie 7, 39100 HÄMEENKYRÖ Saapumispäivä Käsittely 1(6) SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

JÄTEVESISUUNNITELMA OHJEISTUS / Savonlinnan kaupunki

JÄTEVESISUUNNITELMA OHJEISTUS / Savonlinnan kaupunki JÄTEVESISUUNNITELMA OHJEISTUS / Savonlinnan kaupunki Milloin tarvitaan Suunnitelma tarvitaan, kun kiinteistölle rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai vanhaa järjestelmää laajennetaan tai sen puhdistusta

Lisätiedot

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaan jäteveden käsittely Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa tapauksessa yksinkertaisin

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut OMAKOTITALOILLE Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan 1.1.2004 ja sitä muokattiin osittain vuonna

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä

Lisätiedot

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä? SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Vestelli biomoduulit 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Vestelli Biomoduulit 8 toiminta Vestelli Biomoduulit 8 asennus Vestelli Biomoduulit 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon. Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä

Jätevesien käsittely kuntoon. Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä Jätevesien käsittely kuntoon Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen 28.5.2011 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003)

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Sivu 1. MRL-lupa nro:

Sivu 1. MRL-lupa nro: Sivu 1 Mikkelin seudun 2012 Selvitys ypäristöpalvelut jätevesijärjestelästä PL 167 50101 Mikkeli Käsittelytiedot: JV-kanta nro: LIMS-kohde nro: Täyttöohjeet takasivulla MRL-lupa nro: 1. RAKENNUS- Kunta

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille

Lisätiedot

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Helsinki 22.5.2015 Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Mitä järjestelmiä kiinteistöiltä

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. 4. Hae rakennus- tai toimenpidelupaa ja liitä suunnitelma lupahakemukseen - lupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta

JÄTEVESINEUVONTA. 4. Hae rakennus- tai toimenpidelupaa ja liitä suunnitelma lupahakemukseen - lupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa? Jokaisella kiinteistöllä pitäisi olla, Selvitys jätevesijärjestelmästä Lomake saatavissa kunnalta, liitteeksi asemapiirros jätevesijärjestelmän sijainnista.

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

CW Solutions Oy (7) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy (7) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 02.10.2004 1(7) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä 1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa IN-DRÄN Biosuodatin 5ce Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 6 kpl s uodatuskasetti 5 kpl Ø 110mm kokoomaputki 5 kpl Ø 110mm liitosputki 1 kpl Ø 110mm T-haara 2 kpl tuuletusputki ja hattu 2 kpl Ø

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Ympäristötoimi 2012 OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Miksi kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Ympäristönsuojelulaki 16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 154 Talousjätevesien käsittelyyn liittyvät määritelmät Tässä luvussa tarkoitetaan: 1) talousjätevedellä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen. Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka

Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen. Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka MIKÄ ON VALONIA? Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Perustettiin yhdistämällä V-S

Lisätiedot

Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS Sisältö 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2011 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Työnäytösraportti 5. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU,

Lisätiedot

KARKKILAN RAKENNUSVALVONTA MENOSSA MUKANA HAJAJÄTEVESIVIIKOLLA

KARKKILAN RAKENNUSVALVONTA MENOSSA MUKANA HAJAJÄTEVESIVIIKOLLA KARKKILAN RAKENNUSVALVONTA MENOSSA MUKANA HAJAJÄTEVESIVIIKOLLA Valtakunnallista hajajätevesiviikkoa vietetään 24.-30.4. Kesäsesonki kutsuu, kevät ja kesä ovat rakentamisen aikaa. Hajajätevesiviikko kannustaa

Lisätiedot

Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista:

Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista: 2282 1. JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT Liite I Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista: 1) saostussäiliö (saostuskaivo), jolla tarkoitetaan jäteveden yksi- tai

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

Jäteveden maaperäkäsittely ja järjestelmien toimintakunnon arviointi. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Jäteveden maaperäkäsittely ja järjestelmien toimintakunnon arviointi. Erkki Santala, Hajaputsari ry Jäteveden maaperäkäsittely ja järjestelmien toimintakunnon arviointi Erkki Santala, Hajaputsari ry Jäteveden maahanimeyttämöt ja maasuodattamot Toimintaperiaatteet Rakenneratkaisuja Imeyttämö Suodattamo

Lisätiedot

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Putkilahden vesihuoltosuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29378 Raportti, LUONNOS 1 (6) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Putkilahden vesihuolto

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA SK1300 + BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröinti ja -käsittely Turku, 28.11.211 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Haja-asutuksen jätevesien koostumus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ympäristöhallinnon internet-sivuilta löytyy asetus ja sen perustelut sekä tietoa vesihuoltolaitteistoista:

Ympäristöhallinnon internet-sivuilta löytyy asetus ja sen perustelut sekä tietoa vesihuoltolaitteistoista: HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJEET Mikäli kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, eikä liittyminen kunnan tai vesiosuuskunnan viemäriverkostoon ole mahdollista, tulee kiinteistöllä syntyvän

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN TAI MUUTTAMINEN VIEMÄRI- VERKOSTON ULKOPUOLISELLA ALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN TAI MUUTTAMINEN VIEMÄRI- VERKOSTON ULKOPUOLISELLA ALUEELLA 1(4) Varkauden kaupunki RAKENNUSVALVONTA Pieksämäen kaupunki Keski-Savon yhtenäiset käytännöt Leppävirran kunta Joroisten kunta Heinäveden kunta 1.2.2016 v 1.0 Käytäntöä koskevat mahdolliset kuntakohtaiset

Lisätiedot

Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta

Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta 29.3.2017 LINKKI2016-hankkeen loppuseminaari Lohjan kaupungintalo Monkola 29.3.2017 Kirkkonummen kunta/ ympäristönsuojelu, Elina

Lisätiedot

JA VAPAA-AJAN ASUNTO OMAKOTITALO JÄTEVESIOPAS MÖKKI MAATILA

JA VAPAA-AJAN ASUNTO OMAKOTITALO JÄTEVESIOPAS MÖKKI MAATILA MAATILA MÖKKI JA VAPAA-AJAN ASUNTO OMAKOTITALO JÄTEVESIOPAS Pyrimme ratkaisemaan asiakkaittemme jätevesiongelmat: olosuhteisiin paneutuen parasta saatavilla olevaa tekniikkaa käyttäen edullisimmilla kokonaiskustannuksilla

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA JOHDANTO Tämän haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevan ohjeen tarkoituksena on antaa ohjeita talousjätevesien

Lisätiedot

JÄTEVESIOPAS. Hamina, Virolahti, Miehikkälä. Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä

JÄTEVESIOPAS. Hamina, Virolahti, Miehikkälä. Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä JÄTEVESIOPAS Hamina, Virolahti, Miehikkälä Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä Haminan kaupunki Ympäristötoimi 5.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Haja-asutuksen jätevesisäädökset.3

Lisätiedot

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys) Suunnitela jätevesien käsittelystä 04600 Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Sanna Laakso Vanhempi jätevesineuvoja 13.3.2017 1 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Miksi kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä täytyy

Lisätiedot