Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen"

Transkriptio

1 Karvian Kunta Jätevesiopas Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

2 2 Sisältö JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO... 3 YLEISTÄ... 3 AIKATAULU... 4 LYKKÄYKSET JA VAPAUTUKSET... 4 KOTITALOUSVÄHENNYS... 4 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SIJOITTELU TONTILLA... 5 POHJAVESIALUEET KARVIASSA... 6 NYKYISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SANEERAUS... 7 YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT... 8 SUODATUSKENTTÄ... 9 SUODATUSKENTÄN TOIMINTAPERIAATE... 9 SUODATUSKENTÄN MITOITUS RAKENNEKUVAT KASETEILLA TAI MODUULEILLA TOTEUTETTU SUODATINKENTTÄ IMEYTYSKENTTÄ IMEYTYSKENTÄN TOIMINTAPERIAATE RAKENNEKUVAT IMEYTYSKENTÄN MITOITUS LAITEPUHDISTAMO UMPISÄILIÖ ja KAKSIVESIJÄRJESTELMÄ HARMAAVESISUODATIN KUIVAKÄYMÄLÄT FOSFORINPOISTO MITEN TOIMIA JOS NYKYINEN JÄRJESTELMÄ EI LÄPÄISE MÄRÄYKSIÄ? JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN VERTAILUKUSTANNUKSE ALUEELLA TOIMIVAT SUUNNITTELIJAT/ ASENNUKSET JA LAITTEET... 24

3 3 JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO YLEISTÄ Hajajätevesilainsäädäntöä muutettiin viimeksi vuonna 2011, jolloin kumottiin vanha jätevesiasetus ja asetettiin uusi selkeämpi tilalle. Jätevesiasetuksen piiriin kuuluvat kiinteistöt, joita ei ole liitetty eikä aiota liittää vesihuoltolaitosten viemäriverkostoon. Mukaan lukien: - omakotitalot - vapaa-ajan asunnot (vesi WC ja/tai paineellinen vesi) - karjatilat, joilla syntyy maitohuonevesiä - maaseutuelinkeinoyritykset Mökeissä/saunarakennuksissa, joissa on ns. kantovesi + kuiva WC, voidaan syntyvän jätevesimäärän olettaa olevan niin vähäinen, että jätevesi voidaan imeyttää maaperään ilman puhdistusta jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. HUOM! Selvitys jätevesijärjestelmästä tulee tehdä, vaikkei jätevesijärjestelmää tarvitse saneerata

4 4 AIKATAULU - Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä tulisi olla tehtynä. (esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä) Selvitys lomake: ympäristöhallinnon verkkosivut> rakentaminen -> rakennushanke -> talo tekn. järjestelmät -> kiinteistön jätevesien käsittely -> miten edetä jätevesijärjestelmän -> Selvitys jätevesijärjestelmästä - Uusien määräysten mukainen jätevesijärjestelmä on oltava toimintakunnossa Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeita säilytetään kiinteistöllä ja esitetään valvontaviranomaiselle pyydettäessä. LYKKÄYKSET JA VAPAUTUKSET - Ikävapautukseen ovat oikeutettuja viimeistään täyttäneet 68-vuotiaat henkilöt, jotka ovat asuneet vakituisesti kyseisellä kiinteistöllä ko. ajankohtana. - Määräaikaista lykkäystä voi hakea kunnasta vakavin sosiaalisin suoritusesteiden perusteella enintään viideksi vuodeksi. KOTITALOUSVÄHENNYS Omavastuu 100 euroa ja enimmäismäärä euroa/henkilö (Vähennys koskee työn osuutta) Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat vuonna 2014 saada yhteensä vähennyksen Esimerkki: Maksimivähennyksen eli euron vähennyksen saat, jos vuonna 2014 ostat yritykseltä palveluja, jossa työn osuus on yhteensä noin euroa [(5 555 x 45 %) - 100) = 2 399,75]. Vähennysoikeus on 45 % työn osuudesta. Et voi saada kotitalousvähennystä, jos yritys tai yrittäjä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

