TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin ja taiteen rahoituksen kehittäminen taiteilijuus ammattina 2020 Organisaation kehittäminen ja resursointi vaikuttavuutta ja arvostusta yhdessä toimien STRATEGIAKAUSI JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Teollisuustaiteen Liitto Ornamon hallituksen esitys syyskokouksen hyväksyttäväksi ORNAMON STRATEGIA

2 TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäseniään sisustusarkkitehtuurin, teollisen-, ja taideteollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, immateriaalisen suunnittelun, taidekäsityön ja taiteen ammatissa. Ornamo toimii jäsentensä edunvalvojana, edistää jäsenten ja alan näkymistä, verkottumista ja yhteistoimintaa sekä jakaa muotoilualan asiantuntijatietoa. Yhdistyksen palveluihin kuuluvat ammatillis-aatteellinen edunvalvonta, jäsenneuvonta, tiedotus, ammatilliset koulutukset, tapahtumat sekä kumppanuustoiminta. Ornamo edustaa alan asiantuntemusta kotimaassa ja ulkomailla. KESKEINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUOTOILUALALLA VUONNA 2015 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin YTR:n mukaan arviolta muotoilualan yritystä vuonna Yritysten työllisyys oli kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna henkilöä ja niiden liikevaihto oli 3,37 miljardia euroa. Suomen yritysten kokonaistyöllisyydestä muotoiluala muodosti noin 1,6 prosenttia ja liikevaihdosta 0,9 prosenttia. Koko muotoilun liikevaihdosta muotoiluintensiivisten toimialojen yritysten osuus on 92,6 % ( 3,12 mrd. ) muotoilualan palveluyritysten 5,3 % (180 milj. ) ja taitellisen toiminnan osuus 2,1 % (70 milj. ) Muotoilun toimialat ovat hyvin pienyritysvaltaista toimintaa, sillä pääosa yrityksistä työllistää vain omistajayrittäjän itsensä. Tästä huolimatta alle kymmenen henkilön yrityksiin kertyy keskimäärin vain vajaa kolmannes muotoilualojen työllisyydestä ja neljännes liikevaihdosta. EK:n pk-yrityskyselyjen ja Ornamon yrityskyselyjen mukaan keskimäärin 20 prosenttia yrityksistä hyödyntää muotoilua toiminnassaan. Teollisuudessa muotoilua hyödyntää joka kolmas yritys. Teollisessa tuotannossa muotoilu on tärkeää tekstiilli- ja vaateteollisuudessa ja sähkö- ja elektroniikkatuotteiden valmistuksessa. Suomen talousnäkymät ovat edelleen heikot ja talouden kasvun ennakoidaan jäävän 1 %:iin vuonna Vienti lisääntyy 4,6 prosenttia kansainvälisen kaupan piristyessä. Kotimarkkinoiden kehitys jää kuitenkin heikoksi ja yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu edelleen hyvin vaimeana. Suomen talouden arvioidaan kehittyvän kilpailijamaita heikommin. Yleinen taloustilanne näkyy muotoilualalla. Alan työllisyysaste on laskenut vuonna 2015 ja yritysten vaihtuvuus on kasvanut. Muotoilijoiden työttömyystilanne on muihin suunnittelualoihin verrattuna keskimääräistä korkeampi. Työttömyysaste oli työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan vuonna 2014 oli 15 % (v.2013 oli 14 %). Työttömyyden arvioidaan jatkavan yleisesti kasvuaan vielä vuonna Teollisuuden toimialojen rakenteellisten uudistusten seurauksena irtisanomisten määrä on vuotta aikaisempaa korkeampi. Muotoilijoiden osaamisen kehittäminen teollisuuden rakenteellisessa uudistuksessa on keskeistä. Muotoilijoiden osaaminen haastavassa toimintaympäristössä korostuu. Muotoiluala kohtaa rakenteellisen muu0toksen kuten muutkin toimialat. Muotoilun hyödyntäminen strategisena työkaluna kasvavilla toimialoilla ja tiivis yhteistyö asiakastoimialojen kanssa on keskeistä. Alan työllistymisen kannalta on tärkeää, että muotoilun jatkuva hyödyntäminen laajenee kaikille toimialoille ja ammatillinen työnkuva laajenee. Julkisella sektorilla on mahdollista muotoilun hyödyntäjänä kasvaa edelleen. Monenvälisen tuotekehityksen merkitys on kasvanut koko ajan samoin kyky tuotteistaa suunnitteluosaaminen myytäväksi tuotteeksi ja palveluksi. Muotoiluosaamiselta vaaditaan ymmärrystä ostajien liiketoiminnasta ja strategiasta. Ornamon toiminnan kautta pyritään yhteistyötä tiivistämään muotoilun ja taideteollisen taiteen tilaajien ja ostajien kanssa. Muotoilun merkitys alihankintana kasvaa. Muotoilutyön ja ammatin luonne laajentuu jatkossa yhä enemmän materiaalipohjaisesta suunnittelusta monialaiseen sisältöjen ja strategiseen suunnitteluun. 2

3 Taideteollisen taiteen asemaan heijastuu valtion kulttuuribudjetin leikkaukset. Samaan aikaan ministeriö on hakenut alan työllistymiseen uudenlaisia mahdollisuuksia. Hankintaprosessien toimivuus on muotoilijoille ja alan yrityksille keskeinen haaste. Myös suunnittelu- ja konsulttitoiminta (yhdyskunta-, tila-, kaluste-, infra -ja energiasuunnittelu) kasvaa kuntien ostaessa hankintaprosesseja yhä enemmän yksityiseltä sektorilta. Keskeinen haaste muotoilijoille on tarjousprosessin hankaluus sekä suuret hankintakokonaisuudet. Muotoiluyritysten keskinäinen yhteistyö hankinnoissa ja tarjousten tekemisessä sekä yhteistyö muiden suunnittelualan yritysten kanssa yhteistarjousten tekemiseksi lisäisivät mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Aluesuunnittelussa on mahdollisuuksia myös alan taiteilijoille ja taideprojektien johtamiseen. Ornamo on yhteistyökumppanina Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa prosenttiperiaatteen kehittämishankkeessa. Tavoitteena on, että lisäämme alamme taiteilijoiden mahdollisuuksia julkisen sektorin taidehankinnoissa, taidehankintaprojektien johtamisessa ja konsultoimisessa sekä verkostoitumisessa taidehankkeiden tilaajien kanssa. Taloustilanne on johtanut yritysten varovaisuuteen uusien investointien osalta. Tämä vaikuttaa suunnittelutyön ostamiseen heikentävästi. Ornamo seuraa tilannetta alan pk-suhdannekyselyn avulla. Sama koskee taidehankintoja, myös valtion taideostoja. Valtion taidemuseo, Kansallisgallerian rahoitus on siirtynyt veikkausvoittorahoilla rahoitettavaksi. Tämä haastaa myös valtion taideostojen päätöksenteon ja rahoituksen. Taideteollisen alan työpaikat ovat vähentyneet, mutta freelancer-yrittäjyys, alihankintatoiminta ja muotoilijoiden osuus muilla toimialoilla on sen sijaan kasvanut. Suunta näyttää jatkuvan edelleen, kun muotoilua on ryhdytty soveltamaan kaikilla toimialoilla ja yritykset ulkoistavat muotoiluosaamisensa. Ornamon talous on ollut viime vuosina vakaa ulkopuolisen projektirahan ansiosta. Yhdistyksen toiminnassa kuitenkin jäsenmaksujen osuus ei ole kasvanut samassa suhteessa. Talouden turvaamiseksi sekä alan edustuksellisuuden lisäämiseksi vuonna 2015 jatketaan aktiivista jäsenrekrytointia, tavoitteena 200 uutta jäsentä. Ornamon ja muotoilualan keskeiset haasteet nykyisessä toimintaympäristössä ovat: Muotoilualan haasteet 1) haastava työllistymis- ja markkinatilanne työntekijöillä ja yrittäjillä 2) alan ammatilliset toimintatavat, jotka haastavat suunnittelijan ansaintalogiikan a) eettiset ammattikäytännöt ja suunnitteluprosessin muutos b) yksityisen ja julkisen sektorin hankinnat, joissa enenevissä määrin edellytetään korvauksetonta suunnittelua c) aineettomien oikeuksien luovutus sopimuksissa ja niihin perustuvan ansaintalogiikan kehittäminen 3) muotoiluosaamisen kehittäminen vastaamaan tilaajien tarpeita, kysynnän kasvattaminen 4) taiteen rahoituksen, taideapurahojen ja valtion taideostojen, leikkausten vaikutus ansaintalogiikkaan 5) koulutuksen vastaavuus työelämään laadullinen työllistyminen 6) muotoilualan yritysten työn tuottavuuden ja toiminnan kannattavuuden parantaminen 7) Veikkausvoittovarojen ja taiteen rahoituksen tulevaisuus Ornamon haasteet 1) jäsenmäärän kasvattaminen edustavuuden kehittämiseksi ja Ornamon talouden vahvistamiseksi 2) Ornamon toiminnan resurssien ja henkilöstön osaamisen kehittäminen tukemaan muotoilijoiden, taiteilijoiden ja muotoilualan tarpeita Toimintaympäristön ja alan ammatin haasteet heikentävät muotoilijoiden työllistymisen, ammattimaisen työskentelyn ja toimeentulon mahdollisuuksia sekä suunnittelualan uskottavuutta. 3

4 ORNAMO MUOTOILUN ASIANTUNTIJAYHTEISÖN YHDISTÄVÄNÄ VOIMANA Visio: Olemme yhtenäinen muotoilun arvostettujen ammattilaisten asiantuntijayhteisö, joka tuottaa olennaista hyötyä jäsenilleen ja keskeisille sidosryhmilleen. ARVOT Jäsentyytyväisyys Asiantuntevuus Kehittävä-ote Yhteisöllisyys Vaikuttavuus VISIO Ornamo 2020 Olemme yhtenäinen muotoilun arvostettujen ammattilaisten asiantuntijayhteisö, joka tuottaa hyötyä jäsenilleen ja keskeisille sidosryhmilleen Ornamo tukee jäsenten ammattimaista työskentelyä, kehittää alan ammatillista osaamista, edistää muotoilualan kestävän kehityksen ja etiikan periaatteiden toteutumista yhteiskunnassa MISSIO toiminta-ajatus ARVOT KOKO MUOTOILUALAA TASAVERTAISESTI EDISTÄMÄSSÄ Ornamon toimintaa ohjaavat arvot ovat toimintakulttuurin perusta Ornamon arvot muodostavat toimintakulttuurin perustan. Ne ohjaavat Ornamon henkilöstön ja Ornamon piirissä toimivien käyttäytymistä ja toimintaa. Arvojen tehtävä on auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme muuttuvassa toimintaympäristössä. Jäsentyytyväisyys Ornamon perusta on tyytyväinen jäsen. Jokainen jäsen kohdataan tasavertaisena. Kaikki toiminta Ornamossa perustuu jäseniä ammatillisesti hyödyttävän palvelun tuottamiseen. Asiantuntevuus Muotoiluala ja muotoilijat ovat ylpeitä ammattitaidoistaan ja arvostavat toinen toistaan sekä muiden ammattilaisten ammattitaitoa. Kehitämme ammattitaitoamme jatkuvasti. Otamme kantaa asioihin, jotka tunnemme. Olemme luotettava kumppani, jonka sanomiseen ja tekemiseen luotetaan. 4

5 Kehittävä-ote Asetamme toiminnallemme tavoitteita. Niiden saavuttamiseksi suunnittelemme työmme ja teemme mitä suunnittelimme, olemme maltillisen innovatiivisia. Tiedämme työmme tarkoituksen ja teemme työt tuloksellisesti ja laadukkaasti. Parannamme jatkuvasti toimintaamme. Ennakoimme jatkuvasti ympäristössämme muuttuvat tarpeet. Asiantuntemuksemme kehittyy kattamaan koko uudistuvan muotoilualan. Henkilöstö on motivoitunutta ja sen osaaminen vastaa toiminnan tavoitteita. Tasapainoinen ja kasvava järjestön talous mahdollistaa kehityksen. Keräämme ja hyödynnämme palautteen. Yhteisöllisyys Toimimme toistemme ja koko alan etua ajatellen. Käymme avointa, osallistavaa keskustelua sekä Suomessa että kansainvälisesti. Haemme yhteistyöstä voimaa toimintaamme. Jokainen jäsen on samanarvoinen yhteisössämme. Tuemme jäseniä valtakunnallisesti asuinalueesta riippumatta. Vaikuttavuus Edustamme tasapuolisesti kaikkia muotoilualan asiantuntijoita. Vaikutamme yhteiskuntaan jäsenkunnan tärkeimpinä pitämien tavoitteiden mukaisesti. Olemme näkyvä asiantuntijavaikuttaja, jonka toiminnan vaikuttavuus tukee laajasti jäsenistöä. Toimimme itse tuoden suunnittelutyön laadulle arvoa kestävän yhteiskunnan ja elinympäristön säilyttämiseksi. Päätöksentekomme on avointa ja osallistavaa ja toimintatapamme takaavat tasapuolisen päätöksenteon 5

6 TOIMINNAN PAINOPISTEET JA PERUSTEET 2015 Toimintaympäristön muutoksesta ja alan haasteista johtuen Ornamon toiminnassa jatketaan vuonna 2013 käynnistettyä ammatillisuuden, ammattietiikan ja yrittäjyyden teemaa. Ornamon toiminnalla vastataan edellä mainittuihin sekä muotoilualan että Ornamon haasteisiin. Ornamon toiminnan painopisteenä ovat siten muotoilijan ja taiteilijan ammatit ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen kaikilla toimialoilla sekä työsuhteissa että yrittäjinä. Ornamon asiantuntijaosaamista vahvistetaan sekä keskitytään asiantuntijatyössä jäsenten palvelemiseen ja muotoilualan keskeisten haasteiden tunnistamiseen. Tämän tarkoitus on parantaa jäsenneuvonnan, tiedotuksen, edunvalvonnan ja seminaarien sisältöjä vastaamaan jäsenistön tarpeita työelämässä. Vuoden 2013 aikana uudistettujen sopimusmallien sekä hankintaohjeistuksen pohjalta vuonna 2014 järjestettyä koulutusta sopimusneuvottelujen käymiseen ja sopimusten laatimiseen jatketaan aiemmista koulutuksista saatujen kokemusten ja havaittujen tarpeiden pohjalta. Laaditaan sopimuksille soveltamisohjeet ansaintalogiikan parantamiseksi sekä vuonna 2014 julkaistun ammatillisen oppaan pohjalta järjestetään koulutuksia ja viestitään jäsenistölle muotoilijan ammattiin liittyvistä kysymyksistä. Ornamon vuoden 2015 toiminta keskittyy edelleen Ornamon strategian mukaisesti asiantuntijavaikuttamiseen, jäsenten työllistymiseen edistämiseen sekä jäsenpalveluiden laadun ja laajuuden kehittämiseen. Tämän avulla nostetaan esiin ornamolaisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden osaamista ja ammattitaitoa, vahvistetaan jäsenten ammatti-identiteettiä muiden suunnittelu- ja taidealojen rinnalla sekä järjestön asemaa ja näkyvyyttä. Tämän työn tueksi tarvitsemme perinteisen toiminnan lisäksi kehityshankkeita ja hankerahoitusta. Hanketoiminta perustuu vaikuttavuuteen, hankkeen avulla lisätään alan työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Toimien avulla kehitetään yhteistyössä alalle sopivia rahoitusohjelmia sekä edesautetaan alan ammattilaisten pääsyä esimerkiksi julkisrahoitteisten ohjelmien (Ely, Tekes, rakennerahastot) piiriin. Hanketoiminnan tavoitteena on lisätä muotoilijoiden ja muotoiluyritysten sekä muotoilua tilaavien yritysten yhteistoimintaa. Hankkeiden tavoitteena on muotoilijoiden liiketoiminnan ja työllisyyden jatkuminen sekä kansainvälistymisen tukeminen. Ornamo vastaavasti tiivistää yhteistyötä teollisuuden eri toimialojen kanssa, keskittyen yhteistyöhön nykyisten ja ennakoitujen muotoiluintensiivisten alojen kanssa. Ornamon vuosi 2015 on ammatillisuuden, ammattietiikan ja yrittäjyyden vuosi. Toiminnan tavoitteena on alan työllistymisen, ammattilisen arvostuksen ja identiteetin vahvistuminen, alan uskottavuuden ja yhteistyön tekeminen monialaisuutta arvostaen. Painopisteet jakautuvat jäsenpalveluiden ja jäsenistön osaamisen kehittämiseen sekä alan vaikuttavuuden lisäämiseen. Toimintakauden painopisteet ovat: 1) Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus 2) Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä 3) Taiteilijoiden ammatin ja taiteen rahoituksen kehittäminen taiteilijuus ammattina ) Organisaation kehittäminen ja resursointi vaikuttavuutta ja arvostusta yhdessä toimien Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat: Ammatillis-aatteellisissa asioissa jäsenpalveluiden ja vaikuttavuuden kehittäminen Järjestön asiantuntija- ja vaikuttamisosaamisen vahvistaminen Ammatillisen ansaintalogiikan portfolio mallin rakentaminen Vaikuttaminen muotoilijoita ja taiteilijoita koskettavaan päätöksentekoon Jäsenpalveluiden sisältöjen ja saavutettavuuden kehittäminen Muotoilualan tulevaisuuskeskustelu rakennemuutoksessa ja Suomi 100-vuotta 6

7 ORGANISAATIO ja HALLINTO JÄSENISTÖ Yhdistyksen jäsenistössä on nähtävissä suurten ikäluokkien vaikutus. Vapaajäsenten määrän noustessa jäsenmaksutulot vähenevät. Toimintaa on suunnattava niin, että varsinaisten jäsenten määrä nousee. Siksi Ornamo jatkaa vuonna 2014 alkanutta aktiivista jäsenrekrytointia. ORGANISAATIO Sääntömääräiset kokoukset järjestetään maaliskuussa ja lokakuussa. Hallitus kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa keskimäärin kuuden viikon välein. ASIANTUNTIJATOIMINTA Hallituksen alaisia toimikuntia vuonna 2015 ovat suunnittelualan ammattiasioiden ja taiteilijoiden ammattiasioiden toimikunnat, stipenditoimikunta, hankintatyöryhmä sekä.yrittäjäjaosto. HANKETOIMINTA Ornamon perinteiset hankkeet Ornamo-palkinto (aik. Muotoilijat-palkinnot), Teosmyynti ja Helsingin Ornamon Design Joulumyyjäiset toteutetaan toimiston henkilökuntaresursseilla. Kipinähankkeet ovat projektien työryhmien vastuulla. HALLINNON KEHITTÄMINEN Selvitetään mahdollisuutta siirtyä sähköiseen laskutusjärjestelmään. Vuonna 2014 aloitettu Ornamon arkiston selvittäminen jatkuu vuonna Tavoitteena on saada Aalto-yliopiston tiloissa olevan Ornamon arkiston selvitys valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Henkilöstön asiantuntijaosaamista kehitetään, jäsenpalveluiden laadun parantamiseksi. Juridista jäsenpalvelua lisätään. STRATEGINEN TOIMINTA JÄSENPALVELUT Jäsenpalveluja ylläpidetään ja kehitetään ottaen huomioon koko jäsenistön tarpeet. Jäsenpalveluita toteutetaan sähköposti-, puhelinneuvonnan, viikkotiedotteen, Ornamon lehden, koulutusten ja tapahtumien kautta. Ornamon sähköisiin jäsenpalveluihin lisätään ajankohtaisia oppaita, julkaisuja, koulutusmateriaaleja, ohjeita ja linkkejä tukemaan ammatin harjoittamista. Uutena jäsenpalveluihin lisätään Ata Carnet ohjeistus jäsenille, joilla on mahdollisuus käyttää Ornamon Ata Carnet- tullausasiakirjaa. Ornamo järjestää Kelan kanssa jäsenistölle suunnattuja työhyvinvointia tukevia ammatillisia kuntoutuskursseja. Vuonna 2015 jatkuu kaksi TYK -kuntoutuskurssia sekä yksi ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ASLAK-kurssi. Jäsenistölle järjestetään vuoden aikana koulutusta ja keskustelutilaisuuksia muotoilu- ja taidealan työn tukemiseksi mm. työsuhde-, yrittäjyys-, tekijänoikeusasioista, sopimusneuvotteluista, rahoituksesta, hinnoittelusta, hankinnoista ja markkinoinnista. Koulutustoiminnassa tehdään myös yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Jäsenistölle järjestetään kokoontumisia jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tilaisuudet voidaan järjestää jäsenen toimistolle, Ornamossa tai muuhun 'matalan kynnyksen' paikkaan, periaatteena mukava yhdessäolo ja kollegiaalinen vertaistuki sekä tiedon jakaminen. JÄRJESTÖTOIMINTA Ornamo on valtakunnallinen järjestö. Järjestö- ja alueellisen toiminnan avulla lisätään Ornamon näkyvyyttä, yhteydenpitoa jäsenten kanssa ja jäsenten tasavertaisuutta. Jäsenpalvelujen kehittämisessä otetaan paremmin huomioon eri osissa maata asuvat jäsenet. Muotoilun käytön edistämiseksi pyritään järjestämään ja osallistumaan tapahtumiin, joissa muotoilua käyttävät yhteisöt ja muotoilijat voivat kohdata. Ornamo jatkaa valtakunnallista jäsenrekrytointi- ja koulutuskampanjaa. Järjestetään järjestön asiantuntijatapahtuma muotoilualan tilanteesta. 7

8 AMMATILLINEN TOIMINTA JA EDUNVALVONTA Ornamo keskittyy parantamaan muotoilijoiden ja taiteilijoiden, työntekijöiden, ammatinharjoittajien ja yritystoiminnan ja ansaintaedellytyksiä edunvalvonnan, koulutuksen, tutkimusten, lainopillisen neuvonnan sekä tiedottamisen avulla. Vuonna 2015 toteutetaan vuosittainen palkka- ja palkkiokysely, jonka nimeksi vuonna 2014 muutettiin työmarkkinatutkimus. Ornamon jäsenistölleen tekemiä kyselyitä kehitetään kokonaisuudeksi, jota hyödynnetään kaikessa edunvaltonta- ja asiantuntijatyössä. Vuoden 2013 toimialatutkimuksen osana laadittiin alan suhdanneselvitys. Vuonna 2015 talouden epävarmassa tilanteessa jatketaan alan yritysten tilanteen seuraamista toteuttamalla yritysten suhdannekatsaus. Kaikki Ornamon suunnittelusopimukset päivitettiin vuonna Vuonna 2015 järjestetään koulutusta sopimuksen laatimisesta sekä sopimusneuvotteluista. Uudistetaan Ornamon työsopimus- ja työharjoittelusopimusmalli, joka sisältää rojaltit/bonus/ipr/ salassapito/kilpailukieltolausekkeet. Kehitetään työkaluja sopimusten hallintaan osanan ammatillista toimintaa sekä malleja yhteistyösopimusten laadintaan. Kehitetää työkaluja ja jäsenten ammatillista osaamista hallinnoimaan ammatilliseen toimintaa liittyviä aineettomia oikeuksia ja niihin perustuvia ansaintamalleja. Ornamo perustaa yritysjaoston kehittämään alaan liittyvää yritystoimintaa sekä saadakseen ensikäden tietoa ja kokonaisnäkemystä yritystoiminnan haasteista. Jaosto kehittää aineettomiin oikeuksiin liittyvää ansaintalogiikkaa sekä alan toimijoiden valmiuksia yritystoimintaa, sen kasvattamiseen sekä kansainvälistymiseen mm. luomalla tarpeellisia työkaluja toiminnan avuksi. Toimintaa kehitetään tukemaan jäsenten ammatillista toimintaa syventämällä yhteistyötä eri tahojen kanssa ja kehittämällä jäsenten yritysten toimintaa mahdollisten Tekes-hankkeiden kautta. Ornamo pyrkii edistämään laajaan yhteistyöhön Tekesin kanssa sen eri ohjelmien kautta. Näistä painotetaan erityisesti Fiiliksestä fyrkkaa- ja Huippuostajat ohjelmia, joiden painopistealueet osuvat yhteen Ornamon muotoilualan kehittämistavoitteiden kanssa. Tätä kautta saadaan toimintaan uudenlaista volyymia sekä vaikuttavuutta. Ornamo on mukana muotoilualan toimijoiden yhteistyöhankkeessa, jossa tuodaan 6aika ja INKAhankkeiden sisällä oleviin hankkeisiin muotoilunäkökulmaa. Ornamon suunnittelusopimusmallit - puitesopimusmalli - suunnittelusopimusmalli - mallin käyttöoikeutta koskeva sopimus (rojaltisopimus) - tilausteossopimus - taidehankintasopimus - näyttelykorvaussopimus Näyttelykorvaussopimus Ornamo yhteistyössä taiteilijajärjestöjen kanssa neuvottelee Ruotsin näyttelykorvausmallin (MU-avtal) mukaista sopimusta taidealoillemme. Ornamo on mukana alaan liittyvän lainsäädännön sekä juridisten työkalujen kehittämisessä sekä verkostoituu juridiikan alan toimijoiden kanssa. Samalla ettsitään keinoja kehittää alan liiketoimintaosaamista- ja keinoja juridiikan keinoin. Kehitetään jäsenviestinnässä juridisten kysymysten visualisointia. Kehitetään visuaalisia keinoja hallinnoida liiketoimintaan liittyviä IPR- ja sopimuskysymyksiä. JULKINEN SEKTORI JA JULKISET HANKINNAT Ornamo, SAFA, ATL ja Grafia järjestävät yhteistyössä valtakunnallisen tilaajille suunnatun Laatua suunnitteluhankintaan kiertuetta.yhteistyötä kiertueen puitteissa jatketaan tarpeen mukaan ja yhteistyötä kehitetään kokonaisvaltaisemmaksi. Osapuolet ovat mm. vaikuttaneet yhdessä hankintalain uudistamiseen vuonna Pääsy julkisiin hankintoihin on alalla vaikeaa. Yhteistyömahdollisuuden ja monenvälinen yhteistyö ja kumppanuus projekteissa tulee lisätä. Ornamo jatkaa Hilma portaalin parempaa hyödyntämistä muotoilijoille. Yhteistyötä eri suunnittelualojen välillä kehitetään kumppanuuden tukemiseksi: - julkisten hankintojen käytännöt 8

9 - hankintalainsäädäntö - Hankintapalvelu Ornamon jäsenistölle alojen hankinnoista ja kilpailutuksista Credita/Hilma - hankintaopas - hankintakäytännöt tilaustaiteen osalta Ornamo toteuttaa vuonna 2015 yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa Muotoilun hyödyntäminen Uudenmaan kunnissa hankkee, jossa analysoidaan Uudenmaan kunnissa vuosina tehtyjä muotoiluhankintoja, haastatellaan hankintaprosessiin osallistuneita tahoja sekä luodaan parhaat käytännöt muotoiluhankintoihin. Tämä selvitystyön pohjalta julkaistaan muotoilijoille sekä kuntien hankinnoista vastaaville tarkoitettu opas muotoiluhankinnoista sekä järjestetään koulutuksia toimijoiden hankintaosaamisen kehittämiseksi. Hanketta hyödynnetään Ornamon vaikuttamistyössä ja sen pohjalta lähdetään kehittämään Ornamon julkisiin hankintoihin liittyvää työtä. Muotoiluhankintojen kehittämisen lisäksi Ornamon tavoitteena julkisten hankintojen alalla on hankintamenettelyn kehittäminen palvelumuotoilun keinoin. Paremmat hankintakäytännöt mahdollistavat tehokkaiden ja tuloksellista muotoilu- ja muiden hankintojen tekemisen sekä julkiten palvelujen kehittämisen asiakas- ja tarvelähtöisesti. TEKIJÄNOIKEUS JA TEOLLISOIKEUDET Ornamo kehittää IPR ja portfolio-ansaintamallia, joka perustuu oman ansaintamallin hallintaan ja kehittämiseen. Portfoliosalkku sisältää ansainnan eri vaihtoehtoja ml. rojalti- ja lisenssitulot. Mallin avulla jäsenet voivat paremmin turvat samalla sekä oikeutensa että hyötyä niistä taloudellisesti sekä hallinnoida työnsä ansaintalogiikkaa. Aiheesta järjestetään myös koulutuksia. - tekijänoikeuksien toteutuminen - tuotekopioiminen - IPR sopimuksissa - IPR -opas jäsenistölle nettisivuille - IPR ja KSE 2012 (konsulttialan sopimusehdot) - IPR ja portfolioansaintamallin kehittäminen - yhteistyösopimukset - yrityksen arvon määrittäminen ja kasvattaminen Alan ansaintamallien kehittäminen on Ornamon asiantuntijatyön ytimessä. Vanhojen ansaintamallien rinnalle ja tilalle on luotava uudenlaista liiketoimintaa ja löydettävä uudenlaisia jälleenmyyntitapoja. Muotoilun käsite on laajentunut perinteisestä tuotemuotoilusta immateriaaliseen muotoiluun, mm. palvelumuotoiluun sekä käyttöliittymäsuunnitteluun. Immateriaalijärjestelmä ei täysin tunnista uusia muotoilun hyödyntämistapoja, jolloin niihin liittyvän liiketoiminnan suojaaminen tulee miettiä uudenlaisesta näkökulmasta. Myös perinteinen tuotemuotoilu on murroksessa ja sen on reagoitava mm. digitalisaatioon sekä verkkokaupan kehitykseen. Alan toimintamalleja on kehitettävä ja laajennettava. Muotoilijan ansainta tulee muodostumaan kattavasta IPRjärjestelmän ja sopimusverkoston hallinnasta ja sen tietoisesta sekä strategisesta hyödyntämisestä. KOULUTUS Teollisuuden ja julkisen sektorin rakennemuutoksessa muotoilulla nähdään merkittävä vaikutus. Muotoilun hyödyntämisen muutos edellyttää myös laadukasta koulutusta, joka tukee muotoilun laajakäyttöistä hyödyntämistä. Ornamo vaikuttaa osaamisen kehittämiseen ja tekee yhteistyötä korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja yritysten kanssa osaamistarpeiden, erityisesti täydennyskoulutuksen selvittämiseksi. Alan jatko- ja täydennyskoulutuksessa tehdään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Ornamo vaikuttaa valtion asetuksissa määriteltyjen pätevyysvaatimusten turvaamiseksi. Ornamon järjestämien koulutusten tarkoitus on tukea jäsenten ammatillista toimintaa, verkottumista sekä hyödyntää jäsenten työelämän asiantuntijuutta. Vuonna 2015 järjestetään yrittäjyyden kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvää koulutusta, viennin osalta. Koulutuksia järjestetään kuntien hankinnoista vastaaville sekä muotoilualan toimijoille näiden muotoiluhankintoihin liittyvän osaamisen kehittämiseksi. Vuonna 2014 aloitettuja sopimuskoulutuksia jatketaan ja koulutuksiin tarjotaan mahdollisuus osallistua etänä ympäri Suomea. Vuonna 2015 jatketaan Taiteilijan uratuki koulutusta, jihin yhdistetään taiteilijoiden julkisen taiteen konsultointiin liittyvä koulutus. Ornamo vahvistaa alueellista yhteistyötä ja koulutuksia järjestetään eri paikkakunnilla. 9

10 TYÖHYVINVOINTI Ornamo järjestää Kelan kanssa jäsenistölle suunnattuja työhyvinvointia tukevia ammatillisia kuntoutuskursseja. Vuonna 2015 jatkuu TYK -kuntoutuskurssi sekä ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ASLAK-kurssi. Ornamo toimii kuntoutuksessa työnantajan ominaisuudessa sekä selvittää alan työhyvinvointiin liittyviä haasteita. ORNAMON JA GALLERISTIT RY:N YHTEISTYÖ Ornamo jatkaa galleria-tuottajayhteistyötä. Ornamo on kerännyt listaa gallerioista, jotka esittelevät taideteollista taidetta. Yhteistyökumppaneita haetaan sekä Suomesta että ulkomailta. Jäsenille annetaan neuvontaa ja koulutusta gallerioiden kanssa toimimisesta. Neuvotellaan yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen kanssa kuten managerit, kuraattorit ja huutokaupat. Finnishdesigners.fi portaalia markkinoidaan taideammattilaisille ja kuluttajille. Ornamon O-galleria -hanke käynnistetään vuoden 2015 aikana, mikäli ulkopuolinen rahoitus toteutuvat suunnitellusti. Lisäksi hyödynnetään järjestöjen yhteistä näyttelytilaa Design Forum Showroomia O- gallerian tunnettuuden lisäämiseksi. RAHOITUSPALVELUT Selvitetään taideteollisen suunnittelun ja taiteen uusia rahoitusinstrumentteja, ja kartoitetaan yksityisiä yhteistyökumppaneita. Jäsenille annetaan neuvontaa ja koulutusta rahoitusmahdollisuuksista sekä tarjousten tekemisestä. TUTKIMUS Muotoilualan tutkimustieto on puutteellista. Tilasto ja tutkimustyö taideteollisen alan työllisyydestä, yrittäjyydestä, liikevaihdosta, henkilöstömääristä ei ole systemaattisesti saatavilla. Toimialojen kehittämiseksi ja muotoilijoiden haasteiden tunnistamiseksi syvennetään tutkimusyhteistyötä valtion eri tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimustoiminnan avulla vahvistetaan Ornamon ammatillista asiantuntijaroolia, uskottavuutta alan toimijana sekä pystytään palvelemaan jäseniä paremmin sekä kehittämään edunvalvontaa, jäsenkoulutusta ja tiedotusta. Vuonna 2015 jatketaan ulkopuolisella rahoituksella toteutettavan viiden vuoden tutkimuskokonaisuuden, joka tähtää määrätietoisesti alan parempaan tuntemukseen ja tukitarpeiden sekä kasvupotentiaalien tunnistamiseen. Vuonna 2013 Ornamo tuotti ensimmäisen muotoilualan toimialatutkimuksen. Selvitys antaa Ornamon ja yhteiskunnan käyttöön tietoa alan keskeisistä tunnusluvuista, henkilöstöstä, liikevaihdosta, muotoilun vaikuttavuudesta, rahoitusinstrumenteista ja muotoiluintensiivisistä toimialoista. Tärkeä osa toimialatutkimusta on muotoiluyrityksille suunnattu yrityssuhdannekysely, jonka avulla saatiin seurantatietoa alasta ensimmäisen kerran vuonna Yrityssuhdannekysely sekä työmarkkinakysely toteutetaan myös vuonna 2015 jatkuvan ja vertailukelpoisen tiedon saamiseksi alan kehittymisestä haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Kyselyistä saadaan myös tietoa alan kehitystarpeista ja haasteista, joiden pohjalta Ornamon toimintaa voidaan kehittää vastaamaan alan toimijoiden tarpeita. Vuosittain toteutetaan työmarkkinatutkimus (ent. palkka- ja palkkioselvitys). Muotoiluyritysten ja kuntien yhteistyömahdollisuuksia tutkivaa tutkimushankekokonaisuuden toteuttamista jatketaan Uudenmaan Liiton kanssa jatkorahoituksen varmistuttua. Tutkimushanke tähtää konkreettiseen tilaajien ja alan yrittäjien kehittämishankkeeseen. Ornamo on esiselvittänyt taideteollisen taiteen markkinatilannetta Suomessa vuosina Selvitystä varten haastateltiin alan asiantuntijoita ja toimijoita. Vuonna 2013 Ornamossa aloitettiin taiteilija-ammatin kehittämishanke, joka osaltaan vastaa ilmitulleisiin ongelmiin. Hankkeessa laajennetaan taiteilijoiden liiketoimintaja yrittäjyysosaamista sekä annetaan ohjausta ammattitaidon soveltamiseen uusilla aloilla. Vuonna 2014 Ornamo käynnisti Taideteollisen taiteen liiketoiminnan kehittämishankkeen ja markkinatutkimuksen. Markkinoiden kartoitus auttaa kehittämään sekä taiteilijoiden ansaintalogiikkaa että alalla toimivia välittäjäpalveluita tarjoavia yrityksiä (galleriat, huutokaupat, konseptimyymälät). VIESTINTÄ Viestinnällä tehdään tavoitteet, toiminta, tuotteet ja palvelut näkyviksi sekä kerrotaan päätöksistä ja niiden taustoista. Järjestön viestintä sisältää sekä markkinointiviestintää että asiantuntija- ja vaikuttajaviestintää. Ornamon asiantuntija-, tapahtuma- ja markkinointiviestinnän tulee olla toisiaan tukevia. Pääpaino viestinnässä on Muotoilijan ja taiteilijan ammatit ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen kaikilla toimialoilla sekä työsuhteissa että yrittäjinä. 10

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäsentensä toimintamahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin,

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

3/13. SALLA SILVONEN vei voiton. Nostetta yrityskiihdyttämöstä. Osaatko hinnoitella taiteesi? ORNAMON LEHTI. Kansi / Sivu 8. Sivu 6.

3/13. SALLA SILVONEN vei voiton. Nostetta yrityskiihdyttämöstä. Osaatko hinnoitella taiteesi? ORNAMON LEHTI. Kansi / Sivu 8. Sivu 6. 1 3/13 ORNAMON LEHTI SALLA SILVONEN vei voiton Kansi / Sivu 8 Nostetta yrityskiihdyttämöstä Sivu 6 Osaatko hinnoitella taiteesi? Sivu 14 3 SISÄLLYS Nro 3/13 3 4 5 6 8 11 12 14 17 22 Ornamo Pääkirjoitus

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

5/14. Taiteen brändääjä Damien Whitmore. Betonisymposium innosti. Muotoilukoulutus murroksessa ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Sivu 20

5/14. Taiteen brändääjä Damien Whitmore. Betonisymposium innosti. Muotoilukoulutus murroksessa ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Sivu 20 5/14 ORNAMON LEHTI Taiteen brändääjä Damien Whitmore Betonisymposium innosti Sivu 12 Muotoilukoulutus murroksessa Sivu 20 23.-25.1.2015 Messukeskus Helsinki Kevään Forma-messut lähestyy. Forma-messut on

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

2 /13. e-child oppimisjärjestelmä. Muotoilijoiden palkkatietoa. Ornamosäätiön stipendit ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Kansi / Sivu 10.

2 /13. e-child oppimisjärjestelmä. Muotoilijoiden palkkatietoa. Ornamosäätiön stipendit ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Kansi / Sivu 10. 1 2 /13 ORNAMON LEHTI e-child oppimisjärjestelmä Kansi / Sivu 10 Muotoilijoiden palkkatietoa Sivu 12 Ornamosäätiön stipendit Sivu 34 2 3 SISÄLLYS Nro 2 /13 3 Ornamo 4 Pääkirjoitus 5 Hallinto 6 Hallitus

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Museot mieleen Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.10.2013 Tarkennettu hallituksen kokouksessa 23.4.2014. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 22.10.2012 ja tarkennettu hallituksen kokouksessa 25.1.2013. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio... 3 Visio

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot