B) TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B) TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ"

Transkriptio

1 TOIMENPIDELUPAHAKEMUS Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän muuttaminen MRL 126, MRA 62 Viranomaisen merkintöjä Kirkkonummen kunta Ympäristönsuojelu PL KIRKKONUMMI Saapumispäivä Lupanumero A) YHTEYSTIEDOT 1 Hakija Nimi Osoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite 2 Kiinteistön sijainti Kylä Tilan nimi / korttelin nro Tilan RN:o / tontin nro Tilan / tontin osoite Tilan / tontin pinta-ala m 2 3 Laskutus Nimi Osoite 4 Päätöksen toimittaminen Lupapäätös toimitetaan postiennakolla hakijan kohdassa 1 mainitsemaan osoitteeseen. B) TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 5 Maaperätiedot Maaperän rakenne (0-3 metrin syvyydellä maanpinnasta) savi siltti hiekka/sora moreeni kallio turve täytemaa Yleiskuvaus alueen maaperästä (erityisesti maaperän kerrosrakenne, tarvittaessa erillinen liite) 6 Pohja- ja pintavesitiedot Kiinteistö sijaitsee I- tai II-luokan pohjavesialueella Kyllä Ei III-luokan pohjavesialueella Kyllä Ei ranta-alueella Kyllä Ei Pohjaveden ylin pinnankorkeus ja yleiskuvaus alueen pohjavesiolosuhteista (tarvittaessa erillinen liite) 7 Rakennukset ja käyttö Rakennukset, joissa muodostuu jätevesiä päärakennus, kokonaisala m 2 sivurakennus, kokonaisala m 2 saunarakennus autotalli Kiinteistön käyttötarkoitus vakituinen asunto loma-asunto, käyttöaste kk / vuosi Asukkaiden / käyttäjien lukumäärä henkilöä

2 8 Käyttövesi Käyttöveden hankinta vesilaitoksen vesijohtoverkko yhteinen kaivo oma porakaivo oma rengaskaivo kaivon syvyys m vesipinta kaivossa m maanpinnasta kaivoveden laatu (liitteeksi mahdolliset tutkimustulokset) 9 Käymälä Vesi-wc Käyttövesi johdetaan rakennukseen painevetenä wc-vedet johdetaan umpisäiliöön wc-vedet käsitellään yhdessä harmaiden jätevesien kanssa Kompostikäymälä Puucee Muu, mikä kantovetenä 10 Muut jätevesien määrään / laatuun vaikuttavat varusteet Suihku Pyykinpesukone Astianpesukone Uima-allas / poreallas Muu, mikä 11 Umpisäiliö Wc-vedet johdetaan umpisäiliöön. Wc-vedet sekä astian- ja pyykinpesukonevedet johdetaan umpisäiliöön. Wc-vedet ja kaikki harmaat vedet johdetaan umpisäiliöön. varustus: miesluukku ylitäytönhälytin tilavuus m 3 materiaali 12 Jätevesienkäsittely Imeytyskuoppa, -kaivo tai vastaava Saostussäiliö / saostuskaivo 1-osastoinen 2-osastoinen 3-osastoinen tilavuus m 3 materiaali Maasuodattamo putkistoja kpl yhteispituus m suodatuspinta-ala m 2 Maahanimeyttämö putkistoja kpl yhteispituus m imeytyspinta-ala m 2 Muu järjestelmä, mikä 13 Jätevesijärjestelmän ikä 14 Järjestelmän purkaminen Edellä kuvatun jätevesijärjestelmän osien ikä Vanha järjestelmä poistetaan kokonaisuudessaan käytöstä. Vanhaa jätevesijärjestelmää hyödynnetään uuden järjestelmän rakentamisessa. Selvitys hyödynnettävistä osista ja niiden kunnosta (tarvittaessa erillinen liite):

3 C) SUUNNITELMA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISESTA 15 Umpisäiliö Wc-vedet johdetaan umpisäiliöön. Wc-vedet sekä astian- ja pyykinpesukonevedet johdetaan umpisäiliöön. Kaikki vedet johdetaan umpisäiliöön. varustus: miesluukku ylitäytönhälytin tilavuus m 3 materiaali valmistaja ja malli 16 Käsittely paikanpäällä Imeytyskuoppa, -kaivo, -pallo tai vastaava (vähäiset vesimäärät) jos tehdasvalmisteinen asennusvalmis järjestelmä, valmistaja ja malli Saostussäiliö 1-osastoinen (vähäiset vesimäärät) 2-osastoinen (vain harmaat jätevedet; kiinteistöllä kuivakäymälä tai wc-vedet umpisäiliöön) 3-osastoinen (harmaat jätevedet ja wc-vedet) tilavuus m 3 materiaali valmistaja ja malli Maasuodattamo putkistoja kpl yhteispituus m suodatuspinta-ala m 2 Maahanimeyttämö putkistoja kpl yhteispituus m imeytyspinta-ala m 2 Kiinteistökohtainen pienpuhdistamo (kemiallinen, biologinen, fysikaalinen prosessi ja/tai niiden yhdistelmä) valmistaja ja malli käsittelykapasiteetti m 3 /vrk Pakettisuodatin (jätevettä puhdistetaan johtamalla se jonkin materiaalin läpi) valmistaja ja malli käsittelykapasiteetti m 3 /vrk Muu järjestelmä, mikä 17 Purkupaikka Puhdistettujen jätevesien purkupaikka (purkuputken kautta) kivipesä imeytyskuoppa imeytyskaivo imeytysojasto oja Johdettaessa puhdistettu jätevesi toisen maalla olevaan ojaan, tarvitaan maanomistajan kirjallinen suostumus suostumus on suostumusta ei ole 18 Erityisjärjestelyt Jätevesijärjestelmään tulevasta vedestä voidaan ottaa näyte. Jätevesijärjestelmästä lähtevästä vedestä voidaan ottaa näyte. Järjestelmä varustettu tehostetulla fosforinpoistolla (aines suodatusmassan joukossa tai erillinen fosforikaivo). Jätevesien siirto pumppaamalla käsittelypaikalle/purkupaikalle. Muuta erityistä 19 Käyttö ja huolto Käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan ennen käyttöönottoa. 20 Suunnittelijan tiedot ja allekirjoitus Kiinteistöllä tehdään ennen käyttöönottoa jätevesijärjestelmän hoito- ja huoltosopimus. Nimi Koulutus ja kokemus Osoite Puhelin virka-aikana Sähköposti Suunnitelma on laadittu asetuksen (209/2011) vaatimusten mukaisesti. Esitetty jätevesijärjestelmä täyttää asetuksen (209/2011) mukaiset jäteveden käsittelyvaatimukset (tarvittaessa selvitys erillisenä liitteenä). Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys

4 D) HAKEMUKSEN LIITTEET JA ALLEKIRJOITUS 21 Liitteet Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta Valtakirja (tarvittaessa) Peruskarttaotteet Asemapiirros (2 kpl) Periaatepiirros jätevesijärjestelmästä (2 kpl) Pituusleikkaus jätevesijärjestelmästä (2 kpl) Mitoitustiedot Selvitys jätevesiasetuksen (Vna 209/2011) vaatimusten täyttymisestä Selvitys maaperä- ja pohjavesiolosuhteista 22 Tietojen luovutus 23 Hakijan allekirjoitus Toimenpideluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 3 mom.) Toimenpideluparekisteristä ei missään muodossa saa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 ) Paikka ja päivämäärä Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus Nimen selvennys

5 OHJE TOIMENPIDELUVAN HAKEMISEKSI Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän muuttaminen MRL 126, MRA 62 OHJE TOIMENPIDELUVAN HAKEMISEKSI / KIINTEISTÖKOHTAISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN Toimenpidelupa on haettava maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin sellaisen rakennelman ja laitoksen, jota ei pidetä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen vaatii toimenpideluvan (MRA 62 ). Toimenpidelupaa ei tarvita, jos rakennukset on tarkoitus liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Toimenpidelupahakemus liiteasiakirjoineen jätetään mieluiten henkilökohtaisesti kunnan palvelupisteeseen, osoitteeseen Ervastintie 2. VAADITTAVAT ASIAKIRJAT Jätevesisuunnitelma on toimitettava kahtena kappaleena. Toimenpidelupaa haettavassa tulee viranomaiselle toimittaa seuraavat asiakirjat: toimenpidelupahakemuskaavake, liiteasiakirjapaketti; Liiteasiakirjapaketti tilataan kunnan palvelupisteestä osoitteesta Ervastintie 2, puh. (09) Siihen kuuluvat: lainhuutotodistus (jos hakijalla ei ole vielä lainhuutoa, on hakemukseen liitettävä kauppakirja, esisopimus, vuokrasopimus, perinnönjakokirja tai muu vastaava sopimus). viralliset karttaotteet. Huom! Hakijan on rajattava punaisella kaikkiin karttoihin toimenpide-/rakennuspaikka, joka on joko koko tila, määräala tilasta tai asemakaavan mukainen tontti. kiinteistörekisteriote. virallinen kaavaote. jätevesijärjestelmän mitoitustiedot (elinkaariajattelu, määrän ja laadun vaihtelun vaikutus toimivuuteen, laajennettavuus), perustelut arviolle jätevesiasetuksen (209/2011) puhdistusvaatimusten täyttymisestä, asemapiirros, periaatepiirros, jossa esitetään jätevesijärjestelmään kuuluvat osat / laitteet, pituusleikkaus, josta ilmenee jätevesijärjestelmän osien korkeusasema tontilla, tai muu vastaava selvitys putkien, laitteiden ja purkupaikan korkeusasemasta suhteessa liitettäviin rakennuksiin sekä pinta- ja pohjaveden pinnantasoon rakennuspaikalla yhtenä kappaleena, yleisselvitys (työselostus) jätevesijärjestelmän rakentamisesta ja soveltuvuudesta kohteeseen mm. olosuhteiden kuvaus, eri vaihtoehtojen tarkastelu, purkupaikan sekä järjestelmän valintaperusteet, selvitys jätevesijärjestelmän huollosta, hoidosta, ylläpidosta sekä omasta seurannasta. Mikäli jätevedet on tarkoitus käsitellä maahan imeyttämällä (imeytyskenttä / -ojasto) imeytyspaikan soveltuvuus on varmistettava riittävin tutkimuksin (maaperän rakenne, pohjavedenpinta) ja tutkimustulokset tulee liittää jätevesisuunnitelmaan. Ohjeet maaperätutkimuksen tekemiseksi saa ympäristönsuojeluyksiköstä. Mikäli jätevedet johdetaan naapurin ojaan tai ojaan, joka laskee naapurin puolelle, tulee suunnitelmaan liittää naapurin kirjallinen suostumus. Jos jätevedet johdetaan tienvarsiojaan, tulee suunnitelmaan liittää tienomistajan kirjallinen suostumus. Jätevesisuunnitelman on koskettava koko rakennuspaikkaa. Rakennuspaikan jätevedet on käsiteltävä yhteisessä järjestelmässä. Poikkeustapauksissa ja hyvin perustelluista syistä voidaan hyväksyä myös erilliset jätevesijärjestelmät. OHJEET TOIMENPIDELUPAHAKEMUSASIAKIRJOJEN LAATIMISEKSI Toimenpidelupahakemuskaavake koostuu neljästä osiosta. Osaan A täytetään tarvittavat yhteystiedot. Osassa B esitetään jätevesien käsittelyn kannalta oleelliset tiedot kiinteistöstä sekä annetaan selvitys nykyisestä jätevesienkäsittelyjärjestelmästä.

6 Osassa C esitetään yhteenveto suunnitelmasta jätevesijärjestelmän muuttamiseksi. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa tulee noudattaa Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä sekä valtioneuvoston antamassa asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) mainittuja jätevesijärjestelmän suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä määräyksiä ja ehtoja. Jätevesijärjestelmän suunnittelu on teetettävä pätevällä suunnittelijalla, jolla on kokemusta haja-asutusalueen rakentamisesta. Suunnittelijan pätevyys tulee olla vähintään rakentamismääräyskokoelman A2 mukainen. Suunnitelmaosion tulee olla jätevesijärjestelmän suunnittelijan allekirjoittama. Toimenpidelupahakemuksen (osa D) allekirjoittavat kaikki rakennuspaikan omistajat tai haltijat tai näiden valtuuttama henkilö (valtakirja liitettävä hakemukseen). Toimenpidelupahakemukseen liitettävään asemapiirrokseen (2 kpl) on merkittävä jätevesijärjestelmään liitetyt rakennukset, jätevesijärjestelmään kuuluvien laitteiden ja niitä yhdistävien putkistojen sijainti, jätevesien purkupaikka (suodattamosta, pienpuhdistamosta tai pakettisuodattimesta tulevan veden purkupaikka), jätevesijärjestelmän hoidon ja huollon suorittamiseksi tarvittavat rakenteet ja kulkureitit, talousvesikaivot 150 metrin etäisyydellä purkupaikasta (myös naapureiden), naapurikiinteistöjen jätevesienkäsittelyjärjestelmien ja jätevesien purkupaikkojen sijainti. Jätevesijärjestelmän osien sijainti tontilla on esitettävä niin, että niiden keskinäiset etäisyydet ja etäisyys talousvesikaivosta, rannasta, rajasta, tiestä ym. on esitetty asemapiirroksen mittakaavan mukaisesti. LUPAKÄSITTELY-, OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSAIKA Kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyjärjestelmän rakentamista ja muuttamista koskevan toimenpidelupahakemuksen ratkaisee ympäristötarkastaja. Hakemusten käsittelyaika on noin 1 2 kuukautta. Viranhaltijan päätöksistä on oikaisuvaatimusaika 14 vrk julkipanopäivästä lukien. Toimenpidettä koskeva lupa on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan ja hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta. TOIMENPITEEN ALOITTAMINEN Uuden jätevesijärjestelmän asennustyöt saa aloittaa vasta, kun toimenpidelupa on saanut lainvoiman. Mikäli asennustyöt halutaan aloittaa ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman, aloittamiselle on haettava erillistä aloittamisoikeuslupaa. TOIMENPITEEN TARKASTAMINEN KVV-työnjohtaja on hyväksytettävä vesihuoltolaitoksen KVV-tarkastajalla ennen jätevesijärjestelmän asentamista. Valmiin järjestelmän tarkastaa ja hyväksyy kvv-työnjohtaja. Tarkastuksesta laaditaan tarkastusasiakirja, joka toimitetaan allekirjoitettuna vesihuoltolaitoksen KVV-tarkastajalle. KVV-tarkastaja merkitsee toimenpiteen suoritetuksi saatuaan KVV-työnjohtajan tarkastusasiakirjan. Maan alle sijoitettavat jätevesilaitteistot on valokuvattava ennen peittämistä. Valokuvat tulee toimittaa rakennusvalvontaan jätevesijärjestelmän asentamisen jälkeen.

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite HAKEMUS KUNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki Kunnanosa POIKKEAMINEN

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot