Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen"

Transkriptio

1 Karvian Kunta Jätevesiopas Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

2 2 Sisältö JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO... 3 YLEISTÄ... 3 AIKATAULU... 4 LYKKÄYKSET JA VAPAUTUKSET... 4 KOTITALOUSVÄHENNYS... 4 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SIJOITTELU TONTILLA... 5 POHJAVESIALUEET KARVIASSA... 6 NYKYISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SANEERAUS... 7 YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT... 8 SUODATUSKENTTÄ... 9 SUODATUSKENTÄN TOIMINTAPERIAATE... 9 SUODATUSKENTÄN MITOITUS RAKENNEKUVAT KASETEILLA TAI MODUULEILLA TOTEUTETTU SUODATINKENTTÄ IMEYTYSKENTTÄ IMEYTYSKENTÄN TOIMINTAPERIAATE RAKENNEKUVAT IMEYTYSKENTÄN MITOITUS LAITEPUHDISTAMO UMPISÄILIÖ ja KAKSIVESIJÄRJESTELMÄ HARMAAVESISUODATIN KUIVAKÄYMÄLÄT FOSFORINPOISTO MITEN TOIMIA JOS NYKYINEN JÄRJESTELMÄ EI LÄPÄISE MÄRÄYKSIÄ? JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN VERTAILUKUSTANNUKSE ALUEELLA TOIMIVAT SUUNNITTELIJAT/ ASENNUKSET JA LAITTEET... 24

3 3 JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO YLEISTÄ Hajajätevesilainsäädäntöä muutettiin viimeksi vuonna 2011, jolloin kumottiin vanha jätevesiasetus ja asetettiin uusi selkeämpi tilalle. Jätevesiasetuksen piiriin kuuluvat kiinteistöt, joita ei ole liitetty eikä aiota liittää vesihuoltolaitosten viemäriverkostoon. Mukaan lukien: - omakotitalot - vapaa-ajan asunnot (vesi WC ja/tai paineellinen vesi) - karjatilat, joilla syntyy maitohuonevesiä - maaseutuelinkeinoyritykset Mökeissä/saunarakennuksissa, joissa on ns. kantovesi + kuiva WC, voidaan syntyvän jätevesimäärän olettaa olevan niin vähäinen, että jätevesi voidaan imeyttää maaperään ilman puhdistusta jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. HUOM! Selvitys jätevesijärjestelmästä tulee tehdä, vaikkei jätevesijärjestelmää tarvitse saneerata

4 4 AIKATAULU - Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä tulisi olla tehtynä. (esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä) Selvitys lomake: ympäristöhallinnon verkkosivut> rakentaminen -> rakennushanke -> talo tekn. järjestelmät -> kiinteistön jätevesien käsittely -> miten edetä jätevesijärjestelmän -> Selvitys jätevesijärjestelmästä - Uusien määräysten mukainen jätevesijärjestelmä on oltava toimintakunnossa Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeita säilytetään kiinteistöllä ja esitetään valvontaviranomaiselle pyydettäessä. LYKKÄYKSET JA VAPAUTUKSET - Ikävapautukseen ovat oikeutettuja viimeistään täyttäneet 68-vuotiaat henkilöt, jotka ovat asuneet vakituisesti kyseisellä kiinteistöllä ko. ajankohtana. - Määräaikaista lykkäystä voi hakea kunnasta vakavin sosiaalisin suoritusesteiden perusteella enintään viideksi vuodeksi. KOTITALOUSVÄHENNYS Omavastuu 100 euroa ja enimmäismäärä euroa/henkilö (Vähennys koskee työn osuutta) Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat vuonna 2014 saada yhteensä vähennyksen Esimerkki: Maksimivähennyksen eli euron vähennyksen saat, jos vuonna 2014 ostat yritykseltä palveluja, jossa työn osuus on yhteensä noin euroa [(5 555 x 45 %) - 100) = 2 399,75]. Vähennysoikeus on 45 % työn osuudesta. Et voi saada kotitalousvähennystä, jos yritys tai yrittäjä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

5 5 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SIJOITTELU TONTILLA Karvian alueella suodatus- ja imeytyskentän tai puhdistettujen jätevesien purkupaikkoina tulee noudattaa seuraavia etäisyyksiä: TONTIN RAJA TALOUSVESIKAIVO JA MAALÄMPÖKAIVO VESISTÖ POHJAVESIALUE 5 metriä metriä maaperästä ja maastosta riippuen metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Umpisäiliö tai puhdistetutun jäteveden purkupaikka pois pohjavesialueelta Mikäli saunarakennus sijaitsee lähempänä kuin 20 m rantaviivasta voidaan vähäiset pesuvedet, esim. kantovesi imeyttää vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi ei kuitenkaan rakennuksen ja rantaviivan väliselle alueelle

6 6 POHJAVESIALUEET KARVIASSA SARA ALKKIA SARVELA KANTTI

7 7 NYKYISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SANEERAUS Esimerkiksi maasuodattamossa ja maahanimeytyksessä jätevesi tarvitsee saostaa ennen suodatuskenttää. Vanhoja sakokaivoja on mahdollista käyttää sellaisenaan tai saneerata osaksi uutta jätevesijärjestelmää. Vanhoja sakokaivoja voidaan käyttää hyväksi jätevesijärjestelmää saneeratessa, jos betoniset/muoviset kaivot todetaan hyväkuntoisiksi. Saostuskaivojen tarvittava kappalemäärä riippuu johdettavista jätevesistä: - WC ja pesuvedet ts. mustat ja harmaat vedet vähintään 3 saostuskaivoa - Pesuvedet ts. harmaat vedet vähintään 2 saostuskaivoa Saostuskaivoissa on lisäksi oltava T- haara eri osien välillä tukkeutumista ja tuuletusta varten. Nyrkkisääntönä, jos kaivot ovat: - tiiviitä, eikä hajuhaittoja ole ilmennyt - max. 15 vuotta vanhoja Kaivojen hyötykäyttö saattaa olla mahdollista. Mieti kuitenkin huolella kannattaako vanhoja saostuskaivoja hyödyntää, vai onko järkevämpää kunnostaa koko järjestelmä kerralla kuntoon.

8 8 YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT Jätevesijärjestelmät on esitetty mitoitettuna 5 henkilön taloudelle. Jätevesijärjestelmän suunnitelmat on kuitenkin aina tehtävä kiinteistökohtaisesti, esitetyt esimerkit/ suunnitelmat eivät välttämättä täytä määräyksiä kaikissa talouksissa. Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelylaitteiden CE- merkintä tuli pakolliseksi CE merkintä ei kuitenkaan automaattisesti ole tae riittävästä puhdistustehosta. CE merkintä ei liity kansallisiin vaatimuksiin esim. Suomen hajajätevesiasetukseen, vaan tuotteiden myyntiin EU:n alueella. Järjestelmien esittelyn yhteydessä on esitetty kustannusarvioita. Kustannusarviot sisältävät luvat, suunnittelun, tarvikkeet, asennuksen ja maamassat. Arviot on koottu samaan taulukkoon sivulle 23. Suomen hajajätevesiasetuksessa on määrätty seuraavat jäteveden puhdistustehot: NORMAALI Tavanomaisilla alueilla: - Orgaaninen aines (BHK7) 80 % - Kokonaisfosfori 70 % - kokonaistyppi 30 % VAATIVA Ranta-alueilla ja erityisen kuormittavilla kohteilla: - Orgaaninen aines (BHK7) 90 % - Kokonaisfosfori 85 % - kokonaistyppi 40 %

9 9 SUODATUSKENTTÄ SUODATUSKENTÄN TOIMINTAPERIAATE Maasuodattamossa jätevesi johdetaan saostumissäiliön/ säiliöiden kautta rakennettuun suodatuskenttään. Jakokaivoa käytetään, jos imeytysputkia kentässä on enemmän kuin yksi. Suodatuskentässä jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan suodatinkerroksen läpi. Kentän pohjalla oleva kokoomaputkisto kerää puhdistuneen veden ja johtaa sen maastoon. Maasuodattamon toteuttaminen kustantaa noin Käyttökustannukset koostuvat pääsääntöisesti saostuskaivojen tyhjennyksestä 1-2 kertaa vuodessa. Pääsääntöisesti järjestelmä soveltuu sekä WC että pesuvesille normaaleilla alueilla. Ranta- ja muilla herkillä alueilla saatetaan joutua käyttämään kaksivesijärjestelmää tai järjestelmässä joudutaan käyttämään tehostusta esim. fosforin poistamiseen. Kuva 1. Maasuodattamo järjestelmä EDUT + Kentän maa-aines vaihdetaan, joten voidaan rakentaa maaperältään monenlaisiin oloihin. + Helppohoitoinen, toiminnan tarkkailu on mahdollista + Hyvin toteutettuna pitkäikäinen ja luotettava menetelmä, Yleensä noin vuotta. + Käyttökustannukset vuodessa n

10 10 HUOMIOT Varman puhdistustehon saamiseksi, edellytetään jätevesi- suunnittelijan käyttöä. Eri kerrosten kiviaineksen raekoot on tunnettava. Kalliimpi kuin maahanimeyttämö. Jos saostussäiliötä tai -kaivoa ei tyhjennetä tarpeeksi usein, suodatinkerros voi tukkeutua. SUODATUSKENTÄN MITOITUS Suuntaa antava mitoitusohje: - Pesu ja WC vedet: vähintään asukasmäärä x 4 m² - Pelkille pesuvesille: vähintään asukasmäärä x < 4 m² Mitoituksessa vähimmäisasukasmääränä käytetään 5 henkilöä eli kentän pinta-ala on vähintään 20 m². Kentän sivun pituus saa olla korkeintaan 15 metriä Lopullinen mitoitus tulee kuitenkin suorittaa kiinteistökohtaisesti ammattilaisen toimesta varman puhdistustuloksen aikaansaamiseksi!

11 11 RAKENNEKUVAT Suodatinkerros voidaan rakentaa joko yhtenäisenä tai erillisenä rakenteena (kuva 2.). Pääsääntöisesti erillisellä rakenteella on parempi puhdistusteho. Jätevesijärjestelmän mitoitus- ja suunnittelutietoa on esitetty kuvassa 3. Suunnittelussa tulee huomioida kiinteistön, saostuskaivojen, suodatinkentän ja purkupaikan etäisyydet toisistaan ja tarvittavat korkeusasemat. Kuvat ovat suuntaa antavia, suunnittelija määrittelee kentän rakenteiden paksuudet ja kiviainesten raekoot kiinteistökohtaisesti. Kuva 2. Poikkileikkaus suodatinkentän rakenteesta Kuva 3. Suodatinkentän leikkaus pituussuunnassa

12 12 KASETEILLA TAI MODUULEILLA TOTEUTETTU SUODATINKENTTÄ PYSTYSUORA MAANSUODATUS Suodatinkaseteilla/ moduuleilla toteutetussa suodatinkentässä osa sepelistä on korvattu moduuleilla tai kaseteilla. Järjestelmässä jätevesi saostetaan normaalisti sakokaivoissa, josta se johdetaan tarvittaessa jakokaivon kautta maasuodattamon moduuleihin. Suodatinmoduuleista jätevesi valuu suodatinkerrokseen, jonka materiaalinen on oikeanlainen suodatinhiekka. Lopulta jätevesi kerätään kokoomakerroksessa ja puretaan normaaliin tapaan kokoomakaivon kautta maaperään. Kasetin yksittäishinta on noin 200 ja tarvittava kappalemäärä 6-8 kpl valmistajasta riippuen. Täytemaa n.200 mm Kasetit Hiekka n.800 mm Sepeli n.200 mm Kuva 4. Maasuodatus kaseteilla EDUT + Moduulikentän voi rakentaa maaperältään monenlaisiin oloihin. + Voidaan rakentaa pienempään tilaan (n. 8 m²) verrattaessa normaaliin suodatinkenttään + Matalampi asennussyvyys kuin tavanomaisella suodatinkentällä. + Helppohoitoinen ja hyvin toteutettuna pitkäikäinen ja luotettava menetelmä HUOMIOT Edellyttää ammattitaitoista suunnittelua ja rakentamista. Eri kerrosten kiviaineksen raekoot on tunnettava. Kalliimpi kuin imeytyskenttä. Jos saostussäiliötä tai -kaivoa ei tyhjennetä tarpeeksi usein, suodatinkerros voi tukkeutua.

13 13 VAAKAVIRTA MAANSUODATUS Vaakavirtausmaasuodattamossa jätevesi kulkee normaalisti ensin alaspäin, jonka jälkeen virtaus kääntyy lähes vaakasuoraksi. Virtauksen kääntäminen vaatii vesieristetyn pinnan, joten suodattamon pohja vesieristetään perusmaasta. Vaakavirtasuodattamo sopii maaperiin, joissa ei ole mahdollista tehdä syvää kaivantoa esimerkiksi kallioisen maaperän vuoksi. Kuva 5. Vaakavirta maansuodatuksen periaatekuva (jita.fi)

14 14 IMEYTYSKENTTÄ IMEYTYSKENTÄN TOIMINTAPERIAATE Maahanimeyttämössä jätevesi puhdistuu suodattuessaan luonnollisten maakerrosten läpi. Maaperän on oltava vettä läpäisevää esim. hiekkaa tai soraista moreenia, jotta suodatus toimisi. Jätevesi kulkeutuu imeytyskenttään saostussäiliöiden kautta. Jakokaivoa käytetään, jos imeytysputkia kentässä on enemmän kuin yksi. Maahanimeyttämön perustamiskustannukset ovat eurosta ylöspäin. Käyttökustannukset koostuvat pääsääntöisesti saostuskaivojen tyhjennyksestä 1-2 kertaa vuodessa. Pääsääntöisesti järjestelmä soveltuu sekä WC että pesuvesille normaaleilla alueilla. Ranta- ja muilla herkillä alueilla saatetaan joutua käyttämään kaksivesijärjestelmää tai järjestelmässä joudutaan käyttämään tehostusta esim. fosforin poistamiseen. Kuva 6. Imeytyskentän toimintaperiaate EDUT + Edullisuus + Huolto vähäistä HUOMIOT - Soveltuvuus huono, maaperän vaikutus suuri - Tarvitsee suuren tilan tontilta

15 15 RAKENNEKUVAT Suodatinkerros voidaan rakentaa joko yhtenäisenä tai erillisenä rakenteena (kuva 7.). Pääsääntöisesti erillisellä rakenteella on parempi puhdistusteho. Suunnittelija määrittelee kentän rakenteiden paksuudet, kiviainesten raekoot ja toteutustavan kiinteistökohtaisesti. Jätevesijärjestelmän mitoitus- ja suunnittelutietoa on esitetty kuvassa 8. Suunnittelussa tulee huomioida kiinteistön, saostuskaivojen ja imeytyskentän etäisyydet toisistaan ja tarvittavat korkeusasemat, jotta viemärin viettäminen voidaan toteuttaa. Järjestelmän oikea toimivuus taataan parhaiten ammattilaisen suunnittelulla! Kuva 7. Poikkileikkaus kuva imeytyskentän rakenteesta Kuva 8. Leikkaus imeytyskentästä pituussuunnassa

16 16 IMEYTYSKENTÄN MITOITUS Suuntaa antava mitoitusohje: - Kaikki jätevedet: asukasmäärä x 4-7 m² Mitoituksessa vähimmäisasukasmääränä käytetään 5 henkilöä eli kentän pinta-ala on vähintään 20 m². Kentän sivun pituus saa olla korkeintaan 15 metriä Lopullinen mitoitus tulee kuitenkin suorittaa kiinteistökohtaisesti ammattilaisen toimesta varman puhdistustuloksen aikaansaamiseksi! Kiinteistön omistaja voi imeytyskokeella alustavasti selvittää imeytyskentän soveltuvuutta jätevesijärjestelmäksi. Imeytyskokeen ohje on liitteenä 1. Imeytyskokeen avulla ei kuitenkaan voida tehdä lopullista päätöstä imeytyskentän valinnasta, vaan päätöksen tekee ammattilainen maaperätutkimusten perusteella

17 17 LAITEPUHDISTAMO Laite- eli pienpuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia laitteita. Järjestelmän oikea toiminta vaatii valmistajan ohjeen mukaisen asennuksen. Yleisin puhdistamon toiminta tapa on poistaa orgaaninen aine ja typpi biologisessa vaiheessa ja fosfori saostuskemikaalilla. Laitepuhdistamoita ja puolueettomia tutkimuksia voi vertailla Ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Ympäristöhallinto-> Rakentaminen -> Rakennushanke -> Talotekniset järjestelmät -> Kiinteistön jätevesien käsittely -> Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä -> Käsittelyjärjestelmien toimivuus ja tutkimus Laitepuhdistamo sopii pääsääntöisesti pysyvästi asutettuun kiinteistöön. Rakennuksen tulee olla sähköistetty sekä jäteveden koostua sekä WC että pesuvesistä. Yleensä laitepuhdistamot sopivat myös vaativimmille puhdistusalueilla puhdistustehonsa ansiosta. EDUT + Sopii pienelle pinta-alalle/ tontille + Helppo asentaa + Maaston laatu tai maaperä ei vaikuta menetelmän toimivuuteen + Puhdistusprosessi on hallittu HUOMIOT - Tarvitsee säännöllistä huoltoa, vähintään kemikaalien lisäystä ja tarkkailua - Vaatii tasaista jatkuvaa käyttöä - Yleensä kaikki jätevedet (WC+ pesuvedet) tarvitsee johtaa puhdistamoon - Oikean puhdistamon valitseminen vaatii ammattitaitoa

18 Kuva 9. Leikkaus pienpuhdistamosta 18

19 19 UMPISÄILIÖ ja KAKSIVESIJÄRJESTELMÄ Umpisäiliöihin johdettavat jätevedet on ainoa sallittu jätevesijärjestelmä pohjavesialueella sekä ratkaisu, jos muut järjestelmät eivät tontille sovellu. Jätevesi kerätään umpisäiliöön kiinteistössä, joka sitten tyhjätään loka-autolla jätevedenpuhdistuslaitokselle. Tyhjennys tapahtuu noin 2-3 kk välein riippuen asukasmäärästä ja johdettavista jätevesistä. Umpisäiliön asennuksessa pitää huomioida muovisen umpisäiliön ankkurointi paikalleen estämään pohjaveden aiheuttamaa nostattamista. Perustuskustannukset umpisäiliölle ovat noin euroa mitoitettaessa se kaikille jätevesille. Pelkän säiliön hinta vaihtelee riippuen säiliön koosta. Käyttökustannukset ovat noin vuositasolla. Umpisäiliö on ainoa ratkaisu pohjavesialueilla. Muuten umpisäiliön käyttö mielletään tilapäiseksi ratkaisuksi sen suurien käyttökustannusten vuoksi. Suositumpana vaihtoehtona pidetään ns. kaksivesijärjestelmää, jossa suurempaa puhdistustehoa tarvitseva vesivessan jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja muut vedet puhdistetaan esimerkiksi maasuodatuskentällä tai harmaavesisuodattimella. Kaksivesijärjestelmän perustamiskustannukset ovat riippuen pesuvesien puhdistusjärjestelmästä ja vuosittaiset käyttökustannukset Saneerauskohteissa jätevesillä pitää olla erillisviemäröinti pesu- ja WC-vesille kaksivesijärjestelmän toteuttamiseen. EDUT + Pelkkien pesuvesien käsittely on yksinkertaisempaa kuin vesivessan vesien HUOMIOT - Umpisäiliön tyhjennyksestä huolehtiminen ja siitä aiheutuvat kustannukset - Saneerauskohteissa WC ja pesuvesillä tarvitsee olla erillistulo

20 20 HARMAAVESISUODATIN Kaksivesijärjestelmä ja kuivakäymälä- kiinteistöissä on mahdollista käyttää pesuvesien puhdistamiseen harmaavesisuodatinta. Yleisin toimintaperiaate harmaavesisuodattimissa on turvesuodatus. Turvesuodatuksessa harmaa vesi johdetaan suodattimeen, jossa se kulkeutuu suodatinkerrosten läpi. Suodattimen toiminta perustu sekä jäteveden mekaaniseen että biologiseen puhdistukseen. Turvekäyttöisen harmaasuodattimen suodatinkerrokset vaihdetaan noin 100 käyttövuorokauden välein. Harmaavesisuodatin voidaan asentaa myös maan pinnalle, jolloin se tarvitsee talvikäytössä eristää. Maanpäälle asennuksessa pitää huomioida myös jäteveden vienti harmaavesi suodattamoon, johon useasti tarvitaan pumppauspakettia. Harmaavesisuodattimen hinta-arvio on , riippuen kapasiteetista ja käyttötarkoituksesta (kesä/talvi). KUIVAKÄYMÄLÄT KUIVAKÄYMÄLÄ + HARMAAVESISUODATIN/ SUODATINKENTTÄ (esim. moduuleilla/ kaseteilla) EDUT + Käytössä edullinen + Kuivakäymälät ovat nykypäivänä vesivessojen veroisia vaihtoehtoja, myös sisätiloissa olevat kuivakäymälät ovat yleistyneet. HUOMIOT -Harmaasuodatin on tarkoitettu vain pesu-/tiskivesille. Yleensä niissä on jokin vaihdettava suodatinmateriaali joka vaihdetaan tietyin väliajoin.

21 21 FOSFORINPOISTO Kiinteistöissä voidaan edellyttää fosforin lisäpoistoa erityisesti tiukemman vaatimusten alueilla. Fosforinpoiston tehostaminen nostaa perustamiskustannuksia noin käytettävästä järjestelmästä riippuen. Vuosittaiset käyttökustannukset kasvavat Fosforin lisäpoisto on mahdollista toteuttaa mm. 1. lisäämällä saostuskemikaalia jäteveden sekaan annostelulaitteen avulla. 2. Maasuodattimessa puhdistettu vesi puretaan maastoon kaivon kautta, joka on täytetty fosforia sitovalla massalla. 3. Maansuodatushiekan väliin lisätty biotiittimassa, joka sitoo fosforia.

22 22 MITEN TOIMIA JOS NYKYINEN JÄRJESTELMÄ EI LÄPÄISE MÄRÄYKSIÄ? 1. Jos kiinteistöä ei voi liittää kunnalliseen jätevesiverkostoon (jätevesiverkoston laajennusta ei tiedossa Karvian alueella lähiaikoina), eikä naapureiden kanssa yhteinen viemäröinti ole mahdollista tarvitsee tehdä kiinteistökohtainen suunnitelma 2. Hanki pätevä suunnittelija laatimaan jätevesisuunnitelma, jotta määräykset varmasti toteutuvat. Kysy myös naapurien tarvetta suunnittelijalle, yhdessä voi säästää kustannuksissa 3. Varmista että, - suunnitelma varmasti täyttää vaatimukset - suunnittelija on selvittänyt kunnalta jätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset - suunnitelmassa on esitetty käyttö- ja huolto-ohjeet 4. Täytä toimenpidehakemus suunnitelmineen Karvian kunnalle ( Toimenpidelupa + vastaavan työnjohtajan nimeäminen yhteensä n. 85 ) 5. Luvan käsittelyn jälkeen saa aloittaa jätevesijärjestelmän uusimisen

23 JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN VERTAILUKUSTANNUKSE

24 ALUEELLA TOIMIVAT SUUNNITTELIJAT/ ASENNUKSET JA LAITTEET YRITYS PAIKKAKUNTA Fise:n PÄTEVYYS SUUNNITELU ASENNUS LAITTEET YHTEYSTIEDOT JKS- ympäristötekniikka Vimpeli (Kurikka) Fise A* X puh Kannosto Oy Parkano ja Jalasjärvi Fise A ** X X X Parkano puh Kari Tuuliniemi Karvia X Puh Karvian LVI T. Vähäkainu Ky Karvia X X Timo Vähäkainu puh K- Market Lastula Karvia X LVI Mustaniemi Kankaanpää X X X Jari Lastula puh puh. (02)

25 Rakennuspalvelu T. Lehtonen Karvia X Tuomo Lehtonen puh S. Peltomäki Kankaanpää Fise A* X X X Veptek Oy Parkano X puh. (02) Puh (03) * A tai B vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija ** A tai B vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja Listassa on lähialueella sijaitsevat suunnittelijat, urakoitsijat ja laitemyyjät. Mikäli haluat omat tietosi listalle, ota yhteyttä Karvian kunnan jätevesineuvojaan (puh ). Karvian kunta ei vastaa tietojen oikeudellisuudesta. (päivitetty )

26 Lähteet KUVAT Tyyppikuvat (jätevedet) [verkkosivu]. Saatavana: Tuotteet, jätevesijärjestelmät [verkkosivu]. Saatavana: SISÄLTÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET [verkkosivu]. Saatavana: Kotitalousvähennys [verkkosivu]. Saatavana: JT- Hanke [verkkosivu]. Saatavana: Jätevesien käsittely haja-asutusalueella, Opas [verkkojulkaisu]. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Saatavana: Hyvä jätevesien käsittely Helsinki: Suomen ympäristökeskus

27 Liite 1

28

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Putkilahden vesihuoltosuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29378 Raportti, LUONNOS 1 (6) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Putkilahden vesihuolto

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN TAI MUUTTAMINEN VIEMÄRI- VERKOSTON ULKOPUOLISELLA ALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN TAI MUUTTAMINEN VIEMÄRI- VERKOSTON ULKOPUOLISELLA ALUEELLA 1(4) Varkauden kaupunki RAKENNUSVALVONTA Pieksämäen kaupunki Keski-Savon yhtenäiset käytännöt Leppävirran kunta Joroisten kunta Heinäveden kunta 1.2.2016 v 1.0 Käytäntöä koskevat mahdolliset kuntakohtaiset

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

Maaperäkäsittelyn suunnittelu ja toteutus

Maaperäkäsittelyn suunnittelu ja toteutus Maaperäkäsittelyn suunnittelu ja toteutus Petri Kurki Omakoti ja -mökkimessut 8.4.2011 Maveplan Oy April 7, 2011 2 Maveplan Oy maa- ja vesirakennusalan insinööritoimisto kaksi toimistoa: Oulu ja Kuopio,

Lisätiedot

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

Kylä: Tilan nimi ja RN:o: Tilan pinta-ala m 2 :

Kylä: Tilan nimi ja RN:o: Tilan pinta-ala m 2 : YHTEENVETO JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMASTA Toiitetaan suunnitelan yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan Saapunut / pvä: Uusi jätevesijärjestelä Vanhan jätevesijärjestelän uusiinen Rakennuslupanuero:

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtaisesta 1. Kiinteistönhaltija Nii jakeluosoite, postinuero ja -toiipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranoaiselle OSYT 2015 puhelinnuero

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä Erkki Santala, Hajaputsari ry Neuvontaan liittyvällä kiinteistökäynnillä tehtävä jätevesijärjestelmän arviointi Jätevesijärjestelmän toimintakunnon

Lisätiedot

Asennusohje. Pipelife Ympäristö -tuotteet

Asennusohje. Pipelife Ympäristö -tuotteet TÄY T TÄ V ÄT Pipelife Ympäristö -tuotteet P U H D J ÄT E V E S I S T U I A S E T U K S E N S T U L O K T E S Pipelife Ympäristö Propipe Oy Yrittäjäntie 5, 91100 Ii, puh. 030 600 2220, faksi 030 600 2221

Lisätiedot

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta 12.10.2011 46 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia

Lisätiedot

Saostussäiliöt ja jäteveden maaperäkäsittely hajaasutusalueella. Erkki Santala

Saostussäiliöt ja jäteveden maaperäkäsittely hajaasutusalueella. Erkki Santala Saostussäiliöt ja jäteveden maaperäkäsittely hajaasutusalueella Erkki Santala Käsittelymenetelmät ja niiden kunnon arviointi Saostuskaivot ja säiliöt Maahanimeyttämön ja maasuodattamon toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Viranomaisen merkintöjä. Saapumispäivä. Lupanumero. Kylä Tilan nimi / korttelin nro Tilan RN:o / tontin nro

Viranomaisen merkintöjä. Saapumispäivä. Lupanumero. Kylä Tilan nimi / korttelin nro Tilan RN:o / tontin nro Viranomaisen merkintöjä Kirkkonummen kunta Ympäristönsuojelu PL 20 02401 KIRKKONUMMI Saapumispäivä Lupanumero A) YHTEYSTIEDOT 1 Hakija Nimi Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite 2 Kiinteistön sijainti

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kainuun kunnat SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA Selvitys tulee tehdä 1.1.2006 mennessä (kiinteistöt joissa ei ole vesikäymälää 1.1.2008 mennessä)

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN FOSFORIN ESISAOSTUKSELLA VARUSTETUN MAASUODATTAMON

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 21.04.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus 13.4.2004 Hyväksytty: Valtuusto 26.4.2004 Voimaantulo: 1.5.2004 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Työnäytösraportti 2. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100

Lisätiedot

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo.

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo. IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 18.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 29.06.2005 1(12) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Maasuodattamo pumppukaivolla kumpuna Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä

Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä FANN Ympäristötekniikka Oy 13.05.2004 Börje Forsberg Luentoteksti Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä Lyhyesti yhtiöstä FANN Ympäristötekniikka Oy on yritys, joka on erikoistunut haja-asutuksen

Lisätiedot

SUUNNITELMA BIOMODUULEIN TOTEUTETUSTA MAASUODATTAMOSTA

SUUNNITELMA BIOMODUULEIN TOTEUTETUSTA MAASUODATTAMOSTA VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA BIOMODUULEIN TOTEUTETUSTA MAASUODATTAMOSTA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN INDRÄN-VAAKAVIRTAUSMAASUODATTIMEN RAKENTAMISESTA

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

CW Solutions Oy (1) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy (1) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 05.11.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 1 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesien- ja ympäristönsuojelu, ympäristöterveys Vesi- ja elintarvikelaboratorio Tutkimus, neuvonta, julkaisutoiminta Jäsenet vesien

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

TALOUSVESIEN KÄSITTELY

TALOUSVESIEN KÄSITTELY Antti Lammi 18.3.2010 TALOUSVESIEN KÄSITTELY ASETUS ASTUI VOIMAAN 1.1.2004 VUODEN 2005 LOPPUUN MENNESSÄ JOKAISEN PITI TEHDÄ KIINTEISTÖLLE SELVITYS NYKYISESTÄ JÄRJESTELMÄSTÄ JA LAATIA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

Tammikuu 2015. Jätevesiopas. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut

Tammikuu 2015. Jätevesiopas. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Tammikuu 2015 Jätevesiopas Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Yleistä Jätevesihanke ammattitaitoa alusta loppuun! Jätevesijärjestelmän hankinta,

Lisätiedot

BAGA Easy. Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla. CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin

BAGA Easy. Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla. CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin BAGA Easy Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin yksinkertainen ja toimintavarma matalat puhdistuskulut toiminnanvarmistus tekstiviestillä

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Polvijärvellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Polvijärvellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Polvijärvellä Työnäytösraportti 9. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, 90250 OULU,

Lisätiedot

Jätevesisuunnitelma. Rakennuspaikan osoite: Kohtsalmentie 319 (nimetön tie) 56310 Syyspohja Korttelin nro/tilan nimi, nro 700-17-1-13

Jätevesisuunnitelma. Rakennuspaikan osoite: Kohtsalmentie 319 (nimetön tie) 56310 Syyspohja Korttelin nro/tilan nimi, nro 700-17-1-13 55800 Imatra, p. 0400 152120 Jätevesisuunnitelma Rakentaja: Oy TNT Kiinteistöt Ab Rakennuspaikan osoite: Kohtsalmentie 319 (nimetön tie) 56310 Syyspohja Korttelin nro/tilan nimi, nro 700-17-1-13 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus.

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. -> Tavoitteena selkeyttää ja kohtuullistaa puhdistusvaatimuksia sekä ottaa kiinteistökohtaiset

Lisätiedot

t j ä t e v e s i a s e t Pipelife Y ä Ympäristö t -tuotteet s h d i s t u s t u lo

t j ä t e v e s i a s e t Pipelife Y ä Ympäristö t -tuotteet s h d i s t u s t u lo tevesias t se k ä yttäv tä en p h ks fe Pipeli ö rist Ympä et e -tuott u Asennusohje e tu t jä di stustu l o Hyvä Rakentaja, Pipelife Ympäristön järjestelmät on suunniteltu huolettomiksi ja oikein asennettuina

Lisätiedot

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005)

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) 17.9.2013 www.ymparisto.fi/puhdistamosivusto 22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) Kirjallisuuslähde Kirjallisuuslähde

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Nurmeksessa

LokaPuts hankkeen työnäytös Nurmeksessa Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts 2006-2007-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts 2006-2007 hankkeen työnäytös Nurmeksessa Työnäytösraportti SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016 Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan kohtuullistettavan ja selkeytettävän Hallitusohjelman kirjaus

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

KAISLASTENLAHTI KUOPIO. Kuva 8 RAKENNUSPAIKKASELVITYS RAKENNUSPAIKAT. Selvitysalueen raja Oleva rakennuspaikka Uusi rakennuspaikka

KAISLASTENLAHTI KUOPIO. Kuva 8 RAKENNUSPAIKKASELVITYS RAKENNUSPAIKAT. Selvitysalueen raja Oleva rakennuspaikka Uusi rakennuspaikka KOULU 0 100 Oleva rakennuspaikka Uusi rakennuspaikka Pelto Selvitysalueen raja YLEISKAAVATOIMISTO 5..008 RAKENNUSPAIKAT 300 RAKENNUSPAIKKASELVITYS KUOPIO KAISLASTENLAHTI 500 Kuva 8 RINTA- AITTA MAITO-

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Esitys, Parikkala PARIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Esitys, Parikkala PARIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Esitys, Parikkala PARIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Esitys, Parikkala 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Yleiset määräykset... 4 2. Määräykset jätevesien haittavaikutusten torjumiseksi sekä

Lisätiedot

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer Oy 1/11 Sisällysluettelo 1Pienpuhdistamon valinta...3 1.1Asennustavan valinta...3 1.2Clewer Ainavalmis 560...3 1.3Clewer

Lisätiedot

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen Lämpökaivo-opas Ympäristönsuojelupäivät 7.10.2010 Janne Juvonen Oppaan taustavoimat Opasta valmistelleessa asiantuntijaryhmässä mukana: YM SYKE Suomen Kaivonporausurakoitsijat Poratek r.y. Suomen Lämpöpumppuyhdistys

Lisätiedot

HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2012

HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2012 HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2012 13.9.2012 Hajajätevesineuvoja, Sanna Laakso Hajajätevesineuvonta Espoossa 2012 Johdanto Espoon haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevesineuvonta toteutettiin yhteistyössä

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Lohja 2010 Sisältö Termien selityksiä... 3 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Uponor -fosforinpoistokaivo

Uponor -fosforinpoistokaivo H a ja-a s u t u s a lu e e n jät e v e d e n k ä s i t t e ly A S E N N U S O H J E E T Uponor -fosforinpoistokaivo 8/2006 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU

LOPPURAPORTTI. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU LOPPURAPORTTI Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jarkko Leka 31.10.2012

Lisätiedot

Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015

Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015 Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015 Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015 Sisällys 1. Tausta ja toimeksianto... 3 1.1 Aiemmin tehtyjä selvityksiä...

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen ensimmäinen työnäytös Liperissä

LokaPuts hankkeen ensimmäinen työnäytös Liperissä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen ensimmäinen työnäytös Liperissä Työnäytösraportti 1. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23,

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVESIENKÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA

HYVÄ JÄTEVESIENKÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA TAMMELAN KUNTA HYVÄ JÄTEVESIENKÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA Opas kotitalouksille ja vapaa-ajanasunnoille Tämän esitteen ohjeet perustuvat 15.3.2011 voimaan tulleeseen valtioneuvoston asetukseen talousjätevesien

Lisätiedot

BIOVAC Puhdas ympäristö

BIOVAC Puhdas ympäristö Puhdas ympäristö Gamla Godbyvägen Kisakaarteentie 2 018-23 14, 100 42700 Keuruu +358 18 526 Keilanrannankatu 416 0144948-3 5, 70840 Kuopio office@.goodtech.fi Svartbölentie 10, 04130 Sipoo Jätevesipuhdistamot

Lisätiedot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus Helsinki 5.5.2014 Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittyminen, vesiosuuskunta tai oma kaivo

Lisätiedot

2.1. Pöytyän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

2.1. Pöytyän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. Sivu 1/11 PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Pöytyän kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 3. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT. Vettä varten. Omakotitaloille Vapaa-ajanasunnoille Rantasaunoille Haastaville kohteille.

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT. Vettä varten. Omakotitaloille Vapaa-ajanasunnoille Rantasaunoille Haastaville kohteille. www.jita.fi Vettä varten JÄTEVESIT Omakotitaloille Vapaa-ajanasunnoille Rantasaunoille Haastaville kohteille Kattavasta valikoimastamme löydät ratkaisun kohteeseesi! 1 Sisällys Jätevesien maaperäkäsittely

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 18.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Sisältö Suunnitteluperusteet Vyöhykejako Kustannuslaskentaperusteet Alustava suunnitteluaikataulu

Lisätiedot

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen.

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen. 1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä annetaan paikallisten olosuhteiden perusteella yleisiä määräyksiä ympäristön

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset, LIITTEET. LIITE 3, Sivu 1/6

Ympäristönsuojelumääräykset, LIITTEET. LIITE 3, Sivu 1/6 LIITE 3, Sivu 1/6 LIITE 3, Sivu 2/6 LIITE 3, Sivu 3/6 LIITE 3, Sivu 4/6 LIITE 3, Sivu 5/6 LIITE 3, Sivu 6/6 Ohje käymälöistä suurissa yleisötilaisuuksissa LIITE 4 Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava

Lisätiedot

Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet

Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Erja Werdi, ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus 11.5.2016 Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus ohjelma Teemat 1. Esittely, osallistujat ja lyhyt selostus

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

WehoPuts JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖJEN YHTEISKÄYTTÖÖN

WehoPuts JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖJEN YHTEISKÄYTTÖÖN 20 1200 JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖJEN YHTEISKÄYTTÖÖN Mitä on talousjätevesi? Jätevesi on jokapäiväisessä toiminnassamme käyttämäämme vettä, joka palautetaan kiertoon käytön jälkeen. Ennen kuin

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2013

HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2013 HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2013 Sanna Laakso Hajajätevesineuvoja 16.8.2013 Johdanto Espoon haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevesineuvonta toteutettiin yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Maaperätutkimukset. Maaperätutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltava järjestelmä soveltuu kohteeseen Koekuoppa

Maaperätutkimukset. Maaperätutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltava järjestelmä soveltuu kohteeseen Koekuoppa Maaperätutkimukset Maaperätutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltava järjestelmä soveltuu kohteeseen Koekuoppa Selvitetään maalaji Otetaan näyte laboratoriotutkimuksia varten JA / TAI Tehdään

Lisätiedot

Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa. Erkki Santala

Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa. Erkki Santala Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa Erkki Santala Keskeiset säädökset Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA KUHMON IIVANTIIRAN RIVITALOIHIN

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA KUHMON IIVANTIIRAN RIVITALOIHIN OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA KUHMON IIVANTIIRAN RIVITALOIHIN TEK I J Ä : Niko Juntunen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

105,00 104,90 104,80 Yläraja Vuosi 2001 Vuosi 2002 Vuosi 2003 Alaraja 104,70 104,60 104,50 104,40 104,30 104,20 104,10 104,00 1.1. 29.1. 20.2. 17.3. 9.4. 25.4. 14.5. 30.3. 21.6. 13.7. 3.8. 21.8. 7.9. 20.9.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN PIPELI- FEN V6-PANOSPUHDISTAMON ASENTAMISESTA

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT PARKANON KAUPUNKI PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Määräysten antamisen tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa tai vähentää

Lisätiedot

Mikkelin seudun uudet ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun uudet ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun uudet ympäristönsuojelumääräykset Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen 22.03.2012 - Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Lakitausta Lainsäädäntö kuvaa pääsin vaatimukset ja kielletyt seuraukset

Lisätiedot