PELASTUSAUTOON RAPORTOIVA KIINTEISTÖ PARK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSAUTOON RAPORTOIVA KIINTEISTÖ PARK"

Transkriptio

1 PELASTUSAUTOON RAPORTOIVA KIINTEISTÖ PARK Kalevi Piira VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Lämpömiehenkuja 2, Espoo Tiivistelmä PARK -hankkeen tavoitteena on pelastusautossa toimiva uusia ICT teknologioita hyödyntävä järjestelmä, joka mahdollistaa tulipaloihin liittyvien taloudellisten, inhimillisten ja välillisten vahinkojen pienentämisen nopeuttamalla ja tehostamalla pelastustyötä. Keskeisenä ajatuksena on, että tulipalotilanteessa PARK järjestelmä raportoi johtoautoon pelastustilanteessa tarvittavaa ajantasaista ja ehdottoman luotettavaa tietoa palavasta kiinteistöstä. Pelastusautoon tulipalotilanteessa raportoitavaa tietoa ovat mm. tulipalon syttymispaikka, palavat tilat ja lauenneet paloryhmät, ajan tasalla oleva lähialueen kartta pelastusteineen ja hyökkäysreitteineen, vaarallisten aineiden sijainnit, tulvimisvaaralliset tilat, hengenvaarallisia tilanteita mahdollisesti aiheuttavien sähkökeskusten ja muuntajien sijainnit, suojeltavat tilat, hissit ja kuilut, palo-osastot, lauenneet sprinklerisilmukat, savunpoistovyöhykkeet, paikantamiskaaviot, paloilmoitinkeskuksen sekä tärkeimpien sulkujen ja kytkimien sijainnit ja keskeisten toimijoiden yhteistiedot. Järjestelmää on testattu ja demonstroitu GPRS, WLAN ja kiinteillä internet yhteyksillä ja todettu järjestelmän perusratkaisut toimiviksi. Järjestelmän liityntöjä todelliseen hätäkeskus paloautoympäristöön ei ole vielä toteutettu. PARK JÄRJESTELMÄN KESKEISET OSAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuvassa 1 on esitetty tässä esitelmässä demonstroitavan PARK -järjestelmän keskeiset osat ja toimintaympäristö. Varsinainen PARK -järjestelmä käsittää paloturvapalvelimen, palotietokannan, hälytyslokitietokannan ja kannettavalla PC:llä toimivan PARK -käyttöliittymän. Järjestelmä yhdistää ajantasaiset kiinteistötiedot (mm. kiinteistön CAD pohjakuvat), palohälytyksen ja tulipalotilanteen kannalta keskeisten teknisten järjestelmien (mm. sprinkleri ja savunpoisto) tiedot tilanteeseen liittyväksi täsmäraportiksi. PARK palotietokanta PARK -palotietokannan suunnittelun lähtökohtana oli Helsingin, Espoon, Vantaan ja Oulun palomestareiden haastattelut. Tulokset analysoitiin ja tulipalotilanteessa tärkeimmiksi koetut tiedot selvitettiin. Tulokset on esitetty taulukossa 1. PARK palotietokanta toteutettiin siten, että yhteen tietokantaan voidaan tallentaa koko Suomen PARK kiinteistöt. Tietokannan lopullista sijoituspaikkaa ei ole vielä päätetty. 1

2 Kuva 1. PARK -järjestelmän keskeiset osat ja toimintaympäristö. Taulukko 1. Yhteenveto palomestarien haastatteluista. Haastattelussa palomestareilta kysyttiin, mitkä palavaan kiinteistöön liittyvät tiedot PARK järjestelmän tulisi raportoida tulipalotilanteessa paloautoon. Tulipalon syttymispaikka Palavat tilat / hälyttävät paloryhmät Ajan tasalla oleva lähialueen kartta Pelastustiet Hyökkäysreitit Sulkujen ja kytkimien sijainnit (sprinkleri, kaasu, vesi, viemäri, sähkö) Ajan tasalla olevat kerroskuvat Tilat, joissa on vaarallisia aineita Suojeltavat tilat Hengenvaarallisia tilanteita mahdollisesti aiheuttavien sähkökeskusten ja muuntajien sijainnit Paikantamiskaaviot Palo-osastot, palo-ovet, palopellit (tieto siitä onko palo-osasto suljettu) Kantavat rakenteet, välipohjan rakenteet Hissit, kuilut, hormit Savunpoistovyöhykkeet Lauenneet sprinklerisilmukat sekä sprinklerisulkujen sijainnit ja vaikutusalueet Lämpötilat kiinteistön eri osissa Keskeisten toimijoiden yhteystiedot (vartiointiliike, huoltoliike, energia- ja vesilaitokset, kiinteistön omistaja, vuokralla olevat yritykset, ) 2

3 PARK -paloturvapalvelin PARK paloturvapalvelimella sijaitsevat PARK:n ns. verkkopalvelut (web services palvelut), joiden tehtävänä on siirtää tietoa PARK palotietokannasta ja -hälytyslokista PARK paloturvasovellukseen. Keskeisiä palveluita ovat mm. siirrä palavan kiinteistön perustiedot, siirrä tieto tulipalon etenemisestä, siirrä palavan kiinteistö kerrostiedot jne. PARK -tiedonsiirto PARK -tiedonsiirto on toteutettu siten, että järjestelmä siirtää taustalla (palomiehen huomaamatta) tietoa PARK -palotietokannasta (6-vaiheinen priorisoitu tiedonsiirto) paloauton kannettavalla olevaan PARK -paloturvasovellukseen. Sovelluksen toiminnot aktivoituvat sitä mukaa kun tiedonsiirto edistyy. Ensin siirtyvät kaikkein tärkeimmät tiedot. Tiedonsiirron tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Kuva 2. PARK tiedonsiirto. Järjestelmää on testattu ja demonstroitu GPRS, WLAN ja kiinteillä internet yhteyksillä ja todettu järjestelmän perusratkaisut toimiviksi. Järjestelmän liityntöjä todelliseen hätäkeskus paloautoympäristöön ei ole vielä toteutettu. PARK paloturvasovellus Osana tätä esitelmää demonstroitava PARK paloturvasovellus on palomiehelle näkyvä osa PARK järjestelmää. Se yhdistää ajantasaiset kiinteistötiedot (mm. kiinteistön CAD pohjakuvat), palohälytyksen (paloilmaisimelta, paloryhmästä tai rakennuksesta) ja tulipalotilanteen kannalta keskeisten teknisten järjestelmien (mm. sprinkleri ja savunpoisto) tiedot tilanteeseen 3

4 liittyväksi täsmäraportiksi. Raportoitavat tiedot perustuvat aiemmin esitettyyn palomestareille tehdyn haastattelun tuloksiin (taulukko 1). PARK paloturvasovelluksen keskeisiä toimintoja ovat asemapiirros, paloilmoittimen käyttölaite, paikantamiskaaviot, syttymispaikka, rakennus, 3D, yhteistiedot ja PARK hakukone. Kuvassa 3 on esitetty PARK paloturvasovelluksen toiminto asemapiirros. Toiminto sisältää mm. ajan tasalla olevan lähialueen kartan pelastusteineen ja hyökkäysreitteineen sekä keskeisten sulkujen ja kytkimien sijainnit. Lisäksi toiminto mahdollistaa mm. asemakuvan zoomauksen ja maanalaisten tilojen tarkastelun. Kuva 3. PARK paloturvasovelluksen toiminto asemapiirros. Kohteena Ramboll Finland Oy:n pääkonttori. Kuvassa 4 on esitetty todellista paloilmoittimen käyttölaitetta vastaava käyttöliittymä. Ainoa merkittävä ero todelliseen paloilmoittimen käyttölaitteeseen on se, että PARK -sovelluksen käyttöliittymä toimii ainoastaan luku tilassa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ko. käyttöliittymän kautta ei voi kuitata hälytyksiä. Toisaalta PARK sovelluksen paloilmoittimen käyttölaitteen paloryhmistä on linkki hälyttävää paloryhmää vastaavaan CAD pohjaiseen paikantamiskaavioon. Kuvassa 5 on esitetty PARK -paloturvasovelluksen toiminto paikantamiskaaviot. 4

5 Kuva 4. PARK paloturvasovelluksen toiminto paloilmoittimen käyttölaite. Kuva 5. PARK paloturvasovelluksen toiminto paikantamiskaaviot. Kohteena Ramboll Finland Oy:n pääkonttori. 5

6 Kuvassa 6 on esitetty PARK -paloturvasovelluksen toiminto rakennus. Kuvan esimerkissä on tarkasteltu sitä, kuinka lähellä palavia tiloja on vaarallisia aineita. Kuva 6. PARK paloturvasovelluksen toiminto rakennus. Kohteena Ramboll Finland Oy:n pääkonttori. PARK YHTEISTYÖKUMPPANIT PARK järjestelmän kehittämiseen ovat osallistuneet seuraavat yritykset: Toteutusorganisaatio: Ramboll Finland Oy (hankkeen kokonaisvastuu) VTT (hankkeen tutkimusosuus) Viranomaistahot: Helsingin pelastuslaitos Hätäkeskuslaitos Pilot -rakennusten omistajat Fortum OYJ Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Oulun yliopistollinen sairaala Stockmann OYJ YLE Palo- ja viestintätekniikkayritykset Esmi Oy Fläkt Woods Oy Marioff Corporation Oy Securitas Systems Oy Suomen Erillisverkot Oy TeliaSonera Finland Oyj Vakuutusyhtiöt IF vahinkovakuutusyhtiö Vakuutusyhtiöiden keskusliitto Lisäksi hankkeen rahoitukseen on osallistunut Tekes. 6

TALO- JA TURVATEKNIIKKA TULIPALOSSA: NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS

TALO- JA TURVATEKNIIKKA TULIPALOSSA: NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS TALO- JA TURVATEKNIIKKA TULIPALOSSA: NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS Tuula Hakkarainen VTT PL 1000, 02044 VTT Tiivistelmä VTT:n tutkimushankkeessa on kartoitettu paloturvallisuuden huomiointia älykkäissä talotekniikka-

Lisätiedot

Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa

Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2383 Tuula Hakkarainen Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa Nykytilanne ja tarvekartoitus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2383 Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa

Lisätiedot

CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006

CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 Loppuraportti CUBE 2002-2006 2 CUBE 2002-2006 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen

Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen VTT PROJEKTIRAPORTTI Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen Kiinteistön tietomallin käyttö kiinteistöliiketoiminnassa Tiina Järvinen VTT Alkusanat Tämä julkaisu on syntynyt

Lisätiedot

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Turvallisuus teollisuuspuistossa Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Versio 1.0, maaliskuu 2008 1 Alkusanat Vuosina 2006-2008 toteutetun Turvallisuus teollisuuspuistossa

Lisätiedot

HVV Kiinteistön tekniikka Asunnon- ja kiinteistön palvelut työryhmä. Raporttiluonnos 15.5.2001

HVV Kiinteistön tekniikka Asunnon- ja kiinteistön palvelut työryhmä. Raporttiluonnos 15.5.2001 1 HVV Kiinteistön tekniikka Asunnon- ja kiinteistön palvelut työryhmä Raporttiluonnos 15.5.2001 2 HVV-VERKONTESTAUSPROJEKTI, Asunnon ja kiinteistön palvelut 1 JOHDANTO...4 2 KÄYTTÄJÄN INFORMAATIOPALVELUT...5

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Asiakirjahallinta sähköisessä toimintaympäristössä

Asiakirjahallinta sähköisessä toimintaympäristössä Jukka Liukkonen Asiakirjahallinta sähköisessä toimintaympäristössä Osa 2. Sähköinen dokumenttienhallinta ja sen toteutus vakuutusyhtiöissä Aton-projektin julkaisu nro 2 Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto

Lisätiedot

Mobiili-ICT kiinteistö- ja rakennusalalla. Tapio Matinmikko, Veli Möttönen, Anne Tolman, Kauko Tulla, Erkki Siira, Vili Törmänen & Pentti Vähä

Mobiili-ICT kiinteistö- ja rakennusalalla. Tapio Matinmikko, Veli Möttönen, Anne Tolman, Kauko Tulla, Erkki Siira, Vili Törmänen & Pentti Vähä VTT TIEDOTTEITA 2463 Tapio Matinmikko, Veli Möttönen, Anne Tolman, Kauko Tulla, Erkki Siira, Vili Törmänen & Pentti Vähä Mobiili-ICT kiinteistö- ja rakennusalalla VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2463 Mobiili-ICT

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA 1 TEKES STREAMS - iwaste-hanke Milla Peltoniemi - Esa Nummela - Simo Isoaho TTY materiaalivirtojen tutkimusryhmän raportti: JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA Tampere 2003 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Asumisen ekotehokkuuden monitorointi (AsEMo)

Asumisen ekotehokkuuden monitorointi (AsEMo) 1 Asumisen ekotehokkuuden monitorointi (AsEMo) Massapilottien käynnistämisen tekninen osuus Loppuraportti Kuopion yliopisto Ympäristötieteen laitos Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä Jarkko Tiirikainen

Lisätiedot

YHTEENSOPIVA TIEDONSIIRTO

YHTEENSOPIVA TIEDONSIIRTO YHTEISET TIETOSISÄLLÖT HUOLTOKIRJOISSA YHTEENSOPIVA TIEDONSIIRTO AVOIMELLA XML -TEKNOLOGIALLA e-ehyt hankeraportti 2004 ESIPUHE Kiinteistönomistajat, kiinteistöpalveluyritykset sekä ohjelmistotoimittajat

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

KAURIS SUURTEOLLISUUDEN JA ALUEELLISTEN PELASTUSLAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

KAURIS SUURTEOLLISUUDEN JA ALUEELLISTEN PELASTUSLAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KAURIS SUURTEOLLISUUDEN JA ALUEELLISTEN PELASTUSLAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Viitasaari Tommi, Wiikinkoski Tarja, Lepistö Jari, Kangasvieri Jukka, Taskinen Olli Pelastusopiston julkaisu B-sarja:

Lisätiedot

Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta

Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta Juha Liukas, Timo Tolkki Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta Tiehallinnon selvityksiä 48/2006 Pohjatutkimustapa Pohjatutkimuksen data ja kuvailutiedot. Sisältö vaihtelee

Lisätiedot

Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje

Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Versio 3.1 18.5.2010 - Marko Hännikäinen, Professori Tampereen teknillinen yliopisto, +358 (0)40 849 0770, marko.hannikainen@tut.fi

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto...

Lisätiedot

Aukotonta turvallisuutta

Aukotonta turvallisuutta Aukotonta turvallisuutta Sinteso paloilmoitusjärjestelmä Building Technologies 2 Uusi tuoteperhe palonilmaisuun, ohjauksiin ja hallintaan: Sinteso Sinteso -paloilmoitusjärjestelmä täyttää kaikki paloturvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

-projekti 2004-2005 KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2005 Tämä Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisprojektin loppuraportti on laadittu tukemaan kauppakeskusten

Lisätiedot

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla VASARA-hankkeen loppuraportti HVK Julkaisuja 5 2009 VASARA VArsinais-Suomen Alueellisen Riskienhallinnan parantaminen tiedonsiirtoa tehostamalla

Lisätiedot

Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2015 - laajennetut tiivistelmät

Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2015 - laajennetut tiivistelmät D-sarja: Muut julkaisut [6/2015] Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2015 - laajennetut tiivistelmät Esa Kokki (toim.) Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2015 - laajennetut tiivistelmät Esa Kokki (toim.) Pelastusopisto

Lisätiedot

TEKLA STRUCTURES käytännössä:

TEKLA STRUCTURES käytännössä: A TRIMBLE COMPANY TEKLA STRUCTURES käytännössä: Derby Business Park espoo Derby Business Park Tietomalli tehokäytössä a Espoossa Turunväylän varrella sijaitseva Derby Business Park vei ykköspalkinnon sekä

Lisätiedot

ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne

ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2014 ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne Jessica Niemi, Mikko Hietala ja Hanna Kaleva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUMISEN RAHOITUS-

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

«Jotta paloriskit jättäisivät sinut rauhaan.» SecuriFire redundantti modulaarinen paloilmoitinjärjestelmä varustettuna SpiderNet teknologialla

«Jotta paloriskit jättäisivät sinut rauhaan.» SecuriFire redundantti modulaarinen paloilmoitinjärjestelmä varustettuna SpiderNet teknologialla «Jotta paloriskit jättäisivät sinut rauhaan.» SecuriFire redundantti modulaarinen paloilmoitinjärjestelmä varustettuna SpiderNet teknologialla «Kaksinkertainen suunnittelu, kaksinkertainen turvallisuus»

Lisätiedot