5 5 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SIJOITTELU TONTILLA Karvian alueella suodatus- ja imeytyskentän tai puhdistettujen jätevesien purkupaikkoina tulee noudattaa seuraavia etäisyyksiä: TONTIN RAJA TALOUSVESIKAIVO JA MAALÄMPÖKAIVO VESISTÖ POHJAVESIALUE 5 metriä metriä maaperästä ja maastosta riippuen metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Umpisäiliö tai puhdistetutun jäteveden purkupaikka pois pohjavesialueelta Mikäli saunarakennus sijaitsee lähempänä kuin 20 m rantaviivasta voidaan vähäiset pesuvedet, esim. kantovesi imeyttää vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi ei kuitenkaan rakennuksen ja rantaviivan väliselle alueelle

6 6 POHJAVESIALUEET KARVIASSA SARA ALKKIA SARVELA KANTTI

7 7 NYKYISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SANEERAUS Esimerkiksi maasuodattamossa ja maahanimeytyksessä jätevesi tarvitsee saostaa ennen suodatuskenttää. Vanhoja sakokaivoja on mahdollista käyttää sellaisenaan tai saneerata osaksi uutta jätevesijärjestelmää. Vanhoja sakokaivoja voidaan käyttää hyväksi jätevesijärjestelmää saneeratessa, jos betoniset/muoviset kaivot todetaan hyväkuntoisiksi. Saostuskaivojen tarvittava kappalemäärä riippuu johdettavista jätevesistä: - WC ja pesuvedet ts. mustat ja harmaat vedet vähintään 3 saostuskaivoa - Pesuvedet ts. harmaat vedet vähintään 2 saostuskaivoa Saostuskaivoissa on lisäksi oltava T- haara eri osien välillä tukkeutumista ja tuuletusta varten. Nyrkkisääntönä, jos kaivot ovat: - tiiviitä, eikä hajuhaittoja ole ilmennyt - max. 15 vuotta vanhoja Kaivojen hyötykäyttö saattaa olla mahdollista. Mieti kuitenkin huolella kannattaako vanhoja saostuskaivoja hyödyntää, vai onko järkevämpää kunnostaa koko järjestelmä kerralla kuntoon.

8 8 YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT Jätevesijärjestelmät on esitetty mitoitettuna 5 henkilön taloudelle. Jätevesijärjestelmän suunnitelmat on kuitenkin aina tehtävä kiinteistökohtaisesti, esitetyt esimerkit/ suunnitelmat eivät välttämättä täytä määräyksiä kaikissa talouksissa. Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelylaitteiden CE- merkintä tuli pakolliseksi CE merkintä ei kuitenkaan automaattisesti ole tae riittävästä puhdistustehosta. CE merkintä ei liity kansallisiin vaatimuksiin esim. Suomen hajajätevesiasetukseen, vaan tuotteiden myyntiin EU:n alueella. Järjestelmien esittelyn yhteydessä on esitetty kustannusarvioita. Kustannusarviot sisältävät luvat, suunnittelun, tarvikkeet, asennuksen ja maamassat. Arviot on koottu samaan taulukkoon sivulle 23. Suomen hajajätevesiasetuksessa on määrätty seuraavat jäteveden puhdistustehot: NORMAALI Tavanomaisilla alueilla: - Orgaaninen aines (BHK7) 80 % - Kokonaisfosfori 70 % - kokonaistyppi 30 % VAATIVA Ranta-alueilla ja erityisen kuormittavilla kohteilla: - Orgaaninen aines (BHK7) 90 % - Kokonaisfosfori 85 % - kokonaistyppi 40 %

9 9 SUODATUSKENTTÄ SUODATUSKENTÄN TOIMINTAPERIAATE Maasuodattamossa jätevesi johdetaan saostumissäiliön/ säiliöiden kautta rakennettuun suodatuskenttään. Jakokaivoa käytetään, jos imeytysputkia kentässä on enemmän kuin yksi. Suodatuskentässä jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan suodatinkerroksen läpi. Kentän pohjalla oleva kokoomaputkisto kerää puhdistuneen veden ja johtaa sen maastoon. Maasuodattamon toteuttaminen kustantaa noin Käyttökustannukset koostuvat pääsääntöisesti saostuskaivojen tyhjennyksestä 1-2 kertaa vuodessa. Pääsääntöisesti järjestelmä soveltuu sekä WC että pesuvesille normaaleilla alueilla. Ranta- ja muilla herkillä alueilla saatetaan joutua käyttämään kaksivesijärjestelmää tai järjestelmässä joudutaan käyttämään tehostusta esim. fosforin poistamiseen. Kuva 1. Maasuodattamo järjestelmä EDUT + Kentän maa-aines vaihdetaan, joten voidaan rakentaa maaperältään monenlaisiin oloihin. + Helppohoitoinen, toiminnan tarkkailu on mahdollista + Hyvin toteutettuna pitkäikäinen ja luotettava menetelmä, Yleensä noin vuotta. + Käyttökustannukset vuodessa n

10 10 HUOMIOT Varman puhdistustehon saamiseksi, edellytetään jätevesi- suunnittelijan käyttöä. Eri kerrosten kiviaineksen raekoot on tunnettava. Kalliimpi kuin maahanimeyttämö. Jos saostussäiliötä tai -kaivoa ei tyhjennetä tarpeeksi usein, suodatinkerros voi tukkeutua. SUODATUSKENTÄN MITOITUS Suuntaa antava mitoitusohje: - Pesu ja WC vedet: vähintään asukasmäärä x 4 m² - Pelkille pesuvesille: vähintään asukasmäärä x < 4 m² Mitoituksessa vähimmäisasukasmääränä käytetään 5 henkilöä eli kentän pinta-ala on vähintään 20 m². Kentän sivun pituus saa olla korkeintaan 15 metriä Lopullinen mitoitus tulee kuitenkin suorittaa kiinteistökohtaisesti ammattilaisen toimesta varman puhdistustuloksen aikaansaamiseksi!

11 11 RAKENNEKUVAT Suodatinkerros voidaan rakentaa joko yhtenäisenä tai erillisenä rakenteena (kuva 2.). Pääsääntöisesti erillisellä rakenteella on parempi puhdistusteho. Jätevesijärjestelmän mitoitus- ja suunnittelutietoa on esitetty kuvassa 3. Suunnittelussa tulee huomioida kiinteistön, saostuskaivojen, suodatinkentän ja purkupaikan etäisyydet toisistaan ja tarvittavat korkeusasemat. Kuvat ovat suuntaa antavia, suunnittelija määrittelee kentän rakenteiden paksuudet ja kiviainesten raekoot kiinteistökohtaisesti. Kuva 2. Poikkileikkaus suodatinkentän rakenteesta Kuva 3. Suodatinkentän leikkaus pituussuunnassa

12 12 KASETEILLA TAI MODUULEILLA TOTEUTETTU SUODATINKENTTÄ PYSTYSUORA MAANSUODATUS Suodatinkaseteilla/ moduuleilla toteutetussa suodatinkentässä osa sepelistä on korvattu moduuleilla tai kaseteilla. Järjestelmässä jätevesi saostetaan normaalisti sakokaivoissa, josta se johdetaan tarvittaessa jakokaivon kautta maasuodattamon moduuleihin. Suodatinmoduuleista jätevesi valuu suodatinkerrokseen, jonka materiaalinen on oikeanlainen suodatinhiekka. Lopulta jätevesi kerätään kokoomakerroksessa ja puretaan normaaliin tapaan kokoomakaivon kautta maaperään. Kasetin yksittäishinta on noin 200 ja tarvittava kappalemäärä 6-8 kpl valmistajasta riippuen. Täytemaa n.200 mm Kasetit Hiekka n.800 mm Sepeli n.200 mm Kuva 4. Maasuodatus kaseteilla EDUT + Moduulikentän voi rakentaa maaperältään monenlaisiin oloihin. + Voidaan rakentaa pienempään tilaan (n. 8 m²) verrattaessa normaaliin suodatinkenttään + Matalampi asennussyvyys kuin tavanomaisella suodatinkentällä. + Helppohoitoinen ja hyvin toteutettuna pitkäikäinen ja luotettava menetelmä HUOMIOT Edellyttää ammattitaitoista suunnittelua ja rakentamista. Eri kerrosten kiviaineksen raekoot on tunnettava. Kalliimpi kuin imeytyskenttä. Jos saostussäiliötä tai -kaivoa ei tyhjennetä tarpeeksi usein, suodatinkerros voi tukkeutua.

13 13 VAAKAVIRTA MAANSUODATUS Vaakavirtausmaasuodattamossa jätevesi kulkee normaalisti ensin alaspäin, jonka jälkeen virtaus kääntyy lähes vaakasuoraksi. Virtauksen kääntäminen vaatii vesieristetyn pinnan, joten suodattamon pohja vesieristetään perusmaasta. Vaakavirtasuodattamo sopii maaperiin, joissa ei ole mahdollista tehdä syvää kaivantoa esimerkiksi kallioisen maaperän vuoksi. Kuva 5. Vaakavirta maansuodatuksen periaatekuva (jita.fi)

14 14 IMEYTYSKENTTÄ IMEYTYSKENTÄN TOIMINTAPERIAATE Maahanimeyttämössä jätevesi puhdistuu suodattuessaan luonnollisten maakerrosten läpi. Maaperän on oltava vettä läpäisevää esim. hiekkaa tai soraista moreenia, jotta suodatus toimisi. Jätevesi kulkeutuu imeytyskenttään saostussäiliöiden kautta. Jakokaivoa käytetään, jos imeytysputkia kentässä on enemmän kuin yksi. Maahanimeyttämön perustamiskustannukset ovat eurosta ylöspäin. Käyttökustannukset koostuvat pääsääntöisesti saostuskaivojen tyhjennyksestä 1-2 kertaa vuodessa. Pääsääntöisesti järjestelmä soveltuu sekä WC että pesuvesille normaaleilla alueilla. Ranta- ja muilla herkillä alueilla saatetaan joutua käyttämään kaksivesijärjestelmää tai järjestelmässä joudutaan käyttämään tehostusta esim. fosforin poistamiseen. Kuva 6. Imeytyskentän toimintaperiaate EDUT + Edullisuus + Huolto vähäistä HUOMIOT - Soveltuvuus huono, maaperän vaikutus suuri - Tarvitsee suuren tilan tontilta

15 15 RAKENNEKUVAT Suodatinkerros voidaan rakentaa joko yhtenäisenä tai erillisenä rakenteena (kuva 7.). Pääsääntöisesti erillisellä rakenteella on parempi puhdistusteho. Suunnittelija määrittelee kentän rakenteiden paksuudet, kiviainesten raekoot ja toteutustavan kiinteistökohtaisesti. Jätevesijärjestelmän mitoitus- ja suunnittelutietoa on esitetty kuvassa 8. Suunnittelussa tulee huomioida kiinteistön, saostuskaivojen ja imeytyskentän etäisyydet toisistaan ja tarvittavat korkeusasemat, jotta viemärin viettäminen voidaan toteuttaa. Järjestelmän oikea toimivuus taataan parhaiten ammattilaisen suunnittelulla! Kuva 7. Poikkileikkaus kuva imeytyskentän rakenteesta Kuva 8. Leikkaus imeytyskentästä pituussuunnassa

16 16 IMEYTYSKENTÄN MITOITUS Suuntaa antava mitoitusohje: - Kaikki jätevedet: asukasmäärä x 4-7 m² Mitoituksessa vähimmäisasukasmääränä käytetään 5 henkilöä eli kentän pinta-ala on vähintään 20 m². Kentän sivun pituus saa olla korkeintaan 15 metriä Lopullinen mitoitus tulee kuitenkin suorittaa kiinteistökohtaisesti ammattilaisen toimesta varman puhdistustuloksen aikaansaamiseksi! Kiinteistön omistaja voi imeytyskokeella alustavasti selvittää imeytyskentän soveltuvuutta jätevesijärjestelmäksi. Imeytyskokeen ohje on liitteenä 1. Imeytyskokeen avulla ei kuitenkaan voida tehdä lopullista päätöstä imeytyskentän valinnasta, vaan päätöksen tekee ammattilainen maaperätutkimusten perusteella

17 17 LAITEPUHDISTAMO Laite- eli pienpuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia laitteita. Järjestelmän oikea toiminta vaatii valmistajan ohjeen mukaisen asennuksen. Yleisin puhdistamon toiminta tapa on poistaa orgaaninen aine ja typpi biologisessa vaiheessa ja fosfori saostuskemikaalilla. Laitepuhdistamoita ja puolueettomia tutkimuksia voi vertailla Ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Ympäristöhallinto-> Rakentaminen -> Rakennushanke -> Talotekniset järjestelmät -> Kiinteistön jätevesien käsittely -> Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä -> Käsittelyjärjestelmien toimivuus ja tutkimus Laitepuhdistamo sopii pääsääntöisesti pysyvästi asutettuun kiinteistöön. Rakennuksen tulee olla sähköistetty sekä jäteveden koostua sekä WC että pesuvesistä. Yleensä laitepuhdistamot sopivat myös vaativimmille puhdistusalueilla puhdistustehonsa ansiosta. EDUT + Sopii pienelle pinta-alalle/ tontille + Helppo asentaa + Maaston laatu tai maaperä ei vaikuta menetelmän toimivuuteen + Puhdistusprosessi on hallittu HUOMIOT - Tarvitsee säännöllistä huoltoa, vähintään kemikaalien lisäystä ja tarkkailua - Vaatii tasaista jatkuvaa käyttöä - Yleensä kaikki jätevedet (WC+ pesuvedet) tarvitsee johtaa puhdistamoon - Oikean puhdistamon valitseminen vaatii ammattitaitoa

18 Kuva 9. Leikkaus pienpuhdistamosta 18

19 19 UMPISÄILIÖ ja KAKSIVESIJÄRJESTELMÄ Umpisäiliöihin johdettavat jätevedet on ainoa sallittu jätevesijärjestelmä pohjavesialueella sekä ratkaisu, jos muut järjestelmät eivät tontille sovellu. Jätevesi kerätään umpisäiliöön kiinteistössä, joka sitten tyhjätään loka-autolla jätevedenpuhdistuslaitokselle. Tyhjennys tapahtuu noin 2-3 kk välein riippuen asukasmäärästä ja johdettavista jätevesistä. Umpisäiliön asennuksessa pitää huomioida muovisen umpisäiliön ankkurointi paikalleen estämään pohjaveden aiheuttamaa nostattamista. Perustuskustannukset umpisäiliölle ovat noin euroa mitoitettaessa se kaikille jätevesille. Pelkän säiliön hinta vaihtelee riippuen säiliön koosta. Käyttökustannukset ovat noin vuositasolla. Umpisäiliö on ainoa ratkaisu pohjavesialueilla. Muuten umpisäiliön käyttö mielletään tilapäiseksi ratkaisuksi sen suurien käyttökustannusten vuoksi. Suositumpana vaihtoehtona pidetään ns. kaksivesijärjestelmää, jossa suurempaa puhdistustehoa tarvitseva vesivessan jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja muut vedet puhdistetaan esimerkiksi maasuodatuskentällä tai harmaavesisuodattimella. Kaksivesijärjestelmän perustamiskustannukset ovat riippuen pesuvesien puhdistusjärjestelmästä ja vuosittaiset käyttökustannukset Saneerauskohteissa jätevesillä pitää olla erillisviemäröinti pesu- ja WC-vesille kaksivesijärjestelmän toteuttamiseen. EDUT + Pelkkien pesuvesien käsittely on yksinkertaisempaa kuin vesivessan vesien HUOMIOT - Umpisäiliön tyhjennyksestä huolehtiminen ja siitä aiheutuvat kustannukset - Saneerauskohteissa WC ja pesuvesillä tarvitsee olla erillistulo

20 20 HARMAAVESISUODATIN Kaksivesijärjestelmä ja kuivakäymälä- kiinteistöissä on mahdollista käyttää pesuvesien puhdistamiseen harmaavesisuodatinta. Yleisin toimintaperiaate harmaavesisuodattimissa on turvesuodatus. Turvesuodatuksessa harmaa vesi johdetaan suodattimeen, jossa se kulkeutuu suodatinkerrosten läpi. Suodattimen toiminta perustu sekä jäteveden mekaaniseen että biologiseen puhdistukseen. Turvekäyttöisen harmaasuodattimen suodatinkerrokset vaihdetaan noin 100 käyttövuorokauden välein. Harmaavesisuodatin voidaan asentaa myös maan pinnalle, jolloin se tarvitsee talvikäytössä eristää. Maanpäälle asennuksessa pitää huomioida myös jäteveden vienti harmaavesi suodattamoon, johon useasti tarvitaan pumppauspakettia. Harmaavesisuodattimen hinta-arvio on , riippuen kapasiteetista ja käyttötarkoituksesta (kesä/talvi). KUIVAKÄYMÄLÄT KUIVAKÄYMÄLÄ + HARMAAVESISUODATIN/ SUODATINKENTTÄ (esim. moduuleilla/ kaseteilla) EDUT + Käytössä edullinen + Kuivakäymälät ovat nykypäivänä vesivessojen veroisia vaihtoehtoja, myös sisätiloissa olevat kuivakäymälät ovat yleistyneet. HUOMIOT -Harmaasuodatin on tarkoitettu vain pesu-/tiskivesille. Yleensä niissä on jokin vaihdettava suodatinmateriaali joka vaihdetaan tietyin väliajoin.

21 21 FOSFORINPOISTO Kiinteistöissä voidaan edellyttää fosforin lisäpoistoa erityisesti tiukemman vaatimusten alueilla. Fosforinpoiston tehostaminen nostaa perustamiskustannuksia noin käytettävästä järjestelmästä riippuen. Vuosittaiset käyttökustannukset kasvavat Fosforin lisäpoisto on mahdollista toteuttaa mm. 1. lisäämällä saostuskemikaalia jäteveden sekaan annostelulaitteen avulla. 2. Maasuodattimessa puhdistettu vesi puretaan maastoon kaivon kautta, joka on täytetty fosforia sitovalla massalla. 3. Maansuodatushiekan väliin lisätty biotiittimassa, joka sitoo fosforia.

22 22 MITEN TOIMIA JOS NYKYINEN JÄRJESTELMÄ EI LÄPÄISE MÄRÄYKSIÄ? 1. Jos kiinteistöä ei voi liittää kunnalliseen jätevesiverkostoon (jätevesiverkoston laajennusta ei tiedossa Karvian alueella lähiaikoina), eikä naapureiden kanssa yhteinen viemäröinti ole mahdollista tarvitsee tehdä kiinteistökohtainen suunnitelma 2. Hanki pätevä suunnittelija laatimaan jätevesisuunnitelma, jotta määräykset varmasti toteutuvat. Kysy myös naapurien tarvetta suunnittelijalle, yhdessä voi säästää kustannuksissa 3. Varmista että, - suunnitelma varmasti täyttää vaatimukset - suunnittelija on selvittänyt kunnalta jätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset - suunnitelmassa on esitetty käyttö- ja huolto-ohjeet 4. Täytä toimenpidehakemus suunnitelmineen Karvian kunnalle ( Toimenpidelupa + vastaavan työnjohtajan nimeäminen yhteensä n. 85 ) 5. Luvan käsittelyn jälkeen saa aloittaa jätevesijärjestelmän uusimisen

23 JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN VERTAILUKUSTANNUKSE

24 ALUEELLA TOIMIVAT SUUNNITTELIJAT/ ASENNUKSET JA LAITTEET YRITYS PAIKKAKUNTA Fise:n PÄTEVYYS SUUNNITELU ASENNUS LAITTEET YHTEYSTIEDOT JKS- ympäristötekniikka Vimpeli (Kurikka) Fise A* X puh Kannosto Oy Parkano ja Jalasjärvi Fise A ** X X X Parkano puh Kari Tuuliniemi Karvia X Puh Karvian LVI T. Vähäkainu Ky Karvia X X Timo Vähäkainu puh K- Market Lastula Karvia X LVI Mustaniemi Kankaanpää X X X Jari Lastula puh puh. (02)

25 Rakennuspalvelu T. Lehtonen Karvia X Tuomo Lehtonen puh S. Peltomäki Kankaanpää Fise A* X X X Veptek Oy Parkano X puh. (02) Puh (03) * A tai B vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija ** A tai B vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja Listassa on lähialueella sijaitsevat suunnittelijat, urakoitsijat ja laitemyyjät. Mikäli haluat omat tietosi listalle, ota yhteyttä Karvian kunnan jätevesineuvojaan (puh ). Karvian kunta ei vastaa tietojen oikeudellisuudesta. (päivitetty )

26 Lähteet KUVAT Tyyppikuvat (jätevedet) [verkkosivu]. Saatavana: Tuotteet, jätevesijärjestelmät [verkkosivu]. Saatavana: SISÄLTÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET [verkkosivu]. Saatavana: Kotitalousvähennys [verkkosivu]. Saatavana: JT- Hanke [verkkosivu]. Saatavana: Jätevesien käsittely haja-asutusalueella, Opas [verkkojulkaisu]. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Saatavana: Hyvä jätevesien käsittely Helsinki: Suomen ympäristökeskus

27 Liite 1

28

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon Opas Kokemäen haja-asutusalueen jätevesihuoltoon Puhdas vesi on arvokkain luonnonvaramme! Kokemäen kaupungin Jätehuoltohanke Asetus talousjätevesien käsittelystä Suomessa yli miljoona ihmistä asuu viemäriverkostojen

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi?

1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi? LUOKO ry 1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi? Jäteveden johtamista säädellään lailla. Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lainsäädännön

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröinti

Lounais-Suomen viemäröinti elinvoimaa alueelle 2 2014 Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju hannuksela Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju

Lisätiedot

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT 1 KÄSITTELYMENETELMIEN KUSTANNUKSET Kiinteistön omistajaa kiinnostaa eri käsittelymenetelmien investointikustannukset ja käyttökustannukset.

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUEIDEN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI LUONNOS Raportti, taulukot ja liitekartat ladattavissa: http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/varsinais_suomen_ely/

Lisätiedot

1-60. Haja-asutusalueiden jätevesiopas. Kiinteistön vesihuolto haja-asutusalueilla omakotitalot vapaa-ajan asunnot maitotilat

1-60. Haja-asutusalueiden jätevesiopas. Kiinteistön vesihuolto haja-asutusalueilla omakotitalot vapaa-ajan asunnot maitotilat 1-60 Haja-asutusalueiden jätevesiopas Kiinteistön vesihuolto haja-asutusalueilla omakotitalot vapaa-ajan asunnot maitotilat Haja-asutusalueiden jätevedenkäsittely Asetus 542/2003 määrää haja-asutusalueiden

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

JA VAPAA-AJAN ASUNTO OMAKOTITALO JÄTEVESIOPAS MAATILA MÖKKI

JA VAPAA-AJAN ASUNTO OMAKOTITALO JÄTEVESIOPAS MAATILA MÖKKI JÄTEVESIOPAS MAATILA MÖKKI OMAKOTITALO JA VAPAA-AJAN ASUNTO Pyrimme ratkaisemaan asiakkaittemme jätevesiongelmat: olosuhteisiin paneutuen parasta saatavilla olevaa tekniikkaa käyttäen edullisimmilla kokonaiskustannuksilla

Lisätiedot

Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista

Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista Oulussa 8.12.2011

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 54, KUNTA VANHAN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN MAASUODATUS TEHOSTETULLA FOSFORINPOISTOLLA 0.8.008 SUUNNITTELIJA T:mi Jätevesisuunnittelu A.

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset

RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset Minttu Peuraniemi Lohja 2010 2 / 15 Sisältö 1. Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS 3 Timo Hyttinen Lasse Löytty Pekka Peura MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS Esiselvitys Pohjanmaan maakunnissa Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 122 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Vaatimukset

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA Suomessa asuu noin miljoona ihmistä vakituisesti vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella, ja lähes saman verran on osan vuotta loma-asuntojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto 15.11.2012 47 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot