TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin ja taiteen rahoituksen kehittäminen taiteilijuus ammattina 2020 Organisaation kehittäminen ja resursointi vaikuttavuutta ja arvostusta yhdessä toimien STRATEGIAKAUSI JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Teollisuustaiteen Liitto Ornamon hallituksen esitys syyskokouksen hyväksyttäväksi ORNAMON STRATEGIA

2 TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäseniään sisustusarkkitehtuurin, teollisen-, ja taideteollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, immateriaalisen suunnittelun, taidekäsityön ja taiteen ammatissa. Ornamo toimii jäsentensä edunvalvojana, edistää jäsenten ja alan näkymistä, verkottumista ja yhteistoimintaa sekä jakaa muotoilualan asiantuntijatietoa. Yhdistyksen palveluihin kuuluvat ammatillis-aatteellinen edunvalvonta, jäsenneuvonta, tiedotus, ammatilliset koulutukset, tapahtumat sekä kumppanuustoiminta. Ornamo edustaa alan asiantuntemusta kotimaassa ja ulkomailla. KESKEINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUOTOILUALALLA VUONNA 2015 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin YTR:n mukaan arviolta muotoilualan yritystä vuonna Yritysten työllisyys oli kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna henkilöä ja niiden liikevaihto oli 3,37 miljardia euroa. Suomen yritysten kokonaistyöllisyydestä muotoiluala muodosti noin 1,6 prosenttia ja liikevaihdosta 0,9 prosenttia. Koko muotoilun liikevaihdosta muotoiluintensiivisten toimialojen yritysten osuus on 92,6 % ( 3,12 mrd. ) muotoilualan palveluyritysten 5,3 % (180 milj. ) ja taitellisen toiminnan osuus 2,1 % (70 milj. ) Muotoilun toimialat ovat hyvin pienyritysvaltaista toimintaa, sillä pääosa yrityksistä työllistää vain omistajayrittäjän itsensä. Tästä huolimatta alle kymmenen henkilön yrityksiin kertyy keskimäärin vain vajaa kolmannes muotoilualojen työllisyydestä ja neljännes liikevaihdosta. EK:n pk-yrityskyselyjen ja Ornamon yrityskyselyjen mukaan keskimäärin 20 prosenttia yrityksistä hyödyntää muotoilua toiminnassaan. Teollisuudessa muotoilua hyödyntää joka kolmas yritys. Teollisessa tuotannossa muotoilu on tärkeää tekstiilli- ja vaateteollisuudessa ja sähkö- ja elektroniikkatuotteiden valmistuksessa. Suomen talousnäkymät ovat edelleen heikot ja talouden kasvun ennakoidaan jäävän 1 %:iin vuonna Vienti lisääntyy 4,6 prosenttia kansainvälisen kaupan piristyessä. Kotimarkkinoiden kehitys jää kuitenkin heikoksi ja yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu edelleen hyvin vaimeana. Suomen talouden arvioidaan kehittyvän kilpailijamaita heikommin. Yleinen taloustilanne näkyy muotoilualalla. Alan työllisyysaste on laskenut vuonna 2015 ja yritysten vaihtuvuus on kasvanut. Muotoilijoiden työttömyystilanne on muihin suunnittelualoihin verrattuna keskimääräistä korkeampi. Työttömyysaste oli työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan vuonna 2014 oli 15 % (v.2013 oli 14 %). Työttömyyden arvioidaan jatkavan yleisesti kasvuaan vielä vuonna Teollisuuden toimialojen rakenteellisten uudistusten seurauksena irtisanomisten määrä on vuotta aikaisempaa korkeampi. Muotoilijoiden osaamisen kehittäminen teollisuuden rakenteellisessa uudistuksessa on keskeistä. Muotoilijoiden osaaminen haastavassa toimintaympäristössä korostuu. Muotoiluala kohtaa rakenteellisen muu0toksen kuten muutkin toimialat. Muotoilun hyödyntäminen strategisena työkaluna kasvavilla toimialoilla ja tiivis yhteistyö asiakastoimialojen kanssa on keskeistä. Alan työllistymisen kannalta on tärkeää, että muotoilun jatkuva hyödyntäminen laajenee kaikille toimialoille ja ammatillinen työnkuva laajenee. Julkisella sektorilla on mahdollista muotoilun hyödyntäjänä kasvaa edelleen. Monenvälisen tuotekehityksen merkitys on kasvanut koko ajan samoin kyky tuotteistaa suunnitteluosaaminen myytäväksi tuotteeksi ja palveluksi. Muotoiluosaamiselta vaaditaan ymmärrystä ostajien liiketoiminnasta ja strategiasta. Ornamon toiminnan kautta pyritään yhteistyötä tiivistämään muotoilun ja taideteollisen taiteen tilaajien ja ostajien kanssa. Muotoilun merkitys alihankintana kasvaa. Muotoilutyön ja ammatin luonne laajentuu jatkossa yhä enemmän materiaalipohjaisesta suunnittelusta monialaiseen sisältöjen ja strategiseen suunnitteluun. 2

3 Taideteollisen taiteen asemaan heijastuu valtion kulttuuribudjetin leikkaukset. Samaan aikaan ministeriö on hakenut alan työllistymiseen uudenlaisia mahdollisuuksia. Hankintaprosessien toimivuus on muotoilijoille ja alan yrityksille keskeinen haaste. Myös suunnittelu- ja konsulttitoiminta (yhdyskunta-, tila-, kaluste-, infra -ja energiasuunnittelu) kasvaa kuntien ostaessa hankintaprosesseja yhä enemmän yksityiseltä sektorilta. Keskeinen haaste muotoilijoille on tarjousprosessin hankaluus sekä suuret hankintakokonaisuudet. Muotoiluyritysten keskinäinen yhteistyö hankinnoissa ja tarjousten tekemisessä sekä yhteistyö muiden suunnittelualan yritysten kanssa yhteistarjousten tekemiseksi lisäisivät mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Aluesuunnittelussa on mahdollisuuksia myös alan taiteilijoille ja taideprojektien johtamiseen. Ornamo on yhteistyökumppanina Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa prosenttiperiaatteen kehittämishankkeessa. Tavoitteena on, että lisäämme alamme taiteilijoiden mahdollisuuksia julkisen sektorin taidehankinnoissa, taidehankintaprojektien johtamisessa ja konsultoimisessa sekä verkostoitumisessa taidehankkeiden tilaajien kanssa. Taloustilanne on johtanut yritysten varovaisuuteen uusien investointien osalta. Tämä vaikuttaa suunnittelutyön ostamiseen heikentävästi. Ornamo seuraa tilannetta alan pk-suhdannekyselyn avulla. Sama koskee taidehankintoja, myös valtion taideostoja. Valtion taidemuseo, Kansallisgallerian rahoitus on siirtynyt veikkausvoittorahoilla rahoitettavaksi. Tämä haastaa myös valtion taideostojen päätöksenteon ja rahoituksen. Taideteollisen alan työpaikat ovat vähentyneet, mutta freelancer-yrittäjyys, alihankintatoiminta ja muotoilijoiden osuus muilla toimialoilla on sen sijaan kasvanut. Suunta näyttää jatkuvan edelleen, kun muotoilua on ryhdytty soveltamaan kaikilla toimialoilla ja yritykset ulkoistavat muotoiluosaamisensa. Ornamon talous on ollut viime vuosina vakaa ulkopuolisen projektirahan ansiosta. Yhdistyksen toiminnassa kuitenkin jäsenmaksujen osuus ei ole kasvanut samassa suhteessa. Talouden turvaamiseksi sekä alan edustuksellisuuden lisäämiseksi vuonna 2015 jatketaan aktiivista jäsenrekrytointia, tavoitteena 200 uutta jäsentä. Ornamon ja muotoilualan keskeiset haasteet nykyisessä toimintaympäristössä ovat: Muotoilualan haasteet 1) haastava työllistymis- ja markkinatilanne työntekijöillä ja yrittäjillä 2) alan ammatilliset toimintatavat, jotka haastavat suunnittelijan ansaintalogiikan a) eettiset ammattikäytännöt ja suunnitteluprosessin muutos b) yksityisen ja julkisen sektorin hankinnat, joissa enenevissä määrin edellytetään korvauksetonta suunnittelua c) aineettomien oikeuksien luovutus sopimuksissa ja niihin perustuvan ansaintalogiikan kehittäminen 3) muotoiluosaamisen kehittäminen vastaamaan tilaajien tarpeita, kysynnän kasvattaminen 4) taiteen rahoituksen, taideapurahojen ja valtion taideostojen, leikkausten vaikutus ansaintalogiikkaan 5) koulutuksen vastaavuus työelämään laadullinen työllistyminen 6) muotoilualan yritysten työn tuottavuuden ja toiminnan kannattavuuden parantaminen 7) Veikkausvoittovarojen ja taiteen rahoituksen tulevaisuus Ornamon haasteet 1) jäsenmäärän kasvattaminen edustavuuden kehittämiseksi ja Ornamon talouden vahvistamiseksi 2) Ornamon toiminnan resurssien ja henkilöstön osaamisen kehittäminen tukemaan muotoilijoiden, taiteilijoiden ja muotoilualan tarpeita Toimintaympäristön ja alan ammatin haasteet heikentävät muotoilijoiden työllistymisen, ammattimaisen työskentelyn ja toimeentulon mahdollisuuksia sekä suunnittelualan uskottavuutta. 3

4 ORNAMO MUOTOILUN ASIANTUNTIJAYHTEISÖN YHDISTÄVÄNÄ VOIMANA Visio: Olemme yhtenäinen muotoilun arvostettujen ammattilaisten asiantuntijayhteisö, joka tuottaa olennaista hyötyä jäsenilleen ja keskeisille sidosryhmilleen. ARVOT Jäsentyytyväisyys Asiantuntevuus Kehittävä-ote Yhteisöllisyys Vaikuttavuus VISIO Ornamo 2020 Olemme yhtenäinen muotoilun arvostettujen ammattilaisten asiantuntijayhteisö, joka tuottaa hyötyä jäsenilleen ja keskeisille sidosryhmilleen Ornamo tukee jäsenten ammattimaista työskentelyä, kehittää alan ammatillista osaamista, edistää muotoilualan kestävän kehityksen ja etiikan periaatteiden toteutumista yhteiskunnassa MISSIO toiminta-ajatus ARVOT KOKO MUOTOILUALAA TASAVERTAISESTI EDISTÄMÄSSÄ Ornamon toimintaa ohjaavat arvot ovat toimintakulttuurin perusta Ornamon arvot muodostavat toimintakulttuurin perustan. Ne ohjaavat Ornamon henkilöstön ja Ornamon piirissä toimivien käyttäytymistä ja toimintaa. Arvojen tehtävä on auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme muuttuvassa toimintaympäristössä. Jäsentyytyväisyys Ornamon perusta on tyytyväinen jäsen. Jokainen jäsen kohdataan tasavertaisena. Kaikki toiminta Ornamossa perustuu jäseniä ammatillisesti hyödyttävän palvelun tuottamiseen. Asiantuntevuus Muotoiluala ja muotoilijat ovat ylpeitä ammattitaidoistaan ja arvostavat toinen toistaan sekä muiden ammattilaisten ammattitaitoa. Kehitämme ammattitaitoamme jatkuvasti. Otamme kantaa asioihin, jotka tunnemme. Olemme luotettava kumppani, jonka sanomiseen ja tekemiseen luotetaan. 4

5 Kehittävä-ote Asetamme toiminnallemme tavoitteita. Niiden saavuttamiseksi suunnittelemme työmme ja teemme mitä suunnittelimme, olemme maltillisen innovatiivisia. Tiedämme työmme tarkoituksen ja teemme työt tuloksellisesti ja laadukkaasti. Parannamme jatkuvasti toimintaamme. Ennakoimme jatkuvasti ympäristössämme muuttuvat tarpeet. Asiantuntemuksemme kehittyy kattamaan koko uudistuvan muotoilualan. Henkilöstö on motivoitunutta ja sen osaaminen vastaa toiminnan tavoitteita. Tasapainoinen ja kasvava järjestön talous mahdollistaa kehityksen. Keräämme ja hyödynnämme palautteen. Yhteisöllisyys Toimimme toistemme ja koko alan etua ajatellen. Käymme avointa, osallistavaa keskustelua sekä Suomessa että kansainvälisesti. Haemme yhteistyöstä voimaa toimintaamme. Jokainen jäsen on samanarvoinen yhteisössämme. Tuemme jäseniä valtakunnallisesti asuinalueesta riippumatta. Vaikuttavuus Edustamme tasapuolisesti kaikkia muotoilualan asiantuntijoita. Vaikutamme yhteiskuntaan jäsenkunnan tärkeimpinä pitämien tavoitteiden mukaisesti. Olemme näkyvä asiantuntijavaikuttaja, jonka toiminnan vaikuttavuus tukee laajasti jäsenistöä. Toimimme itse tuoden suunnittelutyön laadulle arvoa kestävän yhteiskunnan ja elinympäristön säilyttämiseksi. Päätöksentekomme on avointa ja osallistavaa ja toimintatapamme takaavat tasapuolisen päätöksenteon 5

6 TOIMINNAN PAINOPISTEET JA PERUSTEET 2015 Toimintaympäristön muutoksesta ja alan haasteista johtuen Ornamon toiminnassa jatketaan vuonna 2013 käynnistettyä ammatillisuuden, ammattietiikan ja yrittäjyyden teemaa. Ornamon toiminnalla vastataan edellä mainittuihin sekä muotoilualan että Ornamon haasteisiin. Ornamon toiminnan painopisteenä ovat siten muotoilijan ja taiteilijan ammatit ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen kaikilla toimialoilla sekä työsuhteissa että yrittäjinä. Ornamon asiantuntijaosaamista vahvistetaan sekä keskitytään asiantuntijatyössä jäsenten palvelemiseen ja muotoilualan keskeisten haasteiden tunnistamiseen. Tämän tarkoitus on parantaa jäsenneuvonnan, tiedotuksen, edunvalvonnan ja seminaarien sisältöjä vastaamaan jäsenistön tarpeita työelämässä. Vuoden 2013 aikana uudistettujen sopimusmallien sekä hankintaohjeistuksen pohjalta vuonna 2014 järjestettyä koulutusta sopimusneuvottelujen käymiseen ja sopimusten laatimiseen jatketaan aiemmista koulutuksista saatujen kokemusten ja havaittujen tarpeiden pohjalta. Laaditaan sopimuksille soveltamisohjeet ansaintalogiikan parantamiseksi sekä vuonna 2014 julkaistun ammatillisen oppaan pohjalta järjestetään koulutuksia ja viestitään jäsenistölle muotoilijan ammattiin liittyvistä kysymyksistä. Ornamon vuoden 2015 toiminta keskittyy edelleen Ornamon strategian mukaisesti asiantuntijavaikuttamiseen, jäsenten työllistymiseen edistämiseen sekä jäsenpalveluiden laadun ja laajuuden kehittämiseen. Tämän avulla nostetaan esiin ornamolaisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden osaamista ja ammattitaitoa, vahvistetaan jäsenten ammatti-identiteettiä muiden suunnittelu- ja taidealojen rinnalla sekä järjestön asemaa ja näkyvyyttä. Tämän työn tueksi tarvitsemme perinteisen toiminnan lisäksi kehityshankkeita ja hankerahoitusta. Hanketoiminta perustuu vaikuttavuuteen, hankkeen avulla lisätään alan työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Toimien avulla kehitetään yhteistyössä alalle sopivia rahoitusohjelmia sekä edesautetaan alan ammattilaisten pääsyä esimerkiksi julkisrahoitteisten ohjelmien (Ely, Tekes, rakennerahastot) piiriin. Hanketoiminnan tavoitteena on lisätä muotoilijoiden ja muotoiluyritysten sekä muotoilua tilaavien yritysten yhteistoimintaa. Hankkeiden tavoitteena on muotoilijoiden liiketoiminnan ja työllisyyden jatkuminen sekä kansainvälistymisen tukeminen. Ornamo vastaavasti tiivistää yhteistyötä teollisuuden eri toimialojen kanssa, keskittyen yhteistyöhön nykyisten ja ennakoitujen muotoiluintensiivisten alojen kanssa. Ornamon vuosi 2015 on ammatillisuuden, ammattietiikan ja yrittäjyyden vuosi. Toiminnan tavoitteena on alan työllistymisen, ammattilisen arvostuksen ja identiteetin vahvistuminen, alan uskottavuuden ja yhteistyön tekeminen monialaisuutta arvostaen. Painopisteet jakautuvat jäsenpalveluiden ja jäsenistön osaamisen kehittämiseen sekä alan vaikuttavuuden lisäämiseen. Toimintakauden painopisteet ovat: 1) Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus 2) Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä 3) Taiteilijoiden ammatin ja taiteen rahoituksen kehittäminen taiteilijuus ammattina ) Organisaation kehittäminen ja resursointi vaikuttavuutta ja arvostusta yhdessä toimien Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat: Ammatillis-aatteellisissa asioissa jäsenpalveluiden ja vaikuttavuuden kehittäminen Järjestön asiantuntija- ja vaikuttamisosaamisen vahvistaminen Ammatillisen ansaintalogiikan portfolio mallin rakentaminen Vaikuttaminen muotoilijoita ja taiteilijoita koskettavaan päätöksentekoon Jäsenpalveluiden sisältöjen ja saavutettavuuden kehittäminen Muotoilualan tulevaisuuskeskustelu rakennemuutoksessa ja Suomi 100-vuotta 6

7 ORGANISAATIO ja HALLINTO JÄSENISTÖ Yhdistyksen jäsenistössä on nähtävissä suurten ikäluokkien vaikutus. Vapaajäsenten määrän noustessa jäsenmaksutulot vähenevät. Toimintaa on suunnattava niin, että varsinaisten jäsenten määrä nousee. Siksi Ornamo jatkaa vuonna 2014 alkanutta aktiivista jäsenrekrytointia. ORGANISAATIO Sääntömääräiset kokoukset järjestetään maaliskuussa ja lokakuussa. Hallitus kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa keskimäärin kuuden viikon välein. ASIANTUNTIJATOIMINTA Hallituksen alaisia toimikuntia vuonna 2015 ovat suunnittelualan ammattiasioiden ja taiteilijoiden ammattiasioiden toimikunnat, stipenditoimikunta, hankintatyöryhmä sekä.yrittäjäjaosto. HANKETOIMINTA Ornamon perinteiset hankkeet Ornamo-palkinto (aik. Muotoilijat-palkinnot), Teosmyynti ja Helsingin Ornamon Design Joulumyyjäiset toteutetaan toimiston henkilökuntaresursseilla. Kipinähankkeet ovat projektien työryhmien vastuulla. HALLINNON KEHITTÄMINEN Selvitetään mahdollisuutta siirtyä sähköiseen laskutusjärjestelmään. Vuonna 2014 aloitettu Ornamon arkiston selvittäminen jatkuu vuonna Tavoitteena on saada Aalto-yliopiston tiloissa olevan Ornamon arkiston selvitys valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Henkilöstön asiantuntijaosaamista kehitetään, jäsenpalveluiden laadun parantamiseksi. Juridista jäsenpalvelua lisätään. STRATEGINEN TOIMINTA JÄSENPALVELUT Jäsenpalveluja ylläpidetään ja kehitetään ottaen huomioon koko jäsenistön tarpeet. Jäsenpalveluita toteutetaan sähköposti-, puhelinneuvonnan, viikkotiedotteen, Ornamon lehden, koulutusten ja tapahtumien kautta. Ornamon sähköisiin jäsenpalveluihin lisätään ajankohtaisia oppaita, julkaisuja, koulutusmateriaaleja, ohjeita ja linkkejä tukemaan ammatin harjoittamista. Uutena jäsenpalveluihin lisätään Ata Carnet ohjeistus jäsenille, joilla on mahdollisuus käyttää Ornamon Ata Carnet- tullausasiakirjaa. Ornamo järjestää Kelan kanssa jäsenistölle suunnattuja työhyvinvointia tukevia ammatillisia kuntoutuskursseja. Vuonna 2015 jatkuu kaksi TYK -kuntoutuskurssia sekä yksi ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ASLAK-kurssi. Jäsenistölle järjestetään vuoden aikana koulutusta ja keskustelutilaisuuksia muotoilu- ja taidealan työn tukemiseksi mm. työsuhde-, yrittäjyys-, tekijänoikeusasioista, sopimusneuvotteluista, rahoituksesta, hinnoittelusta, hankinnoista ja markkinoinnista. Koulutustoiminnassa tehdään myös yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Jäsenistölle järjestetään kokoontumisia jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tilaisuudet voidaan järjestää jäsenen toimistolle, Ornamossa tai muuhun 'matalan kynnyksen' paikkaan, periaatteena mukava yhdessäolo ja kollegiaalinen vertaistuki sekä tiedon jakaminen. JÄRJESTÖTOIMINTA Ornamo on valtakunnallinen järjestö. Järjestö- ja alueellisen toiminnan avulla lisätään Ornamon näkyvyyttä, yhteydenpitoa jäsenten kanssa ja jäsenten tasavertaisuutta. Jäsenpalvelujen kehittämisessä otetaan paremmin huomioon eri osissa maata asuvat jäsenet. Muotoilun käytön edistämiseksi pyritään järjestämään ja osallistumaan tapahtumiin, joissa muotoilua käyttävät yhteisöt ja muotoilijat voivat kohdata. Ornamo jatkaa valtakunnallista jäsenrekrytointi- ja koulutuskampanjaa. Järjestetään järjestön asiantuntijatapahtuma muotoilualan tilanteesta. 7

8 AMMATILLINEN TOIMINTA JA EDUNVALVONTA Ornamo keskittyy parantamaan muotoilijoiden ja taiteilijoiden, työntekijöiden, ammatinharjoittajien ja yritystoiminnan ja ansaintaedellytyksiä edunvalvonnan, koulutuksen, tutkimusten, lainopillisen neuvonnan sekä tiedottamisen avulla. Vuonna 2015 toteutetaan vuosittainen palkka- ja palkkiokysely, jonka nimeksi vuonna 2014 muutettiin työmarkkinatutkimus. Ornamon jäsenistölleen tekemiä kyselyitä kehitetään kokonaisuudeksi, jota hyödynnetään kaikessa edunvaltonta- ja asiantuntijatyössä. Vuoden 2013 toimialatutkimuksen osana laadittiin alan suhdanneselvitys. Vuonna 2015 talouden epävarmassa tilanteessa jatketaan alan yritysten tilanteen seuraamista toteuttamalla yritysten suhdannekatsaus. Kaikki Ornamon suunnittelusopimukset päivitettiin vuonna Vuonna 2015 järjestetään koulutusta sopimuksen laatimisesta sekä sopimusneuvotteluista. Uudistetaan Ornamon työsopimus- ja työharjoittelusopimusmalli, joka sisältää rojaltit/bonus/ipr/ salassapito/kilpailukieltolausekkeet. Kehitetään työkaluja sopimusten hallintaan osanan ammatillista toimintaa sekä malleja yhteistyösopimusten laadintaan. Kehitetää työkaluja ja jäsenten ammatillista osaamista hallinnoimaan ammatilliseen toimintaa liittyviä aineettomia oikeuksia ja niihin perustuvia ansaintamalleja. Ornamo perustaa yritysjaoston kehittämään alaan liittyvää yritystoimintaa sekä saadakseen ensikäden tietoa ja kokonaisnäkemystä yritystoiminnan haasteista. Jaosto kehittää aineettomiin oikeuksiin liittyvää ansaintalogiikkaa sekä alan toimijoiden valmiuksia yritystoimintaa, sen kasvattamiseen sekä kansainvälistymiseen mm. luomalla tarpeellisia työkaluja toiminnan avuksi. Toimintaa kehitetään tukemaan jäsenten ammatillista toimintaa syventämällä yhteistyötä eri tahojen kanssa ja kehittämällä jäsenten yritysten toimintaa mahdollisten Tekes-hankkeiden kautta. Ornamo pyrkii edistämään laajaan yhteistyöhön Tekesin kanssa sen eri ohjelmien kautta. Näistä painotetaan erityisesti Fiiliksestä fyrkkaa- ja Huippuostajat ohjelmia, joiden painopistealueet osuvat yhteen Ornamon muotoilualan kehittämistavoitteiden kanssa. Tätä kautta saadaan toimintaan uudenlaista volyymia sekä vaikuttavuutta. Ornamo on mukana muotoilualan toimijoiden yhteistyöhankkeessa, jossa tuodaan 6aika ja INKAhankkeiden sisällä oleviin hankkeisiin muotoilunäkökulmaa. Ornamon suunnittelusopimusmallit - puitesopimusmalli - suunnittelusopimusmalli - mallin käyttöoikeutta koskeva sopimus (rojaltisopimus) - tilausteossopimus - taidehankintasopimus - näyttelykorvaussopimus Näyttelykorvaussopimus Ornamo yhteistyössä taiteilijajärjestöjen kanssa neuvottelee Ruotsin näyttelykorvausmallin (MU-avtal) mukaista sopimusta taidealoillemme. Ornamo on mukana alaan liittyvän lainsäädännön sekä juridisten työkalujen kehittämisessä sekä verkostoituu juridiikan alan toimijoiden kanssa. Samalla ettsitään keinoja kehittää alan liiketoimintaosaamista- ja keinoja juridiikan keinoin. Kehitetään jäsenviestinnässä juridisten kysymysten visualisointia. Kehitetään visuaalisia keinoja hallinnoida liiketoimintaan liittyviä IPR- ja sopimuskysymyksiä. JULKINEN SEKTORI JA JULKISET HANKINNAT Ornamo, SAFA, ATL ja Grafia järjestävät yhteistyössä valtakunnallisen tilaajille suunnatun Laatua suunnitteluhankintaan kiertuetta.yhteistyötä kiertueen puitteissa jatketaan tarpeen mukaan ja yhteistyötä kehitetään kokonaisvaltaisemmaksi. Osapuolet ovat mm. vaikuttaneet yhdessä hankintalain uudistamiseen vuonna Pääsy julkisiin hankintoihin on alalla vaikeaa. Yhteistyömahdollisuuden ja monenvälinen yhteistyö ja kumppanuus projekteissa tulee lisätä. Ornamo jatkaa Hilma portaalin parempaa hyödyntämistä muotoilijoille. Yhteistyötä eri suunnittelualojen välillä kehitetään kumppanuuden tukemiseksi: - julkisten hankintojen käytännöt 8

9 - hankintalainsäädäntö - Hankintapalvelu Ornamon jäsenistölle alojen hankinnoista ja kilpailutuksista Credita/Hilma - hankintaopas - hankintakäytännöt tilaustaiteen osalta Ornamo toteuttaa vuonna 2015 yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa Muotoilun hyödyntäminen Uudenmaan kunnissa hankkee, jossa analysoidaan Uudenmaan kunnissa vuosina tehtyjä muotoiluhankintoja, haastatellaan hankintaprosessiin osallistuneita tahoja sekä luodaan parhaat käytännöt muotoiluhankintoihin. Tämä selvitystyön pohjalta julkaistaan muotoilijoille sekä kuntien hankinnoista vastaaville tarkoitettu opas muotoiluhankinnoista sekä järjestetään koulutuksia toimijoiden hankintaosaamisen kehittämiseksi. Hanketta hyödynnetään Ornamon vaikuttamistyössä ja sen pohjalta lähdetään kehittämään Ornamon julkisiin hankintoihin liittyvää työtä. Muotoiluhankintojen kehittämisen lisäksi Ornamon tavoitteena julkisten hankintojen alalla on hankintamenettelyn kehittäminen palvelumuotoilun keinoin. Paremmat hankintakäytännöt mahdollistavat tehokkaiden ja tuloksellista muotoilu- ja muiden hankintojen tekemisen sekä julkiten palvelujen kehittämisen asiakas- ja tarvelähtöisesti. TEKIJÄNOIKEUS JA TEOLLISOIKEUDET Ornamo kehittää IPR ja portfolio-ansaintamallia, joka perustuu oman ansaintamallin hallintaan ja kehittämiseen. Portfoliosalkku sisältää ansainnan eri vaihtoehtoja ml. rojalti- ja lisenssitulot. Mallin avulla jäsenet voivat paremmin turvat samalla sekä oikeutensa että hyötyä niistä taloudellisesti sekä hallinnoida työnsä ansaintalogiikkaa. Aiheesta järjestetään myös koulutuksia. - tekijänoikeuksien toteutuminen - tuotekopioiminen - IPR sopimuksissa - IPR -opas jäsenistölle nettisivuille - IPR ja KSE 2012 (konsulttialan sopimusehdot) - IPR ja portfolioansaintamallin kehittäminen - yhteistyösopimukset - yrityksen arvon määrittäminen ja kasvattaminen Alan ansaintamallien kehittäminen on Ornamon asiantuntijatyön ytimessä. Vanhojen ansaintamallien rinnalle ja tilalle on luotava uudenlaista liiketoimintaa ja löydettävä uudenlaisia jälleenmyyntitapoja. Muotoilun käsite on laajentunut perinteisestä tuotemuotoilusta immateriaaliseen muotoiluun, mm. palvelumuotoiluun sekä käyttöliittymäsuunnitteluun. Immateriaalijärjestelmä ei täysin tunnista uusia muotoilun hyödyntämistapoja, jolloin niihin liittyvän liiketoiminnan suojaaminen tulee miettiä uudenlaisesta näkökulmasta. Myös perinteinen tuotemuotoilu on murroksessa ja sen on reagoitava mm. digitalisaatioon sekä verkkokaupan kehitykseen. Alan toimintamalleja on kehitettävä ja laajennettava. Muotoilijan ansainta tulee muodostumaan kattavasta IPRjärjestelmän ja sopimusverkoston hallinnasta ja sen tietoisesta sekä strategisesta hyödyntämisestä. KOULUTUS Teollisuuden ja julkisen sektorin rakennemuutoksessa muotoilulla nähdään merkittävä vaikutus. Muotoilun hyödyntämisen muutos edellyttää myös laadukasta koulutusta, joka tukee muotoilun laajakäyttöistä hyödyntämistä. Ornamo vaikuttaa osaamisen kehittämiseen ja tekee yhteistyötä korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja yritysten kanssa osaamistarpeiden, erityisesti täydennyskoulutuksen selvittämiseksi. Alan jatko- ja täydennyskoulutuksessa tehdään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Ornamo vaikuttaa valtion asetuksissa määriteltyjen pätevyysvaatimusten turvaamiseksi. Ornamon järjestämien koulutusten tarkoitus on tukea jäsenten ammatillista toimintaa, verkottumista sekä hyödyntää jäsenten työelämän asiantuntijuutta. Vuonna 2015 järjestetään yrittäjyyden kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvää koulutusta, viennin osalta. Koulutuksia järjestetään kuntien hankinnoista vastaaville sekä muotoilualan toimijoille näiden muotoiluhankintoihin liittyvän osaamisen kehittämiseksi. Vuonna 2014 aloitettuja sopimuskoulutuksia jatketaan ja koulutuksiin tarjotaan mahdollisuus osallistua etänä ympäri Suomea. Vuonna 2015 jatketaan Taiteilijan uratuki koulutusta, jihin yhdistetään taiteilijoiden julkisen taiteen konsultointiin liittyvä koulutus. Ornamo vahvistaa alueellista yhteistyötä ja koulutuksia järjestetään eri paikkakunnilla. 9

10 TYÖHYVINVOINTI Ornamo järjestää Kelan kanssa jäsenistölle suunnattuja työhyvinvointia tukevia ammatillisia kuntoutuskursseja. Vuonna 2015 jatkuu TYK -kuntoutuskurssi sekä ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ASLAK-kurssi. Ornamo toimii kuntoutuksessa työnantajan ominaisuudessa sekä selvittää alan työhyvinvointiin liittyviä haasteita. ORNAMON JA GALLERISTIT RY:N YHTEISTYÖ Ornamo jatkaa galleria-tuottajayhteistyötä. Ornamo on kerännyt listaa gallerioista, jotka esittelevät taideteollista taidetta. Yhteistyökumppaneita haetaan sekä Suomesta että ulkomailta. Jäsenille annetaan neuvontaa ja koulutusta gallerioiden kanssa toimimisesta. Neuvotellaan yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen kanssa kuten managerit, kuraattorit ja huutokaupat. Finnishdesigners.fi portaalia markkinoidaan taideammattilaisille ja kuluttajille. Ornamon O-galleria -hanke käynnistetään vuoden 2015 aikana, mikäli ulkopuolinen rahoitus toteutuvat suunnitellusti. Lisäksi hyödynnetään järjestöjen yhteistä näyttelytilaa Design Forum Showroomia O- gallerian tunnettuuden lisäämiseksi. RAHOITUSPALVELUT Selvitetään taideteollisen suunnittelun ja taiteen uusia rahoitusinstrumentteja, ja kartoitetaan yksityisiä yhteistyökumppaneita. Jäsenille annetaan neuvontaa ja koulutusta rahoitusmahdollisuuksista sekä tarjousten tekemisestä. TUTKIMUS Muotoilualan tutkimustieto on puutteellista. Tilasto ja tutkimustyö taideteollisen alan työllisyydestä, yrittäjyydestä, liikevaihdosta, henkilöstömääristä ei ole systemaattisesti saatavilla. Toimialojen kehittämiseksi ja muotoilijoiden haasteiden tunnistamiseksi syvennetään tutkimusyhteistyötä valtion eri tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimustoiminnan avulla vahvistetaan Ornamon ammatillista asiantuntijaroolia, uskottavuutta alan toimijana sekä pystytään palvelemaan jäseniä paremmin sekä kehittämään edunvalvontaa, jäsenkoulutusta ja tiedotusta. Vuonna 2015 jatketaan ulkopuolisella rahoituksella toteutettavan viiden vuoden tutkimuskokonaisuuden, joka tähtää määrätietoisesti alan parempaan tuntemukseen ja tukitarpeiden sekä kasvupotentiaalien tunnistamiseen. Vuonna 2013 Ornamo tuotti ensimmäisen muotoilualan toimialatutkimuksen. Selvitys antaa Ornamon ja yhteiskunnan käyttöön tietoa alan keskeisistä tunnusluvuista, henkilöstöstä, liikevaihdosta, muotoilun vaikuttavuudesta, rahoitusinstrumenteista ja muotoiluintensiivisistä toimialoista. Tärkeä osa toimialatutkimusta on muotoiluyrityksille suunnattu yrityssuhdannekysely, jonka avulla saatiin seurantatietoa alasta ensimmäisen kerran vuonna Yrityssuhdannekysely sekä työmarkkinakysely toteutetaan myös vuonna 2015 jatkuvan ja vertailukelpoisen tiedon saamiseksi alan kehittymisestä haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Kyselyistä saadaan myös tietoa alan kehitystarpeista ja haasteista, joiden pohjalta Ornamon toimintaa voidaan kehittää vastaamaan alan toimijoiden tarpeita. Vuosittain toteutetaan työmarkkinatutkimus (ent. palkka- ja palkkioselvitys). Muotoiluyritysten ja kuntien yhteistyömahdollisuuksia tutkivaa tutkimushankekokonaisuuden toteuttamista jatketaan Uudenmaan Liiton kanssa jatkorahoituksen varmistuttua. Tutkimushanke tähtää konkreettiseen tilaajien ja alan yrittäjien kehittämishankkeeseen. Ornamo on esiselvittänyt taideteollisen taiteen markkinatilannetta Suomessa vuosina Selvitystä varten haastateltiin alan asiantuntijoita ja toimijoita. Vuonna 2013 Ornamossa aloitettiin taiteilija-ammatin kehittämishanke, joka osaltaan vastaa ilmitulleisiin ongelmiin. Hankkeessa laajennetaan taiteilijoiden liiketoimintaja yrittäjyysosaamista sekä annetaan ohjausta ammattitaidon soveltamiseen uusilla aloilla. Vuonna 2014 Ornamo käynnisti Taideteollisen taiteen liiketoiminnan kehittämishankkeen ja markkinatutkimuksen. Markkinoiden kartoitus auttaa kehittämään sekä taiteilijoiden ansaintalogiikkaa että alalla toimivia välittäjäpalveluita tarjoavia yrityksiä (galleriat, huutokaupat, konseptimyymälät). VIESTINTÄ Viestinnällä tehdään tavoitteet, toiminta, tuotteet ja palvelut näkyviksi sekä kerrotaan päätöksistä ja niiden taustoista. Järjestön viestintä sisältää sekä markkinointiviestintää että asiantuntija- ja vaikuttajaviestintää. Ornamon asiantuntija-, tapahtuma- ja markkinointiviestinnän tulee olla toisiaan tukevia. Pääpaino viestinnässä on Muotoilijan ja taiteilijan ammatit ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen kaikilla toimialoilla sekä työsuhteissa että yrittäjinä. 10

11 Vuonna 2015 Ornamon viestintä integroidaan osaksi Ornamon perustoimintaa ja hankkeita. Viestintä on keskeinen tuki Ornamon edunvalvonnalliselle työlle, joka perustuu tutkimustoiminnalle. Viestinnän päämäränä on tukea järjestön tavoitteita jäsenistön ammatillisten tarpeiden palvelemisessa. Viestinnän palvelunäkökulmaa kehitetään tukemaan jäsenpalveluita. Viestinnällä on myös keskeinen rooli ulkopuolisiin sidosryhmiin ja julkiseen keskusteluun vaikuttamisessa. Viestinnän rooli järjestökuvan maineen ylläpidossa on niin ikään keskeistä. Panostetaan kuvalliseen viestintään Ornamon asiantuntijatoiminnasta. Vuoden 2014 lopussa luotu viestintäsuunnitelma otetaan vuoden 2015 aikana käyttöön. Suunnitelman käyttöönoton seurauksena viestinnän eri kanavat tukevat johdonmukaisesti ja rinnakkain Ornamon toiminnan, jäsenpalveluiden, edunvalvonnan ja hanketoiminnan tavoitteita. Viestinnän integroiminen osaksi projekteja auttaa projektihallinnassa, viestinnän ennakoinnissa sekä resursoinnissa. Ulkopuolisia viestintäpalveluita tarvitaan lisäksi mediasuhdeviestinnässä, graafisessa suunnittelussa ja taittotyössä, valokuvauksessa sekä asiantuntijakirjoitusten sekä haastatteluiden toimittamisessa. Kotisivut ja Facebook palvelevat ensisijaisesti Ornamon ulkoista viestintää, viikkotiedote sekä kotisivujen jäsenpalvelut ovat järjestön sisäistä viestintää. Lehti on ensisijassa jäsenviestintää. Sosiaalisen median rooli tulee viestinnässä voimistumaan, Twitterin ja LinkedInnin käyttöä tullaan lisäämään. Tiedottamisen apuna käytetään sähköisten tiedotteiden lähetys- ja seurantapalvelua. Vuonna 2015 aikana luodaan ja ylläpidetään toimittaja- ja toimituskontakteja tapaamalla toimittajia ja järjestämällä Ornamon toimistolla vähintään yksi toimittajatapahtuma. Kansainvälisessä viestinnässä ja tiedottamisessa tehdään yhteistyötä Design Forum Finlandin ja Designmuseon viestinnän kanssa. Viestinnällistä yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa Muotoile Suomi-hankkeen yhteydessä. Viikkotiedote Sähköinen viikkotiedote ilmestyy edelleen kerran viikossa. Erillisiä sähköpostilähetyksiä pyritään välttämään ja lähetetään mahdollisimman paljon informaatiota viikkotiedotteen kautta. Ornamon lehti Ornamon lehti on merkittävä jäsenetu, ajankuva ja vaihdannan väline. Se on tärkeä ulkoisen ja ammatillisen viestinnän väline. Ornamon lehti ilmestyy vuoden aikana viisi kertaa. Lehden sisältöä kehitetään jatkuvasti ja numeroista 1 ja 4 tehdään tuplapainokset. Lehti on luettavissa supistettuna versiona Ornamon kotisivuilla ja linkki lyhentämättömään lehteen lähetetään viikkotiedotteen yhteydessä. Vapaajäsenet voivat tilata lehden niin halutessaan vuosihintaan 20. Median edustajille markkinoidaan edelleen lehden sähköistä versiota ja ylläpidetään sen tilaajalistaa. Lehden ilmoitushinnat nousevat 2015 maltillisesti. Kotisivut Kotisivut ovat tärkeä viestinnän ulkoinen kanava. Kotisivujen avulla vahvistetaan edelleen kuvaa Ornamosta asiantuntijaviestijänä. Kieliversioita englanti ja ruotsi ylläpidetään ja materiaalia sivustoilla lisätään resurssien mukaan. Finnishdesigners-sivustoa markkinoidaan edelleen jäsenkunnalle portfoliomäärän lisäämiseksi. Markkinoidaan sivustoa kuluttajille, asiakkaille ja tärkeimmille sidosryhmille. Kirjautumisen takana olevaa Jäsenpalvelu-sivustoa kehitetään edelleen ja kerätään sinne lisää ammatillista informaatiota. Viestinnällinen yhteistyö Vuonna 2014 alkanut viestinnällinen yhteistyö Muotoile Suomi -toimijoiden välillä jatkuu. Finnish Design Centerin viestintätyöryhmässä ovat mukana Design Forum Finland, Ornamo, Grafia, Toimiva kaupunki, Lahden muotoilusäätiö sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Ryhmän tehtävänä on lisätä yhteistyötä ja ristiin viestintää toimijoiden kesken sekä koota yhteen alan yleisiä viestinnällisiä tavoitteita. 11

12 ORNAMON HANKKEET Muotoilijat-konsepti uudistuu vuonna Palkinnon nimi muuttuu Ornamo-palkinnoksi ja se myönnetään yhdelle henkilölle 5-7 ehdokkaan joukosta. Ornamon hallitus valitsee ehdokkaat kaikkien jäsenten ehdotusten perusteella. Ornamon hallituksen nimeämä henkilö valitsee Ornamo-palkinnon saajan. Ornamo-palkinnon tavoitteena on tuoda esiin muotoilun merkitystä kansantaloudelle, nostaa ajankohtaisinta muotoiluosaamista yleiseen keskusteluun sekä valottaa muotoilijan työtä ja merkittävyyttä yhteiskunnassa. Palkinnonjaon yhteydessä helmi-maaliskuussa pidetään seminaari/paneeli/verkostoitumistapahtuma Bio Rexissä Helsingissä. Teosmyynti järjestetään maaliskuussa, erityisesti valtion taideostoja on keskitetty Teosmyyntiin. Teosmyynnissä keskitytään entistä enemmän myynti- ja markkinointiosaamiseen ja yritysyhteistyöhön. Design Forum Showroomiin tulee esille Teosmyynnin satelliittinäyttely, jonka kautta haetaan tapahtumalle uutta asiakaskuntaa. Ornamon Design Joulumyyjäiset järjestetään joulukuussa Helsingin Kaapelitehtaalla ja mahdollisesti myös muilla paikkakunnilla. Vuoden 2014 myyjäisistä saadun palautteen perusteella arvioidaan tapahtuman tuottamistapa. Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama Prosentti taiteelle hanke jatkuu vuonna Vuonna 2013 käynnistynyt Prosentti taiteelle -hankkeen suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuvat Ornamon lisäksi Suomen Taiteilijaseura ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus sekä Ympäristötaiteen Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus. Ohjelman tavoitteena on juurruuttaa prosentti periaate osaksi suomalaista rakennuskulttuuria. Tavoitteena on myös lisätä taiteilijoiden mahdollisuuksia julkisen sektorin taidehankinnoissa, taidehankintaprojektien johtamisessa ja konsultoimisessa sekä verkostoitumisessa taidehankkeiden tilaajien kanssa. Ornamo järjestää koulutus ja verkostoitumis-tilaisuuksia yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Koulutuksia suunnataan taiteilijoille, muotoilijoille ja arkkitehdeille sekä rakennuttajille. Näiden lisäksi Ornamo tukee vuonna 2015 Ornamon statuksen alla toteutettavia 1-2 hanketta kipinärahalla. Näiden Ornamon jäsenten toteuttamien hankkeiden tulee koskea ja hyödyttää laaja-alaisesti Ornamon jäsenkuntaa. Em. toimintatapa tarjoaa koko jäsenistölle tasavertaisen mahdollisuuden rakentaa alan vaikuttavuutta omien kehitysideoiden kautta. Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Ornamo käynnistää vuoden 2015 aikana teemavuoden hankkeiden valmistelun. Kuvanveistäjäliiton, Designmuseon ja Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettu Keramiikka tilassa -näyttely jatkuu Designmuseossa tammikuuhun 2015 asti. Vuonna 2014 toteutetun Ornamon muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvaselvityksen toimenpideehdotukset toteutetaan rahoituksen puitteissa. Erityisesti tehdään koulutusyhteistyötä oppilaitosten kanssa selvityksessä esiin tulleiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Taiteilija-ammatin kehittämishanke, taiteilijoiden ja taidemarkkinoiden liiketoiminnan kehittäminen jatkuu hankkeen toimenpide-ehdotusten mukaisesti ulkopuolisen rahoituksen avulla. Hanke koostuu markkinoiden kehittämisestä, Ornamon asiantuntijuuden lisäämisessä kansainvälisten kontaktien hankkimisessa, taiteen näkyvyyden parantamisessa, taiteilijoiden asiantuntijuuden hyödyntämisessä laaja-alaisesti yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä, digitaalisten markkina-alustan kehittämisessä. Ornamo kasvattaa suomalaisen taiteen myynnin ja viennin kehittämiseksi kansainvälistä verkostoaan, keskeiset ulkomaiset toimijat, kuraattorit, agentit, galleristit ja kriitikot. Yhteistyötä tehdään laajasti taidekentän ja julkisen hallinnon kanssa. Tärkeää on myös taiteen rahoituskanavien monipuolistuminen ja niistä tiedottaminen. Mikäli hanke saa rahoitusta, Ornamo toteuttaa Yksinyrittäjästä työnantajaksi - muotoiluyrittäjyys kasvuun - hankkeen. Yhteistyössä muiden organisaatioiden ja kansainvälisten toimijoiden kanssa luodaan verkostoja ja kohtaamisalustoja liiketoiminnan ja muotoilun ammattilaisten välille. Samalla kehitetään IPR-neuvontaa sekä muita kasvua tukevia palveluja. Päämääränä on saada yrittäjät palkkamaan henkilökuntaa tai jakamaan yritysosuuksiaan liiketoimintaosaajien kanssa ja siten kehittää innovatiivista liiketoimintaansa kansainvälisesti. ORNAMON TAPAHTUMALLISET HANKKEET 2015 Ornamo-palkinnon julkistaminen ja tapahtuma helmi- maaliskuussa Teosmyyntinäyttely Kaapelitehtaalla maaliskuussa Ornamon Design Joulumyyjäiset Kaapelitehtaalla joulukuussa Design Forum Showroom yhteistila alan tapahtumille 12

13 ORNAMON STATUKSEN ALLA OLEVAT HANKKEET OHO, opitaan yhdessä -työpajahanke / Taiteilijat O Beacon Helsinki -yhteisön kehittäminen / Yuki Abe ja työryhmä Pilottihanke hyvän senioriasumisen kehittämiseksi / Ulla-Maija Vikman ja työryhmä The 8th Cheongju International Craft Biennale 2013 vientihanke / Inni Pärnänen ja työryhmä DesignArvo projekti / Kati Hienonen ja työryhmä Kollektiivi-hanke, yhteistoimintamallin kehittäminen/ Pekka Paikkari ja työryhmä Hankkeet ovat saanet Ornamon Kipinärahaa vuonna 2013 ja ne jatkuvat vuonna KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Ornamon kansainvälisessä toiminnassa pyritään vaikuttamaan muotoilun edistämiseen eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen kautta. Ornamo arvioi oman kansainvälisen verkostonsa ml. kv.järjestöt sekä kartoittaa toimintamahdollisuuksia tavoitteena jäsenten kansainvälisen toiminnan edellytysten parantaminen. Ornamo osallistuu vuoden aikana Bedan (The Bureau od Euroopean Design Associations) kokouksiin, WCC Euroopan (World Craft Council) yleiskokoukseen sekä NNCA:n (Nordic Network of Craft Association) kokoukseen. Ornamo on jäsenenä myös ICSID:ssä (International Council of Societies of Industrial Design) ja ETN (European Textile Network) järjestöissä. Mikäli rahoitus onnistuu, Ornamo järjestää yhdessä NNCA verkoston kanssa yhteispohjoismaisen gallerian Pariisin Revelations taidekäsityö messuille syksyllä Pohjoismaisen taidekäsityön yhteisesiintyminen luo taiteilijoille tilaisuuden esitellä teoksiaan laajemmalle yleisölle sekä mahdollistaa uusien välittäjäkontaktien luomisen. Yhteispohjoismaisen gallerian tavoitteena on mm. Pohjoismaisen taidekäsityön kansainvälisen aseman vahvistaminen ja verkostoituminen, pohjoismaisen taidekäsityön merkityksen nostaminen kansainvälisesti sekä Yhteispohjoismaisen NNCA-verkoston vahvistaminen ja turvaaminen. Galleria hanketta tehdään yhteistyössä pohjoismaisten suurlähetystöjen sekä Suomen Pariisin kulttuuri-instituutin kanssa. Hankkeen piiriin kuuluu myös koulutusta taiteilijoille Suomessa sekä seminaareja Pariisissa. SUUNNITTELUKILPAILUTOIMINNAN EDISTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN Muotoilukilpailut ovat yksi keino ostaa muotoilua. Ornamo tarjoaa palvelujaan muotoilukilpailutoiminnan kehittämiseksi, tiedottamalla ja konsultoimalla yhteisöjä. TALOUDEN PERUSTEET Yhdistys kehittää varainhankintaansa mahdollistaakseen entistä monipuolisemman ammatillis-aatteellisen toiminnan. Jäsenmaksut vuodelle 2015 ovat: varsinaiset jäsenet 170 opiskelijajäsenet 50 vapaa- ja kunniajäsenet 0 Vuodesta 2015 alkaen vapaajäsenet voivat tilata Ornamon jäsenlehden 20 euron hintaan. Selvitetään Ornamon yhdistysjäsenyyksiä ja niihin liittyvien jäsenmaksujen vastaavuutta. IAET-kassan jäsenmaksu on euromääräinen. Vuodelle 2015 IAET-kassan jäsenmaksu on euroa. Vielä ei ole tietoa nouseeko hinta euroa. Hyväksytty Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n hallituksessa

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäseniään sisustusarkkitehtuurin, teollisen-,

Lisätiedot

STRATEGIAKAUSI 2014-2016

STRATEGIAKAUSI 2014-2016 24.10.2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäsentensä toimintamahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Yhdessä toimien muotoiluosaamisesta menestystekijä Suomelle

Yhdessä toimien muotoiluosaamisesta menestystekijä Suomelle 1. Laadukas ja hyvin suunniteltu rakennettu ympäristö takaa arvokkaan elämän 2. Asiantuntija luo aineettoman kilpailuedun 3. Kannustava työelämä kehittää yhteiskuntaa Yhdessä toimien muotoiluosaamisesta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Tekes Muotoilun rahoittaja. Antti Salminen Maria 0-1,

Tekes Muotoilun rahoittaja. Antti Salminen Maria 0-1, Tekes Muotoilun rahoittaja Antti Salminen Maria 0-1, 27.4.2017 Hallituksen puoliväliriihen tiedotteen liite 25.4.2017 Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017 2019: Uudet avaukset; Luovaa taloutta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Ornamon hankkeet. Muotoilun korkeakoulutuksen kansallinen strategia

Ornamon hankkeet. Muotoilun korkeakoulutuksen kansallinen strategia Ornamon hankkeet Muotoilun korkeakoulutuksen kansallinen strategia Ornamon Muotoilupäivät Ornamon Muotoilupäivät 2018 TAVOITTEET Koota yhteen jäseniä, sidosryhmiä ja eri alojen tekijöitä Suomessa ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17 SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke Rahoittaja Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma

Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma Visio ja missio Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen aloilla työskentelee tuhansia nuoria konsultteja ja suunnittelijoita, joiden verkostoituminen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo Taiteestako toimeentuloa? 27.11.2017 - Anna Rikkinen Teollisuustaiteen Liitto Ornamo Muotoilualan asiantuntijajärjestö. Perustettu vuonna 1911. Korkeasti koulutettuja ammattilaisia, jotka työskentelevät

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa case A-Kiltojen Liitto ry Noora Nieminen järjestökoordinaattori A-Kiltojen Liitto ry MIPA työpaja 11.10.2017 A-kiltojen Liitto ry 1/2 Lyhyesti Valtakunnallinen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mikä on EK? EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työelämäasioissa

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot