Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma Visio ja missio Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen aloilla työskentelee tuhansia nuoria konsultteja ja suunnittelijoita, joiden verkostoituminen on pirstaloitunutta. On tärkeää, että eri aloilla nuorilla on monipuoliset mahdollisuudet verkostoitua keskenään. Suunnittelu- ja konsultointialan toimintaympäristö muuttuu yhä monimuotoisemmaksi, jolloin yhteistyötä tehdään enemmän eri alojen kesken. Tämän vuoksi on selvä tarve yhdistää voimat nuorten kesken. Suuri määrä kokeneita asiantuntijoita jää lähivuosina eläkkeelle eikä 90-luvun laman vuoksi luonnollisia seuraajia tehtäviin ole. Tämän vuoksi nuoret tulevat joutumaan vastuullisempiin tehtäviin aikaisemmassa vaiheessa uraansa. Kehitys vaatii nuorten profiilin nostamista sekä nuorten valmistelemista ottamaan vastaan tulevat haasteet. Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi vuonna 2013 perustettiin nuorille suunnittelijoille ja konsulteille oma verkosto, Konsulttinuoret. Verkosto toimii SKOL ry:n alaisuudessa. Konsulttinuorten tavoitteena on edistää nuorten suunnittelijoiden, konsulttien ja tilaajien verkostoitumista, ylläpitää ja kehittää nuorten suunnittelijoiden ammatillista osaamista sekä markkinoida suunnittelualaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Verkoston tehtävänä on myös tiedottaa jäseniään muun muassa SKOL ry:n toiminnasta ja koulutusmahdollisuuksista. Toimintaympäristö Konsulttinuorten verkoston kohderyhmänä ovat teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen alalla toimivat nuoret konsultit sekä alan opiskelijat. Verkostoon voivat liittyä myös henkilöt, joiden työnantaja ei kuulu SKOL ry:hyn. Konsulttinuorten verkostoa vuonna 2015 koordinoi 14 hengen työryhmä, joka on yksi SKOL ry:n toimikunnista. Ryhmään valitaan edustajia eri yrityksistä niin, että ryhmän kokoonpano kattaa koko alan. Yhden edustajan toimikausi on kaksi vuotta, puolet ryhmästä vaihtuu vuosittain. Työryhmän tärkeimmät vastuuhenkilöt ovat puheenjohtaja, viestintä-/jäsenvastaava, tapahtumavastaava ja kansainvälisyysvastaava. Muita vastaavia voi olla esimerkiksi budjettivastaava, koulutusvastaava tai jokin muu vastaava, jonka työryhmä näkee toiminnan kannalta tarpeelliseksi. Puheenjohtajan pesti kiertää vuorottain eri suunnittelualojen (talo/infra/teollisuus) välillä. Lisäksi ryhmässä on yksi opiskelijajäsen, joka valitaan vuosittain eri koulutusaloilta. Vastuuhenkilöiden roolit määritellään tarkemmin verkoston toimintaohjeessa. SKOL ry huolehtii verkoston taloushallinnosta, toimistopalveluista ja viestintäympäristöstä. Verkosto toimii itsenäisesti SKOL ry:n alla. Toimintaa ohjaa SKOL ry:n strategia ja

2 toimintaohjelma. Verkosto laatii vuosittain oman toimintasuunnitelman. Konsulttinuorten työryhmän jäsen osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös muiden työryhmien toimintaan. Verkoston perustoiminnan kuluista vastaa SKOL ry. Lähtökohtana on, että työryhmän jäsenten työaikakustannuksista vastaa jokaisen työnantaja. Tapahtumien rahoitus katetaan tarvittaessa osallistumismaksuilla sekä yhteistyökumppaneilla. Verkoston toiminnassa keskeistä on tiedon jakaminen jäsenille. Tämän vuoksi on laadittu erillinen viestintäsuunnitelma (liite x), joka käydään läpi vuosittain ja päivitetään tarvittaessa. Toiminta Verkosto vastaa tulevaisuuden haasteisiin viidellä toiminta-alueella: Alan vetovoiman parantaminen nuorten silmissä Nuorten konsulttien ja tilaajien verkostoituminen Alalla työskentelevien osaamisen kehittäminen Koulutukseen vaikuttaminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Kansainvälinen yhteistyö Alan vetovoiman parantaminen nuorten keskuudessa Suunnittelu- ja konsulttialan yhtenä ongelmana on, ettei alaa juuri tunneta eikä pidetä mielenkiintoisena. Konsulttinuorten yhtenä tavoitteena on parantaa suunnittelu- ja konsulttialan houkuttelevuutta, näkyvyyttä ja arvostusta nuorten keskuudessa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Myös Teknologiateollisuuden tavoitteena on alan vetovoiman parantaminen. Verkoston toiminta tukee näitä tavoitteita. Konsulttinuoret on luonteva osa SKOL ry:n profiilin nostamista nuorten keskuudessa. Vetovoimaa edistetään markkinoimalla Konsulttinuorten toimintaa opiskelijoille, jolloin ala tulisi tutuksi jo heti opintojen alkuvaiheessa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa. Konsulttinuorten työryhmässä on myös yksi opiskelijajäsen. Nuorten konsulttien ja tilaajien verkostoituminen Konsulttinuorten tärkein tehtävä on edistää nuorten konsulttien keskinäistä sekä konsulttien ja tilaajien verkostoitumista. Alalla vallitseva käytäntö kannustaa useimmiten vain kokeneiden asiantuntijoiden verkostoitumista niin konsultti- kuin tilaajapuolella. Viitaten alan ikärakenteeseen, tulisi käytäntöjä muuttaa pian. Verkostoitumista edistetään nuorten yhteisillä tapahtumilla, joita järjestetään useita vuosittain. Kerran vuodessa järjestetään yksi koko alan kattava suurtapahtuma, jonka teema vaihtelee. Tämän lisäksi järjestetään pienempiä ekskursioita, saunailtoja ja muita tapahtumia, myös alakohtaisesti.

3 Verkostoitumisesta vastaa työryhmän tapahtumavastaava. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Alalla työskentelevien nuorten osaamisen kehittäminen Alalla työskentelevien nuorten osaamisen jatkuva kehittäminen on tärkeää. Nuorten suunnittelijoiden ja konsulttien koulutustarpeet ovat erilaiset kuin vanhemmilla asiantuntijoilla. Konsulttinuorten tavoitteena on edistää nuorten ammatillista osaamista. Nuorten osaamista kehitetään esimerkiksi tiedottamalla nuorille mahdollisista koulutusmahdollisuuksista niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhdessä SKOL ry:n ja tilaajien kanssa pyritään kehittämään toimintamalleja, jotka mahdollistavat nuorten keskeisemmän osallistumisen vaativiin projekteihin, esimerkiksi projektipäällikköharjoittelun kautta. Konsulttinuoret haluaa osaltaan olla mukana varmistamassa hiljaisen tiedon siirtämistä kokeneilta asiantuntijoilta nuorille. Konsulttinuoret pyrkivät järjestämään vuoden aikana ainakin yhden koulutustilaisuuden, joka voidaan järjestää kouluttajan tarjoamissa tiloissa tai jota varten voidaan varata tila. Tilaisuuteen pyritään palkkaamaan ammattilainen kouluttajaksi. Koulutuksen aihe suunnitellaan työryhmän kesken jäseniä kiinnostavasta aiheesta. Koulutukseen vaikuttaminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Suunnittelu- ja konsulttialan koulutuksessa on tapahtunut isoja muutoksia viime vuosina. Riittävän laaja-alaisen koulutuksen jatkuminen kaikilla aloilla ei ole tällä hetkellä itsestäänselvyys. Konsulttinuoret seuraa alan koulutuksen kehittymistä sekä tekee yhteistyötä korkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa. Konsulttinuoret pyrkii vaikuttamaan koulutuksen sisältöön mahdollisuuksien mukaan, jotta tulevaisuudessakin nuorille tarjotaan korkeatasoista ja monimuotoista koulutusta alasta riippumatta. Olemme vuoropuhelussa korkeakoulujen ja yliopistojen oppilaskuntien kanssa. Pyrimme informoimaan opiskelijoita työmahdollisuuksista, työnantajista ja työharjoittelupaikoista. Kansainvälinen yhteistyö Tiedotetaan jäsenistöä kansainvälisistä työ- ja koulutusmahdollisuuksista. Kannustetaan osallistumaan alan kansainväliseen toimintaan. Kansainvälisyysvastaava tekee yhteistyötä muiden maiden työnantajajärjestöjen kanssa sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin työryhmiin. Pitkän tähtäimen tavoitteena on suomalaisen osaamisen, etenkin nuorten, tuominen paremmin esille kansainvälisillä areenoilla.

4 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuoden 2015 toiminnan painopistealueita ovat: Verkoston jäsenmäärän kasvattaminen Verkoston jäsenien ammatillisen osaamisen kasvattaminen Konsulttinuorten tapahtumat Alan houkuttelevuuden parantaminen Selvitys yhteisen pohjoismaisen nuorten konsulttien yhteisön perustamisesta Verkoston jäsenmäärän kasvattaminen Vuoden 2015 tavoitteisiin kuuluu jäsenmäärän tasainen kasvattaminen. Konsulttinuoret tulee aktiivisesti olemaan yhteydessä eri yritysten ja koulujen nuoriin suunnittelijoihin ja konsultteihin. Pyrimme olemaan näkyvillä ja mukana järjestöjen, yritysten sekä koulujen järjestämissä tilaisuuksissa. Konsulttinuoret pitävät yllä keskustelua alan kehityksestä ja suunnasta eri kanavien kautta, mikä lisää konsulttinuorten näkyvyyttä. Verkoston jäsenien ammatillisen osaamisen kasvattaminen Järjestämme jäsenillemme vuoden 2015 aikana tapahtumia, joissa Konsulttinuoret pääsevät verkostoitumaan ja jakamaan ammattitaitoaan eri alojen nuorten suunnittelijoiden kanssa. Tapahtumissa kokeneet asiantuntijat luennoivat ja jakavat osaamistaan Konsulttinuorille. Välitämme tietoa eri alojen uusista innovaatioista, tutkimuksista ja tapahtumista Konsulttinuorten jäsenille. Konsulttinuorten tapahtumat Nuorten konsulttien päivä Nuorten konsulttien päivä järjestetään keväällä Tapahtuman tarkoituksena on nuorten keskinäinen verkostoituminen, osaamisen kehittäminen sekä nuoria kohtaavien tulevien haasteiden tunnistaminen ja niihin valmistautuminen. Tapahtuma tullaan järjestelmään joko Otaniemessä Design factory:ssä yhteistyössä Aalto Alumnien kanssa tai muussa vuokrattavassa tilassa. Tavoitteellinen osallistujamäärä olisi noin 150. Rahoitus tullaan hakemaan alan yrityksiltä sekä vuoden 2015 budjetista. Aihe ja puhujat varmistetaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Muut asiapitoiset tapahtumat Konsulttinuoret järjestää vuoden 2015 aikana vähintään kolme muuta asiapitoista tapahtumaa, joissa jokaisessa on 2 4 eri alojen edustajaa kertomassa työryhmän ennalta valitsemasta

5 teemasta. Tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti SKOL ry:n tiloissa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Lisäksi Konsulttinuoret järjestävät vuoden aikana ainakin kaksi viihteellisempää tapahtumaa. Tapahtumien teemat tullaan päättämään kevään aikana. Kesällä konsulttinuoret tulevat osallistumaan ainakin suurten konsulttitoimistojen perinteisesti järjestämään nuorten konsulttien kesätapahtumaan, mikäli se järjestetään, sekä selvittävät mahdollisuutta ottaa tapahtuman koordinointivastuu itselleen. Toukokuussa on tarkoitus järjestää myös yksi ekskursio. Tapahtumat tullaan jakamaan tasaisesti niin, että sekä keväällä ja syksyllä järjestetään kumpanakin ajankohtana vähintään kolme tapahtumaa. Työryhmä huolehtii myös, että tapahtumia riittää vuoden loppuun asti, ettei joulu-tammikuulle ei tule toimintaan hiljaista ajanjaksoa. Alan houkuttelevuuden parantaminen Pyrimme vuoden aikana osallistumaan messuille tai vastaaviin tapahtumiin, joissa kerromme alasta yläkoululaisille ja opiskelijoille. Lisäksi hyödynnämme MyTech-sivuston tarjontaa ja kehotamme opiskelijoita tutustumaan niihin. Konsulttinuorten työryhmän yhdessä valitsemiin tapahtumiin lähetetään kaksi työryhmän yhdessä sovittua edustajaa kerrallaan. Tärkeänä haasteena vuodelle 2015 koemme yläkoulujen opinto-ohjaajien informoimisen konsulttialasta, eli kertomaan mitä konsulttiala pitää sisällään ja mitä kannattaa opiskella, jotta työllistyy alalle. Tulemme osallistumaan elokuussa pidettävään OPO-päivään ja pyydettäessä myös vierailemme opistoissa. Informoimme myös opinto-ohjaajia MyTech-sivustosta, jotta he voivat kertoa siitä oppilaille. Yhteydestä opinto-ohjaajiin sekä OPO-päivään osallistumisesta vastaa koulutusvastaava. Selvitys yhteisen pohjoismaisen nuorten konsulttien yhteisön perustamisesta Vuonna 2014 on yhdessä muiden Pohjoismaiden nuorten konsulttien kanssa herännyt ajatus yhteisen yhteisön perustamisesta. Tulemme vuoden aikana olemaan yhteydessä muiden Pohjoismaiden edustajiin ja selvitämme mahdollisuutta kyseiseen yhteisöön liittymisestä. Mikäli yhteisö perustetaan, konsulttinuoret tulevat osallistumaan sen sisältöön ja toimintaan. Yhteisöstä sekä sen seuraamisesta ja sisällöstä vastaisi kansainvälisyysvastaava.

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET 4 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2010 VUODEN 2010 ERITYISASIOITA Student Life konseptin kehitys, UUSI Opiskelukyvyllä tarkoitetaan opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia,

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT

TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe: Mika Tammilehto... 3 Semifinaali-isännyys lisää oppilaitoksen arvostusta Suomen Liikemiesten Kauppaopisto... 4 Opettajan verkosto laajenee

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta

Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta 2011 Sisällys I. Johdanto! 3 II. Aallonhuiput: Tieteenrajat ylittävää yhteishenkeä! 4 III. Aallonhuiput: Meillä on asiaa viestejä jotka merkitsevät! 6 Oma

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n toiminta pohjautuu strategiaan 2015 2018, joka hyväksytetään liittokokouksessa 22.11.2014 Hämeenlinnassa. TOIMINTA-AJATUS (MISSIO) SuLVI edistää

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018... 1 Sisällys... 1 1. TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 1.1. TTYY:n viestinnän periaatteita... 2 1.2. TTYY:n suhde TTY:n

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot